Page 1

SARPSBORG UKE 11 – UTGAVE 2 – MARS 2016

Sarpsborg mot strømmen

Oppgang i gudstjenestebesøkene: Som et av få prosti i landet, opplevde Sarpsborg prosti en

øking i antall besøkende på gudstjenestene i 2015. – Det tar jeg som et solid håndtrykk fra folket, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg. side 4–5

Frivillige toner

Pianospill ved andakter og sangstunder på institusjoner bidrar til økt trivsel på institusjonene.

side 9

Kirker langs pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Sarpsborg går innom Tune og Soli kirker, som gir kirkebyggene og stedene god profilering.

side 13

Fasteaksjonen

Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til bl.a. flyktninger, flom- og jordskjelvofre og tørkerammede i ulike områder av verden.Ditt bidrag til fasteaksjonen hjelper!

side 16


2

PÅ TALERSTOLEN

Påskevandring – fra kirke til kirke

PÅ TALERSTOLEN Petter Johannessen Sokneprest i Greåker Det nærmer seg påske og det nærmer seg vår. Jeg liker den kombinasjonen – påske og vår. For det faktum at påsken alltid faller sammen med våren bærer ikke bare bud om varmere dager, men gir også en god understreking av påskens budskap – det handler om liv. Jeg har aldri gått fra hytte til hytte på fjellet i påska. Det er sikkert fint og her har jeg helt sikkert gått glipp av noe. Men jeg har ofte gått fra kirke til kirke i påska. Det er også fint og noe som flere burde få med seg! For påsken inviterer oss til en vandring gjennom påskefortellingen som er helt spesiell. For påskefortellingen er så full av kontraster. Fra palmesøndagens palmesus og jubelrop, til skjærtorsdagens varme fellesskap, men også angsten og smerten i Getsemane, gjennom langfredagens piskeslag og død og ut til oppstandelsen og gleden på påskedag. I løpet av bare noen få dager ble Jesus

hyllet og vraket. Det er ingen vakker og harmonisk fortelling, men så er den også hentet fra vår virkelighet. Der det ofte kan være langt mellom både englesangen og harmonien. Jesus får til fulle merke denne verdens kår. Det merkelige er ikke vennesviket, fornedrelsen, lidelsen og råskapen. Det merkelige og det uvanlige er hvem som her lider. Påsken vil fortelle oss at vi har en Gud som står på vår side. Som var villige til å gå i døden for oss slik at vi skulle få framtid og håp. For fra den dagen da Jesus døde og sto opp igjen, kunne mennesket fritt komme til Gud. Vi har alle fått en annerledes livsmulighet – nærkontakt med Gud selv. Livene våre er derfor tegnet i håpets tegn. Derfor rommer påsken et fantastisk budskap. Det finnes ikke et bedre sted enn nettopp kirken for å finne ut av hva det kan bety for deg i dag. Derfor er du hjertelig velkommen til din kirke for å feire påske. Da blir du tatt med på en spennende reise gjennom sanger, musikk, tekster og forkynnelse. Hva som skjer når og hvor finner du i gudstjenestelista lenger bak i dette bladet. Å bli med på en vandring til og fra kirke gjennom palmesøndag, skjær­torsdag, langfredag og påskedag gir deg en unik mulighet til å gjenoppleve påskens budskap. Den opplevelsen unner jeg deg. Så velkommen til kirke i påska.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Kirkenytt

Mars 2016

Min Tro AV REIDAR MAGNUS STANG

Kan jeg egentlig snakke om noe som heter «min tro»? Den troen som jeg har, – er den en konstruksjon som jeg har snekret sammen selv, etter diverse shoppingturer på livssynmarkedet ? Har jeg jobbet intenst i tankesmia her hjemme med å bygge en tro fra bunnen av? – Jeg vil si: Både ja og nei. Ja, det har blitt mange runder i smia gjennom et langt liv, med mange utfordringer, tvil og utprøving. Og det er fortsatt liv i essa. Jeg er prinsippielt åpen for nye impulser. Jeg er vitebegjærlig og liker å sette spørsmålstegn ved det meste. Men er det slik at jeg i dette åndelige «arbeidet» har funnet opp kruttet på nytt? Er min tro så veldig «privat», en nyskapelse? Jeg mener nok at min tro er blitt mindre og mindre privat etterhvert. Men samtidig er Gud blitt mer og mer personlig for meg. Hvordan kan dette henge sammen? Et forsøk på å forklare: ­ Samtidig som jeg lærer mer og mer om den fysiske verden, oss selv inkludert, ser jeg ­klarere min begrensning mht. å forstå sammenhenger i en tilværelse som stadig sprenger grensene for vår tidligere kunnskap. Viten, forestillinger og tro blir hele tiden utfordret. Noen kan tenke at dette er et paradoks: Jo mer vi lærer, jo mer ­skjønner vi at vi ikke vet. Men her er vi i godt selskap. F.eks er det et stigende antall hjerneforskere som åpner for at det må finnes en faktor utenom det vi klarer å påvise fysisk/kjemisk: En guddommelig ­dimensjon.

Selv gamle Darwin, som var agnostiker, sa at det er ­vanskelig å ikke tro på en skaper – ­etter studier av naturen gjennom et langt liv. Andre forskere har rett nok andre standpunkter, men ikke noe evidens for at Gud sannsynligvis ikke fins. Da er jeg ved mitt poeng: Min tro er ikke snekret sammen av meg selv. Den har basis i en felles logikk. Jeg sitter på skuldrene til intelligente mennesker og ­ ­«kikker inn på banen». Jeg har akseptert et logisk utprøvd fundament for min tro. Størrelser som Augustin, Thomas Aquinas, Søren Kierkegaard har jobbet mere ­ dyptpløyende med tro og viten enn jeg noen gang kan være i nærheten av. De har sett på ­eksistensielle spørsmål både ut fra logisk-filosofisk tenking og ut fra egne erfaringer med det guddommelige. Oppsummert kan mye av troens innhold finnes i våre trosbekjennelser. Disse er til tider utskjelt og beskrevet som begrensende. Men jeg innser ­ ydmykt at de i sin grunn er en sum av kloke menneskers ­tenkning. Dette er ingen motsats til å «tenke selv». Tvert imot: Det er verken mulig eller nødvendig for meg å finne opp

kruttet på nytt. Jeg har ikke en privatisert variant av troen, selv om jeg selvfølgelig har mine private tanker om enkelte sider ved troen. Det som derimot er opp til meg, er om jeg vil satse på denne erkjennelsen av Guds eksistens og karakter. Ta den beskrevne Gud på ordet. Hvilke ord – hvilket språk er i tilfelle Guds? Jeg tror Gud må være minst to-språklig, i form av 1. Kjærlighet. Selve det guddommelige er ubegripelig for vår hjerne og kapasitet. Men jeg tror at Jesus er Guds ansikt. Han formidler kjærligheten som et byggende «språk». 2. Stillhet I mitt godt voksne liv har jeg erfart at Gud er tilstede i still­ heten, kontemplasjonen. Jeg har lenge vært med i Emmaus i Sarpsborg kirke, ­ og jeg jobbet i noen år på en ­ retreatgård. Det har gitt sanne erfaringer av noe gud­ dommelig. Kanskje stillhet er Guds første språk? Når jeg setter meg stille fram for Gud – kan jeg få en konkret anelse av at Noen ser kjærlig på meg, Noen bryr seg om meg uansett hva jeg står midt oppe i.

Sommertur onsdag 15. juni Sarpsborg menighets som­ mer­tur blir denne gangen til Son kulturkirke, som ble innviet 30. november 2014, og til Alby gård på Jeløya. På Alby spiser vi lunch i ­kaféen, og selvsagt må vi få med oss et stykke av den berømte «Alby-kringla» og ­ en kopp ­kaffe. I kaféen blir det også sang, underholdning og utlodning, og i tillegg blir det tid til å sitte ned i hagen utenfor, spasere i parken eller ta en titt i Glasshytta og i den lille «Landhandelen». Avreise blir fra Kurland

menig­ hetssenter kl. 9.45 og fra Sarpsborg kirke kl. 10.00. Vi regner med å være tilbake i Sarpsborg innen kl. 16.00. Turen koster til sammen kr. 350,- , som betales i bussen.

Påmelding til kirkekontoret – tlf. 69 11 68 00 innen 9. juni (NB! Kun 50 plasser). Har du spørsmål, kan du ­ringe diakonen på tlf. 45265109. Velkommen med på tur!


Kirkenytt

3

Mars 2016

TEOLOGISK HJØRNE

Pontius Pilatus med jødenes høyeste domstol, Det høye råd (Sanhedrin), hvor Øverstepresten, de eldste og de skriftlærde hadde sete.

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Mennesker skaper historie – eller historien skaper mennesker. Den første påstanden gjelder Jesus fra Nasaret. Det er få andre som har skapt historie med så vidtrekkende og dyptgripende virkninger som han. Den andre påstanden gjelder Pontius Pilatus. Han hadde neppe vært husket, dersom han ikke hadde vært på et bestemt sted til en bestemt tid. I det store Romer-riket på hans tid var han en av flere hundre prefekter. Det var ingen militær eller politisk bragd, ingen bemerkelsesverdig skjebne, ingen uvanlige karaktertrekk som gjorde ham kjent. Det var et helt alminnelig rettslig tiltak mot en «opprører».

