Page 1

Zo gezegd, zo gedaan Maatschappelijk verslag 2006


Goede manieren leer je vooral door goed te luisteren en te begrijpen. Zo wordt je telkens uitgedaagd en ontdek je nieuwe manieren om bij te dragen aan een betere samenleving.


Over dit verslag Vodafone Nederland verzorgt mobiele communicatie met een eigen netwerk in Nederland en is onderdeel van de wereldwijde Vodafone Group Plc. Dit verslag gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het heeft vooral betrekking op de activiteiten van Vodafone Nederland over het afgelopen jaar. Uit de vele reacties die wij ontvangen blijkt er een brede belangstelling te zijn over onze manier van werken in de samenleving. Dat inspireert ons omdat de wereld om ons heen een absolute prioriteit heeft bij ons denken en doen. Door de grote invloed van mobiele communicatie op de samenleving streeft Vodafone na om wereldwijd een voorbeeldfunctie te vervullen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag gaat over Nederland in het kalenderjaar 2006. Achterin dit verslag vindt u een voortgangsrapportage van ons internationale MVO programma en staan ook nieuwe doelstellingen. U kunt het internationale Corporate Responsibility Report over het financiële jaar 2006 – We said, we have, we will – van Vodafone Group bekijken op: www.vodafone.com/responsibility of opvragen door een mail te sturen naar: samenleving.nl@vodafone.com. Voor uw commentaar en aanbevelingen raken wij graag met u in gesprek via hetzelfde e-mail adres.

Met Vodafone... Vodafone is een van de grootste mobiele telecommunicatiebedrijven in Nederland en maakt deel uit van de wereldwijde Vodafone Group, het meest toonaangevende telecommunicatiebedrijf voor mobiele telefonie ter wereld met proportioneel 200 miljoen klanten in vijf continenten. De Vodafone Group heeft deelnemingen in het aandelenkapitaal van mobiele operators in 26 landen. Daarnaast heeft zij een samenwerkingsverband met netwerken in 34 landen. Omdat wij over de gehele wereld actief zijn houden wij rekening met de plaatselijke situatie en geven volop ruimte aan lokale initiatieven. Vanuit deze bevindingen komt ons maatschappelijk beleid tot stand. Dit resulteert in centrale doelstellingen die door elk lokale Vodafone-bedrijf worden geïmplementeerd en waarover regelmatig wordt gerapporteerd en wordt geëvalueerd. Daarnaast voeden de nationale bedrijven ook het internationale beleid. Dat doet Vodafone Nederland bijvoorbeeld met de plaatsing van onopvallende antennes en de introductie van zonneladers voor mobiele telefoons. Over de toespitsing van centrale thema’s op de Nederlandse situatie vertellen wij u graag meer in dit verslag.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

3


Verantwoordelijk Bericht van Guy Laurence, CEO Vodafone Libertel N.V.

‘Zo gezegd, zo gedaan’ is ons derde verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland. Afgelopen jaar is door de gehele Vodafone onderneming het bewustzijn weer sterk gegroeid dat het op een duurzame manier ondernemen zijn vruchten afwerpt voor de kwaliteit van onze organisatie, onze producten en diensten, de financiële resultaten en voor de samenleving waarin wij functioneren. Daarbij draait voor ons alles om verantwoordelijkheid nemen. Er is een maatschappelijk debat over mobiele telefonie en gezondheid. Vele internationale onderzoeken en de conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie en Nederlandse Gezondheidsraad melden dat geen gezondheidseffecten zijn gevonden, toch blijkt dit de onzekerheid niet bij iedereen te kunnen wegnemen. Onze focus ligt op het geven van totale openheid over de technologie die wij gebruiken en de wetenschappelijke conclusies over haar veiligheid. Wij zoeken daarom de interactie op met alle belanghebbenden. Om de dialoog voor elkaar te krijgen met verontruste burgers, zijn we als proef met het Community Team gestart. Ik ondersteun dit persoonlijk en verwacht dat deze aanpak de situatie rond het plaatsen van onze antennes op veel plaatsen zal verbeteren. De Vodafone Netherlands Foundation heeft dit jaar weer meer uitstekende initiatieven ondersteund en breidde het succesvolle World of Difference programma verder uit. Dit programma helpt individuen die hun passie voor een goed doel ergens in de wereld willen inzetten. Een jaar lang volgde ons bedrijf de voortgang van de bijzondere projecten en prijswinnaars van vorig jaar. Twee van deze projecten zijn in Afrika -een opleidingscentrum en centrum voor medisch onderzoek- en twee in Zuid Amerika en Afghanistan, een project voor kinderen en een scholen project. Ik roep u op om over dit inspirerende werk meer te lezen elders in het verslag. Dit jaar selecteerde de onafhankelijke jury van World of Difference niet vier, maar vijf winnaars. Ik kijk dan ook uit naar hun verrichtingen. Onze medewerkers helpen via het Vodafone Community Programma, door het geld dat anders zou worden gebruikt voor een kerstgeschenk over te maken naar door medewerkers geselecteerde goede doelen. Het geeft een goed gevoel dat deze betrokkenheid ook dicht bij huis veel resultaat oplevert.

4 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

Ook werken we met veel plezier mee aan projecten in de gezondheidszorg waarbij onze UMTS-technologie wordt ingezet om bijvoorbeeld beroertes bij patiënten te herkennen of hartfilmpjes direct naar het ziekenhuis te versturen. Maar er is meer. Zo is onze de tariefstructuur sterk vereenvoudigd en transparant gemaakt om onze klanten een duidelijk inzicht te geven in de belkosten. Ook in dagelijkse operationele zaken hebben wij vooruitgang geboekt met het volledige hergebruik van onze netwerkinstallaties. Ook met de inzameling en hergebruik van gebruikte telefoons verlengen wij de economische levensduur, helpen het milieu en bieden wij mensen in ontwikkelingslanden een betaalbare entree in de mobiele communicatie. Vodafone vervult wereldwijd een sleutelrol in duurzaam denken en ondernemen. Ook in Nederland. Ik merk bij onze medewerkers dat ze trots zijn om daar een bijdrage aan te leveren. Een onderneming die het voortouw heeft genomen om commerciële, duurzame en maatschappelijke doelstellingen volledig te verenigen in ons dagelijkse denken en doen. Wij staan open voor suggesties hoe we een nog betere invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik hoop dat dit verslag u inspireert om samen met ons te werken aan een wereld die het gemak beleeft van de toenemende mogelijkheden van mobiele communicatie en openstaat voor ideeën om de verantwoordelijkheid te nemen voor een betere wereld om ons heen.

Maastricht, 1 maart 2007

Guy Laurence, CEO Vodafone Libertel N.V. Uw reactie kunt u e-mailen naar: samenleving.nl@vodafone.com


Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

5


Er zijn veel manieren om de invloed van elektromagnetische velden voor mobiele telefonie te onderzoeken en tot nu toe zijn er geen bewezen nadelen gevonden voor onze gezondheid. Vodafone volgt de wetenschappelijke discussie op de voet en streeft naar volledige transparantie.

6 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Inhoud Over dit verslag - Met Vodafone - Verantwoordelijk

3 4

Zo zijn onze manieren -

Wat ons beweegt Betrouwbaar Producten Zorgvuldig zaken doen Betrokkenheid

8 11 18 21 22

Zo gezegd, zo gedaan - Internationale Evaluatie - Doelstellingen en afspraken - Nieuwe doelstellingen

25 26 28

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

7


Wat ons beweegt Vodafone vervult een belangrijke rol in de samenleving. Onze diensten raken het dagelijkse leven van veel mensen en hebben daar een behoorlijke invloed op. Wij streven ernaar dat dit een positieve invloed is en willen daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Naast de economische functie is de maatschappelijke rol voor ondernemingen steeds belangrijker. Ook verschillende ‘stakeholders’ hebben steeds meer belangstelling voor de maatschappelijke prestaties van ons bedrijf. Mede daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen een strategische keuze van ons bedrijf. Een keuze die zowel voordeel oplevert voor de samenleving als ook voor Vodafone. 8 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Pas als je begrijpt hoe je verwachtingen kunt overtreffen ben je op de goede weg.

