Tidsskrift for Psykoterapi 2017 3

Page 2

TEMA: MENTALISERING

FORMANDEN SKRIVER

Pia Jeppesen Psykoterapeut MPF Formand for Dansk Psykoterapeutforening

Vi befinder os nu midt i efteråret, og andet halvår af 2017 er godt i gang. Foreningens sekretariat har haft en lang sommerferie, og vi har i august budt vores nye administrative medarbejder Louise Precht velkommen. Sommeren har jeg også brugt på at rekruttere foreningens nye sekretariatschef. Præsentation af Karin Mette Thomsen kommer i næste nummer af tidsskriftet. FOLKEMØDET

I midten af juni deltog jeg for første gang i det årlige Folkemøde på Bornholm. Ved Folkemødet overværede jeg mange givende og spændende oplæg og debatter, som gav mig mange nye synpunkter og indspark. Jeg mødte mennesker og knyttede relationer, som på sigt kan være gavnlige for foreningen. DIALOGMØDE MED BØRNE- OG SOCIALMINISTEREN

Foreningen modtog før sommerferien en invitation til dialogmøde med Børne- og Socialminister Mai Mercado vedrørende det nye skilsmissesystem. Jeg og sekretariatet deltog i mødet, hvor der også deltog mange andre foreninger, som alle havde hver deres input. Det var meget interessant, og vi fortsætter det politiske arbejde, så vi igen og igen kan være med i den politiske dialog. På hjemmesiden kan man altid følge med i, hvilken medieomtale foreningen har, senest debatindlæg om forebyggelse i Altinget og om stress i Kristeligt Dagblad. KVALITETSSIKRING

Jeg er glad for, at kvalitetsudvalget er kommet i gang med arbejdet. Formålet med kvalitetsudvalget er at arbejde grundigt med udviklingen af uddannelserne, sætte nye standarder og sikre, at der sker en løbende kvalitetssikring. Hele psykoterapeuterhvervet er baseret på, at vores uddannelsesinstitutter bevarer og vi-

2

dereudvikler den gode kvalitet. Gruppen arbejder tæt sammen med Forum for Uddannelser og er nedsat for en 2-årig periode. BESTYRELSESARBEJDE

Når du læser dette tidsskrift, har bestyrelsen ligesom sidste år været på et 2-dages seminar. Foreningen arbejder jo efter arbejdsprogrammet, som du kan se på hjemmesiden, og efter konkrete handleplaner, som rækker frem til marts 2018. På seminaret har vi blandt andet diskuteret Dansk Psykoterapeutforenings visioner og strategi de kommende år. Det er nødvendigt at justere og diskutere – ikke nødvendigvis vores mål, for de står i vores vedtægter, men hvordan vi opnår dem, og om vi er på rette kurs. Det er en løbende proces, som bestyrelsen prioriterer højt. Og bestyrelsen lægger op til, at dette arbejde skaber grundlag for en revidering af vores arbejdsprogram og handleplaner, som den kommende bestyrelse skal beslutte i foråret 2018. PÅ BESØG

En del af mit arbejde, jeg som formand har prioriteret, er arbejdspladsbesøg. Det fortsætter jeg naturligvis med. Den direkte dialog med jer psykoterapeuter er enormt vigtig for Dansk Psykoterapeutforening. Vi er spredt over hele landet og arbejder i mange forskellige ansættelser, og den viden, jeg får fra mine besøg, er uvurderlig i det videre arbejde med foreningen. GENERALFORSAMLINGEN I 2018

Den årlige generalforsamling afholdes den 3. marts 2018. Ved dette års generalforsamling vil der være formandsvalg, hvor jeg genopstiller. Længere inde i bladet vil I finde et uddybende interview med mig, som handler om den tid, jeg har været formand. Her kan du se, hvornår du skal melde dit kandidatur, hvis du ønsker at stille op til formandsvalget.

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.