Tidningen Succé Nr 2 Februari 2018

Page 10

SUCCÉ

I D L Ä M N A

G

! U N

Anta utmaningen! Tänk, njut, ät och träna Nu har du chansen att anmäla dig till Wellness Studios viktminskningsprogram och betala halva priset. Weight Trainer är ett personligt anpassat program där du tränar tillsammans med och blir coachad av en personlig tränare. Du får en träningspartner vars enda uppgift är att motivera dig för att du ska nå det resultat du vill ha. Under 12 veckor ingår du i en grupp som består av 6 personer där ni jobbar tätt tillsammans och följs av oss på Succé. Ditt första möte blir tillsammans med din Personliga Tränare som tillsammans med dig lägger upp din träning och kostplan. Den stora skillnaden på ett vanligt viktminskningsprogram och Weight Trainer är att det i grund och botten är en utbildning.

Alla kan gå ner i vikt på ett eller annat sätt men det handlar ju om att få varaktiga resultat och hitta ett sätt att leva hälsosamt i balans långt efter att vår 12 veckors period är över. Helst för resten av livet. Kunskap är nyckeln.

att du inte ska behöva kämpa med att göra de bättre och nyttigare valen när det gäller träning, kost och hälsa. och skicka in din intresseanmälan. 6 personer har nu möjlighet att få delta i programmet till en reducerad kostnad. Maila namn, adress och det telefonnummer vi kan nå dig på till: info@succeblekinge.se. TA CHANSEN

att ditt nya jag, efter 12 veckors perioden på Wellness Studio, ska leda till

Kajsa Karlsson, Personlig Tränare är en av dem som du möter på Wellness Studio.

MÅLET ÄR

EVA MELLQVIST

Vi söker 6 personer som vill delta i Wellness Studios viktminskningsprogram Weight Trainer i 12 veckor. Anmäl dig senast 9 mars. Du som blir utvald att delta får 50 % rabatt och betalar endast 4995 kr. Ordinarie pris för programmet är 9990 kr.

Vill du visa att ditt företag finns? Nr 01

Nr 12

KRÖNIKA

Besök gärna vår hemsida för mer information, www.succeblekinge.se.

SID 10

Dece

mber

Succé

Karls

krona/Ro

nneb

Nr 11

y

www .succ

eblek

inge.

N

Företa get Ja SOP HIA g AB AHL JulpolIN vi allihiser är opa! Åttond gene e ratio nen Fi esta

2017

Nr 10

Oktober

Ronneby Succé Karlskrona/

8 201

Jan

uar

Suc

i

cé Kar

lskr

ona

/Ro

nne

ww

w.s

ucc

ebleki

nge

.se

KRÖN

Vinn bil magis jetter till kt även ett tyr

BÄST M ED FRIA TYGLA R Succé möter David Lindgren

från

REPORTAGE

frika Safari i Syda

Borgmäst

; 0455

- 267

00 ; www .spec

s.se

KARL

SOPHIA AHLIN

t som En verklighe s inte borde finna

Succé möter

IKA ch ut o ? om rata s mask LLO p vi p Kan ferdro rid Hyb Kam AV4 EN BIL ta R yo To N

DO

GLA RT, KO KSAM C TA Succé

Frida Hallgren

KARLSKRONA

ME

ter mö

illa Pern

CH

ren hlg Wa

RLS

ON KR

gmäst A Bor

an 15

gat

are

KA

5 - 267

; 045

00

ers.se sav

pec

w.s

; ww

NA Borgm

gatan

15 ; 0455

- 267 00

; www.

specsavers.

se

d!

SKRO

ästare

OCH MÅNGSIDIG LOVORDAD

KRÖN

IKAN

TÄVLI NG

saver

gla var

Karlsk

Spor t: och Ge Glädje mens kap

Di Lev a

arega tan 15

Succé

BILEN

Reflektioner sommaren

LSKR ONA

ber

Kia St onic

KRÖNIKAN

KAR

Novem

www.succeblekinge.se

KÄRL OCH EK, RYM D DAVID EN BOW IE Succé möter Thomas

by

2017

se

BILEN

Vill du synas i ett positivt, trovärdigt och lokalt media finns det inte så många alternativ. Kontakta oss på Succé så ser vi till att du får ut mer av din marknadsföringsbudget. Du når oss på 0708 935 835 eller info@succeblekinge.se.

2017

gatan 15 ; 0455

Borgmästare

vers.se - 267 00 ; www.specsa

rona/Ronn

eby

www.succe

blekin

ge.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.