Page 1

Vi har snakket med bergensartisten Frøder om monsterhiten Stockholm Syndrome, debutkonserten i gymsalen og det kommende albumet. KULTUR SIDE 22

STUDVEST

ONSDAG 27.8. Nr. 19, 2014 Årgang 70 www.studvest.no

Something Something

Innbrudd i hele 2013: 29 Innbrudd så langt i år: 30

Aldri før har så mange iranske

studenter og forskere blitt utvist sofie svanes flem

KOMMENTAR SIDE 3

Foto: INA CHRISTINE EIDE

STUDENT TRUET AV EKSTREMISTER

Foto: JARLE HOVDA MOE

NYHETSPRATEN SIDE 10

VIL PUSTE RASKE MENN I NAKKEN

• UiB har hatt flere innbrudd så langt i år enn i hele 2013. Det har kostet universitetet 800 000 kroner.

Foto: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Kraftig innbruddsøkning • Denne uken trappet universitetet opp vekterinnsatsen på Nygårdshøyden. Studvest fulgte vekterne på jobb. SIDE 4 - 5

KULTUR SIDE 20 - 21

H U L E N I B E R G E N Ø N S K E R D E R E V E L KO M M E N OG PRESENTERER HØSTENS PROGRAM!

BARE EGIL HVITMALT BA R E E G I L BA R E E G I L BA R E E G I L BA R E E G I L

2 8. AU G U ST

CASA STORE P GJERDE MURILO

3 1 . OKTOBER

18. OKTOBER

1 2 . SEPTEMBER

Fu l lt prog r am li g ge r le nge r i n n i av is e n , p å f a c eb o ok o g p å w w w. hu l e n . no


2

27. august 2014

STUDVEST

Grunnlagt i 1945. Studvest er en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter ved ­lærestedene tilknyttet Student­samskipnaden i Bergen.

Ansvarlig redaktør: Kim Arne Hammerstad

Studvest kommer ut hver onsdag i et opplag på 6000, og blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar.

Kulturredaktør: Janne Bjørgan

Studvest arbeider etter reglene i Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis­omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

STUDVEST

Nyhetsredaktør: Sofie Svanes Flem Fotoredaktør: Sesilie Bjørdal Kontakt oss på redaksjonen@studvest.no

Leder.

Arkivfoto: SINDRE SOMMERFELT

Sitert.

– Jeg syns ikke noen bør delta i debatter, arrangere dem eller overvære dem.

Uheldig splittelse NKH sin inntreden i SiB viser at det er på høy tid å få en ny definisjon av hva høyere utdanning egentlig er. I denne utgaven av Studvest

Foto: ALEKSANDER KARLSEN

Komiker Knut Nærum mener at debatter er en uting, og bør opphøre. (Dagbladet)

– Til alle nye studenter, nå er dere endelig bergensere.

Foto: JARLE HOVDE MOE

Ordfører Trude Drevland ønsket HiBstudentene velkommen i det nye praktbygget på Kronstad. (BA)

– Det knyter seg i magen når jeg drar inn, men jeg har jo likevel lyst til å være der.

kan du lese at Norges Kreative Høyskole (NKH) er i ferd med å bli en del av Studentskipnaden i Bergen (SiB). Men det er ikke alle NKH-studentene som får lov til å ta del i de godene som et SiB-medlem-skap bringer med seg. Det er nemlig bare de treårige bachelorstudiene ved institusjonen som får ta del i det gode selskap. Dette fordi SiB gjennom samskipnadsloven kun forplikter seg til å ta inn høyskolestudenter, og ikke fagskolestudenter – typisk de toårige utdanningene. Dermed sitter kun journalistikk- og kreativ designstudentene igjen som SiB-medlemmer. Det er bare femti studenter.

Styret i SiB stemte mot at alle

studentene på NKH skulle få bli med, på et prinsippielt grunnlag, med bakgrunn i samskipnadsloven. Problemet med samskipnadsloven er at den ikke er helhetlig nok.

– Utdanningen defineres som

tertiærutdanning, på lik linje med høyskole og universitet, men vi har ikke tilgang til de samme tilbudene, sier Malin Vangsnes, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter til Studvest. Det er et godt argument. Fagskolestudentene har ikke bedre råd enn andre studenter – de er tross alt i akkurat samme livssituasjon som alle andre studenter. En studentsamskipnad skal og bør være for alle studenter, og den forskjellsbehandlingen som samskipnadsloven legger opp til er med på å implisitt stemple noen typer utdanninger som mindre verdt enn andre. Det er noe vi håper blir tatt til etterretning når fagskoleutvalget kommer med sin utredning senere i høst. Fagskolestudentene fortjener de samme rettighetene som alle andre studenter – de er like mye studenter som alle ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen.

Felles for fagene som blir

utestengt er at de i stor grad er praktisk rettet, og at de går over to år. At det er høyere utdanning er det ingen tvil om, all den tid Lånekassen godkjenner det som utdanning, og gir stipend til studentene på lik linje med en hver NLA, Universitets- eller høgskolestudent.

Nestleder.

Mens politiet skryter av fadderukene til UiB og HiB, kan K7 Bulletin denne uken avsløre at fadderuken på NHH har vært preget av pungshot, puppeblotting og sexlek. Det er godt at fortsatt noen tar ansvar for studentenes dårlige omdømme.

Samskipnadsloven berører en

problemstilling som en ser fra vugge til grav i utdanningspolitikken i Norge: Respekten for kreative og praktiske fag er fremdeles for dårlig. Definisjonen av hva høyere utdanning er og skal være er noe en burde sette under debatt i fremtiden. Kreativitet og praktiske fag er noe arbeidsmarkedet skriker etter allerede, og behovet vil bli desto større i fremtiden. Da kan vi ikke ha et lovverk som undertrykker utdanningene som dyrker nettopp slike egenskaper.

Arkivfoto: H. ARNARDÓTTIR

TV2-journalist Fredrik Græsvik om å være i konfliktområder. (BT Magasinet)

– Kommunen fråskriv seg ansvaret for studentane sitt ve og vel.

Foto: SIB

Foto: SESILIE BJØRDAL

VT-leder Tor Sivertsen Prestegard er klar på at det trengs flere studentboliger i Bergen, og at kommunen bør være behjelpelige med dét. (Bergens Tidende)

– Vi stoler på at politiet vil gjøre sin del av jobben. Kommunikasjonsleder Marita Monsen opplyser om at SiB ikke vil sette i verk tiltak i forbindelse med stengingen av Nygårdsparken. (BT)

Veka som gjekk. For å bli fullverdig høskulestudent på Campus Kornstad må du skaffe deg kvite Converse. Slik er det berre.


STUDVEST

27. august 2014

STUDVEST.no/meninger

3

Kommentar. Iranske studenter og forskere kastes ut av Norge. Det minste de har krav på, er en forklaring på hvorfor.

USA åpner opp, Norge lukker dørene SOFIE SVANES FLEM Nyhetsredaktør

– Vi velger Norge, men Norge velger ikke oss. Det sa stipendiat i biologi ved Universitetet i Bergen, Sahba Shafiee, til Studvest før sommeren i forbindelse med en demonstrasjon mot det mange mener er diskriminering av iranere i norsk akademia. Sitatet oppsummerer det som har blitt mange iranske studenter og forskeres møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge. Aldri før har så mange iranske studenter og forskere blitt utvist. Ved NTNU har fem doktorgradsstipendiater og én masterstudent i løpet av våren fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Iranerne – som har fått jobben i sterk konkurranse om stipendiatstillingene – må dermed avslutte forskningsprosjektene sine og forlate landet. Fagmiljøene blir forsinket i viktig forskning og taper både tid og penger. Bakgrunnen for avslagene er et såkalt «akademisk filter» som trådte i kraft i 2011, for å hindre ulovlig kunnskapsoverføring til Iran eller Nord-Korea. Norge er forpliktet ifølge en FN-resolusjon til ikke å overføre teknologi eller kunnskap som kan bidra til å utvikle atomvåpen til disse landene. Selvsagt ønsker vi ikke at personer som er utdannet i Norge i fremtiden skal jobbe med å utvikle atomvåpen for Iran. Det som er problematisk, er Norges strenge tolkning av sanksjonene og de vage definisjonene av hvilke fagområder som rammes. NTNU har rea-

Hver uke tar Studvest et dykk i arkivet for å se hva som skjedde på denne tiden i gamledager.

gert kraftig på utvisningene, og mener prosjektene ikke har noe med sensitiv teknologi å gjøre. Når det i tillegg er snakk om forskning som uansett publiseres og gjøres åpent tilgjengelig for hele verden, synes det merkelig at forskningen stemples som sensitiv. Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som vurderer søknadene og gir råd til UDI. Mens NTNU tydelig har gitt uttrykk for sine vurderinger og hjulpet stipendiatene med å anke avslagene, får vi vite lite om det faglige grunnlaget til PST. Både i avslagene og i media uttaler PST seg bare i generelle formuleringer, og gir ingen forklaring

på hvorfor disse studentene og stipendiatene rammes. Ser vi på enkelthistoriene til forskerne som utvises, blir sakene nesten parodiske. Tilsynelatende identiske saker har fått motsatt utfall; som i sakene til Hamideh Kaffash og Babak Khalagi. Begge to forsker på reduksjon av CO2-utslipp ved samme institutt, og leverte nærmest identiske klager til Utlendingsnemnda. Nå har Khalagi fått opphold, mens Kaffash fikk avslag – uten noen nærmere begrunnelse eller svar på de faglige innsigelsene fra NTNU. En annen iraner, som alt har forlatt landet, er Mahdi Ghane,

som i nesten ett år hadde forsket på vindturbiner til havs ved NTNU da avslaget kom. Ghane klaget på vedtaket, men da han endelig fikk svar på klagen og likevel fikk oppholdstillatelse hadde han allerede fått visum og jobb ved et universitet i Australia. Til andre iranere har han nå følgende råd: Norge bør være sistevalg.

stitusjoner i Norge hardt. Som Ghane selv uttrykte det til Universitetsavisa: – Overraskende nok fikk jeg visum i USA etter én måned og visum i Australia etter to måneder, mens jeg fikk avslag i Norge etter ni måneder, så han til avisa. Dét bør i seg selv være en vekker for norske myndigheter om at noe er riv ruskende galt.

Ghane illustrerer et viktig poeng: Mens USA har åpnet opp for flere iranske studenter, og land som Australia, Nederland og Sveits kaster ut svært få, går utviklingen i Norge motsatt vei. Når UDIs behandlingstid på toppen av det hele er altfor lang, rammer det både forskere og in-

Illustrasjon: SIMEN LANGELAND

Ingen røyk uten ild

Studvest sin lakselus

Nåværende avdelingsdirektør i kommunikasjonsavdelingen ved UiB, Ingar Myking, går knallhardt ut mot røykeforbudet ved universitetet i en artikkel kalt «Youghurtstaten» i august 1990. Han siterer en forarget kvinne i trappen på Studentsenteret: – No har helsefanatikarana greidd å øydelegge miljøet her også, sier den ikke så veldig frem-

Bergens Tidende blir en gang i blant beskyldt for å skrive mye om lakselus. Studvest kan nok beskyldes for å skrive i overkant mye om halvliterens ve og vel. Her fra 2008, da de første varsellampene om at halvliterens død var forestående begynte å blinke. Les også vår glimrende magasinsak

tidsrettede kvinnen. Det er virkelig bra verden går freomver. Studvest, 30. august 1990

om halvliteren fra i vår. Og alle de andre sakene. Studvest 19. august 2004


4

27. august 2014

UNIVERSITETET VIL OVERTA NHH

• Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH) har vært i samtaler om en mulig fusjon. Rektor Frøystein Gjesdal ved NHH bekrefter overfor Bergens Tidende at det har vært møter, men sier at NHH er skeptiske til en sammenslåing. Saken skal diskuteres på styremøtet ved UiB på torsdag. Følg studvest.no for oppdateringer.

Arkivfoto

NYHET

STUDVEST

Rekordmange innbrudd på Høy Nygårdsparken blir stengt og rusmiljøets fremtid er uviss. UiB svarer med å trappe opp sikkerhetstiltakene. Tekst: PETER HATLEBAKK og KARI HOLDCROFT ph@studvest.no, kh@studvest.no

Foto: JARLE HOVDA MOE jhm@studvest.no

– De kommer ikke til å få anledning til å flytte hit siden vi passer på. Rusmiljøet etableres der det selges stoff, og for å gjøre det er misbrukerne avhengig av å være skjult slik de var i parken, sier Fredrik, som er en av vekterne på Universitetet i Bergen (UiB). Antallet vektere er doblet de neste ukene. Studvest spaserte en runde på Nygårdshøyden sammen med Nokas-vekterne Haakon og Fredrik på mandag, den første dagen parken stengt. De erfarne vekterne mener de allerede kan se at stengingen av parken kommer til å ha en effekt på området. – I dag er det mye roligere på Høyden enn det pleier å være. Vanligvis kan man ikke gå ut døren uten å se flere narkomane i området, sier Haakon.

Realfagsbygget mest utsatt Hele universitetet er rammet av kriminaliteten som har utspring i rusmiljøet. I år har Allégaten 55 vært særlig utsatt for innbrudd og hærverk.

NOKAS SOVER ALDRI. Vekteren Fredrik holder oppsyn mellom bøkene på Bibliotek for humaniora. Studvest ble med vekterne på sitt første skift etter at Nygårdsparken stengte

– Dette skyldes arbeid på bygget. Stillas er som trekkplaster for ubudne gjester. Så langt er det cirka 14 innbrudd registrert der. De andre innbruddene er spredt over Høyden, sier UiBs sikkerhetsmogul Tore Reigstad. Med så mange innbrudd allerede i år, blir 2014 sannsynligvis et rekordår. – Jeg tipper vi havner på mellom 40-50 stykker i år, sier Reigstad. Kostnadene ved sikkerhetstiltakene er betydelige. Årets tiltak koster fem millioner kroner. Innbrudd i sommer Psykologisk fakultet ble utsatt for innbrudd i løpet av sommerferien. Flere psykologistudenter

fikk blant annet pensumbøkene sine stjålet. – Det var mange innbrudd. Alt fra skapene ble tatt, hovedsakelig bøker. Jeg ble frastjålet bøker, men jeg har hørt at flere har blitt frastjålet andre personlige eiendeler, forteller psykologistudent Marthe Berg Nyhuus. Nyhuus er ikke overbevist om at nye sikkerhetstiltak kommer til å hjelpe. – Jeg er veldig usikker på hva som kunne vært gjort sikkerhetsmessig, men skulle ønske det kunne komme frem litt klarere informasjon fra universitetet, legger hun til.

Innbrudd ved UiB

Maner til aktsomhet Psykologisk Studentutvalg har

Så mye koster det: ca kr 300 000 I verdier, og ca. kr 500 000 i bygningsskader. Sikkerhetstiltakene ca. 5 mill.

