Studvest nr 12 2015

Page 1

Mil etter mil. Billig øl, røde tights, supporterbusser, heiarop og vannflasker med uvisst innhold. For femtende år på rad måtte BI Oslo se seg slått av NHH i Bergensbaneløpet. SPORT SIDE 10

EN G LI SH SE C TI O N A ,P G E 12

STUDVEST

ONSDAG 15.4. Nr. 12, 2015 Årgang 71 studvest.no

Something Something

Nå er alle

utvekslingsavtaler mellom UiB og arabiske land i Midtøsten stengt LIVE V. NILSEN

KOMMENTAR SIDE 3

Foto: MICKAEL ADATO

GRATIS MAT PÅ MAT.NAT.

Foto: JULIE BJELLAND BUER

KULTUR SIDE 21

- STYREKANDIDATER VINNER PÅ WALKOVER

• En prissjekk avslører at SiB-kantinen er dyrest av alle studentkaféene i de største byene.

• SiB hevder det skyldes store og næringsrike porsjoner, og en bevisst overprising av usunne varer. SIDE 4 - 5

.

PA KVARTERET I APRIL: ONSDAG 15.04.

TORSDAG 16.04.

Jubileums-Micetro!

Kid Astray

18:00 - Teater, Stand-up 20:00 - Konsert

Samklangfunnet: A Night of Free Improvisation

21:00 - Konsert

FREDAG 17.04. 18:00 - Møte

Studentersamfunnet:

Foto: SYNNE DALSEGG JOHNSEN

Norges dyreste studentkantine

Bryggeløs byvandring

22:30 - Konsert SAMSAYA

TIRSDAG 21.04. 18:00 - Foredrag

Studentersamfunnet: Kvantitativ transcendens og andre guddommeligheter

ONSDAG 22.04. 18:00 - Møte

Studentersamfunnet: Litterært Kvarter: Seksualitet og sjalusi

NYHET SIDE 8 - 9


2

15. april 2015

STUDVEST Sitert.

Grunnlagt i 1945. Studvest er en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter ved ­lærestedene tilknyttet Student­samskipnaden i Bergen.

Ansvarlig redaktør: Adrian Broch Jensen

Studvest kommer ut hver onsdag i et opplag på 6000, og blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar.

Kulturredaktør: Janne Bjørgan

Studvest arbeider etter reglene i Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis­omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

STUDVEST

Nyhetsredaktør: Elise Kruse Foto- og Layoutredaktør: Sesilie Bjørdal Kontakt oss på redaksjonen@studvest.no

Leder.

For mange gamle fjes Foto: UIB

Det meste er bra å resirkulere. Studentpolitikere er unntaket.

– Nesten ingen jeg prater ­ med, vet hvem som ­representerer dem i fakultets- eller universitetsstyret

Foto: RONNY ØSTNES/HIOA

Knut Melvær, stipendiat ved UiB, maner til engasjement i innlegget «Universitetet er deg!» (På Høyden)

– Det kan bli svært krevende å leve opp til ambisjonene

Foto: UIB

Prorektor for forskning ved HiOA, Frode Eika Sandnes, mener regjeringens nye strukturmelding er utfordrende, særlig ved noen av masterprogrammene. (Khrono)

«Det er mange gamle, trøtte, travere som sitter på viktige stoler. Dette gir kunnskap og kontinuitet, men gjør at det blir en slags gutteklubb for studentpolitikerne». Slik beskriver universitetsstyrekandidat Thea Jåsund Grastveit studentpolitikken ved UiB. Selv måtte hun manne (!) seg opp i fire år, før hun turte å stille til universitetsstyret. Det er et faktum at mange fjes går igjen i studentpolitikken, og at mange innehar flere verv samtidig. Dette ser ut til å være tilfellet i større grad ved UiB enn ved handelshøyskolen (NHH) og høgskolen (HiB). Men er det nødvendigvis negativt? Svaret er ja, for mens erfaring og kontinuitet i utgangspunktet er positivt, dukker det opp en temmelig lang rekke med potensielle problemer. Grastveit nevner noen, men vi vil gjerne utvide denne listen.

For det første fører mange verv til at man, naturlig nok, får mindre tid til hvert enkelt av dem. Da er det ikke rart at partiprogram er like år etter år, at man ikke får gjennomført det man går til valg på, og at man ikke tar seg tid til å drive markedsføring for sin liste annet enn i valgperioden. Problem nummer to er at sjansen for å ha uheldige dobbeltroller øker jo flere verv man har. Dobbeltroller er et stadig tilbakevendende problem i studentbergen, og det kan virke som om mange tenker at «det er jo bare studentpolitikk», eller «dette er jo bare et studentmedie», så da er det ikke så farlig. Det er en urovekkende tanke. Dette er en viktig prinsippsak, men det vitner også om en mangel på seriøsitet, og en undergraving av egen rolle som til slutt går utover alle studenter. Studentmedier og studentpolitikere er viktige på nasjonalt plan, for som Frank Aarebrot

tidligere har påpekt i Studvest: «Høyere utdanning er en liten og sær sektor, som det er viktig at noen gir en stemme!» For det tredje: At det har blitt en tradisjon for at man må gjennom et bestemt løp av verv for å sakte, men sikkert klatre seg til toppen, gjør terskelen for å komme inn i studentpolitikken altfor høy. Det er viktig å oppfordre nye fjes til å engasjere seg, og Thea Jåsund Grastveit er ikke alene om å synes at det er vanskelig å komme inn i varmen. Særlig om man ikke ønsker å enga­ sjere seg i en haug med verv, for så å møysommelig skaffe seg bekjentskaper innen politikken og klatre i rekkene. Dette burde ikke være et kriteria. Det bringer oss over på problem nummer fire: Siden de aller fleste i studentpolitikken er gamle kjente, er det lett for at det kun blir student­ politikere som stemmer på sine

student­p olitikervenner. Vi tør påstå at dette i stor grad er tilfellet i dag, noe valgdeltakelsen også har vært en indikator på i mange år. Dette er helt åpenbart svært uheldig for studentdemokratiet. Det finnes flere potensielle problemer med resirkulering av studentpolitikere, men denne listen er allerede lang nok. Konklusjonen er i hovedsak denne: Terskelen for å bli med i studentpolitikken må senkes, og studentpolitikerne bør tenke seg grundig om før de søker seg til enda et styre.

Nestleder.

I denne utgaven kan vi avsløre at SiB er en av de dyreste studentkantinene i Norge. Ifølge kafédirektør Ørjan Vågstøl prises de usunne matvarene opp med vilje. Takk for at dere tar ansvar for vår #SK2015, SiB!

– Jeg blir opprørt av den aggressive og useriøse markedsføringen våre ansatte blir utsatt for

Arkivfoto: ANDERS HELGERUD

UiO-rektor Ole Petter Ottersen kommenterer på at UiO-professorer har blitt lurt til. (På Høyden)

– Det finnes for mange artikler om Bergen på 17. mai

Foto: FRIELE

Foto: ØRJAN ANDREASSEN

Kommentator Mathias Fischer mener det blir sagt for ofte, og for høyt, av for mange mennesker hvert år hvor fantastisk byen er på nasjonaldagen. (Bergens Tidende)

– Vi sto der og lovet gull og grønne skoger. Det ble en suppe!

Da Herman Friele var ordfører i Bergen garanterte han at torget skulle bli en «perle». Det gikk ikke helt etter planen. (Bergensavisen)

Veka som gjekk. Lørdag 11. april ble menneskets verdi feiret på Togallmenningen. Flere organisasjoner stod bak arrangementet «I see humans» som tiltrakk seg nesten like mange paraplyer som mennesker.


STUDVEST

15. april 2015

STUDVEST.no/meninger

3

Kommentar. UiB er opptatt av viktigheten av utveksling, men tilrettelegger ikke for de enkelte studieretningene.

UiBs overbeskyttende hånd LIVE VEDELER NILSEN Kulturjournalist

Midtøsten har vært og er et veldig aktuelt område for studier innen mange ulike fagfelt. Fram til før jul hadde Universitetet i Bergen (UiB) en avtale på tvers av fakultetene med American University of Cairo. Nå er alle utvekslingsavtalene mellom UiB og universiteter i arabiske land i Midtøsten stengt. Det eneste landet i Midtøsten som UiB fortsatt har avtale med er Israel, og den avtalen er bare åpen for dem som går på Det juridiskefakultet. Så hva med alle dem som studerer arabisk, skriver master i sammenliknende politikk eller tar en bachelor i Midtøsten-­historie? Godt over 300 studenter be­ gynte i 2014 på et bachelorstudie ved Universitetet i Bergen som har koblinger til Midtøsten. I tillegg til disse kommer alle dem som tar midtøstenrelaterte fag integrert i bachelor- eller mastergraden sin i for eksempel historie. De utgjør til sammen en betydelig gruppe studenter som ikke har tilbud om en utvekslingsavtale som er relevant for deres fagområde. I mars skrev Studentradioen i Bergen (SRiB) en artikkel om hvordan utveksling gir store muligheter og viktige erfaringer for studenter. Her opplyser Johanne Vaagland, internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, om at UiB har et mål om at 30 prosent av studentene skal ha vært på utveksling før de er ferdig med studiet sitt. I samme artikkel understreker

Hver uke tar Studvest et dykk i arkivet for å se hva som skjedde på denne tiden i gamledager.

hun viktigheten av erfaringer studenter kan samle ved opp­ hold i andre land, og hvor positivt et semester i utlandet teller i jobbsøkeprosessen. Det er altså tydelig at UiB ser verdien i gode utvekslingsavtaler. Derfor slår det meg som rart at ikke fakultetene forsøker å tilrettelegge for at studentene kan få reise til land som er relevante for studiet. Seksjon for internasjonalisering av studier oppgir at UiB legger Utenriksdepartementets (UD) reiseråd til grunn for hvilke universiteter studentene ved UiB skal kunne reise på utveksling til. Men skal man følge UDs reise­ råd, oppfordres det også i Israel til å utvise forsiktighet ved besøk i landet, på lik linje med arabiske land i området som for eksempel Libanon og Pakistan. Kunne ikke UiB like gjerne ha knyttet en avtale med University of Lebanon, som har avtaler gående med universiteter både i Danmark og i USA? Skal UDs reiseråd avgjøre hvilke avtaler som inngås og opprettholdes, var det heller ingen grunn til at avtalen med American University of Cairo måtte stenges. Til tross for den ustabile situasjonen ellers i landet, oppgis Kairo av UD som en by det er greit å oppholde seg i. Det kan se ut som UiB har tatt på seg ekstra ansvar for ut­ vekslingsstudentenes sikkerhet, sammenliknet med de andre universitetene i landet. Både Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo tilbyr utveksling til American University of Cairo. På NTNU i

Trondheim har studentene mulighet til å reise til universiteter både i Pakistan og på Vestbredden, samt De forente arabiske emirater som UD ikke har ut­ stedt reiseråd for. Det er ingen som påstår at Midtøsten er et trygt reiseområde for studenter. Men er det

ikke nettopp opp til studentene, de som virkelig har satt seg inn i områdets ulike språk, politiske partier, kulturer og historiske tendenser, å avgjøre hvorvidt de er villige til å utsette seg selv for risiko? Det er fint at UiB er opptatt av studentenes ve og vel. Jeg synes

Mat er viktig

Sykt trivelig

Det kan en helt ellevilt lang og snodig ingress fra 1991 fortelle oss. 11. april var nemlig mat på agendaen (da også!), og vi får bli med på en lang reise gjennom en rekke matbutikker sammen med journalist Knut Olav Homlong. Det hele begynner med denne setningen: «Mennesket lever ikkje av brød åleine har det vorte hevda, og for studentar skulle det vere temmeleg opplagt at det er Ordet som først og fremst held livet i gang og renneløkka på avstand».

I alt jaget om å drive kritisk journalistikk er det forfriskende å møte på en sak med en tittel som bare sier at ting går greit. Det er deilig å kunne puste ut, og ta en velfortjent pause fra all negativiteten i dagens presse og nyte synet av tittelen: «Student­ ane har der bra». Da er det bare så ubeskrivelig bittert at alt blir ødelagt på et blunk i undersaken, med den skrekkinngytende tittelen: «...men lufta er for dårleg». Det var for godt til å være sant.

Studvest 11. april, 1991

Studvest 4. april, 2001

likevel det er på tide at UiB trekker til seg sin overbeskyttende hånd og legger til rette for gode utvekslingsavtaler for alle studenter. Vi kan ta vare på oss selv!

Illustrasjon: OLA OLSEN LYSGAARD


4

STUDVEST

15. april 2015

NYHET

NY HØGSKOLEDIREKTØR

• Høgskolen i Bergen (HiB) vedtok fredag 10. april å tilby stillingen som høgskoledirektør til 48 år gamle Christian Fotland. Han har tidligere er-

Foto : HIB

faring som rådmann i Lillehammer og Radøy kommune, oppvekstsjef i Bergen kommune, og er utdannet pedagog i tillegg til en utdanning innen organisasjon og ledelse. Det skriver HiB i en pressemelding. Fotland tiltrer stillingen 1. september, når sittende direktør Audun Rivedal går av.

