Page 1

JAN→MAA 2020 EARTHEATER

GELUID SOUND

W WW. STUK.BE


JENNY HVAL

2


ALONE TOGETHER NL Het voorjaar staat traditio­ neel in het teken van Artefact dat naast een thematische expo ook een uitgebreid muziekprogram­ ma omvat. Geïnspireerd door het expo­thema ‘Alone Together’ focust Artefact Sound op eenzaamheid en samenhorigheid in relatie tot geluid. Vele muzikanten zoals het Noorse art popfenomeen Jenny Hval en het Franse neogabbercollectief Casual Gabberz leggen de nadruk op de verbindende kracht van muziek. Het Gentse gezelschap De zwarte zusters gaat zelfs zo ver dat ze vijf dagen lang samen performen om een hechtere groep te worden. Anderzijds kan muziek ook een uitlaatklep zijn voor eenzaam­ heid en het onvermogen om te communiceren. Zo brengen Kevin Martin (The Bug) en spoken word­ kunstenaar Roger Robinson onder de naam King Midas Sound een hart­ verscheurende klaagzang over een­ zaamheid en verlies. Vervreemding staat ook centraal op de gratis ope­ ning night: naast wervelende per­ formances van Eartheater en Céline Gillain, gaat freejazzsaxofonist Mette Rasmussen in dialoog met een vlie­ gende drone (Drone Operat r). Naar goede gewoonte legt STUK residentietrajecten af met geluidskunstenaars die buiten de lijntjes kleuren. Zo creëert componist Christina Vantzou een installatieperformance waarin klank, ruimte en architectuur samensmelten. De relatie tussen elektronische muziek en video wordt dan weer onder de loep genomen door het New Yorkse cultfenomeen James Ferraro

3 EN Spring is traditionally dominat­ ed by Artefact, which includes both an exhibition and extensive music programme. Inspired by the exhibi­ tion theme ‘Alone Together’, Artefact Sound focuses on loneliness and to­ getherness in relation to sound. Many musicians, including Norwegian art-pop phenomenon Jenny Hval and French neo-gabber collective Casual Gabberz, will emphasise music’s connecting power. Ghent’s de zwarte zusters even go so far as to perform together for five days to become a tighter-knit group. Conversely, music can also be an outlet for loneliness and the inability to communicate. Under the name King Midas Sound, Kevin Martin (The Bug) and spoken word artist Roger Robinson perform a poignant lament on loneliness and loss. The theme of alienation takes centre stage at the free opening night. In addition to pulsating per­ formances by Eartheater and Céline Gillain, free jazz saxophonist Mette Rasmussen enters into dialogue with a flying drone (Drone Operat r). As usual, STUK undertakes residency programmes with sound artists who colour outside the lines. Composer Christina Vantzou creates an installation performance, merg­ ing sound, space and architecture. New York cult phenomenon James Ferraro and the audio-visual duo Vigroux & d’Haeseleer examine the relationship between electron­ ic music and video. Furthermore, Audiostories (together with Het nieuwstedelijk) explores new con­ nections between text and music


en het audiovisueel duo Vigroux & d’Haeseleer. Verder exploreert Audiostories (samen met Het nieuwstedelijk) nieuwe verbindingen tussen tekst en muziek in de vorm van een zondagse luisternamiddag. Ten slotte gaat bijzondere aandacht naar de jongste generatie en de Belgische scène. Met de gratis caféconcerten (Echo Beatty, PAARD.) en Art Of Sound van het Leuvense Conservatorium, biedt STUK een podium aan de nieuwe lichting. De top van de Belgische underground is dan weer goed vertegenwoordigd met bands als Rumours en Fornet en experimentalisten als Ben Bertrand en Hantrax. En zeiden we al dat Dijf Sanders zijn nieuwe, door Nepal geïn­ spireerde album komt voorstellen? Nog dit: het zal je niet ontgaan zijn dat de Vlaamse Overheid in 2020 6% bespaart op de middelen van STUK en 60% op de projectsubsidies van kunstenaars. Hierdoor komen (geluids)kunstenaars en muzikanten steeds meer onder druk te staan, wat tevens een impact heeft op de hele culturele sector. Om aan te geven hoe belangrijk die projectsubsidies zijn voor STUK markeren we alle concerten waarvoor projectsubsidies werden aangevraagd met geel in deze brochure. Gilles Helsen Programmator Geluid

4 in the form of a Sunday afternoon listening session. Finally, we spotlight young emerging talent and the Belgian scene. STUK provides a platform for this new generation with the free cafe concerts (Echo Beatty, PAARD.) and Art Of Sound from the Leuven Conservatory. The bands Rumours and Fornet and experimentalists Ben Bertrand and Hantrax represent the cream of Belgium’s underground scene. And did we already say that Dijf Sanders is coming to present his new album, inspired by Nepal? One more thing: you probably heard that the Flemish Government cuts 6% of STUK’s operating funds and 60% of the project funds for artists in 2020. This means (sound) artists and musicians are under increasing pressure, which has an impact on the entire cultural sector. To indicate how important project subsidies are for STUK, we mark all concerts for which project subsidies have been requested in yellow within this brochure. Gilles Helsen Programmer Sound


