Studvest nr. 4 2024

Page 1

Onsdag 20.03 • Nr. 04.2024 • Årgang 80 • studvest.no KOMMENTAR SIDE 3: PÅSKEKRIM SIDE 16-17: GRATIS AVIS månader opplæringa KULTUR
10-11 KULTUR NYHET
6-7 PAGE 14 FOR LITE FORSKNING PÅ KVINNEHELSE SIDE 4-5
SIDE
SIDE

Studvest er en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. Grunnlagt i 1945.

Studvest kommer ut flere ganger i semesteret, i et opplag på 2500, og blir utgitt av Velferdstinget Vest, som står uten redaksjonelt ansvar.

Studvest arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Inger Blom Huus ansvarligredaktor@studvest.no

Telefon: 944 97 631

Oskar H. Tveitdal nyhetsredaktor@studvest.no

Telefon: 988 72 349

Magnus Laundal kulturredaktor@studvest.no

Telefon: 917 45 058

Iben Jorde fotoredaktor@studvest.no Telefon: 980 18 509

Morten Stene dagligleder@studvest.no Telefon: 924 95 858

Sofie Jacobsen

Stella Sofie Dahle Filip Bøe

Karina Hong Albertsen

Marie Hansen

Erle Musum Lyng

Ingrid Lund Hovden

Maiwenn Knapskog

Martin Larsen

Frida Næss

Helene Kivle

Erik Hem Reidarsen

Alexandra Lunstøeng

Cathinka Ghosh Maisey

Ingrid Theminda Larsen

Lea Trong-Johansen

Erik Andreas Mohn Danielsen

Iben Longva

Marie Børmer

Magnus Hofbauer

Mads Haram Halvorsen

Emilie Håberg

Amalie Røstbø

Maria Mjaavatn Haug

Tiril Werring

Marie Bergesen Himle

Marius Thomassen

Embla Eskilt Hagalisletto

Emil Holmsen

Johannes Tyler

Morten M. Petterteig

Nora Mysen Conradsen

Sarah Grimstad

Emily Dishington

Tekla Vollen

Lise Hansegård Brustad

Brede Tolo Haugland

Malene Langeland Sulen

Alva Christinsdatter Mitchell

Synne Blom Huus

Neri B. Shaw

Julie Elise Elefsen Anders Røysset

Tilde Torkildsen

Malene Næss

Eldar Thomassen Fagerbakke

Silje Fauskanger Ottesen

Ester Kristine Sanden

Sunniva Kronmüller

Preben Sævartveit Henningsen

Ella Biehler

Paula Zwolenski

Barbara Hagenbichler

Mélissa Buchin

Erlend Hollen Aasen

Ole Martin Amundsen

Daniel Ekerhovd Sondre Aasermoen

Aggi Cieplak

Gloria Anne Babile Kasangu

Nick James Hipol

Muhammad Ali Javed

redaksjonen@studvest.no

Parkveien 1

5007 Bergen www.studvest.no

Schibsted Trykk Bergen

LEDER

Studentavisene i landet utdanner journalister og bidrar til et bedre mediemangfold. Det er på tide at vi får en del av kaken.

UKENS SITAT

– Det handler rett og slett om en god, gammeldags overprestering, sier Anders Brøten Lillemoe til Arbeidets Rett (lokalavisa på Røros og omegn).

2 STUDVEST
20. MARS 2024
NESTLEDER
MI JØ R ET 1 T k I denne spalten tar Studvest et dykk i arkivet for å se hva som skjedde på denne tiden i gamledager.

KOMMENTAR

Krigsfrykt er mer enn invasjonsfrykt.

3 STUDVEST 20. MARS 2024
STUDVEST 20. MARS 2024 4 NYHET
Kjersti Alsaker NOU står for norsk offentlig utredning. NOU-er er faglige utredninger som departementer og politikere bruker som grunnlag for utforming av politikk. HVA ER EN NOU?
STUDVEST 20. MARS 2024 5 NYHET
STUDVEST 20. MARS 2024 6 NYHET Eilif Qvindesland

Sier opp avtale med israelsk universitet

Mer penger til studentboliger

Ser ikke poenget med master

STUDVEST 20. MARS 2024 7
NYHET
NOTERT
Atle Rotevatn
STUDVEST 20. MARS 2024 8 NYHET

STUDVEST SØKER REDAKTØRER

KULTURREDAKTØR:

Kulturredaktøren i Studvest er ansatt i 100 prosent stilling og har ansvaret for kulturjournalistikken i avisen.

