{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GEORGIA VARDAROU — WHY SHOULD IT BE MORE DESIRABLE FOR GREEN FIREBALLS TO EXIST THAN NOT? © ALINA LEFA

DANS DANCE

W WW. STUK.BE

SEP→DEC 2019


GRUPO DE RUA/BRUNO BELTRÃO — INOAH © KERSTIN BEHRENDT


INLEIDING INTRODUCTION NL Tijdens STUK START gooien we met Miet Warlops Ghost Writer and the Broken Hand Break de remmen van het nieuwe dansseizoen los. Ghost Writer … is een experiment voor de waarneming, maar ook een bespiegeling van de geesten van onze tijd. Thema’s die echoën in het dansprogramma van het najaar. We trekken uitdrukkelijk de kaart van de urban dance, van lokale bodem maar ook gerenommeerd internationaal werk. Zo ontvangen we Bruno Beltrão’s Grupo de Rua en Alice Ripoll en haar gezelschap Suave met hun recente creaties INOAH en Cria. Gedreven door de gepolariseerde sociale realiteit in hun thuisland Brazilië, brengen ze explosieve dansvoorstellingen als een kreet voor bewegingsvrijheid en een aanklacht tegen de beperking ervan. Voor het tweede seizoen op rij presenteren we met Straatrijk, onze urban-partner van het eerste uur, Hold on 2 your kicks #2: een platform voor zes jonge choreografen die zich bewegen op het snijvlak van hedendaagse dans en urban. Een DansBaAR, mét afterparty, kan daarbij niet ontbreken! In BEAT ‘I just wish to feel you’ reflecteren B-boy Jonas Verwerft en hedendaags danseres Jenna Jalonen over de betekenis van fysiek contact in een wereld van sociale media en instant communicatie. Ook Radouan Mriziga liet zich voor zijn eerste creatie met fABULEUS inspireren door zijn oude liefde: de rap. In 8.2 zetten de jonge performers het genre in als persoonlijk expressiemiddel, ver voorbij de clichés. Door toepassing van compositieprincipes uit de hedendaagse dans laat Mriziga een licht schijnen op de complexe ritmes, de bijzondere bewegingstaal van rap en zijn potentieel tot emancipatie. Karel Burssens en Manon Santkin verbeelden in hun voorstellingen dan

3

EN During STUK START we release the brakes of the new season with Ghost Writer and the Broken Hand Break by Miet Warlop. Ghost Writer … is a perceptual experiment, but also a reflection on the spirit of our time. Themes that echo in this autumn’s dance programme. Plenty of urban dance – made in Belgium but also renowned international work. We welcome Bruno Beltrão’s Grupo de Rua and Alice Ripoll and her company Suave with their recent creations INOAH and Cria. Driven by the polarized social reality in their homeland Brazil, they bring us explosive dance performances, as a cry for freedom of movement and an indictment of its restrictions. In collaboration with Straatrijk, our urban partner in crime, we present Hold on 2 your kicks #2: a platform for six young choreographers, creating on the edge of contemporary dance and urban. A new edition of DansBaAR, with afterparty, is a must to complete this urban week! In BEAT ‘I just wish to feel you’ B-boy Jonas Verwerft and contemporary dancer Jenna Jalonen reflect on the meaning of physical contact in a world of social media and instant communication. For his first creation with fABULEUS, Radouan Mriziga was also inspired by his old love: rap. In 8.2 the young performers use the genre as a means of personal expression, far beyond its clichés. By applying composition principles from contemporary dance, Mriziga shines a light on the complex rhythms and movement language of the rap genre and its possibilities for emancipation. Karel Burssens and Manon Santkin depict alternatives to our prevailing view of humans and the world. In New Measuring Rites, Santkin takes you to a fluid and colourful universe. Burssens


INLEIDING INTRODUCTION

4

EN

xxx

MANON SANTKIN — NEW MEASURING RITES © LUC DEPREITERE

weer alternatieven voor onze heersende opvattingen over mens en wereld. In New Measuring Rites voert Santkin ons mee naar een vloeibaar en kleurrijk universum. Burssens schept een donker landschap waarin een eenzame danser een gevaar­ lijke confrontatie aangaat met een rondzoevende lichtsculptuur. Of hoe we ons als mens steeds weer moeten aanpassen aan de veranderende wereld, zowel op technologisch als sociaal-politiek niveau. Georgia Vardarou en het duo Igor Shyshko & Tale Dolven verbinden in hun nieuwe voorstellingen abstract

creates a dark landscape in which a lonely dancer enters into a dangerous confrontation with an ever-moving light sculpture. Or how we, as humans, have to constantly adapt to the changing world, both on a technological and sociopolitical level. In their new performances Georgia Vardarou and the duo Igor Shyshko & Tale Dolven connect abstract movement research with an intimate, personal language revealing the body’s poetry. STUK presents their (Belgian) première. In her intimate and versatile Movement Essays, Anneleen


