Suomirakentaa markkinakatsaus 6 2016

Page 1

SUOMIRAKENTAA - MARKKINAKATSAUS 6/2016

Rakennustutkimus RTS Oy Suomirakentaa –markkinakatsaus ilmestyy kolme kertaa vuodessa (helmi-, kesä- ja lokakuussa). Ennustearviointia ja toteutumaa sekä havaintoja markkinamuutoksista esitetään tämän ohella Suomirakentaa.fi:ssa uutismuodossa. Näitä markkinamuutoksia tarkistetaan ja esitetään tutkimusten ja tilastojen ilmestyessä. Sisällön painopiste on asuntorakentamisessa, -korjaamisessa, lomarakentamisessa ja asumisessa. Markkinakatsaus on tilattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.suomirakentaa.fi


Katsauksessa esitetään uusimmat markkinatiedot ja arviot asunto- ja vapaa-ajan rakentamisesta, korjaamisesta ja suomalaisesta asumisesta. Sisällön pääkohdat ovat: YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

LOMARAKENTAMINEN ASUNTOKORJAUS

Esitysten perusteena ovat uusimmat markkinatilannetiedot eli tutkimukset ja tilastotiedot. Tässä raportissa tietolähteinä ovat:

• • • • • •

Omakotirakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016 Lomarakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016 Suomi Asuu 2015/16 Ammattimainen asuntorakentaminen 15/16 Talo- ja lomavalmistajilta saadut uusimmat tilannetiedot 1.5.2016 Tilastokeskus / rakentamisen tilastot Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTOKORJAUS

1. 2. 3. 4. 5.

ASUNTORAKENTAMINEN

SISÄLTÖ JA JOHDANTO


osuus oli 63%, v. 2010 47% ja 2015 enää 30 %. Halu pientaloasumiseen ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut: kotitalouksista 73% haluaisi asua pientalomuotoisesti (omakoti- tai rivitalo).

• Tasapuolisuuskohtelu eri asuntotyyppien osalta loppui, kun erityisesti kasvualueilla on käynnistetty tuottajamuotoisen asuntorakentamisen buumia. Kaavoittaja tekee töitä rakennusmaan omistajille, joille tärkeää on tontin hinnan kasvu ja rakennusoikeuden maksimointi.

• Tämä johtaa erityisesti kasvukeskuksissa pienten kerrostaloasuntojen tuottamiseen näennäiseen asuntopulaan. Omakotirakennuttajille kaavoja tehdään hyvin niukasti. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

• Sen sijaan pientaloasuntojen osuus on rajusti laskenut: vuonna 2005

OMAKOTIRAKENTAMINEN

muuttunut eli asuntoaloituksia tänä ja viime vuonna on n. 32 000 kpl.

LOMARAKENTAMINEN

• Asuntorakentamisen määrä asuntoina ei ole juurikaan 2010-luvulla

ASUNTOKORJAUS

YHTEENVETO / ASUNTORAKENTAMINEN


omakotialoituksista. Tältä pohjalta arvioimme vuodelle 2016 noin 7000 omakotialoitusta, virhemarginaalin ollessa +-250 taloa.

• Rivitaloasuntoja arvioimme aloitettavan vuonna 2016 yhteensä 3500 kpl. • Kaikista omakotialoituksista n. 15 % tehdään paikalla, 15 % ostamalla talo tontteineen, 35 % talopakettirakentamisena ja 35 % muuttovalmistaloina.

• Toimialan yrittäjät samoin kuin kuluttajat näkevät nyt pientalorakentamisessa ja taloudessa vakaamman ja paremman tulevaisuuden. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

• Talopakettien osuus tutkimusten perusteella on tällä hetkellä 71-73%

OMAKOTIRAKENTAMINEN

2016 noin 3900 kpl. Kun 2000-luvulla tässä vaiheessa toteutunutta myyntiä on ollut keskimäärin 78% koko vuoden toteutumasta, päästään volyymiarvioomme: 5000 talopakettia vuonna 2016.

