Zaaltekst Tuur Marinus — TH LNG GDBY

Page 1

PERFORMANCE

TUUR MARINUS — TH LNG GDBY CHOREOGRAFIE TUUR MARINUS CHOREOGRAFISCH ASSISTENT SAMUEL BAIDOO DRAMATURGIE ARIADNA ESTALELLA ALBA MUZIEKCOACH KOBE PROESMANS DANS/PERFORMANCE MACHIAS BOSSCHAERTS, HERNÁN MANCEBO MARTINEZ, FLUP MARINUS, SAMUEL BAIDOO, PIERRE BASTIN, JÚLIA GODINO LLORENS, MARGOT MASQUELIER, MERY THI COOPMAN, MARAH HAJ HUSSEIN UNDERSTUDY PAULINE THURIOT KOSTUUMS SIETSKE VAN AERDE, FRAUKE VAN AERDE, SAMUEL BAIDOO, TUUR MARINUS LICHTONTWERP RIK SUIJS TECHNISCH ASSISTENT FLUP MARINUS PRODUCTIE OPENING HOURS PRODUCTIEMANAGMENT ST.ART COPRODUCTIE CULTUURCENTRUM BRUGGE, C-TAKT, KAAP, STUK, WORKSPACEBRUSSELS, HET LAATSTE BEDRIJF MET DANK AAN C O R S O, WPZIMMER MET DE STEUN VAN STAD ANTWERPEN, VLAAMSE GEMEENSCHAP DEZE PRODUCTIE WORDT ONDERSTEUND DOOR THE TAX SHELTER REGULATION BY THE BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT, IN COLLABORATION WITH GALLOP TAX SHELTER

DI 25.10 20:30

Twee jaar lang deed choreograaf Tuur Marinus onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Tijdens deze onderzoeksperiode onderzocht hij onder andere de (politieke) betekenissen van het ‘unisono’ (Reflections on unisono. The politics of uniformity in contemporary dance). Deze muzikale term verwijst naar twee of meerdere stemmen die dezelfde toon produceren. In choreografie verwijst de term naar verschillende lichamen die gelijktijdig dezelfde bewegingen uitvoeren. In dans - aldus Marinus - wordt het unisono vooral ingezet om de centrale machtspositie van een autoriteit in de verf te zetten. In de voorstelling Th Lng Gdby het eindproduct van dit onderzoeksproject) onderzoekt Marinus of het unisono ook ‘collectiviteit op zichzelf’ voor het voetlicht kan plaatsen. Met andere woorden stelt hij de vraag: wat kan de kracht en betekenis van unisono zijn, wanneer het geen machtsfiguur in de bloemetjes zet? Lees in onderstaand interview hoe Marinus’ onderzoek zijn bewegingstaal en recentste voorstelling The Lng Gdby heeft vormgegeven.

In je onderzoek introduceer je unisono in choreografie. Kan je me meer vertellen over het gebruik van unisono in jouw danstaal? Ik ontwikkel al een aantal jaar een bewegingstaal waarin beweging nooit wordt geproduceerd door één enkele danser. In The Lng Gdby is dat erg zichtbaar. Alle bewegingen ontspringen aan een groot aantal onontwarbare krachten die op elkaar inwerken en nooit naar één enkele bron terug te traceren zijn. De dansers zijn zodanig met elkaar vervlochten dat het zelfs voor hen en voor mij onmogelijk is om te achterhalen wie wie uiteindelijk aanstuurt. De repetities waren dus best uitdagend. Het is frustrerend wanneer je niet kan zien waar en waarom een beweging fout loopt. Als choreograaf was dit proces dan ook een oefening in loslaten. Ik tekende de choreografie uit maar erna werd het al snel een gemeenschappelijk leerproces onder de dansers. Enkel door te proberen en te blijven proberen vonden de dansers na een tijd een bewegingslogica. Die logica kwam gevoelsmatig tot stand, met als resultaat dat de groep dansers nu in staat is om met waanzinnig veel kleine details rekening te houden. Het zorgt er ook voor dat je als choreograaf vanaf een bepaald moment aan de zijlijn komt te staan. Het is volledig aan de negen dansers om de uitgetekende choreografie te doen werken. Het creatieproces bestond met andere woorden voornamelijk uit heel geduldig met elkaar omgaan en leren accepteren dat het onmogelijk is om iets eigenhandig te sturen. Collectiviteit is dus niet alleen aanwezig in de dansvorm op scène maar was ook een cruciaal onderdeel van het maakproces.

Welke betekenis schuilt achter de titel Th Lng Gdby ? De titel is een referentie naar het afscheidsconcert van LCD Soundsystem in 2011. Ik heb dat concert zelf nooit live gezien, maar zag een tijd geleden de concertfilm. Het liet een grote indruk op me na. Niet omdat ik elk nummer fantastisch vond, maar wel omdat de sfeer echt bij me binnenkwam. De collectieve ervaring die ik daar zag, associeerde ik meteen met het soort collectiviteit dat ook deel uitmaakt van mijn bewegingstaal. Ik kreeg opeens de drang om mijn danstaal te verenigen met de ongelooflijk collectieve ervaring die een liveconcert teweegbrengt.