INLEIDING INTRODUCTION vorm­onderzoek met een intieme, persoonlijke taal waarin de poëzie van het lichaam centraal staat. Ze presenteren dit najaar hun nieuwe creaties in (Belgische) première. Ook Anneleen Keppens legt in haar intieme en veelzijdige Movement Essays een brug tussen haar expressie en onze kijkervaring. Dans en muziek laten niemand onbewogen. Iconische partituren uit de klassieke muziek zijn het uitgangspunt van de virtuoze repertoirevoorstellingen van Rosas en Boris Charmatz & Emmanuelle Huynh. Twee straffe vrouwelijke performers, de Canadese Dana Michel en de Finse Sonja Jokiniemi, ten slotte, creëren in hun solo’s bevreemdende, overrompelende ervaringen. Rituele performances, wars van elke zelfcensuur waarin vragen omtrent identiteit, seksualiteit in een multitexturale omgeving vorm krijgen. Werk dat blijft nazinderen. Voor de allerkleinsten presenteren we tijdens Rode Hond opnieuw een fijne selectie visuele dansvoorstellingen. Het wordt een eclectische en explosieve start van het seizoen. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten bij onze voorstellingen. Karen Joosten Programmator Dans

5

Keppens also bridges the gap between her expression and our viewing experience. Dance and music leave no one unmoved! Iconic classical music scores are the starting point for the virtuoso repertoire performances by Rosas and Boris Charmatz & Emmanuelle Huynh. Two powerful female performers, Canadian Dana Michel and Finnish Sonja Jokiniemi, create strange, overwhelming experiences. Ritual performances, averse to any self-censorship in which questions of identity and sexuality take shape in multi-textural environments. Work that continues to resonate. And last but not least, for our youngest audience members, we present a fine selection of visual dance performances during the Rode Hond festival. It’s going to be an eclectic and explosive start of the season. I’m looking forward to meeting you at our performances. Karen Joosten Programmer Dance


MIET WARLOP GHOST WRITER AND THE BROKEN HAND BREAK

6

STUK START DO 26 & VR 27 SEP 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 45' GRATIS

© REINOUT HIEL

NL Miet Warlop biedt een moderne en westerse versie van het soefiwervelen dat we associëren met derwisjen. Drie performers draaien op het podium. Ghost Writer … is een experiment voor de waarneming, een duizelingwekkende ervaring, maar ook een bespiegeling op wat de geesten zijn van onze tijd.

EN Miet Warlop proposes a contemporary, Western take on the whirling we associate with Sufi Dervishes. Three performers whirl on stage for one hour. Ghost Writer … is a perceptual experiment, a dizzying experience, but also a reflection on the spirit of our times.


7

KAREL BURSSENS CURRENTS STUK COPRODUCTIE STUK RESIDENTIE DO 3 OKT 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 45' €10/6

AFTERTALK TAAL: NL & EN DJ-SET SIMON HOLD STUKCAFÉ 22:00→01:00

© JEROEN VERRECHT

NL Karel Burssens, opgeleid als architect en ingenieur, waagt zich voor het eerst aan een choreografie. De blikvanger in Currents is een rondzoevende lichtsculptuur. Die bepaalt niet alleen ritme en ruimte, maar ook de bewegingen van danser Mario Barrantes Espinoza. Via hun gevaarlijke confrontatie schept Burssens een poëtisch landschap om in weg te dromen. Zo herbekijkt hij de relatie tussen mens en machine.

EN Karel Burssens, trained as an architect and engineer, ventures to choreography for the first time. The eyecatcher on the scene is an ever-moving light sculpture. The machine determines rhythm and space, together with the bodily movements of dancer Mario Barrantes Espinoza. Their confrontation propels you into a poetic landscape in which to escape and dream and re-examines the relationship between man and machine.


GRUPO DE RUA/ BRUNO BELTRÃO INOAH

8

DUBBELDANS URBAN WO 9 OKT 19 20:00 30CC/ SCHOUWBURG DUUR: 50' RANG 1 €25/21 RANG 2 €21/17

© BRUNO BELTRAO

NL Bruno Beltrão behoort tot de meest verfrissende choreografen van het laatste decennium. In INOAH sloopt de Braziliaan de grenzen tussen hiphop, breakdance en moderne dans. Tegen de achtergrond van het straatleven en de wereldwijde massamigratie, tonen zijn dansers een wervelwind aan sprongen, salto’s en headspins. Deze voorstelling is zowel een gewiekst pleidooi voor bewegingsvrijheid als een creatieve aanklacht tegen de beperking ervan.

