__MAIN_TEXT__

Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Gris Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv • Producerad av Svenska Foder AB

Viktiga hjälpmedel i grisproduktionen

Med dig! Nytt koncept!

PrimeFeed Safe möter avvänjning utan zink Säljaren Louise Lundahl ”Snabba beslut och flexibilitet är viktigt!”

Säljaren Jörgen Henriksen ser till att alternativa fodermedel kommer till nytta.

Foder för framtiden

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Produkter för rengöring och desinfektion.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Gris UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Gris ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 2 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Olof Månsson och Johan Andersson GRAFISK PRODUKTION Victoria Eriksson

Framåt tillsammans! Sedan Fodermix fusion med Svenska Foder jobbar vi i bolaget tätt tillsammans för att driva utveckling och resultat ihop. Det är ett samlat sätt att använda erfarenheter och kunskaper för att åstadkomma förändring och förbättring ute på gårdsnivå. Framåt tillsammans är mottot. Men det är bara tillsammans med dig som är producent, som vi verkligen kommer att lyckas.

Att åstadkomma så bra resultat som möjligt på gårdsnivå – det är vårt övergripande mål. Vi i vårt gäng som arbetar med grisfoder, rådgivning och försäljning jobbar aktivt för att driva utveckling och resultat framåt - tillsammans. I vår grupp kan vi erbjuda både färdigfoder och specialanpassade premixprodukter till den svenska marknaden. Och dessutom får vi via Vilofoss - som är den vitaminoch mineralverksamhet som vår ägare bedriver - ett välbehövligt och mycket viktigt internationellt perspektiv. Det är just den professionella kompetens som ska ge resultat i grisproducenternas verksamhet. Detta räcker emellertid inte. Utan den dialog som Svenska Foders grisfoderavdelning har med dig som är grisproducent är verklig utveckling inte möjlig. En grisproducents erfarenheter och kunskaper är ovärderliga för vårt arbete. Utan denna dialog kan vi inte optimera och driva oss själva åt rätt håll, för att nå bästa resultat. Dessa erfarenheter på gårdsnivå ger oss utmaningen och inspirationen att fortsätta hitta utfodringssätt och foderutveckling som ökar lönsamheten.

Din verklighet sporrar oss.

OMSLAGSBILD Colourbox ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri Lidköping

Olof Månsson Produktchef & försäljningschef

Louise Lundahl Säljare

Thea Kristensson Säljare

Jörgen Henriksen Säljare

Magdalena Bengtsson Säljare

Jessica Clarito Säljare

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Grovfoder, Växt & Spannmål, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

/svenskafoder

2


INNEHÅLL 2 Ledaren 4 Lönsam framtid 6 Alternativa fodermedel

2019/2020

Utnyttja potentialen Viktigt med proteinhalten i foderspannmål.

8

35

Viktiga hjälpmedel i grisproduktionen!

7 Gårdsanpassade lösningar 8 Utnyttja potentialen 11 Smågrisen i fokus 16 Foder till smågrisar 20 Fiberbalans 21 Övergångsutfodring av suggor 22 Suggan i fokus 26 Slaktgrisen i fokus 28 Foder till slaktgrisar 30 Sortimentsöversikt 34 Foder för ekologisk produktion

38

Produkter för rengöring och desinfektion.

35 Blötutfodring 37 I stallet

Nytt koncept! PrimeFeed Safe

42 Vitaminer 43 Mina sidor är dina sidor

15

44 Hitta din Svenska Foder-kontakt!

3


Gris

LÖNSAM FRAMTID

En bättre framtid om vi utnyttjar potentialen Välkommen till framtiden! Vi i Svenska Foder erbjuder den kompetens och de foder som ger dig som grisproducent möjligheter att utnyttja potentialen i din produktion.

Hur gör vi då det? Jo, det innebär att se över alla de delar där vi inte riktigt når upp till vår fulla potential. Det gäller också Svenska Foder som företag. För att vi ska kunna möta dina krav på kompetens och foderutveckling måste vi spetsa oss rejält. Det gör vi nu genom att låta hela koncernens erfarenheter koncentreras till din gård och din verksamhet. Svenska Foder, DLG, Fodermix/Vilofoss – alla har vi samlat på oss kunskaper och erfarenheter genom åren som vi nu samkör för att utnyttja potentialen ute hos den enskilda producenten. Oavsett om du har slaktgrisar eller smågrisar är det viktigt med hög tillväxt. Men hög tillväxt får man inte genom ett ensidigt tankesätt. Tänk istället stort och brett. Med den nya genetiken, som inte längre är så ny, har det blivit ännu viktigare att fokusera på smågrisarnas överlevnad – och se till att utfodra och sköta suggorna så att deras potential utnyttjas.

Utnyttja

potentialen!

att kunna utnyttja den potential som smågrisproducenterna nu har i och med det nya avelsmaterialet. Detta har resulterat i vårt foderkoncept – Foder för framtiden. För att du lättare skall identifiera dessa foder har vi märkt ut dem med en särskild symbol. Våra helfoder är pelleterade och det ger ett klart högre foderutnyttjande jämfört med mjölfoder. Det minskar spill och separationer och ger en tydlig ekonomisk vinst. Helfoder är därför det absolut enklaste och säkraste du kan ge till dina grisar. Om du har egen spannmål eller foderbiprodukter erbjuder vi ett komplett sortiment av koncentrat och premixer, så väl standard som skräddarsydda allt för att utnyttja varje gårds potential maximalt. Läs mer om hur vi jobbar med detta längre fram.

Svenska Foder erbjuder ett komplett sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera. Med detta kan vi se till att dina grisar växer snabbare och kan lämna stallet på kortare tid. Det resulterar i lägre foderkostnader och ger dessutom välbehövliga tomdagar i stallet. Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment för

4

Genom den kompetens vi alla besitter i koncernen – med en samlad foderutveckling, unik forskningsverksamhet där vi utför praktiska försök kopplade till såväl gårdsspecifika premixer som färdigfoder – kan vi adressera grisnäringen på rätt sätt: utnyttja potentialen för en hållbar ekonomi som gör skillnad på gårdsnivå.

Välkommen till oss!


DIN SÄLJARE

Gris

Det är vi som jobbar med grisfoder! Magdalena Bengtsson

Olof Månsson

– Jag arbetar som säljare och utgår från Knästorp i Skåne med specialkompetens på färdigfoder samt skötsel och rutiner i smågrisproduktion.

– Jag arbetar som produktchef, försäljningschef och utgår från Knästorp i Skåne med specialfokus på grisnutrition.

Thea Kristensson – Jag arbetar som säljare och utgår från Grillby i Sörmland med specialkompetens kring färdigfoder, gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt tolkning av produktionsuppföljning.

Jessica Clarito – Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix). Min specialkompetens är skötsel och rutiner i smågrisproduktion och färdigfoder samt gårdsanpassade foderlösningar till besättningar som producerar sitt eget foder.

Jörgen Henriksen

Louise Lundahl

– Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix) där min specialkompetens är gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt foderbiprodukter.

– Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix) med specialkompetens kring gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemma-producerat foder.

5


Gris

ALTERNATIVA FODERMEDEL

Jörgen ser till att alternativa fodermedel kommer till nytta Vassle, permeat, fodermjölk. Det finns en hel del olika alternativa fodermedel som grisproducenter använder idag i sin produktion. En som vet mycket om det här är Jörgen Henriksen.

medel optimalt i var unik besättning.

För 15 år sedan kom Jörgen till Sverige och har arbetat i Fodermix i 8 år. Han jobbar precis som Louise, med försäljning av produkter för gris, men arbetar också mycket med det optimeringsprogram som Svenska Foder använder för att kunna ge rätt stöttning och råd till producenterna för att få goda resultat ute på gårdarna.

Varje år förmedlar vi cirka 200 000 ton alternativa foderråvaror. – Kvaliteten på varan är självklart den viktigaste parametern, det är ju den som påverkar själva produktionen direkt, konstaterar Jörgen. Men även transporterna är viktiga – att de hanteras så billigt och effektivt som möjligt. Målet är ju att ge ett mervärde som betyder kronor och ören på sista raden för producenten.

– När man arbetar i en så snabbt föränderlig värld som grisbranschen, med producenter som själva besitter goda kunskaper i sin produktion, som är vetgiriga, vill utvecklas och bli bättre, ställs det höga krav på oss att vi håller oss uppdaterade med det senaste, säger Jörgen. – Det är viktigt att vi som företag är uppdaterade inom de senaste rönen för att kunna erbjuda våra kunder bäst rådgivning så att man når optimala resultat i sin produktion. Särskilt i de fall då man använder sig av alternativa fodermedel. Svenska Foder har ett avtal med Arla som gör att vi kan förmedla vassle och fodermjölk till de kunder som använder sig av detta. – Det betyder också att vi måste se till att få in rätt värden i optimeringsprogrammet för att kunna matcha med de foder vi producerar, gårdsspecifikt.

– Vi har alltid arbetat nära våra kunder, i ständig dialog, fortsätter han. Detta ger god kännedom om utveckling och kunskaper inom producentledet, och efterfrågan på utveckling och nya idéer. Detta tillsammans med den input vi får från koncernaktiviteterna inom DLG/Vilofoss och att vi nu ingår i Svenska Foders organisation för försäljning och foderproduktion, innebär att vi kan ge våra kunder den bästa servicen med stora möjligheter för utveckling och goda resultat framöver. Jörgen menar att den största fördelen med fusionen mellan Svenska Foder och Fodermix är att vi idag har en ännu bättre dialog över de tidigare företagsgränserna.

