__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Får Vägen till lönsam lammproduktion • Producerad av Svenska Foder AB

! t e h Ny Fiol Müsli - ge dina lamm bästa möjliga start

Fiol - ett helhetskoncept för en lyckad lammproduktion

Utfodring: Grovfoderkvaliteten är avgörande

Röst från fältet hos Matts & Margot på Ås Ödegård, Grästorp


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Får UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Får ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 3 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. UTGIVNINGSÅR 2020 ANSVARIG UTGIVARE Erika Nyström erika.nystrom@svenskafoder.se 010-130 29 24

INNEHÅLL

Förverkliga dina mål tillsammans med oss! Att optimera sin foderstat med alltifrån rätt grovfoderkvalitet till ett väl avvägt kraftfoder i rätt stadier under uppfödningen är en förutsättning för en lönsam lammproduktion. Lamm som har hög tillväxt utnyttjar dessutom fodret bättre så att den totala foder- och arbetsåtgången minskar. Alla har emellertid olika förutsättningar på sin gård. Oavsett om du är professionell uppfödare eller har dina får för hobbyproduktion så gäller det att veta vad dina djur behöver för att växa och må bra. På Svenska Foder har vi lång erfarenhet av allt som rör foderproduktion och utfodring. Vi finns här som ett bollplank till dig som fårägare och vill alltid erbjuda den bästa servicen. Våra produkter kan du få levererade till gård med bulkbil eller med vår turbil som finns i ditt område varje vecka. Runtom i landet hittar du även våra produkter hos våra återförsäljare och i våra egna Djur&Natur-butiker Dina mål är vår utmaning. Tillsammans skapar vi en livskraftig fårnäring!

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Erika Nyström GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD Carsten Medom Madsen, Colourbox

Erika Nyström

Produktchef Nöt, Får & Häst erika.nystrom@svenskafoder.se

ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK

N VA

ENMÄRK

E T

S

Stibo Complete

Trycksak 5041 0004

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål, Gris, Fjäderfä och Nöt. Du hittar alla

Får Onlin e

Håll dig uppdaterad!

broschyer på www.svenskafoder.se

På hemsidan uppdaterar vi med aktuella nyheter, kampanjer och intressant fakta för dig som har får.

/svenskafoder

2


INNEHÅLL

INNEHÅLL 2 Inledning

4

3 Innehåll 4

Fiol - Ett helhetskoncept för lyckad lammproduktion

5 NYHET! Fiol Müsli 6

Sortimentsöversikt Fiol

7

Utfodringsguide Fiol

8

Praktisk utfodring

9

Grovfoderkvaliteten är avgörande

10 Fodertillskott 11

Röst från fältet

11

5 7 8

"Det är en trygghet att kunna komplettera grovfodret med Fiol Vital så att djuren verkligen växer som de ska. " Margot Vilsson Ek

3

får


får

FIOL

r fö t p e c n o k ts e lh e h tt Fiol – e lyckad lammproduktion Aron Widén, får- & nötfodersäljare, Visby berättar: Här på Gotland har jag stor erfarenhet av Fiol-sortimentet hos mina kunder. Alltifrån stora professionella uppfödare till mindre hobbybesättningar använder vårt foder. Oavsett vilken grovfoderkvalitet som skördats under året så behöver djuren alltid någon form av komplement till grovfodret. För att styra så att lammen når optimal slaktvikt vid rätt tidpunkt så rekommenderar jag alltid att satsa på en hög tillväxt redan från start med hjälp av Fiol Vital och nu även Fiol Müsli. Efterhand räcker oftast Fiol Får och vid ett bra bete eller mindre intensitet i uppfödningen kan det räcka att komplettera med något av våra mineralfoder. Våra ekologiska besättningar brukar alltid vara mycket nöjda med tillväxten på vår Fiol Eko. Oavsett vilken strategi du har finns det ett Fiol för varje tillfälle.

4


FIOL

Fiol Müsli

Nyhet!

Hög lammtillväxt är oftast det som ger bäst lönsamhet. Lamm som får en bra start med mycket råmjölk av hög kvalitet och som kommer igång och äter grovfoder och kraftfoder utvecklar vommen tidigt. Det är oftast de lammen som också når den högsta tillväxten. För att få en riktigt bra start för de unga lammen så de blir klara i tid, är det viktigt med ett smakligt kraftfoder som stimulerar dem till att äta. Därför har vi nu tagit fram ett kraftfoder i müsliform där vi endast valt ut de smakligaste råvarorna med hög smältbarhet för bästa utnyttjande. Behandling med hjälp av ångkokning av spannmålen, tillsammans med strukturen på fodret, gör müslin extra attraktiv. Kombinationen av de noggrant utvalda råvarorna ger en bra balans mellan energi, protein och fiber för optimal tillväxt hos lammen och fungerar även bra till högdräktiga och digivande tackor. Börja erbjuda müslin till både tackor och lamm omedelbart efter lamning och efter ca 6-8 veckor är det lagom att enbart servera den till lammen i lammkammaren. Müslin kan även användas om extra tillskott behövs på betet och för slutgödning av lammen.

