Tidningen Succé Nr12 December 2016

Page 20

SUCCÉ

Snart är samtliga husbilar och husvagnar på plats.

Bil AB Peter Rudvi Fritid i nytt hus.

Snart premiär på Intagsvägen! Det är full aktivitet hos Bilaktiebolaget Peter Rudvi. Det arbetas intensivt för att flytten av husvagnar och husbilar från Gullbernavägen till Intagsvägen ska stå färdigt till premiären i början av januari. Ljust och fräscht, skulle man kunna säga om huset som Rudvi har tagit över. Den som byggde det har både god smak och öga för det estetiska. På 1000 kvm kommer nu försäljning av husbilar och husvagnar att finnas och det är nyöppning för en 175 kvm stor KAMA tillbehörsbutik med allt till fritidsfordon. att Bilaktiebolaget Peter Rudvi växer åt all håll och kanter. Fler säljare och större ytor. Nu behöver ingen åka utanför Blekinges gränser för att få service och utrustning på sina fritidsfordon. FLYTTEN INNEBÄR

Ny säljare på Fritid är ett bekant ansikte, Peter Jonasson med tidigare erfarenhet från försäljning av fordon. Även Tim Hiitoma är nyanställd och kommer att vara ansvarig för butik och verkstad.

Viktor, Peter och Tim förbereder inför nyöppningen.

att gå många dagar in på det nya året förrän det smäller och det är premiäröppning. Håll koll! Den 7-8 januari är det dags! DET KOMMER INTE

EVA MELLQVIST FOTO: ROLAND LUNDGREN

Peter Jonasson, ny säljare på Rudvi Fritid.

Hyr helgbilen! Helgpris från

715:-

Under jul, nyår och trettonhelgen har vi extra fina erbjudanden till dig som behöver en bil. Testa oss. Välkommen till Europcar, Aura Företagspark, Lumavägen, Karlskrona. Tel: 0455-38 38 00

Fullständiga villkor på www.europcar.se

SID 20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.