Haldenkanalen kartfolder 2022

Page 1

Lillehammer

NORGE

SVERIGE

Bergen

Aurskog-Høland Rømskog

OSLO

Halden Strømstad Kristiansand Gøteborg Frederikshavn

DANMARK KØBENHAVN

Malmø Trelleborg

Kiel

Sassnitz

KART•2022–2023 Hamburg

BERLIN

TYSKLAND

www.visitHaldenkanalen.no

FOTO: JONAS INGSTAD

Marker Aremark


Trondheim

Velkommen til Haldenkanalen regionalpark! Welcome to the Halden Canal

Haldenkanalen er ett godt sted for alle – for de som bor her og de tilreisende. Det skjer mye i regionen både av arrangementer, utstillinger, natur opplevelser mm. Her finnes utallige muligheter, uansett alder. Vi håper at du vil være en god ambassadør for området, ved å ta del i det som skjer, gjerne sammen med venner og familie. Dette kartet vil være en god veiviser til de flotte opplevelsene. Du kan også følge med på nettsiden vår www.visithaldenkanalen.no eller følge med på Facebooksiden vår eller Instagram – Visit Haldenkanalen.

The Halden Canal is a good place for everyone – both local residents and visitors. Much is happening in the region: a diversity of events, exhibitions, outdoor recreation, etc. The possibilities here are endless, regardless of your age. We hope that you will be a good ambassador for the area by taking part in the things that are happening here, hopefully with family and friends. This map will be a good guide to the many good experiences that await you. You can also stay abreast on our website, www.visithaldenkanalen.no or find us on Facebook or Instagram at – Visit Haldenkanalen.

Tromsø

«Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»

VÅR VISJON

www.visitHaldenkanalen.no

Turistinformasjoner:

i

Visit Halden Ravelin, Indre festning, Halden 932 83 418

i

Visit Indre Østfold 45 45 34 45 Sommer: Nord om slusene, Ørje Vinter: Storggt. 55, Ørje


EN STOLT SOMMERTRADISJON!

Ørje sluse

Følg oss på facebook og www.soot-spelet.no Foto: Frode Bremnes

Billetter kjøpes på ticketmaster.no

Brekke sluser: Europas høyeste sammenhengende slusetrapp, 27 meter

Haldenkanalen – Slusene og SOOTspelet

Haldenkanalen er en norsk natur- og kulturperle – og et minnesmerke over den store kanalbyggeren Engebret Soot. Kanalen strekker seg nær 80 km fra Skulerud i Aurskog Høland til Tistedal ved Halden. Den ble bygget i 1852–1860 for å tjene tømmerfløtingen. Haldenkanalen er det eldste kanalanlegget i Norge.

3 slusesteder: Brekke, Strømsfoss og Ørje sluser Brekke sluser: – Europas høyeste sammenhengende slusetrapp - 27 m – 4 slusekammer Strømsfoss sluser: – 1 slusekammer Ørje sluser: – 3 slusekammer 3 locks: Brekke, Strømsfoss and Ørje locks Brekke locks: Brekke - Europe’s highest staircase locks – 27m. – 4 lock chambers Strømsfoss locks – 1 lock chamber Ørje locks – 3 lock chambers

www.v i s i t h a l d e n ka nale n.no

The Halden Canal – The locks and SOOTspelet

The Halden Canal is a Norwegian scenic and cultural pearl and a memorial to the great canal builder, Engebret Soot. The canal is almost 80 km long, stretching from Skulerud in Aurskog Høland to Tistedal near the town of Halden. It was built in the period 1852–1860 in order to facilitate the floating of timber. The Halden Canal is the oldest canal system in Norway.

Sluseanleggenes åpningstidspunkter For åpningstidspunkter til slusene, priser og transport av egen båt inn og ut av vassdraget, se www.haldenkanalen.no

Soot Spelet Få med deg forestillingen i Ørje sluser med store navn på plakaten. Stykket spilles i slutten av juni. Se www.soot-spelet.no for mer info. Billetter kjøpes på ticketmaster.no

Opening times of the locks For the opening times of the locks, prices and transport by your own boat in and out of the watercourse, see www.haldenkanalen.no

Soot Spelet Don’t miss this performance at Ørje locks. www.soot-spelet.no Tickets may be purchased at ticketmaster.no


STRØMSFOSS En liten perle i Haldenkanalen. Her finner du Møllerens Hus – kombinert cafe, interiør- og klesbutikk, Strømsfoss Mølle med møllemuseum og galleri. Servicebygg med dusj og WC. Bobilparkering. A little gem in the Halden Canal. Here you will find Møllerens Hus – a home furnishing and clothing store, which also features a café, Strømsfoss Mill, where you will also find a mill museum and an art gallery. Service building with showers and WC. Motorhome parking.

RØMSKOG SPA OG RESORT Et fantastisk hotell med unik beliggenhet. Fra hotellet kan man padle kano, og det er merkede løyper dersom man ønsker å ta en sykkel- eller gåtur.

FREDRIKSTEN FESTNING Over Halden by troner mektige Fredriksten Festning. Et av landets best besøkte turistattraksjoner. Her er det museer, spisesteder, hotell, minigolf, spøkelsesløype, lysspill, ulike arrangement mm.

A fantastic hotel with a unique location. From the hotel, you can paddle a canoe, and there are marked trails if you want to go for a bike ride or a hike.

FREDRIKSTEN FORTRESS

The mighty Fredriksten Fortress towers over the town of Halden. One of Norway’s most visited tourist attractions. Here you will find museums, restaurants, hotels, miniature golf, a haunted path, a light show, various events, etc.

SKULERUD Her møtes vann, vei og bane. På lokstallen kan du handle lokalt håndverk, klær, interiør og kortreist mat. Det er mulighet for overnatting i Smia og bobilparkering. Where water, road and track meet. At the locomotive shed you can shop local crafts, clothes, interiors and short-distance food. There is the possibility of accommodation in Smia and motorhome parking.

ØRJE BRUK / KANALMUSEUM Området har ett av Norges mest attraktive dampbåtmiljøer. Her ligger også Haldenvassdragets kanalmuseum – et senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap om kanalen. På samme område ligger også Galleri Ørje Brug, med varierende utstillinger hele sommeren.

VIA FERRATA HALDENKANALEN For hele familien. Europas lengste hengebru i en Via Ferrata - 124,3 m lang, 15 meter over Haldenkanalen ved Brekke sluser, klatrerute og zipline (250m). Kanoutleie og kiosk. For the whole family. Europe’s longest suspension bridge in a Via Ferrata - 124.3 m long, 15 meters over the Halden Canal at Brekke locks, climbing route and zipline (250m). Canoe hire / kiosk.

In Norway, this area is a mecca for steamboat enthusiasts. The Halden watercourse’s Canal Museum is located here – offering all sorts of interesting experiences, activities and information related to the canal. Galleri Ørje Brug, a local art gallery, is located in the same area with a variety of exhibits throughout the summer.

BÅTTUR I HALDENKANALEN Om sommeren kan du nyte deilige båtturer på Haldenkanalen. I kanalen finner du både dampbåter og motorbåter, rutegående og charter. In the summer you can enjoy lovely boat trips on the Halden Canal. Here you’ll find both steamboats and motorboats, scheduled and charter.


Padling/paddling Med idylliske viker, odder og øyer er det klart for vakre naturopplevelser for de som ønsker en padletur. Haldenkanalen og innsjøer i området egner seg meget godt til turpadling. Langs kanalen finnes både strender og gapahuker i tillegg til de spektakulære sluseanleggene i Brekke, Strømsfoss og Ørje.

