Page 1

BOMMER PÅ UTVEKSLING. Forutsetningen for at studenter motiveres til å dra på utveksling, er rikelig med informasjon fra dag én. Feilinformasjon, på den annen side, er demotiverende. Her har UiB gjort en skivebom. KOMMENTAR SIDE 3

G LI

N

SH

LI SU

CO

G

N

YS TL

TE T

IN

N

N

O

G PA

ER

N

G

E

D

10

SI E

SNEGLEFAKULTETET

PÅSKEMAGASIN: KRIMGÅTE OG MAXIQUIZ

Illustrajon: MARTE FREDRIKKE SKARSTEIN

NYHET SIDE 6

MAGASIN SIDE 11-16

7

KULTUR SIDE 19

EN

ST

SYNGER BARE OM MENSEN

ONSDAG 29.3. Nr. 6, 2017 Årgang 73 studvest.no

IL

STUDVEST MAGASIN SIDE 13 - 15

Emnene som krever minst av deg • Se oversikten

Arkivfoto: SIMEN AUGUSTIN

• — Alle emner burde ha arbeidskrav, sier student som shopper­ bill­i­­­ge studie­poeng SIDE 4 - 5


2

29. mars 2017

STUDVEST Sitert.

Grunnlagt i 1945. Studvest er en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter ved institusjoner for høyere utdanning i Bergen.

Ansvarlig redaktør: Martin Sorge Folkvord

Studvest kommer ut annenhver onsdag i et opplag på 4000, og blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar.

Kulturredaktør: Live Vedeler Nilsen

Studvest arbeider etter reglene i Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis­omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

STUDVEST

Nyhetsredaktør: Adrian Brudvik Foto- og layoutredaktør: Lene Risholt Thorbjørnsen Kontakt oss på redaksjonen@studvest.no

LEDER. Fra 28. mars til 5. april foregår det et viktig valg til studentdemokratiet ved UiB.

Men fy, det er kjedelig.

Foto: UIO

Du gidder ikke stemme? Det skjønner vi godt. – Alle andre TV-serier har liknende episodestruktur med seriene vi har sett fra før, men Skam imiterer målgruppens medievaner på en helt ny måte.

Foto: NSO / SKJALG B. VOLD

Lyst til å skrive hjemmeeksamen om Skam? Postdoktor Gry Cecilie Rustad gir studentene ved Universitetet i Oslo muligheten til å ta ti studiepoeng i Skam. (UNIVERSITAS)

– Vi er bekymret for utviklingen, og vi beveger oss i en farlig retning når studentene må benytte seg av forbrukslån og kredittkort for å dekke basisutgifter.

Studentpolitikk er gørrkjedelig. Det synes til og med vi i Studvest, og vi er dypt, dypt inne i bobla av engasjerte stu­ denter. Dermed er det ikke rart at studentdemokratiene ved de­­­­ ul­ike utdanningsinstitusjon­ ene­­i Norge sliter med notorisk lav valgdeltagelse og at få vet noe om hva de studentpoli­ tiske organene faktisk driver med. Og da er det heller ikke rart at det er rundt 75 prosent sannsynlighet for at du som leser dette som er UiB-student ikke kommer til å stemme ved studentparlamentsvalget som går fra 28. mars til 5. april. Eller, sannsynligvis kommer akkurat du faktisk til å stem­ me ved valget. For du skal være usannsynlig langt inne i bobla av engasjerte studenter for å ikke ha blitt skremt bort av tittelen til denne lederen. Og der har vi en stor del av problemet: Studentpolitik­ ken er så til de grader inne

Foto: NTNU

NSO-leder Marianne Andenæs er bekymret etter at det kom fram at 28 prosent av norske studenter har tatt opp forbrukslån eller benyttet seg av kredittkort. (E24)

Men studentpolitikken er også viktig. Den har bidratt til å gi oss digitale eksamener, studentombud og et økt fokus på undervisning. Kampen for disse tingene startet lenge før de fleste av de som studerer nå noensinne hadde satt fot på Nygårdshøyden. Det skal studentpolitikerne ha ros for: De kjemper for ting de aldri selv vil nyte godt av, men som kan bedre studiene til senere studentkull betraktelig.

en quick fix her, men vi tror at studentpolitikerne kunne hatt godt av å tørre å være mer populistiske. Siden 2014 har listen Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) gjort dette med fanesaker som mykere dopapir på universitetet og undervannshøyttalere i bas­ senget på Studentsenteret. Useriøst? Kanskje, men leser­ tallene våre viser at studen­ tene bryr seg mye mer om det enn at UiB skal boikotte varer fra Marokko. Det ser også ut som om det har innflytelse på valgdeltagelsen: Den har økt med nesten 50 prosent siden 2013, og i dag har UiB det stu­ dentdemokratiet med høyest oppslutning i landet. Hva som skjer med oppslutningen ved dette valget, nå som DERA ikke stiller, blir spennende å se.

med større, viktigere og mer langsiktige saker. Klarer man å finne en balansegang her, vil man oppleve en økning i inter­ esse både fra studentene selv og studentmediene, noe som på sikt vil generere enda mer interesse. Men bruker stu­ dentdemokratiene bare tiden sin på å jobbe med abstrakte, idealistiske og verdensforan­ drende saker, vil de fortsette å framstå som et sekterisk pam­ pevelde som utenforstående ikke forstår seg på. Og det er jævla kjedelig for studenter flest.

Likevel trenger de nåværende studentene grunn til å bry seg om studentpolitikken, all den tid man ønsker at flest mulig skal stemme ved valget. Det finnes neppe noen fasit eller

Folk bryr seg om det som ­påvirker dem. Å lete ut de små sakene som påvirker studen­ tene og som de oppfatter at er viktige i hverdagen deres, står ikke i motsetning til å jobbe

Neste Studvest-utgave på papir kommer 26. april, men i mellomtiden holder vi koken på nett som vanlig. God påske!

i bobla. Det er stort sett de samme type folkene som stort sett gjør de samme tingene i et evig incestiøst studentpoli­ tisk kretsløp. For de som står på utsiden, virker det neppe særlig appellerende å prøve å komme seg inn, og da er det ikke rart at de ikke bryr seg om hva som skjer der.

Så vi sier ikke at studentene ikke skal bruke stemmeretten sin. Tvert imot, vi synes abso­ lutt at de bør det. Vi sier bare at det er veldig forståelig om de ikke gjør det.

Nestleder.

En utekino i Alabama nekter å vise den nye «Beauty and the Beast» – filmen fordi den inneholder et homofilt øyeblikk, og dermed ikke støtter kristne verdier. Hva skjedde med å elske sin nabo som seg selv?

– Alkohol fikser ikke alt og fadderukene fikser ikke alt.

– Vi betaler når vi studerer i utlandet, de burde betale her.

Skolepenger for internasjonale studenter er fortsatt noe som diskuteres. Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe vil at utlendingene skal måtte ­betale for å studere i Norge. (NRK)

Illustrasjon: TRINE LOUISE WEEN

Foto: SENTERPARTIET

Styremedlem ved NTNU, Kristin Melum Eide, har sett seg lei på at studenter rapporterer at de er ensomme. Hun ønsker å utlyse en konkurranse, der den som har den beste ideen til å motvirke ensomhet blant studenter får 50 000 kroner. (UNIVERSITETSAVISA)


STUDVEST

29. mars 2017

STUDVEST.no/meninger

3

Når jeg drar på utveksling neste vår, er det ikke på grunn av UiB, men på tross av UiB.

UiB anbefaler utveksling, I call bullshit STEINAR TIMENES Nyhetsjournalist

VICTORIA GRACE ANDERSEN Illustratør

Jeg tar 45 studiepoeng dette semesteret. Ikke fordi jeg vil. Ikke fordi jeg er en streber. Men fordi jeg må. For hvis jeg ikke tar 45 studiepoeng dette semesteret, får jeg ikke dra på utveksling til Spania eller Sør-Amerika om et år. Hvis jeg ikke gjør det, er de eneste landene jeg kan velge å dra på utveksling til Danmark, Sverige, Island og Færøyene. Dette har for så vidt en ­naturlig forklaring. Jeg skal bli lektor i norsk, og det er vanskelig å lære nordisk utenfor Norden. Men ett år av lektorutdanningen er satt av til å studere et fag nummer to – spansk for min del. Det er det jeg gjør dette semesteret. Så hvorfor kunne jeg ikke vært i Spania eller Sør-Amerika nå? Svaret er at jeg kunne det. Men det var det ingen som sa til meg før jeg tok tak i det selv. I to år hadde jeg fått høre at sjette semester var semesteret jeg burde dra på utveksling, men da jeg troppet opp på kontoret til veilederen min i januar, fikk jeg høre at det egentlig hadde vært best om jeg dro dette semesteret. Det er ikke akkurat gøy å få høre det etter at det er for sent å gjøre noe med. Så hvorfor i all verden har jeg ikke fått vite det før? Verken fra forelesere, veiledere, nettsider, studentmail eller noen andre har jeg fått informasjon om at jeg burde, eller i det

hele tatt hadde muligheten til å dra på utveksling dette semesteret. Informasjonen på nettsiden er faktisk direkte misvisende! Der anbefales jeg

Forutsetningen for at studenter motiveres til å dra på utveksling er rikelig med informasjon fra dag én man entrer universitetet. å dra på utveksling i sjette ­semester, før jeg ved et tilfeldig besøk hos veilederen får vite at fjerde egentlig hadde vært best. Universitetet i Bergen (UiB) smykker seg med å ha utvekslingsavtaler med 1191 universiteter rundt om i verden.

Avis, ikke pantesentral

Hver utgave tar Studvest et dykk i arkivet for å se hva som skjedde på denne tiden i gamledager.

Færøyene, Island, Sverige og Danmark har 23 av disse. Hvorfor skal jeg ikke få velge blant de 1168 andre? Hvis lektorstudentene i nordisk kun kan dra

I 1998 var klimasaken kanskje ikke det som engasjerte mest, men universitetsdirektøren tenkte tanken om at UiB kunne bli mer miljøvennlige. Forslaget hans? Alle som leverte gamle Studvestutgaver tilbake til Studvest-kontoret skulle få én krone per utgave. – Dette tiltaket er ren idioti, sa daværende Studvest-redaktør Øystein Vidnes, som påpekte at hans jobb var å lage avis, ikke å fungere som pantesentral. Studvest nummer 12, 1998

på utveksling når de har norskfag, så sier det seg selv at det er lite å velge i. Men hvis vi får reise det semesteret vi har vårt valgfrie fag nummer to, så får vi langt flere alternativer. Og det er jo ingen grunn til at vi ikke skal det, for det er jo ifølge UiB selv det semesteret det passer best å reise.

Universitetet har som mål at 40 prosent av studentene skal dra på utveksling. Viserektor Anne Christine Johannessen har uttalt at det viktigste for å få til dette er tilrettelagte studieplaner for studentene, forelesere som påpeker viktigheten med utveksling og at UiB sørger for gode utvekslingsavtaler. Stryk på de to første, med andre ord. Dessuten glemmer Johannessen det viktigste: Forutsetningen for at studenter motiveres til å dra på utveksling er rikelig med informasjon fra dag én man entrer universitetet. Feilinformasjon, på den annen side, er demotiverende. Her har UiB gjort en skivebom.

Føkk finanskrisen, gi meg en øl Da finanskrisen herjet som verst, gikk det nedover med utelivsbransjen. Men både Hulen og Kvarteret leverte like tall som året før, og tilskrev dette til at studentene hadde en fast inntekt gjennom studielånet, der andre fikk mer usikkerhet som en konsekvens av den økonomiske nedgangen. – Det skal nok mer enn finanskrise til for å stoppe studenter fra å drikke øl, sa student Erlend Wangsholm den gang. Studvest nummer 13, 2009

Når jeg drar på utveksling neste vår, er det ikke på grunn av UiB, men på tross av UiB. All den tid universitetet oppfordrer til at man skal dra, burde det være enklest mulig å dra ut – og dra dit man vil, innenfor sitt fags grenser. Men for å få til det, må jeg ta et ­ekstra 15-poengsemne i stedet for å fokusere fullt på spansk­ emnene jeg tar. Og når vi er inne på spansk­ emner: Er det ikke åpenbart at jeg ville lært mer spansk på et spansktalende universitet enn på Sydneshaugen?


