Suomirakentaa markkinakatsaus 2 2016

Page 1

SUOMIRAKENTAA - MARKKINAKATSAUS 2/2016

Rakennustutkimus RTS Oy Suomirakentaa –markkinakatsaus ilmestyy kolme kertaa vuodessa (helmi-, kesä- ja lokakuussa). Ennustearviointia ja toteutumaa sekä havaintoja markkinamuutoksista esitetään tämän ohella Suomirakentaa.fi:ssa uutismuodossa. Näitä markkinamuutoksia tarkistetaan ja esitetään tutkimusten ja tilastojen ilmestyessä. Sisällön painopiste on asuntorakentamisessa, -korjaamisessa ja asumisessa. Markkinakatsaus on tilattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.suomirakentaa.fi


ASUNTORAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN ASUNTOJEN VIIHTYVYYS, VIAT JA KORJAUSTARPEET

Esitysten perusteena ovat uusimmat markkinatilannetiedot eli tutkimukset ja tilastotiedot. Tässä raportissa tietolähteinä ovat:

• • • • • •

Omakotirakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 15/16

Lomarakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 15/16 Suomi Asuu 2015/16 Ammattimainen asuntorakentaminen 15/16 Talo- ja lomavalmistajilta saadut uusimmat tilannetiedot 1.1.2016 Tilastokeskus / rakentamisen tilastot Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO

OMAKOTIRAKENTAMINEN

1. 2. 3. 4. 5.

LOMARAKENTAMINEN

Katsauksessa esitetään uusimmat markkinatiedot ja arviot asunto- ja vapaa-ajan rakentamisesta, korjaamisesta ja suomalaisesta asumisesta. Sisällön pääkohdat ovat:

VIAT JA KORJAUS

SISÄLTÖ JA JOHDANTO


• •

Arvioimme vuodelle 2016 noin 10500 pientaloasunnon aloitusta. Omakotiasuntojen aloitusmäärä vuodelle 2016 on nykytilanteen perusteella noin 7000 aloitusta ja näistä noin 5000 talopakettia.

Valmistaloja jo valtaosa

• • •

Kaikista uusista pientaloasunnoista enää noin 10 % on omatoimista paikallarakentamista. Aivan valmiita rakennusliikkeiden ja pääasiassa gryndereiden tuottamia pientaloasuntoja tehdään noin 45 % (3500 rivitaloasuntoa ja 1000 omakotiasuntoa). Loput 45 % pientaloista on talopakettitoimituksia ja näistä puolet on muuttovalmistoimituksia.

Suurimmat talomerkit vuonna 2015 olivat: Kastelli-talot (markkinaosuus 12,5%), Design-Talo (6,3%), Kannustalo (5,4%), Jukkatalo (5,1%) ja Omatalo (4,5%). Teollinen hirsi jatkoi nousuaan

• •

Teollisen hirren osuus omakotitaloissa on kasvanut koko 2010 –luvun ja nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi (17 % talopaketeista). Kaupungistumisen aikana tämä kertoo näkemyksemme mukaan siitä, että hirsi on pääsemässä kaupunkirakentamiseen ja toisaalta hirsirakentaminen pitää paremmin pintansa heikossa taloussuhdanteessa. Tiili- ja rappausrakentamisen osuus on viime vuodet ollut noin 14% - kaupungistumiskehitys ei ole vahvasti nostanut kivirakentamista pientalopuolella. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

• •

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Pientaloaloitukset ovat nyt kasvussa.

LOMARAKENTAMINEN

VIAT JA KORJAUS

YHTEENVETO


• Omakotiasunnoissa viihdytään • •

Omakotiasukkaista 68 % ilmoitti viihtyvänsä asunnossaan erittäin hyvin ja 30 % melko hyvin. Uudehkoissa (2006-2012 rakennetuissa) taloissa peräti 99% asukkaista ilmoitti viihtyvänsä hyvin. Sen sijaan kerrostaloissa vain 34% asukkaista ilmoitti viihtyvänsä erittäin hyvin ja peräti 7% huonosti.

• Suomalaiset suosivat edelleen pientalomuotoista asumista •

• •

Nyt 72 % suomalaisista haluaisi asua pientaloissa, kun 55 % vain asuu (”pientalovaje” noin 450 000 asuntoa).