If you want to do some paddling, the canal offers beautiful natural scenery with a host of idyllic coves, spits and islets. The Halden Canal and the various lakes in the area are very well-suited for canoe trips. Along the canal, you will find beaches and lean-tos in addition to the spectacular lock facilities at Brekke, Strømsfoss and Ørje.

Kano (K)-, kajakk (J)-, SUPbrett (S)-utleie/hire

Villa Kornsjø, Halden (K) Stora Lee Camping, Aremark (K, J) Kirkeng Camping, Aremark (K,J) Bråtorp Camping (K) Haldenvassdragets Kanalmuseum, Marker (K) Rømskog Spa & Resort, Rømskog (K) Sup Rømskog (S) Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland, kun grupper (K) Brekke Sluser (K) Halden Padleklubb (J) Joval gård (K) Frivilligsentralen, Aurskog Høland (K) Halsnes Friluftsenter (K,J)

For utfyllende informasjon om utleiestedene se www.visithaldenkanalen.no

Fiske/fishing Det er rike fiskemuligheter både i saltvann og ferskvann. Bli med fiskeguider og ta de store fiskene fiskeland.no/fiskeguider

There is a wealth of fishing opportunities in both salt water and fresh water. Hire a fishing guide to help you catch the big fish fiskeland.no/fiskeguider.

Fiske i saltvann krever ikke fiskekort. Fiskekort til de fleste elver og vann i området kan kjøpes på www.iNatur.no For øvrig finnes det andre utsalgssteder langs Haldenvassdraget, blant annet på bensinstasjoner og sportsbutikker.

Fishing in salt water does not require a fishing licence. Fishing licences for most of the rivers and lakes in the area can be purchased at www.iNatur.no In addition, there are other places that sell licences along the Halden watercourse, e.g. at petrol stations and sports shops. The places where you may fish are listed on the map.

Fiskemuligheter er listet på kartet. www.iNatur.no • www.fiskeland.no


Vandring/hiking Områdene i Haldenkanalen Regionalpark er ypperlige for vandreturer. Her er et utall merkede løyper og stier. Det finnes også flere lysløyper i regionen. Se www.ut.no for mer informasjon.

The area along the Halden Canal is splendid for hiking. There are an endless number of marked trails and paths here. There are also many lighted trails in the region. See www.ut.no for more information.

Legg gjerne turen innom en av de mange sportshyttene eller gapahukene som finnes.

Choose a route that takes you by one of the many sports cabins or lean-tos in the area.

Kart selges på turistkontorene. Digitale kart over Østfold og Akershus. www.turkart.no

A map may be purchased at the tourist offices. Digital maps of Østfold and Akershus counties. www.turkart.no

Se www.visithaldenkanalen.no for mer info

Allemannsretten/General right of access Innebærer at alle kan ferdes fritt i naturen i Norge/

Means that everyone have free right access in the outdoors in Norway Alle mennesker kan • ferdes fritt til fots eller på ski • raste og overnatte i naturen • ri eller sykle på stier og veier i utmark og overalt på fjellet • bade, padle, ro og bruke seilbåt • plukke blomster, bær og sopp • fiske fritt etter saltvannsfisk • ferdes over dyrket mark om vinteren (dvs. når marka er snødekket eller frosset) • Ferdes fritt med båt, fortøye og gå på land langs kysten ... MEN på naturens egne premisser Vær oppmerksom på følgene: Telt eller campingvogn kan ikke settes opp nærmere enn 150m fra hus eller hytte. Det er heller ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien. Ferdsel er forbudt i sjøfugl reservatene i tiden 14. mars til 15. juli. Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog eller mark i tiden 15. april til 15. september. Kokeapparat som er basert på petroleum (primus) regnes også som åpen ild.

Everyone is allowed • free right of access on foot or on skis. • to rest and spend the night in the outdoors • to ride or bicycle on paths and roads on uncultivated land and everywhere in the mountains • to bath, paddle, row and sail. • to pick flowers, berries and mushrooms • to fish freely for salt-water fish • to travel over cultivated fields in winter (i.e. when the field is covered with snow or frozen) • to travel freely by boat, moor the boat and go ashore along the coast ... BUT according to nature’s own premises. Pay attention to the following: Tents or caravans may not be set up any closer than 150 m from houses and cabins, nor is it permitted to camp at lay-bys along the road. Entry is forbidden in sea bird preserves in the period from 14 March to 15 July. It is not permitted to start a camp fire in forests or fields in the period from 15 April to 15 September. Cookers that are based on petroleum (primus stoves) are also regarded as open fires.


Topp 10 sykkelruter Nasjonal Sykkelrute nr. 9. «Villmarksruta» er merket fra Halden og går nordover langs Haldenkanalen og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert. Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på FV21 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net og www.ut.no har også mange gode forslag.

Sykkelutleie/Bike rental:

Kirkeng camping, Aremark Rømskog Spa & Resort, Rømskog Visit Indre Østfold, Ørje Solstrand Brug

National Cycle Route no. 9. “Villmarksruta” (the Wilderness Route) is marked from Halden, stretches northward along the Halden Canal and continues all the way to Trondheim. It is marked on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there. We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net and www.ut.no also has many good recommendations.

2

Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

23 KM

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved parkeringsplassen på Erte. Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

FOTO: JONAS INGSTAD

Last ned vår sykkelbrosjyre for flere sykkelturer tips og mer info på www.visithaldenkanalen.no

1

HA L D E N

9

HALDEN

38 KM Femsjøen rundt/Femsjøen round trip

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på FV 21 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal. Gravel and asphalt roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the stretch run along National Highway FV 21, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.


Last ned vår sykkelbrosjyre for flere sykkelturer tips og mer info på www.visithaldenkanalen.no

Solstrand Brug

2

HALDEN

Topp 10 sykkelruter Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

23 KM

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved parkeringsplassen på Erte. Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på FV21 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net og www.ut.no har også mange gode forslag. HALDEN

Sykkelutleie/Bike rental:

35 KM

Kirkeng camping, Aremark Grenserittet Midt (cycle trip near the Swedish border)

Rømskog Spa & Resort, Rømskog Prestebakke–Ørsjøen–Fredriksten festning. Skogsbilveier, stier, asfalt. Visit Indre Østfold, Start ved Prestebakke skole mål på Ørje Fredriksten festning. Solstrand Brug

HALDEN

38 KM Femsjøen rundt/Femsjøen round trip

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på FV 21 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal. Gravel and asphalt through light(the rolling hills. Some parts of the National Cycle Route roads. no. 9. Trail “Villmarksruta” stretch run along FV 21, which can have fairly heavy traffic. Wilderness Route) isNational markedHighway from Halden, Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.

stretches northward along the Halden Canal and continues all the way to Trondheim. It is marked 4 on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there.

9

We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net and www.ut.no also has many good 36 KM recommendations.

Villmarksruta/Wilderness route

Strømsfoss–Tistedal. Asfalt og grus. Følg nasjonal sykkelvei nr. 9. «villmarksruta» langs vestsiden av Aremarksjøen og Femsjøen til Tistedal. Last ned vår sykkelbrosjyre for Cycle Route no. 9, “villmarksruta” (the Asphalt and gravel roads. Follow National Wilderness Route), alongtips theog west side of lakes Aremarksjøen and Femsjøen to Tistedal. flere sykkelturer mer info på www.visithaldenkanalen.no

5

6

1

2

A R E MA R K

26 KM

Aremarksjøen rundt/Aremarksjøen round trip HAL D E N

Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på FV 21. 23 KM Start/mål i Strømsfoss. Asphalt trail through light rolling hills. Some parts of this stretch are on Siljedalen og Holvannet rundt/round trip National Highway FV 21. Start and finish at Strømsfoss. Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved parkeringsplassen på Erte.