Jörgens erfarenheter och kunskaper kring hur man bäst utnyttjar dessa alternativa fodermedel tillhör vår gemensamt unika profil inom detta område. Genom produktionsuppföljning och diskussion med kunderna har vi byggt upp en gedigen kunskap om hur vi bäst nyttjar dessa foder-

– Det har inneburit stora fördelar, eftersom vi idag koordinerar arbetet på bättre sätt och det ger ett större utbyte av idéer och erfarenheter som gynnar oss alla – inte minst kunderna, avslutar Jörgen.

6


GÅRDSANPASSADE LÖSNINGAR

Snabba beslut och flexibilitet viktigt för Louise Louise Lundahl har arbetat på Fodermix i två år. Hon är utbildad husdjursagronom och har arbetat på några olika grisgårdar genom åren, både smågris-och slaktsvins-produktioner. Hon menar att kontakten med hennes kunder är det bästa med hennes jobb:

Men viktigast för henne är att hon får komma ut på gårdsbesök hos kunden.

– Vi kan anpassa och ändra i recepten, vid behov. Vi har korta beslutsvägar och fattar snabba beslut om förändringar när förutsättningar på gården förändras – t.ex. efter sommarens skörd är det många kunder som inte har åkerbönor och havre så att det räcker till nästa skörd. Då har vi möjligheten att gå in och uppdatera recepten samt anpassa kundens premix/koncentrat efter de nya förutsättningarna. Det är en service som jag vet våra kunder uppskattar.

– På så vis kan jag få en bra överblick på foderanläggningen och se vilka andra möjligheter som finns ute på den specifika gården, så att jag kan göra en bedömning på hur vi kan arbeta.

Fusionen med Svenska Foder innebär att Louise har fått fler kollegor med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper som hon och de kan dra nytta av. Dessutom har det frigjort arbetstid:

– Det krävs rätt värden på alla råvaror för att kunna göra en bra optimering, men när vi väl har fått det, har vi möjlighet att anpassa alla näringsvärden i recepten. Flexibiliteten i Fodermix fabriken ger oss säljare möjlighet att anpassa foderlösningar exakt till den specifika gården.

-Eftersom vi tidigare såväl fakturerade som skötte logistiken åt våra kunder, har vi med Svenska Foders storlek kunna överföra dessa arbetsuppgifter till deras system. Det gör att vi kan lägga mer tid på att hantera foderfrågor som gör skillnad för kunden.

– Det ser olika ut på de olika gårdarna. Beroende på vilken spannmålstillgång kunder har, vilka biprodukter, permeat eller drank – så måste vi se till att ta fram ett foder som funkar bäst till just den specifika gården. Att gårdsanpassa är ju den service som absolut är vår styrka.

– Dessutom samkör vi fler transporter, vilket också gynnar effektiviteten i vår gemensamma verksamhet. Genom att vi idag har bredden att tillgodose våra kunders önskemål, såväl med färdigfoder som med gårdsspecifika blandningar täcker vi upp våra kunders behov.

– Diskussionerna med mina kunder är det som gör mitt jobb stimulerande, säger Louise. Det här kan innebära både kundbesök, och arbete från kontoret, med optimeringar, ordermottagning och kundsamtal. Det gör mina dagar väldigt varierande.

7

Gris


Gris

UTNYTTJA POTENTIALEN

För en effektivare grisproduktion AminoBalans Det är aminosyrorna som spelar roll!

belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens proteinbildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med fodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

AminoBalans • rätt nivå • rätt balans • rätt aminosyror

Den viktiga balansen

Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier.

Är det brist på en livsviktig aminosyra hjälper det inte att höja nivån av en annan aminosyra.

Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. I Svenska Foders koncept, AminoBalans, tittar vi på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvaruval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva

8

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION


UTNYTTJA POTENTIALEN

Proteinkvalitet i några vanliga råvaror 10%

SIS-aminosyrornas andel av proteinet

9% 8%

Sojamjöl

7%

Rapsmjöl Potatisprotein

6%

Fiskmjöl

5%

Åkerböna

4%

Ärter

3%

Vete Korn

2%

Havre

1% 0% Lysin

Metionin

Cystein

Treonin

Var noga med ditt smågrisfoder Smågrisarna har det allra högsta aminosyrabehovet. Är man inte uppmärksam kan det, med en traditionell svensk foderstat, lätt bli brist på tryptofan, valin och isoleucin i deras foder. Smågrisarna är dessutom känsliga för höga proteinnivåer. Förutom att välja råvaror med bra proteinkvalitet har Svenska Foder också valt att tillsätta tryptofan och valin i flera av smågrisfodren. Då hålls proteinnivån på en vänlig nivå samtidigt som smågrisarnas potential inte begränsas.

Hög mjölkproduktion är viktigt för smågristillväxten

För att suggan ska få rätt förutsättningar är det viktigt att hon får ett foder som tillgodoser hennes aminosyrabehov.

Tryptofan

Isoleucin

Valin

Leucin

Den digivande suggans behov av aminosyror skiljer sig från den växande grisens. Förutom lysin, treonin och metionin är det aminosyran valin som är begränsande. Valin påverkar mjölkproduktionen som är en avgörande faktor för smågrisarnas tillväxt. Tillgodoses suggans behov av valin blir också hennes viktförlust mindre och hon står bättre rustad inför nästa kull.

Undvik onödiga energiförluster

Med hjälp av AminoBalans får slaktgrisarna ett foder som väl uppfyller deras behov. Genom att balansera aminosyrorna hålls proteinhalten på en vänlig nivå. Onödiga energiförluster orsakade av proteinöverskott undviks och grisen får optimal tillväxt och foderomvandlingsförmåga.

9

Gris


Gris

UTNYTTJA POTENTIALEN

Utnyttja potentialen I ett samarbetsprojekt med Mattias Hammarstedt på HIR Skåne, har vi visat att det finns ett mervärde för proteinhalten i foderspannmål. De beräkningar vi gjort har visat att 1 % enhet högre protein i foderspannmål är värt mellan 5 och 9 öre per kg. Värdet av proteinet i spannmål styrs av två prisrelationer, sojapriset och spannmålspriset. Det är alltså inte bara skörden som är viktig för den spannmålsodlare som ska använda spannmål till egna djur utan proteinhalten är också viktig. När vi räknat på att sätta in detta mervärde i spannmålskalkylen ser vi tydligt att det är lönsamt: det vill säga, det är billigare att gödsla spannmålen för högre proteinhalt än att köpa sojamjöl. För veteodling till egna grisar är rådet därför att välja sorter med en kombination av hög skörd och hög proteinhalt. Exempel på en sådan sort är RGT Reform – denna gödslas på samma sätt som om den skulle bli kvarnvete. För odling av korn till egna grisar är rådet att inte välja de nyare maltsorterna. I dessa sorter har förädlarna arbetat hårt på att få ner proteinhalterna, så att de kan tåla en högre gödslingsregim och därmed ge högre skörd och samtidigt hålla en tillräckligt låg proteinhalt. Välj därför bort dessa till förmån för högavkastande foderkornsorter med en hög proteinhalt. En gödslingsregim som gynnar proteinhaltsinlagring är även här positivt. I ett lantbruksföretag hänger allt ihop. Det är viktigt att se helheten i företaget och att följa med i så väl prisutveckling som sortutveckling. Genom att göra det kan du bättre utnyttja potentialen i ditt företag. Vill du läsa mer om våra beräkningar kan vi rekommendera artikeln på sidorna 8–9 i nr 3 2018 av tidningen Arvensis.

Utnyttja

potentialen! 10


SMÅGRISEN I FOKUS

Smågrisen i fokus Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lättare är varje individ. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. Det kommer att

visa sig såväl i produktionsresultatet som i ekonomin! Vi på Svenska Foder bidrar med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven. Bra management är något vi också vill slå ett slag för.

First Feeder

Fördelar med First Feeder • Foder och vatten blandas först vid utfodringen • Alltid friskt och hygieniskt foder • Kan anpassas för optimal utfodring av grisar från 3 till 12 kg • Kan utfodra både restriktivt och i fri tillgång • Registrerar grisarnas foderintag • Kan användas som ”amsugga”

Foderautomaten First Feeder ger smågrisarna tilgång till färskt foder dygnet runt. Du kan använda

den både före och efter avvänjningen. Foderintag och tillväxt ökar, samtidigt som foderutnyttjandet förbättras. Automaten är konstruerad så att alla grisar får möjlighet att äta. Därmed ökar foderintaget även för de svagaste grisarna och deras chans att överleva förbättras avsevärt. First Feeder hjälper också till att förbättra hälsoläget i besättningen och medicinanvändning och dödlighet minskar. Vid avvänjningen är det idealiskt att samla ihop de minsta och svagaste grisarna i boxar med First Feeder. De ges då goda möjligheter att komma ifatt sina kullsyskon. First Feeder blir också ett viktigt hjälpmedel i besättningar som avser att sänka avvänjningsåldern eftersom problemet med underviktiga grisar minskar. Ta hjälp av våra duktiga säljare för att komma fram till hur du bäst använder First Feeder på din gård! De producenter som använder First Feeder lyfter fram många fördelar med automaten. Högre avvänjningsvikt och fler överlevande smågrisar är några av dessa. Att First Feeder sparar arbetet och tid är en annan viktig aspekt.

11

Gris


Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

YoghurLac

YoghurLac är en väl sammansatt produkt bestående av:

För att utnyttja dagens suggors stora potential räcker det inte med att hon får många levande födda smågrisar utan det gäller också att de överlever.

YoghurLac är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier och elektrolyter. Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden och runt avvänjning för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och upprätthålla vätskebalansen. Rutinmässig användning av YoghurLac ökar smågrisöverlevnaden och underlättar avvänjningen. YoghurLac blandas med ljummet vatten och utfodras i långtråg eller i smågrishörnan.