4

29. mars 2017

MATS BELDO BLIR STUDENTENES LEDER

• Mats Beldo ble under Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte valgt til ny leder av organisasjonen. Han trer dermed inn i rollen som

Norges mektigste student 1. juli. – Jeg er engasjert og klar til å kjempe for studentene gjennom det neste året, sa han etter valgseieren. Foto: NSO

NYHET

STUDVEST

– Mye er så basic at jeg ikke stresser

EASY. – UiB må ta på alvor at det er mulig å cruise gjennom mange emner, mener student Martin Frøyland.

Ved UiB har ikke alle emner obligatoriske arbeidskrav. Dette ­utnytter noen studenter ved å bevisst gå etter de «billige» studiepoengene. Tekst: ADRIAN BRUDVIK abr@studvest.no

Foto: LENE R. THORBJØRNSEN lrt@studvest.no

Ved Universitet i Bergen (UiB) er studieløpene i mange tilfeller lagt opp friere enn ved høgskolene. Selv om mange emner har obligatoriske seminarer, oppgaver eller oppmøte i forelesninger, gjelder det på langt nær alle: Hele 55 emner krever ingenting annet enn at man ­leverer eksamen. Best karakter, minst innsats Slike fag appellerer ekstra til enkelte studenter. En av stu­ dentene som det siste året har valgt å ta det han beskriver som «enkle studiepoeng», er Martin Frøyland. Han fullførte i fjor en bachelorgrad i sammenliknende politikk (sampol), og benytter seg nå av poststudieretten sin.

– Nå har jeg et år hvor jeg kan ta de fagene jeg vil, uten at det stilles noen krav fra universitetet. Da er det enkelt å tenke «hva er lettest å få best karakter i, med minst mulig innsats», forteller han. Dette har resultert i at Frøyland blant annet har meldt seg opp til fag på Det humanistiske fakultetet (HF) som ikke stiller arbeidskrav til studentene. Han har også tatt et sampol-fag som han beskriver som «veldig grunnleggende». Frøyland mener det ikke er tvil om at mange fag er enklere enn andre. – Når man har studert en stund vet man hva man skal se etter, med tanke på hva som er lett og ikke. Det handler ikke bare om arbeidskravene, men også om vurderingsformene og mengden pensum, sier han. Lett med litt rutine Studenten forteller at han til tross for å være midt i semesteret ennå ikke har vært i forelesning i ett av fagene han tar. – Gjør det deg bekymret for hvordan det kommer til å gå på eksamen?

– Nei. Spesielt i de fagene hvor det er hjemmeeksamen skal det ikke være noe problem å skrive 3000 ord på syv dager, med tanke på at jeg har tatt fag

– Det er nok ikke lettere å ikke ha arbeidskrav. Snarere tvert imot, siden man jobber jevnere med faget hvis man må gjøre oppgaver underveis.

– Å ha obligatoriske krav synes jeg ikke er urimelig, og jeg forstår ikke helt hvorfor fag som kunne hatt en obligatorisk aktivitet velger å ikke ha det. Martin Frøyland, UiB-student

på 200-nivå før, hvor det er vanskeligere eksamener. – En gammel diskusjon Prodekan for utdanning og ­internasjonalisering ved Det­ ­humanistiske fakultet (HF), Claus Huitfeldt, er ikke overrasket over at studenter kan tenke at enkelte fag gir «billige studiepoeng». – Hvorvidt for eksempel HFfag er enklere enn andre, og om det er mindre arbeid hvis man ikke har obligatoriske arbeidskrav, er en gammel diskusjon. Han tror imidlertid ikke at fag uten obligatoriske arbeidskrav krever mindre innsats, eller at det er enklere å få en god karakter i fagene.

– Ikke lettere på HF Også viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, mener at studentene ikke nødvendigvis tjener på å velge «enkle fag». – Hvis man skal få maksimalt læringsutbytte av et emne må man jobbe jevnt. Om folk tenker at de ikke trenger det, vil de ikke lære like mye. – Er det slik at noen fag er ­enklere enn andre? – Det er mulig. Eksempelvis kan nok enkelte innføringsemner virke enklere for noen studenter, dersom studenten har faglig bakgrunn i faget fra før. Men studier forutsetter fortsatt egen arbeidsinnsats. Samdal mener også at vanskelighetsgraden mellom fakul­

tetene skal være noenlunde jevnt, men at for eksempel HFfakultetet kan oppleves som enklere for noen på grunnlag av interesse og bakgrunn. – Trist måte å tenke på Prodekan Huitfeldt mener også at det er et poeng at fagsammensetningen man velger som frie studiepoeng gir studentene mulighet til å selv utforme sin utdanning etter interesse og arbeidslivsrelevans. – Da er det trist om man bare velger fag på bakgrunn av om de er enkle eller ikke. Enhver student må sørge for å sette frie studiepoeng sammen på den måten som tjener vedkommende best, sier han. Huitfeldt har forståelse for om noen velger fag uten obligatoriske arbeidskrav av praktiske årsaker, som for eksempel at de jobber ved siden av eller har et verv. – Men da er man over på en helt annen debatt, som handler om studiestøtten og hvorvidt den strekker til, sier han. – Burde vært krav Student Frøyland mener at uni-


STUDVEST

5

29. mars 2017

LÆRERUTDANNING FÅR 7,5 MILLIONER

• Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut 7,5 millioner kroner til lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. – Vi har

høye ambisjoner for kvaliteten på den nye lærerutdanningen, og er derfor glade for alle midler vi får tildelt til dette formålet, sa rektor Berit Rokne.

FLERE «FREMRAGENDE UNDERVISERE»

• Universitetet i Bergen vil utvide ordningen hvor gode forelesere kan søke om tittelen «fremragende underviser» og dermed få en lønnsøkning. Ordningen har så langt vært et prøveprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, men universitets­ ledelsen ønsker nå å utvide den til å gjelde alle fakulteter.

med eksamen

RISIKERER STUDIEPLASSEN ETTER NAKENFOTO

• Høgskolen i Østfold har gått til skikkethetssak mot en 26 år gammel vernepleierstudent fordi hun selger toppløsbilder av seg selv.

– Det er ikke noe gøy å gå på skolen og vite at de vil kaste deg ut. Men de blir ikke kvitt meg, sier studenten. (TV2)

Disse studentene er treigest

Disse emnene er åpne for alle studenter ved UiB, og har ingen obligatoriske arbeidskrav.

HF ALLV111

GRE104

KIN100

LING111

ENG107

HIM101

KOP101

LING121

ENG108

HIS102

KUN131

LING123

ENG109

HIM103

KUN133

MID102

ENG114

HIM104

KUVI103

SAS14

ENG115

HIS100

KUVI107

SPLA109

EUR103

HIS101

KUVI108

TEAT113

FIL106

HIS111

LAT102

TEAT114

FIL107

ITAL000

LAT104

RELV103L

FIL116

ITAL001

LAT105

EXFAC00TKEKS

FIL128

ITAL114

LAT107

GRE102

SV

Psyk.fak

Matnat

AORG108

PSYK106

MNF110

AORG109

PSYK109

EUR105

PSYK110

SAKDI111

PSYK140

SNEGLEFAKULTETET. Bare 25 prosent av studentene ved HF fullfører studiene på normert tid.

SAMPOL120

30 studiepoeng

10 studiepoeng

15 studiepoeng

5 studiepoeng

versitetet burde hatt obligatoriske arbeidskrav i alle fagene de tilbyr. – På enkelte av fakultetene burde det komme flere ­arbeidskrav. Jeg opplever at det er mange studenter som kunne vært bedre forberedt til eksamen om det hadde vært flere obligatoriske forberedelser.

Frøyland mener UiB må ta på alvor at det i mange emner er mulig å cruise gjennom, uten å yte det man kunne gjort dersom faget var annerledes lagt opp. – Å ha obligatoriske krav synes jeg ikke er urimelig, og jeg forstår ikke helt hvorfor fag som kunne hatt en obligatorisk aktivitet velger å ikke ha det.

Så mye bør du lese Ifølge tilsynsdirektør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), Øystein Lund, finnes det krav som regulerer hva som skal til for å oppnå studiepoeng i høyere utdanning. – Dette går på både læringsutbytte og omfang, som er ­definert i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Lund forteller at for å nå ­læringsutbyttet må en normalstudent bruke totalt 1500-1800

Arkivfoto: MIKAEL ADATO

GRE103

timer på det faglige arbeidet i året hvis studenten tar 60 studiepoeng. – Det er institusjonene som har ansvar for å gi en utdanning som har godt kvalitet, og som må svare for kritikk om at noen studieprogram eventuelt krever for liten studieinnsats fra studentene.

UiB-studentene er generelt dårlige på å gjennomføre studiene, men HF-studentene er verstinger. – Tallene er for dårlige, sier dekanen. Tekst: JOHN TRÉSOR MUKAYA jtm@studvest.no

Studvest har tidligere skrevet at bare én av tre studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) klarer å gjennomføre en bachelorgrad på normert tid. Blant disse studentene skiller studentene ved Det humanistiske fakultet (HF) seg ut som de dårligste. Blant de 869 studentene som begynte på en treårig ­utdanning ved fakultetet i 2013, var det bare 25,4 prosent som fullførte i 2016. – Det viktigste å si om dette, er at tallet er for lavt, sier dekan ved Det humanistiske fakultet, Margareth Hagen. Hagen understreker at det er sterkt ønskelig at flere gjennomfører studiene på kortere tid. Vil øke studiekvaliteten Ifølge dekanen har fakultetet de siste tre årene gjort flere tiltak

for å bedre gjennomføringen. – Det er innført faglige introduksjonsemner og gruppemottak i første semester. I tillegg har flere fagmiljøer innført mentorordninger og det er opprettet flere praksisemner. I 2016 ble fakultetets programmer gjennomgått og revidert, med sikte på mer effektiv utnyttelse av undervisningsressursene. – Vi vil ha økt studiekvalitet med klarere arbeidsrelevans, sier Hagen. Ifølge henne er det slik at mange studenter søker opptak til bachelorprogrammer, til tross for at de bare planlegger å ta enkeltemner. Disse studen-

enn halvparten av studentene ved universitetet er forsinket i studiene. – Tiden og kreftene til studentene er verdt noe, og kommer man senere ut i arbeidslivet­, er det en stor kostnad, sier han. Lommerud forklarer at gjennomsnittslønnen i Norge ligger på over 500 000 kroner. Hvis dette representerer den tapte verdiskapningen ved forsinkelse av studiene, er det ganske mye i forhold til hvor mye som brukes på undervisningen av en student. Lommerud foreslår blant annet strengere krav til karakter ved opptak til studiet. – Det ville kanskje lønnet

Det viktigste å si om dette, er at tallet er for lavt. Margareth Hagen, dekan ved Det humanistiske fakultet

tene trekker ned statistikken, uten at de er å regne som frafall. – UiB jobber med å få til en ny opptaksordning for ­enkeltemner, noe som vil gi mer reelle tall for gjennomføring på bachelorstudiene. Tapt verdiskapning Professor i samfunnsøkonomi ved UiB, Kjell Erik Lommerud, mener det er noe galt når mer

seg å bruke mer ressurser på studentene, eller gitt studentene økonomiske rammer som muliggjør studiet på heltid. Men det kan også være at vi burde sette litt strengere krav til karakterer i inntaket, slik at de som kommer inn har forutsetninger for å gjennomføre krevende studier.