AREM ARK

30 KM

FOTO: JONAS INGSTAD

3

Nasjonal Sykkelrute nr. 9. «Villmarksruta» er merket fra Halden og går nordover langs Haldenkanalen og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert.

FOTO: JONAS INGSTAD

1

Aspern rundt/Aspern round trip HALDEN

Fosby–Tripperud–Fjell bru–Fosby. Lett kupert løype på asfalt. 38 KM Deler av strekningen på FV 21. Start/mål Fosby.

Fosby–Tripperud–Fjell bridge–Fosby. Asphalt trail through light rolling hills. Some parts Femsjøen trip of this stretch rundt/Femsjøen are on National Highway FVround 21. Start and finish at Fosby.

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på FV 21 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal.


Prestebakke–Ørsjøen–Fredriksten festning. Skogsbilveier, stier, asfalt. Start ved Prestebakke skole mål på Fredriksten festning.

Strømsfoss–Tistedal. Asfalt og grus. Følg nasjonal sykkelvei nr. 9. «villmarksruta» langs vestsiden av Aremarksjøen og Femsjøen til Tistedal.

Asphalt and gravel roads. Follow National Cycle Route no. 9, “villmarksruta” (the Wilderness Route), along the west side of lakes Aremarksjøen and Femsjøen to Tistedal.

5

6

A R E MA R K

AREM ARK

26 KM

Topp 10 sykkelruter

Aspern rundt/Aspern round trip

Aremarksjøen rundt/Aremarksjøen round trip

Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på FV 21. Start/mål i Strømsfoss. Nasjonal Sykkelrute nr. 9. «Villmarksruta» er merket Asphalt trail through light rolling hills. Some parts of this stretch are on fra Halden gårand nordover Haldenkanalen National Highway FV 21.og Start finish atlangs Strømsfoss.

7

og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert.

Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på FV21 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net og www.ut.no har også mange M A R Kgode E R forslag.

Sykkelutleie/Bike rental:

Rødnessjøen rundt/Rødenessjøen round trip Kirkeng camping, Aremark

37 KM

Lett kupert løype på asfalt rundt Rødenessjøen nord for Ørje. Rømskog & Resort, Rømskog Start/mål ved rådhuset Spa i Ørje. Asphalt trail Visit through light rolling hills around Lake Rødenessjøen north Indre Østfold, Ørje of Ørje. StartSolstrand and finish Brug at the town hall in Ørje.

30 KM

Fosby–Tripperud–Fjell bru–Fosby. Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på FV 21. Start/mål Fosby.

National Cycle Route no.bridge–Fosby. 9. “Villmarksruta” (the Fosby–Tripperud–Fjell Asphalt trail through light rolling hills. Some parts Wilderness is marked from Halden, of thisRoute) stretch are on National Highway FV 21. Start and finish at Fosby. stretches northward along the Halden Canal and continues all the way to Trondheim. It is marked 8 on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there.

9

We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. M ARKER The website www.bikemap.net and 23 KM www.ut.no also has many good Buerkroken rundt/Buerkroken round trip recommendations.

Lett kupert løype på asfalt på østsiden av Øymarksjøen ned til Buer. Deler av strekningen på FV 21. Start/mål ved rådhuset i Ørje.

Asphalt trail through light rolling hills on the east side of Lake Øymarksjøen down to Buer. Some parts this stretch arefor on National Highway FV 21. Last ned vår of sykkelbrosjyre Start and sykkelturer finish at the town hallmer in Ørje. flere tips og info

på www.visithaldenkanalen.no

10

1

2

RØMS KOG

AURSKOG- HØLAND

12 KM Eidet–Sandviksand t/r | Eidet–Sandviksand round trip HAL D Epå Nasfalt på østsiden av Rømsjøen. Lett kupert løype Start/mål ved FV 21/Eidet – nord i Rømsjøen.

23 KM

Asphalt trail through light rolling hills on the east side of Lake Rømsjøen. Start and finish on National Highway FV 21 at Eidet on the North side of Lake Rømsjøen Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved parkeringsplassen på Erte. Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

34 KM Nybakkrunden/Nybakk round trip

FOTO: JONAS INGSTAD

9

Grusveier/stipartier. Egnet for terrengsykkel. Runden er merket med skilt HALDEN «Nybakkrunden». Start/mål ved Oliven Samfunnshus på Nordre Mangen.

38 KM Gravel roads and/or paths. Suitable for off-road bikes. This round trip is marked with signposts reading “Nybakkrunden”. Start and finish at Ovlien Femsjøen rundt/Femsjøen round trip Samfunnshus (the community centre) in Nordre Mangen.

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på FV 21 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal. Gravel and asphalt roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the


Aurskog Høland – www.ahfa.no

len eki Tos

FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Skar Berg Ørseng

Løkkev

Brevik Furuholmen Bjerkeli

Sykkelruter

n Karlsø

Start/stopp for sykkelruten

HALDEN

MARKER

Granholme

s Karlsøy

Tosekalven

1

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km

7

Rødenessjøen rundt • 37 km

2 3

Femsjøen rundt • 38km

8

Buerkroken rundt • 23 km

Ekevika

Singlefjorde

Øke

Singløy Kverndalen

Grenserittet midt • 35 km AURSKOG-HØLAND

9

Eidet - Sandviksand tur/retur • 12 km

10

Nybakkrunden • 34 km

AREMARK

4

Strømsfoss–Tistedal • 36 km

5

Aspern rundt • 30 km

6

Aremarksjøen rundt • 26 km

37

Apalvik Makøy

n Sandøy

Storhavna

Gravningsund Buvika

FLERE RUTER: www.bikemap.net – www.cyclingnorway.no

Gjøvika

SE

KK

Kirker

EN

44

HALDEN

AREMARK

MARKER

RØMSKOG Rømskog

AURSKOG HØLAND

Idd

Asak

Holmgill

Øymark

Aurskog

Immanuel

Rokke

Aremark

Ørje

Bjørkelangen

Berg

Tistedal

Klund

Løken

Prestebakke

Enningdalen

Rødenes

Hemnes Mangen

Aktiviteter

Hotell

Badeplasser

Kirk

Severdigheter

Camping/Telt

Fiske

Bob

Spisesteder

Hytter

Sykkelruter

FLERE RUTER: www.bikemap.net | www.cyclingnorway.no


Rømua

Norum

Lørenfalle n

Haldenkanalen

Bla

ørum

ørumsand X

Utallige muligheter

ad

F

Tertitten UrskogHølandsbanen

uttarsrud

Klo

Aktiviteter og severdigheter HAL DEN Via Ferrata Haldenkanalen

2

Klatring på grensen

3 3

Fredriksten festning: Spøkelsesløype, minigolf, geocaching, museer, omvisninger, konserter m.m.