Gl im t frå n fä lte t

YoghurLac

Peter Larsson på Longs Smågris

AB

saltbalans ”YoghurLac fungerar bättre än vanlig ilitet stab re bätt till diarrégrisar. YoghurLac ger inga ger i magen och är smakligt. Yoghur-Lac besvär med flugor.”

12

• Mjölkpulver som ger lättillgänglig näring och högsmakligheten. • Mjölksyrabakterier vilka stabilisera mag- och tarmkanalen. • Mjölksyra som bidrar till lågt pH som förhindrar tillväxten av E-coli samt en fräsch smak. • Laktos, eller mjölksocker, som är en effektiv och lättsmält energikälla. • Elektrolyter vilka bidrar till optimal salt och vätske balans i mag- och tarmkanalen. YoghurLac är ett utmärkt hjälpmedel för att utnyttja potentialen i modern smågrisproduktion!


SMÅGRISEN I FOKUS

Prime Feed MilkCaps Ett komplement till suggmjölken i torr form MilkCaps är ett nytt sätt att ge smågrisen mjölk både före och efter avvänjning. Framtagen med den speciella capsteknologin. MilkCaps är en unik möjlighet att ge smågrisen en tidig tilldelning mjölkfoder. Användning av MilkCaps ökar smågrisens avvänjningsvikt och reducerar suggans tapp av kroppsvikt. Caps-teknologi MilkCaps är producerat med den skonsamma caps-teknologi, vilket gör att de känsliga näringsämnena i mjölken bevaras. Den speciella caps-teknologin ger även flera andra fördelar: • Lätt att hantera • Icke hygroskopisk • Bättre hygien

Grisett Grisett är en mycket smaklig mjölkersättning, framtagen för att ges som toppdressing. Ge Grisett torrt

ovanpå smågrisfodret (ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där behovet finns. Det är lätt och hygieniskt att använda, inget spill och minimalt med arbete.

Vid avvänjning kan Grisett ges för att underlätta övergången till enbart torrfoder. Smågrisen får tillgång till mycket lättsmälta råvaror och avvänjningsfodret blir extra smakligt om mjölkersättningen strös ovanpå. Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en ren mjölk-ersättning. Grisett är helt löslig i vatten. Var extra noga med hygienen vid utfodring av flytande foder/mjölk.

Läs m er !

Ökat foderintag

Mjölkersättning som toppdressing

• Mindre viktminskning på suggan • Ökad avvänjningsvikt • Lättare övergång till startfoder

Ett foder med högt innehåll av mjölkprodukter stimulerar smågrisens foderintag. Har du en kull med många levande födda och låga födelsevikter följer vanligtvis också en lägre tillväxt per gris. Det är därför viktigt att smågrisarna börjar äta foder redan under digivningsperioden. Tidig foderkonsumtion stimulerar mag- och tarmutvecklingen och ökar smågrisarnas tillväxthastighet både före och efter avvänjningen.

13

Gris


Smågrisen i fokus Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

!

ll 125 grisar. En flaska räcker ti lar flaskan! En räddad gris beta

Piglet Saver Smågrisdödligheten är som störst tre till fyra dygn efter födseln. Merparten av de grisar som

dör gör det av energibrist. Den energireserv som smågrisarna föds med förbrukas normalt inom 12 timmar. Därför är det mycket viktigt att fokusera på energiförsörjningen av den nyfödda grisen. Koncentrera därför insatsen för att rädda smågrisar kring de första levnadsdygnen. Att säkerställa att grisen får i sig den energirika råmjölken är den enskilt viktigaste åtgärden för hög spädgrisöverlevnad.

födelsevikt. Men det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först! Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att utnyttja näringsämnena i suggmjölken. Piglet Saver höjer hormonnivån till normal nivå vilket gör att grisen bättre kan utnyttja energin i suggans mjölk.

Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar.

Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar. Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg

14


SMÅGRISEN I FOKUS

Järnprodukter Grisen föds med en järndepå som förbrukas inom en vecka. Om grisen hålls utomhus får den i sig järn genom att böka i jorden, men smågrisar som hålls inomhus måste få sitt behov av järn tillgodosett på annat sätt. Forskning har visat att det inte är optimalt att ge grisen allt järn på samma gång. Vid en injektion får alla grisar samma mängd järn oavsett storlek. Överskott av järn kan exempelvis leda till ökad risk att drabbas av ledinflammationer. Smågrisarna bör istället ha järn tillgängligt under en längre period eftersom de då på ett naturligt sätt kan anpassa järnupptaget efter sitt behov.

!

Enkelt att ge tion – ersätter helt injek

PorcoFer

PorcoFer är ett välsmakande foderjärn av högt biologiskt värde. I tarmen styrs upptaget av järn utifrån grisens individuella behov. PorcoFer är enkelt att ge – strö det direkt på golvet eller i fodertråg vid tre tillfällen. Börja ge PorcoFer då grisarna är ett par dagar gamla och avsluta då de är 10-12 dagar gamla. Man slipper därmed hanteringen och stressmomentet det innebär att ge smågrisen en spruta. Observera dock att den dag som PorcoFer ges så ska inget annat torrfoder erbjudas smågrisarna.

Med PorcoFer... • Sparas tid, eftersom man inte behöver hantera alla grisar • Undviks ”järnöverskott”, då järnet tas upp gradvis över en period • Tillgodoses järnbehovet hos både stora och små grisar på ett optimalt sätt

Gristorw Önskar man ha kvar den första järninjektionen så kan man komplettera den med Gristorw. Då behövs inte en andra järninjektion. Gristorw är ett järnberikat fodertillskott baserat på vitmossetorv med tillsats av lättupptagligt järn, koppar, zink och mangan. Varje kull får en rejäl näve Gristorw från första levnadsdygnet och fram till järninjektionen. Därefter ges två till tre nävar per dag upp till tre veckors ålder.

15

Gris


Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

Smågrisfoder

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Alla våra smågrisfoder har ett noga utvalt innehåll av råvaror, allt för att få bästa möjliga smaklighet och hög smältbarhet. Dessutom ingår organiska syror och enzymer. Syrorna sänker pH i grisens mag- och tarmkanal, vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. Enzymerna

förbättrar ytterligare smältbarheten för viktiga näringsämnen. Vårt koncept AminoBalans gör att du kan känna dig säker på att grisens får sitt behov av alla aminosyror uppfyllt. För att ytterligare stimulera smågrisens immunförsvar innehåller alla våra foder till smågrisar organiskt selen

Läs m er !

Tidig konsumtion av torrfoder är viktigt för mag- och tarmutvecklingen

De första veckorna efter födseln har grisen begränsad förmåga att bryta ned annat foder än mjölk. Men genom att ge spädgrisen små mängder torrt foder stimuleras mag- och tarmutvecklingen och grisens förmåga att smälta fodret ökar. Tidig konsumtion av torrfoder gör att grisen vid avvänjning har bättre förutsättningar att klara övergången till torrfoder. Det ger också tyngre smågrisar. En god näringsförsörjning under diperioden ger dessutom ett bättre skydd mot sjukdomar och förutsättningar för en hög tillväxt efter avvänjning. Suggan får avlastning och hennes förutsättningar för att vara i god kondition vid avvänjningen ökar.

16

Lönsam övergång från smågris till slaktgris För de flesta besättningar är det ekonomiskt intressant att ge tillväxtgrisarna över 20 kg ett riktigt bra slaktgrisfoder istället för ett tillväxtfoder. Med Opti Start får du denna möjlighet! Mer om detta på sidan XX.


SMÅGRISEN I FOKUS

Foder för framtiden

PrimeFeed Safe

PrimeFeed Safe bygger på följande:

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan hög dos zink. PrimeFeed Safe bygger på en nog-

• Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser • Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarmutveckling

grann kombination av råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer. En lyckad avvänjning kräver förutom rätt foder även en rad skötselåtgärder. För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimFeed Safe konceptet även på tips och råd för detta. Dessa råd får du som använder PrimeFeed Safe självklart tillgång till och hjälp att implementera.

• Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt • Hög vitaminisering för optimal immunstatus • Organiskt bundet zink för optimal immunstatus och tarmhälsa • Organiskt bundet selen för optimal immunstatus

Som föregångare till det nya konceptet PrimeFeed Safe, utfördes tidigare i år ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling. Här visade det sig att försöksledet med ett koncept från Vilofoss presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm Zinkoxid. Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan Vilofosskonceptet och försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid. När nu PrimeFeed Safe presenteras på den svenska marknaden som det första alternativet, är det en vidareutveckling av Vilofosskonceptet som testades i SEGES.

• Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena • ContraFlam Advanced: antiinflammatorisk kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

PrimeFeed Safe tillverkas i våra fabriker i Tågarp och Fodermix och kan levereras i hela Sverige. Tillsammans med fodret erbjuder vi konkreta tips och råd för att lyckas med avvänjningen. Kontakta någon av oss i Svenska Foders Grisgrupp så berättar vi mer! Framåt tillsammans lyckas vi!

Läs m er !

Tillverkas i våra egna fabriker PrimeFeed Safe tillverkas i våra fabriker i Tågarp och Fodermix och kan levereras i hela Sverige. Vi tillhandahåller den både i bulk och storsäck. Tillsammans med fodret erbjuder vi konkreta tips och råd för att lyckas med avvänjningen. Kontakta någon av oss i Svenska Foders Grisgrupp så berättar vi mer!

