RondomZes 04

Page 1

d e c e m b e r

voor ĂŠn door inwoners van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen

Nederlands leren in het TaalcafĂŠ Fietsen over het oude mijnspoor Een gezond leven voor ieder kind

2 0 1 7

04


in dit nummer

06

Taalcafé Oirsbeek Een hartverwarmend bezoek

Een gezond leven voor ieder kind

… en verder 04

Interventieteam Schinnen: U staat niet alleen

10

Fietsen over het oude mijnspoor!

12

Gezegd en geschreven: Burgemeester Frissen aan het woord

18

‘Een klein beetje zorg voor elkaar’, in gesprek met Mathieu Feijts

19

Een maandagmiddag vol gezelligheid

Colofon RondomZes is een uitgave voor én door inwoners van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen. Vragen, suggesties of ideeën? rondomzes@schinnen.nl

Eindredactie Gemeente Schinnen afd. communicatie, studioZebravink Redactie Redactieraad en afd. communicatie gemeente Schinnen, Esther Damman Fotografie Ilse Leijtens Concept/vormgeving/realisatie studioZebravink

02

RondomZes december 2017

14


We vieren het samen! Beste lezer, Terugkijkend op 2017 kunnen we zeggen dat er weer veel moois is ontstaan in onze gemeente. In deze RondomZes nemen we een aantal mooie initiatieven en betrokken mensen onder de loep, zoals het TaalcafĂŠ in Oirsbeek en de Hoeskamer in Doenrade. Verder leest u over het rijlen en zeilen in onze kernen en krijgt u een update over de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Veel leesplezier!

19

Mdoaoigeen kersetn een 8 1 0 2 g i k k Gelu december 2017 RondomZes

03


Transformatie informatie

We wonen allemaal graag in een buurt waar mensen respect hebben voor elkaar en waar we elkaar helpen als dat nodig is. Maar soms zijn er problemen. Dit kan overlast zijn van groepen jongeren of zorgen over ouderen die bijvoorbeeld vereenzamen of dement worden. Soms kampt een buurt met de gevolgen van iemands eenzaamheid of verslaving, of worden woningen niet goed onderhouden zodat stank of andere hinder optreedt. Dan is het goed om te weten dat we dit in de gemeente Schinnen zeer serieus nemen. Enerzijds is er een Veiligheidshuis dat criminaliteit en stevige overlast in het district aanpakt. Daarnaast is er een Interventieteam dat de relatief lichtere problemen ter hand neemt. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er zaken ‘tussen wal en schip vallen’. Meld zorgen en overlast Hoe werkt het Interventieteam? “Alles start met een melding”, vertelt coördinator Sylvia Houben van de gemeente Schinnen. “Als we niks weten, kunnen we niks doen. Als het de melder niet is gelukt om de overlast of zorg met de betrokkenen zelf aan te pakken, dan is het goed om contact op te nemen met de politie, woningcorporatie of gemeente (alle drie onderdeel van het Interventieteam). Het is een misverstand om te denken dat melden geen zin heeft. Meldingen worden zeer serieus genomen. Het Interventieteam pakt signalen zorgvuldig en intensief op.“

WAAR KAN IK OVERLAST MELDEN?

• Bij de gemeente via 14046 of info@schinnen.nl voor zorgvragen en overlast van o.a. (groepen) jongeren, geluid en afval; • Bij de opbouwwerkers voor advies, hulp en ondersteuning bij leefbaarheidsvragen, de woonomgeving en voorzieningen: Henk Bego via 06 36502274 of Koen Vanspauwen via 06 22380736; • Bij ZOwonen via www.zowonen.com voor woonzaken en vragen die te maken hebben met de leefbaarheid en leefomgeving; • Bij de politie via 0900 8844 voor overlastzaken die te maken hebben met een gevoel van onveiligheid, bedreiging, vernieling, beschadiging, geweld, diefstal; • Bij Veilig Thuis via 0800 2000 bij ernstige zorgen over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishan­deling, ouderenmishandeling of seksueel geweld.

