11 10

Page 1

BLADET FOR ALLE TILKNYTTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, SDU NUMMER 10 | Ã…RGANG 11 | 2. OKTOBER 2009 | WWW.SUNDOGHED.SDU.DK | GRATIS


INDHOLD Artikler Interview: Reformation fremfor revolution............................................................................................ Voxpop ........................................................... .................................................................................................... Artikel: En sten på vejen................................................................................................................................ Reportage: Farvel til en studieleder i særklasse .................................................................................. Reportage: Idrætsdag i København ....................................................................................................... Optaktsartikel ................................................................................................................................................. Nyhed: Hvad graver de efter på WP ........................................................................................................ Baggrund: Specialepennen........................................................................................................................ Reportage: Sund og Hed på Roskilde.....................................................................................................

Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10-11 Side 12 Side 13 Side 14-15 Side 16

Opslagstavlen..........................................................................................................................................

Side

25

Opslag Diverse stillinger og studieinformation ................................................................................................

Side 17-27

Sund & Heds sundhedsquiz: Diagnose søges!..............................................................

Side

32

Info Den sjove kalender ........................................................................................................................................ Andre medier skriver ..................................................................................................................................... Træffetider faglige vejledere ....................................................................................................................... Sund & Hed-kalenderen ................................................................................................................................

Side 33 Side 34-35 Side 35 Bagsiden

Sund & Hed er bladet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Bladet skrives og varetages af studerende. Alle studerende, undervisere og andre associerede kan skrive indlæg til bladet. Alle studerende har mulighed for at blive medlem af redaktionen. Sund & Hed udkommer hver 2. uge undtaget i ferier og eksamensperioder. Udgiver: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU • Adresse: J.B. Winsløwsvej 19, 3. sal - 5000 Odense C • Oplag: 3100 • Hjemmeside: www.sundoghed.sdu.dk • E-mail: sundoghed@health.sdu.dk • Redaktionen: Nadja Albertsen, Jørgen Guldberg-Møller, Louise Bjørkholt Andersen, Monja Katinka Mönnich, Christiane Bay, Henrik Andersen, Mahtab Chehri og Kristian Winther • Redaktionssekretær Anders Valen • Layout: Lizandra Pultz Nielsen • Web: Christofer Herlin • Korrektur: Helle Karina Olesen • Tryk: Universitetstrykkeriet • Forsidefoto: Marius Kløvgaard og Christian Lindberg Indlæg til bladet modtages i Word eller RTF-format. Indlæg må som udgangspunkt maksimalt fylde 8000 tegn inkl. mellemrum, svarende til ca. 1,5 A4-sider. Dog må indlæg fra organisationer, der ønsker at bringe meddelelser, som skønnes relevante for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, max fylde én A4-side pr. blad. Vi opfordrer på det kraftigste til, at der medsendes billeder til artiklen og af skribenten (vedhæftes separat som JPG/GIF og ikke inde i et word-dokument). Indholdet i kommentarer og debatindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Sund & Heds holdning, men udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger. Indlæg sendes til sundoghed@health.sdu.dk. SUND & HED EFTERÅR 2009 Ved adresseændring får Sund & Hed automatisk besked fra Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at melde flytning til os. Undervisere og ansatte på SDU skal dog melde flytning med angivelse af placeringen af kontor/dueslag til sundoghed@health.sdu.dk. Skriv til os, hvis du ikke modtager bladet.

Side 2

Deadline

Udkommer

9. oktober 30. oktober 13. november

23. oktober 6. november 27. november


LEDER

Der er nok at tage fat på Ny studieleder – og så vælter det straks frem med forbedringsforslag til ens uddannelse. Det er egentlig lidt underligt. For der er jo sådan set ikke noget i vejen for, at man løbende engagerer sig og fortæller de personer, der kan ændre på tingene, hvad man synes, der er galt med det studie, man nu engang er i gang med. Men selv om danskerne er mestre i brok, er det alligevel som om, ideerne til det, der kan gøres bedre, ligesom nemmere lokkes frem, når ens studieleder skifter ansigt. Det er som om, der trækkes en linje i sandet, som efterfølgende inviterer til forandring. Sjovt nok at der ikke skal mere til. Netop de medicinstuderende har med semesterets start fået ny studieleder i professor, dr.med. og overlæge Steen Walter. På Sund & Hed vil vi gerne byde ham velkommen. Samtidig vil vi dog også lade sluserne gå for debatten om alt det, der kan gøres meget bedre på studiet. For godt nok siger de ledende hoveder på fakultetet – når de lovpriser hinanden – at medicinstudiet i Odense uddannelsesmæssigt er beundringsværdigt i det meste af verden. Det kan sagtens være. Ja, forhåbentlig har de ret. Men derfor har man stadig lov til at gøre ting bedre. Det er jo altid sjovest at være forrest. Og når det er sagt, er det heller ikke alle, der mener, lægeuddannelsen på SDU er så perfekt endda. I magasinet Pharma udtalte en af fakultetets helt store forskere, professor i klinisk farmakologi Kim Brøsen, i august, at lægestuderende fra SDU mangler basale færdigheder. Årsagen er, at farmakologi ikke er et selvstændigt fag, men blot en integreret del af studiet. På Sund & Hed er vi også tyvstartet med at sætte spørgsmålstegn ved medicinstudiet. Til dette nummer har vi spurgt en række medicinstuderende, hvad de synes, den nye studieleder bør tage fat på som noget af det første. Samtidig har vi interviewet Steen Walter selv og spurgt, hvordan han vil sætte sit præg på uddannelsen af en pæn del af landets – samt Sveriges og Norges – kommende læger.

give de studerende en valgfri periode i studiet. Også her viser København lige nu vejen med en valgfri periode, der giver mulighed for vikariater, forskning eller netop studieophold uden for landets grænser. Det er bare nogle af indsparkene til en debat om fremtidens medicinstudie. Dertil komme for eksempel det nye sygehusbyggeri, hvor fakultetet også skal have et ben ind, så de studerende får de mest optimale forhold. Så der er nok at tage fat på. Ideer og kritik er mere end velkommen – ja faktisk nødvendig – både hos den nye studieleder og her i Sund & Hed. Marius Kløvgaard Chefredaktør

Og selv om mange af spørgsmålene er stillet før, stiller vi dem gerne igen. Vi vil jo gerne være med til at gøre lægestudiet – og for den sags skyld hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – i Odense mere attraktivt. Udover den evige pladsmangel og mystiske regler med klinikophold kan spørgsmålet om udlandsophold heller ikke stilles for tit. I forvejen er det mystisk, at det er så svært at skifte studiested inden for landets grænser. Men at man som medicinstuderende ikke har mulighed for at læse fag i udlandet, mangler på samme måde fuldstændig logik. Lægelivet er en international karriere på samme måde, som forskning og behandling konstant krydser grænser. I København er de så småt gået i gang, så det er på tide, at SDU følger efter, hvis vi skal være bedst. Man kunne starte med samarbejdsaftaler med europæiske, amerikanske og australske universiteter om enkelte fag eller Side 3


INTERVIEW

Reformation frem for revolution Som ny studieleder på medicin på SDU vil Steen Walter forsøge at forbedre undervisningsforholdene for lektorerne. Medicinstudiets bachelor- og kandidatdel vil også blive kigget efter i sømmene. Den store omkalfatring af studiet har Steen Walter dog ikke med i baglommen. Han følger i sin forgængers fodspor. Steen Walter gennemtrumfer fra sin nye stol på fakultetet.

Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund og Hed

En stor del af de studerende kender ham allerede. Manden, der stadig bruger lysbilleder i sin undervisning i urologiblokken på kandidatdelen af medicinstudiet på SDU. Selv blandt førstedelsstuderende har han allerede sat sit aftryk. Nemlig som manden, der kræver, at studerende kan huske det, de lærer på tidligere moduler, og at de tilmed kan sætte det ind i en større sammenhæng. Nu er professor, dr.med. og overlæge Steen Walter, så blevet ny studieleder på medicinstudiet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Og med deres basale kendskab til den karismatiske undervisers holdninger har en række studerende muligvis øjnet en større revision af deres uddannelse. Steen Walter går nemlig for at være en varm fortaler for den afsluttende embedseksamen og ikke mindst dens tilhørende OSCE-prøveform. At han samtidig er moderat begejstret for multiple choice eksamener, som flere studerende foragter og ligefrem kalder krydsog-bolle-eksamener, er også kendt. Men en ændring af prøveformen på medicinstudiet bliver dog ikke det første,

Køre bedst muligt »Universitetet har besluttet, at der skal være multiple choice-eksamener på kandidatdelen af medicinstudiet. Så det er ikke noget, vi tager op med det samme, da det er en eksamensform, der tester bredt. Men det skal med, når vi tager bachelorog kandidatdelen op til vurdering,« siger Steen Walter og tilføjer, at han selv bruger en lettere modificeret version på sin blok, hvor der stilles mere åbne eksamensspørgsmål. I det hele taget har Steen Walter ikke taget det store ændringsprogram med ind til sin nye stilling, som passes sideløbende med jobbet som overlæge på urologisk afdeling på Odense Universitetshospital, OUH. »Jeg fortsætter der, hvor den tidligere studieleder Svend Stenvang slap,« siger Steen Walter og fortsætter:

Steen Walter ønsker, at alle studerende får en læsemakker. Side 4

Steen Walters blå bog

* Professor, dr. med. og overlæge på urolo gisk afdeling på OUH * 67 år * Gift og har fire børn og ni børnebørn * Blev færdig som læge fra Københavns Universitet i 1968 * Arbejdede først i Glostrup og siden i Hjørring * Har undervist siden 1973 * Blev overlæge i Aalborg i 1985 * Kom til OUH i 1994

»Mit mål er at få de ting, man tidligere har gennemført, til at køre bedst muligt.« Fingreaftryk Hans første udfordring i den nye stilling bliver at arbejde videre med den revision af kandidatdelen på medicin, som Svend Stenvang var gået i gang med, inden han stoppede. »Men nu er den nye bachelorordning også kørt færdig for første gang. Så den skal vi også gennemgå,« siger Steen Walter. Helt uden visioner for medicinstudiet er den karismatiske underviser dog ikke. For selv om den 67-årige læge mener, at han bare skal sidde et par år på posten, indtil yngre kræfter kommer til, har han dog også nogle fingreaftryk, han gerne vil have sat. »Jeg synes, undervisning og forskning er vigtigt i det her fag. Det er også derfor, jeg har sagt ja til stillingen som studieleder,« siger Steen Walter og fortsætter: »Dilemmaet er bare, at sygehusene skal give lægerne tid til at undervise og forske – endda i dagtiden.« Set fra sygehusets side handler det jo også om at få gennemført den daglige produktion. Lægerne kan derfor ikke bruge hele dagen på at undervise fremtidige kolleger eller forske. Men lige nu har sygehusene ifølge Steen Walter lidt glemt at


INTERVIEW fokusere på undervisningen. »Jeg vil forsøge at få bedre forhold for læger, der gerne vil undervise. For lige nu bliver der færre og færre kliniske lektorer, som kan undervise på kandidatdelen,« siger Steen Walter. Han tilføjer, at en del kliniske lektorer er irriterede over, at de på bachelordelen – på grund af de små hold – skal undervise flere gange i det samme, modsat på kandidatdelen hvor der undervises på store hold. »Der er ingen tvivl om, at små hold er godt. Men at undervise i det samme fem gange i løbet af en dag, det vil underviserne ikke. Så det må vi finde en løsning på,« siger Steen Som ny studieleder vil Steen Walter forsøge at forbedre forholdene for de kliniske Walter. Lettere at skifte studiested At nogle studerende ønsker flere OSCE-eksamener og kliniske eksaminatorietimer, kan Steen Walter kun billige.

Synlig leder og læsemakker

Steen Walter vil gerne være en synlig leder. Så har de studerende problemer, vil han gerne kontaktes. Samtidig håber han, at der kan oprettes en korpsånd på medicinstudiet, så alle får mulighed for at få en læsemakker. Det er nemlig studerende uden en læsemakker, som oftest kommer ud i problemer og dermed ender ved studielederens skrivebord.

»Faktisk skal vi til at holde et møde om eksaminatorietimer med tovholderne på de forskellige af kandidatdelens blokke,« siger den nye studieleder. Samtidig er han så begejstret for den afsluttende embedseksamen, at han gerne vil invitere studerende fra Århus og København til SDU for at tage prøven. »Det kunne være en måde at ensrette den afsluttende test på medicinstudiet på. For jeg kan ikke forstå, at man i et land, der indbyggermæssigt er på størrelse med Hamburg, har tre forskellige studie-

lektorer, så flere får lyst og mulighed for at undervise fremtidens læger. Fotos: Marius Kløvgaard

ordninger inden for medicin,« Ikke alene siger Steen Walter Steen Walter får som noget nyt to Ved at ensrette lidt mere, vil vicestudieledere, nemlig Ulla Friis fra det ifølge Steen Walter også Institut for Fysiologi og Farmakologi på blive nemmere at skifte mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet de forskellige uddannelser. på SDU og Anne Lindbo Holm, der »Der kan jo være mange er i hoveduddannelsesstilling på gode grunde til, at man vil skifte infektionsmedicinsk afdeling på OUH. studiested. Og hvis man har en god grund, så er der jo ingen grund til, at det skal være besværligt,« siger Steen Walter om en Læs en række studerendes foraf de ting, han gerne arbejder videre ventninger til deres nye studmed. ieleder, Steen Walters introforelæsning og reportagen fra hans Klinik-ønsker forgængers afskedsreception på Kravet om mere klinik på medicin- side 6-8 studiet deler den nye studieleder også. »Jeg er personligt ked af, at der er skåret ned på klinikken. For godt nok er det ikke der, man lærer et speciale. Men det er blandt andet der, man lærer at være læge, og der, man lærer at kommunikere med patienterne,« siger han. Steen Walter ved dog også, at det bliver svært at få mere klinik til de medicinstuderende: »Der er ikke plads til at presse det ind i studieordningen, som den er nu. Samtidig er OUH blevet mindre end Mange medicinstuderende kender deres tidligere, så der er færre klinikplad- nye studieleder fra kandidatdelens urologiblok. ser. Det skal vi kigge på.« Side 5


VOXPOP

V0XPOP

De medicinstuderende har fået ny studieleder. Sund & Hed har derfor spurgt en række studerende, hvad de synes, den nye studieleder Steen Walter skal tage fat i for at gøre medicinstudiet i Odense bedre.