17

Gris


Gris

FODER TILL SMÅGRISAR

Helfoder till smågrisar Smågris Prestart & Tjuvstart Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar, vana vid att äta torrfoder. Smågrisar som äter tidigt hos suggan är tyngre och i bättre kondition vid avvänjningen. Dessutom är magarna mer välutvecklade och redo för foder. Det bästa sättet att få smågrisarna att äta foder tidigt är att ge dem Smågris Prestart eller Tjuvstart. Båda är extremt smakliga foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. Högt intag av torrfoder tidigt avlastar dessutom suggan som även hon är i bättre kondition vid avvänjningen. Med Smågris Prestart och Tjuvstart har du riktigt goda chanser att utnyttja potentialen, även om du avvänjer vid relativt låg ålder. Att Tjuvstart på kort tid blivit en stor succé är ett bevis för detta!

Smågris Prestart/Tjuvstart

Om Smågris Prestarts & Tjuvstart • Smakligt! Gör att smågrisarna äter i tidig ålder och i stor mängd • Utvalda kvalitetsråvaror! Hög smältbarhet och högt näringsinnehåll. Skonsamt för magen, bra för foderutnyttjande och tillväxt • Rikt på aminosyror! I synnerhet treonin och tryptofan för bättre foderutnyttjande och tillväxt • Organiska syror! Skyddar mot skadliga bakterier • C-vitamin och organiskt selen! Stimulerar immun- försvaret och ger en friskare smågris

Utfodringsstrategier Första levnadsveckan

Utfodrings rutinerna är lika viktiga som fodret! Ge smågris Prestart eller Tjuvstart minst två gånger om dagen på en ren och torr plats på golvet. Börja utfodra små givor redan levnadsveckan. Öka givan successivt i takt med att konsumtionen ökar så att grisarna har fri tillgång till foder.

Veckan före avvänjning

Avvänjning

2 veckor efter avvänjning

PrimeFeed Safe/Smågris Start/Mjukstart

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Triumf

Smågris Mjukstart

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Triumf

Smågris Start

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Triumf

Smågris Alert

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Triumf Smågris Alert

Smågris Start

Smågris Supreme

Ett avvänjningsfoder med högt näringsinnehåll och extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Fodret har riktigt höga krav på ami-

Vårt vassaste tillväxtfoder. För att maximalt utnyttja tillväxtpotentialen hos våra moderna tillväxgrisar har vi tagit fram detta foder med hög aminosyra nivå och självklart AminoBalans. För att ytterligare utnyttja näringsämnena i Smågris Supreme innehåller fodret organiska syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som konkurrerar om näringsämnena i mag-tarmkanalen.

nosyror och är förstärkt med aminosyrorna tryptofan och valin för att säkerhetsställa grisens behov.

Smågris Mjukstart

Smågris Alert

Mjukstart är ett skonsamt avvänjningsfoder utan hög dos zink. Mjukstart bygger på en noggrann kombination av

råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer. Finns både med och utan mjölkpulver.

18

Ett tryggt och säkert foder. Gör att smågrisarna växer

snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen. Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov.


FODER TILL SMÅGRISAR

Smågris Syra Express Näringsrikt tillväxtfoder med hög smältbarhet.

Ger mesta möjliga näring åt smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Detta visar sig i mycket hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga produktionsresultat. Fodret har höga krav på aminosyror, inklusive tryptofan och valin, vilket säkerhetställer att grisens behov tillgodoses. Smågris Syra Express inne-håller också en blandning av organiska syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier i mag- och tarmkanal.

Smågris Triumf Ett väl fungerande smågrisfoder. Fodret har en något enklare sammansättning och är främst avsett att användas från två veckor efter avvänjning men kan användas under hela smågrisperioden.

Koncentrat och Premixer till smågrisar Tips! Nutri Smågris

Vi tillhandahåller även skräddarsydda koncentrat och premi xer till smågrisar tillverkade i vår fabrik i Vara (Fodermix). Våra koncentrat- oc h premixlösningar innehåller olika nivåe r av protein, aminosyror, vitamine r, mineraler och andra tillsatser och råv aror allt för att utnyttja potentialen på var gård maximalt . Läs mer om hur vi arb etar med detta på sidan 7. Kontakta gä rna någon av våra duktiga säljare så be rättar vi mer.

Ett exklusivt koncentrat med balanserad proteinhalt som samtidigt är skonsamt. Råvarorna är strikt utvalda

för att ge bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet. Nutri Smågris innehåller en hög halt av syror som sänker pH i grisens mag- och tarmkanal. Detta minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. I kombination med egen spannmål kan du blanda ett eget smågrisfoder, nästan i klass med våra helfoder.

Nutri Tillväxt Ett mycket konkurrenskraftigt koncentrat för tillväxtgrisar. Eftersom koncentratet är anpassat för lite äldre

grisar, tillåts råvaruvalet vara lite bredare. Nutri Tillväxt innehåller en hög andel högkvalitativa råvaror vilket gör att det är ett mycket smakligt och vänligt foder.

19

Gris


FIBERBALANS

FiberBalans När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fiber från olika källor har olika egenskaper. Inom DLGkoncernen har vi arbetat intensivt med detta.

djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

Vi delar nu in fibrer i: 1. fermenterbara fiber dvs fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen 2. icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur.

FiberBalans till suggor ger: • Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion • Energi till grisningen • Mindre förstoppning • Mättnadskänsla (sinsuggor)

Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika

Fiberbalans och grisning Danskt försök med olika nivåer av växttråd Fiber

Kontroll

(3,8% växttråd)

(7,0% växttråd)

Ingen förstoppning Mild (< 2 dagar) Svår (3-4 dagar) Extremt svår (> 5dagar)

Danskt försök med olika fiberkällor

Antal dödfödda 2,5 Antal dödfödda, styck

Gris

Fem dagars utfodring med mer fibrer före grisning reducerar förekomsten av förstoppning markant. De extra fibrerna bestod främst av fermenterbara fiber.

2 1,5 1 0,5 0

Kontroll

Lucern

Fiberkälla 20

Betfiber

= fermenterbara fiber


ÖVERGÅNGSUTFODRING

Övergångsutfodring av suggor Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter. Syftet med utfodringen i denna period är att få en så skonsam övergång som möjligt och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en gris per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna. Sugans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden. Detta beror på att mjölkproduktionen ännu inte kommit igång. Det höga protein och aminosyra innehållet i digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt protein innehåll i suggfodret kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyra nivå än digivningsfodret.

Sugg Prep 70 Grisningsfoder med fokus på fiberbalans och rätt protein och aminosyra nivå för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Att ersätta en del av digiv-

ningsfodret med Sugg Prep 70 runt grisningen ger suggan en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. Sugg Prep 70 används i perioden 14 dagar före grisning till 5 dagar efter. I torrfoderanläggningar ersätts ett kg av digivningsfodret med ett kg Sugg Prep 70 per dag.

Utnyttja

potentialen!

Övergångsutfodring av suggor ger: • Skonsam övergång från dräktighet till digivningen • Snabb och smidig grisning • Färre dödfödda smågrisar • Vitalare smågrisar

21

Gris


Gris

SUGGAN I FOKUS

!

Trefassystem utnyttjar potentialen!

Helfoder till suggor

Våra foder är energirika, välbalanserade och smakliga. Koncepten FiberBalans och AminoBalans säkerhetsställer att suggan får hela sitt behov av aminosyror och fibrer uppfyllt och därmed undviks brister som kan sänka produktiviteten. Grisning

Utfodringsstrategier Suggfoder Vital 70

Suggprepp

Foder för framtiden

70

Avvänjning

Suggfoder Intens 70

Foder för framtiden

Suggfoder Classic

Suggprepp 70

Suggfoder Laktal

Suggfoder Total

Suggprepp 70

Suggfoder Total

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Vital 70

Digivningsfodret nummer ett anpassat till TN70 suggan.

Suggfoder Intens 70 är ett energirikt och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men framförallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten. Hög aminosyra nivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion utan att förlora alltför mycket i vikt. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Suggfoder Intens

Dräktighetsfoder anpassat till TN 70 suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Suggfoder Classic Suggfoder Classic är ett utmärkt dräktighetsfoder.

Som Suggfoder Intens 70 men med något lägre aminosyra

Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

nivå och utan FiberBalans.

Suggfoder Extra Suggofer Extra är ett digivningsfoder med samma höga

krav på aminosyror som Intens 70 men med något enklare råvarusammansättning.

Vårt suggfoder har en hög energihalt

Suggfoder Laktal

• Ger mer energi med samma mängd foder • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden

Suggfoder Laktal är ett digivningsfoder som lämpar sig i besättningar med något lägre intensitet.

• Bättre hull ger bättre brunst

Även i Suggfoder Extra har vi stort fokus på konceptet AminoBalans. Smakliga råvaror tryggar ett högt foderintag!

• Möjliggör hög mjölkproduktion • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagångsgrisare

Suggfoder Total

Utnyttja

potentialen!

Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt foder

som täcker behoven både för den digivande och för den dräktiga suggan. Extra fokus på aminosyran valin som är viktig för mjölkproduktionen.

22


SUGGAN I FOKUS

Lä s m e r !

Ladda smågrisen med vitamin E och organiskt selen Efter avvänjningen kan smågrisen drabbas av brist på vitamin E. Under denna period är foderintaget lågt, stressnivån hög och grisens behov av vitamin E och selen högt. Samtidigt fungerar inte grisens tarm normalt och den har svårt att ta upp det vitamin som finns i fodret. Detta gör att smågrisen kan få brist på dessa. Därmed ökar risken att drabbas av plötslig hjärtdöd och ett försämrat immunförsvar. För att förebygga detta kan suggan ges extra vitamin E och organiskt selen i fodret. Då överförs vitamin E och selen från suggan till smågrisen via mjölken. Smågrisen kan bygga upp en reserv och risken för störningar efter avvänjning minskar. Därför innehåller våra foder och koncentrat för suggor förhöjda halter av vitamin E samt organiskt selen.