6

29. mars 2017

STUDVEST

NYHET

Nytt kritikksystem på universitetet

Tekst: IRMELIN WILHELMSEN NILSEN iwn@studvest.no

Høsten 2016 vedtok læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen (UiB) å starte innføringen av et digitalt system for varsling, kalt Si fra-systemet. På nettsiden kan studentene­ gjøre alt fra å gi beskjed om ­alvorlige hendelser til å gi ros i forbindelse med læringsmiljøet. Det jobbes nå med å få systemet ferdigstilt ved UiB innen 1. ­­ ­januar 2018. Forslaget om å gi studentene ved UiB et samlet system for alle typer varslinger og tilbakemeldinger er sterkt inspirert av Universitetet i Oslo (UiO) sitt eksisterende system fra 2013 (se faktaboks).

På UiOs nettsider er skjemaet for innmelding delt inn som et trafikklys, med tre ulike fargekoder, for å gjøre det ­enklere for studentene å orientere seg. Rødt benyttes ved alvorlige hendelser, gult er for klager eller bekymringer, mens grønt brukes til ros og positive tilbakemeldinger. – Ris, ros og alt midt i mellom kan enkelt meldes fra om på én og samme side. Dette ser vi at har fungert bra ved UiO, og vi ønsker at systemet i Bergen skal fungere på samme måte, forteller Henriette Vågen Aase, som er LMU-leder ved UiB. Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, er positiv til at UiB ønsker å etablere et lignende ­ system for sine studenter. – Dersom andre institusjoner kan ta lærdom av vårt system for å bedre tilrettelegge for studenters varslingsmuligheter, synes vi det er positivt. Gjennom samarbeid med UiB og andre utdanningsinstitusjoner kan også vårt system utvikles videre, sier Hennum.­

Blir enklere å melde fra Leder av studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, tror at et samlet system vil være en fordel, fordi studenter kan få øynene opp for hvilke forhold som kan meldes om. – På nettsidene til UiO får man eksempler og tips om hva som kan meldes fra om, som kanskje studentene ikke var klar over at de kunne, eller burde, melde fra om fra før. Mikalsen mener det er viktig at også enkle saker blir meldt inn. – Dersom et undervisningsrom ikke har riktig temperatur eller en dør har blitt ødelagt, så er det en fordel om dette blir meldt inn og tatt hånd om så raskt som mulig. Dette fører til bedre trivsel, i tillegg til bedre vedlikehold, noe både ansatte og studenter er tjent med, sier han. Per i dag har studentene ved UiB flere muligheter for varsling. Gjennom Lydia kan studentene melde fra om skader og mangler i bygninger, ellers kan

de varsle lokalt til studieveiledere, studentutvalg eller ledelsen. Etterlengtet ordning – Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiB fikk for kort ­ tid siden et eget varslingssystem, og antall henvendelser økte betraktelig som følge av dette. ­ Det kan tyde på at det er behov for et oversiktlig og tilgjengelig varslingssystem, sier Mikalsen. LMU-leder Aase forteller at hvis det blir enklere for studenter å melde fra, så vil det også gagne de ansatte ved universitetet. – Det har lenge vært et behov for at henvendelser fra studenter kan håndteres av de ansatte på en systematisk og ryddig måte. Si fra-systemet vil bidra til å opprette gode rutiner for ansatte i håndteringen av innmeldte saker fra studenter, sier hun.

SLIK BRUKES TRAFIKKLYSET ●●

●●

●●

RØDT LYS: Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. GULT LYS: Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet. Eksempler kan være feil og mangler i rom eller bygninger eller ekskluderende miljø. GRØNT LYS: Ros og gode tilbakemeldinger for at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode.

Kilde: uio.no

Illustrasjon: UIO

UiB-studenter kan i 2018 vente seg en nettside hvor de kan melde fra om alt fra for kalde klasserom til korrupsjon og mobbing.

Dette skal til for å få studentimam Sosialdemokratisk liste vil ansette en studentimam ved UiB. Om forslaget går igjennom, er det fortsatt uvisst hvor lang tid det vil ta før en imam er på plass. Tekst: SARA KJØRUM sk@studvest.no

Foto: BEATE FELDE bf@studvest.no

Sosialdemokratisk liste, som stiller til studentparlamentsvalget ved UiB (SP-UiB), ønsker at studentene ved universitetet ikke bare skal ha egen prest, men også imam. Saken ble først omtalt av avisen Dagen. Men det kan ta tid før forslaget eventuelt trer i kraft. – Saken kommer ikke til å bli tatt opp i studentparlamentet helt ennå, sier Eirik Reikerås, som er informasjons- og internasjonalt ansvarlig i SP-UiB. Diskuteres i slutten av april Reikerås forteller at første ­mulighet til å fremme forslaget er i slutten av april, når SP-UiB har sitt neste møte. I dag er det Den norske kirke som står for finansieringen av

studentprestene, og hvis man vil innføre en studentimam må man derfor finne en moské som kan tenke seg å finansiere en imam for studentene. Hvis dette skjer, kan Universitetet i Bergen bli det første universitetet i Norge med en egen student­ imam. – Rektoratet må også være positive, og så må man finne en moské i Bergen som er villig til å betale for imamen, på like linje med at kirken betaler for studentprestene, forteller Reikerås. Ledelsen på lag – I første omgang må det gjøres et vedtak i studentparlamentet før dette forslaget kommer videre til oss i rektoratet, sier viserektor ved UiB, Oddrun Samdal. Samdal forteller at rektoratet er positive til å få en studentimam som kan bidra til å ivare­ ta det religiøse mangfoldet på universitetet. Hun tror ikke nødvendigvis at det kommer til å ta lang tid å få på plass et slikt tilbud. – Men vi er avhengige av at trossamfunnet er interessert i å være med på denne ordningen, og bidrar til å finne riktig person til rollen som studentimam.

VIL UTVIDE TILBUDET. I dag har de muslimske studentene tilgang til bønnerom. Sosialdemokratisk Liste vil at studentene også skal få tilgang til studentimam.

Vil verken ha prest eller imam Det er imidlertid ikke alle som er positive til å få en ny studentimam. Venstrealliansen, som også stiller til valg, ønsker å få slutt på hele ordningen som tillater studentprester og imamer. – Vi vil jobbe for å fjerne hele ordningen, slik at universitetet ikke har noen religiøs representasjon og blir et livssynsnøytralt universitet, sier leder for Venstrealliansen, Andreas Sjalg ­Unneland. Men så lenge det fortsatt er tilbud om studentprester på

universitetet, mener Unneland at det burde være en mulighet for å få inn en studentimam også. – Dagens ordning er i praksis veldig urettferdig fordi det kun er én religion som har dette tilbudet. Vi mener at hvis man har et slikt tilbud, må alle andre religioner også kunne bli representert. Prestene er positive Studentprest Inge Høyland er positiv til imam-forslaget. – Jeg mener at alt som bygger velferd for studenter er bra,

og en kompetent studentimam kan være et godt tilbud, spesielt for muslimske studenter. Høyland forteller at når prestene prater med studenter, vet de ikke hvilken tro eller retning personen følger med mindre det kommer naturlig opp i samtalen. Han er derfor usikker på om det er behov for en egen imam. – Noen ganger er det fint å bare ha en person å prate med, sier han. Men det tror jeg også en potensiell studentimam vil kunne gjøre.


Studvest søker nye redaktører Styret i Studvest lyser ut stillingene som kulturredaktør og fotoredaktør i Studvest for perioden 01.08.2017 til 31.07.2018. Begge redaktørene blir ansatt i 50 prosent stilling og blir kompensert med 65 000 kroner i året. Søkere til begge redaktørstillingene skal legge ved et handlingsprogram som viser søkerens ­visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

KULTURREDAKTØR Har ansvaret for kulturstoffet i avisen, redigerer selv kultursidene og har personalansvar for kulturjournalistene. Erfaring fra media er en forutsetning, og redaktøren må regne med vanlig journalistisk arbeid i kontortiden. Søkeren må være oppdatert på kulturområdet og på hva som skjer både for og av studenter i Bergen.

FOTOREDAKTØR Fotoredaktør har som hovedoppgave å utvikle og ivareta Studvests visuelle profil. Dette innebærer ansvar for fotojournalistikk, illustrasjoner og design- og layout av avisen, samt personalansvar for fotografer og illustratører. Søkere bør ha klare meninger om fotografiets stilling i pressen generelt og Studvest spesielt. Kunnskaper om digital bildebehandling er nødvendig.

Spørsmål rettes til: Ansvarlig redaktør Martin Sorge Folkvord: ansvarligredaktor@studvest.no / 986 94 091 Kulturredaktør Live Vedeler Nilsen: kulturredaktor@studvest.no / 481 80 491 Fotoredaktør Lene Risholt Thorbjørnsen: fotoredaktor@studvest.no / 901 84 559 Send søknad med CV, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Søknadsfrist: mandag 24. april


8

29. mars 2017

STUDVEST

NYHET

– Utdanningen er pysete, lukket og firkantet

TO KONFERANSEDAGER. Under NHH-symposiet, som er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet, ble det holdt flere foredrag fra næringslivstopper.

NHH-studenter etterspør en bedre plan for utdanning, og fremtidens digitale utfordringer. - Vi må bli raskere, sier påtroppende rektor. Tekst: HARALD CHRISTIAN HOFF hch@studvest.no

Foto: TORIL SUNDE APELTHUN tsa@studvest.no

Da studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) inviterte til næringslivskonferansen «Symposiet: Keeping up with the millenials», var målet å komme nærmere et svar på hvordan Norge kan forberede seg på de kommende teknologiske og digitale utfordringene i samfunnet. Senter for strategisk forsk­ ning mener at halvparten av jobbene i arbeidsmarkedet vil bli overtatt av maskiner innen 2035. Norges Handelsorganisasjon (NHO)­­har uttalt at det mest etterspurte på jobbmarkedet for tiden er teknologiske ferdigheter.

– Ikke staten som velger Kunnskapsminister Torbjørn Røe­Isaksen var i Bergen for å delta i en paneldebatt under symposiet. Debatten handlet om hvilken rolle utdannelsen skal ha i møtet med teknologikappløpet. – Jeg tror at en stor fare i denne debatten er at det ikke finnes en «sølvkule», en enkel løsning, som skal ordne problemet, sier han. Innledningsvis i debatten ble «studentenes perspektivmelding» presentert. Studentutvalget som presenterte denne rapporten kalte dagens utdannelse for «pysete, lukket og firkantet». Isaksen er enig i at utdannelsen må ta en ny form, men mener det er feilslått om staten skal gi retningslinjer for hvordan høyskoler skal være innovative og finne nye løsninger. – Sier du at man «må ta an­ svar for egen utdannelse»? – Nei. Det er klart at vi må gjøre en del ting nasjonalt også.

Men det er en dårlig løsning om staten skal velge hvordan folk skal være innovative, slår kunnskapsministeren fast.

«speed». Vi må bli raskere, sier han. Han påpeker at skolen har vært gjennom en strukturendring, hvor makten ikke lenger

Jeg tror at en stor fare i denne debatten er at det ikke finnes en «sølvkule», en enkel løsning, som skal ordne problemet. Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister.

