11 12

Page 1

BLADET FOR ALLE TILKNYTTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, SDU NUMMER 12 | Ã…RGANG 11 | 6. NOVEMBER 2009 | WWW.SUNDOGHED.SDU.DK | GRATIS


LEDER

MYSTISKE PRISER En lettere hovedrysten som svar på min forbløffelse. Det var sådan set min første reaktion oven på årets uddeling af Nobelpriser. For ved netop denne uddeling af de så eftertragtede priser virkede det, som om komitéen bag for alvor er gået langt for at komme frem til mystiske – og dermed overraskende – vindere. Lidt underligt. For umiddelbart virker det ikke som formålet med priserne. Altså at overraske. Nobelprisen er bredt kendt og respekteret. Så vinderne burde om ikke være det samme så i hvert fald være nogle, den brede befolkning kunne nikke genkendende til og sige: »Ja, det var også fortjent.« Tag nu for eksempel Nobelprisen i Litteratur til tyske Herta Müller. Selvfølgelig skal gode forfattere belønnes. Men igen. Prisen kunne vel også gå til en man kender. Der er trods alt mange gode forfattere, der rammer bredt, selv med kontroversielle budskaber.

Beklagelse Siden sommerferien har Sund & Hed på billedsiden skrantet noget. Billederne i bladet har været for mørke, og nogle gange har man slet ikke kunnet se, hvad de forestillede. Det har vi selvfølgelig forsøgt at rette op på. Men i forbindelse med trykningen af det seneste nummer af Sund & Hed blev det ikke bedre – derimod bare værre. Vi og vores trykkeri løb ind i en række tekniske problemer. Problemer, der både gjorde billederne meget mørke, men hvad værre var, blev en lang række opslag trykt i en kvalitet, som gjorde, at de ikke kunne læses, eller kun var svært læselige.

Eller hvad med Præsident Obama. Han er godt nok kendt. Men at han skal have Nobels Fredspris, inden han har siddet et år i det ovale værelse, er uforståeligt. Selvfølgelig kan han udrette store ting i sit embede. Det er der mange, der håber, og han vil sikkert også gerne. Men Obama har ikke udrettet noget endnu. Måske er prisen dog tænkt som et lokkemiddel, han nu skal leve op til. I kemi gik prisen til ribosomerne, hvilket flere medicinstuderende kender. Derimod gik prisen i fysiologi og medicin til telomere og telomerase, som måske er lidt mindre kendte blandt de studerende. Igen en mystisk fordeling. Hvorfor forskerne bag telomere og telomeraser har fået Nobelprisen i Medicin og Fysiologi, har vi i dette nummer sat fokus på, så vi alle måske kan blive lidt klogere på denne pris. Men hvis Nobelprisen skal holde sit høje omdømme, bør folkene bag prisen nok vælge nogle lidt mere åbenlyse vindere til næste år. Marius Kløvgaard Chefredaktør

Efter den dårlige trykning valgte vi og trykkeriet at lave et særnummer med de opslag, der på grund af datoen for arrangementet eller ansøgningsfristen bare skulle ud. Resten af de ulæselige opslag – samt nogle af dem, der var med i særnummeret – har vi valgt at genoptrykke i dette nummer, da det ikke er hensigten med Sund & Hed at trykke sider, læserne ikke kan læse. I læsere får altså en chance til, og vi håber dermed, at folk og foreninger bag opslagene i Sund & Hed fortsat vil bruge os. Til gengæld er der så lidt mindre redaktionelt stof i dette blad.

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt og heller ikke i linje med det produkt, Sund & Hed og vores trykkeri gerne vil levere. Vi vil gerne lave et produkt af en sådan kvalitet, at alle på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gider læse det, og at folk og organisationer bag opslagene vil bruge os som medie. Vi har derfor sammen med vores trykkeri forsøgt at finde fejlene. Og vi skulle gerne komme til bunds i dem. Med hensyn til billederne skal de lysnes mere, og med hensyn til opslagene skal vi være mere opmærksomme på brugen af PDF-filer, for det var nemlig dem, der blev ulæselige i sidste nummer.

Både Sund & Hed og trykkeriet beklager de tekniske problemer, og at de ikke blev løst, inden et ulæseligt nummer blev sendt ud. Vi håber dog, at særnummeret med opslag kunne rette lidt op på irritationen. Samtidig vil jeg henvise til, at opslag altid kan læses på vores hjemmeside: www.sundoghed.dk

Kommunalvalg 09

tisk magasin, har resten af partierne også fået et tilbud om at annoncere hos os. Det har nogle partier benyttet sig af, men alle har fået tilbuddet. Det er altså ikke Sund & Hed, der har valgt, hvilke partier der annoncerer i dette nummer. Vi opfordrer dog gerne læserne til at stemme ved kommunalvalget.

Sund & Hed bringer i dette nummer en række valgplakater fra nogle af de partier, der stiller op til kommunalvalget i Odense den 17. november 2009. Årsagen er, at Det Konservative Folkeparti henvendte sig om en annonce. Men da Sund & Hed på ingen måde er et poliSide 2

Marius Kløvgaard Chefredaktør


INDHOLD Artikler Baggrundsartikel: Nobelpris til kromosomers endestykke ......................................................... Side 4 Interview: Telemorase hjælper kræftceller med at overleve.................................................... Side 5 Reportage: Kan man blive pædiater uden en Ph.d.................................................................. Side 6-7 Reportage: Ebrietas skød semestret igang.................................................................................. Side 8 Reportage: Diesel - en vigtig medicin, men ikke længere nok................................................. Side 10-11 Fadl informerer................................................................................................................................. Side 12-14 Reportage: Phono 2009 elektronisk musiks Wembley Stadium ............................................... Side 35 Filmanmeldelse: Pigen der legede med ilden............................................................................. Bagsiden

Opslag

Diverse stillinger og studieinformation ........................................................................................ Side

15-29

Sund & Heds sundhedsquiz: Diagnose søges!............................................................................ Side

30

Info Den sjove kalender ........................................................................................................................ Side Andre medier skriver ...................................................................................................................... Side Træffetider faglige vejledere ........................................................................................................ Side Sund & Hed-kalenderen ................................................................................................................ Side

31 32-33 33 34

Udgiver: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU • Adresse: J.B. Winsløwsvej 19, 3. sal - 5000 Odense C • Oplag: 3100 • Hjemmeside: www.sundoghed.sdu.dk • E-mail: sundoghed@health.sdu.dk • Redaktionen: Nadja Albertsen, Jørgen Guldberg-Møller, Louise Bjørkholt Andersen, Monja Katinka Mönnich, Christiane Bay, Henrik Andersen, Mahtab Chehri og Kristian Winther • Redaktionssekretær Anders Valen • Layout: Lizandra Pultz Nielsen • Web: Christofer Herlin • Korrektur: Helle Karina Olesen • Tryk: Universitetstrykkeriet • Forsidefoto: Marius Kløvgaard, Louise Bjørkholt Andersen, Phono Festival Indlæg til bladet modtages i Word eller RTF-format. Indlæg må som udgangspunkt maksimalt fylde 8000 tegn inkl. mellemrum, svarende til ca. 1,5 A4-sider. Dog må indlæg fra organisationer, der ønsker at bringe meddelelser, som skønnes relevante for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, max fylde én A4-side pr. blad. Vi opfordrer på det kraftigste til, at der medsendes billeder til artiklen og af skribenten (vedhæftes separat som JPG/ GIF og ikke inde i et word-dokument). Indholdet i kommentarer og debatindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Sund & Heds holdning, men udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger. Indlæg sendes til sundoghed@health.sdu.dk. SUND & HED EFTERÅR 2009 Ved adresseændring får Sund & Hed automatisk besked fra Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at melde flytning til os. Undervisere og ansatte på SDU skal dog melde flytning med angivelse af placeringen af kontor/dueslag til sundoghed@health.sdu.dk. Skriv til os, hvis du ikke modtager bladet.

Deadline 13. november 27.november 11. december

Udkommer 27. november 11. december 28. december Side 3


BAGGRUNDSARTIKEL

Nobelpris til kromosomers endestykke Nobelprisen i Medicin og Fysiologi gik i 2009 til et forskerhold bag opdagelsen af telomerer og enzymet teolmerase. Nadja Albertsen Stud.med., Sund & Hed og Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund & Hed De færreste amerikanere drømmer nok om at blive vækket af et long-distance call fra Sverige kl. 3 om natten. Men en sjælden gang imellem kan netop sådan et opkald gøre modtagerne både 1,4 millioner dollars og en net lille Nobelpris i Medicin og Fysiologi rigere. Det var tilfældet for Elizabeth H. Blackburn, Jack W. Szostak og og Carol W. Greider den 6. oktober i år. De tre forskere havde for år tilbage arbejdet sammen om at beskrive kromosomernes endeområder, telomererne, og enzymet telomerase, som er stærkt knyttet dertil. Og denne nat ringede nobelkomitéen altså for at hædre dem med den eftertragtede pris for netop dette arbejde.

Telo – hvad for noget? Telomerer er strukturer, som befinder sig på kromosomernes ender, og som består af gentagelser af en 6-base lang sekvens – hos mennesket TTAGGG. Dette ”ekstra-materiale” på kromosomet sørger for, at kromosomet bliver replikeret korrekt. Telomererne beskytter nemlig imod, at der sker rekombination ved strengenes ender, og sørger også for, at der ikke går vigtige gener tabt, når den retrograde DNAstreng skal replikeres. Derimod er det kun den gentagede sekvens med 6-baser af telomeren, der går tabt ved celledelinger. Dette betyder naturligvis, at telomeren bliver forkortet ved hver mitose, og når den sidste sekvens er gået tabt, vil cellen undergå apoptose. Enzymet telomerase er en revers transkriptase, som danner netop

telomererne ved hjælp af en RNAskabelon. I langt de fleste somatiske celler findes telomerase-enzymet ikke – cellerne undergår altså apoptose efter netop det antal delinger, som antallet af TTAGGG-sekvenser i telomererne tillader. Dette, mener man, har en stærk sammenhæng med aldring, og man har teorier om, at i tilfælde, hvor kroppen ældes unaturligt hurtigt, skyldes det, at der er meget få af disse gentagne sekvenser.

Udvælgelsen af en Nobelpris-vinder

udvælgelse at dette års kandidater til Nobelprisen. I september, altså et år efter nomineringerne startede, kunne Nobelforsamlingen på Karolinska Instituttet i Stockholm påbegynde sit arbejde med at udvælge en værdig modtager. Nobelforsamlingen udgøres af 50 personer, som mødes over to gange. Forsamlingen afgør til sidst, hvem der skal modtage prisen ved en flertalsafstemning. Navnet eller navnene på vinderen offentliggøres i oktober – hvor udvælgelsen af næste års prismodtager, altså arvetageren til telomerer og telomerase, allerede er godt i gang.

Udvælgelsen af dette års vinder af Nobelprisen i Medicin og Fysiologi startede allerede, inden prisen for 2008 var uddelt. I september 2008 blev der sendt formularer ud til cirka 3000 specielt udvalgte personer, som alle selv er beskæftiget inden for faget. Derved fik de tilladelse til at nominere en hvilken som helst The Telomere person inden for – Function and Synthesis faget – undtagen The telomeres form caps at the ends of chromosomes. They contain a unique DNA dem selv. sequence which is repeated several times. 1. The mysterious telomere Nomineringerne The telomeres appear to protect the chromosomes from damage. But how? skulle så være nobelkomitéen The DNA sequence varies slightly i hænde senest between species. The one shown here is from Tetrahymena. den 31. januar året efter, 2. Telomere function discovered: formularerne Telomere DNA protects the chromosomes blev sendt ud. Komitéen, som består af fem personer, har derefter gennemlæst Telomere DNA was purified from Tetrahymena, Minichromosomes without telomeres were og sorteret coupled to the minichromosomes and introduced into introduced into yeast cells. They were not yeast cells. Minichromosomes with telomere DNA were protected and were damaged. nomineringerne. protected against degradation and remained intact. Derefter har 3. Telomere synthesis elucidated: de udfærdiget Telomerase builds telomere DNA en liste over foreløbige Telomerase kandidater, som blev sendt videre til evaluering hos Telomerase operates at the end of the chromosome. It is an enzyme consisting et ekspertpanel. of a protein and an RNA sequence. The RNA serves as a template for synthesizing Et ekspertpanel, telomere DNA. Without telomerase present, the Telomerase maintains the telomeres som stod for chromosome is shortened each at the ends of the DNA thread. This time the cell divides. Finally the makes it possible to copy the entire den endelige telomere DNA is eroded and the chromosome to its very end each Telomere

Cell

Chromosome

G G T T G G G G T T G G G G T T G G G G T T G G G G T T

Telomere = Greek for “end” (telos) and “part” (meros)

C C A A C C C C A A C C C C A A C C C C A A C C C C A A

3’

5’

Telomere

Tetrahymena – a single-cell organism that lives in water

Chromosomes with telomeres

Telomere DNA

Artificial minichromosomes

Yeast cell

Yeast cell

T

Telomere

DNA

G

Telomere DNA is

built base by base G C C T AC T G A A CGGGG T T GGGG T T G GG G G T 3’ G G A T G A C T T G C C C C A A C C C C A A C C C C T G AA G C G T C G T TG GG G T 5’ RNA template Protein C C C C A A 5’

RNA

5’

Har du en kommentar til Nobelprisen i Medicin og Fysiologi. Så skriv den på vores hjemmeside: www.sundoghed.dk

3’

chromosome is damaged.

