Page 1

N

Juristrevyen 2010

– Utvid utvekslingsbegrepet

Snurrer i gang festival

Kort og godt

SIDE 3

SIDE 27

SIDE 28

h is gl no En st. in e s udv ew .st w

Kultur Bergen filmklubb

w

Kommentar therese sanni

w

STUDVEST

Onsdag 21. april 2010 Nr. 13, årgang 66 Uke 14 www.studvest.no

Kultur

Eksamenslesing druknar i støy

magasin

Tidløs sjarm

Foto: ida andersen

NYHET

GUNSTIGE FRADRAG Mange studenter kunne vunnet­mye på å bruke litt ekstra tid på selvangivelsen. Har du sommerjobb et annet sted enn der du bor, har du rett på kostfradrag. side 4

• Under Realfagsbygget har ein ­sidan før jul bora i betong etter lekkasjar.

• – Det finnast ikkje noko meir ­irriterande enn den intense lyden av arbeidet, sier student.

side 5

Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Arkivfoto: marie havnen

kultur

KUNSTEN HOLDER STAND 16 av 21 nåværende masterstudenter på KHiB blir i Bergen etter endt utdanning. side 24 OG 25


2

21. april 2010

Synspunkt.

(R)aske overskrifter ANNA KATHARINA FONN MATRE Nyhetsjournalist

«God askemandag, folkens!» annonserte

P4-programlederen på sleip oslodialekt før han

STUDVEST

Leiar. Atter ein gong ligg arbeidsmiljøet for studentane lågt på prioriteringslista.

Stille! Lesing pågår

skrudde opp volumet på ukens låt mens stemmen hans druknet i støyen. Jeg stønnet idet jeg satte på vannkokeren. Askeonsdag har mistet sin glans – alle dager er visst askedager for tiden. Rundt om i landets avisredaksjoner sitter en

gjeng journalister og gnir seg i hendene i disse dager. Vulkanutbruddet på Island gjør at til og med store, seriøse mediehus kan tillate seg ordspill og cheesy overskrifter. Både Aftenposten, TV2 og

Det nærmar seg eksamenstid. Som den allmenne studenten ofte gjer, har du utsett lesinga til fordel for eit klassisk skippertak. På kort tid skal mykje lærdom i beste fall repeterast, i verste fall lærast inn for første gong. Du finn vegen til lesesalen og hiv deg i kast. Det same gjer bygningsarbeidarane i kjellaren under, med vernesko og drillbor.

Adresseavisa melder om «askekaos». NRK har begynt med «askemeldinger» og kan fortelle at det blir «mer aske i morgen og på tirsdag». «Er du askefast?» spør BT og stiller med diskusjonsforum for desperate haikere. VG tar likevel kaken med overskriften «Alt du trenger å vite om asken». Asken har tatt over livene våre – vi har ikke noe valg. Det var vel på tide. Etter svinepandemien ble av-

livet av førjulens vaksinebonanza, har ingen riktig klart å fylle ordspillskoene. Og det var store sko å fylle. Men nå blåses på ny overskriftene opp i store, svarte fonter. Statsministeren styrer landet via iPad og «askekvitrer» seg gjennom Europa i bil, mens BT-redaktør Trine Eilertsen tar «asketog» fra Oslo til Bergen. Vi kan se for oss at det startet med et par krea-

Som Studvest set fokus på i dette nummeret pågår det for tida eit omfattande byggingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskaplege fakultet (mat. nat.). Søk etter lekkasjar under sjølve bygget er kjerna til arbeidet. I neste rekkje har during i bygget ført til eit gjennomgåande irritasjonsmoment for studentane ved fakultetet. For kor lenge vil byggingsarbeidet vare? Vil duringa vere vekke neste dag ein dukkar opp? Eller tek det ein månad? To? Bør alternative leseplassar oppsøkjast? Det kan oppstå mykje frustrasjon i mangelen på nok informasjon. Som byggjeleiar Åse Tveitnes påpeikar er det vanskeleg å vete kor lang tid søk etter lekkasje kan ta – men når studentane ikkje eingong veit dét er det kritikkverdig.

Fakultetet har fått informasjonen dei treng å vidareformidle overfor studentane. Ved enkle grep kunne leiinga unngått frustrerte studentar. Eit enkelt informasjonsmøte. Informasjon gjennom MiSide eller liknande. Førstnemnde vert igongsett no – først etter at Studvest tok opp problemstillinga med leiinga. Som ofte tidlegare vitnar dette om at arbeidsmiljøet til studentane ikkje vert prioritert i stor nok grad. I år som i fjor er det planlagt at hovudlesesalen for mat.nat-studentane, «Hangaren», skal brukast til eksamenslokale. Eigedomsavdelinga forklarar dette med at store straumutgifter gjer at dei ikkje har budsjett til å leige eksterne lokale til eksamen. Kva då med studentane, som då både får øydelagd lesinga før eksamen og i tillegg ikkje har tilgjengeleg lesesalsplass i siste innspurten? Hadde den same situasjonen vore gjeldande i arbeidslivet, ville det kjapt ha kome protestar. For studentane og eksamenslesinga si skuld, må leiinga ikkje berre informere betre, men òg leggje til rette for eksamenstida om byggingsarbeidet held fram i lang tid.

tive deskjournalister som høye på kaffe dro en litt artig overskrift rett før deadline. Så baller det på seg. «Hvilke ord kan vi pimpe opp med en askeprefiks i dag, folkens? En liten idémyldring?» spør redaktøren på morgenmøtet dagen etter. La meg komme med et askekompliment. For as-

kekaosmaset viser at det norske språket lever i beste velgående (ta den, Sylfest!). Nye ord kommer til hver eneste dag – alle sammen trauste, norske sammensetninger. Noen er billigere enn andre (askemandag), men alle er med på å holde liv i språket vårt gjennom barnlig lek med ord. Gamle ordtak får ny askeinnpakning, og tidsregningen starter ikke lenger i år null, men «før og etter asken». Det blåser en kreativ askevind over norske re-

daksjoner. Måtte den vedvare selv etter at støvet fra Eyjafjallajökull har lagt seg.

Tips oss! studvest@uib.no

Foto: LINE SILSETH

Ansvarlig redaktør: Kenneth Nodeland kenneth.nodeland@studvest.no Studvest kommer ut hver onsdag i et opplag på 8500. Studvest blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar. Grunnlagt i 1945. Studvest er en avis for og av studenter ved lærestedene tilknyttet Student­samskipnaden i Bergen. Studvest er en partipolitisk uavhengig og kritisk ukeavis. Studvest arbeider etter reglene i Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis­ omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Uken som gikk. Fredag i forrige uke var siste sjanse for «humoristisk fakultet» å vise at også de kan lage revy.


STUDVEST

3

21. april 2010

Kommentar. Som selvstendig søker til et utenlandsk universitet, kan veien til et videre studium virke både

usikker, uoverkommelig og tidvis unødvendig komplisert.

Forsømte utvekslingsstudenter THERESE SANNI Kulturjournalist

Tidligere i år ble Universitetet i

Bergen (UiB) utropt som et av de beste universitetene på utveksling i landet. Tallene viser at UiB sendte om lag 600 studenter ut i den store verden i 2009. Det er en tilnærmet tredobling fra 2003. At UiB ruver øverst på utvekslings-

listene er et tydelig sunnhetstegn for et universitet som ønsker en internasjonal profil. Universitetet bør imidlertid sterkt vurdere å utvide utvekslingsbegrepet de opererer med og som per dags dato begrenser seg til utvekslingsavtaler innenfor studieplanene. Dersom ArkiviIlustrasjon: KJELL ERIK SØVDE

UiB åpner for å la begrepet «utvekslingsstudent» favne også dem som forlater UiB-studiene definitivt til fordel for universitetsstudier i utlandet, vil de gjøre både seg selv og sine studenter en enorm tjeneste. Med dette viser universitetet ikke bare vilje til å promotere studentenes UiB-baserte kunnskap i utlandet, men de sparer også disse for unødvendige mengder adminis-

ikke verdig noe universitet i 2010.

arrangeres per dags dato kun et få-

tes i søknadsprosessen for en selv-

Til syvende og sist må det i større

trativt arbeid.

Dokumentene bør minst også til-

tall ganger i året – henholdsvis ved

stendig søkerkandidat fra utlandet,

grad være et mål for UiB å ruste

gjengeliggjøres på de «store» språ-

Kultursenteret i Oslo og Stavanger

er noe trolig mange studenter som

sine studenter for alle mulige typer

For det herskes ingen tvil om

kene spansk, tysk og fransk. Med

eller ved Utenriksdepartementet.

har stått i denne situasjonen har

videre utdanning – enten det er i

at studentene som «deserterer»

en knapt merkbar innsats ville UiB

I Europa tilbyr en rekke universi-

følt på kroppen. Nettopp derfor bør

Norge eller i utlandet. Dette vil

UiB til fordel for utlandet, vil ha

spart studenter fra å måtte betale

teter de samme språktestene flere

UiB blant annet gå inn for å samar-

både universitetets rykte og stu-

uhyre stort utbytte av om univer-

store summer for å få flere doku-

ganger i året.

beide med arrangørene av interna-

dentene selv tjene på. Og først da

sitetet blir mer villig til å tilrette-

menter enn nødvendig oversatt av

sjonale uke om å opprette følgen-

kan UiB si seg best på utveksling i

legge deler av søknadsprosessen

statsautoriserte oversettere eller

Men aller mest savnes informa-

de tema ved neste års konferanse:

landet. Ikke fordi de sender flest

for dem. På et lavt nivå dreier det

ambassader.

sjonen og veiledningen som er så

Sedvane og søknadsprosessen fra

studenter ut, men fordi de ser be-

seg om å utvide språkalternativene

essensiell for enhver søker som for-

A til Å i populære utvekslings-

grepet i en større kvalitetsmessig

for karakterutskrifter og vitnemål.

På et hø yere plan burde UiB

taper seg i bunken av motivasjons-

land. Andre fortløpende tiltak kan

sammenheng.

I dag begrenser disse seg til bok-

strebe etter å tilby internasjonale

brev, forsknings- eller karriereskis-

være å tilby søknadskursing i regi

mål, nynorsk og engelsk – ikke ak-

språktester som er obligatoriske

seringer som mange universiteter i

av ansatte i ANSA dersom interes-

kurat det beste repertoaret for et

ved søking til universiteter blant an-

utlandet krever. At ulike land har

sen fra nok studenter melder seg.

internasjonalt språkmangfold og

net i Frankrike. Testene som kreves,

ulik sedvane for hva som forven-

Arkivoto: MATHIAS DANBOLT

Sitert. Fra media de siste dagene.

Høyre og Frp har ikke For mange av ungguttene er det nok forstått hva parlamentarisme er. stort å få ta skikkelig Frank Aarebrot, professor, etter at tog uten tagging på. Frp gikk ut og inn av byrådet i Bergen (Bergens Tidende).

Martin Andresen, VIF-trener, etter at Vålerenga må ta toget til Bergen (Bergensavisen).

Hvis fedrelandet trenger meg, er jeg rede. Lech Walesa, tidligere polsk president, åpner for politisk comeback etter flyulykken (Aftenposten).

Eia har kynisk manipulert meg. Agnes Bolsø, kjønnsforsker ved NTNU, mener hun blir tillagt meninger hun ikke har i «Hjernevask» (Dagsavisen).

Jeg er ikke en dukke som går i stykker om en tar tak i meg. Abid Raja, Venstre-politiker, håpet Venstre ville stille krav til innvandrere gjennom en statsborgertest (Klassekampen).


4

21. april 2010

NYHET

STUDVEST

ASKEPROBLEMA GAV R ÅDYR HEIMTUR

Ei gruppe på 35 BI-studentar frå Stavanger måtte betale dyrt for å kome seg heim frå studieturen til Roma. Det skriv Stavanger Aftenblad. Studentane måtte bla opp 200 000 kroner i kontantar for å sikre seg transporten, eller vel 5700 kroner per snute. Det var ikkje plass til alle i bussen dei fekk leige. Derfor måtte dei også leie ein sjusetar med sjåfør. Han skulle ha 5000 euro, eller rundt 40 000 kroner. Gruppa starta reisa i Roma klokka 07.30 søndag morgon, og dei reknar med å kome til Oslo natt til tysdag.

Sommerjobb kan gi gullfradrag Det kan være tusenvis av kroner å skrive av på selvangivelsen. – Det er nok mange studenter som går glipp av en del penger, sier ekspert.

om studentene egentlig er klar over

Tekst: MORTEN VELAND Illustrasjonsfoto: ida andersen

Lise Halvorsen, vil oppfordre stu-

dette.

– Det er ikke så lett å kjenne til

alle postene på selvangivelsen og det er nok mange studenter som går glipp av en del penger, sier Nilsen.

DOBBELSJEKK Informasjonsdirektør i Skatteetaten, dentene til å ta en ekstra kikk på selvangivelsen.

Gry Nilsen, skattefaglig leder i

Skattebetalerforeningen, kan fortel-

dentene er dårlige til å sjekke selv-

le at det finnes et fradrag som man-

angivelsen, men det er nok lett å la

ge studenter kan benytte seg av.

være å endre noe på den, ettersom

den blir godkjent om det ikke blir

– Hvis man pendler til arbeid

om sommeren, kan fradraget føres i

– Det er ikke noe tall på om stu-

foretatt endringer.

selvangivelsen, sier hun.

Nilsen for-

klarer at man har krav på kostfradrag på 182 kroner dagen for den pe-

Det er ikke alltid gitt at de opplysningene vi får og videreformidler er riktige. Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten

Halvorsen kan fortelle at

Skatteetaten er en tredje instans og deres jobb er å hente inn informasjon fra alt fra banker til arbeidsgiver.

rioden man jobber heltid. Hvis man

for eksempel studerer i Bergen, men

viktig å sjekke. En må huske at det

det hovedanliggende om sommeren

ikke alltid er gitt at de opplysninge-

er å jobbe i Bergen og pendler minst

ne vi får og videreformidler er rik-

hver tredje uke til hjemstedet, har

tige, sier Halvorsen som vil oppfor-

man rett på penger.

dre alle studenter til å bruke litt tid

til å sjekke at alt stemmer.

– Men fradragsretten forutsetter

– Det er nettopp derfor det er så

at man regnes som pendler skattemessig, det vil si at må man bo borte fra sitt egentlige hjem på grunn av jobb. Den enkelte må selv finne ut hva som er ens egentlige hjemsted, og om man regnes som pendler skattemessig, sier Nilsen.

– BEHOLD KVITTERINGER – Så hvis man bor i Bergen under studietiden, men egentlig tilbringer sommeren hjemme hos foreldrene, men reiser frem og tilbake for å jobbe i Bergen, så har man krav på

SELVANGIVELSEN

fradrag?

• Du har selv ansvar for å sjekke om det er feil i selvangivelsen. • Hvis du skal gjøre endringer på selvangivelsen, må det gjøres innen 30. april.

– Ja, gitt at man er pendler, sier

Nilsen, som forteller at det er lurt å ta vare på dokumentasjon av pendlingen, fordi skattemyndighetene noen ganger vil be om ytterligere opplysninger.

Kostfradrag kan gjelde mange

studenter og Nilsen er usikker på

• Endringer kan gjøres elektronisk på selvangivelsen som kom i posten eller elektronisk på skatteetaten.no.

Skattetips. Mange sier seg fornøyd med å få penger igjen på skatten. Jobbpendlere om sommeren kan glise enda bredere.


STUDVEST

5

21. april 2010

REKORDSØKING TIL NSB-SKULEN

INNBROT PÅ SV-FAKULTETET

Drammen. Scott Lian er ein av dei 20 studentane som går på konduktørskulen. Utdanninga varer i sju månader og det er full lønn under heile studiet. – Det verkar som eit trygt og godt yrke du kan ha i mange år, seier Lian til NRK.

enn til heisa, seier Wenche Førre, administrasjonssjef ved Institutt for informasjons- og medievitskap. Personar på veg til ein doktorgradsdisputas i sosialantropologi oppdaga tjuvane og tjuvgodset og kontakta Securitas. Ingen er førebels tatt, men politiet har vore på staden og sikra spor.

Til trass for sinte kundar og forsinka tog, hindrar ikkje togkaoset i vinter rekrutteringa til kon• duktøryrket. Ifølgje NRK er pågangen så stor at NSB ikkje tek i mot fleire søknader til NSB-skulen i

Laurdag 17. april var det innbrot ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. - Tjuvane tok med seg • prosjektor, harddisk, forsterkar og høgttalar frå seminarrommet i 5. etasje, men kom seg ikkje lenger

Frustrert over bråk på Realfagsbygget Lesesalsfreda på Hangaren har lenge vore forstyrra av hamring og boring. Studentane er oppgitte over bråk og manglande informasjon.

Dette er saka • Ved Realfagsbygget har det sidan før jul foregått søk etter lekkasjar under bygget. • Sidan lekkasjane befinn seg under eit lag av betong må ein bore seg gjennom dette laget før ein kan finne lekkasjane. • Lekkasjesøket forutset rennande vatn og arbeidet har dermed drøya ut på grunn av ein særs kald vinter.

Tekst: OLE JAKOB SKÅTUN Foto: øyvind s. stokke–zahl

– Vi har ikkje lagt opp til nokon alternative leseplassar til eksamensperioda, men eg vil under-

situasjonen og særleg om eksa-

søkje nærare om vi kan få gjort

mensavviklinga og korleis det blir

noko med dette, seier dekan ved

i forhold til det, seier Olsen.

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (mat.nat) Dag Rune Olsen.

SNART EKSAMEN

I mellomtida nærmar det seg eksa-

Realfagsstudent Hanna Waring

er frustrert over bråket.

menstid, men det ser ut til at real-

– Hadde eg visst kva dei holdt

fagsstudentane må godta situasjo-

på med hadde eg kanskje hatt litt

nen slik den er i dag i alle fall fram

større forståing for det. Med tanke

til sommaren.

på eksamen lurer ein jo på kor lenge det skal vare, seier Waring.

PÅ KONSENTRASJONEN LAUS. Mat.nat.-student Hanna Waring (t.v.) må ta med seg øyrepropper på lesesalen. Her saman med medstudent Maria Teresa Bezem.

Ho får støtte frå Maria Teresa

Bygningssjef Åse Tveitnes for-

står studentane, og understrekar at dei gjer det dei kan for å minimere

Bezem som også studerar ved mat.-

– Ein kan kjenne at det ristar inni-

nat.

mellom.

kultetet og leigetakarane i området,

– Dei kunne til dømes haldt

– Vi har sendt ut eit brev til fa-

og der står det at

klage, men det skal eg sørge for at

ulempene arbeidet medfører.

vi får gjort noko med, seier Olsen.

Hadde eg visst kva dei holdt på med hadde eg kanskje hatt litt større forståing for det.

– Det er betong som skal fjer-

Etter

nast så det er klart at det lagar lyd,

at Studvest tok

men vi har prøvd å styre tidspunkta

kontakt

med

vi gjer dette på, seier Tveitnes. Ho

fakultetsadmi-

vil imidlertid ikkje gi nokre garan-

nistrasjonen i

tiar i forhold til når arbeidet skal

samband med

vere ferdig.

denne saka har

– DÅRLEG INFORMASJON

alle som blir berørt

Bezem.

