Tidningen Succé Nr 12 December 2018

Page 22

SUCCÉ

Christian Kjellsson på Lyckeby El och Jonas Ekestubbe Jernby som installerat solpaneler på sin villa.

Med energin uppifrån En bra solcellsanläggning kan ge dig tillbaka över 9000 Kwh på ett år och det kan på en medelstor villa bespara över 350 000 kr sett på ca 30 år. Detta förstås om man har rätt förutsättningar. Christian Kjellsson på Lyckeby El hjälper oss att reda ut begreppen. Är det något speciellt som man bör tänka på när man planerar för en installation? Vad är det för förutsättningar för att få maximal effekt? – En anläggning riktad rakt mot syd ger bästa resultat men det funkar även mot öst och väst men effektiviteten blir inte lika hög. Takvinkeln brukar man säga är bra om den är ca 20 - 70 grader då detta ger mindre underhåll då till exempel smuts, löv och snö lättare glider av samt

regn håller dem rena. Optimalt effektmässigt är cirka 45 grader, detta är lite beroende på var man bor. Takvinkeln är sällan ett bekymmer utan andra objekt som kan skugga panelerna kan ställa till det mer. Träd, skorstenar eller andra närliggande byggnader som kan skugga panelerna ska tas i beaktning. När uppnås bästa effekt? – Solpanelerna producerar el året runt men den bästa produktionen uppnås som

regel under perioden april - juni då vi ofta har en klar och fortfarande lite kylig väderlekstyp. Mitt i sommaren tror många att effekten är som bäst men detta har med att panelerna blir väldigt varma under den perioden och effektiviteten minskar en aning med den höga värmen. Vad är det som gäller när man investerar i solpaneler ekonomiskt? – Än så länge får du hela 30 % av kostnaden tillbaka i investeringsstöd, detta gäller på både arbete och material, alltså hela kostnaden. Detta kan komma att sänkas i framtiden, kanske redan inom något år. Man kan inte kombinera ROTavdrag tillsammans med solcellsbidraget. Ett tips är att ha taket i gott skick innan man

I en app kan du hålla koll på din förbruking.

lägger på solpanelerna då dessa är tänkta att ligga i minst 30 år och under den tiden vill man slippa byta tak. Vi ser alla anläggningar som unika och gör en grundlig kontroll om solpaneler är lämpligt hos dig, efter det lämnar vi en offert på en lämpad anläggning. Frågor gällande solpaneler svarar vi gärna på säger Christian, det går även bra att maila till oss på info@lyckebyel.se.

EVA MELLQVIST FOTO: ROLAND LUNDGREN

Jimmie Svensson, Christian Kjellsson, Robin Persson och Mattias Eriksson.

Vi önskar alla God Jul & Gott Nytt År! SID 22

LYCKEBY ELINSTALLATIONER + SOLPANELER = SANT!

Kontakta oss! Christian 0702 - 32 90 96 Mattias 0733 - 14 14 20 info@lyckebyel.se Besök oss! Lyckåvägen 6, Lyckeby


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.