Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Får Vägen till lönsam lammproduktion • Producerad av Svenska Foder AB

Fiol Utfodringsguide

Fiol Vital Färdigfodret som utnyttjar produktionspotentialen

Slickbaljor till betet Deltamin Slick Får & EasyLick High Energy Sheep

Praktisk utfodring Tackan, baggen och 2 lammet

Röst från fältet hos Anna & Johan på Skräppebo Gård i Skåne


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Får UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Får ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 3 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. ANSVARIG UTGIVARE Rebecca Nilsson rebecca.nilsson@svenskafoder.se 010-130 29 07

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella

Dina mål är vår utmaning – i stort och smått! Från tacka till lamm, från kött till päls, hobby eller professionell – vi finns med dig hela vägen oavsett produktion. Med vår erfarenhet av foderproduktion, kan du vara trygg med att dina djur får precis de näringsämnen som de behöver både för att må bra och prestera.

Malin Hansen

Vi har det stora bolagets förädlingskapacitet och kompetens och det lilla bolagets flexibilitet och servicetänkande. Är du professionell möter vi dig på din planhalva med vår kompetenta säljpersonal och diskuterar gärna förbättringspotential utifrån dina förutsättningar. Har du får på hobbynivå hittar du våra säckade produkter hos våra återförsäljare eller i våra Djur&Natur-butiker. Du kan också beställa via vår kundtjänst och få leverans med vår turbil som finns i ditt område varje vecka.

OMSLAGSBILD

Dina mål är vår utmaning. Tillsammans skapar vi en livskraftig fårnäring.

tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Rebecca Nilsson GRAFISK PRODUKTION

Svenska Foder ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri Lidköping

Rebecca Nilsson

Produktchef Får & Ensilering rebecca.nilsson@svenskafoder.se

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål, Gris, Fjäderfä och Nöt. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Box 673, 531 16 Lidköping Växel 0510-828 00 Kundtjänst 020-83 00 00 info@svenskafoder.se www.svenskafoder.se

2


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4

2 Inledning 3 Innehåll 4 Fiol 6 Sortimentsöversikt Fiol 7 Utfodringsguide Fiol 8 Praktisk utfodring 9 Påverka foderkonsumtionen 10 Fodertillskott 11 Röst från fältet 12

Kontakta oss

7 11

8

e n i l n O Får

”Mineralfoder som utfodras separat måste vara mycket smakligt. Därför är det tryggt för mig att ge Deltamin Får som jag vet att alla tycker om."

Håll dig uppdaterad!

På hemsidan uppdaterar vi med aktuella nyheter, kampanjer och intressant fakta för dig som har får.

3

får


får

FIOL

Fiol ett helhetskoncept som lönar sig

Basen i fårens foderstat är grovfoder. Oavsett om grovfodret skördats som hö, ensilage eller hösilage är det viktigt att det håller en god hygienisk kvalitet och ett för djuren anpassat näringsinnehåll. För att maximera besättningens produktionspotential krävs det för det mesta komplettering med kraftfoder.

Vårt kraftfodersortiment för får heter Fiol. Att hålla en hög lammtillväxt resulterar oftast i bäst lönsamhet. För det krävs ett koncentrerat foder till både tackan och lammen. Under mindre intensiva perioder möjliggör ett koncentrerat foder en högre grovfodergiva. Oavsett vilken strategi du har finns det ett Fiol för varje tillfälle.

Fiol Med rätt aminosyrasammansättning

I rätt form

Proteinkvalitet som gynnar ullen

Sammansatta för vommens bästa

Får behöver en kombination av lättillgängligt protein till vommens mikrober och vomstabilt protein. Protein är uppbyggt av aminosyror och metionin betraktas som den först begränsande aminosyran för får. Något vi självklart tar hänsyn till när vi formulerar Fiol kraftfoder.

E-vitamin påverkar juverhälsan, fruktsamheten och djurens immunförsvar, precis som också selen, kobolt och koppar gör. Våra produkter tillför dessa ämnen i rätt mängder, delvis i naturlig form för bästa möjliga upptag och hälsa.

Tackans näringsförsörjning under dräktigheten påverkar lammets ullkvalitet. Såväl den utfodrade mängden protein som dess kvalitet och aminosyrasammansättning har betydelse. Alla Fiol kraftfoder har ett högt innehåll av vomstabilt protein och en hög nivå metionin. Två viktiga faktorer för hög ullkvalitet.

Olika råvaror har olika egenskaper. För att få en bra balans av energi från olika källor, protein av olika karaktär, vitaminer och mineraler kombinerar vi råvarorna i Fiol så att de bidrar till en god vomfunktion. Resultatet visar sig som ett bättre foderutnyttjande och högre produktion.

