Tidningen Succé Nr2 Februari 2016

Page 22

BILEN

Vågar du testa systemet frivilligt? Sensorer och en kamera övervakar samt känner av om det finns fordon eller fotgängare framför bilen. Nödbromssystemet Autobroms varnar föraren om risk för kollision upptäcks. Om föraren inte styr undan eller bromsar, då bromsar bilen automatiskt. Det låter väl alldeles fantastiskt! Men vågar du testa att köra mot någon eller något utan att bromsa? Jag kan nästan garantera att du rent automatiskt bromsar när det börjar närma sig hindret. Här gäller det att komma upp i hastighet och hålla foten borta från bromsen, det är väldigt svårt de första gångerna. Vad som förvånade mig var att jag upplevde hindret mycket närmare än det var i verkligheten, bilen stannade en bra bit ifrån. Men om, om det skulle ske utan att du är beredd så är det helt suveränt. JAG HAR TIDIGARE skrivit om start/stoppfunktionen och det borde egentligen finnas på alla bilmodeller. Tänk dig köerna in till Karlskrona där avgaserna ligger som en dimma, lek med tanken att samtliga bilars motorer stängdes ner så länge kön stod still! PARKERINGSSYSTEMET hjälper dig både att hitta en ledig parkeringsficka och parkera åt dig. Bilens system känner av om den får plats i den lediga parkeringsfickan och ger dig ok. Detta tyckte jag var lite läskigt första gången för jag vill gärna hålla i ratten och jag upplevde att bilen var väldigt nära bilarna framför och bakom. Det krävdes några gånger innan jag litade på att det skulle gå vägen. Inte nog med det, systemet hjälper dig även att lämna parkeringsfickan på ett säkert sätt. Backkameran är också en vanesak, det gäller att lära sig läsa bilden och

SID 22

känna sig säker på avståndet. I och för sig så har du ju även ”pipet” så det är egentligen omöjligt att backa på något. (Vilket jag ändå har lyckats med, men det är en helt annan historia…). DE FLESTA NYA BILAR är utrustade med den senaste tekniken och nya Kia Sportage är inget undantag. Självklart vill man fira lite extra när en ny modell lanseras. Men, bilen fick rejäl konkurrens när dansare från Athletic Dance i Ronneby bjöd på en fartfylld dansshow och stal en stor del av uppmärksamheten under den festliga kvällen. OBS: I bildspelet längst ner på sidan är det inte jag som kör bilen.

EVA MELLQVIST FOTO: ROLAND LUNDGREN

Parkeringshjälp och starthjälp i backe kräver bara en knapptryckning.

Bil AB Peter Rudvi fr v Hassan Alsadoun, Viktor Rudvi, Peter Rudvi, Kenny Nässert, Celine Tennevall.

Minst 190 knyck och högt tempo av Athletic Dance från Ronneby.

Nya Kia Sportage har en välfylld och överskådlig instrumentpanel.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.