Tidningen Succé Nr10 Oktober 2017

Page 30

SUCCÉ

SUCCÉ ELLER FIASKO

FOTO : SV T

SUCCÉ

1

Linda Blomqvist Butikschefen som tillsammans med övriga gänget på Akademibokhandeln i Karlskrona sett till att öka så pass att man blivit bäst i landet. Man har lyckats med att höja antalet vänner i Akademibokhandelns Vänner (som är deras medlemsklubb) av alla 125-tal Akademibokhandlare i hela Sverige! Sånt sker inte av sig självt och i butiken på Trossö hittar man inga gamla bokmalar inte!!!

Grattis Linda. Du toppar Succélistan! – Men oj! Tusen tack, vilken oerhört fin överraskning!!!

2

Mårten Johansson Mannen bakom hamburgerhaket Bourbon på Trossö som tröttnat på att pensionärerna bara får det ekonomiskt sämre hela tiden. Måndagen den 20 november äter pensionärer därför gratis hos Mårten på Bourbon. Har man åldern inne ska man absolut inte tveka. Hamburgarna lär vara en ren succé. Precis som Mårtens tilltag...

3

Huskurage Föreningen vars syfte är att förhindra våld i nära relationer genom att underlätta för grannar att agera. Civilkurage i husen som vi bor i, helt enkelt. Kvinnojouren i Karlskrona hakar nu på det här och de gör dem helt rätt i. Vi vill också vara med! Läs mer på: www.huskurage.se

Vad tror du är anledningen till er lyckade ökning? – Den största anledningen tror jag handlar om mitt eget driv i att arbeta emot uppsatta mål och nyckeltal! När jag började i butiken för precis ett år sedan var detta inget man jobbade med alls men snabbt tog till sig av och såg de positiva effekter det gav för både kundernas välbefinnande och försäljningen! Man ändrade helt inställning och anammade det ”nya” tänket!

4

Marcus Cato Navigatorcentrum i Karlskrona bjöd in Marcus härom onsdagen för att hålla sitt föredrag ”Fyra steg till lycka”. Det blev väldigt bra med många tänkvärda saker sagda... Var du inte där rekommenderas härmed hemsidan, www.happycato.se.

5

Vår tid är nu TV-dramat från Sveriges Television är bland det mest proffsiga man sett. Inte så konstigt med den rollbesättningen kanske... Varför är det alltid SVT som gör det...?

Som butikschef för Trossöbutiken måste du väl vara rätt stolt i dag...? – OM jag ÄR!!! Som vi har jobbat för att placera Karlskrona på butikskartan!

Du fick ta emot en utmärkelse för ert resultat häromdagen. Hur gick det till och var skedde det? – Jag har befunnit mig på den årliga konferensen för oss butikschefer som äger rum i Stockholm och under tisdagskvällen presenterades de butiker som på ett eller annat sätt utmärkt sig under året! Tack Linda och ett stort Grattis! – Tusen, tusen tack! Denna fina utmärkelse värmer mitt hjärta något oerhört!

TIPSA OSS!

FIASKO

Finns det någon eller något du tycker borde ligga på Succé- eller Fiaskolistan?

Kommunens stora löneskandal Revisorerna rapporterar och skandalen är ett faktum. Under flera år har Karlskrona kommun betalat ut för mycket löner vilket kostat oss skattebetalare flera miljoner! Hade vi inte behövt de pengarna till något annat? Ett nytt lönesystem kanske? Eller...?

Maila ditt eget förslag med en kort motivering till: Succé - succe@succeblekinge.se Fiasko - fiasko@succeblekinge.se

Välkommen till oss på

KARLSKRONA Blåportsgatan · Tel 0455 - 38 80 00 KARLSHAMN Vekerumsvägen 3 - 5 · Tel 0454 - 38 80 00 Måndag - torsdag 9 - 18, fredag 9 - 17, lördag 10 - 13 www.jeppssons.se

SID 30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.