54 49 45

42

Anslag

Livreddende førstehjelp Det har vært fryktet at rusmiljøt vil etablere seg andre steder nær universitetet. Fredrik er ikke overbevist om at det er her miljøet kommer til å bli lokalisert. – Men de forsvinner nok ikke fra bybildet. Jeg har hørt at det var en samling på Danmarks plass i dag på omkring 30-40 mennesker, legger han til. Vekterne har begrensede fullmakter, og forteller at de først og fremst avverger kriminalitet ved å være synlige. Den viktigste jobben er å observere og rapportere. – Men om lag én gang i måneden må vi drive livreddende førstehjelp. Selv om de fleste rusmisbrukerne oppholder seg utenfor vårt område, skjer overdoser også her, forteller Fredrik.

29

30

2013

2014 (per 22. august)

20

20 15

2007

2008

2009

2010

2011

2012


STUDVEST

5

27. august 2014

13 000 IRAN-UNDERSKRIFTER

PUNG OG BLOTTING PÅ FADDERUKE

er Universitetsavisen. Nå er underskriftene overlevert til Stortinget og Statsministerens kontor. Underskriftene protesterer mot utkastelsene av iranske studenter, forskere og fagarbeidere som har fått avslag på oppholdstillatelsen.

aktiviteter på pub-til-pub-runden sto blant annet stimulering av sexstillinger, slikking av krem fra nakne kropper, blotting og bruk av medstudenters punger til shotglass. Aktivitetene møter sterk kritikk i avisen.

• Nesten 13 000 personer har gitt sin signatur til underskriftskampanjen mot diskriminering av iranere i norsk akademia, skriv-

Nye NHH-studenter har blitt skjenket og oppfordret til seksual• isert lek under førstekullsuken, skriver K7 Bulletin. På listen over

VIL LEGGE NED HØYSKOLER

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å legge ned alle høyskolene i Nord-Norge, og heller opprette ett eller to universiteter, skriver avisen Fremover. Statsråden ønsker å gjennomføre dette så snart som mulig. – Vi har fått tydelige signaler fra institusjonene om at de ønsker endringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) til avisen.

yden

FORETREKKER NLA. NLA-studentene Joachim Haaland og Anne Karin Rød, er godt fornøyd med tilbudet på deres skole, men tror flere foretrekker Høgskolen i Bergen.

Derfor «underbooker» NLA Rektor ved NLA Høgskolen forklarer hvorfor hans skole har desidert færrest studenter i forhold til planlagte studieplasser i Bergen. Tekst: ADRIAN BROCH JENSEN abj@studvest.no

Foto: JULIE BJELLAND BUER jbb@studvest.no

Studvest skrev i forrige utgave om overbooking til høyere utdanning, og her kom det frem at mens mange utdanningsinstitusjoner har flere studenter enn studieplasser, har NLA svært mange færre.

mandag.

terkulturell forståelse, er kanskje mer diffust, men det er også et fag NLA er gode på, sier Haaland. Rød påpeker at flere kan synes det er lettere å begynne på Høgskolen i Bergen, fremfor NLA. – Mange søker nok begge steder, men vil helst inn på HiB på grunn av sentrumsnærheten, sier Rød. Gått i en felle Rektor Bjarne Kvam forklarer at skolen har «gått i en felle» når de har fastsatt antall studieplasser. – Siden vi er en privat høgskole har vi ikke et bestemt an-

på papiret, sier Kvam. Han presiserer at NLA for det meste har kvalifiserte søkere hvert semester, og at de aldri tar inn ukvalifiserte studenter for å fylle opp plassene.

Så mye bommet de Oversikt over antall studenter møtt i forhold til planlagte studieplasser. Rødt tall betyr for mange oppmøtte studenter, og grønt tall betyr for få. 2013 175

Dette gir oss ikke akkurat god reklame engasjert seg i sikkerhetssituasjonen. Ann Kristin Meberg, som leder studentutvalget, fremhever det gode samarbeidet med ledelsen.

at eiendelene våre trygt, lå men det blir dumt hvis alle dørene må være stengt, sier hun. Lederen for studentutvalget oppfordrer studentene til å

Om lag én gang i måneden må vi drive livreddende førstehjelp Fredrik, vekter

– Vi samarbeider med administrasjonen, men det er først og fremst de som må ta tak i det. Vi håper på bedre sikkerhetskontroll og at tilgang skal bli nøyere kontrollert, sier Meberg. Psykologistudent Vera Solanik er heller ikke overbevist om at strengere sikkerhetsrutiner er løsningen. – Det hadde vært kjekt å vite

være aktsomme. – Jeg håper at studenter blir mer obs på å lukke dører og ikke putte bosspann i dørene eller legge igjen tingene sine. Vi oppfordrer folk om å anmelde tyverier slik av vi kan få oversikt over hva som har skjedd og hva veien videre kan bli, sier Meberg.

Bjarne Kvam, rektor ved NLA Høgskolen

– Dette gir oss ikke akkurat god reklame, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam. I fjor hadde høgskolen 408 færre studenter enn planlagte studieplasser. Dette er et tall som har økt jevnlig de siste fire årene, fra 82 i 2010, 186 i 2011 og 233 i 2012. Til sammen har skolen cirka 1600 studenter. – Mange foretrekker nok HiB NLA-studentene Joachim Haaland og Anne Karin Rød, mener skolen har et godt rykte, og at tallene må ha en annen forklaring. – Jeg har jobbet med rekruttering i flere år, og har inntrykk av at særlig lærerutdanningen har en høy status. Vårt fag, in-

88

tall finansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet (KD), slik som de offentlige utdanningsinstitusjonene. Vi får i stedet en rund sum % som vi styrer selv, sier Kvam. Tar tak i problemet Han forteller at NLA har vært dårlige til å beregne antall studieplasser når de rapporterer dette inn, men siden dette ikke har noen reell betydning for KD har de ikke fått noen tilbakemelding på det, noe som har gjort det lett for dem å fortsette med feilberegningene. – Vi har imidlertid begynt å ta tak i denne problemstillingen nå, siden det ser veldig dårlig ut

19 UiB

HiB

12

16

NLA NHH NDH HBB

408


6

27. august 2014

STUDVEST

NYHET

250 studenter Ett år skiller studiene til Ola og Tarjei. På grunn av det får ikke Ola tilgang til SiB sine velferdstilbud. Tekst: ANNE SOFIE LID BERGVALL aslb@studvest.no

Foto: JONAS J. EIAN jje@studvest.no

Arkivfoto: JARLE HOVDA MOE

Fra og med dette semesteret får bachelorstudentene ved Norges Kreative Høyskole (NKH) bli medlem i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). De andre studentene, som tar toårig fagskole, får derimot ikke ta del i studentvelferden. Leder for Studentunionen Campus Kristiania, Hanne Dåvøy, er ikke fornøyd med ordningen. – Det er kjempeflott at noen studenter får muligheten til å delta i studentvelferden, men mange føler seg ekskludert, sier hun.

TRYKK. SiBs tannlegekontor på Årstad har lang ventetid, og tannlegene jobber ettermiddag og kveld fordi trykket er så stort.

Åpner nytt tannlegekontor Kapasiteten hos SiBs tannleger og leger er sprengt. Et nytt legesenter på Danmarks plass kan bli redningen. Tekst: SOFIE SVANES FLEM ssf@studvest.no

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har lenge ønsket å utvide helsetilbudet til studenter. Nå har SiB skrevet under på kontrakt med eieren av Solheims-

gaten 23 på Danmarks plass. Her skal det åpnes tannlege- og legekontorer for studenter. – Her blir det to nye tannleger og tre fastleger for studenter. Vi er i gang med å legge lokalene til rette, og forhåpentligvis er det klart tidlig i 2015, sier Hege Råkil, direktør for Helse og veiledning i SiB. Det nye kontoret kommer godt med. Ifølge nettsidene til SiBs tannlegekontor på Årstad er det i dag åtte til ti ukers ventetid for vanlig tannbehandling.

Også Legene på Høyden har opplevd stor pågang, og fastlegene har ikke plass til nye studenter på listene. – På tannlegekontorene er det nå behandling både på ettermiddag og kveld, fordi trykket er så stort. Studentene har behov for tannlegehjelp og bruker oss i stor grad, og vi har lenge forsøkt å finne løsninger for bedring av kapasiteten, sier Råkil.

Juksesak i lagmannsretten Martin Seglen Baadshaug ble utvist etter anklager om juks, men saksøkte UiB. Nå er saken til behandling i lagmannsretten. Tekst: PETER HATLEBAKK ph@studvest.no

Den mye omtalte «juksesaken» startet da jusstudenten la igjen et puggeark på pulten i

eksamenslokalet forut for bokkontroll, en halv time før eksamensstart. Det førte til annullering av eksamen og utvisning fra Universitetet i Bergen (UiB) i et halvt år. Baadshaug godtok ikke utvisningen, og saksøkte UiB. Etter at studenten tapte og anket første rettsrunde, startet en ny behandling denne uken i Gulating Lagmannsrett. Universitets- og høgskoleloven

gir hjemmel til å utvise studenter som har urettmessige hjelpemidler med under eksamen. Rettstvisten har derfor i hovedsak dreid seg om eksamen var i gang under bokkontrollen – altså når eksamensvaktene kontrollerer studentenes hjelpemidler . Dommen er ventet om fire uker. Les mer på STUDVEST.no

Vindus-shopperne Det er bare studenter som tar universitets- eller høyskoleutdannning som har lovfestet rett til studentvelferdstilbud. Avdelingsdirektør ved NKH, Axel Eikner, sier administrasjonen har jobbet lenge for å gi fagskolestudentene tilgang til SiB. – Da Norges Kreative Fagskole fikk status som høyskole i fjor var det naturlig at bachelorstudentene skulle få tilgang til SiB, men vi har jobbet i flere år for at studentene på fagnivået skulle få det samme tilbudet, sier han. Nå har kun de rundt 50 bachelorstudentene tilgang til SiB sine velferdsgoder. Resten er avhengig av kommersielle tilbud. – Vi har prøvd så godt vi kan å legge opp et alternativt tilbud, men fagskolestudentene må ta i bruk kommersielle treningssentre, finne hybel på det private markedet og vi har kun et begrenset alternativ til helsetjenestene til SiB, sier Eikner. Studentleder Dåvøy er selv fagskolestudent, og mener skillet har skapt stor forvirring blant studentene. – I fjor trodde studentene at hele skolen skulle bli inkludert i SiB. Når vi som fagskolestudenter ikke anerkjennes som studenter mister vi mange fordeler. – Prinsipiell avgjørelse Studentsamskipnadene bestemmer selv om de ønsker å gi

ULIKE TILBUD. Bachelorstudent Tarjei Riskild og fagsko

velferdstilbud også til studenter ved fagskolene. Administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen, sier SiB-styret stemte nei på prinsipielt grunnlag. – Styret bestemte for noen år siden at vi skal forholde oss til studentsamskipnadsloven. Jeg forstår at fagskolestudentene kan ha de samme behovene som andre studenter, men studentvelferd er allerede et knapphetsgode. Vi har tatt inn dem vi har plikt til å ta inn, sier direktøren.


STUDVEST

7

27. august 2014

NYHET

på NKH ekskludert fra SiB Får ikke ta master Studenter som går toårig fagutdanning i Norge og tar siste året av en bachelorgrad i utlandet, kan ikke ta master i Norge.

olestudent Ola Kosberg går på samme skole, men får ikke ta i bruk de samme tilbudene. - Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke kan trene på SiB som alle andre studenter, sier Kosberg.

Vil ha like rettigheter I fjor nedsatte den rødgrønne regjeringen et fagskoleutvalg som skal vurdere rammebetingelsene for fagskoleutdanninger. Malin Vangsnes er leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter og studentrepresentanten i utvalget. Hun ønsker å heve statusen til studenter ved fagskolene. – Til nå har det ikke vært en helhetlig politikk på fagskolesektoren. Utdanningen defineres som tertiærutdan-

ning, på lik linje med høyskole og universitet, men vi har ikke tilgang til de samme tilbudene. Alle studenter skal ha like rettigheter, og den solidariteten som finnes innenfor studentbevegelsen burde også gjelde for fagskolestudentene. Usikker på konklusjon Fagskoleutvalget har frist til desember å komme med sin rapport. Denne skal siden opp til vurdering i Kunnskapsdepartementet (KD). Bjørn Haugstad,

statssekretær i KD, ønsker ikke å uttale seg i forkant om hvilke tiltak departementet evetuelt vil gjøre. – Vi er klare over problemstillingen. Når rapporten er klar vil vi vurdere eventuelt hvilke endringer som skal gjøres, sier han. SiB-direktør Per Kristian Knutsen ønsker en klargjøring fra Kunnskapsdepartementet om retningslinjene for fagskolestudenter. – Om fagskolestudenter blir inkludert i studentsamskipnad-

sloven har vi plikt til å ta dem inn. Om utvalget konkluderer med å heller myke opp regelverket, vil vi ta den diskusjonen igjen i styret, sier han.

STUDENTSAMSKIPNADSLOVEN:

• Gir studenter ved høyskole- og universitetsutdannelser lovfestet rett til studentvelferdsgoder. • En studentsamskipnad er pliktet å inkludere alle studenter ved disse utdanningene.

Fagskolepoeng teller nemlig ikke som studiepoeng ved høyskoler og universitet i Norge. – Fagskoleutdanninger er mer rettet mot behovene i arbeidsmarkedet, men flere aktører i arbeidslivet og i fagskolene mener det er naturlig at man skal kunne bruke studiepoeng, sier leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Malin Vangsnes. Hun mener akademia er en bremsekloss i denne utviklingen. – Jeg har hørt argumenter som at det vil utvanne studiepoengordningen, eller det vil føre til lavere kvalitet i utdanningene. Det er en frykt for noe som ikke kommer til å skje, men det er ingen som tør å rokke ved akademia og utfordre dem i debatten. På Høgskolen i Bergen (HiB) kan studenter med fagskole begynne på andre året på noen ingeniørstudier. Prorektor Bjørg Kristin Selvik mener en heller må se på nivå og innhold heller enn studiepoeng. – Jeg synes ikke det er rett å snakke om fagskoleutdanning som en mindreverdig utdanning, men vi må kunne snakke om at utdanninger er ulike, har ulikt innhold og bygger på ulikt grunnlag. Vi har behov for mange typer utdanning. Så bør vi selvsagt se på hvordan overgangsordninger kan lages, sier hun.

FAGSKOLER:

• Tilbyr utdanning etter videregående på mellom 6 måneder og 2 år. • Har ikke krav om å drive med forskning eller ha vitenskapelig ansatte. • På en 2-årig fagskoleutdannelse ved NKH kan man ta ett år i utlandet og få bachelor. • Studentene har krav på godt læringsmiljø, men ikke studentvelferdsgoder. Dette er opp til den enkelte studentsamskipnad.


8

27. august 2014

STUDVEST

NYHET

URETTFERDIG. Lærerstudenten Andrine Faleide syns hun og studentene ved Møllendalsveien faller mellom to stoler når HiB splitter undervisningen på det to studiestedene.