Ny rektor med plan NHH har vært kritisert for ikke å ha nok kunnskap om IT. Sjefen for programvaregiganten Visma ringte selv til NHHs rektor i ­november for å si at han var bekymret for skolens utvikling. 72 prosent av elevene sa i en spørreundersøkelse at de var misfornøyde med skolens IT-tilbud. – Det er et spørsmål om ­attitude. Det er ingenting i veien med ambisjonene på NHH, sier påtroppende rektor Øystein Thøgersen. Thøgersen mener at NHHs strategier er blant de beste i ­Europa og at skolen har flinke folk. – Men vi må bli bedre på

er todelt (Thøgersen er første rektor til å bli ansatt, ikke valgt). Dette gjør at Thøgersen håper på å kunne ta grep som gjør at skolen skal kunne forandre seg raskere. – Vi må bruke den nye organisasjonsstrukturen for å tilpasse­oss raskere til forandringene i verden. Manglende kompetanse En av dem som er bekymret for at Norge henger bak den internasjonale konkurransen, er presidenten i forsvars- og teknologiselskapet Kongsbergdigital, Hege Skryseth. – Vi etterspør en mer sam-

kjørt plan nasjonalt for hvordan norsk næringsliv skal møte fremtidens utfordringer. I denne planen vil vi også ha bedre rustede studenter, sier hun. – Hva vil dere i Kongsberg Gruppen ha fra bergensstuden­ tene? – Vi behov for nye forretningsmodeller, dataanalyse, og forståelse av faktabaserte b ­ esluttninger i selskaper. Ifølge Skryseth viser undersøkelser at selskaper som kun er datadrevet er seks prosent mer lønnsomme enn andre selskaper. – Føler du at dere får det dere trenger fra dagens jobbsøke­ marked? – Nei, jeg gjør ikke det. Det tar tid for en del institusjoner å reformere seg og bygge digital kompetanse. Jeg håper at det vil skje raskere i fremtiden, sier hun.


Health Economics, Policy and Management (master's 2 years) Helsesektoren trenger samfunnsvitere! Aktiviteten i helsetjenestene vil øke med 50- 70 prosent fram til 2060. Dette stiller krav til profesjonell kompetanse innen analyse og ledelse. Har du en BA-grad innen samfunnsvitenskap og kan tenke deg en relevant jobb innen helsesektoren, søk pü masterprogrammet: Health Economics, Policy and Management.

Søk innen 15. april: uio.no/healthecon-master


10

29. mars 2017

STUDVEST

ENGLISH

Big integrators or only for Norwegians?

THINK BIG. Lars Petter Klem explains how BSI is the biggest fish in terms of outdoors organizations.

From chilled out chitchat to hardcore hiking, student organizations offer limitless options to international students. Or do they? Text: LEONIDAS VYZAS

lv@studvest.no

Photo: JASMIN HOHMANN

jh@studvest.no

– Try everything for the first week, see what you like, get off the beaten track. This is how Natalie Unger, President of Erasmus Student Network Bergen (ESN), sees the student organizations’ exper­ ience in Bergen. She knows this better than most: she’s been on Erasmus here before, and is now here on a permanent basis for her second bachelor. And what do internationals choose to do? Numbers speak for themselves. Out of the 100 plus student organizations Bergen offers, those that primarily offer socialization are the ones most of the exchange students choose to join (see fact box). At the opposite end of the

scale, organizations that focus on giving members working experiences rather than just a social environment, have very low numbers of international students. Language barriers One of the organizations where the internationals are few and far between, is Bergen Student TV. This semester, their total amount of non-Norwegians is one. – We have a very demanding workload. Exchange students are more burdened than us: they have to both study and shape their everyday life in a new country, chief editor Stian Grunstad says when asked to explain the low numbers. One obvious obstacle that might repel an international apart from the workload, is the assumed language barrier in an organization that mostly produces Norwegian content. ­According to Grunstad, however, that might sound like a bigger problem than it really is. – Although the internationals might have to learn a few Norwegian words, we try our best to use English.

– Join an organization! In organizations with many ­international students, like Det Akademiske Kvarter (a place for food, drinks, debates and nightlife), language is less of a problem. In Kvarteret’s most accesible posts (waitressing), internationals even surpass the amount of Norwegians. Their eagerness is not as high in more demanding and less communicative posts. – There are cases where internationals speak neither English nor Norwegian, and they still do just as fine, Knut Natskår Svihus, a former Kvarteret ­volunteer, says. He would definitely ­encourage internationals to find a student organization to join. He especially emphasizes the importance of finding a different social arena where you can meet Norwegians if you live a place where there’s many internationals. – If you really want to mingle with Norway’s people, especially when you live in Fantoft, student organizations offer an expansive variety, Svihus says.

Sweating beyond borders Groups that are more physical in their activities are also at an advantage when trying to lure international students into their fold: Sports are the same, no matter where you’re from and what language you speak. One organization that combines this aspect with the international student’s wish to experience Norwegian nature, is BSI outdoors. They are not able to produce exact numbers, but their leader Lars Petter Klem says inter­ nationals make up a substantial part of the organization. – First off, it’s a great way to meet Norwegians. And if you’re going to see Norway, why not do it by the guidance and company of Norwegians who know what’s happening in the mountains? asks Klem. He also thinks there is a safety argument for internatio­ nals to join his group. According to him, some internationals overestimate their abilities when taking on the Norwegian nature. – It all depends on the trip and the person, but there are things an international cannot

do as successfully as a Norwegian, Klem says. Once on exchange... It’s not just international students who want to make friends from other countries. ESN-leader Unger states that even though their events are mainly focused on internationals, there are also Norwegians attending. – Many of them have recently­returned from an exchange themselves and want to re-engage with that internatio­ nal atmosphere. It’s a lot to miss, she says.

PERCENTAGE OF INTERNATIONALS IN AN ASSORTMENT OF STUDENT ORGANIZATIONS: ●●

●● ●● ●● ●● ●●

●●

Erasmus Student Network Bergen: 71 % Studvest: 10 % Bergen Student Society: 6,4 % Bergen Student TV: 1,4 % Bergen Student Radio: 0 % Det Akademiske Kvarter: Numbers not available BSI outdoors: Numbers not available


PÃ…SKEMAGASIN

Illustrasjon: TRINE LOUISE WEEN


12

Påskekrim

DAG RUNE OG MYSTERIET MED REKTORKJEDET LIVE VEDELER NILSEN Tekst

SIREN GUNNARSHAUG Tekst

ANTOINETTE M. NILSEN Illustrasjon

lvn@studvest.no

sg@studvest.no

amn@studvest.no

Det er fredag før påske. Det ellers så travle Studentsenteret er ikke til å kjenne igjen – alle studentene har dratt hjem på ferie, med unntak av en enslig studine som slurper i seg smoothie ved et av kantinebordene. Det er Siv Aduvil, to ganger sølvmedaljevinner i student-NM i håndbak. Treningstightsen og genseren er våte av svette og klistrer seg til kroppen etter en hard treningsøkt. Sølvmedaljevinneren tripper lett for å holde kroppen igang så hun kan jogge rett hjem og dusje etter at smoothien er fortært. Den nyansatte kantinemedarbeideren Ben Dover står bak disken og har begynt å telle kassa for dagen. Han ser lettere irritert ut når Håkon Randgaard Mikalsen, lederen for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, trasker inn med hendene karakteristisk samlet bak ryggen og begynner å øse seg en tallerken suppe. Ben snur seg demonstrativt vekk og begynner å skrible ned tall på en papirlapp, som for å understreke at studentpolitikeren utsetter påskeferien hans. En mann i dress kommer småløpende inn gjennom dørene til Studentsenteret. Dråper fra det regnvåte håret hans legger seg som en sti bak ham idet han begynner oppstigningen mot kantina. Det er Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Den lille fløyelsposen med rektorkjedet deiser frem og tilbake så det klirrer i den romslige dresslommen når han tar trappen tre trinn av gangen. Han har dårlig tid før Studentersamfunnets dialogmøte om kontroversiell kommunikasjon med prinsesse Märtha Louise, men magen romler av sult etter et uvanlig langdrygt møte i rektoratet. Dessuten vil han

gjøre alt han kan for å utsette å diskutere hvorvidt påskeharen er i stand til å kommunisere med mennesker fra fantasiverden eller ikke. Dag Rune strener bort til baguettehylla og begynner å lese på etikettene. Han er allergisk mot egg, og en dårlig mage er det siste han trenger før han skal holde tale for Märtha, som åpenbart har nokså høysensitive sanser. Han lener seg godt inn mot disken for å lese innholdsfortegnelsene ordentlig. Minner seg selv på at han må bytte briller. Han strekker hånden ut mot en rekebaguette som ser saftig ut, men ser plutselig at det er majones på den, så han ombestemmer seg. Han bestemmer seg heller for å gå for det tryggeste alternativet, og velger etter nøye ettertanke en baguette med ost og skinke. – Student? Spør Ben, og ser spørrende på mannen. Det er flere eldre studenter som gjerne tar middagen hos ham, så han spør alltid, til tross for at han er litt gretten over å måtte jobbe overtid når han skulle tatt påskeferie for ti minutter siden. – Ansatt, sier rektoren og smiler skjevt. Ben nikker kort, og slår inn beløpet. – Har du en litt mer nøyaktig innholdsfortegnelse, forresten? Jeg er allergisk mot egg, skjønner du, sier rektoren. Ben himler med øynene. Må han virkelig på bakrommet og grave i ingredienslistene? Påskeferien virker uendelig langt unna. Han småjogger ut på bakrommet og sjekker listene mens rektor scroller nedover Twitterfeeden sin. En rektor i sin beste alder må også holde

seg oppdatert på sosiale medier. Ben kommer tilbake, lettere andpusten, og bekrefter at den slitsomme middelaldrende mannens baguette er helt fri for egg. Tilfreds med denne informasjonen setter rektor seg på en ledig stol i kantina og trykker i seg baguetten så raskt han kan. Slafselydene blander seg med slurpingen av suppe fra Håkon og rallingen fra sugerøret til Siv, som nå har jobbet seg helt ned til bunnslammet i det romslige smoothiebegeret. Dag Rune er i ferd med å svelge den siste munnfullen skinkebaguette, og hånden er på vei ned i lomma for å finne fram kveldens bling, når ansiktet hans får en uhyggelig lilla farge. Rektoren begynner å ­hyperventilere, og stirrer desperat på de tre andre i kantina: kantinemannen, studinen og studentpolitikeren. – Hvem… hvem… Han stotrer og stammer, mens han roter febrilsk i lommene. – Hvem av dere har tatt rektorkjedet mitt? Han drar fram den grønne fløyelspungen fra lommen, men den veier nå lett i hånden hans. Han åpner den og tømmer innholdet utover gulvet. En romslig neve twistsjokolader sprer seg for føttene hans. De tre andre i kantina ser tilsynelatende overrasket ut, og strekker hendene i været som for å signalisere sin uskyld. Hvem av de tre har stjålet rektorkjedet og erstattet det med sjokolade? Løsningen finner du nederst til høyre på side 23.


13

Hvem av dere har tatt rektorkjedet mitt? Dag Rune Olsen, rektor ved Universitet i Bergen


14

KIM ARNE HAMMERSTAD Quizmaster

Påskequiz

1

13

18

2

14

19

Finn frem Kvikklunsjen, spenn fast gummitrusen og fest setebeltet: Det er klart for det som gir påsken mening, nemlig påskequizen. Her er det mange poeng i totalpotten, men la oss starte enkelt: Hvilken farge står ordet «Kvikk» skrevet med på forpakningen til den legendariske sjokoladen?

Freia samarbeidet på 1950-tallet med den noe uvanlige partneren Etiopian Airlines. Samarbeidet skulle ende i et av Freias mest populære produkter. Hvilket?

3

Etiopia grenser til intet mindre enn seks land. For ikke så lenge siden var det bare fem. Du får ett poeng for hvert land du kan ramse opp!

4

Afrika er svære greier, og utgjør drøyt 20 prosent av landmassen på orden. Omtrent hvor mange kilometer er det fra det nordligste til det sørligste punktet av kontinentet? Jeg gir deg 200 kilometers slingringsmonn.

5

Helt nord i Afrika finner vi Egypt. Når kom musikalfilmen «Prinsen av Egypt» ut? To års slingringsmonn!

En øystat har du også i Østersjøen, selv om den offisielt ligger under den svenske staten. Det er gott gjort om du klarer å komme på navnet, men jeg kan si så mye som at «landet» har et flagg som er gult og grønt. Gul var også en Barne-TV-figur som hadde et nærmest erotisk forhold til sjokoladepudding. Han hang mye sammen med en som het Marianne, og de siste årene har han blitt sett sammen med Herman Friele i en småklein reklamefilm for Bybanen. Navnet, takk!