Jonkin verran halu on laskenut, kun v. 2008 haluajia oli 78 %. Peräti 78 % suomalaisista haluaisi omistaa asuntonsa (nyt vain 64 % omistaa). Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

Tutkimuksen mukaan suomalaisista peräti 55 % haluaisi asua omakotitalossa, 17 % rivitaloasunnossa ja 28 % kerrostaloasunnossa.

OMAKOTIRAKENTAMINEN

LOMARAKENTAMINEN

• Yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalotyyppisesti

VIAT JA KORJAUS

YHTEENVETO


Uudet omakotiasunnot ovat parin viime vuoden aikana pienentyneet keskimäärin 5 m2 ja ovat nyt huoneistoalaltaan 144 m2. Lisäksi näissä on aputilaa noin 20 m2. Osa nykyisistä omakotitaloistakin tehdään liian pieniksi, mikä näkyy uudehkojen pientalojen kohdalla. Noin neljännes uuden omakotitalon hankkineista toteaa muutaman asutun vuoden jälkeen, että säilytystilaa ja kodinhoitotilaa on liian vähän.

• Ahtaus korostuu rivi- ja kerrostaloissa • •

Rivitaloasuntojen huoneistoala on keskimäärin 85 m2, mutta sopivana pidetään 103m2. Vastaavasti kerrostaloasuntojen 64 m2 sijasta sopivana pidetään 78 m2. Ahtaus rivi- ja kerrostaloasunnoissa näkyy konkreettisimmin tyytymättömyytenä ja häiritsevinä tilanpuutteina. Esim. yli puolessa rivitaloasunnoista koetaan ahtautta ja neljä yleisiltä vikaa ovat: säilytystilan puute, kodinhoitotilan puute, ylipäätään liian vähän tilaa ja ahdas / huonosti varusteltu eteistila. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

Osa vanhasta omakotikannasta on lähinnä perhekoon pienentyessä ja nykytarpeisiin nähden jopa liian suuria (nyt keskimäärin 148 m2 ja sopiva 131 m2).

OMAKOTIRAKENTAMINEN

LOMARAKENTAMINEN

• Suomi asuu liian ahtaasti ja liian kalliisti

VIAT JA KORJAUS

YHTEENVETO


• • •

Omakotirakentamisen ja –asumisen kalleus ovat yleisimmät perusteet, miksi omakotitalon rakentamiseen ei lähdetä. Tosiasiassa omakotitalon rakentamisen ja asumisen kustannus on noin puolet kerrostaloasunnon vastaavista kustannuksista.

Kasvukeskuksissa on paljon käypää tonttimaata hyvillä paikoilla, mutta kunnat eivät tee mitään, että niiden rakentamista vaadittaisiin. Samoin uudet pientaloalueet sijoitetaan kauas asutuskeskuksista. Sen sijaan kerrostalorakentamiseen panostetaan ja sitä tuetaan. Rahoituksen vaikeudet myös korostuvat, kun pankit pitävät uusien omakotitalojen rakentamisen kustannuksia ylikorkeina ja vanhojen omakotitalojen vakuusarvoja matalana, eli rahoitus sakkaa omakotipuolella. Viranomaistoiminnan hitaus, huono palvelu ja määräykset/niiden tulkinnat haittaavat merkittävästi omakotirakentamisen toimivuutta.

Vapaa-ajan taloista neljännes on maalaistaloja

• • •

Tonttitarjonnan heikkous on todellinen omakotirakentamisen este ja lisäksi mielikuva omakotitalosta liian kalliina ratkaisuna painaa rakentamisen määriä.

Suomi Asuu 2015/16 tutkimus todisti uudelleen, että loma-asuntokiinteistöjä Suomessa on virallisia tilastoja selvästi enemmän, eli noin 720 000 kpl. Noin 540 000 näistä on alun perin rakennettu varsinaiseen loma-asuntokäyttöön ja noin 180 000 maalaistaloksi.

Mökkikiinteistössä on keskimäärin 3,2 rakennusta, eli meillä on Suomessa yli 2,3 miljoonaa vapaa-ajan rakennusta/rakennelmaa.