Ro og orden

I år 26 mottok Pilatus beskjed av keiser Tiberius om å overta som prefekt i den fjerne Judeaprovinsen. Pilatus hadde militær bakgrunn. Som prefekt ble han øverstkommanderende for de romerske soldatene i Judea. Dessuten hadde han det overordnede ansvaret for skatteinnkreving og rettsvesen. Som alle prefekter som fikk slike oppdrag, fikk også Pilatus med seg en instruks på vegen. Den var enkel, klar og forpliktende for enhver romersk embetsmann: Han måtte sørge for at det forble ro i den provinsen han fikk ansvar for. Den som lyktes med å bevare roen i sitt område kunne håpe på at keiseren ville forfremme vedkommende. Over dem som ikke klarte det, hang der en trussel om slutt på karrieren eller noe enda verre. For å oppfylle sitt oppdrag var han av den grunn avhengig av en viss grad av samarbeid

Jødisk motstand

Jo grundigere man leser kildene, desto mer gåtefull blir biografien om han som dømte Jesus. Det er tydelig at de som skriver helst vil at historien skal være fordelaktig for dem de representerer. Den jødiske filosofen, Philo fra Alexandria (ca 25 f.Kr. til 40 e.Kr.) og den jødiske historikeren Josephus (ca år 38 til år 100 e.Kr) vil fremheve jødenes fromhet og motstand mot den romerske overmakten. Her er to eksempler skrevet av Josephus i ­boken Den jødiske oldtid: Da soldatene under Pilatus’ kommando kom til Jerusalem lot ham dem bære deres flagg med seg og med dens vanlige bilde av keiseren. Flaggene ble fraktet inn om natten, men ble raskt oppdaget av jødene. For å få dem fjernet strømmet de i store mengder til Caesarea, hvor Pilatus hadde sitt hovedsete. Etter at Pilatus overhørte protestene i fem dager, lot han til slutt jødene bli omringet av soldater. Han truet med at de ville bli drept om de fortsatte å plage ham. Jødene kastet seg til bakken og blottet nakkene. De erklærte at de heller ville dø enn å vanhellige sine lover. Pilatus, som ikke var lysten på å drepe så mange, ga etter og fjernet flaggene. Ved en annen anledning lot Pilatus noen forgylte skjold til keiserens ære bli plassert på palasset til Herodes ­ Antipas (han som drepte døperen Johannes) i Jerusalem. Disse ­ skjoldene var neppe krenkende. De h ­ adde bare en inskripsjon av navnene til Pilatus og til keiseren. Jødene oppsøkte likevel Pilatus for å få dem fjernet fra Jerusalem.. Da Pilatus nektet, appellerte de til keiser Tiberius, som ga ordre om at skjoldene skulle flyttes til ­Caesarea.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Den gode romer I Det nye testamente er bildet av Pilatus og romerne betydelig mer positivt enn i de jødiske kildene. Evangelistene skrev for menighetene. Og menighetene rundt omkring i Romerriket hadde vært nødt til å lære seg å leve i fred med Roma og å gi keiseren hva keiseren er: Skatt og lojalitet. Sannsynligvis levde evangelisten Markus i Syria, og visste hvor viktig dette var. Så lar han en av de romerske offiserene, som ser at Jesus dør på korset, rope ut: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» (Markus 15,39). Dermed blir han den første romer som uttrykker den kristne trosbekjennelse: At Jesus er Guds sønn. Hvordan Pilatus fører prosessen mot Jesus blir grundigst behandlet hos evangelisten Lukas. Pilatus spør Jesus om han er jødenes konge. Selv om Jesus indirekte svarer Ja på spørsmålet, finner Pilatus ingen skyld

hos ham. Da jødene allikevel vil at Jesus skal dømmes til døden, spør Pilatus om Jesus stammer fra Galilea. Siden Herodes Antipas er landsherre over Galilea, sender Pilatus Jesus til ­Herodes. Med forakt sender Herodes Jesus fra seg. Pilatus prøver altså alle muligheter til å slippe å domfelle Jesus. Først når det er gjort, feller han dødsdommen over Jesus. Selv om han tre ganger bedyrer at Jesus er uskyldig.

Den uskyldiges håndvask

Matteus er den av evange­ listene som i sterkest grad skildrer hendelsene i lys av Det gamle testamente. Hos Matteus er den sterke scenen der Pilatus vasker hendene og sier til j­ødene: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Og ­ jødene ­roper til svar: «La blodet hans komme over oss og våre barn.» (Matteus 27,24). At Pilatus ­vasker hendene og sier han er

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

uskyldig, når han vet at han gjør noe galt, vil de fleste i dag si er en feig og hyklersk handling. Da dette skjedde, kunne det oppfattes annerledes. Riktignok fantes det også blant grekerne og romerne ritualer som ble brukt for å markere forsoning. Men ved å ta håndvaskingen viser ­ Matteus til Moseloven i Det game ­testamente. Der (5. Mos 21,1–9) sies det hvordan man skal forholde seg, når man finner en som ligger drept og man ikke vet hvem morderen er. Da skal man fra nærmeste by ta ei ku, slakte kua over en bekk, vaske seg i bekken og si: «Våre hender har ikke utøst dette blodet, og våre øyne har ikke sett det som skjedde.» Og så fortsetter det: «Herre, gi forsoning til ditt folk Israel, som du har befridd! La ikke uskyldig blod henge ved ditt folk Israel!» Ritualet, som Pilatus brukte, skulle ikke bare si at han selv var uskyldig. Ved å henvise til dette stedet i Det gamle testamente lar Matteus Pilatus uttrykte at også jødene var uskyldige. De visste ikke hva de gjorde. Det er også hos Matteus vi møter kona til Pilatus. Under rettsprosessen sier hun til ham: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld» (Matt 27.19). Utenom Det nye testamente og skriftene av de nevnte jødiske lærde finnes det lite man kan kalle faktisk kunnskap om Pilatus. Det fins imidlertid en svært rik mytologi både om Pilatus og hans kone, kalt Claudia Procula. Hennes advarende ord til sin mann fikk mange av teologene i urkirken til å kalle henne kristen. I Den ortodokse kirke er hun kåret til helgen.


4

Kirkenytt

Felles påskefest Palmesøndag 20. mars klokken 11.00 – Familiegudstjeneste i Tune kirke Opptog med musikk, sang og dramatisering før gudstjenesten. Øysteins blyant har show for barna! Møt opp ved kirken kl 11.00. Korene i Tune kirke deltar og det blir is og brus etter guds­tjenesten. Palmesøndag 20. mars klokken 18.00 – Lina Sandell-konsert i Greåker kirke Folkemusikkduoen Anda fra Stockholm tolker Lina Sandells ­vakre salmer. Her kan du høre «Ingen er så trygg i fare» og «Blott en dag» i en litt annerledes drakt. Gratis inngang. Kollekt. Tirsdag 22. april klokken 18.00 – Allsangkonsert med påskesalmer i Holleby kirke Organistene presenterer: Salmekveld der vi synger påskesalmer. Det blir band og forsangere. Skjærtorsdag 24. mars kl 11.30: Nattverdgudstjeneste på Valaskjold omsorgssenter. Skjærtorsdag 24. mars klokken 18.00 – Gudstjeneste i Greåker kirke Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd i Greåker kirke. M ­ usikk med Willem Wilschut og Nicklas Bredahl. Kl 19.00 dekker vi langbord og serverer jødisk påskemåltid. Langfredag 25. mars klokken 11.00 – Pasjonsgudstjeneste i Soli kirke Vekselslesning av lidelseshistorien. Christine Møklegaard ­spiller fløyte. 1. Påskedag 27. mars klokken 11.00 – Høytidsgudstjenester Greåker kirke: Greåker kirkekor synger. Soli kirke: Nicklas Bredahl spiller trompet. Tune kirke: Espen Olsen spiller trompet. 2. Påskedag 28. mars klokken 11.00 – Gudstjeneste i Holleby kirke Korpset Harmoni spiller. 2. Påskedag 28. mars klokken 18.00 – Gudstjeneste på Hannestad bedehus

PASJONSKONSERT Østfold Strykekvartett

Greåker Kirkekor

Lillian Nilsen, alt solo Marianne Aarum, fløyte Cato Johannessen, trompet Geir Marthin Helland, pauker Tor Ivar Andreassen, kontrabass Dir: Willem Wilschut

HAYDN: JESU SYV ORD PÅ KORSET MENDELSSOHN: HYMNE Op. 95

Mars 2016

Sarpsborg m

Har hatt en solid oppgang i

– Stadig flere opplever at det er rom for ”meg” i kirken, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg. Byens Hjerteslag, hverdagsmesser i Kurlandkirken, skolegudstjenester osv, er eksempler på tilbud som trekker mange folk til kirkene. Det samme gjør familiebegivenheter som dåp og konfirmasjon.

Som et av få prosti i landet, opplevde Sarpsborg prosti en øking i antall besøkende på gudstjenestene i 2015. – Det tar jeg som et solid håndtrykk fra folket, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg. Tallene fra 2015 viser en øking på 3.000 besøkende fra året før. Det er tall prosten både er glad for og stolt av. - Og det er jo litt moro når jeg får telefoner fra andre prostier som lurer på hvordan vi har fått det til!, sier hun og smiler.

Litt for alle behov

– Ja, hvordan har dere fått det til?

– Det er nok summen av mange enkelttiltak, og kan oppsummeres med at vi har blitt bedre til å legge til rette for et innhold i gudstjenestene som appellerer til flere, sier hun. – Vi ønsker å framstå som en åpen folkekirke med tilbud som tiltaler den enkeltes åndelige behov. Disse behovene er ulike. Derfor må vi sørge for å ha et variert og bredt tilbud,

samt gjøre det enkel å ta del i aktivitetene ved å fjerne falske forhindringer.

Mange som bidrar

– At alle skal kunne komme til kirken uten å føle engstelse eller frykt, er et mål for oss, og som styrer vårt arbeid. Disse tallene er en solid bekreftelse av at vi er på rett vei, sier hun til Kirkenytt og retter en takk

VOLVO • KI A • HYUNDA I • L A ND ROV ER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

GREÅKER KIRKE SØNDAG 13. MARS kl. 17.00 Bill: kr. 150, ved inngangen eller greakermenighet.ticketco.no/pasjonskonsert

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

5

Mars 2016

ot strømmen

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

gudstjenestebesøkene

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 6. april: «St. Mariegate». Carl Kure. 4. mai: «Korene i Tune kirke sin historie.» Svein Gundersen. Vigdis Djupang. Sang, musikk. Trekning av lotteriet.

Sarpsborg prosti rommer både Sarpsborg og Halden. Våre lokale kirker er definitivt med på å bidra til det gode besøkstallet i prostiet, med Sarpsborg og Holleby som de største økningene.  [Foto: Privat].

til alle som er med og bidrar til den høye kvaliteten. – Det er et stort team i sving under gudstjenestene, både ansatte og frivillige. Og ikke ­ minst har vi svært dyktige kantorer som bidrar til å formidle budskapet om vår barmhjertelige Gud gjennom et rikt og variert musikkinnhold. – Vi er med andre ord mange dyktige arbeidslag som har fått til dette sammen, sier hun, og deler også ut masse ros til de involverte i trosopplæringen ­

for hvordan gudstjenestene gjøres relevante for barn og voksne. I tillegg trekker hun fram flere tiltak som er med på å løfte både kvalitet, variasjon og frammøtet, samt at skolegudstjenestene trekker fulle hus.