15

Nevnte Friele har blitt rik på at nordmenn i snitt tyller i seg 160 liter kaffe hver i året. Det er dog ikke mest i verden. Hvilket land er verdens mest kaffedrikkende?

16

Om du ikke lager kaffen din hjemme, er det kanskje en idé å drikke den ute. Fra hvilket land kommer den særs ordinære og kjedelige kjeden Espresso House?

17

Skal det være melk i kaffen? Hvem spilte den mannlige hovedrollen i den Oscar-vinnende filmen «Milk» fra 2008?

«Milk» tapte imidlertid for en film med handling fra India i kampen om prisen for beste film under Oscar-utdelingen. Hva heter filmen? I India renner jo selvfølgelig elven Ganges, som er landets lengste. Denne elven er renner også gjennom et annet land. Hvilket?

20

Langt borte fra elven Ganges, nærmere bestemt i Elverum, vokste en av historiens beste langrennsløpere opp. Han tok sitt første OLgull i Albertville i 1992, og sitt siste i Nagano i 1998. Siden reiste han mye på tur med gutta. Navnet, takk!

21

«Gutta på tur» var en slager på norsk TV for et halvannet tiår tilbake. Hva het de tre andre faste turmedlemmene i TV2-programmet? Ett poeng for hver riktig!

22

En annen ekstremversjon av «Gutta på tur» kan sies å være «Ringenes Herre»-trilogien. Husker du når romanverket kom ut? Jeg gir deg fire års slingringsmonn.

6

Tittelsporet for «Prinsen av Egypt» het «When You Believe» og ble sunget av to svært kjente artister. Den ene har blitt synonym med en julesang, den andre døde på et hotell i 2012. Ett poeng for hver riktig artist!

7

Vi forlater Afrika i nord og benytter oss av handelsruten mellom Asia og Europa. Når ble Suezkanalen åpnet?

8

Den 5. desember 1988 fikk også Norge en ny kanal. I dag er den eid av en gjeng pengesterke amerikanere. Hva heter den?

9

En annen pengesterk amerikaner, som blant annet eier en skyskraper i New York som er byens fjortende høyeste, raslet med presidentsabelen i fjor for å prøve å skubbe Donald Trump ut av dansen. Navnet, takk!

10

Den høyeste skyskraperen i New York ble imidlertid ferdigstilt i 2013. Hva heter den? Bonuspoeng om du klarer å treffe på antall hundre meter høy den er! Verdens høyeste bygning, Burj Khalifa, er imidlertid over 800 meter høy og befinner seg i Dubai. Hvilke farger er det i flagget til De forente arabiske emirater? Ett poeng for hver riktig farge du treffer på!

12

Ikke så veldig langt unna Emiratene finner vi en liten øystat med drøyt en million innbyggere med Manama som hovedstad. Hva heter staten?

Illustrajon: MARTE FREDRIKKE SKARSTEIN

11


15

23

36

24

37

25

38

Husker du i hvilket år kronprins Haakon og Mette-Marit forlovet seg?

Hva heter krimserien som Nicolai Cleve Broch har spilt hovedrollen i gjennom to sesonger på TV2?

Et av kronprinsens favorittband kom ut med albumet «Nattesferd» i fjor. Hva heter bandet?

Krim hører påsken til. Nylig har vi fått gleden av en ny sesong av BBC-serien «Sherlock», men hva heter skuespillerne som spiller Sherlock Holmes og Dr. Watson?

Vokalisten i et annet norsk band har nylig gitt ut soloalbumet «Artisten & Marlene». Ett poeng for artistnavnet og ett poeng for bandnavnet!

26

I overkant av 1000 personer har Marlene som første fornavn i Norge. Men hvilket gutte- og jentenavn var mest populært i 2016? Du har garantert sett noen gå rundt med gensere med disse to navnene det siste året.

27

Hvilken amerikansk president er den siste som har hatt riksrettssak mot seg (enn så

lenge)?

29

Hva heter skuespilleren som gestalter rollen som Jackie Kennedy i den nye filmen «Jackie» om nettopp den avdøde førstedamen?

30

39

Hva heter den tidligere Venstre-lederen og landsbrukministeren som blant annet mente at det er harry å dra til Sverige for å handle og som sa «hver mann, sin høne» fra talerstolen i Stortinget?

40

Men hvem i all verden er landbruksminister i dag? Ett poeng for navn, ett poeng for

41

Hvilket band fra Trøndelag har blant annet låten «Bondeknøl» på samvittigheten?

parti!

En av de dømte i NOKAS-saken ble kjent for å posere med en ganske toskete strikkegenser under rettssaken for over ti år siden. Husker du navnet hans?

28

Og hva heter den nyeste krimromanen om Harry Hole?

Hvilken bokser går under artistnavnet «The First Lady»?

31

Hvilke to boksere braket sammen i den legendariske boksekampen «Rumble in the Jungle» i Kongo i 1974? Ett poeng for hvert riktig navn!

32

Og hva er det hovedstaden i Den demokratiske republikken Kongo heter, der en nordmann håper han snart skal få slippe ut fra fengsel?

33

Når vi snakker om fengsel: Hvor mange fengslede har USA per 100 000 innbyggere? Du får 50 fengselspåskefugler i slingringsmonn.

34

Hva heter fengselet i Oslofjorden som opprinnelig ble kalt «Oppdragelsesanstalt for forsømte gutter» og som var bakteppet for en film med Kristoffer Joner på rollelisten fra 2010?

35

Nevnte Joner spilte i en filmatisering av en av Ingvar Ambjørnsens mest kjente romaner. Filmen kom på kino i 2008, og Joner spilte blant annet mot Nicolai Cleve Broch. Hva het filmen?

42

I hvilket fylke ligger flyplassen Værnes? Bonuspoeng om du vet hvilken kommune den ligger i!

43

Til hvilken europeisk hovedstad reiser du om du lander på flyplassen Stansted?

44

Husker du når Euro ble innført som valuta? To års slingringsmonn tillates!

50

Hoi! Da har vi passert femti spørsmål i denne maratonen av en påskequiz. Med et slingringsmonn på 20 minutter, hvor lang tror du verdens lengste quizrunde gjennomført av én quizmaster er?

51

Verdensrekorden i et tradisjonelt maraton er, kanskje ikke overraskende, satt av en kenyaner, og må sies å være særdeles imponerende. Med slingringsmonn på fem minutter, hva lyder rekorden på? Bonuspoeng hvis du treffer på minuttet!

52

Overgangen til sommertid og vintertid i Norge gjøres på samme tidspunkt om våren og høsten hvert år. Når? Ett poeng for hvert riktig svar.

53

Da er det åpenbare oppfølgingsspørsmålet klart: Hvilket svensk band som deler navn med et mimreprogram på TV2 er stort sett bare kjent for sangen «Sommartider»?

54

Når var sist gang svenskene vant Eurovision Song Contest? Jeg sender en pose paljetter i din retning om du husker både låtnavn og artist!

55 2014?

56

Hva heter føniksen som Albus Humlesnurr har på kontoret sitt som blir introdusert i «Harry Potter og Mysteriekammeret»?

45

57

46

58

47

59

Hvilke to banker står bak mobilbetalingsappen MobilePay? Ett poeng for hver riktig bank!

Denne appen kan du bruke eksempelvis på Narvesen eller 7-Eleven. Hvilken mektig trønderfamilie eier disse to kjedene? På Narvesen har du garantert kjøpt et blad eller to opp gjennom årene. Hva er Norges mest populære tegneserie målt i opplag på bladet?

48

«Knoll & Tott», «Vangsgutane», «Smørbukk» og «91 Stomperud» er alle knyttet til en spesiell juletradisjon. Hvilken?

Hvilket land representerte Conchita Wurst som vant med låten «Rise Like a Phoenix» i

Albus Humlesnurr blir portrettert av to skuespillere i filmene. Hva heter de to? Ett poeng for hvert riktig svar!

Vi holder oss litt til i trollmannsverdenen: Hvem var rektor på trollmannsskolen Durmstrang frem til han ifølge bok nummer seks ble drept av dødsetere? Vi setter oss på sopelimen og drar tilbake i tid: Han var bare 39 år da han ble skutt og drept 4. april 1968 i Memphis, Tennessee. Navnet, takk!

60

Et ikke ukjent whiskeymerke som du nok dessverre har måttet drikke på et nachspiel en eller annen gang kommer fra nettopp Tennessee. Hva heter whiskeyen?

49

Etter 49 spørsmål er vi jammen meg tilbake på sjokolade igjen. Hvem produserer karamellen Smørbukk i dag? Bonuspoeng hvis du vet hvem som produserte den opprinnelig!

Svar: 1: Rød (på gul bakgrunn). 2: Twist. 3: Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Sør-Sudan og Sudan. 4: Fra nord til sør er det 8000 kilometer. 5: I 1998. 6: Mariah Carey og Whitney Houston. 7: Kanalen ble åpnet i 1869, nærmere bestemt 17. november. 8: TVNorge. 9: Michael Bloomberg. 10: One World Trade Center, 541 meter høy. 11: Rødt, grønt, hvitt og svart. 12: Bahrain. 13: Gotland. 14: Gullars. 15: Finland. 16: Sverige.

17: Sean Penn. 18: «Slumdog Millionaire». 19: Bangladesh. 20: Bjørn Dæhlie. 21: Arne Brimi, Arne Hjeltnes og Vegard Ulvang. 22: De tre bøkene kom ut mellom 1954 og 1955, begge svar godtas. 23: De forlovet seg 1. desember 2000. 24: Kvelertak. 25: Janove (Ottesen), tidligere vokalist i Kaizers Orchestra. 26: No(o)ra og William. 27: David Toska. 28: Bill Clinton. 29: Natalie Portman. 30: Cecilia Brækhus. 31: George Foreman og Muhammad Ali.

32: Kinshasa. 33: 693 34: Bastøy Fengsel. 35: «Den siste revejakta». 36: «Frikjent». 37: Holmes: Benedict Cumberbatch. Watson: Martin Freeman. 38: «Tørst». 39: Lars Sponheim. 40: Jon Georg Dale, Fremskrittspartiet. 41: DDE. 42: Nord-Trøndelag. 43: London. 44: Den ble innført 1. desember 1999. 45: Danske Bank og Nordea. 46: Reitan-familien (Rema-Reitan). 47: Pondus. Gikk forbi Donald & co i omsetning i 2009.

48: Juleheftene, tegneseriehefter som utgis før jul. 49: Nidar produserer Smørbukk i dag, opprinnelig var det Bergene som produserte den, men disse ble fusjonert med Nidar på 80-tallet. 50: 33 timer og 8 minutter. 51: Rekorden er på 2 timer, 2 minutter og 57 sekunder. 52: Til sommertid: Siste søndag i mars. Til vintertid: Siste søndag i oktober. 53: Gyllene Tider. 54: I 2015, Måns Zelmerlöw vant med låten «Heroes». 55: Østerrike. 56: Vulcan (Fawkes på engelsk). 57: Richard Harris og Michael Gambon. 58: Igor (IGOR!) Karkaroff. 59: Martin Luther King jr. 60: Jack Daniel’s.


16

EKSPONERT

BEATE FELDE Fotograf

Hver utgave presenterer Studvests fotojournalister egne utvalgte bilder som har evnen til å fortelle en historie eller som enkelt og greit bare fascinerer.

Dans som om ingen ser på, alle ser jo på telefonene sine uansett


SLØTFACE DEATH BY UNGA BUNGA

20. april // cc. 185,-

PRTLVX

21. april // cc. 150,www.hulen.no

BcdSTaT_zBeP[QPaS.