Side 4

time the cell divides.

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2009 Illustration: Annika Röhl


INTERVIEW

Telemorase hjælper kræftceller med at overleve

At en DNA-sekvens på kromosomernes ender kan få en Nobelpris i Medicin og Fysiologi, kom måske bag på en del. Men faktisk har telomerer og enzymet telomerase klinisk betydning og en rolle i fremtidens diagnostik af sygdomme.

Sidste års vinder af Nobelprisen i Medicin og Fysiologi Tyske Harald zur Hausen fik i 2008 Nobelprisen for opdagelsen af sammenhængen mellem livmoderhalskræft og human papillomavirus. Han delte prisen med franske Françoise Barré-Sinoussi og Luc Montagnier, der fik prisen for opdagelsen af HIV. Læs sidste års serie om danske nobelprisvindere på: www.sundoghed.dk I modsætning til sidste års Nobelpris i Medicin og Fysiologi var der sådan umiddelbart lidt mindre spræl over dette års vinder af den eftertragtede pris. For hvor HIV har haft adskillige år i rampelyset og opnået en prominent plads i de flestes hukommelse, ser det anderledes ud med telomerer og enzymet telomerase. Dette års vinder kan ikke ligefrem prale af at være en folkekendt sygdom, som popstjerner og milliardærer står i kø for at bekæmpe. Derimod har tilværelsen været noget mere anonym. Og dermed virker Nobelprisen til de tre forskere, der i sin tid opdagede DNA-sekvensen og enzymet, måske også mindre indlysende. Men selv om man måske ikke lige med det samme nikker genkendende til dette års nobelpris-vinder, så har både medicinstuderende og kiropraktikstuderende stiftet bekendtskab med både telomerer og telomerase. På første semester undervises de studerende således i emnet af lektor Birte Vester. Hun giver gerne et bud på, hvorfor opdagelsen af telomerer og telomerase er så vigtigt, at det skal æres med en Nobelpris.

Cancer og lungesygdomme »Hvilken klinisk funktion har opdagelsen af telomerer og telomerase for fremtidens læger?« »Jeg tror ikke, at opdagelsen af telomerer og telomerase indtil videre har haft den store direkte indvirkning på klinikken. Men jeg mener bestemt, at disse opdagelser er en vigtig brik i vores forståelse af, hvordan vores celler virker, og dermed hvordan vi

kan udvikle sygdomme,« siger Birte Vester og fortsætter: »Jeg tror, vi er i en vigtig fase, hvor der bygges bro mellem grundforskning og klinisk brug. Først skal vi forstå, hvad der foregår i cellerne. Derefter skal vi forstå, hvordan fejl og påvirkninger er relateret til sygdomme, og endelig skal vi målrette behandlingerne.« »Inden for hvilke sygdomme eller sygdomskategorier spiller telomerer og telomerase en rolle?« »Telomerer, der er små repeterede DNAsekvenser, beskytter enderne af vores kromosomer og markerer, at dette er en kromosom-ende. Telomerase opbygger disse gentagne DNA-sekvenser, så der er “lidt at miste” ved DNA-replikationen ved hver celledeling. Gennem nogen tid har telomerase-funktionen været i fokus i relation til aldring, men aldringsprocessen ser ud til at være ret så kompliceret. Vi ved sikkert ikke nok endnu om, hvilke sygdomme der er relateret til telomerer og telomerase, men et oplagt eksempel er cancer. Telomerer og telomerase spiller en stor rolle for cancercellers overlevelse, specielt fordi cancerceller deler sig relativt hurtigt. Langt de fleste cancerceller har en høj telomerase-aktivitet i modsætning til de fleste andre celletyper. Så hvis vi kan stoppe telemorasen specifikt i disse celler, vil det være en god måde at stoppe cancer på. Et andet eksempel er stamceller, som jo har et meget spændende potentiale i fremtidens behandling af mange sygdomme. Viden om stamcellers telomerase-aktivitet kan være væsentlig for udvikling af stamcelleterapi. Endelig findes der arvelige sygdomme, som skyldes telomerase-defekter. Et eksempel er defekter i stamceller i rygmarven, så der sker for få celledelinger med deraf følgende anæmi. Andre eksempler er nogle hud- og lungesygdomme.«

Godt med pris til grundforskning »Er opdagelsen af telomerer og telomerase en nobelpris værdig?« »Jeg synes, opdagelsen er vigtig, men om den er en nobelpris værdig, er en subjektiv vurdering. Jeg tror, at den har stået på listen over muligheder, og så har der ikke været noget mere oplagt at vælge, og så blev det det.« »Hvad er din kommentar til, at grundforskning får en Nobelpris i Medicin og Fysiologi?«

»Jeg er godt tilfreds med, at grundforskning også hædres. I dag er der meget fokus på – og penge til – anvendt forskning, men praktisk taget al anvendt forskning bygger på noget grundforskning. Jeg tror altid, nogen vil have interesse for at lave grundforskning – spørgsmålet er mere, om man kan få penge til at gøre det. Hvis man betragter tildelingen af Nobelprisen fra en politisk vinkel, kan hædring af grundforskning måske være med til at synliggøre den og dens gavn over for politikerne og dermed de bevilgende myndigheder.« »Hvorfor synes du, grundforskning i celler er vigtig inden for medicin?« »Grundforskning i, hvordan celler fungerer og reguleres og inficeres, er essentielt, hvis vi skal blive væsentlig bedre til at behandle sygdomme, både nedarvede og påførte eller opståede. Der er lige nu også fokus på specifik behandling af individer ud fra den enkeltes arv og miljø, og det kræver meget detaljeret viden om, hvad der skal påvirkes og i hvilken grad,« siger Birte Vester.

Krav til fremtidens læger Som sagt ligger undervisningen i telomerer, celler og kromosomer i starten af medicinstudiet. For mange kan det være en ret abstrakt indgang til studiet. Ikke mindst hvis drømmen er at stå på en skadestue og tage imod trafikulykker. Så hvorfor skal medicinstuderende undervises i telomerer og telomerase? Også her er Birte Vester klar med et svar: »Jeg er overbevist om, at der vil blive stillet store krav til fremtidens læger med hensyn til at stille den rigtige diagnose og vælge den rigtige behandling til den specifikke patient. Rigtig mange sygdomme er jo hverken infektioner eller skader fra ulykker, men sygdomme, der opstår som følge af nedarvede defekter eller “livsstilsskader”,« siger Birte Vester og fortsætter: »Folk vil også i højere grad have forklaret, hvad de fejler. De vil vide, om det er noget, de er født med, eller noget de har udsat sig for, eller noget de er blevet smittet med. De vil vide, hvad der kan gøres ved det. De vil have den helt rigtige medicin i den rigtige dosis og med minimale bivirkninger. Der vil komme nye diagnostiske muligheder – ikke mindst nogle baseret på DNA-sekvenser, som lægen skal kunne bruge og forstå. Der vil komme helt nye Side 5


REPORTAGE

Kan man blive pædiater uden en Ph.d.?! Hvad kan man blive og hvordan? Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, når man skal vælge speciallægeuddannelse. På specialedagen den 24. oktober i år dukkede mange studerende fra flere semestre op. Også basislæger og flere nysgerrige kom bare forbi.

Louise Bjørkholt Andersen Stud.med., Sund & Hed Der var lagt op til en intensiv dag med præsentation af en lang række specialer og den lægefaglige videreuddannelse, da der lørdag den 24. oktober endnu en gang blev afholdt specialedag. Hele arrangementet var stablet på benene af Lægeforeningen, som også var repræsenteret ved en stand. Her fortalte dagens repræsentant, Carsten Larsen, blandt andet, at Lægeforeningen også tilbyder karriererådgivning, personlig vejledning og forskellige internetressourcer for de nysgerrige nye læger. Der var også nyt om

Uden mad og drikke... Side 6

mulighederne efter 4-årsreglen, blandt andet er det tidligere pointsystem blevet erstattet af kliniske profiler i hvert speciale, og ansøgningsforløbet er i de fleste tilfælde blevet stærkt omstruktureret. Således vil der inden for mange specialer blive brugt en slags eksamenssituation, hvor man testes på sine lægelige kompetencer, samt en dybdegående personlig

Hos genetikerne kunne man lære lidt mere om genetik på deres poster.

appetitvækker til det senere lægeliv. Og svaret på overskriften er: Ja – man kan lige for tiden godt blive pædiater i Region Syd uden en Ph.d.

Urologerne havde taget rariteter med til specialedagen og peppet op med lidt Matadormix.

samtale. Der er dog endnu ikke så mange, der er eksperter i 4-års reglen, og nogle detaljer angående kvalifikationer og krav var derfor ikke helt klare. Samlet set var det en meget informativ dag med mulighed for at få et kort indblik i en række specialer; en god

Hvor mange points kan man få på MMSE? Vind lidt godt til ganen, og lær om geriatri.


.0 2 n o i s r

REPORTAGE

e

v e ns

e

Od

Jane Jegind og Lars Chr. Lilleholt

Flere videnstunge jobs i Odense

www.v09.dk

Konservative Studerende har to skarpe kandidater til valget den 17. november Christian Hejlesen nr. 4 til byrådet – konservative.dk/Christian

Lasse Krull spidskandidat til regionsrådet – lassekrull.dk


REPORTAGE

Ebrietas skød semesteret i gang

Skoleårets første Ebrietasfest er løbet af stablen, og det blev vanen tro endnu en alkoholiseret affære med god stemning, masser af feststemte mennesker og særdeles dansevenlige rytmer.

Anders Kjærsgaard Valen Redaktionssekretær og stud. med. Fotos: Christine Cramer Ebrietasfesterne er efterhånden blevet et fasttømret element for de studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og semesterets første

fest markerede ikke blot afskeden med en varm sommer, isvafler ved skovsøen og brankede frankfurtere på grillen, den markerede også startskuddet til et spritnyt skoleår.

Side 8

Det kan være hårdt at vænne sig til tanken om morgenforelæsninger i U1, sene holdtimer og duften af frisk tryksværte, når der bladres for første gang i de nyindkøbte bøger, så nerverne blev denne aften effektivt dulmet til Ebrietasfesten i fredagsbaren på Campus. Fest, farver og forhøjede levertal Scenen var sat til en våd aften og nat i selskab med clubrock-trioen WhoMadeWho og hjemmeavlede svenske ElectroHype. WhoMadeWho stod for at kickstarte festen, og det gjorde de med en

gennemslagskraft, der fik de dekorative rustne jerngitre til at skælve og de prisbelønnede betonlofter til at lette. De tre discoficerede clubdrenge havde sat alle sejl til for at efterlade et indtryk på selv de mest sejlende berusede og promillemæssigt hårdest ramte gæster – og det lykkedes for dem.

Bandet satte især med deres coverversion af Benny Benassi’s ”Satisfaction” godt og grundigt kog i heksekedlen og efterlod en sveddryppende horde af danseivrige drenge og piger på gulvet. De svenske harddisk-jockeys, ElectroHype, der efterhånden har fået fodfæste efter de populære TALOYF-drenge, indtog derefter

scenen og gennempryglede højtalerne i en sjældent set grad. ElectroHype formåede med stor succes at pumpe festen videre helt til lukketid og sende bunkevis af fulde og festglade studerende videre i byen til en uvis skæbne i det odenseanske natteliv.


