Tidningen Succé Nr 8 Augusti 2018

Page 8

SUCCÉ

Nu kör vi!

Har du missat något nummer?

Nu sjunger sommaren (förmodligen) på den sista refrängen och vi tar strax ett avstamp mot julen. Cirka 4 månader till julafton och har du inte redan planerat din träning fram till julen så är det dags att börja nu! Något klyschigt men om man inte vet vart man vill åka så vet man varken hur man kommer dit eller ens när man är framme. En högst relevant fråga är därför: Vad har du för målsättning gällande din träning framöver? Exempelvis, ska du klara dina första armhävningar? Ska du springa milen under en särskild tid? Ska du lyfta 100 kg i bänkpress? Du kan ha stora eller mindre mål, men ha ett mål!

Läs tidigare Succéer på vår hemsida, www.succeblekinge.se

Nr 05/0

6

2018

Maj/

Succ

Juni

é Karls

kron

a/Ro

nneb

y

.succ www

eble

kinge

.se

KRÖ

Nr 07

2018

Juli

Succé

Karlsk

rona/

Ronn

eby

www.

succe

blekin

NIKA

N

erat pdat licy r up Vi ha gritetspo AS RESA te EMM ret vår in papp aste rtjänar fö viktig Det du inte ides a Pr ad ut! on p bl kr Klip Karls ogram pr

ge.se

SIO

M IS

ZAR ALCA ETED M PL O C N

dt dste s Lun Andrea möter Succé

s.se

saver

IKAN Et nödv t kliv av ändig het SOPH bako Sätt nättr IA AHLIN m lås oll och boen m KRÖN

KAR

ONA LSKR

mäst

Borg

tan 15 arega

; 0455

- 267

.spec 00 ; www

EFTERSOM ALLA är olika på både in- och utsidan så kommer också våra målsättningar skilja sig. Ett exempel på en målsättning som jag ofta får höra är att klienten vill klara sin första riktiga armhävning. Låt oss leka med tanken att du som läser också vill klara din första armhävning. Det första du kan göra är att kolla startläget. En armhävning på tårna och mot golvet visar sig kanske vara övermäktigt. Då hittar du en bänk eller annat som händerna kan vara mot och som då ger kroppen en mer vertikal lutning. När du har hittat rätt höjd för att klara 10 armhävningar så har du en start! Där börjar du! Vi börjar alltid där vi är framgångsrika och bygger vidare därifrån mot det slutgiltiga målet.

DETTA VAR ETT exempel på hur du skulle kunna göra för att nå ditt mål till julen. Du bestämmer själv vilken målsättning just du har, och ifall du behöver hjälp så tveka inte att ta kontakt med en duktig tränare! Nu kör vi!

Du som läsare får gärna höra av dig till mig om du har frågor och tankar kring artikeln. Mail: Tony.olsson@wellnesstudio.se

PS somm Gott till arma ten VINTI

INGE

N TID DU M FÖR H ETE R

ATT SEDAN ”RÄKNA UT” när målet kommer

Succé möter Tommy Körberg

KARL

SKRO

NA Borgm

ästare

gatan

15 ; 0455

- 267

00 ; www.

specs

avers.

se

Armhävningar mot lämplig elevation där du klarar 3x10 (10st i rad & 3 omgångar) är en start. När detta är klarat sänker du elevationen och försöker 3x10 där. Upprepa 2-3 dagar i veckan tills du når marken.

SID 8

att uppnås kan vara komplext eftersom många faktorer spelar in. Kring detta resonerar jag alltid ihop med klienten så att tidsplanen är realistisk och lagom utmanande med tydliga delmål som uppnås efterhand. Målsättningen är klar! Nuläget är hittat! En tidsplan för att nå målet är framtaget! Nu är det bara att jobba!

TONY OHLSSON PERSONLIG TRÄNARE WELLNESS STUDIO

Vill du följa Tony mer frekvent utöver här i tidningen kan du följa honom på sociala medier: Instagram: pt_tony Snapchat: tonyohlsson87


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.