Page 1

SARPSBORG UKE 47 – Utgave 6 – NOVEMBER 2014

God jul

Desember er en svært aktiv tid for våre kirker med en rekke konserter, gudstjenester og samlinger. Vi gir deg den hele oversikten over alt som skjer. side 10, 11, 13 og 16

Samler aluminiumsringer Nye kilo med aluminiumsringer skal b ­ okstavelig talt få bein å gå på. Ringene skal nemlig bli til proteser i Asia!

side 4

Bachs juleoratoriet Sarpsborg Kammerkor framfører Bachs Jule­oratorium sammen med Det Norske ­Blåse­ensemble og Borg Domkor.

side 15

Bibellære etter skoletid

Det var lek og moro, men også bibelhistorier og sang da seksårige SFO-barn fylte Lande bedehus to fredager i november.

side 6


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

November 2014

Mer himmel på jord

PÅ TALERSTOLEN Atle Sommerfeldt Biskop

I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste tiden av året. Mange vil derfor kalle vår julefeiring en lysfest fordi svært mye av våre dekorasjoner er knyt­ tet nettopp til lys og derav følgen­ de glede. Lyset får først mening når det mørkt og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen aldri vært noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana var dette en stor ut­ fordring – det ble ikke skikkelig jul fordi julen i Botswana faller på den varmeste tiden av året! ­ Heldigvis var det ikke lenger sør enn at ­kveldene var mørke. «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til ­verden», ­skriver Johannes når han beskriver hva som skjedde jule­ natten i ­Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det budskapet som ble formidlet til gjeterne gjen­

nom englenes himmelske lovsang og som vismennene fra den andre siden av Jordanelven med annen ­ tro og annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria. Lyset avdekker Guds kjærlige in­ volvering i menneskene og ­verdens

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

liv. Det var ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både den gangen og i vår tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele tiden truer med å overskygge livets og kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert med hvordan mennes­ ker og skaperverk utsettes og trues. Det er naturlig å tro at den ­hellige Gud ikke vil bekymre seg om et lite menneskes hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å tenke seg at dette lille menneskebarnets

hovedoppgave burde være å streve etter å komme opp til himmelens herlighet der livets opphav finnes. Julens budskap er helt annerledes. Det er budskapet om at evighetens lys kommer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud gjorde hvert menneske og hele skaperverkets ­ kamp mot mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. Guds virkelighet ble synlig og forståelig for oss. Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en dans på roser. Kong Herodes – slik som så mange herskere etter ham,

DIN LOKALE RØRLEGGER! Imtech Rør AS Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

- ble truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse på jord fantes i en alminnelig familie i en liten landsby og med fattigfolk ved krybben som det første lovsangs­ koret. For å være på den sikre siden, massakrerte han alle guttebarna, men klarte ikke å hindre den hellige familie å flykte til Egypt – etter èn tradisjon til dagens Gaza. Bildet av Maria og barnet på ­eselet minner oss om at Gud var flyktning. Dette gir oss en særlig forpliktelse til å legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommer til oss og blir våre naboer. Måtte vi bidra til at julens lys bli et lys for alle dem som i vår tid flyk­ ter fra mørket, enten det er makt­ haveres undertrykkelse, uutholde­ lige familieforhold eller mørket innerst i sjelen - og slik være Guds medhjelpere i å la mer av himmelen bli en del av livet på jorda.


www.kirkenytt.no

3

November 2014

TEOLOGISK HJØRNE

Barnet og barna Den store norske dikteren Arnulf Øverland begynte en gang et dikt slik:

Et barn er født i Betlehem Og barn blir født i alle hjem.

Med det ville han vel si: Hva i all verden var så spesielt med at et barn ble født i Betlehem? Barn f­ødes jo døgnet rundt, verden over! Er det noe som er dagligdags og selv­ følgelig, så er det nettopp dette: – at det fødes barn! På en måte hadde han helt rett! Det er noe dagligdags og selvfølge­ lig over det ene barnet i Betlehem – og de mange rundt om i alle hjem. Men samtidig er det helt galt! Visst er det naturlig og selvsagt. Men ­likevel er vi aldri nærmere unde­ ret enn ved en fødsel! Et liv som kommer til verden. Et menneske ­ som skal begynne sin historie. I vår verden, med så mye død og ødeleggelser, blir en hver ny baby en påminnelse til oss om hvor seigt og sterkt livet er. En påminnelse fra Gud om at han er så betatt av oss mennesker at han stadig skaper på nytt. Han stiller seg på livets side og frembringer nytt håp, nytt liv, ny fremtid. Så er det kanskje hver­ dagslig at barn fødes – men det er ja men også et under! Men igjen kan vi spørre: Når alle fødsler, hvert nytt liv, egentlig er et under, hvorfor synger vi da så ­spesielt om dette barnet i Betle­ hem? Det er da så mange barn som er født mye nærmere. Det er også mange barn som er født i Betlehem både før og siden. Hvorfor feirer vi denne ene fødselen for så lenge ­siden? Det er viktig at Jesus ikke feires på bekostning av alle andre barn. For det er ikke slik at alle andre barn og fødsler blir uviktige, fordi vi feirer barnet i Betlehem! Snarere er det slik at det er viktig å feire Jesus, fordi han omfatter oss alle! I Jesus blir vi alle viktige! Han representerer oss alle! Han var en av oss. En av våre ­minste. Og han ble ikke knekket av alt det vonde som kan ramme et menneske.

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli

Tenk deg at du ligger på sykehus og skal gjennomgå en stor opera­ sjon? Hva kan være til trøst? At leger og sykepleiere sier at det skal gå bra? At familie og venner prøver å trøste? De ansatte er nå nærmest betalt for å oppmuntre. Og familie og venner kan vel nesten ikke gjøre annet enn å håpe det beste. Nei, det som virkelig hjelper, det som det virkelig er trøst i, det er når det kommer en og sier: «Jeg har tatt samme operasjonen selv. Og se nå hvor bra jeg er blitt! Se hvor sterk hofta er! Se hvor godt armen fungerer! Kjenn hvordan hjertet slår! Jeg har vært gjennom det – og det er håp på den andre siden!» I en som har vært gjennom det samme, er det trøst og håp! Han blir beviset på at det kan gå bra!

Barnet i Betlehem er et slikt be­ vis. Alle barn viser oss Gud som ska­ per. Alle barn er små undere! Men ett barn gikk gjennom alt vi kan prøves i, og kan derfor si til oss: «Jeg har vært gjennom det! Og li­ vet ble ikke knekket. Døden vant ikke til slutt! Det er ikke håpløst!» Kjærlighetens sak er ikke oppgitt, selv om verden kan være et kaldt

og mørkt sted. Barnet i Betlehem sier inn i en ­herjet verden: Døden og håpløs­ heten er ikke det siste. Det er Gud, livet, kjærligheten som skal få det siste ordet.

Hvor liten kan Gud bli? Hvor liten kan Gud bli? Hvordan kan dette sårbare, gråtende lille spedbarnet i krybben også være

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Herre og Gud – himmelens og jordens skaper? Dette er ikke bare ­julens mysterium. Det er det ­største mysteriet av alle. Det mest ubegri­ pelige og ufattelige. At Gud ble menneske. At den allmektige ble et levende lite menneskebarn. Svøpt og lagt i en krybbe. Det kan ikke forklares, like lite som kjærligheten kan forklares. Men tror du på dette, da har du også ­løsningen på mange av ver­ dens gåter og problemer. Da tren­ ger du ikke lenger tvile på at Gud elsker det han har skapt. Den all­ mektige Gud er blitt et lite barn for menneskenes skyld. Du vil gjerne tro at du er elsket av Gud og at Gud elsker hele vår ­skakkjørte verden. Men du tviler. La meg i all respekt for deg for­ siktig peke på krybben og si: Glem ikke barnet i krybben! Den allmek­ tige Gud er blitt et lite barn for menneskenes skyld. Det er et bevis på hans kjærlighets endelige seier. Derfor er det grunn til å feire det ene barnet i Betlehem – for det gir liv og håp til alle barn i alle hjem. Gledelig jul!