EN The work of Bruno Beltrão is one of the most refreshing choreographic experiences of the last decade. The Brazilian deconstructs the codes of hiphop by mixing them with other movement languages. For INOAH, Beltrão once again brings the streets to the stage. Inspired by global mass migration, this performance is both an intelligent call for freedom of movement and a creative indictment against its restriction.


MANON SANTKIN NEW MEASURING RITES

9

STUK RESIDENTIE DO 10 OKT 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 90' â‚Ź10/6

Š LUC DEPREITERE

NL Kun je je een wereld zonder tijd, gewicht of afstand inbeelden, kortom: een wereld zonder grenzen? In New Measuring Rites word je meegevoerd naar een vloeibaar universum. Kleuren veranderen voortdurend, obstakels verschijnen en verdwijnen. Sinds mensenheugenis zijn ons denken en onze communicatie gestoeld op metingen, berekeningen en vergelijkingen. Kunnen we onze kijk op de wereld wijzigen door andere informatie tot ons te nemen?

EN Could you imagine a world without time, weight and distance, in short: a world without boundaries? In New Measuring Rites you will be led to a liquid universe. Colours constantly change. Obstacles appear and disappear. Since human memory, our thinking and communication have been based on measurements, calculations and comparisons. Can we change our view of the world by taking on other forms of information?


BORIS CHARMATZ & EMMANUELLE HUYNH ÉTRANGLER LE TEMPS + BOLÉRO 2

10

DUBBELDANS WO 23 & DO 24 OKT 19 20:00 30CC/PREDIKHERENKERK DUUR: 50' €20/16

© JEAN HENRY

NL De Boléro van Maurice Ravel is één van de meest monumentale werken uit de klassieke muziek. Boris Charmatz en Emmanuelle Huynh dansten ooit samen op het stuk in Trois Boléros van Odile Duboc. Nu maken ze een prachtige dubbel als teder antwoord op de vluchtigheid van dans. Étrangler le temps is een uitgerekte variatie op Dubocs choreografie. In haar boléro 2, bieden ze hardnekkig weerstand aan de voortstuwende kracht van Ravels muziek.

AFTERTALK WO 23 OKT 19 TAAL: EN

EN The Boléro by Maurice Ravel is one of the most monumental works in classical music history. Boris Charmatz and Emmanuelle Huynh have danced to this piece in Trois Boléros by Odile Duboc. Now they distill a wonderful double bill. Étrangler le temps is an extremely delayed variation on Duboc’s choreography. In her boléro 2 they stubbornly resist the propelling power of Ravel’s music.


TOUT PETIT/LIES CUYVERS & CISKA VANHOYLAND LUID (3+)

11

Tout petit baant zich een weg naar de essentie. — TUUR DEVENS, THEATERKRANT

RODE HOND JONG PUBLIEK STUK RESIDENTIE ZA 26 & ZO 27 OKT 19 11:00 & 16:00 STUK LABOZAAL DUUR: 50' €8

© KURT VAN DER ELST

NL Bomen vol buizen. Takken met trechters. Op het podium van luid staat een gigantische installatie. Als je er heel goed naar luistert, kun je klanken horen en wordt de installatie een instrument. Twee vrouwen bespelen het. Ze gebruiken hun hele lichaam: vingers, tenen, hoofden. luid is een swingend energieke voorstelling waarin klanken beweging worden en beweging klank maakt.

EN Trees full of tubes. Branches made of funnels. On the stage of luid is an enormous installation. If you listen very carefully, there are sounds to be heard and the installation becomes an instrument. Two women start to play it. They use their entire bodies: fingers, toes, their heads. luid is a swinging energetic performance in which sounds become movement and movement makes sound.

I.H.K.V. RODE HOND


FABULEUS/ANNA BENTIVEGNA, AYRTON FRAENK & ZOË DEMOUSTIER NESTEN (4+)

12

Zo lief, en ook zo leuk en grappig. Ook voor oudere kinderen en grote mensen. — TUUR DEVENS, THEATERKRANT

RODE HOND JONG PUBLIEK RERUN MA 28 OKT 19 15:00 DI 29 OKT 19 11:00 & 15:00 STUK SOETEZAAL DUUR: 45' €8

© CLARA HERMANS

NL In Nesten wordt er gezocht naar dat gevoel van ‘thuis zijn’ met behulp van onder meer een schild, een tent, een kamp. Maar soms vinden de spelers het thuisgevoel in zichzelf, of bij elkaar? Nesten is een visuele en fysieke voorstelling over veiligheid, geborgenheid en vriendschap in een kartonnen wereld. Een groot thema voor kleine mensjes.