HANTRAX © ALEKSEI KAZANTSEV

5


ECHO BEATTY © WANNES CRÉ

AGENDA GELUID 6


AGENDA GELUID 24.01 GRATIS CONCERT

CHRISTINA VANTZOU – N°5 (try-out) + MATHIEU SERRUYS

© JULIE CALBERT

31.01

ART OF SOUND #6

GELUIDSKUNST

Happy Birthday Ludwig Edition

06.02

ECHO BEATTY

GRATIS CAFÉCONCERT

7 NL Elektroakoestisch componist Christina Vantzou werkt in STUK aan een nieuwe installatieperformance en stelt de eerste resultaten voor tijdens een intieme (gratis) try-out. EN Electroacoustic composer Christina Vantzou is working on a new installationperformance at STUK and presents the first results during an intimate (free) try-out. I.S.M. AB, ECHO COLLECTIVE, HIROS & KRANKY

NL Zesde editie van Art of Sound met experimentele muziek en multimediaperformances door leerlingen van SLAC/Conservatorium Leuven. EN Sixth edition of Art of Sound with experimental music and multimedia performances by students from SLAC/Conservatorium Leuven.

NL Het Antwerpse Echo Beatty is terug met een derde release vol kwetsbare songs en bloedmooie melodieën. EN Antwerp Echo Beatty is back with a third release full of fragile songs and stunning melodies.


AGENDA GELUID 07.02

GOAT JP + FORNET

CONCERT

8 NL Ultrastrakke Japanse percussiegroep pendelt tussen jazz, postpunk en minimal techno. EN Ultra-tight Japanese percussion group shuttles between jazz, postpunk and minimal techno. FREE FOR SUBBACULTCHA MEMBERS

● ARTEFACT SOUND ● ALONE  TOGETHER ●

GOAT © YUSUKE NISHIMITSU

13.02 ARTEFACT FREE OPENING GRATIS CONCERT EARTHEATER + CÉLINE GILLAIN + METTE RASMUSSEN & DRONE OPERATØR

NL Gratis Artefact openingsavond met drie wervelende acts op het snijvlak van performance, clubby elektronica en experiment. EN Free Artefact opening night with three sparkling acts on the intersection of performance, clubby electronics and experiment.

16→ DE ZWARTE 20.02 ZUSTERS

NL Bont collectief van jonge kunstenaars toont wat samenhorigheid in muziek kan betekenen tijdens een vijfdaagse groepsperformance. EN Varied collective of young artists shows what togetherness can mean in music during a five-day group performance.

GRATIS GELUIDSKUNST


DE ZWARTE ZUSTERS © LEONTIEN ALLEMEERSCH METTE RASMUSSEN DRONE OPERATØR

AGENDA GELUID 9


CASUAL GABBERZ

KING MIDAS SOUND

AGENDA GELUID 10


● ARTEFACT SOUND ● ALONE  TOGETHER ● ARTEFACT SOUND ●

AGENDA GELUID 19.02 JENNY HVAL — CONCERT THE PRACTICE PERFORMANCE OF LOVE Belgische première

11 NL Noors art popfenomeen Jenny Hval presenteert de Belgische première van haar multidisciplinaire voorstelling The Practice of Love. EN Norwegian art pop phenomenon Jenny Hval presents the Belgian premiere of her multidisciplinary spectacle The Practice of Love.

22.02 ARTEFACT NIGHT CASUAL GABBERZ NIGHTLIFE + HANTRAX + CONCERT PHILIP JONDO + RUMOURS + MIKA OKI + SLAGWERK DJ’S

NL Artefact Night viert de verbindende kracht van geluid met een verpletterende line-up vol high energy & high tempo. EN Artefact Night celebrates the connecting force of sound with a smashing line-up full of high energy & high tempo.

27.02 KING MIDAS CONCERT SOUND PRESENTS SOLITUDE + MARIA W. HORN + BEN BERTRAND

NL Deep listeningavond met als hoogtepunt Kevin Martin (The Bug) en vocalist Roger Robinsons hartverscheurende klaagzang over eenzaamheid en verlies. EN Deep listening evening culminating in Kevin Martin (The Bug) and vocalist Roger Robinson’s heartbreaking lament on loneliness and loss. FREE FOR SUBBACULTCHA MEMBERS

MARIA W. HORN


AGENDA GELUID 04.03

12

KLANGSTOF

NL Minimalistisch, sexy en doorspekt met moddervette synths: het Nederlandse electropoptrio Klangstof is terug met een tweede album. EN Minimalist, sexy and laced with juicy synths: Dutch electro pop trio Klangstof is back with a second album.

