Page 1

Huisstijl handboek

Gemeente Vlagtwedde


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | vooraf

Inhoud

Vooraf

Logo, slogan en wapen

3

Huisstijlkleuren

6

Typografie

8

Stramien

10

Stijlelementen

12

Kleine huisstijl

14

Gemeentepagina

24

Advertenties

27

het creĂŤren van eenheid in de profilering van de gemeente naar de specifieke

Overig drukwerk

28

en externe communicatie wordt de herkenbaarheid van de gemeente versterkt.

Beeld en fotografie

33

Dit huisstijlhandboek is in opdracht van de afdeling Communicatie van de

Relatiegeschenken

34

Voor advies, bestanden en eventuele vragen kunt u bij hen terecht.

Contacgegevens

35

Studio Guichard, september 2015

2

Dit is het huisstijlhandboek van de gemeente Vlagtwedde. Een huisstijlhandboek biedt richtlijnen die houvast geven bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Voor de interne communicatie zijn deze richtlijnen specifiek vastgelegd, voor externe communicatie blijkt een huisstijlhandboek in de praktijk nooit volledig genoeg. Ongetwijfeld dient er op zeker moment iets te worden ontwikkeld dat in vorm of formaat kan afwijken. De huisstijl van de gemeente Vlagtwedde bestaat uit een logo en vorm- en stijl- kenmerken, zoals lettertype en kleurgebruik. Dit is voor correspondentiemiddelen (de zogenaamde kleine huisstijl) uitgewerkt en voor promotionele doeleinden zoals brochures, flyers, posters etc. Het volgen van de huisstijlrichtlijnen is belangrijk. De huisstijl heeft als doel doelgroepen. Door de huisstijl consequent en uniform door te voeren in interne

gemeente Vlagtwedde ontwikkeld door Ron Guichard van Studio Guichard.


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | logo, slogan en wapen

Logo, slogan en wapen Met de invoering van het nieuwe logo in 2005 wilde de gemeente Vlagtwedde zich duidelijker en opvallender presenteren aan haar verschillende doelgroepen. Het logo heeft het gemeentewapen in bijna alle communicatieuitingen vervangen. Beeldmerk

Logo

Slogan

Wapen

De gekleurde boogjes in het beeldmerk

Het beeldmerk vormt samen met het

De slogan ‘Vlagtwedde, de op één na

In azuur een korenschoof van

zijn afgeleid van cirkels die de vier

woordmerk het logo van de gemeente

mooiste gemeente’ is in 2013 weer

goud, gebonden van hetzelfde en

dorpskernen Vlagtwedde, Sellingen,

Vlagtwedde. Het zwart van het woord-

opnieuw ingevoerd. De voormalige

geplaatst op een gouden grond en

Bourtange en Ter Apel symboliseren.

merk vormt een contrast met het groen

slogan ‘Gemeente Vlagtwedde het

een schildhoofd van goud, beladen

Door de boogjes op een bepaalde

en blauw uit het beeldmerk en sluit

verrassende Groningen’ wordt sinds dat

met een zeventiende-eeuws kanon

manier te positioneren is een beeld-

aan bij de zwarte boogjes uit het beeld-

moment niet meer gebruikt. De slogan

van sabel. Het schild is gedekt met

merk ontstaan dat een open, moderne,

merk. De letter in het woordmerk is de

wordt gebruikt met een beeldmerk in

een gouden kroon van drie bladeren

herkenbare en dynamische uitstraling

Dax. Dit font is in 1997 ontworpen door

de vorm van een omgekeerde accolade.

en twee paarlen. Het kanon in het

heeft. De kleuren blauw en groen

Hans Reichel en heeft een uitgebreid

schildhoofd van het wapen van

kenmerken het landelijk karakter van

scala aan gewichten en breedtes en is

de gemeente Vlagtwedde herinnert

de gemeente. De twee kleinere zwarte

daardoor veelzijdig toepasbaar als huis-

aan de schans van Bourtange, in 1580

boogjes staan voor zakelijkheid en

stijlletter. Het is een heldere tekstletter

gesticht en gedurende de gehele

klantgerichtheid en zorgen tevens voor

die dankzij de ongewone details goed

periode der Republiek een grensfort

evenwicht.

toegepast kan worden als herkenbare

van belang. De korenschoof geeft

en functionele letter.

het voormalige wapen aan van het landschap Westerwolde, waarvan Vlagtwedde een belangrijk onderdeel uitmaakt.

3


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | logo

Logo beeldmerk

woordmerk

Het beeldmerk vormt samen met het

Het logo is in 2005 ingevoerd. Daarmee wil de gemeente Vlagtwedde zich duidelijk en opvallend presenteren aan haar verschillende doelgroepen. De kleuren zijn geĂŻnspireerd op de natuur; de zwarte boogjes verbeelden de dienstverlening van de gemeente.

woordmerk het logo

Gebruik logo

Don’ts

Beeldmerk en woordmerk zijn altijd een

n

Logo roteren, vervormen of aanpassen.

eenheid en worden niet van elkaar

n

De onderdelen ervan onafhankelijk van elkaar schalen, roteren of

losgekoppeld. Op die regel bestaan

op een andere manier verschuiven.

geen uitzonderingen. Het fullcolour-

n

Elementen minder dan 11 mm in de nabijheid van het logo.

logo wordt altijd gebruikt op een witte

n

Het beeldmerk of woordmerk los van elkaar gebruiken.

Logo toegepast op een gekleurde

achtergrond. Als dat niet mogelijk is,

n

Het logo in andere kleuren gebruiken dan de voorgeschreven

achtergrond (kan ook beeld zijn)

dan kan het logo diapositief gebruikt

combinatie van huisstijlkleuren.

worden. Vermijd zwart-wit gebruik van

n

Een ander lettertype gebruiken dan Dax.

het logo zoveel mogelijk.

25 mm Minimaal te gebruiken formaat

Zwart-wit versie van het logo

4

Fullcoulour versie


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | slogan

} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

Slogan

op op één één na na op één na

Vlagtwedde, Vlagtwedde, de de mooiste mooiste gemeente gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente op op één één na na op één na

Sinds 2013 is de vaste slogan ‘Vlagtwedde de op één na mooiste gemeente’. Het is een slogan met een knipoog en vandaar dat het altijd op een opvallende wijze wordt gepresenteerd met een omgekeerde accolade erbij. De slogan wordt op verschillende manieren toegepast.

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente

Gebruik slogan

Don’ts

De slogan staat altijd rechtsonderaan

n

Slogan roteren, vervormen of aangepassen.

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente

van alle communicatie-uitingen en

n

De onderdelen ervan onafhankelijk van elkaar schalen, roteren of

op één na op één na

verschuiven.

wordt rechts uitgelijnd met het logo.

op één na op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente

De positionering van de slogan heeft

n

De slogan in andere dan de voorgeschreven combinatie van de

altijd een vaste verhouding ten

huisstijlkleuren gebruiken.

opzichte van het logo (zie ook stramien

n

Een ander lettertype gebruiken dan Dax.

op pagina 11).

op één na

op wordt één na een van de vier Voor de accolade Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde,gebruikt. de mooiste gemeente hoofdkleuren op op één één na na op één na

Vlagtwedde, Vlagtwedde, de de mooiste mooiste gemeente gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente op op één één na na op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na op één na op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de de mooiste mooiste gemeente gemeente Vlagtwedde, op één na op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één nabijvoorbeeld Diapositieve varianten, Vlagtwedde, mooiste gemeente op een gekleurdede achtergrond of

slogan met de blauwe omgekeerde accolade gebruikt.

op één na

} }

Voor reguliere toepassingen wordt de

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

een foto. Als de gekleurde accolade wegvalt in de achtergrond, wordt de geheel witte variant gebruikt.

5


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | huisstijlkleuren

Huisstijlkleuren De kleuren uit het logo zijn de hoofdkleuren van de huisstijl. Oranje komt niet voor in het logo, deze kleur wordt gebruikt als accentkleur. Zie bijvoorbeeld het ‘websitevignet’. Hoofdkleuren De vier hoofdkleuren zijn: groen, blauw, oranje en zwart. Groen, blauw en zwart zijn de kleuren uit het logo. Oranje is een signaalkleur en wordt gebruikt voor accenten of opvallende grafische elementen.

Kleurnummers hoofdkleuren

6

PMS Process black

PMS 173

PMS 376

PMS Process blue

CMYK 0|0|0|100

CMYK 0|69|100|4

CMYK 50|0|100|0

CMYK 100|10|0|0

RGB 26|23|27

RGB 228|104|11

RGB 151|191|13

RGB 0|138|201


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | huisstijlkleuren

Huisstijlkleuren lucht ruimte natuur

Connectie met inhoud

Kleurschema als een landschapsfoto

Percentages kleuren

De huisstijlkleuren van de gemeente

Het kleurenschema verbeeldt een

Percentages van zowel hoofdkleuren

Vlagtwedde zijn een interpretatie van

landschapsfoto, gemaakt in de

als additionele kleuren kunnen gebruikt

natuurelementen. De additionele

gemeente Vlagtwedde. Bovenin:

worden. Bijvoorbeeld voor gekleurde

kleuren verbeelden wonen, leven,

lucht en ruimte. In het midden (op

tekstkaders.

werken, ondernemen en dienst-

de horizon) wonen, leven, werken,

verlening. Er is altijd een connectie

ondernemen en dienstverlening.

tussen kleurgebruik en de inhoud van

Onder: natuur, landbouw en recreatie.

wonen leven werken ondernemen

de communicatie-uiting. Dit wordt

dienstverlening

consequent toegepast.

Kleurnummers additionele kleuren

natuur landbouw recreatie

PMS Cool gray 3C

PMS 254

PMS 384

PMS 3125

PMS 154

PMS 286

CMYK 0|0|0|17

CMYK 50|100|0|0

CMYK 18|0|100|31

CMYK 83|0|21|0

CMYK 0|46|100|14

CMYK 100|66|0|2

RGB 222|223|224

RGB 126|24|122

RGB 170|168|27

RGB 72|169|194

RGB 164|116|26

RGB 0|85|156

7


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | typografie

Dax Dax regular De letter in het woordmerk is de Dax Dax regular

Typografie huisstijl De gebruikte letter in alle communicatieuitingen is de Dax. De correspondentieletter (brieven, formulieren) is de Minion. Over de letter Dax

Gedrukte communicatieuitingen

De huisstijlletter van alle gedrukte

De Dax wordt toegepast in alle

communicatieuitingen van de

gedrukte communicatieuitingen, ook

Dax Dax condenesed De letter in het woordmerk is de Dax Dax condensed regular

gemeente Vlagtwedde is de Dax.

in de wekelijkse informatiepagina in

De letter in het woordmerk is de Dax Dax regular italic

Deze letter is in 1997 ontworpen door

de Ter Apeler Courant.

De letter in het woordmerk is de Dax Dax condensed regular italic

De letter in het woordmerk is de Dax Dax regular bold

heeft een uitgebreid assortiment aan

Voor digitale communicatieuitingen

gewichten en breedtes en is daardoor

worden andere lettertypes gebruikt.

De letter in het woordmerk is de Dax Dax condensed regular bold

De letter in het woordmerk is de Dax Dax regular bold

veelzijdig toepasbaar. Het is een

De letter in het woordmerk is de Dax Dax regular black de letter in het woordmerk is de Dax Dax regular black italic de letter in het woordmerk is de dax dax regular capitals

8

letterontwerper Hans Reichel. De Dax

heldere tekstletter en heeft een aantal bijzondere details waardoor het opvallend en herkenbaar is.

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz

De letter in het woordmerk is de Dax Dax condenesed regular bold italic De letter in het woordmerk is de Dax Dax condensed regular black De letter in het woordmerk is de Dax Dax condensed regular black italic


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | typografie

Dax Dax wide De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular italic

Typografie correspondentie De letter Minion wordt gebruikt voor alle interne en externe correspondentie van de gemeente Vlagtwedde. De Minion met schreef vormt een contrast met de schreefloze Dax. Over de letter Minion

Correspondentieletter

De Minion is een font ontworpen door

De gemeente Vlagtwedde gebruikt

letterontwerper Robert Slimbach in

de Minion als correspondentieletter,

1990. Het is geĂŻnspireerd op klassieke

voor brieven, formulieren, interne

letters uit de late rennaisance die zich

rapportages etc.

De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular bold

kenmerken door sierlijkheid en

De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular bold italic

Dax een functioneel font en ook in

leesbaarheid. De Minion is net als de kleine corpsen goed leesbaar.

De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular black De letter in het woordmerk is de Dax Dax wide regular black italic

Min Minion De Minion met schreef vormt een contrast met de schreefloze Dax Minion regular De Minion met schreef vormt een contrast met de schreefloze Dax Minion regular italic De Minion met schreef vormt een contrast met de schreefloze Dax Minion regular bold De Minion met schreef vormt een contrast met de schreefloze Dax Minion regular bold italic

abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 9


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | stramien

Stramien Het stramien is verdeeld in vierkante blokjes van 5,5 x 5,5 mm of een veelvoud daarvan (11 x 11 mm, 22 x 22 mm, etc.). Indien nodig is ook een

De vormgeving van alle communicatieuitingen heeft een vast stramien. Gemeente Vlagtwedde gebruikt als basis de A-formaten, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

fijnmaziger stramien mogelijk. De blokjes kunnen dan gedeeld worden

Communicatieuitingen worden zoveel mogelijk gebaseerd op

in dezelfde verhouding.

bestaande A-formaten. De vormgeving is telkens gebaseerd op eenzelfde stramien. Dit stramien wordt ook toegepast

Elk huisstijlelement kan als een

op andere, afwijkende formaten. Het stramien bepaalt de

bouwsteen worden geplaatst op

positie van vaste stijlelementen en variabele elementen. Dit

het stramien. Zodanig dat alle

geeft een consistent beeld met als doel dat ontvangers een

elementen exact uitgelijnd zijn ten

communicatieuiting van de gemeente Vlagtwedde direct als

opzichte van een A-formaat.

zodanig herkennen.