Får ikke flytte inn på Kronstad Tirsdag ble den første forelesningen holdt ved Høgskolen i Bergens nye lokaler, men ikke alle får plass i det påkostede nybygget. Tekst: LARS EIVIND MÅSEIDE lem@studvest.no Foto: SIMEN AUGUSTIN

sa@studvest.no

– Det er merkelig at når man bygger ny skole at man ikke får plass til alle sammen. Selv om det er bra at man har fått nye lokaler på Kronstad så har det feilet litt, sier lærerstudenten Andrine Faleide. Hun har – sammen med 1200 studenter og ansatte ved Høgskolen i Bergen (HiB) – blitt plassert i høgskolens leide lokaler i Møllendalsveien. Dette til tross for at nybygget skulle samle hele HiB til en campus. – Det er veldig dumt at ikke alle får plass i nybygget på Kronstad, i det minste at hele fagmiljøet er på samme bygg.

Jeg ville heller hatt all undervisning på Møllendalsveien enn litt her og der slik det blir nå, sier Faleide. – Blir deprimert Kristin Hinna, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HiB, synes det er uheldig at fagmiljøene splittes på denne måten. – Vi har vært veldig uheldig. Det er jo de kollegaene som rett og slett blir litt deprimert når de ser alle dem som får være på Kronstad når de selv er i Møllendalsveien. Det blir en tidstyv for

studenter. Rektor ved høgskolen, Ole-Gunnar Søgnen, synes det er beklagelig at ikke alle får plass på nybygget. – HiB har vokst så raskt de siste ti årene at det ikke er plass til alle på Kronstad. Målet var å samle Høgskolen, og det er litt sårt at det ikke blir slik. Det er et skår i gleden, men ingen katastrofe. Uansett vil det være bedre enn tidligere da vi hadde fem studiesteder, mener han. – Vanskelig avgjørelse Han mener likevel ikke at høgskolen har splittet fagmiljøene,

Målet var å samle Høgskolen på Kronstad, og det er litt sårt at det ikke blir slik Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved HiB

oss fordi vi må bevege oss mye mellom de to byggene, sier hun til NRK Hordaland. Lokalene på Kronstad var i utgangspunktet bygd for 4500 studenter, men skal i høst huse hele 6000 nye og gamle HiB-

men har forståelse for dem som føler seg utestengt. – Det var en vanskelig avgjørelse å velge ut hvem som skal holde til i Møllendalsveien, og jeg skjønner at dette er vanskelig for blant annet lærerut-

danningen der fagseksjonene er mer integrert enn ellers, forteller rektoren. Fagmiljøansvarlig i Studentparlamentet ved HiB, Hege Mari Støfring, er positiv til det nye høgskolebygget, men ser klare mangler med dagens løsning. – Det oppfattes som skikkelig kjipt av mange. Høgskolen var mer splittet før, men de som havner på Møllendalsveien blir litt glemt og havner i sin egen faglige boble. Dermed får man ikke en tilhørighet til studieplassen og det blir vanskelig med samarbeid på tvers av skolebyggene, mener Støfring, som også er lærerstudent ved HiB. Lite eller ingenting HiB-rektoren ser utfordringene med at bygget er for lite, men frykter det ikke ville blitt noe bygg i det hele tatt om skolen hadde søkt om mer støtte. – Kronstad er en stor investering for staten, og beslutningen om oppstart satt langt

inne på grunn av høye kostnader. Hadde vi stått for hardt på og forlangt et enda større bygg hadde det vært vanskeligere å få politisk gjennomslag. I tillegg vil et tilleggsbygg på Kronstad («Nordtomten», journ. anm.) kunne romme alle studenter og ansatte som i dag er i Møllendalsveien, forteller Søgnen.

NYBYGGET PÅ KRONSTAD

• Kostet rundt 2,56 milliarder kroner. • Bygget er på 51 000 kvadratmeter. • Huser 6000 studenter og 550 ansatte. • Planleggingen av bygget startet i 1994. • Har «Nordtomten» til rådighet, men mangler støtte fra Kunnskapsdepartementet. Kilde: hib.no


Du lærer noe nytt hver dag. Hos Humac får du 10 % studentrabatt på Mac og iPad.* I tillegg gir vi deg 50 % studentrabatt på Office 365.**

Humac Lagunen Storsenter | Humac Åsane Storsenter 23 40 70 00 | humac.no TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved. * Rabatt på Mac og iPad krever dokumentasjon av skolebevis/semesterkort. Rabatten gjelder ikke på Mac Pro. ** Rabatt på Office 365 gjelder varenr: QQ2-00074 MS Office 365 Personal/NO 1-bruker. Vi tar forbehold om utsolgte varer, pris- og trykkfeil. Rabattene gjelder tom. 30. september 2014, eller så lenge lageret rekker. Gjelder ikke ved kjøp på web.


10

27. august 2014

STUDVEST

NYHETSPRATEN

Kjemper for kurderne

SINT. Leder for Kurdisk studentunion, Veman Linevai, har ingenting til overs for IS sine herjinger. – De er barbarer med en brutal tankegang. Man må se det med egne øyne, sier hun.

Veman Linevai

Alder: 27 år. Yrke: Master i religionsvitenskap ved UiB. Aktuell: Leder for Kurdisk Studentunion og ble drapstruet av ekstreme islamister på Facebook i etterkant av demonstrasjonen mot IS.

Jeg tror at vi kan overvinne dette. Det er realistisk

Veman Linevai har akkurat kommer tilbake til Norge etter å ha vært i Kurdistan. – Jeg har sett grusomheten med egne øyne, sier hun. Tekst og foto: INA CHRISTINE EIDE ice@studvest.no

I forbindelse med en demonstrasjon i helgen fikk du tilsendt en drapstrussel på Facebook. Hvordan opplevde du trusselen? Det var ubegagelig, men jeg er ikke redd. Andre medier har overdrevet litt, jeg hadde forventet at de skulle skrive om demonstrasjonen. Hele min nasjon er under trussel. Jeg er mer redd for kvinner og barn som er i området, fordi de ikke kan forsvare seg. Jeg er bare én av seks millioner kurdere som er under trussel, og det har ikke skjedd meg noe. De må bare komme med så mange trusler de vil, for det gir meg mer styrke. Hvordan er situasjonen blant kurderne nå? Det er omtrendt en million mennesker som trenger livsnødvendig militær- og humanitær nødhjelp. Jeg har besøkt hundrevis

av dem, barn og kvinner som bor i gatene og trenger hjelp. Jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle historien til hver og en av dem, men det kan jeg ikke. Jeg håper at nordmenn reiser ned og ser situasjonen slik den er, for det er så mange forferdelige ting som skjer der.

byer, og har sett grusomheten med egne øyne. Mennesker var forbrent i ansiktet etter å ha gått fra fjell til fjell i 45 varmegrader, uten mat og drikke. Jeg glemmer aldri ansiktene deres.

reise, fikk jeg vite at han og familien hans hadde blitt arrestert. Familien bodde i en muslimsk landsby, som beskyttet dem, men noen må ha spionert på dem, og deretter arrestert dem.

Har du en oppfordring til Norge og nordmenn? Staten Norge har ikke sendt nødhjelp, men humanitære organisasjoner i Norge har bidratt. Norge er kjent for sitt humanitære arbeid, men jeg håper de sender militær støtte også. IS er ikke bare en fare for Kurdistan, men for hele verden. Hadde de hatt militærfly og våpen, kunne kurderne forsvart seg selv i stor grad. Nå har de så og si ingenting, og trenger derfor hjelp fra andre land. USA og England har allerede sendt militær støtte, og jeg vil at Norge og andre europeiske land følger etter.

Hva tenker du om situasjonen fremover? Jeg tror at vi kan overvinne dette. Det er realistisk. Jeg tror vi får mer støtte, men det må skje noe nå. Media serverer ulike versjoner, men jeg har sett kampene med egne øyne, og vet hvordan det faktisk er. Det verste jeg har opplevd er at noen terrorister som ikke har noen tilhøringhet til Kurdistan, eller hele området, skal bestemme over mitt folk. De holder kvinner som slaver, og tvinger mennesker til å konvertere til deres nye religion. IS har ingen tilhøringhet til noen religion. Hvilken religion gir tillatelse til å slakte barn, holde kvinner som slaver eller selge dem?

Hvordan er det å være her i Norge? Jeg kom nettopp hjem fra et to og en halv måned langt opphold der nede nå. Jeg skulle egentlig på ferie for å besøke venner og familie, men det ble ikke noe ferie. Jeg besøkte seks-syv lands-

Har du mange du kjenner i området? Ja, men jeg har mistet kontakten med mange. Jeg hadde kontakt med en venn, som jeg snakket med på telefon både dag og natt. Dagen før jeg skulle

Vil du reise ned igjen? Ja! Jeg har sagt til en venninne at hvis hun ikke hører fra meg, er jeg der nede. Situasjonen er fortsatt kritisk, og mennesker dør. Ingen vil snakke om de landene som støtter IS. Tyrkia er ett av dem, også Syria som har støttet IS fra dag èn, men det kommer ikke frem i media. Kurdere er et fredelig folk og har prøvd å løse konflikter med dialog og fredelige samtaler. Det er ikke mulig mot terrorister. Da jeg var der nede prøvde jeg å skaffe meg våpen, for å beskytte meg selv. Vi er nødt til å bære våpen. Jeg har likevel en fremtid i Norge, og skal gjøre ferdig studiene mine så fort som mulig, så drar jeg tilbake. Jeg vil bidra meg noe. Jeg kommer til å fortsette med dette resten av livet mitt.

Har du tips til personer vi kan snakke med? tips@studvest.no


Mandag 01.sep kl. 18.45

Torsdag 04.sep kl. 18.00

Auditoriet | Gratis

Alver | Gratis

BT Allmenningen: #Bergensdebatten Tirsdag 02.sep kl. 19.00

En indre reise Zinken Hopp | 150,-

Åpent debattmøte om smart strømnett Torsdag 04.sep kl. 18.30

Helsekommunikasjon og digitale medier

Tirsdag 02.sep kl. 19.00

Zinken Hopp | 155,-

Auditoriet | 75,-

Effektivt og funksjonelt dagskurs for par

Ut med språket!

Tirsdag 02.sep kl. 19.00

Prosalong: Er du tilregnelig? Olav H. Hauge | Gratis

Tirsdag 02.sep kl. 20.30

LittQuiz

Lørdag 06.sep kl. 10.00

Zinken Hopp | 1950,– (per par)

Lørdag 06.sep kl. 11.00

Lillelørdag: Litteraturkafé Zinken Hopp | 30,-

Boksalongen | 40,-

Onsdag 03.sep kl. 19.00

Naturlig onsdag: Atomkraft - plutselig trygt?

Onsdag 03.sep kl. 19.00

Dramatiske samtaler: Teater, terror og tabu

FÅ INN DIN ANNONSE HER! Nå ut til 30 000 studenter på papir og på nett.

Boksalongen | Gratis/30,-

- med Jens-Martin Eriksen og Geir Gulliksen Olav H. Hauge | 75/45,-

Østre Skostredet 5-7 litthusbergen.no

KODE 1: Bård Breivik, Helix 18 m. © Bård Breivik / BONO 2014 Foto: Dag Fosse / KODE

Send en epost til annonse@studvest.no, eller ring Stian Dahle på 98 04 15 00

Gratis hver t for stude nter orsda g i KOD Åpnin gstide E r Kuns t-

og ku

nsthis

tories

tuden

t

er går Perio alltid d gratis Perio e: 15.5.–31 i KOD E .8. 20 de: 1.9 14 All .–15.5 Husk e dag . 2015 å ta m er kl. ed stu kl. 11– 11– dentb 16. St evise engt m 17 t! andag er

Vil du prøve noe nytt? Gratis nybegynnerkurs i rugby for jenter/kvinner Sted: Gyldenpris kunstgressbane (adr: Lien 85) Dato: Lørdag 30. august kl. 11.00-14.00 BSI Rugby kan nås på Facebook og på rugby@bsi.no

FREDAG 29.AUGUST

SMAKING & QUIZ 19.00 LOGEN

Foredrag med Ingvild Tennfjord Smaking og møte med vinmakere fra hele verden. Kom og lær mer om vin. STUDENTPRIS 475,-

www.bergenvinfest.no


12

27. august 2014

DEBATT TWITRA YTRINGAR Maren Skolem @gietlitevink De andre på holdeplassen har kledd seg for høljregnet. Jeg, derimot, hørte på Beach Boys da jeg kledde på meg, så jeg er klar for tropevær. Elisabeth Iskrem P @elisabethicp Hver gang Jenny Skavland sier “tom for fuel” og “jepp, full pupp” i den OneCall/ kino-reklamen kjenner jeg hjernen vri seg i smerte. Tomas Nesse @nessalaiassen Lykke til, alle HFstudenter. Om 2 år er du SVstudent, og om 7 år jobber du for staten. Ingrid Hovland Holm @IngHovland - Altså, vi trener jo for å leve lengre. - Ikke se på meg, jeg kjøper bare det der kortet på @SiBergen hvert semester.