4

www.kirkenytt.no

November 2014

Ringenes kvinne!

Har samlet ringer fra mineralvann– og ølbokser i 10 år

Å sortere ringer er veldig viktig før de leveres videre. Det er kun de små ­åpningsringene til mineralvanns- og ølbokser som kan brukes. Her er det Max, Metin, Emil og Reda som gjerne hjelper til.

Ringene legges i poser, som ­fylles opp til de veier en kilo. Da er denne kjøkkenvekten god å ha.

Lidenskap

Jenny Utne er den ubestridte ildsjelelen i Sarpsborg for innsamling av aluminiumsringer. Gjennom 10 år har hun og Tubus Idrettsbarnehage levert flere hundre kilo med ringer – som skal bli til proteser.

Snart tropper igjen Jenny Utne og barn fra Tubus Idrettsbarnehage opp på kirke­kontoret. Det er nye kilo med aluminiumsringer som bokstavelig talt skal få bein å gå på. Ringene skal nemlig bli til proteser i Asia! Det er Johanniterordene, med ild­ sjelen Carl Johan Holm fra Fred­ rikstad i spissen, som står bak prosjektet «Aluminiumsringer». Siden det hele startet i 1992, har boksringene gitt gratis proteser til flere titusener funksjonshemmede i Asia. Disse små ringene ble tidligere sendt til Protheses Foundation i Thailand. Der ble de til smeltet ned og materialet brukt til proteser. Behovet er stort, for landminer finnes det mange av i regionen. I Thailand, Malaysia, Burma, Laos og Indonesia. Landminer er ikke laget for å drepe – men for å lem­ leste. Også bitt av en giftig slange kan føre til en amputasjon. Av praktiske årsaker, blir ringene nå solgt til gjenvinningssentraler. For å få best mulig pris må det bare være aluminium i sekkene. ­Pengene går til materialer som ­brukes til proteser.

– Jeg kan nok kalle meg for en ­lidenskapelig samler, en iver som også har smittet over på mine om­ givelser. Ikke sjelden får jeg en pose med ringer levert på døra av fami­ lie, venner og kjente. Også mange av barnas familier er ivrige på å ta vare på ringene og sende dem med barna til barnehagen. Alle avdelin­ gene her på Tubus har egne brus­ ring-kopper de samler i innen de blir overlevert meg, ­sortert og lagt i poser, sier hun. De som kjenner Jenny godt, kan nok skrive under på at hun er mer opptatt opptatt av aluminiums­ ringer enn de fleste. – Ja, jeg får stadig beskjed av min mann at jeg må skjerpe meg. Å fly rundt på 17. mai i bunad og være opptatt av å plukke og sjekke brusboksene som ligger strødd på bakken, er ikke all­ tid like populært. Også når vi er på ferie, har jeg alltid fokus på dette. Du skulle sett da vi var på festival i Skagen, sier hun og ler.

Ivrige barn

Å leter etter ubrukelige ringer som skal fjernes med hjelp av en magnet, var populært blant barna.

Ekstra ivrige – Denne gangen har vi vært vel­ dig ivrige, og har samlet 17–18 kilo før de skal overleveres kirke­ kontoret og sogneprest Finn-Ove Brandvold, forteller Jenny Utne til

Kirke­nytt. Vi treffer henne i Tubus Idrettsbarnehage, travelt opptatt med å sortere innsamlede ringer fra mineralvann- og ølbokser sammen med noen av de ivrige barna. ­Gjennom ti år har hun og barne­

hagen hatt dette engasjementet, som bare har blitt sterkere og ster­ kere med årene. Før sommerferien og før jul overleverer de sorterte ringer i kiloposer til Brandvold, som formidler ringene videre.

Også ungene er vært svært så ­ivrige til å bidra. Både med å samle ringer hjemmefra og å være med og ­ sortere. Det kommer nemlig også inn mye som ikke kan bru­ kes, og som må luke vekk innen de «riktige» ringene puttes i poser. På det meste, til jul i fjor, samlet Jenny og barnehagen 19 kilo på et halvt år. Nå har de samlet 18 kilo, noen uker før overlevering, og håpet at rekorden igjen skal ryke. – 10 ringer veier 2,85 gram. Da kan du selv regne ut hvor mange ringer det skal til for å fylle en pose som tar én kilo! TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO


www.kirkenytt.no

5

November 2014

REFLEKSJON ETTER GUDSTJENESTE

HILSEN FRA HELGELAND

Katedraler Jeg tenker på to av dem. Den ene er signert av himmelens og jordens skaper. Jeg bor midt i den. Himmel og hav omgir meg og stemmer meg stadig til undring og ydmykhet. Fjell og fjord skaper en uendelig­ het av variasjoner. Den andre katedralen er laget av menneskehender. Jeg visste ikke at jeg savnet den så sterkt, før jeg var på gudstjeneste i Sarpsborg kirke forleden. Det er jo ganske alminnelig å gå på gudstjeneste. Men det ble ikke alminnelig. ­Aldri har jeg sett kirken så vakker. Kammer­ koret sendte sine sam­ stemte klanger ut i kirkerommet. Tonene smøg seg mellom søyler og bueganger. Koret høres ut som én stemme! På orgelkrakken satt Carl An­ dreas. Da han lekte seg gjennom selvkomponerte variasjoner over

«Lov Jesu namn og herredom» – da klarte jeg knapt sitte stille. Musikken hans finner jeg ikke ­ maken til for tiden. Han legger liksom ut på en reise. Han spiller svakt – det er som den minste, lille orgelpipa får spille hovedrollen en stund. Han spiller sterkt – man føler veggene må sprenges. Han modulerer over i nye tonearter. Det er så overraskende at du nes­ ten må le. Han beveger seg langt utenfor den melodien han egentlig improviserer over. Du lurer på om han finner veien tilbake. Men det gjør han. Hans musikalske reise fungerer som en reise inni meg. Han åpner rom etter rom. Til slutt er han ferdig – og jeg lener meg til­ bake i kirkebenken, beriket i meg selv. Denne musikken inspirerer. Den er som sola og skyene som får naturens katedral til å spille i alle variasjoner. Soli Deo Gloria! ÅSE BØE SALTBONES I VEVELSTAD

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

stille natt hellige natt

tor endresen • elisabeth andreassen • marian aas hansen • rune larsen musikere: jon-willy rydningen og olav torget

Tune kirke Lørdag 20. desember klokken 21.00 BILLETTSERVICE.NO TLF. 815 33 133

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30 Kafeteria 12.00–13.45 Program 14.00–14.15 Liturgisk avslutning. 4. februar: Advokat Thormod Bjerkholt: Juss for 60+ 4. mars: Grete og Dag Skottene: «Det går et festtog gjennom landet» 1. april: Tore Thorkildsen og Olav Ruud: Sang og bilder. 6. mai: Ingeborg Moræus Hanssen: «Alder triumf eller tragedie?» 3. juni: Senior scene underholder.

KONSERT MED KODA SØNDAG 30. NOV. KL. 18.00 I GREÅKER KIRKE

Vokalensemblet KoDa inviterer til

«I EN NATT» Café-Konsert med juletoner Salg av lodd, kaffe og kaker. Billett ved inngang kr. 100,(barn under 12 år gratis).

Velkommen!


BARNESIDENE

6

www.kirkenytt.no

HVA SKAL JEG FINNE PÅ? Vinteren kommer med kulde og mørkere dager. Tykke og varme vinterjakker med ­ skjerf og lue er viktig for å holde seg frisk.

Meldte du deg ikke på noen aktiviteter i høst, så har du muligheten til det neste år. Da ­kommer et nytt år fylt med mange mulig­ heter og aktiviteter.