Als voorbeeld staat rechts een A5 formaat afgebeeld met daarin aangegeven het stramien (45%

blokjes van 5,5 mm

verkleining van origineel). blokjes van 11 mm

10


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | stramien

Stramien Op het voorbeeld rechts is een brochure op A5 formaat afgebeeld waarop de toepassing van het stramien is te zien. logo

informatie van de gemeente vlagtwedde

recreëren mag, maar permanente bewoning niet

De kantlijnbalk is 5,5 mm breed, het websitevignet 11 mm. Het logo heeft boven en rechts een marge van 11 mm. Het websitevignet en de slogan onderin. Ook het cirkelvormige vignet lijnt aan het stramien.

19 maart 2014

Recreëren mag permanente bewoning niet www.vlagtwedde.nl

Gemeenteraads verkiezingen

vlagtwedde.nl

kleurvlak met de kop lijnt aan het stramien, evenals het

websitevignet

kantlijnbalk

}

op één na

slogan

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

11


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | stijlelementen

Stijlelementen briefhoofd

De gemeente Vlagtwedde is op 19 juni 2014

Stijlelementen zijn: kantlijnbalk, Cittaslow logo, logo, slogan en websitevignet.

officieel toegetreden tot het internationale netwerk van Cittaslow gemeenten. De

Logo

Cittaslow filosofie sluit naadloos aan op

Staat altijd op dezelfde positie rechtsbovenin en heeft een

de waarden in het gebied: een mooi en

marge ten opzichte van de rechterbovenhoek van 11 mm.

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

internet vlagtwedde.nl

websitevignet

kleinschalig landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar

Kantlijnbalk

bewoners en ondernemers zich mee

Is altijd 5,5 mm breed en staat aan de linkerkant van de

verbonden voelen. De gemeente wil zich

huisstijldrager. De kantlijnbalk is verdeeld in vlakjes die

inzetten voor projecten die de kwaliteit

lijnen met het stramien.

kantlijnbalk

als woon- en leefgebied verbeteren, de identiteit verder versterken en het

Websitevignet

aantal bezoekers en daarmee ook de

Het websitevignet is 11 mm breed. Kleur altijd consequent in

inkomsten voor het gebied vergroten.

oranje.

Het Cittaslow logo wordt gebruikt op alle huisstijldragers. Het logo wordt klein

Slogan

afgebeeld linksonderaan de huisstijldragers

Staat altijd op dezelfde positie rechtsonder en lijnt rechts

(uitzonderingen daargelaten).

aan het logo.

cittaslow logo

slogan

Het Ciitaslow logo lijnt aan het stramien en

Cittaslow logo

vakje van het stramien (zie ook pagina 10).

Staat altijd linksonder.

12

op één na

}

past door de vierkante vorm in een vierkant

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

vlagtwedde.nl

Cittaslow

logo


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | stijlelementen

Stijlelementen briefhoofd

logo

Voorbeelden toepassing stijlelementen Ook in uitnodigingen, zoals onder afgebeeld, zijn de vaste stijlelementen herkenbaar. Ze vormen de basis voor het ontwerp van het drukwerk. De kantlijnbalk kan - al naar

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

internet vlagtwedde.nl

datum

gelang het karakter van de uiting - een andere kleur krijgen.

aan

Het websitevignet is echter altijd oranje.

vlagtwedde.nl

van

onderwerp

kantlijnbalk

cc

websitevignet

volgens afspraak ter informatie

met vriendelijke groet

ter behandeling

}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

slogan

Zonder begeleidend schrijven-kaartje met stijlelementen.

Websitevignet

Opening Oude Stelmakerij

De url aangegeven in het websitevignet

27|09|2013

vlagtwedde.nl

u i t n o d i g i n g

wordt altijd geschreven als vlagtwedde.nl. Dus zonder de toevoeging www. Datzelfde geldt voor de schrijfwijze van alle gebruikte url’s in uitingen van de

}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

gemeente Vlagtwedde.

Uitnodigingskaart met stijlelementen.

13


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | briefpapier

briefhoofd met logo

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

Het briefpapier heeft een aantal vaste kenmerken. internet vlagtwedde.nl

Het logo vormt samen met de adressering het briefhoofd De kantlijnbalk staat altijd links. Deze balk is verdeeld in vlagtwedde.nl

websitevignet

aflijning briefhoofd (0,5 pt zwart)

segmenten. In dit voorbeeld vormt het blauwe blokje, en de zwarte lijnen de afscheiding tussen het briefhoofd en de eigenlijke brief. Onderaan het briefpapier staat het Cittaslow-logo. Deze is op

kantlijnbalk

dezelfde hoogte met de slogan uitgelijnd.

slogan

op ĂŠĂŠn na

}

logo cittaslow

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

A4 formaat briefpapier

14


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | briefpapier Ook de vormgeving van de kleine huisstijl is opgebouwd volgens het stramien. (Zie verder bij ‘stramien’.)

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

internet vlagtwedde.nl

De stijlelementen staan op een vaste plaats (Zie verder bij vlagtwedde.nl

‘stijlelementen’). De kantlijnbalk heeft een functie: het markeert de verschillende onderdelen van een communicatieuiting.

stramien

Hier staat het groen voor het inhoudelijke deel van de brief. Het blauw markeert het briefhoofd. In dit voorbeeld bestaat het stramien uit blokjes van 22 mm.

}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

A4 formaat briefpapier stramien

15


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | briefpapier

logo voordruk

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

kopje onderwerp 12/13,5 punt minion bold

gebruikt in verschillende varianten: normaal, cursief, vet en vet cursief.

adresgegevens 10/13,5 punt minion regualr aanhef 10/13,5 punt minion regular onderwerp/ datum: 6/13,5 minion bold

De correspondentieletter is de Minion. De letter wordt internet vlagtwedde.nl

Studio Guichard dhr. R. Guichard Gaickingalaan 16 9801 EA ZUIDHORN

Onderwerp Datum

vlagtwedde.nl

briefhoofd met

Lorem ipsum dolor sit amet 01-1-2015

Platte tekst: Minion regular, lettergrootte: 10 pt, regelafstand 13,5 pt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas neque nunc, rutrum eget efficitur in, iaculis id erat. Phasellus hendrerit dignissim ultrices. Curabitur eros ligula, commodo at lacus non, faucibus accumsan arcu. In ullamcorper ante diam, a egestas nisi ultricies vitae. Curabitur malesuada velit pulvinar tempor sollicitudin. Etiam quis nulla non massa tempor convallis. Aliquam at maximus. Mauris at arcu vitae mauris venenatis rhoncus et eget orci. Sed ac nunc sit amet elit tempor commodo non in quam. Cras pharetra pulvinar ante nec tincidunt. Nunc leo massa, suscipit at tristique vel, nissim ut augue. Nunc at placerat mauris. Mauris id pretium quam. Aenean massa sem, sodales vestibulum suscipit et, fringilla in erat. Maecenas cursus quam elementum nibh consectetur, in bibendum enim ultricies. Nullam id ornare nisi, ac sollicitudin erat. Praesent ultrices dui eu dictum euismod. Phasellus ante ligula, varius vitae libero a, ultrices faucibus ante. Suspendisse ac tellus felis. Ut consectetur in felis eu condimentum. Aenean ullamcorper ipsum vitae justo pharetra, sit amet sollicitudin felis hendrerit. Vivamus tempor arcu ac pretium tincidunt. Ut id risus ante. Nam quis nisl laoreet, consequat dolor nec, efficitur nisi. Fusce viverra urna mi, a scelerisque erat sagittis in. Nam sed metus mi.

Met vriendelijke groet,

ondertekening 12/13,5 punt minion regular afdeling: 12/13,5 minion italic

Lorem Ipsum Gemeente Vlagtwedde Afdeling communicatie

}

op ĂŠĂŠn na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

16

De tekst is volledig uitgevuld, zonder afbrekingen.

Tussenkoppen: Minion bold, 12 pt, regelafstand 13,5 pt. Ondertekening, afdeling altijd Minion cursief.


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | briefpapier Positie adresblok: linker kantlijn: 44 mm.

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

internet vlagtwedde.nl

22 mm 110 mm

linker kantlijn 33 mm, rechterkantlijn 33 mm. Onderwerp: Minion bold, 6pt Datum: Minion bold, 6 pt Witregels: Tussen onderwerp-/datumregel en tekst: 2 witregels Tussen kop/aanhef en tekst: 1 witregel Tussen tekst en ondertekening: 2 witregels Tussen naam ondertekenaar en afdeling: 1 witregel

Studio Guichard dhr. R. Guichard Gaickingalaan 16 9801 EA ZUIDHORN

Onderwerp

44 mm

Datum

vlagtwedde.nl

Positie platte tekst:

Lorem ipsum dolor sit amet 01-1-2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas neque nunc, rutrum eget efficitur in, iaculis id erat. Phasellus hendrerit dignissim ultrices. Curabitur eros ligula, commodo at lacus non, faucibus accumsan arcu. In ullamcorper ante diam, a egestas nisi ultricies vitae. Curabitur malesuada velit pulvinar tempor sollicitudin. Etiam quis nulla non massa tempor convallis. Aliquam at maximus.

33 mm

Mauris at arcu vitae mauris venenatis rhoncus et eget orci. Sed ac nunc sit amet elit tempor commodo non in quam. Cras pharetra pulvinar ante nec tincidunt. Nunc leo massa, suscipit at tristique vel, nissim ut augue. Nunc at placerat mauris. Mauris id pretium quam. Aenean massa sem, sodales vestibulum suscipit et, fringilla in erat. Maecenas cursus quam elementum nibh consectetur, in bibendum enim ultricies. Nullam id ornare nisi, ac sollicitudin erat. Praesent ultrices dui eu dictum euismod. Phasellus ante ligula, varius vitae libero a, ultrices faucibus ante.

33 mm

Suspendisse ac tellus felis. Ut consectetur in felis eu condimentum. Aenean ullamcorper ipsum vitae justo pharetra, sit amet sollicitudin felis hendrerit. Vivamus tempor arcu ac pretium tincidunt. Ut id risus ante. Nam quis nisl laoreet, consequat dolor nec, efficitur nisi. Fusce viverra urna mi, a scelerisque erat sagittis in. Nam sed metus mi.

Met vriendelijke groet, Lorem Ipsum Gemeente Vlagtwedde Afdeling communicatie

143 mm

}

op ĂŠĂŠn na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

17


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | volgpapier

Bovenmarge: 55 mm Linkermarge: 33 mm

logo

Volgpapier Volgpapier wordt gebruikt als een document uit meerdere pagina’s bestaat. Meteen na het briefpapier als tweede vel. Alleen het logo en het websitevignet zijn voorgedrukt en staan op dezelfde positie als in het briefpapier.

33 mm

Mauris at arcu vitae mauris venenatis rhoncus et eget orci. Sed ac nunc sit amet elit tempor commodo non in quam. Cras pharetra pulvinar ante nec tincidunt. Nunc leo massa, suscipit at tristique vel, nissim ut augue. Nunc at placerat mauris. Mauris id pretium quam. Aenean massa sem, sodales vestibulum suscipit et, fringilla in erat. Maecenas cursus quam elementum nibh consectetur, in bibendum enim ultricies. Nullam id ornare nisi, ac sollicitudin erat. Praesent ultrices dui eu dictum euismod. Phasellus ante ligula, varius vitae libero a, ultrices faucibus ante. Suspendisse ac tellus felis. Ut consectetur in felis eu condimentum. Aenean ullamcorper ipsum vitae justo pharetra, sit amet sollicitudin felis hendrerit. Vivamus tempor arcu ac pretium tincidunt. Ut id risus ante. Nam quis nisl laoreet, consequat dolor nec, efficitur nisi. Fusce viverra urna mi, a scelerisque erat sagittis in. Nam sed metus mi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas neque nunc, rutrum eget efficitur in, iaculis id erat. Phasellus hendrerit dignissim ultrices. Curabitur eros ligula, commodo at lacus non, faucibus accumsan arcu. In ullamcorper ante diam, a egestas nisi ultricies vitae. Curabitur malesuada velit pulvinar tempor sollicitudin. Etiam quis nulla non massa tempor convallis. Aliquam at maximus. Mauris at arcu vitae mauris venenatis rhoncus et eget orci. Sed ac nunc sit amet elit tempor commodo non in quam. Cras pharetra pulvinar ante nec tincidunt. Nunc leo massa, suscipit at tristique vel, nissim ut augue. Nunc at placerat mauris. Mauris id pretium quam. Aenean massa sem, sodales vestibulum suscipit et, fringilla in erat. Maecenas cursus quam elementum nibh consectetur, in bibendum enim ultricies. Nullam id ornare nisi, ac sollicitudin erat. Praesent ultrices dui eu dictum euismod. Phasellus ante ligula, varius vitae libero a, ultrices faucibus ante. Suspendisse ac tellus felis. Ut consectetur in felis eu condimentum. Aenean ullamcorper ipsum vitae justo pharetra, sit amet sollicitudin felis hendrerit. Vivamus tempor arcu ac pretium tincidunt. Ut id risus ante. Nam quis nisl laoreet, consequat dolor nec, efficitur nisi. Fusce viverra urna mi, a scelerisque erat sagittis in. Nam sed metus mi.

