Page 1

SARPSBORG UKE 24 – UTGAVE 3 – JUNI 2015

Festival-suksess!

Med «Gud Non Stop» som tema, ble 12-timersfestivalen innpakning. – Med en så vellykket gjennomføring, i Grålumhallen en gedigen suksess. Hele 260 barn er det klart det frister til gjentagelse neste år, mente fikk oppleve en dag fylt av trosopplæring i spennende kateket Kristin Solbakken Tollefsen. side 4

Viktig samling

Brunchen i Tune kirke har blitt en viktig møteplass for mange over 60. Her samles de spreke seniorene til sosialt samvær, hvor de serveres mat og aktuelle foredragsholdere side 5

Gudstjeneste på direkten I år sendes fire av radiogudstjenestene på NRK P1 fra Sarpsborg kirke. Den første ble ledet av Kari Mangrud Alvsvåg, som kunne glede seg over flotte tilbakemeldinger.

side 11


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Fattigdommen har kommet «tett på»… PÅ TALERSTOLEN Hilde Torp Soknediakon i Sarpsborg menighet Vi ser dem utenfor butikker og på gata, med en kopp i handa eller med noen blader å selge. Men ser vi dem? Hver enkelt av dem har (selvsagt) et navn, og er i bunn og grunn som deg og meg, men mye er likevel ulikt. De tilhører en folkegruppe som ifølge en rapport fra EU’s byrå for menneskerettigheter, er Europas største og mest diskriminerte minoritet, enten det gjelder utdanning, arbeidsmarked, bosituasjon eller helse og velferd. De er blant Europas aller fattigste, og har gjennom flere hundre år vært utsatt for brutal forfølgelse av storsamfunnet i landene de har bodd i! Ca en halv million rom ble drept under Holocaust. Etter at Romania ble medlem av EU i 2007, ble det mulig for rumenske borgere å komme til Norge uten visum, og mange romfolk har etter hvert kommet hit for å prøve og skaffe penger til å dekke grunnleg-

gende behov for seg og sin familie i hjemlandet. Før den økonomiske krisa slo til for fullt med stor arbeidsløshet, var mange av dem billig arbeidskraft i bl.a. landbruket i Sør-Europa, men flere og flere har blitt nødt til å livnære seg ved tigging eller som gatemusikanter og gateselgere i Nord-Europas byer. De representerer en nød og en fattigdom som det er vanskelig for oss å forholde oss til. Det er rett og slett ubehagelig! Og det er vanskelig for oss å se enkeltmennesket bak tiggerkoppen og altfor lett å generalisere og dømme dem som gruppe, farget av gamle fordommer og medias ofte negative omtale av tilreisende rom. Dessuten

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698 Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

blir medias omtale av kriminelle bander fra Romania, Polen og de baltiske landene i folks bevissthet lett blandet sammen med omtale av tilreisende tiggere. Det slår urettferdig ut for de tilreisende fattige, som i liten grad begår kriminalitet. Flere politirapporter kan bekrefte det. Like fullt har de, særlig i Oslo, opplevd å bli jaget fra sted til sted og blitt trakassert av ansatte i renholdspatruljen «Rusken», av vektere og av politifolk. Noen har til og med blitt nektet av butikkansatte å pante flaskene de har samlet! Fordommer? Diskriminering? Vi har nettopp markert og feiret 1. mai, frihetsdagen 8. mai og 17. mai, dager da vi fra talerstoler og TV-

skjerm blir minnet om vårt felles ansvar for å respektere og kjempe for menneskeverd og menneskerettigheter. Jeg var på Sarpsborg torg på 1. mai og hørte Hadia Tajik snakke om fyrstikkarbeiderskene i Oslo på slutten av 1800-tallet og deres kamp for anstendige arbeidsvilkår. Innimellom tilhørerne på torget gikk det to unge romkvinner med hver sin kopp, og ba – mest med blikket - om å få noen kroner. Det slo meg at de på mange måter har færre rettigheter enn fyrstikkarbeiderskene for over 100 år siden, og at de ikke kunne ta seg «jobbfri» - selv på 1. mai! Det de har felles er at fattigdommen gir ufrihet og mange tårer og bekymringer.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Visst kan vi bli provosert av at noen tiggere kan være vel pågående, men de aller fleste er høflige og fine mennesker, og alle trenger de vår støtte og å bli sett! Det er ingen enkle løsninger på hvordan vi kan bidra til at tilreisende rom får et mer verdig liv. Myndighetene i Romania og ulike hjelpeorganisasjoner behøver hjelp og støtte fra både Norge og EU-land til å skape arbeidsplasser, skolegang og yrkesutdanning i hjemlandet, men så lenge de er her, bør de bli møtt med respekt, vennlighet og nestekjærlighet. Det er heldigvis mange enkeltpersoner, menigheter og frivillige organisasjoner som engasjerer seg, som gir både penger, praktisk hjelp og vennskap – og blir beriket av det! Vi blir på ingen måte fattigere av å gi noen 10’ere, 20-kroninger og sedler. Det går også an å gi et smil, slå av en prat og bli kjent med noen av dem som har kommet hit til byen vår. Å bidra til å gi fattige mennesker verdighet, har også med vår egen verdighet å gjøre! Les gjerne den interessante rapporten Antirasistisk senter skrev i 2012, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Frelsesarméen: www.antirasistisk-senter.no/rapport-tilreisenderom-i-Oslo/

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


www.kirkenytt.no

3

Juni 2015

TEOLOGISK HJØRNE

Talsmannen – Den hellige ånd

Livet fra vugge til grav!

Min Tro

«En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner lage varme skape bilder en håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte» Tove Houck

Åndens symbol er duen. Ikke uten grunn henger det en due over mage prekestoler i våre gamle kirker. Den minner oss om Talsmannen som taler til oss gjennom ordet. Bibelen sier da også: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det renger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer». Hebr. 4, 12.