4


FIOL

5

får


får

SORTIMENTSÖVERSIKT

Sortimentsöversikt Fiol Våra kraftfoder är kombinerade med väl valda råvaror och varierad sammansättning. Samtliga med stort fokus på att tillsammans med grovfoder av rätt kvalitet utnyttja fårens maximala produktionspotential.

Färdigfoder • Bra till slutgödning • Komplettering vid svagt grovfoder/bete

I sortimentet finns både färdigfoder och proteinkoncentrat. Komplettera alltid foderstaten med passande Deltamin Får. Läs mer om Deltamin Mineralfoder på sid 10.

Fiol Får

15 kg • Bulk

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare. Med en utvecklad vom kan också andra råvaror utnyttjas. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Vital

15 kg/600 kg • Bulk

• Maximera produktionen

Fiol Vital är ett mångsidigt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Fiol Vital är ett ener-

• Koncentrerat

gitätt kraftfoder med mycket protein såväl som AAT. Det gör att Fiol Vital passar både tackor och

• Högt proteininnehåll

lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt. Genom att utfodra den högdräktiga tackan med Fiol Vital tillgodoser du hennes näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk av bra kvalitet. Dessutom påverkas lammens vikt vid födseln och den fortsatta tillväxten positivt. Under digivningsperioden är tackans näringsbehov som störst, Fiol Vitals höga energiinnehåll passar bra eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Ge lammen tillgång till Fiol Vital från dag 1, det ger dem rätt förutsättningar för hög tillväxt.

Fiol Eko

15 kg • Bulk

• KRAV-godkänt

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm inom ekologisk och KRAV-god-

• Koncentrerat

känd produktion. Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och

• Stärkelserikt

digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden. Fiol Eko tillför till exempel välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja.

Proteinkoncentrat Fiol Blanda

15 kg

• Koncentrerat

Fiol Blanda är ett proteinkoncentrat som tillför protein av hög kvalitet, fett, mineraler och vitaminer.

• Flera proteinråvaror

Blandas in med ca 20-40% i spannmålen. Vid den högre inblandningen täcks normalt hela vitamin-

• Tillsatta mineraler & vitaminer

och mineralbehovet inklusive kalcium för växande bagglamm. Komplettera med mineralfoder vid lägre inblandning. Rätt giva av mineralfodret Deltamin Får är extra viktig när man blandar sitt eget foder.

6


SORTIMENTSÖVERSIKT

Utfodringsguide Fiol Tacka Sintid/ Betäckning

Ökar hullet/Flushing

Lågdräktighet

Färdigfoder

Koncentrat + spannmål

Fiol Får, Kg/dag

Fiol Blanda1 + spannmål, Deltamin Får2, Kg/dag g/dag

0,1-0,5

Fiol Vital, Kg/dag

Mineralfoder

0,1-0,5

0,1-0,5

5-20/5-25

Långsam tillvänjning fr. 8 v före lamning

0,3

0,3-0,4

5-20

Högdräktighet3

Från ca 6 v före lamning. Vid behov ge Ketoglyk4. Ger lammen bästa start

1,1

1,2-1,5

5-20

Lamning/ Digivning3

Tackans behov ökar fort inför lamning. Ge vid behov Ketoglyk4. Fiol gynnar mjölkproduktion & fruktsamhet.

1,0-2,0

1,1-2,1

5-25

Tillväxt

Från dag 1 för högsta tillväxt

Fri tillgång

Slutgödning

Välj Fiol efter tillväxthastighet & behov

0,4-1,0

0,4-1,0

0,4-1,1

5-15

Underhåll

Ökar hullet inför betäckningssäsong

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

5-20

Betäckning

Optimerad hälsa och prestation

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,1

5-20

Bete

Erbjud alltid Deltamin Mineralfoder på betet

Tacka

Stödutfodra vid dåligt bete

Lamm

Ges i lammgömma för hög tillväxt/vid dåligt bete

Lamm

Bagge

Beror på betet Beror på betet 0,4-1,0

1. Inblandning av 20-40% Fiol Blanda i Korn (120 g Rp/kg ts). 2. Deltamin Får finns med eller utan tillsatt koppar. Läs mer om Deltamin Får på sid 10. 3. Anpassa alltid utfodringen av tackorna efter hur många lamm hon väntar. Öka successivt. 4. Tillskottsutfodra Ketoglyk ett blodsockerhöjande energitillskott för tackor i negativ energibalans. Ge vid behov 1,5-2,5 dl Ketoglyk/tacka & dag från 2 v före lamning till 8 v efter lamning. 7