4

Halden Golfklubb

5

Brygga Kultursal

6

Fredrikshald Teater

6

1 Håøya Heia

Strømsfoss: Mølle, museum, galleri, Møllerens hus, sluser

19

Haukenestårnet

2 Venemoen

8

21

SUP Rømskog

3 Storøya

Bøensætre Husmannsplass

9

25

Romerike Golfklubb

Kirkeng Events

26

Frilund gård

12

Strømsfoss Handel

29

13

Arestad gamle prestegård

30

Bjørkebadet

9 Ørje elva

31

Høland hall og aktivitetspark

10 Kirkebyøya

M ARK E R

5 Halsnes #

319

6 Sæterøya Kinnåsen

Killingmo alpakka- og besøksgård

7 Tjuvholmen

32

Setskog Landhandelmuseum

7

Rød Herregård m/galleri

14

Joval Gård

33

Smia

Hjelmkollen

10

Elgåfossen

11

Brekke Sluser – Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Via Ferrata.

www.visithaldenkanalen.no

16 16 17

Ørje Brug: Haldenvassdragets kanalmuseum, sluser, galleri, brygge for DS Turisten og DS Engebret Soot, DS Hans

17

Sjøglimt leirsted

18

Kjølen Sportcenter

17 20

Feriefabrikken Tantebo

17

Ørje fort

18

Basmo festning

12 Kanaltangen 13 Trolløya

kenes

Kulturarena

14 Vestfjella – Skotjern

35

Kollerud Gård

15 Skjæra

22

Kurøen bygdetun

23

Bygdetunet, Hemnes

24 28 29

16 Tripperød 17 Brekke 18 Vadet Svarterud AKERSHUS

Aur Prestegård

Se mer info på Neset visithaldenkanalen.no eller turkart.no

Urskog fort Lokstallen

hov

ØYEREN

eren Seter

Sæte Lund

Restaurant – kafé – selskapslokale* H AL D E N no rd

Ulverud

34

238

HAL DE N syd

22

n

9

Gansdalen

11 Husborn friområde

ere

Matfatet

DS Engebret Soot, DS Turisten, DS Hans

By

nes

13

Svinesundsbroene

Fjellsrud

8 Høvleritomta

Busterudparken

15

Hvalsetra

4 Vortungen

6 8

Heia

Øy

1

a

AU RS KO G –HØ L A ND

ARE M ARK

33

Gapahuker ter

M A RK ER

and

L Klufterud

Kopper Nes

Bjørnstad

Bjørnstad

Stasjonen på Løken

E Skjenn Hvesse

Gillingsrud


Basmo festning

www.visithaldenkanalen.no

Lun

Klufteru

238

and

Restaurant – kafé – selskapslokale* H AL DEN syd

H AL D E N no rd

Brygga Steak & Ribs

Vekst Spiseri

Butts Bistro & Tandoori

H AL D E N fest ni ngen

Havna Restaurant Motz Konditori Havnehagen Gastropub

Østgaard Gildehall

*

Sponvika Bryggerhus

* kun for grupper

Bakergaarden Café Butt’s Tandoori & Fast food

Den Gamle Kommandant

Bruget

*

ARE M ARK

*

Båtcaféen på Ørje

Solstrand Bruk

Kongshallene

Bryggerhuset

Bjørnstad

Stasjonen på Løken

Curtisen

Fredriksten Kro

Kokkekollektivet

Bjørnstad

M A RK ER

Erlandsens Conditori og Café

Brygga Mat- og vinhus

*

Joval Gård

Koppe Nes

*

236

ud

Båsta Aages Bakeri og Konditori Evenby

Shanghai House

Båstad

Aslakby

Thai Kitchen Café Lagd

Utveie Agne Håkås Håkås Sand Rakn

Mørkåsen

244

Sandum

Mørk Sandstangen Kanel Kafé Bjørkelangen 208

*

Skjen Hvesse

Gillingsrud Væte

Berger

Hjertum

Sko Gimmingsrud

ørkfoss Mørkfoss

Ninas Café

Big Dream Vittenberg Steakhouse Tose229

Tangen S Bus Rud

GLOMMA

AU RS KO G –HØ L A ND Aur Gjestegård

*

Furulund Café

Eidsverket

Møllerens Hus

Restaurant Fjøset

FLERE SPISESTEDER I HALDEN: www.v is it H ald e n .co m

Berger oss Halvorsen Café og catering

B Hje Solbergfoss Åser Torshov Aslerud bygda TB Tosebygda Rømskog Spa &Radderud Resort Lier Solberg Heller # Hovin HobølKro og Camping Nord Steinby Tømt 207 207Ingstad Eik Bjørke Eikeber Eikeberg r Bjørnstad ASKIM Lunder HolterOlberg Odalen Onstad 115 Nyborg Gudim rkved Mørkv Skavaug Kolstad Torp DramstadSauerud Grøtvet Hol Ilen Eidareng Rud Slitu Rom 206

236

Skoro

m

Slitu

Askim 8

Fusk Sekkelsten

lsten

Overnatting Bobilplasser

1 2

Park Hotell

3 4 5 6

Svinesund Motell & Kro Villa Kornsjø

Fredriksten Camping Langholmen Turist- og Fritidssenter Bokerød Campinghytter

2 5

10 11

Skakkestad

12

Budalsvika Ubetjent DNT-hytte

Bøensætre husmannsplass

Sulerud

Nord Steinby Kampenes Torp Skjørten og Kro Camping

Stellplass bobiler Joval Gård

Vammeli Camping Tangen Vamma Guldberg

Rørvik Camping

Fangekasa Bibelcamp

Oraug

Stellplass bobiler Tangen

Sukken Camping

Stora Lee Camping

Fredriksten Hotell Thon Hotel Halden

Stellplass bobiler Strømsfoss Kirkeng Camping

Grand Hotell

Bråtorp Camping

8

4

MARKER

19

115

Haukenestårnet KjosDNT-hytte Ubetjent

E Hoie

Skallerud KYSTLEDHYTTER Vister

AURSKOG–HØLAND

3

Stellplass bobiler på Skulerud

17 20

Rømskog Spa & Resort

21 23 27

Høland Gaardsmotell

28

Killingmo Alpakkagård – glassiglo glamping

29

Øgard på Finstadbru

Eidsverket

Frilund Gård Bjørkelangen Hotell

M Hje

201

L

Foss

Onstad Brekke 22 Sluseassistentboligen, Ski H Aslaksrud Brekke 23 Fløterhytta, Åsrud Lysaker Holene Foss TrandemStrømsfoss Ladim Lysakermoa Fjøset, 24 Tveter Vang

Myrer

Tveite

Marker Skipperud Hau Tveter 25 Flagghytta, Skjelle 26 Smia, Skulerud Skjørshammer bryggeTo Skrikerud Meieribyen Toen 195 Karterud

Eng

Skiptvet Ekeberg

Sperstad

Kje Dr

Røs

Åby Borgen Nordby Skauge Haug Åmot Os Solberg 115 Øst Vestby Berg Fossberg R Vidnes Skattebøl Brekke Grav Krossby Holtet

Hytter: www.visithaldenkanalen.no / www.fiskeland.no | Kystledhytter: www.oslofjorden.org | Gapahuker: Se egen liste Tjernsbekk

MMA

1

AREMARK

Jaren

GLO

HALDEN

Hov

Haugen

Hellum 163 Båserud Mer


Femsjøen Aspern

10

Stora Lee

3

Ara

11 12

Rømsjøen

13

Setten

Badeplasser

Øymarksjøen HAL DE N Aremark) (Delvis

ARE M ARK

Mjermen

18 19 20

M A RK ER

Fjella (Marker)

Skår Skjelin

ned Minge

AU RS KO G –HØ L A ND

21 15 Kornsjø 21 Kirkesand 15 Sæterøya 9 Tripperød Rødenessjøen Rødnes øst (Marker) 22 2 Vanninga 16 Tjuvholmen 22 Sandviksand 10 Fosbyskjæra 6 Skulerudsjøen LAKSEFISKE 3 Kruseter 23 Vestre23Rømskog 17 Tangen 11 Remnevannet Røytjern Hemnessjøen 7 4 Store Ertevann 14 Enningdalselven Nordre Rømskog 24 18 Ytterbøl 24 Kirkevika 12 Tolsby badeplass 5 Engevika 15 badeplass Tista 19 Østre Otteid 25 Tangen 13 Kirkeng 6 Sponvika 20 Husborn Aurskog Høland 26 –Halsnes 14www.iNatur.no FISKEKORT/INFORMASJON: – www.fiskeland.no www.ahfa.no Fangekasa 7 Svalerødkilen