Intern rapportage systeem In ieder land werkt Vodafone met dezelfde interne rapportage systemen. Het rapportagesysteem dat specifiek voor maatschappelijke onderwerpen is ontwikkeld bevat een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage per kwartaal. Alle onderwerpen en punten worden nauwkeurig gekwantificeerd en vergeleken met vorige periodes, aangevuld met prognoses voor de toekomst. Het rapportage systeem helpt Vodafone om zo effectief mogelijk de voortgang op deelonderwerpen te volgen.

Bewust Vodafone heeft een sterk bewustzijn ontwikkeld voor haar handelen en maatschappelijke rol. Naast de grote vrijheid die mobiele communicatie heeft gebracht, onderkennen wij mogelijke keerzijden van snelle technologische ontwikkeling en ongewenste toepassingen van mobiele communicatie en hebben we een pro-actief beleid om deze aan te pakken. Onze inzet is om alle betrokken partijen zoals klanten, medewerkers, overheid, business partners, toeleveranciers en non-profit organisaties uitvoerig te betrekken en pro-actief te handelen waar dit nodig is. Zo kunnen we weloverwogen keuzes maken omdat we ons realiseren dat aan de nieuwe vrijheid

en economische voorspoed ook nieuwe spelregels verbonden zijn.

Aanpak Hoe gaat Vodafone daarbij te werk? Dat begint met aandachtig luisteren naar meningen en opvattingen over de maatschappelijke prestaties van het bedrijf en onze manier van zaken doen. Daarbij hechten wij veel waarde aan begrip voor wederzijdse standpunten om vervolgens gezamenlijk die onderwerpen boven water te krijgen waar Vodafone een bijdrage aan kan leveren. Over die onderwerpen bepalen wij doelstellingen, implementeren die, meten de prestaties en gaan op basis hiervan weer in dialoog.

Dialoog Vodafone Nederland is met diverse partijen in gesprek over verschillende thema’s en nam bijvoorbeeld als eerste serieuze stappen in de bescherming van kinderen voor ongewenste informatie via de mobiele telefoon. Graag willen wij met meer betrokken organisaties in gesprek komen om zienswijzen rond alle aspecten van mobiele communicatie te kunnen bespreken.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

9


Strategisch doel

Evaluatie

Deze aanpak zit diep verankerd in de organisatie van Vodafone. Zo is ‘Being a responsible company’ een van de zes strategische doelstellingen van het bedrijf. Wat ons ook beweegt is bij te dragen aan de samenleving waarin wij werken en om de verwachting van onze klanten en andere stakeholders telkens te overtreffen.

Dit verslag eindigt met een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen en daarop geboekte voortgang en vermeldt ook nieuwe doelstellingen die wij wereldwijd implementeren. Door het hele verslag vindt u per hoofdstuk een samenvattende evaluatie over de Nederlandse situatie onder de kop ‘Zo gezegd, zo gedaan’.

Zo zijn onze manieren Zo gezegd

Zo gedaan

Elk jaar een verslag

Het derde Nederlandse MVO verslag

Gezondheid

Betere publieksvoorlichting

MVO doelen

Beter geïntegreerd in bedrijfsstrategie

Tarieven

Transparant tarief systeem

Energie

Voortzetting besparingsprogramma Introductie zonnelader

Toegankelijkheid diensten

Introductie eenvoudig te bedienen toestel “Simply”

Bescherming kinderen

Voortzetting Content Standards Introductie Kijkwijzer

Maatschappelijke betrokkenheid

Meer goede doelen ondersteund World of Difference vrijwilligers programma

Maatschappelijke toepassingen

Beroerte herkenning via UMTS

10 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Betrouwbaar Mobiele communicatie is naast internet ĂŠĂŠn van de meeste invloedrijke ontwikkelingen in de huidige samenleving. Het verandert het leven van mensen, het verandert werk en vrije tijd, het verandert hoe wij met elkaar omgaan. De ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn niet altijd even makkelijk te volgen. Vodafone ziet het als een belangrijke taak om de samenleving zo goed mogelijk te informeren over de technologie, de mogelijkheden en het correcte gebruik van mobiele communicatie.

Elke nieuwe vrijheid schept voordelen en verplichtingen. Over beide moet je heel duidelijk zijn.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

11


Strenge voorwaarden

Eenvoud

Zo nemen we maatregelen om mobiel internet zo veilig mogelijk te maken. Omdat iedereen hier toegang toe heeft en er nog weinig regelgeving bestaat hebben we strenge voorwaarden voor alle informatie die toegankelijk is via ‘Vodafone live!’. Wij hebben spamfilters en laten kwalijke informatie niet toe op ‘Vodafone live!’. Als er misbruik van ons netwerk wordt gemaakt, dan ondernemen wij direct actie. Vodafone alleen kan de wereld niet veranderen maar wij doen er alles aan om actief invloed uit te oefenen op partijen die ons netwerk willen gebruiken en met wie wij samenwerken. Onze voorwaarden zijn duidelijk: geen ongewenste informatie en strikt rekening houden met jonge gebruikers. Dit geldt ook voor ‘KijkMij TV’. De nieuwe dienst waar onze klanten filmpjes, die ze met hun mobiele telefoon hebben gemaakt, aan alle andere klanten laten zien en daarmee geld verdienen. Elke clip moet voldoen aan de strenge inhoudseisen van Vodafone en wordt door Vodafone nauwkeurig gescreend. Vodafone voorkomt hiermee dat ongepaste videoclips zoals bijvoorbeeld clips met discriminerende inhoud, geweld en illegale activiteiten, op ‘KijkMij TV’ worden uitgezonden. Wij eisen een absolute betrouwbaarheid van alle partners zodat onze klanten niet worden lastig gevallen met ongewenste berichten, virussen of extra belkosten.

Nieuwe mobiele telefoons en snellere verbindingen scheppen steeds meer mogelijkheden zoals draadloos werken vanaf elke plaats, beeldbellen, betalen of bestellen, meedoen met TV-spellen, TV kijken en berichten of data versturen. Daarnaast groeide ook de behoefte aan een product dat zich concentreert op eenvoud. Daarom ontwikkelde Vodafone een eenvoudig te bedienen toestel om gewoon te kunnen bellen: de Vodafone Simply: geen toeters wel bellen. Wij willen voor alle gebruikers de meest aantrekkelijke operator zijn door tegemoet te komen aan specifieke wensen.

Veiligheid Ook inzicht geven in de technologie van mobiele communicatie en haar veiligheid is van groot belang. Voor Vodafone staat veiligheid voorop. Wij nemen maatregelen om die veiligheid te waarborgen. En geven volledig inzicht in onze techniek, hoe je hier veilig gebruik van kunt maken en geven toegang tot de wetenschappelijke onderzoeken die zijn verricht en de conclusies die de Wereld Gezondheidsorganisatie eraan verbindt.