Klare trender

Prosten ser en klar trend i at det blir stadig færre av de trofaste kirkegjengerne Du ­mkan stole som øter opp på hver guds­ tjeneste i «sin» kirke hver sønpå meg!

dag, uansett tema og innhold. Samtidig er det flere som går en gang i blant. De som velger hva de kan tenke seg å være med på. – En annen trend, er at familie­begivenheter som dåpsog konfirmasjonsgudstjenestene trekker store følger. Det er en svært hyggelig registrering, sier hun og konkluderer med følgende: – Fortellingene om at kirkene er tomme, er ikke sanne!

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

I FARTA! I FARTA!

TEKST OG FOTO TOM HELGESEN

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Mars 2016

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Den gule tiden

Nå er det snart påske! Det betyr fri over flere dager og mulighet for å gjøre masse forskjellig. Det pyntes med gult og flotte farger. Ute er det ikke lenge til de første løkblomstene titter frem i blomsterbed. Egentlig er påsken så utrolig masse på en gang. Det er fest på palmesøndag når Jesus kommer inn i Jerusalem, så har han påskemåltid sammen med disiplene, før han opplever lidelse og død på langfredag. Det er sterkt og voldsomt, og ikke minst trist. Heldigvis var det Jesus som er hovedpersonen i påskens dager og hendelser, og derfor er det ikke dette som er slutten. Men Gud hadde en plan om at Jesus skulle dø før Han kunne bli levende igjen. Ingen andre kan overvinne døden på den måten. Derfor feirer vi også oppstandelsen og det nye livet. Det er jubel og fest på påskedagen. La oss juble oss sammen over Jesus vandt over døden –for vår skyld. God påske!

På Golgata stod det et kors Jesus døde på korset. I hagen var det en grav Jesus lå i den graven. Men korset er tomt Graven er tom Jesus stod opp og han lever

Senkveld

Vintersangfest i Tune kirke

Ca 380 elever møtte i Tune kirke under vintersangfesten.

Tune kirke hadde 380 flotte 5. klassinger til Vintersangfest en fredag i februar. Hver skole hadde øvet inn en salme, som de var forsangere på. Det var nesten så taket løftet seg når barna sang med av full hals. Det var også bra trøkk over musikken, ettersom dette er et samarbeidsprosjekt mellom

Elevene fikk mulighet til å spille på orgelpiper. Mange tok utfordringen.

­ antorer i Sarpsborg, Halden og Rakkestad. Etter k en time med salmesang, ble det servert boller og orgelbrus. Det hele ble rundet av med orgelquiz. Dette er virkelig flott å være med på, og morsomt at det utvikles år etter år.

Populære Friends

Fredag 12. februar ble det arrangert Friends i kurlandkirken, med «Love» som tema. Her fikk de unge være med på ulike kirkelige og morsomme aktiviteter. Det ble en flott stund for de frammmøtte.

Motivet er fra «skiskyting» i ­aktivitetsløypa.

Kaker hører med. Og hjerte var et naturlig tema.

Quiz er alltid populært og gir engasjerte deltagere.

Trond Kasbo var kveldens gjest i sofaen og måtte svare på spørsmål.

Ungdomsklubben vår, Senkveld, på Kurlandkirken samles på torsdager. Nå i februar var tema valentine - tro, håp og kjærlighet. Trond prest var gjest i sofaen og ble intervjuet av ungdommene. Det skapte god stemning og mye latter. Ikke hver dag sognepresten deler opplysninger om sitt første kyss og kjæreste. Denne kvelden måtte vi selvfølgelig servere vaffelhjerter. Etter mingling og moro, ble var det en rolig kveldsavslutning. Takknemlig for at vi kan ha 100 ungdommer samlet slik, i alderen 14-21 år.

Det var anledning til å skaffe seg godterier og brus i «kiosken».


Kirkenytt

BARNESIDENE

Mars 2016

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

SKJÆRTORSDAG Visste du at «skjær» kommer av ordet «skira» som betyr å vaske?! Jesus vasket jo disiplenes føtter på Skjærtorsdag. Det hadde de ikke så veldig lyst til! Det var nemlig en tjeners oppgave. En møkkete og ekkel oppgave

7

som de ikke syntes selveste Jesus kunne gjøre. Men han gjorde det likevel, for å vise vennene sine at Han var glad i de. Hva med en vaskedag i heimen på Skjærtorsdag? Eller enda bedre – en tur på badeland?!

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Påmeldingsfrist en uke før leirstart 19.-21. mars Påskeleir, 4.-7. kl. 10.-12. juni Minileir, 3-7 år m/følge 17.-19. juni Agentleir 1, 2.-4. kl. 21.-23. juni Agentleir 2, 2.-4. kl.

Påmeldingsfrist en uke før leirstart 22.-24. feb. Vinterferieleir, 2.-4. kl. 15.-17. april Vårleir, 5.-7. kl. 20.-22. mai Bitteleir, 3-7 år m/følge 10.-12. juni Sommerleir, 2.-4. kl. 17.-19. juni Sommerleir, 5.-7. kl.

Påmeldingsfrist halvannen uke før leirstart 24.-28. feb Vinterfamilieleir 19.-23. mars Påsketenleir, tenåringer 29.-30. mars NMS U døgn, tenåringer 20.-22. mai Vårleir, 2.-7. kl.

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00–18.30: 30/3, 27/4, 26/5 (grillfest).

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

1-3

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

1-4

Sarpsborg kirke: Søndag 10. april kl 11.00

Gudstjeneste tilrettelagt for barn. Hver aldersgruppe kommer frem og får en gave og utdeling av 4-årsbok.

Berit Vasdal (995 07 866)

1-5

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

3+

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

4-6

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

4-7

Greåker kirke/ menighetssenter: Onsdager 17.00–18.30

Klubb i Greåker menighetssenter samtidg som barnesangen i kirken

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

6-10

Kurlandkirken: tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

7+

Tune kirke: onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

7-8

Tune kirke: 2.–3. april

Samling lørdag og søndag med spennende aktiviter

Håvard Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken: mandager kl. 18.00–20.00

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

SMÅBARNSANG

DÅPSFEST

BARNESANG

SØNDAGSSKOLE

ASPIRANTKOR

Det er mange involverte i oppsetningen Passio Olavi, som finner sted i Tune kirke 17. og 19. april. Her fra en av øvelsene.

Øver til Passio Olavi

– Passio Olavi er den største oppsetningen jeg har hatt ansvar for. Det er et stort og komplisert verk med mange aktører. Men dette blir bra!, fastslår kantor Henrik Brusevold. Passio Olavi er en av 12 konserter i regi av Sarpsborgs kirker i 2016, og tar for seg den åndelige siden ved vikingkongen Olavs liv og død og hva vi i dag kan lære av han og Jesu ord om etterfølgelse. Oratoriet er skrevet av forfatteren Eyvind Skeie og komponisten Odd Johan Overøye. Henrik søkte om støtte fra Sarpsborg kommunes stimuleringspott i 2013, og fikk tildelt 144.000 kroner. Med seg på laget har han fått Carl-Christian Kure, Christopher Pedersen, lokalt sammensatt barne­ kor fra regionen (inklusiv Tune kirkes barnekor) og musikklinja ved Greåker videregående skole. Ann Christin Elverum har regien, mens Henrik er musikalsk leder og dirigent. Du har to muligheter til å få med denne storslåtte opp­ setningen i Tune kirke; nemlig 17. og 19. april. Den bør du ikke gå glipp av!

ONSDAGSKLUBBEN

XLKLUBBEN

BARNEKOR

TÅRN-­ AGENTER

10-13 XXLKLUBBEN

Nils Philip Eriksen (456 38 478)


8

Kirkenytt

Mars 2016

TGT – Hva er egentlig det? Jo, de to siste helgene i januar hadde k ­ onfirmantene i Tune,Greåker,Soli og Holleby sine egne guds­tjenester.

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

TEKST OG FOTO: OLE JENS HOVDA

Hvert år utfordrer vi konfirmantene til å lage sin egen temagudstjeneste. De har litt forskjellig form hvert år. Men de blir alltid gjennomført. Ikke mist motet av fjortiser når de av og til blir sjenerte. Når de blir utfordret til å gjøre noe mens andre skal se på. Når de peker på sidemannen og sier: ”Han/hun vil!” Og den som blir pekt på roper panisk «Nei, nei!» Når vi kommer bak den veggen åpner det seg en flott verden. Det finnes flere talenter blant konfirmanter enn vi er klar over. Og når de tar talentene fram i kirken gjen­ speiler de en raus og mangfoldig Skaper på hver sin måte.

Såmannssøndag

I Greåker var det på «Såmanns­ søndagen» vi hadde tema-

gudstjenesten. På lørdags formiddag møttes vi for å lage gudstjenesten. Vi og de tro­faste ungdomslederne våre. Noen av dem nye, andre d ­ revne og erfarne. Så bra! Etter hvert hadde vi en flink gjeng som bakte muffins til kirkekaffen, og ei gruppe som spilte djembe. Og ikke minst noen som holdt kirken pen og i orden. Et lite band hadde vi også. Noen tegnet, noen fotograferte. Alle konfirmantene sang i kor. Det er også ganske sterkt at så mange konfirmanter kan oppføre seg så pent, og en god følelse når Guds hus syder av aktivitet og glade tenåringer! På søndag var kirken full av forventningsfulle foreldre og søsken da klokka nærmet seg 18.00. Og konfirmantene leverte. Prekenen om så­ ­

mannen ble flott dramatisert. Og muffinsene ble spist etterpå.

Ny helg – ny TGT

Så ble det ny helg. Og ny TGT. For Tune, Soli og Holleby. Nye utfordringer til konfirmanter som kanskje først ikke var helt sikre på om de turde. Men så turde de. Igjen fikk vi et flott kor, ikke minst takket være Vigdis Oliversen. Ny dramagruppe som likegodt lagte reprise på såmannssøndagen. En god ting kan ikke sies for ofte. Her var det også en dåp. Vesle Leonel ble døpt i en glad og ungdommelig gudstjeneste. Slik skal gudstjenester feires, synes jeg. Takk til alle dere trofaste ungdomsledere! Og takk til konfirmantene våre. Dere er en ­fantastisk ressurs for oss!

12-15

Bedehuset i Jelsnes (kl 19.00–22.00). Ungdomsklubb. 8. april og 20. mai.

Margaret Westgård (915 26 672)

14

Tune/Greåker/Soli/Holleby: Undervisning ukentlig. Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for info.

Kristin S. ­Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Hannestad Bedehus (18.30–21.00). Ungdomsklubb. Annenhver onsdag i ulike uker.

Andreas ­Brøttemsmo (906 92 202)

14+

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb Fredager i like uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

14+

Kurlandkirken (kl 18.30–21.30) Torsdagene 31. mars, 7. april, 21. april, 19. mai og 2. juni.

Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Greåker kirke: Ungdomsgudstjeneste 3. april kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

14+

Greåker kirke: 6. april kl 19.00: Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Superland – Quality: fredag 18. mars kl 23.00 til lørdag 19. mars kl 07.00

Berit Vasdal (995 07 866)

FREDAGSKLUBBEN

KONFIR-­ MASJON 2015/2016

THE PLACE

TRO OG HÅP – EIDET

KLUBB SENKVELD

UGT

STORSAMLING

Vil du støtte Kirkens Bymisjon og har behov for våre tjenester til: • Rydding av hus, leilighet, garasje, lager, byggeplass • Bortkjøring av avfall • Flyttejobb • Rengjøring • Hagearbeid og beskjæring/trefelling • Vedlikeholdsoppgaver Vær vennlig å ta kontakt med: Sarpsborg: Bjørnar Opsund – tlf. 474 86 605 e-mail: bjornar.opsund@bymisjon.no   Fakturering skjer i etterkant av utført arbeid.

LOCK-IN

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no


Kirkenytt

9

Mars 2016

Frivillige toner

Knut Lande er en populær gjest ved Eplehagen bofellesskap, i spann med Petter ­Johannessen. Det kan de ansatte skrive under på. – Dette gleder de seg til hver gang, sier Kari Holter og Linn Kristiansen.

Bidrar til økt trivsel på institusjonene Hva har Knut Lande, Rolf Kristian Skaar, Åse Saltbones og Knut Bøe til felles? Jo, de akkompagnere prestene med pianospill ved andakter og sangstunder på institusjoner. – Uten deres innsats, hadde det blitt stusselig både for oss og tilhørerne. De stiller alltid opp og bidrar til sangglede på institusjonene, sier Tune-prest Lisbeth Gregersen, og får samtykkende nikk av Greåkers sogneprest Petter Johannessen.

Synger med

Kirkenytt var med under et par av institusjonsbesøkene, og det er ikke noe tvil om at de gamle ser fram til dette besøket en gang i måneden. Noen synger av full hals, noen nynner med, mens andre igjen bare er til stede og vekker til live gode minner. – Dette er noe beboerne ser fram til. De kjenner igjen sangene og mange synger med, sier Kari Holter ved Eplehagen bofellesskap på Tindlund. Sanger som «Som en herlig guddoms kilde», «Hvilken venn vi har i Jesus», «De nære ting» og «Du skal få en dag i morra», runger i rommet, med Petter Johannessen som forsanger og Knut Lande som frivillig pianospiller.

Rolf Kristian Skaar og Petter Johannessen på plass ved Tingvollheimen sykehjem. Til stor glede for beboerne her.

Gir mye tilbake

– Jeg gjør dette fordi jeg ser at det gleder de som bor her. I tillegg til å spille ved Eplehagen, vikarierer jeg for andre ved behov, forteller Knut Lande. ­ Han forteller at han har hatt dette frivillige oppdraget i to år, etter at han fikk en forespørsel fra daværende diakon Ellen Kasbo. – Sang og musikk har vært en stor og viktig del av livet mitt. Det samme har frivillig arbeid. Så det gir meg mye tilbake å kunne bidra på denne måten, sier han.

Det er bra fremmøte under andakten på Tingvollheimen. Mange setter stor pris på innslaget, og synger med på kjente og kjære sanger.

Knut Lande har fått Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke, hvor den fri­ villige inn­ satsen gjennom mange år var en viktig del av begrunnelsen.

Har tid

På Tingvollheimen sykehjem var det Rolf Kristian Skaar som trakterte tangentene. Også han stiller opp fordi det gir ham mye å kunne glede andre. – Dessuten har jeg mye tid som skal fylles med noe ­meningsfylt etter at jeg ble pensjonist, sier han til Kirkenytt.

En komplett leverandør av all visuell kommunikasjon Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Telefon: 69 12 61 61 | post@i-pack.no

TEKST OG FOTO TOM HELGESEN

Flere vil ha unavnet grav Stadig flere vil ha anonym grav. På Tune kirkegård er det etablert en unavnet minne­lund for de som vil ha et sted for å sette ned blomster og lys.

Det er økt etterspørsel av graver uten navn og noe form for ansvar i ettertid. – Det er nok flere ­årsaker til dette, sier kirketjener Jens Martin Hjelmark. – Den kan være at man ikke har på­ rørende, og av ulike årsaker er alene i livet og derfor ikke har behov for et ­navnet gravsted. Eller det kan være et ønske av den etterlatte. Vi har merket en gradvis øking i etterspørselen de siste årene, sier Hjelmark til Kirkenytt. – Også askespredning og bruk av synkeurner brer om seg, legger han til.

Minnelund

Ved anonym grav skjer gravlegging på

et felt der gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene. Det er ikke anledning til å sette opp noe gravminne eller annen markering med navn eller annen tekst. Anonym grav kan benyttes både ved kistebegravelser og urnebegravelser og kan ikke festes. Tune kirkegård er av de som kan tilby anonym grav, og hvor det er etablert en unavnet minnelund for ­ de som vil ha et sted for å sette ned ­blomster og lys. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Palmesøndag 20. mars kl 18.00 Greåker kirke Fri entre - kollekt


10

Kirkenytt

Mars 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og u ­ tlodning hver gang. Torsdag 31. mars kl 12.00: Andakt og sang ved Mai Britt Borgen. Torsdag 28. april kl 12.00: Petter Johannessen holder andakt. Sanggruppe fra Frikirken deltar. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme

LANDE BOSENTER Torsdag 7. april kl 11.00: Gjest: Terje Grandahl.

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

Torsdag 26. mai blir det sommertur til Eidsvoll. Nærmere informasjon k ­ ommer på sarpsborg.kirken.no.

SØNDAG 13 MARS KL. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Kari M. Alvsvaag og diakon Kjersti Tjelle. «Kom og syng»-koret deltar. LØRDAG 30. APRIL KL. 12.00: Gjester blir Tor Ivar Torgauten og ­Tibo-band. LØRDAG 6. JUNI KL. 12.00: Sommeravslutning. Gjester blir kateket Berit Vasdahl og «De Glade Danserne».

Torsdag 12 mai kl 12.00: Besøk av Misjonsmusikken fra Råde og Bjørn Sverre Lie SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke. 20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstj. i Tune kirke. 24. mars Skjærtorsdag – Joh 13, 1-17 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 25. mars Langfredag – Mark 14,26-15,37 Kl. 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i Soli kirke 28. mars 2. Påskedag – Joh 20, 11-18 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Finn-Ove Brandvold. Korpset Harmoni spiller. Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus. 3. april 2. søndag i påsketiden – Joh 20, 24-31 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 17. april 4. søndag i påsketiden – Joh 14,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42.

28. mars 2. Påskedag – Joh 20, 11-18 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke. Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Magne Grønlien.

1. mai 6. søndag i påsketiden – Joh 20, 25-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42

3. april 2. søndag i påsketiden – Joh 20, 24-31 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda med nattverd. UGT-teamet spiller og synger.

5. mai Kristi himmelfartsdag – Joh 17, 1-5 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Tune kirke.

10. april 3. søndag i påsketiden – Mark 6, 30-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40. 17. april 4. søndag i påsketiden – Joh 14,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Magne Grønlien. Skyss: 69 10 31 40.

5. mai Kristi himmelfartsdag – Joh 17, 1-5 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Tune kirke.

Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov s­ pesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

Neste treff blir Torsdag 7 april kl. 12.00. Besøk av Torill Bredeg, ­Normisjonen.

25. mars Langfredag – Mark 14,26-15,37 Kl. 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold og Petter Johannessen. Kent-Gøran Bakken spiller saksofon??

1. mai 6. søndag i påsketiden – Joh 20, 25-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

Dette er stedet for å treffe sam­ bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

24. mars Skjærtorsdag – Joh 13, 1-17 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke med nattverd ved Petter Johannessen og Kjersti Tjelle. Musikk ved Willem Wilschut. Kl. 19.00 Vi dekker langbord og serverer jødisk påskemåltid. Skyss: 69 10 31 40.

24. april 5. søndag i påsketiden – Joh 17, 6-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

SOMMERTUR

MELLEBY BEDEHUS

20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstjeneste i Tune kirke.

27. mars Påskedag – Joh 20, 1-10 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Greåker kirkekor synger. Skyss: 69 10 31 40.

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

ANDAKT

13. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Kari M. Alvsvaag og Kjersti Tjelle. Kom og Syng – koret og Musikk-kafeen deltar. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE

8. mai Søndag før pinse – Joh 16, 12-15 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen. 15. mai Pinsedag – Joh 14, 23-29 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen. 22. mai Treenighetssøndag – Luk 24, 45-48 Kl. 11.00 Blomstergudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 29. mai 2. søndag i treenighetstiden – Joh 3, 1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 5. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Utdeling av 6-års bok. Skyss: 69 10 31 40. 12. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke.

16. mai 2. Pinsedag – Joh 7,37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 5. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 12. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke.

KURLANDKIRKEN 24. mars – Skjærtorsdag – Joh. 13, 1-17 Kl. 18.00 Nattverdgudstjeneste ved R. Hansen. Kveldsmat. Ofring til menighetsarbeidet. 28. mars – 2. påskedag – Joh. 20, 11-18 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo og misjonsutvalget. Ofring til misjonsprosjektet. Nattverd. 10. april – 3. s. i påsketiden – Mark. 6, 30-44 Kl. 11.00 Høymesse ved R. hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 26. april Kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste ved R. Hansen. Menighetens årsfest etter gudstjenesten. 5. mai – Kristi himmelfartsdag – Joh. 17, 1-5 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 16. mai – 2. pinsedag – Joh. 7, 37-39 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 29. mai – 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd.. Ofring til menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 20. mars – Palmesøndag – Joh. 12, 1-13 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 24. mars – Skjærtorsdag – Joh. 13, 1-17 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.