I kirken i Sarpsborg er det tilbud til alle ulike aldersgrupper. Babysang, barneklubber, kor, osv. I oversikten på siden her, ser du hva som skjer for de ulike aldersgruppene. Det som er

November 2014

felles for alle våre tilbud er at det er i et trygt miljø, med tydelige voksenledere. Håper du kommer! DENNIS LUND

DENNIS OG STINES

DIKTHJØRNE TENN LYS!

Hei alle barn!

Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på!

IDEE SSID

Adressen som du bruker for å sende inn er: dennis-sebastian.lund@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Tenn lys ! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

112255åår r

Tenn lys ! To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid 1889 1889 bygger bro. 2014 2014 Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som L e L etrøster dem. . . k . kF. F ro ro o roterltlei nllgi n. gT. T

eggg eleg rgel Fa Farg

Bibellære etter skoletid ikkk prik ikkktitillpr Pr Prik

Tegn Tegnen enstrek strekfra fra11tiltil22og ogsåsåvidere. videre. Det var lek og moro, men også bibelhistorier og sang da seksårige Hva Hvaskjuler skjulerseg segher? her? SFO-barn fylte Lande bedehus to fredager i november. – Et førsteklasses tilbud, slår kateket Stine Lade fast. 2828

3131 1 1

2929

22

3030

3344

2727

Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må sloss. For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss. Må ingen miste motet før alle folk er ett. Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett. Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for Han. Som elsker alt som lever. Hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen, som gjeterflokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på stå.

55

2626 2525

77

88

66

1111

1515

1212

99

2424 1313

2222 2121

2323

2020

1010

1414

1616 1717

1818 1919

Det var stor stemning da barna var samlet i Lande bedehus denne fredagen. Dette var gøy! – Det er gjort forsøk på dette tidligere, men uten veldig stor ­ ­respons. Denne gangen har vi stått på ­ ekstra for å fylle bedehuset. Tenk at det møtte hele 22 seks­ åringer, sier en hoppende glad Stine Lade til Kirkenytt. Sammen med ungdomsleder Dennis Lund sørget hun for å få barnas oppmerksomhet gjennom

tre kvarter denne fredagen vi var på besøk. Det var seksåringene knyttet til Lande og Grålum skole som fikk til­ budet. Mens barna fra Lande skole ble ledsaget til Lande bedehus til fots, ble barna fra Grålum hentet i minibuss og fraktet trygt fram og tilbake.

feilil mfe fem nnfe FiFinn

Nyttig lærdom Selv om det kristne budskaper er pent innpakket, legger ikke Stine skjul på viktigheten av at det skal gi barna viktig input. – Her er det både historier fra ­bibelen og sang fra seksårsboka de får utdelt under gudstjenesten. At samlingene har et kristent inn­hold, kommer selvsagt fram på

De Detotobildene bildeneerernesten nestenlike. like.Finner Finnerdu dude de Finn fem feil fem fem feilene feilenepå påbildet bildettiltilhøyre? høyre? De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Asbjørn Tønnesen

Tegninger: Tegninger:Asbjørn AsbjørnTønnesen Tønnesen

Det ble lest fra Seksårsboka under samlingene, en bok barna fikk utdelt. innbydelsen. Det viser at mange foreldre, som kanskje selv var aktive på søndagsskolen i sin tid, ønsker at barna skal ta del i slike aktiviteter.

Skuespill Under den første samlingen leste Stina blant annet historien om den barmhjertelige samaritanen. Deretter ble det utdelt roller til

ungene (alle fikk være med) og de lagde et skuespill av den samme historien. Skuespillet ble framført under gudstjenesten, til glede for både barna og de voksne. – Alt i alt meget vellykket tiltak som frister til gjentagelse, oppsum­ merer kateket Stine Lade. TOM HELGESEN TEKST OG FOTO


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

November 2014

TIPS! TROSOPPLÆRING I HJEMMET

7

ADVENTSSTAKE Tenn et lys for hver søndag i advent, og så kan store og små si eller synge et vers. Se eksempel på en adventsang på den andre siden. Les mer på barnogtro.no

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

0-1 BABYSANG

Luciakoret 2014

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6 ASPIRANTKOR

4 4-ÅRSBOK

LUCIAKORET 2014: De som slapp gjennom nåløyet, var: Rebekka Winsevik (14), Amalie Jensen (14), Nathalie Wallin Norenberg (13), ­Johanne Hammerstad (10), Ida Sofie Aagaard Bredholt (11), Kaja Sofie Tveit Wallin (12), Aurora Kjøniksen (11), Frida Eriksen (11), Tuva ­Grandahl Nilsen (11), Hannah Elise Adolfsen (10), Charis Schille (14), Sara Johannessen (12), Ingrid-Christine Holt (14).  Foto: Privat.

5-13 BARNEKOR

6-10 XL-KLUBBEN

Etter en tre timer lang audition på Sarpsborg Scene ble Luciakoret 2014 håndplukket.

7+ BARNEKOR

8–9 TÅRN­ AGENTER

I år som i fjor var det mange påmeldte og ikke minst spente unge jenter som trippet utenfor auditionlokalet til Luciajuryen, som besto av Marianne Aarum, Carl Andreas Næss og Malin Schavenius. – Etter å ha hørt igjennom alle deltagerne, kan vi med sikkerhet ­konstatere at nivået i år var vesentlig høyere enn fjoråret. Dermed var valget enda vanskeligere å ta. Men etter å ha hørt Luciasangen sikkert 100 ganger den kvelden er det klart at denne gjengen utgjør Lucia­koret 2014, kan Malin Schavenius fortelle. Hvem som blir selveste Lucia blir ikke avgjort før etter noen øvelser.

Mange oppdrag Lucia og hennes to terner skal tenne julegrana på Sarpsborg torg i for­ bindelse med julegateåpningen, samt at Luciakoret skal synge. Men den gjeveste oppgaven blir nok selve Luciakonserten 13. ­desember i Sarpsborg kirke. – I fjor var det en meget godt besøkt konsert og vi håper selvfølgelig på dette denne gangen også. Vi gleder oss stort til å begynne prøvene, sier Schavenius. TOM HELGESEN, TEKST

10–11 LYS VÅKEN

10-13 XXLKLUBBEN

10-13 BJØRNSTAD AMIGOS

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker og Sarpsborg: Willem Wilschut (977 911 46)

Melleby - Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn. Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Onsdager Greåker kirke (17.00–18.30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Sarpsborg kirke onsdager kl 16.45–17.30. (1–3 år) Sarpsborg kirke onsdager kl 18.00–18.45 (3–5 år)

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to sanggruppene serveres det kveldsmat

Kirkekontoret (69 11 68 00)

Melleby (Soli) kl. 11.00: 23. nov. og 14. des. Juletrefest 28. des kl. 17.00 Bjørnstad Forsamling like uker kl. 17.15–18.15

Søndagsskole for barn 3+

Melleby: Nils Philip Eriksen (456 38 478) Bjørnstad F­orsamling: Eivind Olsen (915 32 097)

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke 8. feb. kl 11.00

Familiegudstjenste med utdeling av 4-års bok

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Bjørnstad Forsamling

Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl. 17.30–18.45

Julie Sandli (957 76 925)

Kurlandkirken, tirsdager 18–20: Oppstart 6. januar.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Dennis Lund (994 77 871)

Onsdager 17.30–18.45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Sarpsborg.kirken.no Neste kurs starter i januar.

Holleby kirke: Tårnagenter 18/1. Soli kirke: Tårnagenter 8/2. Tune kirke: Tårnagenter 25/3.

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Greåker kirke 29. til 30. november.

Adventsnatt i kirken

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–21.00 i ulike uker. Oppstart 12. januar.

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Dennis Lund (994 77 871)

Bjørnstad Forsamling kl 18.00-21.00

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA TEKSTMELDING! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


8

www.kirkenytt.no

November 2014

Fullt hus på julebasar

Barnekoret ga eksempler på noen av sitt repertoar, under kyndig ledelse av Mari Ann og Henrik.

