__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2004-2013


Realizacje projekt贸w unijnych 2004-2013


Szanowni Państwo! W każdej firmie nadchodzi czas na podsumowanie najważniejszych osiągnięć a ponieważ w tym roku przypada 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej firmy Najda Consulting, postanowiliśmy z tej okazji wydać album najważniejszych projektów inwestycyjnych które realizowaliśmy dla swoich klientów w 2004-2013. Zrealizowanie tak wielu medialnych i ważnych dla społeczności projektów przez naszą firmę pozwoliło przyczynić się do rozwoju naszego regionu z czego niezmiernie jestem dumny.

w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. Ÿ Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta

Szczecin za 2010 r. w kategorii Mikroprzedsiębiorca

Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do zrealizowania wyniosła 478 998 025,00 PLN. Natomiast wartość dofinansowania jaką pozyskaliśmy dla naszych partnerów przekroczyła kwotę 249 594 846,00 PLN.

Od paru lat firma Najda Consulting jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o wynikach naszej pracy.

Realizacja tak wielu kluczowych projektów pozwoliła nam na zdobycie pozycji lidera w branży konsultingowej. Nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone przez instytucje, które przyznały nam następujące nagrody i wyróżnienia:

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesu firmy Najda Consulting. Sukces ten został osiągnięty dzięki codziennej determinacji w realizacji określonych zadań oraz ciężkiej pracy zatrudnionych w firmie młodych ambitnych specjalistów, którzy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem w codziennej pracy.

Ÿ I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 Ÿ I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011 r. –

w dwóch kategoriach Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie rozwijająca się firma. Dodatkowo firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. 2

Ÿ I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012 r. –

Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stawia przed nami nowe wyzwania i szanse na dalszy rozwój, których na pewno nie zmarnujemy! Andrzej Najda


Najważniejsze nagrody i wyróżnienia 1. Przyznanie tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii Innowacyjna Firma, Firma mikro w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2011 – Województwo Zachodniopomorskie. 2. Przyznanie tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 Hossa Finance Sp. z o.o. Sp. komandytowa w kategorii Innowacyjna usługa, Firma mikro w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2011 – Województwo Zachodniopomorskie za Program edukacyjny dla kredytobiorców. 3. Nagroda w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2011 w kategorii Usługa Roku – Centrum Obsługi Przedsiębiorców marka Hossa Finance. 4. Wyróżnienie w edycji ogólnopolskiej konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna firma, Firma mała. 5. Przyznanie tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii Innowacyjna Firma, Firma mała w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2011 – Województwo Zachodniopomorskie. 6. Przyznanie tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma, Firma mała w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2011 – Województwo Zachodniopomorskie. 7. Wyróżnienie od Prezydenta Miasta Szczecin w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii mikroprzedsiębiorca w roku 2010.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7. 3


Termin realizacji inwestycji: 2012-2014 rok

Wartość inwestycji: 24 198 947,32 zł

Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” Muzeum Narodowe w Szczecinie fot. Archiwum KWK Promes

4


Projekt kluczowy, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

fot. Archiwum KWK Promes

Celem projektu jest przedstawienie w nowym świetle historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990 w oparciu o najnowsze badania historyczne, poprzez budowę Pawilonu Wystawowego Muzeum Narodowego w Szczecinie o nazwie „Centrum Dialogu Przełomy”. Stworzenie nowoczesnego gmachu Muzeum „Centrum Dialogu Przełomy” pozwoli na pokazanie w ciekawy i przejrzysty sposób historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. Wykonanie niniejszego projektu przyczyni sie do wzmocnienia walorów kulturalno-historycznych miasta oraz wzrostu udziału społeczeństwa w kulturze i turystyce.