Veel ondersteuning mogelijk “Vaak heeft overlast meerdere oorzaken”, vertelt wijkagent Lucas Koetsenruijter. “Dan speelt er bijvoorbeeld eenzaamheid, maar is er ook sprake van financiële problemen, ziekte, verslaving en soms nog wel meer. In dat geval buigt het hele Interventieteam zich erover.” “We zijn een veelzijdig team”, zegt Arend te Velde, zelf Wmo04

RondomZes december 2017

makelaar. Politie, gemeente (jeugdzorg, openbare orde en veiligheid), PIW, ZOwonen en de coördinatoren van het Gebieds­team en het Veiligheidshuis verdiepen zich in de situatie. “We bekijken diverse oplossingsrichtingen. Kan een aanpassing in de woning verlichting brengen? Is er jeugd- of ouderen­­ zorg nodig? Zal de wijk­agent

eens langsgaan?” “Er is veel hulp mogelijk, het Interventieteam functioneert als brug tussen hulp en wijk”, stelt wijkagent Arno Benders. Het team helpt bij het aanpakken van situaties, het versterkt de eigen kracht van de wijk.

We pakken het samen op Ook Koen Vanspauwen is als jeugd- en opbouwwerker bij het


IN TER VIEW Interventieteam Schinnen

v.l.n.r. Sylvia Houben Coördinator sociaal domein Lucas Koetsenruijter Wijkagent Arend te Velde Wmo-makelaar Arno Benders Wijkagent Sanny Stauder Coördinator Gebiedsteam Koen Vanspauwen Jeugd- en opbouwwerker Interventieteam Eugène Geerards Woonconsulent ZOwonen

team betrokken. “Wat belangrijk is, is dat we zorg en overlast samen met alle betrokkenen oppakken”, vertelt hij. “Soms gaat het om een persoon, maar vaak is het een groep. Sowieso zijn er altijd meerdere mensen bij een situatie betrokken. De buurt signaleert, meldt en is betrokken bij de oplossing. Zo verhogen we samen de leefbaarheid.”

U staat niet alleen

Ieder leven is anders Arend: Vaak verandert er al veel als mensen meer te weten komen over elkaars leven. Ieder leven is anders, daar sta je niet altijd automatisch bij stil. Als je weet wat er speelt, kun je soms meer hebben van iemand. Of je vindt samen een oplossing. Als iemand harde muziek draait om eenzaamheid te verdoven, dan kun je met een

bezoekje op z’n tijd al veel oplossen.” “Dat is eigenlijk ook gelijk het mooie van het team”, sluit Sylvia het gesprek af. “Je kunt echt veel betekenen voor elkaar. Samen los je zorgen en overlast op. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Je staat in Schinnen niet alleen.”

december 2017 RondomZes

05


Transformatie informatie

Een hartverwarmend bezoek aan Taalcafé Oirsbeek Het is maandagavond in de Schepenbank in Oirsbeek. Er zitten ongeveer 40 mensen gezellig te praten. Het ruikt naar koffie, er wordt gelachen. De voertaal is Nederlands, maar de helft van de mensen spreekt die taal nauwelijks. Dat komt doordat ze opgroeiden in het buitenland, veelal in Syrië. Toch lukt het ze om in gesprek te zijn. Dat is te danken aan hun grote inzet en de toegewijde Nederlandse vrijwilligers. “Tijdens de inburgering leren statushouders weliswaar onze taal, maar er is nogal een verschil tussen woorden leren en een praatje maken”, vertelt Ton Horsten, mede-initiator van het Taalcafé. “En dat laatste leren ze hier. Gezellig en informeel.” Fatima is een van de bezoekers van het Taalcafé. In Syrië was ze docente Arabisch, nu krijgt ze zelf les van Tinie uit Oirsbeek. Ze praten over de kinderen, over haar oudste. “Oudste?”, vraagt Fatima. Tinie schrijft het woord op een A4. Ah, ja, “de oudSTe”, herhaalt Fatima het woord zorgvuldig. De vrouwen kijken elkaar veel­ betekenend aan. Moederschap kent geen