Livet er underlig. Vi fødes og begynner på livets seilas. Gjennom hele livet skaper vi relasjoner, vi gir og vi tar, møter gleder og sorger, og hele tiden formes vi av og med de mennesker vi møter. Vi seiler i hver vår lille båt, og vi opparbeider oss etter hvert en stor balast. Hva er det viktigste for oss å gi videre til dem som kommer etter?Er det penger, rikdom, skatter eller andre verdier? Jeg ønsker å dele med dere en sterk opplevelse jeg hadde i forbindelse med min svigerfars siste levedøgn og hva som ble viktigst for ham å gi videre til dem etter seg. Han lå på sykehuset, var svært svekket, og «fløt» ut og inn av bevisstheten. Han var helt klar og orientert hele tiden, men lå mye i en døs. Vi trodde hele tiden at han snart skulle trekke sitt siste sukk, men hjertet var sterkt. Våre tre barn var til stede. De bestemte seg for å reise hjem utpå natta og tok i tur og orden avskjed med sin gode bestefar. Da våknet han plutselig til, og sa at det var noe han måtte snakke med dem om før de gikk. Så begynte han, som var svært svekket og stort sett bare hadde svart med enstavelsesord, på en tale. Med klar røst og et fast blikk la han vekt på kjærligheten, hvor viktig det var å ta vare på hverandre, respektere hverandre og leve sammen i gjensidig kjærlighet. Han takket dem for hva de hadde betydd for ham i livet, og han var også opptatt av å formidle viktigheten av å ta vare på kjærligheten fra Gud. Han holdt en tale på 7-8 minutter, og for oss som var tilstede, opplevde vi det som om han fikk en åpenbaring. Ordene bare rant ut av ham, uten at han gjentok seg. Han fikk gitt fra seg en verdifull balast fra sitt liv, da han nærmet seg slutten. Dette ønsket han at barnebarna skulle ta med seg videre i sin «båt». Senere på natta strakte han hendene opp og han hadde et svært lengselsfullt blikk i øynene. Han bekreftet at han så lyset og han så kjente. Han døde trygg og fredelig og vi satt tilbake med en verdifull skatt og en sterk opplevelse av å ha vært med på noe guddommelig. Så er det godt for oss alle å vite at Guds kjærlighet til deg og meg er den samme. Uansett hva du føler, så elsker han nettopp deg akkurat som du er, med sin uendelig sterke og gode kjærlighet. Det var viktig for min svigerfar å gi dette videre til sine nærmeste. Det er godt å kunne dele denne gode opplevelsen med andre.

Trond H. F. Kasbo

Margareth Westgård Olseng

Trond H. F. Kasbo

Sokneprest i Sarpsborg

Pinsen er høytiden for Den hellige ånd. I vår tid er det påfallende mange som ikke har noen klar formening om hvorfor vi feirer pinse. Det er ikke så rart. Kirken har i sine utvalgte tekster hatt for lite fokus på hva som virkelig hendte på pinsedag. Vi mangler fortellinger som fenger i samme grad som jule- og påskefortellingene. Den hellige ånd blir for de fleste av oss noe diffust og ubegripelig. La oss se om det ikke går han å gjøre pinsens budskap mer konkret. Kirken sier i sin bekjennelse at Den hellige ånd er en person, ikke bare luft. Jesus omtaler også denne personen. Da han skulle forlate disiplene sine og fare opp til himmelen, sa han at han ikke ville etterlate dem som farløse barn. Etter at han hadde gjeninntatt sin rettmessige plass ved Faderens trone i himmelen, skulle Talsmannen, Den hellige ånd, bli sendt dem om får dager. Ti dager senere skjedde pinsens under. Talsmannen, det er personen Den hellige ånd. Begrepet Talsmann sier noe vesentlig. Ordet har dobbelt betydning. For det første innebærer Talsmannen at vi har én som taler til Gud om oss Talsmannen er hjelperen for Guds domstol på linje med engler og andre himmelske vesener. Paulus skriver i Rom. 8, 26 «På samme måte kommer Ånden oss

til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord». Så er det da god grunn til å synge med Lina Sandell «Jeg har en bror som ved Guds side, Vet om min sak og ber for meg». eller «Jeg har en talsmann tro i nøden, En trøster og en hjelper god.» (Norsk Salmebok 344, vers 2 og 3) For det andre innebærer Talsmannen at himmelen har en som taler til oss om Gud.. Talsmannen er Guds vitne for menneskene. Åndens tale til oss ikke noe svevende eller tilforlatelig som dukker opp i det enkelte menneskes tanker, men det er konkret knyttet til budskapet Bibelen målbærer for oss. Guds ord er mer enn bare ord. Det er forenet med en usvikelig kraft, som gjør noe mer med tilhørerne enn vanlige ord kan gjøre;

Guds egen skaperkraft.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Grålum – Tunevn. 97 – tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy – Svanevn. 3 – tlf 69 35 40 20 Råde – Mossevn. 60 – tlf. 69 28 59 17


4

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Gud «Non Stop» i 12 timer Samlet 260 begeistrede barn i Grålumhallen

Basket: Å kaste ballen i kurven er ikke enkelt, spesielt ikke når du har en strikk rundt livet som trekker deg i motsatt retning.

Populært: Besøk av Sarpsborg 08-spillere var et populært innslag. Her er det Joakim Thomassen som skriver autografer.

FANTASTISK: Slik oppsummerer kateket Kristin Solbakken Tollefsen 12-timersfestivalen.

– Vi er strålende fornøyde. Dette vil vi gjenta neste år! Klar tale fra Tore-Andre Haraldseid, daglig leder i Tune menighet, etter den suksessrike «12 Hours Festival» i Grålumhallen. 260 unge fra fjerde til sjuende klassetrinn meldte seg på da kirkens menigheter arrangerte en fartsfylt 12-timers festival på skolenes planleggingsdag. Her ble de møtt av en rekke morsomme, spennende og fartsfylte aktiviteter, samt sang, dans og trosopplæring – med Gud «Non Stop» som tema.

Vil gjenta – Det var en aktiv og morsom dag for både deltakere og ledere. Tilbakemeldingene underveis og i etterkant var veldig positive både fra deltakere og foreldre. Det var utrolig gøy å se hvordan ungene ga gass i de mange aktivitetene, men også når vi hadde 12Hours-battle der vi ble delt opp i lag og lekte i forskjellige teambuildingsoppgaver. Også samlingene var veldig fine med dans, sang og undervisning, sier Haraldseid til Kirkenytt. – Med så mange påmeldte og så gode tilbakemeldinger er det klart vi vil gjøre dette igjen, lover han.

50 frivillige Rundt 50 frivillige sørget for at alt foregikk i trygge rammer. En av dem var Elise Andrea

Aas, som slett ikke hadde noe i mot å bruke en lang dag på en aktivitet som denne. – Nei, dette er bare gøy! Jeg er ofte med på samlinger og arrangementer i kirkens regi, spesielt Tune og Greåker, forteller hun. – Dette er både meningsfylt og morsomt. Jeg leser egentlig til eksamen for tiden, men valgte likevel å prioritere dette først, legger hun til.

Lokalt tilpasset Denne festivalen er en tilpasset variant av konseptet ”24 Hours Festival” - en omreisende festival i regi av Stiftelsen Skjærgårdsgospel (som både eier og driver festivalen) der barn og unge får oppleve aktiviteter og musikk, samt felles samlinger med kristent innhold. – Vi valgte å kutte ut overnattingsdelen. Men bortsett fra det, kom de med tilnærmet fullversjonen av festivalen, med alt det innebærer av aktiviteter, sier Tore Andre Haraldseid. Her var det hoppeslott, basket bungee, bruskasseklatring, sumobryting, innebandy og mye annen moro barna kunne ta del i. I tillegg til mer ”langsomme” aktiviteter som ansiktsmaling, tegning, perling etc. Det hele kan oppsummeres på følgende måte; Alle barna fikk en god opplevelse av livsglede og trosopplæring i trygge omgivelser! TOM HELGESEN: Tekst og foto

Bryting: sumobryting var en av mange populære aktiviteter.

Kasser: Tim Johnsen klarte å stable 17 kasser innen stabelen raste. Da var det godt å ha sikkerhetsline å henge i!


www.kirkenytt.no

5

Juni 2015

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

LATTERMILDT: De frammøtte lo godt og ofte da Ingeborg Moræus Hanssen gjestet Brunchen i Tune kirke.