Zakres inwestycji zawiera: • wykonanie powierzchni placu z płyt prefabrykowanych, • budowę Pawilonu Wystawowego „Centrum Dialogu Przełomy” w którym znajdować się będą m. in. sala wystawowa wraz z salka wystaw czasowych uzupełnione o stoisko sprzedaży książek i salkę konferencyjna, • zaprojektowano wejście z poziomu chodnika od strony wschodniej oraz kondygnację podziemną z przestrzeniami wystawowymi oraz ustępami ogólnodostępnymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), obsługiwana za pomocą windy (dźwigu osobowego)

5


Termin realizacji inwestycji: 2011-2012 rok

Wartość inwestycji: 2 500 000,00 zł Kwota dofinansowania: 1 828 687,00 zł

Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki

6


Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt kluczowy, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

przed Celem realizacji projektu było powstanie Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki której działalność polega na realizacji regionalnych celów społecznych i gospodarczych m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a pozostałymi uczestnikami regionalnego i lokalnego rynku, intensyfikację regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości, przyspieszenie i ułatwienie obiegu informacji i wdrożenia zaawansowanych technologii.

Zakres projektu obejmuje: • prace modernizacyjne i przebudowa infrastruktury Pałacu Młodzieży, • zakup mebli do pomieszczeń Centrum, • zakup sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby Centrum, • zakup oprogramowania i systemów informatycznych na potrzeby Centrum. po

7


Termin realizacji inwestycji: 2005-2010 rok

Łączna wartość inwestycji: 14 514 184,24 zł Kwota łącznej dotacji: 3 254 115,00 zł

Kompleks edukacyjno-sportowy w Resku

8


Budowa Gimnazjum oraz hali sportowej w Resku dofinansowana była ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Budowa Zespołu Boisk przy Gimnazjum w Resku współfinansowana była w ramach Działania 7.2. Infrastruktura sportowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W skład kompleksu edukacyjno-sportowego wchodzą budynek gimnazjum wraz z halą sportową oraz zespół boisk. Pierwszym etapem inwestycji była realizacja dwóch projektów, „Budowa Gimnazjum w Resku” (w latach 2005-2006) którego łączny koszt inwestycji wyniósł 5 486 020,00 zł oraz „Budowa hali sportowej w Resku” (w latach 2005-2007) której łączny koszt inwestycji wyniósł 5 741 745,10 zł. W ramach inwestycji powstał obiekt sportowy (1827,1 m2), w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujący m.in.: • salę sportową (985,57 m2), • salę korekcyjną (83,27 m2), • salę do ćwiczeń gimnastycznych (62,52 m2), • zaplecze sanitarno-socjalne, • trybuny na 214 osób. Kolejnym etapem była realizacja projektu „Budowa Zespołu Boisk przy Gimnazjum w Resku” którego całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 286 419,24 zł. Zakres inwestycji: • budowa boiska do gier sportowych o wymiarach 55 m x 30 m, • budowa boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57 m x 18,28 m • budowa boiska do piłki ręcznej o wymiarach 22 m x 44 m, • budowa boiska do koszykówki o wymiarach 17 m x 31 m, • budowa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m, • budowę stałej trybuny dla 360 widzów, • oświetlenie zewnętrzne dla boisk sportowych, • budowa parkingu wydzielonego na 24 miejsca postojowe.

przed

po

9


Termin realizacji inwestycji: 2007-2008 rok

Wartość inwestycji: 35 756 815,86 zł Kwota dofinansowania: 14 468 159,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

10


Projekt kluczowy, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Celem projektu było uzbrojenie terenów po byłym lotnisku wojskowym, o powierzchni 332,1461 ha, zlokalizowanym w południowej części Miasta Stargard Szczeciński – dzielnica „Kluczewo”, dla optymalnego wykorzystania zrekultywowanych terenów oraz rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji na terenie miasta. Prace budowlane w ramach projektu obejmowały budowę sieci wodociągu magistralnego oraz kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych, co uzyskano poprzez wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej stanowiącej nową infrastrukturę obejmującą: • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej (fi 63; 250; 400; 600) o dł. 19 356,59 mb, w tym: – kanalizacja grawitacyjna 384,33 mb, – rurociągi tłoczne 13 262,55 mb, – odcinki sprężonego powietrza 5 709,71 mb. – wybudowanie tłoczni – szt. 1, – wybudowanie budynku technicznego – szt. 1, – wybudowanie sieci wodociągowej (fi 280; 400; 500) o długości 7 578,92 mb. • wykonanie dróg dojazdowych do węzłów technologicznych wod-kan oraz tłoczni ścieków, • odtworzenie nawierzchni ulic: Różana, Warszawska, Kościuszki, Kamienny Most, Spokojna, • roboty elektryczne (budowa stacji transformatorowej), podłączenie tłoczni ścieków, zasilenie sieci wod-kan. Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektem realizowanym przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”. W wyniku realizacji obu projektów powstały tereny inwestycyjne posiadające wszelką niezbędną infrastrukturę. Na terenach uzbrojonej strefy powstała m.in. fabryka Bridgestone i Cargotec.