06

RondomZes december 2017

grenzen, het schept duidelijk een band. “Het is geweldig leuk om te doen”, vertelt Tinie. Tinie bezocht ooit samen met haar man Jo, Ton en mede-vrijwilliger Wim een Taalcafé in Gulpen. Ze zagen hoe goed het daar liep. Hoe enthousiast iedereen erover was. “Dat kunnen wij in Oirsbeek ook”, besloten ze. En zo geschiedde.


december 2017 RondomZes

07


Terwijl Fatima spreekt over haar kinderen, kijken aan een ander tafeltje twee grote ogen verbaasd naar een papiertje. Er staan klanken op. ‘Eu, ou, oe, e, ee, ui’. De vrijwilligster zegt ze voor, Lina herhaalt de klanken. Het gaat lang goed, maar bij de ‘ui’ is er opeens verwarring. “Ui? Die hadden we al gehad. Oh nee, dat is de ‘eu’. Wat lijken die klanken op elkaar!” “Lina is hier nog maar kort”, vertelt Wim, “maar ik heb goede hoop. Vrouwen leren vaak opvallend snel de Nederlandse taal. Ze leren vaak ook hard, maar nu is het voor haar echt even doorbijten.” “Wij spraken natuurlijk Arabisch in Syrië en ik kende wel wat Engels”, vertelt Lina's echtgenoot Hossen, “maar Nederlands was echt helemaal nieuw voor ons.” Hij is hier al wat langer en hij kan zich goed uitdrukken. “Het is een fijne avond”, vertelt hij. “Met veel aardige mensen, waaronder Els” (zijn gespreksgenoot van vanavond).

Snelheid van spreken Iedereen die graag beter Nederlands wil leren praten is van harte welkom in het Taalcafé. Twee vriendinnen die opgroeiden in Indonesië zijn er ook. Ze spreken behoorlijk goed Nederlands. Hun gesprek gaat over taal en de verschillen tussen de dialecten. “Hoe meer de woorden ‘aan elkaar vast worden uitgesproken’, hoe moeilijker het is om ze te begrijpen. En waarom spreken mensen toch zo snel?”, vragen de vriendinnen zich af. De snelheid van spreken komt in het Taalcafé vaker ter sprake. “Zodra mensen langzamer praten, kunnen we ze echt veel beter begrijpen”, vertelt Hossen.

Het Taalcafé is elke eerste en derde maandag van de ma and geopend van 19.00 - 20.30 uur in de Schepenbank (Oirsbekerweg 2A, Oi rsbeek). Interesse? Kom langs !

“Zodra mensen langzamer praten, begrijpen we ze veel beter” Mooie ontmoetingen Het Taalcafé is in september 2017 gestart en nu al een succes. De opkomst is groot, zowel van mensen die Nederlands willen leren als van vrijwilligers. De avonden zitten vol mooie ont­moetingen tussen mensen en culturen. Soms draait het puur om taal, maar er worden ook blikken uitgewisseld. Blikken die meer zeggen dan duizend woorden. Mensen glimlachen, luisteren intensief en maken geruststellende hand­gebaren. Vaak vindt de discussie over inburgering en taal op hoog niveau plaats, maar op deze doordeweekse avond in Oirsbeek is het contact van mens tot mens vooral hartverwarmend.