SiB-kantinen er dyrest i landet Bergensstudentene må ut med mest i seks av ni varegrupper. ­– Vi har en strategi om at vi skal ha så lave priser som mulig, hevder SiB. Tekst: LARS E. MÅSEIDE lem@studvest.no Foto: JULIE BJELLAND BUER jbb@studvest.no

Studvest har undersøkt prisene på et knippe populære varer i de største studentkantinene i landet. I seks av ni tilfeller kommer Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) dårligst ut. – Jeg synes det er dyrt. Jeg velger å gå andre steder som er billigere, der du óg får bedre mat, sier NHH-student Espen Græsdal. Han befinner seg i SiB-kantinen på studentsenteret, men unngår altså de «kostbare» frist­ elsene. Han støttes av medstudent Fredrik Brekke. – Ja, det er dyrt med tanke på at det skal være en student-

samt en bevisst overprising av usunne varer. SiB Kafé mottar heller ikke støtte fra samskipnaden. – Sjokomelk, mineralvann og boller er usunne varer som vi bevisst har valgt å sette en høyere pris på. Salatbaren har en makspris på 50 kroner, noe de fleste betaler. Uten dette kunne prisen vært 70-80 kroner. Sist jeg sjekket hadde vi også størst porsjon på lavprismiddagen, og er eneste samskipnad med 50 prosent rabatt på middag i eksamenstiden. Ønsker lavest mulig priser – Hvorfor velger dere ikke heller å ha litt lavere priser året gjennom? – I realiteten kunne vi satt ned prisen på middagen noen kroner til vanlig, men vi har valgt å gi en belønning til studentene som er lojale og bruker kaféen, så fremt vi har hatt et overskudd året før. Vi har en strategi om at vi skal ha så lave priser som mulig, så lenge økonomien i driften er forsvarlig,

Jeg er egentlig ikke enig i at vi er den dyreste studentkantinen Ørjan Vågstøl, SiB-direktør

kafé, men jeg forstår at det skal gå rundt, sier økonomistudenten. – Kunne servert spagetti For sammenlignet med de andre samskipnadene er SiB Kafé blant de dyreste (se tabell). Direktør for kaféene, Ørjan Vågstøl, mener derimot bergensstudentene får mye igjen for pengene. – Jeg er egentlig ikke enig i at vi er den dyreste studentkantinen. Vi innser at vi ligger i det øvre sjiktet, men jeg vil påstå at studentene våre er blant de mest fornøyde, basert på antall besøkende og utvikling i omsetning. Jeg har forståelse for at studentøkonomien er presset, men vi har også et ansvar for å tilby kvalitet. Vi kunne servert spagetti med ketchup til en billig penge, men det kan studentene heller lage på hybelen, sier Vågstøl. «Sunt» prisnivå Han forklarer at de tilsyne­ latende høye prisene skyldes store og næringsrike porsjoner,

sier SiB-toppen. SiB Kafé ligger i dag under det uttalte målet om at regn­ skapet skal gå fire prosent i pluss hvert år. – Må se på prisene Leder i Velferdstinget (VT), Linnea Reitan Jensen, sier det kan bli aktuelt å se på prisnivået i SiB-kantinene. – Jeg har ikke nok kunnskap om innkjøpsprisene og driftsutgiftene til SiB Kafé til å uttale meg om dette, men om andre samskipnader tilbyr like store porsjoner og like næringsrik mat til en billigere penge, så er det noe vi må se nærmere på, mener hun. VT-lederen ønsker like­ vel ikke at prisene skal gå på bekostning av kvaliteten på det SiB-kantinen tilbyr. – Man må betale mer for større porsjoner og næringsholdig mat. SiB ville nok solgt mat om porsjonene var mindre og ikke like nærings­ rike, men om det er ønskelig er et annet spørsmål, sier hun.

SALT I GRØTEN? Tacobuffeten er et populært tilbud i kantinen på studentsenteret hver fredag, men SiB Kafé er blant de dyreste i land Kafé, Ørjan Vågstøl.

Kaféprisene Bergen

Trondheim

En kopp kaffe (omregnet til 2,5 dl)

12

6,9

Salatbar (pr. hg.)

15

13,95

- Billigste middag

50

39

- Dyreste middag

85

65

Litago sjokomelk (0,5 liter)

29

26

Mineralvann 0,5 l

25

22

0,5 liter vann

15

19

God Morgen yoghurt

18

17

Bolle(r)

13 (3 for 23)

6


STUDVEST

5

15. april 2015

AARETHUN IKKE INNSTILT

• Flertallet i valgkomiteen til Norsk studentorganisasjon (NSO) vil ha HiOA-student Therese Eia Lerøen som ny leder av organisa-

sjonen, og ikke leder av SP-UiB, Tommy Aarethun. Det kunngjorde NSO 13. april da valgkomiteen la frem sin innstilling. Lerøen ble innstilt med dissens, det vil si at mindretallet av komiteen innstilte Aarethun. Hvem som blir den nye lederen av de to avgjøres på organisasjonens landsmøte til helgen.

NY FADDERORDNING

MER SYKKELPARKERING

TV. – Fadderstyret kommer til å administrere samarbeidet, da det vil styrke forholdet mellom studentene og studentorganisasjonene, sier fadderkoordinator Ingrid Rolland Andersen til BSTV. Målet med prosjektet er flinke faddere og lettere kjennskap til studentorganisasjonene.

Mellom Ulrike Pihls hus og Muséplass 1 kan nå 170 sykler parkeres under tak, skriver På Høyden. Eiendomsavdelingen forsøker seg med ny patent, hvor syklene vippes inn i to høyder. Byggingen har vært noe forsinket, men er ventet i drift på tampen av april. Man får tilgang til parkeringen via kortleser, med ansatte og studenters ordinære tilgangskort. Det hele skal ende opp med å koste over 1,3 millioner kroner.

• Fadderstyret ved HiB har orientert Studentparlamentet ved høgskolen om et nytt prøveprosjekt. Det melder Bergen Student-

FORNØGD. Arabiskstudenten Tor Hallvard Nygard Johansen er vand med digital eksamen frå vidaregåande skule, og synst det er bra å få tilbodet også på universitetet.

Byter ut penn og papir for godt I vår skal 60 emner ved UiB ha digital skuleeksamen. Om berre to år skal dette gjelde alle på universitetet. Tekst: SIRI FLATLANDSMO sf@studvest.no Foto: HILDE J. GJÆRDE hjg@studvest.no

et. – Vi har forsøkt å differensiere de sunne og de usunne matvarene, forklarer direktør for SiB

Agder

Oslo

Stavanger

Tromsø

10

20

10

14

(fastpris) 53,-

12,33

9,90

13,90

38

35

39

49

78

50

59

85

24

24

23

25

24

23

25

22

12

10

10

19

19

13

20

20

11 (3 for 22)

12

10 (3 for 22)

10

– Fordelane er at du får meir tid, det er enklare å disponere teks­ ten, og du kan redigere etter kvart som du skriv, seier arabiskstudenten Tor Hallvard Nygard Johansen om digital eksamen. I vår skal studentar ved 60 emner på UiB gjennomføre eksamen på datamaskin, og Nygard Johansen er éin av dei. Målet er at alle skuleeksamenar skal vere digitale i 2017. Ikkje berre fagkunnskap Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, seier det langsiktige målet er å kunne bruke digitale vurderingsformer. Ho bruker legestudiet som eit døme på korleis teknologien kan brukast. – Vi kan bruke video som studentane responderer på, til dømes ved å stille diagnose basert på samtale med pasient, seier Samdal. Ho meiner det er viktig å teste fagkunnskap i nokre fag, medan det i andre kan vere viktigare å teste analytiske eigenskapar. – Premissane for skuleeksamen er ingen tilgang på hjelpemiddel. I arbeidslivet

vil ein som oftast ha tilgang på nett­ressursar. Det handlar om å ha kompetanse til å bruke dei, slår Samdal fast. Kan stole på det tekniske Studentar som får tilbod om digital eksamen skal i utgongs­ punktet stille med datamaskin sjølv. Systemkrava er OSX 10.9, Windows 7 eller nyare. Dersom studentane ikkje har nye nok maskinar sjølv skal dei få låne av universitetet. – Skulle det oppstå tekniske utfordringar under eksamen, er backupmaskinar kjøpt inn. Stud­ entane kan få tilgang til desse under eksamen, seier Samdal.

dentparlamentet ved UiB for HF-lista. Ho synst det er bra med digital eksamen så lenge systemet fungerer. – Nokre av dei digitale eksamenane som har blitt gjennomført har ikkje vore optimale, det må vi ordne opp i. Men det er bra å få tilbodet. Ho meiner vi treng meir enn berre digital eksamen, men at han hjelper eit stykke på veg ved å opne for andre vurderingsformer. – Digital eksamen er berre ein del av ein digitaliseringsprosess. Vi treng mellom anna meir forsking på kva undervisings- og vurderingsformer som fungerer, seier Jensen.

I arbeidslivet vil ein som oftast ha tilgang til nettressursar. Det handlar om å ha kompetanse til å bruke dei Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB

Ifølge Samdal blir eksamensoppgåvene lagra på ein servar, så det gjer ikkje noko å bytte maskin midt under eksamen. Ho meiner studentane kan stole på det tekniske. – Piloteksamenane har fungert veldig godt. Det har vore enkelte tekniske utfordringar, men dei har alltid løyst seg. Ingen har ikkje kunna fullføre eksamen på grunn av det tekniske, seier ho. Studentar som ikkje kan ta eksamen på datamaskin skal få han tilrettelagt på penn og papir. Jubel i forelesingssalen Pernille Reitan Jensen sit i Stu-

Tor Hallvard Nygard Johansen har ikkje tenkt å ta den med penn og papir. Han har inntrykk av at dei fleste studentar er positive til digitaliseringa. – Då førelesaren tok opp at vi skulle ha digital eksamen var det berre éin som spurte om penn og papir, resten av studentane jubla.


6

15. april 2015

STUDVEST

NYHET

HiB-ingeniører stryker mindre Ingeniørstudentene ved Høgskolen i Bergen trosser laber tendens og leverer lav strykprosent. Tekst: SIREN GUNNARSHAUG sg@studvest.no Foto: HILDE J. GJÆRDE hjg@studvest.no

– Hjelp er alltid tilgjengelig her, dersom du skulle trenge det, sier kjemiingeniørstudenten Safina de Klerk, som er både nyvalgt nestleder, samt regions­ ansvarlig for Vestlandet i stu­ dentlaget til Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO). Tredjeårsstudenten kan fortelle at både forelesere, ad­ ministrasjonen og studentene samarbeider godt for å styrke fagmiljøet på skolen. Denne kollektive innsatsen mener hun kan være noe av bakgrunnen for at ingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen (HiB) stryk­ er mindre enn andre steder. Tall fra Norsk samfunnsviten­ skapelig datatjeneste (NSD) viser at ingeniørstudier på HiB

sen næringslivet etterspør. Som regionsansvarlig ser jeg at det så absolutt ikke er tilfellet ved alle ingeniørutdanningene. Høye stryktall I følge NSD er ingeniørutdan­ ninger nasjonalt helt oppe på andreplass av studier der flest stryker. Nestleder de Klerk for­ teller at NITO har hatt under­ søkelser som viser til nettopp mangel på oppfølging og mod­ erne utstyr ved mange studie­ steder. Dekan Johansen tror imi­ dlertid strykprosenten kan ha mye å gjøre med at fagene er tunge. – Studentene må legge ned tilstrekkelig tid og innsats gjen­ nom hele semesteret. Dette er fag der de normalt ikke kan lykkes med «skippertakmetoden». Flataukan peker på en ar­ beidsmengde som kan være uvant for studenter som kom­ mer rett fra videregående skole. – Helt enkelt krever studiet veldig mye arbeid.

Det handler om et godt samspill Safina de Klerk, nestleder og regionsansvarlig for Vestlandet i NITO-studentene.

har lavest strykprosent. – Vi har investert mye i ulike tiltak for gjennomstrømning, og store ressurser på enkeltemner som mange studenter synes er tunge, sier Geir Anton Johan­ sen, dekan ved avdeling for in­ geniørutdanning og økonomi­ fag. Toppmoderne utstyr Camilla Flataukan, bygg­ ingeniørstudent og represent­ ant i Studentparlamentet ved HiB, stiller seg også positiv til opp­ følgingen ved avdelingen. Hun kan fortelle at studentene blir fulgt godt med på hele veien, og som regel fanget opp dersom de skulle slite i et fag. De Klerk vektlegger at stu­ dentene blir hørt og tatt seriøst av både foreleserne og adminis­ trasjonen: – Vi har muligheten til å vur­ dere og gi tilbakemelding, og de tar tak i det som er nødvendig for å forbedre fagene. Det hand­ ler om et godt samspill. I tillegg mener hun det toppmo­ derne utstyret ved det nye høgskolebygget er en moti­ vasjonsfaktor for studentene: – Det gjør undervisningen mer relevant for den kompetan­

Oppdager veien for sent – Det vil nok være slik at mange oppdager at de vil gå på in­ geniørstudiet litt for sent. Alle er kanskje ikke klar over at man må jobbe mye for å oppnå den kompetansen som er nødven­ dig før man starter studiet, sier Johansen, som mener forkunn­ skaper vil ha mye å si. Både Flataukan og de Klerk påpeker at det burde blitt in­ formert om studiet og kravene tidligere i utdanningsløpet. Sistnevnte stiller seg skeptisk til de rådgivningstilbudene som tilbys ved videregående skoler: – Noen kan tro det er en­ klere å ta utdanningen her etter­ som snittet er lavere enn ved andre institusjoner. Kravene er imidlertid akkurat de samme, noe som kan føre til at enkelte får en «reality check» i løpet av det første semesteret, sier de Klerk. Ingen kultur for viljestryk Tidligere har «strategisk stryk» vært en av forklaringene bak den høye strykandelen ved norske ingeniørutdanninger. Johansen kan fortelle at dette ­ ikke er et problem ved HiB: – Her arrangeres konteeksa­

HØSTER ROS. Kjemiingeniørstudent Safina de Klerk, forteller at HiB kontinuerlig jobber med å få ned strykprosenten på ingeniørstudier.

men innenfor tidsrommet med ordinær eksamen. Dermed er ikke taktisk stryk et tema her. Flataukan deler Johansens mening, og bekrefter at det ikke er en kultur for dette på skolen: – Du kommer uansett inn i en ond sirkel som gjør at du bare henger etter.

VURDERTE BESVARELSER MED KARAKTEREN «F»:

Ingeniørfag ved utvalgte institusjoner: • HiB: 10,1 prosent. • HiSt: 10,7 prosent. • HiSF: 11,3 prosent. • UiS: 15,0 prosent. • HiOA: 17,9 prosent. • UiT: 19,4 prosent. Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i samarbeid med Dagens Næringsliv.8

15. april 2015

STUDVEST

NYHET

Resirkulerer studentpolitikere

STUDENTOPPLYSNING. Ut ifra midlene de har fått tildelt har valgstyret forsøkt så godt de

VALGKAMPANJE. Thea Sofie Jåsund Grastveit og Lars Arne Nilssen er ett av kandidatparene som stiller til valget.

kunne å informere studentene om valget, forteller Mia Milde.

