Nytt & Nyttigt om gris 2022

Page 1

Nytt & Nyttigt Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv

Smågrisar / Suggor / Slaktgrisar

NYHET! LactoCream ökar smågrisöverlevnaden och smågristillväxten.

PrimeFeed Safe – avvänj utan zink

Anpassning av ekologiska foder


Nytt & Nyttigt

Smågrisar / Suggor / Slaktgrisar

UTGIVNING Nytt & Nyttigt ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 2 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD Manop Boonpeng, Shutterstock ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges. TRYCK Stibo Complete, mars 2022. NYTT & NYTTIGT finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Grovfoder, Växt & Spannmål, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Utmaningarna vi lär oss av 2021 har varit ett händelserikt år. Vi har fått leva med Covid-19 ännu ett

år, vaccinationerna har tagit fart men vi har tyvärr sett fler mutationer. Vi har sett lättnader i restriktionerna, som senare blev återinförda. Bortom Atlanten har en ny president tillträtt och här i Sverige har vi fått vår första kvinnliga statsminister. Vi har sett ABBA återförenas och i höstas träffades flertalet av världens länder i ett klimatmöte. Vi har sett ett stort fraktfartyg sitta fast i Suezkanalen som fått stora konsekvenser på världens handel och frakter. Vi har fått uppleva ökade priser på allt ifrån frakter och diesel till el och råvaror. Det har varit ett händelserikt år. Samtidigt har det varit lärorikt. Väldigt lärorikt. Blickar vi framåt kommer vissa av våra utmaningar vi har idag att fortsätta även under 2022 och vissa kommer ha gått till historien. Det kommer dessutom tillkomma nya utmaningar, vilka det är vet vi inte i dagsläget. Det vi vet med säkerhet är att läget om ett år inte kommer att vara likadant som idag. Vi vet att alla utmaningar vi ställs inför drar vi lärdom ifrån. Det gäller alla Ni som arbetar praktiskt med grisproduktion och oss som foderföretag. Vi vill gärna vara med och dela med oss av våra lärdomar, vi vill vara ditt bollplank och stöttepelare när vi ställs inför kommande utmaningar. Vi tror att ett bra samarbete är rätt väg att gå, där Du med dina erfarenheter och kunskaper diskuterar fram olika lösningar tillsammans med vår erfarenhet och kunskap. Vi vet hur våra foder och insatsprodukter funkar som allra bäst. Du vet bäst hur dina djur och dina förutsättningar ser ut. Tillsammans gör vi kommande år till ett bra och lönsamt år, från fält till kotlett. Vi ser fram emot ett nytt händelserikt år med många nya lärdomar. Thea Kristensson

Fredrik Reis

thea.kristensson@svenskafoder.se

fredrik.reis@svenskafoder.se

Produktchef gris

Scanna QR-koden här för att komma direkt till hemsidan!

N VA

ENMÄRK

E T

S

/svenskafoder

Trycksak 5041 0004

2

Försäljningschef gris


INNEHÅLL 6

4

Potentialen utnyttjas med rätt beslut

5

Proteinfodermedel

6

På Lövnäs Lantbruk avvänjer de utan zink

8

Optilab - Återfuktning är ett återkommande problem

9

Sortval för foderproduktion

10

Aminobalans SMÅGRISAR

14

Smågrisen i fokus

15

Foder till smågrisar

19

Viktiga hjälpmedel i smågrisproduktionen SUGGOR

24

Suggan i fokus

25

Gyltan är gårdens framtid!

26

Övergångsutfodring av suggor

28

Foder till suggor

32

SLAKTGRISAR 32

Slaktgrisen i fokus

33

Foder till slaktgrisar EKOLOGISK PRODUKTION

36

Foder för ekologisk grisproduktion HANDELSVAROR

40

Vitaminer

41

Produkter för pH-sänkning

42

Rengöring och desinfektion

49

Strömaterial

50

SORTIMENTSÖVERSIKT FODER

50

3

24


Svenska Foders erbjuder ett komplett sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera. Dessa ser till att dina grisar växer snabbare och kan lämna stallet på kortare tid.

Potentialen utnyttjas med rätt beslut Att se över de delarna i en verksamhet som inte når sin fulla potential, är väl använd tid. Vi på Svenska Foder arbetar för att kunna möta dina krav på kompetens och foderutveckling. Det är så du når dina förbättrade resultat – och vi våra!

nu har i och med den förbättrade genetik som finns på svenska marknaden. Detta har resulterat i vårt foderkoncept – Foder för framtiden. För att du lättare skall identifiera dessa foder har vi märkt ut dem med en särskild symbol.

Vårt sätt att göra din verksamhet rättvisa, är att låta hela vår koncerns erfarenheter koncentreras till din gård och din verksamhet. Svenska Foder, DLG, Vilofoss – alla har vi samlat på oss kunskaper och erfarenheter genom åren som vi samlat för din verksamhet ska kunna nå sin fulla potential.

Våra helfoder är pelleterade vilket ger ett bättre foderutnyttjandejämfört med mjölfoder. Det minskar spill och separationer och ger en tydlig ekonomisk vinst. Helfoder är därför det absolut enklaste och säkraste du kan ge till dina grisar.

Oavsett om du har slaktgrisar eller smågrisar är det viktigt med hög tillväxt. Men hög tillväxt får man inte genom ett ensidigt tankesätt. Tänk istället stort och brett. Med dagens genetik som gett oss större kullstorlekar, är det viktigt att fokusera på att öka smågrisöverlevnad- och se till att utfodra suggorna för bästa förutsättningar att ta hand om alla sina kultingar.

Om du har egen spannmål eller foderbiprodukter erbjuder vi ett komplett sortiment av koncentrat och premixer, så väl standard som skräddarsydda, allt för att utnyttja varje gårds potential maximalt. Vilofoss är vår koncerns samlade premix- och tillskottsverksamhet, och en global aktör med fokus på kvalitet och resultat. I sin verksamhet har man tillgång till det allra senaste inom forskning och utveckling – där fokus ligger på den specifika produktionen: din.

Svenska Foder erbjuder ett komplett sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera, kan vi se till att dina grisar växer snabbare och kan lämna avdelningen på kortare tid. Det resulterar i lägre foderkostnader och ger dessutom välbehövliga tomdagar i avdelningen. Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment för att kunna utnyttja den potential som smågrisproducenterna

4

Med den kompetens vi tillsammans besitter i koncernen – med en samlad foderutveckling, unik forskningsverksamhet där vi utför praktiska försök kopplade till såväl gårdsspecifika premixer som färdigfoder – kan vi adressera grisnäringen på rätt sätt: utnyttja potentialen för en hållbar ekonomi som gör skillnad på gårdsnivå.


Proteinfodermedel För dig som har egen spannmål och utfodrar det tillsammans med premix så är det följande proteinfodermedel som vi kan erbjuda:

Sojamjöl Sojamjöl en biprodukt efter att oljan utvunnits ur sojabönan. Det är en smaklig råvara som innehåller hög

halt av protein och passar mycket bra att utfodra grisen med. Proteinet är av hög kvalitet, både med avseende på smältbarhet och aminosyrasammansättning, vilket gynnar tillväxt och produktivitet. Sojan är GMO-fri och följer sojadialogens kriterier angående ansvarsfull och hållbart producerad och certifierad soja.

Värmebehandlat rapsmjöl Rapsmjöl är en biprodukt från oljeframställning.

Det är ett kvalitativt proteinfodermedel som har bra smältbarhet och smaklighet, som är viktigt i ett grisfoder. Näringssammansättningen passar bra för grisens behov och ges fördelaktigt till slaktgrisar och suggor i lagom mängd.

Leveranstid: Beställs dag 1 innan kl. 11 för leverans tidigast dag 3.

Leveranstid för en hel bil med soja:

Beställ onsdag innan kl. 16 för leverans veckan efter.

Expro Expro är benämningen på ett rapsmjöl som är framställt med en speciell metod. Efter att oljan pressats

ur och sedan extraherats från rapsfröet, så mals det ned. Därefter värmebehandlas mjölet under tryck. Resultatet blir ett ur hygiensynpunkt säkert värmebehandlat rapsmjöl som passar utmärkt att utfodra grisarna med.

Leveranstid för en hel bil med Expro: Beställ torsdag innan kl.12 för leverans veckan efter.

Stor beställning Fullt lass med bil och flak Vid beställning av ett helt lastbilslass soja eller Expro, 30 ton, så direktlevereras det från Denofa i Norge respektive AAK i Karlshamn. Det finns möjlighet att dela på en bil mellan två gårdar om de ligger inom 2 mils radie. Då blir den delande leveransen på 18 respektive 12 ton till gårdarna. Leveransalternativ för hel bil: • Vanlig flakbil • Flakbil med walking floor • Bulkbil • Låg bil

Mindre beställning Beställningar mellan 3-12 ton kan levereras med bulkbil från våra fabriker. Levarensvillkor: Leverans på dag 3 om beställning sker innan kl. 11 dag 1.

LÄS MER! Proteinfodermedel för olika ålderskategorier Protein är en stor del av grisens foderstat, oavsett ålderskategori. Den lilla grisen är känslig och behöver ett proteinfodermedel som är mycket smakligt, har hög smältbarhet och en gynnsam aminosyraprofil. Dessutom ska råvaran vara fri från ämnen som kan irritera tarmen. Till smågrisarna är det därför bra att använda fler proteinkällor än soja och raps. Vi rekommenderar användning av ett koncentrat där man har tillsatt proteinråvaror som är extra skonsamma, läs mer om våra smågriskoncentrat på sidan 18.