20% studierabat! BAGGRUND

Hos summit sHop odeNse ®

Normalpris

kr. 649,-

Normalpris

kr. 499,-

studiepris

Normalpris

kr 519,-

kr. 799,-

studiepris

Normalpris

kr 399,-

kr. 499,-

Haglöfs iNteNse optimal beklædNiNg til iNteNsiv træNiNg

studiepris

Normalpris

kr 639,-

kr. 399,-

studiepris

Normalpris

kr 399,-

Normalpris

kr. 799,-

kr. 1.999,-

studiepris

studiepris

kr 639,-

kr 319,-

Normalpris

kr. 299,-

studiepris

kr 239,-

studiepris

kr 559,-

stud raba ie t

Med Haglöfs Intense Series er du sikret en god træningsoplevelse allerede inden du har fået sved på panden. Materialerne er stærke, ultralette og åndbare og designet sikrer en fantastisk bevægelighed uden generende sømme. Tøjet er specialdesignet til aktiviteter med høj puls som løb, cykling og trail running. God tur!

Normalpris

kr. 699,-

studiepris

Normalpris

kr. 399,-

studiepris

kr 319,-

kr 1.599,-

Sct. Anne Plads 2-4 · 5000 Odense C www.summitshop.dk · Tel. 66 12 37 37 Summit Shop® yder 20% Studierabat på alle* varer mod forevisning af gyldigt studiekort. *Enkelte varer undtaget.

Normalpris

kr. 1.299,-

studiepris

kr 1.039,-

S y s a fo


REPORTAGE

Diesel – en vigtig medicin, men ikke længere nok

Silkeborg er mest kendt for Gudenåen og søerne og noget af Danmarks smukkeste natur med Yding Skovhøj og Himmelbjerget. Men det var ikke naturen, der trak SATS til Silkeborg en dejlig solskinsdag i marts – det var derimod en invitation til temadag om præhospital behandling fra Dansk Præhospital Uddannelsescenter, DAPUC.

Steffen Kløve Albæk Pedersen Stud.med. og formand for SATS Odense En ambulance er de seneste ti år gået fra at være en kassevogn med en båre, hvor det eneste medikament og behandling var ”diesel”, til at være den miniudgave af et hospitals intensivstue på fire hjul, som

vi kender i dag. Med denne introduktion til ambulanceredder-uddannelsen startede SATS Odense, Aarhus og København en actionpacked dag i det jyske.

Den rette viden redder liv Efter en kort velkomst og introduktion fik vi en lektion i kinetik og skadesmekanismer. Det er normalt ikke noget, der fylder meget på medicinstudiet, men det er vigtigt at vide, hvilke skader man kan forvente, patienten har pådraget sig, hvis bilen er blevet ramt fra siden, eller en fodgængeren har været en tur over taget på bilen. Med den rette viden kan man forudsige op til 90 % af alle patientens Dennis (SATS København) fastspændt skader, og det er derfor til det orange bræt – ikke det mest afgørende, når man som behagelige underlag. læge på skadestuen skal orientere sig ved patientens ankomst og prioritere sin indsats optimalt. Efter teorien fik vi lov til at forsøge os med den praktiske del. Hvordan samler man en motorcyklist op uden at gøre yderligere skade? Vi fik rig lejlighed til at prøve halskraver og spineboard i praksis. Eftermiddagen med Hjelmen af uden at brække nakken – hvis det startede en introduktion til ikke allerede er sket. Side 10

behandlingsmulighederne bag i ambulancen: Bricanyl, Adrenalin im, Nitroglycerin, Plavix, Magnyl, Glukagon i.m. Stesolid, Naloxon, lattergas og så videre. I dag er patienten oftest stabiliseret ved ankomst til

DAPUC er et uddannelsescenter, hvis opgave er at uddanne ambulancereddere, sanitetsfolk i forsvaret, samt lokale udrykningslæger og praktiserende læger i den praktiske håndtering af den akutte eller traumatiserede patient. DAPUC vil meget gerne i samarbejde med SATS Aarhus, København og Odense og give de medicinstuderende mulighed for at komme ud og prøve deres praktiske færdigheder med det rigtig udstyr og medicin på forskellige cases fra den virkelighed, der findes uden for hospitalets trygge mure. Det er også SATS’ håb, at vi ka få etableret et samarbejde med DAPUC, så vi regelmæssigt kan få lavet en udflugt til DAPUC for medicinstuderende i Odense og dermed tilbyde en spændende dag med masser af relevant og praktisk orienteret undervisning og ikke mindst masser af spændende praktiske øvelser. Simpelthen at få det i hænderne. Se mere om de præhospitale uddannelser på www.DAPUC.dk eller besøg SATS hjemmeside www.SATS-odense.dk


REPORTAGE

Ambulanceredderens værktøjskasse med alt til stort og småt. hospitalet, blandt andet fordi der i takt med, at der uddannes flere og flere paramedicinere i Danmark, er sket en udflytning af kompetencerne ud på

og så få lov til at prøve sig frem? Min case var som følger: Da jeg åbner døren, bliver jeg mødt med: »Velkommen til Silkeborg ungdomsboliger.

aldrig.« Det var en meget anderledes arbejdsplads end vores trygge hospital. Hvor mange tænker over, om der er en aggressiv hund på stuen, når de går ind for at behandle deres patient? Jeg synes, det var en god dag, hvor det teoretiske gik i godt spænd med det praktiske. Og for os med »akutblod« blev det bestemt ikke mindre spændende af, at lærerne hele vejen igennem krydrede med fortællinger fra det virkelige liv ude på landevejen.

Mine ukyndige hænder giver 1 mg Adrenalin i.m. og ilt på maske, og så er det anafylaktiske shock klaret for den 17-årige med hunden fra ungdomsboligerne. landevejen. Det må jo også siges at være en nødvendighed, når der som i dag begynder at blive længere og længere mellem sygehusene Danmark. »Velkommen til Silkeborg Ungdomsboliger« Dagen sluttede med en praktisk øvelse i præhospitalsbehandling. Kan man ønske sig noget bedre end at få udleveret en behandlertaske fyldt med medicin og en LifePack12 Deffi

Vi har en 17 år gammel beboer, der ikke vil vågne, og hans vejrtrækning lyder sgu underligt.« »VOV VOV!!!!« »Tag dig ikke af det. Det er bare Buster, han Ronni (SATS Aarhus) er væltet på motorcykel og er nu bider næsten på spineboard. Side 11


FADL INFORMERER

Bliv aktiv i FADL – kom frisk! Kristina Fruerlund FADL’s kommunikationsudvalg kristina.fruerlund@fadl.dk Vi har behov for nye friske FADL-medlemmer til at deltage i et eller flere af vores udvalg under Odense kredsforening. Du vælger selv, hvilke områder som interesserer netop dig. Om det er i Medlemsudvalget, Fest & Arrangementsudvalget, Kommunikationsudvalget, Lægevikarkursusgruppen eller Overenskomstudvalget. Der er mange muligheder og noget for enhver smag. Ved at engagere dig får du mulighed for stor medbestemmelse, og du lærer nye mennesker at kende, mens du gør en god gerning for din fagforening. Desuden har vi det hyggeligt og sjovt samtidig! Velkommen!

Region Hovedstaden – sikre følgende: •

Kontakte Kredsforeningen i København og blive oprettet i deres lokale medlemssystem.

Indhente bekræftelse (med stempel og underskrift) fra studiekontoret på universitetet om, at du er indskrevet og aktiv på medicinstudiet.

Hente en frisk eksamensudskrift fra nettet.

En kopi af dit studiekort.

Ringe til Vagtbureauet og blive skrevet op til de to akkrediteringskurser og samtidig sende bekræftelsen fra studiekontoret, eksamensudskriften og kopi af dit studiekort til Vagtbureauet.

Gå ind under Odense Kredsforening på fadl.dk, og kontakt udvalgene, eller skriv en mail til kristina.fruerlund@fadl.dk, som vil videresende den til de enkelte udvalg. JULEFROKOST 2009 Så er det lørdag den 21. november, at årets julefrokost for FADL løber af staben. Mange har købt billet, og vi ser frem til en fantastisk og festlig aften i julehjerternes tegn. Vi glæder os til at se jer alle til en forrygende fest med god julemad, stand-up, livemusik og våde varer! Kunne du tænke dig at tage vagter i København? Kunne du tænke dig at supplere indtægten ved at tage vagter gennem FADL’s Vagtbureau i København, skal du – af hensyn til gældende akkreditering i

Side 12

Gennemføre de to akkrediteringskurser i hhv. elementær brandbekæmpelse (3 timer) og Basal genoplivning (3,5 timer). Der er p.t. ventetid, men fortvivl ikke!

Gennemføre den elektroniske brandtest på nettet efter brandkurset.

Sikre, at du har mindst 96 timers SPV-vagtarbejde efter bestået SPVeksamen bag dig.

Komme forbi Vagtbureauet i København og få taget dit billede til akkkrediteringsstamkortet (bæres på vagterne) og underskrive

en tro-og-love/ tavshedserklæring. FADL i Odense og København har indgået et samarbejde om at hjælpe Odenses medlemmer til at få lokal adgang til de to akkrediteringskurser. For at kende interessen, bedes du sende en mail til sygeplejerske Anne-Merete Spencer på ams@ fadl-odense.dk senest den 22. november, hvorefter vi vil se på den praktiske gennemførelse af disse kurser, hvis interessen er stor nok. Akkrediteringskurserne tænkes afholdt i Odense. FADL i København har p.t. en del udækkede vagter døgnet rundt – alle ugens dage. Vagterne aflønnes og håndteres efter Københavns regler, ligesom evt. transporttid og billetrefusion er ud fra gældende praksis i København. Du er altid velkommen til at kontakte Vagtbureauet i København for yderligere oplysninger. FADL bogudsalg var en succes FADL’s Forlag og FADL Medicinsk Boghandel havde i samarbejde

arrangeret et stort bogudsalg torsdag den 22. oktober med et slagtilbud på 25 % på alle bøger fra FADL’s Forlag. Det blev en god eftermiddag, hvor mange kom forbi og deltog. De studerende fik gjort sig nogle gode bogkup og fik samtidig en dejlig fadøl og en hyggesnak. Der var god tilstrømning til både bogudsalget og de kolde øl. Boghandlen endte med at et flot salg på over 120.000 kr., så det lægger op til endnu et super arrangement, når tiden nærmer sig for næste store udsalg!


FADL INFORMERER

NY FORMAND Kære medstudent og FADL-medlem!

Erik Frostberg

Formand, FADL-Odense erik.frostberg@fadl.dk Der er nu gået en uge siden det nye repræsentantskab i FADLOdense blev konstitueret. Da der er mange af de ”gamle” repræsentantskabsmedlemmer, som er kommet så langt i studiet, at de snart er ved at være færdiguddannede læger, er det naturligt med en stor udskiftning i repræsentantskabet. Dermed har vi mistet lidt af den kontinuitet blandt repræsentantskabsmedlemmer, som er vigtig i en forening. Omvendt vil jeg også påpege, at det i mine øjne er positivt, at der er så mange nye repræsentantskabsmedlemmer, og især at en stor del af de nye læser på bachelordelen. Der er nu mulighed for at forme et stærkt og slagkraftigt repræsentantskab, som kan iværksætte vores og dine idéer over et længere tidsforløb. Desuden er der stadigvæk repræsenteret god erfaring i Sara Schødt-Nielsen, Henrik Sjølander og jeg selv, som alle er blevet genvalgt, samt Jesper Kolenda, som er tilbage efter et års pause i repræsentantskabet og Stefan Luef, som sidste år var suppleant i repræsentantskabet og aktiv i Vagtbureau-udvalget. Min rolle som formand FADL er opbygget af flere forskellige udvalg, og præsentantskabsmedlemmerne blev ved konstitueringsmødet delt ud i disse. Endvidere blev også en formand og næstformand valgt, hvilket er roller, som jeg og Sara har påtaget os. Det ser jeg som en god kombination, da jeg har erfaring med lokalt arbejde i Odense, og Sara har erfaring fra arbejde i Hovedbestyrelsen FADL og andre nationale udvalg. Jeg mener helt

klart, at min vigtigste opgave som formand er at sørge for at forme et stærkt repræsentantskab med ildsjæle, som brænder for deres fagforeningsarbejde. Et repræsentantskab, som vil arbejde for at finde gode løsninger på problemstillinger, men også iværksætte nye og spændende ideer, som på kort eller langt sigt gavner dig som medlem af FADL. Selvfølgelig skal vi i repræsentantskabet, men også du som medlem, påtage os det ansvar at repræsentere FADL anstændigt samt vise, hvad FADL er, og hvad FADL står for som fagforening. Det er et stort ansvar, og det kan betyde meget for FADL’s fremtid. Således er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden! Visioner & mål for 2010 Jeg har spurgt ind til hvert repræsentantskabsmedlems visioner og mål for deres arbejde i det kommende år. Alle nævnte og var enige om, at kommunikation og åbenhed over for medlemmerne betyder meget, og er helt essentielt for foreningen, så det blev bestemt at arbejde videre med det. Hvordan det præcist kommer til at ske, er stadig under udarbejdelse, men flere og bedre artikler i Sund & Hed, en mere opdateret hjemmeside med tilgængelige mødereferater samt repræsentantskabsmedlemmer, som er villige til at besvare spørgsmål fra medlemmerne er i mine øjne en god start. Derudover kom hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med egne idéer og visioner, som bl.a. inkluderede et forsøg på at tilbyde flere medlemsfordele, udvikle FADL som fagforening, effektivisere organisationsarbejdet og andre arbejdsprocesser samt det store arbejde, som ligger i at udvikle vagtbureauet.