ONTDEKKINGSRUIMTE STUKCAFÉ 60' VOOR & 30' NA DE VOORSTELLING

EN Nesten is a search for this feeling of ‘being at home’, with the help of a shield, a tent, and an encampment. But sometimes one finds the feeling of home within oneself or through togetherness. Nesten is a visual and physical representation of safety, security, and friendship, all in a cardboard world. A major theme for toddlers.

I.H.K.V. RODE HOND


COMPAGNIE GORILLA IK ZIT HIER! (2+)

13

RODE HOND JONG PUBLIEK DI 29 OKT 19 10:00 & 16:00 STUK LABOZAAL DUUR: 45' €8

© RUDI SCHUEREWEGEN

NL Een voorstelling vol beweging voor de allerkleinsten. Over zoeken en vinden. Over loslaten en toch niet vallen. Of wel vallen. En pijn hebben. Met zwaaien, werpen, trekken en duwen. En juichen! Over grote en kleine dingen. En dat alles … zonder woorden.

EN A performance full of movement for the little ones. About searching and finding. About letting go and not falling. Or still falling. And having pain. With swinging, throwing, pulling and pushing. And cheering! About things big and small. And all that… without words.

I.H.K.V. RODE HOND


STRAATRIJK HOLD ON 2 YOUR KICKS #2

14

URBAN STUK RESIDENTIE DO 7 NOV 19 20:30 STUK SOETEZAAL €12/8

© JACOWBSKI

NL Zes choreografen uit de wereld van urban dance ontwikkelen bij Straatrijk hun eigen creatie en kunnen daarbij rekenen op coaching door ervaren choreografen uit het hedendaagse danscircuit. In een dansavond vol variatie stelt STUK de zes stukken aan je voor. Verwacht een choreografische wervelwind waarin urban-stijlen zoals house, popping, locking en breakdance elkaar moeiteloos opvolgen.

MET WERK VAN – FANNY VAN GEEL, XAVIER BASCHO-GEORGE & CLAIRE DENIAU – KARIM KALONJI – LUKE JESSOP (ION TRIBE) – NINA MUÑOZ & MOISE KAMITATU – SARAH MANCINI – TOMAS NTAMASHIMIKIRO

EN Six choreographers from the world of urban dance create their own piece at Straatrijk under the guidance of experienced choreographers from the contemporary dance circuit. In a dance programme packed with variety, STUK showcases the six pieces. Expect a choreographic whirlwind in which urban styles such as house, popping, locking and break dance effortlessly flow from one to the other.


STRAATRIJK DANSBAAR VOL. VI

15

URBAN JONG PUBLIEK ZA 9 NOV 19 16:00 STUKCAFÉ GRATIS

© JOERI THIRY — STUK

NL DansBaAR is een uniek dans- en partyconcept. Tijdens DansBaAR ontmoeten dansers uit verschillende stijlen en regio’s elkaar in spectaculaire battles. B-boys en girls, dansers uit andere urban stijlen en niet-urban dansers ontmoeten elkaar op de battlevloer. De clash tussen al deze stijlen zorgt voor een onvergetelijk dansspektakel en een ongelofelijke vibe. Ook na de battles houden we de dansvibe hoog tijdens de afterparty. Wil je zelf deelnemen aan DansBaAR, schrijf je dan in via het Facebookevent van DansBaAR.

TIMETABLE 16:00→19:00 QUALIFIERS 21:00→23:30 TOP 8 23:30 AFTERPARTY

EN DansBaAR is a unique dance and party concept. During DansBaAR, dancers from different styles and regions meet in spectacular battles. B-boys and girls, dancers from other urban styles and non-urban dancers meet each other on the battle floor. The clash between all these styles provides an unforgettable dance spectacle and an incredible vibe. After the battles we keep the dance vibe high during the afterparty. Would you like to participate in DansBaAR? Register via the DansBaAR Facebook event.


STRAATRIJK & COLLECTIVE DOPE/JENNA JALONEN BEAT ‘I JUST WISH TO FEEL YOU’

URBAN BELGISCHE PREMIÈRE DO 21 NOV 19 19:00 STUK STUDIO DUUR: 45' €12/8

16

© JOERI THIRY — STUK

NL In BEAT ‘I just wish to feel you’ reflecteren B-boy Jonas Verwerft en hedendaags danseres Jenna Jalonen over de betekenis van fysiek contact in een wereld van sociale media en instant communicatie. Ze decoderen hun getrainde en gedisciplineerde lichamen op zoek naar nieuwe manieren van bewegen. Geluidskunstenaar Adrian Newgent componeert live de soundscape in dialoog met de dansers. Het resultaat is een erg fysiek, rauw, en toch intiem duet over menselijke relaties.