Lysvannveien (Marker)

Hauge Revelsby Flatberg 112 Blåkollen Sk

Dalen

Mingedal 28 Ulviksjøen Solberg

121

Ullerøy Vestberg Plommen 30 Damtjern Kårheim

120

Basken96 Komperød Sandviken 142 Rød Strømnes Bjørnland Delebekk Holleby

2 3 1

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km Femsjøen rundt • 38km

ANDRE SJØER

8 9 Femsjøen 10 2 Aspern AREMARK 11 3 Ara Strømsfoss–Tistedal • 36 km 12 44 Øymarksjøen (Delvis Aremark) 5 Aspern rundt • 30 km 13 5 Rødenessjøen 6 Aremarksjøen rundt • 26 km 6 Skulerudsjøen

HOVEDVASSDRAGET

7

Grenserittet midt • 35 km

Ørsjøen Store Erte Stora Lee Rømsjøen Mjermen Setten

LAKSEFISKE

Hemnessjøen

Hasle

14 15

Enningdalselven

7

8 Buerkroken rundt • 23 km25

Berbyfjellene Øst (Halden)

Klavestadhaug Mørvikholm

18 Skjelin 9 Eidet(Marker) - Sandviksand tur/retur • 12 kmJale 19 Vestsiden Hauge Flatberg Blåkollen 10 Nybakkrunden • 34 km 20 Fjella (Marker) Nålum Ringstad

Immanuel Rokke Siljedalen og Holvannet rundt • 23km

Lysvannveien (Marker) Rødnes øst (Marker) Vestre Rømskog Nordre Rømskog

Solberg

Skjeberg

Løkka

Delebekk

Aurskog Høland – www.ahfa.no

Gravningsund Buvika

Skar Berg Ørseng Gjøvika

Holmgill

Øymark MARKER

Aremark

Ørje7

N KE

Jørstad

Rød

Bø Heltorp Slang

E6

Dø Slang

Løkkevika

Hjelmun Lobsgård

SE K

Granholmen Grimsøykilen

s Karlsøy

Aurskog Single-

Tosekalven

fjorden

Bjørkelangen

Rødenessjøen rundt • 37 km

Ekevika

Løken Singløy

Kverndalen

Hemnes Mangen

AURSKOG-HØLAND

9

B

AURSKOG HØLANDGrimsøy

Rømskog

Rødenes

Vol

Ingedal

n Karlsøy

Start/stopp for sykkelruten

RØMSKOG

MARKER

Lilleby

n Sandøy

Brevik Furuholmen Bjerkeli

AREMARK

S

Skjeberg

Komperød Sandviken Storhavna

Prestebakke

AREMARK

Vik

Lilledal 110 Løkke Gunnarstorp Brandstorp Hornes Guslund Ullerøy Vestberg Kårheim Østby Apalvik Risum Kvastebyen Løkkeberg Delebekk Høysand Makøy Ås Strandbekk 96

Klund 8 Buerkroken rundt • 23 km

Enningdalen

Delås

127

112

Berg Tistedal Femsjøen rundt • 38km Grenserittet midt • 35 km

Sandbakke Mø

37

n kile

Asak

S

Navestad Ranum Molteberg Sandåker 64

e Tos

Sykkelruter

Øketangen

93

Årum

Nordre Boksjø (Halden)

Kirker

HALDEN

V

Grims ISES I

Ekevika

44

1 2 3

s Karlsøy Holtet

Vålerkroken Borgenhaugen V Singløy (Aurskog-Høland) Kverndalen Tveter

Tista

FLERE RUTER: www.bikemap.net – www.cyclingnorway.no FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Idd HALDEN

Ise Grim Granholmen

HafslundKroken

Borregård Rødenessjøen rundt • 37 km

AURSKOG-HØLAND Vestfjella (Aremark)

21 22 23 24

V

n Karlsøy

SingleSARPSBORG Tosekalven Fjell Gjellestad Svingen fjorden

ØRRETFISKE

16 17

Løkkevika

Berby

Hafslundsøy

MARKER

GJEDDE-/ABBORFISKE

Skar Berg Ørseng

n

Maugesten

Jørsta

Brusevoll Lindemark

Finnestad

kile

1

Guslund

Solberg

Start/stopp for sykkelruten

Fiske

L

166 Østby Risum Kvastebyen Åserød Løkkeberg Hauger Delebekk Høys Kolstad Ås Småberg Strandbekk Varteig

Brevik Furuholmen Ravneberget Bjerkeli Kurland Vestby

HALDEN

Langmark Buråsen 29Lilledal 184 RøytjernGunnarstorp 110 Halvorsrud BrandstorpGrasløsHornes

109

Sykkelruter

R

Nålum

154

Ringstad Suteren

e Tos

27 Skulerud

8 Langholmen/Ystehede

127

Vik Gryteland

Åleskjær Storbogen Jale

188

M

S Ranum Skantebygd Molteberg Sandåker

202

Vestfjella (Aremark) Vestsiden (Marker)

Båserud

Haugen 64 Bergedalsåsen Navestad

Nordre Boksjø (Halden)

Skjebergkilen

4

17

Store Erte

Skjebergkilen

9

1 2

Eidet - Sandviksand tur/retur • 12 km 37

Ingerøy

Øketangen

Kjølerbak

Varpet

Mørvikholmene Korterød Svalerødkilen

Mørvika

Kjeøya



Haga

Rånås

Aulifeltet

X

Tranbu

Rånåsfoss

et Blaker

Hogsetgrenda

Varsjøen Krokstad

25

Eikeberg

Berg

Kukollen #

Harafallet

Aurskog

28

kollen

al dsd

Skjatvet

30

Komnes Gromsrud

#Tunnsjøen

Kaståsen

Bj

Åserud

Tyrihjellen

Frogner Ton

330

Eidsverket

Ensrud

Mo

Hi n le

da

m

Solberg

#

338

Krokedal FET

Mørk

r d

Vestby

ud

259 22

Veiby

a

elv

ds

Linto

Båstad Melleby

Viktjernhøgda

M

la n

Heiås

330

Bøn

1 Ydersnes Kolberg rma je

Søndre Høland

# Fleskevannet

333

Gåsvika

25

12

Hølvannet Igletjern

Nylenda

21

Haugen Øgarden

#

333

Hellingstjernet Stangebrot TrandumRøvasshøgd 33 Gryttjernet Trandum nnet Erteva Tårnby