För den växande grisen är det viktigt att få ett bra proteinfodermedel för att kunna växa och bygga muskler. Lika viktigt är det att ge den fullvuxna grisen ett bra proteinfodermedel för underhållsbehov så att inte proteinreserverna börjar brytas ned i kroppen. För båda dessa djurkategorier är soja och raps ett mycket bra alternativ!

5


På Lövnäs Lantbruk avvänjer de utan zink Strax utanför Frändefors i Dalsland träffar vi Ingvar Bratt som tillsammans med sin svåger Christer Wirenborg driver Lövnäs Lantbruk. Båda två är ingifta till Lövnäs Lantbruk, via Ingvar och Birgit Oskarssons döttrar Maria och Karin. Här brukas 190 hektar mark och bedrivs en helintegrerad grisproduktion. Vi besöker gården eftersom det i juni i år blir förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. Med hjälp av Svenska Foders PrimeFeed Safe har gården sett till att avvänja sina smågrisar utan zink, med bättre resultat än tidigare.

– Christer och jag har delat upp verksamheten mellan oss, berättar Ingvar. Vi började ta över mer av driften under 2018, och vi hade båda tankar kring hur vi skulle kunna utveckla saker. Christer är mindre förtjust i grisarna, även om produktionsgrenarna på gården hänger nära samman – därför fokuserar han på växtodlingen. För mig är det tvärtom grisproduktionen som är det mest inspirerande och spännande.

Om det skulle bli problem kunde man då bara gå tillbaka till det gamla systemet och skruva ytterligare.

– Kanske väl spännande ibland för mina medarbetare i stallet, skrattar han. De kan nog bli lite trötta på mig ibland att jag vill hålla på och skruva och ändra på saker. Men det är ändå så att vi har en fin produktion idag och det har vi gjort ihop – och allt blir mycket roligare och mer intressant när man försöker förbättra sig.

I november 2020 bestämde man sig för att prova. För att lyckas måste man vara noga med managementet, plus att ha ett riktigt bra foder som ger smågrisarna den näring de behöver på rätt sätt.

En av de sakerna som Ingvar var på och ville att de skulle göra var att avvänja smågrisarna utan zink. Avvänjningen är ju en stor händelse i en produktion. Från att ha diat suggan flera gånger per dygn ska smågrisen alltså enbart klara sig på ett foder. Under många år har man använt zink under denna övergångsperiod för att smågrisarna inte ska drabbas av diarréer och andra hälsoproblem som gör att produktionen får sig en törn. Men i juni 2022 försvinner denna möjlighet. Därför var Ingvar angelägen om att komma och igång med förändringen. – Jag var rätt pådrivande i att vi skulle passa på och testa att göra det, innan vi blir tvingade att göra det, berättar Ingvar.

6

– De andra var ganska svala inför mina tankar, men det var inte konstigt egentligen – jag hade aldrig upplevt en avvänjningsdiarré, det hade de andra. Det är inget man vill vara med om. Men kanske var min okunskap också på sätt och vis en hjälp i att driva igenom det.

– Man måste vara noggrann att tvätta och desinficera mellan varje omgång, säger Ingvar. Även foderautomater och nipplar och rör måste tvättas ordentligt. Det är viktigt också att ge utrymme för tomtid. Vi ser till att värmen i golven dras på direkt efter tvätt, så att de är riktigt torrt innan vi sätter in den nya omgången. Varmt och torrt för smågrisarna måste det vara, så att de trivs och mår bra. Vi håller ungefär 26 °C i stallet. – Det är rätt jobbigt för oss som jobbar där, men grisarna ska ha det bra. De ska inte lägga det foder de får på att bli varma, utan på tillväxten.


PrimeFeed Safe ger smågrisarna rätt förutsättningar – Inför avvänjning börjar vi ge dem PrimeFeed Safe, ett foder som bara är till för smågrisarna - vi håller det undan från suggorna. Det är uppenbarligen smakligt, eftersom krubborna snabbt blir tomma. Märker vi att det blir blött i boxarna - men bara då - ger vi dem också torv. Det har hjälpt och de tycker om att äta detta också. Det har väl att göra med att smågrisarna mår bra av det. PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan medicinska nivåer av zink. Det bygger på en noggrann kombination av råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser som säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer. Men utan de skötselåtgärder som Ingvar och hans medarbetare använder sig av, når man inte hela vägen. Därför ingår i PrimeFeed Safe-konceptet tips och råd för hur man bäst lyckas med avvänjningen tillsammans med PrimeFeed Safe. Dessa tips och råd har Ingvar och hans Svenska Foder-säljare Isabelle Westergren resonerat kring under resans gång.

Hur gick det då, när man slutade med zinken? Det gick över förväntan. – Vi har sett en jämnare och något högre vikt på smågrisarna sen vi slutade med zinken och bytte till PrimeFeed Safe, säger Ingvar. – Vi tömmer också slaktsvinstallet tidigare, eftersom grisarna är större när de först kommer dit. Vi vill ha många avvanda och det får vi, men de ska också vara tunga. Avvänjningsvikten ligger på cirka 10kg – vilket är bra, men här finns förbättringspotential.

Fortsätta utvecklingen Fokus för Ingvar och hans kompanjon och svåger Christer ligger fortsatt på utveckling och förbättring. Man har utbildat sig i Leantänket, och jobbar nu med lite olika målbilder framöver. – På gården saknas det vissa saker, som vi så småningom måste göra något åt, om vi ytterligare ska förbättra oss. En sådan sak är att bygga ett nytt rationellt stall, som förenklar arbetsmiljön för de som arbetar här. Då tror jag våra resultat kan bli ännu bättre.

Goda medarbetare gör all skillnad Här vill han samtidigt förtydliga hur viktigt det är att ha bra medarbetare – oavsett vilka förutsättningar man har. – Med dåliga medarbetare, som inte själva tar ansvar, kan vi ha hur bra stallar som helst – vi kommer ändå inte få resultaten. Men de vi har här idag, gör att vi är mycket lyckligt lottade. Jörgen och Madde som jobbar med grisarna tar så mycket ansvar själva, driver själva på utvecklingen och vill att vi ska lyckas ihop. Det betyder allt för oss. Därför vill vi ju också skapa en arbetsmiljö som är bra för dem. Idag kan det vara lite tungjobbat med vissa saker, på grund av äldre stallbyggnader. – Dessutom har vi hjälp av svärfar Ingvar Oskarsson varje dag, fortsätter Ingvar. Måndag till onsdag tar han hand om sinsuggorna och behöver vi hjälp med något, så ställer han alltid upp. Det är otroligt värdefullt! Både han och hans fru Birgit har ju ett helt liv av erfarenheter som är helt ovärderligt att ha med sig på en sådan här gård. – Det är jag väldigt tacksam för!

7


EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Hur ser ditt analysbehov ut? Vi på Optilab erbjuder en rad olika analyser, från mikrobiologi till kemiska analyser, för att hitta rätt näringsvärde och kvalitet. Har du frågor eller är osäker på vad du behöver göra för att säkerställa dina råvaror, kontakta oss på 0510-54 53 94

KÖP DINA ANALYSER VIA

www.optilab.se Återfuktning ett återkommande problem Även denna vinter ser vi ett ökat antal partier av hö, halm och spannmål som återfuktats på grund av den fuktiga väderleken. I år är det även större förekomst av Aspergillus svampar som är kända toxin-bildare. Giftet svamparna bildar är en av de vanligaste orsakerna till djurproblem så säkerställ hygienen hos dina partier genom en uppföljande kontroll av utseende, lukt och temperatur. Ser ni avvikelser ger en mögelanalys en bra bild av hur allvarligt läget är genom att lyfta fram vilka mögelarter som förekommer och ge ett utlåtande av provet. Det är även möjligt att konsultera laboratoriet när det gäller kvalitetsfrågor.

8

HYGIENANALYS


Bästa sortvalen för dig som behåller din spannmål på gården Svenska Foders växtodlingsavdelning tipsar om sortval för dig som blandar ditt eget foder hemma.

Foderkorn

Vårvete

Annika

Sibelius – kvarn

Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medel-

Högavkastande vårvete med en bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

långt strå och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

 Hög avkastning  Tidig mognad  Hög stärkelsehalt

Havre

 Bra bakningskvalitet  Utmärkta kärnegenskaper  Frisk

Höstvete

Delfin – Gryn/export

Bright – kvarn

Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med

Medeltidig sort med hög tusenkornvikt och rymdvikt. Har ett mycket högt proteininnehåll i kombination med hög avkastning. Förväntas bli en av våra bästa höstvetesorter, sett till dess mycket fina bakningsegenskaper.

mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalitet blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren. Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg.

 Hög avkastning  Gul havre  Goda stråegenskaper

 Högt protein  Långt strå  Mycket goda bakningsegenskaper

Åkerböna Stella – Brokblommig

Mer information om dessa sorter finns att läsa i Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder.

Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

9


Det är aminosyrorna som spelar roll! Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens proteinbildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med fodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

Den viktiga balansen

Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier. Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. I Svenska Foders koncept, AminoBalans, tittar vi på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvarurval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

10

Är det brist på en livsviktig aminosyra hjälper det inte att höja nivån av en annan aminosyra.