EN In BEAT ‘I just wish to feel you’ B-boy Jonas Verwerft en contemporary dancer Jenna Jalonen reflect on the meaning of human touch within a world of social media and instant communication. They decode their skilled and disciplined bodies in search for new ways of movement. Sound artist Adrian Newgent composes the live soundscape in dialog with the dancers. The result is an incredibly physical, raw, yet intimate duet about human relations.


FABULEUS, HETPALEIS & MOUSSEM/ RADOUAN MRIZIGA 8.2 (14+)

17

De zeven dansers zijn prachtig om te zien, in al hun overgave, diversiteit en kleurrijke outfits. — FILIP TIELENS, DE STANDAARD****

JONG PUBLIEK URBAN DO 21, VR 22 & ZA 23 NOV 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 60' €14/10 WO 20 NOV 19 21:00 UUR KULTUUR

AFTERTALK DO 21 NOV 19 TAAL: EN

© CLARA HERMANS

NL Voor zijn jongerenproductie 8.2 laat Radouan Mriziga zich inspireren door een oude liefde: rap. Het middelpunt van deze hedendaagse dansproductie is rapmuziek in al zijn vormen: het ritme, de flow, de statements en gebaren, de geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick Lamar. 8.2 is een gewiekste medley waarin jongeren het populairste muziekgenre van het moment als persoonlijk expressiemiddel inzetten, ver voorbij de clichés.

EN For his youth production 8.2, Radouan Mriziga takes his inspiration from an old love: rap. Rap music forms the centrepiece of this contemporary dance production in all its forms: the rhythm and flow, the statements and gestures, the history of the grandmasters to Kendrick Lamar. 8.2 is a clever medley in which young people use the most popular music genre of the moment as a personal means of expression, far beyond its clichés.


DOUBLE BILL KUNST/WERK

18

IGOR SHYSHKO & TALE DOLVEN PRECARRYUS

© JOERI THIRY — STUK

NL Geïnspireerd door een ontmoeting met een persoon met het GuillainBarré-syndroom verkennen dansers Igor Shyshko en Tale Dolven (o.a. Rosas) instabiliteit en beperking van beweging. Ze ondersteunen, begeleiden en zorgen voor elkaar. Objecten van beeldend kunstenares Katleen Vinck functioneren als hindernis en kader voor hun beweging. Resultaat is een fysieke voorstelling met een grillige vormtaal die doet denken aan de personages van de Russische absurdistische dichter Daniil Kharms: ergens tussen het mogelijk en het onmogelijke.

PREMIÈRE STUK RESIDENTIE DI 26 NOV 19 19:15 STUK STUDIO DUUR: 60' GRATIS (GELIEVE TE RESERVEREN)

EN Inspired by a meeting with a person with the Guillain-Barré syndrome, dancers Igor Shyshko and Tale Dolven (a.o. Rosas) explore instability and limitation of movement. They support, guide, and take care of each other. Objects by visual artist Katleen Vinck function as an obstacle and framework for their movement. The result is a physical performance with a whimsical movement language reminiscent of the characters of the Russian absurd poet Daniil Kharms: somewhere between the possible and the impossible.


19

GEORGIA VARDAROU WHY SHOULD IT BE MORE DESIRABLE FOR GREEN FIREBALLS TO EXIST THAN NOT?

© ALINA LEFA

NL Anne Teresa De Keersmaeker schoof Georgia Vardarou in 2018 naar voor als dé choreografe om in de gaten te houden. Vardarou focust op de ruimte tussen haar lichaam en het publiek. Als zij danst, ‘spreekt’ ze een heel persoonlijke taal; de kijker meent die taal te kunnen ontcijferen. En toch wordt er niets gezegd. Hoe communiceert dans precies? Het prikkelende resultaat: een voorstelling die je lost in translation danst om de poëzie van het lichaam te onthullen.

BELGISCHE PREMIÈRE DI 26 NOV 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 60' €10/6

EN In 2018, Anne Teresa De Keersmaeker championed the Greek Georgia Vardarou as the choreographer to keep an eye on for years to come. Vardarou focuses on the space between her own body and the audience. When she dances, she ‘speaks’ in a very personal language; the viewer feels he/she can decipher that language. How exactly does dance communicate? The provocative result: a performance that loses you in translation, revealing the body’s poetry.


ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER BARTÓK/BEETHOVEN/ SCHÖNBERG

20

De Keersmaeker triomfeert. — ROSLYN SULCAS, THE NEW YORK TIMES

DUBBELDANS WO 27, DO 28 & VR 29 NOV 19 20:00 DUUR: 105' 30CC/ SCHOUWBURG RANG 1 €30/26 RANG 2 €26/22

WORKSHOP WO 27 NOV 19 14:00→16:00 MET CYNTHIA LOEMIJ GRATIS INSCHRIJVEN: STUK.BE

© HERMAN©SORGELOOS JOERI THIRY — STUK

NL Deze repertoireavond brengt drie vroege werken van Anne Teresa De Keersmaeker samen: Bartóks strijkkwartet Quartet n°4 uit Aantekeningen (1986), Beethovens Grosse Fuge (1992) en Schönbergs Verklärte Nacht (1995) voeren je van speelse dansbaarheid naar het mannelijke vocabularium tot een intens romantisch sluitstuk. Drie choreografische antwoorden op historische partituren tonen De Keersmaekers gave voor zowel abstracte als narratieve compositie.

EN During this programme of repertoire, Rosas brings together three early works by Anne Teresa De Keersmaeker. De Keersmaeker first ventured into contemporary classical music in 1986 with Bartók’s string quartet Quartet n°4 in Aantekeningen. In Die Grosse Fuge (1992) De Keersmaeker goes in search of a male vocabulary. Verklärte Nacht (1995), is a shamelessly romantic love story in which the contrasting feelings of a man and woman are analysed and interpreted in an expressive duet/trio.


SONJA JOKINIEMI HOWL

21

STUK COPRODUCTIE STUK RESIDENTIE DO 5 DEC 19 20:30 STUK STUDIO DUUR: 50' €12/8

© SIMO KARISALO

NL Howl is een performance en een tentoonstelling in één. Het versmelt lichamen uit de schilderkunst, beeldhouwkunst en live performance en onderzoekt op die manier een liefde die verder gaat dan de mens. Volgens het beroemde Cyborg Manifest van Donna Haraway is een mens immers altijd een combinatie van organisme en machine. Als het gaat over relaties en intimiteit, is het dus maar logisch dat we ook kijken naar de levenloze materie.

EN Howl is a performance and exhibition rolled into one. Through the mergence of bodies from painting, sculpture and live performance, Howl explores a love that transcends the simply human. According to Donna Haraway’s famous Cyborg Manifesto, a person is always a combination of organism and machine. If we look to relationships and intimacy, it is therefore only logical that we also look at inanimate matter.


ANNELEEN KEPPENS MOVEMENT ESSAYS

22

STUK RESIDENTIE WO 11 & DO 12 DEC 19 20:30 STUK LABOZAAL DUUR: 60' €12/8

AFTERTALK WO 11 DEC 19 TAAL: NL & EN

© PAUL MCGEE

NL Zelden was een danservaring intiemer en veelzijdiger dan in Movement Essays van Anneleen Keppens. Geïnspireerd door het essay volgens de traditie van schrijver Michel de Montaigne, presenteert Keppens drie ‘bewegingsessays’ waarbij telkens een fundamenteel aspect van choreografie centraal staat. Keppens stelt vragen, dwaalt af, wordt verrast, zoekt verbanden. Daarbij wil ze je niet overtuigen van haar standpunt, maar je betrekken bij haar artistieke proces.

EN A dance experience was rarely so intimate and multifaceted as in Anneleen Keppens’ Movement Essays. Inspired by the essay form, according to the tradition of writer Michel de Montaigne, Keppens presents three ‘movement essays’, each formed around a fundamental aspect of choreography. Through her essays, Keppens brings the atmosphere of the studio onto the stage: she asks questions, wanders, is surprised, seeks connections … Furthermore, she doesn’t aim to convince you of her point of view, but rather to involve you in her artistic process.


DANA MICHEL YELLOW TOWEL DI 17 DEC 19 20:30 STUK LABOZAAL DUUR: 75' €12/8

23

Te midden van alle zin en onzin is er in Michels werk een authenticiteit die verschrikkelijk plezierig en rijk is. — PHILIP SZPORER, THE DANCE CURRENT

© IAN DOUGLAS

NL De voorstellingen van de Canadese Dana Michel zijn bevreemdende, overrompelende ervaringen. Meer nog dan een danseres is ze een durver. Beïnvloed door mode, muziekvideo’s, queer culture, cinema, hiphop en comedy, zet Michel onze conventies en inzichten over identiteit op hun kop. Met haar eigenzinnige mix van cartoon, performance en sculptuur stal ze wereldwijd de harten. Ook Yellow Towel, een intrigerend sleutelwerk, zal nog een hele tijd nazinderen.