Ifølgje Eigedomsavdelinga ved

skal bli informert

Lesesalen på Realfagsbygget,

Universitetet i Bergen (UiB), som

om arbeidet.

også kjend som «Hangaren», er

står bak arbeidet, dreier det seg ho-

hovudlesesalen for studentane ved

vudsakeleg om søk etter lekkasjar

kultetet, Dag Rune

fakultetet. Arbeidet har ifølgje stu-

under sjølve bygget. Når det gjeld

Olsen, forstår at

dentane forstyrra både forelesin-

å bringe informasjon til studentane

studentane er frustrerte og seier

dekanen tatt initiativ til arrange-

aldri heilt kor lang tid det tek, seier

gar og lesesalsro.

ligg imidlertid dette ansvaret hos

han vil ta tak i saka.

ring av eit infomøte for studentane

ho.

fakultetet, seier bygningssjef Åse

om saka.

Tveitnes.

datert informasjon kan eg berre be-

oss oppdatert på Mi Side, foreslår

– Det er mykje hamring og bo-

ring, seier Bezem.

Dekan ved fa-

Hanna Waring, mat.nat.-student

– At det ikkje har vore gitt opp-

– Dette er eit søk og ein veit jo

– Der kjem vi til å orientere om

Fem på mat.nat. 1. Synest du det er plagsomt med byggearbeidet som foregår her? 2. Synest du det har blitt godt nok informert om kva som foregår?

MARTE CASPERSEN NERLAND NANOTEKNOLOGI 1. Ja, det finnast ikkje noko som er meir irriterande enn den intense lyden av arbeidet. Det går ikkje an å overdøyve det med musikk heller. 2. Nei, vi har ikkje ein gong høyrt noko om når det skal bli ferdig. Vi veit vel ikkje heilt kva dei driv med.

LARS MARTIN HÅVARDSTUN NANOTEKNOLOGI 1. Ja. Særleg tidleg om morgonen på lesesalen. Det øydelegg ein del, når ein kanskje slit med konsentrasjonen frå før. 2.Nei, det veit eg eigentleg ingenting om, men det hadde jo vore greitt å vite.

CHRISTOFFER VIK PETROLEUMSTEKNOLOGI 1. Det er irriterande. Ein merkar jo det, særleg under forelesing. 2.Nei. Vi fekk vite før jul at hovudinngongen skulle bli stengt på ubestemt tid, men ikkje noko meir enn det.

THEA AAMODT GEOLOGI 1. Ein merkar jo litt støy under forelesing, men eg nyttar ikkje hovudinngongen så det plagar meg ikkje så mykje. 2.Der var info i byrjinga om at det skulle bli stengt, men dei seier jo aldri noko om når det skal bli ferdig.

MARIE SKIPENES LARSEN GEOLOGI 1. Ja, det er veldig mykje bråk. Vi får ikkje nytta hovudinngongen. 2. Nei. Plutseleg hadde dei berre stengt alt og vi har ikkje fått vite noko om når det skal bli ferdig.


6

21. april 2010

STUDVEST

NYHET

Kresn somm Studentar kan ikkje lenger velje og vrake mellom sommarjobbar, og dei kresne stiller sist i køen. Tekst: ALICE TEGLE Foto: SKJALG BøHMER VOLD

Det seier salskoordinator Astrid Nødtvedt hos bemanningsbyrået Kelly Services.

Ho representerer ei av seks

bedrifter som var på stand hos Karrieresenteret sitt sommarjobbtorg. Interessa frå bergensstudentane har vore stor.

MANGE OM BEINET

STRØK FORSLAGET. Velferdstinget valgte å stryke forslaget til Sindre Dueland om å ta opp igjen sprøyteromsaken.

Strøk omkamp om sprøyterom

Christina Fredriksen studerer økonomi på Høgskolen i Bergen (HiB). I utgangspunktet er ho på jakt etter ein jobb som er relevant for utdanninga, men ifølgje Nødtvedt gjeld det å senke krava.

– I bemanningsbyrå løner det

seg å vere open for dei jobbane som er. Har ein for urealistiske krav til sommarjobben, risikerer ein at søknaden kjem sist i køen. Dei som er fleksible får meir å velje mellom, seier Nødtvedt.

– Det er ikkje så nøye berre eg

får ein jobb, seier Fredriksen.

– De bruker forferdelige former for hersketeknikk for å kue studentpolitiske organer, mener Sindre Dueland, som ønsket omkamp om sprøyterom. Tekst: LARS FREDRIKSSON SELVIK Foto: MARIE HAVNEN

Nødtvedt nikkar stadfestande.

– TAR SEG TIL RETTE

at vedtakene som har blitt godkjent

– Denne haldninga kjem godt

Han reagerer på at Velferdstinget

får stå.

med når ein leitar etter sommar-

har valgt å engasjere seg i student-

politikk.

etablert at vi ikke kan ta opp en sak

– Man kan spørre seg hva

på nytt igjen. Alle har lov å fremme

Velferdstingets oppgaver er. De

forslag til vedtak, men når tinget al-

skal ikke være et studentpolitisk

lerede har godkjent saken, bør man

organ, men skal være et samlende

være ferdig med den, sier han.

– Det viktigste er at vi har fått

organ for studentene for å styre samskipnaden, sier han.

MISTET TROEN

– Velferdstinget har funnet ut at

Om det blir sprøyterom på Høyden

I mars vedtok Velferdstinget å ar-

de skal drive med studentpolitikk.

eller ikke bryr Dueland seg lite om.

beide for sprøyterom på Høyden.

De tar seg rett og slett til rette, me-

Han har selv snudd i saken etter

Mandag var saken igjen oppe i

ner han.

gode argumenter for sprøyterom.

Velferdstinget. Studentrepresentant

for Høgskolen i Bergen, Sindre

Muvule Kongshavn, er ikke enig

terom eller ikke. Det jeg reage-

Dueland, hadde sendt inn vedtaks-

med Dueland.

rer på er det prinsipielle i måten

sak om å stryke punktet fra arbeids-

Velferdstinget har oppført seg på,

programmet til styret. Det fikk han

Velferdstinget i fjor høst. Da ble det

sier Dueland.

aldri gjennom etter at tinget valgte

bestemt at tinget skal bli et politisk

å stryke forslaget fra sakslisten.

organ i mye større grad enn tidli-

Velferdstinget?

gere, sier Kongshavn.

nom. Jeg hadde det i bakhodet,

noe sterkere tro på at det kommer

men var ikke varslet om det, sier

fra Dueland ble strøket fra sakslis-

en skuffet Dueland.

ten mandag. Han mener det er bra

– Det er rart de fikk det gjen-

Leder i Velferdsstyret, Leonard

– Det ble gjort endringer i

Kongshavn forstår at forslaget

– Jeg vet ikke om det blir sprøy-

– Har du mistet troen på – Jeg har i hvert fall ikke fått

til å fungere, sier han.

DETTE ER SAKEN • Velferdstinget vedtok 15. mars å støtte arbeidet for sprøyterom i arbeidsprogrammet sitt. • På mandag var saken igjen oppe i Velferdstinget, men ble strøket fra sakslisten.

jobb som student. Det er mange søkjarar på kvar stilling, seier ho.

HELSE OG SERVICE Hos mange bedrifter er allereie søknadsfristen gått ut. Siktemålet med sommarjobbtorget er å vise studentane alternativ dei sit igjen med.

VELFERDSTINGET • Velferdstinget er det øverste organet til SiB og representer studentene ved samtlige institusjoner i Bergen for høyere utdanning, med unntak av BI. • Velferdstinget skal ivareta studentenes velferd. Deres viktigste oppgaver er: - Å velge studentrepresentanter i styret til SiB, samt styreleder. Studentene har flertall i SiB-styret. - Å fordele semesteravgiften.

– Karrieresenteret ønskjer

sjølvsagt å skape relevante sommarjobbar, men for mange studieretningar er det vanskeleg, seier dagleg leiar Rønnaug Tveit på Karrieresenteret.

Ho er med på å arrangere som-

marjobbtorget. Bergen kommune og Askøy kommune, samt to bemanningsbyrå var dei einaste som stilte med stand i år, men desse arbeidsgjevarane har til gjengjeld mange ledige sommarvikariat innanfor høvesvis helse og kundesenter.


STUDVEST

7

21. april 2010

NYHET

ne får dei dårlegaste marjobbane

– Det kan vere lurt å satse på til

FRAMLEIS VANSKELEG

dømes resepsjon eller lagerarbeid i

I første kvartal blei det meldt 8700

relevante bedrifter. Det kan vere ein

sommarjobbar til NAV. Dette er 6,6

god inngangsport til høgare stillin-

prosent fleire enn i same periode i

gar, trur Tveit.

fjor, fortel seksjonssjef Hans Kure i NAV.

– OVERGÅ FORVENTNINGANE

På sommarjobbtorget sine standar

lettare for studentar å skaffe seg

– Det vil seie at det blir noko sommarjobb i år

sit dei igjen med inntrykk av at fleire studentar enn vanleg

har

vist interesse. Tveit meiner det har noko å gjere med arbeidsmark-

Har ein for ­urealistiske krav til ­sommarjobben, risikerer ein at søknaden kjem sist i køen.

antar vi at det framleis blir vanskelegare å få sommarjobbar enn i åra før finanskrisa starta, poengterer

Astrid Nødtvedt, bemanningsbyrået Kelly

han.

Services

– I kva slags bransje

naden.

enn i fjor. Likevel

– Vi veit at det er beinhard kon-

er

det

størst sjanse for å få arbeid?

kurranse innanfor mediebransjen.

Samtidig slit hotell- og restaurant-

pleie og omsorg, og reiseliv og trans-

– Det er flest jobbar innan helse,

bransjen og bank og finans, opply-

port. Innanfor barne- og ungdoms-

ser ho.

arbeid er det relativt få jobbar, seier Kure.

PÅ JAKT. Christina Fredriksen hadde håpa på ein økonomstilling i sommar, men etter ein prat med salskoordinator Astrid Nødtvedt hos bemanningsbyrået Kelly Services, har ho innstilt seg på å justere forventningane.

Flere NHH-ere til det offentlige Flere nyutdannede fra NHH får seg jobb i offentlig sektor. – Trangere arbeidsmarked og økt status er årsakene, ifølge seniorkonsulent ved høyskolen.

det konkurransedyktig lønn, sier

har vært flinke til å promotere seg

han.

for NHH-studentene.

ØKT STATUS

NORMALISERT MARKED

Molvig ser imidlertid at hans jobb

Ifølge rapporten er det en svak

ikke er det typiske valget for en

nedgang i arbeidsmarkedet for de

NHH-student.

nyutdannede økonomene. Det er

– Den typiske NHH-studenten

færre som har fått seg jobb før de

ser nok ikke på det offentlige som

er ferdige med studiene og de har

den raskeste veien på karrieresti-

i gjennomsnitt søkt på flere stil-

Tekst: ANDERS JAKOBSEN Foto: ØYVIND S. STOKKE-ZAHL

gen, sier han. Molvig får støtte av

linger enn i 2007 og 2008. Halvor

seniorkonsulent ved NHH, Eivind

Molvig er en av dem som har mer-

En økende andel studenter fra

Drange.

ket dette. Etter å ha søkt omlag

Norges Handelshøyskole (NHH)

– Det er ikke til å stikke un-

femten stillinger fikk han jobben i

får seg jobb i det offentlige. Det vi-

der en stol at mange studenter ved

Helse Bergen i løpet av sommeren

ser en fersk rapport fra NHH om

NHH dreier mot det private næ-

etter at han var ferdig.

jobbsituasjonen til fjorårets utek-

ringslivet, sier han.

saminerte masterstudenter.

porten likevel ikke viser dårlige

Drange mener det er to hoved-

Eivind Drange påpeker at rap-

årsaker til at flere fra NHH likevel

tall.

tene som har fått seg jobb i offent-

får seg jobb i offentlig sektor.

lig sektor. Han jobber med regn-

– Det trekker flere til det of-

sjon. 2007 og 2008 var eksepsjo-

skap i Helse Bergen. Molvig synes

fentlige når arbeidsmarkedet blir

nelle år. Det er nok mange studen-

jobben er topp.

trangere. En annen årsak er at sta-

ter fra andre studier som ville vært

– Det er veldig behagelig ar-

tusen til offentlige instanser har

misunnelige på siviløkonomer fra

beidstid. Man har åtte timers ar-

økt blant våre studenter, sier han,

NHH og deres jobbmuligheter, sier

beidsdag med fleksitid. I tillegg er

og forteller at offentlige aktører

han.

Halvor Molvig er en av studen-

– Dette er mer en normal situa-

topp jobb. Halvor Molvig er godt fornøyd med sin jobb i offentlig sektor. Behagelig arbeidstid er en av fordelene.


STUDVEST

9

21. april 2010

NYHET

Reiser til Oslo med kvalitet i kofferten Forbedring av ut­ danningskvalitet sto høyt på listen under helgens formøte mel­ lom studentorganisa­ sjonene NSU og StL.

kampsak for bergensstudenter på

Stiftelsesmøtet, men setter blant an­

vi hadde en veldig konstruktiv de­

– Før var det mer kriging, men

net elleve måneders studiestøtte og

batt på møtet nå, sier hun.

lik rett til utdanning i fokus.

KANDIDATER FRA BERGEN KAN BLI FAGKONFLIKTER

Foreløpig er det to kandidater

Sammenslåingen mellom orga­

fra Bergen som stiller til valg i

nisasjonene skal føre til et tet­

Arbeidsutvalget (AU) i den nye or­

tere samarbeid om studentpo­

ganisasjonen sentralt; Ingrid Foss

litikken. Høgskolene er overre­

Ballo og Øystein Fimland. I alt er

– Det hjelper ikke å ha råd til å feste

presentert i antall delegater både

det seks verv som skal fylles i AU,

om ikke utdanningskvaliteten hol­

regionalt og nasjonalt. Leder

og for øyeblikket med kun syv stil­

der mål, mener delegasjonsleder for

for

ved

lende kandidater. Det er akkurat

studentparlamentet ved Høgskolen

Universitetet i Bergen, Synnøve

nok kandidater til å bli et reelt valg,

i Bergen, Karl Hans Braut.

Mjeldheim Skaar, frykter allikevel

ifølge Skaar.

Tekst: IDA SANDVIK LIEN Foto: MARIE HAVNEN

Studentparlamentet

– Det er ikke avgjørende for stu­

Først og fremst blir oppgaven å starte overorganisasjonen, så får vi ta de ­splittende debattene senere.

dentpolitikken i Bergen å få to verv

Synnøve Mjeldheim Skaar, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Karen Oldervik Golmen, stiller i

i AU, men det er flott om det blir til­ fellet, sier Skaar.

En tredje kandidat fra Bergen,

Fag- og forskningspolitisk komité.

Studvest skrev i forrige uke om

ingen overkjøring fra høgskolene.

sammenslåingen av Norsk Student­

union (NSU) og Student­enes Lands­

batten er en vanskelig sak, men vi

forbund (StL). Helgens for­møte var

har store, sterke medlemslag, så vi

ment for å lufte argumenter og for­

stiller nokså likt. Først og fremst

berede debatter til Stiftelsesmøtet i

blir oppgaven å starte overorgani­

Oslo 22.-25. april.

sasjonen, så får vi ta de splittende

debattene senere, sier Skaar.

– Det kommer en strøm av nye

– Universitet- og høgskolede­

studenter neste år, og det betyr min­

dre per student. Derfor er det vik­

ikke interessekonflikter innad.

tig å jobbe med utdanningskvalite­

ten, sier Eirik Tenfjord fra Norges

interessekonfliktene, der alle er i

Handelshøyskoles Studentforening

samme situasjon og trenger økono­

(NHHS).

miske midler, sier Tenfjord.

Ifølge studentpolitikerne kom­

mer de ikke til å kjøre noen felles

NSU og StL

NSU omfatter: • Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Kunsthøgskolen i Bergen og Bergen Arkitektskole.

Studentpolitikerne utelukker – Fagpolitikk blir nok de største

StL omfatter: • Høgskolen i Bergen, Harald­ splass diakonale høgskole og Norsk Lærerakademi.

Skaar bemerker den positive ut­

viklingen ved sammenslåingen.

SAMARBEID. Studentparlamentsmedlem ved HiB, Håkon Berg, Eirik Tenfjord, fra NHHS, Studentparlamentsleder ved UiB, Synnøve Mjeldheim Skaar og delegasjonsleder for Studentparlamentet ved HiB, Karl Hans Braut, er fire av 28 delegater fra Bergen som reiser til Oslo for å stifte en ny nasjonal studentorganisasjon.

Håpar på fleire kandidatar Universitetsstyret hadde i fjor problem med å få nok kandi­ datar til å stille til val. Håpet er at det same ikkje skal skje i år.

tillegg har vi tatt kontakt med ulike

sit studentar i Universitetsstyret er

– UHELDIG TIDSPUNKT

studentforeiningar, seier han.

viktig i seg sjølv. I tillegg har vi hatt

Ballo og Dragstmo meiner at tids­

UNIVERSITETSSTYREt

innverknad i sakene om fagspesi­

punktet for valet er ein av hovud­

INGA KURSENDRING

fikke bachelortitlar og mogleghei­

grunnane til at så få har stilt til val

Ingrid Foss Ballo og Espen

tene for gjentak til eksamen.

så langt.

Dragstmo har vore studentrepre­

sentantar i Universitetsstyret sidan

nye representantane kjem til å job-

kampen havnar midt i eksamens­

august 2009. Ballo er godt nøgd med

be med i den komande perioden?

tida, seier Dragstmo.

Tekst: MARI-LOUISE ULDBæK STEPHAN

denne erfaringa.

– Så langt har tre personar meldt

– Det har vore utfordrande og

presentantane får mellom anna vere

i år har hatt eit ynskje om å avvikle

si interesse, seier Bendik Moi, leiar

det er definitivt noko ein veks my­

med i arbeidet med den strategiske

valet tidlegare i semesteret.

for Valgstyret. Han trur for få kandi­

kje på, seier ho.

planen for Universitetet i Bergen dei

• Universitetsstyret bestem­ mer dei overordna linjene og strategiane for utdanninga, forskninga og administrative prioriteringar ved UiB. • Det er styret som bestemmer disponeringa av dei statlege midla som UiB mottek. • I styret sit det studentar som vert valt kvart år. • Fristen for å melde kandi­ datur er 24. april.

datar kan bli eit problem i år også,

neste fem åra. I tillegg skal dei delta

gått seint denne gongen. Det ideelle

men påpeikar at dei jobbar så godt

oppnådd i Universitetsstyret i år?

med studentinnspel til 2011-budsjet­

hadde vore å fått avvikla valet i

dei kan med å rekruttere folk.

tet.

mars, seier han.

snur kursen på eit år, men det at det

– Vi har annonsar og plakatar. I

– Kva har du og Espen Dragstmo – Det er klart at ein ikkje kan

– Er det særskilde saker som dei

– Dei som blir dei nye studentre­

– Det er veldig uheldig at val­

Dragstmo påpeikar at dei også

– Rekrutteringa til valstyret har


10

Valg av representanter ­ til Universitetsstyret

3. februar 2010

STUDVEST

Det mest imponerende og tungtveiende studenttillitsvervet å ha med seg videre på CV-en! 26. april starter valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret. I denne anledning søker universitetet 2 styremedlemmer og 4 vararepresentanter. Styrets oppgaver inkluderer å trekke opp strategien for den faglige virksomheten ved universitetet, føre tilsyn med den daglige ledelsen, samt ansvaret for hvordan de økonomiske ressursene til universitetet disponeres og forvaltes. Som styremedlem vil du få unnværlig erfaring innenfor organisasjonsstyre, saksbehandling, og ressursforvaltning. Stillingen som styremedlem er lønnet som fulltidsstilling. Ved ønske om å stille til valg ta kontakt med valgstyret innen 23. April på valgstyret@gmail.com

Har du lyst til å jobbe med mobilt bredbånd, fiber, IP-TV eller løsningsarkitektur?