Met vriendelijke groet, Lorem Ipsum Gemeente Vlagtwedde Afdeling communicatie

18

vlagtwedde.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas neque nunc, rutrum eget efficitur in, iaculis id erat. Phasellus hendrerit dignissim ultrices. Curabitur eros ligula, commodo at lacus non, faucibus accumsan arcu. In ullamcorper ante diam, a egestas nisi ultricies vitae. Curabitur malesuada velit pulvinar tempor sollicitudin. Etiam quis nulla non massa tempor convallis. Aliquam at maximus.

vlagtwedde.nl

websitevignet

55 mm


vlagtwedde.nl

geme ente vl agtwedde | programmabegroti ng 2 015

www.vlagtwedde.nl

Kleine huisstijl | rapporten

gemeente vl agtwedde | programmabegroting 201 4

www.vlagtwedde.nl

Kompas voor de toekomst Programmabegroting 2014

Van transitie naar transformatie

Gemeente Vlagtwedde

Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen. T (0599) 320 220 F (0599) 320 299. info@vlagtwedde.nl

Covers programmabegroting 2014 en 2015. Alle stijlelementen keren

Programmabegroting 2015

terug. Het beeld is uitgelijnd met het stramien. Zo ontstaat een consistente en herkenbare vormgeving. Vlagtwedde, Vlagtwedde,dedemooiste mooistegemeente gemeente.

op één na

}

opop één één nana

}

meente.

huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

19


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | visitekaart

Kleine huisstijl | visitekaartje

} } } }

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

logo

Vlagtwedde, de mooiste gemeente informatie van de gemeente vlagtwedde

recreëren mag, maar permanente bewoning niet

adresgegevens 6/10 pt dax regular

Giny Luth

functie 8/10 pt dax wide regular oranje

Wethouder Recreëren mag permanente bewoning niet www.vlagtwedde.nl

Dorpsstraat 1, Sellingen | Postbus 14, 9550 AA Sellingen

vlagtwedde.nl

naam 9/10 pt dax wide regular

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

T (0599) 320 220 F (0599) 320 299 M 06 53187115 E ginyluth@vlagtwedde.nl W vlagtwedde.nl

} } } }

op één na

aanduiding t etc. 6/10 pt dax bold oranje

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

De gemeente Vlagtwedde vindt visitekaartjes belangrijke

Er kunnen verschillende foto’s worden gebruikt, bijvoorbeeld op één na

elementen in de huisstijl. Het is ook letterlijk het visitekaartje

Vlagtwedde, de mooiste gemeente per afdeling. Er zijn tien foto’s te gebruiken in overleg met de

van de organisatie en de gemeente. Om die reden wordt het

afdeling Communicatie.

en persoonlijke gegevens, aan de anderte kant de slogan met

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

visitekaartje dubbelzijdig bedrukt. Met aan de ene kant logo

De tien foto’s staan hieronder afgebeeld.

20

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

een foto die de slogan uitdrukt.


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | visitekaart

Kleine huisstijl | visitekaartje

} } } }

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente informatie van de gemeente vlagtwedde

recreëren mag, maar permanente bewoning niet

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente vlagtwedde.nl

Giny Luth Wethouder Recreëren mag permanente bewoning niet www.vlagtwedde.nl

Dorpsstraat 1, Sellingen | Postbus 14, 9550 AA Sellingen

stramien

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

T (0599) 320 220 F (0599) 320 299 M 06 53187115 E ginyluth@vlagtwedde.nl W vlagtwedde.nl

} } } }

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

Ook het visitekaartje is opgebouwd volgens het stramien.

Het websitevignet lijnt aan het stramien en is iets smaller op één na

Gezien het kleine formaat, is het stramien verdeeld in

de(5,5 mooiste gemeente gemaakt, net zo breed als de Vlagtwedde, kantlijnbalk mm). In dit

kleinere vakjes van 5,5 mm. De marges rondom het logo zijn

geval is de slogan wit met blauwe accolade, bij een andere op één na

ook 5.5 mm. De typografie is verticaal uitgelijnd aan het

Vlagtwedde, de mooiste gemeente foto kan in overleg met de afdeling Communicatie gekozen

stramien; horizontaal is dat niet altijd noodzakelijk.

worden voor een andere kleurstelling.

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

vlagtwedde.nl

Zie voorbeeld.

21


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | kleine huisstijl

Kleine huisstijl | enveloppen & zbs* De gemeente Vlagtwedde gebruikt enveloppen in

logo

verschillende formaten. Hier is de C5 vensterenvelop afgebeeld. Op enveloppen staat het logo altijd linksboven. Het retouradres staat linksonder uitgelijnd met het logo

venster

(lettertype: Dax 7 pt). * zonder begeleidend schrijven

adres

Postbus 14, 9550 AA Sellingen

De ‘zonder begeleidend schrijven’ kaart is voorgedrukt en briefhoofd

bezoekadres Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

telefoon (0599) 320 220

postadres postbus 14, 9550 AA Sellingen

e-mail info@vlagtwedde.nl

wordt handmatig ingevuld. internet vlagtwedde.nl

datum

aan

van

vlagtwedde.nl

kantlijnbalk

onderwerp

cc

websitevignet

volgens afspraak ter informatie

met vriendelijke groet

ter behandeling

22

op één na

}

cittaslow logo

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

slogan


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | voor- en achterplat

Kleine huisstijl | voor- en achterplat Voor- en achterplatten worden op maat gemaakt voor rapporten en

2014

vlagtwedde.nl

Programmabegroting

bijlagen

notities. Hiernaast voor- en achterzijde van de programmabegroting.

Foto: © Roelof Bos

op één na

}

}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

23


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | gemeentepagina

Gemeentepagina De gemeente Vlagtwedde publiceert wekelijks in de Ter Apeler Courant

Tussen klooster & vesting

haar belangrijkste nieuws en

Wekelijks nieuws van de gemeente Vlagtwedde

officiële mededelingen.

12 januari t/m 2 maart 2015

De pagina’s op tabloid formaat hebben een consequente vormgeving met vierkoloms

Belangstelling?

U kunt zich aanmelden via tel. (0599) 320 220 of door te mailen naar info@vlagtwedde.nl.

Keramiek van Sidona Blaakmeer-Mulder Sidona Blaakmeer uit Stadskanaal wordt door vele dingen in haar omgeving geïnspireerd. Zij werkt volgens de RAKU techniek. Typisch voor deze techniek is het craquelé effect.

Informatie

Informatie over het programma vindt u op vlagtwedde.nl.

Krijttekening van Anja Klinkenberg

De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Effect van windmolens op milieu in kaart gebracht In 2020 wordt in de gemeente Emmen 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd. Voor 1 juli 2015 is bekend in welke gebieden de windmolens worden geplaatst. Het plaatsen van windmolens heeft effecten op de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid, slagschaduw, effecten op de natuur en het landschap. Daarom laat de gemeente Emmen een milieueffect rapportage (MER) uitvoeren. In dit onderzoek worden de effecten van windenergie op de omgeving in kaart gebracht. De eerste stap bij het uitvoeren van een milieueffectrapportage is het opstellen van een ‘startdocument reikwijdte en detailniveau’.

stijlelementen op de vaste plaatsen Keramiek van Sidona Blaakmeer-Mulder

Ter inzage

Het ‘startdocument reikwijdte en detailniveau’ ligt ter inzage t/m 28 januari 2015. U kunt schriftelijk en mondeling een zienswijze indienen over het plan en de te onderzoeken milieueffecten. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het College van B&W, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Kijk voor meer informatie over windenergie in de gemeente Emmen op emmen.nl/windenergie

Er is een tweedeling tussen de officiële mededelingen onderin en het gemeentenieuws bovenin. Op de tweede pagina staat altijd in de meest rechtse kolom het colofon. De gemeentepagina bestaat meestal uit twee pagina’s naast elkaar, maar

De Participatieraad vergadert op dinsdag 20 januari 2015 om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: ■ Beleidsregels Sociale Zaken. ■ Benchmark Wmo. De Participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen. De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar.

bouwen en wonen

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 22 december 2014 t/m 9 januari 2015 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. ■ Veenweg 24a, 9561 TM Ter Apel, het bouwen van een opslagloods (verleend 22 december 2014); ■ Oostersingel 58 Vlagtwedde, het kappen van één ceder (verleend 7 januari 2015); ■ Hoofdkade 121 Ter Apel, het kappen van één beuk (verleend 8 januari 2015); ■ Wischmei naast Wilhelminastraat 26 Vlagtwedde, het kappen van één prunus (verleend 8 januari 2015); ■ Veenweg nabij 48, het kappen van één eik (verleend op 8 januari 2015);

Avebeweg 20 Ter Apelkanaal, het kappen van twee esdoorns (verleend 8 januari 2015); De Runde 20 Ter Apel, het kappen van één kastanje (verleend 8 januari 2015); Ter Apelkanaal West voor nr’s 75 en 82 te Ter Apelkanaal, het kappen van twee eiken (verleend 8 januari 2015); Ruiten A kanaal Zuid 11 te Ter Apel, het kappen van één kastanje (verleend 8 januari 2015); Wollingboerweg 21 te Bourtange, het kappen van twee kastanjes (verleend 8 januari 2015); Generaal Maczeklaan 5, 9561 ZA Ter Apel, het uitbreiden van een woning (verleend 7 januari 2015); Vledderkamp 78, 9541 BD Vlagtwedde, het oprichten van tijdelijke kantoorruimte (verleend 7 januari 2015).

Als u meent dat u door een verleende vergunning in uw belangen getroffen bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken, na datum van bekendmaking, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 december 2014 t/m 9 januari 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. ■ Ter Apelerstraat 46, 9551 XK Sellingen, uitbreiding bestaande woning in schuurgedeelte boerderij, plaatsing nieuwe puien in zij- en achtergevel (ingekomen 23 december 2014); ■ Ter Apelkanaal Oost 113B, het kappen van vier populieren (ingekomen 5 januari 2015); ■ Nabij Marijkestraat 11 Vlagtwedde, het kappen van zestien beuken en één berk (ingekomen 5 januari 2015);

In 2014 is het aantal woninginbraken in de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde ten opzichte van 2013 met 35% gedaald. Een positief resultaat, maar het is van belang om alert te blijven. Kijk op vlagtwedde.nl voor tips om inbraken te voorkomen.

contact met de gemeente Postadres Postbus 14, 9550 AA Sellingen Bezoekadres Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen T (0599) 320 220 F (0599) 320 299 E info@vlagtwedde.nl I vlagtwedde.nl

Koopzondagen 2015

29 maart 06 april 14 mei 25 mei 27 september 22 november

24

Tijdens haar nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Leontien Kompier jongeren in de gemeente op om ambassadeur van Vlagtwedde te worden. Ze is op zoek naar jongeren die actief meedenken over wat goed is voor de jeugd en die weten wat deze groep wil. Het in Terworden? Apel is op Wilbrengstation jij ambassadeur zaterdag a.s. gesloten. Meld je 27 dandecember aan via info@vlagtwedde.nl of tel. (0599) 320 220.

29 november 06 december 13 december 20 december 26 december 27 december

Molenkampweg 3a, 9541 TK Vlagtwedde, aanbouw aan bestaande loods (ingekomen 23 december 2014); Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel, nieuwbouw bouwwerken voor AZC (woningen en bijbehorende wasgebouwen en uitgiftepunten; dienstengebouwen B en C; infrastructuur van het terrein inclusief hekwerken en toegangspoorten) (ingekomen 24 december 2014); Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel, nieuwbouw bouwwerken voor AZC (dienstengebouwen A en D t/m G) (ingekomen 24 december 2014); Weenderstraat 50, 9541 TC Vlagtwedde, bouw woning met garage (ingekomen 19 december 2014); Bovendiepsterweg 10, 9551 VW Sellingen, slopen van bestaande schuur en bouw nieuwe schuur (ingekomen 24 december 2014); Westerkamp tussen nr. 17 en 23, Sellingen, bouw woning met garage (ingekomen 27 december 2014); Valkhof te Ter Apel, nieuwbouw acht rijwoningen en aanleg inrit (ingekomen 29 december 2014); Hoek Sellingerstraat-Nulweg te Ter Apel, nieuwbouw landgoed (ingekomen 5 januari 2015).

Voor nadere informatie over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte.

Verdagen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de termijn waarop een beslissing moet worden genomen hebben verlengd met maximaal zes weken:

Heembadweg 45 te Ter Apel, het uitbreiden van de manage (ingekomen 24 november 2014).

Dit houdt in dat nu uiterlijk 2 maart 2015 een beslissing op deze aanvraag zal worden genomen.