EN The performances of the Canadian Dana Michel are strange, overwhelming experiences. She dares as much as she dances. Influenced by fashion, music videos, queer culture, cinema, hip-hop and comedy, Michel turns our conventions and perceptions about identity on their head. She’s stolen the hearts of audiences worldwide with her quirky mix of cartoon, performance and sculpture. Yellow Towel, an intriguing key work, will certainly linger for some time to come.


SUAVE/ALICE RIPOLL CRIA DUBBELDANS URBAN WO 18 & DO 19 DEC 19 20:30 STUK SOETEZAAL DUUR: 50' €20/16

DJ-SET DO 19 DEC 19 22:00 STUKCAFÉ

24

Denk je dat je alles hebt gezien, zie je de Braziliaanse dansers van Suave. En dan weet je pas hoe vrij, ritmisch en sensueel heupen en billen, schouders en borstkassen kunnen bewegen. — MIRJAM VAN DER LINDEN, DE VOLKSKRANT ****

© RENATO MANGOLIN

NL De Braziliaanse Alice Ripoll maakt Cria samen met dansers uit de favela’s van Rio de Janeiro. De feesten rond ‘hun’ dancinha, een urban dansstijl, liggen bij president Bolsonaro onder vuur. Gedreven door het sociale onrecht reist Ripoll naar de lichamen waaruit het leven ontspringt. Het woord ‘cria’, Portugees voor ‘jong schepsel’ of ‘creëren’, wordt in de straattaal gebruikt om affectie te uiten voor iemand voor wie men zorgt.

EN The Brazilian Alice Ripoll creates Cria together with dancers of the favelas of Rio de Janeiro. The starting point for Cria is the dancinha, an urban dance. The festivities around this dancinha are forbidden by president Bolsonaro. Driven by the social injustice in Brazil, Ripoll journeys to the bodies from which life originates. The word ‘cria’, Portuguese for ‘young creature’ or ‘create’, is used in Brazilian street language to express affection for a young person you care for.


25

ONTDEK VERDER IN STUK Enkele pareltjes uit het Geluid- en Beeldprogramma van dit najaar.

NIEUW: LUNCHBUFFET IN STUKCAFÉ

GELUID — PERFORMANCE

BEYOND MUSIC #3 Laboratory for sound performances: David Helbich, Xavier Paes, Maika Garnica en Jonas Gruska NL Vier geluidsperformances op het snijvlak van beeld, lichaam en ruimtelijkheid. EN Four sound performances on the intersection between image, body and spatiality. WO 27 NOV 19 — 20:00 STUK LABOZAAL & ZWARTZUSTERKAPEL BEELD — EXPO

TALK WITH DUST SEBASTIÁN DÍAZ MORALES NL De Argentijnse beeldend kunstenaar Sebastián Díaz Morales creëert dromerige filmische werelden tussen feit en fictie. Naast zijn nieuwe werk Talk with Dust, presenteert STUK ook de reeks Pasajes. EN The Argentinian visual artist Sebastián Díaz Morales creates a quasi-magical visual realm focused on a subtle yet relentless questioning of our conceptions of reality. Next to his most recent work Talk with Dust, STUK also presents the series Pasajes. WO 16 OKT→ZO 15 DEC 19 (OPENING WO 16 OKT 19) STUK EXPOZAAL — GRATIS

© JOERI THIRY — STUK

NL Een dagvers lunchbuffet, met warme en koude seizoensgerechten. Lekker, gezond én veggie – met veel liefde bereid. EN A daily fresh lunch buffet, with hot and cold seasonal dishes. Tasty, healthy and veggie – prepared with lots of love. MA→VR: 12:00→14:30 STUKCAFÉ


ORLA BARRY — BREAKING RAINBOWS ©JED NIEZGODA


PLAYGROUND FESTIVAL NL Playground #13 selecteert unieke performances van kunstenaars die over de disciplines heen denken. Zij combineren in hun praktijk elementen uit installatie, tekst, film, sculptuur of choreografie. In spannende performances in het veld tussen podium en beeldende kunst brengen ze objecten en lichamen samen. Ze creëren nieuwe beelden die reflecteren over kunst en de wereld. De interesse van de beeldende kunst-wereld in dans en vice versa is groot. Dat merk je onder meer bij het werk van Julian Weber, Sarah & Charles, Pierre Bal-Blanc & Manuel Pelmus en vele anderen.