Populær Brunch i Tune kirke «Brunchen i Tune kirke» er blitt et svært populært tiltak for de over 60 år. – Vi fortsetter etter sommeren, lover diakon Ellen Kasbo, en av initiativtakerne. Dette tilbudet startet i februar, og finner sted den første onsdagen i måneden. Det viste seg snart at behovet for en slik møteplass for denne aldersgruppen er stor. Og med et allsidig og attraktivt program, kan vi trygt kalle Bruchen i Tune kirke en suksess. Først inntas det en hyggelig og velsmakende lunsj, deretter slipper aktuelle gjester til, mens det hele avrundes med er liturgisk innslag. – Sistnevnte er frivillig å delta på, men de fleste er med gjennom hele programmet. Det sier prest Lisbeth Heie Gregersen, som leder de månedlige samlingene.

Stor deltagelse Rundt 70 spreke pensjonister var på plass da Ingeborg Moræus Hanssen gjestet kirken denne onsdagen i mai da Kirkenytt var på besøk. Den opprinnelige sarpingen og tidligere kinodirektøren i Oslo, kåserte rundt sin bok ”Alder triumf eller tragedie?” Det ble en svært lystig time for de frammøtte, men de fikk også servert ord til ettertanke. - Å være mellom 60 og 90 år, som jeg kaller den tredje alder, er på mange måter den rikeste delen av livet. Vi er sterke, vi er oppreiste, vi er sunne og vitale. Vi bør derfor snakke om hvor rike og harmoniske vi er, ikke om hvor dårlig stelt det er med de eldre, sa hun.

ringslivsledere som synker sammen i godstolen hjemme etter at de blir pensjonister – og som blir sittende der, uten sosial omgang. - Vet dere forresten hvor mannfolkenes katedral er? På Biltema!

Fortsetter etter sommeren

11.30 Kafeteria 12.00–13.00 Program 13.00–13.15 Liturgisk avslutning. 2. sept.: «Ja de penga» Banksjef i Sparebank1, Lise Helga Askvold 7. okt.: «Borregård før og nå»  Dag Arthur Aasbø 4. nov.: «Helsa for 60 + » Lege Karl Johan Müller 2. des.: «Mine malerier» ved Helge Skånlund. «Juletoner» ved Sigrun Solvang og Kjell Stubberud

Tidligere har advokat Thormod Bjerkholt holdt foredrag om «Juss for 60+» og Grete og Dag Skottene om hvordan jubileumssangen «Det går et festtog gjennom landet» ble til. Tore Thorkildsen og Olav Ruud har også vært innom og sunget og vist naturbilder fra Hvaler. I mai var det altså den opprinnelige sarpingen Ingeborg Moræus Hanssen sin tur, mens Senior scene avslutter vårsemesteret. Ellen Kasbo kan fortelle at de allerede er i gang med planleggingen av høstens samlinger, og at foredragsholdere vil bli klart innen sommerferien. TOM HELGESEN: Tekst og foto

Eldre er en ressurs Moræus Hanssen fortalte at hun er skremt over hvor lite innflytelse de eldre har i samfunnet. – Det er mennesker på 40 år som bestemmer. Det er tragisk om ikke de gamle blir invitert med rundt bordet når viktige beslutninger skal tas. Det er når vår evne til refleksjon møter ungdommelig kraft at det virkelig blir resultater. Det er virkelig behov for denne aldergruppen, påpekte hun. Hun mente også at de eldre også må bli flinkere til å si ifra, og kom samtidig med et par stikk til mannfolkene. – Det er mange direktører og næ-

For oss over 60. Første onsdag i måneden:

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? INITIATIVTAGER: Lisbeth Heier Gregersen leder de månedlige samlingene i Tune kirke for de over 60 år.

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00


6

BARNESIDENE

GUDS HJERTE!

På kontoret mitt har jeg tre hjerter hengende i vinduet. De er av flettet ståltråd, slik at de er åpne inne i selve hjertet. For noen få dager siden var det vakkert gjennom

www.kirkenytt.no hjertene. Et stort pæretre stod i full blomst. Guds skaperverk var så vakkert. Så idag alle blomstene er plutselig blåst bort. Treet ser plutselig så trist ut, men det er fortsatt Guds skaperverk. Akkurat sånn er det med oss mennesker også. Noen ganger er vi

super fine, og bobler over. Andre ganger er vi triste. Men, vi er Guds skaperverk. Vi er fine slik vi er, om vi bobler eller er litt triste. Pæretreet kommer til å være fullt av pærer på slutten av sommeren, kanskje det lader opp til den viktige oppgaven det har? Øn-

Juni 2015

sker deg en flott sommer, om du har tenkt å boble over eller bare lade deg opp. Du er fin slik du er, skapt av Gud og har en plass midt i hjertet hans. God sommer!

BERIT OG STINES

DIKTHJØRNE Hei alle barn!

Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: berit.vasdal@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Bursdagsfest Hva er 700 boller, en stabel med Capri Sonne, ballonger, musikere, ansatte og frivillige i Filadelfia kirken en onsdag formiddag? Legger du på i underkant av 400 barn, får du Barnas Pinsefest.

for skolebarn 1-4 trinn og barnehagebarn. Forventningsfulle barn fylte kirkerommet. Fra scenen ble det sanger, leker og formidling av Pinsefortellingen. Dette var i en innpakking med dukke, professor og forsøk, som engasjerte barna. Vi avsluttet forestillingene med bursdagssang , boller og juice, ettersom vi feirer starten på kirken i verden, når det er Pinse.

Dette var fjerde gang vi hadde dette samarbeidsprosjektet mellom Filadelfiakirken, Tune/Greåker og Sarpsborg menighet. Det er godt å jobbe sammen, og inspirerende å være flere som kan tenke rundt samme prosjekt.

Vi gleder oss over å kunne komme med dette tilbudet. Pinsen er for mange en litt «glemt» høytid, og det er flott å kunne bidra i formidlingen av Pinsens innhold til barn i Sarpsborg.

Vi hadde to forestillinger denne formiddagen. En

Vi gleder oss allerede til neste år, og har begynt å tenke ut hvilke sprell vi kan finne på da.

Takk min Gud for hele meg: Hjertet, håret, hodet mitt, Føttene som du har gitt, ryggen, magen, hud og hender, øyne, ører, munn og tenner. Takk, min Gud, for hele meg! Alltid vil jeg takke deg.


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

Juni 2015 BARNEBIBLER SOM LYDBØKER:

TIPS!

barn. På Barnasbeste.com kan du lese mer om konseptet, lytte til smakebiter og bestille cd’er.

Barnas beste (cd) Føbe Edvardsen dramatiserer og leser bibeltekster tilrettelagt for

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

7

LES MER PÅ BARNOGTRO.NO

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn Onsdager Greåker kirke. Torsdager Sarpsborg kirke. Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker og ­Sarpsborg: Willem Wilschut (977 911 46)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn. Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Onsdager Greåker kirke (17.00–18.30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

1-3

Sarpsborg kirke 7. juni

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Berit Vasdal (995 07 866)

1-5

Sarpsborg kirke: Onsdager. Oppstartsdato kommer på nettsiden.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to sanggruppene serveres det kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby: 14. juni.