Suomi on mökkikansaa

Suomalaisista 70 % ilmoitti harrastavansa mökkeilyä omalla tai vieraan mökillä. Mökillä vietetään keskimäärin 40 päivää. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Omakotirakentamisen esteenä tonttitarjonnan heikkous, byrokratia, mielikuva rakentamisen ja asumisen kalleudesta, sekä rahoituksen saatavuus

LOMARAKENTAMINEN

VIAT JA KORJAUS

YHTEENVETO


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016A

1. Paikallarakentaminen

2,9

2,6

2,0

1,8

2,0

1,7

1,3

1,2

1,0

0,9

1,0

2. Talopakettirakentaminen

8,2

7,3

5,5

4,2

5,8

5,2

4,3

3,4

2,7

2,3

2,4

3. Avaimet käteen–rakennuttaminen

2,0

2,0

2,0

1,9

2,8

2,8

2,6

2,5

2,0

2,1

2,5

4. Uuden asunnon osto tontteineen

2,6

2,6

1,8

1,0

1,5

1,5

1,2

1,0

0,8

0,9

1,1

Omakotirakentaminen yhteensä

15,7

14,5

11,3

8,9

12,1

11,2

9,3

8,0

6,5

6,2

7,0

Rivitalorakentaminen

5,5

4,1

2,8

2,1

3,8

3,9

3,8

3,2

3,3

3,3

3,5

Pientaloasunnot yhteensä

21,2

18,6

14,1

11,0

15,9

15,1

13,1

11,2

9,8

9,5

10,5

Kerrostaloasunnot

12,8

12,2

9,4

12,1

17,8

16,5

15,8

16,8

15,8

17,0

17,0

Asuntoaloitukset yhteensä

34,0

30,8

23,5

23,1

33,7

31,6

28,9

28,0

25,6

26,5

27,5

Loma-asunnot

7,5

7,7

6,8

5,6

5,7

4,8

4,3

4,2

3,9

3,6

3,9

Saunat

5,4

5,6

4,8

4,9

5,9

5,0

4,5

4,5

4,2

4,0

4,3

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO

2008

ASUNTORAKENTAMINEN

2007

OMAKOTIRAKENTAMINEN

2006

LOMARAKENTAMINEN

19.1.2016

VIAT JA KORJAUS

PIENTALOMARKKINOIDEN KEHITYS HANKINTATAVOITTAIN (1000 AS.)


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

Vuosina 2000-2015 toimialalla on ollut 1.1. myytynä keskimäärin 42 % koko vuoden toimituksista. 1.1.2016 toimiala oli myynyt 2016 toimituksiin yhteensä 2180 talopakettia. Tämä antaa ennusteeksi vuodelle 2016 noin 5200 (+-500) pakettia, eli noin 15 % edellisvuotta enemmän. Kesästä 2015 lähtien toimialan myynti on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna lähes jokaisella 2kk:n jaksolla. (ks. Kuva yllä). Epävarmuusaikana ennustettaessa on kuitenkin syytä olla varovainen ja pitäytyä esim. 10 %:n kasvuennusteessa, mikä tarkoittaisi noin 5000 talopakettia ja noin 7000 aloitusta. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Rakennustutkimus RTS Oy seuraa taloteollisuuden toimitusten ja tilauskantojen kehittymistä 2 kuukauden välein. Seuratut yritykset kattavat noin 75 % toimialan myynnistä.