LOMARAKENTAMINEN

• Omakotitalopaketteja oli 1.5. mennessä myyty ja toimitettu vuodelle

ASUNTOKORJAUS

YHTEENVETO / RAKENTAMISVOLYYMIT


• Lomarakentamisen pitkään jatkunut alamäki on myös tullut tasaiseen vaiheeseen. Lisäksi myös jatkossa monet maalaistalot tulevat vapaa-ajan käyttöön. Tällä hetkellä koko vapaa-ajan asuntokanta on noin 720 000 kiinteistöä, joista n. 180 000 on vanhoja maalaistaloja.

• Korjaustoiminta on ollut suhteellisen vakaata 2010-luvulla, mutta siinäkin on lievää piristymistä havaittavissa. Syytä onkin, sillä asuntokannan kunto on pidemmällä aikavälillä heikentynyt.

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN

hirsitalo ymmärretään nyt ekologiseksi ja moderniksi, sekä kaupunkiin sopivaksi. 2010-luvulla hirsitalojen osuus omakotitaloissa on liki tuplaantunut: 11 %  19 %.

LOMARAKENTAMINEN

• Hirsirakenteiset omakotitalot ovat päässeet eroon pitkänurkastaan ja

ASUNTOKORJAUS

YHTEENVETO: LOMARAKENTAMINEN JA ASUNTOKORJAUS


YHTEENVETO

SUOMIRAKENTAA ASUNTOJA 2013-2016A

ASUNTORAKENTAMINEN

25000 22000

20000 16424 15000

10000 8083 6826 5000

4200

5007

4819

4320

3900

3210

3170

7000

6418

3400

3373

4500 3500

3500

0 2013

2014 OK

2015 RT

KRS

LAS

2016A

SAU

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

15535

ASUNTOKORJAUS

21701


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin.

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

ASUNTOKORJAUS


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016A

1. Paikallarakentaminen

2,9

2,6

2,0

1,8

2,0

1,7

1,3

1,2

1,0

0,9

1,0

2. Talopakettirakentaminen

8,2

7,3

5,5

4,2

5,8

5,2

4,3

3,4

2,7

2,3

2,4

3. Avaimet käteen–rakennuttaminen

2,0

2,0

2,0

1,9

2,8

2,8

2,6

2,5

2,0

2,1

2,5

4. Uuden asunnon osto tontteineen

2,6

2,6

1,8

1,0

1,5

1,5

1,2

1,0

0,8

0,9

1,1

Omakotirakentaminen yhteensä

15,7

14,5

11,3

8,9

12,1

11,2

9,3

8,0

6,5

6,2

7,0

Rivitalorakentaminen

5,5

4,1

2,8

2,1

3,8

3,9

3,8

3,2

3,3

3,3

3,5

Pientaloasunnot yhteensä

21,2

18,6

14,1

11,0

15,9

15,1

13,1

11,2

9,8

9,5

10,5

Kerrostaloasunnot

12,8

12,2

9,4

12,1

17,8

16,5

15,8

16,4

15,5

21,7

22,0

Asuntoaloitukset yhteensä

34,0

30,8

23,5

23,1

33,7

31,6

28,9

27,6

25,3

31,2

32,5

Loma-asunnot

7,5

7,7

6,8

5,6

5,7

4,8

4,3

4,2

3,9

3,4

3,4

Saunat

5,4

5,6

4,8

4,9

5,9

5,0

4,5

4,5

4,2

4,3

4,5

OMAKOTIRAKENTAMINEN

• •

V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin. Huom. Kerrostaloasuntojen rakentamisvolyymit selvästi helmikuun katsausta isommat. Lähteet: Tilastokeskus ja RT. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO

2008

ASUNTORAKENTAMINEN

2007

OMAKOTIRAKENTAMINEN

2006

LOMARAKENTAMINEN

9.6.2016

ASUNTOKORJAUS

PIENTALOMARKKINOIDEN KEHITYS HANKINTATAVOITTAIN (1000 AS.)


