Page 1

PP

UT

DETTE SKJER HØSTEN 2019 Bø og Sauherad har en mengde med lag, organisasjoner og arrangementstilbydere som til sammen tilbyr et bredt spekter av opplevelser. KALENDER Arrangementskalenderen gir deg oversikt over aktiviteter som skjer i Bø og Sauherad i perioden fra 14. oktober til 31. desember 2019. Hva vil du prøve? Delta på aktivitetene, sett kryss i ruta foran og bli med i trekningen av flotte premier på Nyttårsaften 2019. Kanskje det er du som blir Æresborger 2020! LODD Napp ut kalenderen, kryss av i ruten etter hvert som du deltar på arrangementer og ta den med til Nyttårsaften arrangementet på Bø torg 31.12.2019. Der putter du loddet i kassen og er med i trekningen. Trenger du flere kalendere/lodd? De er å finne på kommunehuset, Gullbring; Bø senteret, Sønstebø tunet og diverse matbutikker.

Navn:

LODD

ER

NA

Telefon:

Vi skaper framtida sammen


OKTOBER OKTOBER 14. oktober r Kl 17-19 r Kl 18-21:

15. oktober r Kl 11-12: r Kl 14-17: r Kl 19: r Kl 21:

14. oktober r Kl Arena 17-19 åpningsuke: Ung Arena åpningsuke: Ferskingkurs i friluftslivModul 1. Sted: Gul Ung Ferskingkurs i friluftslivModul 1. Sted: Gullbring. Gratis. Arr:DNT. Ung Arena og DNT. Gratis. For ungom. Arr: For Ungungom. Arena og www.facebook.com/ungarenamidttelemark www.facebook.com/ungarenamidttelemark r Kl 18-21: Tegneserieforum: Vikinger i tegneserier. Tegneserieforum: Vikinger i tegneserier. Gratis, åpent forGratis, alle. åpent for alle. Sted:490, Stasjonsvegen 490, Akkerhaugen. Sted: Stasjonsvegen Akkerhaugen. Arr: AkkerhaugenTegneserieforum. Rocksamfunn, Tegneserieforum. www.rockhauge Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn, www.rockhaugen.org

15. oktober r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring. Gratis.Gullbring. Gratis. matpause etterpå. Aktive eldre. www.aktiveldre.no Felles matpauseFelles etterpå. Arr: Aktive eldre.Arr: www.aktiveldre.no r KlArena 14-17:åpningsuke: Ung Arena åpningsuke: Markering avfor verdensdagen for psykisk hel Ung Markering av verdensdagen psykisk helse. Sted: Gullbring. Gratis. alle. Arr: Ung Arena. Sted: Gullbring. Gratis. For alle. Arr: UngFor Arena. www.facebook.com/ungarenamidttelemark www.facebook.com/ungarenamidttelemark r KlVenn 19: Fascisten Min Venn Fascisten - en satirisk musikal. Storsalen. Sted: Gullbring, Storsalen Min - en satirisk musikal. Sted: Gullbring, For voksne/ ungdom. Ibsen. nettsiden for pris: For voksne/ ungdom. Arr. Teater Ibsen.Arr. SeTeater nettsiden forSe pris: www.gullbring.no/emner/arrangement/ www.gullbring.no/emner/arrangement/ r Kl 21: Gregoriansk med sang fraledet middelalderen Gregoriansk kveldsbønn medkveldsbønn sang fra middelalderen av Henrik ledet av Henr Ødegaard. Nes kyrkje.ogArr: Sauherad Ødegaard. Gratis. Sted: NesGratis. kyrkje.Sted: Arr: Sauherad Nes sogn. og Nes sogn. www.helsing.nowww.helsing.no