08

RondomZes december 2017


Sinds oktober heeft gemeente Schinnen een Open Inloop GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Iedereen is welkom voor een praatje, meer informatie of een gezellige middag. De inloop richt zich met name op mensen die zelf te maken hebben met GGZ-problematiek of die bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur met GGZ-problematiek hebben. Wilt u graag in contact komen met anderen? Wilt u graag activiteiten doen, maar weet u niet hoe? Zit u met een vraag of een probleem? Tijdens de Open Inloop zijn er gespecialiseerde begeleiders van Zorgorganisatie Daelzicht aanwezig, juist voor deze vragen en activiteiten. Er zijn veel mogelijkheden en middelen, zoals spellen, creatieve materialen, een keuken om eventueel samen eten te maken en een plek om individuele gesprekken te voeren. Open Inloop: iedere donderdag van 10.30 - 14.30 uur (Burgemeester Pijlsstraat 1E, Schinnen) De koffie staat klaar! Meer informatie: www.schinnen.nl

Open Inloop GGZ Hoe kom ik in contact met anderen? Zijn er activiteiten waar ik aan deel kan nemen?

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Grote daling bijstandsgerechtigden in Schinnen Gemeente Schinnen kende in 2016 de grootste daling in het aantal bijstandsgerechtigden, in de categorie gemeenten met minder dan 30.000 inwoners! Vorig jaar zijn er 11% minder bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schinnen onderscheidt zich van andere kleine gemeenten, vooral vanwege het intakesysteem voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Sinds vorig jaar verzorgt de gemeente de gesprekken hierover namelijkzelf. Hierdoor verloopt de communicatie met de aanvrager soepeler en kunnen mogelijke opties voor nieuw werk meteen worden besproken. VDL Nedcar Daarnaast heeft de nieuwe productielijn van VDL Nedcar

KOR TNIE UWS

meer mensen aan het werk konden gaan en er dus minder een bijstandsuitkering ont足vangen. Fraudepreventie Verder staat fraudepreventie hoog in het vaandel, waardoor mensen die onterecht gebruik足 maken van een bijstands足 uitkering sneller opgespoord worden. Gemeente Schinnen is blij met de gang van zaken. Zeker omdat het aantal bijstandsontvangers in Nederland alleen maar blijft stijgen.

in Born geleid tot meer werk足gelegenheid, waarvan ook inwoners uit gemeente Schinnen hebben kunnen profiteren. Dit betekent dat er

Vragen over bijstand? Neem dan contact op met: Cluster Participatie Gemeente Schinnen Telefoonnummer: 14046

december 2017 RondomZes

09


rk

tio ns S ta

Mul

>

k

e

tr a

at

Achter d e

SCHINNEN

der

pad

rk w ke ler

Th ul

eg

M IJN SP R

O

O

Mulderpad ull

Th

<

Muld erweg sk

Thull

BREINDER Alfa Brouwerij

>

THULL

Mijnspoor Over het oude mijnspoor in Schinnen worden al lang geen kolen meer getransporteerd, maar het vormt nog steeds een schakel tussen verschillende locaties. Zo verbindt het mooie plekjes in het Geleenbeekdal waar je heerlijk kunt onthaasten. En vormt het de verbinding tussen de nieuwe gemeente Beekdaelen met haar omliggende stedelijke gebieden.

ull

Th

le r Thul

Niet alleen te voet of te paard kun je hier genieten van verschillende vormen van landschap. Er ligt nu ook een fietspad, dat in de toekomst deel uitmaakt van het Europees fietsroutenetwerk. De schakel tussen BelgiĂŤ en Duitsland!

Thull

A76

10

RondomZes december 2017

Ka th

g we

E314

en ag

e


december 2017 RondomZes

11


Gezegd en geschreven!