Gezondheid Zijn er dan geen gevaren voor de gezondheid? Vooral nu er steeds meer mobiel gebeld wordt en er nieuwe antennes bijkomen? De Wereldgezondheidsorganisatie

Internationale veiligheidskaders voor elektromagnetische velden De veiligheidskaders voor zendvermogens zijn Europees vastgelegd door ICNIRP. Het betreffen de normen voor maximale zendvermogens van antennes voor mobiele telefonie die de veiligheid voor mensen garanderen. Deze normen worden ondersteund door conclusies die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft getrokken na zeer veel wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse regering ondersteunt de ICNIRP normen en wordt hierin geadviseerd door de Nederlandse Gezondheidsraad. Voor meer informatie: www.gr.nl, www.antennebureau.nl, www.monet-info.nl

12 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

zegt op basis van 1.186 onderzoeken: “Uit al het tot nu toe verzamelde bewijs volgt geen aanwijzing voor enige nadelige korte of lange termijn gezondheids effecten ten gevolgen van RF-velden voortkomend uit basisstations.” Natuurlijk hebben we begrip voor mensen die gevoelig lijken voor radiogolven en elektromagnetische velden. Echter, de Wereldgezondheidsorganisatie concludeert dat deze klachten niet kunnen worden verklaard door radiogolven zoals gebruikt voor mobiele telefonie maar dat meer onderzoek nodig is naar wat deze klachten dan wel zou kunnen veroorzaken. Het spreekt vanzelf dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen. Zo werden afgelopen jaar de Interphone onderzoeken in dertien landen afgesloten, en de resultaten van het tweede ‘Cofam-onderzoek’ uit Zwitserland bekend gemaakt. Dit veranderde niets aan de conclusies van de Wereld gezondheidsorganisatie dat korte of lang termijn effecten op de gezondheid onwaarschijnlijk zijn. Vodafone zal ook dit jaar blijven bijdragen aan internationale onderzoeksprogramma’s. Want zorgvuldigheid is altijd geboden zoals bij elke nieuwe technologische ontwikkeling.

Openheid Iedereen die vragen heeft over antennes en mobiel telefoneren krijgt duidelijke informatie van Vodafone. De communicatie van de Rijksoverheid is duidelijk en ondersteunt de conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook plaatselijke overheden hebben een verantwoordelijkheid om hun beleid op feiten te baseren en tegelijk mogelijke klachten serieus te adresseren. Wij vinden de lokale dialoog met verontruste burgers zeer belangrijk. Hiervoor zijn we met het Community Team gestart. We verwachten dat deze aanpak de situatie rond het plaatsen van onze antennes op veel plaatsen zal verbeteren.


Antennes en omgeving

Meer betrokkenheid

Inpassen van antennes

Met een toenemend gebruik van mobiele telefonie ontstaat een grotere behoefte aan capaciteit en snelheid. Dit kan allebei dankzij UMTS en HSDPA, veel efficiëntere technologieën dan GSM. Zo is mobiel internet, snel dataverkeer, beeldbellen en mobiel televisie kijken geen probleem meer. Wel zijn er voor UMTS nieuwe antennes nodig om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden. Voor de plaatsing van antennes heeft de overheid strikte afspraken gemaakt met alle operators in Nederland: het Antennenconvenant. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Deze afspraken gaan ook over de visuele inpasbaarheid van antennes. Vodafone zet zich maximaal in door antennes te ontwikkelen die zo goed mogelijk in de omgeving passen.

Vodafone doet samen met de andere mobiele Operators, verenigd in Vereniging MoNet, haar uiterste best om alle betrokken partijen goed te informeren over de plaatsing van antennes. Als er bijvoorbeeld een nieuwe antenne geplaatst wordt op een appartementen complex ontvangen alle bewoners een uitgebreid informatiepakket en kunnen zij vóór of tegen plaatsing van een antenne stemmen. Indien vijftig procent plus één van de stemmen tegen stemt gaat de plaatsing niet door. Vodafone vindt het erg belangrijk dat alle partijen op een juiste en transparante wijze worden betrokken bij de plaatsing van de antenne en kijkt naar mogelijkheden om deze dialoog te verbeteren. Zodat alle betrokkenen een bewuste afweging kunnen maken.

De plaats van een antenne wordt bepaald door de onderlinge afstand omdat antennes voor mobiele telefonie een zeer laag vermogen hebben en een beperkte reikwijdte. Ook de plaatselijke situatie kan invloed hebben omdat radiogolven kunnen worden tegengehouden door gebouwen. Daarom worden antennes hoog geplaatst en zenden ze radiogolven horizontaal uit. Vodafone bekijkt altijd voor plaatsing de situatie, houdt zich strikt aan interne richtlijnen en probeert antennes zo min mogelijk te laten opvallen in hun omgeving. In ons dichtbevolkte land is het vaak woekeren met de ruimte, daarom plaatsen wij onze antennes waar mogelijk samen met andere operators op eenzelfde locatie.

Zo zijn onze manieren Zo gezegd

Zo gedaan

Antennes, mobiele telefoons en gezondheid

SAR-waarden en duidelijke uitleg in alle handleidingen van mobiele telefoons Advies voor verontruste mensen hoe je zelf de straling van mobiele telefoons kan verminderen Internationale RF Health & Safety policy doorgevoerd Voortzetting ondersteuning onderzoeksprogramma

Plaatsen van antennes

Internationale Vodafone regels voor het zorgvuldig plaatsen van antennes Beter toegankelijke informatie over lokaties en stralings sterktes antennes in het antenneregister www.antennebureau.nl Verbeteringen in publieksvoolichting doorgevoerd

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

13


Mobiele communicatie is geen wereld voor mooie praatjes.

Vodafone hanteert internationale regels voor het vermarkten van producten en diensten. Onze reclamebureaus zijn volledig op de hoogte van onze internationale richtlijnen en onthouden zich van voorstellen die hiermee in strijd kunnen zijn. Zo zullen onderwerpen als geloof, politiek, discriminatie, sex en sexisme niet in onze campagnes voorkomen.

14 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Zo zijn onze manieren Zo gezegd

Zo gedaan

Marketing richtlijnen

Responsible Marketing Guidelines doorgevoerd

Informatie op Vodafone live!

Content richtlijnen aangescherpt en ingevoerd

Mobiele etiquette

Theaterproductie en voorlichting

Kinderen

Leeftijdsadvies en mogelijkheid tot blokkering informatie Kijkwijzer pictogrammen doorgevoerd

Gedragsregels

Niet voor alle leeftijden

Mobiele etiquette

Zo gaan we ook om met onze toeleveranciers en business-partners waarvoor wij duidelijke gedragsregels hebben opgesteld. Alles heeft ten doel eerlijke en volledige informatie te geven die nooit een aanleiding kan zijn voor teleurstellingen of miskoop. We bieden onze klanten ook bescherming tegen ongewenste berichten, spam en virussen. Wij vervullen hierin een voortrekkersrol. Erotische content kan op onze toestellen geblokkeerd worden en we sturen bij entertainment een leeftijdsadvies mee voor jonge gebruikers.

Jong geleerd, oud gedaan is het devies voor Vodafone om de jeugd te beschermen tegen informatie en beelden die bedoeld zijn voor volwassenen. Voor films en video’s bestaat hiervoor ‘Kijkwijzer’ die ouders helpt met een juiste keuze te maken voor kinderen. Vodafone heeft met NICAM een ‘Kijkwijzer’ ontwikkeld voor de mobiele telefoon die duidelijk aangeeft voor welke leeftijd bepaald entertainment geschikt is. Daarnaast zijn chatprogramma’s bij kinderen erg populair. Deze zijn door ons aan strikte regels gebonden. Wij adviseren ouders en verzorgers altijd een oogje in het zeil te houden en met kinderen de onderwerpen te bespreken waarover gechat wordt. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat kinderen persoonlijke gegevens doorgeven of worden overgehaald om met een vreemde persoon een afspraak te maken.