16. oktober 16. oktober r Kl 11-11.45: for de over 65 med fysioterapeut r Kl 11-11.45: Trim for de overTrim 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. i turnus. Gratis. Sted: BøArr: Frivilligsentral. Aktive eldre. www.aktiveldre.no Sted: Bø Frivilligsentral. Aktive eldre.Arr: www.aktiveldre.no r Kl 19: i Fjoset - Visning av filmer etter Gunhild og Birger Kinck Filmkveld i Fjoset - Visning av filmer etter Gunhild og Birger Kinck r Kl 19: Filmkveld ved Tore Bjørn Sted: Kr Evju Bygdetun. Kr 100,-. ved Tore Bjørn Pettersen. Sted:Pettersen. Evju Bygdetun. 100,-. Arr:Bygdetunlag. Nes og Saude Bygdetunlag. www.evjutunet.no For alle. Arr: NesFor og alle. Saude www.evjutunet.no r Kl Arena 18-20.30: Ung Arena presenterer: Foredrag ved Adil Khan. Gratis. Over 13 år. r Kl 18-20.30: Ung presenterer: Foredrag ved Adil Khan. Gratis. Over 13 år. Arr: Ung Arena. www.facebook.com/ungarenamidttelemark Arr: Ung Arena. www.facebook.com/ungarenamidttelemark 17. oktober r Kl 12: ke helse, r Kl 18:

18. oktober r Kl 18: r Kl 18.30:

r Kl 20.30: r Kl 21: r 19. oktober r Kl 10.45: r Kl 14-18: r Kl 21.30 20. oktober r Kl 13: r Kl 15:

17. oktober r Kl Arnea: 12: Ung Arnea: Foredrag Arne Holte: Slik fremmer barn og unge Ung Foredrag med Arne Holte:med Slik fremmer vi barn og ungesvipsykiske helse, Sted: Gullbring, storsalen. 115,-. alle. Arr: Ung Arena. Sted: Gullbring, storsalen. Kr 115,-. For alle.KrArr: UngFor Arena. www.gullbring.no/emner/arrangement/ www.gullbring.no/emner/arrangement/ r Kl 18: i Eldhuset; Matkultur i Eldhuset; Bønner Kurskveld og Belgvekster. Kurskveld med Jorid Matkultur Bønner og Belgvekster. med Jorid Vale ogSted: Ana Evju Verbelen. Sted: Kr Evju Bygdetun. Vale og Ana Verbelen. Bygdetun. 300,for kursKr og300,mat.for kurs og mat alle. Arr: www.evjutunet.no Evju Bygdetun. www.evjutunet.no For alle. Arr: EvjuFor Bygdetun.

18. oktober r Kl 18: - ”Fråtilfagraste til ljosaste vår” med Birgit Landsver Hyggetreff - ”FråHyggetreff fagraste vinter ljosastevinter vår” med Birgit Landsverk og Sted: Kittil Lindheim. Sted: Gunheim gml og Kittil Lindheim. Gunheim gml skole. Graits. Forskole. alle. Graits. For alle. www.facebook.com/groups/710758998975731/ www.facebook.com/groups/710758998975731/ r Kl 18.30: Terreng: Fjeld. Anne En Grimstad Fjeld.om Enlivets forestilling om livets opp- o Ulendt Terreng: Ulendt Anne Grimstad forestilling opp- og basert på hennes erfaringeretter og opplevelser nedturer basert nedturer på hennes erfaringer og opplevelser en kreft- etter en kreftdiagnose. På scenen hun med seg Bø-koret Akantus. Sted: Gullb diagnose. På scenen har hun med seghar Bø-koret Akantus. Sted: Gullbring, storsalen. Kr 315 / 215,-honnør). (Barn, student, honnør). Arr: Gullbring. storsalen. Kr 315 / 215,- (Barn, student, Arr: Gullbring. https://gullbring.no/emner/arrangement/ https://gullbring.no/emner/arrangement/ r Kl 20.30: GullQuiz i Framstugo Tom Erik. Sted: Gullbring, GullQuiz i Framstugo med Quizgeneralmed TomQuizgeneral Erik. Sted: Gullbring, Framstugo. 18 år. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/ Framstugo. 18 år. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/ r Kl 21: (med band). Sted: Parketten, hotell. Kr 265 / 21 Malin PettersenMalin (medPettersen band). Sted: Parketten, Bø hotell. Kr 265Bø / 215 (Student/medl. Bøår.jazzklubb). 18 år. Arr. Bø jazzklubb. www.bojazz. (Student/medl. Bø jazzklubb). 18 Arr. Bø jazzklubb. www.bojazz.no r Arena åpningsuke: Ung Arena åpningsuke: Kino / Disco. Arr: Sted: Gullbring. Ung Kino / Disco. Sted: Gullbring. Ung Arena. Arr: Ung Arena for tid og pris: www.facebook.com/ungarenamidttelem Se Facebook forSe tidFacebook og pris: www.facebook.com/ungarenamidttelemark