Kirkenytt

11

Mars 2016

25. mars – Langfredag – Mark. 14, 26-15, 37 Kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste ved R. Hansen. Sarpsborg Kammerkor. 26. mars – Påskeaften – Matt. 27, 56-66 og Joh. 19, 31-42 Kirken er åpen fra kl. 17.00 under klokke­ ringingen. Kl. 18.00: Aftensang ved T. Kasbo. Vi dveler ved Kristi grav. Musikk ved Ole Martin Huser-Olsen. 27. mars – 1. Påskedag – Joh. 20, 1-10 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved T. Kasbo. Sarpsborg Kammerkor. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 3. april – 2. s. i påsketiden – 1. Pet. 1, 3-9 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kl. 18.00: Ungdommens påskegudstjeneste ved R. Hansen og B. Vasdal. Tirsdag 5. april kl. 8.00. Morgenmesse ved T. Kasbo. Nattverd. 10. april – 3. s. i påsketiden – Mark. 6, 30-44 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved T. Kasbo og B. Vasdal. Dåp. Dåpsfest. Utdeling av kirke­bok til 4-åringene. Ofring til barne- og ungdoms-­ arbeidet. 17. april 4. s. i påsketiden – Joh. 14, 1-11 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Dåp. Barne- og ungdomsarbeidet.. Kl. 18.00: BYENS HJERTESLAG ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Gjest: Professor Jan-Olav Henriksen 24. april – 5. s. i påsketiden – Joh. 17, 6-11 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 1.mai – 6. s. i påsketiden/arbeidernes ­frihetsdag – Matt. 6, 7-13/Matt. 20, 25-28 10.30: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Sarpsborg damekor. Frelsesarmeens hornmusikk. Ofring til Norsk Folkehjelp. Tirsdag 3. mai kl. 8.00 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. 8. mai – Søndag før pinse/Norsk frigjøringsdag – Joh. 16. 12-15 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 15. mai – 1. pinsedag – Joh. 14, 23-29 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 16. mai – 2. pinsedag – Joh. 7, 37-39 Kl. 18.00 Vi deler ved R. Hansen, B. Vasdal og konfirmantene. Ofring til Kirkens Nødhjelp. 17. mai – Grunnlovsdag – Luk. 17, 11-19 Kl. 12.30 Festgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Kirkens Bymisjon. 22. mai – Treenighetssøndag – Luk 24, 45-48 Kl. 11.00: St. Nikolas kirkeruin (Olavskapellet dersom det blir dårlig vær) Grønn messe (skaperverkets dag) ved T. Kasbo og H. Torp. Nattverd. Menighetsarbeidet. 29. mai – 2. s. i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 5. juni – 3. s. i treenighetstiden. – Mark. 10, 13-16 Kl. 11.00: Vigslingsgudstjeneste for nyrestaurert orgel. Sarpsborg Kammerkor, kantor CarlAndreas Næss, prost Kari Mangrud Alvsvåg og sokneprest Trond H. F. Kasbo. Tirsdag 7. juni kl. 8.00 Morgenmesse ved R. Hansen. Nattverd. 12. juni – 4. s. i treenighetstiden Matt. 9, 35-38 Kl. 11.00 Festgudstjeneste ved jubileumsukas slutt. Sarpsborg Kammerkor, kantorene Henrik Brusevold, Willem Wilschut, Carl-Andreas Næss. Biskop Atle Sommerfeldt, prost Kari Mangrud Alvsvåg og kapellan Ragnhild Hansen.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 13. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 20. mars Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstjeneste i Tune kirke. 24. mars Skjærtorsdag – Joh 13, 1-17 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 25. mars Langfredag – Mark 14,26-15,37 Kl. 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i Soli kirke 27. mars Påskedag – Joh 20, 1-10 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold med nattverd og mulighet for dåp. Nicklas Bredahl spiller trompet. 28. mars 2. Påskedag – Joh 20, 11-18 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke. Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus. 10. april 3. søndag i påsketiden – Mark 6, 30-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 24. april 5. søndag i påsketiden – Joh 17, 6-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Petter Johannessen. 5. mai Kristi himmelfartsdag – Joh 17, 1-5 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Tune kirke. 8. mai Søndag før pinse – Joh 16, 12-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 16. mai 2. Pinsedag – Joh 7,37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 22. mai Treenighetssøndag – Luk 24, 45-48 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. 12. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke.

10. april 3. søndag i påsketiden – Mark 6, 30-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Vokalensemblet KoDa synger. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 24. april 5. søndag i påsketiden – Joh 17, 6-11 Kl. 11.00 Lekmannsgudstjeneste. ­Thormod Bjerkholt taler. Skyss: 401 68 460. 5. mai Kristi himmelfartsdag – Joh 17, 1-5 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 8. mai Søndag før pinse – Joh 16, 12-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 15. mai Pinsedag – Joh 14, 23-29 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 22. mai Treenighetssøndag – Luk 24, 45-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Besøk fra Maria-losjen. Skyss: 401 68 460. 28. mai Lørdag etter treenighetssøndag – Joh 3, 1-13 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. 29. mai 2. søndag i treenighetstiden – Joh 3, 1-13 Kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. 5. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 12. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke.

TUNE KIRKE Vi begynner med onsdagsbønn i Tune kirke. Siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 13. mars Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00 Gudstjeneste dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Mari Muller Bohn synger. Skyss: 401 68 460. 20. mars Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin Tollefsen. Opptog med musikk og sang. Øisteins blyant har show for barna. Korene i kirken synger. Dåp. Is og brus etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40. 24. mars Skjærtorsdag – Joh 13, 1-17 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke.

BØNNE­ SAMLINGER I TUNE KIRKE SISTE ONSDAG I MÅNEDEN

25. mars Langfredag – Mark 14,26-15,37 Kl. 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i Soli kirke 27. mars Påskedag – Joh 20, 1-10 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda med dåp. Espen Olsen spiller trompet. Skyss: 401 68 460. 28. mars 2. Påskedag – Joh 20, 11-18 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke. Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus. 3. april 2. søndag i påsketiden – Joh 20, 24-31 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. ­Tårnagenter. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460.

VÅREN 2016 30. MARS 27. APRIL 25. MAI KL. 11.30–12.00

Samlinger og møter BJØRNSTAD FORSAMLING MARS Søndag 13/3 kl 17:00: Søndagstreff. Tale: Ole-Jakob Dyrnes Tema: Jeg er livets brød og lys Søndagsskolen Torsdag 17/3 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale og sang: Odd Åge Ågedal Søndag 20/3 kl 19:00: Mellomsøndag Torsdag 24/3 kl 11:00: Skjærtorsdag Vi drar til Jelsnes og deltar i nattverdmøte. Vi kjører fra bedehuset kl.10.30 Mandag 28/3 kl 17:00: Søndagstreff (2. påskedag). Tale: Jarleif Gaustad Tema: Jeg er den gode gjeteren Søndagsskolen Tirsdag 29/3 kl 19:00: Lille Hjelper Andakt: Irene Skaar Torsdag 31/3 kl. 19:00: Torsdagsmøte Taler: Svein Kristoffersen APRIL Søndag 3/4 kl 19:00: Mellomsøndag Torsdag 7/4 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Anne Marit Lerkerød Søndag 10/4 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Boru Galgalo. Tema: «Det dere har gjort mot en av mine minste». Søndagsskolen Tirsdag 12/4 kl 11:00: Vårbud. Lillesal. Liv Skaar Torsdag 14/4 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Rolf Kristian Skaar Lørdag 16/4 kl 12:30: Vårfest. Sted: Løkka på øvre Bjørnstad Aktiviteter og salg av grillmat Søndag 17/4 kl 19:00: Mellomsøndag Torsdag 21/4 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Olav Pedersen Søndag 24/4 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Kjell Markset. Tema: «Levekraft» Søndagsskolen Tirsdag 26/4 kl 19:00: Lille Hjelper Torsdag 28/4 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Thor Skaar MAI Torsdag 5/5 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale og sang: Gunnar Kinn Søndag 8/5 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Ole Martin Glomvik. Tema: «Følg meg». Søndagsskolen Tirsdag 10/5 kl 11:00: Vårbud. Lillesal. Liv Skaar Torsdag 12/5 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Hans Anton Eklund Tirsdag 17/5 kl 17:00: Familiefest Torsdag 19/5 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale og sang: Torgeir Flateby Søndag 22/5 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Lemma Desta fra Norges Kristne Råd. Tema: «Livet til Jesus, del 2b» Søndagsskolen Torsdag 26/5 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Petter Aas Tirsdag 31/5 kl 19:00: Lille Hjelper JUNI Torsdag 2/6 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Svein Høiden Søndag 5/6 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Espen Ottosen. Tema: «What would Jesus do» (12 ting Jesus sa). Søndagsskolen Torsdag 9/6 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Arne Leon Risholm Tirsdag 14/6 kl 11:00: Vårbud. Lillesal Liv Skaar Torsdag 16/6 kl 19:00: Torsdagsmøte Taler: Ragnar Andersen Søndag 19/6 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Boru Galgalo. Tema: «Livet til Jesus, del 3». Søndagsskolen. Salg av grillmat.


15/3 KLOKKEN 19, 19/4 KLOKKEN 19, INGEDAL KIRKE: HOLLEBY KIRKE: FOREDRAG: FOREDRAG: PILEGRIMSTRADISJON I REFORMASJON OG 15/3 KLOKKEN 19,ANNE19/4 KLOKKEN 19, VED SARPSBORG VED MOTREFORMASJON INGEDAL KIRKE: HOLLEBY KIRKE: SOPHIE HYGEN OG TROND TROND SVANDAL. PILEGRIMSTRADISJON I REFORMASJON SVANDAL. GREGORIANSK HOLLEBYKORETOG SYNGER. SARPSBORG VED ANNEMOTREFORMASJON VED SANG. SOPHIE HYGEN OG TROND TROND SVANDAL. SVANDAL. GREGORIANSK HOLLEBYKORET SYNGER. Mars Mars KONSERTER: April April SANG.

10/5 KLOKKEN 19, TUNE KIRKE: PIETISTER – FOREDRAG: HERRNHUTERE – 10/5 KLOKKENVED 19, ARNE HAUGIANERE TUNE KIRKE: PIETISTER – BUGGE AMUNDSEN. HERRNHUTERE – GITARSPILL VED OLE HAUGIANERE VED ARNE MARTIN HUSER-OLSEN. BUGGE AMUNDSEN. GITARSPILL VED OLE Mai Mai MARTIN HUSER-OLSEN.

14/6 KLOKKEN 19, GREÅKER KIRKE: FOREDRAG: HANS NIELSEN HAUGE 14/6 KLOKKEN 19, VED SIGURD RAVNÅSEN. GREÅKER KIRKE: GREÅKER KIRKEKOR HANS NIELSEN HAUGE SYNGER. VED SIGURD RAVNÅSEN. GREÅKER KIRKEKOR SYNGER.

28/7 KLOKKEN 19, SARPSBORG KIRKE: FOREDRAG: OLAVSDAGENE INVITERER 28/7 KLOKKEN 19, MED TIL FREDSFOREDRAG SARPSBORG MITRI RAHEB.KIRKE: OLAVSDAGENE INVITERER TIL FREDSFOREDRAG MED MITRI RAHEB.