Af Anders Kjærsgaard Valen Redaktionssekretær, Sund & Hed

Mia og Peter, 12. semester »Jeg så gerne, at der var større kongruens mellem blokkene på kandidatdelen. Man skal igen og igen omstille sig til en ny form for undervisning og tilrettelæggelse, fordi der måske ikke er blevet kommunikeret optimalt mellem undervisere, tovholdere og sekretærer omkring retning og rammer. Det er lidt som om, at den dybe tallerken skal opfindes på ny, hver gang vi starter på noget nyt«, mener Mia. »Det gør også, at der bliver stor kvalitetsforskel imellem blokkene«, tilføjer Peter, og fortsætter: »Desuden mangler man en større synlighed fra dem, der administrerer forløbene. Ofte kan man ikke rigtigt sætte ansigt på tovholdere eller sekretærer, da deres tilstedeværelse er meget begrænset.«

Stine, Merete, Anne Sofie og Sabine, 8. semester Side 6

»Lad være med at pille ved 12. semester«, lyder det i kor fra de fire piger. De er alle meget positive over kandidatdelen generelt, men ser gerne flere OSCE-lignende eksamener samt flere klinisk orienterede eksaminatorietimer. De mener, at det praktiske aspekt ved OSCE-eksamensformen i højere grad klæder den studerende på til det fremtidige virke som læge. Til gengæld er de ikke så positivt stemte over multiple choice-eksamener: »Den form for viden, man tilegner sig for at bestå denne eksamensform, sidder simpelthen ikke ligeså godt fast, og man kommer ikke ordentligt omkring pensum«. »Vi laver også ofte evalueringer, og det er ret frustrerende, når det, vi klager over, er præcist det samme, som er blevet påpeget for over et år siden. Man har en følelse af, at evalueringerne bare arkiveres, og aldrig bliver læst eller fulgt op på«, mener Merete. Desuden påpeger pigerne større synlighed fra tovholdere og sekretærernes side, så man ved, hvem man skal kontakte, når en underviser for eksempel udebliver.

Charlotte og Winnie, 5. semester »Jeg så gerne, at der i skemalægningen i højere grad kunne tages hensyn til pendlere fra Jylland og Sjælland, eventuelt i form af et regulært pendler-hold«, siger Charlotte, der selv bor i København. »Generelt savner jeg en større grad af fleksibilitet, når man som studerende kommer og gerne for eksempel vil flytte hold. På det punkt mangler der mere velvilje til samarbejde fra administrationens side«. Begge er de enige om, at mere klinik på bachelordelen heller ikke ville være en dårlig idé.

Winnie mener desuden, at videnskabsteoridelen på bacheloren er alt for spredt og uoverskueligt opbygget, samt at der mangler flere gruppelokaler. »Jeg synes også, at medicinstudiets hjemmeside er alt for indviklet, det er svært at finde det, man søger efter,« mener Winnie.

Carsten, Nikolai, Helene, Troels og Bibbi, 4. semester »Det kunne være fedt, hvis det var lidt lettere at komme på et udvekslingsophold i udlandet på bachelordelen. Hvordan man kommer af sted, og om man kan få merit og så videre, er meget uoverskueligt,« mener Nikolaj. »Jeg synes også, det er vigtigt, at der bliver arbejdet på, at den bachelor man får her i Odense, bliver ved med, også i fremtiden, at give adgang til overflytning til Århus og København«, siger Troels. »IT-faciliteterne, især muligheden for at printe uden problemer, må også gerne blive forbedret,« mener Bibbi. De er alle enige om, at universitetet skal bevare en fleksibilitet overfor de studerende, samt en åbenhed for at lytte til de forslag til forbedringer, der måtte være.


ARTIKEL

Introforelæsning

En sten på vejen Odense og måske endnu ikke have fået den rigtige bolig. Den sten, der ligger tungt over panden efter en rustur. Eller den sten, der føles jætte tung, fordi du er svensker eller nordmand og skal forsøge at pråta eller snakke danska. Steen Walter Studieleder

Steen Walter er netop tiltrådt som ny studieleder for de medicinstuderende. I den anledning bringer Sund & Hed hans introforelæsning til de nystartede studerende. Først og fremmest hjertelig velkommen til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, til Syddansk Universitet, til Odense, til Fyn og for nogle af jer til Danmark. I kan alle glæde jer til nogle gode år på medicin- eller biomedicinstudiet. I jeres studietid vil I få meget inspirerende undervisning understøttet af power point, overhead og så videre. Og mange noter vil I samle. Men pas på. Notesamling eller notomani er en af de farligste sygdomme, der kan ramme en studerende. Alle dias samlet – uden underviserens forklarende tekst – er ofte fyld, der gør en nervøs. Gode lærebøger – som man har læst inden undervisningen eller lige efter, og som suppleres med noter – er værdi for livet og derved også en paratviden, man kan hælde sit hoved til. Det at begynde på medicin kan sammenlignes med en sten. Den symboliserer nemlig meget af det, der er omkring jer nu. Det kan være den sten, der faldt fra dit hjerte, den dag du fik brev om optagelse her i Odense på Syddansk Universitet. Det er måske også den sten, der tynger dig her i opstarten. Den sten, der fylder dine tanker om at studere og om at bo i

Men du skal ikke fortvivle. Stenene kan flyttes. En af jeres kolleger, en studerende fra et andet fakultet, har for nogle år siden talt om curling-stenen. Den sten, der glider godt fordi andre, fordi ens forældre fjerner alt, der modvirker en glat fremgang. Forældre, der ringer til universitetet for at høre, hvad lille Peter skal læse, og hvorfor lille Rikke får så dårlige karakterer. Hun, jeres kollega, gjorde op med denne omsorg. Hun syntes, man skulle udskifte curlingstenen med stifinder-stenen. Måske finder du også en smuk sten, måske en diamant, et godt studie og et godt studiemiljø. Vi, dine undervisere og dine kommende kolleger, vil gør alt for det. Men i studiet vil du også føle, som om du har en Sisyfos-sten. Sådan kan det nemlig føles at studere. Så skal du få fat i din læsemakker, din vejleder, en underviser eller en anden god person, man kan tale med. Husk, vi har både studenterpræst og psykolog. Mange sten skal fjernes fra vores vej i det daglige arbejde. Men modgang modner. Hvis man bliver stenet, som Jesus omtaler i Biblen, må man sige fra. Mobning findes desværre også i en studenterorganisation og et studentermiljø. Kæmp imod og undgå at kaste den første sten. Det er de færreste af os, der finder de vises sten. Men vi skal alle have nogle ballast-sten. Det er den viden, vi får i det daglige tunge slid med bøger, undervis-

ning, øvelser, tentamener, eksaminer og den vigtige deltagelse i gruppearbejde. Derved får vi noget af den paratviden, vi skal bruge i vores fremtid. Det skal være vores hovedhjørnesten. Til sidst vil jeg nævne det at være på kandidatdelen af medicinstudiet, altså anden del. Det er den del, man glæder sig til, når studiet ikke så meget ligner ”det at være læge”. Her får I kontakt med patienter. I skal omsætte megen viden til årsag til sygdom og til behandling af sygdom. I skal lære at omgås mennesker i en anden situation end tidligere. I skal være lyttende, I skal være trøstende, og I skal give omsorg og respektere og sortere den viden, I får, til den enkeltes bedste. I skal lære af hver eneste patient-behandling, I skal observere jeres ældre kolleger og lære af deres fortrin og fejl. Kommunikation bliver en vigtig del af dagligdagen. Når I bliver færdige som cand.med. om cirka seks år, skal I være i en eller anden lægestilling. I skal måske være psykiateren, der intet ved og intet kan. Kirurgen, der intet ved, men kan alt. Medicineren, der ved alt, men intet kan. Eller patologen, der ved alt og kan alt, men så er det for sent. Det er et dejligt job at være læge, ligegyldig hvilket område man kommer i. Men det kræver fortsat uddannelse i al den tid, man er aktiv. Så igen; hjerteligt velkommen til mange gode år i studiet frem mod et liv, der indeholder undersøgelse og behandling af patienter, forskning, uddannelse og udvikling og deltagelse i samfundet på alle ledder.

Side 7


REPORTAGE

Farvel til en studieleder i særklasse

Lovprisningerne var mange, da Svend Stenvang Pedersen efter ti år som studieleder for medicin i Odense takkede af.

Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund & Hed Foto: Nadja Albertsen Sund & Hed

Der var pølser, vin og rosende ord ad libitum, da fakultetet den 1. september holdt afskedsreception for Svend Stenvang Pedersen. Efter ti år som studieleder på medicin i Odense har han valgt at takke af. Og det blev markeret i kantinen i WP 19. Få studerende, men en del flere ansatte, var mødt op for at give Svend Stenvang en sidste hyldest, inden han lægger al sin energi i sit nye job som ledende overlæge

Han tilføjede, at Svend Stenvang tilmed har taget en masteruddannelse i medicinsk undervisningspædagogik for at blive endnu bedre rustet til sit studielederjob, og at han har været synlig for både ansatte og studerende på fakultetet.

Landets bedste medicinuddannelse Også den tidligere dekan, Mogens Hørder, der for ti år siden ansatte Svend Stenvang, var mødt op og havde taget en bunke verbale roser med. Selv betegnede Svend Stenvang sig som heldig, fordi han har fået lov til at arbejde tæt sammen med de studerende og fakultetets ansatte. Lige let har det dog ikke altid været. I sin afskedstale mindede han med et smil tilhørerne om, at da han startede som studieleder, var dumpeprocenTidligere dekan Mogens Hørder, tv, og nu tidligere studieten ved medileder på medicin Svend Stenvang Pedersen udvekslede cinstudiets førminder fra de seneste ti år. steårsprøve – på på infektionsmedicinsk afdeling på Odense grund af en ny studieordning Universitetshospital, OUH. – så høj, at det kom i mediBlandt talerne var dekan Ole Skøtt, der erne og politikernes søgelys. mindede de fremmødte om, at Svend StenSå det var noget af en ilddåb, vang i den grad har sat sit præg på medihan i sin tid fik. cinuddannelsen i Odense gennem de seSelv efter ti år på posten føler neste ti år. Svend Stenvang dog ikke, at Han har således været med til at indføre, at han har nået alle sine mål. medicinstuderende nu starter to gange om »Der er stadig noget, vi kan året. Han har indført nye eksamensformer gøre. For vi skal være landets som multiple choice-eksamener. Og han bedste medicinuddannelse,« har gjort, at Syddansk Universitet, SDU, sagde Svend Stenvang. har den, ifølge dekanen, mest avancerede Han synes dog, at visionen er optagelsesprocedure af de tre medicinudtæt ved at være opfyldt, og dannelser i Danmark, hvor en stor del af han fryder sig især over, at de studerende stadig optages via kvote 2 medicinuddannelsen på SDU samtaler. har fået to priser i undervis»Svend Stenvang er også manden bag den ningspædagogik mod ingen nye bacheloruddannelse, hvor gamle fagtil hverken København eller grænser er blevet nedbrudt og nye underÅrhus. visningsformer indført. Det er en bachelor»Her iblandt os selv kan vi uddannelse, som man med misundelse ser roligt sige, at vi har en af verpå i udlandet,« sagde Ole Skøtt i sin tale. dens bedste medicinuddanSide 8

nelser,« sagde Svend Stenvang, inden folk gik til fadene.

Der var dækket op, da den tidligere studieleder på medicin officielt takkede af.

Svend Stenvang kan nu bruge al sin tid på sit nye job som ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på OUH.


REPORTAGE

Side 9


REPORTAGE

Odenses volleypiger i nervepirrende tæt kamp mod århusianerne

Idrætsdag i København Den årlige idrætsdag for idrætsstudierne blev i år afholdt i København. Dagen blev promoveret under sloganet Just Dope It, og det skulle vise sig at blive en nødvendighed for at vinde årets pokal. Vanen tro blev det en adrenalinpumpende og intens dag i sportens, fælleskabets og ikke mindst festivitassens tegn.