5-25 0-0,5

5-15

får


får

PRAKTISK UTFODRING

Praktisk utfodring Tackan Påbörja dräktighetsutfodringen senast 6-8 veckor innan lamning. Undvik överutfodring av tackor som bara ska ha ett lamm. Överutfodring kan ge problem vid lamning. Samtidigt är risken stor att en underutfodrad tacka producerar för lite råmjölk och föder för små och svaga lamm vilket påverkar lammöverlevnaden negativt. För att hitta rätt utfodringsnivå är det bra att scanna tackan för att se hur många lamm hon bär på. När tackan börjar ge di ökar näringsbehovet och det ställer krav på ett väl sammansatt kraftfoder. Efter lamning finns det utrymme för en större grovfoderkonsumtion som tackan kan utnyttja förutsatt att grovfodret håller en bra kvalitet.

Baggen En bagge ska vara i god kondition för att orka med hela betäckningssäsongen. Tillåt någon månads tillvänjning av det kraftfoder han ska äta under betäckningsperioden. Vid starten av betäckningssäsongen bör han vara strax över normalhull. Året runt ska baggen erbjudas ett vitaminiserat mineralfoder, saltsten och friskt vatten. Det håller honom i en normal vitamin- och mineralstatus även under den mest påfrestande tiden.

Lammet Den viktiga råmjölken

Under de första levnadstimmarna är det viktigt att lammet får i sig råmjölk. Råmjölken förser lammet med antikroppar som bygger upp immunförsvaret samt fyller på lammets energireserv. En bra mängd är 2 dl per kg kroppsvikt det första dygnet. Svaga lamm med låga födelsevikter riskerar att inte få i sig tillräckligt. Se till att alltid ha råmjölk av bra kvalitet i frysen. Utfodra för hög tillväxt

Erbjud Fiol Vital från dag 1 och fortsätt under hela diperioden för att utnyttja det unga lammets tillväxtpotential. En hög och tidig kraftfoderkonsumtion gynnar lammets tillväxt och vommens utveckling vilket underlättar vid avvänjningen. För att upprätthålla en hög och balanserad tillväxt fortsätt med Fiol Vital även efter avvänjningen. Komplettera med lammnäring

Om tackan drabbas av juverinflammation eller om hon inte har tillräckligt med mjölk till exempel vid trillingfödslar är det bra att ge lammen mjölkersättning Fiol Lammnäring.

8


PRAKTISK UTFODRING

Påverka foderkonsumtionen

Ge det det spädaste grovfodret till högdräktiga tackor och lamm. En högdräktig tacka har begränsad plats för foder och kräver därför en mer koncentrerad foderstat än en sinlagd tacka. Likaså lamm med outvecklad vom ska ha tillgång till det spädaste grovfodret. Ett grovfoder av normalkvalitet till ett lamm kan leda till undernäring eftersom lammet inte är fysiologiskt utvecklat för att smälta det. När grovfodret blir liggande kvar i vommen utan att smältas sänks även konsumtionen av andra foder så som mjölk och kraftfoder. Genom att utfodra ett högkvalitativt grovfoder gynnas konsumtionen som bland annat styrs av torrsubstans, strålängd och näringsvärde. Uppskatta tackans konsumtionsförmåga med hjälp av NDF-värdet, det vill säga, fodrets fiberinnehåll. En tacka kan normalt äta 1,5 % NDF av sin kroppsvikt. Under högdräktigheten när platsen i vommen är begränsad minskar konsumtionsförmågan och NDF-intaget till runt 1,3 % NDF av kroppsvikten. Efter lamning ökar konsumtionsförmågan igen. Komplettera foderstaten med passande kraftfoder för att maximera produktionen.

Räkna såhär: Tackan väger 70 kg och grovfodret innehåller 500 g NDF/kg ts. När tackan äter 1,5 % NDF av sin kroppsvikt äter hon 2,1 kg ts/dag av grovfodret.

... r e m s Lä ... om vallfrö och grovfoder i Nytt & Nyttigt om grovfoder!

9

får


får

FODERTILLSKOTT

Fodertillskott Behovet av mineraler och vitaminer samt foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter ur vårt sortiment.