Thea Jåsund Grastveit mener det er et demo­ kratisk problem at så få studenter stiller til universitetsstyret. Selv brukte hun fire år på å manne seg opp før hun stilte. Tekst: DANIELA ØRVIK doe@studvest.no Foto: SYNNE DALSEGG JOHNSEN sdj@studvest.no

12. april gikk den utvidede fristen for å stille til valg som studentrepresentant for uni­ versitetsstyret ut. To student­ representanter og fire varaer skal velges. Hittil er kun fire kandidater offentliggjort. Et gjennomgående trekk Nestleder i Studentparlamentet, Susann Strømsvåg, mener det er uheldig at flere ikke stiller og tror det handler om for lite ­informasjon. – Det er få som vet hvordan universitetet faktisk fungerer og

hvor stor innflytelse man kan ha som studentrepresentant, sier hun. Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, mener grunnen til at flere ikke stiller må være fordi studentene ikke prioriterer det. – De vet nok ikke hvor spen­ nende, viktig og lærerikt dette er. Olsen sier også at mindre til­ bøyelighet til å delta i politikk er et gjennomgående trekk i resten av samfunnet, og han tror ikke det er en spesiell trend ved UiB. – Men det er klart at hvis det er veldig få som stiller og valg­ deltakelsen er lav, representerer det et valg som ikke er velfun­ gerende, sier han. – Gutteklubb Thea Jåsund Grastveit stiller til valg med Lars Arne Nilssen. Hun mener grunnen til at så få stiller er for dårlig kunnskap om ­studentpolitikken. – Det er et demokratisk prob­ lem at studentene ikke vet om mulighetene, og det gjør at vi

kanskje går glipp av gode hoder. Det er stort sett studenter som allerede er engasjert i stu­ dentpolitikken som stiller til valg til universitetsstyret. – Det er mange gamle, trøtte, travere som sitter på viktige stoler. Dette gir kunnskap og kontinuitet, men gjør at det blir en slags gutteklubb for student­ politikerne, sier hun. Grastveit mener den slut­ tede kretsen av studenter som

tendens som nå holder på å snu, blant annet fordi partiene favner bredere enn før, og fordi Det ­Eneste Reelle Alternativ (DERA) folkeliggjør studentpolitikken. – Jeg vet det er uenighet rundt politikken DERA fører, men de har gjort en kjempe­ jobb med å få fokus på student­ demokratiet, sier Grastveit. Grastveit sier at informasjonen om valget forsvinner i jungelen av informasjon til

Lav valgdeltakelse og at de samme hodene går igjen kan føre til at studentpolitikken blir lite representativ for studentmassen som helhet Thea Sofie Jåsund Grastveit, kandidat til universitetsstyret

engasjerer seg i studentpolitik­ ken er problematisk. – Lav valgdeltakelse og at de samme hodene går igjen kan føre til at studentpolitikken blir lite representativ for student­ massen som helhet. Folkeliggjør studentpolitikken Hun håper og tror at dette er en

studentene, og at det heller er et kunnskapsproblem enn et informas­jonsproblem. – Jeg tror universitetssyste­ met er for stort og uoversiktlig til at folk ser verdien av å sette seg inn i det, hvis de ikke er spesielt interesserte.

– Vinner på overgang Per definisjon mener Grastveit at det ikke blir et velfungerende valg når så få stiller, og hadde ønsket at flere stilte. – Man vinner på overgang, og blir kvotert inn, men man vil jo fortjene det. Selv om det ikke påvirker valgkampen vår noe særlig, gir man kanskje ikke alt man har når man vet at man i verste fall blir vara. Grastveit tror det er flere som ikke tør å stille på grunn av andre kandidaters erfaring og bakgrunn, selv om det egentlig er en lav terskel for å stille. – Jeg har selv brukt fire år på å tøffe meg opp til å gjøre dette, og føle at jeg er kvalifisert til det, sier hun. Ingen konsekvenser Valgstyret har ansvar for gjen­ nomføring av valget. Mia Milde i valgstyret sier de skulle ønske at alle visste om valget. – Det har vært en greie at folk som stiller er klar over det et halvt år før, og kanskje det er der problemet ligger, at det ikke


STUDVEST

9

15. april 2015

NYHET Fire på Høyden 1. Hva gjør universitetsstyret? 2. Hvem sitter i universitetsstyret? 3. Vet du at det er valg for studentrepresentanter til universitetsstyret nå?

VEGARD BÆKKEDAL (22) Økonomi og administrasjon på NHH

1. For lite for studentene. 2. For dårlig promotering. 3. Nei, og noen må gå.

ØNSKER ENGASJEMENT. På fredag arrangerte studentgruppen til Amnesty i Bergen et foredrag hvor målet var å enga­ sjere og informere Bergens studenter. De opplevde stor pågang. – Folk har veldig bestemte meninger for eller mot. Det er opp til oss å forklare akkurat hvor vanskelig situasjonen er for Syria og nabolandene, sier Mari Bondevik.

YASMIN MOUSSAVI (24) Psykologi på UiB

1. De representerer studentene, og er med på å ta beslutninger. 2. Det er vel rektor, viserektor, to studenter, noen fra eiendoms­ avdelingen og administrativt ansatte. 3. Ja, faktisk.

er åpent nok, sier hun. Milde forteller at det tidligere år ikke har kommet nok søkere, men at det ikke har fått noen konsekvenser.

Amnestys student­ gruppe i Bergen mener det er Norges humanitære plikt å ta imot 10 000 ekstra syriske kvoteflykt­ ninger over de neste to årene. Tekst: ANDREA T. FRAMMARSVIK atf@studvest.no Foto: JONAS J. EIAN

gere. Bondevik mener det er på høy tid at Norge gjennomfører sin del av den kollektive, hu­ manitære plikten. – Slik situasjonen er i dag, er det en fare for at flyktning­ strømmen kan destabilisere flere naboland, og i verste fall hele regionen. Sammenlignet med det ansvaret Libanon tar på seg, er 5000 flere flyktninger hvert år et lite tall.

takene, og bosetning i kommu­ nene. Norge har allerede en lang kø av mennesker som venter på å bli bosatt. Det er også de mer langsiktige integreringsutfor­ dringene - språk, arbeidsliv og kultur. Mange av flyktningene er traumatisert, og enda flere mangler kompetansen som skal til for å komme inn på det nor­ ske arbeidsmarkedet.

jje@studvest.no

ENDRE ARNTZEN (25) Juss på UiB

1. Tror de forvalter midlene uni­ versitetet får fra det offentlige. 2. Studenter og representanter for de ansatte. 3. Har fått en mail om det, tror jeg.

UNIVERSITETSSTYRET

• Det øverste organet ved Universi­ tetet i Bergen. • Vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virk­ somhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksom­ heten holder høy kvalitet. • De eneste kravene for å stille til valg som studentrepresentant er at man har betalt semesteravgift til SiB og er semesterregistrert ved UiB. • To studentrepresentanter samt fire varaer skal nå velges inn. Kilde: http://www.uib.no/ledelsen/ organisering/universitetsstyret.

– Hvis ikke vi kan hjelpe, hvem kan?

KRISTOFFER AASHOLT (25) Administrasjon- og organisasjonsledelse på UiB

1. Styret av universitetet. Det øverste organet. 2. Rektor, viserektor, dekan­ er, studentrepresentanter og ­ansatte fra ledelsen. 3. Ja, har fått mail.

Det samme mener åtte av de største norske hjelpeorganisa­ sjonene. «Velkommen Syria» er en internasjonal kampanje satt i gang av Amnesty Internation­ al. Målet er 10 000 flere syriske flyktninger på norsk jord innen 2017. - Vår del av plikten – Krigen i Syria er katastrofal. Det er en forferdelig situasjon humanitært, og selvfølgelig politisk, sier leder av Student­ gruppen i Amnesty Student Ber­ gen, Mari Bondevik. Fire millioner mennesker har flyktet fra Syria. I skriv­ ende stund er 7,6 millioner fly­ ktninger internt fordrevet. De aller fleste har flyktet til nabo­ landene, noe som har påført landene en enorm økonomisk og politisk belastning. Libanon har til nå tatt imot 1,2 millioner registrerte syriske flyktninger. Til sammenligning er Libanon på størrelse med Rogaland, og har fire millioner innbyg­

I utgangspunktet er dette noe verken Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre ønsker Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva

– Usannsynlig Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva, mener det er lite sannsynlig at Norge tar inn 10.000 flere syriske flyktninger. I hvert fall ikke slik den politiske situa­ sjonen er i dag. – I utgangspunktet er dette noe verken Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre ønsker. Og asylopposisjonen har heller ikke strategisk prior­ itert dette høyt nok i de ulike forhandlingene som har vært om asylpolitikken. – Hvis myndighetene likevel velger å ta inn 5000 flere flyktninger over to år, hvilke utfordringer vil bli de største? – De største umiddelbare utfordringene vil dreie seg om å få gode nok tilbud på mot­

– 5000 er et lite tall Mari Bondevik sier Amnesty In­ ternational både ser og forstår utfordringene nevnt ovenfor, men mener Norge har råd og mulighet til å ta imot de som trenger hjelp. – Ja, Norge er en stat som er dyr i drift, og vi har et veldig dyrt helsesystem. Men det er også et av verdens beste, og vi er et av verdens rikeste land. Hvis ikke vi kan hjelpe dem, hvem kan?


10

15. april 2015

STUDVEST

SPORT

«Vekk meg når BI kommer»

HARDE BUD. Ruten fra Bergen til Oslo har blitt delt opp i over 100 etapper, hver etappe er akkurat lang nok til å ta seg fullstendig ut.

For femtende år på rad måtte BI se seg slått av NHH i det tradi­ sjonsrike 110 etapper lange Bergensbanelø­ pet mellom Bergen og Oslo. Tekst: ANDREAS REKDAL

ar@studvest.no

Foto: SESILIE BJØRNDAL sb@studvest.no

– Bergensbaneløpet er tidenes opplevelse! Det er noe med samholdet man oppnår ved å sitte sammen på en trang buss i dagesvis, sier Håkon Edeland Egge. Han er student ved handelshøyskolen BI i Oslo, og har kommet til Bergen for å heie på BIs stafettdeltakere som del av supportergruppen Full før lunsj (FFL). – I tillegg er det en kjempe­ mulighet til å bli kjent med NHH-studenter og bygge nett­ verk, skyter kameraten Magnus Stensager inn.

Lang tradisjon Bergensbaneløpet, en venn­ skapelig stafett fra Bergen til Oslo mellom studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) og BI, har vært en årlig tradisjon siden 1973. Siden da har BI bare vunnet ni ganger mot NHHs 34 – sist i 2001, før flere av årets del­ takere engang hadde lært å lese eller skrive. Men i år blir det annerledes, skal man tro representantene fra FFL. På tross av en lang natt på toget for mange, er stemningen i NHH-aulaen på topp torsdag morgen. Mot løpsstart klokken ni, henger eimen av billig øl tykt i lokalet. Kombinert med de hettegenserkledde studentene som drikker fra vannflasker med uvisst innhold, og NHH-sup­ porternes røde tights, hadde det vært fullt forståelig dersom du trodde du hadde endt opp på et russearrangement. Under et stort banner med påskriften «Vekk meg når BI kommer», stemmer NHHs sup­ portergruppe ASAP i til tonen av

«Se min kjole»: «Si meg hvorfor er du så bedriten? Det er fordi du går på BI, og fordi du ender opp på NAV.» Foruten insinueringer om fremtidig behov for sosial stønad, harselerer fremtidens ledere med hverandre over skole­status, karakterkjøp og penisstørrelser. Og stafettprestasjoner, selvføl­ gelig.

dig stigende promillenivå led­ sages ut og inn av bussene på forhåndsbestemte holdeplasser. Det hele går overraskende smertefritt. Når Studvests ut­ sending ankommer vekslings­ punktet ved Fantoft kirke, mind­ re enn en time etter startskuddet i Sandviken, har sirkuset aller­ ede passert uten å etterlate spor.

Det er noe med samholdet man oppnår ved å sitte sammen på en trang buss i dagesvis Håkon Edeland Egge, supporter og BI-student

Logistikkmirakel Logistikkmessig er startskud­ det begynnelsen på en lang helg for løpets arrangører. Før hver etappe må neste deltaker for hvert av lagene stå klar og ferdig oppvarmet ved vekslingspunk­ tet. Det betyr at det må kjøres i konstant skytteltrafikk mellom vekslingspunkt og løperbussen, som plukker opp deltakerne når de er ferdige. På toppen av det hele, skal supportere med sta­

- Vannflaske, med vann i Ved vekslingspunktet ved start­ en av etappe 10, like utenfor Arna, jogger NHH-student Eivor Stølen utålmodig frem og tilbake langs veien. Fra tid til annen kaster hun lange, rastløse blikk bakover mot svingen som snart kommer til å rundes av lagkam­ erat Henrik Wiedswang Horjen. – Jeg er så nervøs, jeg klarer ikke å svare på noen spørsmål, sier hun. For bak Bergensbaneløpets

rølpete ytre, skjuler det seg et snev av blodig alvor. Man ser det i ansiktsuttrykkene når det nærmer seg slutten av hver etappe. Når Horjen endelig kom­ mer, i klar ledelse foran BIs Erik Knudsen Garcia, legger Stølen på sprang. Litt over tre kilometer senere har avstanden mellom NHH og BI økt betraktelig. Med etappen overstått, blir Stølen noe mer snakkesalig. – Jeg løper ikke så mye til vanlig, men jeg trener i sal, og så står jeg en del på ski og sånn. Mye mer er det ikke tid til før løperne må inn på bussen igjen for ikke å havne bak skjema. – Har noen en vannflaske? Spør Stølen en medstudent som akkurat har steget ut av bussen. – Jeg skal sjekke, roper han tilbake. Idet medstudenten går inn for å spørre, kommer Stølen på at forespørselen kanskje må presi­seres. – Med vann i, altså! Se film fra løpet på studvest.no


CAFÉ OPERAS JUBILEUMSPROGRAM 8. april - 7. mai 2015

ONSDAG 8. APRIL

ONSDAG 15. APRIL

TORSDAG 23. APRIL

FREDAG 1. MAI

14.00 Åpningsseremoni 15.00 Bestillingsverk Bjørn Torske og Arne Sandvoll 20.00 Vernissage 23.00 Bjørn Torske og Dj Levestift

19.00 Happy End 23.00 Skurkeklubben live

20.00 Norsk klubbhistorie 2

TORSDAG 16. APRIL

19.00 FredagsQuiz Quizmaster Jan Arild Breistein 21.00 Norsk klubbhistorie 3

15.00 1. Mai -Debatt. 19.00 Bergensmesterskapet i SosialistQuiz 22.00 Klubbmisjonen presenterer Kakkmaddafakka (Dj)

TORSDAG 9. APRIL En helaften med HP Gundersen og gjester Dj Kåre Sandvik: A tribute to HP 17.00 Om musikkmiljøet i Bergen 1965 - 2015, HP og Café Opera 19.00 «Felix and Meira» 23.00 The Luzers

FREDAG 10. APRIL 15.00 Bursdagsfest 20.00 Fanfare Kjetil Møster 22.00 Klubbmisjonen All Stars

19.00 Happy End 23.00 Tom Tveits and the Two missing Seven Dwarfs Orchestra

FREDAG 17. APRIL 19.00 Poesidigg ved Henning Bergsvåg 23.00 Klubbmisjonen presenterer Perkapella

LØRDAG 18. APRIL 22.00 Modus Operandi. Perkussiv aften

SØNDAG 19. APRIL

LØRDAG 11. APRIL

20.00 Arrangement for ansatte

19.00 Lukket arrangement i andre etasje for alle som har vært ansatt på Café Opera. 23.00 Club Eliassen All Stars

MANDAG 20. APRIL

SØNDAG 12. APRIL 12.00 Søndagskoz med Klubb Kvilestove

MANDAG 13. APRIL 21.00 JubileumsQuiz med Jan Arild Breistein. Tema 1985-1995

TIRSDAG 14. APRIL 18.00 Happy End. Premiere 22.00 The Us 23.30 Sondre og hans fenomenale orkester

18.00 Cabaret. Happy End 21.00 JubileumsQuiz. Tema 1995-2005

TIRSDAG 21. APRIL 18.00 Offisiell mottagelse Cabaret. «Happy End» 22.00 Jam med husbandet

ONSDAG 22. APRIL 20.00 Norsk klubbhistorie 1

FREDAG 24. APRIL

LØRDAG 25. APRIL 20.00 Norsk klubbhistorie 4

SØNDAG 26. APRIL 16.00 Klubb Kvilestove Rolv B og venner

MANDAG 27. APRIL 21.00 JubileumsQuiz. Tema 2005-2015

TIRSDAG 28. APRIL 19.00 Operamesterskapet i Backgammon

ONSDAG 29. APRIL 18.00 Åpen mikk for unge lyrikere med Fredrik Hagen 20.00 Operamints med Fredrik Saroea

TORSDAG 30. APRIL

Vi takker for samarbeidet og stiller oss i gratulantenes rekker

LØRDAG 2. MAI 18.00 Fortellerfestival for pøbler og andre unge (18-25) som har en historie å fortelle 23.00 Emilio Sanhueza presenterer UNGE RAPPERE

SØNDAG 3. MAI 16.00 Klubb Kvilestove Rolv B og venner

MANDAG 4. MAI 21.00 JubileumsQuiz. Tema 1985-2015

TIRSDAG 5. MAI 19.00 Divandialog med Annette Mattsson: Reising og Røtter. Ragnar Hovland og Hilde Kvalvaag

ONSDAG 6. MAI

22.00 Jam med husbandet 19.00 Operamesterskapet i sjakk 22.00 ArbeiderJam med husbandet. TORSDAG 7. MAI 22.00 Emilio Sanhueza Gjester: André Søfteland presenterer DEN NYE og Helge Jordal BERGENSELEKTRONIKAEN For detaljert programoversikt: www.cafeopera.org facebook.com/ cafeopera.bergen instagram.com/ cafeoperabergen

DESIGN: HELGE CRNIC

tlf 55 33 35 80 - Alt innen Storkjøkken

Café Opera er og vi skrur opp. Ingen grunn til panikk!