Korene i Tune kirke arrangerte nylig sin tradisjonsrike jule­ basar på Lande bosenter. Og som vanlig var lokalene fylt til randen av kormedlemmenes familier.

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Basaren utgjør en viktig inntekts­ kilde for korene, og etter den vel­ lykkede turen til Paris i våres, er det greit å fylle opp klubbkassa litt, sa dirigent og leder Henrik ­Brusevold til Kirkenytt. Han kunne glede seg over at de fremmøtte var svært så ivrige både

ved loddsalget og til å handle mat og drikke. I tillegg til utlodningen, sørget aspirantkoret og barnekoret for å spre julestemning på forskudd.

Aspirantkoret, som har vokst seg rekordstort, imponerte med glade sanger som satte de frammøtte i god ­stemning. Dirigent er Mari Ann Edvardsen.

12-15 FREDAGSKLUBBEN

14 KONFIRMASJON 2015

TOM HELGESEN, tekst og foto

14+ THE PLACE

14+ TRO OG HÅP - EIDET

Velkommen til adventskonsert!

14+ KLUBB SENKVELD

14+

Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle ­adventskonsert i Tune kirke søndag 30. november kl 18.00 • Korene vil framføre det som sannsynligvis er verdens korteste, men fineste, julespill. • Det blir gamle og nye, kjente og ukjente, norske og utenlandske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til. •A  spirantkoret, Barnekoret og Pikekoret deltar med egne avdelinger. • Ole Hermann Huth deltar på fiolin. Mari Ann Edvardsen og Henrik Brusevold leder og akkompagnerer korene gjennom konserten. Konserten er i stedet for vanlig gudstjeneste denne dagen. Sokneprest Lisbeth Heie Gregersen har liturgisk avslutning. Det blir også kirkekaffe med servering av gløgg og pepperkaker og det tas opp kollekt ved utgangen. Vi garanterer vakker førjulsstemning!

UGT ROADSERVICE

Bedehuset i Jelsnes (19.00–22.00) Fredag 5. desember

Margaret Olseng 915 26 672

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukenlig Sarpsborg. Oppstart 9. des.

Stine Lade 473 57 658 Susann Persson Flodin 405 95 115

Hannestad Bedehus (18.30–21.00). Startet opp 10. september, ­oddetallsuker

Espen Holmen 901 51 165

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

Kurlandkirken (18.30–21.30) 27. november og 12. desember.

Susann Persson Flodin 405 95 115

Greåker kirke 5. og 12. desember kl. 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982 Stine Lade 473 57 658


www.kirkenytt.no

9

November 2014

En viktig tradisjon

Skolegudstjenestene fyller kirkene før jul

Mette Sygnir Grønnevik har holdt i disse førjulssamlingene i 25 år, og kan glede seg over stor oppslutning på Grålum ungdomsskole.

– For meg er skolegudstjenestene en viktig tradisjon. Derfor gleder jeg meg like mye hver gang. Det sier Mette Sygnir Grønnevik, lærer ved Grålum ­ungdomsskole. Mette Sygnir Grønnevik har holdt i disse førjulssamlingene i 25 år, med oppsetting av et julespill fra svenske Hjalmar Guldbergs «Den hellige natten». Her involveres 25–30 elever med korsang og solosang, musikk tekst­ opplesing og praktiske gjøremål. Og det har aldri vært problemer å få elevene til å bidra. Mette kan fortelle om svært god oppslutning fra elevene. Av skolens 360 elever, var det rundt 300 av dem som valgte kirken framfor alternativt opplegg på skolen i fjor. – Elevene vil ha høytidelighet, sier hun.

– Men vi sørger alltid for at det ikke faller på siste skoledag. Da er alle elevene samlet til fellesskap her på skolen, legger hun til.

Gammel tradisjon For Mette handler dette om viktig tradisjon. Det er en av årsakene til at hun har ivret for dette i alle år. – Norge er et kristent land, derfor er det naturlig å gå i kirken før jul. Det er det ingen som har vondt av. – Og jeg vet ikke noe som setter meg i bedre julestemning enn når vi er i kirken for å øve til jule­ spillet. Når jeg hører englekoret og tekstopplesingen får jeg frysninger

på ryggen! Hun forteller at det er mange fremmedkulturelle som velger å gå i kirken, og har også hatt en muslimsk jente som har tatt del i spillet. – Muslimer flest er romslige i forhold til dette, da er det verre med humanetikerne. De vil helst at vi dropper alt som har med kirken å gjøre, sier hun. Mette forteller at kirke­besøket tidligere har vært tatt opp i elev­rådet ved skolen. Resultatet var krystallklart; elevene ønsket fortsatt å ha dette tilbudet. Siden har det vært en selvfølge her ved skolen, sier hun.

I fjor fikk hun biskop Atle ­ ommerfeldt til å avlegge skole­ S gudstjenesten et besøk. Gjett om det var stas!

Barneskolen Også for Grålum barneskole er det tradisjon i å gå i kirken før jul, for­ teller lærer Kjersti Midtfjeld. – Men vi kaller det ikke guds­ tjeneste. Hos er det julespill i ­kirken, presiserer hun. Som på ungdomsskolen, settes det opp et skuespill som elev­ ene tar del i, fra første til sjuende klasse. Og det er rift om å få en rolle, blir vi fortalt.

– Tidligere holdt presten andakt som en del av samlingen, men slik er det ikke lenger. Nå er det et til­ passet opplegg hvor elevene blant annet leser opp hver sin barne­ rettighet, tenner lys og framfører julespillet om Josef og Maria. Mens presten syr innslagene naturlig sammen, sier hun. For alle skolene er det ­frivillig å delta i kirkesamlingen, og alle ­skolene må ha et alternativt opp­ legg. Men også på Grålum barne­ skole velger de aller fleste å ta del i denne førjulstradisjonen i kirken.   TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Fint samarbeid med skolene Kateket Kristin Solbakken Tollefsen gleder seg over at så mange barn og unge trekker til kirken i førjulstiden. Hun skryter av et godt samarbeid med skolene.

Julespill er en viktig del av skolegudstjenestene i kirkene våre.

FOTO: PRIVAT.

Kristin, som for tiden er i fødsels­ permisjon, har jobbet med skole­ gudstjenester siden hun startet i jobben for sju år siden. Selv om det nå er blitt frivillig å ta del i skole­ gudstjenestene, kan Kristin glede seg over at oppslutningen fortsatt er svært god.

– Det er veldig mye jobb på oss disse hektiske dagene, men du ­verden så moro. Hun forteller at skolene har ulike ønsker i forhold til hvordan de vil legge opp skole­ gudstjenesten og hva de vil bidra med selv.

– Noen har avanserte julespill, mens andre har en enklere variant med sanger elevene har trent inn på forhånd. Det klarer vi å tilpasse, sier hun.


10

www.kirkenytt.no

November 2014

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Koda synger. Skyss: 69 10 31 40. 0. november – 1. søndag i advent – Luk 4,16–22a Kl. 11.00: «Lys Våken»-gudstjeneste med ­ dåp ved Arne Leon ­Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 7. desember – 2. søndag i advent – 1. Kor 15,50-57 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Småbarnssangen deltar. Skyss: 69 10 31 40.

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

Arr.: Sarpsborg menighet

24. desember Julaften – Luk 2,1-20 Kl. 14.00 Julaftensgudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Oda Oliversen synger.

31. desember Nyttårsaften – Joh 14,27 Kl. 17.00: Felles nyttårsgudstjeneste i Greåker kirke ved menighetenes prester og diakon.