Telenor Norge, SIT søker 10 tekniske traineer

Er dette deg? • Karakterene dine er over gjennomsnitt • Du har fullført Sivilingeniørutdanning eller Mastergrad innen september 2010 • Du har studert datateknikk, informatikk, telekommunikasjon, industriell økonomi og teknologiledelse, realfag eller tilsvarende Programmet starter i oktober 2010 og varer i ett år. I løpet av året jobber du i tre forskjellige enheter.

Søknadsfrist for det tekniske traineeprogrammet er

30. april 2010 Finn mer informasjon og søk online

på telenortrainee.no

Telenor Norge

Services, IT & Technology

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester innenfor mobil, fastnett og internett til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har i underkant av 5000

Divisjon Services, IT & Technology (SIT) har ansvar for strategisk planlegging og utvikling av Telenors tjenester, plattformer, nettverk og IS-strukturer i Norge.

medarbeidere og hovedkontor på Fornebu.

Divisjonen har ca. 900 medarbeidere.


Orangeriet.no | foto: Magne Sandnes

Fantoft blir ny – søk våre nye, lekre familieboliger i dag! Det skjer mye på Fantoft i disse dager. Et bybanestopp står klart og venter på at banen skal begynne å gå. Samtidig er 77 flotte familieboliger under oppføring. Leilighetene har høy standard og er innflytningsklare 1. august. Med barnehage og butikk på dørmatten, er boligene skreddersydd for studenter med barn. Søk allerede i dag! Delta også i vår konkurranse og få en t-skjorte med din egen tekst på trykk – helt gratis! Les mer på www.sib.no

Studentsamskipnaden i Bergen | www.sib.no


Foto: Sigve Aspelund/Tinagen

Finn en hjelm du vil bli sett med på minhjelm.no. Der kan du også vinne en fin hjelm. I nettbutikken sykkelhjelm.no får du 10 prosent rabatt på hjelmer fra Nutcase, Yakkay og andre med koden: minhjelm.

B E R G E N F E S T

2 0 1 0

2 7 . A P R I L – 2 . M A I

PEER GYNT – GRIEGHALLEN LØRDAG 1. MAI KL 22.00

GP HALVSIDA GBG:Layout 1

09-11-25

11.37

Sida 1

artgarden

Annon­sere her?

THE RESIDENTS

LES TAMBOURS DU BRONX LOGEN TEATER KL 15.30 GRATIS ADGANG!

BILLETTER PÅ BERGENFEST.NO BILLETTSERVICE 81533133, POSTEN GRIEGHALLEN 55216150, NARVESEN 7-ELEVEN, APOLLON 55315943 GRUPPER OG HOTELLPAKKER: 09901

OLE BULL SCENE LØRDAG 1. MAI KL 20.00

annonse@studvest.no BTkortet

BERGENFEST.NO


magasin

Tidløs sjarm


14

Magasin 21. april 2010

STUDVEST

JUBILEUMSFEST. Röyksopp spiller opp til dans på Café Operas 25-års jubileum.

Der tiden står stille Tema. Midt i jappetiden på 80-tallet gikk seks venner sammen for å dekke et behov bergenserne ikke visste de hadde. I dag, 25 år senere, står Café Opera som en uoffisiell kulturell høyborg.

Kulturjournalist

med avmålt interesse. Det er nemlig sånn at tiden står stille på Café Opera. Eller, hvis du vil at den skal stå stille, så gjør den det for deg.

ØYVIND S. STOKKE-ZAHL

EN IDé BLIR TIL

GURO HOLM BERGESEN

Fotojournalist

Det er en hvilken som helst dag i et hvilket som helst år i Bergen. Det hvite huset på Engen ruver over deg i det du parkerer sykkelen utenfor. Bygningen er like hvit som alltid, skiltet det samme som da de åpnet i 1985. De sort-hvite flisene i første etasje har sett opp under flere skjørt enn en pubertal gutt i begynnende stemmeskifte kan drømme om, og de sorte, litt ukomfortable stolene inviterer fortsatt til kaffedrikking og småspising. Det eneste som er i stadig forandring er kunsten på veggene og klientellet. Nye generasjoner spirende kunstnersjeler dukker opp, studenter med og uten en musikerdrøm i magen drikker sin kaffe der. Barnevognsmafiaen ruller inn og ut med mye besvær, forretningsmenn spiser lunsj med sitt nye høyteknologiske vidunder, journalister drikker den obligatoriske ettermiddagsølen der, og selv bergensfruene nedlater seg til et glass vin nå og da. Alt dette mens stamgjestene sitter på sine faste plasser og observerer livets gang

For ganske nøyaktig 25 år siden bestemte seks venner, noen studenter, de fleste med erfaring fra festarrangering på blant annet Hulen og Studentsenteret, seg for at Bergen trengte et nytt kafétilbud. De fant et stort, tomt hus på Engen og tok umiddelbart kontakt med huseier. Et kostnadsbudsjett ble laget, og en advokat kom inn i bildet, men det skulle vise seg å ta lang tid fra initiativet ble tatt til finansieringen faktisk kom. Den kom i form av en bergensk forretningsmann som falt for idéen om en kontinental kulturkafé tilsvarende kaféer som allerede eksisterte over hele Europa. – Vi vil gi folk ikke bare det de vil ha, men også det de behøver, sier Erkan Mutlu, eier av Café Opera. Det skulle vise seg å være en vinneroppskrift. Siden åpningen den 12. april 1985 har Café Opera stått som en uoffisiell kunstscene i Bergen, og fungert som et springbrett for mang en aspirerende kunster og musiker.

SKJEBNESVANGERT Skjebner har blitt formet på Café Opera. Det være seg forelskelse som ble til kjærlighet som ble til barn, eller karrièrer som har fått en kickstart. For elleve år siden stod en

14 år gammel Sondre Lerche på scenen på tirsdagsarrangementet «Naked» på Opera. Den akustiske kvelden har fast plass på programmet, og feirer i år sin 15 årsdag. Hver uke tennes det stearinlys på den lille scenen i første etasje, og unge som gamle musikere får prøve ut musikken sin for et publikum. Tenåringen har vært en arena for bergens unge håpefulle siden 1995, og har fostret karrièrer og bygget opp selvfølelser. – Vi har både etablerte musikere, som for eksempel Karin Park som spiller her for å prøve ut ny musikk, og nye musikere som vi håper vi kan se vokse seg store og fine, forteller Renette Marshall, som sammen med Yngvar Flatøy er vert og grunnlegger av «Naked». En annen som har brukt Café Opera som en utprøvningsarena er kunstner, poet og forfatter Øyvind Berg. Da han bodde i Bergen hadde han for vane å ta med sine nyskrevne manuskript i ryggsekken og gå på en rangel på Café Opera med overbevisningen om at det ville bli borte underveis hvis det ikke holdt mål. I tillegg fikk manuskriptet på den måten «se verden» før det ble vist frem til forlaget. – Café Opera har holdt seg i samme ånd og er fortsatt en veldig kulturell kafé, men etter hvert som forutsetningene forandrer seg, må jo også de forandre seg. Nattelivet er annerledes enn for 25 år siden. Og så har studentene blitt streitere, det må du sitere meg på, sier Hans-Petter Gundersen, en av de seks vennene som startet Café Opera.


STUDVEST

15

21. april 2010 Magasin

NYKOMMEREN. Dagne Lindvåg Johre så «jubileumssigaretten», og fattet interesse for Café Operas uteservering. - Det er første gang jeg er her, og jeg synes det er veldig koselig, sier hun.

KARAKTERISTISK. «En skallet, nyseparert mann fra Ålesundskanten som mediterer om Elvis».

JUBILEUMSGLEDE Det har rukket å bli mørkt ute fredag den 17. april 2010, 25 år og fem dager etter Opera åpnet for aller første gang. Det syder i første etasje. Bartenderne er svette på overleppen, og det serveres øl i en rasende fart. Flisene i første etasje er våte av regn dratt med inn fra gaten, kanskje også svette fra de mange glinsende gjestene, men først og fremst øl. Mye øl. Hver eneste sjakkbrett-flis er dekket av dansende, glisende, hoppende, vrikkende mennesker. Det er en underlig blanding av gamle ravere og unge musikkentusiaster, og stemningen er omtrent slik man kan forestille seg det var på de legendariske klubbkveldene på 90-tallet. Bak platespillerne står to herrer de fleste kjenner som Röyksopp. De ser ut til å ha frekventert Café Opera tidligere og smiler fornøyd mens de hamrer løs på knapper til takten av glade føtter som treffer gulvet. Erkan Mutlu – Café Opera startet som en mer organisk livescene, men etter hvert har det elektroniske miljøet overtatt. Artister som Bjørn Torske og Röyksopp springer ut fra den elektroniske scenen blant annet på Café Opera, forteller Gundersen. I løpet av jubileumsuken dukker det opp flere gamle kjenninger av Café Opera. «Tom Tveits and the two missing seven dwarfs Orchestra» åpnet ballet, og fikk da gleden av

NOSTALGI. Åpningen av Café Opera gikk ikke upåaktet hen for 80-tallets Studvestere. Her fra utgaven 25. april 1985.

å gjenta suksessen fra 10 årsjubileet til Café Opera i 1995. Andre som skal bidra til å lage et legendarisk jubileum er bergensprodusenten Bjørn Torske, og bandet Dance With A Stranger, vinner av flere Spellemannspriser, samles igjen for anledningen. På veggene i den velkjente bygningen finner vi kunstverk fra tretten kunstnere som tidligere har prydet Café Operas vegger. Feiringen av 25 år med kultur og glede ser ut til å bli intet mindre enn storslagen.

UNG VOKSEN Det verneverdige huset på Engen er i anledning jubileet ikledd røde sløyfer, og på fremsiden av den velkjente bygningen har et sigarett-lignende kunstverk blitt hengt opp. Da Opera hadde 10-årsjubileum ble en stor, rød kam hengt opp på fasaden av bygningen. Den representerte en «skallet, nyseparert mann fra Ålesundskanten som mediterer om Elvis», og har nå funnet sin plass langs trappen opp mot andre etasje. Om ikke lenge vil også «sigaretten» flyttes inn i lokalet. – Det kan være en sigarett, men det kan også være mye annet. Vi vil at folk skal tolke kunsten som de selv vil, forteller Erkan Mutlu. Og det er nettopp det som er Operas livsfilosofi. Gjestene får være seg selv, og bare i kraft av å være der oppfyller de

Å jobbe med Café Opera er som å satse på et kjærlighetsforhold. Vi gir aldri opp.

sin oppgave. De blir kastet ut i nye klubbprosjekter, akustiske kvelder, den ene kunstutstillingen etter den andre, og ikke minst hjernetrim i form av sjakk og backgammon, gratis aviser og quiz hver mandag. Opera har vært nyskapende i ordets rette betydning. Det være med innføringen av acid jazz på 90-tallet, presentering av nye musikere, DJ-er og kunstnere, eller selve grunnidéen om å skape en kulturkafé som serverer ordentlig kaffe, internasjonal mat som croissant og baguetter, og lar ølkranen så vel som kaffemaskinen stå åpen til langt på natt. Selvutvikling med faste prinsipper har vist seg å være en vinneroppskrift for bergensere. – Kunsten er å overleve selv om rammene for utelivet forandrer seg, forklarer Erkan Mutlu.

EKTE KJÆRLIGHET Det er et evig eksistensielt spørsmål om hvordan og hvorfor livet utformes som det gjør, og hvem eller hva som egentlig kan påvirke det, også på Café Opera. Hadde det ikke vært for at askøysønnen som jobbet som kokk, og den blide servitøren fra Gjøvik begge jobbet på Café Opera, hadde nok Studvest hatt en journalist mindre, og dette hadde ikke blitt skrevet. Et produkt av tilfeldigheter skapt av en tilfeldighet, med rot i en idé. – Å jobbe med Café Opera er som å satse på et kjærlighetsforhold. Vi gir aldri opp, sier Erkan Mutlu.


16

21.april 2010

STUDVEST

Korrespondent.

Ukens foto fra studentavisene. Under Dusken, Trondheim.

Shalom - Bistand med fulle seil

Foto: SEVERIN SADJINA

MERETHE ANDERSEN har hatt praksis på Madagaskar.

PORTVOKTEREN. – Vi hadde et lite møte i starten der vi blant annet fikk vite hvor mange prosent riktig studentene må ha for å få bestått, men etter det har det ikke vært noe, sier studentassistent Susanne Solem ved Institutt for matematiske fag på NTNU i Trondheim. Studentassistentene åpner eller lukker eksamensdøra for deg, men ingen sjekker om de gjør en god jobb.

Studentradioen. www.srib.no • 96.4 & 107,8 mhz UKAS ALBUM

SPILLELISTEN

Nils Bech – Look Back

Familjen – När Planetarna Stannat

UKAS LÅT Familjen – När Planetarna Stannat

Cold Mailman – Pull Yourself Together and Fall in Love With Me

Nils Bech – Contemporary Dancing

Big Boi – Shutterbug

Honningbarna – Borgerskapets utakknemlige sønner

Caribou – Leave House

Penguin Prison – Worse It Gets Cocorosie – Lemonade The Radio Dept. – Never Follow Suit Sóley – Theater Island

Mandag

Tirsdag

Onsdag

torsdag

07:00 Morgenmusikk 08:00 Frokostblanding 10:00 Alternatip 11:00 Skumma Kultur 12:00 Hodgepodge 13:00-14:00 Jazzonen

07:00 Morgenmusikk 08:00 Frokostblanding 10:00 Klassisk avsporing 11:00 Bulldozer 12:00 Hardcore 13:00-14:00 Discopolis

07:00 Morgenmusikk 08:00 Frokostblanding 10:00 Soft Science 11:00 Venstreparty 12:00 Fuzz 13:00-14:00 Aggresso!

07:00 Morgenmusikk 08:00 Frokostblanding 10:00 Utenriksmagasinet Mir 11:00 Kinosyndromet 12:00 Plutopop 13:00-14:00 Speilkulen

Fredag

Lørdag

Søndag

07:00 Morgenmusikk 08:00 Frokostblanding 10:00 Studentnytt 11:00 Avantgarden 12:00 Spilledåsene 13:00-14:00 Forward

07:00 Morgenmusikk 10:00 Studentradiolista 11:00 Undikken 12:00 Vatikanet 13:00-14:00 Ordet på gaten

07:00 Morgenmusikk 10:00 Akademia 11:00 På lærarrommet 12:00 Lydsjekk 13:00-14:00 Gutter er gutter

Student-TV. Se Bergen Student-TV på www.bstv.no GÅ INN PÅ WWW.BSTV.NO FOR DE FERSKESTE OPPDATERINGENE FRA STUDENTLIVET I BERGEN. Vi gir deg nyheter hver dag, samt kulturnyhetene du ikke vil gå glipp av. Denne uken er vår fast gamingspalte på de syv fjell og tester syv ulike spill. Siste episode av The Rocky Horror Show ligger ute og

Gjennom Hald Internasjonale Senter har jeg nå i et halvt år fått lov til å arbeide på Madagaskar som en del av et kulturstudie. I begynnelsen av mars var jeg på en fantastisk tur med seilbåten Shalom langs kysten av Madagaskar nord for Mahajanga. Shalomprosjektet drives av FLM - den gassisk lutherske kirke der en del av prosjektet består i å besøke landsbyer langs kysten nord og sør for Mahajanga. For å nå fram til landsbyene er sjøveien som oftest den eneste muligheten siden det er umulig ved hjelp av bil. De fleste landsbyene i området er uten elektrisitet, telekommunikasjon og helseklinikker. Shalom-båten tilbyr hjelp til landsbyene og det har blitt startet flere skoler, helseklinikker og brønnbygging i de ulike landsbyene. Men alt er etter eget initiativ fra landsbyene siden Shalom aldri starter noe arbeid uten at landsbyen selv ber om det først. Størstedelen av befolkningen langs kysten er muslimer med sterk innflytelse fra folketro. Shalom evangeliserer det kristne budskap i sitt arbeid og har etter ønske fra noen av landsbyene også startet kirker. Men at landsbyene tar imot evangeliet er ikke krav fra Shalom. Shalom gir bistand uavhengig av hvilken tro befolkningen har. Det var utrolig spennende å få være med å se hvordan Shalom sitt arbeid utføres i praksis og selv få være med å ta litt del i arbeidet. Vi fikk være med på en 12-dagers tur der vi besøkte to landsbyer: Ampasipitily og Ambalahonko. Der besøkte vi skoler og kirker startet av Shalom samtidig som «grønne hager» ble dyrket for at urter og grønnsaker skal selges og gi inntekt til skolene. Jeg var med og hadde ansvar for barneopplegget med leker, sang og litt undervisning, noe som var veldig gøy. Det er utrolig store kontraster og vanskelig

å forklare hvor forskjellig folk lever her fra hjemme. Mange har aldri vært utenfor sin egen landsby. Folk lever fra dag til dag og fra hånd til munn og ser ut til å jobbe fra morgen til kveld. Mennene med å fiske, kvinnene med husarbeid og barneoppdragelse. Mange er feilernærte av bare å spise fisk og ris. Barna får tidlig ansvar. Femåringer kjører store oksekjerrer alene og giftemål inngås i 16 års-alderen. Dersom mannen har råd til å betale brudepris kan han gjerne ha flere koner. Det var fint å se hvordan de som jobbet i

Trond-Viggo Torgersen forteller om drøvelens funksjon og litt om navlelo i denne ukens På Hils Med. På nyhetsfronten gir vi deg enden på sprøyteromssaken samt forberedelsene til den store sammenslåingen av studentorganisa­ sjonene.

Shalom tok seg tid til å snakke med folk, spørre dem hvordan de har det og hva de trenger. I løpet av de to ukene på sjøen fikk jeg se og oppleve at bistandsarbeid virkelig hjelper. Det hjelper å hjelpe. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg fikk oppleve og se, og for menneskene jeg møtte, alt dette i en helt fantastisk flott natur. Jeg har fått minner jeg vil huske lenge.

Studquiz. 2. Hva heter vulkanen på Island som har spredt aske over Europa? 3. Hva kalles læren om vulkaner?

7. Hva heter vulkanen som ødela den italienske byen Pompeii i år 79 e.Kr.? 8. Ved hvilken vulkan bor Donald Duckkarakteren Magica fra Tryll?