23

Gris


Gris

SUGGAN I FOKUS

Koncentrat och premix till suggor Proteinhalten i spannmål kan variera mycket beroende på t ex skördenivå, sort och jordmån. För att utnyttja spannmålen på bästa sätt och samtidigt få rätt balans i utfodringen, krävs koncentrat med olika sammansättningar. Det

Sugg Omega 70

har vi på Svenska Foder. Våra koncentrat tillgodoser alla behov och är anpassade efter spannmålens proteinhalt. Du kan använda dem både i fas- och enhetsutfodring.

Sugg Lacto

Koncentrat för den högproducerande, dräktiga och digivande TN 70 suggan. Naturligtvis innehåller även Sugg

Ett mycket bra koncentrat som tillsammans med gårdens egen spannmål ger ett utmärkt foder till digivande och dräktiga suggor. Lika bra foder som med

Omega fiskfettsyror för livskraftiga smågrisar, hög aminosyranivå samt FiberBalans. Smakligheten är i topp!

Suggfoder Laktal! Sugg Lacto har ett högt näringsinnehåll och mycket bra smaklighet. Passar hemmablandare med höga krav på smågristillväxt och fruktsamhet.

Tips!

rsydda premixer och Vi tillhandahåller även skrädda e i vår fabrik i Vara koncentrat till suggor tillverkad centrat lösningar in(Fodermix). Våra premix och kon , aminosyror, vitaminer, nehåller olika nivåer av protein råvaror allt för att mineraler och andra tillsatser och d maximalt. Läs mer om utnyttja potentialen på var går n 7. Kontakta gärna hur vi arbetar med detta på sida så berättar vi mer. någon av våra duktiga säljare

24


SUGGAN I FOKUS

Lä s m e r ! Ha koll på hullet!

Låt suggans hull styra fodergivan. En sugga med normalt hull har bättre förutsättningar att föda pigga och välmående grisar. Under dräktighetens sista veckor är fostertillväxten som störst. Var därför noga med att behovet av protein är tillgodosett. Om inte tär hon av sina egna kroppsreserver. Ekolodning av suggans ryggspäck ger en säkrare hullbedömning än vad ögat klarar av!

25

Gris


SLAKTGRISEN I FOKUS

Slaktgrisen i fokus Den genomsnittliga produktiviteten i slaktsvinsproduktionen har under de senaste åren ökat successivt. Men spridningen mellan besättningar är stor. Det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en potential att utnyttja!

Produktionsuppföljning 2013

2014

2015

2016

2017

Tillväxt, g/dag

912

905

923

923

941

MJ NE/kg tillväxt

26,1

26,7

26,6

26,4

25,7

Köttprocent

58,3

58,3

58,5

58,6

58,6

Dödlighet, %

1,6

1,6

1,5

1,7

1,6

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt. Energiinnehållet i foder är här redovisat i MJ nettoenergi.

För att kunna göra förbättringar i sin produktion är det nödvändigt att veta var man står. Därför är resultatuppföljning viktig. Den statistik som årligen redovisas av Gård och Djurhälsan är intressant att studera. Där framgår tydligt att tillväxt och fodereffektivitet i genomsnitt visat något men långsam förbättring de senaste åren. Riktigt intressant blir det om vi jämför årsmedeltalen med resultatet av den fjärdedel av besättningarna som har de bästa resultaten. I diagrammet bredvid ser du vilken potential som finns men som bara utnyttjas av en fjärdedel av besättningarna. Med rätt foder och management kan även du utnyttja potentialen!

1020

27

1000

26

980

25

960

24

940

23

920

22

900

21

880

MJ NEv /kg tillväxt

Fodereffektivitet

Tillväxt, gram/dag

Gris

20 medel 2017

Bästa 25% 2017

Tillväxt, gram/dag

MJ NEv per kg tillväxt

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt.

26


SLAKTGRISEN I FOKUS

GainMax – ett verktyg för att utnyttja potentialen i slaktgrisproduktionen GainMax Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har de senaste åren förbättrats något. Men potentialen för att sänka foderkostnad och öka tillväxten finns där. GainMax är verktyget som ger dig som slaktsvinsproducent möjlighet att med stor noggrannhet följa tillväxt och foderförbrukning i din besättning, vecka för vecka. Verktyget bidrar till att öka fokus och underlätta beslutsfattande för att maximalt kunna utnyttja potentialen på var enskild gård för att därigenom förbättra resultaten på sista raden. Med hjälp av GainMax kan du arbeta systematiskt och du ser snabbt och enkelt konsekvenserna av förändringar i fodersammansättning, sjukdomar eller andra störningar i besättningen. GainMax kan också användas som ett verktyg för dokumentation av resultat efter gjorda förändringar. Perfekt för dina medarbetare. Det gör det lättare för dem att se vinsterna i sitt arbete.

GainMax gör det tydligt hur stort samband det finns mellan en stabil, hög daglig tillväxt och ett gott foderutnyttjande. Denna kunskap kan du använda för att optimera din foderstrategi med det slutliga målet att öka vinsten i din slaktgrisproduktion. GainMax är en internetportal där du loggar in och registrerar dina data från produktionen veckovis på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Innan du kan använda programmet måste du läggas upp som användare.

!

Svenska Foder erbjuder dig som är foderkund tillgång till GainMax

Fördelar med GainMax: • Information i realtid om tillväxt, vecka för vecka • Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management • Dokumentation på om du når uppsatta mål • Engagemang och motivation hos dina medarbetare • En snabb översikt

27

Gris


Gris

FODER TILL SLAKTGRISAR

Helfoder till slaktgrisar Svenska Foders helfoder till slaktgrisar har familjenamnet Opti och finns i ett flertal olika varianter avsedda att användas från 25 kg fram till slakt. Basen för bra foderutnyttjande

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

är välbalanserade foder. Detta når vi bland annat genom AminoBalans konceptet!

Opti Start

Opti Basic

Ett energi- och aminosyrarikt foder med extra hög smaklighet. Vitamin- och spårämnesinnehållet är för-

Använder du dig av fasutfodring är Opti Basic ett utmärkt slutfasfoder. Men Opti Basic passar också som

stärkt och fiberspjälkande enzymer är tillsatta för att höja smältbarheten. Opti Start är fodret med många möjligheter. Förutom att användas som ett insättningsfoder är det även tillräckligt bra för att vara ett intressant alternativ för tillväxtgrisar som väger mer än 20 kg. Tack vare sitt höga näringsinnehåll kan Opti Start även användas som enhetsfoder tillsammans med vassle.

ett enhetsfoder i besättningar med lägre intensitet då det innehåller en något lägre nivå av aminosyror.

Fasutfodring för att utnyttja potentialen Den unga slaktgrisen har högre krav på fodret än en äldre gris. Insättningsfodret behöver ha högt näringsinnehåll och smaklighet då det oftast är foderintaget som begränsar tillväxten. I takt med att grisen sedan växer och blir äldre sjunker näringsbehovet. Genom att använda foder som är anpassat till grisens behov utnyttjas fodret bättre och lösningen blir oftast mer ekonomisk.

Opti Bonus

För dig med höga krav på produktionsresultaten.

Fodret har en hög nivå av aminosyror och innehåller också fiberspjälkande enzymer för att höja smältbarheten. Opti Bonus passar också dig som har höga krav på produktionsresultaten, men som väljer att ha ett och samma foder under hela uppfödningsperioden.

Utnyttja

Utfodringsstrategier Insättning

Balans

AMINO

ca 60 kg

ca 40-45 kg

Opti Start

Opti Bonus

potentialen! Opti Basic

Opti Bonus

Opti Basic Opti Bonus

Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror. Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer. Drank:

Nya Opti Drank & Opti Maxi Drank

Permeatvassle/Drank:

Opti PD Start

28


FODER TILL SLAKTGRISAR

Koncentrat och premix till slaktgrisar

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Slakt är familjenamnet på koncentrat till slaktgrisar. I Slakt-sortimentet hittar du flexibla produkter anpassade efter din spannmål eller alternativa råvaror. Våra duktiga säljare optimerar fram den bästa foderlösningen för din besättning, naturligtvis baserat på gårdens egna analysresultat.

Välj koncentrat utifrån de fodermedel som finns på gården

För att utnyttja potentialen i de egna fodermedlen maximalt är det viktigt att välja rätt koncentrat. Spannmålens proteinhalt är avgörande, dels för valet av koncentrat men även för rätt inblandningsnivå. Vi har produkter vars näringsinnehåll är anpassat för användning tillsammans med fodermedel som ärter, åkerbönor, drank, och permeatvassle. Vår 600-serie är en serie mer koncentrerade slaktsvinskoncentrat som anpassas efter årsmån. Alla våra koncentrat kan användas i såväl blöt-som torrutfodring. I sortimentsöversikten framgår de vanligaste koncentraten.

Storpremix

Storpremix kallar vi de premixer där det också ingår en del proteinråvaror. En del av sojan på gård kan därmed ersättas av andra proteinfodermedel. Kombinationen av flera proteinråvaror är fördelaktigt för aminosyrabalansen och är ofta ett lönsamt alternativ, speciellt då sojapriset är högt. Våra stor-premixer är pelleterade och tack vare en högre inblandning ökar doseringenssäkerheten.

Tips!