Tijd voor een grand design

Beekdaelen is in wording. Er wordt hard gewerkt door iedereen, in welke hoedanigheid dan ook. De gemeenteraden hebben met succes vele dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Themabijeenkomsten volgen. Bestuurlijk en ambtelijk vordert de fusie gestaag. Veel uitdagingen zijn opgepakt en velen zullen er nog volgen. De grootste uitdaging blijft hoe straks bijna 40.000 mensen willen leven, wonen en werken: in een groene, duurzame gemeente waar inbreng van inwoners van de 15 kerkdorpen vorm krijgt. Toch blijven gemeentegrens-overstijgende opgaven vanzelfsprekend. Vooral op het gebied van economie, onderwijs en zorg. Een belangrijke regionale opgave waar Beekdaelen bij betrokken wordt is hoe de toekomstige inbedding van de A76 zal gaan uitzien. Ik vind dat er best wat meer (inter)regionale aandacht mag zijn, zonder steeds te vervallen in de oude reflex wat dat zou kunnen betekenen voor de afzonderlijke (grotere) gemeente. Zuid-Limburg zou zich er meer bewust van moeten worden dat subregionaal denken (Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Maastricht) ons niet echt vooruit brengt. De wereld van morgen, is de wereld van de jongere generaties, die in een omgeving van wereldburgers wil leven, wonen en werken. Toponderwijs, -zorg en -cultuur kunnen niet meer worden gegarandeerd met een kleinstedelijke toekomstvisie. Tijd voor een grand design dus. In 2008 had architect Wiel Arets het al over zijn droom ‘Zuidstad’. Jo Coenen (oud-rijksbouwmeester) sloot zich daarbij aan bij de ontwikkeling van het IBA-proces in Parkstad. Op weg naar een ‘regio zonder CO2’ met bijvoorbeeld energieneutrale zones. Op weg naar een ‘smart-region’ waar kennis en economie zich blindelings weten te vinden. Juist nu liggen er kansen, nu een nieuw kabinet invulling gaat geven aan nieuw beleid en de provincie bezig is met de toekomstagenda. Onze tijd verspillen aan discussies over structuur en schaal en ‘wie de baas is’, helpt ons niet verder. In Beekdaelen zie ik veel ‘werkplaatsen’ waar het bruist aan activiteiten. Waar volksvertegenwoordigers en (verbanden van) inwoners vooral bezig zijn met het vullen van de inhoudelijke agenda. Samenwerking blijft dus noodzakelijk. Ook over over de grenzen heen. De nieuwe generatie is een nieuwsgierige die blijvend zal ‘glokaliseren’. Zuidstad is hun toekomst met veel ambitie voor de ontwikkeling van een ‘groene metropool’ om met de woorden van Wiel Arets te spreken. Waar ruimte is voor een offensief beleid, het bundelen van kennis, cultuur en zorg én waar oog is voor de trends in de wereld op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. Dus weg met die krimpgedachte; de betonmolen moet weer volop gaan draaien.

Léon Frissen burgemeester Gemeente Schinnen

12

RondomZes december 2017


100 kilo restafval per inwoner! Maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. En 75% van al het afval scheiden. Dat zijn de doelen die gemeente Schinnen nastreeft en uiterlijk in 2020 wil realiseren. We liggen met z’n allen aardig op koers, maar zijn er nog niet! Door afval nog beter te scheiden, kan er meer resultaat worden behaald. Uit een onlangs gehouden sorteeranalyse van het restafval is gebleken dat er nog veel herbruikbaar afval in de restcontainer verdwijnt: van plastic en drankverpakkingen tot papier en gft. Zonde! Zowel voor het milieu als voor uw portemonnee is het beter als dit afval vooraf gescheiden wordt. Wat heeft de gemeente gedaan? Om een betere scheiding van afval mogelijk te maken heeft gemeente Schinnen de volgende maatregelen genomen:

LOAD DOWN M DE RW PP A AFVAL

• Pmd-afval (plastic, metaal en drankverpakkingen) wordt maandelijks opgehaald.

• De openingstijden van het milieupark zijn verruimd. • Er kan gebruik worden gemaakt van álle milieu­ parken in de Westelijke Mijnstreek. • De prijs van een kilo gftafval is verlaagd naar € 0,10 en het aanbieden van de gft-container is gratis. De kilo­prijs voor restafval is verhoogd naar € 0,26.

Via de website van gemeente Schinnen kunt u steeds meer zaken regelen. Een bezoek aan het gemeentehuis is in veel gevallen niet meer nodig. U regelt uw zaken gewoon vanuit thuis!

