Zaaltekst Daniel Linehan / Hiatus & Dance On Ensemble — Kiss The One We Are

Page 1

DANIEL LINEHAN / HIATUS & DANCE ON ENSEMBLE — KISS THE ONE WE ARE

Deze voorstellingen in Manhattan is de premièrereeks van Daniel Linehans Kiss The One We Are. Na een eerste repetitieperiode, enkele maanden geleden, vertelde Daniel alvast dit over de voorstelling.

‘Het vertrekpunt voor de nieuwe voorstelling vloeit voort uit de solo Body of Work die ik in 2019 maakte. Na meer dan tien jaar dansvoorstellingen creëren en telkens vooruitkijken naar het volgende project wilde ik terugblikken op wat dans voor mij betekent en stilstaan bij het traject dat ik heb afgelegd. Het werd een soort archeologisch onderzoek naar beelden en bewegingen die in mijn lichaam zijn opgeslagen. Tijdens het proces ging ik terug naar de vraag ‘wat beweegt mij’ en herontdekte ik waarom ik dans. De vele antwoorden op deze vraag zijn persoonlijk en ontstaan vanuit herinneringen. Enkele van die momenten gaan terug tot in mijn kindertijd en blijken zaadjes te zijn voor mijn latere danspraktijk. Body of Work werd een autobiografisch verhaal en gaf mij een scherp beeld van wie ik ben als danser, choreograaf en mens. Het bracht mij terug naar de essentie en gaf me een duidelijke richting voor het vervolg van mijn parcours.

Een paar jaar later tijdens een gesprek met studenten aan het einde van een workshop in Parijs werd ik aan de vraag ‘waarom dans ik?’ herinnerd. Toen ik vroeg welke impact de oefeningen op hen hadden gehad, antwoordde één van de dansers dat het zeer goed voelde om terug verbinding te maken met de initiële motivatie om te dansen. Ik was zeer dankbaar voor deze onverwachte reactie want het legde een connectie met mijn persoonlijk onderzoek bloot en bracht me nog dichter bij deze centrale vraag. Een eerder idee om deze vraag te stellen aan andere dansers en verbanden te zoeken

tussen de antwoorden werd concreter.

Het inspireerde me om het onderzoek verder te zetten met een groep dansers, hen dezelfde vragen te stellen en met hun antwoorden een nieuwe voorstelling te maken. Omdat eigen levenservaringen bepalend zijn voor de redenen om te dansen en manier van bewegen, wou ik met een diverse en generatieoverschrijdende groep dansers werken. Ik nodigde naast vier dansers waar ik al enkele jaren mee samenwerk, evenveel dansers van buiten Hiatus uit. Hiervoor werken we samen met het Dance On Ensemble waar alle leden 40 jaar of ouder zijn. Ik zag hen eerder aan het werk en de dansers zijn geweldig. Ze dragen een grote hoeveelheid wijsheid en techniek in hun lichaam die een herkenbare verfijning in hun bewegingen brengt. Tegelijk onderscheiden ze zich door hun diverse achtergronden wat een grote rijkdom is om te delen met de andere dansers.

De eerste weken van de repetities waren onmiddellijk zeer intens en alle dansers vormden snel een hecht team. We gebruiken verschillende sporen om te graven in onze herinneringen en vragen te beantwoorden. Vaak zijn dit bewegingen maar ook veel gesprekken die leiden tot dansimprovisaties of er net uit voortvloeien. Als kennismaking werkten de dansers in duo’s waarbij één iemand beweegt terwijl de andere observeert en waarneemt. Door de dialoog gaan dansers naar de kern van hun eigen redenen om te dansen en leren die van anderen kennen. De oefening is een intiem moment en creëert een connectie via verhalen die in het lichaam zitten. In de eerste sessies gaf ik eenvoudige instructies gericht op sensaties en impulsen om een natuurlijke manier van bewegen te stimuleren.