Søndagsskole for deg som bor i Soli 1889 2014 og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

DÅPSFEST

E D I S S ID E

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4

Tegn strek fra 1fra til 21 og Tegnenen strek tilså2 videre. og så Hva skjuler seg her? Hva skjuler seg her? 31

29

28

30

27

28

22 21

11

15

25

21

8 9

12

14

16

11

10

15

18

23

20

13 14

16

2

ONSDAGSKLUBBEN

3 4

6

5 6-ÅRSBOK 7

8 9

12

17

19

1

6

7

24 20

22

31

5

13

23

2

30 26

24

4-9

1

3 4

27

25

videre.

29

26

4-6

ASPIRANTKOR

6

6-10

XL-KLUBBEN

18

7+

10-13

19

XXLKLUBBEN

10-13

BJØRNSTAD AMIGOS

Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Asbjørn Tønnesen

Le Le

k. F r o. med o rutdeling telli n g. T av

Familiegudstjenste 4-års bok

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30

Samling med morsomme aktiviteter, spennende historier, sang lek og kveldsmat

Pernille Kristiansen 461 43 594

Tune kirke: Friluftsgudstjeneste i Landeparken 14. juni kl. 11:00 Greåker kirke: 14. juni kl. 11:00

Utdeling av 6-årsbok

Kurlandkirken, tirsdager 18–20

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17.30–18.45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–20.00 i ulike uker. Oppstart 24. august

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Bjørnstad Forsamling kl 18.00-21.00

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

10 BARNEKOR

17

1889

Sarpsborg kirke 7. juni

Fargelegg Fargelegg

l pr ikktiltipr ikkikk Prikk Pr

4-ÅRSBOK

125 år

125 år

k. F

r o. o r t e ll i n g . T


UNGDOM

8

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Fredagsklubben i Jelsnes

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Fredagsklubben i Jelsnes samler ungdom fra 12 år og oppover på Jelsnes Misjonshus en fredag pr måned. 20. mars ble en spesiell kveld for de ca 25 ungdommene som var tilstede. Da skulle nemlig vår sogneprest Finn Ove Brandvold komme og holde andakt. Med seg hadde han en god venn, Curtis, fra Nigeria, og de fortalte sammen historien om hvordan de møttes. Curtis vokste opp i et kristent hjem i storbyen Lagos. Hans far var prest, og foreldrene var svært opptatt av at barna skulle få utdanning. Curtis ble også selv prest, og var svært aktiv i kirken han tilhørte. En dag ble en av hans muslimske venner kristen, og dette førte til at kirken ble tent på, brant ned til grunnen, og flere av de aktive i kirken ble drept. Curtis selv ble skutt etter, men klarte å komme seg i sikkerhet i en liten leilighet. Her kom noen venner ham til hjelp, og ved å trekke en sekk over hodet hans, kom de seg ned til havna. Det var flere båter der, og på en av dem hadde de en bekjent, som tok ansvar for Curtis og gjemte han om bord på båten i et lite kott. Det var ingen andre som visste om dette, og Curtis satt isolert, fikk mat en gang om dagen. Han visste ingenting om hvor denne båten skulle, men en dag ankom den Oslo, og Curtis gikk straks og meldte seg for politiet. Han ble da sendt til et asylmottak på Nordkapp, og det første han spurte etter var en prest. Da møtte han Finn Ove, som var prest her i et halvt år. Curtis var traumatisert av    

hendelsene, og Finn Ove tok han med seg og gikk i fjellet. Han hadde aldri sett snø eller høye fjell, så angsten satt dypt, men ved hjelp av oppmuntring og tålmodighet fra Finn Ove, mestret han stadig lengre fjellturer, med gode samtaler. Gradvis kom tryggheten tilbake. Han søkte om opphold i Norge, fikk avslag på avslag, og levde ulovlig her. Han bodde på forskjellige steder, stadig på utkikk for ikke å bli tatt. På sommeren sov han ofte på gata i Oslo, og en grytidlig morgen bråvåknet han av at det sto to kraftige bryske politimenn over ham. Han skvatt opp, la på sprang mot Østbanen og kastet seg på et tilfeldig tog. Etter hvert havnet han på forunderlig vis i Spania, hvor han nå bor. Han har ofte kontakt med Finn Ove, og vi er flere som har fått høre hans vakre sangstemme i kirken vår. Curtis er ikke i tvil om at det var Gud som ledet ham til Nordkapp, og at det var en mening med at Finn Ove var der akkurat det halvåret. Gjennom alt han har opplevd, har han kjent at troen på Gud har gitt ham kraft og styrke, og ledet ham hele veien. En sterk historie for alle som var tilstede. Curtis tok raskt del i bordtennisspill, spilte biljard med de unge, og de ble skikkelige kompiser etter hvert. De sang, spilte piano, og praten gikk lett! Takk til Finn Ove og Curtis som delte denne historien med oss!

PÅMELDING AV  KONFIRMANTER  2016  

12-15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIR­ MASJON 2015/2016

Bedehuset i Jelsnes (19.00–22.00)

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukentlig. Sarpsborg. Annenhver uke, oddetallsuker. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/ info

Tune, Soli  og  Holleby  konfirmanter:  10. juni kl. 19.15 i Tune kirke     Greåker  konfirmanter:  11.juni kl. 19.00 i Greåker kirke   Sarpsborg  kirke:  19.  nov  19.00  i  Sarpsborg  kirke  

 

Har  du  spørsmål,  ta  kontakt!   Ungdomspresten   i  Tune,  Greåker,  Soli  og  Holleby:  69116760     Kateket  i  Sarpsborg:  Berit  Vasdal  69116882          

Susann Persson Flodin 405 95 115

Hannestad Bedehus (18.30–21.00). Onsdag i ­oddetallsuker

Espen Holmen 901 51 165

14+

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

14+

Torsdager ca annenhver uke i Kurlandkirken (18:30-21:30) Oppstart til høsten

Susann Persson Flodin 405 95 115

Ungdomsgudstjenester

Ole Jens Hovda 950 28 982

14+

Greåker kirke 26. august (19:0021:30) Samling for ungdom med undervisning, sang , mat og hygge.

Kristin S. Tollefsen 477 52 505

15+

En herlig ungdomsgjeng reiser på pilegrimstur til det økumeniske klostret Taizé i Frankrike 2. - 9. august

Susann Persson Flodin 405 95 115

TRO OG HÅP – EIDET

KLUBB SENKVELD

14+ UGT

STORSAMLING

REISE TIL TAIZÉ I FRANKRIKE

Trykk   deg  frem  til  den  kirke  du  vil  bli  konfirmert  i  og  fyll  ut  skjemaet!   Infomøte  for  konfirmanter  og  foreldre/foresatte:  

Kristin S. Tollefsen 477 52 505

14+

THE PLACE

Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no    

Margaret Olseng 915 26 672

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


www.kirkenytt.no

9

Juni 2015

Den utvalgte «pilegrim» Mona Elise Wirkola er kvinnen som ble plukket ut til å gå pilegrimsleden mellom Sarpsborg og Trondheim. Nærmere bestemt fra Olavkapellet til Nidarosdomen. En strekning på 580 kilometer som skal gjennomføres på 45 dager. Starten er 13. juni, og første etappe ender i Råde. Først 29. juli er hun i mål, ved ankomst Trondheim - til stor festivitas - ,som en del av Olavsfestdagene.