Françoise @IngriUtenD «Student til Gardermoen.» «Student er bare til og med 30 år.» JEG ER TJUENI I FIRE MÅNEDER TIL, TAKK. Fnys. Malin Pedersen @MalinPedersen1 Til alle som ser meg i dag, er Fadderuke. Går ikke sånn til vanlig

STUDVEST.no/meninger

Her finner du leder­artikler, kronikker, kommentarer og ­leserdebatt Frist for leserinnlegg fredag kl 16

Velkommen til Universitetet! STUDIEKVALITET ODDRUN SAMDAL og DAG RUNE OLSEN VISEREKTOR FOR UTDANNING OG REKTOR VED UIB

Først, hjarteleg velkomne til alle som er nye studentar på Universitetet i Bergen! Vi håper de alt er komne godt i gang med studiearbeidet og synest de har fått ein god start og velkomst. Det er mange som har arbeidd for at alle dei nye studentane skal få ei solid første innføring til studielivet ved UiB – både fagleg og sosialt. Takk til alle studentar som har bidratt som faddrar og faddervakter og ei særleg takk til dykk som har tatt leiaransvar gjennom fadderstyrer, faddervaktstyre og som fadderkoordinator. Som faglege leiarar for

institusjonen er vi svært godt nøgde med innsatsen dykkar. Alle tilbakemeldingar både frå dei som har deltatt og frå byen for øvrig (dvs bebuarar, aviser og politiet) påpeikar det gode arbeidet ved at studentane har hatt ei god og intens startveke på Høyden og i byen, med god balanse mellom faglege og sosiale aktivitetar og utan at det sosiale har tatt overhand og forstyrra byen. Dermed har de klart å nå målet med fadderveka, og det er vi svært glade for og stolte over! Hjarteleg velkomne tilbake til alle dykk studentar som ikkje lenger er nye. Vi håper både nye og gamle studentar er motiverte for hard og aktiv innsats i studieåret som no er starta. Ta utfordringa som NOKUT-direktør Terje Mørland og nestleiar i

Studentparlamentet Susann Strømvåg ga i forrige nummer av Studvest om å stille krav til oss som utdanningsinstitusjon. Vi er klare til å levere og vi vil kontinuerleg jobbe for å følgje opp studentane på en best mogleg måte gjennom rettleiing og gode læringsrammer. God læring skjer i samspel mellom studentane, undervisarane og rammefaktorane vi tilbyr, der vi alle må innfri krav og forventningar. Det avgjerande er at forventningane er tydelege og passe omfattande (verken for få og lette eller for mange og uoverkommelege). For å gi god utdanningskvalitet og sikre god kompetanse til samfunnslivet er det som Mørland påpeikar viktig å kommunisere forventningar; frå student til undervisar, frå undervisar til student og frå student

og undervisar til institusjonen. Men det avgjerande er sjølvsagt å innfri forventningane, og som institusjon vil vi jobbe hardt for å nettopp innfri forventningane du som student har til oss. Utfordringa til deg som student er den samme. Jobb hardt, gi oss innspel på kor vi som institusjon kan utvikle oss og bruk tid på studiane dine og på læringsdialog med dine medstudentar! Lukke til med studiet ditt!

arbeid som eg har store forventningar til. Det er behov for at ein større del av finansieringa kjem som basisfinansiering og at mindre kjem etter at studiepoenga er produsert, som resultatbasert finansiering. Eit slikt system vil gi institusjonane tryggare råmer og vil føra til mindre fokus på å få flest mogleg gjennom, raskast mogleg. Som på alle andre felt er nøkkelen til suksess at ein satsar heilskapleg. Verken oppussing av bygg, ny finansieringsmodell eller god studiefinansiering er åleine nøkkelen til kunnskapshuset, det er fyrst når grunnmuren er bygd, veggane reist, og taket tett att ein kan snakka om resultat.

Debattane om kunnskap omhandlar ofte grunnskulen, av god grunn, den er essensiell for å byggja fundamentet i kunnskapssamfunnet. Likevel er det avgjerande at UH-sektoren også vert løfta fram, både i debattar men også i statsbudsjettet. Samanlikna med mange andre land leverer ikkje Noreg så godt som ein skal kunne forvente. Skal kunnskap erstatte oljen trengs det ei storstilt satsing, jo før denne kjem jo betre vil det vera og jo tidlegare vil denne satsinga gi dei resultat som ein ynskjer. Regjeringa har no høve til å leggje fram det som for all framtid vil verte hugsa som kunnskapsbudsjettet – me ventar i spenning.

Er du klar til å satse, Torbjørn? STUDENTPOLITIKK TOMMY AARETHUN

Henrik Hylland U @henrikhu Hørt i køen på Fagernes Yacht Klubb: “Jeg klinte med Håkon Njøten på ungdomsskolen.”

STUDVEST

LEIAR AV STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I BERGEN

«Kunnskap er framtidas olje» har statsministar Erna Solberg sagt ved fleire høve. Eg har ei klar forventing om at den blå-blå regjeringa leverer på kunnskapsfeltet når dei legg fram statsbudsjettet 8. oktober. Elles er ikkje utsagnet til statsministaren verdt blekket det er skrive med. Det er avgjerande at studentvelferd får eit løft – men trongen er også enorm for ei satsing på andre områder i sektoren. Etterslepet på bygningar i universitets- og høgskulesektoren er enormt, for enormt til at insti-

tusjonane kan handtera det over eigne budsjett. Ved Universitetet i Bergen er etterslepet på bygningsmassen kring 2,5 milliardar kroner – dette er summar som dei fleste av oss ikkje forstår omfanget av. I tillegg har ein eit finansieringssystem i høgare utdanning som ikkje gjev dei resultata som ein ynskja når dette tredde i kraft frå og med budsjettåret 2003. Det er fleire store prosessar på gang i sektoren som forhåpentlegvis vil føra til utvikling i retning av det betre. Etter å ha lagt ned eit raudgrønt finansieringsutval oppretta den blåblå regjeringa eit nytt, som skal legga fram sin rapport rundt årsskiftet 2014/2015. Dette er eit

Dag Rune Olsen @UiBrector_Olsen I løpet av en liten formiddagstime: pro­f. Atakan om vulkanen Bardarbunga i BT og prof. Vikør om konflikt i Midtøsten i TV2. #vivilformidle Hanneline @HanneMadeline Fint med fadderuke og å bli kjent med nye mennesker og sånt altså, problemet er bare at jeg verken husker hva de heter eller åssen de ser ut malin kristiansen @aprilsnarr Fadderuke, lørdag og festligheter. Men ingen mystoryer? Vennelaus på Snapchat

NOE PÅ HJERTET?

Har du sterke meninger er det rom for leserbrev og kronikker. Les flere meninger på studvest.no


STUDVEST

13

27. august 2014

Leserinnlegg: Maks 2500 tegn inkl. mellomrom. Kronikk: Maks 4500 tegn inkl. mellomrom. Innleveringsfrist er fredag kl. 1600. Skriv til debatt@studvest.no, og legg ved et portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte tekster, samt å publisere innleggene på studvest.no.

Studietiden handler om så mye mer FRIVILLIGHET VILDE MELVIK LOKALLAGSLEDER FOR SPIRE BERGEN

Det nye semesteret tar over for sommeren og studentene gjør på nytt sitt inntog på universiteter og høyskoler. For noen er studietilværelsen et velkjent liv, mens for andre er dette det første kapittelet i en ny periode av livet. Uansett kommer mange til skolen med ambisjoner om å gjøre det bra på studiet sitt og forhåpentligvis komme ut i andre enden utstudert og klar for arbeidslivet. Det er prisverdig å ønske å være flink student, men det er viktig å huske på at det ikke nødvendigvis er på lesesalen man tilegner seg den nyttigste lærdommen. Pensumbøker lærer deg for eksempel ikke hvordan du kan anvende kunnskapen i

praksis eller gir deg erfaringen for å klare deg som arbeidstaker. Derfor er det så viktig at du finner noe å engasjere deg i også utenfor studiene. Det er nettopp dette engasjementet som gjør deg til student og ikke bare studerende. Det å ha andre aktiviteter ved siden av studiet har alltid vært en selvfølge for meg. Det finnes så mye å engasjere seg i, og det er ikke alltid pensumbøkene vinner oppmerksomheten min i hverdagen. Likevel har mitt engasjement gjort meg mer fokusert og ivrig når det kommer til studiene mine, ved at jeg har kunnet tilegne meg kunnskap gjennom praktisk arbeid, samarbeid og ved å få nye perspektiver på fagstoffet. For ikke å glemme at jeg har lært meg å disponere tiden min godt. En av flere fordeler ved å være engasjert i en organisasjon er erfaringene du selv opp-

arbeider deg, som du kan dra nytte av resten av livet. Du lærer mye om samarbeid og du får definitivt prøvd deg på ting du ikke har gjort før. Men kanskje minst like viktig er følelsen av at du er med på noe større enn deg selv. Akkurat denne følelsen er det som motiverer mange unge mennesker til å bruke mye av fritiden sin i organisasjonen jeg er med i: miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Hva er det som forårsaker urettferdighet i verden? Hva er årsaken til at nesten en milliard mennesker lever i sult selv om vi har mer enn nok mat til å dekke behovene til hele jordens befolkning? Hvorfor slipper rike land unna med å ikke gjøre nok for å forhindre klimaendringer samtidig som det er de fattigste som lider mest? Hvorfor blir de rikeste alltid rikere mens de fattigste må kjempe for å overleve? Hvorfor trumfer alltid ønsket om raske

penger hensynet til miljø og natur? Og ikke minst: hva kan vi gjøre for å endre det? Disse og mange andre spørsmål jobber de aktive i Spire med. Vi ønsker både å spre kunnskap og informasjon til så mange som mulig om viktige temaer knyttet til utvikling og miljø, samtidig som vi vil endre politikken som forårsaker problemene. Som engasjert i Spire kan man gjøre utrolig mye spennende og bruke evnene sine på de måtene som engasjerer mest. Man kan for eksempel delta på internasjonale klimaforhandlinger, eller jobbe for at det lokale kommunestyret innfører mer miljøvennlig politikk. Man kan jobbe for å innføre kjøttfrie mandager i universitetskantinen, arrangere filmkvelder og debatter, lage fotoutstilling, ha matlagingskurs med bærekraftige råvarer, skrive blogginnlegg, arrangere konserter, gjennomføre aksjo-

ner og skrive leserinnlegg i avisene. Spire er en organisasjon det er lett å bli kjent med, og hvor man raskt kan påvirke. Man kan prøve seg som lokallagskasserer, utvikle lederegenskapene sine, eller bare få en arena hvor man kan gjennomføre ideene man har. Man får også et sted å treffe andre som deler de samme interessene som en selv. Organisasjonserfaring som den du får i Spire kan ofte være det som gjør at du skiller deg ut blant de andre søkerne til drømmejobben. Men enda viktigere er det at du får lære mer om både deg selv og om verden, og kanskje også får minner og venner for livet. Spire har lokallag i Bergen, og vi begynner med å ha et åpent møte for alle nysgjerrige torsdag 28.august klokken 16.30 i Nygårdsgaten 1B. Jeg håper du har lyst til å bli med!

Studenter reiser billigere Er du student, får du gode rabatter hos oss. Barn reiser gratis i følge med voksne ( ett barn pr voksen ). Flybussen kjører uansett - hverdag og høytid. Avgang hvert 15 minutt. Detaljer om priser, rabatter og avganger finner du på flybussen.no/bergen

PÅLITELIG - RASK - RIMELIG


CC: 50

,-

Ikke g책 glipp av

STUDENT

KAMPEN

Sted:

T E R E T R A V K

30. august k

l 21.00

STUDENTO RGANISASJ ONENE i BERGEN k lage den kul onkurrerer om 책 este baren, m ed det kuleste TE

MAET!

facebook.com/kvarteret


Studentenes storebror


16

STOREBROR LEDER AN. Både Anders (i dag 27), Erlend (24) og Gjermund (22) Kvernmo Langset er studentpolitikere, Erlend og Gjermund i henholdsvis Volda og Ålesund. Her har brødrene fått medaljer etter en sesong med barneidrett.

Foto: PRIVAT

Foto: PRIVAT

Rastløs studentlobbyist

PÅ HYTTA. Familien Kvernmo Langset har hytte ved et fjellvann, og Langset er glad i å være på sjøen og fiske.

Før studentsjef Anders Kvernmo Langset sender ut en ny pressemelding om norsk studentpolitikk, kjører han en DN-test: Vil Dagens Næringsliv le av dette? som det en gang var, og nå tenker vi mer om høyere utdanning som ett felt.

SOFIE SVANES FLEM Tekst

Øyvind S. Stokke-Zahl Foto

ssf@studvest.no

foto@studvest.no

– Dette er min røde løper. Det er en varm junidag, og Anders Kvernmo Langset leder an inn i en blokk som gir inntrykk av å være alt annet enn et bolighus. Det røde gulvteppet prydes av den gule logoen til Fylkeskommunen. Vis-a-vis b l o k ke n i A g n e s M ow i n c ke l s g a t e l i g ge r Fylkeskommunen i Bergen, den store brune kolossen som er tilholdssted for Hordalands maktsentra. Også på denne siden av veien har byråkratene kontorer. Vi tar heisen opp til boligdelen i toppen av blokken, men blir ikke kvitt den klaustrofobiske følelsen før vi er trygt innenfor dørene i studentkollektivet. – Du trives nært makta? – Dessverre flyttet jeg ikke hit før etter at jeg var ferdig som studentparlamentsleder, altså etter at jeg satt i møter med dem, sier han lattermildt. Nå er imidlertid studenttilværelsen slutt, og lærerstudenten fra Tomrefjord flytter enda nærmere makta. Valget av Langset som den nye lederen for Norsk studentorganisasjon (NSO), er også historisk på flere vis. Han blir både den første studenten fra en høgskole – og fra Bergen – som skal lede organisasjonen, som ble stiftet da universitets- og høyskolestudenter valgte å forene krefter for fem år siden. Er dette det endelige tegnet på at to organisasjoner har blitt til ett? – Mange kan tenke det. Skillet er ikke så tydelig

Selvbevisst Halvannen måned etter møtet den varme sommerdagen i juni, er byen ikke lenger Bergen, men Oslo – og lesesalen på Høgskolen i Bergen er byttet ut med NSOs kontor, gode fem minutters gange fra Stortinget. I løpet av sommeren har Norges nye studentleder virkelig fått kjørt seg. – Det har vært hektisk, men sånn skal det være, sier Anders over telefonen. Boligkrise, studentøkonomi og overbooking. Overskriftene har vært mange, telefonene, debattene og TV-intervjuene flere. Til og med på 27-årsdagen ble morgenen tilbrakt i sofaen til God Morgen Norge. – Blir du nervøs før slike intervjuer? – Av og til. Skal du på Kveldsnytt eller i et annet TV-klipp, så kan du ta det om igjen hvis det går skeis, så det går greit. Skal du derimot på Dagsnytt 18 eller i studio, går alt live og blir liggende på nett for all ettertid. Jeg blir i utgangs-punktet ikke nervøs, men veldig selvbevisst. Vil ikke sutre Tilbake til den varme junidagen, før alle TV-intervjuene og sofapratene hos TV2, har juni-versjonen av Langset nettopp tatt masterskjegget. Han byr på kaffe av typen ikke-Friele – hele kaffebønner fra en svart, stilistisk pose som går via kaffekvern til presskanne. – Det blir nok av dårlig halvsur kaffe, både på høyskolen og i læreryrket, slår han fast. Hjemme liker han best å ha ting på stell. Studentkollektivet er rent og ryddig, kaffen fra India og Rwanda og maten lager han fra bunnen av. I dag

har han kjøpt serranoskinke på tilbud, så det blir en god middag i dag også. Studenttilværelsen er slettes ikke så verst. Da han ble valgt til ny leder av NSO, kom han også med et løfte om at NSO skal fremstå som mindre sutrete. – Vi må vise hva studentene kan bidra med for samfunnet, heller enn å fokusere på at vi kun har det kjipt. Det er ikke kjipt å være student, men vi er i en veldig presset økonomisk situasjon. Jeg er helt overbevist om at studiekvaliteten hadde blitt bedre hvis vi fikk muligheten til å være heltidsstudenter. Veslevoksen advokat Langset er i sitt ess nå, og prater raskt og engasjert. Men vi er ikke her for å høre om politikk, men for å bli kjent med denne ene studenten som nå skal snakke på vegne av alle studenter i Norge. Hvem er han egentlig? Hva driver ham? Kanskje fikk engasjementet det inn med morsmelken, for begge foreldrene har engasjert seg i fagforeninger og organisasjoner. Hjemme i Tomrefjord var han tillitsvalgt i elevrådet, og satt i styret til ungdomshuset. – Jeg har sett at du kan få mye gjort, hvis du bare engasjerer deg. Det er så mange som står på sidelinjen og klager, men hvis du går inn for å gjøre noe med det kan du få utrolig mye gjort. Som barn var han en veslevoksen ung mann som argumenterte godt for seg og skulle bli advokat. Som storebror for tre yngre brødre tok han tidlig ansvar. Overstorebror, kalte småbrødrene ham for. – Jeg tror jeg var en god storebror, men hadde vært en dårlig lillebror. Jeg er vant til å være den som tar initiativ, og hadde ikke likt om noen gikk løypa før meg, vedgår han.