Café Opera, Engen 18, N-5011 Bergen - Tlf: 55 23 03 1 cafeopera@engengruppen.no


12

15. april 2015

STUDVEST

ENGLISH

Seeing Western Sahara firsthand

RAISING AWARENESS. SAIH-Bergen is hosting a photo exhibition, documentary screening, seminars and other events to raise awareness about the situation in Western Sahara.

SAIH opens a week of events dedicated to human rights violations in Western Sahara. Vice-president of SAIH-Bergen shares her experience of visiting the area. Tekst: IURII KOZIK

ik@studvest.no

Foto: CAMILLA A. AASEN caa@studvest.no

This week Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund (SAIH) kicked off a weeklong campaign to highlight the ongoing confrontation in Western Sahara, a disputed territory in Northwest Africa that covers a land area about seven times the size of Denmark. In addition to a documentary screening and photo exhibition on Monday night SAIH sent two student activists (including one from Bergen) to Western Sahara to view the situation on the ground. Western Sahara week SAIH's events are designed to bring attention to the conflict between the Sahrawi Arab

Democratic Republic (SADR) and Morocco. The conflict in Western Sahara is rooted in an autonomy dispute between the Sahrawi ethnic group and the Moroccan government, who currently control around 80 percent of the disputed territory. A photo exhibition, «Life in the Refugee Camps,» opened on Monday night at Kvarteret. It documents the everyday routines of the Sahrawi who live in a refugee camp. After the opening of the photo exhibition a documentary about the conflict, «Sons of the Clouds,» was screened to an audience of about 20 people at Ulrikke Pihls hus. The documentary described Sahrawi life under the Moroccan administration, as well as the history and dynamics of the conflict. – I thought it was really interesting to learn more about the conflict, because I knew nothing about it, says Esther Jansen, an exchange student from Netherlands. The movie documented the political issues surrounding the conflict and the involvement of many local and global political actors including the United

States, France and Algeria. – I was interested in how Algeria is represented in this conflict. We don't talk about Western Sahara there, says Hocine Yousfi, a French-Algerian exchange student.

hara and Amnesty International recently reported that in 2014 no less than 39 foreign journalists and activists were barred from entering the territory. Njaastad says she witnessed a large security presence during her visit.

We heard stories of police beating locals, (...) of people who were injured when police threw stones at them during a demonstration Thea Willoch Njaastad, Vice President of SAIH-Bergen

SAIH visits Western Sahara Thea Willoch Njaastad, the Vice President of SAIH-Bergen traveled to Western-Sahara last month to witness the situation firsthand. Njaastad traveled in a two person group on a 40 hour bus trip across the territory. Although she considers the trip successful, it was not a vacation. – We didn't know if we would be able to get in or not. We had heard that the police are unpredictable so we couldn't predict what they would think or how they would react, explains Njaastad. The Moroccan authorities restrict access to Western Sa-

– While we were traveling across the territory, the police stopped us 23 times, so approximately every second hour during our visit. There were locals on our bus, but most of the time the police only checked us. During her visit, Njaastad gathered stories of abuse that the Sahrawi people experience. – We heard stories of the police beating locals who went on a peaceful demonstration against the Moroccan administration, and I talked with people who were injured when the police threw stones at them during a demonstration. More events this week On Wednesday evening SAIH

will hold a seminar on human rights violations in Western Sahara, and from 11:00 to 13:00 on Wednesday students at Studentsenteret will be invited to eat a cake model of the wall that currently divides the Moroccan and Sahrawian controlled areas in Western Sahara. – Eating a cake representing the the wall symbolizes destroying the barrier between different parts of Western Sahara, says Kanta Matsumura, a SAIH activist who is on exchange from Japan. To conclude the week's events on Saturday a mock refugee camp will be set up at Festplassen where student politicians and activists will give talks.


SER NYTTEN AV HVERANDRE


14

TIMESVIS MED DISKUSJON. Vegard Røyneberg, Cathrin del Rio Honningsvåg og de andre i Gruppe 20 diskuterer i det vide og det brede beboeren de har hatt samtale med. Arbeidet med å lage en tiltaksplan for henne med en kombinasjon av fem ulike helseretninger tar tid.

MÅ LÆRE Å SAMARBEIDE Uten veiledning, og med et mål om å se hele pasienten, deltar studenter fra en rekke ulike helsefag på et stadig voksende tverrfaglig prosjekt. Studiepoeng får de imidlertid ikke.

ADRIAN BROCH JENSEN Tekst abj@studvest.no

KJERSTI KRAMMER Foto hjg@studvest.no

I kjelleren på Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det musestille, til tross for at den er fylt opp av studenter fra både høgskolen (HiB) og universitetet (UiB). Ingen av studentene kjenner hverandre, og det ligger en viss spenning i luften. De har alle sagt ja til å være med på et relativt nytt prosjekt som vil kaste dem ut i et krevende samarbeid på tvers av yrkesretninger, og uten noe som helst veiledning. – Det dere kommer fram til sammen er det viktigste. Dere får ingen veiledning, for dere er voksne nok til å klare dette selv, sier Anders Bærheim til forsamlingen. For to og et halvt år siden startet han opp TVEPS, som står for Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. For hektisk til å samarbeide Målet er blant annet – og ikke helt uventet – å legge til rette for mer samarbeid i helsesektoren. – Bergen har ingen god organisering på dette. Det finnes en rekke ulike enheter, og hver enhet har sin egen enhetsleder. Denne ordningen gjør at det blir opp til hver enkelt leder hvor mye han eller hun vil kommunisere og samarbeide med andre, sier nestleder for TVEPS, Sissel Brenna. Leder Anders Bærheim stemmer i, og sier at dette er en barriere for samarbeid. Han legger til at ved noen av de mindre avdelingene i Helse Vest er man flinke til å jobbe tverrfaglig, men ved de store avdelingene skjer det gjerne at de gruppene som egentlig skal møtes ikke har tid, fordi hverdagen er for hektisk. – Samfunnet etterspør mer tverrfaglig kompetanse, og da må man begynne å trene på dette i løpet av studietiden, sier Anders, som begynte å planlegge prosjektet allerede i 2011. Siden har prosjektet vokst årlig, og mottatt både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Ennå har det ikke blitt et fag man kan få studiepoeng for, så studentene må delta på fritiden.

Musikkterapi = healing? Studentene møtes tre ganger i løpet av prosjektet. Først på introduksjonsmøtet, deretter på et sykehjem, hvor de må snakke med og lage en tiltaksplan for opp til to beboere med vidt forskjellige helsetilstander. Til slutt har de en samtale med personalet på sykehjemmet der de får tilbakemelding på planen deres. Gruppen Studvest skal følge har fått det klingende navnet «Gruppe 20», og består av én student fra hvert av fagene: Farmasi, sykepleie, tannpleie, psykologi og musikkterapi. – Det er veldig uvant for oss å jobbe på denne måten, særlig med tanke på at vi ikke får noen veiledning, og at vi må presentere vårt eget fagfelt i tillegg til å sette oss inn i de andres på gruppen, sier sykepleiestudent Camilla Aarseth.

Vi har diskutert i faget at man ofte ikke «ser» pasienten, og lar være å ta avgjørelser man egentlig burde tatt om deres helse Vegard Røyneberg, farmasistudent

Musikkterapistudent Elise Marie Angeltveit synes det er litt skummelt å presentere sitt eget fag til de andre på gruppen. – Hvem har egentlig hørt om musikkterapi? Mange tror dette er et nettkurs man tar i løpet av en helg, og andre tror det har noe med healing å gjøre. Søsteren min, som går legestudiet, har ikke fått informasjon om musikkterapi i det hele tatt. Elise er likevel glad for at hun nå må stå opp for faget sitt, og markedsføre seg selv. – Det blir jeg jo pent nødt til om jeg skal få meg en jobb, så dette er utfordrende, men nyttig, sier hun.


15

PÅ FRITIDEN Selvtillitsboost for farmasøyten Etter å ha sittet og pratet seg i mellom i rundt en time begynner gruppen å bli tryggere på hverandre. Diskusjonen går lettere, og de har begynt å forberede hvordan de skal stille spørsmål til beboeren på sykehjemmet. – Vi må passe på å ikke overvelde beboeren, stille åpne spørsmål, og snakke som én person, sier tannpleiestudent Cathrin del Rio Honningsvåg.

Som helsearbeider skal man jobbe sammen for å gjøre livet til pasienten bedre, og da er vi nødt til å klare å se nytten av hverandre Camilla Aarseth, sykepleiestudent

For farmasistudent Vegard Røyneberg er dette en helt ny opplevelse. Selv om han i sitt yrke må henvise til andre innen helsesektoren i hytt og pine, er det ikke lagt opp til noe direkte samarbeid med noen av disse i løpet av studiet. Han ønsker å få bedre selvtillit som farmasøyt. – Vi har diskutert i faget at man ofte ikke «ser» pasienten, og lar være å ta avgjørelser man egentlig burde tatt om deres helse. Så det blir spennede å sette seg ned og tenke: «Er det noe her jeg faktisk har kunnskap til å si noe om», i stedet for å henvise til noen som kanskje ikke kan noe mer enn meg, sier Vegard. Psykologistudent Sarah Victoria Grinseng legger til at det er nødvendig med samarbeidsprosjekt som TVEPS, for å kunne henvise på en god måte. – Du må få et ordentlig bilde av hva dem du henviser til driver med, og derfor burde det vært mer samarbeid generelt mellom helsestudiene, sier hun.

Psykiatrisk avdeling Gruppe 20 har fått Ulset sykehjem som sin boltreplass. Sykehjemmet er det nyeste i Bergen, og er både fargerikt og innbydende til institusjon å være. På vei opp trappen til psykiatrisk avdeling, hvor Gruppe 20 har fått sin beboer fra, kommer tre eldre damer gående. To av dem støtter en tredje mellom seg, mens den ene synger og den andre klukker for seg selv. De er tre av i alt 64 beboere på sykehjemmet. Gruppe 20 sitter inne på et stort pauserom. De har akkurat hatt en samtale med beboeren, og dytter skrubbsultne i seg matpakkene sine. – Det gikk ganske bra, men beboeren kom med en veldig planlagt tale, og hadde litt problemer med å svare på spørsmålene våre utover dette. Kanskje hun burde ha blitt forberedt på en annen måte, sier sykepleiestudent Camilla. Likevel tror gruppen at de kommer til å gjøre nytte for seg. – Vi kan gi noen nye perspektiver, og reflektere rundt hverdagslige ting for beboeren, som personalet kanskje ikke legger merke til etter å ha jobbet her over lengre tid. Det vi finner ut trenger ikke nødvendigvis føre til en endring i rutiner, men blir i hvert fall en bevisstgjøring på hvorfor de gjør som de gjør, sier psykologistudent Sarah. – Studentene er langt mer tverrfaglige Av institusjonssjef Marit Møller Wolfe, blir studentene ønsket hjertelig velkommen. – Jeg har et veldig positivt inntrykk av studentene i TVEPS fordi de er langt mer tverrfaglige enn oss. De ser i større grad helheten i pasientbildet, og rapportene de lager er veldig gode, sier hun. Dette er det andre settet med studenter på Ulset sykehjem i regi av TVEPS, og det blir etter alt å dømme langt i fra det siste. Bergen kommune har nylig fått

midler fra Forskningsrådet til å lage en større protokoll om hva de ansatte ved sykehjemmene lærer av studentene i TVEPS. – Prosjektet vokser hele tiden, og vi knytter stadig nye kontakter. Både Norges handelshøyskole og Det juridiske fakultet ved UiB har vist interesse om å være med, og om ikke lenge skal jeg i møte med Monashuniversitetet i Melbourne om et mulig samarbeid, sier en strålende fornøyd TVEPS-leder, Andres Bærheim. Må se nytten i hverandre Nå er denne rundens prosjekt over, og tiltaksplanene og evalueringene er sendt inn. – Jeg har akkurat lest gjennom svarene på evalueringen fra psykologistudentene, og jeg ser at tverrfaglig samarbeid er helt nytt for dem, kommenterer Anders. – Det å møte et menneske ute i felten med såkalt normale problemer, i stedet for en pasient som har bestilt time hos dem, har vært en utfordring for dem, legger han til. Sykepleierstudent Camilla har gjort seg en betraktning om arbeidet i TVEPS: – Som helsearbeider skal man jobbe sammen for å gjøre livet til pasienten bedre, og da er vi nødt til å klare å se nytten av hverandre. Det er ikke alltid like lett uten erfaring. Jeg merket da vi satt og snakket rundt bordet på Ulset sykehjem, at det ikke var en kamp om hvem som kan hva, men at vi har en samtale hvor vi kommer med innspill, og er egentlig samspilte på alt.


16

STUDVEST

Korrespondent

Quiz

Ekstremt studentengasjement MAGNUS EKELI MULLIS

Av Adrian Broch Jensen

På utveksling i USA

og Ina Christine Eide

1

På Berkeley demonstrerer de alltid, mot all urettferdighet.