Langsom tid Biskop Atle Sommerfeldt skal vandre med den første etappen, følget skal innom en rekke kirker underveis – og det vil bli lest morgenbønner. - For meg blir dette en tur med masse tid for refleksjoner hvor jeg kan gå i dybden av min egen psyke. Det er noe av det jeg gleder meg aller mest til, sammen med at jeg skal nyte den langsomme tiden. - Jeg legger ”det vanlige livet mitt” på vent i 45 dager for kun å ha fokus på meg selv og det oppdraget jeg har fått. Dette blir i så måte en egotripp – en mulighet du i beste fall kun får en gang i livet. Jeg gleder meg enormt, sier den energiske og fargerike kvinnen.

Kristen pilegrimstro Kristen pilegrimstradisjon har sin opprinnelse i kirkens første tid. De kristne var opptatt av å være på de stedene der Jesus hadde vært slik som Jerusalem og Betlehem. Dette var likevel ikke de eneste hellige stedene for de første kristne. Den første menigheten hadde mange martyrer som ble regnet som helgener. Disse menneskene hadde vært en del av menigheten og vært med blant dem som feiret gudstjeneste og bar fram bønner til Gud. Det var en klar oppfatning av at martyrene hadde kommet rett til himmelen og nå kunne be fremfor Guds trone. Derfor var det viktig for de kristne å komme til helgenenes graver. Dette ga dem en nærhet til det hellige og en bedre mulighet til å be om helgenenes forbønn. Etter hvert fikk Kirken martyrer og helgener mange steder og pilegrimsvandringer ble vanlig i hele den kristne verden. Mennesker søkte trøst, helbredelse og tilgivelse for sine synder. Etter hvert ble det også vanlig at Kirken påla mennesker å dra på pilegrimsferd som bot for synder. Det var også anledning til å betale andre for å gjøre denne reisen for seg. TOM HELGESEN: Tekst og foto

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

I FARTA! I FARTA!

Mona Elise Wirkola er stadig å finne gående i marka. En grei forberedelse til hun skal starte på pilegrimsvandringen på 580 kilomeDu kanGÅR: stole ter…! Hun beskriver det som en surrealistisk opplevelse da hun fikk beskjeden om at hun var den utvalgte, blant mange kandidater. på meg!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10 GUDSTJENESTER

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 7. juni 2. søndag i treenighetstiden – Salme 67, 2-6 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Leif Levinsen. Skyss: 69 10 31 40. 14. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Ingrid Melve. Utdeling av 6-års bok. 21. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Ingrid Melve. Skyss: 69 10 31 40.

Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

22. juli kl. 12.00 Middagsbønn ved T. Kasbo

6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Kristin Tollefsen. 1- til 3-åringer er spesielt invitert. Skyss: 915 26 672.

26. juli – 9. s. i treenighetstiden Joh. 8, 1-12 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet.

KURLANDKIRKEN 14. juni – 3. s. i treenighetstiden Joh. 1, 35-51 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Sanggruppe med konfirmanter. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet.

5. juli Aposteldagen – Matt 16, 13-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda.

23. august – 13. s. i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

19. juli 8. søndag i treenighetstiden – Mark 12, 37b-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

8. september kl. 18.00 Hverdagsgudstjeneste ved R. Hansen. (Nærmere kunngjøring senere)

2. august 10. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 21-35 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 16. august 12. søndag i treenighetstiden – Luk 8, 1-3 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 23. august 13. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 41-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 30. august Vingårdssøndag – 1.Kor 3, 4-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved vikar og Ellen Kasbo. Kom og Syng. Diakoniens dag. Skyss: 69 10 31 40. 6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen. Innsettelsesgudstjeneste for den nye soknepresten. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor og musikere. 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE 7. juni 2. søndag i treenighetstiden – Salme 67, 2-6 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Thea Martinsen synger og Stig Ottesen spiller trompet. Skyss: 915 26 672. 21. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Knut Lande synger. Skyss: 915 26 672. 16. august 12. søndag i treenighetstiden – Luk 8, 1-3

SARPSBORG KIRKE 14. juni – 3. s. i treenighetstiden, (Skaperverkets dag) Joh. 1, 35-51 (Mark. 6, 35-44) Kl. 11.00 St. Nicolas kirkeruin (Borgarsyssel museum) Grønn messe. H. Torp/T. Kasbo. Diakoniutvalget. Hvis dårlig vær: Olavskapellet. Offer til menighetsarbeidet. Tirsdag 16. juni kl. 08.00 Morgensang R. Hansen. 21. juni – 4. s. i treenighetstiden (Radiooverført gudstjeneste) Matt. 16, 24-27 Kl. 11.00 Folkemusikkmesse. R. Hansen, K. M. Alvsvåg Sunniva Berg med Kulokkcall. Offer til menighetsarbeidet. Kl. 18.00 Byens hjerteslag. K.M. Alsvåg. Dagens gjest: Jorunn Askerød. Nattverd. Tirsdag 23. juni kl. 08.00 Morgensang ved R. Hansen. 28. juni – 5. s. i treenighetstiden. Matt. 7, 21-29 Kl. 11.00 Høymesse ved E. Varnes. Nattverd. Ofring til Normisjonen. Onsdag 1. juli kl. 12.00 Middagsbønn ved K. M. Alvsvåg. 5. juli – 6. s. i treenighetstiden Matt. 16, 13-20 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 8. juli kl. 12.00 Middagsbønn. R. Hansen. 12. juli – 7. s. i treenighetstiden Luk. 19, 1-10 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

29. juli – Olsok Kl. 12.00 Middagsbønn ved T. Kasbo Kl. 18.00 St. Nicolas kirkeruin. Olsokgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Medlemmer av Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Varmestua. Hvis regn blir gudstjenesten i Sarpsborg kirke. 22. juli kl. 12.00 Middagsbønn ved T. Kasbo

23. august 13. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 41-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Konfirmantpresentasjon.

TUNE KIRKE 7. juni 2. søndag i treenighetstiden – Salme 67, 2-6 Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

5. august kl. 12.00 Middagsbønn ved T. Kasbo

14. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Landeparken ved Ole Jens Hovda. Utdeling av 6-års bok. Korene synger. Grilling av medbrakt mat i parken etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460

9. august – 11. søndag i treenighetstiden (Israelssøndagen) Mark. 2, 23-28 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Israelsmisjonen.

21. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen

16. august – 12. s. i treenighetstiden Luk. 8, 1-3 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet.

28. juni 5. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 21-29 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Ingrid Melve. Skyss: 401 68 460

23. august – 13. s. i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo og misjonsutvalget. Nattverd. Ofring til misjonsprosjektet.