17

EN GANG TILLITSVALGT. …Alltid tillitsvalgt. Langset har vært tillitsvalgt så lenge han kan huske. Her er han i aksjon som studentrepresentant på styremøtet ved Høgskolen i Bergen.

Av og til kunne det bli for mye sjefing. Anders må av og til roes litt ned, spøkte foreldrene med. Nå er også småbrødrene på 24 og 22 engasjert i studentpolitikk, en i hver sin by, og diskusjonene rundt middagsbordet kan bli friske. Selv om turene til hjembygda blir færre, er familien fremdeles viktig. Er han først hjemme, erstattes gjerne skjorte og jeans med kosebukse og T-skjorte, og tiden kan gå med til lesing, avslapping og samvær med både familiens tobeinte og firbeinte medlemmer. Hjemme i Romsdalen følger foreldrene spent, og litt nervøst med på den veslevoksne sønnen som har blitt så voksen. I bygda er han kjendis, og de forteller at de knapt kan gå et sted uten at noen kommenterer å ha sett ham på TV eller i avisa. Utålmodig Det er ikke bare politikk Anders har engasjert seg i. Han spiller også gitar, og drevet med fotball og idrett gjennom hele oppveksten. Han klarte liksom aldri å velge, og så ingen motsetning mellom å drive med alt. Imellom utallige studentverv spiller han også i band, og trener når han kan. – Klarer du å koble av, med så mange baller i lufta? – Jeg klarer stort sett å finne en balanse mellom høyt aktivitetsnivå og overload. Det beste er å jobbe litt utover fredagen og gjøre seg helt ferdig før helgen. Da kan jeg virkelig gå hjem og koble av, lage god mat og kanskje gå ut og ta noen øl, sier han.

Det kan derimot bli for mye av det gode, vedgår han. Når han blir spurt om sine uvaner, svarer han at han er utålmodig. – Jeg blir oppgitt hvis ikke alle er like mye med på at ting skal skje, og det skal helst skje fort og grundig. Det irriterer meg hvis ting tar tid. Det nekter jeg å forholde meg til, sier han. – Hva gjør deg glad? – Når jeg ser noe uventet, utenom det vanlige. Som når jeg møter nye mennesker som kan noe annet enn meg, eller besøker nye campuser og oppdater at det finnes jo en utdanning her som er helt fantastisk, sier han. «Plan K» Det er ikke bare positive saker som har kommet frem i media i sommer. I Dagens Næringsliv fikk Langset og NSO gjennomgå for uklart, næringslivsinspirert tåkeprat. – Det er jo en studentpolitikers våte drøm å finne igjen sitatet sitt i et politisk dokument, forklarte Langset det byråkratiske språket i NSO til DN. Han forklarer også at det er forskjell på språket de bruker utad, og det de bruker innad blant studentpolitikere. – Jeg er likevel enig i kritikken, og den har gjort oss mer bevisste på språket. Hvis vi sitter på kontoret og skriver en pressemelding nå, stiller vi oss ofte spørsmålet: Hva ville DN sagt om dette? Hvis vi

tror de ville ledd, så endrer vi ordene. Fremtiden etter NSO bekymrer han seg lite for. Han tror ikke han blir lærer med det første, men synes det er fint å ha noe å falle tilbake på. – Jeg håper jeg gjør noe innen politikk og utdanning, sier Langset. – Hvor er du om ti år? – Da er jeg ferdig med masteren. Jeg håper jeg har en jobb som er kul og gir mening. Kanskje i Oslo, Bergen eller Trondheim. Det blir nok aldri Tomrefjord, men jeg kan godt flytte til den kanten av landet når den tid kommer. Hvis alt annet går skeis, så er plan K å bli barrista. ANDERS KVERNMO LANGSET

Aktuell: Leder for Norsk studentorganisasjon. Den første lederen som kommer fra en bergensinstitusjon, og fra en høgskole. Alder: 27 år. Studerer: Master i undervisningsvitenskap. Fra: Tomrefjord utenfor Molde Sivilstand: Singel. Funfact: Har lastebillappen. Har også jobbet en sommer som bryllupsmusiker.


18

STUDVEST

Quiz

Bli med i Studvest!

Av Kim Arne Hammerstad og Ina Christine Eide

7) 1)

I hvilket band begynte Justin Timberlake sin karriere?

Vi ønsker fortsatt

14)

Hva er det norske fotballandslagets eneste meritt?

I hvilket land er Doha hovedstad?

flere kultur- og nyhetsjournalister, fotografer

8)

2)

og layoutmedarbeidere!

15)

Hvilken tittel fikk Arnold Schwarzenegger som 20-åring?

Hva er det norske navnet på TV-serien «The Bold and the Beautiful»?

Hva er det ekte navnet til Spiderman?

Husk søknadsfristen 28. august!

9)

I hvilket år fikk kvinnene for første gang delta i OL?

Lurer du på noe,

16)

Hvilken forfatter skrev Da Vincikoden?

3)

send oss en e-post på: redaksjonen@studvest.no,

I hvilken britisk by finner man John Lennon Airport? 17 10)

Hvilke øyer er de to største i Asia?

I hvilken britisk TV-serie møter vi Bellamy, Blaketon og Walter? 4)

18)

I hvilket land er Tabasco en delstat?

Hva heter fyrstehuset som den norske kongefamilien tilhører? 11)

Hva er Homer Simpsons favorittøl? 5)

19)

Hva er en kepi?

Når i november skal presidentvalget i USA avholdes, ifølge grunnloven?

12)

Hvor foregår handlingen i «Mannen som elsker Yngve»?

20) 6)

Hvilken type frukt er en Cantaloupe?

13)

I hvilket land finner vi Europas høyeste fossefall?

FOTO: BRANDON QUESTER /NEWS 21/ FLICKR

Foto: WIKIMEDIA

Foto: TORLIE/ WIKIMEDIA

Hva sier teksten midt i Brasil sitt flagg?

Svar: 1) N´sync. 2) Peter Parker. 3) Liverpool. 4) Mexico. 5) En sylinderformet militærhatt. 6) I Norge. Nærmere bestemt Sunndalen.

7) Mr. Universe. 8) Bronse i OL i 1936. 9) 1900. 10) Med hjartet på rette staden. 11) Duff. 12) Stavanger. 13) Ordem e progresso. 14) Qatar. 15) «Glamour».

16) Dan Brown. 17) Sumatra og Borneo. 18) SchleswigHolstein-Sonderburg-Glücksburg. 19) Tirsdagen etter den første mandagen i november. 20) En melon.

Student-TV. Se Bergen Student-TV på www.bstv.no

Studentradioen. www.srib.no • 96,4 & 107,8 mhz MANDAG

07:00 Studentmorgen 10:00 Vinterhagen 11:00 Skumma Kultur 12:00 Samfunnet 13:00 Trigger Bergen Pause 21:00 Tidig (R) 22:00 Kroppslig(R) 23:00 Du skulle ha vært der

TIRSDAG 07:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Studentmorgen Komfortsonen Hardcore Med Gandalf til galaksen Klassisk avsporing

Pause 21:00 Kinosyndromet (R) 22:00 Skumma Kultur (R) 23:00 Tekstbehandlingsprogrammet

ONSDAG

07:00 Studentmorgen 10:00 Grenseland 11:00 Offside 12:00 Radio Eldrebølgen 12:30 Radioteatret 13:00 Plutopop Pause 21:00 MMA-revyen 23:00 Offside (R)

TORSDAG

07:00 Studentmorgen 10:00 Kommentarfeltet 11:00 Kinosyndromet 12:00 Kroppslig 13:00 GoRiLLa Pause 21:00 Touchdown 22:00 Viterhagen (R) 23:00 Hardcore (R)

FREDAG 07:00 10:00 11:00 12:00

Studentmorgen Tidig UMIR Lydmuren

13:00 Nyhetsuka Pause 21:00 Frisk Fredag

LØRDAG

07:00 Studentmorgen (R) 10:00 Statskuppet 11:00 Førtito 12:00 Brunsj 13:00 DNSRL Pause 21:00 Plutopop (R) 22:00 Trigger Bergen (R) 23:00 Ordet på Gaten (R)

SØNDAG

07:00 Studentmorgen (R) 10:00 Historietimen 10:30 Radiodokumentar 11:00 Tights 12:00 Ordet på gaten 13:00 Jazzonen Pause 21:00 Nyhetsuka (R) 22:00 Opplysningen 99,3 23:00 Utenriksmagasinet Mir (R)


19

STUDVEST

EKSPONERT

L E N E R I SH O LT T H O R B J Ø R N SE N Fotojournalist

Hver uke presenterer Studvests fotojournalister egne utvalgte bilder som har evnen til å fortelle en historie eller som enkelt og greit bare fascinerer.

Ikke finn deg i at noe er stort, grått og trist.


20

27. august 2014

DELTAKERLISTEN I STUDENTKAMPEN ER KLAR

Lørdag 30. august møtes ymse studentorganisasjoner på Kvarteret for • å konkurrere om å ha den beste temabaren. Årets deltakere er Valkyrien (Sjøkrigsskolen), Realistutvalget (UiB), Studentmediene, BIS (BIs studentsamfunn), Ad Fontes, Studentparlamentet UiB, Heliks (Molekylærbiologisk Fagutvalg, UiB), Noroff og Bergen Realistforening.

Arkivfoto: SIMEN AUGUSTIN

KULTUR

STUDVEST

Bergen er humorens vugge Stadig flere vil gjøre som Ylvis, Raske Menn og Stian Blipp: være morsomme på scenene i byen mellom de syv fjell. Tekst: LIVE VEDELER NILSEN lvn@studvest.no

Foto: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN lrt@studvest.no

Det er torsdag kveld, og salen på Lille Ole Bull Scene er stappfull når det nye konseptet Stipendtorsdag har premiere. Showet er utviklet og presentert av en gjeng fra Norges Handelshøyskole (NHH), bestående av et band, en lydmann og en skuespillertropp som til sammen utgjør en gruppe på elleve medlemmer. Skuespillerne Hans Olav Ingholm, Erlend Karlseng og Sven Erik Brastad kan puste lettet ut etter kveldens forestilling. - Vi er kjempefornøyde med kvelden! Vi har solgt 180 billetter. Det er en femtedel av 1000 det, sier Brastad. Stipendtorsdag skal foregå én torsdag i måneden, rett etter utdeling av studiestipend for alle studenter. Showet er nytt hver gang, og er en slags revykavalkade med sketsjer og innslag av film. Humor i oppsving Gjengen fra NHH er bare noen av mange som prøver seg i humormiljøet i Bergen. Christoffer Schjelderup er komiker og leder for organisasjonen Stand Up Bergen, som jobber med å utvikle byens komikermiljø. De driver blant annet konseptet Humorlaboratoriet, der de nyeste i komikermiljøet i Bergensregionen får prøve seg på scenen. Han peker på en oppsving i antall nye komikere, og er positiv til utviklingen som har skjedd i miljøet de siste årene. - Nå har man mulighet til å komme og gjøre standup to ganger i måneden på Humorlaboratoriet, og er man heldig og flink, så får man etterhvert lov til å stå på scenen på Ricks. Det har rett og slett blomstret opp et veldig fint miljø for humor i byen, sier Schjelderup. Han ser ikke på økt konkurranse som noe problem i bransjen. - Vi ønsker alle velkommen, og selv om det blir trangere og trangere for å få tid på scenen, så trenger ikke det være det verste, sier han. Bedre enn i Oslo Gutta fra Stipendtorsdag mener

TIPS: Øyvind Rafto fra Raske Menn har mange gode tips til Stipendtorsdag og andre ferske komikere.

mulighetene for ferske komikere er bedre i Bergen enn mange andre steder. - Det er vanskelig å slå igjennom som komiker over alt – det er høy konkurranse. Men folk som har scener i Bergen er ganske greie, de ønsker stort sett å få frem nye talenter. Sånn er det ikke i Oslo - tro meg, jeg har prøvd, sier Karlseng. Det er Schjelderup enig i. – Jeg tror det har mye med at vi er litt isolert her borte i

Bergen, så vi holder på med vår egen ting. Mange kreative miljøer og lite innblanding utenfra, sier han.

VORS. – Vår humor er uformell og uhøytidelig. Det perfekte vors

die gjennom studentmiljøet på NHH. - Vi hadde en slags merkelig tro på at vi var morsomme, og

Kanke være trønder og være morsom! Øyvind Rafto

Viktig studentmiljø Øyvind Rafto er en av medlemmene i den suksessfulle humortrioen Raske Menn. De begynte i likhet med guttene fra Stipendtorsdag med kome-

insisterte på det. Vi hadde en indre selvtillit som vi fikk fra studentmiljøet da vi ble anerkjent der, sier han. At studentmiljøet har stor betydning er heller ikke gutta fra

Stipendtorsdag i tvil om. - Studentmiljøet er nøkkelen. Vi har jobbet sammen i UKEN, og nådd ut til studentmiljøet der. I tillegg har vi fått hjelp av regissøren i UKEN-revyen, sier Brastad. Selv om UKEN har vært viktig for de nybakte komikerne er de klare på at de ikke ønsker at Stipendtorsdag skal bli en NHH-greie. - Vi har faktisk holdt igjen billetter til sentrumsstudenter,


STUDVEST

21

27. august 2014

IRANSK GATEKUNSTNER VIL MALE I BERGENKLAR

KRONBAR ER ÅPEN

Mehdi Ghadyanloo, anerkjent verden over for sine grenseprengende og enorme veggmalerier på bygninger i Teheran, skal få male en vegg i Bergen. Han maler også på lerrett, og 22. august åpnet en utstilling av disse på Galleri Geo. Kunstnerkollektivet BART hjelper med å finne en vegg, og sier til BT at de håper på en vegg på rundt fem meter.

Åpningen av den nye studentpuben på Høgskolen i Bergen ble utsatt etter en vannlekkasje i Studenthuset, som Studvest skrev om i forrige uke. Nå er imidlertid studentpuben åpen, og ble for første gang tatt i bruk tirsdag 26. august. Det var kontorene i andre etasje som var hardest rammet av lekkasjen, og disse kontorene er fremdeles stengt.

I forrige utgave av Studvest har det sneket seg inn en feil i saken • om frivilliggoder. Der står det at vaktene på Hulen jobber åtte timer tre

ganger i uken. Det gjør de ikke. – Vaktene jobber omtrent åtte timer tre ganger i måneden, sier PR-ansvarlig på Hulen, Christoffer Lorentzen. Studvest beklager.