Tukun Haga

Tørnby Tørnby 9 Sand

Sørsaga Abbortjern Nordli

4

Vortungen Ramberg

17

Haukenesfjellet 335 Sandum

5

21

Bøen Tårnby

Soprum 293

Vesle Risen

315

21

22 Rømsjøen SørStorøya

Dan

Svartebotthøgda

#

313

22

beT

RØMSJØEN

Damtjernet Ertevann 23 Strand 3 Nordneset 11

RØMSKOG

286 Slavannet

Erteva SandtjernFallet

Dansarberg

Rømskog Haukenes

fjellet

253

Bunes

Stangebr

24

Bøen 2

Rømskog Enga

Kula

Røvasshøgd

329 Nordby

Vortungen

Hølvannet

326

Sundsrud Sandum Ertevann Hauk 19 enes19 Haga 3

#

Pavestad

Halsnes 26

Lukashy

326

Trandumseter

204

Digerneset

Mjermen

Holmbru

23 Furulund Hemnes

Kirkeby

# 330 SøplerViktjernhøgda

Heiås

Røyrvik

#

340

Stensrud

Gåsefjorden

264

35

Store Rekket

Tukun

Bergsjø

n

d

Torp

HaugstølSjølyst Måstad 332

Måstad

Mosaby

327

Solum

der

EngerVenta eberg Venta

335

Østby

Øg

Rud

#

Hellegård Gangnes

Stikla Pella 257

352

Hallangen

#

Kinnarslund

260

299

Lembruheia

32

Vardehøgda

#

Eikeheia

Bolstad

Kongtorp

Hjellebøl

Grasmoen

Setskog

24

Kolstad

Naddum

Nes

299

Setten

Hafstein

257

Kråkfoss

Åser

25

# 1 Nymoen 237 Vinterstad

318

Auten

Dalsroa

Lund Komnes Foksen Saksegård d Stikla

#

#

Tannsjøen

Tangen

13

#

AURSKOG HØLAND Fallet

Olberg

Skjervangen

Hverven

Øskja

Tuen

Krokstad

Bunes Holen

#

Momoen Hølands 21 31 Løken #

Varde

en

Midtfjella

Østby

Store Langsjøen Åmot

ng

#

Buvika

345

Sætra

k

266

LØKEN

Bølertjern 353

a el

#

Bolfoss

317

Langsjølungen

Aurset

Breidsjøen

29

309

Fosser33

Steffarud

ør

Store Garsjøen

23 34

Maltjenn

Øysjøen

347

20 328

305

Ljøn

Mangfjellet

#

26

347

358

Molidalen

392

Bliksrud

Elgheia Skreppestad

en

Ru

Midtskog

#

Runddelen

Haugrim

27

364

#

370

Moen

#

Askerud

386

Havsjøen

Lunderby

Haneborg

Bjørkelangen

Hogstadsæ tra

Tangåsen

Nordby Auten

Lierfoss

BJØRKELANGEN

Tævsjøen

#

286

#

210

Moseby

370

Sot

Tjernsmo

335

Hedum

Dingsrud

Ring-

352

Busåsen Hauklund

Aursmoen Halvorsrud

Lomsnes

10 skogen

#

#

359 370

Mangen

Lokshaug

Aurskog 24

Viggenes

Mang-

381

Åsnes

Finstadbru

28 29

Jar

Fj

Busjøen

Nordre Viksjøen Mangen

AURSKOG

Kjellingmo

Mork

Kjølen

Strand

279

Borstad

Ovlin

367

Tranum

29

ovehøgda

30

#

Sameie-364 åsen

Steineia

Gravliberg

Bjørknessjøen

28

Gåsebrenna

Rennespellet

Hogset

Ingjer

# Rakeiet Rabbillen

Hauger

n

ossum

331

Vesle

379

#

Fjuk

Løvlia

373Børen

404

Ulviken

342

Store

Bjørknes

Botn

Tresjøa

Staurhaugen

Huseby Kjølstad

Paradismyra Brautersæter

#

Nettmangen

Romsjøen

401

FalletltFinnho sjøen

oe

Foss

#

Foss

aker X skanse

Buhol

Gruesætra

Auli

X

Fl

Julton

Ringsby

281

#

281

Vardekolle ØsttuH


#

338

Krokedal FET

Mørk

r d

Dalsroa

299

#

22

en s

Linto Melleby

Båstad Båstad

Ringstad

erud Tårånrud

Gutu Gutu fsrud

Berger

Hov #Foss 263 Solberg 266 Løken

#

Sørbråte

Dillevik Hærsetsjøen

Bingen

Myrvoll

Løvås Skjønhaug Kreppa 271

Grottenberg Tveiten

TRØGSTAD

Tveiten Garsrud

Taraldrud Ådal Vikeby Buvika 259 Hungervann Vikebyhøgda

KvillerKvilleråsen 258

Ramstad Vister Skårer

Fjellengtjernet

Skinnerudtjern 259

Berger

LøkenLundebyvannet

Hærland

Kinn

Grav

Toketorp

Røn

16

Hu

Langvannet Flatasetra Rømungane Åkevannet Langvasshøgda 302 Jåvallsetra

Folkenborg

213

MellebyBjørke Enga Østby

Ringsby

281

Nes

Nes 126 Nybru

Nybru Trosterud Trosterud

Østervallskog Østen

306

Furuli 204 Degnes

297

297

Huevann Gorotjern

Klemetsby

Blekketjernshøgda 291

Gåseby

Töcken

Stillesby

Tøcksfors

Lifjorden

Haga

ElsnesHotvet

Bunes

Vardekolle ØsttuH

204

Huevann Kallak 22 Kirkeng Lundstjern Østenby Langnes E18 Lund Funderud Måstad Svarverud Damtjern Grini Krossby Åsgård 252 Berg lvestad Kamperud Hobøl Baggetorp Solberg Klund Holo Klund Øyerud Haug Langvannet Kåtorp Fjell Smerkerud Rud 285 204 276 ekum Steinsvann Bøli Lytomt Dynjan 295 21 Eidsberg EIDSBERG Vik Sukken Haug Bredegg Eidsberg Berger Lervannet Askerud 281 Tønnelsrud Finnestad 273 Trømborgfjella Kursmose Moseby 277 useby Sjøglimt Grimsby Holohytta Stensrud Trømborg Neple Veiby Ysterud Fossum Kolshus Enger s Ertevann MARKERBroketjern Rud Gutu Rånås Løenga Kulevannet 273 Neset Spestad Krokstad Gjøvasshøgda Engen 290 4 TorerudBerger 186 n 105 Borgås Brutjern Jonsvanna Ørje Langard ØRJE Brennemoen ger Knoll Blyvollen Stormosen 18 Skukustad Gjøvann 2 13 Glørud Pengerud Melleby Skjør Krossby Vesterby 5 Lihagen 17 rp 15 16 16 7 Djupetjern 8 17 Lihammeren Kåtorp Bøn SOLSTRAND Heia Sandåker237 Honningen 267 Li 9 8 veDintorp Melleby 220 Vardetjern Gjølsjøen Langevannet253 Ringsby 22 20 amstad Setertjern Fossum Torp Brøntorp Stumpeslett Melleby Gimle Jaren Søby Blankevanna æk Ankerud Li-Langen Kolstad Snesrud Lenda Grastjern Krokvannet Engstad Vågelsby Årnes Grøndal Holtsrud Vortvet 181 Kroktjern Gjulem Vesttorp Mårud Ringsby 20 Hølbekk Kån Torper Lømbu Kolstad st Hosten Frønessjøen 194 Kraugerud y Østby Nordeng 240 Grunderud Djupedal Holøs Lien 196 kkestadelva Solbrekke Høytomt Sørenga Bærekas SævesBuer Lund Rådalshytta Slora st Stensvann Ledengen Gudim Haslem Berby Holmetjern 180 Steinsvannshøgda Breidmosen Strekerud Nybu Gåsa Rakkestad Haugård Ledengtjern Langtjern Bergenhus Øymark RAKKESTAD 226 Ringstad Nygård Solbrekke Jerberg 178