4. Hvor stammer ordet vulkan fra?

9. Solsystemets høyeste kjente fjell er en vulkan. Hva heter fjellet og hvor høyt er det?

5. Fins det norske vulkaner?

10. Hvor befinner fjellet seg?

6. Hvor ligger verdens nordligste aktive vulkan og hva heter den?

Svar:

1. En åpning i jordskorpen hvor magma (bergartssmelter) og gass transporteres opp fra Jordens indre og ut i dagen. 2. Eyjafjallajökull. 3. Vulkanologi. 4. Vulkan er avledet fra navnet på den italienske øya Vulcano. 5. Ja, på Jan Mayen, Bouvetøya og Peter 1.s øy. 6. På Jan Mayen og den heter Beerenberg. 7. Vesuv. 8. Vesuv. 9. Olympus Mons, 27 000 ­ eter høyt. 10. På Mars. m

1. Hva er en vulkan?


STUDVEST

17

21. april 2010

EKSPONERT

ANDREAS ROKSVÅG Fotojournalist

Hver uke presenterer Studvests fotojournalister egne utvalgte bilder som har evnen til å fortelle en historie eller som enkelt og greit bare fascinerer.

Royal, 47 år.

Dette året har jeg jobbet med et fotoprosjekt om fremmede mennesker på gaten, for å bryte ned barrieren mellom fremmede mennesker i ­byrommet. Jeg ble stoppet av Roy, på Torggata i Oslo, som spurte hva jeg tok bilder av. Når han hørte om prosjektet insisterte han på at jeg skulle ta bilde av han. Midt i fotograferingen ropte han ut: «Hei! Hvem var det som mistet den tusenlappen?» Alle menneskene i 50 meters radius stoppet og så fort rundt seg etter en tusenlapp. Deretter braste Roy ut i latter.


18

21. april 2010

KRONIKK

STUDVEST

Leserinnlegg: Maks 500 ord. Kronikk: Maks 1000 ord. Innleveringsfrist er fredag kl. 15.00. Skriv til debatt@studvest.no, og legg ved et portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innleggene på internett.

Et nytt kunstskolebygg ligger såpass langt frem i tid at det må planlegges langsiktig ut ifra ressursene som faktisk eksisterer.

Fremtidskunst ellen ringstad Nestleder, Studentrådet ved KHIB

Vårens et

store

begivenhet

fra

Kunsthøgskolen-i-Bergen-

perspektiv fant sted på fredag. Da kunne vi stolt markere åpningen av Masterutstillingen i kunst 2010 i Bergen Kunsthall. Mønstringen viste et bredt utvalg arbeider av 21 masterstudenter. Kunsthallen er med Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

årene blitt en viktig arena hvor studentene får vist frem arbeidene sine til et stort og variert publikum.

FORSKJELLSBEHANDLING Å stille ut på et sted som Bergen Kunsthall er en gyllen mulighet til å nå et annet publikum enn familie og venner. Kritikken blir i så fall mer konstruktiv enn mammas bifallende, tårevåte ros, og derfor mer verdifull fra et læringsperspektiv. Dessuten

Egnede lokaler. – Mens masterutstillingen får massiv støtte og oppmerksomhet fra KHiB og andre aktører, er lillebror nedprioritert, skriver kronikkforfatteren. Her fra årets masterutstilling i Bergen Kunsthall.

legger det et grunnlag for videre karriere. Eller for å si det rett ut: Det ser

handler det alltid om ressurser.

Henning Warloe uttalte i fjor at det-

uavhengig av personlige kontakter.

Olsson har uttalt om avgangsutstil-

bra ut på CV-en.

For noen år siden ble det gjort

te ikke er det Bergen har mest be-

Prosessen med å finne egnede loka-

lingene at «alle med en middels in-

Mens masterutstillingen får

et kostnadsanslag på oppussing

hov for. Men dersom kunstscenen i

ler har vært frustrerende. Den stje-

teresse for samtidskunst gjør klokt

massiv støtte og oppmerksomhet fra

av det fine gamle industribygget i

Bergen skal ha noe livsgrunnlag, må

ler tid, energi og oppmerksomhet fra

i å dvele lenge ved disse årlige begi-

KHiB og andre aktører, er lillebror

Møllendalsveien. Tanken var at det-

det rustes opp. Vi står overfor en så-

studiene. Ettersom avgangsutstillin-

venhetene, som kanskje er det mest

nedprioritert. Ildsjeler blant studen-

te kunne benyttes inntil man star-

kalt «Catch 22».

gen er et ledd i eksamensevaluerin-

nøyaktige barometeret vi har på hva

tene på KHiB, avd. kunstakademiet

tet oppføringen av Snøhettas nye

I påvente av et nytt skolebygg

gen, mener jeg at det er skolens plikt

som skjer og hva som kommer til å

har heldigvis fått til et samarbeid

kunsthøgskolebygg. Kostnadene

har vi en uheldig situasjon der KHiB

å tilrettelegge for egnede arealer i

skje. Du kan på en måte bestandig se

med kulturfabrikken Bergen Kjøtt,

viste seg å være for høye i forhold

skyver ansvaret fra seg slik at stu-

årene som kommer.

fremtiden her.»

ellers ville bachelorutstillingen deres

til bygningens plan-

vært forvist til et bortgjemt prosjek-

lagte levetid. Hadde

trom, slik tilfellet er for studentene

man visst den gang

på KHiB, avd. spesialisert kunst. Til

det man vet i dag,

sammenlikning har Kunsthøyskolen

nemlig at nybyg-

i Oslo både bachelor- og masterut-

get skulle legges

stilling i kunst i godt egnede og pro-

på is i uoverskuelig

fesjonelle lokaler. Inntil 2009 stilte

fremtid, ville kan-

avgangskullene i Oslo ut i samlet

skje regnestykket

tropp på Stenersenmuseet. I år flyt-

Bachelor­­student­ ene fortjener en verdig avslutning etter tre års studier uavhengig av per­ sonlige kontakter.

dentene selv må kom-

Jeg er blitt fortalt at masterutstil-

pensere for et util-

FREMTIDSBAROMETER

lingen ga Bergen Kunsthall besøksre-

fredsstillende tilbud. I

Det er økende aktivitet på Bergens

kord på åpningsdagen. Det er tydelig-

år har det løst seg fordi

kunstscene. Flere kunstnere velger

vis enorm interesse for denne typen

avgangsstudentene til-

å bli i Bergen fremfor å migrere til

utstillinger. Jeg mener at det vil være

feldigvis innehar de

Oslo. Jeg oppfordrer sterkt til å stikke

en ressurs å gjøre bachelorutstillin-

rette kontaktene. I ver-

innom utstillingene rundt omkring

gen mer tilgjengelig for publikum.

ste fall kan utstillings-

og støtte kunstmiljøet. Det kan være

De gamle fabrikklokalene til Bergen

og dermed utdannings-

et eksotisk, kanskje til og med inspi-

Kjøtt har stort potensiale. Med litt

sett annerledes ut. Kilder forteller

tilbudet variere sterkt fra kull til kull.

rerende, innslag i en ellers travel ek-

innsats kanskje nettopp dette blir

tes bachelorutstillingen til kunst-

at kommunen advarte mot å pusse

Bachelorstudentene fortjener en ver-

samensinnspurt.

stedet der man drar for å måle tem-

hallen på Tullinløkka, underlagt

opp blant annet slik at man unngikk

dig avslutning etter tre års studier

peraturen på norsk samtidskunst?

Nasjonalmuseet. Det er gode grun-

protester når det skulle rives. Nå står

ner til å skille master- og bachelor-

det og forfaller, i stedet for å brukes

utstillingene, så lenge det tilbys et

til noe fornuftig. Det er rett og slett

tilfredsstillende alternativ for sist-

bortkastet.

Kunstkritiker og kurator Tommy

Hver uke skriver studentledere i Studvest

nevnte.

TILRETTELEGGING MELLOM TO STOLER

Per dags dato finnes det ikke vis-

Skoleledelsen på KHiB har lenge

ningsrom i Bergen som er stort nok

innsett behovet for nye visningsrom.

til å huse både master- og bachelor-

Men i påvente av det nye skolebyg-

utstillingene, derfor er det naturlig

get, hvor det var prosjektert egnede

at masterstudentene blir prioritert.

gallerilokaler, har man gjort halv-

Problemet er ikke å finne arealer, men

hjertede forsøk på å finne midler-

vilje og midler til å satse på nye vis-

tidige løsninger. Til syvende og sist

ningsarenaer. Stortingsrepresentant

Synnøve Mjeldheim Skaar Leder, Studentparlamentet ved UiB

Øystein Fimland Leder, Studentparlamentet ved HiB

Gudbrand Johannes Qvale Leder, NHHS

Ellen Ringstad Nestleder, Studentrådet ved KHiB


STUDVEST

19

21. april 2010

DEBATT

Leserinnlegg: Maks 500 ord. Kronikk: Maks 1000 ord. Innleveringsfrist er fredag kl. 15.00. Skriv til debatt@studvest.no, og legg ved et portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innleggene på internett.

Utan gruppe Svar til Nina Karin Monsen B stoppar UiB MAGNUS HALSNES Studentersamfunnet

KRISTIAN K. STARHEIM

da vår. Trass i at ho trakk seg var temaet for

linje med dei andre. Desse to tinga var in-

debatten det same og sitatet vart ståande

formert om i sjølve invitasjonen allereie i

fordi det framleis var relevant for temaet.

desember. Rekkjefølgja på innleiinga hadde vi ikkje fastsett. Monsen ba faktisk om å

PhD-stipendiat, Institutt for kirurgiske fag og Molekylærbiologisk institutt

Møteteksten som Monsen har rea-

snakke først, noko vi syns var greitt.

KAIA TETLIE

gert på godkjente ho sjølv allereie 17. ja-

Leder, Studentersamfunnet

nuar med små endringar. Det var derimot

Dei andre innleiarane, med unntak av

Valet av representantar til universitets-

ikkje før vi sendte ho påminning om møtet

biologen, informerte vi Monsen om i janu-

styret er om hjørnet. Eg stiller til val som kan-

i midten av mars

didat for gruppe B: midlertidige vitskaplig til-

at ho brått kom

sette.

I førre utgåve av Studvest gjekk

med

Nina Karin Monsen ut og kritiserte

av korleis ho

Eg vil jobbe for at UiB skal vere ein god ar-

Studentersamfunnet for korleis vi handter-

var presentert

beidsgivar for midlertidig tilsette. Mange i den-

te ein debatt vi hadde invitert ho til. Denne

i den. Alle inn-

ne gruppe B opplever usikre tilsetjingstilhøve

fann stad 25.mars. Temaet for debatten var

leiarane, inklu-

og ein uoversiktlig livssituasjon. Kombinert

«Det farløse barnet» og borna sin identitet

dert Monsen, var invitert som fagpersonar

naturleg å ha empirikarar i panelet. Desse

med til dømes familieetablering vert dette van-

og deira rettar i forhold til vaksne.

kritikk

ar. Biologen fekk vi fatt i

Møteteksten som Monsen har reagert på godkjente ho sjølv allereie 17. januar med små endringar.

veka før debatten og informerte Monsen om det då. Spørsmåla som vi hadde sett for debatten var i tillegg empiriske, og vi tykte difor det var

innanfor sine respektive felt. Vi ynskte ein

spørsmåla skulle innleiarane ta utgangs-

skelig for mange. I mange fagmiljø gjer mid-

debatt som gjekk på sak framfor person,

punkt i for innlegga sine.

lertidige tilsette ein uunnverlig del av forsking,

Det at Monsen trakk seg 17. mars kom

og som var meir sakleg og akademisk enn

undervisning og rettleiing. Samstundes er ein

utan forvarsel og utan ei særleg god grunn-

den som har rast i media tidlegare. Vi såg

Møtet hadde heller ikkje hovudfokus

pressa for å yte faglig. Det er viktig at ein får

gjeving. Vi valde difor å bruke nokre dagar

det difor ikkje som relevant å presentere

på Monsen, men på born. Det ser ein ved

den utteljinga ein skal for dette arbeidet, både i

på å få til ei løysing der ho kunne kome like-

dei i forhold til livssyn og politisk ståstad,

å lese møte- og plakatteksten. Møteteksten

form av anerkjenning, deltaking i fagmiljø, tid

vel. Då vi merka at dette var fånyttes annon-

noko vi korkje visste eller hadde spurt om.

Monsen godkjente 17. januar kan ein lese

til faglig utvikling, og formell merittering.

serte vi at ho hadde trekt seg 22.mars. Nina

Med stor gjennomstrøyming er manglande organisering og representasjon eit problem for midlertidig tilsette.

i Studentersamfunnet sine papirprogram.

Karin Monsen er ein av dei mest kjende og

Monsen skriv at dette «ble» ein panel-

Teksten på nett er revidert delvis etter

markante kritikarane av ekteskapslova og

debatt der ho ikkje skulle ha hovudinnlegg

Monsen sine krav. Skuldingane om per-

har tatt sterkt til orde for at born skal kjen-

og i tillegg få ordet sist. Dette er ikkje sant.

sonsjikane mot Monsen er grunnlause. For

ne sine biologiske foreldre. Vi valde difor å

Det hadde alltid vore ein paneldebatt og in-

Studentersamfunnet er debattar basert på

bruke eit sitat av ho (henta frå heimesida

genting anna. Monsen skulle heller ikkje

personsjikane både fordummande, keisamt

hennar) i papirprogrammet og på heimesi-

vere hovudinnleiar, men ein deltakar på

og uinteressant.

Midlertidig tilsette har ulike utfordringar på ulike delar av UiB. Ein representant i Universitetsstyret må få fram alle desse, ikkje berre dei ein har mest kjennskap til sjølv. Med stor gjennomstrøyming er manglande organisering og representasjon eit problem for midlertidig tilsette. Eg inviterar gruppe B sine fa-

Noe på hjertet?

kultetsrepresentantar ved dei ulike fakulteta til samarbeid, slik at gruppe B gjer felles sak i universitetsstyret. Eg har tverrfaglig bakgrunn som tilsett på Medisinsk-Odontologisk, utdanning og arbeidsplass på Matematisk-naturvitskaplig,

Har du sterke meninger, er det rom for leserbrev og kronikker.

og studiebakgrunn frå Historisk-Filosofisk fakultet. Dette trur eg er ein fordel som universitetsstyrerepresentant.

Innleveringsfrist er fredager kl. 15.00. Skriv til debatt@studvest.no

Dei siste ti åra har ein hatt ei stor omlegging av universitetssektoren, med innføring av bachelor, master og PhD-grader. Samstundes har antalet PhD-kandidatar auka drastisk. Dette har vore for å forsyne samfunnet med høgt utdanna kandidatar. Likevel er det mange studentar som trur ein PhD berre vil kvalifisere for akademisk arbeid. UiB må vise både for studentar og omverda at ein PhD-grad er ein svært anvendeleg og verdifull kompetanse, både for arbeidssøkarar og arbeidsgivarar.

Bruk røysteretten din ved universitetssty-

Illustrasjon: HANNE DALE

revalet, og gjer noko med din eigen situasjon!


20

21. april 2010 Masterutstillingen i kunst 2010 16.–29. april

Mosquito

Velkommen til infomøte om Bjørknes Høyskoles & PRIOs anerkjente masterstudier.

d

The Mosquito and the Ruler

an

MASTERSTUDIER

Åpning fredag 16. april kl. 20.00

Torsdag 25. mars kl. 18-20 på Bjørknes Høyskole. Lett servering. Påmelding til info@bjorkneshoyskole.no

Bergen Kunsthall Rasmus Meyers allé 5

The

KULTUR INFOMØTE

STUDVEST

I FRED OG KONFLIKT ELLER INTERNASJONALE STUDIER Ta kurs utviklet av PRIO i Oslo, fullfør graden i Sør-Afrika eller Australia. Vi tilbyr også årsstudium i Freds- og konfliktstudier med 6 ukers studieopphold i Tanzania.

Ruler

www.prio.no/education Tlf 23 23 38 20 hege@prio.no BJØRKNES HØYSKOLE – GODE MULIGHETER BÅDE I NORGE OG UTLANDET!

the

i samarbeid med

P R E S E N T E R E R

StåOpp NATTJAZZ

Mens HF revydebuterer onsdag, har jussrevyen syv års erfaring før premieren fredag. Det finnes mange forskjeller mellom de to revygruppene, men begge lover mye latter.

med

Tekst: TORE FRIESTAD Foto: SKJALG BØHMER VOLD

REVYPROGRAM

• HF-revyen debuterer med «Et humoristisk fakultet» onsdag 14. april i Storelogen på Det Akademiske Kvarter. • Forestillingen følger en Indiana Jones-inspirert arkeologistudent på eventyr. • Jusrevyens «En klasse for seg» har premiere fredag 16. april i Fjøset på Jusbygget. • Tar for seg blant annet klasseforskjeller både i det norske samfunn og for nordmenn ellers i verden, eksempelvis Bolivia og Kongo. • Fullt program på hfsu.blogspot.com og juristforeningen. com.

TOMAS BJØRNSTAD – TROMPET HÅVAR SKAUGEN – SAKSOFON ERIK EVJA EIKILL – GITAR OLE FREDRIK NORBYE – PIANO ALEKSANDER LYNG GIFSTAD – BASS AUDUN LUNNAN HJORT – TROMMER

KVARTERET - STORELOGEN LØRDAG 24.04.10 TID: 20.00 BILLETTPRIS: 50,- KR.

www.nattjazz.no

AbOVO

IMPETUS


STUDVEST

21

21. april 2010

KULTUR

GORILLAZ(UK) JACK JOHNSON(US) MUSE(UK) NEPHEW(DK) THE PRODIGY(UK) PATTI SMITH AND BAND(US) THEM CROOKED VULTURES(US/UK) ALICE IN CHAINS(US) BAD LIEUTENANT(UK) CV JØRGENSEN(DK) DIZZY MIZZ LIZZY(DK) KASABIAN(UK) KASHMIR(DK) KILLSWITCH ENGAGE(US) KINGS OF CONVENIENCE(N) LCD SOUNDSYSTEM(US) MOTÖRHEAD(UK) THE NATIONAL (US) NOFX(US) VAN DYKE PARKS(US) PAVEMENT(US) ROBYN(S) SICK OF IT ALL (US) TINARIWEN(MALI) VAMPIRE WEEKEND(US) AFENGINN (DK) MATIAS AGUAYO (CHL) ANALOG AFRICA SOUNDSYSTEM (DE) ARRIBA LA CUMBIA (UK) THE ASTEROIDS GALAXY TOUR (DK) BARON CRIMINEL (DK) BEACH HOUSE (US) THE BEAR QUARTET (S) BEAT TORRENT (FR) BLACKIE AND THE RODEO KINGS (CAN) BOBAN I MARKO MARKOVIC ORKESTAR (SER) BONAPARTE (DE) BROTHER ALI (US) CANTECA DE MACAO (E) CASIOKIDS (N) CÉU (BRA) CHOC QUIB TOWN (COL) CIRCLE (FIN) CONVERGE (US) DAARA J FAMILY (SEN) DALA DALA (DE) DEN SORTE SKOLE (DK) DIRTY PROJECTORS (US) DRAKE (CAN) DULSORI (KOR) EFTERKLANG (DK) ELECTROJUICE (DK)

THE FLOOR IS MADE OF LAVA (DK) FLORENCE +THE MACHINE (UK) FM BELFAST (ISL) GALLOWS (UK) HEALTH (US) IKONIKA vs COOLY G (UK) JAPANDROIDS (CAN) THE KANDIDATE (DK) KASPER SPEZ (DK) THE KISSAWAY TRAIL (DK) BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA (MALI) LINDSTRØM & CHRISTABELLE (N) LOCAL NATIVES (US) JULIAN MARLEY (JAM) AURELIO MARTINEZ (HND) MEXICAN INSTITUTE OF SOUND (MEX) MIIKE SNOW (S) MODERAT (DE) NARASIRATO PAN PIPERS (SOL) NILE (US) JOHN OLAV NILSEN & GJENGEN (N) NISENNENMONDAI (JPN) ORCHESTRE POLY-RYTHMO DE COTONOU (BEN) PARAMORE (US) PENDULUM (AUS)

WWW.ROSKILDE-FESTIVAL.DK

GILLES PETERSON & ROBERTO FONSECA present HAVANA CULTURA (CUB/UK) PORCUPINE TREE (UK) PRINS THOMAS (N) ROOTZ UNDERGROUND (JAM) ROSKA (UK) THE RUMOUR SAID FIRE (DK) SCHLACHTHOFBRONX (DE) SERENA-MANEESH (N) SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR (DE) NAOMI SHELTON & THE GOSPEL QUEENS (US) SÓLSTAFIR (ISL) SPEED CARAVAN (ALG/FR) STAFF BENDA BILILI (CD) TIM SWEENEY (US) SYSTEMA SOLAR (COL) T.O.K. (JAM) TECH N9NE (US) TEDDYBEARS (S) THE TEMPER TRAP (AUS) TITUS ANDRONICUS (US) DJ UMB (UK) VALIENT THORR (US) WHEN SAINTS GO MACHINE (DK) WILD BEASTS (UK) WOODEN SHJIPS (US)

PAVILION JUNIOR 27. - 30. JUNI CHIMES & BELLS (DK) EIM ICK (DK) FALLULAH (DK) FONTÄN (S) GHOST SOCIETY (DK) ICEAGE (DK) JOENSUU 1685 (FIN) KANDY KOLORED TANGERINE (DK) KHAL ALLAN (DK) KILL SCREEN MUSIC (DK) KRÅKESØLV (N) FREJA LOEB (DK) MY EVIL TWIN (DK) NEW KEEPERS OF THE WATER TOWERS (S) NIGHT FEVER (DK) RISING (DK) RUBIK (FIN) SLEEP PARTY PEOPLE (DK) SUSANNE SUNDFØR (N) THEE ATTACKS (DK)

- OG MANGE FLERE...