SARPSBORGS TUSENÅRSJUBILEUM FEIRESOVER I BYENS KIRKER GJENNOM HELE 2016 OVERISKT OVERISKT OVER VÅRE VÅRE ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER FRA FRA MARS MARS - JUNI - JUNI KONSERTER: SARPSBORGS TUSENÅRSJUBILEUM KONSERTER: Juni Juni Juli Juli 6/7 KLOKKEN 21, KONSERTER: KONSERTER: FEIRES I 19, BYENS KIRKER GJENNOM HELE 2016 12/6 KLOKKEN 17 OG 1930, SKJEBERGDALEN KONSERTER: FOREDRAG: FOREDRAG: 17/4 KLOKKEN FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: KIRKE:

SARPSBORG KIRKE: ROAR ENGELBERG OG STEIN 4/3 KLOKKEN 19, 8/5 KLOKKEN 19, TUNE KIRKE: PASSIO OLAVI KONSERTER: KONSERTER: 6/7 KLOKKEN 21, KLOKKEN 15/3 KLOKKEN 19, 19, 19/4 KLOKKEN 19/4 KLOKKEN 19, 19, 10/5 KLOKKEN 10/5 KLOKKEN 19, 19, 14/6 KLOKKEN 14/6 KLOKKEN 19, 19, 28/7 KLOKKEN 28/7 KLOKKEN 19, 19, SARPSBORG KAMMERKORS ERIK OLSEN INGEDAL15/3 KIRKE: ULRIKKE HOLLEBY KIRKE: KONSERTER: KONSERTER: 12/6 KLOKKEN 17 OG 1930, SKJEBERGDALEN KIRKE: INGEDAL INGEDAL KIRKE: KIRKE: HOLLEBY HOLLEBY KIRKE: KIRKE: TUNE KIRKE: TUNE PIETISTER KIRKE: PIETISTER – GREÅKER – GREÅKER KIRKE: KIRKE: SARPSBORG SARPSBORG KIRKE: KIRKE: 17/4 KLOKKEN 19, 40-ÅRS JUBILEUMSKON19/4 KLOKKEN 19, BRANDSTORP MED KOR. SVEN NORDIN, TOM PILEGRIMSTRADISJON I TUNE I REFORMASJON REFORMASJON OGOLAVIOG HERRNHUTERE HERRNHUTERE – – HANS NIELSEN HANS NIELSEN HAUGE HAUGE OLAVSDAGENE OLAVSDAGENE INVITERER INVITERER SARPSBORG KIRKE: ROAR ENGELBERG OG STEIN 4/3 KLOKKEN 19,PILEGRIMSTRADISJON 8/5 KLOKKEN 19, KIRKE: PASSIO SERT MED MUSIKERE FRA TUNE KIRKE:MOTREFORMASJON PASSIO OLAVI RØNNINGSVEEN OG VED ARNE VED SARPSBORG SARPSBORG VED ANNEVED ANNE- MOTREFORMASJON VED VED HAUGIANERE HAUGIANERE VED ARNE SIGURD VED SIGURD RAVNÅSEN. RAVNÅSEN. TIL FREDSFOREDRAG TIL FREDSFOREDRAG MED MED SARPSBORG KAMMERKORS ERIK OLSEN INGEDAL KIRKE: ULRIKKE HOLLEBY KIRKE: KORK OG HEIDI 6/3 KLOKKEN 1530, HOLLEBYKORET FREMANDRE OPPLEVELSER: SOPHIE SOPHIE HYGEN HYGEN TROND OG19/4 TROND TROND SVANDAL. TROND BUGGE AMUNDSEN. BUGGETOM AMUNDSEN. GREÅKER GREÅKER KIRKEKOR KIRKEKOR MITRI RAHEB. MITRI RAHEB. 40-ÅRS JUBILEUMSKONKLOKKEN 19, SVANDAL. BRANDSTORP MED KOR.OG SVEN NORDIN, GJERMUNDSEN BROCH. ULLERØYSVANDAL. KIRKE: FØRER SANGER AV ERIKOLE BYE. SYNGER. SVANDAL. GREGORIANSK GREGORIANSK HOLLEBYKORET HOLLEBYKORET SYNGER. SYNGER. GITARSPILL GITARSPILL VED OLE VED SYNGER. Mars April MaiHUSER-OLSEN. Juni FRA Juli 11, SERT MED MUSIKERE TUNE KIRKE: PASSIO OLAVI RØNNINGSVEEN OG 27/7 - 11/9 KLOKKEN ULRIKKE BRANDSTORP SANG. SANG. MARTINMARTIN HUSER-OLSEN. KORK OG HEIDI 6/3 KLOKKEN 1530, HOLLEBYKORET FREMSARPSBORG KIRKE: ANDRE OPPLEVELSER: MED KOR 21/5 KLOKKEN 18, KONSERTER: KONSERTER: GJERMUNDSEN BROCH. ULLERØY KIRKE: FØRER SANGER AV ERIK BYE. FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: KUNSTUTSTILLING MED KONSERTER: KONSERTER: KONSERTER: KONSERTER: SKJEBERG KIRKE: 27/7 - 11/9 KLOKKEN 11, ULRIKKE BRANDSTORP 6/7 KLOKKEN 6/7 KLOKKEN 21, 21, HÅKON GULLVÅG 6/3 KLOKKEN 18, ULLERØY VIGGO SANDVIK OG KONSERTER: KONSERTER: 19/4 17/4 KONSERTER: KONSERTER: 15/3 KOR KLOKKEN 19, KLOKKEN 19, 10/5 KLOKKEN 19, 14/6 KLOKKEN 19, 28/7 KLOKKEN 19, SARPSBORG KIRKE: 12/6 KLOKKEN 12/6 KLOKKEN 17 OG 1930, 17 OG 1930, SKJEBERGDALEN SKJEBERGDALEN KIRKE: KIRKE: KLOKKEN 17/4 KLOKKEN 19, 19, MED 21/5 KLOKKEN 18, Mars April Mai Juni Juli KIRKE: ULRIKKE SKJEBERG KIRKEKOR INGEDAL KIRKE: KIRKE: TUNE KIRKE: PIETISTER GREÅKER KIRKE: SARPSBORG KIRKE: SARPSBORG SARPSBORG KIRKE: KIRKE: ROAR ENGELBERG ROAR ENGELBERG OG STEIN OG STEIN 4/3 KLOKKEN 4/3 KLOKKEN 19, 19, HOLLEBY 8/5 KLOKKEN 8/5KIRKE: KLOKKEN 19, 19, – TUNE KIRKE: TUNEPASSIO KIRKE: OLAVI PASSIO OLAVI KUNSTUTSTILLING MED SKJEBERG 29/7, RUINPARKEN, BRANDSTORP MED KOR PILEGRIMSTRADISJON I REFORMASJON OG HERRNHUTERE – HANS NIELSEN HAUGE OLAVSDAGENE INVITERER SARPSBORG SARPSBORG KAMMERKORS KAMMERKORS ERIK OLSEN ERIK OLSEN INGEDAL INGEDAL KIRKE: ULRIKKE KIRKE: ULRIKKE HOLLEBY HOLLEBY KIRKE: KIRKE: HÅKON GULLVÅG 6/3 KLOKKEN 18, ULLERØY VIGGO SANDVIK OG BORGARSYSSEL: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: FOREDRAG: 40-ÅRS JUBILEUMSKON40-ÅRS 19/4 KLOKKEN 19,VED 19, BRANDSTORP BRANDSTORP MED KOR. MED MOTREFORMASJON KOR. 19/4 KLOKKEN SVEN NORDIN, SVEN NORDIN, TOM ARNE TOM SARPSBORG VED ANNEHAUGIANERE VED VED SIGURDJUBILEUMSKONRAVNÅSEN. TIL FREDSFOREDRAG MED KIRKE: ULRIKKE SKJEBERG KIRKEKOR JUBILEUMSGUDSTJENESTE SERT MED SERT MUSIKERE MED MUSIKERE FRA FRA TUNE KIRKE: TUNEPASSIO KIRKE: OLAVI PASSIO OLAVI RØNNINGSVEEN RØNNINGSVEEN OG OG SOPHIE HYGEN OG TROND TROND SVANDAL. BUGGE AMUNDSEN. GREÅKER KIRKEKOR MITRI RAHEB. 19, 29/7, 15/3 KLOKKENMED 19, KOR 19/4 KLOKKEN 19, 10/5 KLOKKEN 19, 14/6 KLOKKEN 19, 28/7 RUINPARKEN, KLOKKEN BRANDSTORP OGKORK HEIDIOG HEIDI 6/3GREGORIANSK KLOKKEN 6/3 KLOKKEN 1530, 1530,HOLLEBYKORET SYNGER. HOLLEBYKORET HOLLEBYKORET FREMFREM- KORK ANDRE ANDRE OPPLEVELSER: OPPLEVELSER: SVANDAL. GITARSPILL VED OLE SYNGER. BORGARSYSSEL: INGEDALULLERØY KIRKE: TUNE –ERIK BYE. GREÅKER KIRKE: SARPSBORG KIRKE: GJERMUNDSEN GJERMUNDSEN BROCH. BROCH. ULLERØY KIRKE: KIRKE: HOLLEBY KIRKE: FØRERKIRKE: SANGER FØRERPIETISTER SANGER AV ERIK AV BYE. SANG. MARTIN HUSER-OLSEN. JUBILEUMSGUDSTJENESTE PILEGRIMSTRADISJON I BRANDSTORP REFORMASJON OG HERRNHUTERE – HANS NIELSEN HAUGE 27/7 - 11/9 OLAVSDAGENE 27/7 KLOKKEN - 11/9 KLOKKEN 11, INVITERER 11, ULRIKKEULRIKKE BRANDSTORP SARPSBORG KIRKE: KIRKE: MED SARPSBORG ANNEMOTREFORMASJON VED HAUGIANERE VED VED SIGURD RAVNÅSEN. SARPSBORG TIL FREDSFOREDRAG KONSERTER: MED VED KOR MED KOR 21/5 KLOKKEN 21/5 KLOKKEN 18, ARNE 18, KUNSTUTSTILLING KUNSTUTSTILLING MED MED SKJEBERG SKJEBERG KIRKE: KIRKE: SOPHIE HYGEN OG TROND TROND SVANDAL. BUGGE AMUNDSEN. GREÅKER KIRKEKOR MITRI RAHEB. KONSERTER: KONSERTER: KLOKKEN 21, HÅKON6/7 GULLVÅG HÅKON GULLVÅG 6/3GREGORIANSK KLOKKEN 6/3 KLOKKEN 18, ULLERØY 18, ULLERØY VIGGO SANDVIK VIGGO SANDVIK OG SVANDAL. HOLLEBYKORET SYNGER. GITARSPILL VED OLE OG SYNGER. KONSERTER: KONSERTER: 12/6 KLOKKEN 17 OG 1930, SKJEBERGDALEN KIRKE: 17/4 KLOKKEN 19, KIRKE: ULRIKKE KIRKE: ULRIKKE SKJEBERG SKJEBERG KIRKEKOR KIRKEKOR SANG. MARTIN HUSER-OLSEN. 29/7, RUINPARKEN, 29/7, RUINPARKEN, BRANDSTORP BRANDSTORP MED KOR MED TUNE KOR KIRKE: PASSIO OLAVI SARPSBORG KIRKE: ROAR ENGELBERG OG STEIN 4/3 KLOKKEN 19, 8/5 KLOKKEN 19, KONSERTER: BORGARSYSSEL: BORGARSYSSEL: SARPSBORG KAMMERKORS ERIK OLSEN INGEDAL KIRKE: ULRIKKE HOLLEBY KIRKE: JUBILEUMSGUDSTJENESTE JUBILEUMSGUDSTJENESTE KONSERTER: KONSERTER: 40-ÅRS JUBILEUMSKON19/4 KLOKKEN 19, BRANDSTORP MED KOR. SVEN NORDIN, TOM 6/7 KLOKKEN 21, KONSERTER: KONSERTER: SERT MED MUSIKERE TUNE KIRKE: PASSIO RØNNINGSVEEN OG 12/6 KLOKKEN 17 OG FRA 1930, SKJEBERGDALEN KIRKE: 17/4 KLOKKEN 19, OLAVI KORK OG HEIDI 6/3 HOLLEBYKORET SARPSBORG KIRKE: ROAR ENGELBERG OG STEIN 4/3 KLOKKEN KLOKKEN 1530, 19, 8/5 KLOKKEN 19,FREMTUNE KIRKE: PASSIO OLAVI ANDRE OPPLEVELSER: GJERMUNDSEN BROCH. ULLERØY KIRKE:ULRIKKE FØRER SANGER SARPSBORG KAMMERKORS ERIK OLSEN INGEDAL KIRKE: HOLLEBY KIRKE:AV ERIK BYE. 27/7 - 11/9 KLOKKEN 11, ULRIKKE BRANDSTORP 40-ÅRS JUBILEUMSKON19/4 KLOKKEN 19, BRANDSTORP MED KOR. SVEN NORDIN, TOM SARPSBORG KIRKE: MED KOR 21/5 KLOKKEN 18, SERT MED MUSIKERE FRA TUNE KIRKE: PASSIO OLAVI RØNNINGSVEEN OG KUNSTUTSTILLING MED SKJEBERG KIRKE: KORK OG HEIDI 6/3 KLOKKEN 1530, HOLLEBYKORET FREMANDRE OPPLEVELSER: HÅKON GULLVÅG 6/3 KLOKKEN 18, ULLERØY VIGGO OGERIK BYE. GJERMUNDSEN BROCH. ULLERØY KIRKE: FØRER SANDVIK SANGER AV KIRKE: SKJEBERG KIRKEKOR 27/7 - 11/9 KLOKKEN 11, ULRIKKEULRIKKE BRANDSTORP 29/7, RUINPARKEN, BRANDSTORP MED KOR SARPSBORG KIRKE: MED KOR 21/5 KLOKKEN 18, BORGARSYSSEL: KUNSTUTSTILLING MED SKJEBERG KIRKE: JUBILEUMSGUDSTJENESTE HÅKON GULLVÅG 6/3 KLOKKEN 18, ULLERØY VIGGO SANDVIK OG KIRKE: ULRIKKE SKJEBERG KIRKEKOR 29/7, RUINPARKEN, BRANDSTORP MED KOR BORGARSYSSEL: JUBILEUMSGUDSTJENESTE