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


1500

5

1000

500

0

Talop. myynti 2 kk:n aikana kpl Kuluttajien luottamusindikaattori Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

ASUNTORAKENTAMINEN

15

2000

0

-5

-10

OMAKOTIRAKENTAMINEN

20

LOMARAKENTAMINEN

10

Luottamusindikaattori

2500

25

ASUNTOKORJAUS

1/2004 4/2004 7/2004 10/2004 1/2005 4/2005 7/2005 10/2005 1/2006 4/2006 7/2006 10/2006 1/2007 4/2007 7/2007 10/2007 1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014 4/2014 7/2014 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016

Talomyynti kpl

3000 YHTEENVETO

KULUTTAJIEN LUOTTAMUSINDIKAATTORI JA TALOPAKETTIMYYNTI


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

Teollisten hirsimรถkkien ja saunojen tilauskanta v. 2016 toimituksiin oli vuoden alussa noin 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

ASUNTOKORJAUS

โ ข


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


Mökkipaketit

aloitukset

paketit

2003 2004 2005

1000 kpl 7.2 7.4 7.5

% 52 56 59

1000 kpl 3.8 4.2 4.4

1000 kpl 5.0 5.0 5.0

% 48 50 50

kpl 2.4 2.5 2.5

2006 2007 2008

7.5 7.7 6.8

60 62 63

4.4 4.8 4.3

5.4 5.6 4.8

52 54 54

2.8 3.0 2.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016

5.6 5.7 4.8 4.3 4.2 3.9 3.4 3.4

62 63 63 64 64 62 62 62

3.5 3.6 3.0 2.8 2.7 2.4 2.1 2.1

4.9 5,9 5.0 4.5 4.5 4.2 4.3 4.5

53 58 58 58 58 58 58 58

2.6 3.4 2.9 2.6 2.6 2.4 2.5 2.6

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

aloitukset

Erilliset saunat

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Vapaa-ajan asunnot

LOMARAKENTAMINEN

Vuosi 24.2.2016

ASUNTOKORJAUS

Suomen loma-asuntoaloitusten kehitys 2003 – 2015 (1000 kpl)


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

V. 2015 teollisten loma-asuntojen toimitusten arvo oli noin 100 miljoonaa euroa. V. 2016 alussa alan tilauskanta on kasvussa. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

ASUNTOKORJAUS

• •


ASUNTOKORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


TIETOA RTS-TUTKIMUKSISTA Valmiina tutkimuksia

• • • •

Suomi Asuu ja Mökkeilee 2016 Omakotirakentaja 15/16

Lomarakentaja 15/16

Tulossa

• • •

Omakotirakentaja 16/17 Lomarakentaja 16/17

Ammattimainen Asuntorakentaminen 16

Asuntokorjaukset

Toimialaraportit: Keväisin ja syksyisin Rakennustutkimus tekee yhteenvetotarkasteluja eri toimialojen markkinavolyymeistä, kilpailuasemasta ja jakeluteistä asuntotyypeittäin uudis- ja korjausrakentamisesta.

Lisätietoja

Toimialaraportteja esimerkiksi: talopaketit, mökit, saunat, pihamarkkinat, julkisivut, vesikatteet, lämmöneristys, sisäverhous- ja pinnoitteet, lattianpäällysteet, ikkunat ja ulko-ovet, keittiöym. Kiintokalusteet, lämmitysjärjestelmät pientaloissa, takat, uunit ja piiput, ilmanvaihto, kiuasmarkkinat, kylpyhuonemarkkinat, kattotuolimarkkinat, sisäporrasmarkkinat, keittiökodinkoneet.

Rakennustutkimus RTS Oy www.suomirakentaa.fi Aarne Jussila | 0409005601 | aarne@jussila.fi Jaakko Jussila | 0409005610 | jaakko@jussila.fi http://www.suomirakentaa.fi/yht-tiedot

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.