AminoBalans  rätt nivå  rätt balans  rätt aminosyror

AMINO BALANS För effektivare grisprodukton


Proteinkvalitet i några vanliga råvaror

11


Smågrisar

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer


SMÅGRISAR

13


Smågrisen i fokus Alla våra smågrisfoder har ett noga utvalt innehåll av råvaror, allt för att få bästa möjliga smaklighet och hög smältbarhet. Dessutom ingår syror och enzymer. Syrorna sänker pH i grisens mag- och tarmkanal, vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. Enzymerna förbättrar ytterligare smältbarheten för viktiga näringsämnen. Vårt koncept AminoBalans gör att du kan känna dig säker på att grisen får sitt behov av alla aminosyror uppfyllt. För att ytterligare stimulera smågrisens immunförsvar innehåller alla våra foder till smågrisar organiskt selen.

Tidig konsumtion av torrfoder är viktigt för mag- och tarmutvecklingen De första veckorna efter födseln har grisen begränsad förmåga att bryta ned annat foder än mjölk. Men genom att ge spädgrisen små mängder torrt foder stimuleras magoch tarmutvecklingen och grisens förmåga att smälta fodret ökar. Tidig konsumtion av torrfoder gör att grisen vid avvänjning har bättre förutsättningar att klara övergången till en spannmålsbaserad kost. Det ger också tyngre smågrisar. En god näringsförsörjning under digivningsperioden ger dessutom ett bättre skydd mot sjukdomar och ger bättre förutsättningar för en hög tillväxt efter avvänjning. Suggan får avlastning och hennes förutsättningar för att vara i god kondition vid avvänjningen ökar.

Lönsam övergång från smågris till slaktgris För de flesta besättningar är det ekonomiskt intressant att ge tillväxtgrisarna över 20 kg ett riktigt bra slaktgrisfoder istället för ett tillväxtfoder. Med Opti Go får du denna möjlighet! Mer om detta på sidan 34.

14


För effektivare grisprodukton

Foder till smågrisar Färdigfoder

Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar, vana vid att äta torrfoder. Smågrisar som äter foder tidigt hos suggan är tyngre och i bättre kondition vid avvänjningen. Dessutom så stimulerar tidigt intag

av foder snabbare tarmutveckling för att kunna bryta ned spannmålsbaserad kost. Tänk på att inte byta foder precis i samband med avvänjning. Vi erbjuder er mycket smakliga och väl anpassade smågrisfoder för alla åldrar!

Veckan före avvänjning Avvänjning

Första levnadsveckan Smågris Prestart/Tjuvstart

2 veckor efter avvänjning

PrimeFeed Safe/Smågris Start

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon

Smågris Start

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon

Smågris Alert

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon Smågris Alert

Smågrisfoder i BB Smågris Prestart

LÄS MER! Öka smågrisens foderintag med Smågris Prestart eller Tjuvstart

FODER FÖR FRAMTIDEN

Det bästa sättet att få smågrisarna att äta foder tidigt är att ge dem Smågris Prestart eller Tjuvstart. Båda är extremt smakliga foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. Högt intag av torrfoder tidigt avlastar dessutom suggan som även hon är i bättre kondition vid avvänjningen. Med Smågris Prestart och Tjuvstart har du riktigt goda chanser att utnyttja potentialen, även om du avvänjer vid relativt låg ålder. Att Tjuvstart blivit en stor succé är ett bevis för detta!

Ett smakligt foder anpassat för den minsta grisen. Fodret

innehåller utvalda kvalitetsråvaror som har hög smältbarhet och högt näringsinnehåll. Smågris Prestart säljes i 15 kg säck eller på bulk.

Smågris Tjuvstart

STORSÄLJARE

Vårt mest populära smågrisfoder då det är otroligt smakligt för den lilla grisen. Kan användas som ett

Utfodringsrutinerna är lika viktiga som fodret! Ge Smågris Prestart eller Tjuvstart gärna fyra gånger om dagen på en ren och torr plats på golvet där smågrisarna enkelt kommer åt det. Börja utfodra små givor redan första levnadsveckan. Öka givan successivt i takt med att konsumtionen ökar så att grisarna har fri tillgång till foder.

startfoder i BB och ges fram till veckan innan avvänjning. Smågris Tjuvstart säljes i storsäck och på bulk.

15

SMÅGRISAR

AMINO BALANS


Avvänjningsfoder Smågris Alert

Smågris Start Ett avvänjningsfoder med högt näringsinnehåll och

Ett tryggt och säkert foder. Gör att smågrisarna växer

snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen, fungerar även bra att ge som ett skonsamt enhetsfoder. Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov. Smågris Alert säljes i storsäck och på bulk

Smågris PrimeFeed Safe

extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Fodret har riktigt höga krav på aminosyror och är förstärkt med flera aminosyror för att säkerhetsställa grisens behov. Kan ges från födsel fram till 14 dagar efter avvänjning, Smågris Start säljes i storsäck och på bulk.

För enkel avvänjning utan hög dos av zink

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder framtaget för att klara avvänjningen utan tillsats av zink i hög dos.

PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination av skonsamma råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer, allt för att lyckas med en avvänjning utan zink i högdos För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimeFeed Safe-konceptet även på bra management rutiner. Smågris PrimeFeed Safe säljes i storsäck och på bulk.

PrimeFeed Safe bygger på följande:  Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser

FODER FÖR FRAMTIDEN

– Detta foder funkar verkligen kanonbra! Flera av våra kunder som haft svårt att fasa ut zinken har lyckats med PrimeFeed Safe! Louise Lundahl

Säljare Svenska Foder

LÄS MER! Försöksresultat Som föregångare till konceptet PrimeFeed Safe, utfördes 2018 ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling.

 Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarmutveckling

 Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen

Här visade det sig att försöksledet med ett koncept från Vilofoss presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm Zinkoxid.

 Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt

 Hög vitaminisering för optimal immunstatus  Organiskt bunden zink för optimal immunstatus och tarmhälsa

 Organiskt bundet selen för optimal immunstatus  Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena  ContraFlam Advanced: antiinflammatorisk

kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

16

Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan Vilofoss-konceptet och försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid. PrimeFeed Safe är en vidareutveckling av Vilofoss-konceptet och är anpassad till den svenska marknaden.


SMÅGRISAR

Tillväxtfoder Smågris Syra Express Näringsrikt tillväxtfoder med hög smältbarhet. Ger

mesta möjliga näring åt smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Detta visar sig i hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga produktionsresultat. Fodret har höga krav på aminosyror, vilket säkerhetsställer att grisens behov tillgodoses. Smågris Syra Express innehåller också syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier i mag- och tarmkanal.

Smågris Kanon Ett konkurrenskraftigt sammansatt foder för bra tillväxt.

Helt vegetabiliskt. Detta är ett foder som är lite vassare än Smågris Syra Express men fortfarande väldigt prisvärt. Fodret har självklart Aminobalans för att få ett foder som är optimalt anpassat till tillväxtgrisen och det innehåller syror för att gynna mag- och tarmhälsan.

Smågris Supreme

FODER FÖR FRAMTIDEN

Vårt vassaste tillväxtfoder. För att maximalt utnyttja

tillväxtpotentialen hos våra moderna tillväxgrisar har vi tagit fram detta foder med hög aminosyranivå och självklart AminoBalans. För att ytterligare utnyttja näringsämnena i Smågris Supreme innehåller fodret syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som konkurrerar om näringsämnena i mag- och tarmkanalen.

17


Koncentrat och Premixer till smågrisar Småmix PrimeFeed Safe

FODER FÖR FRAMTIDEN

Avvänjningskoncentrat för att klara utfasning av zink i högdos. Detta koncentrat innehåller skonsamma råvaror

med hög näringstillgänglighet och fiber som bidrar till tidig tarmutveckling och bibehållen god hälsa. Koncentratet innehåller en kombination av tillsatser som ger bästa förutsättningar för god immunstatus, bra tillväxt och håller oönskade organismer borta. För att lyckas med avvänjning utan zink i hög dos krävs en kombination av rätt foder och goda skötselrutiner. Småmix PrimeFeed Safe blir tillsammans med din egen spannmål snarlikt vårt populära avvänjningsfoder, PrimeFeed Safe.

Småmix Rejäl Ett exklusivt koncentrat som ger dig ett tryggt och säkert foder men också bra förutsättningar för en hög till-

växt. Småmix Rejäl innehåller en hög nivå smältbara råvaror och syror för att minska risken för bland annat obalans i tarmen. Toxinbindare är tillsatt för att skydda smågrisen från eventuella toxiner i halm och spannmål. Allt för att ge grisen så optimala förutsättningar som möjligt. Småmix Rejäl är ett koncentrat som används tillsammans med din egen spannmål.

Gårdsanpassade produkter

18


Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lägre är födelsevikten. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. Det kommer att visa sig såväl i produktionsresultatet som i ekonomin! Vi på Svenska Foder bidrar med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven. Dessa produkter i kombination med ett bra management är något vi verkligen tror på!

Smågrisdödligheten är som störst tre till fyra dygn efter födseln. Merparten av de grisar som dör gör det av energibrist. Den energireserv som smågrisarna föds med förbrukas normalt inom 12 timmar. Därför är det mycket viktigt att fokusera på energiförsörjningen av den nyfödda grisen. Koncentrera därför insatsen för att rädda smågrisar kring de första levnadsdygnen. Att säkerställa att grisen får i sig den energirika råmjölken är den enskilt viktigaste åtgärden för hög spädgrisöverlevnad.

Piglet Saver Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar. Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg födelsevikt. Det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först!

Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att utnyttja näringsämnena i suggmjölken. Piglet Saver höjer hormonnivån till normal nivå vilket gör att grisen bättre kan utnyttja energin i suggans mjölk.

