Page 1

persbericht Leuven, 25 februari 2014

Met de scherpere oriëntatie van Kunstencentrum STUK als ‘Huis voor dans, beeld en geluid’ wordt de Leuvense culturele ruimte grondig gewijzigd. 30CC feliciteert zijn jarenlange partner met deze keuze en beschouwt het als een uitgestoken hand om nog nauwer samen te werken en elkaars sterktes extra te bekrachtigen. Zelf zal het cultuurcentrum de komende jaren nog meer inzetten op zijn eigen troeven, theater en literatuur, om zo een complementair aanbod te realiseren. Met meer dan 250 producties en ruim 200.000 bezoekers per seizoen is 30CC het grootste podiumkunstenhuis in de stad (en de ruime regio). Naast het multidisciplinaire aanbod voor alle leeftijden in de eigen zalen trekt het cultuurcentrum ook regelmatig de stad in om zijn publiek op te zoeken. Bovendien is 30CC al jaren een vrijhaven voor artiesten en een huis met aandacht voor ecologie, diversiteit en maatschappelijke thema’s. Daarbij kiest het bewust voor sterke partnerschappen, zowel ten behoeve van het artistieke proces als in het belang van het publiek. Het partnerschap bij uitstek is dat met Kunstencentrum STUK. De jarenlange traditie in het samen presenteren blijft ook bij de nieuwe koers van STUK behouden. Zo blijft het grootste podium, de 30CC/Schouwburg, dé plek bij uitstek om grote dansproducties, prestigieuze projecten en internationaal werk te tonen. De hechte samenwerking en de uitwisseling tussen beide huizen, en tussen de disciplines theater en dans, zullen dus ook in de toekomst blijven bestaan. Vanaf het seizoen 2015-2016, en dus gelijktijdig met de nieuwe koers van STUK, opteert 30CC voor een scherper eigen profiel en zet het nog sterker in op theater, woord en literatuur. Concreet betekent dit niet alleen meer aanbod voor het publiek, in en buiten de theaterzalen, maar ook een nog duidelijkere keuze voor het tonen en ondersteunen van beginnende makers en vernieuwend werk. 30CC blijft zo een garantie voor warme ontmoeting tussen makers en het brede publiek. Artistiek leider Koen Adams beklemtoont: “We nemen als 30CC het voortouw in een stadsbreed theater- en literatuurbeleid en zullen zorgen voor de verbinding tussen de verschillende spelers: OPEK, de stadsgezelschappen fABULEUS en Braakland/ZheBilding, KU Leuven, LUCA School of Arts, sociaal-artistiek gezelschap Cie Tartaren, de vele amateurgezelschappen én STUK. Wij kiezen dus resoluut voor een hechte culturele ruimte, waar er wordt samengewerkt en het publiek meer krijgt dan louter de som van de delen.” “Met de hernieuwde missie en visie van Kunstencentrum STUK en de slimme complementaire scherpte van cultuurcentrum 30CC zetten we een nieuwe stap in de invulling van het Leuvense culturele landschap” aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Naast de opvallende infrastructurele en inhoudelijke stappen werd dat landschap het voorbije decennium dan ook gekenmerkt door samenwerking en complementariteit. Als stadsbestuur zullen wij de voorwaarden blijven scheppen voor een bloeiende kunststad: met overleg, met financiële en praktische ondersteuning en – waar mogelijk – met investeringen in infrastructuur, zoals de nieuwe podiumkunstensite.”

PERSCONTACT Denise Vandevoort, schepen van cultuur denise.vandevoort@leuven.be - 016 27 22 07 – 0474 30 82 65 Koen Adams, 30CC/artistiek leider koen.adams@leuven.be - 016 311 139 – 0475 77 55 61 Robrecht Penders, 30CC/ communicatie robrecht.penders@leuven.be - 016 311 128 – 0479 79 35 04

Meer theater en literatuur in 30CC  
Advertisement