Vi tillhandahåller även såväl stan dard som skräddarsydda premixer till slaktgrisar. Våra premixer tillverkas i vår fabrik i Vara (Fod ermix). Våra premixlösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utny ttja potentialen på var gård maximalt. De kom pletterar foderstater med olika fodermedel som soja, spannmål, vassle, drank eller andra alterna tiva fodermedel. Läs mer om hur vi arbetar med detta på sidan 6. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer.

29

Gris


Gris

SORTIMENTSÖVERSIKT

Viktiga hjälpmedel i grisproduktionen Det är många insatsvaror som behövs för att utnyttja potentialen i grisproduktionen. Vi har ett brett utbud av produkter som underlättar vardagen. Här följer ett urval av de viktigaste. De flesta finns i våra Djur&Natur butiker, hos våra återförsäljare och kan även levereras från vårt centrallager. Produkter märkta med ** kan dessutom, i mån av plats, beställas för leverans ihop med bulk leverans från vår fabrik i Vara (Fodermix). Produkt

Egenskap/Allmänt

Förp. strl.

Pall strl.

Max antal med bulkbil

Deltavit ADE

Brunst och immunstimulerande. Ej till slaktsvin.

20 kg/säck

600 kg/pall

Deltavit E 5 000

Selenrik E-vitaminprodukt. Utmärkt för stötdosering.

20 kg/säck

600 kg/pall

Deltavit E 30 000

Högkonc. E-vit.prod. med selen. Främst för inblandning i foder.

20 kg/säck

Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen

5 l dunk

540 l/pall

Deltavit B

Flytande B-vitamin

5 l dunk

540 l/pall

Deltavit MULTI

Flytande multivitamin med selen. Ej till slaktsvin.

5 l dunk

540 l/pall

Success

Flytande E-vitamin

20 l dunk

Gristorw

Torvprodukt. Järnberikad torvprodukt som ger sunda smågrisar.

50 l/säck

48 säckar/pall

Porcofer **

Järntillskott till spädgrisar. Ersätter helt första järninjektionen.

5 kg/hink

360 kg/pall

4 st

Grisett **

Mycket smaklig mjölkersättning. Utmärkt som toppdressing.

20 kg/säck

560 kg

5 st

PrimeFeed Milkcaps **

Hygienisk, torr mjölkersättning. Fungerar utmärkt i First Feeder.

15 kg/säck

585 kg

5 st

Dialyt **

Elektrolytkoncentrat. För snabb återställning av störd vätskebalans.

8 kg

440 kg

8 st

Effydral

Elektrolytbrustablett. För snabb återställning av störd vätskebalans.

48 st

YoughurLac **

Mjölkersättning kombinerad med Electrolyt. Syrad mjölkprodukt med högt innehåll av mjölksyrabakterier och elektrolyter.tsvin.

8 kg

Myrsyra

pH-sänkare

200 l/fat, 1000 l/cont

HelmGräs

pH-sänkare. Hämmar tillväxt av svampar och jäst i blötfoder.

1000 l/cont.

Multicid

pH-sänkare. Används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och skadliga mikroorganismer.

20 kg/dunk

Torra vitaminer

Flytande vitaminer

5 st

Järnpreparat

Mjölkersättning

Elektrolyter

8 st

pH-sänkare

30

240 kg


SORTIMENTSÖVERSIKT

Produkt

Egenskap/Allmänt

Förp. strl.

Pall strl.

Max antal med bulkbil

Desinfektion och rengöring Allround Såpa

Rengöringsmedel. Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiologiska trycket sänks.

20 l/dunk

DM Clean

Diskmedel för slutna blötutfodringssystem. Löser effektivt upp fett- och proteinbeläggningar.

25 kg/dunk, 240 kg/fat

Virkon S

Desinfektionsmedel. För byggnader, inredning, luft och vatten.

50 g – 5 kg

Jodopax Vet

Desinfektionsmedel. För rengöring och desinfektion av sår, hud, föremål, stallar och för fotbad.

0,5 l

Virocid

Konc. desinfektionsmedel. Effektivt mot alla mikroorganismer.

10 l/dunk

750 l

Cid 2000

Desinfektionsmedel. För vatten och vattensystem.

10 kg/dunk

750 kg

Stalosan F **

Desinfektionsmedel i pulverform. Verksam mot sjukdomsframkallande mikroorganismer och parasiter.

15 kg/säck

1000 kg

Stalosan Basic

Desinfektionsmedel i pulverform. Förbättrar den hygieniska miljön.

15 kg/säck

1000 kg/pall

Stalosan Gel Handdesinfektion **

Desinficerande handgel.

500 ml

5 st

5 st

Ett urval av våra strömedel Kutterspån

Svenskt spån. Dammseparerad.

Ca 25 kg

375/450 kg

Torvströ

Strömaterial. Effektiv uppsugningsförmåga.

300 l

4500 l

Torvmix

Strömaterial. Blandning av torv och spån.

300 l

4500 l

easyströ

Strömaterial. Värmebehandlad finhackad halm.

25 kg

750 kg

Urval av våra medel mot flugor och skadedjur Professionell bekämpning av skadedjur

Nomus AB, www.nomus.se, info@nomus.se, 0510-54 53 60

Rozol

Mot råttor och möss. Brett sortiment av beten och fällor. Kontakta din säljare för mer information.

Myrr D & Myrr Dosa

Mot myror och andra kryp. Myrr Dosa kan användas inomhus.

Myrr Extra & Myrr utvattning

Mot myror. Används utomhus.

Neporex ** 1 kg och 5 kg

Mot flugor. Hindrar fluglarver att utvecklas till vuxna flugor.

Agita **

Mot flugor. Blandas med vatten och stryks på ytor där flugorna gärna sitter.

Kill-it **

Flugspray. Stäng fönster och dörrar och spraya utan att träffa tak, inredning eller väggar.

Övriga produkter First Feeder

Foderautomat. Automatisk fodertillförsel för smågrisar.

1 st

Piglet Saver **

Tillskottsfoder. Tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen.

3*250ml, 6*250 ml

Byghom 2 sikt **

Fodersikt. För enkel avläsning av partikelstorleken i mald spannmål.

Bactocell **

Mjölksyrabakterier. För bra mikroflora i foderanläggningen.

20 kg

4 st

Dextros **

Druvsocker. Har positiv inverkan på suggans fertilitet.

25 kg

4 st

Sprayfärg blå, röd, grön **

Märkspray. För snabb & enkel märkning av djur

400 ml

31

Gris


Gris

SORTIMENTSÖVERSIKT

Guide till rätt produkt För att underlätta ditt val har vi samlat de viktigaste produkterna på det här uppslaget. En kortfattad beskrivning för varje produkt hjälper dig på vägen. Naturligtvis stöttar våra erfarna och intresserade säljare dig gärna. Allt för att valet ska bli det rätta. Rätt val efter just dina förutsättningar.

Nyhet!

Helfoder

Nyhet!

Nyhet!

Smågrisar

Smågris Prestart

Smågris Tjuvstart

Smågris PrimeFeed Safe

Smågris Mjukstart

• för den yngsta grisen

• för de yngsta grisarna

• avvänjningsfoder utan

• avvänjningsfoder utan Högdos Zink

• fram till avvänjning

• fram till avvänjning

• stimulerar tidig konsumtion

• baserad på noggrant

• höga krav på aminosyror • organiska syror

utvalda råvaror med hög smältbarhet

• probiotika

• stimulerar tidig konsumtion

• vitamin C

• avlastar suggan

Högdos Zink

• rätt aminosyrabalans för optimal tarmutveckling

• rätt aminosyrabalans för optimal tarmutveckling • rätt fiberbalans för god tarmhälsa • enzymer för att öka

• sammansättning som stimulerar tidig tarmutveckling • organiska syror • finns både med och utan mjölkpulver

utnyttjandet av näringsämnen • organiska syror • contraFlam Advanced

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Nyhet!

Smågris Alert

Smågris Start

Smågris Supreme

Smågris Syra Express

Smågris Triumf

• tryggt och säkert

• avvänjningsfoder

•vårt vassaste tillväxtfoder

• tillväxtfoder

• kan användasunder

• smakligt

• hög halt organiska syror

•högt aminosyra innehåll

• för känsliga magar

• skonsamt

• höga krav på aminosyror

•självklart AminoBalans

• höga krav på aminosyror

• “problemlösare”

• även tryptofan & valin

•organiska syror

• även tryptofan & valin

• vitamin C

• vitamin C

Utnyttja

potentialen!

hela smågrisperioden • enklare sammansättning

• organiska syror

Foder för framtiden

Koncentrat Nutri Smågris

Nutri Tillväxt

Skräddarsydda Koncentrat

• kan användas under hela smågrisperioden

• för tillväxtgrisar

• vi anpassar efter gårdens förutsättningar

• balanserade aminosyror

• från 2 veckor efter avvänjning

• brett urval av råvaror

• ca 18% inblandning

• brett urval av tillsatser

• organiska syror • vitamin C

Exklusivt råvaruval!