B­Z]PSbUaXbc) $P_aX[ <TaX]U^)fffd]Xb]^

5^c^)=X[b?TccTa3P[T

D]XeTabXcTcbbT]cTaTc_zBeP[QPaScX[QhabcdSXTaX QX^[^VXVT^[^VXVT^UhbXZZ^VcTZ]^[^VX


18

29. mars 2017

ALAN WALKER SLÅR SKANDINAVISK REKORD

• Med én milliard visninger på YouTube har låta «Faded» av Alan Walker slått alle skandinaviske rekorder. Den er også én av de 25 mest spilte sangene på Spotify noen sinne. – Det er helt vanvittig. Egentlig absurd, sier Walker til Bergens Tidende.v

Logo: ALAN WALKER

KULTUR

STUDVEST

Studenter vil innrede fengsler

KREATIVE. Kamilla Stokkevåg, Lea Naglestad Sangolt og Lena Mari Kolås er tre av studentene fra bachelorprogrammet i rom- og møbeldesign som har designet møbler tiltenkt innsatte i fengsler.

Designstudenter fra Universitetet i Bergen skal stille ut egende­ signede møbler. Møbl­ enes formål? Å bidra til rehabilitering av innsatte i fengsler. Tekst: ERIK AASEBØ ea@studvest.no

Foto: BEATE FELDE bf@studvest.no

– Å sone i fengsel skal ikke være et sort hull i livet til de innsatte, men et sted hvor man forandrer seg til det bedre. Det sier Lea Naglestad San­ golt, en av elleve studenter fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), som har hatt i skoleoppgave å designe møbler spesielt tilpasset livet i fengsel. Noen av studentene har også designet møbler som de innsat­ te selv enkelt skal klare å lage på fengslenes verksteder. – Fengslene har verksteder hvor de innsatte lager utdater­ te ting, som vugger, benker og ­fuglehus. Vi vil gi de muligheten til å lage møbler som er mer gi­ vende å produsere, sier Sangolt. Studentenes plan er å holde presentasjoner for fengsler og vise frem prosjektet. De håper på at noen av fengslene vil ta i bruk møblene de har utviklet.

Stol skal klemme de innsatte Sangolt forteller videre at hun og medstudentene ville designe møbler som kunne gjøre de inn­ sattes hverdag enklere, og at hvert av møblene er tiltenkt en spesiell egenskap for å oppnå dette. – For eksempel var det en av studentene som designet en stol som skulle gi en trygghets­ følelse, en følelse av å få en klem. Tenk deg, noen av de inn­ satte har jo ikke fått en klem på ti år, sier Sangolt. Noen av studentene som deltok på prosjektet har valgt å designe møbler spesielt tiltenkt overgangsboliger, som er et siste stopp for de innsatte før de blir sluppet ut i samfunnet. Sangolt forklarer at de har lagt vekt på at de innsatte bør få samme mulig­ het til å stimulere sansene som andre. – Poenget med fengsel er å ta fra kriminelle friheten, men ikke muligheten til å stimulere sansene.­De trenger farger på veggene, og noe annet enn lino­ leumsgulv å gå på, mener San­ golt. Lena Mari Kolås, som også deltok på prosjektet, forklarer at studentene har diskutert hva fengsel bør være. – Vi er enige i at fengsel bør være et sted for rehabilitering, og

CHILL. Frid Smelvær Høgelid har designet denne sofaen, som skal være spesielt avslappende.

tanken bak møblene er at de skal kunne gi de innsatte en følelse av verdighet, forklarer Kolås. Møbler kan bli brukt som våpen Sangolt forteller at det er visse hensyn man må ta når man

Men hun understreker at det er viktig å ha tillit til de inn­ satte. – Gir man dem en fin sofa, så behandler de den forhåpentlig­ vis med respekt, sier Sangolt.

For eksempel var det en av studentene som designet en stol som skulle gi en trygghetsfølelse, en følelse av å få en klem. Lea Naglestad Sangolt, designstudent.

­ esigner møbler til et fengsel. d – Det skal for eksempel ikke være for mange løse deler i møblene, da de kan bli brukt som våpen.

– Et givende prosjekt Kamilla Stokkevåg er en av studentene som har vært med på prosjektet. Hun forteller at det har vært interessant, spe­

sielt på grunn av den uvanlige målgruppen. – Man gjør noe samfunnsre­ levant, noe som betyr noe, sier Stokkevåg. På fredag stiller studentene ut noen av møblene fra prosjek­ tet på KRAFT galleri i Vågsall­ menningen. Kirsti van Hoegee, kurator for galleriet, syns det er spennende at prosjektet er vin­ klet mot innsatte i fengsler. – Det at møblene er designet for bruk i fengsel gir prosjektet en ekstra dybde, og vi synes stu­ dentene har levert virkelig flotte bidrag, forteller van Hoegee.


STUDVEST

19

29. mars 2017

STUDENTKUNSTNERE VINNER STIPEND

• Blant dem som fikk kulturrådets arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere var de nylig avgåtte masterstudentene Audun Alvestad, Andrew Amorim og Lin Wang, som alle gikk på Kunst- og designhøgskolen i Bergen, samt forfatter Eline Lund Fjæren.

NY TECHNO-FESTIVAL I BERGEN

• Neste år kommer en ny festival til byen den 30. april. Ploinkfestivalen er en ren technofestival, og skal arrangeres på USF Verf-

tet. – Det er en smal sjanger og miljøet er lite i Bergen. Men jeg tror dette vil være spennende for alle musikkelskere, sier festivalarrangør Thomas Paulsen til Bergensavisen.

BERGENSSTUDENT NOMINERT TIL GULLSNUTTEN

• Maria Stavang, stand up-komiker og journalist i Bergen StudentTV, er nominert til Gullsnutten for Årets Morsomste. Gullsnutten er NRKs kåring av de beste internettstjernene, og utdelingen går av stabelen 1. april på NRK3 (kilde: pressemelding fra NRK).

Synger om blod og tamponger

IKKE FLAUE. Christina Holmefjord (t.v.) og Linn Achre Tveit mener det er unødvendig at man skal være så flau over tamponger.

Musikeren Linn sen­d­ te­­en gang en rose til venninnen Christina for å gratulere henne med menstruasjonen sin. Ut fra den gaven blomstret Bergen Mensband. Tekst: KRISTOFFER WESTERGAARD kw@studvest.no

Foto: ADRIAN GRINDBAKKEN ag@studvest.no

– Om menn hadde hatt mensen? En uke ekstra fri i arbeidslivet, kanskje, sier Christina Holme­ fjord fra Bergen Mensband. – Og enda mer vold i verden, legger Linn Achre Tveit til. De to musikerne har tatt på seg samfunnsoppdraget å infor­ mere folket om menstruasjon gjennom musikk. Derfor har de dannet Bergen Mensband, et tomannsband som utelukkende synger om mensen. De deltok nylig på Helhus-arrangementet til Bergen Realistforening i for­ bindelse med kvinnedagen. I vår skandinaviske boble glem­ mer man fort at tabu rundt menstruasjon har alvorlige kon­ sekvenser for mange, tror de. – Mange tror jo at vi bare

driver med dette for å tulle og tøyse, men det har seg slik at mensen er en veldig alvorlig ting. I store deler av verden hol­ des jenter hjemme fra skolen når de har menstruasjon, og går derfor glipp av viktig undervis­ ning, sier Holmefjord. Uvant å snakke om tamponger Dårlige sanitærforhold og få toaletter mange steder i ver­ den tvinger mange jenter til å begi seg ut i utrygt område for å finne et toalett, noe som blant annet kan føre til høyere risiko for voldtekt. – Tabuet rundt mensen er med på å opprettholde en del skjevheter i samfunnet, sier Tveit. Det er også viktig å snakke åpent om mensen her hjemme i Norge, synes ­musikerne. – I går var jeg på en innvan­ drerbutikk og spurte etter bind, og fikk et kontant nei til svar. Da jeg spurte hvorfor de ikke hadde det, så bare lo de av meg, fortel­ ler Holmefjord. Hun tror det er mer uvant for enkelte grupper å snakke om tamponger, bind og mensen enn for andre. – Det er nok flere eldre som

synes det er flaut. Vi fikk en sur kommentar fra en eldre dame en gang. Hun lurte på om vi var i menopausen (overgangsalde­ ren, red.anm.). – Da kunne vi gledelig opp­ lyse om at vi har en sang om menopausen også, så det var jo fint. Damen mente vi var for gamle til å synge om dette, men vi er fremdeles i vår menstru­ erende periode, legger Tveit til. Holmefjord mener også det er unødvendig at man skal være så redd for å bli sett med tam­ pong i hånden. – Man går liksom alltid rundt og skjuler den. Spesielt slitsomt er det nok for unge jenter som sikkert er usikre nok fra før av. De burde kunne slippe slikt. – Mye er flauere enn mensen – Mange tror at man ikke kan ha sex når man har mensen, men det går jo fint an. Vi har en sang om det, som også handler om ting som er flauere enn mensen. For å sette ting litt i perspektiv, sier Tveit. Sangene til Bergen Mens­ band har ført dem til både Garage og København. Deres hovedan­ liggende er å spre så mye infor­ masjon som overhodet mulig.

– Det beste var vel egent­ lig da vi spilte i en rickshaw, en taxisykkel, i København. Da syklet sjåføren oss gjennom ­gatene i byen og vi spilte i vei på gitaren vår, forteller Tveit. – Ja, og en gang spilte vi på danskebåten for en MC-klubb i full orkan ute på dekk, legger Holmefjord til. Her hjemme ble nok likevel budskapet deres best spredt da de spilte i TV-serien Norske ­Talenter i år. – Men konsertmessig var også lille nyttårsaften på Ricks i fjor en stor suksess. Da var vi oppvarmingsband for Bjørn Hellfuck, sier Holmefjord. Publikummet deres er bredt. Folk i alle aldre og sam­ funnsklasser kommer ifølge duoen for å se dem spille live. – Vi spiller i studenthybler eller på Koengen, sier Holme­ fjord. – For oss er Jørgen Hatte­ maker og Kong Salomon litt det samme, legger Tveit til. – Alle har jo mensen uan­ sett. –Ja… ja, bortsett fra de som ikke har det, da, sier Holmefjord.

Stort mensmiljø i Sverige Konsertene deres er ifølge dem selv preget av allsang og kunn­ skap, og de tar opplysnings­ arbeidet svært alvorlig også på scenen. – Jeg vil si at alle konser­ tene våre bærer preg av en liten mikrosuksess fordi alle blir opplyst. Vi pleier å ha med et spørreskjema. Derfor kaller vi konsertene våre heller for kurs­ konserter, sier Holmefjord. Men rundt omkring i Norge kjenner ikke duoen til noen andre band som informerer om menstruasjon. De to opererer, så vidt de vet, i ensom majestet. – Det er ikke noe nytt med opplysningsband, men vi kjen­ ner ingen andre mensband i Norge, selv om vi regner med at de finnes, sier Holmefjord. – Men vi har kontakt med et mensmiljø i Sverige. Der er det enda større enn i Norge, legger Tveit til. – Ja. Og så har vi hørt rykter om at det finnes et mensband på Amager i København, men vi har ikke hørt fra dem enda.


20

29. mars 2017

STUDVEST

KULTUR

Påskeanbefalinger

TV-SERIE

«American Crime Story: The People v. O.J. Simpson»

BOK

«Stalker» Hvis du vil vite hvordan det er å bli knivstukket (uten å faktisk bli det), så er Lars Keplers «Stalker» perfekt for deg. Den tar deg med på et groteskt eventyr om politibetjenten Joona Linna. Et eventyr du ikke kan legge fra deg, og som ender med at du aldri vil tørre å se ut av et mørkt vindu igjen. PS: Du trenger ikke lese hele bokserien for å forstå hva som skjer!

FILM

«Ondskapens hotell»

Dette er en ny Netflix-serie du absolutt bør sjekke ut i påskeferien. Uavhengig om du har sett dokumentaren om O.J. eller ikke, vil du nok sluke denne spennende dramatiseringen av rettsaken mot Mr. Simpson. Og med skuespillere som John Travolta, Sarah Paulson og Cuba Gooding Jr. i hovedrollene, er serien uansett verdt en titt. ERIK AASEBØ

Denne klassiske påskegrøsseren kommer man ikke utenom i år heller. Stanley Kubricks skrekkfilm fra 1980 handler om vaktmesteren Jack Torrance som blir gal og lar vanviddet gå utover kone og barn. En film som har tålt tidens tann, mye takket være Jack Nicholsons tolkning av galskapens reinkarnasjon. Det er en karakter som aldri slutter å skremme livsskiten ut av undertegnede.