Mineralfoder Mineraler är viktiga för alla individer oavsett produktionsnivå för optimal tillväxt, reproduktion och bättre hälsa. Tillskott av mineraler behövs både under betes- och stallsäsong. Komplettera foderstaten med anpassad giva Deltamin Mineralfoder. Deltamin Får med koppar Deltamin Får är ett välbalanserat mineralfoder med tillsatt koppar, naturligt E-vitamin och selenjäst. Optimera

kopparnivån i foderstaten utifrån ras. Vissa raser är känsliga för koppar medan andra lättare drabbas av kopparbrist. Deltamin Får innehåller en hög kalcium-fosfor kvot för att minimera risken för urinsten. Tillåtet att användas inom ekologisk-/KRAV produktion.

EasyLick High Energy Sheep EasyLick High Energy Sheep är ett välsmakande kompletteringsfoder i hink om 20 kg.

Får och lamm slickar i sig fodret och får på så sätt i sig ett extra tillskott av mineraler och vitaminer, men också energi och protein. EasyLick High Energy Sheep är tillverkad på ett sådant sätt att den klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den lika lämplig på stall som på bete. Det höga melassinnehållet gör att djuren ofta upplever EasyLick High Energy Sheep som extra smaklig, vilket i sin tur garanterar att de verkligen får i sig de vitaminer och mineraler de behöver. Produkten innehåller ingen tillsatt koppar.

Vitaminer Deltavit vitamintillskott Deltavit är torra & flytande vitamintillskott. Alla djur

Deltamin Får utan koppar Deltamin Får utan koppar är ett välbalanserat vitaminiserat mineralfoder. Som namnet antyder innehåller

behöver vitaminer för att fungera normalt och hålla en god fruktsamhet. Det finns tillfällen då behovet av extra vitaminer är stort till exempel vid användning av hemmaproducerat foder, betäckning, lamning eller hög tillväxt. I Deltavitsortimentet finns det flera varianter allt från multivitamin till E-vitamin och selentillskott.

mineralfodret ingen tillsatt koppar och passar därför de raser som har en lägre toleransnivå för koppar. Deltamin Får utan koppar har en hög kalcium-fosforkvot vilket minskar risken för urinsten. Mineralfodret är tillåtet att användas inom ekologisk-/KRAV produktion.

Lammnäring Fiol Lammnäring Fiol Lammnäring är en skummjölksbaserad lammnäring med högt fettinnehåll gjord på främst svenska råvaror. Fiol Lammnäring är en anpassad mjölkersättning till

Slickbaljor Deltamin Får Slick Deltamin Får Slick är ett mycket smakligt mineralfoder som passar utmärkt på bete. Deltamin Får Slick är en

slickbalja utan något tillsatt koppar och passar därför även raser som är känsliga för koppar. Deltamin Får Slick är tillåten att användas inom ekologisk-/KRAV-produktion.

lamm i alla typer av lammuppfödning. Den ger en säker och snabb tillväxt och fungerar utmärkt i lammammor. Fiol Lammnäring innehåller Profeed®. Profeed® är prebiotika som på ett naturligt sätt bygger upp lammets egen tarmflora och immunförsvar och har dessutom högt innehåll av E-vitamin som ytterligare stärker immunförsvaret hos lammen.

Koppar är livsviktigt

Koppar är ett livsviktigt spårämne som finns i många organ och vävnader. Koppar ingår bland annat i ämnesomsättningen, bildning av röda blodkroppar samt pigmentering av hår & ull. Kopparöverskott från fodret lagras i levern. Försöksresultat har visat att kopparmottagligheten i levern skiljer sig åt mellan olika raser. Raser med störst kopparmottaglighet är mer känsliga för kopparförgiftning. Vissa raser som till exempel Texel och Ostfriesiskt mjölkfår är känsliga för koppar. Medan raser som Pälsfår, Finull och Rya oftast tål mer koppar och lättare drabbas av kopparbrist. Kopparförgiftning kan utlösas av stress och alla stressituationer går inte att undvika. Exempel på en stressande situation är lamning och flytt. När djuret blir stressat ökar kopparfrisättningen från levern det gör att kopparkoncentrationen i blodet ökar vilket i sig ökar risken för kopparförgiftning. Koppargivan ska anpassas efter behovet i din besättning. En nivå mellan 7 och 10 mg koppar per kg torrsubstans (ts) foder i totalfoderstaten är lämpligt till vuxna får. 10


FODERTILLSKOTT

Röst från fältet

Deltamin Får och Fiol Vital

Anna Johansson & Johan Andersson, Skräppebo Gård, Slättaröd

På Skräppebo Gård i mitten av Skåne, driver Anna och Johan Johansson uppfödning av Gotlandsfår, Leicester och Vit Dorper. Största fokus ligger på försäljning av skinn och livdjur. Med 500 tackor, där varje tacka får i genomsnitt två lamm, gäller det att djuren får ett bra foder. Högkvalitativt foder är en förutsättning för hög tillväxt och för att få fram de fina skinnen som Skräppebo är kända för. -Under stallsäsongen mixar vi ensilage och mineralfodret Deltamin Får, berättar Anna. I Deltamin Får ingår naturligt e-vitamin och selenjäst - båda har stor betydelse för ett gott immunförsvar. Det ger oss livskraftiga lamm och bra förutsättningar för att snabbt bygga upp ett starkt immunförsvar.