Kulturredaktøren har følgende oppgaver:

• Prioritere hvilke saker kulturredaksjonen skal jobbe med.

• Følge opp og redigere alle kultursaker som skrives.

• Redaksjonelt ansvar for alt kulturstoff som publiseres.

• Personalansvar for journalistene i kulturredaksjonen.

• Skrive egne saker.

• Lede ukentlige redaksjonsmøter.

• Journalistisk erfaring og god kunnskap om presseetikk

• Utpreget nyhetsteft

• Et godt muntlig og skriftlig norsk språk

• God kjennskap til kulturlivet i Bergen

DAGLIG LEDER:

Vervet som daglig leder er 40 prosent honorert, og du vil påta deg ansvaret som daglig leder med annonse- og salgsansvar.

Daglig leder har ansvaret for økonomien og den administrative driften av avisen.

Det administrative arbeidet innebærer blant annet inngåelse av avtaler, utarbeidelse og inngåelse av kontrakter Studvest har med eksterne aktører, og kontakt med Sammen.

Som annonseansvarlig i Studvest vil du også ha ansvar for annonsesalg og kundekontakt.

Det forventes at den rette kandidaten kan jobbe selvstendig, og samtidig samarbeide godt i team.

FOTOREDAKTØR:

Fotoredaktøren i Studvest er ansatt i 60 prosent stilling og har ansvaret for å utvikle og ivareta

Fotoredaktøren har følgende oppgaver:

• Sørge for god faglig kvalitet på bilder, illustrasjoner og layout i avisen.

• Personalansvar for fotografer og illustratører.

• Ta egne bilder.

• Lede ukentlige redaksjonsmøter.

• God kunnskap om fotojournalistikk og

er en fordel.

• Erfaring med digital bildebehandling i Adobe Photoshop og Lightroom.

• Erfaring med InDesign er en fordel.

Redaktører skal legge ved søknad, CV, referanser, arbeidsprøver og handlingsprogram, og sende det til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no.

Handlingsprogrammet skal vise søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

Daglig leder sender søknad med CV og referanser til ansvarligredaktor@studvest.no.

SØKNADSFRIST 3. APRIL 2024

Ansvarlig redaktør Inger Blom Huus: e-post: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf.: 94497631 Kulturredaktør Magnus Laundal: e-post: kulturredaktor@studvest.no / tlf.: 91745058

Fotoredaktør Iben Jorde: e-post: fotoredaktor@studvest.no / tlf.: 98018509

10 STUDVEST 20. MARS 2024 KULTUR
STUDVEST 20 MARS 2024 11 11 KULTUR NOTERT
Lia (arkiv)
FOTO:
Liv Mari

MARS

APRIL

KULTURVÅR

Embla Eskilt Hagalisletto (tekst) hagalisletto@studvest.no Synne Blom Huus (foto) huus@studvest.no
JUNI
MAI
STUDVEST 14 20. MARS 2024 KULTUR Lise Klaveness

Påskekrim

16-17

Magnus & Marie Eksponert Påskekryss Påskequiz
STUDVEST 16 20. MARS 2024
STUDVEST 17 20. MARS 2024
H V A B Ø R S T U D V E S T S K R I V E O M ? S E N D T I P S T I L T I P S @ S T U D V E S T . N O
ENGLISH STUDVEST 19 20. MARS 2024

Denne vinen passer til påsken

STUDVEST 20 20. MARS 2024
CABRIZ RESERVA BRANCO ENCRUZADO DOM. BOIS DE LA NEUVE KRUGER-RUMPF PINOT NOIR ROSÉ MEINKLANG MULATSCHAK WEISSER 2022 GIOVANNI ROSSO PIEMONTE BARBERA JAN VIDAL VITA VIVET CAVA BRUT

MAGNUS OG MARIE

SEXSPALTEN

Kondylomer, også kjent som kjønnsvorter, er nokså vanlig og ganske plagsomt. De forsvinner av seg selv, men det kan ta en stund. Heldigvis er det et par ting du kan prøve for å fjerne dem raskere.

21 STUDVEST 20. MARS 2024
STUDVEST 20. MARS 2024 22
EKSPONERT

PÅSKESPESIAL

23 STUDVEST 20. MARS 2024
EUROPA – MEST GEOGRAFI
SVAR
SKATT KRIM
– EKTE OG UEKTE GUL

APROPOS

Omforladels

STUDVEST 20. MARS 2024 Returadresse: Studvest Parkveien 1 5007 Berge n
24 BAKSNAKK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.