19. oktober r Kltil10.45: Tur til Gygrestolen. Turen erkrevende. merka midels krevende. Avr. Bø torg kl Tur Gygrestolen. Turen er merka midels Avr. Bø torg kl 10.45. Gratis. alle. Ta med egen Arr: nisteGvarv og drikke. turlag og Bø Gratis. For alle. Ta medFor egen niste og drikke. turlagArr: og Gvarv Bø turlag www.gvarvtur.net /www.boturlag.no www.gvarvtur.net /www.boturlag.no r Kl 14-18: - maleri og varer. hjemmestrikka varer. Kafé og utlodning Salgsutstilling -Salgsutstilling maleri og hjemmestrikka Kafé og utlodning Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Gratis. For alle. Gratis. For alle. Arr: Gunheim Vel. www.facebook.com/groups/710758998975731/ Arr: Gunheim Vel. www.facebook.com/groups/710758998975731/ r Kl 21.30 Konsert: Sted: i Bø. 18 år. Mer info: www.kroaibo.no Konsert: dePresno. Sted: dePresno. Kroa i Bø. 18 år. Kroa Mer info: www.kroaibo.no 20. oktober r Kl 13: Sjokoladekappleik. Spektrum, Bø ungdomsskule. For alle. Sjokoladekappleik. Sted: Spektrum,Sted: Bø ungdomsskule. For alle. kr 100,gratis. Arr: Bø juniorspelemannslag Vaksne: kr 100,-Vaksne: / Barn gratis. Arr:/ Barn Bø juniorspelemannslag r Kl 15: Hauststreff korps. Arr. Sted: Arr. Bø Hauststreff for korps. Sted: for Gullbring. BøGullbring. skulemusikk og skulemusikk og Bø janitsjar. Billettsalg: www.gullbring.no Bø janitsjar. Billettsalg: www.gullbring.no

21. oktober r Kl 12:

21. oktober r Kl 12: Formiddagskino: Spionen. Sted: BøFor kino, Gullbring. For alle. Se netts Formiddagskino: Spionen. Sted: Bø kino, Gullbring. alle. Se nettsiden: www.bokino.no www.bokino.no

22. oktober r Kl 11-12:

22. oktober r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. matpause etterpå. Aktive eldre. www.aktiveldre.no Felles matpauseFelles etterpå. Arr: Aktive eldre.Arr: www.aktiveldre.no r Kl 11-13: Formiddagstreff med Erling tidligere biskop Erling Pettersen. Gud sett ned Formiddagstreff med tidligere biskop Pettersen. Gud sett nedenfra; en reise fra slummen i Brasil til ioljerikdommen i Stavanger. Sted Om en reise fra Om slummen i Brasil til oljerikdommen Stavanger. Sted: Nes menighetshus, Gvarv. Gratis. For alle.ogArr: Sauherad og Nes sogn. h menighetshus, Gvarv. Gratis. For alle. Arr: Sauherad Nes sogn. helsing.no r Kl 17.30: Turbokveldsmat. Bøhamna ogGratis. Veslekroa Turbokveldsmat. Sted: Bøhamna Sted: og Veslekroa bhg. For bhg. alle. Gratis. For alle. Arr: Barnas turlag Arr: Barnas turlag

r Kl 11-13: r Kl 17.30:


23. oktober r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18-20: Strikkekafe - med eller uten strikketøy! Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Gratis. For alle. Arr: Gunheim Vel www.facebook.com/groups/710758998975731/ 24.oktober r Kl 18.30: r Kl 19:

Strikkekveld (strikke, hekle, brodere,sy). Sted: Strannavegen 508, Gvarv. Gratis. For alle. Arr: Stranna Vel Salmekveld. Ivar Solbu m/flere presenterer salmer. Allsang, orgel, forsangerkor, strykekvartett og solister. Sted: Nes kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn Nes kyrkje. www.helsing.no