Een mobiele beller kan in het sociale verkeer irritaties oproepen en zelfs de veiligheid in gevaar brengen. Daar heeft Vodafone informatieve brochures voor ontwikkeld met aanwijzingen om rekening met elkaar te houden. Wij leggen ook uit waarom bijvoorbeeld bellen in het verkeer alleen handsfree is toegestaan en geven advies hoe het risico van bellen in het verkeer tot een minimum te beperken.

Privacy beschermd Ook de privacy van klanten wordt door Vodafone gewaarborgd. We hebben een wereldwijde richtlijn ter bescherming van de privacy. Zo zullen persoonlijke gegevens nooit doorgegeven worden tenzij dit door de overheid volgens de wet wordt verzocht.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

15


Vodafone heeft geen fabrieken. We hebben wel kantoren, winkels, computerruimtes, netwerk installaties, ruim 3000 medewerkers en bijna 3,9 miljoen klanten met minstens evenveel mobiele telefoons. Bij elkaar veroorzaakt Vodafone daarmee een aanzienlijke stroom aan energie en grondstoffen. Met de toename van mobiele communicatie zal deze stroom verder toenemen. We streven ernaar om onze milieu impact te beperken en waar mogelijk te verminderen.

Energie Door de alsmaar toenemende behoefte aan mobiele telefonie neemt ook het energie gebruik toe. Wij verwachten dat de energie efficiëntie van de door ons gebruikte apparatuur verder zal toenemen en de energie die wij gebruiken en daarmee de ‘CO2 emissie per gebruikte MB’ mobiel belverkeer zal afnemen. Vodafone heeft een energie rapportage en zal het komende jaar nieuwe energie targets bepalen.

Zo zijn onze manieren Zo gezegd

Zo gedaan

Energie

Verbeteringsplan doorgevoerd gebaseerd op audit

Afval

Afval assessment en verbeteringsplan doorgevoerd

Elektriciteitsgebruik Nederland Financieel jaar 2006 Financieel jaar 2005 61,124,687 KwH CO2-conversie factor*: 0.53 CO2 uitstoot: 32,396,084 kilo CO2

59,341,806 KwH 0.47 27,890,648 kilo CO2

Inzameling en hergebruik oude telefoons 7522

5792

* Zie voor een volledig beeld het Group CR verslag pag. 24/25 met een voorspelling van de CO2 emissies en de CO2 emissies per MB.

16 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Hergebruik oude telefoons Door de snelle ontwikkeling van mobiele communicatie worden mobiele telefoons regelmatig vernieuwd. Voor verouderde toestellen en accessoires heeft Vodafone al jaren een wereldwijd recycle- en hergebruikprogramma. Oude toestellen worden door een gecertificeerde organisatie verwerkt en zoveel mogelijk hergebruikt. Zo wordt de economische levensduur verlengd en de afvalstroom verminderd. Bovendien krijgen zo veel mensen in armere delen van de wereld

toegang tot mobiele communicatie. Het recycle programma levert geld op dat ten goede komt aan een goed doel. Vodafone wil 50% meer toestellen verzamelen voor hergebruik en recycling en start begin 2007 met een nieuwe opzet voor het recycle programma.

Het milieu is van iedereen. Dan moeten we daar ook met z’n allen voor zorgen.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

17


Je bent pas echt tevreden als het totaal je meer oplevert dan dat je ervoor gegeven hebt.

Producten De snelle ontwikkeling van mobiele communicatietechnologie brengt doorlopend vernieuwingen met zich mee. In producten, diensten, mogelijkheden en natuurlijk ook tarieven. Er is erg veel mogelijk en ons streven is om onze producten en diensten zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom neemt bij veel mensen de behoefte aan eenvoud en duidelijkheid toe. Die boodschap heeft Vodafone zich afgelopen jaar ter harte genomen met de introductie van toegankelijke producten, diensten en de vereenvoudiging van de beltarieven. Daarnaast wil Vodafone haar positie vasthouden als meest innovatief bedrijf voor mobiele communicatie. Vanuit ons maatschappelijke bewustzijn blijkt het mogelijk te zijn om via beide trajecten steeds weer dienstbaar te zijn naar de samenleving.

18 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Nieuwe duidelijke tarieven

Bellen in alle eenvoud: Simply

Om onze klanten eenvoudiger tarieven te bieden hebben we BloX ontwikkeld. Met dit nieuwe tariefplan kunnen klanten op ieder moment van de dag hun Basis Abonnement aanvullen met relevante extra’s als Onbeperkt SMS en Onbeperkt bellen naar vaste lijnen in Nederland.

Sommige mensen willen een mobiele telefoon alleen gebruiken om te bellen of om gebeld te worden. Aan alle andere mogelijkheden hebben ze geen behoefte. Ze willen eigenlijk een eenvoudige telefoon die ze overal mee naar toe kunnen nemen. Makkelijk te bedienen, prettig leesbaar en alleen met de meest noodzakelijke functies. Voor deze mensen ontwikkelde Vodafone de Simply. Met een voordelig beltarief voor abonnement of pre-paidgebruik. Gewoon bellen in alle eenvoud.

Voorop in verlaging kosten voor bellen in het buitenland Vodafone heeft afgelopen jaar de gemiddelde kosten voor bellen en gebeld worden in heel Europa voor Vodafone klanten geleidelijk verlaagd. Uiterlijk april 2007 zal een verlaging van 40% zijn doorgevoerd. Dit initiatief bouwt voort op het succes van Vodafone Passport dat in 2005 werd geïntroduceerd. Sinds de introductie van Vodafone Passport in juni 2005 hebben al meer dan 1,1 miljoen klanten van Vodafone Nederland zich aangemeld voor deze gratis dienst waarmee ze beduidend lagere tarieven betalen voor mobiel bellen als ze op vakantie of zakenreis in het buitenland zijn.

Zonnelader Met miljoenen bellende klanten en minstens even zoveel mobiele telefoons en PDA’s die telkens opgeladen moeten worden past een duurzame oplossing om het stroomverbruik te verminderen. Hierbij past een compacte zonnelader die je makkelijk overal mee naar toe neemt. Daarom introduceerde Vodafone in juni 2005 de Vodafone Solar Charger als eerste

zonnelader voor mobiele telefoons en PDA’s. Het werd meteen een groot succes. De kleine lader heeft een zonnecollector die met gewoon daglicht voldoende stroom opwekt. Via een snoertje en een universele plug kunnen de meeste toestellen er mee opgeladen worden.

De wereld van UMTS Het nieuwe UMTS-netwerk van Vodafone wordt steeds meer een alternatief voor de vaste lijn. De snelheid neemt toe en daarmee de mogelijkheden zoals een mobiele laptop verbinding. Daarnaast biedt UMTS nieuwe maatschappelijke toepassingen voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg en veiligheid.

Herkennen van beroertes Vodafone helpt de zorgsector via UMTStechnologie nieuwe middelen te ontwikkelen voor het snel doorsturen van diagnoses en een beter patiëntencontact. In samenwerking met de Universiteit van Twente werd een testprogramma opgezet om

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

19


beroertes te herkennen via de camerabeelden van een mobiele telefoon. Daarmee kunnen specialisten effectieve instructies geven voor levenssparend handelen. Ook de monitors van hartpatiënten worden nu in verschillende ziekenhuizen via UMTS gevolgd en ambulancepersoneel kan een diagnose van een slachtoffer vooruit sturen naar het ziekenhuis om alle voorbereidingen voor de juiste zorg te treffen.