• tillverkas på vår fabrik i Vara (Fodermix)

• ca 19% inblandning

Helfoder Suggfoder

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Intens

Suggfoder Extra

Suggfoder Laktal

• digivningsfoder anpassat till framtiden suggor

• digivningsfoder

•digivningsfoder

• digivningsfoder

• fokus på fiberbalans

• fiskfettsyror

•mycket hög aminosyra nivå

• högt näringsinnehåll

• mycket hög aminosyra nivå

• fokus på valin

•fokus på valin

• fokus på valin

• toxinbindare

• hög nivå vitamin E

•hög nivå E-vitamin

• hög nivå vitamin E

• fiskfettsyror

• mycket hög smaklighet

•hög smaklighet

• hög smaklighet

• hög nivå vitamin E • mycket hög smaklighet

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Foder för framtiden

32


SORTIMENTSÖVERSIKT

Gris

Helfoder Suggfoder

Sugg Prep 70

Suggfoder Total

Suggfoder Vital 70

Suggfoder Classic

• grisningsfoder

• enhetsfoder

• dräktighetsfoder anpassat till

• dräktighetsfoder

• skonsam övergång

• höga krav på aminosyror

• lättare grisning

• fokus på valin

• fokus på fiberbalans

• fokus på fiberbalans

• smakligt

• toxinbindare

framtiden suggor

• toxinbindare

• fiskfettsyror

• fiskfettsyror

• hög smaklighet

• smakligt

• ersätt 1 kg digivningsfoder med 1 kg Sugg Prep 70 • hög smaklighet

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Koncentrat Sugg Omega 70

Sugg Lakto

Skräddarsydda Koncentrat och Premixer

• digivningskoncentrat anpassat till framtidens suggor

• hög nivå vitamin E

• vi anpassar efter gårdens förutsättningar

• fokus på fiberbalans

• hög smaklighet

• brett urval av råvaror

• mycket hög aminosyra nivå

• ca 19% inblandning

• brett urval av tillsatser

Mycket hög smaklighet!

• toxinbindare • fiskfettsyror • hög nivå vitamin E

• tillverkas på vår fabrik i Vara (Fodermix)

Foder för framtiden

• ca 25% inblandning

Helfoder Slaktgrisar

Opti Start

Opti Bonus

Opti Basic

Opti Start Drank, Nya Opti Drank, Opti Maxi Drank

• fodret med många möjligheter

• för besättningar med höga

• slutfasfoder eller

• färdigfoder särskilt anpassade till drank

• enhetsfoder vid

• Start-, mitt- och slut-fas foder

• insättningsfoder eller

krav på produktionsresultat

• tillväxtrisar över 20 kg

• fas ett eller enhetsfoder

• hög smältbarhet

• hög smältbarhet

• högt näringsinnehåll

• hög nivå aminosyror

lägre intensitet

• anpassade till olika inbladning av drank

Koncentrat Slakt Pro • utmärkt enhetskoncentrat till spannmål med normal proteinhalt

Slakt Maxi

Slakt Ärt

Slakt Drank

• blandas med spannmål till ett

• kompletterar gårdens

• kompletterar dranken på ett

konkurrenskraftigt foder

baljväxter

• något lägre proteinhalt än

• ca 19 % inblandning

och spannmål

med Slakt Pro

• ca 11% inblandning

• ca 17% inblandning

utmärkt sätt • högt innehåll av aminosyror • lägre innehåll av protein • ca 14% inblandning

Koncentrat och Premixer Slakt 600 sortimentet

Stor Premix

Skräddarsydda Koncentrat och Premixer

• extra koncentrerade

• pelleterade

• vi anpassar efter gårdens förutsättningar

• flexibel sammansättning

• innehåller en del protein

• brett urval av råvaror

• anpassas efter årsmån

• konkurrenskraftiga när

• brett urval av tillsatser

• ca 14-16% inblandning

Nyhet!

sojapriset är högt

• tillverkas på vår fabrik i Vara (Fodermix)

• högre inblandning ger högre doseringssäkerhet • ca 7% inblandning

33


Gris

EKO

Foder för ekologisk produktion Utgångspunkten i den ekologiska produktionen är att odla så mycket av fodret som möjligt på den egna gården. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan olika gårdar. Det finns också andra faktorer som påverkar valet av fodermedel. Fodret måste täcka grisens näringsbehov och ge goda resultat både i smågrisproduktionen och i slaktgrisstallarna.

Smågris Grön

Svenska Foders ekologiska fodersortiment är framtaget för att ge grisen de rätta förutsättningarna för en god produktivitet och hälsa. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov. Vi kan erbjuda dig både helfoder och koncentrat, godkända både för dig som har KRAV och EU-ekologisk produktion.

Opti Grön

Enhetsfoder till smågrisar. Smågris Grön är ett smakligt

Enhetsfoder till slaktgrisar. Opti Grön är ett välbalanserat

helfoder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

helfoder till slaktgrisar. Används från 25 kg fram till slakt. Ger potential för en effektiv produktion.

SmåMix Grön

Suggmix Grön

Koncentrat till smågrisar upp till 25 kg. SmåMix Grön ger

tillsammans med spannmål ett smakligt foder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggfoder Grön

Koncentrat till suggor. Suggmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som uppfyller både den digivande och den dräktiga suggans behov.

Slaktmix Grön

Enhetsfoder till suggor. Suggfoder Grön är ett näringsrikt

Koncentrat till slaktgrisar. Slaktmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som kan utfodras från 25 kg till slakt.

helfoder för den digivande och dräktiga suggan. Fodret har ett näringsinnehåll som väl matchar ett konventionellt foder.

Tips!

uket. affärspartnern i lantbr Vi vill vara den bästa k odlare. gis olo en dig som är ek Det gäller givetvis äv lj med rtfö po r vå t n utveckla Därför har vi under åre r om i me a läs n ka du sorter som fler och fler ekologiska ål. ttigt om Växt & Spannm vår broschyr Nytt & Ny ! r.se de afo vensk Du hittar den på www.s

34


BLÖTUFODRING

Blötutfodring Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktsvinsstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

Det kan vara dags att rengöra din anläggning när: • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag • Det är beläggningar i foderrören • Höga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats • pH-värdet inte kan kontrolleras • Gården ska saneras

Det kan lätt uppstå mögeltillväxt i anläggningen, speciellt i nedloppen till blandartanken och i blandartankens översta del. Inne i rörslingorna bildas det lätt avlagringar, vilket på sikt kan leda till problem.

Så här rengör du på bästa sätt

Tankar för blötfoderkomponenter är att betrakta som en del av blötfoderanläggningen och skall även de kontrolleras och rengöras regelbundet. För att resten av anläggningen inte skall återkontamineras av bakterier, jäst och/ eller mögel efter rengöring och desinficering är det viktigt att dessa töms, rengörs och desinficeras först. Töm därefter blötfoderanläggningen på foder. Tillsätt DM Clean i en vattenlösning som spolas runt i anläggningen under ca 4 timmar så att fett- och proteinbeläggningar löses upp. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut. Desinficera därefter anläggningen genom att till rent vatten tillsätta CID 2000. Spola runt lösningen i ca 3 timmar. Pumpa därefter ut vätskan och spola igenom anläggningen med rent vatten. Nu är din anläggning väl rengjord! För en optimal uppstart är det

en bra idé att tillsätta mjölksyrabakterier. Det underlättar etableringen av de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Efter uppstarten är det också viktigt att regelbundet mäta pH-värdet.

Syrning av blötfodret

Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvampar växt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa svampar, ett bättre alternativ.

35

Gris


Gris

BLÖTUTFODRING

Produkter för pH-sänkning Multi Cid

HelmGräs

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra.

Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst. Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra

Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

!

Myrsyra

Glöm inte bort dricksvattnet!

En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produk-

ten är mycket frätande.

Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland ann at en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem är CID 2000 ett utmärkt val. Ha koll på vilket pH-värde vattne t har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättninge n och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du Mul ti Cid.

36


I STALLET

Produkter för rengöring och desinfektion En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Vi har också

Allround Såpa Rengöringsmedel för vattenoch blötfoderanläggningar.

Godkänd i ekologisk produktion

Storlek: 20 l dunk

• Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks.

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

• Löser effektivt upp hinnor av fett och protein • Miljö- och användarvänlig sammansättning

1. Gör en grundlig grovtvätt 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten). 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 % 4. Verkningstid: 15-30 minuter 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten

• Kraftig och långverkande skumeffekt

Virocid

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Storlek: 10 l dunk • Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer • Internationellt testat och erkänt (EN & AOAC) • Dokumenterad effekt gällande förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier såsom fågelinfluensa, H1N1, Gumboro, IB, Campylobakter, New Castle osv.

37

För desinfektion av stallar utan djur, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer. Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar) Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smittryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial. Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3. Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Gris


Gris

I STALLET

Virkon® S Desinfektionsmedel för stallar och inredning

Storlek: 50 g – 5 kg • Kan användas när djur finns i stallet • Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer.

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft - och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur.

• Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Doseras med 1 % för desinfektion av ytor, utrustning, stövelbad, vattensystem. Vid dimdesinfektion (efter ytdesinfektion) använd 0,5-1 % lösning. Verkar på 10-30 minuter.

Bra om du vill sänka ammoniaknivån under pågående produktionsomgång

Stalosan F Torrdesinfektion

Hjälper till att hålla nere ammoniakhalten!

Storlek: 8 eller 15 kg • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter såsom koccidier • Sänker andelen ammoniak • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner • Kan användas när fåglar finns i stallet

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag/tarm- och hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar fågelns eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas. Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor.

• Effektiv mot flugor

Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

Stalosan Basic Torrdesinfektion

Hjälper till att hålla nere ammoniakhalten!

Storlek: 15 kg

• Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö • Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste • Kan användas när det finns djur i stallet

38

Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

Tips!

Det är viktigt att stallet är torrt innan desinfek tion annars krävs en hö gre dosering av desinfektionsmedlet. Det är också viktigt att alla såpa-rester har försvu nnit då detta annars kan leda till att desinfektio nen får dålig effekt!


I STALLET

CID 2000

Storlek: 10 kg

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenoch blötfoderanläggningar.

• Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar.

Godkänd i ekologisk produktion

• Skonsam mot material av plast och rostfritt stål

Perfekt att använda efter tillsats av vitaminer etc. i vattenledningarna

• Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

• Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar

I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten. Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.

DM Clean Rengöring av vatten- och blötfodersystem.