Bestemmingsplan Buitengebied wordt aangepast In 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente vastgesteld. Het blijkt dat het nodig is om de regels aan te passen en te actualiseren. Voor welk gebied: Er zijn vrij recent bestemmingsplannen vastgesteld voor Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange, de linten langs het Ter Apelkanaal, het Bedrijvenpark Zuid Groningen, het gebied Ter Apelervenen (AZC, PI en Sindorf) in Ter Apel en het Parc Emslandermeer. De rest van de gemeente valt onder het bestemmingsplan Buitengebied. Waar gaat het om: ■ Door de Raad van State zijn enkele onderdelen van het bestemmingsplan vernietigd en voor die percelen wordt een regeling opgenomen die voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. ■ De Provinciale Omgevingsverordening is gewijzigd en het bestemmingsplan wordt daarop aangepast. ■ In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor streekeigen en karakteristieke bebouwing. Die regels geven geen mogelijkheden om de hoofdvorm van die panden te wijzigen. Dat geeft te veel beperkingen om panden te verbeteren. De regels worden versoepeld zodat er wel verbouw, uitbreiding en eventueel vervanging mogelijk is mits de kwaliteit en het

streekeigen karakter behouden blijft of verbeterd wordt. Gebleken is dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2009 de erven bij woningen in een aantal gevallen niet goed zijn aangegeven. Bij deze wijziging wordt dat gecorrigeerd. In de afgelopen periode is gebleken dat een aantal regels niet altijd voldoende duidelijk is en dat er nog een aantal situaties niet correct is aangegeven. Het plan wordt op die punten aangepast. De regels van het plan worden gelijk getrokken met de meest recente regels in de plannen voor de dorpen. Wij willen immers voor gelijke situaties in de gemeente ook gelijke mogelijkheden. Daarbij gaat het onder andere om de uniformering van de regels voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten die bij woningen zijn toegestaan.

Inspraak Vanaf 15 januari 2015 ligt het wijzigingsplan ter inzage en kan er op worden ingesproken. Iedereen heeft gedurende zes weken de mogelijkheid om wensen en opmerkingen door te geven. Dat kan per e-mail (info@vlagtwedde.nl) onder vermelding van “inspraak buitengebied”, per brief of door een inspraakformulier in te sturen.

Meldpunt Vlagtwedde Gebreken in de openbare ruimte kunt u melden via: T (0599) 320 111 (24 uur per dag, 7 dagen per week), MijnGemeente App (te downloaden in iTunes of Google play) of via vlagtwedde.nl.

Dit kan t/m 18 januari 2015. Kijk voor meer informatie op vlagtwedde.nl.

Belang van inspraak Het spreekt voor zich dat het van belang is om te beschikken over een goed plan met de juiste regels. Wanneer u dan later iets wilt ondernemen dat past binnen de plannen, dan kan daar ook snel medewerking aan worden verleend.

Inzage U kunt de stukken vinden op vlagtwedde.nl. Het plan ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. Om zo eenvoudig mogelijk te laten zien wat wij willen veranderen is de volledige tekst van de regels op de website geplaatst en zijn de wijzigingen met een markering aangegeven. Op de vier kaarten/verbeeldingen zijn aanpassingen verwerkt. Die zijn in kleur aangegeven.

Rechterpagina

omgevingsvergunning beperkte milieutoets mer-beoordeling hebben verleend ten behoeve van het veranderen van een varkenshouderij op het perceel Zodenpandweg 4, 9545 TT Bourtange. Het besluit is d.d. 9 januari 2015 aan de aanvrager verzonden. Voor het veranderen van de inrichting is ook een melding gedaan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als u meent dat u door de verleende vergunning in uw belangen getroffen bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken, na datum van bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Seine Lok: “In ons aller belang passen wij het bestemmingsplan aan. Kijk vooral wat er voor u verandert en reageer wanneer u het daar niet mee eens bent of wensen hebt die nu eenvoudig meegenomen kunnen worden.”

milieu

Meldingen activiteitenbesluit Op 9 januari 2015 is een melding o.g.v. het Activiteitenbesluit ontvangen van Jumbo Supermarkten, betreffende de ombouw van de C1000 supermarkt naar een Jumbo Supermarkt op het perceel Dr. P. Rinsemastraat 4 te Vlagtwedde.

Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets ■

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit d.d. 8 januari 2015 een

WhatsApp: 06-113 154 81. Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Overige middagen alleen op afspraak. Afdeling Ruimte (bouw- en woningtoezicht) Tijdens openstellingstijden, niet op woensdagavond

Doe mee aan de fotowedstrijd!

komen voor. Linkerpagina

twitter.com/vlagtwedde.

oproep aan jongeren, word ambassadeur van vlagtwedde!

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 6 januari 2015 besloten op grond van artikel 4, lid 1 en lid 2 van de Winkeltijdenverordening Vlagtwedde 1996 de volgende twaalf koopzondagen in de gemeente Vlagtwedde voor het jaar 2015 aan te wijzen.

Wanneer uw bezwaar zoveel spoed heeft dat het besluit op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kan de rechtbank worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Het verzoekdaartoe moet worden gestuurd naar Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Bezwaar maken? Bent u het niet eens met een verleende vergunning van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het besluit, waartegen u bezwaar maakt, moet afkomstig zijn van één van de drie bestuursorganen (de raad, het college of de burgemeester). Onder vermelding van het betreffende bestuursorgaan, kunt u uw bezwaarschrift sturen naar de gemeente Vlagtwedde. Uw bezwaarschrift dient uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking bij de gemeente te zijn ontvangen.

Informatie en contact Wmo Voor informatie over de Wmo kunt u terecht bij de Steunstees in Ter Apel, Vlagtwedde en Sellingen, het digitale loket en de afdeling Wmo bij de gemeente. Steunstee Sellingen Dorpsstraat 21c, 9551 AB Sellingen T (0599) 322 227. Steunstee Ter Apel Dr. Bekenkampstraat 37, 9561 RD Ter Apel T (0599) 582 460. Steunstee Vlagtwedde Dr. P. Rinsemastraat 7, 9541 AL Vlagtwedde T (0599) 312 291. Gemeentehuis infowmo@vlagtwedde.nl Digitaal loket lokaalloket.nl/vlagtwedde. Participatieraad T (0599) 320 220 Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid Locatie Ter Apel Kindercentrum, Nederveen Cappelstraat 4. Locatie Vlagtwedde ‘t Aambeeld, Smederij 14. T (0599) 320 121 Kijk voor meer informatie op cjgv.nl. Maatschappelijke Dienstverlening Oldambt Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij de bureaudienst van 09.00 tot 12.30 uur, T (0597) 453 100 E webmailmdo@hetoudeambt.nl of kijk op het oudeambt.nl. Contact met COA Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel. T (0599) 589 433. E coaterapel@coa.minjus.nl.

op één na

}

ook anderhalf, één en 3/4 pagina

Vergadering Participatieraad 20 januari 2015

Aantal woninginbraken in 2014 afgenomen

officiële mededelingen week 03

officiële mededelingen week 03 vergaderingen

www.vlagtwedde.nl

Ondernemersbijeenkomst over mogelijkheden Participatiewet De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde organiseren op maandag 19 januari in Zaal12 te Vlagtwedde een bijeenkomst voor ondernemers. Centraal staat de vraag wat de nieuwe Participatiewet organisaties kan opleveren. Ontvangst is vanaf 19.00 uur. Ondernemers uit de gemeenten zijn van harte welkom!

Krijttekeningen/pastels van Anja Klinkenberg Anja Klinkenberg uit Ter Apel maakt dierenportretten, hoofdzakelijk honden en katten (in opdracht). Daarnaast maakt zij ook veel ander werk. Ze werkt met pastelkrijt.

opmaak, waarin de belangrijkste terugkeren.

WOENSDAG 14 JANUARI 2015

WOENSDAG 14 JANUARI 2015

Expositie in het gemeentehuis

Vlagtwedde, de mooiste gemeente


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | gemeentepagina

Gemeentepagina Tussen klooster & vesting

Tussen klooster & vesting

Wekelijks nieuws van de gemeente Vlagtwedde

Wekelijks nieuws van de gemeente Vlagtwedde

Meld u aan als stembureaulid!

60 jaar getrouwd De heer Berend Klamer en mevrouw Zwaantje Klamer-Scheepstra uit Sellingen waren op zondag 18 januari 60 jaar getrouwd. Burgemeester Leontien Kompier bracht het echtpaar een bezoek.

De gemeente Vlagtwedde is op zoek naar (reserve) stembureauleden. Bent u inwoner van de gemeente Vlagtwedde, 18 jaar of ouder en zou u graag een stembureau bemannen? Dan kunt u zich aanmelden als stembureaulid.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden op deze verkiezingsdag ontvangen stembureauleden een vergoeding van € 100,00.

contact met de gemeente

Training

Als benoemd stembureaulid bent u verplicht een training te volgen. Deze training vindt plaats in februari of maart in het gemeentehuis. De training bereidt de stembureauleden voor op de werkzaamheden in het stembureau.

Postadres Postbus 14, 9550 AA Sellingen Bezoekadres Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen T (0599) 320 220 F (0599) 320 299 E info@vlagtwedde.nl I vlagtwedde.nl

Aanmelden

Grunneger Schriefwedstried 2015

Dust ook weer mit? De gemeente Vlagtwedde is begonnen met de organisatie van de 20e Grunneger Schriefwedstried. Wij roepen u op om weer mee te doen! Inzendingen kunt u tot 1 februari 2015 opsturen naar of inleveren bij de afdeling Samenleving, o.v.v. Schriefwedstried. Mailen mag ook, naar: cultuur@vlagtwedde.nl. Het reglement vindt u op vlagtwedde.nl.

Werkzaamheden stembureauleden

De werkzaamheden in het stembureau beginnen om 07.00 uur ’s morgens en eindigen ’s avonds na het tellen van de stemmen. U kunt ingedeeld worden in een ochtend/middagdienst (07.00 tot 15.00 uur) of een middag/avonddienst (14.30 uur tot na de telling). Een lid van een stembureau zorgt ervoor dat de stemming correct verloopt. Hiervoor verricht hij of zij lichte administratieve werkzaamheden. Na afloop wordt de uitslag in het stemlokaal vastgesteld.

Heeft u belangstelling? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Marcel Jansen van het Team Verkiezingen via tel. (0599) 320 220 of info@vlagtwedde.nl.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda: 1. Opening. 2. Presentatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 3. Sluiting. De vergaderingen zijn openbaar. Inzage De agenda’s en de daarbij behorende stukken liggen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de griffie en kunt u vinden op vlagtwedde.nl.

bouwen en wonen

Verleende omgevingsvergunningen Hamerstukken 6. Ontwerp begroting 2015 RSG Ter Apel. 7. Centrumregeling beschermd wonen. 8. Onttrekking openbaarheid Boswijklaan. 9. Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg Jipsinghuizen. Bespreekstukken 10. Doortrekken fietspad Schaalbergerweg naar Ter Apelkanaal Oost. 11. Vervangen duiker Veelerveensterweg. 12. Verklaring van geen bedenkingen varkensbedrijf Moersloot Ter Apel. 13. Bomen Wollinghuizerweg bebouwde kom Vlagtwedde. 14. Uitvoering motie opstellen Afvalbeleidsplan. 15. Rondvraag. 16. Sluiting. Radio Westerwolde Wilt u de raadsvergadering live via de radio volgen, stem dan dinsdag 27 januari 2015 om 20.00 uur af op Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via radiowesterwolde.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 t/m 16 januari 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. ■ Voorbeetseweg 59, 9563 VK Ter Apelkanaal, het kappen van twee eiken (ingekomen 16 januari 2015); ■ Vledderkamp 11, 9541 BA Vlagtwedde, het kappen van drie kastanjebomen (ingekomen 12 januari 2015); ■ Vledderkamp 26, 9541 BC Vlagtwedde, het kappen van twee elsen (ingekomen 12 januari 2015).

Hele pagina met colofon

De gemeente Vlagtwedde is begonnen met de organisatie van de 20e Grunneger Schriefwedstried. Wij roepen u op om weer mee te doen!

Informatie en contact Wmo Voor informatie over de Wmo kunt u terecht bij de Steunstees in Ter Apel, Vlagtwedde en Sellingen, het digitale loket en de afdeling Wmo bij de gemeente.

vergunningen

In week 3 is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde de onderstaande vergunning verleend. ■

Waar moeten de foto’s aan voldoen?

Hoe doet u mee?

De criteria waaraan de foto’s moeten voldoen vindt u op vlagtwedde.nl.

Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u t/m zondag 18 januari 2015 uw foto(‘s) sturen naar communicatie@vlagtwedde.nl. Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens en de locatie waar de foto is gemaakt.

Vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Richtje Rakers van de afdeling Communicatie via tel. (0599) 320 220 of e-mail: communicatie@vlagtwedde.nl.

Prijzen

Inzendingen kunt u tot uiterlijk 1 februari 2015 opsturen naar of inleveren bij de afdeling Samenleving, o.v.v. Schriefwedstried. Mailen mag ook, naar: cultuur@vlagtwedde.nl. Het reglement vindt u op vlagtwedde.nl.

Eenmalige standplaatsvergunning op donderdag 22 januari 2015 in Vlagtwedde (nabij Jumbo) en Ter Apel (marktplein) inzake consumentenvoorlichting door Ziggo.

Als u meent dat u door de verleende vergunning in uw belangen getroffen bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken, na datum van bekendmaking, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken? Bent u het niet eens met een verleende vergunning van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het besluit, waartegen u bezwaar maakt, moet afkomstig zijn van één van de drie bestuursorganen (de raad, het college of de burgemeester). Onder vermelding van het betreffende bestuursorgaan, kunt u uw bezwaarschrift sturen naar de gemeente Vlagtwedde. Uw bezwaarschrift dient uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking bij de gemeente te zijn ontvangen.