Diagnose Het Diagnostisch Centrum Eindhoven voorziet 430 huisartsen en 120 verloskundigen in een breed scala diagnostische onderzoek. Voor veel patiënten is het een grote opgave om dit dienstencentrum te bezoeken. Daarom werd er vaak gebruik gemaakt van praktijkruimten van artsen wat een grote inspanning vereiste voor de patiëntenadministratie. Het DCE besloot een mobiele oplossing te zoeken in de vorm van een onderzoeksbus. Vodafone zorgde voor een feilloos werkende UMTScommunicatie met alle patiëntenbestanden waarmee alle patiëntgegevens à la minute op te vragen zijn en diagnoses binnen 48 uur kunnen worden afgewikkeld. De DCE-bus is een zeer groot succes, bespaart veel administratief werk en biedt een uitstekende service aan patiënten en hun artsen zodat ziekten en kwalen sneller en effectiever bestreden kunnen worden.

Jeugdzorg In Zeeland hielp Vodafone met het opzetten van de eerste mobiele jeugdzorg bij de GGD. De 120 zorgprofessionals van Jeugdgezondheidszorg Zeeland kunnen met UMTS overal diagnoses stellen en afspraken beter op elkaar afstemmen. Bovendien hebben ze altijd alle medische gegevens bij de hand door de verbinding met de elektronische dossiers in de centrale computer. Hiermee wordt veel onnodige administratie voorkomen, is er direct contact met ander hulpinstellingen en worden hulpbehoevende kinderen veel sneller geholpen.

Enorme besparingen in gezondheidszorg Jaarlijks kunnen in Nederland vele miljoenen euros bespaard worden door mobiele telefoondiensten te gebruiken in de gezondheidszorg. Bovendien worden patiënten beter geholpen en neemt productiviteit in de gezondheidszorg toe. Dat was een van de conclusies uit het onderzoek van het Imperial College in Londen dat in opdracht van Vodafone de rol van de mobiele telefoons bij het toegankelijker en efficiënter maken van de gezondheidszorg onderzocht. In september werden in Den Haag de bevindingen gepresenteerd aan Kamerleden en bestuurders uit de Nederlandse gezondheidszorg.

Sterke impuls voor derdewereld economie Mobiele communicatie geeft een grote impuls aan de economie in de derdewereld, zo blijkt uit onderzoek. Door de vaak slechte en soms zelfs ontbrekende infrastructuur is het moeizaam zaken doen. Dankzij de mobiele telefoon kunnen aanbod en vraag beter op elkaar worden afgestemd, ontstaan er talloze kleine productie- en handelsondernemingen en komt er geld in roulatie. Zo weet een boer bijvoorbeeld precies wat de marktprijs is voor zijn product en is een micro bedrijfje bereikbaar. Ook worden mobiele telefoons gebruikt om bankzaken te regelen. Zo kan je er geld mee overmaken naar je bank en geld mee opnemen dankzij het in Kenya ontwikkelde M-pesa platform. Vodafone steunt veel projecten in ontwikkelingslanden omdat de mobiele telefoon sterk bijdraagt aan een economische en maatschappelijke verbetering. Zo ontving ons zusterbedrijf Vodacom een prestigieuze prijs van oud president Mandela voor het ontsluiten van arme gemeenschappen met mobiele telefonie. Ook is het zo dat oude ingeleverde telefoons worden opgeknapt en opnieuw worden ingezet in derde wereld landen om op die manier optimaal gebruik te maken van hun levensduur en ter plaatse klanten een betaalbare telefoon en tarieven te kunnen bieden.

Zo zijn onze manieren Zo gezegd

Zo gedaan

Tarieven

Heldere tarieven voor binnen- en buitenland 40 - 80% goedkoper bellen in het buitenland voor Vodafone klanten

Producten

Eenvoudig bellen met Simply Zonnelader voor gratis stroom

Sociaal

UMTS telefonie voor herkennen beroertes Onderzoek naar efficiëntie verbetering zorgsector

20 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Zorgvuldig zakendoen Vijf jaar geleden zette Vodafone alle principes voor zorgvuldig zaken doen op papier. Een visie die verder reikt dan verantwoord ondernemen of betrokkenheid. Het is een visie die ons zelf verantwoordelijk stelt voor al ons handelen binnen de normale bedrijfsprocessen ook al maken we deel uit van een proces zoals de inkoop van telefoons en installaties. Daar horen duidelijke afspraken bij, zoals richtlijnen en onze business-principles. Hoe willen we zaken doen en met wie. Immers zijn houding en gedrag van onze inkopers, toeleveranciers en business-partners bepalend voor het resultaat van deze visie. Voor dit bewustzijn werd een organisatie opgebouwd die vanuit het hoogste niveau met duidelijke doelstellingen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk weer bij de verschillende delen van het bedrijf neerlegt. Deze organisatie heeft het bewustzijn voor zorgvuldig zakendoen diep verankerd in onze onderneming.

Ethische codes en business principles De ethische codes en business principles van Vodafone (www.vodafone.com/governance) zijn de basis voor ons economisch en financieel beleid. Onze businessprinciples hebben betrekking op omkoping, corruptie, belangenverstrengeling,

Je kunt je opvattingen delen met je toeleveranciers en deze aanzetten om ze opnieuw te delen met hun directe omgeving.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

21


bescherming van data, milieu, gezondheid en veiligheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, politieke betrokkenheid en transparantie. Een voorbeeld: Vodafone doet vanzelfsprekend geen giften aan politieke organisaties waar ook ter wereld.

Duurzaam supply chain management Vodafone fabriceert zelf geen mobiele telefoons en netwerkinstallaties. Deze worden overal ter wereld aangekocht. Bij deze eerstelijn leveranciers hanteren wij de voorwaarden van onze business-priciples voor producten en wij stimuleren deze fabrieken deze principes ook als voorwaarde te stellen voor hun leveranciers. Hiervoor plegen wij intensief overleg met onze top-25 leveranciers waar wij 54% van ons inkoopbudget besteden. Andere toeleveranciers laten wij een gedetailleerde lijst invullen over hun manier van werken. Daarnaast participeert Vodafone in het Global e Sustainability Initiative (GeSI), een samenwerkingsverband met alle grote ICT-bedrijven, voor duurzaam supply chain management en goede arbeidsomstandigheden. Op internationaal en nationaal niveau worden alle relaties met producenten getoetst, gevolgd en geëvalueerd. Afgelopen jaar heeft Vodafone Nederland de implementatie van haar eigen programma hiervoor afgerond.

MVO Organisatie Met MVO als strategisch doel kiest Vodafone voor een centraal aangestuurde organisatie. Dit gebeurt op internationaal niveau door de directeur Corporate Responsibility, rapporterend aan de internationale Raad van Bestuur. In Nederland is MVO een staffunctie en wordt het MVO programma geleid door de manager CSR die ook verantwoordelijk is voor het intern rapporteren van de resultaten. Dit gebeurt per kwartaal gelijktijdig met de operationele en financiële verslagen.

22 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

Sommige ambities verdienen een ruimhartige ondersteuning. Wij zien het als de investering in unieke kansen voor een betere en gezonde samenleving.

Betrokkenheid Vodafone heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. De Vodafone Netherlands Foundation doneerde afgelopen jaar een waarde van € 695.000 aan gelden, diensten en materiaal. Naast de Vodafone Netherlands Foundation investeert Vodafone ook in de samenleving met het Vodafone Community Programme waarbij onze medewerkers zich persoonlijk inzetten voor goede doelen. Dit betekent inzet in vrije tijd of werktijd met financiële ondersteuning van Vodafone.


Keuzes maken Wij helpen bij voorkeur organisaties die zich richten op kinderen en de jeugd in Nederland. Een van de belangrijke criteria is dat we zo’n organisatie daadwerkelijk een stap verder kunnen helpen. Wij hebben met een aantal partner-organisaties meerjarige contracten afgesloten, maar er worden ook eenmalige donaties gegeven voor projecten. Ook nieuwe initiatieven die binnen ons beleid passen willen wij met een opstart helpen. Meer informatie kunt u opvragen bij samenleving.nl@vodafone.com

Onze partners Dit zijn organisaties waarmee wij meerjarige afspraken hebben gemaakt omdat hun inzet specifieke groepen helpt die daardoor in staat zijn om andere mensen te helpen.