• Uittreksels aanvragen • Een verhuizing doorgeven • Een Eigen Verklaring voor het rijbewijs aanvragen • Bouwtekeningen opvragen • Een melding indienen • Subsidies aanvragen • Een collecte doorgeven … En nog veel meer!

Uiteraard laten we het hier niet bij. Gemeente Schinnen blijft zich inzetten om het doel van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

• Tuinafval kan het hele jaar gratis naar het milieupark worden gebracht.

Regel uw gemeentezaken online! Wat kunt u regelen via www.schinnen.nl?

KOR TNIE UWS

Wat heeft u nodig? Dit is afhankelijk van uw aanvraag. In sommige gevallen heeft u DigiD, iDEAL of ingescande documenten nodig.

www.schinnen.nl

Gebruikt u onze app al? Dienstverlening staat in Schinnen hoog in het vaandel. Met de app van gemeente Schinnen blijft u voortdurend en overal op de hoogte van het laatste gemeentelijke nieuws. Daarnaast kunt u eenvoudig een afspraak maken, wegwerkzaamheden bekijken en wandelroutes inzien. Als u pushberichten accepteert, kan de gemeente u direct informeren over belang­rijke zaken. De app is beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen en te downloaden via de play- en appstore

december 2017 RondomZes

13


DIT ZIJN WIJ

Allereerst een compliment voor de ouders en kinderen in Schinnen. Uit een onderzoek op alle basisscholen is gebleken dat veel kinderen sporten bij een vereniging. Bovendien ontbijten ze bijna allemaal voordat ze naar school gaan. “Dat is heel fijn. Goed eten, drinken en bewegen zijn belangrijk�, vertelt Judith Aerdts. En zij kan het weten.

Een gezond leven voor ieder kind 14

RondomZes december 2017


december 2017 RondomZes

15


Judith is JOGG-regisseur voor de gemeenten Schinnen en Onderbanken. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Gemiddeld één op de zeven Nederlandse kinderen (óók in Schinnen) heeft overgewicht en dat is Judith een doorn in het oog. “Je gunt ieder kind een gezond en vitaal leven,” vertelt ze gepassioneerd. “Daar zet ik mij heel graag voor in. Ik vind het belangrijk dat kinderen worden uitgedaagd om gezond te leven en dus lekker te bewegen en verantwoord te eten. En dat alles in onze groene landelijke omgeving!” Samenwerking staat centraal Hoewel gemeente Schinnen goed bezig is, is er ruimte voor verbetering. Zo worden er bijvoorbeeld nog veel zoete drankjes gedronken en wordt er veel gegamed. Maar hoe kun je hier verandering in brengen? 16

RondomZes december 2017

Judith: “Samenwerking staat centraal bij JOGG. We werken met zoveel mogelijk lokale partners zoals scholen, welzijnsinstellingen, sport­verenigingen en bedrijven. Ook vanuit de gemeente zijn er veel verschillende beleidsvelden bij betrokken, want alleen samen creëren we een omgeving waarin gezond leven vanzelfsprekend is.”

en kinderen zelf. Wat heb je nodig om meer naar buiten te gaan en om gezonder te eten? Daar komen de mooiste ideeën uit voort, zoals een soort hometrainer in de buitenlucht waarmee je een telefoon oplaadt. Op dit moment verzamelen we alle ideeën en brengen we ze in kaart, waarbij we altijd open staan voor nieuwe impulsen.”

Veel acties “Er zijn ook al veel acties aan de gang. ‘Water drinken op school’, bijvoorbeeld. Veel scholen doen daaraan mee. Ook stimuleren we andere initiatieven zoals een Europese subsidie voor schoolfruit. Er gebeurt veel. ‘Maak dat vooral bekend en structureel’ is ons devies.”

Heeft u een idee of wilt u graag meewerken aan een gezonder leven voor jongeren?