24. desember Julaften – Luk 2,1-20 Kl. 15.00: (Merk tiden): Julaftens­ gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 25. desember Juledag – Joh 1,1-14 Kl. 12.00: (Merk tiden) Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. 28. desember Romjul – Luk 2, 36-38 Kl. 11.00: Felles romjulsgudstjeneste på Tingvoll ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 31. desember Nyttårsaften – Joh 14,27 Kl. 17.00: Felles nyttårsgudstjeneste med nattverd ved menighetenes prester og diakon. 1. januar Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste med nattverd i Tune kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40.

25. januar 4. søndag i åpenbarings­ tiden – Joh 9,1-7. 35b-38 Kl. 11.00: Konfirmantenes temaguds­ tjeneste ved Arne Leon Risholm og Stine Lade. Skyss: 69 10 31 40.

Andakt v/ Edgar Bostrøm. «Møte med urbefolkningen i Australia» ved Trond Kasbo

21. desember 4. søndag i advent – Luk 1,39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

21. desember – 4. søndag i advent – Luk 1,39-45 Kl. 11.00: Nine Lessons. Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor synger. Skyss: 69 10 31 40.

18. januar 3. søndag i åpenbarings­ tiden – Joh 4,4-26 Kl. 11.00: Konfirmantenes tema­ gudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

Fredag 9. januar kl. 11.00

7. desember kl 17.00 Lysmesse. Hollebykoret og Varteig menighetskor fremfører «Den store stjerna»

26. desember 2. juledag/Stefanusdag – Matt 10,16-22 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Harmoni spiller. Skyss: 915 26 672.

11. januar 2. søndag i åpenbarings­ tiden – Mark 1,3-11 Kl. 11.00: Vigslingsgudstjeneste for vikar­ prest Ingrid Melve. Biskop S ­ ommerfeldt og Prost Alvsvåg deltar. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke.

14. desember – 3. søndag i advent – Luk 3,7-18 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGTteamet deltar.

4. januar Kristi Åpenbaringsdag – Luk 2,40-52 Kl. 11.00: Avskjedgudstjeneste for Arne Leon Risholm. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

VELKOMMEN TIL ELDRES HYGGESTUND

HOLLEBY KIRKE

1. februar Såmannssøndag – Mark 4,26-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ingrid Melve. Skyss: 69 10 31 40. 8. februar Kristi Forklarelsesdag – Mark 9,2-13 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med ­mulighet for dåp ved Ingrid Melve. ­Utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40.

1. januar Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Tune kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 4. januar Kristi Åpenbaringsdag – Luk 2,40-52 Kl. 11.00: Avskjedgudstjeneste i Greåker kirke for Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 18. januar 3. søndag i åpenbarings­ tiden – Joh 4,4-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Tårnagenter. Skyss: 915 26 672. 1. februar Såmannssøndag – Mark 4,26-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

KURLANDKIRKEN

SARPSBORG KIRKE 7. desember – 2. s. i adventstiden. Menneskerettighetssøndagen. 1. Kor. 15, 50-57 Kl. 11.00 Baby- og småbarnsgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Ofring til Betlehemsprosjektet. Tirsdag 9. desember kl. 8.00 Morgensang ved T. Kasbo 14. desember - 3. s. i adventstiden Matt. 11. 2-11 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 21. desember – 4. s. i adventstiden Luk. 1, 46-55 Kl. 11.00: Syng Jul ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 24. desember – Julaften Luk. 1, 1-20 Kl. 12.00: Helsehuset. Gudstjeneste ved T. Kasbo Kl. 14.00: Gudstjeneste ved R. Hansen. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Kl. 16.00: Gudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Ofring til Kirkens Nødhjelp. 25. desember – 1. juledag Joh. 1, 1-14 Kl. 12.00 (merk tiden): Høytidsguds­ tjeneste ved T. Kasbo. Sarpsborg ­Kammerkor. Ofring til menighets­ arbeidet. 28. desember – Romjulssøndagen Luk. 2, 36-38 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 31. desember – Nyttårsaften Joh. 14, 27 Kl. 18.00 Aftensang ved K. M. Alvsvåg. 4. januar – Kr. åpenbaringsdag Luk. 2, 40-52 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo og misjonsutvalget. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjektet. Tirsdag 6. januar kl. 8.00 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg.

14. desember - 3. s. i adventstiden Matt. 11. 2-11 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. ­Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

11. januar kl. 11.00 – 2. s. i åpen­ baringstiden – Mark. 3, 1-11 Kl. 11.00 Familiemesse. Dåpsfest. Ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barneog ungdomsarbeidet.

26. desember–2. juledag ­(Stefanusdagen) – Matt. 10, 16-22 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

Tirsdag 13. januar kl. 8.00: Morgensang ved T. Kasbo

1. januar – Nyttårsdag Matt. 20b-21 Kl. 12.00 (merk tiden): Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 11. januar kl. 11.00 – 2. s. i åpen­ baringstiden – Mark. 3, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. ­Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 25. januar – 4. s. i åpenbaringstiden Joh. 9, 1-7 og 35b-38 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 8. februar – Kr. forklarelsesdag Mark. 9, 2-13 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

18. januar – 3. s. i åpenbaringstiden – Joh. 4, 4-26 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighets­arbeidet. Tirsdag 20. januar kl. 8.00: Morgensang (gregoriansk) ved R. Hansen. 25. januar – 4. s. i åpenbaringstiden Joh. 9, 1-7 og 35b-38 Kl. 11.00: Familiemesse. Tårnagenter. T. Kasbo m. fl. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00: Byens Hjerteslag ved K. M. Alvsvåg og gjester. Nattverd. Tirsdag 27. januar kl. 8.00: Morgensang T. Kasbo 1. februar kl. 11.00 – Såmanns­ søndagen – Mark. 4, 26-24 Fellesgudstjeneste med Metodistkirken ved T. Tveter og T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Bibelmisjonen Tirsdag 3. februar kl. 8.00: Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg.


www.kirkenytt.no

11

November 2014

Gudstjenester 8. februar – Kr. forklarelsesdag Mark. 9, 2-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste med ­konfirmantpresentasjon ved S. Flodin og R. Hansen. Ofring til barne – og ungdomsarbeidet. Tirsdag 10. februar kl. 8.00: Morgensang ved R. Hansen.

SOLI KIRKE

1. januar Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Tune kirke ved Lisbeth Heie G ­ regersen. Skyss: 69 10 31 40.

7. desember 2. søndag i advent – 1. Kor 15,50-57 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

31. desember Nyttårsaften – Joh 14,27 Kl. 17.00 Felles nyttårsgudstjeneste i Greåker kirke ved menighetenes prester og diakon.

4. januar Kristi Åpenbaringsdag – Luk 2,40-52 Kl. 11.00: Avskjedgudstjeneste i Greåker kirke for Arne Leon ­Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

14. desember 3. søndag i advent – Luk 3,7-18 Kl. 11.00 Jazzgudstjeneste. Feast for Fools. Nattverd. Lisbeth Heie ­Gregersen. Skyss: 69 10 31 40.

1. januar Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00 Felles gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40.

21. desember 4. søndag i advent – Luk 1,39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Prima damekor synger. Skyss: 69 10 31 40.

4. januar Kristi Åpenbaringsdag – Luk 2,40-52 Kl. 11.00: Avskjedgudstjeneste i Greåker kirke for Arne Leon ­Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke.

11. januar 2. søndag i åpen­ baringstiden – Mark 1,3-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold.

23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold.

25. januar 4. søndag i åpen­ baringstiden – Joh 9,1-7. 35b-38 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ingrid Melve.

14. desember 3. søndag i advent – Luk 3,7-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold.

8. februar Kristi Forklarelsesdag – Mark 9,2-13 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Tårnagenter.

24. desember Julaften – Luk 2,1-20 Kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. En gruppe fra Greåker musikkorps spiller og Joran Bragvin-Andresen synger. 26. desember 2. juledag/Stefanusdag – Matt 10,16-22 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. 31. desember Nyttårsaften – Joh 14,27 Kl. 17.00 Felles nyttårsgudstjeneste i Greåker kirke ved menighetenes prester og diakon.