5. juli Aposteldagen – Matt 16, 13-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

2. august – 10. s. i treenighetstiden Kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

30. august – 14. s. i treenighetstiden. Kl. 11.00 Pilegrimsgudstjeneste ved R. Hansen og S. Flodin. Konfirmantene deltar. Utsendelse til pilegrimsvandring til Olavskapellet. Ta med niste. Olavskapellet kl. 14.00 Nattverdgudstjeneste ved R. Hansen. 6. september - 15. s. i treenighetstiden (Høsttakkefest) Luk. 10, 38-42 (Luk.17, 11-19) Kl. 11.00 Høsttakkefest ved R. Hansen. Sarpsborg Sanitetsforening deltar. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 13. september – 16. s. i treenighetstiden. Matt. 5, 10-12 Kl. 11.00 Diakoniens dag ved H. Torp og T. Kasbo. Menighetsrådsvalg. Ofring til diakoniarbeidet.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 14. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

15. juli kl. 12.00 Middagsbønn ved K. M. Alvsvåg.

12. juli 7. søndag i treenighetstiden – Luk 19, 1-10 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

19. juli – 8. s. i treenighetstiden Mark. 12, 37b-44 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

26. juli 9. søndag i treenighetstiden – Joh 8, 2-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

12. juli 7. søndag i treenighetstiden – Luk 19, 1-10 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. 26. juli 9. søndag i treenighetstiden – Joh 8, 2-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. 9. august 11. søndag i treenighetstiden – Mark 2, 23-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 23. august 13. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 41-48 Kl. 11.00 Samlingsgudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 30. august Vingårdssøndag – 1.Kor 3, 4-11 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. 1 til 3-åringer er spesielt invitert. Skyss: 401 68 460 6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 401 68 460.


www.kirkenytt.no

11

Juni 2015

Direkte forkynnelse

Flott start på radiosendingene fra Sarpsborg kirke Fire ganger skal gudstjeneste i Sarpsborg kirke sendes direkte på NRK P1. Den første gikk på lufta Kristi Himmelfartsdag, og ble ledet av prost Kari Mangrud Alvsvåg. Med seg hadde hun blant annet Sarpsborg kammerkor, under ledelse av Carl-Andreas Næss, Willem Wilschut (orgel), Stig Ottesen Ødegaard (trompet) og Marianne Aarum (fløyte). Liturg var Eva Johnsen og Anne Bjerke leste bibeltekstene.

Stor respons Mangrud Alvsvåg kunne glede seg over fantastisk respons, både fra de som var i kirken og de som hørte gudstjenesten direkte på radio. – Dette viser at det er behov for radiogudstjenester. Det er mange som ikke går i kirken, av ulike årsaker, sier hun. Prosten innrømmer gjerne at hun har følt på stoltheten i etterkant av gudstjenesten, og deler suksessen med alle som bidro. - Jeg har hørt gjennom opptaket av sendingen, og må jo si det var en bra gjennomføring. Og en bra radiosending. Vi har svært musikalske ressurser i Sarpsborg som det er gøy å kunne formidle ut, sier hun.

Sterk preken «I have a dream! I have a dream!», startet hun sin preken, og refererte til Martin Luther Kings drøm om en helt ny samfunnsorden der alle

Direkte: hadde all grunn til å være fornøyd med gjennomføringen av den direktesendte gudstjenesten i Sarpsborg kirke; Carl Andreas Næss, Kari Mangrud Alvsvåg og Willem Wilschut. er frie, der alle er likeverdige, der alle har de samme rettigheter og muligheter. «Hva er våre drømmer for fremtiden? Hva er våre fremtidsvisjoner? Har vi noen? Har vi noen som inkluderer fler enn oss selv, våre nærmeste, de vi er glad i? Vi har hørt at vi skal sette oss «store, hårete mål», men våger vi egentlig det?» «Det er klart vi kan forandre verden. Ikke i egen kraft. Ikke med egen viljestyrke og med egen moti-

vasjon. Men med Guds kraft, Guds vilje og i følge Guds løfter skal verden bli ny, og den skal bli til et sted der rettferdighet bor. Der Gud selv har sin bolig, hvor Gud selv tørker bort hver tåre, og hvor død, sorg, skrik og smerte er byttet ut med liv, glede, latter og velvære. «Kristus Jesus, den treenige Gud, vår skaper, frigjører og livgiver, skal en gang komme tilbake, reise oss opp fra graven, skape nytt liv og gjøre jord og himmel nye. Det tror jeg

på. Derfor drømmer jeg. Derfor tror jeg. Derfor hviler jeg i Guds nåde, mens jeg arbeider gjennom tanker, ord og gjerninger for å virkeliggjøre Guds drøm.», sa hun blant annet i sin preken.

Personlig – For meg er prekenen alltid personlig, og det oppleves alltid som å stille seg lagelig til for hugg.. Av med masken, for å levere et bibelsk forankret og teologisk holdbart

personlig vitnesbyrd som skal tåle motbør. Tøff tjeneste, men meningsfull og velsignet, sier hun. PS: Dette var en av fire direktesendte gudstjenester fra Sarpsborg fire dette året. Neste sending fra Sarpsborg kirke er 21. juni, deretter 18. oktober og på selveste luciadagen 13. desember. TOM HELGESEN: Tekst og foto

Ung religionsdialog i den globale byen Fire ganger skal gudstjeneste i Sarpsborg kirke sendes direkte på NRK P1. Den første gikk på lufta Kristi Himmelfartsdag, og ble ledet av prost Kari Mangrud Alvsvåg. Som ung har man ofte reiselyst. Lyst til å møte nye kulturer og mennesker, se nye plasser. Vi i Sarpsborg er heldige! Vi har store deler av verden samlet her! Mennesker fra forskjellige kulturer og religioner er naboer og går på samme skoler. Allikevel kan det være vanskelig å bli kjent med hverandre. Mange av oss er redde for det og de som er annerledes. Derfor inviterte Religionsdialogen i Sarpsborg til «Ung religionsdialog i den globale byen» den 26.mars. Resultatet ble ca 100 ungdommer fra Metodistkirken, Den norske Kirke, den Somaliske moské, den Albanske og den Bosniske moske, som sammen lyttet til foredrag og intervjuer, lekte, spiste og ble kjent med hverandre. Spesi-

ell fokus ble gitt til tema «Fasten» da ungdommene intervjuet hverandre og ble bedre kjent med de ulike religionenes forhold til faste. Hvorfor trenger vi en ung religionsdialog i Sarpsborg? Jo, fordi 15 % av barn og unge med utenlandsk bakgrunn blir diskriminert på skolegården p.g.a. sin nasjonale bakgrunn, fordi statistikk viser at nordmenn er mer skeptiske mot islam enn mot andre religioner, fordi vi som kirke tror at ALLE mennesker er skapt i Guds bilde og dermed fortjener å bli møtt med respekt og nysgjerrighet. Som majoritetskirke med en mørk historie, har vi i kirken et spesielt ansvar for å forebygge rasisme og fremmedfrykt. Under kvelden ble et svært rasistisk og hatsk sitat lest opp for ungdommene med spørsmålet hvem de trodde hadde skrevet sitatet. Flere trodde det var Hitler, og hakene falt ned når svaret viste seg å være vår egen kirkefar. Martin Luther var, som så mange andre i sin samtid, en rasist og medskyldig til å fremme hat mot