22

STUDVEST

21. april 2010

KULTUR ASF avlyser stjernekonsert Først råka vulkan­ skyer Motorpsychokonserten. No må arrangøren kansellere USA-artisten GrantLee Phillips. Tekst: JANNE G. SøRGULEN

Vi trengde ikkje avlyse, men det gjekk litt hardt utover bandet. Det siste eg høyrde frå dei var at dei låg strak ut på sofaen med nokre kjenningar i Oslo, flirer leiaren.

UTSETT TILTALE Studentersamfunnet i Bergen fekk òg

ene frå Island førte i førre veke til at

merke krøllen i flytrafikken og måtte

mange artistar som skulle ha konser-

avlyse debatten «Juryen på tiltaleben-

tar i Bergen vart «askefaste» i utlan-

ken» førre torsdag.

det. Fleire arrangørar vart påverka,

men hardast gjekk det nok utover

føre debatten, ettersom vi først berre

Aktive Studenters Forening (ASF).

mangla ein i panelet. Men då endå

– Konserten med Grant-Lee

ein måtte avlyse, stod vi berre att med

Philips var den største vi skulle ha

ein i panelet, Erling Johannes Husabø

dette semesteret, så det er klart det

som er professor ved universitetet

øydelegg litt, seier ASF-leiar Gøran

her i byen, seier PR-ansvarleg Maria

Thengs.

Dyrhol Sandvik.

– Planen var eigentleg å gjennom-

– Det er veldig trist at vi måtte av-

tidlegare trioen Grant Lee Buffalo, må

lyse, men vi håpar at vi kan få gjen-

førebels avlyse heile Europa-turnéen

nomført debatten ved eit seinare høve,

sin grunna skylaget. Men medan ar-

seier ho.

rangøren klarte å flytte Motorpsycho-

konserten til 14. mai, er det vanskele-

Samfunnet-møtet «Kvinnelige over-

gare med den internasjonale artisten.

griparar» vert avlyst grunna usikre

flyforhold.

– Logistikkmessig er det ikkje

I førre utgåve av Studvest i artikkelen «Refser UKENs PR-håndtering» sneik det med seg ein feil. I artikkelen vert K7 Bulletin-redaktør Marianne Bårdsgjerde sitert på at ho skuldar Vaktkorpset for kørot og dårleg samarbeid. Bårdsgjerde meinte derimot å rette kritikken mot UKEN-vertskap under UKEN som hadde ansvaret.

Vil hjelpe artistar fram

– I løpet av torsdag til laurdag rei-

ste dei med andre ord i over 30 timar.

Dei etterkvart vidkjende vulkansky-

Artisten med bakgrunn frå den

STUDVEST RET TAR

Tysdag vart det annonsert at òg

like enkelt å flytte denne konserten, ettersom han kjem frå USA. Klarar

ANDSNES UT AV ASKA

vi å få sett opp konserten seinare,

Studentsatsinga til Festspillene i

vert det nok tidlegast til hausten, seier

Bergen, Studentimpulser, gjekk av

Thengs.

stabelen 16. april – nesten utan ring-

Pop Goes Our Hearts. Desse åtte studentane arrangerte måndag og tysdag audition der målet var å finne to artistar. No startar arbeidet med å skrive pop-låtar. Frå v.: Jan Tommy Stange Jensen, Veronica Karlsen, Stian Vedøy, Erik Nøste Odland, Erik Nøste Odland, Magnus Johansen, Gøran Skage og Ina Thorsteinsson.

verknader frå Island. Den Danske

30 TIMARSREISE

Strykekvartett kom seg ikkje fram.

ASF klarte derimot å unngå fleire av-

lysingar, sjølv om det fort kunne gått

leg ha ein konsert i Barcelona i helga,

gale for Liverpool-bandetThe Cubical

men kom seg ikkje avgarde og var då

som spelte på Kvarteret laurdag.

att i byen. Det er sjølvsagt dumt at vi

– Dei skulle ha fire konsertar i

ikkje fekk Den Danske Strykekvartett

Noreg, og måtte avlyse den dei skulle

som planlagd, men vi er òg veldig

ha i Stavanger. Før dei kom til Bergen

nøgd med å få Andsnes til

reiste dei med buss Trondheim og

Studentimpulser, seier informasjons-

Oslo og tog mellom Oslo og Bergen,

og marknadskoordinator Hjørdis

seier Thengs.

Losnedahl.

Studentar ved Noroff Instituttet håpar dei kan fungere som eit springbrett for kom­ ande artistar med ­ambisjonar.

– Leif Ove Andsnes skulle eigent-

Tekst: SONDRE ÅKERVIK Foto: JARLE Hovda MOE

Mellom anna har låtskrivarane invol-

– Vi håpar å gi artistane eit

vert andre studentar ved instituttet

katapult-kast ut i musikkmiljøet. Vi

– alt i frå lydprodusentar, til designarar

skal berre vere i bakgrunnen, det er artistane som står i fokus, fortel Skage.

– Blir pro-

Vi har fokus på at vi ikkje skal ha tunge gamle gubbar her

og filmskaparar – i prosjektet.Trass i at det i utgangspunktet berre er ei eksamen-

Geir Johannesen, dagleg leiar ved Noroff

soppgåve for låtskri-

Instituttet

varane.

Over 40 håpefulle artistar troppa denne veka opp til audition på Noroff

sess vil plateselskapa også legge mer-

skapt ei heilheit i prosjektet, meiner

Instituttet. Litt spente og nervøse, men

ke til oss låtskrivarar, legg medstudent

Johannessen, som fortel at dei til neste

med tru på eigne ferdigheiter.

Stian Vedøy til.

år vurderer å gjere dette til eit obliga-

Dette

har

torisk fellesprosjekt.

Bitten-Helén Berntsen var ein av

SJøLVPROMOTERING

var godt nøgd med eigen innsats.

Dagleg leiar ved Noroff Instituttet,

gare studentar ved Noroff har opplevd

– Eg er ingen låtskrivar, men

Geir Johannessen, hevdar dette er den

ein viss suksess i ettertid.

har alltid likt å syngje. Det er likevel

store utfordringa, og problemet man-

først no eg har begynt å satse skik-

ge slit med etter ferdig utdanning.

ten Bjørn Hellfuck ei fortid som stu-

keleg, seier ho og håper at låtskri-

dent her.

varane kan hjelpe ho til suksess.

eg». Eg kjenner mange som er kjem-

pedyktige, men som berre sit på rom-

tunge gamle gubbar her, men heller ha

GIR UT ALBUM

met sitt fordi ingen har høyrt om dei.

unge musikarar som er revolusjone-

– Vi ser etter ein artist med særpreg,

Johannessen skryt av engasje-

rande. Musikarar er veldig ”klikkette”,

stemmekontroll og evne til å levere

mentet og tiltakslysta hos studentane.

men her samarbeider folk på tvers av

ein opptreden, seier Gøran Skage,

sjangrar. Det er fruktbart, seier Geir

student og ein av låtskrivarane ved

tane har fått styre alt sjølv, og då er det

instituttet.

ekstra gøy at det har blitt så vellukka.

artistane som måndag prøvde seg. Ho

Foto: presse

KAN BLI OBLIGATORISK

album med 16 låtar.

sjektet ein suk-

største trekkplasteret. Grant–Lee Phillips vert kanskje ombooka til hausten.

blir plukka ut, skal etter planen bli eit

– Det handlar om å fortelje «her er

– Dette er første året der studen-

Som ein del av eksamensopp-

Vi lufta berre ideen om ein audition,

gåva, skal Noroff-studentane hjelpe

men dei har gått langt forbi det vi ven-

potensielle musikkhåp opp og fram.

ta, seier Johannessen.

Resultatet av prosjektet, der to artistar

Johannessen fortel at fleire tidle-

Til dømes har publikumsfavorit-

–Vi har fokus på at vi ikkje skal ha

Johannessen.


STUDVEST

23

21. april 2010

LODDAR UT FESTIVALPASS PÅ GF

NORWEGIAN R AIN OMTAL A I VOGUE

utlodding der to heldige vinnarar får to festivalpass til anten Øya eller Hove. Alle som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen kan stille på GF. Kvarteret sin GF er avhengig av at 100 personar med stemmerett møter opp for å kunne vedta noko.

Det bergensbaserte Norwegian Rain som lagar vasstette frakkar for menn vart i førre månad presentert som ein av åtte talentfulle nykommarar av italienske Vogue, melder K7 Bulletin. Merket er eit resultat av eit samarbeid mellom siviløkonom Alexander Helle, skreddar T-Michael og det grafiske designstudioet Grandpeople. – Ei slik utmerking vert veldig respektert på eit internasjonalt nivå, backup frå italienske Vogue er berre kjempebra for Norwegian Rain, påpeikar Petra Middelthon, moteredaktør for norske ELLE.

• Når Det Akademiske Kvarter held Generalforsamling (GF) 10. mai, freister dei å bruke lokkemiddel for å trekkje til seg flest mogleg folk. Alle som møter opp på GF i år, vert nemleg med i ei

Leser lite på fritiden

MER DATA OG TV. Mye pensum og andre medium er noen av årsakene til at studenter leser mindre bøker på fritidten enn resten av befolkningen.

Studenter henger ­etter befolkningen som helhet når det kommer til fritids­ lesing. Pensum og medieteknologisk ­utvikling får skylden.

blir litt lei av å lese. Man bruker hel­

medium som bøker kan av mange

SPENT På UTVIKLINGEN

ler fritiden på andre ting, sier jus­

kanskje oppleves som litt utdatert,

Samtidig fremhever Østbye livsstils­

NØKKELTALL

studenten Janne Kristiansen, som

hevder Kristiansen.

aspektet, og at dette kan spille inn

Boklesing en gjennomsnittsdag: • 27 prosent av befolkningen leser en gjennomsnittsdag. • 21 prosent av norske elever og studenter sier det samme.

Tekst: OLE MAGNUS MOSTAD Illustrasjonsfoto: Chris Ronald hermansen

sen. Dermed blir ikke studentene

men støtter teorien om at nye me­

gelvare hos studentene.

kreditert tiden de bruker på faglit­

dier tar over plassen til bøkene.

teratur.

videre.

selv anslår at hun leser én bok an­ nenhver måned.

Skolebøker

er nem­lig trukk­et

Det skal bli ­interessant å se utviklingen videre Helge Østbye, medieprofessor

ut fra undersøkel­

Ifølge undersøkelsen «Norsk Medie­

Medieprofessor

på statistikken.

Helge Østbye er

– Du setter deg ikke ned i fem

noe usikker på

minutter for å lese skjønnlitteratur,

oppfattelsen av

sier Østbye, og understreker at bok­

bøker som et ut­

lesing er noe som krever tid og ro,

datert medium,

og at dette til tider kan være man­

– Jeg tror at mange fremdeles

Samtidig er han spent på veien

ser på bøker som en god informa­

viklingen videre, og hvordan statis­

– Det skal bli interessant å se ut­

NY TEKNOLOGI

sjonskilde, og således ikke anser

tralbyrå, viser at 27 prosent av den

En annen årsak som blir fremhevet,

bøker som et utdatert medium. Men

tikken eventuelt forandrer seg fra

norske befolkningen leser på friti­

er den medieteknologiske utviklin­

at for eksempel internett og TV

studenttilværelsen og over i ar­

den en gjennomsnittsdag. Andelen

gen. «Internettgenerasjonen», som

gradvis tar over tiden som tidligere

beidslivet. Jeg håper og tror studen­

nordmenn som leser på fritiden en

nå inntar universitetene og høysko­

ble brukt på bøker, kan jeg være

tene er fornuftige nok til å ikke leg­

gjennomsnittsdag har aldri vært så

lene, ser ut til å foretrekke digitale

enig i. Statistikken viser jo nettopp

ge bøkene fra seg, sier Østbye.

høy. Det er også en økning på fem

medier fremfor de tradisjonelle, pa­

at studenter, og aldersgruppen disse

prosentpoeng blant studentene,

pirbaserte mediene.

tilhører, er blant de hyppigste bru­

men som yrkesgruppe er de likevel

kerne av nettopp slike medier, sier

blant de minst leselystne.

som PC og internett, TV og så videre

opptar mer av tiden. Et tradisjonelt

barometer», levert av Statistisk sen­

– Hovedårsaken er nok at man

– Jeg vil nok tro at andre medier

han.

• For de med fullført univer­ sitets- og høyskoleutdannelse er andelen 30 og 43 prosent for henholdsvis lavere og høyere grad.

Kilde: Norsk mediebarometer 2009, SSB


24

21. april 2010

STUDVEST

KULTUR Fem på master­ utstillingen 1. Blir du i Bergen etter endt utdanning? 2. Hvorfor/hvorfor ikke?

KRISTIN VELLE (33) 1. Nei, jeg drar tilbake til Stavanger når jeg er ferdig her. 2. Bergen er en flott by å fortsette som kunstner i, det er jo her jeg har nettverket mitt. Det er rett og slett familie som leder meg tilbake til Stavanger.

SEMUND SVELLA (30) 1. Jeg blir i Bergen til å begynne med, men blir nok å flytte på meg etter hvert. 2. Bergen er en fabelaktig kunstby, men for meg spiller det egentlig ingen rolle hvor jeg bor. Jeg tror man får formidlet kunsten sin uansett.

TORGRIM WAHL SUND (33) 1. Ja! 2. Jeg synes Bergen fungerer godt som en base. Det er en fin by å reise fra og komme til. Så er den passe stor med et godt kunstmiljø.

Kunstnere blir Masterstudentene ved Kunsthøgskolen er bare et steinkast unna å være ferdig utdannet, og så mange som 16 av 21 kunstnere blir værende i Bergen til høsten.

er «å vandre». Men i hverdagstalen

Tekst: HILDE ELISABETH BJøRK THOMAS COOK Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

rinnelig fra Malmö, men har bodd

Det er duket for årets masterutstil-

blir værende til høsten.

ling i kunst ved Kunsthøgskolen i

Bergen (KHiB), som har fått nav-

for tiden, spesielt etter at folk har

net «The Mosquito and the Ruler»,

begynt å bli værende etter endt

og vises på Bergen Kunsthall. I

utdanning og nye atelierplasser

fjor valgte flesteparten av master-

har blitt tilgjengelig. Og så har jeg

gradstudentene å satse på Bergen,

jo nettverket mitt her som jeg har

Anngjerd Rustand er en av mange

etablert i løpet av studietiden, sier

som gjør det samme i år.

Arvastsson.

– Bergen har et spennende

betegner ordet noe som er ustabilt og upålitelig. Jeg bruker hele bredden av ordets betydning i skulpturen min, helt frem til den siste konteksten der den er på utstilling i et galleri, sier Rustand.

TRENDEN HAR SNUDD Mattias Arvastsson kommer oppi Bergen de siste fem årene. Han er en av flere utenlandsstudenter som – Det skjer veldig mye i Bergen

Informasjonsansvarlig ved

kunstmiljø, så jeg har lyst til å ha

KHiB, Astri Kamsvåg, ser en positiv

byen som en base for videre arbeid,

utvikling innenfor tilretteleggelse

og heller ha kortere opphold andre

for kunstneres virksomhet i Bergen,

steder, sier Rustand.

som også gjør at utdanningen blir

mer interessant for folk utenfra.

Hun er tilknyttet et kunstnerkol-

lektiv kalt «Ytter», som har skaffet

seg arbeidsplasser ved det nyopp-

utlandet for å gå på KHiB skaper et

– Kunstnere som kommer fra

startede kulturhuset Bergen Kjøtt.

variert og godt miljø i Bergen, som

– Jeg ønsker å jobbe fulltid i

igjen fører til at flere og flere blir

den grad det er mulig for å holde

her etter endt utdannelse, forteller

på den energien jeg har nå, forteller

Kamsvåg.

Rustand.

Hun mener at flere muligheter

og verkstedsplasser også er en vik-

PÅ VANDRING

tig faktor til at studentene nå velger

Kunstverket hennes består av 800

å bli i Bergen.

småsteiner som enkeltvis er knyttet

– Det er utslagsgivende at gunstige lokaler blir

fast i tynne tråder. De er spent fast i tak og gulv, og danner dermed en skulptur. Rustand HANNE GRIEG HERMANSEN (26) 1. Nei. 2. Jeg kommer fra Oslo og tok bacheloren min i kunst der. Jeg har derfor et nettverk der som jeg godt kunne tenke meg å komme tilbake til. Men jeg skjønner godt at folk blir her.

NINA BANG LARSEN (28) 1. Jeg skal først tilbringe noen måneder i San Francisco, deretter kommer jeg tilbake til Bergen. 2. Bergen har blitt flinkere til å tilrettelegge for kunstnerne, det er derfor ingen åpenlys grunn lenger til å reise til Oslo.

har brukt stein som

stammer

fra grunnfjellet i Norge, og akku-

Kunstnere som kommer fra ut­landet for å gå på KHIB skaper et ­variert og godt miljø i Bergen.

leid ut til en billig pris. Bergen kommune har til dels vært flinke til å tilrettelegge for dette, sier Kamsvåg.