Rasmus Hell, Idrætsstuderende, SDU Foto: Michael Lindberg Bannere og kampråb blev klargjort under fredagsbaren dagen før afgang, og tidligt lørdag morgen drog vi mod København. Vores slogan var Just Bang it, og med skræmmende kampråb som »hvad skal de ha? kød«, og »hvad har vi? Albani« samt, ikke mindst, »øj øj øj – i får blod på jeres tøj«, var vi klar til at rulle Århus og København rundt i alverdens sportsgrene! Dårlig start for SDU Da mine discipliner, fodbold og ul-

Side 10

timate, skulle afvikles, tænkte jeg: Det her vinder vi sgu! Men nej, sådan skulle det ikke gå. I hvert fald ikke i disse to sportsgrene. I herrefodbold og mix-hold i ultimate fik vi ikke et ben til jorden. 2. Divisionsspillere i fodbold og en enkelt landsholdspiller i frisbee fik godt og grundigt taget pynten af os – vi havde ikke en chance. Odense kom stærkt igen Heldigvis var der dog andre lyspunkter på dagen, da vi kunne erklære os som vindere af alle svømmediscipliner, herrehåndbold, klatring, 4x100 meter kapgang, herrevolleyball og højdespring. En af de mest overraskende sejre kom dog i pigefodboldturneringen. Her havde Odense fået samlet 9 piger, som umiddelbart ikke havde fodbold som første ønske. Første kamp blev tabt, men efter en peptalk og en Barcelonacirkel kom de stærkt tilbage i anden og tredje kamp, hvor københavnerne blev rundbarberet. I finalen stod pigerne overfor Århus, og det blev en tæt og

nervepirrende finale, som desværre faldt ud til århusianernes fordel. Dommerfejl ville nogle sige, men Odense tog i hvert fald den moralske sejr: »Odense er supernice – lig’ så nice som paradise«! Chokerende bronze til Odense Til aftenens fest styrede to gutter iklædt russiske 80’er-løbedragter løjerne, og alle sad blot og ventede på at få afgjort, hvilket idrætsstudie, som ville løbe med sejren. Med en hvis portion optimisme sad jeg klar til, på ægte fairplaymanér, at bifalde Århus og København for deres bronze- og sølvmedaljer. Jeg sad allerede med hænderne over hovedet, da resultatet kom. Min optimisme blev dog hurtigt vendt til chok, da vinderne af årets idrætsdag, København, blev udråbt. Århus tog sølvet, imens Odense endte på tredjepladsen. Det er sørgeligt at idrætten endnu engang bliver overskygget af korruption, bestikkelse, dårlige lommeregnere og hjemmebanedommere.


REPORTAGE Fest og farver trods nederlag Selvom det var 3 konkurrerende studier, så blev der festet i fællesskab til den lyse morgen, og hvis der er nogle, som har spørgsmål til, hvad der foregik til festen, så spørg Rune Eje. Jeg er sikker på, han gerne vil hjælpe eller selv have hjælp til at huske, hvad der foregik i nattetimerne på Institut for Idræt i København. Det var et superfedt arrangement, København fik stablet på benene, og vi er klar til at gi’ den gas igen næste år i Århus.

Hverken Århus eller København kunne følge med Odense på klatrevæggen

Heftig duel mellem Aage fra Odense og Lasse fra København

Bjørn fra Odense gjorde en fin figur i hækkeløbet Side 11


OPTAKTSARTIKEL

Slaget om Norden

Humøret er højt og formen forhåbentlig det samme, når danske og svenske studerende den 9. oktober tørner sammen i en fodboldlandskamp uden lige. Marius Kløvgaard Chefredaktør. Sund & Hed Glem alt om det danske landsholds lange vej mod VM i Sydafrika – eller for den sags skyld det svenske holds forgæves kamp mod målet. For godt nok spiller Danmark og Sverige i starten af oktober en afgørende VMkvalifikationskamp. Men dagen inden – den 9. oktober – tørner danske og svenske sundhedsstuderende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU sammen, i hvad der har al chance for at blive årets landskamp på fakultetet. At de respektive landshold så har valgt at lægge en landskamp dagen efter, er jo kun med til at sætte ekstra mediebevågenhed på fodboldkampen, der afvikles på Bolbros baner kl. 17. Som optakt til kampen har Sund & Hed sat landstrænerne for henholdsvis det danske og det svenske fakultetshold stævn for at høre om formen, taktikken og forventningerne. Danmark I ren nationalistisk stil lægger vi selvfølgelig ud med landstræneren for de danske studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Frederik Cold. »Hvordan er formkurven for holdet?« »Indtil videre flatline, da vi endnu ikke har trænet. Men vi regner med eksponentielt stigende kurve, når dommeren fløjter kampen op.« »Hvordan bliver holdopstillingen – er det 4-4-2, eller kommer der overraskelser?« »Det afhænger af, hvilke spillere der er til rådighed. Det bliver en blanding af stjerner og vandbærere.« »Kan du nævne nogle af profilerne på holdet?« »Das magische dreieck: Landstrænerduoen liggende lige bag studiet mest kliniske afslutter, Mike Barnkob fra 7. semester.« »Hvad er holdets hemmelige våben?« »Vi har en skøn blanding af unge uimponerede knøse fra de første semestre og rutinerede ræve fra de ældste semestre. Tilsammen giver det ren zauberfussball. Desuden praktiserer vi seksuel afholdenhed i ugen op til kampen. Det gør os eksplosive.«

Side 12

»Kan du løfte lidt af sløret for taktikken?« »Udover kanterne og derefter ind over byen til føromtalte Hr. Barnkob.« »Får vi Bendtner at se på banen?« »Nærmere Søren Thorst (Bo Morberg, 7. semester red.).« »Hvad bliver konsekvensen af en sejr?« »En afsindig våd aften, nat og efterårsferie samt en opfordring til alle forældre om at holde deres døtre bag lås og slå.« »Hvad bliver konsekvensen af et nederlag?« »Et glohedt trænersæde. Muligheden for at se trænerduoen i køen hos arbejdsformidlingen.« »Frygter I det norske landshold på fakultetet – og hvornår skal I spille mod dem?« »Vi er aldrig bange for landet uden humor og forstand på fodbold. Vinder vi over Sverige, er vi allerede blevet udfordret af den norske landstræner Nicolai Klem til en stordyst i november. Dette passer med, at baneforholdene i november harmonerer med den norske fodboldformåen.« Sverige Den svenske landstræner, Einar Heinberg, skal dog som lovet også have chancen for at sælge sit hold, inden de bliver banket gule og blå. Og for at øge forståelsen er det forsøgt at holde sproget på svensk. »Hur ser formkurvan ut för laget?« »Högst oklart då truppen inte är samlad än, men vi räknar kallt med att 11 slumpvis utvalda svenskar är bättre än alla danska lag.« »Hur blir laguppställningen, är det 4-42, eller kommer det överraskningar?« »4-4-2 känns nära till hands, funkade det 1994 så håller den nog än. Men vi är öppna för alla varianter från köttmur till alla på topp beroende på matchens utveckling.« »Kan du nämna några av profilerna i laget?« »Än har ingen riktigt hunnit utmärka sig, men vi har stora förväntningar på ”Frostis” som enligt utsago är både stabilare än Ravelli i målet och giftigare än Zlatan i anfallet. En mer komplett spelare får man leta efter.« »Vad är lagets hemliga vapen?« »Vår danska vän Brian med dåligt ölsinne kommer att stå vid sidlinjen och matas med guldöl och otäcka historier om do-

marna. Vid en eventuell kris i slutminuterna räknar vi med ett ingripande. Domarna rekommenderas att medtaga tandskydd.« »Kan du avslöja något kring taktiken?« »Full fart framåt och håll tätt bakåt, som man brukar säga.« »Får vi se Zlatan på planen?« »Tycker Zlatan känns lite överhypad för tillfället. Vi hoppas på att se mer tradionellt svenska spelstilar á la Håkan Mild och

Der er dømt fuld svensker-stil på det gulblå landshold. Klas Ingesson.« »Vad blir konsekvensen av en seger?« »Inte så mycket egentligen. Lillebror får veta sin plats som vanligt och vi svenskar vilar tryggt med vetskapen om att vi är lite bättre på allt.« »Vad blir konsekvensen av ett nederlag?« »Känns högst osannolikt med tanke på Brian-trumfkortet, men om helvetet nu skylle frysa över så blir det nog många gravöl och djupa grubblerier kring hur vi kan ha sån otur.« »Fruktar ni det norska landslaget på fakultetet - och när ska ni spela mot dem?« »Svenskar har väl inte fruktat norrmän sen… Nej, vi har nog aldrig fruktat en norrman. De må komma med sina lusekoftor och guleböjar så ska vi nog läxa upp dem också.« Se opslag side 28

Fodbold Frederik Cold. Landstræner Frederik Cold er allerede i gang med at træne til sejrsfesten efter kampen mod de svenske studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.


NYHED

Hvad graver de efter ved WP?

Sommerferien er væk, og det samme er cykelstativerne uden for WP 17. Til gengæld er der larm fra gravkøer og andre store maskiner. Retsmedicinsk Institut bygger ud, viser det sig. Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund & Hed Hvorfor er det hele spærret af? Hvor skal jeg stille min cykel? Får vi nye studiepladser? Spørgsmålene trængte sig på, da de studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter en velfortjent sommerferie vendte tilbage til Winsløwparken. For i sommerens løb var cykelskuret og parkeringspladsen foran WP 17 forvandlet til et kaos af gravende maskiner, hvis monotone larm med største lethed trænger gennem det nyopstillede hegn og ind på læsesalene. Spørgsmålene har siden cirkuleret rundt i Winsløwparken, og her har det vist sig, at det er Retsmedicinsk Institut, der bygger ud. Byggerodet skyldes altså ikke, at fakultetet har haft rekordstort optag af nye studerende i år. Der er ikke nye studiepladser involveret i graveriet. Langt fra optimalt »Bygningen er et resultat af, at Retsmedicinsk Institut i de sidste år har haft større og større pladsproblemer«, forklarer Peter Thiis, vicestatsobducent fra Retsmedicinsk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, SDU, og instituttets bygningsansvarlige for nybyggeriet i Winsløwparken. »Lige siden vi fik indtægtsdækket virksomhed i 1986, har retsmedicinen været inde i en ekspansionsperiode, der hurtigt medførte øget pladsbehov, især på det retskemiske område. Vi opnåede aldrig tilstrækkelige udvidelser i det eksisterende byggeri, og situationen blev efterhånden så

desperat, at et nybyggeri var den eneste rigtige løsning. Løsningen, som ikke er ideel, er at bygge en ny bygning, hvor vi kan have alle kontorerne fra stueetagen i WP 17 og så indrette de gamle kontorer til laboratorier,« siger Peter Thiis og fortsætter: »Set i bak- Peter Thiis, vicestatsobducent fra Retsmedicinsk Institut, ved spejlet er det godt, at byggeriet generer alle. Foto: Marius Kløvgaard ikke sikkert, at det bliver den Han forklarer, at to tredjedele af bedste løsning økonomisk, men ennybyggeriet foran WP 17 skal være gang imellem kan man ikke styre udhus, mens resten skal være P-pladser, viklingen, som man helst vil, hverken som dog først bliver ledige, når huset SDU, fakultetet eller vi.« er færdigt. »De overdækkede cykelstativer er Langvarigt byggerod delvist opstillede langs kirkegården, Byggeriet er nu gået i gang, og ifølmen man vil dels oprette midlertidige ge Peter Thiis er den foreløbige induoverdækkede cykelpladser under flytningsdato sat til den 28. oktober broen mellem WP 17 og 19, og dels 2010. vil man fremskynde de fremtidige Derefter begynder et halvt års cykelpladser på sydsiden af WP 17, ombygning af stueetagen i WP 17 hvor der tidligere var buske,« siger til retskemikerne, og et halvt års omPeter Thiis og fortsætter: bygning af 2. sal i WP 17 til det histo»Når vi er færdige, vil vi have et logiske laboratorium og rum til antrofint institut, som gerne skulle kunne pologerne. holde, indtil vi i 2018 flytter ud på »Byggeriet kan ikke undgå at gemarken til det nye OUH sammen nere alle, specielt med hensyn til parmed resten af fakultetets bygninger.« kering. For at lette bilparkeringen er man begyndt at lave den ny P-plads ved WP 15, så noget af trykket kan tages af,« siger Peter Thiis og tilføjer, at der også vil blive anlagt en midlertidig P-plads mellem WP 19 og WP 21.