Godkänd i ekologisk produktion

Storlek: 25 kg eller 240 kg • Tar effektivt bort fett – och proteinbeläggningar

Innehållet av kalium- och natriumhydroxid säkrar en effektiv rengöring även vid lägre vattentemperaturer. För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000.

• Innehåller korrosionsskydd • Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet. Och låt verka i max 2 h. Skölj därefter noggrant med vatten. Obs! DM Clean och CID 2000 får inte komma i kontakt med varandra då det kan ge korrosion.

Läs m er !

Varför är CID 2000 ett bättre val än en ren syraprodukt för att rengöra systemet efter tillsats av vitaminer etc.?

Syra dödar inga bakterier. Den hämmar tillfälligt deras tillväxt och har på det viset effekt – men så fort syran tas bort från dricksvattnet så kommer bakterierna tillbaka mycket snabbt. Det finns också svampar som kan använda syra som tillväxtsubstrat och svampar önskar vi inte heller i systemet. Genom

att använda en peroxidprodukt såsom CID 2000 säkrar man att biofilmen försvinner och att det sker en desinfektion av systemet. CID 2000 innehåller även perättiksyra som djuren ofta tycker är smakligare än exempelvis klor.

39

Gris


Gris

I STALLET

Rengöringsschema för ditt stall 1. Utgödsling och blötläggning

4. Tvätt med såpa

Gödsla ut och blötlägg därefter hus och inventarier.

Lägg ut Allround Såpa med hjälp av lågtrycksutrustning. Det ska doseras ca 1,5 % (ca 1-1,5 liter per 100 m2 golvareal inklusive lodrätta ytor). Om ytan är mycket grov åtgår mer såpa.) Se också till att såpan blir noggrant utlagd på de kritiska punkterna under punkt 3.

2. Rengöring av vattensystem

Börja med detta innan grovtvätten. Under normala förhållanden räcker det med en desinfektion av vattensystemet med Cid 2000. Om systemet är mycket smutsigt rekommenderas att först göra rent vattensystemet med DM Clean (såpa för vattenledningar). Därefter görs en desinfektion med Cid 2000. (Obs! Viktigt att DM Clean och Cid 2000 inte blandas). •

Vattenrengöring: Tillsätt 3-5 % DM Clean i vatten- systemet och låt detta verka i max 2 timmar. Därefter skölj noggrant systemet med rent vatten, innan desinfektionen.

Vattendesinfektion: Tillsätt 2 % Cid 2000 via medicinblandaren och låt lösningen stå i rören i 6-18 timmar. Låt detta ske medan grovtvätten av stallet sker, så att Cid 2000 sköljer igenom nipplarna när dessa påverkas av vattenstrålen från hög- tryckstvätten. Efter grovtvätten sköljes noggrant med rent vatten.

Låt Allround Såpan sitta i ca 20-30 minuter (exponeringstiden kan öka vid hög luftfuktighet – var uppmärksam på eventuell intorkning om det går för lång tid innan avsköljning). Skölj av såpan med måttligt tryck och skölj rikligt med vatten. Var uppmärksam på att såpan inte ska torka innan avsköljning. Såpan är avsköljd först när det inte ses några skumpartiklar på ytorna. Avsluta med att ta bort allt överskott av vatten innan det desinficeras. Var också uppmärksam på att fodersträngar, vattensträngar och lösa inventarier får ordentligt med skum men att det sköljs av innan såpan torkar in (ca 30 min).

5. Desinfektion

3. Grovtvätt

Gör en grundlig grovtvätt. All synlig smuts ska avlägsnas. Börja med en utvändig tvätt av ventilationsrör (bör tvättas uppifrån enligt fast rutin). Invändigt börjar man från taket och nedåt.

Var speciellt uppmärksam på följande kritiska punkter: • Ventilationsrör och fläktar på båda sidor • Värmefläktar: ha fokus på lamellerna då dessa är svåra att rengöra • Väggventiler och luftintag: lameller tvättas på över och undersida • Golvet: Sprickor och håligheter • Fodercykloner invändigt och fodersträngar/foder skålar utvändigt • Öppna fodersträngar – speciellt på insidan av kanterna • Dricksvattensystemet utvändigt

Kolla igenom huset så att all synlig smuts är borta. Desinficera med 0,5 % Virocid till vanlig desinfektion och 1 % vid högt smittryck. 10 liter lösning räcker till 50-75 m2 (var uppmärksam på eventuell beräkningsfaktor för väggar och tak – det kan vara golvytan * faktor 4 för ytan på vägg, tak och material). • Desinfektionen kan läggas ut som en ytdesinfektion • Ytdesinfektionen kan eventuellt kompletteras med en dimdesinfektion

Skyddsutrustning vid desinfektion med Virocid är: helmask med A2 + P3 filter + handskar + skyddsdräkt Låt huset stå i 2-4 timmar innan ventilationen startar.

6. Kläder och skodon

Efter rengöring av stallarna så rengörs och desinficeras kläder och skodon genom att tvättas i 60 grader.

7. Förrum

Rengörs och desinficeras med Virkon S (200 gram till 10 liter vatten. Räcker till ca 50 m2 yta)

Grovrengöringen avslutas med en visuell kontroll av stallet innan det läggs ut såpa på ytor och material.

40


I STALLET

Strömaterial Halm

Spån/torv

Kutterspån

Easy-strö Dryg ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Värmebehand-

lingen ger produkten dess suveräna uppsugningsförmåga på ca 5 ggr sin egen vikt vilket leder till en låg förbrukning. Dessutom gör värmebehandlingen att Easy- Strö är helt fritt från bakterier och svampsporer. Easy-Strö ger ett bättre stallklimat eftersom den binder ammoniaklukten. Den består av ren halm och kan med fördel återföras till jorden.

Easy-way

Kutterspån. Ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån

är dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.

Torvströ Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugningsförmåga. Dess låga pH skapar en ogynn-

sam miljö för bakterier vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår.

Torvmix

Granulerad ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga.

Easy-Way är en ströprodukt som är lätt att hantera både mekaniskt och manuellt. Med dess tyngd ligger den kvar på golvet trots ett väl ventilerat stall. Binder ammoniak och dammar minimalt vilket medför en torr och hygienisk miljö. Finns i storsäck alternativt småsäck.

En blandning mellan torvströ och kutterspån.

Blandningen kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö

Easy-bedding Easy-Bedding är en värmebehandlad halmprodukt pressad i 8 mm stora pellets. Fördelen med denna

ströprodukt är dess goda uppsugningsförmåga som också gör att den absorberar ammoniaklukt. Därför behövs en mindre mängd strö jämfört med andra produkter på marknaden.

t h ålla Hjä l pe r t il l a t alt en ! h k ia on m m a e r ne

41

Gris


Gris

!

VITAMINER

Ge extra v itam är en billig iner, det försäkring

Vitaminer Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor anBrist på E-vitamin kan ge:

del hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Varför behöver grisen E-vitamin?

• dödfödda grisar • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar • muskeldegeneration • svag brunst Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Sortimentsöversikt

Dosering

Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

30-60 75-750 ***

Deltavit E-5000

Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

20-40 40-80 10-20*

Deltavit E-30 000**

Torr

Högkoncentrerad E-vitamin som även innehåller selen. I första hand rekommenderad för användning i foderblandningar eller då behovet av E-vitamin är extra stort.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

4-7 7-14 2-4

Deltavit Multi

Flytande

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

15-30 35-70 ***

Deltavit E-Se

Flytande

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätthåller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

Deltavit B

Flytande

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och allmäntillstånd.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

Deltavit ADE

42

2-3 15-20 2-3 5 10 5-2


MINA SIDOR

!

eller inte Oavsett om du säljer spannmål och uppa så kan du nu som kund aktiver lse datera tjänsten orderbekräfte il. ma via d ske sbe och/eller leveran

Mina Sidor

Mina sidor är dina sidor Som kund kan du via Mina sidor beställa foder, få koll på dina avräkningar och fakturor. Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig. xxxxxxxx xxxxxxxx

43

Gris


foder POSTTIDNING NÖT

B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders adressregister

Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt! Energi

Peter Johansson (säljchef) Nils Nilsson

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Niklas Ingvarsson Prodktchef Utsäde 010-130 29 79 Johanna Öwall 010-130 83 14

042-301 78 14 042-301 78 19

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt

Pierre Lindskog Kalk 010-130 29 02

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Evelina Siverholm

010-130 29 06 010-130 29 70

Gris

Olof Månsson (försäljningschef)

010-130 83 12

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Magdalena Bengtsson Thea Kristensson Jessica Clarito

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 26 010-130 29 33 010-130 29 58

Syd Jonas Baudtler (säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson Victor Ebel

Häst & Återförsäljare

Elisabeth Nordberg (försäljningschef) 010-130 83 17 Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

Nöt/Får

Johan Stensson (marknadschef)

0510-828 47

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Eric Adseke Lars Carlsson Linda Dahlberg

010-130 29 32 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 05

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Frida Löf (säljchef nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

010-130 29 47 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19 010-130 83 88

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (säljchef) Annette Jacobsson Johan Axelsson Jens Jonsson Lennart Svantesson Peter Olsson

010-130 29 47 010-130 29 13 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 52 010-130 29 23

Öst Jonas Baudtler (säljchef) Martina Hallberg Per Ericsson Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson Gustaf Larsson

0510-828 28

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Jesper Legfelt Mälardalen Jonas Baudtler (säljchef) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson Nord Frida Löf (säljchef nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 47 010-130 29 54 010-130 29 56 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 83 69 010-130 83 16 010-130 83 10 010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20 010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på: www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Gris 2019  

Nytt & Nyttigt om Gris 2019