Järnprodukter Grisen föds med en järndepå som förbrukas inom en vecka. Om grisen hålls utomhus får den i sig järn genom att böka i jorden, men smågrisar som hålls inomhus måste få sitt behov av järn tillgodosett på annat sätt. Forskning har visat att det inte är optimalt att ge grisen allt järn på samma gång. Vid en injektion får alla grisar samma mängd järn

PorcoFer PorcoFer är ett välsmakande foderjärn av högt biologiskt värde. I tarmen styrs upptaget av järn utifrån

grisens individuella behov. PorcoFer är enkelt att ge – strö det direkt på golvet eller i fodertråg vid tre tillfällen. Börja ge PorcoFer då grisarna är ett par dagar gamla och avsluta då de är 10-12 dagar gamla. Man slipper därmed hanteringen och stressmomentet det innebär att ge smågrisen en spruta. Observera dock att den dag som PorcoFer ges så ska inget annat torrfoder erbjudas smågrisarna.

oavsett storlek. Överskott av järn kan exempelvis leda till ökad risk att drabbas av ledinflammationer. Smågrisarna bör istället ha järn tillgängligt under en längre period eftersom de då på ett naturligt sätt kan anpassa järnupptaget efter sitt behov.

Gristorw Önskar man ha kvar den första järninjektionen kan

man komplettera den med Gristorw. Då behövs inte en andra järninjektion. Gristorw är ett järnberikat fodertillskott baserat på vitmossetorv med tillsats av lättupptagligt järn, koppar, zink och mangan. Varje kull får en rejäl näve Gristorw från första levnadsdygnet och fram till järninjektionen. Därefter ges två till tre nävar per dag upp till tre veckors ålder.

19

SMÅGRISAR

Viktiga hjälpmedel i smågrisproduktionen


First Feeder Foderautomaten First Feeder ger smågrisarna tillgång till färskt foder dygnet runt. Den används med bäst resul-

tat i tillväxtstallet. First Feedern bidrar till ökat foderintag och tillväxt, samtidigt som foderutnyttjandet förbättras. Automaten kan ställas in enligt egna önskemål avseende mängd foder och antal utfodringar. Detta möjliggör att fler grisar får möjlighet att äta och därmed ökar foderintaget även för de grisar som är lite svagare och deras chans att överleva förbättras avsevärt. Därför har First Feeder en positiv effekt på hälsoläget i besättningen och bidrar till minskad medicinanvändning och dödlighet.

Efter avvänjningen är det idealiskt att låta de minsta grisarna utfodras med en First Feeder. Då kan man ge smågrisfodret i tillväxtavdelningen under en period för att ge bättre möjlighet att komma ifatt sina kullsyskon. First Feeder blir också ett viktigt hjälpmedel i besättningar som avser att sänka avvänjningsåldern eller avvänja utan zink eftersom problemet med underviktiga grisar minskar. Ta hjälp av våra duktiga säljare för att komma fram till hur du bäst använder First Feeder på din gård! De producenter som använder First Feeder lyfter fram många fördelar med automaten. Högre avvänjningsvikt och fler överlevande smågrisar är några av dessa. Att First Feeder sparar arbete och tid är en annan viktig aspekt.

Fördelar med FirstFeeder  Foder och vatten blandas först vid utfodringen

 Alltid färskt och hygieniskt foder  Kan anpassas för optimal utfodring av grisar från 3 till 12 kg

 Kan utfodra både restriktivt och i fri tillgång  Registrerar grisarnas foderintag

NYHET!

LactoCream

UTNYTTJA POTENTIALEN

För att utnyttja dagens suggors stora potential räcker det

inte med att hon får många levande födda smågrisar utan det gäller också att de överlever och växer bra.

Fördelar med LactoCream

LactoCream är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier. Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och stimulera tidigt foderintag. Rutinmässig användning av LactoCream ökar smågrisöverlevnaden och smågristillväxten. LactoCream blandas med ljummet vatten (36-40 grader) och utfodras i långtråg eller i smågrishörnan.

 Speciellt framtagen för att stimulera tidigt

20

foderintag hos smågrisar

 Har högt innehåll av mjölkprodukter med högvärdigt protein

 Innehåller pre- och probiotika för att stabilisera tarmfloran

 Lågt pH som minskar risken för tarmsjukdomar  Har hög smältbarhet


SMÅGRISAR

Grisett

LÄS MER!

Grisett är en mycket smaklig mjölkersättning, framtagen för att ges som toppdressing. Ge Grisett torrt

Mjölkersättning som toppdressing

ovanpå smågrisfodret (ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där behovet finns. Det är lätt och hygieniskt att använda, inget spill och minimalt med arbete.

Ett foder med högt innehåll av mjölkprodukter stimulerar smågrisens foderintag. Har du en kull med många levande födda och låga födelsevikter följer vanligtvis också en lägre tillväxt per gris. Det är därför viktigt att smågrisarna börjar äta foder redan under digivningsperioden. Tidig foderkonsumtion stimulerar mag- och tarmutvecklingen och ökar smågrisarnas tillväxthastighet både före och efter avvänjningen.

Vid avvänjning kan Grisett ges för att underlätta övegången till enbart spannmålsbaserad kost. Smågrisen får tillgång till mycket lättsmälta råvaror och avvänjningsfodret blir extra smakligt och inbjudande om mjölkersättningen strös ovanpå. Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en ren mjölkersättning. Grisett är helt löslig i vatten. Bra att tänka på när du utfodrar Grisett flytande är att vara extra noggrann med hygienen på den plats där det utfodras.

Mjölkersättning till din mjölkanläggning Det blir allt vanligare med att installera koppanläggningar och mjölksystem i grisningsavdelningarna. Till dessa anläggningar så är det viktigt att ha väl anpassade produkter för att kunna utnyttja systemet maximalt. Detta har resulterat i två nya produkter med samlingsnamnet PiggyFoss.

PiggyFoss Premium Denna mjölkblandning är anpassad för den allra yngsta grisen och ges fördelaktigt i din mjölkoppsanlägg-

ning under de 10-12 första dygnen. Om din anläggning klarar av att utfodra två blandningar så rekommenderas det att använda PiggyFoss Premium till den första blandningen PiggyFoss Premium är en mycket stabil blandning vid omrörning, fäller inte ut och separerar inte.

PiggyFoss Plus PiggyFoss Plus är en enhetsblandning anpassad för din miniblötfoderanläggning upp till 3 veckor efter födsel.

Fördelar med PiggyFoss  Alltid samma råvara, alltid samma kvalitet

Denna produkt är speciellt anpassad till system som enbart kan ha en mjölkblandning. PiggyFoss Plus är en mycket stabil blandning vid omrörning, skummar inte, fäller inte ut och separerar inte.

 Mineraler och vitaminer för bästa möjliga välbefinnande för grisarna

 Mjölksyrabakterier och en kombination av organiska syror

21


Suggor

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer • Foder till gyltor


SUGGOR

23


Suggan i fokus Suggan är grundpelaren i hela grisproduktionen och med rätt management, miljö och foder så kommer hon att prestera på topp. Suggan har olika näringsbehov beroende på var hon är i sin cykel och måste därför ha flera foder för att kunna prestera optimalt. Under dräktigheten så ska hon reglera eventuell undervikt samtidigt som hennes foderintag i slutet av dräktigheten har inverkan på kultingarnas

födelsevikt och vitalitet. Under digivningen så ska hon få minimalt vikttapp samtidigt som hon ska förse upp till 16-18 kultingar med näringsrik mjölk. För att kunna göra övergången från en förhållandevis låg giva dräktighetsfoder till en hög giva digivningsfoder på bästa sätt så bör hon få ett övergångsfoder i kombination av en succesiv ökning av foderkurvan.

FiberBalans När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fiber från olika källor har olika egenskaper. Inom DLGkoncernen har vi arbetat intensivt med detta.

optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

Vi delar nu in fibrer i: 1. Fermenterbara fiber dvs fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen 2. Icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur.

Fiberbalans till suggor ger

Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera

 Mindre förstoppning

 Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion  Energi till grisningen  Mättnadskänsla (sinsuggor)

Fiberbalans och grisning Danskt försök med olika nivåer av växttråd Fiber

(3,8% växttråd)

(7,0% växttråd)

2,5

Antal dödfödda, st

Kontroll

Danskt försök med olika fiberkällor 2 1,5 1 0,5 0

Kontroll

Lucern

Fiberkälla Ingen förstoppning

Svår (3-4 dagar)

Mild (< 2 dagar)

Extremt svår (> 5dagar)

24

Betfiber*

= fermenterbara fiber

*Fem dagars utfodring med mer fibrer före grisning reducerar förekomsten av förstoppning markant. De extra fibrerna bestod främst av fermenterbara fiber.


Gyltan är gårdens framtid! Gyltan är inte en slaktgris, hon ska växa i lagom takt med ett foder väl anpassat för hälsosam tillväxt. Då blir hon en hållbar och högproducerande sugga. Vi har utformat ett sortiment till gyltan för att ge henne dom bästa förutsättningar att prestera optimalt i framtiden.

Helfoder Opti Avel Go

Opti Avel Max

Opti Avel Max är ett smakligt och näringsrikt färdigfoder

som är anpassat för att användas som enhetsfoder till växande gyltor.

Koncentrat Gyltmix Hög

Gyltmix Medel

Ett koncentrat med höga krav på näringsinnehållet.