5

får


får

SORTIMENTSÖVERSIKT

Sortimentsöversikt Fiol Våra kraftfoder är kombinerade med väl valda råvaror och varierad sammansättning. Samtliga med stort fokus på att tillsammans med grovfoder av rätt kvalitet utnyttja fårens maximala produktionspotential.

I sortimentet finns både färdigfoder och proteinkoncentrat. Komplettera alltid foderstaten med passande Deltamin Får. Läs mer om Deltamin Mineralfoder på sid 10.

Fiol Müsli • Extra smakligt • Hög smältbarhet • Bra protein

15 kg Fiol Müsli är ett extra smakligt kraftfoder i müsliform. Kraftfodret är högkoncentrerat på energi och ligger även högt i råprotein med en kvalitet som de unga lammen kan utnyttja. Den noggrant utvalda råvarusammansättningen och behandling med ångkokning gör fodret extra smakligt för att stimulera tidigt intag hos de unga lammen. Näringsinnehållet gör att det även passar utmärkt till högdräktiga- och digivande tackor.

Fiol Vital • Maximera produktionen • Koncentrerat • Högt proteininnehåll

15 kg/600 kg ● Bulk Fiol Vital är ett energitätt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Därför passar Fiol Vital både till tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt. Genom att utfodra den högdräktiga tackan med Fiol Vital tillgodoser du hennes näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk. Under digivningen när tackans näringsbehov är som störst passar Fiol Vitals höga energiinnehåll eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Ge lammen tillgång till Fiol Vital från dag 1, det ger dem rätt förutsättningar för hög tillväxt.

Fiol Får • Bra till slutgödning • Komplettering vid svagt grovfoder/ bete

15 kg ● Bulk Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare. Med en utvecklad vom kan också andra råvaror utnyttjas. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Eko • KRAV-godkänt • Koncentrerat • Stärkelserikt

15 kg ● Bulk Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm inom ekologisk och KRAV-godkänd produktion. Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden. Fiol Eko tillför till exempel välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja.

Protein Balans och Soja • Koncentrerat • Högvärdigt protein • Kombineras med spannmål & mineraler

Protein Balans, Bulk ● Soja, 15 kg

För dig som har egen spannmål behövs oftast ett tillskott av högvärdigt protein och fett. För dessa foderstater rekommenderar vi Protein Balans som finns i bulk eller ren soja som finns i småsäck. Bägge produkterna kommer i form av pelletskross. Glöm inte tillsätta mineraler och vitaminer när du blandar eget foder ihop med dessa produkter.

6


UTFODRINGSGUIDE

Utfodringsguide Fiol Koncentrat + Mineralspannmål foder

Färdigfoder

Tacka

Fiol Müsli, Kg/dag

Fiol Vital, Kg/dag

Fiol Får, Kg/dag

Protein Balans/Soja, Kg/dag

Deltamin Får2, g/dag

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

5-20/5-25

Sintid/ Betäckning

Ökar hullet/Flushing

Lågdräktighet

Långsam tillvänjning fr. 8 v före lamning 0,3

0,3

0,3-0,4

5-20

Högdräktighet3

Från ca 6 v före lamning. Vid behov ge Ketoglyk4. Ger lammen bästa start

1,1

1,1

1,2-1,5

5-20

Lamning/ Digivning3

Tackans behov ökar fort inför lamning. Ge vid behov Ketoglyk4. Fiol gynnar mjölkproduktion & fruktsamhet.

