Tidningen Succé Nr4 April 2021

Page 16

SUCCÉ MÖTER

Nanne Grönvall

En sann eldsjäl

Nanne Grönvall är en sann eldsjäl. Vid sidan av sitt eget artisteri har hon sedan flera år tillbaka en egen organisation, Nanne Network. Det är en insamlingsstiftelse vars syfte är att hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd på flera olika sätt. Nanne har gett upphov till många kända svenska örhängen som t.ex. ”Avundsjuk” och ”Den vilda”. Den första fick skivbolaget att sätta i halsen men spelas fortfarande flitigt. Den senare knep en förstaplats i Melodifestivalen som Nanne deltagit i inte mindre än tio gånger. Vad är aktuellt just nu? – Jag och min man Peter håller på med lite skivinspelningar och jag skriver låtar som vanligt. Vi kommer att släppa ”Carpool Karaoke” på engelska nu i maj månad, det är den låten som jag tävlade med på svenska i Melodifestivalen förra året. Jag kommer också släppa ”Avundsjuk” på engelska, det har faktiskt inte gjorts tidigare. Allt annat är stillastående nu på grund av pandemin och det är svårt att veta vad det ska ta vägen.

16

Året som gått, vad har upptagit din tid allra mest? – Jag har varit hemma eftersom alla gig är inställda. Jag hade ett fullspäckat schema som avbokades. Jag är ute och går med hunden och tar det ganska lugnt. Har du mer nyskriven musik på gång? – Nej, det är ett år sedan nu med ”Carpool Karaoke”. Men jag har fortsatt att skriva låtar åt andra artister. Jag skrev bland annat Arvingarnas bidrag i år, ”Tänker inte alls gå hem”. Jag gjorde även den svenska texten till ”I do” som de tävlade med förra året som gick direkt till final. Vi minns ”Avundsjuk”, en låt med både riv och klös. Nanne gillar att gå sina egen väg och har aldrig tvekat

över att sticka ut i mängden. Hon framförde låten i Melodifestivalen utstyrd i en häxlik dress, lila peruk och med spetsiga alvöron. Den onda häxan stod sig annorlunda mot de bidrag som annars normalt förknippats i Mellosammanhang. Till det krävs en del styrka. Vad kommer inspirationen ifrån? – Ja, det hade inte gjorts något liknande tidigare. Det var till och med så att ett skivbolag backade ur. De tyckte inte att man kunde spöka ut sig sådär som tjej och det var då jag bestämde mig för att göra det, för att visa dem att det går visst! Det har alltid funnits en teaterapa i mig och det är det som pockat på och fått mig att gå utanför ramarna i mångt och mycket, berättar Nanne. tidigare berättat om sin uppväxt och hur det var att växa upp med missbruk och psykisk ohälsa. Idag vill hon hjälpa andra barn och ungdomar som lever i tuffa förhållanden. ”Barn behöver trygghet och de som inte har det

måste få hjälp och stöttning”, skriver hon i sociala medier. Detta är ett ämne som hon gärna föreläser om. – Ja, nu senast har jag hållit en digital föreläsning som hette ”Du är inte ensam”. Det var ett projekt som belyste människors utsatthet på olika sätt. Projektet gick ut på att få personer som behöver hjälp ökad kunskap om vart de kan vända sig för att få hjälp om man lever under olika omständigheter som kan kännas svåra. Jag har min historia och engagemanget finns där för barn och ungdomar som lever i utsatthet. Överhuvudtaget, berättar Nanne.

NANNE HAR

Fortsättning på sidan 18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.