Steunstee Sellingen Dorpsstraat 21c, 9551 AB Sellingen T (0599) 322 227. Steunstee Ter Apel Dr. Bekenkampstraat 37, 9561 RD Ter Apel T (0599) 582 460. Steunstee Vlagtwedde Dr. P. Rinsemastraat 7, 9541 AL Vlagtwedde T (0599) 312 291. Gemeentehuis infowmo@vlagtwedde.nl Digitaal loket lokaalloket.nl/vlagtwedde. Participatieraad T (0599) 320 220 Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid Locatie Ter Apel Kindercentrum, Nederveen Cappelstraat 4. Locatie Vlagtwedde ‘t Aambeeld, Smederij 14. T (0599) 320 121 Kijk voor meer informatie op cjgv.nl. Maatschappelijke Dienstverlening Oldambt Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij de bureaudienst van 09.00 tot 12.30 uur, T (0597) 453 100 E webmailmdo@hetoudeambt.nl of kijk op het oudeambt.nl. Contact met COA Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel. T (0599) 589 433. E coaterapel@coa.minjus.nl.

op één na

}

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 januari 2015 aansluitend aan de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

Als u meent dat u door de verleende vergunning in uw belangen getroffen bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken, na datum van bekendmaking, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dust ook weer mit?

In april 2015 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Vlagtwedde. De gemeente wil de gids niet alleen vóór u maken, maar ook mét u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids.

De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 150,- (eerste plaats), € 100,- (tweede plaats) en € 50,- (derde plaats). De winnende foto’s worden eind januari bekend gemaakt. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Wit u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids? Pak dan uw camera en maak de winnende foto!

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulpverlening voor jeugdigen en gezinnen. Dit betreft niet alleen de hulp op het gebied van maatschappelijk werk, jongerenwerk, consultatiebureau, schoolverpleegkundige/ arts e.a., maar ook de toewijzing van de intensievere zorg voor jeugdigen valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

gemeentenieuws

colofon

Vanaf heden kunt u met al uw vragen omtrent zorg voor jeugdigen terecht bij het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) van de gemeente Vlagtwedde. Voor vragen, advies en hulp rond opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van jeugdigen, kunt u contact opnemen met tel. (0599) 320 121 of een mail sturen naar cjgv@vlagtwedde.nl. De inloopspreekuren die het CJGV had, zijn komen te vervallen.

officiële mededelingen

Tussen klooster & vesting Wekelijks nieuws van de gemeente Vlagtwedde WOENSDAG 7 JANUARI 2015

Doet u mee aan de fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids? Grunneger Schriefwedstried 2015

Dust ook weer mit?

De gemeente Vlagtwedde is begonnen met de organisatie van de 20e Grunneger Schriefwedstried. Wij roepen u op om weer mee te doen! Inzendingen kunt u tot uiterlijk 1 februari 2015 opsturen naar of inleveren bij de afdeling Samenleving, o.v.v. Schriefwedstried. Mailen mag ook, naar: cultuur@vlagtwedde.nl. Het reglement vindt u op vlagtwedde.nl.

In april 2015 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Vlagtwedde. De gemeente wil de gids niet alleen vóór u maken, maar ook mét u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids.

Prijzen

De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 150,- (eerste plaats), € 100,- (tweede plaats) en € 50,- (derde plaats). De winnende foto’s worden eind januari bekend gemaakt. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Hoe doet u mee?

Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u t/m zondag 18 januari 2015 uw foto(‘s) sturen naar communicatie@vlagtwedde.nl. Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens en de locatie waar de foto is gemaakt.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?

De criteria waaraan de foto’s moeten voldoen vindt u op vlagtwedde.nl.

contact met de gemeente Postadres Postbus 14, 9550 AA Sellingen Bezoekadres Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen T (0599) 320 220 F (0599) 320 299 E info@vlagtwedde.nl I vlagtwedde.nl

cittaslow logo

twitter.com/vlagtwedde.

Vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Richtje Rakers van de afdeling Communicatie via tel. (0599) 320 220 of e-mail: communicatie@vlagtwedde.nl.

WhatsApp: 06-113 154 81. Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Overige middagen alleen op afspraak.

Wit u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids? Pak dan uw camera en maakde winnende foto!

op één na

}

Informatieve raadsbijeenkomst

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 10 t/m 16 januari 2015 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderstaande omgevingsvergunning is verleend. ■ Moersloot 81, 9561 VG Ter Apel, het bouwen van een woning met bijbehorend bouwwerk (verleend 16 januari 2014).

Grunneger Schriefwedstried 2015

Bereikbaarheid Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid

Meldpunt Vlagtwedde Gebreken in de openbare ruimte kunt u melden via: T (0599) 320 111 (24 uur per dag, 7 dagen per week), MijnGemeente App (te downloaden in iTunes of Google play) of via vlagtwedde.nl.

Voor nadere informatie over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte.

Verleende vergunningen o.g.v. APV Op de agenda staat het volgende: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen van de agenda. 4. 1. Vaststellen verslag extra raadsvergadering 9 december 2014. 2. Vaststellen verslag raadsvergadering 16 december 2014. 5. Ingekomen stukken.

WhatsApp: 06-113 154 81.

Afdeling Ruimte (bouw- en woningtoezicht) Tijdens openstellingstijden, niet op woensdagavond

officiële mededelingen week 4 vergaderingen

twitter.com/vlagtwedde.

Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Overige middagen alleen op afspraak.

Doet u mee aan de fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids?

vlagtwedde.nl

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen. Dit keer zelfs twee verkiezingen op één dag. De leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap worden deze dag gekozen.

header met logo WOENSDAG 7 JANUARI 2015

vlagtwedde.nl

WOENSDAG 21 JANUARI 2015

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

slogan

Boven, halve pagina, onder halve pagina met colofon

25


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | specials

Specials De gemeente Vlagtwedde publiceert af en toe speciale, officiële themapagina’s in de Ter Apeler Courant. Zoals rechts het burgerjaarverslag. De opmaak is in grote lijnen identiek aan de reguliere gemeentepagina. Geheel rechts een special over een

VW TKV burgerjaarverslag 2014_TKV 21-12-14 12:27 Pagina 1

WOENSDAG 4 JUNI 2014

voorwoord

dienstverlening

In dit jaarverslag leest u wat we in 2013 op het gebied van burgerparticipatie, dienstverlening en de afhandeling van klachten en bezwaarschriften hebben gedaan. Daarnaast blik ik in vogelvlucht terug op 2013.

Een goede dienstverlening richting de burger staat bij ons voorop. Want iedere inwoner, jong of oud, heeft of krijgt met de gemeente te maken. Wij vinden het belangrijk dat u, ongeacht wat u van de gemeente nodig hebt, naar alle tevredenheid geholpen wordt. Daarbij mag het geen verschil maken via welke weg u diensten af wilt nemen: fysiek, via de post, telefonisch of digitaal.

Heeft u nog opmerkingen of suggesties ten aanzien van dit burgerjaarverslag, dan hoor ik dat graag van u. Uw reactie is van harte welkom. Met vriendelijke groet,

Sinds juni 2012 is de Telecommunicatiewet van kracht. Deze wet vereist van iedere website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Elke bezoeker vanuit Nederland moet vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Voor het bijhouden en registreren van bezoekers en het gedrag van bezoekers op de website is namelijk toestemming vereist. Omdat de gemeente Vlagtwedde de website zo toegankelijk mogelijk wil maken voor de bezoeker voldoet de website aan deze Cookiewet. De gemeente vraagt de bezoeker of deze cookies accepteert alvorens de bezoeker de website betreedt. Gevolg van het voldoen aan deze eis is dat de metingen, gedaan in Google Analytics, niet meer betrouwbaar

AFHANDELING VAN KLACHTEN Inwoners kunnen, wanneer ze niet tevreden zijn over een gedraging van de gemeente, een klacht indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling bij de klachtencoördinator. Klachten in 2013

De top 5 meest bekeken pagina’s (homepage niet meegenomen)

1. Regelen en aanvragen Burgerzaken 2. Overig - Contact 3. Politiek en bestuur Gemeenteraad 4. Regelen en aanvragen - Bouwen, wonen en verhuizen 5. Actueel - Werken bij de gemeente - vacatures

In 2013 zijn er volgens de statistische gegevens in totaal 56.000 bezoekers geweest op www.vlagtwedde.nl. Daarvan waren 34.040 unieke bezoekers. Deze bezoekers hebben per bezoek aan de website gemiddeld 4 pagina’s bezocht. Hun bezoek duurde gemiddeld 2,3 minuten.

De gemeente heeft dagelijks op vele manieren contact met diverse burgers. Gelet op het aantal contactmomenten is het aantal klachten laag te noemen. In 2013 zijn er negen klachten binnengekomen. Twee klachten werden ongegrond verklaard, één klacht werd deels gegrond, deels ongegrond verklaard. De klachtenprocedure kan op elk gewenst moment worden stopgezet als de klacht is opgelost. In zes gevallen werd de klacht opgelost door tussenkomst van een leidinggevende.

Nationale Ombudsman

Wanneer een klager het niet eens is met de manier waarop het college de klacht

1. Identiteitskaart aanvragen 2. Melden verhuizen 3. Bijstand aanvragen 4. Rijbewijs aanvragen 5. Paspoort aanvragen

www.vlagtwedde.nl

2013 IN VOGELVLUCHT

Voor uitleg over de klachtenprocedure of andere vragen over klachten, kunt u terecht bij de klachtencoördinator via tel. (0599) 320 220. Voor de Nationale Ombudsman kunt u bellen met (070) 356 3563 of mailen naar: bureau@nationaleombudsman.nl.

In maart 2013 werd bekend dat de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel open blijft. De samenwerking met de PI en de keten en de steun en volharding van buurgemeenten, de provincie Groningen en de commissarissen van de Koning van Groningen en Drenthe hebben zich geloond. 5 mei 2013: Gastgemeente Bevrijdingsbos

De gemeente Vlagtwedde was in 2013 gastgemeente voor de viering van 5 mei in het Bevrijdingsbos in Groningen. Burgemeester Leontien Kompier plantte daar ter ere van de vrijheid een boom in het Bevrijdingsbos.

Vlagtwedde finalist ‘Het Leukste Dorp van Groningen’

Het dorp Vlagtwedde was in de zomer van 2013 één van de tien finalisten in de verkiezing Het Leukste Dorp van Groningen. Uiteindelijk eindigde het dorp als negende. Een keurige prestatie!

Bellingwedde en Vlagtwedde kiezen voor elkaar

Op 17 december hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde een principebesluit genomen om te gaan fuseren. In 2013 hebben beide colleges zich aan de hand van gesprekken, onderzoek en inwonersavonden een beeld gevormd van mogelijke herindelingsvarianten.

26

Ondersteuning van kwetsbare burgers Onze gemeente kiest voor het ondersteunen van kwetsbare burgers. Mensen die in hun dagelijks leven tegen problemen aanlopen die zij niet meer zelfstandig kunnen oplossen zoals afnemende gezondheid, psychische problemen of een kleinere sociale kring. Zij verdienen onze zorg en ondersteuning. Om dit goed te realiseren werken we samen met professionele en niet-professionele zorg.

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden

Bij 75+ers komen seniorenvoorlichters; mantelzorgvoorlichters en ouderenadviseurs. Bij mensen met een verstandelijke beperking heeft de ondersteuning vanuit de MEE-organisatie hierin een grote rol. MEE Groningen helpt mensen met een beperking om weer grip op hun leven te krijgen.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De verantwoordelijkheden worden vanaf 2015 uitgebreid. Er gaan AWBZ-taken (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de gemeenten en er is een aantal wijzigingen in de huidige Wmo. De Wmo 2015 spreekt van maatwerkvoorzieningen voor de zelfredzaamheid.

Penitentiaire Inrichting Ter Apel blijft open

Meer informatie

Eigen kracht verzilveren De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft op 25 november 2014 het nieuwe beleidsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Vlagtwedde 2015 vastgesteld. De gemeente Vlagtwedde heeft van oudsher een sterke sociale samenhang. Dit wil zij verder versterken en daarom is de titel van het Wmo beleidsplan ‘Eigen Kracht Verzilveren’.

Oude slogan geherintroduceerd

Begin 2013 is de slogan ‘Vlagtwedde, het verrassende Groningen’, vervangen door de (oude) slogan ‘Vlagtwedde, de op één na mooiste gemeente’. Dit is gebeurd naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad. Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

Afhandeltermijn

Artikel 9:11 van de Awb bepaalt dat een klacht binnen zes weken afgerond moet zijn. Deze termijn kan op grond van het tweede lid van dit artikel met vier weken worden verlengd.

De top 5 meest bezochte producten in het digitaal loket

op één na

heeft afgehandeld, kan hij zich wenden tot de Nationale ombudsman. Eén zaak werd in 2013 beoordeeld door de Nationale Ombudsman. Deze verklaarde de klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Ons uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. Wij willen dat ondersteuning en zorg zo dicht mogelijk bij de burger wordt georganiseerd. Dat maakt het mogelijk om aan te sluiten bij wat mensen wel kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk van familie en buren. Door dit alles is het mogelijk om de kwaliteit van leven op niveau te houden, de kosten beheersbaar en het sociaal domein (de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet) met elkaar te verbinden. Dit uitgangspunt wordt ook volledig onderschreven door de Participatieraad in onze gemeente die nauw bij de voorbereiding van de plannen en veranderingen is betrokken.