VIAT JA KORJAUS


VIAT JA KORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


4 500 KPL %

KASTELLI-TALOT

12,5

DESIGN-TALO

6,3

KANNUSTALO

5,4

JUKKATALO

5,1

OMATALO

4,5

JETTA-TALO

2,9

LAPPLI

2,7

SIKLATALO

2,5

MUURAMETALOT

2,4

HARTMAN KOTI

2,3

ÄLVSBYTALO

2,3

SIEVITALO

2,2

KONTIO MAMMUTTIKOTI FINNLAMELLI KUUSAMO HIRSITALOT HONKA HONKATALOT KIMARA/K-RAUTA/RAUTIA

SUURIMMAT KIVITALOMERKIT 2015 20.2.2015 YHTEENSÄ

LAMMI KIVITALOT PASSIIVIKIVITALO JÄMERÄ (AEROC) POTIUS LAKKA-KIVITALO BASSO-KIVITALO

%/KAIKKI TALOPAKETIT 4 500 KPL % 3,8 1,0 1,0 0,8 0,5 0,4

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENSÄ

%/KAIKKI TALOPAKETIT

OMAKOTIRAKENTAMINEN

20.2.2016

%/KAIKKI TALOPAKETIT 4 500 KPL % 3,6 3,1 2,6 1,8 1,3 0,8 0,8

LOMARAKENTAMINEN

SUURIMMAT PUUTALOMERKIT 2015

20.2.2016 YHTEENSÄ

VIAT JA KORJAUS

SUURIMMAT HIRSITALOMERKIT 2015


VIAT JA KORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


8 HIRSI

RAPPAUS/TIILI 37

78 PUU 44 0

10

20

30 NYT %

40

50

60

70

80

90

VALITTAISIIN %

• Uusissa omakotitaloissa vuonna 2015 valittiin julkisivuksi: hirsi 14%, rappaus/tiili 14%, puu 72%. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO VIAT JA KORJAUS

13

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

30

ASUNTORAKENTAMINEN

OMAKOTITALON PÄÄASIALLINEN JULKISIVU NYT JA MIKÄ VALITTAISIIN (OMAKOTIKANNASSA)


1/2004 4/2004 7/2004 10/2004 1/2005 4/2005 7/2005 10/2005 1/2006 4/2006 7/2006 10/2006 1/2007 4/2007 7/2007 10/2007 1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014 4/2014 7/2014 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016

1500

5

1000

500

0

Talop. myynti 2 kk:n aikana kpl Kuluttajien luottamusindikaattori Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

ASUNTORAKENTAMINEN

15

2000

0

-5

-10

OMAKOTIRAKENTAMINEN

20

LOMARAKENTAMINEN

10

Luottamusindikaattori

2500

25

VIAT JA KORJAUS

Talomyynti kpl

3000 YHTEENVETO

KULUTTAJIEN LUOTTAMUSINDIKAATTORI JA TALOPAKETTIMYYNTI


YHTEENVETO

Suomi Asuu 2015 –tutkimuksen perusteella:

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Mökkeilypäiviä tuli v. 2015 keskimäärin 43 pv / talous ja mökin omistajilla 75 pv / talous. Lomakiinteistöjä Suomessa on yhteensä noin 710 000. Näistä neljännes on vanhoja maalaistaloja tms.

LOMARAKENTAMINEN

Suomalaisista 70 % eli noin 1,8 miljoonaa taloutta ja liki 4 miljoonaa henkilöä harrastaa mökkeilyä omalla tai toisten mökillä.

620 000 suomalaiselle kotitaloudella on vapaa-ajan asunnon osto-, myynti-, rakentamis- tai korjausaikomuksia.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

ASUNTORAKENTAMINEN

SUOMEN VAPAA-AJAN ASUNTOKANTA


VIAT JA KORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

V. 2015 teollisten loma-asuntojen toimitusten arvo oli noin 100 miljoonaa euroa. V. 2016 alussa alan tilauskanta on kasvussa. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

• •


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN

Teollisten hirsimรถkkien ja saunojen tilauskanta v. 2016 toimituksiin oli vuoden alussa noin 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

โ ข


Mökkipaketit

aloitukset

paketit

2003 2004 2005

1000 kpl 7.2 7.4 7.5

% 52 56 59

1000 kpl 3.8 4.2 4.4

1000 kpl 5.0 5.0 5.0

% 48 50 50

kpl 2.4 2.5 2.5

2006 2007 2008

7.5 7.7 6.8

60 62 63

4.4 4.8 4.3

5.4 5.6 4.8

52 54 54

2.8 3.0 2.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016

5.6 5.7 4.8 4.3 4.2 3.9 3.6 3.9

62 63 63 64 64 62 62 62

3.5 3.6 3.0 2.8 2.7 2.4 2.2 2.4

4.9 5,9 5.0 4.5 4.5 4.2 4.0 4.3

53 58 58 58 58 58 58 58

2.6 3.4 2.9 2.6 2.6 2.4 2.2 2.5

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

aloitukset

Erilliset saunat

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Vapaa-ajanasunnot

LOMARAKENTAMINEN

Vuosi 24.2.2016

VIAT JA KORJAUS

Suomen loma-asuntoaloitusten kehitys 2003 – 2015 (1000 kpl)