1,0-2,0

1,0-2,0

1,1-2,1

5-25

Tillväxt

Från dag 1 för högsta tillväxt

Fri tillgång

Fri tillgång

Slutgödning

Välj Fiol efter tillväxthastighet & behov

0,4-1,0

0,4-1,0

0,4-1,0

0,4-1,1

5-15

Underhåll

Ökar hullet inför betäckningssäsong

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

5-20

Betäckning

Optimerad hälsa och prestation

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,1

5-20

Bete

Erbjud alltid Deltamin Mineralfoder på betet

Tacka

Stödutfodra vid dåligt bete

Beror på betet

Beror på betet

Beror på betet

Lamm

Ges i lammgömma för hög tillväxt/vid dåligt bete

0,4-1,0

0,4-1,0

Lamm

Bagge

5-25 0-0,5

1. Inblandning av 20-40% Fiol Blanda i Korn (120 g Rp/kg ts). 2. Deltamin Får finns med eller utan tillsatt koppar. Läs mer om Deltamin Får på sid 10. 3. Anpassa alltid utfodringen av tackorna efter hur många lamm hon väntar. Öka successivt. 4. Tillskottsutfodra Ketoglyk ett blodsockerhöjande energitillskott för tackor i negativ energibalans. Läs mer om Ketoglyk på sid 10.

7

5-15

får


får

PRAKTISK UTFODRING

Sintid/Viloperiod Här finns möjligheten att påverka kommande säsong. Det är nu tackans hull ska justeras om det behövs och vi ser till att tackan går in i nästa säsong med en bra vitamin- och mineralstatus med hjälp av Deltamin Får.

Slutgödning En kort och intensiv period av slutgödning kan vara fördelaktigt för slaktkroppen och det ekonomiska nettot. Beroende på grovfodrets kvalitet, lammets ålder och krav på tillväxthastighet – fodra Fiol Vital, Fiol Müsli eller Fiol Får så att du når dina mål.

Hur många av de befruktade äggen som utvecklas till lamm, immunförsvaret, råmjölkens kvalitet, hur snabbt lammen börjar dia, hur bra de håller värmen och hur många som överlever är några parametrar som alla påverkas av tackans vitamin- och mineralstatus under sintid och dräktighet.

Bete

Vässa produktionen året runt

Ett bra bete kan generera en god tillväxt. När betet inte riktigt avkastar som det är tänkt eller när man siktar på de riktigt höga tillväxterna ger Fiol Vital, Fiol Müsli eller Fiol Får den extra näring som behövs. Oavsett krav på tillväxt så behöver djuren ha Deltamin Får i fri tillgång under betet för att tillgodose sitt behov av selen och andra mineraler.

Digivning Tackans näringsbehov är nu som högst och hon behöver energi och vomstabilt protein. Fiol Müsli och Fiol Vital förser henne med detta och gynnar mjölkproduktionen. Genom att minimera viktförlusten läggs också grunden för att tackan ska kunna bli dräktig igen. Lamm som konsumerar rikligt med Fiol Müsli eller Fiol Vital ges bästa tänkbara förutsättningar för en maximal tillväxt.

Lamning Tackans behov ökar fort. Möt med ökande giva Fiol Vital eller Fiol Müsli. Råmjölken är avgörande för lammens fortsatta utveckling. Lägg lite extra omsorg på att se till att alla verkligen får i sig tillräckligt med råmjölk så snart som möjligt efter födseln. En bra mängd är 2 dl per kg kroppsvikt det första dygnet. Se till att alltid ha råmjölk av bra kvalitet i frysen. Lammens vomutveckling och fortsatta tillväxt gynnas av att de erbjuds Fiol Müsli eller Fiol Vital, så tidigt som möjligt, gärna från första dagen.

En tidig kraftfoderkonsumtion sparar tackan och ger möjlighet till en tidigare avvänjning. Om tackan drabbas av juverinflammation eller om hon inte har tillräckligt med mjölk t.ex. vid trillingfödslar är det bra att ge lammen mjölkersättning som Fiol Lammnäring.

8


PRAKTISK UTFODRING

Betäckning

får

Grovfoderkvaliteten är avgörande

Innan betäckningens start ska baggen ha hunnit anpassa sig till kraftfodret och han bör vara strax över normalhull. För att gynna fruktsamheten och lammöverlevnaden ska tackan vara i normalt hull. En mindre kraftfodergiva eller Easy-Lick High Energy Sheep fungerar som flushing.

Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i. Skördetidpunkt, vallfröblandning och gödsling är några av de viktigaste faktorerna för att påverka den näringsmässiga kvaliteten i grovfodret. Högt näringsinnehåll ger högre konsumtion hos djuren. Även ts-halten i grovfodret kan påverka hur mycket de orkar äta. Mycket blöta eller mycket torra grovfoder sänker konsumtionen av fodret. Optimalt intervall är mellan 35-45% torrsubstans. Vid bra vallfoderkvalitet kan lamm äta ca 1,3 % NDF av kroppsvikten och digivande tackor kan äta upp mot 1,6-1,8 % NDF av kroppsvikten.