Sådan kommer den nye bygning ved WP 17 til at se ud. Glasbroen er dog sparet væk, siden tegningen blev lavet. Illustration: Retsmedicinsk Institut

Side 13


BAGGRUND

På arbejde med politiet

Flere lægestuderende har gennem tiderne på deres første semestre tænkt, at histologi forekommer at være noget af det mere fantasiforladte. Men man kan komme på bedre tanker – for Peter Juel Thiis Knudsen har histologien en vigtig plads. Han har nemlig været speciallæge i patologisk anatomi og histologi i mere end 20 år. I dag er han speciallæge i retsmedicin. Et nyt selvstændigt speciale. nen. Lang vej mod målet »Da jeg begyndte på studiet, troede jeg, at jeg skulle være praktiserende læge i Svaneke, men så opdagede jeg, hvad praktiserende læger laChristiane Bay vede,« siger Peter Juel Thiis Knudsen. Stud.med., Sund & Hed Da han læste medicin i 1970’erne var første del af studierne præget af Mange medicinstuderende er tiltrukbenhårde naturvidenskabelige fag ket af blå blink. med store eksaminer. Det er bare ikke alle, der vælger »Jeg måtte da også forlænge at følge dem, der sidder på ambumin studietid lidt – første del var så lancen. spændende, at jeg ikke ville forhaste Nogle er nemlig mere til kriminalmig med den,« fortæller han med et sager og politiafspærringer. glimt i øjet. Som retsmediciner er Peter Juel »Da jeg så var blevet læge, var Thiis Knudsen en af de læger, der rykder noget, der hed arbejdsløshed ker ud i hælene på politiet. blandt læger, og det, man nu kalder klinisk basisuddannelse, hed B-autorisation og Efter en længere sommerferie varede to år. Man skulle vender specialepennen nu tilbage selv skaffe sig de forskellige i Sund & Hed. ansættelser, og med værLæs tidligere specialepenne på nepligt tog det mig seks år, www.sundoghed.sdu.dk før jeg omsider kunne gå i gang med patologien«. Patologien var, og er til dels stadig, basis for retsme»Jeg havde, uafhængigt af dr. dicin. Quincy, fået den opfattelse, at retsB-autorisationen gav dengang ret medicin er det mest spændende af til at nedsætte sig i praksis, så den alle de medicinske specialer, og det var mere værd end den kliniske bamener jeg faktisk stadig,« fortæller sisuddannelse, som vi har i dag. Peter Juel Thiis Knudsen. Han henviser til den amerikanFik sparket ske tv-serie om Dr. Quincy, der som Peter Juel Thiis Knudsen opnåede ”forensic doctor” har været med til efter fem år i Hjørring og Aalborg sin at vække den almene interesse for patologiuddannelse og fik derefter retsmedicin. ansættelse på Retsmedicinsk Institut Ud over at have fulgt med i den i Århus. amerikanske tv-serie præsenterer Pe»Der var jeg i fire år, men da jeg ter Juel Thiis Knudsen sig selv som en havde misforstået formålet med anældre herre på 61 år. sættelsen – jeg troede, man skulle Det kan man nu ikke mærke, når være en god retsmediciner, mens han fortæller om sin spændende og formålet var at skrive artikler – fik jeg ikke altid nemme vej til retsmedicisparket.« Side 14

Derefter tog Peter Juel Thiis Knudsen tilbage til Aalborg, hvor han fik en 1. reservelægestilling, men efter halvandet år returnerede han til en tilsvarende stilling på Århus Kommunehospital frem til 1996.

Politiet har fundet et gammel lig. Om det er e retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen være m »Patologisk anatomi var altid en snæver num kunne sikkert være blevet en næsten lige så ly fortæller retsmediciner Peter Juel Thiis Knudse


BAGGRUND »Takket være gode chefer i Århus – Ulrik Baandrup – og i Aalborg – Henrik Barlebo – fik jeg tid til at lave al den videnskab, jeg i sin tid ikke fik lavet på Retsmedicinsk Institut,« siger Peter Juel Thiis Knudsen. Siden da har han været ansat som vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet, SDU, i Odense. »Stillingen var faktisk et niveau over mine ambitioner, men jeg fik den uden særligt besvær. Siden da har SDU måttet trækkes med mig, så i dag passer jeg biksen med min kollega, når statsobducenten er væk,« siger han. Tortur og jura »Retsmedicin versus Patologi – hvad er egentlig forskellen?« »En patolog, som kollegerne på

en middelalderperson eller en forbrydelse, skal med til at finde ud af. mmer to, da jeg skulle vælge speciale, og jeg ykkelig patolog som retsmediciner – næsten,« en. Foto: Marius Kløvgaard

Peter Juel Thiis Knudsen har en forkærlighed for veteranbiler. Det bliver dog ved modellerne. Foto: Marius Kløvgaard OUH, beskæftiger sig med obduktiokan det virke lidt hæmmende,« erner – ikke ret mange – og vævsunkender den 61-årige retsmediciner. dersøgelser på patienter og mateEllers er der i dag rettet op på, riale fra patienter på sygehusene. at lønnen i provinsen dengang var De får materiale fra almen praksis elendig, og at uddannelsen ikke var og speciallægepraksis, og så forsker formaliseret. Interessen for retsmedide, når de får tid. Retsmedicinere cinen for de unge lægers vedkomforetager obduktioner på begæring mende er da også blevet markant af politiet eller Arbejdsskadestyrelsen. Vi undersøger også levende mennesker Restmedicin blev i 2008 til et på begæring af politiet selvstændigt lægeligt speciale. som for eksempel volds- og Retsmedicin defineres som en voldtægtsofre, og også på enhed bestående af: begæring af udlændingeretspatologi - service som for eksempel klinisk retsmedicin - undersøgelser af asylansøretskemi - gere, der angiver at have retsgenetik - været udsat for tortur,« siretsantropologi - ger Peter Juel Thiis Knudsen og fortsætter: »Da det er politiet, der rekvirerer undersøgelserne, er der ganske meget jura. Eftersom det er en universitetsstilling, er forskning en del af jobbet. Det er kun tiden, der mangler.«

Retsmedicinsk Institut på SDU er samtidigt statsobducenturet for Fyn og Sønderjylland. Instituttet har intet at gøre med OUH udover et godt naboskab og gensidig kollegial hjælp. Læs mere på www.forensic.dk.

”Bag om” sagerne Peter Juel Thiis Knudsen fremhæver de tre bedste fordele ved specialet: »For det første er hver dag forskellig. Selv rutinen er forskellig, så man keder sig aldrig.« »For det andet kommer man ”bag om” sagerne. En trafikulykke er ikke bare en femurfraktur, det er udredning af omstændighederne, mulighederne for forebyggelse og de juridiske aspekter.« »For det tredje kan man som universitetsfag selv vælge, hvad man vil specialisere sig i, og man støttes fra instituttet på alle måder inden for de økonomiske grænser.« Københavner af fødsel – nordjyde af overbevisning Som retsmediciner er man geografisk begrænset til være ansat i en af de tre universitetsbyer. »Når man er københavner af fødsel, men nordjyde af overbevisning,

gennem de senere år. »Vi er ved at blive oversvømmet af ansøgere, så der er en risiko for, at der er overproduktion af retsmedicinere om fem til ti år, med mindre der skabes nye arbejdsområder.« Med de kommende mange nye retsmedicinere håber Peter Juel Thiis Knudsen, at der bliver mere tid til forskning i specialet. »Der sker hele tiden noget nyt. For eksempel har vi nu som rutine CTscanning. Det var ikke opfundet, da jeg begyndte.« »Er det ikke uhyggeligt og morbidt som retsmediciner at skulle foretage en obduktion i forbindelsen med drabssager?« »Nej. Man får en professionel indstilling til det. Jeg ville heller ikke specialisere mig i noget andet, hvis jeg havde muligheden i dag,« siger vicestatsobducenten.

Side 15


REPORTAGE

Skadestuens festival

Hvert år under Roskilde Festival øges byens indbyggertal med ca. 80.000. Det er noget, man især mærker på Roskilde Sygehus, hvor det travleste sted er skadestuen. Her sluses langt de fleste tilskadekomne igennem, og trods ekstravagter og sprogproblemer rækker den gode festivalstemning alligevel helt ind i alle afkroge af skadestuen.

Louise Bjørkholt Andersen, Stud.med. og festival-korrespondent, Sund & Hed Sygeplejerske Jette Mejnertsen og afdelingssygeplejerske Aase Gunder sidder og nyder en kop morgenkaffe, da jeg kommer forbi for at lave et interview. Skadestuen er stille, da festivalgæsterne stadig sover gårsdagens rus ud. Jette har været sygeplejerske i 20 år, og i 18 af dem har hun bemandet skadestuen under Roskilde Festival. Hun fortæller, at man hurtigt bliver lidt af en veteran, da skadetyperne ikke har ændret sig så meget i årenes løb. »De kommer med skrammer, glemt medicin, allergier og alle de andre småskader,« beretter hun. Under festivalen afviser skadestuen ikke nogen, og derfor fungerer den lidt som en udvidet lægepraksis. Nogle ser små dyr på væggen Ud over småskaderne er der selvfølgelig også større skader. Der er narkotikaforgiftninger, brandsår, og de mere voldsomme selvmord og dødsulykker. Det svinger meget fra år til år, hvor mange stoffer, der er i omløb på festivalen. »I år har vi ikke endnu haft nogen, der så små dyr på væggene,« fortæller Jette. »De helt paranoide har tit taget et ecstasy-lignende stof, og vi har ikke nogen mulighed for at vide, hvad de egentlig har taget. Vi behandler deres symptomer generelt, og hvis de er psykotiske, bliver de indlagt på psykiatrisk afdeling.« Tragedien fra 2000 har sat sine spor Som oftest forløber Roskilde Festival fredeligt, men tragedien fra Pearl Jam koncerten i 2000, hvor ni unge mennesker blev trampet ihjel, sidder stadig i baghovedet på sygeplejerSide 16

skerne. Aase Gunder var selv på vagt det år, og hun blev kaldt ind med det samme for at tage imod de tilskadekomne. »Der var mange fra personalet, der havde børn på festivalen, så det var usædvanligt barskt. Folk kom ind fra nær og fjern, for at høre om deres egne børn levede eller var omkomne,« fortæller Aase trist. »Så hver gang vi hører, at der er optræk til sammenstimling på festivalen, løber det mig koldt ned af ryggen.« Festivalsikkerheden er i top Oftest går det dog godt med patienterne, og det er sjældent, der er mere

Sund & Hed på Roskilde

Igen i år har Sund & Hed haft udsendte på Roskilde Festivalen, og det er der blandt andet kommet en serie om sundhedspersonalet på festivalen ud af. Vi har besøgt personalet på Roskilde Skadestue, mødt lægen, der er ansvarlig for hele festivalen, og været på en tur med festivalens ambulance. I dette nummer handler det om skadestuen. end et enkelt dødsfald i løbet af festivalen. Under en typisk festival indlægges cirka halvtreds patienter via skadestuen, fordelt under alle specialer, hvoraf de fleste har en sygdom i forvejen, for eksempel diabetes eller epilepsi. Generelt mener Jette og Aase, at sikkerheden på festivalen er rigtig god. »Samaritterne er meget samvittighedsfulde og hurtige til at sende folk videre i systemet, så de ikke ligger derude for længe,« fortæller Aase, »og når de kommer herind, går det næsten altid godt.« Ta’ det med et smil Stemningen er generelt glad og positiv på skadestuen, og begge

sygeplejersker er enige om, at festivalgæsterne er mere tålmodige end deres egne borgere. Det er dog fagligt udfordrende at overskue arbejdsmængden fra dag til dag og styre det konstante flow af mennesker. De to sygeplejersker har i årenes løb mødt mange hyggelige festivalpatienter, og nogle gange har det bedste arbejdsredskab været en god portion humor. »Vi ser mange forskellige typer mennesker, men det har bestemt hjulpet, at man nu kan få fortrydelsespiller i håndkøb,« griner Jette. Personalet på skadestuen har også tit lidt sprogproblemer med svenskere og nordmænd på skadestuen. »I går forsøgte jeg at snakke med en norsk fyr, som i sidste ende bare var sulten,« fortæller Aase med et smil. Og på sidste års festival fik skadestuepersonalet sig en overraskelse, da de fandt en kvindelig festivalgæst i gang med at vaske alt sit tøj på toilettet. Én uges festival er rigeligt Samlet set er festivalen en omfattende begivenhed for sygehuset. På skadestuen øges beredskabet markant under festivalen, og det betyder flere vagter og mere intensive arbejdsdage. Så trods de mange gode oplevelser er Jette og Aase enige om, at selvom det er sjovt at arbejde på skadestuen under festivalen, er det godt, der kun er festival i én uge om året.

Aase Gundersen og Jette Mejnertsen


EKSAMENSDATOER - KLIP UD OG GEM Klinisk Biomekanik Bacheloruddannelsen studieordning fra 1. september 2006 Vinter 2009/10. Obs man ikke forvente at kunne deltage i 2 eksaminer der ligger samme dag. Semester

Aktivitet

Dato

Modul B1

Liv, Sundhed og sygdom

3/11

Sted

Tid

Modul B2

Fra Celle til Individ - Spot

18/1

Modul B2

Fra Celle til Individ - skriftlig

20/1

Modul B2

Akut beredskab

21+22/1

Modul B3

Viden og information

2/11

Modul B4

Bevægelse og arbejde – spot

19/1

Modul B4

Bevægelse og arbejde – Skriftlig

21/1

Modul B5

Energi og vitale funktioner-spot

2/11

Modul B5

Energi og vitale funktioner-skr

4/11

9-12

Modul B5

Teoretisk biomekanik B

5/11

15-17

Modul B6

Ernæring og vækst – spot

21/1

Modul B6

Ernæring og vækst – Skriftlig

22/1

Modul B6

Teoretisk biomekanik C

18/1

Modul B6

Klinisk biomekanik 1c

19/1

Modul B7

Regulation og komm - spot - spot

3/11

Modul B7

Regulation og komm - -skr

5/11

Modul B8

Homeostase

20/1

Modul B8

Mini-OSCE

18/1

Modul B9

Hjerne og sanser -skr

5/11

8.30-12.30

Modul B10

Angreb og forsvar

22/1

9-11

Modul B10

Forskningsmetodologi

18/1

10-13

Modul B10

Kl. biomekanik 3b

20/1

Modul B11

Biokemi

30/10

WP1901+1902+ 12-13 1906+1907+17.109+17.110

Modul B11

Bachelorprojekt

2-5/11

Wp 19.11+19.14 +19.15+17.123+17.124

Modul B12

Fra rask til syg

27/1

9-13

9-12+13-15

9-11

13.30-16.30

10-14 Side 17


EKSAMENSDATOER - KLIP UD OG GEM Eksamensdatoer – kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik - Vintereksamen 2009/2010 K1 – Valgfag – (Dry needling)

2. november

K1 – Valgfag – (Gonstead)

4. november

K1 – KB5 – (Ekstremiteter)

6. november

K2 – Almen Diagnostik

18. januar

K2 – KB6 – (Træning)

22. januar

OSCE 1+2A – 7./8. sem. (re-eksamen)

8. januar

Kl.Biomekanik VI 8/9 sem.

15. januar

OSCE 4B – 9./10. sem.

6. januar

OSCE 3B – 9./10. sem.

7. januar

Bevægeapparatets Billeddiagnostik – 10. sem.

11. januar

Afsluttende eksamen i Ringe

22. januar

Omprøver - februar 2010 OSCE 3B

19. februar

OSCE 4B

19. februar

EKSAMENSDATOER Efterår 2009 / Vinter 2010 Bachelor – Folkesundhedsvidenskab 1. semester Modul

Prøveform

Skriftlig opgave Introduktion til uden mundtligt Folkesundhedsvidenskab forsvar

Censur

Dato

Tidspunkt

Lokale

PC

Hjælpemidler

Intern

6. nov. 2009

12.00

-

-

-

Epidemiologi og Biostatistik

Skriftlig eksamen

Intern

2. nov. 2009

11.00 – 14.00 113

Nej

Alle

Krop og Folkesundhed

Skriftlig eksamen

Intern

19. jan. 2010

9.00 – 13.00

124

Ja

Ingen

Sundhedsfaktorer

Skriftlig eksamen

Ekstern

22. jan. 2010

9.00 – 13.00

124

Ja

Ingen

Fordeling i lokalerne kan ses ved opslag på eksamensdagen.

Med forbehold for ændringer Sidst opdateret d. 10. september 2009 (LFM) Side 18


EXAMINATION DATES

EKSAMENSDATOER Autumn 2009 Master of Science in Public Health 3rd. semester

- KLIP UD OG GEM Study material

Module

Exam

Censorship

Date

Time

Room PC

Empowerment and Social Policy

Written examination

Internal

5 November 2009

9.00 – 13.00 124 + 134

Yes

Allowed

Health Policy

Written examination

Internal

3 November 2009

9.00 – 13.00 124

Yes

Not Allowed

Sustainability

Written examination

Internal

2 November 2009

9.00 – 13.00

Yes

Allowed

Global Health Problems and Institutions

Written assignment

Internal

6 November 2009

12.00

-

-

-

EKSAMENSDATOER

Name lists will be placed on the doors of the examination rooms on the day of the exam

Efterår 2009 Bachelor – Folkesundhedsvidenskab 5. semester

Subject to changes /Updated 2 September 2009 (LFM)

Modul

Prøveform

Censur

Dato

Tidspunkt

Lokale

PC

Hjælpemidler

Organisation, Ledelse og Mundtlig eksamen Management m/forberedelse

Ekstern

4. og 5. nov. 2009

Oplyses senere

Gr. 3 Gr. 4

-

Alle

Implementering

Skriftlig opgave

Intern

6. nov. 2009

12.00

-

-

-

Videregående Biostatistik

Skriftlig eksamen

Ekstern

20. jan. 2010

9.00 – 12.00

118 + 119

Nej

Alle

Proces- og effektevaluering

Skriftlig eksamen

Ekstern

18. jan. 2010

9.00 – 13.00

Forberedelse til bachelorprojekt II

Skriftlig opgave uden mundtligt forsvar

Intern

22. jan. 2010

12.00

Fordeling i lokalerne kan ses ved opslag på eksamensdagen. EXAMINATION Med forbehold for ændringer Sidst opdateret d. 10. september 2009 (LFM)

Alle

-

-

-

DATES

Autumn 2009 / Winter 2010 Master of Science in Public Health 1st. semester

Module

Exam

Censorship

Date

Time

Room

PC

Study material

Health Policy and Administration

Written report

External

2 Nov. 2009

12.00

-

-

-

Health, Institutions and Lifestyle

Written examination

Internal

6 Nov. 2009

9.00 – 13.00 124, 127, Yes 134, 292

Not allowed

Advanced Epidemiology

Written examination

Internal

25 Jan. 2010

9.00 – 13.00 124, 127, Yes 134, 292

Allowed

Applied Biostatistics

Written examination

Internal

20 Jan. 2010

9.00 – 13.00 113, 130, No 131

Allowed

Name lists will be placed on the doors of the examination rooms on the day of the exam.

Side 19


EXAMINATION DATES Autumn 2009 Master of Science in Public Health 3rd. semester Room PC

Study material

Module

Exam

Censorship

Date

Time

Empowerment and Social Policy

Written examination

Internal

5 November 2009

9.00 – 13.00 124 + 134

Yes

Allowed

Health Policy

Written examination

Internal

3 November 2009

9.00 – 13.00 124

Yes

Not Allowed

Sustainability

Written examination

Internal

2 November 2009

9.00 – 13.00

Yes

Allowed

Global Health Problems and Institutions

Written assignment

Internal

6 November 2009

12.00

-

-

-

Medicin

Name lists will be placed on the doors of the examination rooms on the day of the exam Kandidatuddannelsen Subject to changes /Updated 2 September 2009 (LFM)

Vintereksamen 2009/10 Semester 6. semester 3502402 6. semester 3502502 6. semester 3502602 7. semester 3503302 7. semester 3503402 7. semester 3503502 7. semester 3503602 8. semester 3503902 8. semester 3508002 9. semester 3503802 9. semester 3504102 9. semester 3504202 9. semester 3504302 10. semester 3504502

Side 20

Aktivitet Blok 1 – Infektion og inflammation Blok 2 – Cellevækst og cancer Blok 3 – Praktikforberedelse: Almen sygdomslære Modul K1 – Sygdomme i hjerte og kredsløb Modul K2 – Sygdomme i respirationsvejene Modul K3 – Sygdomme i bevægeapparatet Modul K4 – Sygdomme i blod & bloddannende organer Modul K5 – Sygdomme i fordøjelseskanalen Modul K6 – Ernæring og metabolisme Modul K7 – Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Modul K8 – Mor og barn

Modul K9 – Kvindesygdomme og reproduktion Modul K10 – Sygdomme i nyre- og urinveje Modul K11 – Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer 10. semester Modul K12 – Sygdomme i 3504402 huden 10. semester Forskningsmetodologi 3503702 11. semester Modul K13 – Lægen, loven og 3509602 samfundet 12. semester Kandidateksamen 3517602

Dato 22/1

Afmeldingsfrist 15/1

27/1

20/1

(Deltagelse)

9/10

2/10

6/11

30/11

18/12

11/12

26/1

19/1

8/10

1/10

13/11

6/11

9/10

2/10

27/11

20/11

18/12

11/12

25/1

18/1

11/12

4/12

8/1

1/1

23/1

16/1

15/1

8/1

5/1+12/1 +14/1

29/12


EKSAMENSDATOER - KLIP UD OG GEM Medicin Bacheloruddannelsen studieordning fra 1. september 2006 Vinter 09/10.

Obs man ikke forvente at kunne deltage i 2 eksaminer der ligger samme dag. Semester Modul B1

Aktivitet Liv, Sundhed og sygdom

Dato 3/11

Sted

Tid 9-13

Modul B2

Fra Celle til Individ - Spot

18/1

Modul B2

Fra Celle til Individ - skriftlig

20/1

Modul B2

Akut beredskab

21+22/1

Modul B3

Viden og information

2/11

Modul B4

Bevægelse og arbejde – spot

19/1

Modul B4

Bevægelse og arbejde – skr.

21/1

Modul B5

Energi og vitale funktioner-spot

2/11

Modul B5

Energi og vitale funktioner-skr

4/11

Modul B6

Ernæring og vækst – spot

21/1

Modul B6

Ernæring og vækst – Skriftlig

22/1

Modul B7

Regulation og komm - spot

3/11

Modul B7

Regulation og komm - -skr

5/11

Modul B8

Homeostase

20/1

Modul B8

Mini-OSCE

18/1

Modul B9

Hjerne og sanser -skr

5/11

8.30-12.30

Modul B10

Angreb og forsvar

22/1

9-11

Modul B10

Forskningsmetodologi

18/1

10-13

Modul B11

Biokemi

30/10

Modul B11

Bachelorprojekt

2-5/11

Modul B12

Fra rask til syg

27/1

9-12+13-15

9-12

13.30-16.30

WP1901+1902+ 12-13 1906+1907+17.109+17.110 Wp 19.11+19.14 +19.15+17.123+17.124

9-13

Side 21


OPSLAG OPSLAG

Færdighedslaboratoriet

 informerer
 31.
August
2009
 Vedrørende
træning
i
kliniske
færdigheder
på
modul
B7
/
B8

I
forbindelse
med,
at
der
er
indført
ny
eksamen,
Mini
OSCE
på
4.
semester,
har
der
været
en
del
bekymringer
 fra
de
studerende,
om
hvorvidt
de
havde
mulighed
nok
for
at
træne
kliniske
færdigheder.
Derfor
har
der
som
 en
forsøgsordning
været
udbudt
specielt
tilrettelagte
forløb
med
supplerende
undervisning,
specielt
til
de
 studerende,
som
skulle
til
Mini
OSCE.
 I
foråret
2009
blev
der
udbudt
9
suppleringskurser
med
108
pladser
på
hvert
hold
(der
var
106
studerende
på
 semestret),
så
alle
havde
mulighed
for
at
træne
deres
færdigheder
yderligere.
 Efter
semesterets
afslutning,
blev
der
evalueret
på
udnyttelsesgraden.
Det
har
desværre
vist
sig,
at
der
var
alt
 for
få
studerende,
der
havde
benyttet
sig
af
tilbuddet
og
alt
for
mange,
der
enten
afmeldte
i
sidste
øjeblik
eller
 helt
udeblev.
 De
tørre
tal
viste
at
deltagelsesprocenten
var
54
%,
hvoraf
den
på
5
ud
af
9
hold
lå
væsentlig
lavere,
helt
ned
til
 46
%.
 Analyse
og
tolkning
af
tallene
har
vist,
at
der
ikke
umiddelbart
er
noget
specielt
behov
for
ovennævnte
tilbud,
 og
at
der
ikke
fremover
vil
blive
udbudt
ekstra
supplerende
undervisning
specielt
til
4.
semesters
studerende,
 men
at
de
tilmelder
sig
den
supplerende
undervisning,
der
tilbydes
samtlige
studerende.
 Til
orientering
kan
fortælles,
at
der
udbydes
rigtig
mange
suppleringskurser
her
i
efteråret
i
månederne
 september,
oktober,
november
og
december
i
emner,
som
ligger
i
den
obligatoriske
færdighedstræning
på
de
 moduler,
som
testes
ved
Mini
OSCE.
 Alle
emner
udbydes
3‐4
gange,
nogle
endda
flere
gange,
afhængigt
af
det
behov,
der
måtte
vise
sig.

Der
er
 blevet
flere
pladser
på
holdene,
og
der
er
flere
instruktorer
til
rådighed.
 Det
er
en
forudsætning,
at
den
obligatoriske
færdighedstræning
er
gennemført
forud
for
tilmelding
til
 supplerende
færdighedstræning.

Mange
hilsner

Færdighedslaboratoriet
 Koordinator
Jette
Næsvang

Side 22


OPSLAG

VIL DU HAVE INDFLYDELSE PÅ DIT STUDIE? Vil du have indflydelse på dit studie? Er du utilfreds med forholdene på studiet og/eller har gode ideer til ændringer, så mød op på næste medicinerrådsmøde d. 5/10 kl. 15.15 i "glasburet" WP 19, stuen. Her vil din stemme blive hørt, og vi kan hjælpe dig med løsning af problemstillingen. I medicinerrådet arbejder vi for tiden med forbedring af bl.a. klinikophold, portofolio og læseforhold. Kan du ikke nå det denne gang, er det efterfølgende møde i medicinerrådet d. 9/11 kl. 15.15 i WP 19.

ALLE ER VELKOMMEN, UANSET SEMESTER

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN 2010 Studienævnet for medicin har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på medicinstudiet på SDU Odense. Studienævnet for medicin udarbejder forslag til studieordninger og ændringer samt videresender dem til dekanens godkendelse. Ligeledes behandles dispensationsansøgninger og meritsager i studienævnet for medicin. Studienævnet for medicin ledes i dag af professor Steen Walter som studieleder og studienævnsformand samt Lars Löchte-Larsen som næstformand. Studienævnet for medicin består både af ansatte og studerende. Tillige deltager de faglige vejledere i studienævnsmøderne. De månedlige studienævnsmøder planlægges fortløbende og forsøges lagt den tredje tirsdag i måneden kl. 13.15. Torsdagen inden studienævnsmødet afholdes dispensationsmøde kl. 14.00, hvor dispensations- og meritsager drøftes. Hvis du er interesseret i at høre mere om studienævnet for medicins arbejde og eventuelt har lyst til at stille op som kandidat, opfordres du til at møde op i mødelokalet, der ligger til højre, når man kommer ind ad hovedindgangen i Winsløwparken 19

tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 15.15 Du er også velkommen til at kontakte nedenfor anførte medlemmer af studienævnet for medicin, hvis du har spørgsmål Lars Löchte-Larsen, næstformand Stefan Baasch Luef Elise Torp Hoffmann-Petersen Line Parst Sørensen Laila Füchtbauer Med venlig hilsen Medicinerrådet

Årsfest på SDU

Den 2. oktober er der traditionen tro årsfest på Syddansk Universitet. Programmet begynder kl. 16 med taler og prisuddelinger. Kl. 18.45 er der spisning, mens festen for alvor begynder kl. 20. Tjek www.sdu.dk for yderligere information. Side 23


14. september 2009

Til medicinstuderende i Region Syddanmark

Specialernes Dag 2009 Lørdag den 24. oktober 9.00 – 14.40 Winsløwparken 15 & 19, SDU, Odense C

Er du i tvivl om, hvilket speciale du skal vælge? Du får nu chancen for at få et overblik over uddannelsesforløb og møde repræsentanter fra de respektive lægelige specialer samt ikke mindst stille spørgsmål. Specialernes Dag er et heldagsarrangement med en plenumsession som indledning. Her fortæller sekretariatschef for Den Lægelige Videreuddannelse Syd Dorte Qvesel om, hvordan du kvalificerer dig til hoveduddannelsen, og dekan Ole Skøtt fortæller om muligheden for en forskerkarriere. Herefter er der parallelle sessioner med præsentation af specialer samt posterudstilling, hvor du kan møde repræsentanter fra specialerne og få svar på dine spørgsmål. Tilmelding Du kan downloade program og tilmelde dig her - tilmeldingsfrist 19. oktober. Lægeforeningen Syddanmark er ved at omstrukturere hjemmesiden – skulle linket være beskadiget kan du gå på www.lfsyd.dk > links > specialernes dagInformation Du kan endvidere finde oplysninger om de respektive specialer på Den Lægelige Videreuddannelse Region Syds hjemmeside: www.videreuddannelsen-syd.dk samt på hjemmesiden for Dansk Medicinsk Selskab; www.dms.dk. Du kan også hente hjælp i Håndbog for Specialevalg, som du kan downloade fra dette link; http://www.dadlnet.dk/master/kunder/dokument/m562/u501/Haandbog.pdf Det er gratis at deltage i specialepræsentationen. Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Planlægningskomitéen

Lægeforeningen Syddanmark ● Kokholm 3B ● 6000 Kolding Tlf. 75 72 44 99 ● lfsyd@dadl.dk ● www.lfsyd.dk


Program Specialernes Dag – Karrierevejledning for yngre læger og medicinstuderende Lørdag den 24. oktober 2009

Formiddag kl. 09.00 - 12.30 Lokale

Winsløwparken 15 St. Auditorium

09.00–09.05 09.05–09.20 09.20–09.30

Velkomst ved Martin Hulgaard, Yngre Læger Region Syddanmark Opbygning af spciallægeuddannelsen v/Dorte Qvesel, Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Forskerkarriere, Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kl. 09.30 – 10.00 Pause og morgenmad Lokale

WP 15 St. Auditorium

WP 19 - 19.07

WP 19 - 19.02

WP 19 - 19.01

WP 19 - 19.04/19.06

Diagnostisk radiologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Neurologi Klinisk genetik

Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi Dermato-venerologi Retsmedicin Patologisk anatomi og cytologi

Læger uden grænser Forsvarets sundhedstjeneste

Posterudstilling

10.00 – 11.00

Klinisk biokemi Thoraxkirurgi Karkirurgi Kirurgi Urologi WP 15 St. Auditorium

WP 19 - 19.07

WP 19 - 19.02

WP 19 - 19.01

WP 19 - 19.04/19.06

Ortopædisk kirurgi Anæstesiologi Neurokirurgi Klinisk mikrobiologi

Almen medicin Arbejdsmedicin Samfundsmedicin Klinisk immunologi

Klinisk farmakologi Intern medicin kardiologi Intern medicin reumatologi Intern medicin lungesygdomme Intern medicin infektionsmedicin

Læger på universitetet Læger på Grønland

Posterudstilling

Kl. 11.00 – 11.30 Pause / posterudstilling Lokale

11.30 – 12.30

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost / posterudstilling Eftermiddag kl. 13.30 - 14.30 Lokale

WP 15 St. Auditorium

WP 19 - 19.07

WP 19 - 19.01

WP 19 - 19.04/19.06

Intern medicin hæmatologi Intern medicin nefrologi Klinisk onkologi Intern medicin endokrinologi Intern medicin gastroenterologi

Læger uden grænser Forsvarets sundhedstjeneste

Posterudstilling

13.30 – 14.30

Pædiatri Gynækologi og obstetrik Børne- og ungdomspsykiatri Intern medicin geriatri Psykiatri

Kl. 14.40 – Farvel og tak for i dag Posterudstilling – mulighed for dialog med repræsentanter for specialet – se skiltning Specialepræsentationsdagen er tilrettelagt i samarbejde mellem Lægekredsforeningen for Syddanmark, Syddansk Universitet og Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syd

OPSLAGSTAVLEN Netters anatomiatlas på engelsk BILLIGT Ring til Peter: 50519497 Español! Si, señor! Privat undervisning i spansk tilbydes af studerende fra Guatemala. Jeg har megen erfaring med at undervise på alle niveauer, og jeg tilbyder både grammatik og konversation. Eventuelt kan jeg også undervise grupper. Kontakt Alejandro på telefonnummer 60 63 29 97, så vi kan aftale pris m.m. Har du et opslag til opslagstavlen – så send en mail til sundoghed@ health.sdu.dk

Side 25


Faglig vejleder Idræt Træffetider efterår 2009 - Mandage: 12:15-14:00 Torsdage: 12:15-14:00 (Uge 37 dog mandag og fredag fra 10:15-12:00) Telefon: 6550 3445 reie@health.sdu.dk kmunksgaard@ health.sdu.dk (fagligvejleder_idraet@health.sdu.dk M.v.h. Rune og Kristian Øje på Kroppen. Efterårsferie for hele familien på Sygeplejemuseet. Mød Malergruppen Oculus på Sygeplejemuseet. (Oculus: latin for øje) Den lokale malergruppe Oculus, som til hverdag holder til i Kvarterhuset, er for en tid flyttet til sygeplejemuseet. Med temaet ”kroppen” vil gruppen hver mandag op til efterårsferien lade sig inspirere, male og tegne. I uge 42 kan du selv prøve at male med. For bare 25 kr. kan du købe et lærred og låne pensel og farver. Malerne fra Oculus vil være til stede alle hverdage i uge 42 fra kl.12 til 14. Se også udstillingen, som Oculus har arbejdet på de sidste uger op til efterårsferien. Flere oplysninger: www.sygeplejemuseum.dk eller 65501780. Mød ”Den Kloge Kone” på Koldinghus. Koldinghus danner i efterårsferien rammen om ”Kongen vender tilbage”, levende historie om Christian d. 4 og renæssancen. I år er Sygeplejemuseet som noget nyt med i aktiviteterne. Vi fortæller historien om sygdom og død i renæssancen. Når den tapre ridder bliver såret, eller hofdamen skader sin fod i dansen, så kan ”Den Kloge Kone” måske hjælpe. Se, hvordan et apotek på den tid så ud, og måske kan du lære lidt af tidens mærkelige husråd! Åbningstider og entre: Se www.koldinghus.dk

SYDDANSK MEDICINHISTORISK SELSKAB EFTERÅRET 2009 Det overordnede tema for efterårets foredrag i den medicinhistoriske forening er:

MENNESKETS OG SYGDOMMES UDVIKLINGSHISTORIE

Foredrag d. 10. november 2009 HVORDAN ÆNDRER SYGDOMSMØNSTERET SIG I GRØNLAND? Epidemiologisk transition fra Bertelsen til Inuuneritta. Formål og indhold: Bortset fra nogle få skeletfund stammer den tidligste beskrivelse af sygdomsmønsteret i Grønland fra Hans Egedes ”Perlustration” fra 1741. Foredraget vil dog fortrinsvis udnytte nyere kilder til belysning af den epidemiologiske transition i Grønland. Alfred Bertelsen skrev den store, klassiske monografi om sundhedstilstanden i Grønland i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor dødeligheden af tuberkulose, akutte infektioner og kajakulykker var høj. De seneste 40 års sygdomsmønster er velbeskrevet med udgangspunkt i bl.a. et dødsårsagsregister, landsdækkende befolkningsundersøgelser i 1993, 1999 og 2007 og embedslægens årsberetninger. Der er dog stadig mange åbne spørgsmål: Går dødeligheden af hjertekarsygdom op eller ned? Hvorledes ændrer risikofaktorerne for hjertekarsygdom sig i takt med moderniseringen af Grønland? Er der en stigning i forekomsten af omsorgssvigt og seksuelle overgreb mod børn? Efter foredraget er der lejlighed til at stille spørgsmål til Peter Bjerregaard.

Målgruppe: Alle interesserede. Form: Foredrag. Underviser: Peter Bjerregaard. Kursusledelse: Bernard Jeune. Tid: Tirsdag d. 10. november, kl. 19.30. Sted: Aarestrup auditoriet, Odense Universitetshospital.


Sundhedsmekka

Kom
og
se
hvad
de
forskellige
studenterorganisationer
laver!
 Onsdag
d.
7.
oktober
2009
i
Epstein
Bar
og
kantinen
i
Winsløwparken
19

 Dørene
åbner
kl.
14
 Ved
du
heller
ikke
helt,
hvad
IMCC
står
for,
og
føler
du,
at
du
mangler
lidt
generel
kendskab
til
de
 forskellige
studierelaterede
organisationer,
man
kan
engagere
sig
i
som
mediciner?
 Så
mød
op
til
Sundhedsmekka
i
Epstein
Bar
og
i
WP
19‐kantinen
onsdag
d.
7.
oktober
fra
kl.
14
 Her
får
du
mulighed
for
at
høre
om
organisationer,
som
er
engageret
i
din
hverdagssituation
med
 arbejde,
studier,
praktikker,
fester,
studiematerialer,
fritid,
træning
og
vejledning.

 Andre
organisationer
brænder
for
verdenssituationen
med
fokusområder,
som
f
eks
 menneskerettigheder,
klima,
udvikling,
fred
og
ligestilling.
Vil
du
for
eksempel
ud
at
rejse
under
 studiet,
så
har
du
her
en
god
mulighed
for
at
komme
i
kontakt
med
de
rigtige
på
området.

 Du
kan
til
Sundhedsmekka
blandt
andre
møde
IMCC
Exchange,
SexEkspressen,
MOUH
 (motionsklubben),
FADL’s
boghandel,
IMCC
Uland,
SATS
(dem
med
de
spændende
foredrag)
og
 mange,
mange
flere!
 Så
skub
bøgerne
til
side
og
kom
og
bliv
inspireret
og
engageret,
samt
proppet
med
kaffe,
kage,
slik
 og
øl.

 Vi
ses
til
Sundhedsmekka


OPSLAG

DANMARK - SVERIGE og Eirik Bremnes (7. Sem., biomek.) Alle, der har lyst til at iføre sig den danske nationaldragt og forhåbentlig gentage det stockholmske blodbad, bedes kontakte den danske landstrænerduo Frederik Cold (7. Sem., med.) og Kasper Rosenberg Andersen (5. Sem., med.) på følgende mail: frcol06@student. sdu.dk Spillere fra alle semestre er velkomne. Husk selv at skaffe en landholdstrøje!

OPSLAG

I anledning af efterårets arvefjendeopgør mellem Danmark og Sverige i Parken lørdag d. 10. oktober, skal styrkeforholdet mellem dansken og svensken på medicin og biomekanik nu endelig afgøres. Derfor indbydes spillere fra begge nationer nu til at kontakte de nationale landstrænere, i håb om en plads på holdet til denne fantastiske fodboldkamp. Matchen er programsat til fredag d. 9. oktober (dagen inden kampen i København) klokken 17.00 på Bolbros fænomenale grønsvær. Til at holde styr på løjerne har vi fundet to upartiske dommere fra vort norske broderfolk: Nicolai Klem (9. Sem., biomek.)

Side 28

På svensk

Kära blågula bröder! Nu är det dags att ställa ordningen till rätta. Mikael Nilsson är bänkad och Daniel Andersson inte ens med i laguppställningen. Däremot behöver vi nytt friskt blod i de blågula dräkterna. Är Du sugen och har en svensk landslagströja hängandes på väggen eller liggandes i

garderoben ska Du höra av dig till någon av oss coacher: Olle Fridholm (5.sem. med.) olfri07@student.sdu.dk eller Einar Heinberg (7. sem. med.) eihei06@student.sdu. dk

På återseende! Supporterinfo ”Matchen er programsat til fredag d. 9. oktober (dagen inden kampen i København) klokken 17.00 på Bolbros fænomenale grønsvær – se kortet.” Gå blot efter den infernale støj og de glødende romerlys, så du kan støtte op om dit hold!


Mediciner-skitur 2010 til Val Thorens

OPSLAG

Hey alle folk. Vi er nogle stykker fra det fantastiske 2. semester, som arrangerer en skitur til Val Thorens i uge 4 - 2010 For kun 3795* kr. får du følgende: 1) Busrejse i luksus siddebus. 2) Ophold i 3-stjernet lejlighed. 3) 6 dages liftkort til Val Thorens. 4) Guideservice + skatter og afgifter 5) Bidrag til rejsegarantifonden. * = mængderabat på 100-150 hvis vi bliver over 20 Rejse-info: Afrejse: fredag d. 22. jan 2010 Hjemkomst: søndag d. 31. jan 2010 Hvis vi bliver mindst 42 personer, kan vi få vores egen bus og dermed vente på dem, som skal til eksamen d. 22. januar. Tilmelding og betaling foregår på www. nortlander.dk/sdu Sidste frist for tilmelding er d. 10. oktober! Løbende information: På Facebook-gruppen ”Skitur til Val Thorens uge 4 med februar 09-holdet” vil der løbende blive udsendt opdaterende info om turen. For mere info og spørgsmål kontakt: Henrik Utzon tlf.: 30230123, e-mail: byens_hold@hotmail.com Ingunn Kjesbu tlf.: 29865809, e-mail: inkje09@student.sdu.dk Nortlander Skirejser: Tlf.: 70105095 / nortlander@nortlander.dk / www.nortlander.dk

NY FORENING: SAKS-Odense – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab - Odense Målguppe: Medicinstuderende Formål: Øge interessen for kirurgi blandt medicinstuderende. Når man sidder dag ud og dag ind og læser for at kunne følge med i undervisningen, kunne man godt tænke sig at se, hvad man egentlig skal bruge al den læsning til. Derfor har vi SAKS-Odense, som kommer med foredrag og forskellige kurser i fx suturering fra erfarne læger og ældre medicin-studerende. Foredragene vil lægge vægt på, hvad der sker i kirurgiens verden, og hvad det vil sige at være kirurg. Interesseret? Så skriv til os på e-mailen eller meld dig ind ved et af de kommende foredrag, som vil blive annonceret på Syddansk Universitet, i Winsløw Parken og i Klinikbygningen. Velkommen til. Venlig hilsen Formanden for SAKS-Odense Niels Martin Jensen Stud. Med. Kontaktoplysninger: saks.odense@gmail.com, se også SAKS-Købenshavns hjemmeside www.studkir.dk Side 29


OPSLAG

Så har FADL og SATS igen slået pjalterne sammen og varsler med endnu et traumekursus.

LØRDAG DEN 14. OG SØNDAG DEN 15. NOVEMBER fra kl 8-16. Kurset består af teoretisk undervisning og talrige praktiske stande. Alle undervisere er erfarne traumelæger fra anæstesien, ortopædkirurgien, gastro-intestinal kirurgi og neurokirurgien. Deltagere får lejlighed til at intubere og fungere som traumeleader. Lægelig koordinator på kurset er anæstesioverlæge George Michagin Sidste år var der i første tilmeldingsuge dobbelt så mange tilmeldte, som der var pladser, så skynd dig at melde dig til. Vi prioriterer folk efter semester og indenfor hvert semester efter først til mølle. Kursusafgiften dækker undervisning, kaffe, kage og frokost begge dage. Du kan læse mere om kurset på www.sats-odense.dk , www.fadl.dk, og i Sund & Hed. Tilmelding sker fra den 28. september til den 9. oktober. Deltagerne får besked pr mail efter sidste tilmeldings frist. For at kunne søge kurset skal du være medlem af SATS eller FADL og have bestået den kliniske hjerte-, lungeog ortopædkirurgiske blok (2.del). Kursusafgiften er 350 kr og indbetales til FADL’sekretariat. Deltagerne får yderligere instruks og program pr. mail. Tilmeld dig til Anne Marie på amn@fadl.dk fra den 28. september til den 9. oktober kl. 12. Husk at anføre: Navn, Semester, SDU mail, Mobil tlf nr, Medlem af SATS og/eller FADL

Side 30

www.SATS-Odense.dk


FADL INFORMERER Skriv dig op til akut-sms Hvis du kunne tænke dig sms'er, når opskrivningslisten er tømt, kan du angive det i bookingsystemet. Du finder en detaljeret beskrivelse via http://kortlink.dk/6ygc Når du nu er inde på siden, så upload venligst et vellignende pasfoto og send en mail til vagtformidling@fadl-odense.dk, hvor du i emnelinien skriver: Vikarnummer (anfør vikarnummer) ønsker et nyt id-kort. Så udskriver vi et nyt kort til dig, du kan hente hos FADL to hverdage senere.

Bogmarked i FADL Medicinsk boghandel Begejstringen vil ingen ende tage. Vi vil atter til efteråret lave en kampagne med bøger fra FADLs forlag. Følg med på opslagstavlen ved boghandlen, når vi ved præcis, hvornår kampagnen starter.

Julefrokost 2009 Der er ved at være lagt i kakkelovnen til et brag af en julefrokost! På SAS-Radisson vil vi gerne invitere til julegilde, hvor der bliver disket op med stand-up, fantastisk julemad, billige barpriser, livemusik, DJ, fest, ballade, tant og fjas. Sæt derfor kryds i kalenderen ved lørdag d. 21/11 og hold øje med Sund & Hed og opslag om billetsalg. Vi glæder os!

FC FADL med psykopatisk bra svensk backlinje

af Tore Sloth

Lørdag d. 12. september viste FC FADL spil, der ikke var Serie 4 værdigt, men nok nærmere på niveau med Allsvenskan eller SAS-ligaen. Med en stærk 14-mands trup, hvori Magnus Stenhagen, der aldrig før har scoret for FC FADL, spillede sin afskedskamp, stillede FC FADL klar til kamp. Spillerne fløj rundt på banen med kombinationer og et tempo, som Langtved slet ikke kunne matche. Der blev angrebet fra alle kæder, kendetegnet ved en fantastisk støtte fra de nærmeste medspillere, som gennem klar kommunikation tilbød sig og løb i fripositioner. Efter et gennembrud i højre side sendte Møjbæk bolden på tværs i feltet. Riposten fra en forsvarsspiller landede hos Bruno, som med venstrestøvlen trillede bolden over stregen til 1-0. Næste scoring skulle komme efter en indøvet dødboldsdetalje, hvor et hjørnespark landede på Hanks højre inderside til stillingen 2-0. I starten af anden halvleg blev et kontraangreb sat i gang af Tore, som fandt Møjbæk på venstrekanten. Med et løb til baglinjen og en tværaflevering til bagstolpen, fandt han Magnus, der kunne score sit første mål i FC FADL-trøjen. Han smed sig på jorden og FC FADL’s spillere kastede sig over ham. Stillingen var 3-0. Udover et par sporadiske chancer blev Langtvedspillerne holdt fra fadet. De kom sjældent længere end til backkæden, hvor Nils, Hank, Olle og Tore spillede det bedste forsvarsspil længe. Alt på jorden og i luften blev stoppet af denne psykopatisk bra backlinje. Kalle og Kasper var som altid ustoppelige på midtbanen, og Emil var utroligt sikker som målmand med god forsvarskommunikation. Oppe foran fortsatte Mads med at udfordre og med 25 minutter igen, kunne han se sit første mål gå ind efter et hårdt og velplaceret skud til stillingen 4-0. Kort tid efter driblede Bruno forbi to mand og afsendte en dyb aflevering. Her opfangede Mads bolden og trak, fræk som en slagterhund, til højre for målmanden og øgede til 5-0. Han kunne sidst i kampen fuldende sit hattrick med et veludført hovedstød efter et flot indlæg fra Kasper – præcis ligesom vi har trænet! Kampen endte fortjent 6-0. Langtved udspillet af, ifølge lokale tilskuere, et smukt spillende FC FADL! 
 Redigeret af Martin Bruno Pedersen, kommunikationsudvalget. Henvendelse til: martin.bruno@fadl.dk

Lyst til at arrangere kurser for dine medstuderende og dig selv?

FADL’s Lægevikar kursusgruppen søger nye medlemmer til at fastholde og videreudvikle foreningen lægevikarkurser. Arbejdet består i at hyre undervisere, fastsætte datoer og evt. præge indholdet i kurserne mm. Gruppen mødes et par gange hvert semester, hvor kurserne bliver fordelt mellem gruppens medlemmer, og nye ideer bliver vendt. Der er tale om en overkommelig opgave for selv den mest travle. Har lyst til at høre mere om gruppens arbejde, så kontakt venligst Morten Hansen på mhans04@student.sdu.dk Der arbejdes i skrivende stund på at få efterårssemestrets kurser på plads. Følg med i Sund & Hed og på fadl.dk for yderligere info.

På kursusgruppens vegne, Morten Hansen, stud. med. Side 31


QUIZ

Diagnose Søges Sund & Heds sundhedsquiz Alan Ainsworth Som studerende kan man let føle sig langt væk fra virkelighedens verden. Nogle gange føler man endda, at det, man lærer, slet ikke kan bruges uden for universitetets betonmure. Derfor forsøger vi på Sund & Hed med vores sundhedsquiz at bringe virkeligheden ind i spalterne. I hvert nummer bringer vi en sygehistorie i form af en case. Den kan du som læser prøve at løse inden næste nummer, hvor svaret bringes sammen med næste case. Svar sendes til Sund & Hed på sundoghed@health.sdu.dk Blandt de rigtige svar trækker vi lod om et gavekort til universitetets kantiner. Dette nummers case bliver stillet af Alan Patrick Ainsworth, afdelingslæge, ph.d., kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital: 63-årig mand med blødning fra rektum En 63-årig mand indbringes kl. 18.30 på skadestuen på et regionshospital efter at have ringet 112. Ved ankomsten til skadestuen er patienten vågen og klar, og han fortæller, at han i dagens løb har haft tre afføringer, der har været »det rene blod«. Han har lige villet se tiden an, da han et par gange tidligere har haft hæmorroider, der har givet lidt blødning, men aldrig så voldsomt som det her. Patienten er i øvrigt sund og rask, og han får således ingen daglig medicin. Ved objektiv undersøgelse finder du som anført, at patienten er vågen og klar. Han er lidt kølig perifert og lettere svedende. Abdomen er overalt blød og uøm. Der er ingen palpable udfyldninger. Der høres normale tarmlyde. Ved rektaleksploration er der ingen følelige tumorer i rektum, og der ses frisk, rødt blod på handsken. Blodtryk er 100/65 og puls 110. 1) Hvad er det første, du gør?? Du har nu fået taget nogle blodprøver på patienten, og du ser følgende: Hæmoglobin 5,0 mmol/l (normalområde 8,0-11,0 mmol/l). Øvrige blodprøver (væsketal, levertal og infektionstal) er alle normale. Du beslutter, at det er på tide, at din bagvagt bliver kaldt ned for at se patienten. Bagvagten kommer og beslutter sig for, at patienten skal køres op på operationsgangen og endoskoperes, og skynder sig herefter op og spiser aftensmad. Kort efter ringer sygeplejersken fra operationsgangen. Hun kan ikke lige få fat på bagvagten, så hun vil lige høre dig, om hun skal gøre et gastroskop eller et koloskop klar til patienten? 2) Hvad svarer du hende? Patienten bliver både gastroskoperet og koloskoperet. Ved gastroskopien er der helt normale forhold, mens man ved koloskopien kun kan nå op midt i colon transversum. Her er der så meget normalt udseende afføring, at videre undersøgelse må opgives. Der ses primært blod i de nederste 30 cm, men der er ikke lokaliseret nogen oplagt blødningskilde. Patienten bliver nu lagt til observation. Fem gange i nattens løb bliver du tilkaldt for at tilse ham, da han har flere blodige afføringer. Der gives i nattens løb i alt 10 portioner SAG-M, hvorved patienten kan holde et blodtryk på 110/70 og puls 96. Næste morgen beslutter man ved morgenkonference, at patienten skal overflyttes til universitetsafdeSide 32

ling med henblik på nærmere undersøgelse af, hvor blødningen stammer fra. 3) Hvilken undersøgelse tror du, man henviser til, og gæt hvad den viser?

Sidste nummers quiz: I sidste nummer blev opgaven i »Diagnose søges« stillet af Peter Juncker. Opgaven handlede om en 31-årig mand, der blandt andet led af stærke synkesmerter – se casen på www.sundoghed.sdu.dk Diagnose: Patienten har Behcets syndrom med CNS-involvering (neuro-Behcet). Behandling: Den antimikrobielle behandling blev suppleret med højdosis glukokortikoid i.v. Behcets syndrom er en systemisk vaskulitsygdom med global udbredning, men som er særlig hyppig i Mellemøsten, hvor den er associeret med vævstype HLA-B51, som patienten også havde. Behcets syndrom kendetegnes ved recidiverende oro-genitale ulcera, uveitis og hudlæsioner i form af erythema nodosum, follikulitlignende elementer og undertiden pustuløse hudlæsioner. 5-20

Den seneste vinder

Svaret på den seneste quiz i »Diagnose søges«, som blev bragt i Sund & Hed nr. 8, var Budd-Chiaris syndrom. Den diagnose havde syv læsere gættet. Felix Haidl fra 9. semester blev dog den heldige vinder af et gavekort til universitetets kantiner.

procent af patienterne får CNS-involvering, formentlig på grund af vasculitis. Hurtig højdosis glukokortikoidbehandling forebygger udvikling af svær, irreversibel hjerneskade. Den omtalte patient er nu symptomfri på lavdosis Prednisolon, fuldt arbejdsdygtig og uden neurologiske sequelae. Epilog: AMA

I


Epstein Bar

Hver onsdag kl. 14.30-15.30 er der hyggelig café med god varm kaffe, eksotisk te og afslappende musik. Hver fredag fra kl. 14 er der festlig fredagsbar med kolde øl på flaske og fad, iskolde Breezers og varm stemning.

Hver tirsdag

På Den Smagløse Café i Vindegade er der live-musik hver tirsdag kl. 21. Her er der næsten garanti for en tætpakket hverdagsfest og en snert af tømmermænd til onsdagens morgenforelæsninger.

Odense Teater

Odense Teater giver 50 % studenterrabat. 14.-17. oktober opfører Peter Schaufuss Balletten danseforestillingen Tommy, der er bygget på The Who’s rockopera.

Søndag 04.10

Den tilbagevendende tømmermandscafé på Kulturmaskinen, Sort Søndag, byder på billig mad og drikke til tonerne af blid jazz med Andy Fite (S), entré 30 kr.

Mandag 05.10

Jazz-jam på Dexter fra kl. 20. Fri entré og herlig jazz præsenteret af unge og hjertevarme odenseanske musikelskere.

Tirsdag 06.10

Stand-up på Kulturmaskinen med Rasmus Olsen, Thomas Warberg og Torben Chris, kendt fra Comedy Fight Club. Entré 30 kr.

09.10-11.10

Phono Festival er en unik elektronisk musikfestival i Slagtehusene Odense. Programmet er tætpakket med både kendte internationale navne og danske undergrundspionerer inden for den elektroniske scene. Se mere på www.phonofestival.dk

Fredag 09.10

Mads Langer varmede op på Tim Christensens tour, og fik her bevist at han sagtens kan stå på egne ben. Oplev den talentfulde singer/songwriter. Entré 100 kr.

Fredag 09.10

Fodboldopgør mellem de danske og svenske medicin- og kiropraktorstuderende. Kom og støt op om dine landsmænd eller studiekammerater. Kampstart er kl. 17:00 på Bolbros baner på Falen. Se opslag i bladet for mere info.

Lørdag 10.10

Malk de Koijn har nedlagt samtlige steder, de har besøgt, og leverede en episk koncert på Arena-scene på Roskilde Festival 09. Nu kan de opleves eksklusivt på Posten i Odense.

Lørdag 10.10

Nikolaj Nørlund på Dexter. Oplev en af Danmarks bedste sangskrivere, tilbage efter 6 års stilhed i en ypperligt kompetent musikalsk trio. Entré 120 kr.

08.10-30.10

På Teater Momentum kører der i det meste af oktober stykket ”Historien om hvordan man slår sin familie ihjel”. Teater Momentum er et hyggeligt og anderledes teater. De har en lun café og studentervenlige billetpriser.

Mandag 12.10

Blue Monday på Dexter. Odenses lille hyggelige musiske oase blænder endnu engang op for blues-jam og god stemning, når både spirende og garvede fynske musikere spiller op. Gratis entré.

Onsdag 14.10

Club off: Psych out på Kulturmaskinen. To koncerter med Death Valley Sleepers og The Setting Sun, entré 50 kr.

Onsdag 21.10

Film-café med Engle & Dæmoner. Inden filmen er der foredrag om Gud-partiklen ved Professor Francesco Sannino (SDU) på Kulturmaskinen, filmen vises på Cafébiografen. Arrangementet er gratis og forudsætter tilmelding via www.sdu.dk → søgeord: film-café.

Torsdag 22.10

Seth Lakeman (UK) spiller på Dexter. Med vildt violinspil og folkemusik er han blevet stor i England og har solgt 100.000 eksemplarer af albummet Freedom Fields. Entré 160 kr.

Mandag 26.10

PolkaRave på Dexter. Vild folkemusik og ustyrlige spillemænd og –kvinder. Mærk den unikke og intense stemning på egen krop. Der er gratis entré.

Sund & Hed tager forbehold for fejl i datoer/ændringer, og med hensyn til yderligere info henvises der til et klik inden om netudgaven af Sund & Hed: www.sundoghed.sdu.dk Kender du et kulturarrangement, der skal med i Sund & Heds nye kulturkalender, så send en mail til: sundoghed@health.sdu.dk


NYHEDER

Andre medier skriver... Blodbad foran ministerium Arme blev hugget af og indvolde skåret ud foran Videnskabsministeriet 7. september 2009. Aktørerne i det drabelige skuespil var en gruppe studerende fra Studenterrådet på Københavns Universitet, som demonstrerede mod besparelser på lægestudiet under parolen: »I amputerer vores uddannelser – invester i fremtiden«. I 2009 har KU ifølge Studenterrådet skåret 25 mio. kr. på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – heraf 2,4 mio. kr. af medicinstudiet – bl.a. ved besparelser på praktik, vejledning og undervisning i medicinsk kemi. »Der er i en årrække blevet skåret ned på lægestudiet, og det lader regeringens finanslovsforslag ikke til at rette op på. Optaget er desuden steget, og det er der ikke afsat tilstrækkelige midler til,« siger en talsperson for de aktionerende studerende. Regeringen har i sit udspil varslet moderniseringer og nybyggerier for 2,5 mia. kr. på Københavns Universitet, som bl.a. skal være med til at finansiere en helt ny forskningsbygning, det såkaldte Panumtårn. Men det lukker ikke munden på de studerende, der stadig mener, at der ikke investeres nok i fremtidens lægeuddannelse. 16. september 2009, Dagens Medicin Sundhedspersonale bruger halvdelen af arbejdstiden på administration Læger, sygeplejersker og sosu-assistenter på landets sygehuse bruger 40-60 % af arbejdstiden på andet end direkte patientarbejde, viser tal fra Sundhedsministeriet. I stedet går tiden til journalarbejde, kodning, registrering, dokumentation i forhold til standarder og praktiske ting som Side 34

planlægning og koordinering. Tiden, der bruges til administrativt arbejde, svarer til over 22.000 fuldtidsstillinger, ud af de 65.000 stillinger, der besættes på landets sygehuse. Opgørelsen er blevet lavet som led i regeringens plan om afbureaukratisering af den offentlige sektor, som fremlægges af sundhedsminister Jakob Axel Nielsen til efteråret. Han ser et stort gevinstpotentiale i effektivisering af de administrative opgaver. 14. september 2009, Dagens Medicin

Lægeambulancen gør en kæmpe forskel Ulykkesofre kommer i langt højere grad på det rigtige hospital, hvis en speciallæge kommer ud til ulykkesstedet frem for paramedicinere, viser ny undersøgelse om akutlægebilen. Ifølge undersøgelsen er antallet af overflyttede patienter faldet fra omkring 70 % til 30 %, hvilket er udtryk for, at patienterne bliver visiteret væsentligt mere hensigtsmæssigt af akutlægebilen. I Danske Regioner peger Ulla Astman (S), formand for sundhedsudvalget på, at der er lægemangel. »Det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne bemande alle lægebiler med de rigtige specialister. Men det kan vi ikke. Vi har alligevel et rigtig godt akutberedskab, hvor vi kan tilbyde hurtig, livreddende hjælp, så man kan komme hurtigt ind til sygehuset«, siger hun. 31. august 2009, Ritzau


INFO

Træffetider - faglige vejledere Den sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse

Susanne Nicolaisen: Telefon: 6550 2975 eller e-mail: snicolaisen@ health.sdu.dk Vicestudieleder Christine Dalgaard: Telefon: 6550 3074 eller e-mail cdalgaard@health.sdu.dk

Folkesundhedsvidenskab Karina Linnrose Onsdag klokken 8.30 - 10.00 Sted: Esbjerg Telefon: 65 50 15 63 E-mail: fv-fsv@post.sdu.dk’

Biomekanik

Mari og Christofer Tirsdag kl. 9.15-11.15 Torsdag kl. 15.15-17.15 (Christofer) Indisk dreng født med hjertet udenfor brystet En indisk dreng blev for nyligt født med hjertet udenfor kroppen i en afsides indisk region tæt på grænsen til Nepal. Drengen blev efter en lang togtur bragt til hospitalet i New Delhi, hvor han straks blev indlagt på intensivafdelingen, og hans hjerte overdækket med en syntetisk membran. Drengen lider af tilstanden ectopia cordis, der er meget sjælden og kun ses i fire til otte ud af en million levendefødte. Drengen skal nu gennemgå en meget kompleks operation, hvor hans blod nedkøles til 18 grader og hans cirkulation stoppes totalt, hvorefter der skabes plads til hjertet og det forsøges indsat på sin korrekte plads. Lignende operationer har før været udført med succes i USA, hvor hjertet blev pakket ind i Gore-Tex efterfulgt af et lag hud, der skulle simulere pericardiet. Herefter blev hjertet genindsat i brysthulen. 31. august 2009, CNN.com/health

Overholdelse af sengetider øger børns helbred At opretholde sengetiderne giver en længere og bedre søvn for spæd- og småbørn. Dårlig søvn i barnealderen, kan give problemer med opførslen, hukommelsen, koncentrationen og generelt mentalt velbefindende, siger eksperter og forskning. Søvnmønstre og -rutiner har både konsekvenser på kort og lang sigt for både sundhed og kognitiv udvikling, mener flere forskere. »At opretholde fornuftige søvnrutiner hos børn følger dem positivt resten af livet,« siger en forsker fra Stony Brook University, New York. Især for helt små børn i alderen 1-3 år er søvn vigtig; de behøver 11-13 timers søvn dagligt. Faste sengerutiner som for eksempel godnatsang viser sig også at være en

Sted: Winsløwparken 17, 1. sal. Telefon: 65 50 29 78 E-mail (fælles): fvkb@health.sdu.dk

Medicin

Lene Christensen, Nivethitha Ilangkovan, Bo Morberg, Kari HøstMadsen, Anne Cathrine Haug Mandag - torsdag 11.15-15.15 Sted: Winsløwparken 17. 1 sal. Telefon: 65 50 38 18 E-mail: fv@health.sdu.dk

Idræt og Sundhed

Kristian og Rune Mandage 12:15 – 14:00 Torsdage 12:15 – 14:00 Sted: For enden af B1913-gangen, ned mod bevægelsessalen Telefon: 65 50 34 45 E-mail: Fælles: fagligvejleder_idraet@health.sdu.dk positiv stimulus, når børns soverytmer skal grundlægges i barndommen, viser en undersøgelse, hvor 405 mødre og deres børn deltog. 14. september 2009, CNN.com/health

Svensk mand vil amme sine børn 26-årige Ragnar Bengtsson er i gang med et projekt, han håber, vil gøre ham i stand til at amme sine fremtidige børn. »Hvis det virker, kan det vise sig meget vigtigt for mænds mulighed for at komme meget tættere på deres børn på et tidligt stadie«, siger han til den svenske avis The Local. I bestræbelserne på at opstarte en mælkeproduktion i sine bryster, vil han i 3 måneder stimulere sine bryster med en brystpumpe hele 8 gange dagligt, også under forelæsningerne på økonomistudiet på Stockholms Universitet, hvor han har sin daglige gang. I forbindelse med hormonbehandling er mandlig produktion af brystmælk ikke unormal, men da Ragnar, også kaldt Mælkemanden, ikke vil bruge stoffer i sit projekt, burde han ikke kunne producere mere end et par dråber, mener en professor ved Karolinska Institut i Stockholm. Ragnars forsøg dokumenteres, ikke overraskende, i et svensk reality tv-program. 4. september 2009, Politiken

Side 35


Maskinel Magasinpost ID-nr. 42474

-kalenderen Oktober

Årsfest 2. Se mere på sdu.dk 5. Mødelokalet WP19 kl. 15.15 Møde for medicinrådet Sundhedsmekka - lær mere om studiemiljø, mød 7. Fra Epstein Bar og kantinen i WP19 studenterorganisationerne på medicin Møde, studienævn for klinisk biomekanik 7. Ansøgningsfrist en uge før mødet Deadline for Sund & Hed nr. 11 9. Indlæg indsendes til sundoghed@health.sdu.dk Tilmeldingsfrist til FADL/SATS traumekursus, der 9. Tilmelding via FADL. Kurset er for afholdes d. 14.-15. november medicinstuderende på 8-12. semester 12.-18. God ferie Efterårsferie TIlmeldingsfrist Specialernes dag 19. Tilmelding via http://www.lfsyd.dk 19. Ansøgningsfrist d. 5. oktober Møde, studienævn for medicin 20. Ansøgningsfrist d. 6. oktober Opstillingsmøde til studienævnet Specialernes dag i Winsløwparken 15 og 24. Tilmelding via http://www.lfsyd.dk senest 19. okt 19, kl. 9.00-14.40, alle semestertrin er velkomne

November SATS-foredrag p, shock og væsketerapi Tilmelding til forårssemestrets undervisning/ Eksamen medicin og klinisk biomekanik når du tilmelder dig undervisning Møde i medicinrådet Møde, studienævn for klinisk biomekanik Foredrag, Syddansk Medicinhistoriske Selskab .. FADL/SATS traumekursus studerende på 8.-12. semester Møde, studienævn for medicin Møde, studienævn for idræt

28.

Kl. 16 i Emil Aarestrup i klinikbygningen

1.-30. Husk du automatisk tilmeldes eksamen 9. 10. 10. 14.-15.

Mødelokalet WP19 kl. 15.15 Ansøgningsfrist d. 3. november Kl. 16 i Emil Aarestrup i klinikbygningen Tilmelding via FADL. Kurset er for medicin-

16. 17.

Ansøgningsfrist er d. 9. november Ansøgningsfrist er d. 2. november

Yderligere praktisk info: - IMCC-kontoret har kontortid alle tirsdage i ugerne 38-41 i tidsrummet kl. 12-14 - For eksamensdatoer for bachelor på medicin og klinisk biomekanik henvises til følgende links: o Medicin: http://kortlink.dk/6vym o Klinisk Biomekanik: http://kortlink.dk/6vyp

Yderligere information kan fås på www.sundoghed.sdu.dk Kender du et arrangement til kalenderen så lad os vide det! Sund & Hed er DIT blad. Har du noget på hjerte, så send det til os!

sundoghed@health.sdu.dk

Afsender: Sund & Hed Franzen PortoService Postboks 9490 9490 Pandrup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.