Hva blir det ifølge ordtaket mer av med flere kokker?

2

9

16

Hva kaltes en konge i oldtidens Egypt?

Hva kalles målet på en curlingbane?

Hvilket land har internettkoden ad? 17

10

3

Hvilken amerikansk rapper kjøpte i 2015 den norskutviklede musikkstrømmetjenesten Wimp?

Hva slags dyr er en «hvit land»? 4

11

Under hvilket artistnavn er den norske DJen og elektronika-artisten Kyrre Gørvell-Dahll bedre kjent?

12 Hva heter huset som Henrik Wergeland lot bygge ved Slottsparken i Oslo?

Hvordan skrives 14 med romertall? 6

13 Hva kommer hele ti prosent av den russiske stats inntekter av?

7 Hvem spiller hovedrollen som forretningsmannen Aksel Borgen i TV 2-serien «Frikjent»?

18

Hva er det vanlige navnet på ammoniumklorid?

5

Hva heter mannens to kjønnskromosomer?

Hvilken sykdom, forårsaket av Epstein-Barr-viruset rammer nesten utelukkende mennesker i alderen 15 - 25 år?

14

Hvilket tegn brukt i skriftspråk har et navn som uttales likt som den medisinske betegnelsen på tykktarmen? 19 Hva heter slaget som sies å være slutten på vikingtiden? 20 Og når skjedde det, med hvilken viking som ledet an?

Hva kalles tallord som angir plass i en rekkefølge?

8

15

Hva heter den unge kvinnelige litteraturstudenten i filmen «Fifty Shades of Grey»?

Hvilket ord er et dialektord, et klesmerke og en sjefstittel?

Svar: 1. Søl. 2. Farao. 3. Kanin. 4. Kygo. 5. XIV. 6. X og Y. 7. Nicolai Cleve Broch.

8. Anastasia Steel. 9. Boet. 10. Jay-Z. 11. Salmiakk. 12. Grotten. 13. Vodka. 14. Ordenstall.

15. Boss. 16. Andorra. 17. Mononukleose (kyssesyken). 18. Kolon/Colon. 19. Slaget ved Stamford Bridge. 20. 1066, Harald Hardråde.

Student-TV. Se Bergen Student-TV på www.bstv.no

Studentradioen. www.srib.no • 96,4 & 107,8 mhz MANDAG

ONSDAG

FREDAG

TIRSDAG

TORSDAG

LØRDAG

07:00 Studentmorgen 10:00 Bakvendtland 11:00 Skumma Kultur 12:00 Vitenskrap 13:00 Trigger Bergen 14:00 Underkonsesjonærer 21:00 Samfunnet 22:00 Glimt (R) 23:00 Offside (R)

07:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:00 23:00

Studentmorgen Et Rikere Sinn Hardcore Med Gandalf til Galaksen Klassisk Avsporing Underkonsesjonærer Ettersmak (R) Skumma Kultur (R) Tekstbehandlingsprogrammet (Radio Nova)

07:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 21:00 22:00 23:00

07:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:00 23:00

Studentmorgen Den Gode Samtalen Offside Radio Eldrebølgen Radioteateret Egg Underkonsesjonærer Et Rikere Sinn (R) Jentegarderoben (R) Tidig (R) Studentmorgen Jentegarderoben Kinosyndromet Ettersmak GoRiLLa Underkonsesjonærer Egg (R) Nakkasleng Radiokonserten

07:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 23:00

07:00 10:00 11:00 12:00 13:00

14:00 21:00 22:00 23:00

Studentmorgen Tidig Utenriksmagasinet MIR Plutopop Nyhetsuka Underkonsesjonærer Blah Blah Meow Meow Funkiga Timmen (Radio Nova)

Studentmorgen (R) Statskuppet Førtito Brunsj DNSRL (Den nasjonale studentradio-lista) Underkonsesjonærer Plutopop (R) Trigger Bergen (R) Ordet på Gaten (R)

SØNDAG 07:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:00

Studentmorgen (R) Radio Eldrebølgen (R) Radiodokumentar Tights Ordet på Gaten Glimt Underkonsesjonærer Nyhetsuka (R) Opplysningen 99,3 (Radio Nova) 23:00 Utenriksmagasinet MIR (R)

Selv om det aldri helt blir hverdag på UC Berkeley i California, er jeg blitt vant til det aller meste med studenttilværelsen her borte. Jeg er ikke lenger redd eller blir forbauset av de mentalt syke, dog harmløse, menneskene som synger, roper, tegner på seg selv eller kaster sukkertøy etter meg på vei til skolen. Hasjlukten i gatene, i heisen, og på campus har blitt som en hvilken som helst annen lukt jeg bare oppfatter. Jeg snur meg heller ikke etter folk som tilsynelatende spør om hvordan jeg har det, men som så går videre, uinteressert i å høre svaret mitt. Men det er fortsatt én ting som gjør at jeg tenker at dette er et fascinerende sted å være: studentengasjementet. Enten de demonstrerer mot at styret skrur opp semesteravgiften, at det fortsatt investerer i fossil energi, eller at nok en ubevæpnet afroamerikansk mann har blitt skutt av politiet, så går studentene inn i protestene med troen på at de kan endre, påvirke og bevege. Nesten hver eneste dag blir jeg overlesset med løpesedler, bedt om å skrive under på noe eller oppfordret til å stå opp for rettferdighet. Det lyser i øynene deres, som om de brått har innsett at deres kall er å kjempe for medstudentene, afroamerikanerne eller menneskeheten generelt. Med noen av verdens mest innflytelsesrike studenter på laget, er det ikke rart at mange retter øynene mot Berkeley, som ofte går først og tyngst inn i aktuelle samfunnsspørsmål om for eksempel LHBT-personers rettigheter, politivold og rasisme. Her om dagen fløy et helikopter lavt over campus med et banner flagrende bak med påskriften «Stop Tuition Hikes». Diskusjonen går om hvorvidt universitetet skal kutte sentrale fag, eller sette opp prisen. Berkeley er i en særklasse blant de største universitetene til å gi alle, uansett bakgrunn, hudfarge og klasse, en mulighet hvis de er gode nok. Det er en tradisjon og en identitet de har vanskelig for å gi slipp på. Snart er det en ny demonstrasjon mot politivold her. Det brutale drapet på afroamerikaneren Walter Scott har satt sinnene i kok. I slutten av forrige semester demonstrerte tusenvis etter episodene der Eric Garner og Micheal Brown mistet livet. Mer en 150 ble arrestert. De fleste av dem var studenter som synes at arrestasjon var en liten pris å betale for å sette politiets brutalitet på dagsordenen. Det er inspirerende og lærerikt å se hvor mye studentene vil og tror på at de kan endre samfunnet, slik mange studentaktivister har gjort før dem. Selv skal jeg stå på trygg avstand og nikke anerkjennende, og håpe at det fører til at ett av mange kapitler i en politireform skrives. Leve studentengasjementet!


17

STUDVEST

EKSPONERT

JONAS J. EIAN Fotojournalist

Hver uke presenterer Studvests fotojournalister egne utvalgte bilder som har evnen til 책 fortelle en historie eller som enkelt og greit bare fascinerer.

M책nemannen ser deg.


Søtpotetvafler M AT

NERD

Vafler, hurra! Jeg har gitt den tradisjonelle vaffelen en liten makeover, og kombinert den med min favorittgrønnsak: søt­ poteten! Det ble en suksess. En litt sunnere, men samtidig fyldig, tilfredsstillende og digg vaffelvariant. Vaflene passer også fint med pålegg som ikke er søtt. Personlig synes jeg kombinasjonen brunost og vaffel er uslåelig, men føl deg fri til å eksperimentere litt. Cottage cheese og syltetøy blir heller aldri feil, spør du meg. Denne oppskriften kan også helt fint lages som lapper eller pannekaker, hvis du ikke har vaffeljern. De holder seg

også flott noen dager i kjøle­ skapet, så lag gjerne en stor porsjon når du først er i gang. Næringsmessig er de godkjent som både frokost og lunsj (så vel som kos og hygge) med litt variert topping.

Ingredienser

Slik gjør du

Omtrent 16 stk 1 stor søtpotet, ev. 2 små 2 godt modne bananer mel av 5 dl havregryn ca 2 dl sammalt spelt (eller annet mel etter ønske) 1 krm salt 1 ts kanel 1 ts kardemomme 6 egg 300 g kesam (ev. yoghurt naturell) smør til steking

Skrell søtpoteten, del den i småbiter og kok dette mørt. Mal mel av havregryn med en stavmikser, blender eller lig­ nende. Vend sammen alle in­ grediensene i en stor bolle, og kjør det hele til en jevn røre med en stavmikser. Juster even­ tuelt konsistensen med melk, vann eller mel. Røra kan være relativt tykk. Stek vaffelplate i et vaffeljern. Server med digg kaffe pluss ønsket pålegg eller topping.

HANNA FJELDHEIM DALE er Studvests faste matspaltist. Følg bloggen hennes på happyfoodstories.blogspot.no.

Foto: HANNA FJELDHEIM DALE

18


R E T S O NÅ K T E D N PIZZAE A D M O S SAMME R E F I N N E J G O BRAD ! P P O O SL

ALLTID 20 % STUDENTRABATT PÅ ALT. GJELDER IKKE ALLEREDE RABATTERTE PRISER.


15. april 2015

KULTUR

FORSLAG TIL REGJERINGSKVARTAL KLARE

• Måndag 13. april viste dei seks arkitektteama fram korleis dei ser for seg at framtidas regjeringskvartal kan sjå ut. Fleire av dei ser for seg

store, høge bygg, mellom anna Snøhetta, BIG og Asplan Viak. Professor i arkitekturteori og -historie er skeptisk til mange høghus på liten plass, og seier til NRK at BIGs forslag liknar gravide mummitroll.

STUDVEST Foto : SNØHETTA/STASBYGG

20

Tett og svett FIFA-kamp

DEFENSIVT. – Vi har hatt god kontroll, særlig defensivt, sier Audun Hellan (t.v). Han og Leo Mathias Brenden i «Lacazette» måtte til tross for to sterke runder, se seg slått i sin tredje kamp av «PuyolYourPants»

50 fotballag, 100 karer og 48 kamper på seks og en halv time. Tekst: ROBERT NEDREJORD rn@studvest.no Foto: ØRJAN ANDREASSEN oea@studvest.no

Götze sentrer raskt og presist fremover til Schweinsteiger. Schweinsteiger sender ballen tilbake til forsvarsveteran Lahm. Tyskerne i Bayern München dominerer nå. I sterkt press fra spanjolene ender det med dødball. – Jeg trodde jeg var grønn? Vi må bytte kontroll, utbryter en forvirret Bayern-spiller og gestikulerer med Playstationkontrollen, når Thomas Müller og lagkameraten hans klinker inn sitt første mål. 50 lag bestående av hundre karer skal gruse og bli grust gjennom to ganger fire minutter spilletid. Det er kvalifisering til TV2s studentturnering i konsoll

-spillet FIFA 2015, og av seks konkurrerende studentsteder er det Akademiske Kvarter først ut i rekken. Taper med et smil På tre store lerret strategisk oppstilt i Speilsalen på Kvarteret skal det spilles om en gave pakke fra FIFA-produsenten EA Games og kvalifisering til norgesmesterskapet som kan

er overdøvende, men Speilsalen har ikke en vanlig fredagskveld. De fremmøtte sitter fremoverlent, stille og vurderende mens de nøysomt hvisker med lagkameratene sine, kun avbrutt av et hvesende «yess» og lyden av knoker som treffer hverandre ved hver scoring. Det tapende laget, nesten uten unntak, håndterer tapet med et smil, tar motstanderen i hånda og bev-

Ikke for å rakke ned på motstanderene våre, men jeg synes vi hadde litt uflaks Per Steffen Hagen, deltaker i TV2s FIFA 15-turnering

skaffe Kvarteret 10 000 kroner. Konkurransen er et frivillig samarbeidsprosjekt mellom TV2, Micro-soft, EA Games og Gamer.no. – Nei! Ropes det fra en frustrert spiller da Real Madrids Khedira reduserer i det 34. minutt. Den tette, svette lukten mikset med en lett eim av pils

eger seg bestemt og raskt mot utgangspartiet. Dyrt å stole på maskinen – Ikke for å rakke ned på motstanderene våre, men jeg synes vi hadde litt uflaks, sier Per Steffen Hagen, som nettopp har steget ut av den svette FIFAhulen og ut i fredagssolen.

Hagen og lagkameraten i «Ga Ylords» er nettopp slått ut av turneringen, og det i første runde. «The Yellow Wall» var for sterke. De valgte å la maskinen styre målvakten. Det kostet dem dyrt. Hagen hadde troen på at de med Paris Saint-Germain ville kunne hevde seg, men laget med det vulgære navnet greide seg ikke denne gang. – Vi spiller noe som heter Fifa Ultimate Team hjemme i kollektivet, hvor man lager sitt eget ultimate lag. Mens vi var ute på byen skiftet en i huset navet vårt fra «Team Awesome» til «Ga Ylords». Det ble med det, sier Hagen. Blant kveldens konkurrenter stilte blant annet også «Son of a Pitch FC» , «You Petr Cech yourself» og «Kalle the legend». Jomfrujakt – Dette er noe vi må gjøre mer av, sier Kvarteret-leder Khiem Tran, som selv har stått for

organiseringen av den seks og en halv time lange turneringen. Kvarteret-lederen var usikker på om de i utgangspunktet hadde kapasitet til å være med, men angrer ikke nå. – Er «The Virgins» her? roper en av de frivillige på Kvarteret. Det er mye som skal organiseres. Ikke alle lag møter opp til tiden. Noen har kanskje avlagt et toalettbesøk, og kanskje befinner «The Virgins» seg i baren. Kvarteretlederen og medarbeidere har mye arbeid gjennom kvelden med det tekniske pirket, stillingsregistrering fra kampvinnerne, samt å holde kustus på alle lagene. Truffet riktig – I denne turneringen er det stort sett de glade amatører som spiller, og vi håper stemningen og rammene rundt er det som skaper de uforglemmelige minnene, sier Daniel Faldmo. Han er prosjektleder i


STUDVEST

21

15. april 2015

238 000 SÅG FRANK SNAKKE OM KRIGEN

• Torsdag hadde Frank Aarebrot si 200 minutt lange forelesning om andre verdskrig i Noreg. Teglverket på Kvarteret var fullt, og

heime satt det også mange og såg på at professoren prata. Han klarte ikkje halde seg til tida, men det såg ikkje ut til å bry nokon. I ettertid har 225 000 vore innom foredraget, som no ligg på NRK nett-tv.