11


Termin realizacji inwestycji: 2006-2007 rok

Wartość inwestycji: 14 030 000,00 zł Kwota dofinansowania: 10 522 500,00 zł

Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka

12


Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.2. Obszary Podlegające Restrukturyzacji

Inwestycja zlokalizowana jest nad północnym skrajem jeziora Miedwie w Morzyczynie. Miejscowość położona jest przy drodze krajowej nr 10 Szczecin – Stargard Szczeciński, w odległości 9 km od Stargardu Szczecińskiego. Zakres rzeczowy inwestycji rozbudowy promenady obejmował trzy komplementarnie powiązane ze sobą części: • Część I – Molo o szerokości od 4 do 6 metrów, długości 150 metrów, zakończone drewnianym elementem o wymiarach 8 x 8 metrów, przykrytym drewnianym zadaszeniem – miejscem odpoczynku. • Część II – Promenada, ścieżka edukacyjna o szerokości 4,5 metra (w tym pas ruchu rowerowego), place zabaw, drewniany pomost, skatepark, pergola, strefa odpoczynku, muszla koncertowa wraz z widownią, park przyrody. • Część III – Droga dojazdowa.

13


Wartość inwestycji: 40 931 187,00 zł Kwota dofinansowania: 15 446 031,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 2010-2014 rok

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu

14

przed

po


Projekt kluczowy, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki Projekt indywidualny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W ramach realizacji projektu utworzono kompleksowy produkt turystyczny na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływając w ten sposób na poszerzenie oferty gminy o szeroki zakres usług turystycznych, noclegowych oraz gastronomicznych.

Zakres projektu obejmował: • wybudowanie budynków dworców w miejscowości Trzęsacz, Śliwin, Niechorze – „Przystanek Latarnia Morska”, wraz z bazą noclegową, • przebudowę budynku dworca w Niechorzu z przystosowaniem do powstania bazy noclegowej, • przebudowę budynków dworców w miejscowości Niechorze, Rewal i Pogorzelica, • utworzenie miejsc postojowych – 72 szt., • przebudowa i modernizacja linii kolejowej i infrastruktury technicznej, • remont zabytkowego parowozu Vulcan, remont zabytkowego mostu na kanale „Liwka” oraz remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów, • utworzenie wypożyczalni rowerów, punktów informacji turystycznej, Muzeum i Galerii Kolei Wąskotorowej.

15

po przed


Termin realizacji inwestycji: 2009-2011 rok

Wartość inwestycji: 28 517 313,01 zł Kwota dofinansowania: 17 526 651,00 zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie gm. Rewal

16


Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Projekt swym zakresem obejmował: • przebudowę: punktu zlewnego, stanowiska krat, przepompowni ścieków surowych, wieży rozdziału ścieków surowych, 2 szt. reaktorów biologicznych oraz hali dmuchaw, • wykonanie nowych konstrukcji: piaskownika, 1 szt. reaktora biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 3 szt. osadników końcowych, przepompowni osadu powrotnego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, magazynu osadu, stacji dozowania PIX-u, biofiltru, komory pomiarowej oraz komory rozdziału, • wykonanie nowych i przebudowę istniejących rurociągów i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, sterowania i automatyki, a także wykonanie dróg i placów wewnętrznych oraz nasadzenie zieleni.