Hög nivå av aminosyror och vitaminer vilket ger gyltan goda förutsättningar till optimal och hållbar tillväxt. Används tillsammans med spannmål vid hög intensitet.

Ett lite svagare koncentrat koncentrat för dig som vill ha

ett foder till enhet- eller slutfasutfodring. Vitamininnehållet är anpassat för att passa den växande gyltan på bästa sätt. Blandas med spannmål och används vid något lägre intensitet.

Avelsföretagens rekommendationer vid första seminering: DanBred

Topigs Norsvin

Vikt (kg)

130-155

150-160

Ålder (dagar)

230-250

240-250

Späckmått (mm)

12-15

12-14

NYHET!

Gyltan är inte en slaktgris Visste du att det inte är tillräckligt mycket vitaminer för gyltan i ett vanligt slaktgrisfoder? Ett slaktgrisfoder är anpassat för en gris som ska växa snabbt upp till ca 6 månader och har därför helt andra vitamin- och mineralkrav än ett foder som är anpassat för en blivande högproducerande sugga. Därför är det inte optimalt att utfodra en gylta med slaktgrisfoder!

25

SUGGOR

Ett färdigfoder till den växande gyltan med högt innehåll av aminosyror och vitaminer. Dagens genetik ställer höga krav på fodret till gyltorna, vilket detta foder är anpassat till. Detta ger henne de optimala förutsättningarna att växa hållbart och bli en produktiv sugga.

NYHET!


Övergångsutfodring av suggor Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt även byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter. Fokus i utfodring under denna period är att få en så skonsam övergång och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en kulting per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna. Suggans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden, då mjölkproduktionen ännu inte kommit igång. Det höga protein- och aminosyrainnehållet i ett digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt proteininnehåll i suggfoder kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyranivå än ett digivningsfoder.

Suggfoder Vital 70

Sven-Allan Gustavsson, Lörbygrisen AB, Lörby I Lörby, Blekinge, driver Sven-Allan sitt företag Lörbygrisen AB, som är en delintegrerad besättning med 290 suggor. De flesta smågrisarna kommer från gårdens egna suggor, men gården köper även in smågrisar för att komma upp i de 9 500 slaktgrisarna som produceras varje år. Sedan hösten 2021 har Svenska Foder levererat foder till Lörbygrisen. Viktoria Klang, säljare på Svenska Foder, är ute på besök på Lörby-grisen. Hon frågar ifall Sven-Allan har märkt någon skillnad sedan de gick över till Svenska Foders suggfoder. – Suggorna är betydligt bättre i magarna nu när de får bra fiber från Suggfoder Vital 70, säger Sven-Allan. Det märks främst när de ska grisa, då vi ser positiva förändringar i grisnings-förloppet. Känslan är att smågrisarna är mer vitala och att råmjölkskvalitetn har blivit bättre, då spädgrisdiarrén har minskat drastiskt på gyltkullarna. – Vi ställer höga krav på våra fibrer i Suggfoder Vital 70 i och med vårt koncept Fiberbalans, säger Viktoria. I kombination med fiskfettsyrorna bäddar det för en smidigare grisning och livskraftiga smågrisar. Alla djuren på Lörbygrisen utfodras med blötfoder, där suggorna får Suggfoder Vital 70 från avvänjningen till insättning i BB. Därefter går de på en ingrisningsmix bestående av en blandning av Suggfoder Vital 70 och Suggfoder Extra under 7–8 dagar. När merparten av suggorna har grisat går de över på enbart Suggfoder Extra.

26

Sugg Prep 70

FODER FÖR FRAMTIDEN

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans och rätt protein- och aminosyranivå för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Att ersätta en del av digivningsfodret med Sugg Prep 70 runt grisningen ger suggan en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. Sugg Prep 70 används i perioden 14 dagar före grisning till 5 dagar efter. I torrfoderanläggningar ersätts 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70, per utfodringsdag.

– Vi har märkt att digivningsfodret Suggfoder Extra är väldigt smakligt, suggorna äter med god aptit och har ökat konsumtionen från insättning till avvänjning med ca 150 MJ NE. Tack vare detta avvänjs suggorna med ett bättre hull än tidigare, avslutar Sven-Allan.


Dräktighetsfoder Suggfoder Vital 70

FODER FÖR FRAMTIDEN

Dräktighetsfoder anpassat till den högpresterande suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveck-

ling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för suggan och hennes smågrisar!

Suggfoder Classic Suggfoder Classic är ett utmärkt dräktighetsfoder.

Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Suggfoder Intens 70

FODER FÖR FRAMTIDEN

Digivningsfodret nummer ett anpassat till den högproducerande suggan. Suggfoder Intens 70 är ett energirikt

och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men framförallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten. Hög aminosyranivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion med minimalt vikttapp. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Suggfoder Extra

Suggfoder Total Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt enhetsfoder som täcker behoven både för den digivande och för

den dräktiga suggan. Extra fokus på aminosyran valin som är viktig för mjölkproduktionen. Även ett bra foder för den växande gyltan.

Suggfoder Laktal Suggfoder Laktal är ett digivningsfoder som lämpar sig i besättningar med något lägre intensitet. Även i Sug-

gfoder Laktal har vi stort fokus på konceptet AminoBalans. Smakliga råvaror tryggar ett högt foderintag!

Suggofer Extra är ett digivningsfoder med samma höga krav på aminosyror som Intens 70 men med något enklare råvarusammansättning.

Våra suggfoder har en hög energihalt

Tillskottsfoder

 Ger mer energi med samma mängd foder  Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden

Suggfoder Erotika

 Möjliggör hög mjölkproduktion  Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning

Tillskottsfoder utformat för suggan med dålig aptit eller som har sämre hull. Suggfoder Erotika är ett mycket

 Ger större möjligheter att näringsförsörja

smakligt och näringsrikt foder för att hjälpa suggan som behöver det lilla extra. Det kan användas som tillskottsutfodring i BB för att minska hulltapp men kan även användas till flushing av den avvanda suggan. Suggfoder Erotika säljs i storsäck och på bulk.

förstagångsgrisare

27

SUGGOR

Digivningsfoder


AMINO BALANS

Foder till suggor

För effektivare grisprodukton

Våra foder är energirika, välbalanserade och smakliga. Koncepten FiberBalans och AminoBalans säkerhetsställer att suggan får hela sitt behov av aminosyror och fibrer uppfyllt – Allt för att nyttja hennes fulla potential!

Exempel på utfodringsstrategier Grisning

Seminering

Avvänjning

Suggfoder Vital 70

Suggprepp 70

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Classic

Suggprepp 70

Suggfoder Laktal

Suggfoder Total

Suggprepp 70

Suggfoder Total

LÄS MER! Ha koll på hullet Låt suggans hull styra fodergivan. En sugga med normalt hull har bättre förutsättningar att föda pigga och välmående grisar. Under dräktighetens sista veckor är fostertillväxten som störst. Var därför noga

28

med att behovet av protein är tillgodosett. Om inte tar hon av sina egna kroppsreserver. Ekolodning av suggans ryggspäck ger en säkrare hullbedömning än vad ögat klarar av!


Koncentrat och premixer till suggor

SUGGOR

Proteinhalten i spannmål kan variera mycket beroende på t ex skördenivå, sort och jordmån. För att utnyttja spannmålen på bästa sätt och samtidigt få rätt balans i utfodringen, krävs koncentrat med olika sammansättningar. Det har vi på Svenska Foder. Våra koncentrat tillgodoser grisens alla behov och är anpassade efter spannmålens proteinhalt. Dräktiga och digivande suggor har olika näringsbehov och också olika behov av fibersammansättning. Detta har vi tagit hänsyn till i våra nya koncentrat Suggmix Omega Di 70 och Suggmix Omega Sin 70. FODER FÖR FRAMTIDEN

Suggmix Omega Di 70 Koncentrat för den högproducerande digivande suggan. Naturligtvis innehåller även Sugg Omega Di 70

hög aminosyranivå samt FiberBalans- allt för att suggan ska kunna producera så mycket mjölk som möjligt. Smakligheten är i topp! FODER FÖR FRAMTIDEN

Suggmix Omega Sin 70 Koncentrat för den högproducerande dräktiga suggan. Sugg Omega Sin 70 innehåller fiskfettsyror för livs-

kraftiga smågrisar, lagom aminosyranivå samt FiberBalans.

Sugg Lacto Ett mycket bra koncentrat som tillsammans med gårdens egen spannmål ger ett utmärkt foder till

digivande och dräktiga suggor. Sugg Lacto har ett högt näringsinnehåll och mycket bra smaklighet. Passar hemmablandare med höga krav på smågristillväxt och fruktsamhet.

Gårdsanpassade produkter Vi tillhandahåller även skräddarsydda premixer och koncentrat till suggor. Våra premix- och koncentratlösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på varje enskild gård maximalt. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer.

29


Slaktgrisar

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer


SLAKTGRISAR

31


Slaktgrisen i fokus Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har under de senaste åren ökat successivt. Men spridningen mellan besättningar är stor. Det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en potential att utnyttja! 2016

2017

2018

2019

2020

Köttprocent

58,6

58,6

58,7

58,7

586

Tillväxt, g/dag*

926

941

946

948

965

MJ NE/kg tillväxt**

26,4

25,7

25,4

25,8

25,3

Dödlighet, %

1,7

1,6

1,8

1,7

1,7

* Tillväxten är korrigerad till 30 kg insättningsvikt ** Foderförbrukningen är korrigerad till 30 kg insättningsvikt samt 115 kg levandevikt vid slakt.