Wet maatschappelijke ondersteuning

}

de gemeente Vlagtwedde betreft.

zijn. Bezoekers die geen cookies accepteren worden niet meegenomen in de metingen. De onderstaande statistieken zijn dus niet absoluut maar zijn van toepassing op bezoekers die de cookies hebben geaccepteerd.

voorwoord Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er belangrijke, nieuwe taken bij. We regelen vanaf dan de begeleiding van ouderen en mensen met een beperking, zodat die zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. De nieuwe participatiewet bepaalt dat de gemeente moet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. En we worden verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Leontien Kompier, burgemeester

In dit geval is gekozen voor een dat duidelijk is dat het een uiting van

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ook in Vlagtwedde.

Burgerjaarverslag 2013

actueel onderwerp: decentralisaties. afwijkende opmaak, maar zodanig

VW TKV 3D special 2014_TKV 21-12-14 12:28 Pagina 1

2015 Overgangsjaar In 2015 waarborgt onze gemeente de

Jeugdwet

Er gaat veel veranderen. Daar moeten we allemaal aan wennen. Veel inwoners van de gemeente krijgen op de een of andere manier met de veranderingen te maken. Wij als gemeente zijn goed voorbereid en treden de toekomst vol vertrouwen tegemoet. En met ons hopelijk u ook!

Wietze Potze Wethouder Welzijn, Jeugdzorg en Wmo/AWBZ

continuïteit van de ondersteuning van huidige AWBZ cliënten waar de indicatie van doorloopt. Samen met 21 andere Groninger gemeenten is gekozen voor het continuïteitsarrangement voor het overgangsjaar 2015. Op deze manier wordt de bezuiniging door de zorgaanbieders en gemeenten opgelost. Zo vallen mensen die op dit moment via de AWBZ zorg in natura ontvangen van één van de huidige organisaties, niet tussen wal en schip. Ook de mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen, hebben in 2015 te maken met een overgangsrecht. Voor 2015 continueren wij ook de ondersteuningsrol van MEE. Met alle cliënten die vanuit de AWBZ bij de Wmo terechtkomen, nieuwe cliënten en cliënten van wie de indicatie afloopt, gaat de gemeente in gesprek om te kijken hoe het arrangement vorm krijgt in de volgende jaren. Hulp bij het huishouden We kiezen voor een zachte landing voor Hulp bij het huishouden. De overeenkomsten met zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden worden met één jaar verlengd tot 1 april 2016. We blijven werken met de huidige indicaties voor het aantal

in op preventie (vroeg voorkomen van problemen), ontzorgen (wat kun je zelf?), hulp op maat, 1 gezin 1 plan 1regisseur en minder bureaucratie.

Vanaf 2015 is de gemeente Vlagtwedde verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het gaat om alle hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Denk aan het huidige preventief jeugdbeleid, de gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en de ingang/toegeleiding daar naar toe.

Beleidsplan en verordening jeugdhulp Voorkomen en ontzorgen met minder regeltjes In de raadsvergadering van 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan Jeugdhulp gemeente Vlagtwedde en de verordening Jeugdhulp gemeente Vlagtwedde.

De gemeente Vlagtwedde werkt hierbij samen met de andere Groninger gemeenten.

Het beleidsplan gaat in op hoe de gemeente de zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen gaat organiseren. De gemeente zet

Het plan geeft antwoord op de volgende vragen: ■ Wat gaat er veranderen in de gemeente Vlagtwedde en wat organiseert de gemeente voortaan? ■ Welke rechten en plichten zijn er voor inwoners na 2015? ■ Waar kunnen kinderen en gezinnen terecht voor jeugdhulp? ■ Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente als de veiligheid van kinderen wordt bedreigd? ■ Hoe controleert de gemeente kwaliteit en financiering? ■ Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de verordening jeugdhulp?

Seine Lok Wethouder Inkomen, Werk, Participatie

uren hulp per cliënt (HH1 en HH2). Toekomstige wijzigingen in het verstrekkingenbeleid kunnen niet worden uitgesloten in verband met de bezuinigingen op het budget voor hulp bij het huishouden. Hierover informeren wij u in 2015. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen in nieuwe verordening In de nieuwe Wmo verordening staan de rechten en plichten van inwoners en gemeente, maar ook het proces van melding en aanvraag, criteria voor maatwerkvoorzieningen en klachten. Omdat per 1 januari 2015 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht is, ziet de verordening er anders uit dan voorheen. Zo benoemt de wet geen concrete voorzieningen meer. Er wordt alleen nog gesproken over maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Voor de meeste inwoners die al een voorziening ontvangen betekent deze nieuwe verordening geen grote verandering aangezien Vlagtwedde al sinds 2012 ‘gekanteld’ werkt. Bij het verstrekken van een voorziening wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan, wat het sociale netwerk kan en of er algemene voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden.

Het college van burgemeester en wethouders zal eind 2014 nog de nadere regels vaststellen. Deze nadere regels zijn met name bedoeld voor de toekenning van jeugdhulpvoorzieningen. Waar kunnen kinderen en gezinnen vanaf 2015 terecht? Een kind of ouder kan vanaf 2015 in de gemeente Vlagtwedde voor hulp en ondersteuning terecht: ■ In eigen kring: denk aan familie, vrienden, buren, school, kerk en/of vrijwilligers; ■ Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid; ■ Schoolverpleegkundige op school; ■ Huisarts, Jeugdarts of medisch specialist; ■ Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | advertenties

Advertenties De gemeente Vlagtwedde adverteert in verschillende media, zoals regionale streekbladen en promotionele uitgaven zoals het VVV magazine.

logo

Welkom

in Vlagtwedde

dragende foto

Formaat- en onderwerpkeuze is maatwerk en afhankelijk opgebouwd volgens het stramien, huisstijlelementen en huisstijlkleuren. In het voorbeeld hiernaast een algemene advertentie met dragende foto bovenin. In een dergelijke advertentie wordt meestal gekozen voor drie onderwerpen die nader worden uitgelicht.

Ideale ligging

Wonen en ondernemen

Tot de gemeente Vlagtwedde behoren de kerndorpen Bourtange, Sellingen, Ter Apel en Vlagtwedde. Verder telt de gemeente nog een 54-tal kleinere dorpen en gehuchten. De gemeente heeft ruim 16.000 inwoners. De totale grondoppervlakte bedraagt ruim 17.000 hectare. Dit betekent circa een hectare grond per inwoner. De gemeente heeft een ideale ligging ten opzichte van de steden Emmen, Groningen en Assen.

Vlagtwedde is een prachtige woongemeente. Ook voor ondernemingen is de gemeente aantrekkelijk. Er is innovatieve industrie, er zijn moderne agrarische bedrijven en vele vormen van zakelijke dienstverlening. Het gemeentelijk beleid is erop gericht een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te scheppen, met ruim opgezette bedrijventerreinen, goede verbindingen, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een klantvriendelijke dienstverlening.

Standaard onderaan: adresgegevens en slogan.

Genieten Het schitterende Westerwoldse landschap biedt volop gelegenheid om te recreëren en te genieten van alle natuurschoon. De mooie fietsen wandelpaden maken het gebied daarvoor uiterst geschikt. Ook kent de gemeente een rijke historie met vestingstad Bourtange en het Klooster in Ter Apel, dat behoort tot het UNESCO werelderfgoed.

vlagtwedde.nl

van de uitgave waarin wordt geadverteerd. Advertenties zijn websitevignet

Tot ziens op de Vlagtwedder Landbouwbeurs! afzender

Meer informatie? 9550 AA Sellingen T (0599) 320 220 bezoekadres Dorpsstraat 1, Sellingen

op één na

}

Gemeente Vlagtwedde, postbus 14

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

27


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | overig drukwerk

Overig drukwerk

Exposities in Klooster Ter Apel

d

l

De expositie ‘Bewogen Stilte’ duurt in tegenstelling tot de datum op de website tot medio april. Deze bestaat uit uiteenlopende kunstwerken van twee kruisheren, Broeder Edgard Claes osc uit Sint Agatha en pater Bernhard Leisenheimer osc uit D-Lage-Rieste/ Osnabrück. Voor de overige exposities en uitgebreide informatie zie www.kloosterterapel.nl.

Expositie in de Oude Stelmakerij vanaf 28 maart Expositie van werken van Johan Hemkes in de Oude Stelmakerij in Sellingen, Dorpsstraat 32. Johan Hemkes (1894-1988) werd geboren in Friesland. Vanaf 1921 was hij tekenleraar aan de HBS in Ter Apel. Johan Hemkes maakte veel etsen, houtsnedes en aquarellen. Voor info (0599) 612 649 of www.streekhistorischcentrum.nl/oude-stelmakerij.

oor

Koetsreis

n. a-

Onlangs was er een expositie ‘Vooruitgangsvisioenen’ in het museum de Olde Wolden in Bellingwolde. Basisschoolleerlingen schreven een verhaal over deze expositie van de kananlisatie in Westerwolde. Tijdens de Grunneger Weke reikt waterschap Hunze en Aa’s de prijs uit van de verhalenwedstrijd. De schrijver van het mooiste verhaal wint een koetsreis door Westerwolde.

www.Klunderloa.nl Klunderloa is een website met veel Groningstalig lesmateriaal, met als doel de Groninger streektaal dichter bij kinderen te brengen. Bestemd voor scholen, maar ook voor individueel gebruik.

e Westerwolde. Ether 106.5/106.6/107.0 – kabel 104.1

er: @vlagtwedde tel. (0599) 320 220

In de inleiding van dit boekje werd het al aangehaald: ‘Ongetwijfeld dient

weke e

In het Klooster zijn momenteel verschillende exposities, o.a. een permanente expositie ingericht met een belangrijk deel van de collectie van Henk en Babs Helmantel. Schilderijen van Henk Helmantel en middeleeuwse sculpturen, meubels en gebruiksvoorwerpen.

er op zeker moment iets te worden ontwikkeld dat in vorm of formaat kan een andere opmaak, een ander formaat

2015

Op deze afvalkalender leest u hoe u om moet gaan met afval in de gemeente Vlagtwedde, waar en wanneer uw afval wordt ingezameld en wat de scheidingsregels zijn.

januari

WK

of een afwijkende vorm. Belangrijk daarbij is om toch zoveel mogelijk de

23 t/m

30

1

stijlelementen, het logo, de slogan,

4

5

12

19

26

DI

6

WK

7

6

5

maart

8

9

MA

2

9

16

23

WK

9

10

11

12

13

14

MA

2

9

16

23

30 31

WK

14

15

16

17

18

MA

6

13

20

27

DI

7

13

20

27

DI

3

10

17

24

DI

3

10

17

24

14

21

28

7

14

21

28

WO

4

11

18

25

WO

4

11

18

25

WO

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

DO

5

12

19

26

DO

5

12

19

26

DO

2

9

16

23

30

VR

2

9

16

23

30

VR

6

13

20

27

VR

6

13

20

27

VR

3

10

17

24

3

10

17

24

31

ZA

7

14

21

28

ZA

4

11

18

4

11

18

25

8

15

22

5

12

19

18

19

20

21

22

WK

23

24

25

26

27

WK

4

11

18

25

MA

1

8

15

22

29

MA

5

12

30

6

ZA

ZO

mei WK

1

7

14

21

28

8

15

22

29

ZO

29

30

31

WK

32

33

34

35

36

6

13

20

27

MA

3

10

17

24

31

7

25

19

26

DI

2

9

16

23

14

21

28

DI

4

11

18

25

13

20

27

WO

3

10

17

24

WO

1

8

15

22

29

WO

5

12

19

26

7

14

21

28

DO

4

11

18

25

DO

2

9

16

23

30

DO

6

13

20

27

1

8

15

22

29

VR

5

12

19

26

VR

3

10

17

24

31

VR

7

14

21

28

ZA

2

9

16

23

30

ZA

6

13

20

27

ZA

4

11

18

25

8

15

22

29

DO

3

ZO

10

17

24

31

ZO

september

7

14

21

28

DI

ZO

oktober

5

12

19

ZA

26

ZO

november

1 2

38

39

40

WK

41

42

43

44

WK

46

47

48

49

WK

7

14

21

28

MA

5

12

19

26

MA

2

9

16

23

30

MA

8

15

22

29

DI

6

13

20

27

DI

3

10

17

24

DI

1

2

9

16

23

30

WO

7

14

21

28

WO

4

11

18

25

WO

3

10

17

24

8

15

22

29

DO

5

12

19

26

DO

DI

1

WO DO

40

44

45

16

23

51

52

1

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

stramien op wat voor uiting dan ook

communicatieuitingen.