at vi ikke sidder på sidelinjen og ser passivt til, da vi på flere fronter arbejder på mulige tiltag, som griber problematikken an på forskellige måder afhængig af udfaldet af regionens arbejde. Til grund for dette udfordrende og svære arbejde ligger den tankegang, at »FADL skal varetage sine medlemmers økonomiske, faglige og sociale interesser.« Jeg beder dig om at deltage aktivt i debatten, og repræsentantskabet skal løbende sørge for at videreformidle information i bedst mulige omfang. Men det er også vigtigt, at du fortsætter med at skrive dig op til vagter, da vi hele tiden arbejder for, at du skal få dem! Ingen garantier Til sidst vil jeg afslutte med at nævne, at hverken jeg eller repræsentantskabet som helhed kan love eller stille garantier for, hvilke forslag eller planlagte tiltag, som bliver til virkelighed, eller om hvorvidt vagtbureauet kommer til at kunne tilbyde de vagter, vi alle så inderligt gerne vil have. Men jeg kan garantere jer for, at vi vil arbejde så godt, vi kan, på at udvikle FADL som fagforening, styrke vores position blandt medicinstuderende, og at vores vagtbureau fungerer de kommende år. Igen vil jeg fremhæve den åbenhed vi gerne vil arbejde for, og som vi alle gerne vil have. Til de repræsentantskabsmedlemmer, som ikke er nævnt i teksten, vil jeg byde velkommen til Katrine Fladeland Iversen, Dea Larsen, Anders Mølgård Rasmussen, Kristina Fruerlund, Mette Arbjørn og Christina Thøgersen. Jeg er taknemmelig og meget glad for den entusiasme, I har vist indtil videre, og jeg glæder mig til det forsatte arbejdet med jer! Billeder og mere udførlig præsentation af repræsentantskabet kommer snarest op på hjemmesiden.

Finanskrisen rammer os alle Det har vel ikke forbigået nogen, at finanskrisen nu også rammer os medicinstuderende, eftersom region Syddanmark skal spare penge, og derfor stiler mod at indføre vikarstop på sygehusene og afdelingerne. Hvad det helt præcist indebærer for FADL i Odense, er i skrivende stund stadig uklart. Men jeg vil fremhæve, Side 13


FADL INFORMERER

Anker dom til Højesteret Kære medstuderende, yngre læger og – frem for alt – støtter i kampen mod 4-års-reglen FADL’s Hovedbestyrelse har på det seneste diskuteret de videre muligheder i kampen mod 4-årsreglen. Vi har gennemgået dommen fra Østre Landsret, og vi har set på alternative måder at bekæmpe reglens skadelige virkninger på såvel vores videreuddannelse som på patientsikkerheden. Hovedstrategien er klar: Vores arbejde med at udvande 4-årsreglens konsekvenser fortsætter, og vi skal fortsat stræbe efter, at den får så lidt praktisk betydning som muligt i dagligdagen. Det er et arbejdsfællesskab, vi heldigvis deler med Lægeforeningen og Yngre Læger.

indførte 4-års-reglen. FADL har derfor efter grundige overvejelser besluttet at anke sagen til Højesteret. Det bliver et flerårigt projekt, der kræver mange ressourcer, og vi kan ikke forvente en afklaring før 2011. Det sætter igen fokus på behovet for at kæmpe kampen på flere fronter: Vi skal sikre opmærksomhed omkring reglen og dens konsekvenser. Vi skal sikre et engagement i sagen blandt vores uddannede lægekolleger. Vi skal sikre, at I – som støtter i sagen – føler jer fuldt informerede om processen og om jeres videreuddannelsesmuligheder under de nye regler.

I FADL tror vi dog ikke på, at kampen alene kan vindes på denne front – det er i hvert fald ikke noget, vi tør satse vores fælles fremtid på. Det er fortsat vores vurdering, at Lars Løkke i 2007 klart overskred sine beføjelser, da han som minister

De opgaver tager vi fat på i den kommende tid, og vi håber, at I vil hjælpe aktivt med i dele af arbejdet.

FADL INFORMERER

en friløber til Asclepius, og Niels hev i nødbremsen. Efterfølgende scorede FC Asclepius til 0-1 på direkte frispark, der blev rettet af i muren. Det var som om, at målet fik sat gang i FC FADL. Kalle opsnappede en fejlaflevering, som han sender i dybden til Møjbæk, der med et smukt loop føler bolden i kassen over målmanden til 1-1. FC FADL red videre på bølgen, og blandt andre Erik havde flere gode gennemløb på højrekanten. En af disse blev sendt ind i pandebrasken på Møjbæk, der køligt headede bolden i det

Martin Bruno Pedersen Kommunikationsudvalget martin.bruno@fadl.dk Storsejr til FC FADL da FC Asclepius blev nedlagt Lørdag d. 3/10 mødte FC FADL det konkurrerende medicinerhold FC Asclepius på Bolbro Parken. Kampen startede jævnbyrdigt, hvor begge hold ikke rigtig fik bidt sig fast. Der var masser af spil men ingen chancer til hverken hjemme- eller udeholdet. Pludselig opstod dog Side 14

er dyr, og at den især koster en studenterforening som FADL dyrt. Valget om at køre sagen videre til Højesteret gør bestemt ikke denne regning mindre, og det kan ikke undgås, at vi må foretage nogle hårde prioriteringer i foreningen for at sikre økonomien. Vi vil dog i de kommende år arbejde hårdt på at sikre en større ekstern finansiering af sagen, og jeg vil allerede nu takke de yngre læger, speciallæger og praktiserende læger, som i den senere tid har støttet sagen økonomisk. Tak for jeres indspark på Facebook, og tak for jeres fortsatte støtte til sagen! Med venlig hilsen, Morten Andresen FADL

Endelig vil jeg gerne nævne økonomien i retssagen. Vi har ikke lagt skjul på, at retssagen

lange hjørne til stillingen 2-1. Efterfølgende kanonerer Niels et frispark mod mål, som keeperen ikke kunne holde, hvorefter Møjbæk hurtigt udnyttede riposten og scorede igen igen til 3-1. Nu var der for alvor sat gang i Barcelona-karrusellen! I anden halvleg brød Jes igennem på venstrekanten og afsluttede konsekvent og scorede til 4-1! Nu var FC Asclepius i knæ, og på trods af to gule kort i ægte Frank Hvam stil blev FC FADL ved med at holde fast i spilovertaget og ikke mindst score mål. Chimp scorede til 5-1 og Juel til både


OPSLAG 6-1 og 7-1 efter langskud fra venstrekanten. Til sidst kom Niels og Hightower fremad på banen. Niels kæmpede sig til et straffespark, som han selv køligt eksekverede til 8-1. FC Asclepius fik reduceret til 8-2 i de døende minutter, men dette kunne ikke ændre på en kamp gennemsyret af FADL-dominans. Kampens spiller blev Møjbæk

(Terminator). Overenskomst FADL Odense er i færd med at implementere den nye overenskomst. Det betyder, at evt. efterregulering først bliver udbetalt i det nye år.

Basisbytte!

Jeg har fået Esbjerg Sygehus medicinsk afdeling og almen praksis i Billund Kommune, start 1. marts 2010 . Jeg søger en medstuderende med et basisforløb i Hovedstaden/Sjælland, som vil bytte med mig. Flytteomkostninger mv. dækkes naturligvis. Du hjælper en desperat familie med 2 små børn! Ring/skriv endelig, så vi kan snakke detaljer. Mvh. Mette Truelsen, s_pette@ yahoo.dk, tlf. 2965 0059.

Tror du på Gud, eller er du nysgerrig på, hvad de kristne tror på?

Kom Sund & Hed aldrig? Der har det seneste stykke tid desværre været lidt lang leveringstid på Sund & Hed. Men udebliver bladet helt, så send en mail med dit navn og adresse til: sundoghed@health.sdu.dk

I så fald vil vi her gøre opmærksom på vores gruppe Kristne Medicinere (KM). Vi mødes hver anden uge i private hjem, hører en tale/oplæg, snakker/debatterer om vores tro på Gud og livet som kristen.

hiv fat i en af nedenstående kontaktpersoner: 2. sem Meinhard Hansen 3. sem Christian Vase 4. sem Heidi Christensen 5. sem Simon & Kristoffer 6. sem Heidi Fhær 8. sem Jacob Brydenfelt

se www.kristmed.dk eller

Side 15


STILLINGSOPSLAG Faglige tutorer - medicin Hermed opslås et antal stillinger som Faglig Tutor ved den lægevidenskabelige bacheloruddannelse.

Der afholdes obligatorisk tutorkursus fredag 8. – søndag 10. januar 2010. Derudover skal man kunne deltage i introduktionen af de nye studerende mandag den 1. februar 2010. Studerende, der er i udenbys klinik i februar måned, vil ikke komme i betragtning.

Stillingerne kan søges af ældre lægestuderende og er som udgangspunkt af 1 års varighed. Man kan dog godt søge om kun at være ansat for 1 semester.

Arbejdet består af tutorfunktion for en gruppe studerende (ca. 12 stud.) på 1. semester. Gruppen skal introduceres fagligt til studiet via en studiestartsopgave i februar samt deltage i anden introduktion til hjælp for den studiemæssige overgang til netop medicin-studiet. Det er tutorens opgave at afholde timerne i samarbejde med studiegruppen.

Vægtningen af timer med gruppen er 6 t/uge i januar/februar, 2 t/uge i resten af 1. semester.

Stillingerne aflønnes med 6 timer om ugen som faglig vejleder i henhold til overenskomsten mellem Studenterundervisernes Landsforbund/FADL og Finansministeriet.

Ansøgningerne, der skal indeholde ansøgeres e-mail-adresse, postadresse og tlf.nr., vedlægges et kort CV, som beskriver undervisnings- og ledererfaring m.m. samt begrundelse for ansøgningen, sendes til projektkoordinator Lykke Larsen, c/o Anne Grete Petersen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Winsløwparken 19, 3., 5000 Odense C – gerne per e-mail. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til LLarsen@health.sdu.dk eller til sekretær Anne Grete Petersen, tlf. 6550 2997, agpetersen@health.sdu.dk.

Ansøgningerne skal være fakultetet i hænde senest mandag den 23. november 2009 kl. 12.00 med ansættelsessamtaler i uge 49 og 50. Indkaldelse til samtale vil ske per mail eller per telefon i løbet af uge 48. Side 16


STILLINGSOPSLAG

Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt søger timelærer til pædiatri Undervisningen er placeret i uge 18 foråret 2010 og omfatter i alt 6 lektioner på modul 4. Indholdet af pædiatriundervisningen er:

- Pædiatrisk udredning - Børn med neurologiske lidelser - Børn med medfødte misdannelser - Børn med livsstilsrelaterede problemstillinger Der vil i forbindelse med undervisningen indgå samarbejde med underviserne i fysioterapiteori og -metode. Henvendelse senest fredag d. 20. november 2009. Nærmere oplysninger hos studiesekretær Birthe Lohmann, bilo@ucl.dk tlf. 6318 31 19 eller

Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt søger timelærer til neurologi foråret 2010

Det drejer sig om: 20 lektioner på 5. Semester (FYS108 og 208) i foråret (uge 15-20), samt udarbejdelse af 1 sæt eksamensopgaver (multiple choice).