Ås

281

#

302

204

5

N

Narvestad

Børresrud

Rødenes

Folkenborg 7

JØE

Mysen

Klerud

be

RØMSJØEN

Hølvannet

ESS

oen mark

Momarken Homstvet

Rødenes

Sandum

Klerud

DEN

Sletner

123

Homstvet

Mona

256

Skog

Dal Krokstad Våler Våler Torper HaugtomtHallerud 256

erHung Kongsbakk Kongsbakk vann

22

Ulvevannet Ulsby 306 Åseby 5 Ulsby Hien

211

ss

E918

Dal

Holone

22

Laslett

235235

Fluetjern

Skislett Jåvall Skrikerud 14 Skrikerud Skislett Glunnberg Jåvall Fokerud

en

Jørentvet

Buer

302

Ulvevannet Krokslottet

Oppsal

nd

Ultvet

Oppsal

Evenby 285 Bråten LervikKroksund 18 Huset Krok Rakke BaStørløs Rakkestad

Vegatjern

ksu

Ultvet

#

Setra6

285

stad

Åmot 235235

Åser

15

Ydersbotn

Krok

Lier

Østby

125

Rød

Auten

267 Strengen 268

Strengen Riser

ed

Nes

Havnås Havnås

Langset Jorud

Haugen 22 OppdalTangenRiser

Furuly

27

313

Nybruhøgda

308

26

#

Oppskot

Grefslisjøen Langset

Fjellstua

Kro

Haugen

Øyestad

Engemosen

Stusrud

#

21

Butjernet Karsbytjern

336

308

273

Ånnerud 123 Skjærungrud Øgdern Kalsrud 249258 Haratjernshøgda

Skjønhaug 271

Grav

Bingen

23

Risen st BleiketjernLangSlavasshøgda Rømungen vann

29

Bunes

Grimsrud Grimsrud

286 Slavannet

RøytjernSlavasshøgda #

Store

Da

22 Rømsjøen SørStorøya

RØMSKOG

336

Skulerud

6

245

Kallak Kallak 245

31

Dansarberg

Svartebotthøgda

Rømskog Haukenes

Damtjernet Ertevann 23 Strand 3 Nordneset 11

Vesle Risen

Skulerudvann 2

Bøen 2

fjellet

293

25

Stomperud

Bråte

Hærset

Frøshaug Gopperud

Strønes

ud

Rud

21

Pavestad

3

Sentvet Sentvet

akker nsegg Bredegg Trøgstad røgstad

g

115

17

Haukenesfjellet 335 Sandum

253

Erteva SandtjernFallet

Rømskog Enga

Stangeb

24

Bøen Tårnby

Sundsrud Sandum Ertevann Hauk 19 enes19 Haga 3

#

Bjørkenes

Hallangen

Utveien

trønes erud

7

Ringstad

Olberg

4

Vortungen Ramberg

Soprum

Veiby

lva se

Heiås

Kirkeby

Viktjernhøgda

330

M

Sørsaga Abbortjern Nordli

5

1 Ydersnes Kolberg rma je

Søndre Høland

nd

# 330 SøplerViktjernhøgda

35

Tørnby Tørnby 9 Sand

Vortungen

26

12

Gryttjernet Trandum nnet Erteva Tårnby

Tukun Haga

Halsnes

Bøn

la Hø

Torp

HaugstølSjølyst Måstad 332

Måstad

Heiås

d

23 Furulund Hemnes

rn

EngerVenta neberg Venta

333

329 Nordby

Digerneset

Mjermen

Holmbru

Bergsjø

de Øg

259

Rud

Røyrvik

Østby Solum

Røvasshøg

Hellingstjernet Stangebrot TrandumRøvasshøgd 33

Tukun

264

Hellegård Gangnes

Stikla Pella 257

Gåsefjorden

Kinnarslund

260

299

Haugen Øgarden

#

327

#

Lund Komnes Foksen Saksegård d Stikla

ud

335

Hjellebøl

Vestby

21

#

Nes

SVERIGE


Lifjorde

Honningen 267 Li 9 8 veDintorp Melleby 220 Vardetjern Gjølsjøen Langevannet253 Ringsby 22 20 amstad Setertjern Fossum Torp Brøntorp Stumpeslett Melleby Gimle Jaren Søby Blankevanna æk Ankerud Li-Langen Kolstad Snesrud Lenda Grastjern Krokvannet Engstad Vågelsby Årnes Grøndal Holtsrud SVERIGE Vortvet 181 Kroktjern Gjulem Vesttorp Mårud Ringsby 20 Hølbekk Kån Torper Lømbu Kolstad st Hosten Frønessjøen 194 Kraugerud y Østby Nordeng 240 Grunderud Djupedal Holøs Lien 196 kkestadelva Solbrekke Høytomt Sørenga Bærekas SævesBuer Lund Rådalshytta Slora st Stensvann Ledengen Gudim Haslem Berby Holmetjern 180 Steinsvannshøgda Breidmosen Strekerud Nybu Gåsa Rakkestad Haugård Ledengtjern Langtjern Bergenhus Øymark RAKKESTAD 226 Ringstad Nygård Solbrekke Jerberg 178 adalen Grindstad 70 Buer 10 Vestby Gjølstad 277 Åsmundrud tubberud Haugsten Filtvet Eng Stikletjern Bjørnstad Eng Skjørtorp Rakkestadelva 204 182 Galborgen Haug 157 Solerud Deli Levernes Åstorp Liholtet Torp Skiselva Haraldstad Mellomdalen Vedal Halvorsrud Nordby 213 4 Haugby Langnes Glenge 158 Moslora Hagen Dammyra ØYMARK181 Kalaker Tolsby Herre-Fosser Dalene SJØEN gnerud Viken Selvik Nerstorp Moen Grimstad Ski Struten Linnestad Otteid18 Tjærnes Vestgård Gautestad Lerkerud Rørvik vika Søgård Vestby Fosser Nygård Sørby 190 Gråbøl HarlemHoltet Modal Ilebekk Linnekleppen 325 Ytterskogen Steketangen Danstorp Saksåsen Trantjern KjennerTorp Rud Skalle Skjølja 91 Krosby Damsløkka Rud Sambøl Skinnarbutjern Øverby Førisdal Åmot Melleby Otteid v. Hen Torp Lia Nerby Degernes 19 Stegen Torgrimbutjern220 Djupvik Kirkenga Gjøby 6 19 Nokkerud 194 Jonsrud Smedshaug 105 Lystjernhøgda Slevika EngenHolvin Nakkim Nakkim Årbu Rørvannet Førisdal Rørvik 235 Rødtjernhøgda BøensLåby 207 Omvik Svaet 20 Uttisrud Stensrud 192 Nordby Demma Fossebekkbrua 25 fjorden Lund Pilhaug 226 167 11 Væle 232 Holtet 111 Østtorp Krok Horntjernåsen Bøen 231 Kolbjørnviksjøen Erte Strand Moen Tjøstøltjerna Løvik Ådalen Ertevannet Sørenskas Dammyra Snopestad Heier Bredholt 8 11 Lysebråten Langetjernet Setertjernet Kilesjøen 13 228 Strøm Erteskogen Kløsa Våla Lundehøgda 10 LE Blytjerna Elgutu STORE BergstrømStrømsfoss tvoll Høyås 220 Krokvannet Siljeholt 127 STRØMSFOSS Nes 192 180 Vatvet pydevoll Nesødegård 6