17


Termin realizacji inwestycji: 2008-2011 rok

Wartość inwestycji: 22 980 000,00 zł Kwota dofinansowania: 9 167 461,00 zł

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

18


Inwestycja współfinansowana ze środków własnych Gminy Międzyzdroje oraz w ramach Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z placem zabaw: 15 607,67 m2

Projekt przygotowany dla Gminy Międzyzdroje objął kompleksową przebudowę i wprowadzenie nowej formy zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach wraz z placem przed Molo oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Promenadzie. Zakres inwestycji zawierał: • prace polegające na wykonaniu deptaku oraz placów turystycznorekreacyjnych, • rozbudowę placu zabaw przy ul. Promenada Gwiazd (plac ten po rozbudowie stał się jednym z największych i najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w kraju), • zagospodarowanie terenu małą architekturą, tj. fontanny, ławki oraz kosze na śmieci, • zagospodarowanie zieleni i rabat kwiatowych, • przebudowę istniejących sieci uzbrojenia pod terenem objętym pracami. Projekt kładzie szczególny nacisk na wysokiej jakości, kompleksowe zagospodarowanie terenu. Centralnym miejscem jest plac przed molo, pełniący funkcje turystyczno-rekreacyjną, który został wyposażony w nowoczesne ławki i oświetlenie, telebim informujący turystów o stanie pogody oraz o atrakcjach turystycznych Gminy, podświetlone kolorami fontanny stanowiące „ścianę wody” oddzielającą plac od pozostałej części deptaku, ławki z wbudowanymi fontannami stanowiącymi idealne miejsce odpoczynku.

przed

po

przed

po

Projekt „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” podczas oceny zajął I miejsce w województwie zachodniopomorskim.

19


Termin realizacji inwestycji: 2010-2011 rok

Łączna wartość inwestycji: 2 662 199,00 zł Kwota dofinansowania: 1 951 997,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

20


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3. Ścieżki rowerowe

Inwestycja dotyczyła utworzenia kompleksowego produktu turystycznego na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływającego na poszerzenie oferty gminy w zakresie usług turystycznych. Wykonanie ścieżki rowerowej to pierwszy etap przedsięwzięcia mającego na celu połączenie szlakiem ścieżek rowerowych wszystkich nadmorskich miejscowości w Gminie Rewal. Zakres projektu obejmował: • budowę drogi rowerowej spełniającej wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy o długości 2,848 km, • trasę ścieżki rowerowej która biegnie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej oraz wzdłuż jeziora Liwia Łuża łącząc dwa zabytkowe dworce kolejki wąskotorowej – dworzec w Niechorzu i dworzec w Pogorzelicy, • postawienie dwóch wiat o funkcji wypoczynkowej – wiatę „dużą” i wiatę „mała” oraz wiatę mieszczącą toaletę suchą, wiaty mieszczące stojaki rowerowe oraz siedziska i stoły dla zatrzymujących się rowerzystów, architektura wiat nawiązuje do charakterystycznych form zabudowy kolejki wąskotorowej, • wzdłuż trasy posadowionych zostało 100 słupów oświetleniowych, oświetlono też wiaty wypoczynkowe.

21


Termin realizacji inwestycji: 2013-2015

Łączna wartość inwestycji: 38 000 000,00 zł Kwota dofinansowania: 32 300 000,00 zł

Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

22


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 – Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.3. Zaawansowane Usługi Wsparcia Dla Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

Przedmiot projektu: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Odrze w odcinku łączącym wyspę Ostrów Brdowski z miejską siecią drogową Miasta Szczecin. W chwili obecnej wyspa nie posiada stałego połączenia drogowego z lądem, a połączenia komunikacyjne utrzymywane są poprzez barki/promy. Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie połączenia mostowo-drogowego w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych na wyspie Ostrów Brdowski z lądem.

przed po

Projekt zakłada budowę mostu stalowego o konstrukcji kratownicowej z pomostem żelbetowym, dla ruchu samochodowego, pomiędzy miejską siecią drogową na lądzie a wyspą Ostrów Brdowski. Planowany most połączy część lądową po południowej stronie Basenu Warsztatowego z wyspą w miejscu centralnym cypla pod skosem około 5 stopni. Na moście będą wybudowane pomosty do prowadzenia mediów (woda, ścieki, gaz, telekomunikacja, prąd). Pomosty te ułatwiają dostawę mediów – rozbudowę infrastruktury na wyspach. Z budową obiektu mostowego związana jest budowa dróg dojazdowych: od strony zachodniej łączącej obiekt z ul. Ludową (na lewym brzegu rz. Odry), od strony wschodniej łączącej obiekt z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto projekt zakłada także budowę chodnika, oświetlenia, oświetlenia nawigacyjnego oraz parkingu z hydrantem.