DANS — PREMIÈRE

DI 23 & WO 24 MEI - 20:30

STUDIO MANHATTAN 75’

DEZE VOORSTELLING

MAAKT GEBRUIK VAN STROBOSCOPISCH LICHT | THIS PERFORMANCE USES STROBOSCOPIC LIGHT

HET IS VERBODEN FOTO’S OF VIDEO’S TE MAKEN

TIJDENS DE VOORSTELLING | TAKING PICTURES OR RECORDING VIDEO IS PROHIBITED DURING THE PERFORMANCE

CONCEPT & CHOREOGRAFIE

DANIEL LINEHAN

CREATIE & UITVOERING

JAVIER AROZENA, ZIV FRENKEL, GORKA GURRUTXAGA ARRUTI, ANNELEEN KEPPENS, NOA LIEV, OMAGBITSE

OMAGBEMI, JEAN-BAPTISTE PORTIER, JONE SAN MARTIN, LOUISE TANOTO ASSISTENT CREATIE NOA LIEV

KOSTUUMONTWERP

FRÉDÉRICK DENIS SCENOGRAFIE

MARIE SZERSNOVICZ

ASSISTENT SCENOGRAFIE

JANNEKE HERTOGHS

LICHTONTWERP

ELKE VERACHTERT

GELUIDSONTWERP

CHRISTOPHE RAULT

PRODUCTIE

HIATUS (BRUSSEL, BE)

IN SAMENWERKING MET

DANCE ON ENSEMBLE (BERLIN, DE)

COPRODUCTIE

STUK (LEUVEN, BE), THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT (PARIJS, FR), PERPODIUM (ANTWERPEN, BE)

RESIDENTIES

STUK (LEUVEN, BE), CC DE FACTORIJ (ZAVENTEM, BE), KAAITHEATER (BRUSSEL, BE), DESINGEL (ANTWERPEN, BE), VIERNULVIER (GENT, BE)

INTERNATIONALE SPREIDING

DAMIEN VALETTE (PARIJS, FR)

MET DE STEUN VAN

DANCE ON, PASS ON, DREAM ON GECOFINANCIERD DOOR HET CREATIVE EUROPE PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE.

Een ander spoor is muziek uit onze kindertijd en tienerjaren die een belangrijke betekenis heeft in ons leven. Misschien heb je in geen 20 jaar naar een lied geluisterd maar het brengt herinneringen terug en zet aan tot bewegen van zodra je het hoort. De schoonheid van de oefening zit hem in het innerlijke kind en de authentieke bewegingen die bij de volwassen en getrainde danser naar boven komen. Als toeschouwer zie je meerdere lagen en herken je de kinderlijke energie. Eén van de dansers die bijna zestig is, danst op een lied van toen hij vijf of zes was en er zit iets heel bijzonder in dat moment.

We gebruiken ook veel oefeningen met aanraking waarin de dansers op een tedere en zorgzame manier zich fysiek verbinden. Hier geef ik ook soms eenvoudige aanwijzingen die de dynamiek binnen de groep beïnvloeden. Wanneer ik bijvoorbeeld één van de dansers uitnodig om de ogen te sluiten tijdens een groepsmoment ontstaan er op een organische manier nieuwe bewegingen en beelden.

Een ander belangrijk element van het repetitieproces zijn de individuele gesprekken tussen de dansers en Noa Liev die assisteert in de creatie. Hij heeft een heel specifieke manier om mensen mee te nemen in hun biografie en er antwoorden te vinden op persoonlijke vragen. We delen bewust niet met elkaar wat er in deze gesprekken aan bod komt en laten het zich op een onverwachte en mysterieuze manier manifesteren in de creatie.

Al deze oefeningen creëren een intieme ruimte die nodig is om herinneringen en impulsen op te roepen en een openheid om ze te delen. We zitten nog vroeg in het creatieproces maar het is duidelijk dat de balans tussen het individu en de groep de vorm van de voorstelling zal bepalen. Elke danser zal zijn stem hebben en een persoonlijk verhaal vertellen dat samenvloeit in het universele plezier van samen dansen en de verbinding met de wereld.’

DANIEL LINEHAN/HIATUS WORDT GESTEUND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN TAX SHELTER VAN DE BELGISCHE FEDERALE OVERHEID IN SAMENWERKING MET BOS+ DRAAGT HIATUS BIJ AAN DE HERBEBOSSING VAN ONZE PLANEET

VOORSTELLING DANS 23-24 & START TICKETVERKOOP

DANS

DI 13 JUN - 20:00

STUKCAFÉ GRATIS

MEER INFO: WWW.STUK.BE

Kom het gloednieuwe dansprogramma vanop de eerste rij ontdekken in het vernieuwde STUKcafé. Met filmpjes en achtergrondverhalen, gidst onze dansprogrammator je door het nieuwe, prikkelende aanbod. Aansluitend kan je de beste tickets als eerste bestellen. Heel erg welkom.

Discover the brand new dance programme from the front row in the renovated STUKcafé. Our programmer guides you through the next season’s shows with videos and background stories. And after that, you get the first chance to buy the best seats in the house. We look forward to see you again!

/STUKLEUVEN FOLLOW US

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.