FO

Lenna

Holt

Buer Setre Trindborgåsen

Børtevannet Børt Tangen Oppsjø 132

Grøvle Brudal 141

n

Tvetervann

dbekk Rønneld Prangerød

Ingridtjernet

OrmoRød

jerteråsen

Syverstad

Holtet seberg

27

Ingedal

Gjellestad

n

Østtorp Ås

Åsmundsenga

Tobru

Vik

Røsnes Vikshaugen Vestgård 5

Totorp Haugene

Bekkhus Hjørnegård Østgård Sønstegård Strupe

104 Berg

Edet

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Sørlie

Løkkeberg Alsrød Unneberg Isebakke Haug Bekkeli Leiren

en

22

21

Refne

Li

214

Torby

Moen

7 Sauøya Brattøya

1 Fjell

1

Tosterød

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

15 103 Risum

Knardal Rishaugen

Vardeåsen 9

Asak

Dal Orød 2 Hattefjell

Øberg

Åsgård

BREKKE

Nes

1

214

11 11 22 23 204 Abortjern

lille Erte

Hølen Fjell

Trollnes Trollnestjernet 199

205

Kollerødtjernet

9

234

Bråten

Trollhøgda 200

s Rødsvann

5

210

Fiskeløs

Nordby

165 Ørnekula

Ulsrød

Asprekfjorden Sund Klaretjern Remne 11

245

200

Mo Tripperød

2 ASPERN 106

200

TRIPPERØD

16 10 8 Holmegil

Bjørkebekk

Kasetjernet Alingmoen

225

Blankefjell

Gøtelitjern Vardekollen

3

Ormtjern

Blæsehøgda

1

Steinselva

17 Krusetertjern

Vanninga

Granli

Haralund 214 Brattås

Mosbekk

Kollerødfjellet

Nygård Vesttorp Mørholt

Mosserød

Tolsby 12 Mosviken

15 8 10

246

209

Rød

Espelund SKJÆRA Rivekrakken

Tromopp

Kvisler Berger

Leksrød

Hallesby

Fossby

AREMARK

Holevannet Kvislerseter Krokvann

236

6

Rødsmoen

10

Rjør Storøya

Kasa 14

Skolleborg

Kjørelva

Høyås

Røser

Tretjerna

Skolleborgørvann

Litjernet

Lajordet

204 Buer 13 Prestegården Aremark 176 KIRKENG Kirkeng Vik Tangen Rogdalshøgda 13 Djupvann Haugland

Håkabyfjellet

2 18Tistedal 12

1

Fyldeng

12

Trestikle

Sloreby

Rive

193

Demmeåsen

4 6 24 7

Fange

AREMARKSJØEN

Rødvann

Mørk HALDEN, NORD Skogen

2

3

Holt

Stangebråtåsen 234

Fjell

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Bislingen

Huseby Kil

Eng

Rivegård Dagerød

236

237

Korsetvannet Rokke Korset

Voll

Sønstevoll

14

18

241

Kjølasjøen

Vesttorp

Kråkgullåsen

Ramntjernet Ryggerød 202 Kjørkeliåsen Presteng

168

Vesttorpfjellet

Bunessjøen

Rønnås

Hagelund Holtet Ormeto Bergsjøen Bergsland Slora Langtjernet Rokkevannet

Søle

262

Kampetjernet

Holen Gjuer

Stiksvann

Elgetjernet

Bjørvannet

173

Skjekleseter Bjørke Vatnemellom Gulltjern Bjørkebråten Velund 209 166 Tingsby

Grinderød Slora

Kramperås

Skjeklesjøen

22

Skjekle

180

Laksen Sandvannet

Vatvetelva

12 4

174

9

Breidtjern Elgsgravtjernet Korstjern

Krokvann

Stora Lee

129

Fjell

Hivann

EN

Iversby

Skjebergdal

Bråten

179

Høgnipen

191

Torgrimsby

tgård

Ø

Lervik Sjølbuvannet 250 Bergrøten

Hivannskollen

FE MS

Øby

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Urdevannet


Syverstad

Tobru

Vik

Røsnes Vikshaugen Vestgård 5

Totorp Haugene

Bekkhus Hjørnegård Sønstegård Østgård Strupe

104 Berg

Edet

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Sørlie

Løkkeberg Alsrød Unneberg Isebakke en Haug Bekkeli Leiren

21

Sponvika 8

9

1 Fjell

15 103

7 Sauøya Brattøya

Dal Orød 2 Hattefjell

Risum

Knardal Øberg Rishaugen Eskevika 5 Holm Lundsholtet

4

5

Solheim

Folkvang

Idd

Heier

Ystehede

8

22

Lund

222

Gullund

Breidkas

248

Tjernholt Skottene Liholt

Fransebakken

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Mørte

Haugåstjern

Vardeåsen

Nordbakke

Halvorstjern 274 Tjernimellom Mortvannet Høgestang

Grønetjern

n Boksjø

255

Damtjern

243

Steinsvannet

253

17Skogen

Otertjern

Folkevann

Langvann

Lifjell

Hvitsand 8

Lundene

Buer

Bufarhaugene

Ør

Fugleleiken

238

S BOKSJØ

256

Steinslundtjerna

Geiteryggen

Geddelundtjern

Elgsjøen

Hokksjøen

Bråtene

3 FolkåSøtholmen Glenne Nypeto Ende Klo

Danmarkstjern

Plassen

Berbytårnet 16

Holtsenga Berby

Hisøya

Hallerødåsen

212

Hølvassdraget

Prestebakke

Hallerødsetre

Blanktjern

Buer

Klabogen Brekke

12

Kroktjern

Ørsetre

Tangen Geddelund

Vardeåsen 214 Idebøen

Teigen Trestikket 232

Tostensetåsen

Vestli

Kivedal

Hallerød

Moberg

Brønntjern

Opset

Haugene Haugbergfjellet

Bokerød

8

101 Setre Lysevannet 1 Berget Bøen n Kornsjø Bjørnholtet Sevtjern Ålgårdskilen Øgården Løvås Paulsbu Rødsvannet Lia Løksvann Vardåsen 102 Trettebekk Hasleto Langtjern Kornsjø Trolldalen Enningdalen Bråtene Damtjern Enningdalselva

Skee

Diersteinsåsen Bakken 14 Hølvannet 219 Golden Værmyra Mjølnerød Sandvann ElgvannSvantjernhaugen Fjellet LangevannetSmedsrød Berg Grøntjernfjellet Skogen 197 226 Signebøen Ødegård s Enningdalen Kirkebøen Kirkevannet

Årbu

Grøvet

Hogsjøen Kitterød

Bjørkebekk

225

Krokvann

Nybøletjern

Burefjellet

217

Sanderød

mstad

Holvann Hafsrødkasa 4 Kverntjern

Aspedammen

Ystehedkilen

8 Holmegil

Blankefjell

Korstjern

9

STORE ERTE

Herrebøkasa

16 10

Kasetjernet Alingmoen

Breidtjern Elgsgravtjernet

174

Haugetjern Skårefjellet

Torp

Solbakken

Gjestebrygger 1 Ydersnes 2 Skulerud 3 Rømskog 4 Ysterudvika 5 Ørje 6 Østre Otteid 7 Strømsfoss 8 Skjæra 9 Skodsberg 10 Tripperød 11 Brekke 12 Tistedal

1

4

106

200

TRIPPERØD

Gøtelitjern Vardekollen

3

lille Erte

3

2 ASPERN

Klaretjern Remne 11

Trollnes Trollnestjernet 199

Ormtjern

214

Blæsehøgda

HALDEN

Stokkebru 3

3

Torp

E6

Krusetertjern

FREDRIKSTEN FESTNING

Stumberg

Hov

IDDEFJORDEN

204 Abortjern

Tripperød

Asprekfjorden Sund

Hølen Fjell

11 11 22 23

1 17

Vanninga

2 18Tistedal 12

Steinselva

Mo

Ulsrød

Granli

Haralund 214 Brattås

BREKKE

Nes

1 Asak

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

1

HALDEN, SYD

Svinesund 2

6 Tosterød

Li

Refne

6

Haugen 7

22

N

Åsmundsenga

Huseby Kil

Storøya

200

165 Ørnekula

Åsgård

209

Mørk HALDEN, NORD Skogen

2

Mosserød

Rjør

236

JØEN

Gjellestad

Moen

ØRS

n

Ingedal

Torby

Høyås

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Bislingen

Kvisler Berger

Kjørelva

SJ ØE

27

Voll

Sønstevoll

214

Demmeåsen

Rokke Korset

Eng

FE M

Holtet seberg

Korsetvannet

Østtorp Ås

Hisøya

N KORNSJØ

Grefsrød Saga Holtet

10

Mellan Kornsjøn

Urdevannet