Astri Kamsvåg, Informasjonsansvarlig ved KHIB

VEIEN VIDERE

rat disse er minst

«ERRATIC». Kontraster oppstår når man jobber med urgammelt materiale. For Anngjerd Rustand

Bedre tilrettela

540 millioner år gamle.

Det er blandede følelser som opp-

– Det har vært en krevende pro-

står når en snart er ferdig utdannet

sess og jeg har brukt ekstremt mye

kunstner og skal prøve å etablere

tid. Det har på mange måter vært

seg i kunstmiljøet.

en utprøving av hva som er mulig

å gjøre med det materialet jeg har

ring og en ny start etter den lange

brukt. I prosessen oppstod det en

intensive perioden som har vært.

kontrast mellom det menneskelige

Men man mister selvfølgelig trygg-

tidsperspektivet og steinens geolo-

heten man har som student, sier

giske tid, forteller Rustand.

Arvastsson.

Verket heter «Erratic», som på

Rustand er enig:

– PPU-utdannelsen kan bidra til å

dagoger.

norsk betyr «flyttblokker»: Steiner

– Jeg er både lettet og skremt.

gjøre det mulig å overleve økono-

som blir fraktet av isbreer, og der-

Jeg aner ikke hva som skjer frem-

misk som kunstner, mener Anne

kere på 15 PPU-studieplasser.

etter havner på fjellgrunner av et

over, men jeg er optimist!

– Jeg gleder meg til en forand-

Én av grunnene til at så mange KHiB-studenter blir værende, kan være skolens nyoppstartede PPU-satsing. Første kull uteksamineres i vår.

dannelse) gir undervisningskompetanse, og kan gi lærerjobb. Men formgivningsfagene nedprioriteres i videregående skole, ifølge Skaansar.

– Men museer bygger ut un-

dervisningsbiten, og kan trenge kunstnere og designere som er peI fjor hadde KHiB 30 sø-

Skaansar, PPU-koordinator ved

Oppslutningen er noenlunde lik i

annet materiale enn det de selv er

KHiB.

år.

laget av.

– Ordets opprinnelige betydning

PPU (praktis-pedagogisk ut-


STUDVEST

25

21. april 2010

KULTUR

i Bergen

Knivdrama på Kvarteret Kvarteret-vaktene er godt forberedt på farlige situasjoner, mener Kvarteret selv. Det nyåpnede kulturhuset opplevde i forrige uke sin første alvorlige voldsepisode. Tekst: MAGNUS GRøNN REITEN Foto: HILDEGUNN HOLTET

styr også i dag er tilgjengelig dersom nødvendig, men ser ikke noen grunn til å gå rundt med det.

– Hvordan trenes vaktene til å

håndtere slike situasjoner som den torsdag kveld?

– Vi driver kontinuerlig kursing

av alle våre frivillige, og forbereder oss på alle typer situasjoner. Når det er kniv i bildet, skal man involvere seg minimalt, for å unngå at situasjonen utvikler seg.

– Dette er en svært uvant situasjon

MISTENKT I AVHøR

for oss, sier Kvarterets PR-ansvarlig

Etter knivstikkingen stakk gjer-

Bendik Støren.

ningsmannen av, og politiet har

jaktet på mannen gjennom hel-

– Vi har til vanlig et rolig publi-

kum og veldig få voldsepisoder.

gen. Politiførstebetjent Carl-Petter

Knivepisoden på Kvarteret

Leganger ved vold- og sedelighets-

torsdag i forrige uke, hvor en mann

avsnittet i Hordaland politidistrikt le-

ble stukket i armen med en foldek-

der etterforskningen av saken, men

niv på et av toalettene, har satt sitt

vil ikke gå ut med noen detaljer.

preg på studentkulturhuset. Støren

forteller at de som havnet oppi dra-

offeret og en mistenkt.

maet, blir fulgt opp i etterkant.

se av mistenkte?

– Det var egentlig veldig få som

– Vi har avhørt en rekke vitner, – Så det har skjedd en pågripel-

var i nærheten og fikk episoden

med seg. Men vi har snakket grun-

gen. Jeg kan ikke si om det var en

dig igjennom det som skjedde. I til-

pågripelse eller om vedkommende

legg jobber vi med en redegjørelse

meldte seg selv.

til intern bruk, for å se nærmere på

hvordan håndteringen ble gjort.

gjerningsmann og offer er to tidli-

– Dette skjedde i løpet av hel-

Det har også kommet frem at

gere bandkollegaer i et lokalt kjent

ALLTID BEREDT

band. Etter det Studvest kjenner til,

For noen år siden skrev Studvest om

skal det være snakk om et band

at en del av vaktene på Kvarteret

hvis medlemmer har vært i trøbbel

gikk med skuddsikre vester og

med politiet også tidligere. Bandet

håndjern for å føle seg tryggere på

ble oppløst tidligere i år grunnet in-

jobb. Støren bekrefter at slikt ut-

terne stridigheter.

har det vært en viktig del av prosessen.

agt kunstmiljø – DEPARTEMENTETS ØNSKE

stillinger og nye gallerier.

TAR SIN DEL AV ÆREN

– Det har vært undersøkelser om

Kommunen er imidlertid tilfreds.

kompetansen til de som undervi-

erfellesskapet på Dokken og kunst-

ser i kunstfag i grunnskolen og

galleriet Entrée, ifølge Birkeland,

prosjektstøtte, etableringsstipend

videregående. Departementet har

som har overbevist datteren til å ta

og atelierer, sier Morten Storebø,

lenge ønsket at KHiB skulle etable-

PPU-utdannelsen. Hun er likevel

politisk rådgiver for byrådsleder

re PPU, og øremerkede midler ble

ikke udelt positiv.

Monica Mæland, og nevner kom-

bevilget i fjor, sier Skaansar.

munens støtte til enkeltprosjekter,

Annine Birkeland, prosjektle-

te jobber. Men det er frustrerende å

og arbeidet mot en kunstbiennale.

der for kulturhuset Bergen Kjøtt,

lese kommunens planer for kunst-

mener årsakene bak trenden er

nerarbeidsplasser. Det å lage kunst

gjerne en del av den, men byens

mange.

burde være arbeidet deres. Ideelt

mangfoldige kunstmiljø har en vel-

sett skulle KHiB-utdannelsen gjøre

dig stor del av æren, sier han.

– Det utvidede kunstmiljøet er

viktig. Folk er her, og lager både ut-

Viktige nyetableringer er ateli-

– PPU kan jo føre til godt betal-

at de kunne leve av kunsten.

– Bergen har gode vilkår for

– Når æren skal fordeles tar vi

utagerende krangel. To medlemmer fra et kjent bergensband skal ha kommet i konflikt på et av toalettene på Kvarteret på grunn av en jente.


26

21. april 2010

KULTUR

STUDVEST

Har du lyst på en tur til Roskildefestivalen, men synes ­transport og billettpris blir litt for mye? Vi gir to heldige muligheten til å vinne festivalpass til seg selv og en venn. Alt du trenger å gjøre er å svare på følgende spørsmål:

Vinn billett til Roskilde!

Hvilken liten og allsidig mann fra Minneapolis ble nylig klar for Roskilde-festivalen? Send ditt svar til konkurranse@studvest.no innen 5.mai.

POWER CAMPUS – LÆR POLITIKK OG KOMMUNIKASJON I VERDENS HOVEDSTAD Få et innblikk i maktens tilblivelse. Møt Washingtons ekspertise og maktelite. Spin, media, taleskriving og innsikt bak maktens dører. Tilpasset studenter i statsvitenskap, journalistikk medie- og PR-fag, ungdomspolitikere og trainees, tillitsvalgte i organisasjoner osv. Aldersmålgruppen er mellom 20-30 år.

28. Juni – 12.juli. 18.500 kr for 14 dagers opphold i Washington, DC.

Påmelding og info: www.power-campus.org


STUDVEST

27

21. april 2010

KULTUR

Forsinkelser gir ny filmfestival Byggefeil i visningsrommet og utstyrsmangel har ført til forsinket oppstart for Filmklubben. Nå tar de igjen for et tapt semester med filmfestival.

fokus vi vil holde oss til. Vi har ikke

med Youtube-showdown og film-

et ønske om å bli kjent som DVD-

quiz, sier Fyllingsnes.

klubben nå, sier Sanhueza.

Filmklubben understreker at

Woody Allen og norgespremiere på

det er ingen konflikt mellom dem

filmen om José Gonzáles, skal fes-

og Kvarteret som følge av forsin-

tivalen ifølge Sanhueza vise hele

kelsen, noe administrativ leder for

spekteret og være like bredt som et

Kvarteret, Thomas Evensen, under-

vanlig semester.

bygger.

Tekst: SOLVEIG H. LYGREN Foto: Chris ronald hermansen

lave i euforisk forening, sier han.

– Fordi salen er en flerbrukssal

– Det blir det høye og det

er det blitt gjort kompromisser. I et-

OPPBLÅSTBART LERRET

– Vi hadde håpet å være på plass til

valg vi må endre på, sier Evensen.

I tillegg til planlegging av rom og

gjenåpningen av Kvarteret 5. febru-

Han forteller at Kvarteret

festival, er det også blitt tid til å

ar. Men på grunn av misforståelser

har hatt løpende kontakt med

klekke ut flere planer. Blant annet

og dårlig kommunikasjon mel-

Filmklubben under prosessen, og

er det blitt kjøpt et oppblåsbart ler-

lom Kvarteret, arkitekten og oss

sammen blitt enige om at det er be-

ret til bruk i parker.

har det blitt forsinkelser, sier boo-

dre å gjøre tingene ordentlig frem-

kingansvarlig i Bergen Filmklubb,

for et hastearbeid.

blåsbare lerret før Kristian fortalte

Kristian Fyllingsnes.

– Jeg hadde aldri hørt om opp-

meg at det var helt normalt, sier sjef

20 FILMVISNINGER

for Filmklubben Aksel Kielland.

vært visningsteknisk for dårlig til

Som kjent blomstrer kreativite-

at Filmklubben har kunnet ha op-

ten i nedgangstider, noe den også

også på å kunne få ha visninger på

timale visninger der. Mange fak-

har gjort for Filmklubben i perio-

uteplassen bak Kvarteret.

torer har spilt inn, og endringene

den når det ikke har vært mulig å

Hittil har rommet på Kvarteret

som trengtes

Styret i Filmklubben håper

– Men det står og faller på hva

ha filmvisnin-

Kvarteret får løyve til. De jobber

Vi har ikke et ønske om å bli kjent som DVD-klubben.

ger. I mars ble

med å få utendørs skjenkebevil-

suksesskon-

ling, og disse to tingene henger

septet Youtube-

sammen, sier Sanhueza.

showdown ar-

Emilio Sanhueza, PR-ansvarlig Bergen Filmklubb

rangert, og nye

vår med festival, en sommer med

visninger, sier

arrangementer

utevisninger og til å være optimalt

Fyllingsnes.

er under plan-

fungerende på Kvarteret fra høst-

har tatt tid.

– Til nå har

vi kun hatt mulighet

til

å ha digitale

Phonofil fyr

Med alt fra Lars Von Trier til

tertid har det vist seg at det er visse

Ukens navn.

Filmklubben ser frem til en

legging.

semesteret.

INGEN KONFLIKT

PR-ansvarlig Emilio Sanhueza sy-

vi skal ta igjen for det tapte. Vi kal-

burde. Men vinden har vendt. Det

nes ikke dette er optimalt.

ler den Hanna Waring, mat.nat.-stu-

er vår tur nå, sier Kielland.

– I mai blir det filmfestival, der

– Siden Bergen Filmklubb star-

dentr, sier Martinsen «ett semester

tet i 1961 har det alltid vært viktig

på en uke». Da blir det nærmere 20

å vise film i det fysiske formatet, et

filmvisninger, i tillegg til gjensyn

– Det har tatt lenger tid enn det

Denne uken SNAKKeR VI MED:

PETTER ANTHUN

Alder: 21 år. Utdannelse: Sosiologi. Aktuell med: Leder for Phonofestivalen som har programslipp førstkom-

mende fredag.

Hvordan har det vært å jobbe som leder for Phonofestivalen hittil?

Hvordan blir tiden fram til festivalstart for deg?

Det har vært veldig gøy og spennende. Erfaringen fra tidligere som bookingsjef har vært svært fin. Det er jo litt mer ansvar, men det er overkommelig.

Det blir mer og mer hektisk jo nærmere en kommer festivalen. Når flere band og samfunns- og kulturarrangement blir bekreftet så blir det mer spennende. Det er alltid en utfordring å få nok frivillige og ting på plass i tide. Du kan sammenligne det med et puslespill, bitene må passe sammen.

Før har arrangementer vært spredt, i år blir alt samlet på Kvarteret. Hvordan blir dette? Det blir mer samlende, tror jeg. Publikum kan få med seg konserter og samfunns- og kulturarrangementer på samme dag. I tillegg tror jeg det blir mer tydelig at det er en studentfestival.

Festivalen pleier alltid å ha et tema, hva blir årets? Kløft. Jeg er veldig fornøyd med det, spesielt fordi det kan tolkes på ulike måter. Det er kløfter i samfunnet, i kulturlivet og innen musikk. Årets tema er mindre konkret enn i fjor, da tema var roboter, i år er tema universelt.

Tradisjonen tro. Bergen Filmklubb anno 2010 vil ikke ha ugunstige filmvisninger på bekostning av filmklubbens opprinnelige fokus. F. v. Emilio Sanhueza, Aksel Kielland og Kristian Fyllingsnes.

Hva er det beste med å være leder for Phonofestivalen? Det beste er når arrangementene pågår. Da kan en høste fruktene av plantene en har dyrket fram. Gjennom årene har jeg jo blitt glad i festivalen, og det er kjekt å få gode tilbakemeldinger fra folk.

Hvorfor bør folk Phonofestivalen?

komme

Fordi det er en festival som presenterer et ulikt utvalg band, mange er nye og uetablerte. Vi har svært rimelige priser, derfor tror jeg terskelen blir lavere for å se ukjente band. Tekst: lisa maria breistein sølvberg Foto: ANDREAS ROKSVÅG


28

21. april 2010

STUDVEST

ANMELDELSER

Foto: HILDEGUNN HOLTET

Humor i middelklassen

god porsjon lettbeint underholdning.

og ler, og vil ha mer og mer, men er kanskje

Her møter vi Utenriksdepartementet, som

Bolivia-Stina får gjennomgå, Harald

litt overrasket over de kjappe avslutningene.

refser nordmenns tvilsomme oppførsel uten-

«En klasse for seg»

Eia og «Hjernevask» er selvfølgelig med, og

De fleste numrene ender opp i sang, noe som

lands (les: Kongo og Bolivia). Innslaget sitter

Jusrevyen 2010.

Mohyeldeen Mohammad får også uttale seg.

gir en litt ensformig tone i forestillingen. Det

som et skudd, og jeg kjenner frysninger på

Ja, alle befinner seg vel i en klasse for seg,

funker noen ganger, andre ganger overhodet

ryggen.

og skuespillerne gjør en god jobb, det er bare

ikke. Men det er det ingen utenfor som har

over så altfor fort. Sketsjene i første del varer

bitt seg merke i.

ned inntrykket, er at det er veldig høy lyd på

gjennomsnittlig i ett minutt, og det er dermed

Skuespillerne fortjener ros fordi de er

skuespillernes mikrofoner under enkelte

pause før jeg har fått satt meg ordentlig til

hundre prosent tilstede på scenen, og det

sangnummer (og de er det jo, som nevnt,

rette med notatblokka. Det går også fort mel-

smitter også over på publikum. Spesielt

mange av). Dette har nok sammenheng med

lom innslagene, noe som i utgangspunktet er

Christian Bøgestub Borgersud, som også er

et veldig trangt lokale, der avstanden mellom

positivt for det viser at forestillingen er or-

en av revysjefene, har stålkontroll i alt han

scene og første rad er minimal. Det blir til

dentlig gjennomkjørt, men sammen med de

foretar seg. Og det er virkelig deilig å se på.

tider derfor veldig nært og lyden får dermed

korte innslagene blir det likevel for lite pus-

Fanny Bratfos’ parodi på Siv Jensen er også

ikke rom nok. Men stemningen i salen er det

terom til å få med seg alt som skjer.

upåklagelig gjennomført.

ingenting å si på, så alt i alt er det en bra pre-

stasjon fra studentene på Dragefjellet.

REVY

Sangfugler. Årets jusrevy hadde premiere fredag 16. april. Det var dermed duket for høye hæler, finskjorter og gratis sjampis. Revyen har fått navnet «En klasse for seg», en tittel som tematisk sett rommer mye og har gitt revygjengen relativt frie tøyler. De er jammen meg samfunnsengasjerte disse jusstudentene, samtidig som de serverer oss en

Mange av sketsjene kunne de virkelig ha

holdt lenger for å mate publikum, for de ler

Undertegnedes klare favoritt er siste

nummer før pause: «Det er ditt problem».

En ytre faktor som er med på å trekke

HILDE ELISABETH BJøRK

Noe surrete surrealisme substans for alvor ble introdusert i moder-

«Den Skallede Sangerinnen» kunne en med

stakkato til å klinge både meningsfulle og

nismen, har de hengt ved menneskenes livs-

fordel gitt denne mer fokus. Replikkene er

nærmest eventyrlige.