Lågdräktighet Påbörja kraftfodertilldelningen i god tid före lamning så att vommen hinner anpassa sig. En dräktig tacka som får för lite foder kommer producera mindre råmjölk och av sämre kvalitet. Hennes lamm kommer också vara mindre och svagare. Scanna helst tackan och anpassa givan efter hur många lamm hon väntar. Eftersom kraftfodergivan fortfarande är relativt låg så är mineralfodret extra viktigt.

I tabell 1. finns en översiktlig rekommendation för grovfodrets näringsmässiga kvalitet till olika djurkategorier. Skördas 1:a skörden relativt tidigt kan man istället vänta lite längre med 2:a skörden för att på så sätt få till två olika kvaliteter som passar djur i olika stadier. Var noggrann med att märka upp balarna och ta en analys på det skördade fodret så att du kan komplettera med rätt sort och mängd kraftfoder. Hos Optilab kan du enkelt beställa en analys direkt i deras webshop. Där finns även mer information hur en analys ska tolkas. Gå in på www.svenskaoptilab.se Tabell 1. Rekommenderade näringsvärden för grovfoder till tackor och lamm.

Högdräktighet En onödigt hög andel av lammdödligheten beror på en undermålig utfodring av den dräktiga tackan. Konsumtionen sjunker samtidigt som hennes behov av både energi och protein ökar. Framförallt är det vomstabilt protein och en anpassad aminosyrasammansättning med mycket metionin som är viktigt. Fiol Vital och Fiol Müsli uppfyller den högdräktiga tackans behov. Erbjud Deltamin Får under hela dräktigheten.

Djurkategori

Energi MJ/kg ts

Råprotein g/kg ts

Fiber (NDF) g/kg ts

Lågdräktiga/ Sinta

9,8-10,2

95-115

> 550

Högdräktiga

10,5-11,5

130-160

430-530

Diande/ växande

> 11,0

> 140

430-480

Lämpliga vallfröblandning är vår Optifår som ger en blandvall med gräs och klöver samt våra rena gräsblandningar Rapp, Hipp Hopp och Kaliber. Mer information om vallfröblandningar hittar du via qr-koden här bredvid.

9

Läs mer här!


får

FODERTILLSKOTT

Fodertillskott Behovet av mineraler och vitaminer samt foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter ur vårt sortiment.

Mineralfoder

Vitaminer Deltavit vitamintillskott

Mineraler är viktiga för alla individer oavsett produktionsnivå för optimal tillväxt, reproduktion och bättre hälsa. Tillskott av mineraler behövs både under betes- och stallsäsong. Komplettera foderstaten med anpassad giva Deltamin Mineralfoder.

Deltavit är torra & flytande vitamintillskott. Alla djur behöver vitaminer för att fungera normalt och hålla en god fruktsamhet. Det finns tillfällen då behovet av extra vitaminer är stort till exempel vid användning av hemmaproducerat foder, betäckning, lamning eller hög tillväxt. I Deltavitsortimentet finns det flera varianter allt från multivitamin till E-vitamin och selentillskott.

Deltamin Får med koppar

Deltamin Får är ett välbalanserat mineralfoder med tillsatt koppar, naturligt E-vitamin och selenjäst. Optimera

kopparnivån i foderstaten utifrån ras. Vissa raser är känsliga för koppar medan andra lättare drabbas av kopparbrist. Deltamin Får innehåller en hög kalcium-fosfor kvot för att minimera risken för urinsten. Tillåtet att användas inom ekologisk-/KRAV-produktion.

Energitillskott Ketoglyk

Ketoglyk är ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nylammade tackan.

Deltamin Får utan koppar

Deltamin Får utan koppar är ett välbalanserat vitaminiserat mineralfoder. Som namnet antyder innehåller

Genom att höja blodsockernivån kan såväl negativ energibalans som dålig aptit förhindras. I Ketoglyk kombineras propylenglykol, glycerol och natriumpropionat vilka alla har en blodsockerhöjande effekt. Kombinationen gör Ketoglyk både effektiv och till skillnad från ren propylenglykol, mycket smaklig. Ketoglyk innehåller niacin som bland annat reglerar tackans användning av fettreserverna. Utfodra 1,5-2,5 dl Ketoglyk från 10-14 dagar före lamning till 8 veckor efter lamning för att höja tackans blodsockernivå.

mineralfodret ingen tillsatt koppar och passar därför de raser som har en lägre toleransnivå för koppar. Deltamin Får utan koppar har en hög kalcium-fosforkvot vilket minskar risken för urinsten. Mineralfodret är tillåtet att användas inom ekologisk-/KRAV produktion.