12 lektioner på modul 6 (FYS109) samt 2 lektioner ”anvendt sygdomslære” på FYS209, FYS309 og FYS409 (modul 6) i foråret (uge 18-22)

Der vil i forbindelse med undervisningen indgå samarbejde med underviserne i fysioterapiteori og -metode. Henvendelse senest fredag d. 20. november 2009. Nærmere oplysninger hos studiesekretær Birthe Lohmann, bilo@ucl.dk tlf. 6318 31 19 eller studiekoordinator Helle Gerbild, heng@ucl.dk tlf. 6318 31 69. Modulbeskrivelse og studieplan kan tilsendes ved henvendelse. studiekoordinator Helle Gerbild, heng@ucl.dk tlf. 6318 31 69. Modulbeskrivelse og studieplan kan tilsendes ved henvendelse.

Side 17


STILLINGSOPSLAG

Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt søger timelærer til reumatologi i foråret 2010

8 lektioners undervisning i reumatologi på modul 6 2 lektioners anvendt sygdomslærer på 3 hold på modul 6 Undervisningen er placeret i uge 19-20

8 lektioners undervisning i reumatologi på modul 8 Undervisningen er placeret i uge 17-19

16 lektioners undervisning i reumatologi på 6 semester, samt udarbejdelse af 1 sæt eksamensspørgsmål (8 arbejdstimer). Undervisningen er placeret i uge 10-13

Der vil i forbindelse med undervisningen indgå samarbejde med underviserne i fysioterapiteori og -metode. Henvendelse senest fredag d. 20. november 2009. Nærmere oplysninger hos studiesekretær Birthe Lohmann, bilo@ucl.dk tlf. 6318 31 19 eller studiekoordinator Helle Gerbild, heng@ucl.dk tlf. 6318 31 69. Modulbeskrivelser og fagbeskrivelse kan tilsendes ved henvendelse.

SDU Valg 2009

Den 18. september blev der udskrevet valg til SDU’s bestyrelse og til de kollegiale organer (Akademiske Råd, studienævn og ph.d. udvalg) Valgene vedrører i år kun valggruppe III – dvs. de studerende. Tidsplan, procedurer m.v. følger tidligere års fremgangsmåde – se valgsekretariatets hjemmeside: http://intern.sdu. dk/enheder/personale/Valg/ Vær især opmærksom på disse frister: - Valglister offentliggøres på valgsekretariatets hjemmeside 9. oktober. Frist for indsigelser mod valglisterne er 20. oktober kl. 12.00. - Frist for indlevering af kandidatlister er 30. oktober kl. 12.00 – blanket hentes på valgsekretariatets hjemmeside. - Valgene afholdes 1.-2. december. Valgene afholdes som elektroniske valg over internettet, dog fortsat med mulighed for at brevstemme. Ved det elektroniske valg skal man benytte sit SDU login (mail-id) eller sin digitale signatur. Det er kun afstemningerne, der foregår elektronisk. Kandidatopstillinger, rettelse af valglister m.v. sker fortsat manuelt. Inden valget vil valgsekretariatet sende direkte mail til alle studerende om valgproceduren, herunder link til afstemningssiden. Side 18


OPSLAG

Kandidatspecialer foråret 2010 Hold 5B

Der er ingen undervisningstilmelding i.f.m. kandidatspecialer, sådan som der er med anden undervisning. ”Tilmeldingen” foregår ved at: 1) I indsender forslag til selvvalgt kandidatspeciale, dvs. at den/de studerende og vejleder selv træffer aftale om formulering og vejledning af et kandidatspeciale, der således er reserveret til pågældende studerende. ELLER 2) I indsender prioriteringsskema på basis af de specialeforslag, der i midten af december udbydes i et katalog af fakultetets forskningsenheder, hvorefter I får tildelt et specialeemne. LÆS MERE om bl.a. selvvalgte specialer og katalogspecialer i Retningslinjer for kandidatspecialer: http://kortlink.dk/72ck (under opdatering) Har I spørgsmål i.f.m. kandidatspecialet kan I kontakte Anne Grete Petersen – agpetersen@health. sdu.dk – tlf. 6550 2997 – WP 19/3 - men forsøg meget gerne først at finde svar i retningslinjerne. Forventet køreplan for forårets specialer 15. december kl. 8.15-9.00 Informationsmøde om kandidatspecialeforløbet v/ Bo Juel Kjeldsen, Specialeudvalget. Mødet holdes i Emil/Aarestrup. Kataloget over specialeforslag er klar til uddeling og lagt på nettet. 4. januar: Anbefalet frist for indsendelse af selvvalgte specialeforslag til godkendelse, dvs. hvis I ønsker at vide, om jeres forslag er godkendt eller afvist, inden fristen for at ønske fra kataloget udløber 18. januar. Generelt bør forslag til selvvalgte specialer indsendes senest 1 måned inden specialeperiodens start. De behandles dog også ved senere indsendelse. 18. januar: Frist for indsendelse af prioriteringsskemaer vedr. katalogspecialer. 22. januar: Meddelelse per mail om fordeling af specialer. Uge 4: Vejlederaftaler udsendes til underskrift. 8. februar: Specialeperioden starter (uge 6-22). 4. juni: Specialeperioden slutter og specialet er afleveret. Eksamen afholdes senest 2 mdr. efter specialets indlevering.

Side 19


Tilmeldingsvejledning til undervisning/eksamen for Medicin og Klinisk Biomekanik bachelor

Vedrørende undervisningstilmelding/eksamenstilmelding.

I perioden 1. – 30. november 2009 er der undervisningstilmelding for den undervisning, som I ønsker at følge i foråret 2010. Undervisningstilmeldingen foregår via selvbetjening på linket: www.student.sdu.dk. Undervisningstilmeldingen gælder automatisk for en eksamenstilmelding. I vil derfor ikke skulle tænke på eksamenstilmelding for fagene, idet I vil blive eksamenstilmeldt de samme fag, som I har undervisningstilmeldt jer i. Medio januar køres en kørsel hvor eksamenstilmeldingen vil blive registreret på grundlag af jeres undervisningstilmelding. I vil derfor ikke kunne se eksamenstilmeldinger før d. 15. januar 2010 i selvbetjening. Afmelding af undervisning kan ske via selvbetjening til og med den 15. januar 2010. Til og med den 15. januar er en undervisningsafmelding også automatisk en eksamensafmelding. Afmelding af eksamen efter den 15. januar skal ske via selvbetjening indtil ugedagen før første eksamensdato. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med undervisningstilmelding, vil I kunne kontakte Yvonne Ørnebjerg på e-mail: yvornebjerg@health.sdu.dk for bacheloruddannelsen. Spørgsmål vedr. holdplacering, læsegrupper og skemalægning kontakt Lene Kroløkke Pedersen på e-mail: lkpedersen@health.sdu.dk Spørgsmål vedr. eksamen, e-mail: eksamenskontoret@sdu.dk Telefon. nr. 65504100. Specielt for bacheloruddannelsen gælder følgende: Det er vigtigt, at tilmeldingsfristerne overholdes, idet for sene tilmeldinger kun vil blive behandlet, såfremt der er plads på kurserne. Holdbegrænsningerne på flere af kurserne, har medført, at vi kun kan garantere plads til de studerende, der tilmelder sig rettidigt. Desuden kan vi ikke garantere, at man kan udskrive sit eget personlige skema, hvis man ikke tilmelder sig rettidigt. Hvis man ønsker læsegrupper, er det vigtigt at tilmelde sig via student selvbetjening, og det foregår på følgende måde: Den første studerende, som tilmelder sig undervisningen i læsegruppen, skal også tilmelde læsegruppen. Det er kun muligt at tilmelde sig 5 personer i en læsegruppe, er man flere, er det nødvendigt at tilmelde 2 læsegrupper. Hvis man fortryder, at man har tilmeldt sig en læsegruppe, kan man inden for fristen slette sig fra læsegruppen. Man kan også efterfølgende tilmelde personer til læsegruppen inden for tilmeldingsfristen. Det er ikke muligt at tilmelde sig læsegrupper efter fristen for tilmelding til undervisning er udløbet. Selve holdplaceringen kan ses i Student selvbetjening. Det er ikke muligt at få oplyst hold pr. telefon! Uddannelse & Kvalitet Yvonne Ørnebjerg/Lene Kroløkke Pedersen 19. oktober 2010 Side 20


OPSLAG

Gigtforeningens studenterpriser 2010 Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive deres større, obligatoriske, valgfrie opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) inden for gigtområdet. Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende. For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen indsende: - en forside med projektets titel samt dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr., e-mail) - en kopi af karakterbeviset - indstillingen fra vejlederen - en kort, letforståelig projektbeskrivelse på dansk - din opgave En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, kan disse dog ansøge om prisen hver for sig og skal indstilles enkeltvis. Ansøgning mrk. ”Studenterpris” indsendes i 2 eksemplarer til: Gigtforeningen Att.: Forskningsadministrationen Gentoftegade 118, 2820 Gentofte Den skal være Gigtforeningen i hænde senest mandag den 1. februar 2010 Endvidere skal et eksemplar af opgaven – inkl. den korte projektbeskrivelse – sendes elektronisk til forskning@gigtforeningen.dk. I emne-feltet skrives ”Studenterpris” samt dit navn. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler på tlf. 39 77 80 38. Priserne vil blive overrakt ved en reception i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde onsdag den 19. maj 2010. Gigtforeningen forbeholder sig ret til, ved belønnede opgaver, at offentliggøre den korte projektbeskrivelse.

Introduktionsstipendier Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 1. februar 2010. De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2010 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via ’Søg støtte fra forskningsrådet’ på www.gigtforeningen.dk/forskning Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk Sidste ansøgningsfrist er mandag den 1. februar 2010. Side 21


OPSLAG

Praktikant i Troperne - nu i Odense!

Jubiii, nu er PIT kommet til Odense! Og vi har brug for netop dig som medlem PIT er en forening under IMCC. To gange årligt sender vi medicinstuderende, der har bestået 8. semester på klinikophold af 3 måneders varighed. PIT er en unik mulighed for dig til at udvikle dine medicinske kompetencer, opleve en helt anden kultur og gøre en forskel på et mindre hospital i et 3. verdensland. Samtidig har du muligheden for at rejse og møde nye mennesker. Vi søger medlemmer på alle semestertrin til at hjælpe med at forme PIT Odense og få foreningen op at stå. Vi har brug for medlemmer til mange spændende opgaver. Vi holder infomøde senere dette semester – hold øje med næste nummer af Sund og Hed. Ved spørgsmål kan du skrive til pit-odense@imcc.dk. Mange hilsner Trine, Linda og Mette 6. semester

VIND GAVEKORT PÅ 500 KRONER

Vi kender det alle når eksamenen står for døren, og bøgerne råber på at blive læst, så dukker overspringshandlingerne op. Men hvad er den bedste overspringshandling?

Skriv en klumme om netop din sjoveste eller bedste overspringshandling, og vind et gavekort på 500 kroner til Friluftslageret. Klummen sendes til sundoghed@health.sdu.dk senest den 13. december kl. 12.00, og mærkes skrivekonkurrence. De bedste klummer bliver efterfølgende bragt i Sund & Hed.

OBS – NY DATO Side 22


Bliver du læge til vinter?

OPSLAG

Så vil Lægeforeningen gerne invitere dig til kandidatfest og overlevelseskursus. På overlevelseskurset får du tips til overgangen fra stud. med. til læge. Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at du melder dig til. Gå ind på www.laeger.dk, klik på kitlen og se, hvordan du kommer med.