«Den skallede sangerin-

anskuelse. Slike tema er essensen i absurd

ofte kaotisk og forvirrende i seg selv, og det

nen» av Eugene Ionesco

teater, og også det som dveles ved i dette

ekstra krydderet som er gitt denne forestil-

ingenting og jakting på det logiske, får en

Regi: Synnøve Ryum

stykket av Eugene Ionesco. Her møter vi to

lingen i form av blant annet pianoklimpring

som publikum følelsen av å lese et verk av

(Studentteateret Imma-

ektepar med en slags ubevisst oppfatning

og dansing til guilty pleasures hever kaoset

Kafka. Sammen oppnår skuespillerne gjen-

om at meningen med livet er å ikke kjede

unødvendig. En får følelsen av at skuespil-

nom tomme tanker på en morsom måte å

seg til døde, altså finnes det ingen mening.

lerne har fått lov til å gjøre det de kan best,

fremvise ubehageligheten at menneskene

det være seg å snakke islandsk, danse sving

bare lever uten å tenke over det. Det er in-

har visse regigrep modernisert Immaturus’

eller bruke revy-mimikk.

gen dårlig prestisje. «Den Skallede Sange­r­

Kommunikasjonskaos. Over høyttaleran-

forestilling ytterligere. En står selvsagt fritt

Jeg blir mer imponert over skuespil-

innen» er et av de teaterstykkene du bør se

legget blir «Den Skallede Sangerinnen»

til å gjøre det en vil med et så surrealistisk

lerne når de lever seg hundre prosent inn i

før du dør (usikker på om det finnes en slik

annonsert som den tidløse forestillingen, et

manus som dette, men tidvis får en følelsen

den surrealistiske verden stykkets dialoger

oversikt), så hvis du ikke har gjort det enda

faktum en vanskelig kan argumentere imot.

av at regissør Synnøve Ryum ikke har latt

fører dem. Her briljerer alle med godt sam-

er det flaks for deg at Immaturus serverer

Helt siden tematikker som menneskelig

manuset få stå på egne bein, noe det hadde

spill. Regine Forthun som Fru Smith får de

deg muligheten.

kommunikasjonssvikt og livets manglende

fortjent. Med en så genial dialog som er i

meningsløse replikkene som lett kunne blitt

SOLVEIG H. LYGREN

TEATER drama

turus)

Til tross for proklameringen om tidløs,

Gjennom sirkeldialoger, krangler om


STUDVEST

29

21. april 2010

A: Kandidaten viser uvanlig stor evne til originalitet og/eller gjennomførelse. B: En sterk besvarelse, med et positivt helhetsinntrykk. Mangler det lille ekstra. C: Følger stort sett normene for helhetlig oppbygging. Kandidaten kjører «safe». D: Legger seg under gjennomsnittet, og problemene trer sterkerer fram. E: Kandidaten har med det minimale som trengs for en ståkarakter. F: Stryk

Ingenting gir alt CD/DVD rock

Ingenting «Ingenting live» (Universal/Sonet)

Gammelt og godt. Rogalandsbandet Ingenting opererer i noenlunde samme sjanger som bergens-hypen Bjørn Hellfuck (men uten teite masker og med bedre sangtekster): Rølperock uegnet for bestemors ører. Likevel tviler jeg på at det er mange som tror at bergensartisten vil gi ut musikk om tyve år. Ingenting har holdt koken siden 1988, og fremdeles er de det utvilsomt beste rølpebandet i Norge. Hvilken bedre måte å bevise det på enn å gi ut en kombinert liveCD og –DVD? På CD-en har Ingenting hentet sanger fra forskjellige konsertopptak, og da er selvsagt de største hitsene fra de siste tyve årene med, eksempelvis «Toget», «Ikkje kult å vær daue», «4 Mann» og «Liden». Det vil alltid finnes dem som savner favorittsanger som «Motorsag», «Aldri på TV» og «Hiv positiv» på en slik utgivelse, men alt i alt har Ingenting samlet et godt katalogutvalg på denne platen.Ved første gjennomhøring merker man fort at dette ikke er gamle rockere som har tatt en siste turné og gitt ut live-CD kun for å samle inn pensjonspenger. Bandet gir alt, lyden er bra, intensiteten høy, og de har raskt både publikum og platelyttere i sin hule hånd, nøyaktig slik det skal være på en live-plate full av Ingenting. På DVD-en fremvises et annerledes, jazzet og akustisk Ingenting, filmet på en rødvins-aften på Sandnes Brygge. Dette er garantert noe ingen på 90-tallet ville trodd var en mulig setting for en Ingenting-konsert. Selv om et akustisk Ingenting er litt smårart å forholde seg til, fungerer det til en viss grad. Jeg tror aldri dette blir hovedinntektskilden til bandet, men tar det som et tegn på at noe av fansen fra tidlig 90-tall nå har blitt trebarnsforeldre med Volvo, labrador og rødvinstenner, og derfor trenger rølpen sin i roligere omgivelser. Men frykt ikke, også de 18 år gamle barna deres får sitt. Ingenting har nemlig også filmet et show fra Folken i Stavanger hvor de er seg selv like. Fantastiske, rølpa og med et publikum i ekstase. Det er dette Ingenting vi har deilige fylleminner om, og som man kan håpe å få se live i fortsatt mange år etter at Hellfuck har lagt maska på hylla. Men i verste fall vil man alltids ha denne flotte utgivelsen. Takk for Ingenting. TORE FRIESTAD

Liten skivebom CD pop

Rufus Wainwright «All Days Are Nights: Songs For Lulu» (Decca Records)

Tristesse. Etter tre år er Rufus Wainwright tilbake med nytt studioalbum, hans åttende utgivelse totalt. Den amerikansk-canadiske singer-songwriteren legger lista på det til dels svært melankolske, med harmonier på piano og sår klagesang.

piggtrådpop.

perne ville gjort lurt i å la være. For noen vil

Wainwright har studert klassisk piano. Det

kanskje actionsekvensene, som det er flust av,

lett gallopperende pianospillet gir assosia-

gjør dessuten at enkeltlåtene aldri rekker å

være betaling nok for tiden man ofrer i kino-

sjoner til tidligere, mer barokke tider og un-

nå kjedsomhetens stadium; det er heller så

salen. For resten kan vi vel fastslå at det

derbygger den til tider pompøse og klagende

de slutter før en skulle ønske, hvilket er en

gresk-mytologiske og det hollywoodske bør

vokalen. Det hele høres ut som noe i krys-

forbilledlig egenskap innen popbransjen – å

holdes atskilt.

ningspunktet mellom Keane og Beethoven.

kjenne sin begrensning. Sekstitallsaktige

LIVE ØRA DANIELSEN

Dessverre ble denne skiven litt i såreste

«Be Your Baby» høres ut som tidlig The

laget. Wainwright ser ut til å ha gått seg vill

Beatles (den tekstlige tematikken kom-

i all tristessen. Det hører vel muligens med

binert med den nær Lennon-surmagete

til historien at moren døde av kreft for kort

og snerrende vokalen) i fusjon med The

tid tilbake, uten at det gir meg noe bedre inn-

Velvet Underground, fortolket av The White

trykk av det musikalske ved platen. Det fø-

Stripes. De buldrende trommene i «Torture

les meningsløst å snakke om lyspunkter på

Me» kontrasteres av det langt mer lettbente

denne skiva, for i praksis høres det mer ut

popverset, og viser i ett og samme spor

som tolv spor uten dette.

Harlems spenn i intensitet og tilnærming.

Det er ikke vanskelig å høre at

Det er mulig de klassisk orienterte innen

De 16 sporenes lettfordøyelige lengde

En lang togtur FILM drama

«The Last Station» Regi: Michael Hoffman

Det hele spenner fra det skitne blues-

musikkverdenen ville nikket anerkjennende

aktige, via høyenergisk indiepop til mer

til denne platen, men for min del blir det

drømmende poplåter ispedd støyelementer,

vanskelig å svelge. En vanskelig tilgjengelig

og lik det gigantomane Magnetic Fields-

plate, rett og slett. Jeg betviler ikke hans ta-

maratonet «69 Love Songs» (bare i langt

Lite engasjerende. I «The Last Station» mø-

lent, for det er absolutt tilstedeværende, men

mindre skala, selvsagt) er dette nærmest en

ter vi den berømte forfatteren Leo Tolstoj,

dette blir for selvmedlidende.

kolleksjon poplåter uten svakheter.

mannen bak blant annet «Krig og Fred» og

THOMAS COOK

«Anna Karenina». Men vi følger vår mann

Nuvel. Verdens undergang er det ikke.

Det er mulig jeg ikke forstår musikken til Wainwright fullt ut, men da er det kanskje verd å bruke mer tid på ham. Tror jeg finner

helt på tampen av livet, da slik populærlit-

Gudene raser

den frem igjen når eventuelt mora mi dør,

FILM action/fantasy

dama slår opp eller noe sånt, da funker den

«Clash of the Titans (3D)» Regi: Louis Leterrier

sikkert. Men akkurat i dag er jeg i et for godt

teratur ikke lenger fatter hans egen interesse. Han bruker sin dyrebare tid på å filosofere rundt religion, livet, og andre store og uhåndterbare temaer. Han er opptatt av fredfulle løsninger, skyr vold og privat eien-

humør for å høre på Wainwright klage.

domsrett. Og det er nettopp denne siste kom-

OLE MAGNUS MOSTAD

munistiske tankegangen som får det til å gå helt rundt for Leos kone, den spinnville og desperate grevinnen Sofya. Hun er livredd

Insisterende intensitet

for at ikke barna skal få arve alt de eier, og kjemper med nebb og klør for at hennes ek-

CD indierock

Episk surr. Flere ganger har Hollywood vist

temann ikke skal signere et nytt testament

at med en solid dose action, vakre mennes-

som gir rettighetene på alt hans arbeid til

ker, heftige spesialeffekter, samt et gigantisk

Russlands borgere. Sofyas desperate jakt på

budsjett, kan enhver historie gjøres om en til

mannens oppmerksomhet vies stor plass, og

kassasuksess. Når de nå igjen forgriper seg

viser en kvinne forfalle i jakten på sin elske-

på den greske mytologien, med all dens blod-

des kjærlighet.

hevn, heltedyrking, monstre og intriger, ser

Happy birthday, Harlem hippies!

man fort hvordan noen av mytene i seg selv

Valentin Bulgakov, Tolstojs tiltreende assis-

Texasbandet Harlem fra Austin, som nå

er disponerte for blockbuster-skjebnen. Sleng

tent. Han er en naiv og forsiktig jomfru, som

kommer med sitt album nummer to, har

et par 3D-briller på publikum, så er vi i mål,

blir overveldet av det meste, og nyser i hytt

nemlig tidvis store likhetstrekk med lands-

tenkte skaperne av «Clash of the Titans». Så

og pine, en uvane som inntrer hver gang han

menn Happy Birthday, som debuterte på

lett var det ikke.

blir nervøs. Det er ikke så rent sjeldent.

Sub Pop tidligere i år: Også «Hippies» be-

står av et stort knippe korte låter (de tikker

navn fra 1981, presenteres vi her for en fri

en tur med Bergensbanen. Det er mye vak-

alle inn et sted mellom 1:38 og 3:40) som

tolkning av myten om halvguden Persevs –

ker natur, rolig og behagelig, det er mange

befinner seg i et landskap av garasjerock

Zevs’ sønn og filmens dumdristige helt. Når

gode skuespillere, fine scener, en vellaget

og skitne poplåter. Her er imidlertid pla-

han havner midt i en kamp mellom innbyg-

film. Men man kommer ikke utenom at det

teomslaget et høydepunkt, til forskjell fra

gerne av Argos og gudene, får han tildelt job-

også til tider er rimelig kjedelig. Toget bukter

førstnevntes Paint-lignende naivitet. Men

ben å redde den greske byen fra å bli knust

seg frem mellom store høydepunkt og mørke

nok om bursdagsbarna.

av Hades’ sjøuhyre Kraken (som for øvrig

tunneler, akkurat som flere strålende, mor-

stammer fra norsk folketro, men det får da

somme og triste scener viser seg mellom

kutabel, den er bare skjult bak en kamufla-

gå). Sam Worthington, som spiller Persevs,

langdrygheten. Selv om reisen for så vidt går

sjedrakt av fuzzgitarer, skjev vokal og en

har dermed snaue to timer på å fremvise

helt smertefritt, er det ikke noe å skrive hjem

hang til å lage mye lyd med få mennesker

frykt så vel som triumf, men ender allikevel

om, med mindre du i utgangspunktet er en

og få instrumenter. Her er lydbildet nemlig

opp med å fremstå som et heller ukarisma-

togfanatiker av de sjeldne.

strippet ned til det essensielle, og trioens

tisk steinansikt. Det skal dog sies at manuset

instrumentelle utblåsninger begrenser seg

gjennomgående jobber mot ham, da det blant

mer enn gjennomsnittlig opptatt av Tolstoj

da også til den lyden som kommer fra de

annet tillegger et helt nytt nivå av overmot til

og hans siste virke på denne jord, er dette

stort sett intenst tilstedeværende gitarene,

de greske heltene. «Don’t look this bitch in

muligens filmen du bretter ut om på nach-

de høyfrekvente trommene og den litt na-

the eye», sier Persevs med et fårete glis, idet

spiel, full og med mye entusiasme. Er du der-

sale, litt hese, Lou Reed-aktige vokalen.

han trer ned i underverdenen med sitt følge

imot slik jeg vil anta at flertallet av oss er,

Dette er heller ikke milevis fra The Velvet

for å gjøre ende på Medusa – monsteret som

bobler du nok ikke over av engasjement et-

Underground – faktisk minner Harlem om

forsteiner menn med blikket sitt. Og det er så

ter denne togturen.

kultrockerne fra undergrunnen, riktignok

mye mer der det kommer fra.

ASTRID HAUGE RAMBøL

i en noe mer temposterk versjon, med en

mindre nonchalant og mer koffeinruset

som er ment å bære filmen, er i så måte også

(snarere enn påvirket andre typer presta-

tydelig. Spesialeffektene er mange (og ikke

sjonsfremmende medikamenter) Reed bak

så ille), monstrene store og det er minst én

mikrofonen. Spesielt i «Cloud Pleaser» er

kvinne hvis liv dingler i en tynn tråd. Og som

likheten påfallende, hvor det tilbakelente

for å heve filmen ytterligere er alt dette gjort

og energiske kombineres i en slags bittersøt

i 3D, men den er så dårlig utført at filmska-

Harlem «Hippies» (Matador)

Popsensibiliteten hos Harlem er udis-

Noe løst basert på filmen med samme

At det ikke er manuset eller hovedrollen

Inn i denne ekteskapskrisen vandrer

Filmopplevelsen kan sammenlignes med

Sånn er det nok her også: Er du allerede


Her finner du Studvest SiB Fantoft Treningssenter

UiB Inst. Sam. Pol.

Apollon

UiB Juridisk Fakultet

Bergen Kino

UiB Mat. Nat.

Biskopen

UiB Psykologisk fakultet

Brød og vin

UiB Rokkansenteret

Cafe Edvard

UiB SV

Cafe Knøderen

UiB SV Bibliotek

Cafe Opera

KHiB Marken

UiB U. Phil

Cafe Spesial

KHiB Strømgaten

UiB Verdensrommet, Christies gt. 20

Dromedar

HiB Haukelandsbakken

SiB Vektertorget Treningssenter HiB Lærerhøgskolen SiB Sentrum Treningssenter Landås HiB Møllendalsveien

SiB Fantoft Studentboliger SiB Alrek Studenthjem SiB Gyldenpris Studentboliger SiB Hatleberg Studentboliger Haukeland Sykehus BB-bygget Haukeland Fysiologi Haukeland Odontologen Bystasjonen Karrieresenteret NSU Studentsenteret

HiB Nygårdsgaten HiB Nordnes

NHH Hovedbygg

Fruktbar Garage

NHH Merino

Bergen Arkitektskole

Hulen

NLA Sandviken

BI

NG2

Griegakademiet

Vamoose

UiB Glassbygget

KiB (Kunstskolen i Bergen)

UiB Fysisk Institutt

Norges Kreative Fagskole

UiB HF Adm. bygg UiB HF Bibliotek UiB HF Sydnes

Vågen fetevare USF Verftet


STUDVEST

21. april 2010

31

Apropos.

BAKSNAKK

Lett distrahert Tilfeldig valt arbeidsdag i april: 07.30: Står opp, med store ambisjonar om ein effektiv dag med oppgåveskriving på biblioteket.

Vil sende islandske studenter hjem

08.30: Spring til bussen. 08.45: Framme på biblioteket, finn meg ein plass.

08.48: Kjøper ein kopp kaffi for å bli meir effektiv. Slår av ein prat med kantinedama. Så møter eg ei venninne eg må prata med.

09.15: Pakkar opp PC og bøker. Må nett sjekka mailen.

Store mengder vulkansk aske har gjort at bergensstudentene har sett seg lei islandske utvekslingsstudenter. – Send pakket hjem, sier BI-student David Bjarte Pengenes. Finanskrisen og vulkanutbruddet er dråpene som har fått bergensstudentenes ølglass til å renne over av frustrasjon. En rekke studenter har nå tatt til orde for å få de islandske utvekslingsstudentene, og studenter med islandske gener, hjem. – Jeg er så forbannet lei disse sagafolkene. Alt de rører i blir ødelagt. Økonomien er for lengst voldtatt, og ikke klarer de å ta vare på vulkanene sine. De har ikke ofret nok jomfruer, det sier seg selv. Send hjem det islandske pakket. Med buss! sier Pengenes.

TAR OVER Det er ikke bare asken som har gjort at Pengenes nå er utnevnt leder i bergensstudentenes anti-Island-kampanje. Finanskrisen har også hatt sitt å si. – Etter det gikk til helvete med økonomien til Island, har vi opplevd en massiv vekst av islandske utvekslingsstudenter som begynner å studere økonomi, for å prøve å redde skiten de har stelt i stand hjemme. Bare i matteklassen min er det vel nærmere 40 islendinger. Går jo faen ikke an å forstå hva de sier heller, vettu. – Islendinger i Bergen bør kun være her for å spille på Brann. Jeg ser ingen annen grunn, sier Pengenes, som avviser at dette kan kalles rasisme. – De er jo ikke svarte eller jøder.

09.23: Må nett sjekka Facebook òg. Går gjennom heile framsida for å sjå kva som har skjedd sidan sist eg var innpå.

FLAU En av Pengenes’ klassekamerater, Kjartan Gudrun Hrafknkelkef­ nesson, forstår godt hvorfor BI-studentene henger opp plakater med bilder av ham, hvor han drukner i en vulkan. Men han liker det naturligvis ikke. – Ja, vi ødelegger jo alt vi kommer over. Språket vårt ryker vel snart, og nå går det til helvete med Brann også. Spiller det ikke et par-32 islendinger der? Det er beklagelig å blokkere luftrommet i Europa, men det som nå skjer i Bergen, finner vi oss ikke i. Vi har derfor utfordret bergenserne til krig. Man stiller kun med sverd, midt på Torgallmenningen og sloss til døden, sier Hrafknkelkefnesson, som sier bergenserne har takket ja til utfordringen. Pengenes bekreftet. – Vi har takket ja. Men skal egentlig bare kjøre dem ned med bilene våre, for så å feire med champagne. Spruten skal stå like høyt som Eyjafjallajökulls!

09.45: Shit. Har vore på biblioteket ein time utan å i det heile tatt gjera noko skulerelatert. Opnar dokumentet med oppgåva mi i panikk.

09.51: Blir sitjande å sjå på folk som kjem og går.

09.55: Ser på oppgåva mi igjen. Må nett sjå om noko har skjedd på Facebook. Ser klokka, og panikken tar meg. Må skriva. 10.32: Fått mail. Må nett lesa den. Kjem på at eg ikkje har sjekka nyhende enno. Må nett gjera det. 11.00: Herregud. Må verkeleg skriva no. 11.20: Sjekkar Facebook igjen. Finn tilfeldig person og går gjennom alle bileta av han.

12.02: Lunsj. 12.50: Ferdig med lunsj. Skal skriva, men

Ricks presenterer: Stand Up Bergen presenterer

Hver torsdag og fredag fra 20.30

Det bedre­vitende beltedyret Omforladels.

30.04.2010

«Det er et beltedyr som sier det, så da er det greit.»

berre nett sjekka nyhende først.

13.05: Tar meg sjølv i nakkeskinnet no. Skriv eit par avsnitt.

14.00: Treng ein liten kaffipause og litt sladder. 14.34: Ånei. Alt for lang kaffipause. Opnar dokumentet med oppgåva igjen. Får auge på ein rar person. Blir sitjande og glo.

Høyre-leder Erna Solberg deltok i folkehelsens hoppetaukonkurranse «Hopp for hjertet» foran Stortinget mandag, melder Nettavisen.

AND UP LIVE ST sdag og Quiz night med hver on fredag! Dørene åpner 20.00 cc: 120,- inkl avgift Forsalg på 815 33 133 eller billettservice.no

Antony Hill

– Fort, noen må sende ut tsunami-varsel! Dørene åpner 22.00 cc: 100,-

Dørene åpner 19.30 cc: 30,-

www.ricks.no

OMFORLADELS

14.40: Lenge sidan eg sjekka Facebook no. Nokon har lagt ut eit album. Eg går gjennom alle bileta. Så skriv eg eit avsnitt. 15.22: Les gjennom det eg har skrive så langt. Avvekslar med ein liten tur på Facebook. 15.46: Sjekkar db.no og vg.no ein gong til.