både jøder og muslimer. Mye har heldigvis skjedd i vår kirke siden den gang. Men vi må ikke glemme vårt ansvar. Et par kristne ungdommer hadde fått noe ekstra å tenke på når de gikk hjem. «Vi skal prøve å faste fra mat en gang i uken», sa de og fortalte videre om at de blitt beveget av muslimenes fortellinger om deres måte å faste. Mer kunnskap og forståelse! Mindre redsel og fordommer! Et av målene med samlingen var å finne ungdommer som vil sitte med i en fremtidig «ung religionsdialoggruppe» og være med å forme fremtiden for Sarpsborg som flerkulturell by. Og målet ble nådd! Siden møtet den 26. mars har en gruppe ungdommer fra de ulike kirkene og moskéene møtt to ganger. Vi besøker hverandre i de ulike hellige hus vi representerer, blir kjent med hverandre som individer, men også med de religioner vi tilhører. Stemningen er god og entusiastisk! Ungdom har en utrolig iver og kapasitet

å nærme seg denne utfordring som fremmedfrykt er, på en positiv og konstruktiv måte! Allerede er planer lagt om å tilby Kruseløkka og de ulike videregående skolene diverse workshops og forelesninger på temaet religionsdialog, vi er i full gang med samarbeid med EPA og Flere Farger Sarpsborg om en mang kulturell festival i høst og den 3. juni 2016, o.s.v. Personlig har jeg vanskelig får å finne ord for det håp og den glede jeg kjenner når jeg får jobbe sammen

med disse engasjerte ungdommene! Det er håp for vår verden! Selv om man kan bli lammet av redsel og mismot når man ser nyhetene om stadig nye terrorangrep i religionenes navn, så er et håp! Dialog er veien frem til mer forståelse og mindre frykt, også i vår globale by. Susann Persson Flodin Menighetspedagog i Saprborg menighet


12

MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Samlinger og møter FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang. Torsdag 20/8 kl. 12.00: Besøk av Greåker Frikirkes damemusikk. Andakt ved Lisbeth Heie Gregersen. Torsdag 17/9 kl. 12.00: Kirkeverge Jon Veflingstad viser bilder og orienterer om alle kirkene i kommunen. Kateket Kristin Tollefsen gir glimt fra barne- og ungdomsarbeidet. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring dagen før innen kl. 12.00 til Kirkekontoret: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-. LANDE BOSENTER

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

BJØRNSTAD FORSAMLING

JUNI Torsdag 11. 11.30: Formiddagstreff. Magne Grønlien holder andakt

Torsdag 11.jun 19.00 Torsdagsmøte Petter Aas

BETHANIA SARPSBORG JUNI Søndag 14. juni Synnøve Thoresen taler og synger.

LANDE BEDEHUS JUNI Søn. 7 juni kl. 18.00 Møte. Lande musikkforening og Olav Pedersen Ons. 7. juni kl. 11.00 Formiddagstreff. Irene Skaar, Kenth m/ flere synger. Formiddagsmat, utlodning.

JELSNES ­M ISJONSHUS

Torsdag 3. september kl. 11.00

JUNI Tirsdag 09.jun Vårbud. Dagstur til Maria-søstrene på Arneberg

JUNI: Onsdag 10. juni kl 11.30: Thore Thorkildsen og Olav Ruud.

Søndag 14.jun 17.00 Søndagstreff Gunnar Elstad Søndag 14.jun 17.15 Søndagsskole Torsdag 18.jun 19.00 Torsdagsmøte Anne-Marit Lærkerød Torsdag 25.jun 19.00 Torsdagsmøte Stein Løkkeli Torsdag 02.jul 16.30 Torsdagsmøte Fellestur til Fangekasa, avreise Bjørnstad 16.30 Torsdag 06.aug 19.00 Torsdagsmøte Torsdag 13.aug 19.00 Torsdagsmøte Torsdag 20.aug 19.00 Torsdagsmøte

Bevertning og utlodning. Trenger du skyss, ring 69 14 89 95.

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

VALASKJOLD BOFELLESSKAP Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

Kafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. 30. AUGUST KL. 11.00: Gudstjeneste ved vikarprest og Ellen Kasbo. Kom og Syng. Kirkekaffe med boller og brus.

MELLEBY BEDEHUS

Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang. Torsdag 3. september kl. 12.00 Sang, musikk og andakt ved Harald Bøe og Øystein Skaar.

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Sommeråpen kirke Sarpsborg kirke er åpen fra 1. juli t.o.m. 7. august mandag - fredag kl. 12.00 – 15.00.

Hver onsdag blir det MIDDAGSBØNN kl. 12.00 Gjør dette kjent og vær velkommen! Evt. henvendelser til: Eva Johnsen, tlf. 69151213 eller til Sonja Opsund, tlf. 69153991 / 95857006 Sarpsborg menighet


www.kirkenytt.no

13

MØTEPLASSEN

Juni 2015

Sommeråpen kirke Tune kirke er sommeråpen fra 1. juli og til og med 7. august fra kl 11-14.

Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Holleby, Greåker og Soli menigheter. Vi ønsker med dette å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel ­servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial ­kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8, ­Greåker med mindre annet sted er annonsert. Velkommen til våre møter!

Her kan du se den flotte kirken, ha en stille stund i benkeraden eller lytte til flott orgelmusikk. To tirsdager i sommer spiller kantor Henrik Brusevold «minikonsert» i kirken. 21/7 og 28/7 fra kl 10.30-12.00. Velkommen til Tune kirke!

8. SEPTEMBER KL 19:00

Velkommen inn !

Bør Den norske kirke vie homofile?

Bjørn Helge Sandvei, tidligere lærer ved Menighetsfakultetet Gaute Brækken, leder av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Desirée Paulsen Bakke spiller piano

Velkommen til 13. OKTOBER KL. 19:00 Asylmarsjen – hvordan gikk det?

hyggetreff på Thranes Café

Roald Amundsens gt. 33

Samlingene starter kl. 11.00, og det blir allsang, prat over en kopp kaffe ( med noe “attåt” for den som ønsker), andakt, utlodning og underholdning. Foto: Birgit Dannenberg Åse Brandvold, forfatter og journalist setter søkelys på asylinstituttet. Hvordan fungerer det? Hvordan får vi øye på menneskene bak asylsøknadene? Hvordan kan kirken engasjere seg? Musikkinnslag

LØRDAG 20. NOVEMBER Teatertur til Nationaltheatret.

høst 2015 Fredag 4. september: Andakt v/ Ingrid Melve (prest) Om «medisinvett» og andre nyttige tips v/ sykepleier Anita Martinsen fra Boots Apotek Fredag 2. oktober: Andakt v/ Elisabeth Varnes (prest) Tekstilkunstner Magda Imregh viser fram og forteller om noen av sine bilder Fredag 6. november: Andakt v/ Petter Johannessen (prest) Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder

Vi har reservert 70 billetter til den kritikerroste forestillingen «Morgon og kveld» av Jon Fosse. Anne Marit Jacobsen er skuespiller. Forestillingen begynner kl 18:00. Vi kommer tilbake med detaljer omkring avreisetidspunkt, påmelding og priser.