TUNE KIRKE 23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Fagforeningens sangkor. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40. 30. november 1. søndag i advent – Luk 4,16-22a Kl. 18.00 Korene i Tune kirkes adventskonsert.

24. desember Julaften – Luk 2,1-20 Kl. 10.30: Julaftensgudstjeneste på Tingvoll ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. ­Grålum vocalis synger. Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. ­Korene i Tune kirke synger. Lande skolemusikkorps spiller før gudstjenestene. 25. desember Juledag – Joh 1,1-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Finn-Ove Brandvold. Nils Larsen spiller trompet. Skyss: 69 10 31 40. 28. desember Romjul – Luk 2, 36-38 Kl. 11.00: Felles romjuls­gudstjeneste på Tingvoll ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

11. januar 2. søndag i åpen­ baringstiden – Mark 1,3-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikar. Skyss: 69 10 31 40. 18. januar 3. søndag i åpen­ baringstiden – Joh 4,4-26 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 25. januar 4. søndag i åpen­ baringstiden – Joh 9,1-7. 35b-38 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Korene framfører « Gud synes om deg.» Dåp. Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 1. februar Såmannssøndag – Mark 4,26-34 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

Vi oppfordrer alle til å avlegge kirken et besøk i jule­ høytiden. I dette nummeret finner du også et rikholdig program av julekonserter, møter og fester. Kirkenytt ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

8. februar Kristi Forklarelsesdag – Mark 9,2-13 Kl. 11.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40.

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


12

MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

November 2014

Samlinger og møter NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang. Torsdag 8. januar kl. 12.00: Juletrefest med gang rundt juletreet, bevertning og loddsalg. Torsdag 29. januar kl 12.00: Andakt ved Finn-Ove Brandvold.

NOVEMBER Søndag 30. kl 18.00 Søndagsmøte med Arne Leon ­Risholm. Birgitte Rostad og E ­ lisabeth Risholm synger. DESEMBER
 Onsdag 3/12 kl 18.30: «The Place» for ungdommer: Spillkveld/ Mario kart Søndag 7/12 kl 18.00: JULESELSKAP på bedehuset. Vi får besøk av glassgravør og kunstner Petter Mohn. Tema er «Ære være Gud i det høyeste» – juleevangeliet fortalt gjennom tak­ maleriene i Oslo Domkirke. Vi får sang av sangtrioen Exalto. Påmelding.

SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen ved Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass ved Krokstien

Torsdag 11/12 kl 11.30: Formiddagstreff med JULE­PROGRAM. Dagens gjest er Reidar Mikalsen som taler og synger

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

JANUAR Søndag 4/1 kl 17.00: Hellige tre kongers fest med besøk av Bjørnstad Familiekor Torsdag 8/1 kl 11.30: Formiddagstreff Mandag 19/1 kl 19.00: Mandag 1921 – med Bjørn Sverre Lie Søndag 25/1 kl 18.00 Foreningens årsmøte

LANDE BOSENTER Torsdag 4. desember kl. 11.00

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

VALASKJOLD BOFELLESSKAP Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

Onsdag 17/12 kl 18.30 «The Place» for ungdommer: Juleavslutning med gløgg og ­pepperkaker

FEBRUAR Mandag 2/2 kl 19.00: Mandag 1921. Per Reinert Eriksen åpner Bibelen for oss. Mandag 9/2 kl 19.00: Mandag 1921. Per Reinert Eriksen ­fortsetter… Torsdag 12/2 kl 11.30: Formiddagstreff

BETHANIA SARPSBORG NOVEMBER: Søndag 30.11 kl. 18.oo Svein Høiden taler. Sang av Øistein Molteberg. DESEMBER: Søndag 14.12 kl. 18.oo Gunnar Navestad taler. Sang av Råde Misjonskor.

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

NOVEMBER Tirsdag 25.11.14 19.00: Lille Hjelper Andakt: Bjørg Grønlien Torsdag 27.11.14 19.00: Torsdagsmøte Taler: Ragnar Andersen Lørdag 29.11.14 12:00: Adventstreff. Loddsalg, café og aktiviteter Kl. 13.00: Grøttime Kl. 14.30: Samling med sang av Ingunn Aas Andreassen, trylling og andakt av Tor Gustav Hovland Flere åresalg underveis Torsdag 04.12.14 19.00: Torsdagsmøte Taler: Odd Åge Ågedal Mandag 08.12.14 11:00 Vårbud Onsdag 10.12.14 11:00: NMS Kvinneforening Torsdag 11.12.14 19:00: Torsdagsmøte. Taler: Leif Paus Søndag 14.12.14 17:00: Vi synger julen inn Torsdag 18.12.14 19:00: Torsdagsmøte Søndag 11.01.15 17:00: Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Søndag 25.01.15 17:00: Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Tirsdag 27.01.15 19:00 Lille Hjelper Søndag 08.02.15 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Søndag 22.02.15 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Tirsdag 24.02.15: 19:00: Lille Hjelper

LANDE BEDEHUS Søndag 23. november kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt. Sang: Lande musikkforening.

Kafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 29. november kl. 12.00 Gjester blir Arne-Leon Risholm og sangkoret Jaffa. Lørdag 3. januar kl. 12.00 Juletrefest med gang rundt juletreet og bevertning. Gjest er Trond Kasbo. Lørdag 31. januar kl. 12.00 Gjester blir Leif Levinsen og Bjørnstad barnegospel.

BJØRNSTAD FORSAMLING

Onsdag 26. november kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Anne Ca Degnes. Sang: Rakkestad mannsmusikk. Kveldsmat. Utlodning.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf

69 11 68 00

Søndag 18. januar kl. 18.00: Israelkveld v/Morten Kravik. ­Andakt, sang og info. Gave til Israel­ misjonen. Onsdag 21. januar kl. 11.00: Formiddagstreff. Inger-Johanne og Einar Grandahl. Formiddagsmat, ­utlodning. Onsdag 28. januar kl. 18.00: Hyggeaften. Skjeberg mannsmusikk. Kveldsmat, utlodning. Søndag 1. februar kl.18.00: Møte. Lilly Fredriksen og Lande musikkforening. Tirsdag 3. februar kl.11.00: NMS-møte. Besøk av Laila Sivertsen og Trond Kasbo.


www.kirkenytt.no

MØTEPLASSEN

November 2014

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

ONSDAG 10. DESEMBER KL 11.30 Adventstreff. Andakt v/Magne Grønlien. Besøk av en klasse fra Kurland skole.

Velkommen til å besøke ­kirkens stand på torget i

julemarkedet!

ONSDAG 14. JANUAR KL 11.30 Nyttårsfest. Trond Kasbo med flere deltar. ONSDAG 11. FEBRUAR KL.11.30 Formiddagstreff v/Steinar Riise Jensen med flere. Arr.: Sarpsborg menighet

SORGGRUPPE

Sorg og Omsorg i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker som er i sorg, og å spre informasjon og ­kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring Liv-Gunhild Strømnes på Sarpsborg F ­ rivilligsentral, tlf 982 95 781 eller leder i Sorg og Omsorg i Sarpsborg Mette Bøe Gabestad på tlf. 976 94 324.

SALMEKVELD I SARPSBORG KIRKE TORSDAG 27. NOV. KL. 19.00

Her kan du møte kirkens a­ nsatte og frivillige til en h ­ yggelig førjulsprat. Vi pynter til i stallen og ­serverer vafler og kakao.