STUDVEST studvest@uib.no

Nyhetsredaktør

Daglig leder

Illustratører

Marie Havnen

Mari-Louise Uldbæk Stephan mari.stephan@studvest.no Telefon: 979 70 752

Joakim Kyrre Myklebust Telefon: 994 55 904

Nora Hjelmbrekke

Skjalg Bøhmer Vold

Parkveien 1 5007 Bergen www.studvest.no

Annonser

Linn Jeanette Fylkesnes

55 54 52 06 (Ansvarlig red.) 55 54 51 48 (Nyhet) 55 54 52 21 (Kultur) 55 54 52 33 (Foto)

Kulturredaktør Janne G. Sørgulen janne@studvest.no Telefon:416 94 690

Amund Engelsen Telefon 991 56 133 annonse@studvest.no

Therese Sanni

Ida Sandvik Lien

Astrid Hauge Rambøl Mikkel Toft Gimse

16.16: Går etter sju og ein halv time på biblioteket. Vel ei side tilført til oppgåva. Nesten to timar brukt på prating. Tre timar brukt på Facebook og ulike nyhendesider. Skamfull går eg til bussen, og lovar meg sjølv at i morgon skal det bli andre bollar.

Tore Friestad

Emil Weatherhead Breistein Ida Andersen

Linn Engesvik

Sondre Åkervik

Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

Alice Tegle

Solveig Helene Lygren

Chris André Aadland

Guro Holm

Ronald Hermansen

Ole Jakob Skåtun Martin Moe

Andreas Roksvåg

Lars Fredriksson Selvik

Jarle Hovda Moe

Nils Henrik Nilsen

Aina Alvsvåg Ingrid Elisabeth Arntsen Vidar Flak Birgit Hove Vilde Kleppe Braanaas

Panikkskriving. Rekk endå ein liten tur innom Facebook.

Live Ø. Danielsen

Sigrun Aker Nordeng Ida Roland Birkvad

Hildegunn Holtet hildegunn.holtet@studvest.no Telefon: 412 31 903

Mediatrykk

Anders Jakobsen Anna Katharina Fonn Matre

16.03: Oppdagar at eg snart må gå.

Lisa Maria Breistein Sølvberg

Line Silseth

Kenneth Nodeland

Erlend Røsjø Telefon: 934 07 773

Adrian B. Søgnen

Kristoffer Antonio Skinlo

Berit Bye

Hedvig Elisabeth Andersland

Data- og nettansvarlig

Fotojournalister:

Nyhetsjournalister Gerd Margrete Tjeldflåt Kristine Næss Thorsen Morten Veland

Bernt Humberset Hagen

Fotoredaktør

Trykk

Kamilla Andersen

Grafisk utforming

Ansvarlig redaktør kenneth.nodeland@studvest.no Telefon: 959 33 217

Christer M.L. Bendixen

Kulturjournalister Magnus Grønn Reiten Thomas Cook

Hilde Elisabeth Bjørk

Ole Magnus Mostad


fredag ASF: Grant-Lee Philips 25 år med Opera

Elin Rabbevåg Band Støttekonsert – Adina Stiftelsen

Bergen Blues & Roots Club Puspas

25 år med Opera

Bloodline

lAUrdag

Heilhus: ASF: Lama

Heilhus: ASF-SUB: I See Horses

Neptun Hotell – Ludvig Bar, 1400.

Swing’n’Sweet: Mads Berven Trio

Kvarteret – Speilsalen, 0000.

Kvarteret – Teglverket, 2230.

Kvarteret – Storelogen, 2100.

Heilhus: ASF og Nattjazz: Kickoff med Impetus

Hulen, 2230.

Rockaften

Rick’s – 2. etg. Jonny Bayer & Son.dre junior.

Ordet på gaten

Inside/Hinsides, 2200.

Alle arr. på Café Opera * 2030 Happy End * 2200 Soul City All Stars: Teddy Touch, Def ILL & DJ Leca.

Kvarteret – uvisst rom, 2000.

BORG: Basstronomisk Institutt

KLUBB:

Banco Rotto, 2300.

Madam Felle, 2230.

Garage, 2230. «Fra fattigdom til fremtidshåp». Manheads, A-Laget, Lyd, Father of a Thousand Kids og Diverted Few.

Café Sanaa, 2100.

Alle arr. på Café Opera. * 1800 List * 2000 Jan Eggum

Kvarteret – Teglverket, 2100.

Hulen, 2230.

Moddi og The List

Sasquatch Knøderen, 1800.

Parodi Grand Prix, finale Grieghallen – Peer Gynt-salen, 2100.

TLM bursdagsband Café Sanaa, 2100.

Funk U Victoria, 2200. Dansegolvvenleg funk, soul, reggae og liknande frå DJ Sam Marriott.

Nephew Garage, 2230.

Ford Rekord Madam Felle, 2230.

Ugress Live Grieghallen – Edvard, 2230.

Puspas Banco Rotto, 2300.

KLUBB: Heilhus: BORG: The Set Up Kvarteret – 3. etg., 2200.

Electrofied Landmark, 2200.

1984 Inside/Hinsides, 2200.

25 år med Opera: Club Eliassen Special Café Opera, 2300.

søndag Rune Solberg

Logen Bar, 2100.

KLUBB: 25 år med Opera

Alle arr. på Café Opera * 1600 Klubb Kvilestove * 2300 Operamints: Datarock 10-årsjubileum

mÅndag Columbi Egg

Augustin Hotell – Skrivergården, 2000. The Nordic Fiddler’s Bloc og Olav Luksengaård Mjela solo.

Voksne Herrest Orkester med gjestar Logen Bar, 2100.

The Vamoose Indie Jam Vamoose, 2200. Kvar måndag.

scene

Blodig alvor

Bergen Kunstmuseum – Stenersen. Til 25. april. Norsk kunst på 80-talet.

Beate Einen

Galleri Format. Til 25. april. «Profil». Glas.

Never Equal Distance To The Moon – Part 1 Galleri 3,14. Til 25. april. Kinesiske kunstnarar. Fotografi.

Lars Korff Lofthus

Masterutstilling

Entrée. Til 27. april. «Vestnorsk paviljong.» Kvarteret – Tivoli, tor og fre 2000. Eit skodespel av Ionesco. Regi: Synnøve Ryum.

Jungelboken

Exhibition 6 – Spring 2010 Mascarade

Den Nationale Scene – Store Scene, ons (21.4)-fre 2000, lau 1800, mån-ons (28.4) 2000. Av Ludvig Holberg.

Marit Voldsæter: Drit i å danse!

Ole Bull Scene, ons (21.4)-tor 1900, fre-lau 1900 og 2130. Regi: Erik Ulfsby.

Natland SB Art Gallery. Til 30. april. Konseptuell kunst. Studentbyen Natland.

Synneva Skintveit, Solfrid Lexau og Eli W. Lund-Johansen Lille Atelier. Til 30. april. Teikning, måleri og foto.

Archipelago, a World Map

Hordaland Kunstsenter. Til 2. mai. Hamdi Attia.

Bjørn Hølbakken

Kari Koester Hauger

Henriette Emilie Finne

Universitetsbiblioteket, avd. for humaniora. Til 31. mai.

Bjørnson i Bergen

Visningsrommet USF. Til 17. mai. Ragnhild Ohma og Inga S. Søreide. Måleri og skulpturar.

Begynnelsen er enden lik

Galleri Allmenningen. Til 16. mai. Måleri.

Galleri Neptun. Til 13. mai. «Nye Bilder». Grafikk.

Jan Henning Larsen

Galleri Parken. Til 9. mai. Koldnålsraderingar.

Anne-Britt Lerøy

Kvarteret – Stjernesalen. Til 9. mai. Svart-kvitt mellomformatsfilm.

Fana Folkehøgskole – fotografi og video

Vestlandske Kunstindustrimuseum – Permanenten. F.o.m. 28.-9. mai. Masterutstilling frå avdeling for design ved KhiB.

Impulssenteret. Til 8. mai. «Vann». Fotografi.

Galleri Vox. Til 2. mai. Måleri.

Rick’s – Visekjelleren, ons (21.4) 2100. Jon Schau, Tor Inge Ulveseth, Tomas Nesse og Jørgen Christophersen Knudsen. Arr.: Stand Up Bergen.

Substans 2010. Klubbkveld

Carte Blanche: Try In House II Klubbkveld

utstilling

Kvarteret –3. etg. Til 25. april. Teikning, grafikk og måleri.

Fana Folkehøgskule– billedkunstlinja

Galleri Fisk. F.o.m. 23.–25. april. Siri Stenvoll Johannessen.

Thay you love Thatan, part 2: Resurrection

Rick’s – Visekjelleren, ons (28.4) 2100. Jon Hjørnevik, Joachim Skage, Fede Brimsø og Stian Blip Glopholm. Arr.: Stand Up Bergen.

Studio Bergen, ons (28.4) 2000.

Rick’s – Visekjelleren, fre 2030. Eirik Del Barco Soleglad, Tor Inge Ulveseth, Tomas Nesse, Jørgen Christophersen Knudsen. Arr.: Stand Up Bergen.

De Utvalgte – Drømmen Logen Teater, fre-søn 1900. Arr.: BIT Teatergarasjen.

Klubbkveld

Bergen Kunsthall – Galleri No. 5. Til 29. april. «The Mosquito and the Ruler». Kunsthøgskolen i Bergen. Den Nationale Scene – Store Scene, ons (21.4)-fre 1700, lau 1500, mån-ons (28.4) 1700. Regi: Trond Lie.

Immaturus: Den skallede sangerinnen

Fjøset, ons (21.4)-fre 1800 og 2000.

Jusrevyen: «En klasse for seg!»

Studentar frå Griegakademiet og musikarar frå Bergen filharmoniske orkester tel opp til både norske og utanlandske perler.

21. april – 28. april 2010

Filmklubb

Den store flukten

The Big Sleep

Murder, My Sweet

Lady In the Lake

Strangers on a Train

samfunnet Hjernevask skaper hodebry

Kvarteret – Teglverket, ons (28.4) 2115.

Kom mai, du skjønne milde!

Kvarteret – Teglverket, ons (28.4) 1915. Innleiar: Harald Herresthal, prof. Norges musikkhøyskole.

Ole Bull – vårt Folks første og største Festøieblikk

Kvarteret – Teglverket, tys 1915. Innleiar: Tapas Kundu, post-doctoral fellow, Department of Economics, UiO.

Micro Empowerment

Kvarteret – Tivoli, lau 1915. Innleiar: Roger Aase, tidl. frimurar.

Heilhus: En frimurers bekjennelse

Kvarteret – Storelogen, tor 1915. Innleiar: Kari Jegerstedt, kjønnsforskar og lit.vit. ved UiB. Jon Ivar Elstad, sosiolog og forskar ved NOVA. Hanno Sandvik, biolog og forskar ved NTNU. Ole-Martin Ihle, medforfattar til «Hjernevask» og boka «Født sånn eller blitt sånn».

Kvarteret – Teglverket, ons (21.4) 1915. Innleiar: Espen Rahlff, Arkitektbyrået 3RW.

Mer enn å tegne hus

Cinemateket USF, ons (28.4) 2100. Regi: Alfred Hitchcock. USA 1951.

Cinemateket USF, ons (28.4) 1900. Regi: Robert Montgomery. USA 1947.

Cinemateket, søn 1900 og tys 2100. Regi: Edward Dmytryk. USA 1944.

Cinemateket USF, tor 2130 og tys 1900. Regi: Howard Hawks. USA 1946.

Cinemateket USF, tor 1800 og søn 2100. Regi: John Sturges. USA 1963.

Cinemateket USF, ons (21.4) 2100. Regi: Andreas Dresen. Tyskland 2005.

Willenbrock

Cinemateket USF, ons (21.4) 1900. Regi: Andreas Dresen. Tyskland 1999.

Skyggger i natten

kulturveka Onsdag 25 år med Opera Alle arr. på Café Opera. * 1900 HPs Droneorkester me Heidi Torsvik * 2100 Stain Monsters * 2359 Dance With a Stranger og DJ Lurifax

Jazz på Nøsteboden: Duo Conceprions Nøsteboden – Nøstegt. 32, 2030.

«Mor mi står i glaset» Privaten Bar – Vaskerelvsmauet 1, 2100. Med Jon Hjørnevik og Dagfinn Iversen.

Jarle Bernhoft Madam Felle, 2200.

torsdag Lillasyster og Torch Hulen, 2230.

RF: Jam Kvarteret – Speilsalen, 2130.

RF: Joddski Kvarteret – Teglverket, 2200.

BFO: Mahlers første – opptakten Grieghallen – Griegsalen, 1930. Arr.: Bergen Filharmoniske Orkester og Kroumata slagverkensemble.

Raspeball og reggae: Nese Rastafar Community Victoria, 2000.

Sagstuen Café Sanaa, 2100.

The Baseballs Rick’s Teater, 2100.

Jarle Bernhoft Madam Felle, 2200.

Jam Session Vågen Fetevare, 2200.

Bloody Beach og Razika Garage, 2230.

KLUBB: 25 år med Opera Alle arr. på Café Opera. * 1730 Happy End * 2200 I Remember Erot

25 år med Opera: Ole Bull kommer hjem

Café Opera, 1630. Helge Jordal og Ella Helen Bukkøy.

25 år med Opera: Jubileumsutstilling

Café Opera. Til 31. mai. 13 kunstnarar som har hatt utstilling på Opera.

anna

Dobbel dose Lahlum

Bergen off. Bibliotek, ons (22.4) 1100. Forfattaren har føredrag med utangspunkt i biografien om Haakon Lie.

25 år med Opera

Café Opera, tor 1900. Føredrag: Samtale om stadar i litteraturen

Forum: Matthew Flintham

Hordaland Kunstsenter, tor 1900. «The Military Production of Space». Kunstnaren og forskaren diskuterer spørsmål i samband med kartografi, makt og territorier i tilknyting med utstillinga «Archipelago, a World Map».

RF: Togaparty m/vin

Kvarteret – Speilsalen, tor 2200.

I tillegg: Quiz. Arr.: Bergen Realistforening.

Phonofestivalen presenterer: Slippfest

Landmark, fre 2100. Annonsering av programmet for Phonofestivalen 2010. Advanced Language, Komet Klubbe DJ’s og Radiocafé: Venstreparty.

Masterseminar: Unfathomable

Landmark, mån 1000 og tys 1700. I samband med avgangsutstillinga på KhiB arrangerer masterstudentane eit eige masterseminar, der årets tema er stad og rom.

Prøverommet

Knøderen, mån 2000.

Bergenfest 2010

Ulike konsertscener, 27. april – 2. mai. Festival med ei rekkje konsertar. Sjå heile programmet på www.bergenfest.no

Bergen brettspillklubb

vv

Nordnes bydelshus, ons 1730. Speling kvar onsdag i andre etasje. www.spillby.com/bergen

Try In House II

28., 29. & 30. april kl 20:00 STUDIO BERGEN

Billetter: dns@dns.no | telefon 55 60 70 80 www.billettservice.no

www.carteblanche.no


8

21. april 2010

STUDVEST

NYHET

SPONSORMAGNET. – Vi la om foreningen til å ligne mer en profesjonell bedrift, sier Espen Egeland, leder i Juristforeningen.

Kjøpesterke jurister Juristforeningen gikk tidligere i år til innkjøp av to biler og en hytte til over fire millioner kroner. – Vi sløser ikke, mener leder for foreningen.

ØKTE SPONSORMIDLER

Egeland forteller at foreningen

sponsor vil legge føringer på

hadde en reorganisering for tre år

hvordan vi driver organisasjonen.

siden som har gjort det enklere å

Derfor mottar vi ingen form for

– SLØSER IKKE

skaffe sponsorer.

støtte utover det universitetet gir

Vinje forstår at Juristforeningen

oss, sier han.

har gått til innkjøp av biler og hyt­

SPONSEDE ØKONOMER

dergruppene våre i tillegg til orga­

Økonomiansvarlig

Norges

foreningens økonomi, men at de

Tekst: NILS HENRIK NILSEN Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

nisasjonen som helhet. Dette gjør

Handleshøyskoles studentforening

går til innkjøp av hytte og biler vir­

det lettere for sponsorene å nå frem

(NHHS), Ingrid Vinje, forteller at

ker ikke ufornuftig ved første inn­

til publikum, sier Egeland.

foreningen lenge har vært rettet ut

fall så lenge det kommer studente­

– På bakgrunn av Juristforeningens

mot næringslivet og hentet inn mye

ne til gode, forteller hun.

store investeringer det siste årenet,

høye aktivitetsnivå som har gjort at

inntekter der.

har Arbeidsutvalget hatt et stort fo­

sponsormidlene har rullet inn det

foreningen sløser med pengene.

kus på det økonomiske aspektet av

siste året.

inntekter. De går selvfølgelig litt

foreningen. Sittende Arbeidsutvalg

– Vi har svært mange som del­

opp og ned, men de har holdt seg

sånn, men hvis man tar en titt på

har i løpet av de siste ni månendene

tar i organisasjonen vår. Det be­

rundt 1,5 millioner de siste årene,

budsjettet rundt bilene sparer vi

økt foreningens inntekter med over

tyr flere potensielle mottakere for

sier hun.

faktisk penger på dette innkjøpet.

100 prosent, uttaler Espen Egeland,

sponsorene, altså en bedre investe­

Ifølge Vinje går hoveddelen av

Det er mer lønnsomt enn å benytte

leder av Juristforeningen.

ring.

pengene til velferd for studentene

seg av leiebil og taxi som vi gjorde

og sosiale arrangementer.

tidligere, svarer Egeland.

– Vi la om foreningen til å likne

– Jeg regner med en ekstern

mer en profesjonell bedrift, og har hatt en profesjonalisering av un­

Egeland tror det er foreningens

– Å øke inntektene våre har

kjøp av lyd- og lyssystemer, sier hun.

te. i

– Vi har relativt stabile sponsor­

vært et satsingsområde siden ge­

SKEPSIS PÅ SV

neralforsamlingen vedtok å gå til

Thomas Hall, leder i Samfunns­

vesteringene vi har hatt i det siste

innkjøp av hytte og biler, sier han.

viterenes Arbeidslivsutvalg, er

oppussingen av Campus Café som

skeptisk til eksterne sponsorer.

kostet 1,3 millioner og en del inn­

– Ellers er de største langtidsin­

– Nå vet jeg lite om Jurist­

Egeland synes ikke Jurist­ – Utad kan det kanskje virke

JURISTFORENINGEN • Fyller 60 år i år. • Foreningen har rundt 500 aktive medlemmer og 24 un­ dergrupper. • Tilbyr livslangt medlemskap og har totalt omtrent 20 000 medlemmer. • Rundt 2000 medlemmer bru­ ker tjenester foreningen tilbyr.

FORENINGER MED MIDLER

Juristforeningen • Omsetter for ca. 4,8 millio­ ner i året. • Får inn over 1,6 millioner i sponsormidler. NHHS • Omsetter for ca. 10,8 mil­ lioner i året. • Får inn ca. 1,5 millioner i sponsormidler.

Studvest 2010 13  
Advertisement