23


Wartość wszystkich inwestycji wyniosła: 11 513 719,83 zł

Wartość dofinansowania z UE: 6 275 649,12 zł

Prace konserwatorskie oraz renowacyjne Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie prowadzone w latach 2004-2012

24


Wartość dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 509 773,93 zł Środki własne parafii: 211 483,74 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz z dotacji Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego: 2 417 000,00 zł

1. Inwestycja pn.: „II etap remontu dachu kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”. 2. Inwestycja pn.: „Ostatni etap remontu dachu kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”. W wyniku realizacji projektów zostały wykonane następujące prace: • roboty naprawcze dachu, • oczyszczenie sklepienia kościoła, • wymianę instalacji odgromowej, • remont konserwatorski sygnatury kościoła. Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”.

3. Inwestycja pn.: „Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”. W wyniku realizacji projektu zostały wykonane następujące prace: • osuszanie murów świątyń, • prace konserwatorskie elewacji, • wymiana okien i konserwacja witraży, • wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej iluminacji oświetlenia kościoła. Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

4. Inwestycja pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty – etap I”. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin. 5. Inwestycja pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące obniżenia przypór, przełożenia uszkodzonej dachówki, zszycia pęknięć nad prezbiterium”. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin. 6. Inwestycja pn.: „Renowacja wnętrza XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”. W wyniku realizacji projektu zostały wykonane następujące prace: • wymiana posadzki, • wykonanie systemu ogrzewania, • renowacja ścian i sklepień, • wykonanie oświetlenia wewnętrznego kościoła – etap II, • montaż systemu monitoringu. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

przed

po

25


Termin realizacji inwestycji: 2009-2012 rok

Wartość inwestycji: 2 943 674,00 zł Kwota dofinansowania: 1 951 997,00 zł

Prace konserwatorskie i restauratorskie Bazyliki Katedralnej św. Jakuba w Szczecinie

26


Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet I Ochrona zabytków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”

Katedra p.w. św. Jakuba powstała w XIII/XIV wieku. Należy ona do cennych zabytków budownictwa gotyckiego. Posiada godność i tytuł bazyliki mniejszej, jest największym obiektem sakralnym w Szczecinie i jednym z najstarszych na Pomorzu Zachodnim. Katedra znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego (trasa turystyczna obejmująca 32 miasta z ceglaną architekturą gotycką w siedmiu krajach wokół Morza Bałtyckiego – w Szwecji, Danii, Niemczech, Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii). W latach 2009-2012 nasza firma pozyskała środki na następujące prace konserwatorskie: • „Konserwacja fasad Katedry św. Jakuba w Szczecinie” program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet I Ochrona zabytków. Wartość projektu: 948 272,05 PLN. • „Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”. Wartość projektu: 1 995 402,34 PLN.

27


Termin realizacji inwestycji: 2010-2011

Wartość inwestycji: 3 493 815,40 PLN Kwota dofinansowania: 1 718 200,00 zł

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora****

28


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Inwestycja dotyczyła wprowadzenia innowacyjnego systemu parkingowego Combilift na 55 miejsc parkingowych, zakupu innowacyjnego systemu wykorzystania energii odnawialnej (solary), zakupu systemów audio-video do pomieszczeń dyskoteki i sal konferencyjnych oraz zakupu systemów informatycznych. Realizacja projektu przyczyniła sie do utworzenie w Hotelu „Aurora” kompleksowego centrum służącemu zdrowiu, wypoczynkowi i rekreacji. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu został uruchomiony punkt fryzjerski oraz usługi pralnicze na terenie hotelu.