De Opkikker Stichting de Opkikker regelt opkikkerdagen voor langdurig ziek kinderen. Een compleet verzorgd dagje uit voor het kind zelf en alle broertjes, zusjes en ouders. Om even de dagelijkse zorg te vergeten en met z’n allen volop te genieten. Wanneer een kind

langdurig verpleegd moet worden is dat een belasting voor het hele gezin. Stichting de Opkikker werkt nauw samen met ziekenhuizen verspreid over Nederland.

Veldwerk Nederland Stichting Veldwerk Nederland organiseert jaarlijks een wedstrijd voor de groenste school van Nederland. Alle basisscholen worden uitgenodigd om inspirerende projecten in te dienen voor milieu en natuurbescherming en een duurzame samenleving. De beste projecten worden bekroond en uitgevoerd waarin Stichting Veldwerk Nederland een coördinerende rol vervult.

IVN-Watch De Vereniging voor Natuur en Milieueducatie organiseert het succesvolle internationale Watch-project over waterbeheer op alle Nederlandse basisscholen. Dit project wordt mede ondersteund door de overheid.

Service Medical Stichting Service Medical is de enige mobiele sportgeneeskundige hulporganisatie

in Nederland. De stichting biedt jaarlijks bij honderden grote evenementen medische hulp. De Vodafone Netherlands Foundation voorziet de stichting in mobiele communicatiemiddelen met spraak- en datategoed.

Victory for Life Stichting Victory for Life helpt kinderen met overgewicht op weg naar een gezondere leefstijl en positiever zelfbeeld. Daarvoor kunnen kinderen en jongeren mee op Victory Camp dat door de Foundation ondersteund wordt.

On wheels Stichting On wheels biedt kinderen met de ongeneeslijke spierziekte Duchenne plezier en ontspanning in een aangepaste omgeving.

Prinses Christina Concours De stichting Prinses Christina Concours organiseert negen muziekwedstrijden voor getalenteerde kinderen tussen twaalf en negentien jaar. De winnaars worden begeleid, en getraind in hun muzikale ontwikkeling en mogelijke muziekcarrière.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

23


Culturele biografie Een project van de Gemeente Maastricht met als doel toeristen en inwoners van Maastricht via een gehuurde PDA meer informatie te verschaffen over de historie van bepaalde plekken in de stad.

World of Difference Het World of Difference programma biedt bijzondere mensen de kans om zich een heel jaar in te zetten voor hun favoriete goede doel en zo letterlijk een wereld van verschil te maken. Afgelopen jaar werden voor de tweede keer kandidaten door een onafhankelijke jury geselecteerd. De winnaars ontvangen een modaal jaarsalaris plus onkostenvergoeding waardoor ze hun droom kunnen verwezenlijken. Voor vier kandidaten die in 2005 werden uitverkozen zit het jaar er inmiddels op. Frédérique Kallen (Noorbeek) werkte voor Stichting Mama Alice in Ayacucho, Peru. Heidi Jalloh-Vos (Dordrecht) was tropenarts voor Stichting Cordaid in Bo, Sierra Leone. Dorien Beurskens (Apeldoorn) zette voor Stichting Young Africa een nieuw centrum op in Beira, Mozambique voor kansarme jongeren. Hayde Zarkeshan (Den Haag) werkte voor Stichting KidsRights en initieerde en coördineerde hulp-projecten op Nederlandse scholen voor de allerarmste kinderen in Zuid-Afrika en Afghanistan. De kwaliteit van de inschrijvingen van World of Difference 2006 is zo hoog gebleken dat de onafhankelijke jury heeft

besloten bij uitzondering niet vier maar vijf personen tot winnaar uit te roepen. Vanaf 1 november 2006 gaan de volgende winnaars een wereld van verschil maken: Bram de Vries uit Goudriaan gaat via de Stichting Demotech een irrigatieproject opzetten in Guatemala en de Filippijnen, waar mensen met simpele materialen hun eigen waterpomp kunnen maken. George Seremwe uit Utrecht zorgt via de Stichting Child Future Africa ervoor dat weeskinderen in het noorden van Zimbabwe weer naar school kunnen. Annekoos Wiersinga uit Arnhem werkt als tropenarts in een nieuw gebouwd ziekenhuis in Makeni, Sierra Leone via de stichting Lion Heart Foundation. Machiel Spuij uit Heeten woont in Masasi, Tanzania, en is met behulp van de Stichting Fair Trade Original, aan het zorgen voor registratie van zijn cashewnoten fabriek en registratie van boerenorganisaties bij FLO (Fairtrade Labelling Organisation) zodat de lokale boeren een redelijke opbrengst voor hun cashewoogst ontvangen. Pieter van Eijk uit Wageningen zet zich via de Stichting Wetlands International in voor het verschaffen van microkredieten aan de lokale bevolking in Indonesië voor het starten van bijvoorbeeld een eigen bedrijfje. Hun lening kunnen ze aflossen door het herbeplanten van veenbossen. Kijk op http://www.vodafone.nl/over_vodafone/sponsoring/World_of_difference voor de laatste ontwikkelingen in hun projecten.

Vodafone Community Programme Dit programma geeft alle medewerkers van Vodafone de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken bij een goed initiatief. Deze projecten worden door de medewerkers zelf aangedragen.

Kerstdonatie In plaats van een jaarlijkse kerstcadeau te ontvangen geven de medewerkers van Vodafone de waarde hiervan aan goede doelen. Zij dragen zelf goede doelen aan. Hieruit wordt een selectie gemaakt en daarna stemmen de medewerkers zelf welke goede doelen een donatie ontvangen. Met Kerstmis 2006 werden door onze medewerkers elf goede doelen geselecteerd. Projecten variëren van steun voor Toon Hermans huizen voor kanker patiënten, Voedselbank Zuid Limburg, de aanleg van een waterleiding in Kameroen, de bouw van een kleuterschool in Namibië en andere projecten.

Zo zijn onze manieren Wat wel

Wat niet

Natuur en milieu

Politiek en religie Evenementen, sport, bijeenkomsten Expedities

Innovatief gebruik mobiele technologie

Fundraising acties

Kinderen en jeugd tot 16 jaar

Individuele personen

24 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Internationale Evaluatie Zo gezegd, zo gedaan

Jaarlijks stellen we onszelf internationale doelen om onze dienstbaarheid naar de samenleving te verbeteren. We kiezen voor specifieke doelstellingen en verbinden hier procedures en prognoses voor resultaten aan. In de evaluatie hierna kunt u zien welke vooruitgang werd geboekt in de periode 2005-2006. De tabellen zijn een exacte weergave van de wereldwijd gestelde doelstellingen van de Vodafone Group Plc uit het internationale Corporate Social Responsibility Report 2006 voor het financiĂŤle jaar dat eindigde op 31 maart 2006.

Deloitte & Touche LLP heeft de voortgang ten opzichte van het vorige jaar onderzocht en juist bevonden. Zie hiervoor pagina 35 van het Corporate Social Responsibility Report 2006 van Vodafone Group. De criteria voor deze toetsing kunt u lezen op www. vodafone.com/responsibility/assurance. U vindt in deze tabellen ook onze doelstellingen voor middenlange en lange termijn. Het zijn onze ambities de zullen bijdragen om in 2010 tot de best presterende organisaties te behoren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle onderwerpen zijn zorgvuldig tot stand gekomen in samenspraak met de stakeholders voor onze onderneming. Vodafone blijft open staan voor nieuwe onderwerpen die zich vanuit de samenleving aandienen. Wij willen er zeker van zijn dat we de verwachtingen van belanghebbenden naar tevredenheid tegemoet komen. Meer informatie kunt u vinden op www.vodafone.com/responsibility/targets.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

25


Doelstellingen en afspraken

Doelen en resultaten maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd Onderwerp

Zo gezegd

Toegankelijkheid producten

Wij zullen de toegankelijkheid tot het gebruik van onze producten voor 2010 met dertig procent verhogen.* Voor 2008 brengen wij drie producten op de markt waarmee alle mensen (ook zintuigelijk gehandicapten) kunnen deelnemen aan mobiel belverkeer.