Flyer voor de jaarlijkse

VR

4

11

18

25

VR

2

9

16

23

30

ZA

5

12

19

26

ZA

3

10

17

24

31

ZO

6

13

20

27

ZO

4

11

18

25

VR ZA ZO

toe te passen. Hier volgen enkele voorbeelden van afwijkende

grunneger weke

1

1

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

VR

4

11

18

25

ZA

5

12

19

26

ZO

6

13

20

27

Textiel Textiel kunt u meegeven aan diverse inzamelacties (Leger des Heils e.a.). Ook kunt u textiel in de kledingcontainers van Humana werpen. Dit is een ontwikkelingsorganisatie die de levensomstandigheden van mensen in

■ ■ ■ ■

Toezichthouder M. Bakker Gemeente Vlagtwedde | Dorpsstraat 1

■ ■

zaterdag 3 januari 2015 zaterdag 4 april 2015 zaterdag 25 april 2015 zaterdag 2 mei 2015 zaterdag 16 mei 2015 zaterdag 23 mei 2015 wordt niet ingehaald

inzamelweek groente-, fruit- en tuinafval inzamelweek restafval gewijzigde routes feestdagen (zie hiernaast) dagen standplaatsen chemokar ophaaldata aan huis ophaaldagen snoeihout

Bourtange Lodewijkstraat bij school Vlagtwedde Kerkstraat marktplein Veele Wedderstraat bij Rolinbrug Harpel Molenkampweg bij school Jipsinghuizen Wollinghuizerweg bij school Jipsingboertange Buwaldaweg bij dorpshuis Sellingen Dorpsstraat bij gemeentehuis

U kunt autobanden zonder velg gratis inleveren op zaterdagen tussen 08.30 en 11.30 uur op het terrein van Van Gansewinkel. Het betreft velgloze autobanden die: n Afkomstig zijn van huishoudens (niet van bedrijven). Niet onder de oud-voor-nieuw-regeling vallen. Banden (ook trekkerbanden e.d.) afkomstig van bedrijven kunnen alleen tegen betaling op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur bij Van

n

Gansewinkel worden ingeleverd.

U kunt uw KGA op twee manieren aanbieden: De chemokar komt twaalf keer per jaar op een vrijdag aan huis het KGA (en het klein WEB) ophalen. Daarvoor kunt u de gemeente bellen, tel. (0599) 320 220 en uw adres opgeven. De data vindt u elders op deze

Heeft u goederen die geschikt zijn voor hergebruik en wilt u deze laten halen door het Kringloopcentrum? Dan kunt u bellen met de Kringlooptelefoon, tel. (0599) 651 313, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur. Zelf brengen kan op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Adres brengpunt: Gedempte Vleddermond 3 te Stadskanaal (nabij watertoren).

Vragen of klachten over de inzameling? Als u vragen of klachten heeft over de gescheiden inzameling van het grof vuil, het groente-, fruit- en tuinafval en het overige huishoudelijke afval, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: Van Gansewinkel, Industriestraat 34, Stadskanaal Tel. (0523) 238 017.

Groente-, fruit en tuinafval (GFT) n

n

08.30 - 09.15 uur 09.30 - 10.15 uur 10.30 - 11.15 uur 11.30 - 12.15 uur 13.00 - 13.45 uur 14.00 - 14.45 uur 15.00 - 15.45 uur

n

Zaterdag: 7 februari, 16 mei, 8 augustus, 7 november ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beetserweg voor dorpshuis (vm. kerk) 08.30 - 09.15 uur Ter Apelkanaal Oost bij Schaalbergerweg 09.30 - 10.15 uur Heembadweg parkeerplaats sportvelden 10.30 - 11.15 uur Kapelweg parkeerplaats bij RK kerk 11.30 - 12.15 uur Agodorp Molen A Laan bij dorpshuis 13.00 - 13.45 uur Burgemeester Beinsdorp Brugstraat bij brug 14.00 - 14.45 uur De Maten Zanddijk rotonde 15.00 - 15.45 uur

n

(doppen van) pinda’s en noten koffiefilter, koffiedik, theebladen en theezakjes snijbloemen, kamerplanten, gras, stro, bladeren, klein snoeiafvalen planten (geen grond)

n

Papier en karton

n

Flessen

n n

Glazen potten Drinkglazen

papieren wikkels kartonnen dozen

n

Kapot glaswerk

n

verpakkingskarton (schoon en zonder plastic)

Niet:

n n

n

as uit de open haard asbakinhoud

n

vensterglas, spiegelglas, gewapend glas, vuurvast glas, gelaagd glas gloeilampen (restafval)

n

TL-lampen, spaarlampen (Klein gevaarlijk afval)

n

deksels, doppen en kurken (restafval) kruikjes, porselein en aardewerk (restafval)

n

Niet: n

Niet: n

Glas

kranten en tijdschriften (reclame)folders enveloppen (met en zonder venster)

n

n n

n

n

Ophaaldata chemokar aan huis 12x per jaar op vrijdag: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

Schillen en resten van groenten, fruit, aardappelen Etensresten (jus, vet, botjes, vis (ook graten), kaas, broodkorsten) Eierschalen

n

n

VW Afvalkalender 2015.indd 1

n

Nat en besmeurd papier, zoals luiers en zakdoeken (restafval) Kartonnen drankverpakking van zuivel en frisdrank (restafval) Papier waar een plastic-, aluminium- of waslaagje op zit (restafval)

n

vogelkooizand stofzuigerzakken (en inhoud)

n

honden- en kattenharen

n n

kattenbakkorrels luiers

n

melk- en vruchtensappakken

Restafval: Al het afval, dat niet bij bovengenoemde groepen hoort en in de grijze container kan.

16-12-14 15:13

afvalkalender

Toezichthouders sociale zaken

Autobanden

Scheidingsregels 2015

9550 AA Sellingen | (0599) 320 220

pasjes

Voor het aanbieden van asbest kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente, tel. (0599) 320 220. U krijgt dan informatie over de manier waarop u moet omgaan met het asbest en hoe u het kunt

legenda

Zaterdag: 31 januari, 9 mei, 1 augustus, 31 oktober

‘Grunneger Weke’

koelapparaten e.d. (bijv. koelvitrine) worden niet geaccepteerd. Alle WEB dient compleet en schoon te zijn!

Asbest

Kringloopcentrum

kalender.

standplaatsen chemokar

Een aantal zaterdagen per jaar staat de chemokar op diverse plekken in de gemeente (voor standplaatsen zie elders op deze kalender). U kunt daar uw klein WEB inleveren. Ook kunt u uw klein WEB op zaterdagmorgen naar het terrein van Van Gansewinkel, Heembadweg 8 te Ter Apel, brengen. N.B. De gemeente zamelt alleen huishoudelijk WEB in. Bedrijfsmatige

n

Klein gevaarlijk afval (KGA)

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

Nieuwjaarsdag 1-1-2015: 6-4-2015: 2e Paasdag Koningsdag 27-4-2015 Bevrijdingsdag 5-5-205 Hemelvaartsdag 14-5-2015: 25-5-2015: 2e Pinksterdag 25-12-2015: 1e Kerstdag

Van Gansewinkel, Heembadweg 8 in Ter Apel.

plattelandsgebieden probeert te verbeteren.

op één na

gewijzigde routes feestdagen

Breng uw groot WEB op zaterdagmorgen naar het terrein van

Klein WEB (boormachine, koffiezetapparaat, etc.) n Eén keer per maand haalt de gemeente het klein WEB aan huis op (eventueel tegelijk met het klein gevaarlijk afval). Meld u hiervoor aan bij de gemeente, tel (0599) 320 220.

inleveren. Inleveren kan op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Gooi uw lege flessen, potten en glazen in de glasbak. Vlakglas (zoals vensterglas) kunt u op zaterdagen van 08.30 tot 11.30 uur naar het depot van Van Gansewinkel brengen, Heembadweg 8 te Ter Apel.

}

}

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

28

De gemeente Vlagtwedde haalt in de periode van 1 november 2015 tot 1 januari 2016 blad bij u thuis op. In die periode kunt u overtollig blad op hopen langs de weg aanbieden (de vrachtwagen moet erbij kunnen). Het is

n

DO

adres en het type apparaat door aan de gemeente, tel. (0599) 320 220. Of: n

n

Glas

30

50

49

aangeboden deel maximaal 20 kilo wegen.

uitdrukkelijk niet de bedoeling om ander afval dan blad aan te bieden.

december

37

36

MA

9

Groot WEB (koelkast, fornuis, tv, etc.) Iedere donderdag haalt de gemeente het groot WEB aan huis op. Geef uw n

halen en zelf brengen bedragen respectievelijk € 10,- en € 5,- per aangeboden kuub. Puin en glas worden niet gehaald en kunnen alleen worden gebracht. Het op te halen grof vuil en bouw- en sloopafval mogen per

Ophalen blad door de gemeente

VR

WO

het depot van Van Gansewinkel, Heembadweg 8 te Ter Apel. Voor het halen én brengen geldt een maximum hoeveelheid van 3 m³. Kosten voor laten

De chemokar staat acht zaterdagen per jaar op diverse plekken in de gemeente. U kunt daar uw KGA (en klein WEB) brengen. De standplaatsen en data vindt u elders op deze kalender.

Wit en bruingoed (WEB)

Hiervoor moet u zich aanmelden bij de gemeente, tel. (0599) 320 220. Op zaterdagen kunt u van 08.30 tot 11.30 uur uw grof vuil brengen naar

26

augustus 31

Grof vuil/bouw- en sloopafval Grof afval (meubilair, e.d.) wordt één keer per maand aan huis opgehaald.

tuinafval aanbieden. Takken dienen te worden gebonden tot bundels. Aangeboden bundels mogen maximaal 20 kilo wegen en niet groter zijn dan 50 x 50 x 100 cm.

28

ZA

Zij informeren u hierover. Wordt u niet benaderd, neem dan contact op met de gemeente, tel. (0599) 320 220.

In de perioden 13 t/m 17 april en 9 t/m 13 november 2015 zijn er twee extra inzamelacties voor snoeihout. Uw snoeihout wordt op de dag gehaald waarop uw groene container wordt geleegd. U mag maximaal 3 m³ grof

1

juli

n

Oud papier en karton wordt ingezameld door scholen en verenigingen.

Snoeihout

27

ZO

juni

MA

Oud papier en karton

april

DO

WO

WK

kleurgebruik en door altijd het

3

2

5

DI

kan door de al eerder omschreven

maart

februari

MA

ZO

herkenbaarheid te handhaven. Dat

op één na

ant in de rubriek ‘Tussen Klooster en Vesting’.

afwijken’. Sommige uitingen vragen

Afvalkalender

Overzicht van de huisvuilinzameling www.vlagtwedde.nl

Schilderijen (aquarellen) van Wilma Horlings uit Kielwindeweer en keramiek van Anne Lutz uit de Mussel. Te bezichtigen tijdens openingstijden.

www.vlagtwedde.nl

Expositie in de bibliotheek te Ter Apel in maart/april 2014

grunneger e

teiten

Afgegeven door burgemeester L.A.M. Kompier 01-06-2013

Ieder jaar verschijnt de afvalkalender. Een uitklapbare kalender om op te hangen. Met een overzicht van de belangrijkste data voor het inzamelen van verschillende soorten afval.


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | overig drukwerk

Overig drukwerk uitnodigingskaarten Elk jaar wordt er een uitnodiging verstuurd

vlagtwedde.nl

Uitnodiging

}

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

uitnodiging

filosofie sluit naadloos aan op de waarden in het

Aansluitend is tot ca. 22.00 uur gelegenheid tot napraten.

gebied Westerwolde: een mooi en kleinschalig

Er wordt dan rondgegaan met hapjes en drankjes.

landschap waar het goed wonen, werken en

delen met het gemeentebestuurrecreëren en samen blikkenzich op 2013. is en waarterug bewoners te en ondernemers mee verbonden voelen. De gemeente Westerwolde in

3 oktober 2014

Graag tot ziens op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar!

oprichting wil zich inzetten voor projecten die de kwaliteit van Westerwolde als woon- en leefgebied

Met vriendelijke groet,

Datum:

de heer J.M. de Vos

versterken en het aantal bezoekers en daarmee ook Aanvang: 19.30 uur mevrouw L.A.M. Kompier de inkomsten voor het gebied vergroten. Locatie: Hotel Boschhuis, Boslaan 6 te Ter Apel

maandag 6 januari 2014

vlagtwedde.nl

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. U bent van harte uitgenodigd om, onder Kamp De Beetse het genot van een hapje en een drankje, uw wensen voor 2014 te Opening van de gerestaureerde barak netwerk van Cittaslow gemeenten. De Cittaslow

19.30 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee

uitnodigingskaarten

20.00 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Leontien Kompier 20.20 uur: Uitbrengen van een toost op 2014

Voor bijzondere evenementen worden er Aansluitend is tot ca. 22.00 uur gelegenheid tot napraten.

www. ww w.vl vlaa vl www.vlagtwedde.nl

2014de officieel toegetreden totVlagtwedde het internationale haar houdt gemeente

www.vlagtwedde.nl

20.20 uur: Uitbrengen van een toost op 2015

secretaris

programma

De gemeente Westerwolde in oprichting is op 19 juni

20.00 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kompier Op maandagLeontien 6 januari 2014

Er wordt dan rondgegaan met hapjes en drankjes.

uitnodigingen op maat gemaakt. Graag tot ziens op de eerste maandag van het nieuwe jaar!

verbeteren, de identiteit van Westerwolde verder

burgemeester

op één na

}

meente.

Cittaslow

Programma

19.30 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee

onder , on

5 te delen

ander thema.