Arkivfoto: JULIE BJELLAND BUER

STUDVEST RETTER

SAVN: Jeg savner Bergen allerede jeg, sier Christoffer Fredrik Mikkelsen (nr. 2 f.v) som nettopp har begynt å jobbe i P3 i Oslo.

Sulten på Lunsjkake De to karene fra programmet Vinterhagen på Studentradioen i Bergen prøver nå lykken i Tigerstaden.

egentlig, sier Sven Erik Brastad (t.h). Her fra Stipendtordag, hvor Brastad spiller Siv Jensen sammen med Lars Halvorsen som Erna Solberg.

fordi det er viktig for oss at dette blir et hyggelig event for alle, sier Ingholm. – Bergensere er morsomme Schjelderup mener vestlandshovedstaden er den byen som får fram flest nye talenter i landet nest etter Oslo. Han peker på at talenter som Stian Blipp og de P3-aktuelle guttene fra humorgruppen Bare Moro Impro, Christian Mikkelsen og Olav Svarstad Haugland, alle har vært

en tur innom Stand Up Bergen. - Jeg er hundre prosent sikker på at det er mange, mange flere der ute i distriktet og i Bergen by. Bergensere er morsomme. Kjappe i kjeften og med lav terskel for å slenge en kommentar, uten at folk blir noe særlig såret. Det er en tøffere tone i Bergen, men med glimt i øyet, og det passer perfekt for standup, mener Schjelderup. Rafto tror også det er en sammenheng mellom bergensere og

evnen til å skape humor. - Jeg tror det har noe med dialekten å gjøre, den er jo veldig direkte og litt frekk. Dialekt har en del å si. Kanke være trønder og være morsom, sier han.

- I helgen var det premiere på det nye radioprogrammet Lunsjkake på P3. Hjernene bak programmet er Christian Fredrik Mikkelsen og Olav Svarstad Haugland, som begge har jobbet for Studentradioen i Bergen og satte seg på Bergenskartet med Bare Moro Impro. - Å jobbe i studentradioen var veldig gøy, og vi begynte etter hvert å leke med tanken på å sende inn noe til P3. Mest for å sette oss på kartet og vise hva vi hadde å by på, vi hadde ingen forventninger om å bli tatt inn i varmen, sier Mikkelsen, som nylig ble nominert i kategorien årets radiotalent i Prix Radio, radiobransjens årlige prisutdeling. - Programmet skal være et variert underholdningsprogram med innslag av sanger, improviserte historiske dokumentarer og egenproduserte karakterer. - Vi finner stadig på nye spalter, så det blir spennende å se hvor programmet er om et

halvt år, sier Mikkelsen. - Gleden var stor da de fant ut at de fikk eget program på P3. - Olav fikk vite det først, og da han ringte meg sto jeg midt på Karl Johan helt alene. Det stoppet meg ikke fra å hoppe og skrike. Litt som damer i amerikanske filmer når de får høre at venninnen er gravid, sier Mikkelsen. - Han beskriver jobben i P3redaksjonen som «en dustegod dose flaks og heldig timing». - Jeg tror vi har en fin blanding av nye idéer, blandet med ting folk kjenner igjen. For øvrig har vi noen kule ting i ermet til 2015 allerede, så jeg håper magesåret og utbrentheten uteblir, sier han.


22

27. august 2014

STUDVEST

KULTUR

Fra Sandviken til Sandvika

MER KONSERTER. – Konsertlivet har jeg gjort i små porsjoner til nå. Det blir det mye mer av i 2015. Jeg tar en ting om gangen, sier musiker og artist Katrin Frøder.

Katrin Frøder har vært A-listet på P3, åpnet Spellemannsprisen og gjestet P3-gull med DJene CLMD. Men alt startet på gamleskolen på Laksevåg. Tekst: ROBERT NEDREJORD rn@studvest.no

Foto: JULIE BUER BJELLAND jbb@studvest.no

– Det startet med at jeg spilte en coverlåt inne i gymsalen der borte, på Håstein ungdomsskole, sier den 22 år gamle artisten og peker bort på gamleskolen sin. Tre streikende lærere i gule vester sitter utenfor på hver sin stol i sensommersolen. Etter ungdomsskolespillingen gikk veien først til bydelsfestivalen Damsgårdsdagene. – Jeg var ekstremt nervøs hver eneste gang jeg skulle opptre. Jeg var så nervøs at det av og til stivnet i fingrene. Det gikk akkurat. Etterhvert ble jeg

spurt om å spille flere plasser her og der, sier hun. Listet remix Det var Frøder og noen venner som skrev sommerhiten og landeplagen «Stockholm Syndrome», som via remixen av Carl Lewis og Martin Danielle (CLMD) har hatt sine runder på A-listen til P3. – Vi var et firkløver som skrev originalutgaven i Trondheim. Parallelt med dette skrev jeg en helt annen låt til CLMD. Da vi så etter produsenter til å remixe originalutgaven var Carl og Martin naturlige å spørre. Etter at de hadde gjort sin remix av den ønsket de å bruke den som sin egen singel. Foruten «Stockholm Syndrome» har hun også gitt ut en sang med Fender Heist, samt gitt ut to låter selv. Hun slapp også nettopp den norrøn-inspirerte musikkvideoen til låta «Over the Sea». Videoen er regissert av bergenserprodusenten Jon Olav Stokke, og mye av uttrykket i både musikken og videoen er hentet fra Frøders barndomsminner.

STUDIO TRASH. Fra loftet på garasjen hjemme i Laksevåg øver Frøder når hun er hjemme i Bergen. Via en Mac, keyboard, en «push» til å programmere lydene og en mikrofon øver hun til konsert og lager musikk.

– Jeg er veldig glad i gamle ting og historier. Jeg har vokst opp i en familie der vi konstant var på tur i fjellet eller ved sjøen. På Stadlandet har slekten også et landsted ved siden av Hoddevik, en ideell surfestrand som vi surfet mye på. Det var gnagsår, matpakke og ski hele tiden. Jeg tror jeg har tatt det med meg videre inn i musikken, og det føltes helt naturlig å hente inn fjell og vidder til musikkvideoen. Ville spille bass Foruten å synge, spiller også Frøder mye piano, gitar og synth, men hun kunne egentlig raskt endt opp med et annet instrument. – Som 14 åring var drømmen å spille bass, slik som min storebror gjorde. Vi hadde ikke noen liggende på Laksevåg, men derimot hadde vi en gammel gitar. Min far har alltid drevet med musikk og lærte meg noen grep, og kort tid etter skrev jeg to små låter, sier hun. Fra Bergen til Oslo Selv om vi får møte henne på gamleskolen i Laksevåg, så

er det på Østlandet hun lager musikken sin. – Til vanlig bor jeg i Oslo. Akkurat nå mens jeg er i Bergen har jeg flyttet et studio ut på familiens gamle låve. Jeg trenger mye tid og ro på egenhånd når jeg skal skrive. Jeg må kunne låse døren og ikke tenke på om det er noen som sitter i naborommet. Da fungerer et gammelt oppbevaringsrom helt utmerket, sier Frøder om øvingslokalet hun har døpt «Studio Trash». Til daglig lager og spiller hun inn musikk i det som kalles «Tanken» i Oslo, som ligger i Sandvika i Bærum. – Når jeg tenker over det har jeg bare flyttet en –en til –a, fra Sandviken til Sandvika, sier Frøder og ler. «Tanken», som er et fredet murbygg, stod lenge nærmest tomt. I dag er det fylt med kultur, unge musikere, fotografer og låtskrivere. Til daglig deler Frøder blant annet hus med Eye Emma Jedi, Coucheron, Carl Lewis fra samarbeidspartner CLMD og Kid Astray.

Skriver fortsatt For Frøder ser det ut som om debutplaten kommer ut mot vinteren. Hun lover også at det blir mer konserter utover 2015. – Jeg skriver for å lage en enda bedre låt hver gang, og jeg søker alltid etter sounden som føles riktig. Det tar tid. Platen blir full av store trommer og masse klang, akkurat som det andre som har blitt gitt ut tidligere. FRØDER

• Popartist fra Laksevåg. • 22 år gammel. • Aktuell med: «Stockholm Syndrome» av Frøder og Kish, remixet av CLMD, samt singlene «Over the Sea» og «Speed of Sound» • Har i år gjestet både Spellemannsprisen og P3 Gull


STUDVEST

23

27. august 2014

KULTUR

Har noe i gjerdet Med et helt ferskt andrealbum og filmroller i «Beatles» går de tre bergenserne i Hvitmalt Gjerde en spennende høst i møte. Tekst: BENTE TODNEM bt@studvest.no

Foto: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN lrt@studvest.no

«Beatles» er filmatiseringen av Lars Saabye Christensens bestselg-ende roman med samme navn, og omhandler fire Oslogutter som vokser opp på 60-tallet. Her skal Hvitmalt Gjerde portrettere det fiktive bandet «The Snowflakes». – Jeg ble oppringt midt i russetiden med spørsmål om vi kunne tenke oss å spille i filmen, og ble egentlig ganske overrumplet. Det er ikke ofte man får en sånn sjanse, sier Sturla Kverneng, trommeslager i Hvitmalt Gjerde. Dummet seg ikke ut – Vi tilbrakte fire dager i Budapest hvor vi spilte og sang for skuespillerne utkledd i 60-tallsklær, sier vokalist Johannes Fjeldstad om deres rolle i selve filmen. Bandet fikk også hjelp av skuespiller Mikkel Bratt Silset, som i filmen er den som håndterer replikkene til «The

Snowflakes». – Han var en kul type som hjalp oss å slappe av foran kamera. Vi har nettopp fått se filmen selv og er veldig fornøyde. Det er jo kjekt for oss også at selve filmen ble bra, sånn at vi ikke dummet oss ut da vi takket ja, sier Kverneng. Fra tull til nytt album Selv har de kommet en lang vei etter at de opprettet en MySpace-konto for bandet i 2007. Den gang spilte de det de selv kaller «tulle-musikk», men sist fredag slapp de sin andre plate, «Ville Venner». – Det er mulig ungdommer har gått litt lei av dunk-dunkmusikk. Ekte musikere med gitar og bass i hendene er sånt de forstår seg på. Vi tilbyr mye energi og vill dansing, lover bassist Håvard Bakke. Fredag har de slippfest for albumet i Robotbutikken, og 31. oktober spiller de på Hulen. Hva deres opptreden i en så stor film som «Beatles» kan ha å si for karrieren har de ikke tenkt så mye på. – Jeg har virkelig ingen anelse. Men vi har jo vært på et par filmarrangementer og fått et par nye kontakter. Det er en stor bonus at vi blir eksponert på denne måten, men vi satser ikke på noen filmkarriere, sier Kverneng.

MUSIKKBYEN. Hvitmalt Gjerde skryter av miljøet blandt musikere og artister i Bergen. – Her er det ingen elite. Alle kjenner alle, noe som fører til mindre konkurranse, sier vokalist Johannes Fjeldstad.

– Hvis vi ikke får en egen film da, legger Bakke spøkefullt til. Storfornøyd med bergenserne Musikkansvarlig for «Beatles», Johan Husvik, forteller at de hadde gode grunner for å spørre nettopp Hvitmalt Gjerde om å portrettere «The Snowflakes».

– De har både utseende, holdningen og den sounden vi lette etter og virket derfor som et meget autentisk band som passet rett inn i filmen. De spiller fersk musikk samtidig som den passer rett inn i 60-tallsstilen, sier Husvik. At de synger på dialekt

mener han bare er en fordel. Han roser bergensernes innsats. – Jeg er superfornøyd! I filmen gjør vi jo til og med et nummer utav nettopp dialekten. Så lenge de er dyktige har det ingenting å si om de synger på bokmål eller ikke, poengterer Husvik.

Klassisk og moderne teaterhøst Høsten hos studentteateret Immaturus byr på gamle klassikere, og nye sprell hvor folk må sende inn dikt. Tekst: MARI LUND EIDE mle@studvest.no

Foto: SESILIE BJØRDAL sb@studvest.no

Tidligere denne uken holdt studentteateret Immaturus lanseringsfest for høstens program i Teglverket på Kvarteret. Her ble blant annet høstens to store oppsetninger presentert. Høstens første produksjon, «Donèr et dikt», skal baseres på innsendte dikt. Diktene skal samles via mail eller Facebook, for så å sys sammen til teater. Sluttresultatet er foreløpig ukjent. – Enkelte dikt kan bygge opp en scene alene, mens andre dikt blir kanskje lest opp. Men alt dette avhenger også av hvilke folk som dukker opp på audition, og hvilke karakterer de avdekker, sier Broud.

Samarbeidsprosjekt Tellef Raabe, som spilte egenkomponert musikk under Immaturus’ lanseringsfest, skal stå for musikken på høstens første produksjon. – De har fått tilgang på allerede innspilt musikk, samt musikk som ikke er sluppet enda til å bruke i stykket. Jeg gir fra meg kontrollen, og er spent på hva som kommer ut av det, sier Raabe. Under «Donér et dikt» skal også kunster Andreas Servan stille ut sine verk i Kvarterets barområde. Under selve forestillingen skal kunstverkene prege scenen på ulik måte. Immaturus håper også på å bruke dansere i produksjonen. Regi-debut på urfremføring Høstens andre produksjon er en urfremføring av Emily Bröntestykket «Stormfulle Høyder». Her loves det både romantikk og mystikk når vi følger en tragisk kjærlighetshistorie fra midten av 1800-tallet. – Publikum skal sitte igjen med tanken om «hvor i stykket

gikk alt galt?», sier produksjonssjef Silje Drengsrud. Drengsrud forteller at det klassiske stykket skal moderniseres, med blant annet musikalske innslag der Immaturusmedlemmer selv skal komponere musikken. Teatersjef Rania Broud forteller at hun gleder seg til Drengsruds regidebut. – Selv om dette er en urfremføring, utelukker ikke det å teste ut nye folk i store roller. Vi vil gjerne satse på debutanter, sier teatersjef Broud. Vil ha BI-studenter Broud forteller at det ikke bare fokuseres på å rekruttere skuespillere til produksjonene. Teateret trenger også folk i organisatoriske grupper. – Vi trenger rett og slett «ikke-teater-hjerner» som kan administrere og organisere produksjonene, sier Broud. – Tidligere har vi hatt gode erfaringer med å bruke studenter fra administrasjon og organisasjonsvitenskap (Adm.org) i

IKKE-TEATER-HJERNER. Teatersjef for Immaturus, Ranja Broud ønsker seg BI-studenter til å administrere og organisere produksjonene sine. Her fra lanseringsfesten i Teglverket på Kvarteret.

produksjonsarbeidet, sier Broud. Teatersjefen forteller at det er lettere å skaffe skuespillere enn PR-folk, og at teateret foreløpig mangler PR-ansvarlig i styret.