OVERISKT OVER VÅRE ARRANGEMENTER FRA MARS - JUNI OVERISKT OVER VÅRE ARRANGEMENTER FRA MARS - JUNI

12 KIRKER - 12 KONSERTER - 12 FOREDRAG 12 KIRKER - 12 KONSERTER - 12 FOREDRAG DEN NORSKE KIRKE 12 KIRKER 12 KIRKER - 12 -KONSERTER 12 KONSERTER - 12 -FOREDRAG 12 FOREDRAG Kirkene i Sarpsborg www.sarpsborg2016.no DEN NORSKE KIRKE Kirkene i Sarpsborg

Samlinger og møter

DEN NORSKE DEN NORSKE KIRKEKIRKE

Jubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd 5

Kirkene i Kirkene Sarpsborg i Sarpsborg

Jubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd 5

Onsdag 27/4 kl 18.00: HyggeLANDEJubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd BEDEHUS Jubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd 5 5 aften. Andakt: Thore Johnsen. Sang: Musikkgledens venner fra Halden. Kveldsmat. Utlodning. Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund».

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER MARS

Torsdag 10/3 kl 11.30: Formiddagstreff. Andakt og sang ved Petter Johannessen Søndag 13/3 kl 18.00: Søndagsmøte med Trond Pladsen og Tomb Kammerskor Onsdag 16/3 kl 18.30: «The Place» - Quiz-kveld Mandag 28/3: 2. påskedag kl 18.00: Gudstjeneste ved Magne Grønlien. Kveldsmat Onsdag 30/3 kl 18.30: «The Place»; Jentenes kveld – for alle.

www.sarpsborg2016.no 07/03/16 13:40

www.sarpsborg2016.no www.sarpsborg2016.no

MAI Mandag 9/5 kl 19.00: Mandag 1921 – Magne Grønlien Onsdag 11/5 kl 18.30: «The Place» - Knall avslutning med Brøttis i spissen Torsdag 12/5 kl 11.30: Formiddagstreff. Andakt og sang ved Sverre Fjeldberg

12 KIRKER - 12 KONSERTER - 12 FOREDRAG

MAI Tirsdag 3/5 kl 11.00: NMS-møte Søndag 8/5 kl 18.00: Møte. Andakt Torill Bredeg. Sang: Sangvennene. Tirsdag 17/5 kl 18.00: Fest. MARS Andakt: Åge J. Syvertsen. Sang: Søndag 16/3 kl 11.00: FormidLande musikkforening. God beKirkene i Sarpsborg dagstreff. A ­ ndakt, sang og musikk: Harald Bøe og Øistein Skaar. vertning. Utlodning. Allsang m.m. Søndag 22/5 kl 18.00: Møte. Formiddagsmat. ­Utlodning. Andakt: Torgeir Flateby. Sang: Mandag 28/3 kl 18.00: 2. påskeØivind Dahl. dagsmøte. Lysbildeandakt: Jan Kirkene i Sarpsborg Jubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd 5 Onsdag 25/5 kl 18.00: Holone. Sang: Lande musikkfore­Hyggeaften. Andakt: Erling ning. ­Nyvoll. Sang: Betlehem musikk­ forening. Kveldsmat. Utlodning. APRIL Jubileumsplakat_mars_juli_A3_OK.indd 5 Tirsdag 5/4 kl 11.00: NMS-møte. JUNI Søndag 10/4 kl 18.00: Møte. Søndag 5/6 kl 18.00: Møte. Andakt: Haavard Kirkeng. Sang Andakt: BoJo Hermansen. Øistein Skaar. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 20/4 kl 11.00: FormidTirsdag 7/6 kl 11.00: NMS-møte. dagstreff. A ­ ndakt: Stein L ­ økkeli. Onsdag 15/6 kl 11.00: Sang: Gruppe fra Skjeberg ­Formiddagstreff. Andakt: Nilsmannsmusikk. Formiddagsmat. Philip Eriksen. Sang: Lande Utlodning. musikkforening. Formiddagsmat. Søndag 24/4 kl 18.00: Utlodning. Møte. ­Andakt: Harald Frorud. Sang: Lande musikkforening.

12 KIRKER - 12 KONSERTER - 12JUNI FOREDRAG Søndag 5/6 kl 18.00: Fermate-

DEN NORSKE KIRKE DEN NORSKE KIRKE

APRIL Mandag 11/4 kl 19.00: Mandag 1921 – F. Olav Lerseth. Tema: «Den ortodokse tro» Torsdag 14/4 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Andakt og sang ved Terje Berg Søndag 24/4 kl 18.00: Søndagsmøte med Ellen Slettevold og Bethel-teamet Tirsdag 26./4 kl 20.00: Konsert med Jaffa

07/03/16 13:40

MAI Torsdag 12. mai kl 19.00: Tale 07/03/16 13:40 07/03/16 13:40 av misjonssekr. Morten Kravik fra Den norske Israels­misjon. Sang av Sverre Aarmo og Morten Bull. Mandag 23.05 kl 19.00: «Bønn for ­Sarpsborg» Torsdag 26. mai kl 19.00: Tale av Svein Høiden. Sang av Skjeberg Mannsmusikk

JUNI møte med Sigmund Danielsen Torsdag 9. juni kl 19.00: Tale og Torsdag 9/6 kl 11.30: Formidsang av Gunnar Kinn www.sarpsborg2016.no dagstreff. Magne Grønlien holder Mandag 20. juni kl 19.00: «Bønn andakt. Lande Musikkforening for ­Sarpsborg» synger JULI 07/03/16 13:40 www.sarpsborg2016.no Søndag 31. juli: Sauevikastevne

BETHANIA SARPSBORG

APRIL Torsdag 14. april kl 19.00: Tale av Jul-Lars Kvernhusengen. Sang av Frisk Pris. Søndag 17. april: Årsmøte for ­Normisjon reg. Østfold, på Mysen. Mandag 18. april kl 19.00: «Bønn for S ­ arpsborg» Torsdag 28. april kl 19.00: Synøve Thoresen taler og synger

JELSNES MISJONSHUS07/03/16

13:40

Formiddagstreff med bevertning og utlodning. MARS Onsdag 13. april kl 11.30: Syver ­Kubberød og Arne Hesjadalen. Rolf Kristian Skaar. Onsdag 11. mai kl 11.30: Terje ­Grandahl. Onsdag 8. juni kl 11.30: Tore ­Thorkildsen og Olav Ruud.


Kirkenytt

13

Mars 2016

Pilegrimskonferanse i Sarpsborg Nordisk kirkelig pilegrimskonferanse vil bli arrangert i Sarpsborg 9.–11. september 2016. Den norske ­kirke i Sarpsborg er vertskap for den spennende konferansen, hvor du kan være med! Det blir både foredrag og konserter, gudstjenester og pilegrimsvandringer.