BEATE FELDE

KRISTOFFER WESTERGAARD

BOK BOK

«Det henger en engel alene i skogen»

«Paradisets elendige»

FILM/BOK

«The Big Sleep»

Spenning, originalitet og morbiditet. Tre ord jeg vil trekke ut som karakteristiske for Samuel Bjørks enormt gode krim. Det er også tre stikkord som beskriver god påskelesning, så her er det bare å ta frem lesebrillene. En liten jente blir funnet hengt i et tre i Maridalen i Oslo. Fra kapittel tre av er det bare å gi opp alle andre aktiviteter de neste dagene. Den er beint frem umulig å legge fra seg.

Hva er egentlig forskjellen mellom svarte og hvite? Hvorfor har Gud satt den blanke mann til å herske over den svarte? Slike filosofiske spørsmål grubler norske Johannis over i Fartein Horgars roman «Paradisets elendige». Boka tar for seg et altfor lite belyst tema i litteraturen, nemlig det dansk-norske bidraget til den transatlantiske slavehandelen. Stilen er kanskje litt gammeldags, og handlingen til tider stillestående, men boka utgjør særdeles god lesning dersom man har mage for tortur, voldtekt og endeløs urettferdighet.

Lei av standard påskekrim? For en litt alternativ vridning mot den klassiske tradisjonen, trenger du ikke se ikke lenger enn til en god film noir. «The Big Sleep» er underholdende både som film og roman, og står som et kroneksempel på den klassiske sjangeren. Her blir du transportert tilbake til 1930-tallet hvor detektiv Marlow, spilt av Humphrey Bogart, nettopp har fått et nytt oppdrag. Mord, utpressing og møte med en klassisk femme fatale er bare smakebiter på det du møter gjennom den spennende handlingen.

SIREN GUNNARSHAUG

LIVE VEDELER NILSEN

JOHANNE MIKKELSEN ESPELAND


STUDVEST

21

29. mars 2017

KULTUR

PODCAST

«Uløst» Påske og krim går hånd i hånd. Er du på vei til påskefjellet og hytten, eller kanskje du skal tilbringe påsken i varmere strøk? Podkaster er lett underholdning uansett. Det finnes et hav av ulike krimpodder, men en av mine favoritter er krimpodden «Uløst». Den handler om drapet på Birgitte Tengs, et av Norges største kriminalmysterier. I tillegg er den inspirasjonen bak den populære TV2-serien Frikjent. Den er virkelig verdt å sjekke ut.

FILM

ISELIN GROTLE LOE

«Illusjonisten»

TV-SERIE

«The Fall» Len deg tilbake og nyt krim på sitt aller beste! Kriminalbetjent Stella Gibson (Gillian Anderson) jakter på en seriemorder i Belfast-området, og tar oss med på en ­etterforskning preget av intriger, skjebnesvangre avgjørelser og mørke sinn. Spector (Jamie Dornan) lever et A4-liv med kone og barn, samtidig som han lever et dobbeltliv som seriemorder. Serien finner du tre sesonger av på Netflix.

Du har kanskje sett The Prestige, den stjernespekkede magikerfilmen med Christian Bale og Scarlett Johansson? Likte du den? «Illusjonisten» er samme greia, bare enda bedre. Jeg vil ikke si så mye om filmen, for den taler best for seg selv, men jeg kan si så meget som at den dreier seg om en latterlig god magiker som må kjempe mot mektige menn om hånden til sin store kjærleik. Intet mindre. Bare se den, du.

CAMILLA MJØEN LIEN

LIVE VEDELER NILSEN

BOK

«Det som ikke dreper oss» David Lagerkrantz har skrevet denne oppfølgeren til avdøde Stieg Larssons Milennium-trilogi. Lagerkrantz er en ghostwriter (anonym skribent, red.anm.), og har blant annet skrevet «Jeg er Zlatan» sammen med Zlatan Ibrahimovic selv. Boken kan ikke sies å være på samme nivå som Larssons egne, men universet er det samme, og hvis du higer etter å vite hvordan det går med Blomkvist og Salander, er dette absolutt en pageturner du kan hygge deg med i påsken! NANNA SKRAM

TV-SERIE

BOK

TV-SERIE

«The Bletchley Circle»

«Blodmeridianen»

Fire svært intelligente kvinner løser mystiske drapsgåter ved hjelp av koder. Kvinnene er tidligere kodeknekkere fra krigens dager, og når Susan Gray oppdager at det finnes et mønster blant flere begåtte mord, kontakter hun sine tidligere venninner. Sammen forsøker de å løse drapsgåter hvor politiet står i stampe – uten å avsløre sin tidligere identitet som kodeknekkere.

Denne påsken bør du hive deg i kast med en av de mørkeste bøkene noensinne skrevet innen amerikansk l­itteratur: «Blodmeridianen». Vold, skalpering og ondskap driver denne grusomme beretningen om amerikansk liv på midten av 1800-tallet framover. Og maken til fryktinngytende skurk skal du lete lenge etter. Boken er skrevet av Cormac McCarthy.

Året er 1814, og Tom Hardy vandrer rundt i Londons mørke gater. Hardy er selv en av skaperne av serien, og har uttalt at han har skapt den ultimate karakteren han vil være som skuespiller. Dette er en historie om kjærlighet, arveoppgjør og mørke krefter, samtidig som vi får en historietime om den amerikanske revolusjon og Storbritannias kamp for å beholde Amerika.

CAMILLA MJØEN LIEN

KRISTOFFER WESTERGAARD

NANNA SKRAM

«Taboo»


22

29. mars 2017

STUDVEST

ANMELDELSER

Se flere anmeldelser på studvest.no

En overdose 70-tall «Free Fire» Regissør: Ben Wheatley Sjanger: krim/drama I et forlatt varehus i Boston på slutten av 70-tallet skal en skitten handel avsluttes. To gjenger, begge bestående hovedsakelig av semi-imbesile småkriminelle med en hang til sterke narkotiske stoffer, møtes for å gjennomføre en våpenhandel som skal sikre irske opprørere førsteklasses rifler i kampen mot britisk overherredømme. Nesten hele handlingen utspiller seg i dette varehuset. Det er kult og annerledes, og selv om det kanskje ligger litt Tarantino-inspirasjon og lusker i bakgrunnen, fremstår plottet som relativt originalt. Som en som ugjerne spiller skytespill, ble jeg overrasket over hvor underholdende det kan være med halvannen time bestående nesten utelukkende av vold og skuddsalver. Likevel synes jeg kanskje at halvannen time ble vel lenge og at scenene tidvis ble for like. I sammenlikning med klassiske, klisjéfylte actionreplikker, fungerer de enkle, banale replikkene godt, men noen ganger blir det rett og slett litt for enkelt. Jeg skal ikke påberope meg å ha gjort noen nøyaktig statistikk på filmens ordbruk, men jeg vil tørre å påstå at ordene «motherfucker», «shit» og «are you OK, Steve/Frank/ Vernon» utgjorde i hvert fall 50 prosent av manuset.

F F F F

CINEMATEKET I BERGEN ° ARABISKEFILMDAGER.NO

6. – 8. APRIL 2017

SE DE BESTE FILMENE FRA VERDENS MEST AKTUELLE OMRÅDE Nå kommer Arabiske filmdager til Bergen for første gang. Få med deg gode sjangerfilmer, fengslende dokumentarer, engasjerende debatter, spennende gjester, konsert og fest. Priser: Enkeltbilletter: 100,- Student/honnør: 80,-

Bree Larson er god som eneste kvinnelige karakter, Justine, som hele tiden på nedsettende vis blir kalt «doll» og «sweetheart», men som er den som viser seg mest ressurssterk og oppfinnsom. Armie Hammer gjør en kul Ord, som er jokeren i filmen, og det er morsomt å se Cilian Murphy som Chris, en snartenkt gjengleder som får et godt øye til Justine. Når det er sagt, kommer ikke kjemien mellom karakterene tydelig fram. Greit nok, det er humor, men når det ikke er sorg å spore i ansiktene til karakterene når de mister sine kjære, og når Chris ofrer seg selv gang på gang for å redde en kvinne han nettopp har møtt, blir det rett og slett litt flatt. Det går helt fint an å kombinere humor og følelser! Med Creedence Clearwater Revival over høyttaleren til stadighet, slitte skinnjakker og åpne skjorter, er 70-tallet absolutt til stede gjennom hele filmen. Dette ser ut til å være gjort et poeng av, noe som gir filmen en ekstra dimensjon. De voldelige opptøyene i Irland og «war on drugs» i USA utgjør et bakteppe som ikke tar stor plass, men som gjør den komiske situasjonen i varehuset til noe litt mer enn et «vanlig» gjengoppgjør. Free Fire fremstår som et salig kaos av blod og grotesk vold, men det er utrolig at Ben Wheatley og gjengen har fått filmen til å bli så underholdende som den faktisk er.

konkurranser 123"#,2)*#,"#0 0#%'120#0"',123"#,2-0%,'11(-, ',$--+#0%#,1-+123"#,2 7

LIVE VEDELER NILSEN


23

29. mars 2017

Apropos.

BAKSNAKK

Den eviglange dørstokkmila

Nyhetsredaktør kjøper hoppeslott En kjedelig dag på jobben og en mailinnboks full av spam endte i en lang mailkorrespondanse med hoppeslottselgeren Tommy. Tommy: We are Chinese factory producing inflatable bouncy castle/ oppeslott Would you like to check our price list?

Tommy: Please tell me the size of the inflatable dolphin you need.

Nyhetsredaktør: Of course!

Nyhetsredaktør: The dolphin needs to be real-size. Like Flipper - have you seen that movie?

Tommy: Our website: www.goodlucktoys.com. Maybe there are something you need.

Tommy: This is the dolphin we can make.

Nyhetsredaktør: What hoppeslott would you recommend? This is the premises we have to work with. I would estimate that the room is 8x8 m2:

Nyhetsredaktør: Alright. So then we go for the hoppeslott and a dolphin. Nyhetsredaktør: Tommy? U there? Tommy: Have you made your decision about which hoppeslott to be choosen? Nyhetsredaktør: I want the one you recommended. But I’m not really a bunny-person. Can we change the bunny into a armadillo / beltedyr? And have you seen Flipper yet? Tommy: OH, you like Dolphin ,right? Sorry, I did not see Flipper.

Tommy: This is the hoppeslott I advise you choose.

Nyhetsredaktør: Tommy, Tommy, Tommy. Im not sure if i can trust a man who has not seen Flipper. Tommy: We located in GUANGZHOU. Would you please come to check our factory. After check our factory. I think you will trust us.

Det bedrevitende beltedyret Omforladels. «Det er et beltedyr som sier det, så da er det greit.»

Tommy: It cost $ 1000 including blower , repair kits, carrying bag and shipping by express to door. Please tell me your full name, detailed address, ZIP code, cell phone number. It is needed for shipping

I Italia ble det denne uken fremmet et ­lovforslag om at kvinner skal kunne få tre dager fri når de har mensen.

Nyhetsredaktør: That price is a bit steep for us. How much wiggle room do you have? Maybe we can get a free smoke-machine and strobe lights?

– Snart skal de vel ha lik lønn og leder­ stillinger også. Dette må slås ned på før tispene tar overhånd.