RALPH MYERZ TIL FESTSPILLSTREDET

BORGGÅRDSDAG PÅ HF

bestemde seg for å starte opp igjen musikkarrieren i fjor, og skal spele både nye og gamle låter. Det skal også vere pop-up-konsertar og forfattarsamtale på Litteraturhuset. Festspillstredet er ein del av Festspillene i Bergen, som har kjærleik som tema.

Torsdag 16. april arrangerer Humanistisk Studentutvalg (HSU) borggårdsdag på Sydneshaugen skule. Dei skal grille pølser, og tek med seg kake og kaffi som dei skal dele ut gratis til svoltne studentar. Alle underutvala vil vere der, slik at HF-studentar kan bli fadder, bli med i HAU eller Studentutvalget, lage HF-revyen eller bli frivillig på Ad Fontes.

• Saman med Bloody Beach og Karin Park skal Ralph Myerz & the Jack Herren Band spele på Festspillstredet 6. juni. Ralph Myerz

EKSPANDERE – Hvis kjøleskapet blir en suksess kan vi skaffe et vanlig skap til tørrvarer som kan plasseres ved siden av kjøleskapet, sier leder for Grønne Studenter Bergen, Johannes Sand Bolstad.

Kjøleskapet Arne får en bror Mat.nat. får gratismatkjøleskap, og navnet kan du være med å bestemme. Tekst: ROBERT NEDREJORD LINN HAUAN rn@studvest.no, lh@studvest.no Foto: MICKAEL ADATO

Gamer.no sitt underholdningsprogram «Easy Mode», og styrer turneringen. Han forklarer at studenter er en spennende målgruppe å jobbe med, og lignende turneringer for supporterklubbene til Tippeligaen har fungert godt. – Det er veldig moro for oss å få bekreftelse på at man har truffet riktig med prosjektet, sier Faldmo. Nettfinale Ved kveldens ende kunne «SteelBazokaBoners» bestående av Erik Lavik og Glenn Larsen kalle seg turneringsvinnere. – Vi spiller til vanlig på Xbox One. Nå måtte vi spille på Playstation 4. Jeg har en sterk følelse av at vi kommer til å vinne i finalen, sier Lavik i «SteelBazokaBoners». Det er de som 24. april skal kjempe mot blant annet Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø

i kampen om å bli norges beste studentlag i FIFA. The Virgins derimot, stilte aldri til kamp, og mistet ikke FIFAdyden denne kvelden.

– Vi ønsker at folk skal bli bevisste på å ta vare på mat. Kjøleskapet kommer til å synliggjøre hvor mye spiselig mat som kastes. Dessuten, alle liker gratis mat, sier Johannes Sand Bolstad, leder for Grønne Studenter Bergen.

er kjøleskapet som Grønne Studenter i Trondheim satte opp på NTNU, sier Bolstad.

som i Trondheim. Det samme vil gjelde rydding og rengjøring av skapet.

Fungerer i Trondheim I Trondheim har «Arne» vært i drift siden april 2013. – Kjøleskapet er et konsept som folk liker. Facebooksiden til «Arne» har mer likes på Facebook enn Grønne Studenter i Trondheim har, kan Tore Dyrendahl, talsperson for Grønne Studenter Trondheim fortelle. Ifølge Dyrendahl har «Arne» fungert godt for dem, og ordningen går nå av seg selv.

Må vurdere maten selv Bolstad og Karlsson poengterer at en selv må ta ansvar for om maten er spiselig, og at de ikke kan sikre at all mat til enhver tid er trygg. – Vi kommer til å henge opp informasjon om ulike matsorter, blant annet hva slags typer mat som fort blir dårlig, men folk må selv se og lukte på maten for å bedømme om den er dårlig. – Så dere tar ikke ansvar hvis noen blir dårlige etter å ha spist maten i kjøleskapet? – Nei er du gæren? Alle forsyner seg fra kjøleskapet på eget ansvar, ler Bolstad.

Kjøleskapet er et konsept som folk liker. Facebooksiden til «Arne» har mer likes på Facebook enn Grønne Studenter i Trondheim har Tore Dyrendahl, talsperson for Grønne Studenter Trondheim

TV2S STUDENTTURNERING I FIFA

• En offisiell spillturnering i samarbeid mellom EA Games, Microsoft og TV2. • Lagene deltar i kvalifiseringsrunder på BI Oslo, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Det Akademiske Kvarter. • Finalen blir spilt over internett fra de forskjellige aktuelle studentstedene. • Av totalt 50 lag, vant «SteelBazokaBoners» kvalifiseringen på Kvarteret.

Inspirert av «Arne» Mandag formiddag installerte Grønne Studenter kjøleskapet på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (mat.nat.) som skal baseres på overskuddsmat. Som student skal en i prinsippet kunne legge sin mat man har til overs i kjøleskapet, eller ta gratis mat fra det om en har behov for det. Det røde kjøleskapet, som studentene skaffet gratis på finn.no, står nå til venstre for inngangspartiet i underetasjen på mat.nat. – Vi fikk ideén om gratismatkjøleskap fra «Arne», som

Tar i bruk dumpster-diving – Planen er at rundt fire forskjellige grupper vil ha hver sin uke hvor de er ansvarlige for å skaffe mat til kjøleskapet. Disse gruppene består av studenter som er med i Grønne studenter, Framtiden i våre hender og andre frivillige som engasjerer seg, sier Håkan Hjorthaug Karlsson, som er en av iniativtakerene bak gratismatkjøleskapet. Karlsson peker på blant annet dumpster-diving som en måte å fylle skapet på, men han håper at anskaffelsen av mat etter hvert vil gå av seg selv, slik

Økosofia eller Askeladden? I motsetning til Trondheims «Arne», har ikke Bergenskjøleskapet fått noe navn enda. Det kan du som leser være med på å avgjøre ved å stemme i nettsaken.


22

15. april 2015

STUDVEST

KULTUR

– Grønt lys på første søknad

PERFEKT MIKS. Jentene i Smau blir enige om at Dyrvik (t.h.) er den kreative med tusen ideer, Igesund jobber veldig organisert, mens Vedå er den strukturerte som styrer, holder kontroll og driver ting fremover. – Jeg prøver å ikke være for sjefete, påpeker Vedå med et smil.

Nyoppstartede Smau media traff blink på første forsøk. Nå er de i gang med to prosjekter til. Tekst: BENTE TODNEM bt@studvest.no Foto: SESILIE BJØRDAL sb@studvest.no

– Bergen er en bra filmby, selv om det kan være litt tøft å komme seg inn på markedet som nyetablert, sier Maria Galliani Dyrvik. Sammen med Anita Jonsterhaug Vedå og Marthe Emilie Mandal Igesund startet hun produksjonsselskapet Smau media i mai i fjor. Flyktninger, blues og byfjell – Målet er å leve av dette. Det er jo drømmejobben. Man får muligheten til å jobbe med egne ideer og prosjekter i stedet for å utføre oppgaver for en arbeids-

giver. I tillegg blir vi konstant utfordret, sier Dyrvik. For øyeblikket har de flere jern i ilden, til tross for at Igesund er i mammapermisjon. Dokumentar, ­ nettserie og musikkvideo med The Naveblues sørger for å holde de to andre i arbeid. – Vi er midt i utviklingsfasen av den animerte dokumentaren «We Will Arrive Tomorrow» som tar for seg syriske flyktningers ferd over havet, og har blant annet vært i Italia og gjort ­intervjuer, sier Dyrvik. Arbeidet med nettserien er også godt i gang. Den skal handle om bergensband. – Når vi har valgt ut syv band, kommer vi til å ta dem med opp på hvert sitt av Bergens syv fjell, filme dem på veien opp og spille inn en live-opptreden på toppen, sier Dyrvik. Lokale forbilder – Vi har fått mye støtte fra Vest-

norsk Filmsenter, både under oppstarten og nå. Vi fikk grønt lys på den første søknaden vår og har en kontinuerlig dialog med dem. I tillegg anbefaler de oss faktisk til andre, til tross for at vi er så ferske i bransjen, sier Dyrvik.

filmmiljø i byen, sier Vedå. De trekker frem Flimmer Film som et forbilde. – De fleste der startet jo på UiB akkurat som oss. De er eksempelet på at man kan klare seg i Bergen i stedet for å flykte til Oslo, sier Vedå.

Når mange av mediestudentene blir i Bergen etter endt utdanning, fører dette til et bra filmmiljø i byen Anita Jonsterhaug Vedå, produsent og fotograf i Smau media

Alle tre har studert Film og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen (UiB) og mener de har fått stort utbytte av studiet. – Man lærer selvsagt det tekniske, men det aller viktigste vi har fått med oss derfra er kanskje nettverket, sier Dyrvik. – Når mange av mediestudentene blir i Bergen etter endt utdanning, fører dette til et bra

Hundre tusen feller Lars Løge var med på oppstarten av Flimmer Film i 2000, som blant annet står bak den prisvinnende dokumentaren «Drone». Veien fra nyutdannede studentgründere til å vinne priser på internasjonale filmfestivaler har vært lang og knallhard. – Det finnes hundre tusen feller man kan gå i, og vi har sikkert gått i alle! Viktigst er at

man leverer et bra produkt hver gang. Ikke ta opp lån, ikke ansett for mange og ikke bruk alt for lang tid på ett prosjekt, for det kan vise seg å bli ganske kostbart. Det å sette en klar plan når man skal filme er noe vi fortsatt kan bli bedre på, sier Løge. Han påpeker at man må vite hva man begir seg ut på om man skal starte et eget firma. – Du kan regne med å jobbe døgnet rundt. Dette har jentene i Smau fått erfare. – Jeg ville aldri gått tilbake og latt være å starte Smau, selv om det selvsagt har tatt utrolig mye tid. Det er ikke én kveld jeg har lagt meg og tenkt: «Nå har jeg gjort alt jeg har å gjøre», sier Maria Galliani Dyrvik.


SuperamaX 10.-11. april | Studio Bergen

Studvest søker redaktører Styret i Studvest lyser ut stillingene som kulturredaktør og foto- og layoutredaktør i Studvest for perioden 01.08.2015 til 31.07.2016. Begge redaktører blir ansatt i 100 prosent stilling og blir kompensert med 130 000 kroner i året.

ER DU UNDER 25 ÅR? Da får du alle vårens spennende forestillinger for kr 100,Billetter kjøpes på: teatergarasjen.ticketco.no

Søkere til begge redaktørstillingene skal legge ved et handlingsprogram som viser søkernes ­vi­ sjoner for avisen og den daglige drift. Dette skal være på maksimalt tre sider. Send elektronisk søknad med CV, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Søknadsfrist: 16. april @bitteatergarasjen | #teatergarasjen | bit-teatergarasjen.no


24

15. april 2015

STUDVEST

KULTUR

Sjangerfrie kystfolk

VIL LAGE ALBUM. For meg er det hvertfall ikke et mål å bli signert av et plateselskap. Målet er å lage et skikkelig bra album, og det er ikke så viktig om vi gjør det selv, sier gitarist Håkon Rygh (til høyre). Her sammen med bandmedlemmer (fra venstre) Daniel Axel Rullestad, Reber Roald Iversen, Tord Lauvland Bjørnevik og Håvard Viste Austbø.

COAST skal i studio om noen måneder. Da kan det bli bråk, siden de tre gitaristene, trommisen og bassisten alle skal få viljen sin. Tekst: ØYVIND HJARTNES oh@studvest.no Foto: KATARINA P. AARSNES kpa@studvest.no

Tre av medlemmene i bandet kommer fra Stavanger og spilte før i bandet Arlie Mucks. Et band med utgivelsesavtale med et plateselskap. – Jeg og Håkon og Håvard spilte sammen i Arlie Mucks på By:Larm. Men det var et helt eget prosjekt, som sluttet for halvannet år siden. COAST var på en måte en naturlig avslutning på det prosjektet. Folk flyttet og hele pakken, og så plutselig var noen av oss i samme by og vi fant ut at det var dette vi hadde lyst å gjøre med denne gjengen, forteller vokalist og ­gitarist Tord Lauvland Bjørnevik.

Han mener at ombyggingen av bandet har resultert i en helt ny lyd. – Det er ganske mye forskjellig. Det eneste direkte fellestrekket er at et par av de samme personene har spilt der. Den stilen vi har med COAST er en sammensetning av det vi fem liker. Britpop og shoegaze Noe av det første COAST gjorde da de begynte å spille sammen, var nemlig å sette sammen en diger spilleliste bestående av alle sine favoritter. Slik fant de en felles grund. – Det fungerer veldig dårlig på øvinger å illustrere lyder med absurd kroppsspråk og rare stemmer. Da er det mye bedre å si at det skal ligne på noe vi alle er kjent med, sier Bjørnevik. Likt musikken kom navnet gjennom samarbeid. – Vi satt på Kvarteret og hadde en liten brainstorming hvor vi kom med forskjellige forslag. Jeg vet ikke helt hvem

som kom på COAST, men vi ble alle enige om at det var et kult navn, sier trommis Daniel Rullestad.

ting dukker opp, sier vokalist Bjørne­vik. Han forteller at den første teksten han skrev for bandet ble

Det fungerer veldig dårlig på øvinger å illustrere lyder med absurd kroppsspråk og rare stemmer Tord Lauvland Bjørnevik, gitarist og vokalist

Musikken er definert av en gitarvegg som bandets tre gitarister opprettholder ved å hamre ut melodiøse riff som går linjen mellom britpop og shoegaze. Denne linjen ender opp med å passe inn i samtiden. – Vi er i den situasjonen at vi aldri har hørt oss selv, men vi får mye tilbakemeldinger om at musikken passer med navnet, forteller Bjørnevik. Inspirert av demonstrasjon Hva tekstene deres handler om er tilfeldig. – Vi setter oss sjeldent ned og tenker at vi skal lage en tekst om et spesielt tema, men

til etter en støtte-demonstra­ sjon han deltok på i Frankrike da han studerte der. – Franskmenn er så sykt gode på å demonstrere at det nesten er plagsomt: Det er veldig gøy når man kan være med på noe sånt, men det er sykt drit når metroen streiker annenhver dag. – Spiller litt hard to get Om noen uker får de virkelig brynt seg. Da skal COAST i studio for å gjøre sine første opptak. Men de er fremdeles usikre på hva de skal ta opp. – Det blir vår første studio­ session, og hvertfall jeg har

gruet meg litt til det, fordi da skal meningene møtes på ordentlig i en endelig opptaksprosess, forteller gitarist Håkon Rygh. Bandet har lyst å bevare live-stemningen fra scenen på innspillingene. – Det er veldig skummelt å gå i studio fordi det kan bli opp­ hakket, og man kan miste den naturlige lyden man har sammen i øvingslokalet. Håper dere på platekontrakt i nærmeste fremtid? – Det er ingen som har kontaktet oss enda, sier Rullestad og ler. – Ja, vi holder avstand og leker litt hard to get akkurat nå, legger Bjørnevik lattermildt til.