Maandag 6 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie gemeente Vlagtwedde

op 2015 één na Nieuwjaarsreceptie dinsdag 6 januari

meente

ar

vlagtwedde.nl

voor de nieuwjaarsreceptie, steeds met een

Breng samen met burgemeester en wethouders van Vlagtwedde een toost uit op 2014

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

Met vriendelijke groet, de heer J.M. de Vos

mevrouw L.A.M. Kompier

secretaris

burgemeester

Aanmelden voor de nieuwjaarsreceptie is niet nodig.

Aanmelden voor de nieuwjaarsreceptie is niet nodig.

29


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | brochures en flyers

Overig drukwerk brochures Algemene brochure en een brochure

Welkom

Cultuurhistorie In de gemeente Vlagtwedde

in de gemeente Vlagtwedde

op één na na op één

op één na

}

}

}}

op één na

Vlagtwedde, mooistegemeente. gemeente. Vlagtwedde, de de mooiste

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

vlagtwedde.nl

in de gemeente

vlagtwedde.nl

over cultuurhistorie

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

brochures

Trouwen in de gemeente Vlagtwedde

vlagtwedde.nl

Landschap

Spread uit het

Westerwolde, het aloude ‘essenlandschap’ wordt tot op

feitelijk twee beekdalen, waarbij het beekdal van

de dag van vandaag bepaald door het contrast tussen het

de Ruiten Aa de ruggengraat van de bewonings-

‘oude’ (de essen en de meedgronden; het beekdal van

geschiedenis vormde. De boorden van de Ruiten Aa

de Ruiten Aa) en het ‘nieuwe’(veenkoloniale) landschap.

werden al sinds de prehistorie bewoond. De driehoek

Op oude kaarten is goed te zien dat de structuur van

Wedde-Onstwedde-Vlagtwedde vormt de oudste kern

het gebied werd bepaald door twee zandruggen die

van het gebied. Samen met de gebiedscommissie

eigendoms- en beheersverban-

ingesloten lagen door uitgestrekte venen: het Oostermoer

Westerwolde zet de gemeente zich in om het oude

den van plaatselijke boeren. Het

en het Bourtanger Moor. De twee zandruggen vormden

beeklandschap van de Ruiten Aa te herstellen.

Essenlandschap Sinds de Middeleeuwen werden

binnenwerk van

de Westerwoldse kerspelen verdeeld in zogenaamde‘boermarken’, gemeenschappelijke

essenlandschap van Westerwolde

brochure.

bouwstructuur, die gebaseerd was op de drieslag ‘es-mee-veld’. Intensieve akkerbouw vond plaats op de essen, die door de eeuwenlange potstal bemesting vermengd met plaggen een steeds rondere vorm hadden gekregen. De meedgronden waren de laaggelegen graslanden in het beekdal, bestemd als hooiland en weidegrond voor het rundvee. De velden waren de

op één na

}

uitgestrekte venen, die nu grotendeels waren opgedroogd

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

en in heidevelden waren veranderd. Hier werden de schaapskudden door de schepers bijeen gehouden.

De brochure ‘trouwen in de gemeente Vlagtwedde’

30

6

gemeente vlagtwedde | wonen & leven

de algemene

werd in hoge mate bepaald door deze maatschappelijke land-

7


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | brochures en flyers

Overig drukwerk VW algemene brochure 2013 alt_Opmaak 1 16-12-14 14:36 Pagina 10

brochures Voorzijde van een

informatie van de gemeente vlagtwedde

recreëren mag, maar permanente bewoning niet

Betaalbaar genieten!

gids op A5 formaat

De huizenprijzen in het noorden, en vooral in ZuidoostGroningen, liggen beduidend lager dan in andere delen van ons land. Dit betekent dat als u vanuit het westen naar

19 maart 2014

ruimere woning of kavel kunt kopen zonder daarvoor extra kosten te maken. U kunt kiezen voor een karakteristiek oud huis, maar ook voor een nieuwbouwwoning. Ook kunt u in de gemeente zeer betaalbare huurwoningen vinden. Woningcorporaties Acantus en Woonzorg Nederland Volop voorzieningen voor het winkelend publiek

beschikken over een groot aantal huurwoningen.

Gemeentewapen

Gemeenteraads verkiezingen

In azuur en korenschoof van goud, gebonden van hetzelfde en geplaatst op een gouden grond en een schildhoofd van goud, beladen met een zeventiende-eeuws kanon van sabel. Het schild is gedekt

x

met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

Genoeg te doen

Het kanon in het schildhoofd

De grote diversiteit aan natuurschoon en cultuurhistorie

Vlagtwedde herinnert aan de

Recreëren mag permanente bewoning niet www.vlagtwedde.nl

Sport

schans van Bourtange, in 1580

van de verschillende politieke partijen

gesticht en gedurende de gehele

schapszin heeft in het noorden van ons land, en zeker ook

periode der Republiek een grens-

Sport neemt in de gemeente Vlagtwedde een grote plaats in. U kunt kiezen uit

in de gemeente Vlagtwedde, een grote betekenis. Dit is

fort van belang. De korenschoof

voetbal, badminton, gymnastiek, korfbal, tennis, volleybal, zwemmen, golf, judo,

geeft het voormalige wapen aan

terug te vinden in tal van verenigingen, onder andere

paardensport en nog veel meer. Zwembaden zijn aanwezig in Vlagtwedde

van het landschap Westerwolde,

gericht op sport, geloof, muziek, zang en cultuur. Voor het

waarvan Vlagtwedde een belang-

winkelend publiek zijn er tal van voorzieningen in Ter Apel,

rijk onderdeel uitmaakt.

Sellingen en Vlagtwedde.

met de standpunten

uitgelicht.

van het wapen van de gemeente

bieden u volop mogelijkheden om te recreëren. Gemeen-

www.vlagtwedde.nl

de gemeente Vlagtwedde verhuist, u waarschijnlijk een

(overdekt) en in Sellingen en Ter Apel (beide openlucht).

Hesse Bibliotheek in Ter Apel

x

Gemeenschapszin is van grote betekenis. 10

gemeente vlagtwedde | wonen & leven

11

brochures Spread uit het binnenwerk van de algemene brochure. op één na

}

4

5

middeleeuwen | cultuurhistorie in de gemeente vlagtwedde

Vlagtwedde, de mooiste gemeente. Gravenbrug Westerwolde lag lange tijd zeer geïsoleerd tussen twee grote hoogvenen: het Oostermoer en het Bourtanger Moor. De bevolking had voornamelijk

brochures

contacten met het Eemsland en de noordelijke kleistreken. De moeilijk toegankelijke moerassen kon men passeren via smalle zandruggen door het veen, in Westerwolde ‘tangen’ genoemd. De ‘Bourentange’ is daarvan wel de bekendste. Daarlangs liep ook de aloude ‘heerweg’ (handelsweg) van de stad Gronin-

Middeleeuwen

Spread uit het

gen naar Westfalen. Er waren ook verbindingen door het beekdallandschap van de Ruiten Aa. Zo moet er ooit een legendarische ‘Ruitenweg’ vanaf Vlagtwedde richting Ter Apel hebben gelopen langs de Ruiten Aa. Verbindingswegen werden al heel lang geleden van kunstwerken voorzien. Zo dateren de restanten van Corvey-erve te Ter Borg

binnenwerk van de

de Gravenbrug bij Ellersinghuizen al uit plm.1125. De brug is daarmee de oudst bekende in de provincie Groningen. n

cultuurbrochure.

Corvey-erven Westerwolde duikt voor het eerst in de schriftelijke geschiedenis op toen in de 8e en 9e eeuw het Christendom in onze streek werd gebracht. In die tijd ontstonden de vijf oerkerspelen (kerkdorpen) van het gebied, waaronder Vlagtwedde en Sellingen. Keizer Lodewijk de Duitser schonk de vijf kerken in 875 aan de benedictijner abdij Corvey bij Höxter aan de Weser. Vanuit hun missieparochie Meppen (en mogelijk ook Aschendorf) werd de kerstening (christianisering) van het gebied verder georganiseerd. Westerwolde werd op deze wijze een deel van het bisdom Osnabrück. De naam van de landstreek verwijst nog altijd naar deze vroege banden met het oosten. De oudste boerderijen in de gemeente zijn de zogenaamde ‘Corvey-erven’, die in de Middeleeuwen behoorden tot de kloosterbezittingen. n

Gravenbrug bij Ellersinghuizen

Corvey-erven 500

600

700

800

875

Gravenbrug 900

1000

1100

1125

31


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | overig drukwerk

Overig drukwerk informatie van de gemeente vlagtwedde

recreëren mag, maar permanente bewoning niet

Recreëren mag permanente bewoning niet www.vlagtwedde.nl

draagtas

32

op één na

}

roll-up banner

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

www.vlagtwedde.nl

Kiezen voor kwaliteit van leven


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | beeld en fotografie

Beeld en fotografie De gemeente Vlagtwedde kiest er bewust voor om veel beeld te gebruiken in communicatieuitingen. Lezers zijn vaak meer gericht op beeld en minder op tekst. Beeld is de blikvanger van een publicatie en zorgt ook dat de inhoud gelezen wordt. Daarom wordt alleen professioneel beeld gebruikt en geen stockfotografie. Een professionele fotograaf brengt een onderwerp origineel in beeld en weet hoe hij of zij clichĂŠs kan omzeilen. Ontwerp en beeld versterken elkaar wanneer de huisstijlkleuren terugkomen in de fotografie. Daarom wordt bij voorkeur beeld gebruikt waarin de huisstijlkleuren aanwezig zijn.

fotografie Cultuurbrochure

fotografie Algemene brochure fotografie Roelof Bos, Groningen.

33


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | relatiegeschenken

button

Relatiegeschenken

‘koeienvaas’

Met ‘gemeente Vlagtwedde actief’ logo

Het logo is gedrukt op de onderkant van

Relatiegeschenken en speciale producten zijn altijd

de vaas

maatwerk. De uitvoering en de toepassing van de huisstijl hangt onder andere af van het doel en de beoogde impact. Op deze pagina staan enkele voorbeelden van relatiegeschenken die recentelijk zijn aangeschaft. Conceptontwikkeling en productie gebeurt uitsluitend in opdracht van de afdeling Communicatie.

Bij de onderstaande restaurants kunt u deze dinercheque inruilen voor een verrassend culinair avondje uit. Bourtange ‘Lands Huys Bourtange De Staakenborgh Bourtange

Ter Apel Hotel Boschhuis Egyptisch eethuis Pyramide

Sellingen Herberg Sellingen De Heksenketel

Vlagtwedde

Dinercheque

€ 100,- ‘n c ulina

Rendering Partycentrum Turkse specialiteiten ‘De Sultan’ De Wedderwaard

De Ruiten Aa

Restaurant Greens Pannenkoekenboerderij Vlagtwedde

stropdas

met beeldmerk.

Vlagtw edde,

Bourtange ‘Lands Huys Bourtange Bourtange De Staakenborgh

op één

}

zilverkleurig met grijs logo en een patroon

}

In twee varianten, zwart met grijs logo en

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

rants kunt u staande restau Bij de onder n voor een heque inruile deze dinerc je uit. culinair avond verrassend

Ter Apel Hotel Boschhuis Pyramide Egyptisch eethuis

na

de mo

Vlagtwedde rum Rendering Partycent iten ‘De Sultan’ Turkse specialite De Wedderwaard

Sellingen Herberg Sellingen De Heksenketel De Ruiten Aa

Dinercheque

€ 50,-

Restaurant Greens derij Vlagtwedde Pannenkoekenboer

Bij de onderstaande restaurants kunt u deze dinercheque inruilen voor een verrassend culinair avondje uit. Bourtange

Ter Apel

‘Lands Huys Bourtange De Staakenborgh Bourtange

Hotel Boschhuis

Sellingen Herberg Sellingen

Vlagtwedde

De Heksenketel De Ruiten Aa

Egyptisch eethuis Pyramide

Rendering Partycentrum Turkse specialiteiten ‘De Sultan’

Pannenkoekenboerderij Vlagtwedde

Dinercheque

€ 75,}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

34

rants kunt u staande restau Bij de onder n voor een heque inruile deze dinerc je uit. culinair avond verrassend Bourtange ‘Lands Huys Bourtange Bourtange De Staakenborgh Sellingen Herberg Sellingen De Heksenketel De Ruiten Aa

Ter Apel Hotel Boschhuis Pyramide Egyptisch eethuis

geprint op de

Vlagtwedde rum Rendering Partycent iten ‘De Sultan’ Turkse specialite

De Wedderwaard Restaurant Greens derij Vlagtwedde Pannenkoekenboer

Dinercheque

verpakking

€ 30,op één na

}

De Wedderwaard Restaurant Greens

Het logo is zwart-wit

op één na

}

aangemerkte restaurants in de regio.

stiftenset

emeen te. Vlagtwedd

Te besteden in één van de op de cheque

ng...

oiste g

gemeente. e, de mooiste

dinercheques

ire verras si

Vlagtwedde,

ente.

de mooiste geme


huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | contactgegevens

Contactgegevens Gemeente Vlagtwedde

Studio Guichard

Afdeling Communicatie

Ron Guichard

Hanneke Mensink Richtje Rakers-de Vries

Gaickingalaan 16 9801 EA Zuidhorn

Dorpsstraat 1

Telefoon (0594) 500 950

9551 AB Sellingen

Mobiel 06 21 85 01 62

Telefoon (0599) 320 220

info@studioguichard.nl

communicatie@vlagtwedde.nl

35


Gemeente Vlagtwedde huisstijlhandboek  
Gemeente Vlagtwedde huisstijlhandboek