På gensyn Lægeforeningen / Yngre Læger

Lægeforeningen

Side 23


OPSLAG

Informationsmøde om Den Kliniske Basisuddannelse Kære studerende. Der bliver afholdt informationsmøde om Den Kliniske Basisuddannelse mandag d. 16/11 2009 kl. 10 – 12 i lokale U20 (på Campus). Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil være repræsentanter fra Yngre Læger, Sundhedsstyrelsen og Forsvarets Sundhedstjeneste. Hvis du ønsker at modtage det endelige program pr. mail, skal du tilmelde dig hos: slund@ health.sdu.dk

Sundhedsstyrelsen oplyser: Autorisation uden papir Fra 1. januar 2010 får nye læger og andre autoriserede sundhedspersoner ikke længere papir på deres autorisation. I stedet bliver bekræftelsen på autorisationen sendt på e-mail. Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse. Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest, at alle kan finde oplysninger om, hvem der er autoriseret på nettet, og der derfor ikke er behov for et traditionelt papirbevis. Den nye procedure vil samtidigt betyde, at man vil få bekræftelse på autorisation hurtigere. Alle autoriserede kan findes på nettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, som er offentligt tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan arbejdsgivere, patienter, medier og andre finde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato, fødselsdato, faggruppe samt eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelse. Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen senest to dage efter autorisation kan findes i registeret. Hvordan bliver du autoriseret? Sundhedsstyrelsen udsteder på baggrund af indstillingslister fra de enkelte uddannelsesinstitutioner din autorisation. Indstillingslisterne sendes typisk først til Sundhedsstyrelsen, efter der er afholdt dimission. Styrelsen bestræber sig på at udsende meddelelse om autorisation inden for 14 dage efter modtagelsen af indstillingslisten. Autorisations formål Autorisationen giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel, for eksempel læge, tandlæge eller kiropraktor. Formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. For nogle sundhedspersoner giver autorisationen derudover eneret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. Det gælder: Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandteknikere, optikere og kontaktlinseoptikere samt tandplejere. For yderligere oplysninger se link til Autorisationsloven, LBK nr. 1350 af 17/12/2008 Side 24


5.–7. marts 2010 - Sandbjerg Gods

Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til

2. Kongres for Medicinsk Studenterforskning! Med kongressen ønsker vi at give aktive studenterforskere mulighed for at præsentere deres forskning i et uformelt fagligt forum og møde andre studenterforskere på tværs af landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. Arrangementet inkluderer:  Bustransport tur/ retur fra København, Odense og Århus  To overnatninger med fuld forplejning  Et fagligt inspirerende videnskabeligt program  Festmiddag  Præmier til de bedste præsentationer Deltagerpris: DKK 1.000,Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder om støtte i dag! Tilmelding sker ved indsendelse af abstract eller protokol i perioden 1. november til 15. december 2009. Vejledning og tilmeldingsformular findes på:

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Be there or be

:-]


OPSLAG VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! Er dit studiekort udløbet i september 2009? Er du indskrevet på dit studie før september 2006 og/eller har dit studiekort et klistermærke, der markerer kortets ugyldighed fra september 2009, så skynd dig ned til studenterbutikken på SDUCampus og få lavet et nyt kort med det samme. Ugyldigheden af dit kort kan betyde bortvisning fra eksamen.

IMCC UDDANNELSESDAG Den 18. Nov. 2009 kl.17-21 i København

IMCC’s Grønne, Gule og Blå interessefællesskab arrangerer uddannelsesdag onsdag d. 18 november i København. Kom og vær med til en fantastisk aften med spændende workshops, søde mennesker og berigende inputs. Alle er velkomne, uanset om du er ny, gammel eller kommende IMCC medlem 17.00-18.30: do no harm part 1, kommunikation del 1 18.30-19.30: Aftensmad og mingling 19.30-21.00 do no harm part 2, kommunikation del 2 Do no harm: Handler om hvilke faldgruber, du kan støde på, når du rejser ud i verden for at arbejde frivilligt. Workshoppen er specifik rettet mod den type frivillighedsarbejde, vi laver i IMCC. Kommunikation: Denne del er specielt rettet mod undervisning af børn og unge. Der vil være høj inddragelse af de deltagende projekter. Dato og tid: onsdag d. 18 november kl.17-21 Sted: Studenterhuset i København Arrangører: IMCC Transport: Arrangerer man selv. Kommer man udenbys fra, kan man søge IMCC’s transportpulje om rejsegodtgørelse via www.imcc.dk Tilmelding: til groen@imcc.dk senest den 15. november med angivelse af navn, semestertrin, by, hvilken workshop man vil deltage i, samt hvilken imcc undergruppe man tilhører. Er man ikke med i en undergruppe, er man selvfølgelig stadig meget velkommen til at deltage. Mere info: skriv til groen@imcc.dk Side 26


Ultralyd på Intensiv Focus Assessed Transthoracic Echo

SATS inviterer dig til et spændende foredrag: Onsdag d 25. november 2009 kl. 16.15 i Emil Aarestrup Ved den kritisksyge patient har de cardio pulmonale forhold høj prioritet (ABC), men de undersøgelser, der bruges i akut diagnostik, har fortsat lav sensivitet (RTX og auskultation) eller er meget ressourcekrævende (CT). Overlæge Erik Sloth fra anæstesi/intensiv afdeling på Skejby Sygehus er opfinder af FATE-protokolen (Focus Assessed Transthoracic Echo), der er en ny måde at anvende ultralyd. Han kommer og fortæller, hvordan ultralyd kan anvendes som både en mere sensitiv og let tilgængelig undersøgelsesmetode til at vurdere de cardio-pulmonale forhold hos den intensive patient. Kom og få et indblik i ultralyds store muligheder, herunder hvordan ultralyd ud over at blive brugt til ekko og FAST også kan bruges både på intensivafdelinger og i det præhospitale regi.

Det koster 30 kr pr. semester at være medlem af SATS, Indmeldelse kan ske umiddelbart før foredraget! ALLE semestre er velkomne!

www.SATS-Odense.dk


VIL DU HAVE INDFLYDELSE PÅ DIT STUDIE? Vil du have indflydelse på dit studie? Er du utilfreds med forholdene på studiet og/eller har gode ideer til ændringer, så mød op på næste medicinerrådsmøde d. 11/12. Samme dag holder medicinerrådet julefrokost. Tid og sted er ikke fastlagt, men interesserede kan tilmelde sig på: lfuchtbauer@health.sdu.dk I medicinerrådet vil din stemme blive hørt, og vi kan hjælpe dig med en løsning af din problemstilling. I medicinerrådet arbejder vi for tiden med forbedring af bl.a. klinikophold, portofolio og læseforhold. ALLE ER VELKOMNE, UANSET SEMESTER

Syddansk Medicinhistorisk Selskab Der indkaldes til medlemsmøde nr. 163

Tid:

Tirsdag d. 8. december 2009 kl. 19.30

Sted:

Aarestrup auditoriet, Odense Universitetshospital

Indhold:

SYGDOMME OG MIKROORGANISMER I EVOLUTIONÆR SAMMENHÆNG

Gennem de seneste 10-15 år er der opstået et nyt forskningsfelt indenfor såvel lægevidenskab som generel biologi gennem en kombination af evolutionsbiologi og sundhedsvidenskab, såkaldt evolutionær medicin. Grundidéen er, at man kan opnå større indsigt i en lang række sygdomme og deres forebyggelse og behandling gennem en evolutionsbiologisk tilgang. Foredraget vil indeholde en introduktion til evolutionsbiologiens grundbegreber med vægt på de aspekter, som har relevans for sundhedsvidenskaberne. En række eksempler fra menneskets biologi og specifikt fra infektionssygdommene præsenteres. Særlig vægt lægges der på syfilis som et skoleeksempel på en stribe af elementerne i en evolutionær tilgang til sygdom og sundhed. Syfilis nedstammer antageligt fra en overfladisk hudsygdom, som mennesket medbragte ved udvandringen fra Afrika, og som under indflydelse af klima og kultur over årtusinder udviklede sig til en kønssygdom. Den gav et meget voldsomt klinisk sygdomsbillede, da den introduceredes i Europa i 1490’erne, men over få årtier udviklede den sig ved stamme-selektion til den symptomfattige sygdom, vi kender i dag. Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne Hans Christian Petersen og Hans Jørn Kolmos. Foredragsholdere:

Lektor Hans Christian Petersen & Professor Hans Jørn Kolmos Venlig hilsen Bestyrelsen

Logo: Livet er kort, kunsten lang. Det rette øjeblik hurtigt forbi (Hippokrates)


OPSLAG

Start din kirurgiske karriere her:

Elitespeciale i eksperimentel kirurgi Nyt tilbud til medicinstuderende ved SDU

Det kræver både håndelag og flair for forskning at blive en god kirurg i fremtiden. Nu er der mulighed for, at du kan starte din kirurgiske karriere allerede på studiet. Praktiske kirurgiske øvelser, undervisning i dyreforsøg, forsøgsdesign og mundtlig og skriftlig præsentation er nogle af elementerne i det nye kursus, som strækker sig over et semester og er et alternativ til det almindelige kandidatspeciale. 12 studerende på holdet, parvise specialer og to vejledere fra dels en kirurgisk afdeling og et teoretisk institut til hvert studenter-par giver særligt gode forudsætninger for et spændende og udbytterigt semester. Formålet med elitespecialet er at sikre, at fremtidige kirurger både behersker håndværket og de videnskabelige metoder. Her giver vi mulighed for at starte på den håndværksmæssige del af uddannelsen til kirurg allerede under studiet. Man kommer direkte i feltet og får den praktiske øvelse med det samme og dermed muligheden for at foretage det rette karrierevalg tidligt i livet med baggrund i egne oplevelser. To vejledere til hvert studenter-par Med to vejledere til hvert speciale får du og de andre elitestuderende særligt gode forudsætninger for at integrere viden fra den klinisk videnskabelige verden med viden fra den grundvidenskabelige verden. Det tager ofte mange år for ny erkendelse at nå fra laboratoriet til praktisk implementering i behandlingen af patienterne. Omvendt har basalforskerne brug for inspiration fra den praktiske klinik, for at kunne svare på de rigtige spørgsmål. Det er dette krydsfelt mellem klinik og basalforskning, som etableres med det nye elitespeciale. Fokuserede kurser på højt niveau Elitemodulet omfatter forskningsmetodologiske kurser i dyreforsøgskundskab, statistik og medical writing. Kurserne tager i videst muligt omfang afsæt i de specialeopgaver, som skrives af deltagerne i løbet af semesteret. I hele forløbet indgår gennemgang af videnskabelig litteratur i et Journal Club-format i undervisningen. Mod slutningen af perioden vil præsentation af egne resultater danne baggrund for oplæggene. Kirurgisk arbejde Elitespecialer skrives parvist og tager udgangspunkt i et dyreeksperimentelt, kirurgisk arbejde. Det kunne f.eks. dreje sig om etablering af en velbeskrevet dyremodel med hypertension gennem delvis ligatur af aa. Renalis og et efterfølgende farmakologisk eksperiment. Alternativt kan der være tale om afprøvning af en ny eksperimentel teknik (fx end-to-end eller side-to-side-anastomose af mindre kar eller tarmsystemet med nye suturmaterialer). Endelig kan der være tale om invasive målemetoder til monitorering af sygdomsprogression eller behandlingseffekt (fx mikrodialyse på peritonealvæske og måling af cytokiner ved eksperimentel periotonitis). Hvem kan deltage? For at kunne søge optagelse på elitemodulet, skal du have afsluttet 1. periodes klinikophold, og have bestået mindst 80 ECTS-point på kandidatstudiet. Dette gælder også, hvis du har et individuelt studieforløb. Hvis der er flere studerende, som søger optagelse på elitemodulet, end der er plads til, vil de studerende blive udvalgt på baggrund en samlet vurdering af deres karakterer fra bacheloruddannelsen samt deres motivation for at søge optagelse på elitespecialet. Fordeling af elitespecialer Det er planen, at der udbydes 12 pladser i elitemodulet i det kommende semester. Hvis du ønsker optagelse på elitemodulet, skal du anføre elitespecialet som det første af de specialer, du skriver på prioriteringsskemaet om valg af kandidatspeciale og indsender til fakultetet. Du skal indsende skemaet senest 4. januar 2010 sammen med eksamensudskrift fra BA-uddannelsen og en skriftlig motivation (maks. 1 A4 side). (Fristen for ”almindelige” katalogspecialer er 18. januar). Skemaet ligger på hjemmesiden om kandidatspecialer på medicinstudiet: http:// www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Medicin_kandidat/Kandidatspeciale.aspx Det nye elitespeciale i eksperimentel kirurgi erstatter det ordinære kandidatspeciale, hvis du optages på elitemodulet. Lige som det ordinære speciale er elitespecialet placeret på 5. semester i kandidatuddannelsen og strækker sig over 16 uger. Det tæller 0.45 årsværk og svarer til 27 ECTS point, fordelt på 6 ECTS forskningsmetodologiske kurser, 14 ECTS praktisk eksperimentel kirurgi og 7 ECTS præsentationsdel. Side 29


OPSLAG

Diagnose Søges Sund & Heds sundhedsquiz Ove B. Schaffalitsky

Som studerende kan man let føle sig langt væk fra virkelighedens verden. Nogle gange føler man endda, at det, man lærer, slet ikke kan bruges uden for universitetets betonmure. Derfor forsøger vi på Sund & Hed med vores sundhedsquiz at bringe virkeligheden ind i spalterne. I hvert nummer bringer vi en sygehistorie i form af en case. Den kan du som læser prøve at løse inden næste nummer, hvor svaret bringes sammen med næste case. Svar sendes til Sund & Hed på sundoghed@ health.sdu.dk Blandt de rigtige svar trækker vi lod om et gavekort til universitetets kantiner.

