Tidningen Succé Nr2 Februari 2016

Page 1

Nr 02

2016

Februari

Succé Karlskrona/Ronneby

www.succeblekinge.se

KRÖNIKAN

Det är ju bara hockey! SPECIAL

Bröllop VINTIPS

I väntan på våren...

MED EN KÄNSLA SOM BERÖR Succé möter Molly Sandén

KARLSKRONA Borgmästaregatan 15 ; 0455 - 267 00 ; www.specsavers.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.