25.oktober r Kl 19.30-23: Fredagsquiz - uformell kveld med varierte spørsmål og god stemning. Sted: Strannavegen 508, Gvarv. Kr 50-,. Servering av kaffe / potetgull. Ta med annen drikke selv. Arr: Stranda vel. r Kl 19-01: Konsert: Honningbarna. Sted: Stasjons vegen 490, Akkerhaugen. 18 år. Kr 250,(Fhs) / 300,- (døra). Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn. www.rockhaugen.org 26.oktober r Kl 12:

Foaje -konsert med Sør Norsk ungdomsstorband. Sted: Gullbring. Gratis. For alle. Arr: Bø kulturnettverk

r Kl 13:

”Bø på kino” - filmklipp frå ”Gunhild og Birger Kinck samlinga”. Sted: Gullbring, kinosalen. For vaksne. Arr: Bø museum. www.mt-frivillig.no/bomuseum/

r Kl 17:

Magiens Verden - en magisk familieforestilling med Daniel Larsen. Sted: Gullbring: Storsalen. Kr 160 (familiepris 4+) / 195 (ordinær). For alle. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/

29.oktober r Kl 11-12: r Kl 17.30:

Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no Huskonsert med barnekora i Bø (med kveldsmat). Sted: Bø bedehus. Gratis. For alle. Arr: Bø sokn. www.bokyrkje.no

30. oktober r Kl 11-11.45 Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18: Haustkonsert. Sted: Nes Menighetshus. Kr 50,-/ barn gratis. Arr: Kulturskulen i Bø og Sauherad 31. oktober r Kl 18-20: r Kl 19:

HalloVenn. Sted: Gullbring. For alle barn. Kr 75,-. Arr: Lag og foreninger i Bø. www.facebook.com/hallovenn Livet mitt i Alaska - Egil Fjellheim viser bilder og forteller. Kafé. Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Kr 100,-. For alle. Arr: Gunheim Vel

NOVEMBER 1. november r 2. november r Kl 10: r Kl 12-17: r Kl 21: r 3. november r Kl 12-17: r Kl 18: 4. november r Kl 12: 5. november r Kl 11-12: r Kl 18.30:

r Kl 18.30:

Kappleik-konsert. Sted: Sandvik. Arr: Spelemannslaget Bøheringen / Bø dansarring / Bø ung.lag Den store kinodagen - Bø kino - www.bokino.no Bø quiltelag 15 år- utstilling, utlodning og salg. Salg av kaker, vafler, kaffe, te og saft. Sted: Bø prestegård. Gratis. For alle. Arr: Bø quiltelag Susanne Lundeng Trio. Sted: Bø hotell: Parketten, Bø hotell. 18 år. Kr 200 / 250,-. Arr: www.bojazz.no Bø kappleiken. Sted: Sandvinn. Arr: Spellemannslaget Bøheringen Bø quiltelag 15 år- utstilling, utlodning og salg. Salg av kaker, vafler, kaffe, te og saft. Sted: Bø prestegård. Gratis. For alle. Arr: Bø quiltelag Riksteateret: Rome og Julie. Sted: Gullbring, Storsalen. For alle. Arr: Gullbring. Se gullbring.no/emner/arrangement/ Formiddagskino: Judy. Sted: Bø kino, Gullbring. For alle. www.bokino.no Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no Foredrag: Generasjon Prestasjon med Trond Haukedal. Hvordan forebygge og endre en hverdag med et prestasjonsbasert selvbilde? Sted: Gullbring, Storsalen. Kr 115,-. For alle. Arr: Gullbring og IL Skarphedin Svømming. gullbring.no/emner/arrangement/ Filmsalong: Amanda. Sted: Bø kino, Gullbring. www.bokino.no


6. november r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18-20: Strikkekafe - med eller uten strikketøy! Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Gratis. For alle. Arr: Gunheim Vel r Kl 18.30: Etikk-kveld. Et møte med Svein Birger Schøgren: Trygg oppveskt i Midt-Telemark. Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Sted: Nesmenighetshus. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn r Kl 19: Lokalhistorisk kveld i Fjoset - fokus på materiale etter Halvor Bråten og sønnene Torstein, Lars og Haakon. Sted: Evju Bygdetun. Kr 100,-. For alle. Arr: Nes og Saude Bygdetunlag 7. november r Kl 19:

8. november r Kl 19-01: r Kl 20.30: 9. november r Kl 13:

Arkivdagen 2019 - Et dypdykk i Knut H. Nordbø sine artikler om spelemenn Lokalhistorisk arkiv i Bø og Folkemusikkarkivet i Telemark. Sted: Bø museum, Oterholt. For vaksne. www.mt-frivillig.no/bomuseum Tolv blå og 80 årslag for Jan Erik Vold. Sted: Stasjons vegen 490, Akkerhaugen. Kr 250,-. 18 år. Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn. Se mer: www.rockhaugen.org GullQuiz i Framstugo med Quizgeneral Tom Erik. Sted: Gullbring, Framstugo. 18 år. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/ Energishow i Farstadparken (Gvarv). Arr: Midt-Telemark kommune. Gratis. For alle. Se annonser og kommunenes hjemmesider

10. november r Kl 18: A Nights at The Oscars. Sted: Gullbring kulturanlegg. For alle. Arr: Bø janitsjar. billettsalg gullbring.no r Kl 18: Konsert. Lys over land til den livsæle strand - a capella salmekonsert med sanger Hanna Nydal. Nes kyrkje. Kr 150,-. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn. www.helsing.no 11. november r Kl 18-21: Tegneserieforum: Vikinger i tegneserier. Gratis, åpent for alle. Sted: Stasjonsvegen 490, Akkerhaugen. Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn, Tegneserieforum. www.rockhaugen.org 12. november r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 11-13: Formiddagstreff. Konsert med Lindag Therese Thorstensen (sang) og Bruno Hageman (klaver). Sted: Nes menighetshus. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn. www.helsing.no r Kl 19:

Filmvisning: Inglourious Basterds. Sted: Kroa i Bø. Dørene åpner kl 16. www.kroaibo.no/arrangement/

r Kl 21:

Gregoriansk kveldsbønn med sang fra middelalderen ledet av Henrik Ødegaard. Sted: Nes kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn.

13. november r Kl 11-11-45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no 14. november r Kl 19: Husmannssoga band ll - presentasjon og sal av boka ved Finn Rønning. Sted: Bø museum, Oterholt. For vaksne. Arr: Bø museum. www.mt-frivillig.no/bomuseum/ 15. november r Kl 19: Rallarsang og jernbanehistorier v/ Leif Arne Thorstensen og Jon Jarle Haugen. Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen, Kr 150,-. For alle. Arr: Gunheim Vel r Kl 21:

Hanne Hukkelberg. Sted: Bø Hotell, Parketten. Kr 215,- / 265,-. 18 år. Arr: Bø jazzklubb. www.bojazz.no

17. november r Kl 16: Basar - salg av årer og mange fine premier! Tombola for barn. Sted: Strannavegen 508, Gvarv. Gratis. For alle. Arr: Stranna Vel

18. november r Kl 18: Formiddagskino: Ildens ansikt. Sted: Bø kino. Gullbring. www.bokino.no 19. november r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18.30: Filmsalong: Letters m/besøk av regissør. Sted: Bø kino, Gullbring www.bokino.no r Kl 19: Foredrag: Deg, meg og oss med Bjørk Matheasdatter. Foredraget er ment til å gi inspirasjon, glede og ettertanke til hva alle kan gjøre for å ha det godt i parforhold og nære relasjoner. Sted: Gullbring. Gratis. For alle. Arr: Fam.vern kontoret i Øvre Telemark, Bø kommune og Sauherad kommune. gullbring.no/emner/arrangement