VIAT JA KORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


VIAT JA KORJAUS

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO


MELKO HUONOSTI ERITTÄIN HUONOSTI

Kerrostaloasukkaista 33 %, rivitaloasukkaista 43 % ja omakotiasukkaista 68 %

6

9*

3*

3*

1

viihtyvät asunnossaan erittäin hyvin. 2006 – 2012 rakennetuissa

1

2*

0

0*

0

omakotitaloissa erittäin hyvin viihtyy 86 %. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

ERITTÄIN HYVIN MELKO HYVIN

ASUNTOKANTA KERROS RIVI- OMAKOTI2006 – 2012 KAIKKI TALO TALO TALO OMAKOTITALOT 1967 876 277 809 967 % % % % % 49 33* 43* 68* 86 44 55* 53* 29* 13

LOMARAKENTAMINEN

VIIHTYMINEN ASUNNOSSA 2015

VASTAAJAMÄÄRÄ

YHTEENVETO OMAKOTIRAKENTAMINEN

Suomi Asuu 2015 – tutkimuksessa kysyttiin; ”Miten hyvin viihdytte nykyisessä asunnossanne?”

ASUNTORAKENTAMINEN

VIIHTYMINEN ASUNNOSSA


NYKYINEN KANTA VS. HALUTTU ASUNTOTYYPPI

YHTEENSÄ

• • •

14 45

16 21

16 26

17 28

100

100

100

100

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTI- TAI PARITALOASUNTO RIVITALOASUNTO KERROSTALOASUNTO

HALUTTU KANTA (KAIKKI) 2008 2012 2015 % % % 63 58 55

Esimerkiksi 41 % nykyisestä asuntokannasta on omakotitaloissa, mutta haluttuna asuntomuotona se on 55 %:lla kotitalouksista. Nyt omakoti- tai paritalossa asuvista 81 % haluaisi edelleen asua omakotitalossa. Vastaavasti rivitaloasukkaista 43 %, kerrostaloasukkaista 34 % haluaisi asua omakoti- tai paritalossa. (V. 2012 asti kysyttiin ”Mihin todennäköisesti päätyisitte, jos saisitte vapaasti valita?”. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

NYKYINEN KANTA YHT 2,62M KPL % 41

YHTEENVETO OMAKOTIRAKENTAMINEN

Suomi Asuu 2015 –tutkimuksessa kysyttiin; ”Mikä on nykyinen asuntotyyppinne?” sekä ”Minkä tyyppisessä asunnossa haluaisitte asua?”

ASUNTORAKENTAMINEN

ASUMISTOIVEET - NYKYINEN JA HALUTTU ASUNTOKANTA


YHTEENVETO

RIVITALOASUKAS

KERROSTALOASUKAS

VASTAAJAMÄÄRÄ

1790

1226

232

319

OMISTUSASUNTO

% 62

% 92*

% 63

% 34*

2

0*

2

2*

37

8*

35

63*

OSAOMISTUS/ASUMISOIKEUSASUNTO VUOKRA-ASUNTO

MILLAISESSA HALUAISITTE ASUA KAIKKI

OMAKOTIASUKAS

RIVITALOASUKAS

KERROSTALOASUKAS

VASTAAJAMÄÄRÄ

1624

1091

212

292

OMISTUSASUNTO

% 83

% 96*

% 85

% 72*

OSAOMISTUS/ASUMISOIKEUSASUNTO

4

2*

1*

6*

VUOKRA-ASUNTO

15

3*

14

27*

• Talouksista 64 % asuu omistusasunnoissa, 87 % haluaisi asua. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

ASUNTORAKENTAMINEN

OMAKOTIASUKAS

OMAKOTIRAKENTAMINEN

KAIKKI

LOMARAKENTAMINEN

MIKÄ ON ASUNTONNE HALLINTAMUOTO NYT

VIAT JA KORJAUS

ASUNNON HALLINTAMUOTO - NYKYINEN JA HALUTTU


NYT (M2)

SOPIVA (M2)

OMAKOTITALOT

148

131

RIVITALOT

85

103

KERROSTALOT

64

76

YHTEENSÄ

101

102

Kun lapset lähtee kotoa ja 1-2 hengen kotitalouksien osuus kasvaa, omakotitaloista osa jää tämän hetken tarpeisiin nähden isoksi. Siitä huolimatta rivi- ja kerrostalojen keskikoko on nykytarpeeseen nähden liian pientä, joka näkyy suurina tilapuutteina samaisessa tutkimuksessa (=häiritsevät viat ja puutteet). Kaupunkirakentamisen kalleus ja rakennusoikeushinnoittelu pienentää jonkin verran omakotitalojen huoneistoaloja: 2013: 149m2, 2014: 147m2, 2015: 144m2. Tässä yhteydessä on huomioitava, että omakotirakentamisessa kokonaisala (=lattiatasoala) on keskimäärin vielä 20m2 huoneistoalaa isompi. Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