Fredag 4. desember: Andakt v/ Kari Mangrud Alvsvåg (prost) Sang og musikk v/ Carl-Andreas Næss og ei gruppe fra Sarpsborg kammerkor

Arr.: Sarpsborg menighet Komiteen: Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no


14 LIVETS GANG

www.kirkenytt.no

Juni 2015

Livets gang DØPTE Greåker kirke: Liam Solvin Larsen Mina Marie Halvari Fjeldberg Holleby kirke: Eira Pettersen Otilie Nesheim Brenne Ida Emilie Tveter Adrian Nordbye Johannes Vatvedt Kurlandkirken: Didrik Johansen Aas Brage Grimne Eide Olavskapellet: Edith Elise Hagen Sørli Sarpsborg kirke: Klara Johansson Jessica Meryll Forsberg Larsen Andreas Leander Mørkvik Kristiansen Ludvig Wehler Ottersen Thaline Simonsen Karlsen Nathalie Sofie Mellum Skogheim Tiril Asora Kalnes-Tønnesen

Helle Andrea Aune Madelene Kvalnes-Bakken Tune kirke: Phillip Leander Tomta Berg Mathilde Skjelle Asbjørnsen Emma Lysaker Bergby Mathilde Hjørnevik Gabriel Haukur Gauteplass Jorunn Sol Alexandra Nordmo Elise Olsen Rikke Sofie Lie Sandvik Olsen Olav Bråten Kvangarsnes Ella Sophie Berg-Sivertsen Amalie Heramo Guthu

Hans Gulbrandsen Gunn Lisbeth Skrøder Vidar Larsson Terje Nordtug Svenn-Olav Bjørnstad

VIGDE Greåker kirke: Margrethe Nettelhorst Motzfeldt og Jon Fredrik Bergdal

Sarpsborg kirke: Judith Evelyn Martinsen Ruth Solveig Flåtten Leif Norolf Persen Annie Johanne Christensen Helge Pettersen John Kåre Horne Kåre Arthur Klausen Lasse Simensen Mona Karin Amundsen Rakel Helene Løwheim Sven Henry Westby Solveig Mary Strand Alfhild Johansen Renè Sigurd Pedersen Rigmor Aasheim Karl-Otto Paulsen Per Bjørnstad Inger-Johanne Johansen Solveig Eilertsen Bjørn Moen Bjørg Katrine Olsen Ingrid Olise Brun Hansen Eva Walente Martha Brustad Håkon Oddvar Holt

Holleby kirke: Sigrid Helene Agnalt og Jan Morten Arnesen Silje Elisabeth Laursen og Tor Even Vatland DØDE Greåker kirke: Gerd Emilie Dyhre Else-Marit Jensen

Astrid Synøve Olsen Inger Sørensen Asbjørg Helma Wiberg Bjørn Hansen Laila Karoline Klipper Arent Kristian Olavesen Øivind Erland Einarsen Bjørn Kristian Vesterdal Ivar Johnny Nilsen

Serine Minge Anne-Lise Aas Hjørdis Jelsnes Oddmund Berg Erik Jon Rasmussen Ragnhild Eilertsen Asbjørn Bjørnland

Tune kirke: Reidun Jendine Johnsen Karianne Jakobsen Karin Synøve Jacobsen Eli Marie Lindseth Maud Gudbjørg Thøgersen Olaf Olseng Inger Synøve Bärnholdt Olsen Sten Andersen Tor Henry Bråthe Arne Jørgensen Asta Thorsen Jytte Sørensen May-Lisbeth Eriksen Karen Oline Johansen

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

SOMMERFEST torsdag 18. juni kl. 11:30 i Greåker kirke

RØMMEGRØT & SPEKEMAT KAFFE & KRINGLE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Minibusser kjører denne ruten og plukker opp de som har behov for skyss: Skysspenger: 40,-

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

10:30 Lande bosenter 10:40 Valaskjold omsorgssenter 10:45 Valaskjold bofellesskap 10:50 Tingvoll sykehjem

11:00 11:05 11:10 11:20

ASVO/Butterfly (bussholdeplass) Skogholtet (bussholdeplass) Hannestadtunet Bussholdeplass v/krokstien (Greåkerdalen)

Rullestolbrukere bes ta kontakt på telefon 69 11 68 00 innen kl. 12 tirsdagen før.

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter

CATERING

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf 69 35 40 20 Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arneskaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

ANNONSERE I KIRKENYTT?

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

SOMMERKONSERTER

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com

i kirker og kapeller i Sarpsborg

Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com

sommeren 2015 VARTEIG KIRKE

SARPSBORG KIRKE

Rakkestad  Janitsjar,     Varteig  Menighetskor,     dir.  Knut  Bøe  

Leva  Marie  Struzaite,  sang,     Christine  Møklegaard,  fløyte       Liv  Frengstad,  cello      

Onsdag 10. juni kl. 20.00

SARPSBORG KIRKE Onsdag 17. juni kl. 21.00

Sarpsborg Kammerkor,     dir.  Carl-­‐Andreas  Næss.     Gjesteartist:  Gunnar  Ericsson    

Ole-­‐Martin  Huser  Olsen,  gitar   Willem  Wilschut,  cembalo  

HAFSLUNDSØY KIRKE

ULLERØY KIRKE Søndag 9. august kl. 20.00

Per-Viggo Nilsen, fiolin Christopher S. Pedersen, sang Dagfinn Ravneng, klaver/orgel

SARPSBORG KIRKE

Onsdag 12. august kl 20.00

Helga  Johanne  Størdal,  sang     Vegard  Lund,  gitar   Willem  Wilschut,orgel/klaver  

HAFSLUND KIRKE

INGEDAL KIRKE

Søndag 16. august kl. 20.00

Per-Viggo Nilsen, fiolin Christopher S. Pedersen, sang Dagfinn Ravneng, klaver/ orgel

Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com

Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Fungerende kantor i Sarpsborg: Willem Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com

SOLI KIRKE

Onsdag 19. august, kl. 20.00

Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com

Bjørnar Spydevold, sang Ivar S. Haugen, orgel/klaver

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com

Torsdag 16. juli , kl. 20.00

Jo  Asgeir  og  Ingunn  Stræte  Lie     Presenterer     folkemusikk  fra  Telemark        

Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com

Sokneprest i Greåker: Ingrid Melve ingrid.melve@sarpsborg.com

Onsdag 8. juli , kl. 19.00

Feast  for  Fools,     Tom  Rønningsveen,  klaver      

Prost i Sarpsborg: Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com

Onsdag 22. juli , kl. 21.00

SARPSBORG KIRKE

Onsdag 1. juli , kl. 21.00

SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied

Sommerkonsertene er støttet av Sarpsborg Kirkelige Fellesråd, SA og Sarpsborg Kommune

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Kirkenytt nr. 3 - 2015  
Kirkenytt nr. 3 - 2015