Slickbaljor Deltamin Får Slick

Lammnäring

Deltamin Får Slick är ett mycket smakligt mineralfoder som passar utmärkt på bete. Deltamin Får Slick är en

slickbalja utan något tillsatt koppar och passar därför även raser som är känsliga för koppar. Deltamin Får Slick är tillåten att användas inom ekologisk-/KRAV-produktion.

Fiol Lammnäring

EasyLick High Energy Sheep

till lamm i alla typer av lammuppfödning. Den ger en säker och snabb tillväxt och fungerar utmärkt i lammammor.

fodret och får på så sätt i sig ett extra tillskott av mineraler och vitaminer, men också energi och protein. EasyLick High Energy Sheep är tillverkad på ett sådant sätt att den klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den lika lämplig på stall som på bete.

Fiol Lammnäring innehåller Profeed®. Profeed® är prebiotika som på ett naturligt sätt bygger upp lammets egen tarmflora och immunförsvar och har dessutom högt innehåll av E-vitamin som ytterligare stärker immunförsvaret hos lammen.

Fiol Lammnäring är en skummjölksbaserad lammnäring med högt fettinnehåll gjord på främst svenska råvaror. Fiol Lammnäring är en anpassad mjölkersättning

EasyLick High Energy Sheep är ett välsmakande mineralfoder i hink om 20 kg. Får och lamm slickar i sig

Det höga melassinnehållet gör att djuren ofta upplever EasyLick High Energy Sheep som extra smaklig, vilket i sin tur garanterar att de verkligen får i sig de vitaminer och mineraler de behöver. Produkten innehåller ingen tillsatt koppar.

10


FODERTILLSKOTT

Röst från fältet Fiol Vital & Deltamin Får Margot & Matts Wilson-Ek, Ås Ödegården, Grästorp Margot Wilson-Ek bedriver lammproduktion på Ås Ödegården utanför Grästorp. Där har hon ett knappt 100-tal tackor av olika raser för både kött- och pälsproduktion. Ett gäng är Gotlandsfår som hon håller i lösdrift och föds upp främst för pälsproduktion. Resterande djur är köttraskorsningar mellan Dorset, Texel och Leicester som föds upp i ett mer intensivt system. Tack vare olika raser och strategier kan arbetet spridas ut över året. Köttrasfåren lammar i november-december medan pälsfåren lammar i mars månad. Skinnen från pälsfåren är eftertraktade och majoriteten av köttrasfåren går till Skara Lammslakteri men delar av det säljs även i köttlådor. Margot tycker den stora utmaningen med produktionen är att skörda grovfoder av rätt kvalitet, särskilt att lyckas med ett tillräckligt spätt grovfoder åt de djur som kräver hög smältbarhet på fodret. ”Jag använder Fiol Vital till både lamm och tackor och ser att lammen tycker att fodret är väldigt smakligt och de växer jättebra på det. Det är en trygghet att kunna komplettera grovfodret med Fiol Vital så att djuren verkligen växer som de ska. Under betessäsongen får alla djur mineralfoder men eftersom jag har lite olika raser är jag glad att det finns både en variant av Deltamin Får med koppar och en utan.”

Koppar är livsviktigt

Koppar är ett livsviktigt spårämne som finns i många organ och vävnader. Koppar ingår bland annat i ämnesomsättningen bildning av röda blodkroppar samt pigmentering av hår & ull. Kopparöverskott från fodret lagras i levern. Försöksresultat har visat att kopparmottagligheten i levern skiljer sig åt mellan olika raser. Raser med störst kopparmottaglighet är mer känsliga för kopparförgiftning. Vissa raser som till exempel Texel och Ostfriesiskt mjölkfår är känsliga för koppar. Medan raser som Pälsfår, Finull och Rya oftast tål mer koppar och lättare drabbas av kopparbrist. Kopparförgiftning kan utlösas av stress och alla stressituationer går inte att undvika. Exempel på en stressande situation är lamning och flytt. När djuret blir stressat ökar kopparfrisättningen från levern det gör att kopparkoncentrationen i blodet ökar vilket i sig ökar risken för kopparförgiftning. Koppargivan ska anpassas efter behovet i din besättning. En nivå mellan 7 och 10 mg koppar per kg torrsubstans (ts) foder i totalfoderstaten är lämpligt till vuxna får. 11

får


POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders adressregister

Du hittar vårt Fiol- & Deltaminsortiment i våra Djur&Natur-butiker och hos våra återförsäljare Hitta din närmsta butik och säljare på www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Får 2020