Mobiele telefoons, antennes en gezondheid

Wij zullen voor maart 2006 meer de dialoog aangaan met gebruikers van de mobiele telefoon, opiniemakers en politici over mobiele telefoons, antennes en gezondheid . Vanaf 2006 voorzien wij in advies en informatie aan mensen die hun blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons willen verminderen.

Netwerkontwikkeling

Vanaf maart 2007 zullen wij lokaal methodes ontwikkelen om de visuele inpasbaarheid van antennes voor mobiele telefonie te beoordelen.

Klantenvertrouwen

Voor maart 2006 introduceren wij twee nieuwe initiatieven die de belkosten voor onze klanten inzichtelijker maken. In maart 2007 willen wij gezien worden als de meest toonaangevende onderneming voor verantwoorde marketing en reclame.

Content richtlijnen

Wij willen in maart 2007 duidelijke restricties operationeel hebben voor leeftijdgebonden content en informatie via ons netwerk. Wij stellen vanaf maart 2007 een internetfilter beschikbaar voor ons wereldwijde netwerk.

Vanaf maart 2006 willen wij direct actie kunnen ondernemen op spamklachten van onze klanten. In maart 2006 willen wij duidelijke richtlijnen geven voor goed gebruik van premium rate mobiele diensten en voor de hele industrie een code opstellen tegen misbruik. Toeleveranciers

In maart 2006 willen wij tien grote toeleveranciers (geselecteerd op basis van risico) geëvalueerd hebben.** In maart 2006 heeft elke vestiging van Vodafone vijf MVO-evaluaties voltooid met locale leveranciers. In maart 2007 willen wij samen met vooraanstaande ICT ondernemingen internationale richtlijnen vastleggen voor toeleveranciers.

Milieu

Vanaf maart 2007 zullen wij kwantitatieve groepsrichtlijnen vastleggen voor efficiënt energieverbruik van ons antenne netwerk in relatie tot te uitstoot van koolstofdioxide en hiertegen rapporteren.

Hergebruik en recycling

In maart 2007 zullen alle vestigingen van Vodafone een inzamelprogramma hebben voor gebruikte mobiele telefoons en accessoires. In maart 2007 moet het aantal ingezamelde gebruikte telefoons met 50% zijn toegenomen. Wij zullen in maart 2007 minstens in drie ontwikkelingslanden actief zijn met programma’s voor reparatie, recycling en hergebruik van mobiele telefoons. In de periode april 2005 - maart 2006 zullen wij 95% van onze netwerkinstallaties die aan vervanging toe zijn recyclen of inzetten voor hergebruik.

Medewerkers

Per maart 2007 zullen wij de waardering voor ‘Werken bij Vodafone’ van onze medewerkers continueren op hetzelfde hoge niveau en ervoor zorgen dat dit tenminste gelijk is aan de norm zoals gesteld door het “World’s Most Admired Companies” onderzoek. In maart 2008 zullen wij werk gerelateerde ongevallen en werkuitval met 10% verminderen gemeten ten opzichte van 2004/2005.

26 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Doelstellingen en afspraken

Doelen en resultaten maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd Onderwerp

Zo gezegd

Toegankelijkheid producten

Wij zullen de toegankelijkheid tot het gebruik van onze producten voor 2010 met dertig procent verhogen.* Voor 2008 brengen wij drie producten op de markt waarmee alle mensen (ook zintuigelijk gehandicapten) kunnen deelnemen aan mobiel belverkeer.

Mobiele telefoons, antennes en gezondheid

Wij zullen voor maart 2006 meer de dialoog aangaan met gebruikers van de mobiele telefoon, opiniemakers en politici over mobiele telefoons, antennes en gezondheid . Vanaf 2006 voorzien wij in advies en informatie aan mensen die hun blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons willen verminderen.

Netwerkontwikkeling

Vanaf maart 2007 zullen wij lokaal methodes ontwikkelen om de visuele inpasbaarheid van antennes voor mobiele telefonie te beoordelen.

Klantenvertrouwen

Voor maart 2006 introduceren wij twee nieuwe initiatieven die de belkosten voor onze klanten inzichtelijker maken. In maart 2007 willen wij gezien worden als de meest toonaangevende onderneming voor verantwoorde marketing en reclame.

Content richtlijnen

Wij willen in maart 2007 duidelijke restricties operationeel hebben voor leeftijdgebonden content en informatie via ons netwerk. Wij stellen vanaf maart 2007 een internetfilter beschikbaar voor ons wereldwijde netwerk.

Vanaf maart 2006 willen wij direct actie kunnen ondernemen op spamklachten van onze klanten. In maart 2006 willen wij duidelijke richtlijnen geven voor goed gebruik van premium rate mobiele diensten en voor de hele industrie een code opstellen tegen misbruik. Toeleveranciers

In maart 2006 willen wij tien grote toeleveranciers (geselecteerd op basis van risico) geëvalueerd hebben.** In maart 2006 heeft elke vestiging van Vodafone vijf MVO-evaluaties voltooid met locale leveranciers. In maart 2007 willen wij samen met vooraanstaande ICT ondernemingen internationale richtlijnen vastleggen voor toeleveranciers.

Milieu

Vanaf maart 2007 zullen wij kwantitatieve groepsrichtlijnen vastleggen voor efficiënt energieverbruik van ons antenne netwerk in relatie tot te uitstoot van koolstofdioxide en hiertegen rapporteren.

Hergebruik en recycling

In maart 2007 zullen alle vestigingen van Vodafone een inzamelprogramma hebben voor gebruikte mobiele telefoons en accessoires. In maart 2007 moet het aantal ingezamelde gebruikte telefoons met 50% zijn toegenomen. Wij zullen in maart 2007 minstens in drie ontwikkelingslanden actief zijn met programma’s voor reparatie, recycling en hergebruik van mobiele telefoons. In de periode april 2005 - maart 2006 zullen wij 95% van onze netwerkinstallaties die aan vervanging toe zijn recyclen of inzetten voor hergebruik.

Medewerkers

Per maart 2007 zullen wij de waardering voor ‘Werken bij Vodafone’ van onze medewerkers continueren op hetzelfde hoge niveau en ervoor zorgen dat dit tenminste gelijk is aan de norm zoals gesteld door het “World’s Most Admired Companies” onderzoek. In maart 2008 zullen wij werk gerelateerde ongevallen en werkuitval met 10% verminderen gemeten ten opzichte van 2004/2005.

4 Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006


Zo gedaan

Voortgang

Onze onderzoeken naar meer toegankelijkheid tot mobiel telefoneren heeft geleid tot de introductie van Vodafone Simply waarmee ook oudere mensen nu eenvoudig mobiel kunnen telefoneren.

Gereed in maart 2010

De lancering van M-PESA: bankzaken regelen met de mobiele telefoon voor ontwikkelingslanden; hulpmiddelen voor gehoorgestoorden; Vodafone Speaking Phone, een ‘pratende’ mobiele telefoon voor mensen met gezichtsbeperkingen.