Oplaad-hometrainer “Maar we vragen ook ideeën van samenwerkingspartners

Neem dan contact op met Judith Aerdts - GGD judith.aerdts@ggdzl.nl


Provinciaal Actiecentrum Positieve Gezondheid Positieve gezondheid staat hoog op de sociale agenda van Provincie Limburg. Daarom is afgelopen september het Provinciaal Actiecentrum Positieve Gezondheid gestart. De opening vond plaats in de voormalige steenfabriek Plinthos in Sweikhuizen. Dit online Actiecentrum is een samenwerkings­ verband tussen GGD Zuid Limburg, GGD Limburg Noord, het Huis voor de Zorg, Stichting IPH, Zuyd Hogeschool, T36 Media en de Provincie Limburg. Positieve gezondheid gaat uit van een goede balans tussen onderstaande levensaspecten:

Het Provinciaal Actie­centrum is online te benaderen. Iedereen die informatie wil over hoe je positieve LICHAAMSFUNCTIES gezondheid in de praktijk (slapen, conditie) kunt brengen kan er terecht. Je kunt er inspiratie opdoen MENTAAL WELBEVINDEN (concentratie, omgaan met over zinvolle projecten die verandering) positieve gezondheid stimuleren of voor praktische ZINGEVING (levenslust, vertrouwen hebben) onder­steuning. KWALITEIT VAN LEVEN (genieten en gelukkig zijn) MEEDOEN (sociale contacten, erbij horen) DAGELIJKS FUNCTIONEREN (zorgen voor jezelf, kunnen werken)

Zowel individuele burgers als ook clubs, verenigingen, zorg- en onderwijsinstel­ lingen en gemeenten uit de hele provincie kunnen er terecht.

06-11141893 / info@limburgpositiefgezond.nl www.limburgpositiefgezond.nl

Heeft u hem al verstuurd? De ansichtkaart is verkrijgbaar bij horeca- en toerismeondernemers in Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Welkom in Beekdaelen de gemeente van u, van mij, van ons!

Fusie update

Achter de muren van de gemeentehuizen van Onderbanken, Nuth en Schinnen wordt hard gewerkt, zodat de nieuwe gemeente Beekdaelen op 1 januari 2019 een feit is. Langzamerhand zult u als inwoner hier ook meer van merken. Zo worden steeds meer zaken vanuit de drie gemeenten gezamenlijk aangevlogen. De afgelopen weken zijn er bijvoorbeeld in alle dorps­kernen bewoners­avonden geweest, waar raadsleden hebben geluisterd naar wat ú belangrijk vindt. Daarnaast zal op een aantal locaties de schop in de grond gaan en worden er projecten gerealiseerd in het kader van de Ontwikkelagenda Beekdaelen. Nog iets anders dat u zult gaan merken, gebeurt op 21 maart 2018. Die dag zijn er in het hele land gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet in Onderbanken, Nuth en Schinnen! Hier worden de verkiezingen verschoven naar november 2018, zodat dan de raad voor de nieuwe gemeente Beekdaelen gekozen kan worden.

Meer informatie: www.beekdaelen.nl of volg ons op Facebook!

december 2017 RondomZes

17


VRIJ WILLI GER

Een klein beetje zorg voor elkaar “Het kan zó’n klein zetje zijn, laten we het vooral niet te groot maken”, waarschuwt Mathieu Feijts. Toch merkt hij dat mensen er als een berg tegenop kunnen zien om een formulier in te vullen of een instantie te bellen. “Zeker oudere mensen schuiven dat soms lang voor zich uit. Dan is een klein beetje hulp even nodig en dat geven we graag.” Mathieu is cliëntondersteuner van de gemeente Schinnen. Daarnaast is hij vrijwilliger voor Slachtofferhulp Nederland, de KBO en diverse andere initiatieven. “Ik doe het graag”, vertelt hij. “Ik leer veel van de mensen en hun levenservaring kan ik dan weer doorgeven. Zo begrijp ik heel goed dat het voor ouderen niet altijd makkelijk is om zaken te regelen.” “Er gaat tegenwoordig zoveel via de computer en de telefoon”, vult zijn vrouw Lenie hem aan. “Als je daar niet mee bent opgegroeid, als je niet makkelijk leest, of als je weinig hebt met techniek, dan kun je vastlopen.” We helpen graag “Mensen die vroeger makkelijk iets regelden van persoon tot persoon, moeten nu hulp vragen. En daar helpen wij als cliëntondersteuners graag bij”, zegt Mathieu. In de gemeente Schinnen zijn er diverse cliëntondersteuners. Zij weten de weg in welzijnsland, kennen de Wmo, weten