Fakta:

-Inför lamning ökar vi koncentrationen på mixen genom att blanda i det koncentrerade färdigfodret Fiol Vital. Våra tackor lammar i mars-april. Hur tidigt och vilka mängder Fiol Vital vi använder beror på grovfodrets kvalitet, fortsätter hon. Efter lamning är det dags för betessläpp. Under betessäsongen får alla djur fri tillgång på Deltamin Får. När mineralfodret utfodras separat är det extra viktigt att det är smakligt.

Antal tackor: 500 st Ras: Gotlandsfår, Leicester & Vit Dorper Produktionsfokus: Livdjur/Skinn (årligen säljs 700-800 st skinn på kontrakt)

-Därför är det tryggt att utfodra med Deltamin Får. Det vet jag att alla våra får tycker om, avslutar Anna.

Naturlig form ger ett högre upptag

I Deltamin Får med koppar ingår naturligt E-vitamin och organiskt selen. Naturligt E-vitamin och organiskt selen har betydligt högre tillgänglighet för individen jämfört med syntetiskt E-vitamin och oorganiskt selen. Med högre tillgänglighet minskar risken för reproduktionsstörningar, muskeldegeneration och dessutom förbättras lammens tillväxt. Det gör det extra fördelaktigt att välja ett mineralfoder till dräktiga och digivande tackor med naturligt E-vitamin och organiskt selen då det överförs till fostret och senare även till mjölken vid digivning. Försöksresultat har visat att lamm ifrån en tacka som fått selentillskott i form av organiskt selen har en högre selenkoncentration i levern och blodet vid födsel och har ett ökat upptag från råmjölken jämfört med lamm från en tacka som inte fått kontinuerlig tilldelning. 11

får


Följ oss p å facebook ! face

book.com /svenskafo der

Hitta din närmaste säljare! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

(försäljningschef återförsäljare)

Energi

Peter Johansson (säljchef)

042-301 78 14

Per Thuvér

010-130 29 28

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Mats Kilany Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Utsäde & Frö (f.ledig)010-130 29 79 Johanna Öwall Utsäde & Frö (t.f) 010-130 83 14 010-130 29 87 Per Odell Gödning & Kalk Syd Ingemar Gullberg (säljchef) Göran Karlsson Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Johanna Öwall Per-Albin Persson Victor Ebel

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman (föräldraledig) Hanna Johansson (vikarie) Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 74 010-130 29 06

Gris

Stig Bäckström (marknadschef) Olof Månsson (försäljningschef)

010-130 29 65 010-130 83 12

Syd/Öst/Väst Anne Persson Yvonne Wretemark

010-130 29 26 010-130 83 18

Får/Nöt

Stig Bäckström (marknadschef) Johan Stensson (försäljningschef)

010-130 29 65 0510-828 47

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Camilla Gustavsson Eric Adseke Lars Carlsson

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 15 010-130 29 04

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland Aron Widén Nöt/Växt

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding

010-130 29 03 010-130 29 12

Nord Camilla Haglund Frida Löf (säljchef nord) Anna Bergfors

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 29 43

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

010-130 29 85 010-130 29 39 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 14 010-130 83 19 010-130 83 88 0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (säljchef) 010-130 29 47 Annette Jacobsson 010-130 29 13 Anders Mogren 010-130 29 25 Johan Axelsson 010-130 29 48 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Jonas Baudtler (säljchef) Thomas Wahlström Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson

Gotland/Fole Kvarn Andreas Nypelius Växt Aron Widén Nöt/Växt Mälardalen Jonas Baudtler (säljchef) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Sofie Winding Thomas Wahlström

010-130 29 47 010-130 29 77 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 072-586 73 92 010-130 83 16 010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 12 010-130 29 77

Nord Anna Bergfors Camilla Haglund Frida Löf (säljchef nord)

010-130 83 14 010-130 29 38 010-130 29 37

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson

046-32 58 97 010-130 29 57

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare - Hitta din närmaste återförsäljare på: www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Nytt&Nyttigt om Får 2018  
Nytt&Nyttigt om Får 2018