Sidste nummers quiz: I sidste nummer blev opgaven i »Diagnose søges« stillet af Jørgen Lange Thomsen. Opgaven handlede om en 32-årige mand med reumatoid artritis, der var død efter en operation, hvor der blev indsat hofteprotese – se casen på www. sundoghed.sdu.dk Løsning: Ved obduktionen blev der taget vævsprøver ud til frysesnitsundersøgelse. Disse vævssnit blev farvet med Oil Red O, der farver lipider røde. I lunger og nyrer sås de mindre kar udtamponeret af fedt. Diagnosen: Fedtembolisyndrom

Dette nummers case bliver stillet af professor, overlæge, dr.med. Ove B. Schaffalitsky: En 41-årig kvinde indlægges akut på grund af pludseligt opståede stærke mavesmerter. En søster har tidligere brækket ryggen og blev opereret på biskjoldbruskkirtlen. Kvinden har to gravhunde, hvoraf den ene er opereret for diskusprolaps. Hun har haft flere nyrestensanfald. For et år siden havde hun mavesår og blev behandlet med syrepumpehæmmer i fire uger med god effekt. Hun har dog stadig af og til halsbrand og mavesmerter, hvorfor hun intermitterende tager syrehæmmende medicin købt i håndkøb. Pusteprøve for Helicobacter pylori var negativ, og hun har aldrig taget NSAID eller acetylsalicylsyre. Hun har i perioder haft en del løse afføringer men ikke tabt sig. Hun har aldrig røget. Hun har haft menostasi i tre år. Hendes smerter er lokaliseret til epigastriet. Abdomen er spændt, bevæges ikke ved respirationen, og hun ligger helt stille i sengen. Hvad er det akutte problem, og hvad er årsagen? Side 30

Dette er en kendt dødsårsag hos især kirurgiske patienter, for eksempel trafikofre eller patienter, der bliver knogleopererede. Det beskrevne forløb er typisk. Undertiden ses, at patienterne ikke vågner op efter narkosen.

Ingen vinder Casen i »Diagnose søges« i Sund & Hed nr. 10 var stillet af Alan Ainsworth og krævede svar på tre ting, man ville gøre ved en patient med blødning fra rektum. Den quiz havde ingen læsere et bud på, så quizzen gik hjem uden en vinder.


Hver mandag

Walk-in Salsa på Kulturmaskinen. Mød op med en ven eller veninde og ryst rumpen til hede salsarytmer. Intro kl. 20-21 (20 kr) og salsatek kl. 21-23.

Hver tirsdag

Studenterhuset arrangerer på Kulturmaskinen hver tirsdag enten brætspilscafé eller musikcafé. Det er en perfekt mulighed for at mødes og hygge med vennerne. Dørene åbner kl. 19, til musikcaféen starter musikken kl. 20 og der er gratis entré. På Den Smagløse Café i Vindegade er der hver tirsdag live-musik kl. 21. Her er der næsten garanti for en tætpakket hverdagsfest, og en snert af tømmermænd til onsdagens morgenforelæsninger.

Hver onsdag Hver torsdag Hver 2. torsdag Hver fredag

Epstein Bar byder 14.30-15.30 på hyggelig café med kaffe, eksotisk te og afslappende musik. På Café Kræz er der hver torsdag Open Groove Jam, hvor alle kan komme og jamme. Starter kl. 22. Teatersport på Alibi skal alle opleve mindst én gang, mens de bor i Odense. Det er live improviseringsteater, når det er bedst. Entré 50 kr. Den legendariske Epstein Fredagsbar åbner kl. 14. Kom med alle dine studiekammerater, nyd kolde øl på flaske eller fad, og mærk den varme stemning i medicinerbaren.

Hver 2. søndag

Studenterhuset arrangerer Sort Søndag på Kulturmaskinen. Der er tømmermandscafé med god, billig mad, varme og kolde drikke og blid musik d. 15. november med Benjamin Aggerbæk og d. 29. november med Jonas Villumsen, Andreas Sorgenfrei og Joye Groon. Entré for studerende 30,-

Odense Teater

Odense Teater giver 50 % studenterrabat på alle forestillinger. Fra d. 19. november spiller den traditionsrige forestilling Nøddebo Præstegaard, hvis man føler, man mangler en akut højkulturel indsprøjtning.

Fredag 13.11 Fredag 13.11

Magtens Korridorer spiller på Posten. Det er dansk, det er højtråbende, og det er fyldt med energi og nerve. Entré 190 kr. Stand-up på Alibi. Comedy Zoo Tour lægger vejen forbi Odense med Christian Fuhlendorff, Michael Schøt og Carsten Eskelund, alle kendt fra TV2 Zulu. Entré 100 kr.

Lørdag 14.11 Lørdag 14.11

Hip Hop Kontoret Reunion på Café Kræz. Legendarisk hiphop-fest med et hårdtpimpet lineup og de bedste DJ’s.

Onsdag 18.11

ClubOFF: Balstyrisk Balkan, rødbedesuppe og vodkashots på Kulturmaskinen. Der er dømt sprængfarlig balkanpop, når det otte mand

The Late Parade på Kulturmaskinen, nyt dansk upcoming band, der vil frem. Entré 50 kr. for studerende.

stærke, serbiske orkester Tako Lako pumper østlig sigøjnerpop ud af højtalerne. Der er fest, farver og forhøjede blodtryk, når det euforiske liveshow fyres af.

Torsdag 19.11

Duné spiller på Posten. De er vokset med opgaven i takt med, at deres popularitet er steget, og det holder hele vejen! Oplev et dansk band med en utrolig energi på scenen og en strålende karriere foran sig. Entré 170 kr.

Fredag 20.11

På Teater Momentum kører 20/11 - 19/12 forestillingen The Perfect Christmas. Det er eksperimentelt teater, der foregår ved et julefrokostbord, hvor publikum og skuespillere sidder ved samme bord og nyder en 3-retters julefrokost menu. Forestillingen foregår ved bordet alt imens man nyder den lækre mad, som live-kokken Andreas Salting fra Mundo tilbereder. Teater med 3-retters menu koster 210 kr. for studerende, eller 190 kr. hvis man er over 4 personer.

Fredag 20.11

The Wong Boys på Kulturmaskinen. Oplev et af de nyeste skud på den elektroniske undergrundsscene. Git Ur Fuk On for 100 kr.

Lørdag 21.11

Anderson/Davis/Schmidt på Momentum kl. 21.30. Oplev jazz i absolut verdensklasse, når den danske bassist Richard Andersson, guitarist Matt Davis og trommeslager Rasmus Schmidt spiller deres egne kompositioner inspireret af den amerikanske jazztradition.

Lørdag 21.11

Grand Avenue på Posten. Dansk melankolsk rock med en nyfunden, elektronisk kant, entré 120 kr.

Tirsdag 24.11

Studenterhuset arrangerer på Kulturmaskinen Studieteknikkursus ved biolog, videnskabsjournalist og forfatter Ole Terney. Arrangementet ligger kl. 17-21, og det koster 50 kr. at deltage. Tilmelding sker via info@studenterhus.dk

Torsdag 26.11

The Storm på Posten. Tidligere Swan Lee-forsanger Pernille Rosendahl er frontfigur i bandet, der leverer storladent og pompøst rock-pop af høj klasse, entré 120 kr.

Sund & Hed tager forbehold for fejl i datoer/ændringer, og med hensyn til yderligere info henvises der til et klik indenom netudgaven af Sund & Hed: www.sundoghed.sdu.dk Kender du et kulturarrangement, der skal med i Sund & Heds nye kulturkalender, så send en mail til: sundoghed@health.sdu.dk


NYHEDER

Andre medier skriver... Uerfarne læger tager imod de akut syge patienter På de akutmedicinske afdelinger er det ofte læger med få måneders erfaring, der modtager alvorligt syge patienter, viser en ny undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Den viser, at de læger, der står i forreste led på landets akutmedicinske afdelinger og modtager langt de fleste patienter, i gennemsnit kun har 2,8 måneders erfaring. Samtidig modtog de unge »lav grad af supervision i håndteringen af akutte medicinske patienter,« skriver forfatterne i Ugeskrift for Læger. »De akutte patienter i Danmark har ikke høj status. Derfor er det tradition, at yngste mand tager sig af de akutte patienter. Konsekvenserne kan være, at behandlingen risikerer at blive sat langsommere i værk,« siger Mikkel Brabrand, formand for Dansk Selskab for Akutmedicin. Danske Regioners formand Bent Hansen lover et opgør med hierarkiet på de akutte afdelinger. »Vi taler om en 100-årig tradition, der skal brydes,« siger han til Berlingske Tidende. Kritikken af bemandingen af akutmodtagelserne er ikke ny. I juni kritiserede Yngre Lægers formand Lisbeth Lintz i Dagens Medicin, at flere hospitaler ignorerede Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fyldte de fælles akutmodtageenheder op med uerfarne læger. Ligeledes har formanden for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Thomas Gjørup, i flere år efterlyst flere overlæger og speciallæger i akutmodtagelserne. 23. oktober 2009, Berlingske.dk

Side 32

WHO: Natarbejde kan give brystkræft En kommende rapport fra WHO’s kræftforskningscenter IARC dokumenterer sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde. Rapporten baner vej for, at brystkræft kan anerkendes som arbejdsskade. Kvinder med natarbejder har forøget risiko for at udvikle brystkræft, slår en kommende rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO fast. Konklusionen på rapporten kan få stor betydning for danske kvinder, skriver DR. Erhvervssygdomsudvalget, som er et rådgivende organ under Arbejdsskadestyrelsen, ventes nemlig på baggrund af rapporten at optage brystkræft efter natarbejde på den officielle liste over arbejdsskader. »Det vil følge tidligere praksis,« siger medlem af udvalget, overlæge og speciallæge i arbejdsmedicin, Jane Frølund Thomsen, til DR. 28. oktober 2009, DR Sundhed Høj infektionsrisiko, når milten fjernes Danskere, der har fået fjernet milten, har en høj risiko for alvorlige infektioner i forhold til normalbefolkningen. Det viser verdens hidtil største studie af denne sammenhæng. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Forskere fra Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus har fulgt næsten 4.000 personer, der fik fjernet milten, typisk på grund af ulykkestilfælde, kræft eller blodsygdomme. Patienter med fjernet


INFO

Træffetider

- faglige vejledere Den sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse Poula Reinert-Petersen Winsløwparken 17, 1.sal Tlf: 65503818 E-mail: fv-susuka@health.sdu.dk Træffetid: torsdag 9.05-10.05 (undtagen i ferier)

Folkesundhedsvidenskab Karina Linnrose Onsdag kl. 8.30-10.00 Sted: Esbjerg Telefon: 65 50 15 63 E-mail: fv-fsv@post.sdu.dk

Biomekanik

Mari og Christofer Tirsdag kl. 9.15-11.15 Torsdag kl. 15.15-17.15 (Christofer) Sted: Winsløwparken 17, 1. sal. Telefon: 65 50 29 78 E-mail (fælles): fvkb@health.sdu.dk

milt blev sammenlignet med tre kontrolgrupper: Normalbefolkningen, personer med fjernet blindtarm og personer med lignende underliggende tilstande som de miltopererede. Infektionsrisikoen var højest inden for de første tre måneder efter miltfjernelse, hvor 10 pct. af patienterne fik påvist blodforgiftning, og fem pct. fik lungebetændelse. 26. oktober 2009, Videnskab.dk Placeboeffekten sidder på rygmarven Hvis en patient tror, han eller hun modtager smertelindrende behandling, bliver smertesignalerne dæmpet allerede i rygmarven. Det viser ny forskning fra universitetsklinikken Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Forskerne skannede rygmarven hos folk, der fik en smertefuld varmepåvirkning på underarmen. Derpå blev forsøgspersonerne skannet, mens de blev påført smerte og samtidig var blevet påført enten en smertestillende creme eller en neutral creme, som de havde fået at vide var smertestillende. På MRI-skanninger af rygmarven kunne forskerne se, at blot tanken om at have en smertestillende creme på gav mindre aktivitet i det dorsale horn, området af rygmarven, hvor smerteimpulser fra nervetråde i kroppen modtages. Smertedæmpning i rygmarven kan være effektiv, mener forskerne, fordi kun ét område, det dorsale horn, skal aktiveres, frem for mange områder i hjernen. Den tyske forskergruppe håber, at forsøget kan give inspiration til