OMAKOTIRAKENTAMINEN

HUONEISTOALA

ASUNTORAKENTAMINEN

YHTEENVETO

Suomi Asuu 2015/16 tutkimuksessa selvitettiin eri tyyppisten asuntojen huoneistoalat ja kysyttiin mikä olisi nyt tarpeisiinne sopiva asunnon pinta-ala.

LOMARAKENTAMINEN

VIAT JA KORJAUS

SUOMI ASUU LIIAN AHTAASTI JA KALLIISTI


TYYTYVÄISYYS ASUNTOON KOKONAISUUDESSAAN KAIKKI

ERITTÄIN TYYTYVÄINEN MELKO TYYTYVÄINEN TYYTYMÄTÖN

1698 % 42 54 4

OMAKOTIASUKAS 1182 % 58* 40* 2*

RIVITALOASUKAS 227 % 31* 68* 1*

KERROSTALOASUKAS 265 % 28* 65* 7*

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

Seuraavassa tyytyväisyysarvosanat ”asuntoon kokonaisuudessaan”.

LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Suomi Asuu 2015 – tutkimuksessa kysyttiin; ”Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin asunnossanne?”.

VASTAAJAMÄÄRÄ

YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

TYYTYVÄISYYS ASUNNON OSIIN JA OMINAISUUKSIIN


% 54 46

% 74 26

VAIKEUKSIA TONTIN HANKINNASSA

% 81 19

VAIKEUKSIA LUVAN SAAMISESSA

% 73 17

YHTEENVETO OMAKOTIRAKENTAMINEN

EI KYLLÄ

JOUDUTTIINKO SIIRTÄMÄÄN RAKENNUSHANKETTA

LOMARAKENTAMINEN

• Kysymys hankkeen siirtymisestä ja vaikeuksista tontin tai rakennusluvan saannissa esitettiin 661:lle satunnaisesti valitulle v. 2014 rakennusluvan saaneelle (puhelinkysely). • Yhteensä 46 %:lla rakentajista oli vaikeuksia jossain näistä asioista.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

VAIKEUKSIA YHTEENSÄ

ASUNTORAKENTAMINEN

OMAKOTIHANKKEEN SIIRTYMINEN JA VAIKEUDET


YHTEENVETO OMAKOTIRAKENTAMINEN

Oheisissa graafeissa on esitetty suurimmat tyytymättömyyden aiheet eri asuntotyypeissä.

LOMARAKENTAMINEN

Suomi Asuu 2015 –tutkimuksessa kysyttiin; ”Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin?”. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen ja tyytymätön.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

ASUNTORAKENTAMINEN

TYYTYMÄTTÖMYYS ASUMISEEN ASUNTOTYYPEITTÄIN


Suomi Asuu 2015 –tutkimuksessa kysyttiin; ”Mitä häiritseviä vikoja tai puutteita koette nykyisessä kodissanne olevan?” Yleisimmät viat ja puutteet liittyvät asumisen ahtauteen.

YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Kerrostaloasuinnossa korostuu lisäksi puutteellinen/huono ilmanvaihto ja huono äänieristys.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

• • •

ASUNTORAKENTAMINEN

HÄIRITSEVÄT VIAT JA PUUTTEET ASUNNOSSA - ASUNTOKANTA JA KERROSTALOKANTA


Suomi Asuu 2015 –tutkimuksessa kysyttiin; ”Mitä häiritseviä vikoja tai puutteita koette nykyisessä kodissanne olevan?”

YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

Kuten edellä, yleisimmät viat ja puutteet liittyvät asumisen ahtauteen.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

• •

ASUNTORAKENTAMINEN

HÄIRITSEVÄT VIAT JA PUUTTEET ASUNNOSSA - RIVITALOT JA OMAKOTITALOT


YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN

KORJAUSTARVE OMAKOTITALOISSA

OMAKOTIRAKENTAMINEN

• Suomi Asuu 2015 –

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

LOMARAKENTAMINEN

tutkimuksessa kysyttiin myös rakentamisen osat, jotka asukkaat (vrt. uudehkon omakotitalon asukkaat) kokevat lähivuosien korjaustarpeiksi.


YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

17 %:lla omakotirakentajista oli vaikeuksia omakotirakennusluvan saannissa. Alla olevassa kuvassa on eritelty yleisimmät syyt.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

ASUNTORAKENTAMINEN

VAIKEUDET RAKENNUSLUVAN SAAMISESSA


YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN

OMAKOTIRAKENTAMINEN

19 %:lla omakotirakentajista oli vaikeuksia tontin hankinnassa. Alla olevassa kuvassa on eritelty yleisimmät syyt.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

ASUNTORAKENTAMINEN

VAIKEUDET OMAKOTITONTIN HANKINNASSA


YHTEENVETO OMAKOTIRAKENTAMINEN

• Suomi Asuu 2015 –

ASUNTORAKENTAMINEN

MIKSI EI HANKITTU OMAKOTITALOA?

• Omakotitalon rakentamista ja omakotiasumista pidetään kalliina ja vaivalloisena.

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

VIAT JA KORJAUS

LOMARAKENTAMINEN

tutkimuksessa rivi- ja kerrostaloasukkailta kysyttiin: ”miksi ette ole hankkineet omakotitaloa?”


VASTAAJAMÄÄRÄ ASUMISEN PITÄÄ OLLA MAHD. HELPPOA HALUAN INVESTOIDA ASUNTONI ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI LAINSÄÄDÄNTÖ RAJOITTAA LIIKAA OK-RAKENTAMISTA PIENTALORAKENTAMINEN TULISI SALLIA VAIN AMMATTILAISILLA PAIKKAKUNNALLAMME KAAVOITETAAN LIIAN VÄHÄN OMAKOTITONTTEJA OMAKOTITONTIN SAANTI PALVELUJENLÄHELTÄ ON VAIKEAA

1829 % 80

YHTEENVETO

2006-2012 OMAKOTITALOT 976 % 80

51

45*

49

57*

48

50

43*

51

59*

65

18

21*

16

15*

14

26

23*

31*

28

32

44

42

57*

43

46

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016

ASUNTORAKENTAMINEN

OKTALO 1235 % 76*

OMAKOTIRAKENTAMINEN

KAIKKI

ASUNTOKANTA KERROS- RIVITALO TALO 322 235 % % 84* 83

LOMARAKENTAMINEN

SAMAA MIELTÄ VÄITTÄMISTÄ 2015

VIAT JA KORJAUS

SUOMALAISET OTTAVAT VAHVASTI KANTAA ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN


LIITE: SUOMI ASUU 2015/16 TUTKIMUKSESTA • • • •

Tässä markkinakatsauksessa esitetyistä tuloksista iso osa tuloksista perustuu laajaan Suomi Asuu 2015/16 tutkimukseen. Tuloksista esitetty tässä vain ns. ”yleistuloksia”. Tutkimustuloksia raportoimme asiakaskohtaisesti mm. eri rakennusosittain, alueellisesti, asiakassegmenteittäin yms. Suomi Asuu 2015/16 on osa Suomi Asuu –tutkimussarjaa (2002, 2006, 2008, 2012, 2015)

Haastattelututkimus, kohderyhmänä satunnaiset kotitaloudet ja erillisotanta uudehkoista pientaloista. Tulokset painotettu raportointivaiheessa todellisen asuntokannan mukaan. Maantieteellisesti vastaa koko Suomea.

Lisätietoja

SUOMI ASUU 2015/16 OTOS SATUNNAISOTOS KERROSTALOASUKKAAT RIVITALOASUKKAAT OMAKOTIASUKKAAT ERILLISOTOS: UUDEHKOT PIENTALOT YHTEENSÄ VASTAAJIA

KPL 322 235 1235 976 2768

Rakennustutkimus RTS Oy

www.suomirakentaa.fi Aarne Jussila | 0409005601 | aarne@jussila.fi Jaakko Jussila | 0409005610 | jaakko@jussila.fi

http://www.suomirakentaa.fi/yht-tiedot

Suomirakentaa markkinakatsaus 2/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 29.2.2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.