Tommy: We only produce inflatable products

Ansvarlig redaktør Martin Sorge Folkvord ansvarlig.redaktor@studvest.no Telefon: 986 94 091 Trykk Schibsted Nyhetsredaktør Adrian Brudvik nyhetsredaktor@studvest.no Telefon: 994 44 798

Kulturredaktør Live Vedeler Nilsen kulturredaktor@studvest.no Telefon: 481 80 491

Annonser Ole Eivind Osestad-Røvik daglig.leder@studvest.no Telefon: 473 51 294

Foto- og layoutredaktør Lene Risholt Thorbjørnsen fotoredaktor@studvest.no Telefon: 901 84 559

Grafisk utforming Marte Teigen

Webansvarlig Preben Vindholmen Daglig leder Ole Eivind Osestad-Røvik daglig.leder@studvest.no Telefon: 473 51 294

Illustratører Vetle Nes O`Shaughnessy Antoinette Mowinckel Nilsen Marte Fredrikke Skarstein Trine Louise Ween Victoria Grace Andersen Trine Helen Sejrup

Studvest kom nyleg med sju enkle øvingar å gjere på lesesalen. «Utan å forlate stolen», står det. Eg set meg opp rettare i sofaen. Strekk på armar og bein. Så har eg i det minste ikkje sete i ro heile dagen. Det er i alle fall det eg fortel meg sjølv medan eg trykkjer «Fortsett avspilling» på den seinaste Marvel-serien på Netflix og strekk meg etter godteskåla. «Kanskje du heller burde ete ei banan eller noko» seier samvitet mitt. Samvitet har som vanleg rett. Men kjøkkenet er ganske langt unna og eg har nettopp funne ei digg stilling å ligge i. Det er ikkje alltid så lett, det. Det er ganske bra jobba, faktisk. Eg klappar meg sjølv på skuldra for innsatsen. Dørstokkmila føles ganske lang iblant, derav ordet «mil». Og for meg, som har ekstra korte bein, føles den ekstra lang. Då er det veldig fristande å gi opp før ein har byrja, og heller chille på sofaen med eit pledd over seg, medan ein ser på gamle episodar av Friends. Dette gir kanskje ikkje eit bra inntrykk av meg. Det er ikkje slik at eg er så altfor lat. Bergen er ikkje den flataste byen, og det heiter ikkje Høyden for ingenting. Johanneskirketrappene er ein dagleg trimtur i seg sjølv. Eg må leggje til at når ein først trer over dørstokken, er det ikkje så ille. Når eg endelig rotar meg til å gå ein tur, gjer det meg godt. Det veit eg eigentleg i forkant, men å faktisk ta steget over dørstokken kan vere tungt. Når ein veg komforten av sofaen opp mot det å vere aktiv, er det altfor lett å velje sofaen. Iblant må ein berre ta det mindre fristande valet, røyse seg frå sofaen, og gå den lange mila til dørstokken. Kanskje innser ein at den ikkje er så lang likevel.

OMFORLADELS

Nyhetsredaktør: Can we get an inflatable dolphin then?

STUDVEST redaksjonen@studvest.no Parkveien 1 5007 Bergen www.studvest.no

Det må seiast at eg har eit ganske intelligent samvit. Men det betyr ikkje at eg lyttar til det så ofte. Som når det foreslår at eg skal gjere noko fornuftig. Trene, for eksempel. Kanskje gå ein tur for å få litt frisk luft. Eller berre flytte meg frå sofaen. Samvitet mitt får som regel eit klart og tydeleg «ugh» som svar på desse forslaga, så det prøver seg med eit siste forsøk, og ber meg forsiktig om å flytte meg frå sofaen. Joda, telefonladaren min ligg i andre enden av rommet uansett og eg har no hamna under 10 prosent.

Fotojournalister Toril S. Apelthun Ingrid Kvåle Faleide Tore H. Thiesen Jasmin Hohmann Jacob Knagenhjelm Beate Felde Adrian Grindbakken Marie-Luise Deike Kulturjournalister Kristoffer Westergaard Johanne Mikkelsen Espeland Janne Merete Bøyum Synne G. Hammervoll Iselin Grotle Loe Camilla Mjøen Lien Nanna Skram Erik Aasebø Siren Gunnarshaug

Nyhetsjournalister Erlend Otterå Gunnhild Sofie Vangsnes Stine Christensen Linnea Skare Oskarsen Steinar Timenes John Trésor Mukaaya Adrian Netteland Bjørn Vilberg Karoline Skarstein Johanne Marie Sletten Sara Kjørum Susanne Wikborg Harald Christian Hoff English section Erin Gallagher Leonidas Vyzas Pauline Noll

Løsning på krimgåten: Det er svært lite sannsynlig at Ben har tatt rektorkjedet, ettersom han ikke vet at Dag Rune er rektor, og dermed heller ikke kan vite at han i det hele tatt har et rektorkjede. Atleten Siv har på seg treningsklær uten lommer og skal jogge hjem, noe som tilsier at hun heller ikke har noen sekk eller bag gjemt unna hvor hun kunne ha gjemt rektorkjedet. Da gjenstår Håkon Mikalsen, en renommert kleptoman som er kjent for å raske til seg klenodier fra studentmiljøet. Han har sett sitt snitt til å snike ut rektorkjedet av lommen til Dag Rune og tømme kantinens twistskål i alt oppstyret om al­ lergener i baguetten.

STUDVEST


Landmark, 0630

Klubb Frokost – Morning Rave

Hulen, 2100

Shan + Andrea Niane

Det Akademiske Kvarter, 2100

Chain Wallet + support: Foamm

Det Akademiske Kvarter, 1800

Fremtidens arbeidstid

Chagall, 2100

Sigurd og Røkla

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

Fotball og samfunn på Balkan

Cafe Opera, 2300

OperaJam

Cornerteateret, 2000

Dramatikerhjørnet

Bymuseet, 1430

Kunsten å skrive den gode søknad

Bergen Offentlige Bibliotek, 1800

Lokal brettspillkveld

TORSDAG 30:

Ad Fontes, 2000

Quiz

Klosteret kaffebar, 1930

Quiz

KODE, 1900

Bokbad: Steffen Kverneland

Landmark, 2000

FELT Fokus

Det Akademiske Kvarter, 1800

Deltidsforelder

Café Opera, 2330

Mittwoch med DJ Pandreas

Bergen Offentlige Bibliotek, 2030

Lektor Thunes musikkquiz

Litteraturhuset, 1900

Kunsten og døden

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

Falske nyheter – en trussel mot ytringsfriheten?

ONSDAG 29: Nobel Bopel, 2000

Nobel Bopel, 2000

Konsertkveld

Café Opera, 2100

Ricks, 2100

Litteraturhuset, 1900

Roald Dahl og Barnebokfabrikken

Nordiske Helter

Hulen, 2200

Workshop i tegning

Garage, 2100

Powerslaves

Wacken Metal Battle

Inside, 2045

Jam Rakta

Garage, 1700

Bergen Kino, premiere 7. april

The Boss Baby

LIVE VEDELER NILSEN

BIT Teatergarasjen, 6.-8. april

In the Eyes of Heaven

Cinemateket, 6.-8. april Bergen Kino, premiere 7. april

Løvetannbarn

Litteraturhuset, 1900

Arabiske filmdager i Bergen

Bergen Kino, premiere 7. april

ANNET: Kammerpiken

Nyliberalisme: Hva er problemet?

Hoggeren

Bergen Kino, premiere 7. april

Gråtass redder gården

Bergen Kino, premiere 7. april

Søndagsskolen

Siri Hermansen – Dreaming in the Stone-bed Valley A United Kingdom

Stiftelsen 3,14, til 4. juni

Stiftelsen 3,14, til 4. juni Bergen Kino, premiere 31. mars Bergen Kino, premiere 7. april

Judy Price – White Oil Æresborgeren

KRAFT, til 7. mai

Hilde Angel Danielsen

KRAFT, til 7. mai

Det Akademiske Kvarter, 2100

SUNDAG 9:

Victoria Cafe og Pub, 2000

The Switch

Landmark, 2100

Admir Korjenic – Taiga

MadamFelle, 2230

The Last Hippies

Inside, 2000

Bergen Kino, premiere 31. mars

landsbyen

Lasse Årikståd

Blekk, til 24. april

Danny Boatfield – Danny Boatfield

Hordaland Kunstsenter, til 9. april

to Victory*

Antonis Pittas – Road

Galleri Langegården, fra 18. mars til 30. april

Kristin Dyb

UTSTILLING:

Den Nationale Scene, til 20.mai

Jeppe på Bjerget

Den Nationale Scene, til 17. juni

Med Octavia på Teateret

Den Nationale Scene, til 20. mai

fasanjakten

Danny og den store

SCENE:

Gold Celeste + Dråpe

Cornerteateret, 2000

Dramatikerhjørnet

TORSDAG 6:

Ad Fontes, 2000

Quiz

Litteraturhuset, 1900

Smurfene: den hemmelige

Bergen Kino, premiere 31. mars

Hjerneinfarkt

Ghost in the Shell

Bergen Kino, premiere 31. mars

Free Fire

FILM:

Kvarteret, 2000

Quiz

Litteraturhuset, 2030

LittQuiz

TYSDAG 11:

Café Opera, 2100

Quiz

MÅNDAG 10:

Hectors Hybel, 2000

Quiz

Kroppen for voksne:

LAURDAG 8:

Café Opera, 1900

Quiz

Hulen, 2100

Panda Panda + Shikoswe

Garage, 2100

Bunker Band

Brekkjern + Rölf + Hiroshima

Bergen Kunsthall, 2000

Triage – masterutstilling 2017

Det Akademiske Kvarter, 2100

Hanne Kolstø

Cafe Opera, 2330

D’Funker

FREDAG 7:

Nobel Bopel, 2000

Møhlenquiz

Det Akademiske Kvarter, 1800

RUS: Ja, vi elsker denne fylla

Bergen Offentlige Bibliotek, 1830

Luther øre: Jeg og Luther

Det Akademiske Kvarter, 1800

Forlagssnakk

Nobel Bopel, 1900

Humlesus (ølsmaking): Mjød!

Landmark, 2030

Utmark

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

Miljøansvar og urbefolkning

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

Tilgivelse eller forsoning

ONSDAG 5:

Kvarteret, 2000

Quiz

Det Akademiske Kvarter, 1800

Kunstig intelligens

Det Akademiske Kvarter, 2000

Jazz Jam

UHOLLYWOODSK. Det er mye bra på kino om dagen, men norsk kino kan vel ikke akkurat skryte på seg å være noen ambassadør for mangfoldet. Da er det fint at det finnes festivaler som Arabiske filmdager, som kan bidra til at vi får et lite innblikk i en annen filmindustri enn den hollywoodske. Festivalen presenterer det beste av arabisk dokumentar og spillefilm det siste året, i tillegg til regionens klassiske filmarv.

FÅ MED DEG:

Bergen Offentlige Bibliotek, 0830

Sult og romantikk

KODE, 1200

Cinemateket, 1900

Bergen Offentlige Bibliotek, 1000

Vita Active – The Spirit of Hannah Arendt

Bergen Offentlige Bibliotek, 2000

Boksalg på hovedbiblioteket

USF Verftet, 1900

Janove – ekstrakonsert

LAURDAG 1:

Café Opera, 1900

Quiz

Humanquiz

Quiz

Klubbkveld

TYSDAG 4:

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

USF Verftet, 2000

John Scofield

Samtale om Holbergs skuespill

Lille Ole Bull, 2300

Kara-Okey!

Klubb Kok, 2200

Dårlig Vane

MÅNDAG 3:

Hectors Hybel, 2000

Inside, 2000

Quiz

Inside, 2000

Søndagsmesse for metalheads

SUNDAG 2:

Victoria Cafe og Pub, 2100

Hulen, 2100

22

Det Akademiske Kvarter, 2100

ASF Indi

Cafe Opera, 2330

DJ Geir Svensson

Kammerdrops

Møhlenquiz

FREDAG 31:

Landmark, 2200

Østre, 1900

Emile the Duke

House of house

Hvitmalt Gjerde

29. mars - 11. april

Returadresse: Studvest Parkveien 1 5007 Bergen

Studvest nr 6 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you