CONCERT

DIJF SANDERS + WACŁAW ZIMPEL + HUNA SOUNDS

NL Dijf Sanders is terug met een psychedelische trip door Nepal langs voodoo ritmes, exotische toonladders en monnikengezang. EN Dijf Sanders is back with a psychedelic trip through Nepal along voodoo rhythms, exotic scales and monk hymns.

20.03

PAARD.

GRATIS CAFÉCONCERT

Leuven Jazz

NL Kersvers future jazztrio uit Gent goochelt met hiphop ritmes, funky grooves en buitenaardse melodieën. EN Brand new jazz trio from Ghent juggles with hiphop rhythms, funky grooves and otherworldly melodies.

CONCERT

17.03

© JORIS JEURSEN


DIJF SANDERS

KLANGSTOF © BIBIAN BINGEN

AGENDA GELUID 13


AGENDA GELUID

14

22.03

AUDIOSTORIES

GELUIDSKUNST

by STUK & Het nieuwstedelijk

25.03 CONCERT

Eva Moeraert & Ansatz Der Maschine, The Space Between, Lucas Derycke & Gerrit Valckenaers, Adriaan Van Aken & Joris Caluwaerts, Klankverbond Audio Award

JAMES FERRARO + FRANCK VIGROUX & KURT D’HAESELEER

TIP! COMBINEER MET DE EXPOOPENINGEN VAN ANGELA WASHKO & SIEMEN VAN GAUBERGEN.

NL Zondagse luister­namiddag op het snijvlak van tekst, muziek en radio. EN Sunday listening afternoon on the intersection of text, music and radio. I.S.M. HET NIEUWSTEDELIJK & KLANKVERBOND

NL New Yorkse meester van de vaporwave James Ferraro en audio­ visueel duo Vigroux & d’Haeseleer schetsen dystopische toekomst­ beelden. EN New York master of vaporwave James Ferraro and audiovisual duo Vigroux & d’Haeseleer paint dystopian images of the future. I.S.M. WERKTANK

JAMES FERRARO

SAVE THE DATE: AND& EXPO ‘LOOK AT US NOW’ EXPO/GELUIDSKUNST 06.05 → 10.05 Christina Kubisch, Zimoun, Haroon Mirza, Trevor Paglen, Amanda Parer, Roel Heremans, Mike Mills, Angela Washko MARCO BAROTTI — CLAMS


ONTDEK VERDER IN STUK Enkele pareltjes uit de Beeld en Dans programmatie voor dit voorjaar.

15 LUNCHBUFFET IN STUKCAFÉ

FEMKE GYSELINCK MOVING BALLADS DANS — 11.03 & 13.03

Met muziek van Hendrik Lasure.

ARTEFACT 2020: ALONE TOGETHER EXPO – 13.02 → 1.03

Tino Sehgal, Cécile B. Evans, Hanne Lippard, Karolina Halatek, Ief Spincemaille, Mehtap Baydu … CARTOON © LIANA FINCK

JAZZ OP ZONDAG CONCERT

Gratis jazzconcert iedere zondag in STUKcafé.

© JOERI THIRY — STUK

NL Een dagvers lunchbuffet, met warme en koude seizoensgerechten. Lekker, gezond én veggie, en bovendien met veel liefde bereid. EN A daily fresh lunch buffet, with hot and cold seasonal dishes. Tasty, healthy and veggie – prepared with lots of love. STUKCAFÉ MA→VR 12:00→14:30


JAN→MAA 2020

HIGHLIGHTS ○ Jenny  Hval ○ Eartheater ○ James  Ferraro ○ Dijf  Sanders ○ King  Midas  Sound ○ Hantrax ○ Klangstof ○ Casual  Gabberz ○ Goat ○ Céline  Gillain ○ Echo  Beatty ○ Christina  Vantzou ○ Audiostories ○ many  more

INFO & TICKETS: WWW.STUK.BE

STUK op Spotify: Beluister onze playlists.

FOLLOW US: /STUKLEUVEN

Met de trein naar STUK: Reguliere concerten eindigen ten laatste om 22:30.

STuK

HUIS VOOR DANS, BEELD EN GELUID

V.U.: STEVEN VANDERVELDEN, NAAMSESTRAAT 96, 3000 LEUVEN

GELUID SOUND

Profile for STUK Leuven

STUK Sound januari - maart 2020  

Ontdek het geluidsaanbod in STUK voor januari-maart 2020. Discover the STUK Sound programme for January-March 2020. www.stuk.be

STUK Sound januari - maart 2020  

Ontdek het geluidsaanbod in STUK voor januari-maart 2020. Discover the STUK Sound programme for January-March 2020. www.stuk.be

Advertisement