STUDVEST

25

15. april 2015

A: Kandidaten viser uvanlig stor evne til originalitet og/eller gjennomførelse. B: En sterk besvarelse, med et positivt helhetsinntrykk. Mangler det lille ekstra. C: Følger stort sett normene for helhetlig o ­ ppbygging. Kandidaten kjører «safe». D: Legger seg under gjennomsnittet, og problemene trer sterkere fram. E: Kandidaten har med det minimale som trengs for en ståkarakter. F: Stryk.

SKUESPILL Drama

ANMELDELSER

«Alice i eventyrland» Immaturus

Et forvirret inferno

Foto: IMMATURUS

kliniske, minimalistiske omgiv­ elsene gir inntrykk av at man overværer pasienter. At publi­ kum blir gitt hvite frakker og sit­ ter som ­observerende studenter forsterker naturligvis dette.

Immaturus’ jubileumsforestill­ ing «Alice i eventyrland» er en impresjonistisk tolkning av Lewis Carrols klassiker av samme navn, med en vri. Alices eventyr finner sted i en slags psykiatrisk klinikk eller asyl, og deretter i et vanvittig teselskap. I første del er Alice utkledd som pasient, og beveger seg fra rom til rom i en slags sykehusset­ MUSIKK Pop

ting, på let etter en hage. Sceno­ grafisk er rommet det samme hele tiden, og kun utskiftningen av skuespillere viser at det har skjedd en overgang. Alice møter karakterene fra Carrols univ­ ers som leger og sykesøstre. Blant dem kaninen som prøver å fakke tiden, og en opportu­ nistisk katt. Dialogen forteller publikum at karakterene ser en annen virkelighet, mens de

I andre halvdel av stykket blir scenen forandret til et bord hvor publikum sitter med skue­ spillerne, på teselskap hos den tyranniske, gebrokkent norsk­ talende dronningen. Hun er forfengelig og psykotisk, og rea­ gerer på den minste provoka­ sjon ved å rope «Av med hodet hennes!» Man er aldri helt sikker på hvor virkelighetsnivået ligger gjen­ nom forestillingen, om det er virkelighet eller psykose man overværer. Musikken, et av stykkets høydepunkter, er egen­ komponert til stykket. Følelsen av psykose forsterkes av denne, som følger karakterenes humør,

ofte i uregelmessige rytmer, og med svimlende melodier. Skuespillerne er jevnt over solide, men spiller bedre på kroppsspråk enn det replikk­ messige. Alle karakterene har en særegen tilstedeværelse som opprettholdes godt i hele fores­ tillingen. Dessverre virker rep­ likkvekslingen ofte tvungen på en dårlig måte. Selvfølgelig, i et stykke hvor samtlige er sprø må karakterene være manisk fre­ sende – ingen besettelser er fri­ villige. Men de sliter synlig med å nå dette nivået av hysteri på kritiske punkt i fortellingen. Så istedenfor å bygge videre flater det ut, mens karakterene opp­ fører seg som om en høyde er nådd. Det ødelegger veldig for innlevelsen. Enkeltdelene i stykket fun­ gerer, men ikke alltid samti­ dig, og det gjør «Alice i even­

tyrland» helhetlig vaklende. Dette skyldes nok en blanding av den minimalistiske estetik­ ken og lengden på stykket, samt overnevnte problemer i spillet. Det er for langt, fremdriften er ikke effektiv nok. Her kunne man arbeidet mer med å tilpasse handlingen til formen. Første del lider særlig av dette, da van­ dringene til Alice faktisk bare foregår på det samme settet, og «endringene» i land­skapet skjer i Alices hode. Karak­terene klarer ikke å veie opp for repetisjonen i handling og scenografi. Stykket er tidvis spennende og fint spilt, men trekker i lang­ drag, og lever ikke opp til am­ bisjonsnivået. «Alice i eventyrland» spilles i Tivoli på Kvarteret til 24. april. JOACHIM KVAMME

«What For?» Toro y Moi

Seiler inn i mainstreamen det nå kommet riff og soloer fra gitarer dyppet i vreng. Er det et vellykket trekk?

For en stund siden meldte Chaz Bundick, som Toro y Moi egent­ lig heter, at det kom til å bli mer gitarer på den kommende

platen, men hvem trodde dette skulle bli resultatet? Der syn­ thene malte lydlandskapet på de foregående utgivelsene, har

FILM «For en neve dollar» av Sergio Leone

Dessverre er det ikke det. Borte er den særegne sounden med den psykedeliske atmosfæren og dansbare grooven som tidligere kjennetegnet Toro y Moi, og inn har lydig sangstruk­ tur og koselige, vokaldrevne melodier gjort sin entré. Bare hør åpningslåten «What You Want», førstesingelen «Empty Nesters» og «Run Baby Run», som alle kjører på med denne formelen. Det er synd at melo­ diene er så forglemmelige. Der «Still Sound» og «New Beat» fra andrealbumet «Underneath the Pine» satt fast i hukommelsen etter første gjennomlytting, er det ingen sanger på fjerdealbu­ met «What For?» som underteg­ nede en gang nynner på etter tre gjennomlyttinger.

Bundick er en dyktig musiker og en fantastisk lydkunstner, som alltid har lekt seg med den elektroniske musikkens uende­ lighet, men den nye strømlinje­ formede låtstrukturen har gjort sitt for å stoppe leken. Det er helt åpenlyst at Bundick har sett til The Beatles og deres 60-talls rock, og da spesielt «Sgt. Pep­ per’s Lonely Hearts Club Band», for å få en pekepinn på hvordan hans nye sound skulle formes. Der platene tidligere var en særegen lapskaus av R&B, funk, pop og psykedelisk electronica, er det lite sjangerkryssing å skimte på denne platen. Sær­ egenheten har forsvunnet. Noe som har kjennetegnet ­artistens tidligere utgivelser er fete høydepunkter og kanskje litt langdryge bunner, men her er det virkelig langt mellom høydepunktene. Heldigvis har ikke Bundick helt lagt fra seg

MUSIKKVIDEO BOK «Carmen» av Stromae

funken. Det er nemlig de to fun­ kete låtene på albumet, andre­ singelen «Buffalo», og «Spell It Out», som redder denne utgiv­ elsen fra total middelmådighet. «Buffalo» blir drevet fram av Bundicks vokal og tøff bassing, mens «Spell It Out» sitt effek­ tive funk-riff og allsangvennlige vokal helt sikkert kommer til å bli en favoritt på framtidige Toro y Moi-konserter. Det er nok ingen av låtene på denne platen som kommer til å akkompagnere Østre eller Land­ marks dansegulv, slik som de gamle slagerne hans har pleid. Etter å ha lagt til havn i den til­ gjengelige mainstreamen blir det spennende å se hvor Bundick styrer skuten til det neste albumet. Men ikke ha for høye forhåpninger - for som han synger midtveis på platen ­­­ - «Rock ‘n’ Roll is here to stay». BENJAMIN BERDOUS

MUSIKK «Oh, Inverted World» av The Shins

FORBILLEDLIG WESTERNKLASSIKER. Clint East­ wood var forferdelig kjekk i 1964. Han hadde også stålkontroll på kroppsspråk og ansiktsmimikk, og le­ verte replikkene som om han eide dem like mye som han eier de to klanene han setter opp mot hverandre i den første spagetti-westeren om Mannen uten navn. I tillegg er filmen en visuell fest i seg selv. Regissør Ser­ gio Leone utnytter bildets muligheter, til det fulle. Musikken til Ennio Morricone treffer blink. Ikke rart dette ble samtliges store gjennombrudd.

IKKE MAT FUGLENE. Det ser dystert ut for men­ neskeheten i den nye musikkvideoen til Stromae. I samarbeid med den franske animasjonsfilmskaperen Sylvain Chomet, kjent for blant annet «Trillingene fra Belleville» og «Illusjonisten», har han laget en video som advarer mot sosiale mediers makt over mennes­ ket, her representert av en grådig Twitter-fugl. Ikke noe nyskapende tema, kanskje, men veldig an­ nerledes fremstilt. Og hvem vil vel ikke se Obama bli spist av et monster?

FLAUT OG FLOTT. James Mercers stemme har nesten blitt synonymt med ordet «indie» etter at han tidlig på 2000-tallet klekket ut den geniale albumet «New Slang» for kult-filmen «Garden State». Albumet som fulgte er den absolutte klassikeren «Oh, Inverted World». Melodiene er like avanserte som en Beach Boys låt, samtidig høres det så enkelt ut at du blir fristet til å plukke opp gitaren selv. Dette er lyden av den pinlige, vakre, forvirrende tiden man fortsatt er ung.

JANNE BJØRGAN

LIVE VEDELER NILSEN

ØYVIND HJARTNES


26

15. april 2015

STUDVEST

ANMELDESER FILM Dukumentar

«Citizenfour» Regi: Laura Poitgras

Illevarslende god

Foto: TOUR DE FORCE

Hong Kong, hvor Poitgras filmer samtalene mellom Snowden og Greenwald. Det er fasciner­ ende å få være flue på veggen i en så intens periode og, å se Snowden fortelle om de sjok­ kerende avsløringene med den største selvfølgelighet. Gjen­ nom disse dagene får man følge hele spillet bak avsløringene, og se hvordan paranoiaen brer seg over dem når de skjønner hvor store opplysningene de sitter på faktisk er.

Edward Snowden er det kjære barnet med mange navn: For­ ræder, varsler, spion og helt er bare noe av det han omtales som. I 2013 sendte han kryp­ terte mail til dokumentarfilm­ skaper Laura Poitgras, hvor han ba henne og journalist Glenn Greenwald komme til Hong Kong. Uvitende om hva de MUSIKK Post-/støy-rock

skulle få vite, eller hvem de kom til å møte, tok Poitgras med seg kameraet og satte seg på flyet. De neste åtte dagene filmer hun deres møte med Snowden, som i hennes øyne er en varsler. Størstedelen av dokumentaren «Citizenfour» finner sted på Snowdens lille hotellrom i

Etter å ha vokst opp i en militærfamilie og jobbet for flere av de store etterretningssel­ skapene i USA, var det en stor risiko Snowden tok da han lek­ ket dokumentene han hadde stjålet. På det hotellrommet får han sjansen til å fortelle fullt ut om sin visjon og sin motivasjon bak avgjørelsen. Det er van­ skelig å ikke like smånerdete

Snowden, man sympatiserer automatisk med underdogen som står alene mot staten. Med sin bakgrunn og sine forklaring­ er virker påstandene hans vel­ dig troverdige gjennom filmen. Bortsett fra noen klipp fra gamle rettsmøter hvor Snowdens tidligere arbeidsgiver «National Security Agency» avfeier alle mistanker og rykter om over­ våking, er det lite man får høre fra etterretningsselskapene Snowden angriper i filmen. Han får fritt spillerom til å mene det han vil og si det han vil uten tilsvar, men det føles helt greit i denne sammenhengen, siden det er en dokumentar om ham og hans situasjon. Det er film om en samvittighetsfull mann mot den store, mektige staten. Ikke en objektiv dokumentar om hvorvidt overvåkingen har funnet sted eller ikke.

Det er varsleren Snowden vi får møte og følge i denne omgang. Poitgras har klart å lage en meget gripende og underhold­ ende dokumentar om ham, men uten noe stort høydepunkt eller en x-faktor som får deg til å nærmest ramle av stolen. Det er et godt håndtverk og en solid presentasjon av det som nok forblir den mest hektiske uken i hans liv. Ikke se bort ifra at du går tilbake til din gamle «usmarte» telefon, logger deg av Facebook og betaler bare med kontanter etter å ha sett «Citi­ zenfour». BENJAMIN BERDOUS

«Then They Came For Us» Línt

Vakker støy gått to år siden lanseringen av den selvtitulerte «Línt EP», og omsider serverer det særegne bergensbandet sitt debutalbum, «Then They Came For Us». Sekstetten har for anledningen fått med seg den danske pro­ dusenten Brian Batz på laget, som har bidratt til å gi lydbildet mer dybde enn hva som var til­ felle på EP-en. Musikken til Línt er minst like karakteristisk som apostrofen over i-en, og beveger seg inn i et mystisk og svermer­ isk landskap av post- og støyrock. Gjennom albumets åtte låter og snaue tre kvarter dukker assosiasjoner til Mogwai, Mew og Sigur Rós opp med sporadiske mellomrom. Det hersker likevel ingen tvil om at Línt kjører sin egen greie. Og den greien er bra. «Vi tok tiden til hjelp for å gjøre albumet så bra som mulig og tenkte at det ferdige resultatet

fikk komme når det kom, uttalte Rasmus Arnesen, elektroniker i Línt til Studvest i mars. Det har

MUSIKK «Early Riser» av Taylor McFerrin

FUTURISTISK JAZZ. Taylor McFerrin, sønn av legen­ den Bobby McFerrin, utga i 2014 sitt debutalbum «Early Riser». Albumet som tok syv år å fullføre er noe helt annet enn farens «Don’t Worry, Be Happy». Det er en eksperimentell og smaksrik suppe av ulike musikk­ sjangere. Det som begynner i elektronika, glir over i rap og R&B, for så å berøre jazz, før det utvikles til en kombinasjon av disse. Her finnes det musikk for en­ hver smak. OLE LØKKEVIK

Instrumentallåten «Variesque» markerer gjennom en langtek­ kelig, men likevel fengslende

crescendo starten på albumet. Gitarspillet minner om noe U2s The Edge kunne klimpret, og trommis Jard Holes ukonven­ sjonelle perkusjon er ganske enkelt storslagen. «Trips», albu­ mets tredje, beste og passende nok lengste låt, er en vakker og lengtende ballade medfølgende gåsehudgaranti. Til tross for at musikken deres ofte omfatter lengre instrumentale sekvenser, viser Línt her at de også besitter robuste vokalister. De påfølgende låtene «Meisel» og «Blank Tapes» representerer et noe apatisk avsnitt, men det skyldes i større grad det høye nivået på sporlistens øvrige låter. «Mirkeldunkel» er en ­bedagelig og ambient Sigur Rósbeslektet låt som mot slutten sprites opp med myke blåsere. Tittelsporet «Then They Came For Us» er en oppvisning i støyrock som kontinuerlig leker med

MUSIKK BOK «another eternity» av Purity Ring

«BEGIN AGAIN, BEGIN AGAIN». Sjelden har vente­ tiden for et album følt så lang som de tre årene mel­ lom sensasjonsdebuten «Shrines» og årets oppfølger. I mellomtiden har den kanadiske synthpopduoen videreutviklet den særegne sounden som gjorde ­ «Shrines» til en suksess. Resultatet er et velprodusert, flytende og lekent lydbilde ulikt noe annet du har hørt. Sporene «begin again», «bodyache» og «push pull» utmerker seg spesielt, men albumet bør høres fra ende til annen. ANDREAS REKDAL

dynamikken gjennom bred vari­ asjon i styrkegrader og tempo. En m ­ ektig avslutning! Det har vært knyttet vesentlige forventninger til Línts første fullengder etter bandets impo­ nerende EP fra 2013. Debuten er absolutt verdt ventetiden, og bandet fremgår følgelig som et av de mest prominente navn­ ene i Klangkollektivets relativt kvalitetssterke stall. Besynder­ lig nok er ikke dette en plate som vokser på deg, noe som betyr at herligheten treffer deg midt i fleisen fra første gjennomgang. Tidvis døsig til tross, «Then They Came For Us» serverer melodiøs post-rock som kan få deg til å glemme verden rundt deg i noen minutter. Eller tre kvarter. MAX ÅRSTAD KNUTSEN

MUSIKK «Essence Ordinaire» av Zebda

POLITISK PARTY. Jeg antar at du har stålkontroll på fransk 90-tallsreggae, men jeg slenger likevel ut Zebda, bare sånn i tilfelle. Bandet består av andregenerasjons nordafrikanske innvandrere fra Toulouse og musikk­ en bærer følgelig et tydelig arabisk preg. Tekstene er sterkt politisk ladde, enten de feirer livet og det etni­ ske mangfoldet i Frankrike eller kritiserer sosiale prob­ lemer og urettferdigheter knyttet til den utbredte multikulturalismen. Om du ikke skulle forstå hva de sier, er musikken likevel fengende nok til at det dirrer i danse­ foten. MAX ÅRSTAD KNUTSEN


STUDVEST

27

15. april 2015

Apropos.

