Tidningen Succé Nr 10 Oktober 2020

Page 8

SUCCÉ

Har du missat något nummer? Läs tidigare Succéer på vår hemsida, www.succeblekinge.se

Nr 08

2020

Augu

sti

Succ

é Karls

kron

a/Ro

nneb

y

.succ www

eble

kinge

KRÖN

2020

Septe

mber

Succé

Karlsk

rona/

Ronn

eby

N ver NIKA behö Man vara så t inte perfek mla RNA hi succe blekinIEXP ERTE omi NOM ge.se EKO ekon a God d häls ger go e N BILE sand Ett ly plar exem

www.

CH KA O EFIN ITO S STAR FÄRG IRIGA JO G T VE ansson fin Joh Jose möter Succé

IKAN

Elbile och sans my ter nning ar OMIE XPER

BILEN

Äntli

TERN

dig fri

KAR

MÅR B NÅGO ÄTTRE ÄN NSIN ! Succé möter Anders Bagge

SKRO

tan 15 arega

A

gen är den hä r

KARL

NA Borgm

ästare

gatan

15 ; 0455

s.se

saver

EKON

Spara

- 267

00 ; www.

specs

avers.

se

Länsförsäkringar bank startade 1996. Det är bara tjugofyra år sedan och på den relativt korta tiden har vi lyckats bli Sveriges femte största bank. Idag är vi den som växer snabbast i Sverige och här i Blekinge är vi dessutom den som växer mest. Det är vi så klart glada över och tänkte resonera lite om hur det kommer sig. Hela idén med Länsförsäkringar sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet då det kom en ny lag som moderniserade skadeutbetalningssättet för de gårdsägare som drabbats av brand. Den nya lagen innebar att man sockenvis kunde ingå i så kallade ”brandstodsföreningar”. Att på lokal nivå hjälpa varandra var själv grundbulten.

.se

KRÖ Nr 09

Blekinges lokalaste bank

ONA LSKR

mäst

Borg

; 0455

- 267

.spec 00 ; www

DEN IDÉN LEVER vidare än idag och vi skulle vilja påstå att den är viktigare än någonsin även för oss som bank. Vi lever i en tid där den digitala utvecklingen går snabbt. Det påverkar inte minst banksektorn. De flesta av oss är idag bekväma med att göra bankärenden på nätet eller i våra telefoner. Som en effekt av detta har antalet bankkontor i Sverige minskat drastiskt de senaste tio åren, särskilt på landsbygden. De kontor som återstår har dessutom begränsade öppettider.

MÄRKLIGT NOG är det fortfarande många banker som utger sig för att vara ”lokalt engagerade”. Även om det stämmer, så fattas de avgörande besluten av en koncern långt bort där aktieägarnas intressen styr i första hand. Det finns undersökningar som visar på kopplingen mellan lokalt nyföretagande och lokal bankverksamhet. Utsikterna till finansiering beror ofta på information som banken har om företagets grundare och den ekonomiska miljön där företaget ska konkurrera. Kort sagt; lokalkännedom. Det stämmer även när det gäller privata kunder, särskilt inför avgörande bankaffärer som lån till köp av fastigheter.

ägs av våra kunder, inte av aktieägare. Dessutom bor alla våra medarbetare här liksom kunderna. JUST NU KAN du se våra reklamfilmer och annonser där vi stolt kallar oss Blekinges bank. Det är logiskt om man tänker efter. Läs mer om oss och vår verksamhet i senaste numret av tidningen Närhet som delas ut till alla hushåll.

DEN LOKALA närheten är fortfarande vår grundbult - och tror vi, den främsta anledningen till att vi växer. Vi finns representerade i samtliga kommuner i Blekinge, vi växer av egen kraft och

MATTIAS ÖSTLING CAROLINE LJUNGQVIST PRIVATRÅDGIVARE BANK

Länsförsäkringar Blekinge driver bankverksamhet i alla Blekinges kommuner. Banken är snabbast växande i Sverige. Vill du veta mer så besök delarmedsig.se

Glöm inte FARS DAG 8 november Alan Paine

Brisbane Lammullströja i Geelong Wool

Ronnebygatan 49, Karlskrona, 0455-100 31

8