Vormde het een uitdaging om vanuit een concertfilm te vertrekken? HOUSE DANCE, IMAGE & SOUND, LEUVEN meestal vanuit een FOR visuele impuls. Dit is de eerste keer dat ik uit muziek inspiratie put. Voor veel choreografen is dit vrij gangbaar, maar voor mij, met mijn achtergrond in beeldende kunst, is het helemaal nieuw. Ik maakte het mezelf ook meteen moeilijk. Ik besliste namelijk dat ik geen voorstelling wou maken waarin de muziek de performers aanstuurt. Terwijl de dansers bewegen, beatboxen ze daarom ook basisstructuren

© Jonas Bang – Dream Diver, 2022 (still). Courtesy of the artist. Zeker! Ik vertrek namelijk


#STUDIOSTUK

uit songs uit het concert van LCD soundsystem. Er wordt dus zowel unisono gezongen als bewogen. Dat is zeker niet evident. Muzikale patronen werken namelijk volgens een ander telsysteem dan onze bewegingen. Onze voorstelling is dan ook maar een zwakke afspiegeling EXPO ARTIST  MOVING  IMAGE AT  MANHATTAN van de affectieve impact die een popconcert kan hebben. Dat was een bewuste keuze. De schoonheid ontstaat in deze voorstelling net uit het feit dat we erg veel energie en moeite doen om een dansconcert te creëren terwijl we ten volle beseffen dat wij nooit kunnen wedijveren met de bombast van zo’n concert. De focus verschuift naar de collectieve arbeid, die nodig is om een geraffineerd collectief samenspel te laten ontstaan.

Jonas Bang — Dream Diver VIEWING DATES DI 01.11 20:00 DO 03.11 20:00 ZA 05.11 10:30, 12:00, 14:30, 16:00 & 18:00 ZO 06.11 10:30, 12:00, 14:30, 16:00 & 18:00

Jonas Bang – Dream Diver (2022). HD video, open sound, 8’ Curator: Karen Verschooren

DI 01.11 → ZO 06.11

Wil je je voorstelling een expliciet politieke lading geven? Neen, ik probeer een soort poetica op te zoeken die zich niet zo eenvoudig in politieke termen laat vertalen. Zoals ik eerder al zei, getuigt mijn bewegingstaal wel van een verlangen naar N — Jonas Bangdus is een Deense filmmaker samenzijn. Ik vertrek net niet vanuit regisseur het individu. en De dansers zijn inwiens Th Lngstijl Gdbygezeker kenmerkt wordt dooreerder een rauwe poëtische een niet het subject. Het gaat over waten lichamen samentouch kunnenen doen en speels bereiken.oog Dat bedoeldetail. ik heel letterlijk: ik brenggekend mensen samen, verknoop ze tot een groot lichaam en dat voor Voornamelijk voor zijn muziekvideo's, is Dream Diver groot lichaam moet dan leren hoe het zich door de ruimte kan bewegen. Ik wil ook niet per se Bang’s debuut als autonoom cineast. een politieke boodschap brengen, maar hoop wel dat de voorstelling de aandachtige kijker tot N — Aan het begin van de zomer, een week voordat ze afstuderen en elk nadenken aanzet.

hun eigen weg gaan, nodigt de band Dream Diver een filmploeg uit om hun eerste – eniklaatste liveliefst optreden vastelegant te leggen. De band bestaat Eigenlijk omschrijf mijn werk–het in oxymorons: en onhandig, nauwgezet en uit zes jongens die elkaar al 10 jaartegelijkertijd. kennen vanHet een school in Rødovre doelloos, charismatisch en uitdrukkingsloos is mijn ambitie om tegenstrijdige aspectenmet tegelijkertijd zichtbaar te maken. Ik wil leiding dat de toeschouwers aan de ene voor kinderen speciale behoeften. Onder van hun leraren kant in de traditie van het ballet in de illusie kunnen meegaan dat elke beweging moeitevonden de jongens hun mojo in muziek en sound. In Dream Diver nodigen loos tot stand komt en dat ze aan de andere kant zien dat het allemaal ongelooflijk zwaar is. ze je uit in hun klinkende universum gevuld met synthetische vogelflui�Ik koos best ook wel voor lichaamsconstellaties die veel frictie veroorzaken. Heel vaak liggen tjes en abstracte droomteksten. de dansers bijvoorbeeld voluit met hun gezicht en buik op de grond; je kan je geen frictierij-

kere lichaamshouding bedenken. Vanuit die houding proberen ze dan weer tot een elegante beweging te komen. groepje dansers and dan ook als een bizar post human een E — Jonas BangIkisziea het Danish director filmmaker whose stylekoor: is charkoor dat uit een tijdsbesef nietand meteen de trotseye vindtfor omdetail. rechtopMostly te staan en acterized by soort a rawcultureel and poetic touch a playful rond te dansen. Soms doet het beeld van de dansers die vervlochten rondschuifelen op de known for his music videos, Dream Diver marks Bang’s debut as an borst denken aan een soort boetedoening, maar dan wel met de energie om vanuit die bizarre autonomous filmmaker. verknoping een nieuw soort bewegen uit te vinden.

E — Early in the summer, a week before they left school and went their separate ways, the band Dream Diver invites a film crew in to Bio Tuur Marinus their studeerde Kunsten (Sint Lucas Antwerpen) enband Hedendaagse document firstBeeldende – and last – live performance. The con- Dans (P.A.R.T.S.) in Brussel, en is actief in de podiumen beeldende kunsten. Sinds 2017 is hij gastsists of six boys who have known each other for 10 years at a school docent aan het Departement Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Van 2019 in Rødovre for children with special needs. Guided by their teachers tot 2020 was hij werkzaam bij onderzoeksgroep CORPoREAL. the boys found their sound, and in Dream Diver, they invite you into their universe filled with synthetic bird whistles and Louise space-sounding Raes abstract dream lyrics. Deze programmatekst werd geschreven naar aanleiding van de premièrevoorstelling (24/02/22, Brugge) door het team van De Zendelingen, een productiehuis voor multimediale content over podiumkunsten en een collectief van freelancers die werken rond omkadering.

HOUSE FOR DANCE, IMAGE & SOUND, LEUVENTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.