Fodereffektivitet

Tillväxt (g)/dag* 1040

För att kunna göra förbättringar i sin produktion är det nödvändigt att veta utgångsläget. Därför är resultatuppföljning viktig. Den statistik som årligen redovisas av Gård & Djurhälsan är intressant att studera. De två parametrar som visar en indikation på fodereffektivitet är tillväxt/dag och foderförbrukning/kg tillväxt. Genom att utläsa utvecklingen av dessa två parametrar i tabellen ovan så kan man se en tydlig men långsam förbättring de senaste åren. Riktigt intressant blir det om vi jämför årsmedeltalen med resultatet från de 25% bästa omgångarna med de bästa resultaten.

1020 1000 980 960 940 920 900 880 25% bästa

I diagrammet nedan ser du vilken potential som finns men som inte utnyttjas av alla. Med rätt foder och management kan även du utnyttja potentialen!

Medeltal

LÄS MER!

MJ NE/kg tvx, korrigerad** 27

Förmalningsgraden och foderstrukturen påverkar fodereffektiviteten!

26 25 24

Om grisen har ett högt foderintag och sämre foderutbyte så kan det vara läge att analysera storleken på partiklarna i fodret. Fodret ska varken vara för grovt- eller för finmalt, utan precis lagom för att grisen ska nyttja det optimalt. Detta innebär att till en slaktgris bör minst 80 % av foderpartiklarna vara under 1 mm, max 20 % bör vara mellan 1-2 mm och inga hela eller halva kärnor.

23 22 21 20 25% bästa

Medeltal

32


Foder till slaktgrisar Svenska Foders helfoder till slaktgrisar har familjenamnet Opti och finns i ett flertal olika varianter avsedda att användas från 25 kg fram till slakt. Basen för bra foderutnyttjande är välbalanserade foder. Detta når vi bland annat genom AminoBalans-konceptet!

Exempel på utfodringsstrategier Insättning

ca 40-45 kg

Opti Go

ca 60 kg

Opti Max

Opti Finish

Opti Max

Opti Finish

SLAKTGRISAR

Opti Max

35 30 25 20 15 10 5 0 25

30

35

40

45

50

55

60

64

71

78

85

93

Vikt, kg SLU låg

SLU hög

SLU låg +10%

33

SLU hög +10%

101

110

115


Helfoder till slaktgrisar Opti Go

Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror.

Ett energi- och aminosyrarikt startfoder med extra hög smaklighet. Vitamin- och spårämnesinnehållet är

förstärkt och fiberspjälkande enzymer är tillsatta för att höja smältbarheten. Opti Go är fodret för dig med kort uppfödningsintervall, som behöver utnyttja tillväxtkapaciteten maximalt från insättning. Det är även ett intressant alternativ för dig som vill ha ett slaktgrisfoder till tillväxtgrisar över 20 kg. Tack vare sitt höga näringsinnehåll kan Opti Go även användas som enhetsfoder tillsammans med vassle.

Opti Max Ett foder för dig som har höga krav på produktionsresultaten med hög nivå av aminosyror. Fodret innehåller

även fiberspjälkande enzymer för att öka smältbarheten och öka tillgängligheten av näringsämnen. Opti Max är ett bra alternativ för dig som har en högintensiv enhetsutfodring eller som mittfasfoder för dig som har flera faser.

Opti Finish Ett väl anpassat slutfasfoder med lite lägre aminosyranivå. Passar även utmärkt för dig som har en lågintensiv

enhetsutfodring och ett långt omgångsintervall.

34

Drank

Opti Drank Go Opti Drank Max Permeatvassle/ Drank Opti PD Go Opti PD Max Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer.


Koncentrat och premixer till slaktgrisar Slaktmix är familjenamnet på koncentrat till slaktgrisar. I Slaktmix sortimentet hittar du flexibla produkter anpassade efter din spannmål och eventuella alternativa råvaror. Våra duktiga säljare optimerar fram den bästa foderlösningen för din besättning, naturligtvis baserat på gårdens egna analysresultat.

Gårdsanpassade produkter Vi tillhandahåller även såväl standard som skräddarsydda premixer och koncentrat till slaktgrisar. Våra gårdsanpassade lösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på var gård maximalt. De kompletterar foderstater med olika fodermedel som soja, spannmål, vassle, drank eller andra alternativa fodermedel. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer!

Välj koncentrat utifrån de fodermedel som finns på gården För att utnyttja potentialen i de egna fodermedlen maximalt är det viktigt att välja rätt koncentrat. Spannmålens proteinhalt är avgörande, dels för valet av koncentrat men även för rätt inblandningsnivå. Vi har produkter vars näringsinnehåll är anpassat för användning tillsammans med fodermedel som ärter, åkerbönor, drank, och permeatvassle. Alla våra koncentrat kan användas i såväl blöt- som torrutfodring.

Slaktmix Solid

Slaktmix Protein

Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål och

hög produktivitet. Det är högt aminosyrainnehåll och kan användas till ett startfasfoder eller till ett foder med högre intensitet.

Ett koncentrat som är framtaget för eget spannmål och

ärter eller åkerböna i foderstaten.

Slaktmix Drank Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål i kom-

bination med drank i foderstaten.

Slaktmix PD Ett koncentrat som är anpassat för eget spannmål samt

en kombination av drank och permeatvassle i foderstaten.

35

SLAKTGRISAR

Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål och till en mindre intensiv utfodringsstrategi eller slutfasfoder.

Slaktmix Talang


Foder för ekologisk grisproduktion Utgångspunkten i den ekologiska produktionen är att odla så mycket av fodret som möjligt på den egna gården. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan olika gårdar. Det finns också andra faktorer som påverkar valet av fodermedel. Fodret måste täcka grisens näringsbehov och ge goda resultat både i smågrisproduktionen och i slaktgrisstallarna. Svenska Foders ekologiska fodersortiment är framtaget för att ge grisen de rätta förutsättningarna för en god produktivitet och hälsa. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov. Vi kan erbjuda dig både helfoder och koncentrat, godkända både för dig som har KRAV och EU-ekologisk produktion.

Ekologiska helfoder Smågris Grön Enhetsfoder till smågrisar. Smågris Grön är ett smakligt helfoder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggfoder Grön Enhetsfoder till suggor. Suggfoder Grön är ett näringsrikt

helfoder för den digivande och dräktiga suggan. Fodret har ett näringsinnehåll som väl matchar ett konventionellt foder.

Opti Grön Enhetsfoder till slaktgrisar. Opti Grön är ett välbalanserat

helfoder till slaktgrisar. Används från 25 kg fram till slakt. Ger potential för en effektiv produktion.

36


Ekologiska koncentrat Småmix Grön Koncentrat till smågrisar upp till 25 kg. SmåMix Grön ger

tillsammans med spannmål ett smakligt foder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Slaktmix Grön Koncentrat till slaktgrisar. Slaktmix Grön ger tillsammans

med spannmål och baljväxter ett foder som kan utfodras från 25 kg till slakt.

Suggmix Grön

Slakt- och suggfoder numera 100% ekologiska råvaror

Koncentrat till suggor. Suggmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som uppfyller både den digivande och den dräktiga suggans behov.

Från den 1 januari 2022 innehåller våra ekologiska slakt- och suggfoder 100% ekologiska råvaror. Detta i enlighet med den nya EU-förordningen trädde i kraft i början av året. De nya reglerna som tillåter bland annat inte att man får ge konventionella proteinfodermedel till äldre grisar.

EKOLOGISKT

37


Handelsvaror

Vitaminer• Rengöring & desinfektion • Strömedel m.m.


HANDELSVAROR

39


Vitaminer Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Varför behöver grisen E-vitamin? E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Brist på E-vitamin kan ge:

• • • •

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

dödfödda grisar plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar muskeldegeneration svag brunst

Sortiment Deltavit ADE Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

30-60 75-750 ***

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

20-40 40-80 10-20*

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

4-7 7-14 2-4

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

4-7 7-14 2-4

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätthåller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

2-3 15-20 2-3

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och allmäntillstånd.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

5 10 5-2

Deltavit E-5000 Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Deltavit E-30 000 Torr

Högkoncentrerad E-vitamin som även innehåller selen. I första hand rekommenderad för användning i foderblandningar eller då behovet av E-vitamin är extra stort.

Deltavit Multi Flytande

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

Deltavit E-Se Flytande

Deltavit B Flytande

40


Produkter för pH-sänkning MultiCid Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den

används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Myrsyra En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare.

Produkten är mycket frätande.

Helmgräs

Glöm inte bort dricksvattnet! Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland annat en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem är CID 2000 ett utmärkt val. Det är viktigt att ha koll på vilket pH-värde vattnet har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättningen och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du MultiCid.

Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst. Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och

salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

HANDELSVAROR

41


Rengöring och desinfektion Rengör din blötfoderanläggning Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktgrisstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

Syrning av blötfodret Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvampar växt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa svampar, ett bättre alternativ.

Så här rengör du på bästa sätt Tankar för blötfoderkomponenter är att betrakta som en del av blötfoderanläggningen och skall även de kontrolleras och rengöras regelbundet. För att resten av anläggningen inte skall återkontamineras av bakterier, jäst och/eller mögel efter rengöring och desinficering är det viktigt att dessa töms, rengörs och desinficeras först. Töm därefter blötfoderanläggningen på foder. Tillsätt DM Clean i en vattenlösning som spolas runt i anläggningen under ca 4 timmar så att fett- och proteinbeläggningar löses upp. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut. Desinficera därefter anläggningen genom att till rent vatten tillsätta CID 2000. Spola runt lösningen i ca 3 timmar. Pumpa därefter ut vätskan och spola igenom anläggningen med rent vatten. Nu är din anläggning väl rengjord! För en optimal uppstart är det en bra idé att tillsätta mjölksyrabakterier. Det underlättar etableringen av de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Efter uppstarten är det också viktigt att regelbundet mäta pH-värdet.