27

Met werk van Béatrice Balcou, Bosse Provoost & Ezra Veldhuis, Hana Miletić, Jeremiah Day, Julian Weber, Naufus Ramírez-Figueroa, Nel Aerts, Nick Steur & Matea Bakula, Orla Barry, Pierre Bal-Blanc & Manuel Pelmus, Samah Hijawi, Sarah & Charles, Suchan Kinoshita

EN Playground #13 selects unique performances by artists that think and work across disciplines. Their practices consist of a combination of installation, text, film, sculpture, or choreography. They compose cutting-edge performances in the overlap between stage and visual arts, and create new imagery reflecting upon art and the world. Interest in the visual arts within the performing arts has been growing for quite some time. That is shown in the work by Julian Weber, Sarah & Charles, Pierre Bal-Blanc & Manuel Pelmus and many more.

DO 14→ZO 17 NOV 19 STUK & M-MUSEUM MEER INFO: PLAYGROUNDFESTIVAL.BE


WARLOP — GHOST WRITER AND 20:30 MIET THE BROKEN HAND BREAK

STUK SOETEZAAL

DO 3

20:30 KAREL BURSSENS — CURRENTS

STUK SOETEZAAL

WO 9

20:00 GRUPO DE RUA/BRUNO BELTRÃO — INOAH

DO 10

20:30 MANON SANTKIN — NEW MEASURING RITES

STUK SOETEZAAL

WO 23 DO 24

CHARMATZ & EMMANUELLE HUYNH — 20:00 BORIS ÉTRANGLER LE TEMPS + BOLÉRO 2

30CC/PREDIKHERENKERK

RODE HOND

SEP OKTOBER

DO 26 VR 27

26 27

11:00 TOUT PETIT/LIES CUYVERS & 16:00 CISKA VANHOYLAND — LUID (3+)

28 29

15:00 FABULEUS/ANNA BENTIVEGNA, 11:00 AYRTON FRAENK & ZOË DEMOUSTIER — 15:00 NESTEN (4+)

STUK SOETEZAAL

29

10:00 COMPAGNIE GORILLA — IK ZIT HIER! (2+) 16:00

STUK LABOZAAL

DO 7

20:30 STRAATRIJK — HOLD ON 2 YOUR KICKS #2

ZA 9

16:00 STRAATRIJK — DANSBAAR VOL. VI

NOVEMBER

DO 14 → ZO 17

DECEMBER

30CC/ SCHOUWBURG

STUK LABOZAAL

STUK SOETEZAAL STUKCAFÉ STUK & M-MUSEUM

PLAYGROUND FESTIVAL

DO 21

& COLLECTIVE DOPE/JENNA 19:00 STRAATRIJK JALONEN — BEAT ‘I JUST WISH TO FEEL YOU’

DO 21 VR 22 ZA 23

FABULEUS, HETPALEIS & MOUSSEM/ 20:30 RADOUAN MRIZIGA — 8.2 (14+)

DI 26

19:15

DI 26

KUNST/WERK/GEORGIA VARDAROU — WHY 20:30 SHOULD IT BE MORE DESIRABLE FOR GREEN FIREBALLS TO EXIST THAN NOT?

WO 27 DO 28 VR 29

TERESA DE KEERSMAEKER 20:00 ROSAS/ANNE BARTÓK/BEETHOVEN/SCHÖNBERG

DO 5

20:30 SONJA JOKINIEMI — HOWL

WO 11 DO 12

20:30 ANNELEEN KEPPENS — MOVEMENT ESSAYS

STUK LABOZAAL

DI 17

20:30 DANA MICHEL — YELLOW TOWEL

STUK LABOZAAL

WO 18 DO 19

20:30 SUAVE/ALICE RIPOLL — CRIA

KUNST/WERK/IGOR SHYSHKO & TALE DOLVEN — PRECARRYUS

INFO & TICKETS: WWW.STUK.BE

STuK

HUIS VOOR DANS, BEELD EN GELUID

STUK STUDIO STUK SOETEZAAL STUK STUDIO STUK SOETEZAAL 30CC/ SCHOUWBURG STUK STUDIO

STUK SOETEZAAL

BEAT ‘I JUST WISH TO FEEL YOU’ & HOWL MET DE STEUN VAN

LUID & IK ZIT HIER MET DE STEUN VAN

V.U.: STEVEN VANDERVELDEN, NAAMSESTRAAT 96, 3000 LEUVEN

28 SEP→DEC 2019

DANS DANCE

Profile for STUK Leuven

STUK Dans september - december 2019  

Ontdek het dansaanbod in STUK voor september-december 2019. Discover the STUK Dance programme for September-December 2019. www.stuk.be

STUK Dans september - december 2019  

Ontdek het dansaanbod in STUK voor september-december 2019. Discover the STUK Dance programme for September-December 2019. www.stuk.be

Advertisement