Vi kan også ta med at Pilegrimsfellesskapet St. ­Maria- Sarpsborg ble stiftet 25. februar i St. Nikolasruinene. Foreningen er tilsluttet St. Olavs pilegrimsfellesskap i Trondheim- som i fjor fikk frivillighets­prisen i ­Trondheim kommune.

Kirker langs ­pilegrimsleden Pilegrimsleden ­gjennom Sarpsborg går innom Tune og Soli kirker, som gir kirke­byggene og ­stedene god ­profilering. Ved begge «våre» kirker er det montert informasjonsskilt som forteller historien til bygget og området. Med tanke på at pilegrimsturismen er sterkt økende i Europa, vil Tune og Soli med dette få god oppmerksomhet.

Pilegrimsleden gjennom Sarpsborg går gjennom spennende og historiske områder.  [Foto: Jan Torstein Engen.]

Skiltet ved Tune kirke inneholder mye historisk informasjon, til glede både for lokalbefolkningen og pilegrimmere.

Tredje bygget

Visste du at dagens Tune kirke er den tredje som er bygd på samme sted? Kirken ble bygget i 1909, etter en brann året før, kan vi lese av informasjonsskiltet ved kirken. Da sto bare murene av kirken fra 1863 igjen. Denne igjen erstattet middelalderkirken som stadig måtte repareres, og som til slutt ble revet da kommunen overtok som kirkeeier. Den opprinnelige Tune kirke ble bygget på 1100-tallet. Stedet var strategisk valgt på kronen av raet mellom Borg, Tunevannet og draget ned tilfergestedet ved Sandesund. Her møttes ferdselsveiene, og her var de rike gamle gårdene på Store Tune, Valaskjold, Tingvoll, Grålum og Alvim. Også Tunestenen blir viet oppmerksomhet, det samme er kirkebygging generelt i tidlig middelalder.

Tidlig på 1900-tallet

Likeledes får man et godt innblikk i bakgrunnen for at Soli kirke ble reist tidlig på 1900-tallet. På Kalvberget ved kongeveien var det en danseplass i eikelunden som på 1800-tallet fikk navn etter en dronning: Desideras lund. Her ble Soli kapell oppført. I 1997, da Soli ble eget sogn, fikk kapellet status som kirke. Det var for langt for folk på Soli å dra helt til Tune kirke, som innebar en gåtur på to timer hver vei. Først i 1899 kom det fart i planene om et kapell

Soli kirke har en interessant opprinnelse, som du kan lese om på informasjonsskiltet.

på stedet. Bidrag fra Sanne og Soli Brug, kommunen og basarer og gaver gjorde byggingen mulig, kan vi lese. Også dronning Desideras historie er viet god plass, og informasjonen på tavlene er skrevet både på norsk og engelsk.

Historisk ferd

Vandring gjennom Sarpsborg går blant historiske kirker og bronsealdergravfelt., og er ca. 20 km lang. Leden går gjennom St. Marie gate, og herfra ned mot Sarpsborg stadion,

over Valaskjold bro og videre mot Tune kirke. På Gamle Kongevei vil man blant annet kunne se Olavskilden, og Opstad bronsealdergravfelt. Gravfeltet ligger på ca. 100 m av leden. Leden går deretter via Stikkaåsen, og Soli kirke passeres på leden – hvor man kan velge å nyte dronning Desiderias lund. Leden går så mot Soli brug. Her går man videre langs Aagaardselva, og følger merkingen mot Råde. TEKST OG FOTO TOM HELGESEN

Slik ser skiltet ut ved Soli kirke.

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


14

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Philip Krogstad Fredrik Aleksander Stabell Elizabeth Alexandra Arnesen Lukas Antonio Arnesen Mathilde Aurora Arnesen Solli menighet: Amanda Solberg Sarpsborg menighet: Lykke Helene Olsen Grindheim Erle Sundby Høidahl Julie Valhammer-Kolshus Mikkel Onsager-Pettersen Tune menighet: Leonel Johansen Tia Marie Høiden-Hendricksen Olivia Fuglaas-Rasmussen Madelen Elisabeth FauklandFinstad Amanda Marie Andreassen Sophia Johannessen Kevin Lund Storbakken

VIGDE Tune menighet: Maria Bøhaugen og Knut Arve Knudsen DØDE Greåker menighet: Harald Juliussen Jan Steinar Larsen Mary Sofie Vatvedt Leif Thorbjørn Johansen Gerd Rigmor Kristiansen Alf Kåre Leidalen Tune menighet: Einar Tolleshaug Reidun Nilsen Brian Edward Miller Einar Skaug Heidi Thorvaldsen Elsa Larsen Turid Andersen Arild Hvidsten Knut Arne Ødegaarden Birgit Alice Githmark

BIBELKVELD Jeg tror på Den hellige ånd

Roger Eidet Bjørg Synnøve Larsen Bjørn Olav Westrem Sarpsborg menighet Eva Hansen Silje Marie Gretland Inger Marie Helgeby Øivind Sørensen Ragnar Haglund Anders Hansen Svein Bjørnar Martinsen Wenche Rydstrøm Yngvar Pedersen Håkon Paulsen Inger Eline Karlsen Jorid Helene Lindahl Aasta Elvira Olsen Roy Willy Thøgersen Lill Merethe Mathisen Holleby menighet Olav Skår

Mars 2016

Sogneprest Trond Kasbo deler sine tanker om emnet.

KURLANDKIRKEN, TORSDAG 28. APRIL KL 19.00 Samtale og enkel servering. Velkommen. KURLANDUTVALGET I SARPSBORG MENIGHET

Velkommen til

hyggetreff på Thranes Café, på Amundsens Thranes Roald gt. 33 Café

Påskeaften i Sarpsborg kirke

Også i år åpner vi kirkens dører i forbindelse med at påskehøytiden ringes inn kl. 17.00. Vi inviterer til en stille stund i ettertanke mens klokkene ringer høytidsstemt og vakkert. Kl. 18.00 holder vi så aftensang. Tema er ikke oppstandelsen slik den blir feiret rundt om på midnattsmesser påskeaften, men vi vil stanse opp ved Jesu grav og dvele ved det som skjedde under og etter at han ble gravlagt. På den måten er vi med og forbereder påske­ dagens store under der vi tar opp tråden fra påskeaften. Musikk ved Ole Martin Huser-Olsen. Vel møtt til stillhet og ettertanke påskeaften.  TROND KASBO

Roald Amundsens gt. 33 Samlingene starter kl 11.00, og det blir allsang, prat over en kopp kaffe (med noe «attåt» for den som ønsker), andakt,kl. utlodning Samlingene starter 11.00,ogog det blir alls underholdning

kopp kaffe ( med noe “attåt” for den som øn VÅREN 2016:og underholdning. utlodning

høst 2015

FREDAG 1. APRIL: FREDAG 6. MAI: • Sang og andakt v/ Knut • Andakt v/ prest Ragnhild Lande Hansen • «Pilegrimsvandring før og • «Middelalderbyen Borg» Fredag 6. november: nå» ved Øivind Kraft ved Christine H. Ellefsen Borgarsyssel museum Andakt v/ PetterfraJohannessen (prest)

Sang og musikk v/ Carl-Andreas Næss og e Arr.: Sarpsborg menighet fra Sarpsborg kammerkor

... ger for glede

Rørleg

Noen av våre leverandører:

Fredag 4. desember: Andakt v/ Kari Mangrud Alvsvåg (prost) Elever fra Sandesundsveien skole synger og FORMIDDAGSTREFF

I KURLANDKIRKEN

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat.

TIRSDAG 12. APRIL KL. 11.30: Dagens gjest: Dagfinn Ravneng TIRSDAG 10. MAI KL.11.30: Dagens gjest: Liv Toril Rinding Skjeggestad

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

GLEDEN HJELPER DEG...

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Er uhellet ute,

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Arr.:


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Rent vann

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann i ulike områder. I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner være truet av kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er barn. 5,8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. Blant dem som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett en ­verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. «Det har skjedd før at regnet ikke har kommet og vi har prøvd å overleve med det lille vi har. Men dette er noe av det vanskeligste jeg har opplevd. Hver dag må hele familien stå over måltider for å spare på maten», sier nibarnsfaren.

Enorm mangel på vann

Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker. Bøndene mister dyrene sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har ikke vært nok til å gi avlinger.

Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme.  (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Den knusktørre jorda gjør det umulig å få avlinger som kan selges videre på markedet.  (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

For å klare seg, må bøndene selge dyrene som har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget til å selge kyr som har sørget for verdifull melk til barna i familien. Nå har mange snart verken dyr eller penger igjen. Dagne håper fortsatt på regn, men er bekymret for hvordan han skal klare å drive jorda uten oksene sine. «Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten dem, blir det vanskelig for oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre», sier Dagne fortvilet. Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og flere andre av de verst rammede områdene i Etiopia. Behovene er akutte,

og Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og trygge sanitære forhold. «Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har allerede jobbet forebyggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, trenger vi all den hjelpen vi kan få», sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Du kan hjelpe

I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. ­Kirkens Nødhjelp jobber også med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å

Velkommen til KRISTENT KVINNEFELLESSKAP PÅ TVERS Om tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk!

• Sarpsborg kirke – torsdag 17. mars kl. 18.00: Tema: «Likestilling og likeverd i bibelsk perspektiv» ved Kari Mangrud Alvsvåg, prost. • Metodistkirken – torsdag 19. mai kl. 18.00: Tema: «Hva vil det si å være en Jesu disippel i vår tid?» ved Hilde Torp, diakon.

stanse klimaendringene.

Ta godt i mot bøsse­ bærerne! Tirsdag den 15. mars skal 279 konfirmanter + foreldre og andre voksne fra Sarpsborg, Tune, Holleby, Greåker og Soli menigheter, Greåker Frikirke, Sarpsborg Frikirke, Metodistkirken og Frelsesarméen i Sarpsborg, samt flere fra det muslimske miljøet i byen, gå fra dør til dør og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid bl.a. i land rammet av klimaendringer og krig. I fjor samlet disse menighetene inn kr. 208.177,og vi håper folk er like flinke til å åpne lommebøkene sine i år! I disse «kort-tider»: Fint om du passer på å ha kontanter klare!

SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

Din leverandør av stein til ditt inne- og utemiljø!

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den norske kirke)

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger. Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt-2-2016  
Kirkenytt-2-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune menigheter