– Vi håper at flere studenter som utdanner seg i retning PR, for eksempel BI-studenter kommer og påtar seg verv hos oss, sier Broud.


24

27. august 2014

ANMELDELSER TEATER

A: Kandidaten viser uvanlig stor evne til originalitet og/eller gjennomførelse. B: En sterk besvarelse, med et positivt helhetsinntrykk. Mangler det lille ekstra. C: Følger stort sett normene for helhetlig o ­ ppbygging. Kandidaten kjører «safe». D: Legger seg under gjennomsnittet, og problemene trer sterkere fram. E: Kandidaten har med det minimale som trengs for en ståkarakter. F: Stryk

«En følelsesladet feiring av hjernen» Regi: Angelina Stojčevska, Den Nationale Scene

Foto: OLE FRIELE

Hjernefest

Mandag stengte Nygårdsparken, Nord-Europas største åpne russcene. Men hva er egentlig rus? Og hvorfor kan ikke folk bare ta til fornuften og slutte å ruse seg? DRAMA

STUDVEST

Ingvild Holthe Bygdnes, Tormod Løvold og Stian Isaksen har sammen med regissør Angelina Stojčevska laget et stykke med utgangspunkt i disse spørsmålene. Ser man bort fra dyrekostymene og at det er pyntet til fest starter det noenlunde fornuftig med en kjapp innføring i hjernens utvikling og hvorfor vi alle kan bli avhengige.

Derfra er det full berg- og dal-bane til du ikke orker mer, og da fortsetter det enda litt til. Løvold og Isaksen har gjennom «En midtsommernatts drøm» og Bergen Impro Laug bevist at de kan komedie, og Bygdnes er ikke dårligere. De bruker seg selv, og dyrene de er, til å gi publikum følelsen av hvor deilig det er når lykkesenteret i hjernen stimuleres, når endorfinene fosser ut og alt er forferdelig moro. Gjennom monologer, replikker og krumspring dytter de fornuften fullstendig til side, og

erstatter den med glede og behovet for å få mer, enda mer, og litt til. Instiktene overtar, og det er til tider fullt kaos på scenen. Men akkurat i det alt begynner å bli for abstrakt, når frosken raserer alt på sin ferd og det lukter mer og mer eplekake, så kommer en monolog med en spire av alvor som hekter publikum på igjen. Det er en gjennomtenkt og uvanlig måte å snakke om avhengighet på. Alvoret er der fortvilelsen, raseriet og tårene. Det er sterkt og gjenkjennelig.

Men først og fremst er stykket en gedigen fest for hjernen, et innblikk i hvor fantastisk og slitsomt det er når fornuften har tapt for instinktene, og man kun leter etter den neste lykkerusen. Ideen oppsto i våres, og det er imponerende hva de har fått til. Enkelte roller bærer preg av at tiden har vært knapp, de kunne gjerne vært utbrodert. Avslutningen etterlater publikum i suspens og i sin helhet er stykket for mye av det gode men det er nok meningen.

Kim er en meget nyansert og spennende protagonist. Filmen kunne derimot med stor fordel ha utforsket mer av de fire guttenes personlighet, bakgrunn og drømmer. Skuespillerne er så utrolig flinke at man kunne gjort mer for å vise dem frem og bli kjent med dem. Et romantisk slør er lagt over kameraet og preger hele filmen med sitt nærvær. Selv om man skulle ønske at handlingen ble litt mørkere og mer realistisk til tider, så må man ikke glemme at i en ung gutts liv er ofte jenter

og kjærligheten nettopp det alt dreier seg om. Stemningen virker derfor ikke feil, selv om man også får et par hint om at alt ikke er som man tror. Mange mente Saabye Christensens omfattende roman ikke lot seg overføre til det store lerretet. Dette har Flinth motbevist, og som publikummer vil du sitte igjen med følelsen av at du har opplevd et stykke norsk film som kan måle seg med det beste utlandet har å tilby.

JANNE BJØRGAN

«Beatles» Regi: Peter Flinth. Skuespillere: Louis Williams, Ole Nicolai Jørgensen

Foto: SF NORGE

Romantiske undertoner

«Alle forventer at du skal gjøre noe stort,» konstaterer Kim (Louis Williams). Det er nettopp dette som både oppmuntrer og bekymrer de fire Oslo-guttene vi møter FILM

i «Beatles», filmen basert på den bestselgende romanen av Lars Saabye Christensen. Dette er ikke en film om bandet The Beatles, men om vennegjengen som identifiserer seg med de fire verdenskjente artistene. Fortellerstilen fungerer perfekt. Kim får en stiloppgave som skal handle om «ditt forbilde» og ettersom han forteller via voIce-

over skapes det en narrativ som er lett å følge. Flere år og mange opplevelser komprimeres og publikum er med på notene fra første stund ettersom man raskt blir kjent med både guttene og livene deres fra innsiden. Flere kan mene at «Beatles» er en nostalgisk film som kun appellerer til personer som har levd på 60- og 70-tallet selv, men i stedet oppleves den som et vindu inn i en fortid flere bare har fått høre om. Publikum kan, uavhengig av alder, finne noen å identifisere seg med. Spesielt

BENTE TODNEM

«A farewell to arms» 1932. Regi: Frank Borzage. Skuespillere: Gary Cooper, Helen Hayes og Adolphe Menjou.

Foto: PARAMOUNT PICTURES

Spontan kjærlighetshistorie

«A Farewell to Arms» er en klassisk krigsfilm med en typisk kjærlighetshistorie og omhandler det som blir kalt «den tapte generas-

jonen»; alle de unge menneskene som ble sendt ut i krig uten håp om å returnere hjem igjen. Filmen er basert på boken med samme navn, skrevet av Ernest Hemingway i 1929. Boken ble filmatisert kun få år senere i 1932, og handler om den italienske kampanjen under første verdenskrig etter at Italia gikk over på de alliertes side i 1915. Filmens

BOK Tidsinnstilt

BLI TIDSINNSTILT: Muligens det jeg liker enda bedre enn å lese pensum, er bøker om hvordan lese pensum bedre. Kall det gjerne selvhjelpsbøker. Boken «Tidsinnstilt» er en glimrende kortfattet bok som handler om hvordan man kan ta kontroll over alskens gjøremål som hoper seg opp, og hvordan man kan håndtere den nærmest uendelige mengden med informasjon fra nettaviser og sosiale medier. Et must for nye studenter som vil organisere livet sitt smartere! KIM ARNE HAMMERSTAD

hovedperson er den amerikanske løytnanten Frederic Henry, spilt av Gary Cooper, som har meldt seg frivillig som ambulansesjåfør i den italienske hæren nær grensen til Østerrike. Under et opphold i en italiensk landsby møter han den vakre, engelske sykepleieren Catherine Barkle (Helen Hayes). De forelsker seg umiddelbart og blir begge overbevist om at de er hverandres skjebne, selv om de tror de aldri får se hverandre igjen. Men etter at Henry blir skadet ved fronten, blir han sendt til Milano

der Barkley jobber, og forelskelsen fortsetter å blomstre. Handlingen i filmen går veldig raskt for seg, og det skjer mye på snaue en og en halv time. Nesten alle beslutningene er spontane, fra å forelske seg etter en kveld til å ugyldig gifte seg ved sykesengen av en prest. Og som de fleste romantiske filmer fra 1930-tallet, er også denne fullstappet av følelselsladde strofer og overdrevne replikker med stor innlevelse. Også musikken i filmen gjenspeiler den perioden den ble laget i, og er ofte dramatisk og alvorlig, særlig

BOK Innsirkling-trilogien

UNDER HUDEN: Forfatteren Carl Frode Tiller er på alle bokelskeres lepper denne høsten, og det er velfortjent. Innsirkling handler om David som har mistet hukommelsen, og brevene fra de som kjenner han. De skriver for å hjelpe han med å huske hvem han var, men avslører minst like mye om seg selv. Hvem David faktisk er blir mer og mer usikkert. Det er ubehagelig og menneskelig, vel verdt tre bøker på leselista. JANNE BJØRGAN

mot slutten. Filmen er ganske forutsigbar, og det er ikke vanskelig å skjønne hva som etter hvert vil skje med det nyforelskede paret. Likevel blir den ikke kjedelig og den skiller seg ut med sin humoristiske sans. Dette er definitivt en klassiker det er verdt å se, for selv med en dramatisk slutt sitter man igjen med en følelse av at kjærlighet overvinner alt. I alle fall på film. «A Farewell to Arms» vises på Cinemateket på USF Verftet 28. og 31.august. MARI LUND EIDE

APP Check Content

HJELPEMIDDEL FOR ALLERGIKERE: Mange har matallergier og intoleranser som kan gjøre matvarehandelen ekstra utfordrende. Enten man selv skal unngå enkelte matvarer, eller skal lage mat sammen med familie eller venner, finnes det et hendig hjelpemiddel i form av en app: CheckContent. Med mobilen i hånden kan du enkelt scanne matvarene, mens appen luker ut allergener for deg. Enten du skal unngå melk, gluten, nøtter eller andre matvarer er det suverent å ha et hjelpemiddel til å forstå innholdsfortegnelsen. INA CHRISTINE EIDE


STUDVEST

25

27. august 2014

ANMELDELSER MUSIKK Indie Rock

«Politricks» Einar Stray Orchestra Riot Factory

Mangler særpreg

Siden den kritikerroste albumdebuten med «Chiaroscuro» i 2011, har nå 24 år gamle Einar Stray skaffet seg band. «Politricks» er tekstmessig en veldig MUSIKK Indie Rock

direkte, lyrisk naiv og musikalsk god popskive. Tekstene, som omhandler skam over samfunnet og sin egen rolle i det, er sterke og formidlende, og lydbildet kan være både spennende og velprodusert. Men det er noe med samspillet som ikke fungerer så godt som det kunne. Lydbildet er litt for fyldig og voksent til det tekstene ønsker å formidle. Platen mangler den råskapen som for eksempel «Bright Eyes» hadde på «Cassadaga», som prøvde på det samme. Platen beskrives som «...

et album som forteller om å skamme seg over hvor man kommer fra – fra et land som deler ut fredspriser med en hånd og krigsvåpen med den andre, og som bygger sin ekstreme velstand på skitten oljevirksomhet.» Melankolsk kammermusikk med stort innslag av strykere, koring og piano fungerer ikke helt som det skal til å formidle dette, selv om teksten helt klart gjør det. Det finnes riktignok flere sterke bidrag på «Politricks». Tittelsporet og førstesingelen er platens sterkeste låt, «Pockets

Full of Holes» og «Envelope» pirrer med lydbildet sitt, og musikalsk lavmælte «For the Country» er språklig sterk. Hasse Rosbach, som har produsert plater for blant annet Team Me og Moddi har også produsert «Politricks», og det merkes. Flere partier nærmer seg territorium som man har hørt før, og det gir lytteren lite. Dette er synd, særlig siden Einar Stray er en særdeles god musiker som på debutplaten hadde mye større særpreg. Ofte får også strykerne i overkant mye plass i lydbildet, og stemmen og tekstene til Stray

kan bli litt overkjørt. Stray sin stemme fortjener mer plass på albumet. «Politricks» er helt klart en god plate, men det er samspillet mellom hva den faktisk vil formidle og lyden som formidler den som er dens store svakhet. Voksen og intrikat musikk gir lytteren lite tid til det samfunnsoppgjøret og skammen platen vil formidle.

vnende, eksperimenterende og leker mer med lyduttrykket sitt. Det er mer synth, det er gitar og det er skitnere på en herlig måte. Med på laget har supergruppen som dreier seg rundt Newman også denne gang fått med seg den kryptiske krølltoppen Dan Bejar, som på blant annet herlige «War on the East Coast» får leke seg fritt med både tekst og stemme. Låten er uten tvil albumets kuleste sang. Bejars strofer kan være litt vanskelige å forstå til tider, men den maniske blikkbokstemmen overbeviser.

På «Champions of Red Wine» får Neko Case, pornografenes kvinnelige og amerikanske alibi fritt spillerom. Sangen, som i likhet med like gode «All the Wine» av The National, omhandler den samme sinneberuselsen og overdådige mentaliteten. Den får også sitt utløp i den samme drikken. Case, som tidligere i august gjestet Hulen til strålende kritikk fra Studvest, gjør også en formidabel jobb her, i en sjanger som passer henne like godt som den countrypregede rock hun

gjør solo. Det er få svakheter her, og få ting å utsette på platen, selv ikke sett i forhold til resten av den allerede sterke diskografien deres, og albumet kan tett måle seg opp mot både «Mass Romantic» og «Twin Cinema». Dette er herlig, upbeat powerpop. Kanadierenes siste utgivelse er uavhengig av dette en bunnsolid plate det er verdt å ta en kikk på.

a Star» er et album komfortabelt plantet med foten i kjent folkterritorium, så betyr ikke dette nødvendigvis at det er en svak utgivelse. Selv om musikken er melodisk simpel og drevet fremover av enkel akustisk gitar og Mascis klagende, direkte og nasale stemme, så skjer dette bestemt, komfortabelt og konsekvent godt. Det er ikke revolusjonerende musikk, og du kommer heller ikke til å høre noe du antageligvis ikke har hørt før, men det er

godt håndtverk. Mascis er flere ganger kåret til blant verdens beste gitarister, og selv om han på «Tied to a Star» spiller relativt simpel musikk, tar han visse interessante grep for å variere uttrykket. Kjærlighetsvisen «Wide Awake» heves med fingerspillet, på naivistiske «Stumble» tillater han å føre inn litt elektriske elementer, og på instrumentalen «Drifter» beveger Mascis seg utenfor det trygge feltet av folkemusikken.

Dette er ikke et album du ikke kommer til å dedikere hele hjernen til å lytte på, men «Tied to a Star» kan godt stå på i bakgrunnen mens du sysler på kjøkkenet, er ute og kjører eller bare slapper av. J. Mascis leverer godt, men han leverer alltid bedre som dinosaur.