20. november r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18-20: Strikkekafe - med eller uten strikketøy! Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Gratis. For alle. Arr: Gunheim Vel r Kl 19-21.30: Foredrag: Vatn sett frå litteraturens-, friluftlivets- og kjemiens synspunkt v/Olav Solberg, Bjørn Tordsson og Bjørn Steen. Sted: Bø prestegard. Kr 120,- inkl kaffi/te og heimebakst. Arr: Stiftinga Bø Prestegard 21. november r Kl 19-21: Juleskikker gjennom historien - foredrag ved Herleik Baklid. Sted: Kjernehuset, Gvarv. Gratis for mdl og barn, 100kr ellers. Arr: Sauherad Historielag r Kl 18: Matkultur i Eldhuset; Kors og Steinovnsbaking. Kurskveld med Jorid Vale og Ana Verbelen. Sted: Evju Bygdetun300 kr inkl kurs og mat. For alle. Arr: Evju Bygdetun. www.evjutunet.no 22. november r Kl 19-01: Inge Bremnes på Akkerhaugen stasjonkl. Kr 200,- (fhs) / 250,- (døra). 18 år. Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn. www.rockhaugen.org. 23. november r Kl 12-17: Julemesse: Sal av bakverk, handverk med meir. Kafe og utstilling. Ridning ved Bø og Lifjell turridning. Sted: Bø museum, Oterhol. Gratis. For alle. Arr: Bø museum. www.mt-frivillig.no/bomuseum/ 24. november r Kl 12-17: Julemesse: Sal av bakverk, handverk med meir. Kafe og utstilling. Ridning ved Bø og Lifjell turridning. Sted: Bø museum, Oterhol. Gratis. For alle. Arr: Bø museum. www.mt-frivillig.no/bomuseum/ r Kl 16: Basar - ta gjerne med gevinster. Sted: Gunheim gml skole. For alle. Arr: Gunheim Vel r Kl 18: Arild Andersen og Jan Erik Vold. Sted:Bø hotell, Parketten. Kr 265,-/315,-. 18 år. Arr: Bø jazzklubb. www.bojazz.no 26. november r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 11-13: Formiddagstreff. Misjonærparet Johanne og Mathias Onsrud forteller fra sine år i Kongo: Misjonsarbeid i en ny tid. Sted: Nes menighetshus. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn. www.helsing.no 27. november r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18: Julekonsert med Didrik Solli-Tangen. Sted: Bø kyrkje. Arr: Bø sokn. www.bokyrkje.no 28. november r Kl 18.30: Strikkekveld (strikke, hekle, brodere,sy). Sted: Strannavegen 508, Gvarv Arr: Stranda Vel. 29. november r Kl 19.30-23: Fredagsquiz - uformell kveld med varierte spørsmål og god stemning. Sted: Strannavegen 508, Gvarv. Kr 50-,. Servering av kaffe / potetgull. Ta med annen drikke selv. Arr: Stranda vel r Film: Norgespremiere på filmen Ford v Ferrari med premierarrangement! Sted: Bø kino, Gullbring. Se nettsiden for mer info: www.bokino.no 30. november r Kl 11: Julemesse med loppemarked, loddsalg, lynlotteri og lykkehjul. Underholdning og en enkelt markering av 40-års jubileumet. Sted: Idunshall/ Akkerhaugen skole. Gratis. For alle. Arr. Redd Barna Sauherad r Kl 19: Ørjan Burøe: Store Gutter Gråter Ikke! Sted: Gullbring, Storsalen. Kr 350,- / 395,-. For alle. gullbring.no/emner/arrangement/

DESEMBER 1. desember r Kl 11-14: r Kl 18: 2. desember r Kl 12: 3. desember r Kl 11-12: r Kl 18.30:

Julegløgg Dyrud Damtjønn. Sted: Dyrrud Damtjønn. Turen er merket som lett/midels krevende. Gratis for alle. Arr: Gvarv turlag og Bø turlag Konsert med Atle Pettersen og Gla-Vox. Sted: Bø kyrkje. Arr: Bø sokn www.bokyrkje.no Formiddagskino: Håp. Sted: Bø kino, Gullbring. www.bokino.no Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no Filmsalong: Ida. Sted: Bø kino, Gullbring. www.bokino.no

4. desember r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 18-20: Strikkekafe - med eller uten strikketøy! Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. Gratis. For alle. Arr: Gunheim Vel


5. desember r Kl 19: 6. desember r Kl 18.30: 7. desember r Kl 15: 8. desember r Kl 12-17: 9. desember r Kl 18-21:

Julekonsert med koret Con Vokale samt lokale musikere. Sted: Nes kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn. www.helsing.no Juletoget, eit juleshow med elevar og lærarar frå Bø og Sauherad kulturskuler For alle. Arr: Bø og Sauherad kulturskole. Billettsalg: gullbring.no Juletoget, eit juleshow med elevar og lærarar frå Bø og Sauherad kulturskuler For alle. Arr: Bø og Sauherad kulturskole. Billettsalg: gullbring.no JUL på Evju. Førjulsopplevelser med kulturformidling, tradisjonsmat og gårdsnisse. Sted: Evju Bygdetun. Gratis. For ale. Arr: Evju Bygdetun. Tegneserieforum: Julefest. Sted: Holtsåsvegen 87 Gratis. For alle. Arr: Akkerhaugen Rocksamfunn. Se mer på www.rockhaugen.org

10. desember r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 13: Formiddagstreff. Tradisjonell førjulskonsert ved musikk-klassen på Sagavoll folkehøyskole. Åresalg. Sted: Nes menighetshus. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn r Kl 21: Gregoriansk kveldsbønn med sang fra middelalderen ledet av Henrik Ødegaard. Sted: Nes kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn. 11. desember r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no r Kl 19: Harlem Spirit of Gospel - Julegospel med kor fra New York. Sted: Gullbring: Storsalen. Kr 415,-. For alle. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/

12. desember r Kl 18: Matkultur i Eldhuset; Julebakst og Juleøl. Kurskveld med Jorid Vale og Ana Verbelen. Sted: Evju Bygdetun. Kr 300,- inkl. kurs og mat. For alle. Arr: Evju Bygdetun. www.evjutunet.no r Kl 19: Julekonsert med Kjetil Flatland og Helge Wahl Flatland. Sauherad kirke. Kr 200,- / 100,- (barn), Arr. Sauherad og Nes sogn. r Kl 19: Førjulskveld: Førsteamanuensis v USN, Herleik Baklid fortel om tradisjonar DESEMBE knytt til tida før julSted: Bø museum, Oterholt. Arr: Bø museum. www.mt-frivillig.no/bomuseum/ 13. desember r Kl 07: Luciamorgon med frokost (barnekora i Bø). Sted: Bø kyrkje. Arr: Bø sokn. www.bokyrkje.no r Kl 18: Julekonsert med Midt-Telemark Soul Children og Soul Kids. Sted: Nes kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Sauherad og Nes sogn r Kl 20.30: GullQuiz i Framstugo med Quizgeneral Tom Erik. Sted: Gullbring, Framstugo. 18 år. Arr: Gullbring. gullbring.no/emner/arrangement/ 15. desember r Kl 19: Me syng og spelar jula inn. Sted: Bø kyrkje. Gratis. For alle. Arr: Bø kulturnettverk r Kl 19: Julekonsert - klassisk julekonsert med Angelika Faber Karsrud, Malgorzata Milewska Sunberg og Ingri Elise Engeland samt lokale musikere 17. desember r Kl 11-12: Rusletur i Evjudalen for de over 65. Oppmøte: Gullbring kl 11. Gratis. Felles matpause etterpå. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no 18. desember r Kl 11-11.45: Trim for de over 65 med fysioterapeut i turnus. Gratis. Sted: Bø Frivilligsentral. Arr: Aktive eldre. www.aktiveldre.no 21. desember r Kl 16: Jul med Prøysen - barneteater som tar for seg litt av Alf Prøysens magiske sang. Og teksmateriale som er skrevet rundt jul og juletradisjoner. Sted: Gullbring: Storsalen. For alle. Arr: Gullbring. 29. desember r Kl 16-18: Juletrefest. Sted: Gunheim gml skole, Gunheimsvegen. For alle. Arr: Gunheim Vel. 31. desember r Kl 15-17: Feiring av nytt år og ny kommune. Stort Sted: fyrverkie Bø Torg. For alle. kl 00.00Sted: Bø Torg. For alle. Midt-Telemark kommune. Arr: Midt-Telemark kommune.

2020 1. februar

Korsang utan grenser - eit korprosjekt i anledning den nye kommunen! Ynskjer du å vera med i koret? Kontakt rolf@bokyrkje.no / mob. 951 83 114

Profile for Superlativ Media

Midt-Telemark kommune - Arrangementsoversikt  

Midt-Telemark kommune - Arrangementsoversikt