Julemarkedet er åpent: NORSK SALMEBOK 2013 HAR BURSDAGSFEST! 1. søndag i advent 2013 ble kirkens nye salmebok, «Norsk Salmebok 2013», offisielt tatt i bruk i mange av våre menigheter. Etter hvert har den kommet på plass i alle Sarpsborgs kirker. Som en markering for at salmeboken nå fyller år, skal hele salmebok synges i Vår Frues kirke i Trondheim, direkte­sendt på TV. I en maratonsending på om lag 60 t­ imer skal alle de 899 salmene synges vers for vers. M ­ ange av landets kor skal dit for å medvirke, også Sarpsborg Kammerkor. Sendin­ gen starter fredag kveld, og blir ferdig 1. søndag i Adventstiden. Som en opptakt til dette arrangerer vi salme­ kveld i Sarpsborg kirke torsdag 27. november kl. 19.00. Vi k ­ ommer til å synge et utvalg av nye salmer. Medvirkende er Helga Johanne Størdal, Tom Rønningsveen på klaver og Willem Wilschut på orgel. Komponist Eilert Tøsse, som tilhører en ny generasjon salmekomponister og er repre­ sentert med 8 melodier i den nye salmeboken, er invitert til å medvirke og fortelle om sitt virke som salmekomponist. Kvelden ledes av prost Kari Mangrud Alvsvåg.

• Lørdag 29. november kl 12–18 • Lørdag 6. desember kl 11–16 • Lørdag 13. desember kl 11–16 • Søndag 14. desember kl 14–18 • Lørdag 20. desember kl 11–16 • Søndag 21. desember kl 14–18 Krybbevandring kl 17 fra torget til Sarpsborg kirke. Håper vi sees!

13


14

www.kirkenytt.no

November 2014

Nidaros­domens Gutte­kor til Tune kirke Kai Robert Johansen har gjort både innspilling av cd og dvd med Nidarosdomens Guttekor i Nidarosdomen i Trondheim. Nå «tar han med seg» koret til Tune kirke 3. desember. Innspillingene sammen med ­Nidaros­­domens Guttekor blir ­lansert til jul. Nå kommer dessu­ ten koret til Kai Roberts hjemme­ kirke, Tune kirke. 3. desember skal de ha julekonsert sammen med Kai R ­ obert. Dirigenten for dette verdensturnerende koret er Bjørn Moe, som har hatt denne rollen i 41 år! – Dette gleder jeg meg stort til, sier Kai Robert til Kirkenytt.

Kjent komponist William Kristoffersen, som blant annet har komponert «Jule­ fløyten» til Arve Tellefsen og Nidaros­ domens Guttekor, har også komponert «Juletrompeten» til Kai Robert og koret. William ­Kristoffersen vil også være tilstede under urframføringen av dette verket i Tune kirke. William Kristoffersen er for ø ­ vrig også mannen bak alle tekster og musikk til Ole Ivars. Der spiller han bass og synger en del av Ole Ivars sitt repertoar. TOM HELGESEN, TEKST

Rett fra Berlinerdomen i Tyskland til Tune Kirke:

Julekonsert med Nidarosdomens guttekor og trompetisten Kai Robert onsdag den 3. desember kl. 19.00 Billetter av 300 kr på Billettservice.no, tlf: 815 33 133, Narvesen og 7-eleven, og ved inngangen ved Tune kirke fra kl. 18.00.


www.kirkenytt.no

15

November 2014

JULEORATORIET

Bachs

AV J.S. BACH

Juleoratoriet Sarpsborg Kammerkor framfører Bachs Jule­ oratorium sammen med Det Norske Blåse­ ensemble og Borg Domkor. Årets julekonsert for Sarpsborg Kammerkor blir en stor opp­levelse både for publikum og sangere. Denne gangen går samarbeidet på tvers av Østfold. Dette blir før­ ste gang vi samarbeider med det Det Norske Blåseensemble, som er godt kjente for sine oppsetnin­ ger. Borg Domkor har vi samar­ beidet med flere ganger tidligere, og det er inspirerende for alle. Det vil være mellom 60 og 70 korister ­under denne oppsetningen. I til­ legg har vi med oss 4 flotte koris­ ter. ­Konserten finner sted i Sarps­ borg kirke 6. desember kl. 18.00. Billettinfo ligger på kammerkorets hjemmeside: www.sarpsborgkammerkor.no, i tillegg til at vi selvfølgelig selger billetter ved inngangen. Vi gleder oss som alltid og ønsker velkommen til konsert.

Medvirkende: Carl Andreas Næss, dirigent Sarpsborg kammerkor Borg Domkor Det Norske Blåseensemble Ingeborg Dalheim, sopran David Hansen, contra tenor Joshua Ellicott, tenor Halvor Festervoll Melien, baryton Johann Sebastian Bachs juleora­ torium er ett av komponistens mest berømte og oftest spilte sa­ krale verk. Juleoratoriet består seks ­kantater for juletiden, en for hver av de tre julefestdagene 25., 26. og 27. desember, deretter nytt­ årsdagen, søndag etter nyttår og så helligtrekongersdag. Før jul er det som oftest de tre første kantatene som brukes, så også på kveldens konsert.

Sarpsborg kirke lørdag 6. des kl. 18:00 med Sarpsborg Kammerkor Fredrikstad Domkirke søndag 7. des kl. 19:00 med Borg Domkor Med

Ingeborg Dalheim (sopran) David Hansen (kontratenor) Joshua Ellicott (tenor) Halvor F. Melien (bass) og

Det Norske Blåseensemble Dir: Carl-Andreas Næss Billetter Sarpsborg: Visit Sarpsborg og www.sarpsborgkammerkor.no

Billetter Fredrikstad: Billettluken Fredrikstad kino og: www.borgdomkor.no Billetter selges også v/inngangen på begge konsertene Billettpris: 270,- inkl avgift

Konsertene støttes av Østfold Fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og Kirkelig Fellesråd









 


16

www.kirkenytt.no

November 2014

JULEKONSERTER 2014 DATO

TID

KIRKE

KONSERT

BILLETTPRIS

30/11

18.00

Greåker

«I en natt». Julekonsert med vokalensemblet KoDa

Kr 100,-. Selges ved inngangen. Gratis for barn under 12 år

30/11

18.00

Tune

Adventskonsert med korene i Tune kirke

Fri entrè. Kollekt

3/12

17.30

Sarpsborg

«Julenatt» med Gaute Ormåsen, Cecilia Vennersten og Christian Ingebrigtsen

Kr 365,-. billettservice.no og ved inngangen

3/12

19.00

Tune

Nidarosdomens gutterkor med Kai Robert Johansen på trompet.

Kr 325,billettservice.no

5/12

18.00

Sarpsborg

Konsert med fordypningselever ved Sarpsborg Kulturskole

Fri entre

5/12

18.00

Soli

Julekonsert med Lande Skolemusikkorps

Fri entré. Mulighet til å gi en gave til korpset

6/12

18.00

Sarpsborg

Sarpsborg Kammerkor, Borg Domkor og Det Norske Blåseenseble med verdenskjente solister fremfører Juleoratoriet av Bach

Kr 270,- Billetter: Visit Sarpsborg

7/12

17.00

Sarpsborg

Sangkoret Vardens julekonsert

Kr 150,- / kr 200,-. Selges ved inngangen

7/12

17.00

Soli

Lysmesse. Hollebykoret, Varteig menighetskor og Harmoni frem fører «Den store stjerna»

Fri entré. Kollekt.

7/12

18.00

Tune

Østfold Symfoniorkester og Musikklinja fra Greåker VGS.

Kr 200,- for voksne og 100,- for barn og KODE. Selges ved inngangen.

9/12

17.30

Sarpsborg

Julekonsert med HV01-Musikkorps

Fri entré

9/12

18.30

Tune

Hanne Krogh og Tre Tenorer.

Kr 435,- billettservice.no

12/12

18.00

Sarpsborg

Sarpsborg Kulturskoles tradisjonelle julekonsert

Fri entré

12/12

18.00

Tune

Feast for fools

Kr 150,-. Selges ved inngangen

13/12.

08.00

Sarpsborg

Luciamorgen. Dagen starter tidlig og høytidelig med Luciafeiring. Fortellingen om Lucia rammet inn med vakker sang og musikk. Lussekatter og gløgg.