ROBERT NEDREJORD

«Bill Bruisers» The New Pornographers

Fantastisk fortsettelse

Endelig er de tilbake. Det kanadiske superbandet «The New Pornographers» sjetteplate «Brill Bruisers» ble til fordi voMUSIKK Folk

kalist Carl Newman gikk gjennom en hard periode, men det er vanskelig å lete frem i lydbildet. Dette er herlig, morsom og lekende indierock som fortjener å lyttes til. Om du ikke kjenner til den kanadiske superpopgruppen, så har du nok antageligvis hørt om «The Shins». Frontmann og hovedvokalist Carl Newmans stemme ligger skremmende tett opp mot James Mercer i «The Shins», og lydbildet er temmelig likt, foruten at «The New Pornographers» er mer sjangeromfa-

ROBERT NEDREJORD

«Tied to a Star» J. Mascis Sub Pop Records

Bedre som dinosaur

Frontmann i det kritikerroste bandet «Dinosaur Jr.», har siden ban-

det startet i 1985 i tillegg gått solo. «Tied to a Star» er den første akustiske soloplaten fra J. Mascis siden 1996. Men hvor «Dinosaur Jr.» opererer i indierocken, er Masics på egenhånd inne i den melankolske amerikanske folkemusikktradisjonen. Han blir nå utgitt på det legendariske indie-labelet Sub Pop Records, som Dinosaur Jr. var innom i 1990, et label der indierocken og folkrocken virkelig har fått utvikle seg videre. For selv om Mascis «Tied to

SPILL Settlers of Catan

HAUSTINTRIGER: Om ei bok ikkje fristar ein mørk haustkveld, kan du prøve Settlers of Catan. Eit strategispel som er enkelt å lære, men som ein aldri går lei av. Få nye vener eller sett gamle venskap på spel, ein kveld med Settlers er ein kveld full av intriger og moro. DORTHEA RENNESTRAUM ALISØY

TV SERIE BOK Orphan Black

TIL HØSTMØRKET: Serien handler om Sarah Manning, som en dag ser en person helt identisk seg selv ta sitt eget liv. I et forsøk på å svindle sin døde dobbeltgjenger overtar Sarah identiteten hennes. Og dermed vikles hun inn i noe hun ikke ante hun var en del av. Denne serien har litt av alt - elementer av sci-fi, morbid humor, drama og selvfølgelig; masse spenning! Anbefales virkelig! HELLE KARINA JOHANSEN

ROBERT NEDREJORD

BOK Best of Memo

FÅ KLISTERHJERNE: I disse tider er det utallige selvhjelpsbøker ute på markedet, med løfter om å gjøre deg til en superstudent på null komma niks. Oddbjørn Bys «Memo» er en slik bok. Den gir kanskje ingen superløsninger – du bør uansett lese og forstå pensum – men når det kommer til pugging, funker det faktisk utrolig bra. Anbefales for alle som skal gjennom en god, gammeldags skoleeksamen – enten det er latinske navn, årstall eller kjemiske formler du skal pugge. SOFIE SVANES FLEM


H U L E N I B E R G E N Ø N S K E R D E R E V E L KO M M E N OG PRESENTERER PROGRAMMET FOR HØSTEN 2014! 28. August

BARE EGIL

29. August

JKD & the BASTARDS + PAUL BERNARD & THE FAMILY VALUES

30. August

Hulen konsept: KOSMOPOL

05. September

THEA & theWILD

06. September

Hulen konsept: BRITAIN CALLING

07. September

PERFECT SOUNDS FOREVER: STEPHEN MALKMUS & the JICKS (US)

11. September

VULTURE INDUSTRIES + DORDEDUH + ROYAL ROOSTER 

12. September

STORE P

13. September

Hulen konsept: RETROROCKET

16. September

ORANGO

18. September

CASA MURILO

31. September

HVITMALT GJERDE

06. November

THE FJORDS

13. November

PIXEL

Ikke gå glipp av

CC: 50

,-

STUDENT

Sted:

KAMPEN

T E R E T KVAR

30. august k

l 21.00

STUDENTO RGANISASJ ONENE i BERGEN k lage den kul onkurrerer om å este baren, m ed det kuleste TE

MAET!


STUDVEST

27

27. august 2014

Apropos.

BAKSNAKK

Si opp klovnene Denne uken skjedde det igjen. Nok en

Imperiet slår tilbake UiB tar imperalisme til helt nytt nivå og ønsker å gifte seg med NHH. Baksnakkredaksjonen har igjen ikledd seg reporterhatten og legger frem UiB sine planer for millionærfabrikken i Sandviken. I sin sedvanlige Frank Underwood-positur sitter UiB-rector Dag Rune Olsen, mannen med det spenstige anagrammet Anus Goldener, bak kontorpulten sin. Mens han følger med på hvor de 14 000 UiB-studentene til enhver tid befinner seg, klapper han en hvit katt og brummer en nesten uhørlig humørløs latter. – Planen er å ta over hele verden, på sikt. Da tenkte jeg at NHH kunne være en fin start. First we take Manhattan, then we take Berlin, sier han åpenhjertig på sin godslige Røros-engelsk, mens han trykker på en knapp som det står «Vulkanutbrudd på Island» på. Fascinerende sexpartyer – Det har alltid vært en sorg for meg at NHH har hatt høyere rankinger og bedre omdømme enn UiB. Så, if you can’t beat them, join them, som en klok mann en gang sa, sier Anus Goldener. Han ser også frem til å kunne ta del i den perverterte festivasen som praktiseres i Sandviken, særlig i fadderukene. – Det er ikke til å legge skjul på at det har vært for lite pungshots på UiB. Der tar jeg som rector selvkritikk. Jeg håper også at vi kan gjeninnføre stumpslikking som aktivitet, som har ligget i brakk siden Kristopher Schau slikket dip av stumpen til Frank Aarebrot på riksdekkende fjernsyn for over ti år siden, sier han. – Slik sett er jo partystilen til tidligere utdanningsminister Trond Giske et eksempel til etterfølgelse, vedgår han.

Vil bli Olsen Brothers På pulten til Olsen ligger det diskré skisser til det som til forveksling kan minne om en dødsstjerne, samt en kart hvor NHH er markert med et rødt kryss. – Jeg har en klar plan B dersom NHH stritter i mot. NHHrektoren må bytte navn til Frøystein Olsen, slik at vi kan bli Olsen Brothers. Tenk så kult det hadde blitt! Vi skal synge «Fly on the wings of love» før hver møtestart. Studentleder kritisk Leder av Suppeparlamentet ved UiB, Johnny Aareforkalkningsthun, er kritisk til sammenslåingen. – Jeg frykter at det vil bli umulig å se forskjell på jusstudenter og siviløkonomistudenter. Slik kan vi ikke ha det. De kommer jo til å ta feil av hverandre og blande gruppene. Vi skal ikke ha noen blandingsraser på UiB. Det er en grunn til at vi har satt jusstudentene på et fjell, for å si det sånn, sier han. Mer får ikke Dustvests gravende journalist spurt om, før en rød giftpil med UiBs emblem treffer ham i nakken, og reporteren faller død om.

Det bedrevitende beltedyret Omforladels.

Følg Studvest på:

«Det er et beltedyr som sier det, så da er det greit.»

+ facebook.com/ studvest

@studvestno

Politiet ber jenter la være å jogge alene om kvelden etter at en mann angrep en jente i Kanadaskogen utenfor Bergen. - Hvis du jogger sammen med en tregere venninne, slipper du lettere unna.

www.studvest.no

OMFORLADELS

STUDVEST redaksjonen@studvest.no Parkveien 1 5007 Bergen www.studvest.no

Ansvarlig redaktør Kim Arne Hammerstad ansvarlig.redaktor@studvest.no Telefon: 93 40 17 15 Trykk Schibsted Nyhetsredaktør Sofie Svanes Flem nyhetsredaktor@studvest.no Telefon: 97 97 56 19

Kulturredaktør

Annonser

Fotojournalister

Nyhetsjournalister

Janne Bjørgan

Jarle Hovda Moe

Martine Markussen

kulturredaktor@studvest.no Telefon: 48 05 40 13

Stian Dahle Telefon: 98 04 15 00 annonse@studvest.no

Jonas J. Eian

Adrian Broch Jensen

Julie Bjelland Buer

Fotoredaktør

Grafisk utforming

Simen Augustin

Anne Sofie Bergvall Lars Eivind Måseide

Sesilie Bjørdal

Raquel Maia Marques

Hugrún Lind Arnardóttir

Elise Kruse

fotoredaktor@studvest.no Telefon: 97 01 12 26

Robert Nedrejord

Lene Risholt Thorbjørnsen

Magnus Ekeli Mullis

Jonas J. Eian

Kulturjournalister

Webansvarlig Preben Vindholmen

Illustratører

Mina Augestad Fossum

Nadja Asghar

Bente Todnem

Daglig leder

Raquel Maia Marques

Robert Nedrejord

Simen Langeland

Snorre Standish Norheim

Tord Torpe

Live Vedeler Nilsen

Øystein Birkenes

Dorthea R. Alisøy Ina Christine Eide

Eirik Lieng daglig.leder@studvest.no Telefon: 41 29 88 66

Kari Holdcroft Helle Karina Johansen Mari Lund Eide Peter Hatlebakk

gang har noen klistret en fargerik plakat over postkassen min. Det er en fin plakat, med tiltalende bilder og flotte farger. Lett å få øye på, og lett å analysere. Den virker kanskje forlokkende ved første øyekast.

Det eneste minuset er hva denne plakat-

en symboliserer: Et nytt sirkus er i byen. Du tuller, nå igjen? Med klovner, akrobater, flotte dyr og overpriset popcorn. Akkurat de klovnene var mer enn nok å takle, da jeg som seksåring befant meg i det største teltet jeg noen gang hadde sett. Jeg, som relativt mange andre, får fortsatt et minimalistisk panikkanfall bare jeg ser et klovnebilde den dag i dag. Grøss!

Siden den gang har jeg erfart at klovner

ikke er farlige. Som voksen har jeg lært at det er noe helt annet som skremmer meg. Det bør ikke være noen overraskelse om at det er dyrene som lever svært bekymringsverdige liv gjennom sin sirkuskarriere.

Sirkus er også en av få ting i denne

verden som har gjort meg sånn halvveis kriminell. Ja, for paradokset her er at man får flere tusen kroner i bot for å tagge over og rive ned plakater på lyktestolper og i busskur, mens man fritt frem kan være ansvarlig for at et dyr har et skyhøyt antall reisedøgn i året og går glipp av all frihet et dyr fortjener. Jeg ble heldigvis ikke bøtelagt, da. Men hva med elefantene? Geitene? Selv hundene? Jeg ser ikke underholdningsverdien i å se omreisende dyr subbe rundt i en manesje.

Så kan man jo lure på hvorfor man putter dyr og klovner under samme tak? Mest sannsynlig tenker vel sirkusdirektørene at de må ha NOE å lokke publikum med? At de vil ha noen som frivillig vil se klovner, altså. Dyr er jo et greit kort å ha i ermet. De er søte, sjarmerende og gjerne eksotiske. Midt i blinken, tenker dem sikkert. Min instiktive løsning er å si opp klovnene. Deretter dyrene. Og vips, der er sirkusindustrien en kjempehit for både store og små.


27. august - 2. september

Lynkurs i bridge USF Verftet, 1700

Huff Filmfestival Kvarteret, 1700

Mikromandag

MÅNDAG:

Studentsenteret, 1600

Beyond the Gates

Seven Impale - offisiell plateslippseremoni

FREDAG:

Brettspillonsdag Garage, 1900

ONSDAG: Kvarteret, 1900 Apollon, 1830

Nye stemmer: Møt Yahya Hassan BT Allmenningen: #Bergensdebatten Quiz ved Jan Arild Breistein

Litteraturhuset, 1845

Finnegan’s, 2000

Litteraturhuset, 1900

Prosalong: Er du tilregnelig?

Litteraturhuset, 1900

Ut med språket!

Litteraturhuset, 1900

TYSDAG:

Café Opera, 2100

Hulen, 2100

Eggstocknachspiel 2014 Kvarteret, 2100

Stjernegulv Kvarteret, 2300

Klubbmisjonen Café Opera, 2330

En indre reise

JKD & the Bastards + Paul Bernard & the family values

Quiz med Paul Holden

Café Opera, 1900

Fredagsquiz med Jan Arild Breistein

Litteraturhuset, 1900

Quiz Klosteret kaffebar, 1930

Høstlansering Comino Forlag Litteraturhuset, 2000

Operamints Café Opera, 2000

Insidequiz Inside, 2030

TORSDAG: Bare Egil Band: Minikonsert og signering av ny plate og bok Brak-kurs: Hvordan jobbe mot internasjonal presse Beyond the Gates

USF Verftet, 1700

Huff Filmfestival

LittQuiz

Kvarteret, 2030

Kvarteret-quiz

Apollon, 1700 Garage, 1900

LAURDAG:

Beyond the Gates

Landmark, 2100

Apollon, 1500

Garage, 1900

Studentkampen 2014

Litteraturhuset, 2030

Mindfulness og selvledelse i multitaskingens tidsalder

Club Crocodillo

Litteraturhuset, 1900

All is Lost Kvarteret, 29. august

The Swimming Pool Kvarteret, 31. august

Fortidens skygger Cinemateket, 31. august og 2. september

Alt om min mor Cinemateket, 2. og 3. september

SCENE:

tg STAN (Be) JDX - a public enemy Bit Teatergarasjen, 28. til 30. august

Lillelab #3 - Ruslab: En følelsesladet feiring av hjernen DNS, 23. august til 13. september

UTSTILLING:

Petra Rahm & Sarah Jost ”Lager” USF Verftet, 22. til 31. august

Brudd 2014 Lille Lungegårdsvann, 18. august til 18. september

Bård Breivik. History. Kode, til 21. september

Ciara Philips Landmark, 29. august til 19. oktober

Fabulus

Kunsthallen, 29. august til 19. oktober

Robert Overby Kniven i vannet

Kvarteret, 2100

Kvarteret, 27. august

Quizkveld med Paul Holden

Hulen, 2100

FILM: DJ Teddy Touch

Kosmopol

Møhlenquiz

Kode 4, KunstLab, til 31. desember

Finnegan’s, 2000 Nobel Bopel, 2000

Lysverket, 2200

Mennesket og tingene

Bergen kino, premiere 29. august

Kode 1, til 31. desember

Sort katt, hvit katt Oslo, 31. august Cinemateket, 27. og 31. august

A Farewell to Arms Cinemateket, 28. og 31. august

Beatles

As Above, So Below Huff Filmfestival

Bergen kino, premiere 29. august

Fly 2: Brann og redning

Bergen kino, premiere 29. august

USF Verftet, 1700

SØNDAG:

Cinemateket, 27. og 28. august

After School Special: Anatomically Absent + Tokyo Twins Landmark, 2000

The Wailers Ricks, 2000

Slutface + Shakanaka Kvarteret, 2100

Bare Egil Band Hulen, 2100

Bruddstykker 2014 Litteraturhuset, 2100

Jam Session med TB og tjommiene Café Opera, 2230

Åge

AleksAndersen

& sAmbAndet usf verftet fredag. 5. september få BILLETTER!

lørdag 6. september

E KS T R A !

bern/hoft med band lørdag 13. september

få BILLETTER!

morten harket

usf verftet 19. september logen teater 3. oktober BILLETTSERVICE.NO • TLf 815 33 133 GRUPPER OG HOTELLPAKKER: 09901

usf verftet 30. oktober

usf verftet 3. oktober

mELd dEG På NyHETSBREV fOR INfORmASjON Om fLERE KONSERTER OG SISTE NyTT!

usf verftet 8. oktober

highasakite

logen teater 24. oktober

usf verftet 29. oktober

tore renberg med venner: tønes og karl ove knausgård

usf verftet 18. desember

logen teater 26. februar

Joan armatrading

Bergen Live Partner

Nr 19, 2014  
Nr 19, 2014  
Advertisement