BAKSNAKK

«Du skjønner det når du blir gammel nok»

Reklameporno til folket Trygdekontorets bestillingsporno har vakt oppsikt landet over. Det har inspirert flere i studentbergen til å bruke porno som markedsføring. Det nyoppstartede studentdrevne pornoselskapet «SyktNaken.com» har den siste måneden hatt en kraftig økning i antall lokalbestillinger. Særlig vakte det oppsikt da det nye konseptet «Gratis mat-kjøleskap» hadde lanseringsfest på mat.nat. før helgen. Enkelte av gjestene reagerte med sjokk på kjøleskapspornofilmen «Horny Naked Leftovers» som åpnet festen. – Vi har alltid visst at Knut Jøgen Roed Ødegaard har vært litt eksentrisk, men dette tok kaka, bokstavelig talt. Kunne han ikke kommet ut av et vanlig skap, slik som folk flest? sier en festdeltager. – Jeg skjønte ikke så mye av filmen, men én ting er sikkert: bananene i det nye gratis mat-kjøleskapet er ikke mye ferske! sier en annen. Ødegaard selv, som nylig takket ja til jobben som fast skuespiller i «SyktNaken.com», sier han er glad for å kunne bidra til økt fokus på miljø og gjenbruk av mat. – Også så jeg det som en gylden mulighet til å ta tilbake navnet mitt. Jeg er lei av at folk spør om jeg er i familie med Ola. Det burde vært omvendt! sier han, mens han gnir seg sensuelt mot kjøleskapet, som forøvrig har fått navnet Voldemort.

akten en liten rolle, det tar bare to minutter helt i begynnelsen av filmen. Det er det som kommer etterpå som er viktig. Vi håper at halvannen time med kløe, svie og rømmegrøt i lefsa er nok til å få folk til å begynne å pakke inn pølsa, sier Kuse.

Så trodde jeg at jeg ble voksen første

Som lyn fra klar himmel Denne oppsiktsvekkende nye markedsføringstrenden har enda ikke blitt plukket opp av Bergens Tidende, som for tiden har mer enn nok med å få på beina en egen vær-redaksjon. Nyutnevnte værredaktør, Rein Catsandogs, har skyhøye forventninger til den nye redaksjonen. – Jeg var i utgangspunktet litt brisen til forslaget, med tanke på at det regner ufattelig mye i denne byen. Men så åpnet plutselig himmelen seg og drysset meitemark på fjellet. Vi reagerte lynkjapt, og nå hagler det med klikk på nettsaken vår, som deles i hytt og vær. Så var det litt sol bakom skyene likevel! Sier Catsandogs, mens han stolt viser oss nettsidene til redaksjonen, med det nye mottoet som overskrift: «Vær eller ikke vær - det er spørsmålet».

Så flyttet jeg hjemmefra, og da – da

«Det er et beltedyr som sier det, så da er det greit.»

– Er det ikke det da?

OMFORLADELS

annonse@studvest.no STUDVEST

Kulturredaktør

Annonser

Karl Songe

Kulturjournalister

Harald Christian Hoff

redaksjonen@studvest.no

Janne Bjørgan

Mehrvan Emami

Frida Løfoll

Bente Todnem

Martin Sorge Folkvord

Parkveien 1 5007 Bergen www.studvest.no

kulturredaktor@studvest.no Telefon: 48 05 40 13

Telefon: 41 48 81 27 annonse@studvest.no

Ola Olsen Lysgaard

Robert Nedrejord

Siri Flatlandsmo

Jannicke Hansen

Live Vedeler Nilsen

Siren Gunnarshaug

Foto- og layoutredaktør

Grafisk utforming

Fotojournalister

Ina Christine Eide

Sebastian Eriksen

Ansvarlig redaktør

Sesilie Bjørdal

Raquel Maia Marques

Jarle Hovda Moe

Øyvind Hjartnes

Mats Arnesen

Adrian Broch Jensen

fotoredaktor@studvest.no Telefon: 97 01 12 26

Robert Nedrejord

Jonas J. Eian

Joachim Åsen Kvamme

Michelle Saliba Fredriksen

Jonas J. Eian

Julie Bjelland Buer

Ole Løkkevik

Daniela Ørvik

Webansvarlig Preben Vindholmen

Katharina Messy

Lene Risholt Thorbjørnsen

Veronika Schjerverud

Ørjan Andreassen

Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

Håkon Benjaminsen

Marte Teigen

Mickael Adato

Nyhetsredaktør Elise Kruse nyhetsredaktor@studvest.no Telefon: 99 44 89 97

Eirik Lieng daglig.leder@studvest.no Telefon: 41 29 88 66

Illustratører Nadja Asghar Simen Langeland Tord Torpe Øystein Birkenes

tene mine som ender opp med å trøste og klemme en sutrete redaktør fordi jeg ikke får til alt jeg skulle ønske.

Men nå, nå skal jeg bli voksen. Jeg skal

bli samboer. Hjelp, jeg høres jo eldgammel ut bare ved å skrive det. En hel æra i livet mitt er over.

Ikke noe mer kollektiv. Ikke noe mer

Cosmopolitan melder at du ikke bør spør en som har spontanabortert om det ikke bare er som å ha mensen.

Daglig leder

Min første sommerjobb i Bergens Tidende burde egentlig vært nådestøtet. Men å jobbe blant (unnskyld, alle sammen – jeg digger dere) middelaldrende mennesker fikk meg til å innse at jeg ikke er voksen nok til å diskutere gardiner og drikke kullsvart kaffe fem ganger om dagen helt ennå.

Den gang ei. Som regel er det journalis-

Annonsere i Studvest?

Schibsted

måtte jeg ha blitt voksen. Men det finnes dessverre altfor mange en gang hvite, nå rosa sokker, brente pizzaer og snapstoryer der ute som avkrefter også det.

som nyhetsredaktør i Studvest ga meg en følelse av skrekkblandet fryd. Igjen trodde jeg at voksenlivet var nådd. Jeg skulle ha ansvar for nesten femten journalister, og lage en hel avis. Jeg skulle ikke lenger være bekymringsfri student, men derimot svært bekymret arbeidskvinne.

Det bedrevitende beltedyret Omforladels.

Trykk

gang jeg drakk. Det kan pappa og en taxi full av oppkast skrive under på at IKKE skjedde.

Å få beskjed om at jeg fikk stillingen

Lei av rømmegrøt i lefsa Også medisinstudentene som arrangerer Klamydiadagen har tatt i bruk pornofilm på bestilling for å skape blest rundt den svært vanlige kjønnssykdommen. Markedsføringsansvarlig Leia Kuse forteller at den tolv minutter lange pornofilmen skal bli et obligatorisk innslag i alle forelesninger som blir holdt på klamydiadagen på UiB i fremtiden. – Pornofilmer skaper oppsikt, og er derfor en ypperlig måte å markedsføre klamydiadagen på. I vår pornofilm spiller selve

ansvarlig.redaktor@studvest.no Telefon: 45 21 45 36

Jeg husker da jeg trodde at å bli voksen betydde å bli konfirmert, men jeg kan love deg at å kunne Fader Vår utenat både forlengs og baklengs ikke gjorde susen. Utrolig nok.

Max Årstad Knutsen Andrea Tviberg Frammarsvik Linn Therese Hauan Benjamin Berdous

Camilla A. Aasen

Nyhetsjournalister

Katarina P. Aarsnes

Anne Sofie Bergvall

Tone Mari Måseidvåg

Helle Karina Johansen

Hilde J. Gjærde

Andreas Rekdal

Kjersti Kræmmer

Emil Olai Espeland

English section Editor: Jacob B. Sommer Clara E. M. Cantera Iurii Kozik Marie Hegy

synkronisert mensen. Ikke noe mer stjeling i kjøleskapet uten å bli oppdaget. Ikke noe mer snike seg unna vaskingen ved å tilfeldigvis ikke dukke opp den helgen. Ikke noe mer «mitt klesskap er ditt klesskap». Eller, jo sikkert. Men jeg tviler på at min utkårede har festkjolen jeg mangler til overs.

Misforstå meg rett, jeg gleder meg vel-

dig til å flytte inn med Kristoffer. Men nå blir jeg faktisk voksen. Ingen flere unnskyldninger. Nå blir det parmiddager og felles BSU-konto.

Men jeg går og tøysko om vinteren, og vet ennå ikke hvordan jeg trakter kaffe eller trer på dynetrekk.


15. - 21. april

Quiz

Kvarteret, 1900

Brettspillonsdag

Kvarteret, 1900

Western Sahara

Human Rights violations in

Kvarteret, 1800

Jubileums-Micetro

Ad Fontes, 1200

ONSDAG:

Kvarteret, 2230

Samsaya

Hulen, 2100

Marky Ramone

Ricks, 2000

Standup

Korskirken, 1930

Eurasia Chamber Orchestra

Café Opera, 1900

Poesidigg ved Henning Bergsvåg

Kvarteret, 1800

FREDAG:

Ebbot Lundberg & The Indigo Children

Ad Fontes, 2000

Konsollkveld

Strædet, 1900

Strædetquiz

Kvarteret, 1900

Quiz

Kronbar, 1800

Generell Improkompetanse

Kvarteret, 1800

Kvantitativ transcendens og andre guddommeligheter

Den Nationale Scene, til 2. mai

Anne Pedersdotter

Alice i Eventyrland

Ole Bull Huset, 17. og 18. april

Raske Menn «90 minutter på 80 minutter»

Bergen Kunsthall, 17. og 18. april

Ora-ro-ra, The Secret Choir

Cornerteateret, 17. april

Jenta som ingen kunne mobbe

Den Nationale Scene, 17. april

Over Engen: @trolling - dramatiske kommentarfelt

SCENE:

Ad Fontes, 2000

Perkapella

Ole Bull Huset, 2000

TIRSDAG:

A Night of Free Improvisation Kvarteret, 2300

Bryggeløs byvandring

Kvarteret, 2000

Stjernegulv

Lanseringslunsj: Du, jente!

Humorlaboratoriet Kvarteret, 2300

USF Verftet, 15., 16., 19., 22., 26., og 29. april

The Look of Silence

Bergen Kunsthall, fra 17. april til 10. mai

UTSTILLING:

Den Nationale Scene, til 2. mai

Momo, eller kampen om tiden

Kvarteret, til 24. april

Ole Bull Huset, 2000

FILM:

Skurkeklubben live Café Opera, 2300

Rashomon*

Britain Calling

Barbarella*

USF Verftet, 15. april

Hulen, 2100

LAURDAG: Modus Operandi

* in English

Galleri 3,14, til 3. juni

Ghost

Kraft, til 3. mai

DEPOSIT

Galleri Fisk, 17. til 19. april

Peter Dean and Oscar Hagbard

Kvarteret, til 19. april

Life in the Refugee Camps

KODE 4, fra 17. april

Drømmedryss

Galleri 3,14, fra 27. mars til 3. juni

Ghost

Hordaland Kunstsenter, fra 17. april til 24. mai

Masterutstillingen i Kunst 2015: Discount Parachutes

Oljelunsj

USF Verftet, 16. og 19. april

TORSDAG: Litteraturhuset, 1200 Café Opera, 2200

The Act of Killing

Kvarteret, 19. april

Sykkeltyvene

Bergen Kino, premiere 17. april

It Follows*

Bergen Kino, premiere 17. april

Get Hard*

Bergen Kino, premiere 17. april

Gemma Bovery*

Bergen Kino, premiere 17. april

CITIZENFOUR*

Bergen Kino, premiere 17. april

Black or White*

We need the memories of all our members

SØNDAG: MANDAG: JubileumsQuiz: Tema 1995-2005

Garage, 2000

Mandagsquiz

Hectors hybel, 2000

Quiz

Møhlenquiz Nobel Bopel, 1800

Til Dovre selges Litteraturhuset, 1800

Veldedighetskveld Kronbar, 1800

Vaksiner - Hvorfor så skeptisk? Litteraturhuset, 1800

Standup Ricks, 2000

Torsdagsrock: Stein Saks Tapir + Dobbeltgjenger + Steinhest Hulen, 2100

Kid Astray

USF Verftet, 19. april

Seven Samurai*

Café Opera, 2100

Lumikide EP-slippkonsert

USF Verftet, 21. april og 3. mai

Kvarteret, 2100 Landmark, 2100

Tom Tveits and the Two missing Seven Dwarfs Orchestra Café Opera, 2300

Returadresse: Studvest Parkveien 1 5007 Bergen

Bergenhus Festning 11 - 14 juni 2015

sam smith / röyksopp / kygo / patti smith

performing horses

Ben howard / Bastille / tori amos / susanne sundFør

jackson Browne / interpol / First aid kit / death caB For cutie

seinaBo sey / kyla la grange / aurora / john grant / jaga jazzist / silja sol hjerteslag / calexico / team me / levellers / st paul & the Broken Bones lower than atlantis / lonely the Brave / matthew e white / wdstck

hvitmalt gjerde / thea hjelmeland / thomas stenström / the struts / BomBino oscar / siri nilsen / the twilight sad / the dustBowl revival / miss tati anja elena viken / daniel wilson / torgeir waldemar / tieBreaker

BILLETTSERVICE.NO • TLf 815 33 133 • GRUPPER OG HOTELLPAKKER: 09901

Flere artister oFFentliggjøres Fortløpende. sjekk ut BergenFest.no For mer inFo om artister og det Fantastiske Festivalområdet midt i det historiske sentrum ytterst på Bryggen i Bergen

BergenFest.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.