18

RondomZes december 2017

hoe je zaken kunt regelen en ze helpen graag. Uiteraard volledig vertrouwelijk en deskundig door scholing die ze krijgen van de KBO. “We hebben geen be­langen, we willen enkel helpen.” Zo lang mogelijk zelfstandig leven “We kunnen natuurlijk de wereld niet veranderen, maar dat ene zetje, dat geven we graag. Laatst vertelde iemand me dat hij graag wilde wandelen met andere mensen. Ik heb hem toen in contact gebracht met meerdere organisaties die in groepsverband wandelen. Nu wandelt hij regelmatig door onze prachtige omgeving. Soms kom ik even langs en vullen we samen iets in of bereiden we een afspraak voor. Of ik ga mee naar een afspraak. En als iets dan is gelukt, kan dat zo’n fijn opgelucht gevoel geven. Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig en probleemloos leven en het is eigenlijk bijzonder hoe vaak dat lukt, met een klein beetje zorg voor elkaar.”


Een maandagmiddag vol gezelligheid

oenrade Hoeskamer D uur 13.30 tot 16.00 geopend van en). (om de 14 dag Locatie raat 23 elsteyn, Kerkst Gasterie Dobb e bijeenkomst Eerstvolgend nuari 2018 Maandag 8 ja D

tis eelname = gra

“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd” zegt Annie van Reenen, bezoekster van het eerste uur. En ze slaat hiermee de spijker op de kop. Want het is écht gezellig in de Hoeskamer in Doenrade die sinds november 2017 open is. Er wordt veel gelachen “en dat gun je toch iedereen”. Daarom hierbij de uitnodiging aan alle senioren, mannen en vrouwen in Doenrade en omgeving: wil je op maandagmiddag graag iets gezelligs doen? Kom eens langs bij Gasterie Dobbelsteyn waar de Hoeskamer van Doenrade is gevestigd. U wordt met warmte ontvangen en bent er lekker even uit.

Henk Bego nam korte tijd geleden het initiatief voor de Hoeskamer. “Omdat ik vanuit PIW werk, heb ik veel contact met de gemeente Schinnen. Ik breng graag mensen bij elkaar om ze met deze Hoeskamer een mooie middag samen te bezorgen. We kunnen verschillende activiteiten doen, maar het gaat er vooral om wat bezoekers van de Hoeskamer zelf willen.” Henk vroeg het ze en er kwam een mooie lijst met wensen. Computer- en tabletles bijvoorbeeld, maar ook wandelen, schilderen, koersballen en handwerken. Ook Henk is van mening: “Hoe meer mensen komen, hoe meer mensen van de toekomstige activiteiten kunnen genieten. Dus kom vooral.” Het is voor sommigen best een grote stap om alleen Gasterie Dobbelsteijn binnen te gaan. Er is letterlijk en figuurlijk wat drempelvrees. Henk: “De eerste stap is lastig, maar die is snel over en daarna heb je een maandagmiddag vol ontspanning en fijn contact. Iedereen is welkom. Hopelijk tot ziens!”

december 2017 RondomZes

19


s r a a j Nieuiew recept

Wij nodigen u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Schinnen. Onze laatste, want volgend jaar zijn we onderdeel van gemeente Beekdaelen. Daarom maken we er nog één keer iets speciaals van en toosten we nog één keer in gemeente Schinnen op het nieuwe jaar! Graag zien we u op maandag 8 januari om 19.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.