29


Termin realizacji inwestycji: 2010-2011 rok

Wartość inwestycji: 1 898 822,52 zł Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie minibrowaru restauracyjnego Stara Komeda

30


Projekt dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.1. Inwestowanie w mikroprzedsiębiorstwa.

Niniejszy projekt zakładał szereg działań inwestycyjnych mających na celu uruchomienie pierwszego w Szczecinie browaru restauracyjnego – lokalu, w którym serwuje się piwo produkowane tylko w tym miejscu. Inwestycja dotyczyła: • adaptacji pomieszczeń na browar restauracyjny, • zakupu innowacyjnego wyposażenia browarniczego, • wprowadzenia na rynek lokalny rozpoznawalnego produktu regionalnego.

31


Projekt dofinansowany w ramach Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Wartość inwestycji: 9 233 017,65 zł Kwota dofinansowania: 3 693 207,06 zł

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2

32


Projekt dofinansowany w ramach Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Wartość inwestycji: 4 813 131,48 zł Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Projekt polegać będzie na adaptacji pomieszczeń zabytkowego budynku dla nowych potrzeb, remoncie elewacji, przebudowie wejścia do budynku (powrót do układu historycznego), dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowie windy, remoncie i wymianie wszystkich instalacji. Po przebudowie w budynku będzie się mieścić: • scena kabaretowo-koncertowa na bazie istniejącej sali teatralnej, • scena mała w Rockerze - działającym w piwnicy budynku, • przystosowane zostaną również pomieszczenia na nieużytkowanym obecnie poddaszu oraz na II piętrze budynku na działalność usługową np. salę fitness, klub jogi, szkołę językową. Drugim etapem inwestycji jest realizacja projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny”. Projekt polegać będzie na utworzeniu w Szczecinie nowego lokalu gastronomicznego, którego główną atrakcją będzie sprzedawane tu piwo, produkowane na miejscu za pomocą własnej instalacji browarniczej. Cechą szczególną lokalu będzie też jego sportowy charakter – wyposażony on zostanie w nowoczesny sprzęt audiowizualny pozwalający na oglądanie transmisji sportowych przez dużą liczbę klientów lokalu. Organizowane tu też będą różnego rodzaju imprezy z udziałem znanych sportowców: spotkania, wspólne oglądanie transmisji sportowych itd.

33


Lokalizacja

Kontakt

js Wo

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin tel. 91 432 01 60 tel./fax 91 461 30 81 office@najdaconsulting.pl www.najdaconsulting.pl

ka s Pol o

g kie

5L ipc a

5 Li

iałeg o a Śm

Bole sław

Pocz towa

Piast ów

Bohateró

o

o

Ścieg ienne g

35

ska

ieg

Ściegienneg o

Jagi ello ń

k ols aP jsk Wo

w Warsz awy

pca


Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................................................................................ 2 Najważniejsze nagrody i wyróżnienia ......................................................................................................................................... 3 Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” Muzeum Narodowe w Szczecinie ............................................................................................. 4 Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki .................................................................................................................................. 6 Kompleks edukacyjno-sportowy w Resku ................................................................................................................................... 8 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim ........................................................................................ 10 Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka ............................................. 12 Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu ...................................................................................... 14 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie gm. Rewal ...................................................................... 16 Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach ......................................................................................................................................................................... 18 Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal ................................................................................. 20 Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park ........................................................................................................................................................................ 22 Prace konserwatorskie oraz renowacyjne Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie prowadzone w latach 2004-2012 ............................................................................ 24 Prace konserwatorskie i restauratorskie Bazyliki Katedralnej św. Jakuba w Szczecinie ................................................... 26 Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora****................................................................................................................................................ 28 Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie minibrowaru restauracyjnego Stara Komeda ............................................................................. 30 Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2 .......................................................................................................................... 32 Kontakt ........................................................................................................................................................................................... 34 36


www.najdaconsulting.pl

Profile for Marcin Macioszek

Najda Consulting Szczecin - folder  

Najda Consulting Szczecin - folder  

Profile for studioars
Advertisement