Det kan vara dags att rengöra din anläggning när: • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag • Det är beläggningar i foderrören • Höga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats • pH-värdet inte kan kontrolleras • Gården ska saneras

Det kan lätt uppstå mögeltillväxt i anläggningen, speciellt i nedloppen till blandartanken och i blandartankens översta del. Inne i rörslingorna bildas det lätt avlagringar, vilket på sikt kan leda till problem.

42


Rengöringsschema för ditt stall 1

Utgödsling och blötläggning

Gödsla ut och blötlägg avdelningen och alla inventarier.

2

Rengöring av vattensystem

Börja med detta innan grovtvätten. Under normala förhållanden räcker det med en desinfektion av vattensystemet med Cid 2000. Om systemet är mycket smutsigt rekommenderas att först göra rent vattensystemet med DM Clean (såpa för vattenledningar). Därefter görs en desinfektion med Cid 2000. Obs! Viktigt att DM Clean och Cid 2000 inte blandas. • Vattenrengöring: Tillsätt 3-5 % DM Clean i vattensystemet och låt detta verka i max 2 timmar. Därefter skölj noggrant systemet med rent vatten, innan desinfektionen. • Vattendesinfektion: Tillsätt 2 % Cid 2000 via en vattendoserare och låt lösningen stå i rören i 5-12 timmar. Låt detta ske medan grovtvätten av stallet sker, så att Cid 2000 sköljer igenom nipplarna när dessa påverkas av vattenstrålen från högtryckstvätten. Skölj därefter med rent vatten.

3

Grovtvätt

Grundlig grovtvätt med tvättrobot + manuell högtryckstvätt, all synlig gödsel skall vara borta (>90% rent).

Grovrengöringen avslutas med en visuell kontroll av stallet innan det läggs ut såpa på ytor och material

Tvätt med såpa

Applicera rengöringsmedlet Allround Såpa med skumlans och lågt tryck. Dosering 2% – (ca. 6 ltr i BB-stall (15x26) och ca. 5 liter i tillväxtstall (15x20) och ca. 9 liter i slaktgrisstall (48x15), inkl. inventarier, yta etc). Se till att komma åt bakom rör, lösdelar, mattor, kastrationsvagnar, fodervagnar och övriga inventarier. Glöm ej att rengöra skumpistolen efteråt med rent vatten. Låt Allround Såpan sitta kvar i 10 till 20 mi(ska inte torka ut). Därefter tvättas rengöringsmedlet bort med lågt tryck (ca. 80 till 100 bar) och hög vattenmängd. Avsluta med att ta bort vatten i tråg och hoar. Torka ut stallarna innan desinfektion.

5

Desinfektion

Desinfektion, i stall utan djur används Virocid med skumpistol. Sätt dosering på 1. Använd följande mängder: • BB-stall (15x26), inkl. väggar och inventarier: 1,8 liter Virocid • Tillväxtstall (15x20), inkl. väggar och inventarier: 1,7 liter Virocid • Slaktgrisstall (15x48), inkl. väggar och inventarier: 2,9 liter Virocid Var noggrann med desinfektion omkring alla inventarier, sprickor, hörnor, drivgångar, väggar, kastration/fodervagnar, vattenkoppar etc. Använd ansiktsmask med A2+A3 filter vid desinfektion. Glöm ej att rengöra skumlans med rent vatten efter användning. Låt stallen stå i ca. 2 timmar innan värme och ventilation sätts igång. När stallet är torrt, strö Stalosan F på golvet, för att säkra en desinfektion vid grisningen Utlastningsrum, ramp och vagnar. Rengörs med högtryckstvätt efter varje gång det har använts. Desinficera med 0,2 liter Virocid. Det räcker till ca. 50 m2 yta. I kalla perioder används Virocid med dubbel dosering. Betäckningsstall: vid avvänjning och fram till betäckning, ska det vara en torr yta vid suggornas juver. Manuel daglig rengöring och uttorkning med Stalosan, hjälper till med detta.

43

HANDELSVAROR

Var speciellt uppmärksam på följande kritiska punkter: • Ventilationsrör och fläktar på båda sidor • Väggventiler och luftintag • Golvet: Sprickor och håligheter • Fodernedsläppsrör, tvättas gärna invändigt med iller • Foderledningar, utvändig tvätt • Dricksvattensystemet utvändigt

4


Det är viktigt att stallet är torrt innan desinfektion annars krävs en högre dosering av desinfektionsmedlet. Det är också viktigt att alla såparester har försvunnit då detta annars kan leda till att desinfektionen får dålig effekt!

Produkter för rengöring och desinfektion En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erb-juda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Kenosan Rengöringsmedel för stallar och inredning

Storlek: 22 liter/dunk

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vara dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Godkänd i ekologisk produktion!

 Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket.

 Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna

 Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan

1. Gör en grundlig grovtvätt

 Längre verkningstid minskar risken för att

2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)

det torkar in

 Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

3. Dosering 0,5-2 % 4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast. 5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.

44

Godkänd i ekologisk produktion


CID 2000 Rengöringsmedel för vatten-och blötfoderanläggningar För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

Storlek: 20 liter/dunk

 Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks

 Löser effektivt upp hinnor av fett och protein  Miljö- och användarvänlig sammansättning  Kraftig och långverkande skumeffekt

1. Gör en grundlig grovtvätt. 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten). 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %. 4. Verkningstid: 15-30 minuter. 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten.

Virocid Desinfektionsmedel för stallar och inredning

Godkänd i ekologisk produktion!

För desinfektion av stallar utan djur, inredning, utrustning, transportmaterial och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer.

Storlek: 10 liter/dunk

 Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel  Tar död på alla mikroorganismmer som virus, bakterier, svampar och sporer

 Internationellt testat och erkänt (EN och AOAC)  Dokumenterad effekt gällande förebyggande

och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier

Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar)

HANDELSVAROR

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smittryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial. Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3. Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i en avdelning bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

45


Virkon® S Desinfektionsmedel för stallar och inredning

Storlek: 50 g-5 kg

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stövel-, luft- och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. Doseras med 1 % för desinfektion av ytor, utrustning, stövelbad, vattensystem. Vid dimdesinfektion (efter ytdesinfektion) använd 0,5-1 % lösning. Verkar på 10-30 minuter.

 Kan användas när djur finns i stallet  Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer

 Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor

Stalosan F Torrdesinfektion

Storlek: 8 kg/15 kg

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag-, tarmoch hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar grisens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas.

Godkänd i ekologisk produktion!

 Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter såsom koccidier

 Sänker andelen ammoniak  Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner

 Kan användas när grisar finns i stallet  Effektiv mot flugor Hjälper till att hålla nere ammoniakhalten

Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

Stalosan Basic Torrdesinfektion

Storlek: 8 kg/15 kg

 Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak

Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

och ger en bättre stallmiljö

 Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste

 Kan användas när det finns djur i stallet

46


CID 2000 Rengöring och desinfektionsmedel för vatten-och blötfoderanläggningar

Godkänd i ekologisk produktion!

Storlek: 10 kg

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Perfekt att använda efter tillsats av vitaminer etc. i vattenledningarna.

I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten. Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc.

 Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska

 Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar beläggningar

 Skonsam mot material av plast och rostfritt stål  Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas.

Godkänd i ekologisk produktion

DM Clean Rengöring av vatten-och blötfodersystem Innehållet av kalium- och natriumhydroxid säkrar en effektiv rengöring även vid lägre vattentemperaturer.

Godkänd i ekologisk För bästa resultat on! ska systemet desinficeras efteråt produkti med CID 2000.

Storlek: 25 kg/240 kg

 Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar  Innehåller korrosionsskydd  Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet. Låt verka i max 2 h. Skölj därefter noggrant med vatten.

Godkänd i ekologisk produktion

Obs! DM Clean och CID 2000 får inte komma i kontakt med varandra då det kan ge korrosion.

LÄS MER! Varför är CID 2000 ett bättre val än en ren syraprodukt för att rengöra systemet efter tillsats av vitaminer etc.? använda en peroxidprodukt såsom CID 2000 säkrar man att biofilmen försvinner och att det sker en desinfektion av systemet. CID 2000 innehåller även perättiksyra som djuren ofta tycker är smakligare än exempelvis klor.

47

HANDELSVAROR

Syra dödar inga bakterier. Den hämmar tillfälligt deras tillväxt och har på det viset effekt – men så fort syran tas bort från dricksvattnet så kommer bakterierna tillbaka mycket snabbt. Det finns också svampar som kan använda syra som tillväxtsubstrat och svampar önskar vi inte heller i systemet. Genom att


48


Strömaterial Halm Easy-Strö Dryg ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Värmebehand-

lingen ger produkten dess suveräna uppsugningsförmåga på ca 5 ggr sin egen vikt vilket leder till en låg förbrukning. Dessutom gör värmebehandlingen att Easy- Strö är helt fritt från bakterier och svampsporer. Easy-Strö ger ett bättre stallklimat eftersom den binder ammoniaklukten. Den består av ren halm och kan med fördel återföras till jorden.