Fri entré

15/12

20.00

Sarpsborg

Magnolia Jazzband

Kr 300,- (200,- for medlemmer). Billetter: Visit Sarpsborg, Narvesen, 7-eleven og billettluka.no

16/12

19.00

Sarpsborg

Klassisk julekonsert med kammermusikk, julesanger og andre sanger. Medvirkende: Studenter fra Norges Musikkhøgskole og Barratt Dues musikkinstitutt.

Kr 200,- Selges ved inngangen

17/12

19.00

Soli

«Jul på Soli» Guro Brunsby, Sara Hadjian, Trosvik Veterankorps, Julie Kjenne, Camilla Bøe, Ida Ulfeng, Ronja Bjerk og Andrea Moksnes

Kr 150,- Ordinær Kr 100,- Barn under 16 For billettreservasjon, ring: 952 84 979

18/12.

18.30

Sarpsborg

Julekonsert med Sarpsborg Jente- og Guttekorps

Kr 100,- Voksne, 50,- Barn/honnør

18/12

19.00

Soli

«Jul på Soli» Guro Brunsby, Sara Hadjian, Trosvik Veterankorps, Julie Kjenne, Camilla Bøe, Ida Ulfeng, Ronja Bjerk og Andrea Moksnes

Kr 150,- Ordinær Kr 100,- Barn under 16 For billettreservasjon ring: 952 84 979

18/12

19.00

Tune

Jul med Helene Bøksle

Kr 385,-. billettservice.no

20/12

15.00 og 18.00

Sarpsborg

«Julekonsert for alle»

For gratisbilletter ring 951 63 519

20/12

21.00

Tune

«Stille natt, hellige natt». Rune Larsen, Tor Endresen, Elisabet Andreassen og Mariann Aas-Hansen.

Kr 408,-. billettservice.no

21/12

16.00

Tune

Julekonsert med Greåker musikkorps

Kr 100,-. voksne. Barn gratis. Billetter ved inngangen

23/12

23.00

Sarpsborg

Julekonsert med Erik Andrè Hvidsten

Kr 300,-. billettluka.no


www.kirkenytt.no

17

November 2014

Vil du utgjøre en forskjell?

Ditt nærvær kan gi andre håp.

Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Julenatt

Julekonsert med cecilia vennersten, gaute ormåsen og christian ingebrigtsen musikere: trond lien og frøydis grorud

Sarpsborg kirke

Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.

Onsdag 3. desember klokken 17.30

BILLETTSERVICE.NO TLF. 815 33 133

ØSTENRINGEN INVITERER TIL

DEN ÅRLIGE FESTEN FOR DAMER!

112013 - Inpublish.no

ONSDAG 3. DESEMBER KL 18.30 PÅ STENBEKK MISJONSSENTER Prost Kari Mangrud Alvsvåg forteller og holder andakt Lillian Nilsen synger. Gro Staal Martinsen leser Prøysen Østenringens «julebord» og misjonsgave. Hjertelig velkommen!

“Jeg har to døtre, men da slipper de å komme og hente meg. Jeg tar denne Flexx’en til busstasjonen og møter dem der. Alle tiders!” Laila, Skjeberg

Frihet til å reise Følg oss på Facebook: facebook.com/flexxostfold

“Flexx betyr alt det vet du, - for å komme ut. Og ikke bare det, men så kjekk gutt også!” Astrid, Rakkestad


18 LIVETS GANG

www.kirkenytt.no

November 2014

Livets gang DØPTE Greåker: Felix Opstad-Elvegaard Adine Ruud Marcussen Pernille Michalsen Sørensen Pernille Solberg Hedvig Romslo Henrik Bones Aksel Værø Holleby: Kristian Antonsen Kurlandkirken Leander Råkil Sarpsborg kirke: Alida Kristin KristiansenWebjørnsen Nikolai Strand Mikkel Sebastian ­Opstadmo-Halvåg Sander Emilian Alskjær Paulsen Marcus Østby Solli Amélie Elvestad-Eriksen Isabell Engøy Lien

Tune: Milian Eilertsen Ngo Kevin Singh-Fredriksen Nicoline Stenbakken Lucas Alexander Stensrud VIGDE Holleby kirke: Phøbe Klannerud og Arild Sten Hovden

Einar Jacobsen Grete Johansen Ragnhild Synnøve Ander­ sen Leif Aleksander Jensen Oddvar Peder Andersen Kurt Hermansson Ole Kristian Ness Jonas Christensen Kvær­ ner Ruth Louise Hansen Marit Lassen Eldbjørg Grotterød Rune Stenberg Bjørg Larsen Mary Johansen Oddvar Gunnar Sand­ holtet Liv Nordal Margareth Jensen Synnøve Halvorsen

Sarpsborg: Natalja Demidjuka og Morten Bredrup Linn Therese Kristiansen og Jon Andreas Hansen DØDE Greåker: Kjell Hansen Alf Georg Minge Kjell Gunnar Johannessen Birgith Johanne Braathen Cato Halvorsen Mary Solberg Knut Spydevold Sarpsborg: Ruth Synnøve Stålkron Steinar Johansen

Tune: Odd Holstad John Bjarne Kristiansen Anne Paulsen Ansten Agnalt Eva May Brudheim Bjørn Ottar Gripen

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arneskaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Telefon: 69 14 43 77

Velkommen til handel med mening!

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20

Nyttårssamling med musikk og ettertanke Som flere ganger tidligere, inviteres det til musikk og ettertanke i Sarpsborg kirke nyttårsaften. Bak arrangementet står Dag Skottene, Grethe Skottene, kantor ­Willem Wilschut og prost Prost Kari Mangrud Alvsvåg.

SENTRALBORD KIRKEKONTORET: 69 11 68 00 Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Barne- og ungdommsarbeider Dennis Sebastian Lund dennis-sebastian.lund@sarpsborg.com Fungerende kantor i Sarpsborg: Willem Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

Dag Skottene, Willem Wilschut og Grethe Skottene ønsker velkommen til samling i kirken nyttårsaften klokka 18.00.

KIRKENYTT

PLANLAGTE UTGIVELSER I 2015: NR 1: Uke 5 (Trykk torsdag 29. januar) NR 2: Uke 12: (Trykk torsdag 19. mars) 3: Uke 23: (Trykk torsdag 4. juni) 4: Uke 36 (Trykk torsdag 3. september) 5: Uke 42 (Trykk torsdag 15. oktober) 6: Uke 48 (Trykk torsdag 26. november)

PS: Innleveringsfrist for stoff er fre­ dag to uker før utgivelse. Ønker du en ­annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker Holleby, ­Sarpsborg Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

– Vi tror mange kan ha behov for å ta et tilbakeblikk og reflektere litt over året som har gått. Og samtidig ta i mot det året som står foran oss med håp og forventning, sier Dag Skottene til Kirkenytt. Kirkerommet åpner med andre ord opp for stille ettertanke når det gamle året møter det nye; 2015.

Start 18.00 Tidligere var det tradisjon for å ­ arrangere en midnattsguds­ tjeneste, men arrangørene ønsker

heller å invitere til samling klokka 18.00, før mange samles til fest og selskapeligheter i hjemmene. – Vi har hatt godt besøkt kirke ved de tidligere årene vi har arran­ gert tilsvarende samling. Derfor håper og tror jeg at mange finner veien til Sarpsborg kirke også i år, sier Dag Skottende. Kantor Willem Wilschut vil traktere kirkeorgelet, mens Kari, ­ Dag og Grethe står for tekst­ lesingene. TOM HELGESEN TEKST OG FOTO

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Stine Lade stel@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Fungerende organist i Greåker: Arne Wikestad Sørensen arne-wikestad.soerensen@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Organist i Soli: Marte Kari Melkerud Kontorleder i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Lars Gunnar Larsen, tlf. 907 98 016  Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt november 2014  
Kirkenytt november 2014  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune