Tidningen Succé Nr 7 Juli 2020

Page 18

SUCCÉ

Sofia Gårdmo, platschef Wellness Studio.

Tabata-pass i full gång.

Utomhusträningen är här för att stanna Att träna i dessa tider kan vara svårt för vissa. Man kanske har tiden men man vågar inte riktigt ta sig till salen för gruppträning. Det har Wellness Studio lösningen på. Vi träffade Sofia Gårdmo, platschef på Wellness Studio i bland annat Ronneby. Sofia vill slå ett slag för utomhusträning. – Vi på Wellness i Ronneby har kommit väldigt långt med just utomhusträning. Vi har pass utomhus för seniorer tre dagar i veckan och för befintliga medlemmar på schema tre dagar i veckan. När vädret tilllåter flyttar vi även ut andra pass. Utomhuspass har funnits innan men har nu växt i och med situationen vi är i. Innan har det mer varit enstaka pass. Covid-19 har tvingat oss som aktörer och företagare att tänka utanför boxen. Var det ett enkelt beslut att flytta ut träningen? – För mig var det ganska enkelt att ta det här steget då jag hållit på med utomhusträning förut. Det handlar om att få med sig de som tränar på resan. De flesta är rutin-männiksor som är vana vid att träna som de alltid har gjort. Många tänker vad skillnanden blir, hur kommer de se ut utomhus, vilka redskap har vi, hur är miljön, hur ska jag klä mig..? Det är tusen frågor, så det gick inte från den ena dagen till den andra och alla jublade inte direkt utan vi har fått jobba oss fram till detta tillsammans. Hur bemöts det idag, har ni många deltagare på passen? – Det uppskattas mycket! Sen är det tyvärr väderbundet. Vi har inte lika många på klasserna när det är dåligt väder även om vi kör i ur och skur. Just regn drar ner antalet, då väljer man kanske någon annan träning. Men många är positiva och kör på fullt ut.

18

Vissa säger att de önskar att passen alltid ska genomföras utomhus. Träningsställen nämndes tidigt som extra utsatta i Coronatider, hur påverkades ni av det? – De äldre och folk i riskgruppen fick ju restriktioner tidigt att de inte bör vistas i utsatta miljöer. Så det var mest för deras skull vi tog beslut tidigt om att flytta ut passen. Det började pratas mycket om träningsställen i och med att de stängde ner i Danmark. Samtidigt så pratas det också om att träning och hälsa är viktigare än någonsin i dessa tider. Det är de vi lutar oss mot och jobbar för. Vi får många nya medlemmar som känner att nu är det dags för mig att börja träna. Vissa har blivit permiterade medans andra fått ett ”wakeup call”. Det känns extra bra att få jobba med hälsa och välmående just nu. PÅ WELLNESS STUDIO märker man att många vill träna och behålla sina rutiner. – För de flesta är det viktigast att träningen blir av. Vi har vidtagit många åtgärder för att göra det så säkert som möjligt att träna. Vi städar alltid våra lokaler noggrant men nu gör vi det extra mycket. Vi har handsprit och papper så alla lätt ska kunna torka av maskinerna och det märks att alla hjälps åt. Det har aldrig gått åt så mycket papper som nu, vilket är positivt. Vi håller avstånd till varandra, vi har halverat klasserna inomhus. Vi har ingen cirkelträning utan man har sin egen utrustning. Det ska vara enkelt att träna. Vi finns här för att hjälpa dig att få in motion

Sofia lederTabata-passet.

och träning i ditt livspussel. Vi träffar alla, allt från de unga som börjar lite smått till de äldre som vill fortsätta. Det är väldigt socialt, träningen är en del och det sociala en annan och båda är minst lika viktiga.

Man bokar in sig på passet via sin app man får som medlem. Då ser vi snabbt hur många som kommer och den som ska träna behöver inte gå in i anläggningen om man inte vill det.

Ingår utomhusträningen när du är medlem? – Ja, hos oss ingår att du kan träna inne på gymmet, gruppträning både inne och ute, kostnadsfria tillfällen med PT och olika koncept längst vägen. Nu har vi till exempel haft PT-grupper där man fokuserar på olika saker inför sommaren och löpgrupper med mera. Vi har medlemsdagar en till två gånger om året för befintliga medlemmar där vi gör aktiviteter för dem. Vi kan till exempel bjuda på frukost, erbjuda lite extra träning, lite tävlingar och framförallt stanna upp och prata med medlemmarna. I vår app kan du också träna hemma. Där lägger vi ut dagens pass som är utan redskap som du lätt kan göra hemifrån. Vissa instruktörer har dessutom spelat in sina klasser så du kan se de hemifrån. Det behöver inte bara vara för att man är rädd att gå till gymmet just i denna pandemin utan det kan ju vara andra anledningar som gör att just idag kan jag inte ta mig någonstans men jag vill ändå träna.

Vi hoppas såklart på att pandemin är över nästa sommar men kommer det här med utomhusträning ändå fortsätta? – Absolut! Det jag upplever är att det blir andra slags möten mellan människor när man tränar ute. Musiken är inte lika avgörande, du kan aldrig dundra på så hög musik ute som du kan göra i en sal, du är hjälpt utav lampor och annat när du är inne och du har headset för att höras. Ute är en helt annan grej, du måste komma närmare de som tränar. Det är mycket mer kroppsspråk, hur upplevs det, hur känns det? Det är ett helt annat sätt och för min del skulle vi gärna träna ute jämn. Visst, vädret styr men man kan alltid klä sig därefter. Kommer man väl hitoch har bestämt sig för att man ska träna, då bryr man sig inte om regn och annat. Då är det effekten av träningen man vill åt. Det är bara åska som stoppar oss från att träna ute. Men det är också en annan frihet. Du kan röra dig och springa mer utomhus. Även om vi är bortskämda med stora salar så blir det inte riktigt samma sak. Så jag tror absolut uteträningen är här för att stanna, avslutar Sofia.

SOFIA HÅLLER själv pass utomhus och just den här kvällen står det ett Tabata-pass på schemat. – Vi ska ha ett Tabata-pass precis utanför anläggningen och det kommer vara i 45 minuter. Tabata innebär att man jobbar i intervaller. Man jobbar i 20 sekunder sen vilar man i 10. Sen gör man det i 8 repetitioner. Detta passet är för alla. Du jobbar utifrån dina egna förutsättningar. Med eller utan vikt, vill du hoppa eller inte, du väljer själv.

ROLAND LUNDGREN FOTO: IDA LILJEGREN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.