Easy-Way Granulerad ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Easy-Way

är en ströprodukt som är lätt att hantera både mekaniskt och manuellt. Med dess tyngd ligger den kvar på golvet trots ett väl ventilerat stall. Binder ammoniak och dammar minimalt vilket medför en torr och hygienisk miljö. Finns i storsäck alternativt småsäck

Spån/torv Kutterspån Kutterspån ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån är

dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.

Torvströ Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugningsförmåga. Dess låga pH skapar en ogynn-

sam miljö för bakterier vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår.

Torvmix En blandning mellan torvströ och kutterspån.

Blandningen kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö

Easy-Bedding Easy-Bedding är en värmebehandlad halmprodukt pressad i 8 mm stora pellets. Fördelen med denna strö-

produkt är dess goda uppsugningsförmåga som också gör att den absorberar ammoniaklukt. Därför behövs en mindre mängd strö jämfört med andra produkter på marknaden.

HANDELSVAROR

49


Guide till rätt produkt För att underlätta ditt val har vi samlat de viktigaste produkterna på det här uppslaget. En kortfattad beskrivning för varje produkt hjälper dig på vägen. Naturligtvis stöttar våra erfarna och intresserade säljare dig gärna. Allt för att valet ska bli det rätta. Rätt val efter just dina förutsättningar.

Färdigfoder smågrisar

AMINO BALANS För effektivare grisprodukton

BB foder

Avvänjningsfoder

Smågris Prestart  för den yngsta grisen  stimulerar tidig konsumtion  höga krav på aminosyror  smakligt FODER FÖR FRAMTIDEN

Smågris Tjuvstart  för den yngsta grisen  väldigt smakligt  noggrant utvalda råvaror med hög smältbarhet

 stimulerar tidig konsumtion  avlastar suggan  hög nivå mjölkråvara

Smågris PrimeFeed Safe  utan hög dos zink  aminosyrabalans för optimal tarmutveckling

 fiberbalans för god tarmhälsa

 antiinflammatoriska råvaror

Smågris Alert  tryggt och säkert  smakligt  skonsamt råvaruurval  trygg proteinnivå  syror som verkar anti-

bakteriellt och sänker pH

FODER FÖR FRAMTIDEN

Avvänjningsfoder

Tillväxtfoder

Smågris Start  möjliggör hög produktivitet  organiska syror  hög krav på aminosyror  hög energihalt  smakliga råvaror med hög

Smågris Syra Express  tryggt foder som skapar

smältbarhet

Smågris Kanon  näringsrikt foder som

bra förutsättningar för hög tillväxt

möjliggör hög tillväxt

 helt vegetabiliskt  organiska syror

 för känsliga magar  organiska syror  skonsam proteinnivå

FODER FÖR FRAMTIDEN

Koncentrat till smågrisar Småmix PrimeFeed Safe  avvänjningskoncentrat för

Småmix Rejäl  tryggt tillväxtkoncentrat för

Gårdsanpassade Koncentrat  vi anpassar efter gårdens

 aminosyrabalans för

 smakligt och skonsamt  näringsrikt

 brett urval av råvaror  brett urval av tillsatser

att klara avvänjning utan zink i högdos optimal tarmutveckling

Smågris Supreme  vårt vassaste tillväxtfoder  högt aminosyrainnehåll  organiska syror

hög tillväxt

 fiberbalans för god tarmhälsa

FODER FÖR FRAMTIDEN

50

förutsättningar


AMINO BALANS

Färdigfoder suggor

För effektivare grisprodukton

Digivningsfoder

Övergångsfoder

Suggfoder Intens 70  fiberbalans  hög aminosyranivå  fiskfettsyror  hög nivå vitamin E  mycket hög smaklighet

Godkänd i ekologisk produktion!

Suggfoder Extra  hög aminosyranivå  hög nivå E-vitamin  hög smaklighet

Suggfoder Laktal  foder för lite lägre intensitet  hög nivå vitamin E  hög smaklighet

FODER FÖR FRAMTIDEN

Sugg Prep 70  grisningsfoder  skonsam övergång  lättare grisning  fokus på fiberbalans  toxinbindare  fiskfettsyror  ersätt 1 kg digivningsfoder med 1 kg Sugg Prep 70

 hög smaklighet FODER FÖR FRAMTIDEN

Dräktighetsfoder Suggfoder Vital 70  för en bekymmersfri grisning  fokus på fiberbalans  toxinbindare  fiskfettsyror  hög smaklighet  för vitala smågrisar

Suggfoder Classic  väl anpassad energi- och aminosyranivå för den dräktiga suggans behov

Enhetsfoder

Tillskottsutfodring

Suggfoder Total  enhetsfoder  smakligt  ett bra alternativ till den

Suggfoder Erotika  för suggan som behöver

växande gyltan

det lilla extra

 mycket hög smaklighet  hög energi och aminosyranivå

 kan användas för ”flushing”

FODER FÖR FRAMTIDEN

Koncentrat till suggor Suggmix Omega 70 Di

Suggmix Omega 70 Sin

 digivningskoncentrat

 dräktighetskoncentrat

 fiberbalans  hög aminosyranivå  toxinbindare  fiskfettsyror  hög nivå vitamin E

 för en bekymmersfri grisning  fiberbalans  toxinbindare  fiskfettsyror FODER FÖR FRAMTIDEN

Sugg Lakto  digivningskoncentrat med lägre intensitet

Gårdsanpassade Koncentrat och Premixer  vi anpassar efter gårdens förutsättningar

 hög nivå vitamin E  hög smaklighet

 brett urval av råvaror  brett urval av tillsatser

FODER FÖR FRAMTIDEN

Gyltfoder Färdigfoder

Koncentrat

Opti Avel Go

Opti Avel Max

Gyltmix Hög

Gyltmix Medel

 startfoder för den

 enhetsfoder för den

 hög nivå av vitaminer

 hög nivå av vitaminer

 för hög utfodringsintensitet  anpassat för start- eller

 för lägre utfodringsintensitet  anpassat för enhet- eller

 hög nivå av vitaminer

 hög nivå av vitaminer

växande gyltan

växande gyltan

enhetsutfodring

NYHET! FODER FÖR FRAMTIDEN

FODER FÖR FRAMTIDEN

FODER FÖR FRAMTIDEN

51

slutfasutfodring

NYHET!

FODER FÖR FRAMTIDEN


AMINO BALANS

Färdigfoder slaktgrisar

För effektivare grisprodukton

Startfasfoder

Mittfas-/Enhetsfoder

Slutfas/Enhetsfoder

Opti Go  fodret med många

Opti Max  för besättningar med höga

 insättningsfoder

 fas ett eller enhetsfoder  hög smältbarhet  hög nivå aminosyror

Opti Finish  slutfasfoder eller  enhetsfoder vid lägre

möjligheter

 tillväxtgrisar över 20 kg  hög smältbarhet  högt näringsinnehåll

krav på produktionsresultat

intensitet

Opti Drank Go, Opti Drank Max, Opti PD Go och Opti PD Max  färdigfoder särskilt anpassade till drank och permeat

 start-, mitt- och slutfasfoder  anpassade till olika inblandning av drank

Koncentrat och premixer till slaktgrisar Koncentrat Slaktmix Talang  utmärkt som fas 1 foder,

Slaktmix Solid  blandas med spannmål till

Slaktmix Protein  kompletterar gårdens

Slaktmix Drank  kompletterar dranken på

 används med spannmål

 lite lägre utfodringsintensitet  funkar med mindre

 hög aminosyranivå

 högt innehåll av aminosyror  lägre innehåll av protein

eller som enhetskoncen- trat med hög intensitet på gård

ett konkurrenskraftigt foder

baljväxter och spannmål

mängder baljväxter

 anpassad till normala proteinnivåer i spannmål

Koncentrat

Premixer

Slaktmix PD

Storpremix

 kompletterar drank och permeatvassle utmärkt

 pelleterade

 högt innehåll av aminosyror  lägre innehåll av salt

 innehåller en del protein  konkurrenskraftiga när sojapriset är högt

 högre inblandning ger

Gårdsanpassade Koncentrat och Premixer  vi anpassar efter gårdens förutsättningar

 brett urval av råvaror  brett urval av tillsatser

högredoseringssäkerhet

 ca 7% inblandning

52

ett utmärkt sätt


Mina sidor

är dina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress)till transport@ svenskafoder.se

Beställ online DYGNET RUNT! Mina Sidor


20057163

DDTTDAFTFAFADFFTAAFFTDDFAFFTFFAADDDDFTDDDT RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Välkommen att kontakta vårt gristeam Isabelle Westergren

Jörgen Henriksen

010-130 29 36 isabelle.westergren@ svenskafoder.se

072-215 71 15 jorgen.henriksen@ svenskafoder.se

Madelene Eklund

Magdalena Bengtsson

010-130 29 22 madelene.eklund@ svenskafoder.se

010-130 29 26 magdalena.bengtsson@ svenskafoder.se

Louise Lundahl

Viktoria Klang

0512-620 86 louise.lundahl@ svenskafoder.se

010-130 29 25 viktoria.klang@ svenskafoder.se

Thea Kristensson

Kontakta Svenska Foder

Säljare gris

Säljare gris

Säljare gris (föräldraledig)

Produktchef gris

010-130 29 33 thea.kristensson@ svenskafoder.se

Säljare gris

Säljare gris

Säljare gris (föräldraledig)

Telefonväxel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00 info@svenskafoder.se Du hittar alla våra säljare på svenskafoder.se eller genom att skanna QR-koden här bredvid

svenskafoder.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.