Medicin

Lene Christensen, Kari Høst-Madsen, Jens Christian Beuke, Maria Bundgaard Steffensen, Marie Liva Kjærgaard og Johan Kløvgaard Sørensen Mandag-torsdag kl. 11.15-15.15 Sted: Winsløwparken 17. 1 sal. Telefon: 65 50 38 18 E-mail: fv@health.sdu.dk

Idræt og Sundhed

Kristian og Rune Mandag kl. 12:15-14:00 Torsdag kl. 12:15-14:00 Sted: For enden af B1913-gangen, ned mod bevægelsessalen Telefon: 65 50 34 45 E-mail: Fælles: fagligvejleder_idraet@health.sdu.dk Rune: reie@health.sdu.dk Kristian: kmunksgaard@health.sdu.dk

nye former for smertebehandling og vil nu bl.a. forske videre i, hvilke ruter, fra hjernebarken til rygmarven, beskeden om at dæmpe smerten følger. Det tyske forsøg er beskrevet i tidsskriftet Science i midten af oktober. 23. oktober 2009, Dagens Medicin Børn af veganere og vegetarer kan få alvorlige skader Ammende mødre, som er vegetarer eller veganere, risikerer at give deres børn alvorlige skader - herunder varige neurologiske og kognitive skader – på grund af vitamin B12-mangel. Ifølge en artikel i Ugeskrift for Læger var det med B12-tilskud muligt at vende udviklingen, så to børn, der blev diagnosticeret med svær livstruende B12-mangel 10 måneder gamle, kunne udvikle sig normalt. Børn, som var blevet diagnosticeret 13 måneder gamle, havde fået varige neurologiske skader trods behandling. Derfor er det vigtigt, at vegetarer og veganere er opmærksomme på, om de får for lidt vitamin B12 i kosten. Af hensyn til fosteret og det diende barn er det nødvendigt, at moderen får B12-tilskud, enten forebyggende som tabletter eller som injektion, hvis hun har B12-mangel. 19. oktober 2009, DR Sundhed

Side 33


November Arrangement

-kalenderen

Yderligere info

1.-30.

Tilmelding til forårssemesterets undervisning/ Husk at du automatisk er tilmeldt eksamen, når du eksamener medicin og klinisk biomekanik tilmelder dig undervisning

13.

Deadline for Sund & Hed nr. 13

Indlæg sendes til sundoghed@health.sdu.dk

14.-15.

FADL/SATS traumekursus

Tilmelding via FADL. Kurset er for medicinstuderende på 8.-12. Semester

16.

Møde, studienævn for medicin

Ansøgningsfrist d. 9. november

16.

Informationsmøde om Klinisk Basisuddannelse Kl. 10-12 i lokale U20 på Campus, program kan indhentes via slund@health.sdu.dk

17.

Møde, studienævn for idræt

Ansøgningsfrist d. 2. november

18.

IMCC Uddannelsesdag i København

Arrangementet er kl. 18-21 på Studenterhuset i København. Der er tilmeldingsfrist d. 15. november.

20.

Ansøgningsfrist til timelærer-stillinger på Fysioterapeutuddannelsen

Se jobopslag i bladet

21.

FADL julefrokost på SAS Radisson

Se plakater på opslagstavlerne for yderligere info

25.

Psykiatriens Forskningsdag 2009

Præsentation af forskningsprojekter indenfor psykiatrien i Region Syddanmark. Kl. 12.30-17 i Auditorium 100

25.

SATS foredrag om ultralyd på intensiv

Foredraget foregår i Emil Aarestrup kl. 16.15

27.

Kiropraktisk filosofidebat mellem Atle Harre og Debatten er kl. 17.00 i WP 17.109 og er for både studerende, Jan Hartvigsen. undervisere og turnuskandidater

30.

Konference vedr. det fremtidige OUH hospitals- Konferencen er i auditorium U100 kl. 8-12 byggeri ved SDU Campus.

December 1.-2.

Valg på SDU

Se http://intern.sdu.dk/enheder/personale/valg/

8.

Foredrag, medicinskhistorisk Selskab, om syg-

Kl. 19.30 i Emil Aarestrup i Klinikbygningen

domme og mikroorganismer i evolutionært sammenhæng

9.

Møde, studienævn for klinisk biomekanik

Ansøgningsfrist d. 2. december

15.

Møde, studienævn for idræt

Ansøgningsfrist d. 1. december

21.

Møde, studienævn for medicin

Ansøgningsfrist d. 14. december

Yderligere praktisk info: - IMCC-kontorets åbningstid i uge 43-51 er kl. 9-11 - Kandidatspecialeforløb, medicin, foråret 2010 (hold 5B) - 15. december kl. 8.15-9.00: Informationsmøde i Emil Aarestrup. - 4. januar: Anbefalet frist for indsendelse af selvvalgte specialeforslag til godkendelse

- 18. januar: Frist for indsendelse af prioriteringsskemaer vedr. katalogspecialer - 22. januar: Meddelelse per mail om fordeling af specialer - Uge 4: Vejlederaftaler udsendes til underskrift - 8. februar: Specialeperioden starter (uge 6-22) Side 34

- 4. juni: Specialeperioden slutter og specialet er afleveret


REPORTAGE

Phono 2009 elektronisk musiks Wembley Stadium

Odenses internationale festival for elektronisk musik begejstrede, blødte, svedte, græd og vender tilbage i 2010 i en 5-års jubilæumsudgave. Kristian Winther Anmelder, Sund & Hed »Hello Wembley Stadium,« sagde Tim Exile, da han åbnede sidste

koncert på Phono09 søndag den 11. oktober kl 01.47. Vi var 70 tilbage, så hans hilsen kunne tolkes som kølig sarkasme. Som koncerten skred frem, tror jeg nærmere, det var varm ironi. Han fortalte mig i hvert fald efter koncerten, at han havde nydt hvert minut, og at hans set befandt sig i karrierens top 10. For os, der lyttede, var det også et ægte blæs, der afsluttede tre dages fornøjeligheder. Tim Exile har en baggrund i tung Drum’n’Bass, og selvom hans nye album »Listening Tree« flirter med en masse andet og vel er ret eksperimentelt, var det netop Drum’n’Bass i en vildt snoet, original og besnærende udgave, der udgjorde koncertens grundlag. Vel at mærke live Drum’n’Bass. Langt størstedelen af koncerten var improvisation, som en jazzpianist gør det. En opvisning i teknisk overskud, der omfattede, at han smed en mikrofon rundt blandt publikum, som så kunne synge, skrige, råbe, sige, hvad de ville. Stemmelydene blev samplet ind i beats, loopet, kælet for, og på den måde var vi alle med til at skabe koncerten i cirka ti minutter. Senere sprang han ned blandt os

med et avanceret joystick, som levede op til sit forpligtende navn. Blev pinden rykket i én retning, fremkom ét beat. Rykkedes det i en anden retning et andet beat. Og alle knapperne var forskellige lyde. Klokken 03.10 var lydog lyseventyret forbi, og efter en slags evaluerende samtale, over et par drinks, med scenograf Halfdan Hauch Jensen, tog jeg hjem. Vi var enige om, at søndag havde været den bedste koncertdag, at besøgstallet i år lå på smertegrænsen, og at man måske skal forsøge at booke en eller to crowdpleasere næste år, ligesom man i 2007 havde Albertslund Terrorkorps og i 2008 La Cuchina Som Sistema på plakaten. På cyklen var jeg opstemt over, at en søndag aften havde gjort mig euforisk, uden at jeg havde behøvet at hive mig selv helt fra hinanden. Om at være nok til at festen løfter sig Forud for denne opstemthed var Phono startet om fredagen. Festivalen blev afholdt i Odense Offentlige Slagtehuse for første gang. Slagtehallen er overdrevet velegnet til formålet med højt til loftet, fliser på væggene, stolper, søjler, rækværker fra de gamle kreaturbåse og frysebokse. Akustikken gjorde, at bassen rungede dejligt, og det industrielle præg var pyntet med videoinstallationer, bar og sofagrupper. Festivalledelsen, som mest består af unge mænd, har nok gået rundt med antydningen af en erektion ved tanke om, hvilke rammer de havde skabt for en elektronisk festival. Lokalerne var

godkendt til 1000 mennesker, og lige præcis der lå festivalens eneste store problem. Der var aldrig 1000 mennesker, men højst 300 af gangen, og stedet i al sin herlighed var simpelthen svært at fylde med så få. Hvad kan man gøre for at få flere besøgende næste år? De spørgsmål optager i en eller anden udstrækning arrangørerne, for lykkeligvis bliver Phono afholdt i 2010. Der var højdepunkter både fredag, lørdag og søndag og skandale om lørdagen. Den indtraf, da Cobra Killer som et hovednavn åbnede med at hælde rødvin ud over sig selv og derefter larme i 25 uudholdelige minutter, hvor de ikke ramte instrumenterne rigtigt mere end fem gange samlet og slutteligt vaklede af scenen i ynkelige branderter. Elektronisk musik skal opleves live, men Cobra Killer vil jeg nøjes med at høre på cd fremover. Til gengæld vil jeg nyde igen at stifte bekendtskab med Dødpop, Felix Kubin eller Byetone. Uanset hvad, bringer Phono noget vidunderligt til Odense, som ellers ikke findes her. Jeg står der igen, skråt bagved Ras Bolding oppe ved scenen, næste år. Forhåbentlig vil jeg da være en af 1000 smilende, dansende mennesker. For man smiler og danser sgu på Phono. Fotos: Phono Festival

Side 35


Maskinel Magasinpost ID-nr. 42474

Sund & Hed er fuld af sjov

Har du lyst til at sætte dit præg på fakultetets eget blad, så kom til vores næste reaktionsmøde torsdag den 19. november kl. 18 i WP 19. Vi giver mad og drikke.

FILMANMELDELSE

Pigen der legede med ilden SKAL HAVE 6 UD AF 6 STJERNER Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist er på banen igen i de danske biografer med mere aktion, spænding og nye missioner. Mahtab Chehri Stud.med., Sund & Hed Hvad blev der egentlig af Lisbeth efter første del af den længeventede, svenske krimitrilogi? Vi møder Lisbeth igen i et luksuriøst hotelværelse omgivet af palmer og sol fra en skyfri himmel. Over for hende sidder en engelsktalende mand, som rådgiver hende i et huskøb til flere millioner kroner midt i hjertet af Stockholm. Lisbeth har nemlig planer om langt om længe at vende tilbage til Sverige. Millenium, Mikael og et nyt mysterium Mikael er tilbage på Milleniumredaktionen, hvor hans interesse vækkes af den unge journalist Dag Svensson, som sammen med sin kæreste, forskeren Mia Bergman, er i gang med en kæmpe afsløring af et storstilet sexhandelnetværk, hvor en masse betydningsfulde mennesker er involveret. Dag mangler blot at sikre nogle enkelte kilder, før han ved Mikaels hjælp kan offentliggøre deres opsigtvækkende arbejde i det næste nummer af Millenium. Men det skal vise sig ikke at blive så nemt, og før Lisbeth når at finde sig til rette i sin hjemstavn, er hun eftersøgt i hele Sverige for tredobbelt mord. En to’er er og bliver en to’er Og dog. Bogen »Pigen der legede med ilden« var efter min mening suverænt bedre end »Mænd der hader kvinder«. Den var ekstremt spændende, og det var i den grad en bog, der handler om mennesket Lisbeth, som jeg personligt elsker. Men film nummer to skuffer mig lidt. Selve bogens indhold er blevet komprimeret fint og relevant – lige bortset fra en meget lang og ubetydelig sexscene mellem Lisbeth Salander og Miriam Wu – men selve filmens udtryk er til tider alt for B-filmsagtigt. Der var sågar en scene , hvor jeg decideret krummede mine fine rødlakerede tæer af væmmelse over, hvordan filmen var instrueret. Fraset ovenstående ting, synes jeg, filmen var rigtig god og underholdende, og Noomi Rapace og Michael Nyqvist leverer en autentisk og formidabel skuespillerpræstation. Det er helt sikkert en film, der skal ses, og jeg synes, den skal ses i biografen. Og til alle svenskere: »Mænd der hader kvinder« var instrueret af en dansker, mens »Pigen der legede med ilden« er svensk instrueret. Så endnu en gang 1-0 til Danmark. Afsender: Læs flere filmanmeldelser på: www.sundoghed.dk

Sund & Hed Franzen PortoService Postboks 9490 9490 Pandrup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.