Gereed in maart 2008

Een omvangrijk onderzoek gestart naar opinies rond gezondheid en mobiele communicatie. Wij dragen zorg voor volledige, heldere en de meest actuele informatie die voor handen is.

Wij verzorgen richtlijnen volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en instrueren op basis hiervan onze klantenservice en winkelmedewerkers.

Wij ontwikkelden een database met de beste toepassingen. Gezien de subjectiviteit en verschillen per regio ten aanzien van zendmasten en basisstations worden nieuwe richtlijnen ontwikkeld.

Herdefinitie doelstelling

De introductie van twee nieuwe tariefstructuren voor beter inzicht in de belkosten: Vodafone Passport en Vodafone Connect.

Voor alle marketing en reclameactiviteiten dienen alle vestigingen met hun reclamebureaus de internationale richtlijnen voor Responsible Marketing te volgen. Alle toegewezen klachten worden gerapporteerd en geëvalueerd.

Gereed in maart 2007

We installeerden toegangscontrole voor leeftijdgebonden content bij alle zes Vodafone vestigingen die deze diensten aanbieden op het domein Vodafone live!

We zorgen voor verdere installatie van een filtersysteem voor internet. Dit werkt nu bij twee lokale Vodafone vestigingen en negen andere Vodafone vestigingen hebben een datum vastgesteld voor het in werking gaan van het internetfilter.

Gereed in maart 2007

Elke vestiging van Vodafone kreeg opdracht voor lokaal onderzoek. Alle bevindingen zullen volgend jaar worden geëvalueerd.

Wij ontwikkelden richtlijnen voor totstandkoming van lokale gedragscodes voor ”premium rate content” indien deze op nationaal niveau niet aanwezig zijn. Wij bevelen deze gedragscodes aan als basis voor internationale richtlijnen.

Wij evalueerden wereldwijd 15 productielocaties van toeleveranciers geselecteerd op risico t.a.v. verantwoord produceren.

Onze vestigingen evalueerden elk vijf locale toeleveranciers. Een totaal van 84 leveranciers voor de Vodafone Group.

Een onderzoeksvragen formulier met risicobeoordeling word ontwikkeld voor toeleveranciers.

Gereed in maart 2007

Wij stelden wereldwijd een quotum vast voor efficiënt energiegebruik voor onze netwerken, ondersteund door energieprogramma’s van al onze vestigingen voor het meten en bepalen van toekomstig energieverbruik.

Gereed in maart 2007

Al onze vestigingen hebben een nationaal inzamelingsprogramma.

✓ Eén jaar eerder gereed

Wij zamelden 1.37 miljoen toestellen in voor hergebruik. 20% meer sinds 2005.

Gereed in maart 2007

Programma’s zijn gestart in Egypte en Albanië en wordt opgezet in Roemenië.

Gereed in maart 2007

97% van oude netwerkinstallaties werd gerecycled of hergebruikt.

Wij hebben een strategie ontwikkeld naar aanleiding van uitkomsten van een omvangrijk Personeelsonderzoek in 2005. We startten een programma om onze medewerkers te helpen begrijpen waar het Vodafone merk voor staat; ontwikkelden duidelijk procedures voor veranderingsprocessen en een toegankelijk voortgangsrapportage systeem voor alle medewerkers.

Gereed in maart 2007

We reduceerden arbeidsongevallen met 20%. Twee jaar eerder dan onze doelstellingsdatum.

60%

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

28


Nieuwe doelstellingen Zo gezegd

Streefdatum

Toegankelijkheid tot mobiele communicatie met eenderde verhogen bij niet-gebruikers.

Maart 2010

De ontwikkeling van minstens drie nieuwe toepassingen voor meer toegankelijkheid.

Maart 2008

Het bepalen van doelstellingen en het volgen en rapporteren van de opinie van stakeholders over hoe Vodafone zich manifesteert ten aanzien van mobiele communicatie en gezondheid.

Maart 2007

De ontwikkeling van een methodiek om opinieleiders te volgen in hun opvattingen betreffende het Vodafone netwerk.

Maart 2007

Gezien worden als toonaangevend voor verantwoorde marketing en reclame.

Maart 2007

In dialoog met de belangrijkste stakeholders over privacy van klanten en onderwerpen zoals eigen privacybescherming en nieuwe wetgeving ten aanzien criminaliteit en terrorisme.

Maart 2007

Het ontwikkelen en wereldwijd beschikbaar stellen van internetfilters.

Maart 2007

Volledige implementatie van richtlijnen toeleveranciers volgens de Code of Ethical Purchasing.

Maart 2007

Het voltooien van 10 productie-evaluaties bij wereldwijde toeleveranciers.

Maart 2007

Installeren van een”klokkeluiders” systeem voor leveranciers om de implementatie van de Code of Ethical Purchasing te ondersteunen.

Maart 2007

Ontwikkelen van en rapporteren tegen wereldwijde kwatitatieve targets voor efficiënt energiegebruik en CO2 uitstoot voor het antenne netwerk.

Maart 2007

40% minder koolstofdioxide-uitstoot per MB-verkeer van het energieverbruik van ons netwerk.

Maart 2007

50% meer gebruikte toestellen voor recycling en hergebruik.

Maart 2007

Actieve ondersteuning van programma’s in minstens drie ontwikkelingslanden voor reparatie, hergebruik en recycling van mobiele telefoons.

Maart 2007

In de periode april 2006 - maart 2007 zullen wij 95% van onze netwerkinstallaties die aan vervanging toe zijn recyclen of inzetten voor hergebruik..

Maart 2007

Elke medewerker krijgt jaarlijks functioneringsgesprek met zijn directe baas.

Maart 2007

Jaarlijks medewerkers onderzoek waarin ‘Werken bij Vodafone’ minstens zo hoog moet scoren als deinternationale waardering van ‘World Most Admired Companies’.

Maart 2007

10% minder van arbeidsongevallen ten opzichte van 2005.

Maart 2008

*

Toegankelijkheid betreft veel ouderen en mensen met een zintuiglijk gebrek die met aanpassingen van een mobiele telefoon ook gebruik kunnen maken van mobiele communicatie.

** Dit vervangt onze 3-jarige doelstelling (2004) voor onderzoek bij 25 producenten die Vodafone wereldwijd toeleveren.

Vodafone Nederland / Maatschappelijk verslag 2006

29


make the most of now Iedereen, elk bedrijf vervult een rol in de samenleving en kan een bijdrage leveren aan die samenleving om het leven voor elkaar prettiger te maken met respect voor milieu en natuur. Vodafone heeft daar sterke motieven voor omdat mobiele communicatie zo dicht bij de mensen staat. Wij willen iedereen aanmoedigen om mee te denken en vooral ook bewust te handelen. Stel dit niet uit, maar begin ermee vandaag en laten we er vooral samen aan werken. Onze aanpak kunt u volgen door te klikken op ‘Verantwoord Ondernemen’ in het gedeelte ‘Over Vodafone’ op onze website www.vodafone.nl en op onze internationale website www.vodafone.com/resposibility. Wij nodigen iedereen van harte uit om met Vodafone mee te denken en te reageren over de manier waarop wij onze visie en waarden nog beter vorm kunnen geven. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld op het e-mailadres samenleving.nl@vodafone.com Auteursrechten © 2007. Vodafone Nederland. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Vodafone Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en tekortkomingen in deze uitgave. Prijzen en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Februari 2007.

Colofon Dit verslag is gedrukt in het Nederlands in een oplage van 5000 stuks. You can download an English version of this report at www.vodafone.nl Uitgave: Vodafone Corporate Communications Concept/tekst: Ed Bok Creative Consultancy Ontwerp: Scheurs Commercial Artwork Fotografie: Smile fotografie Ermindo Armino Drukwerk: GRAVO Groep


Deze publicatie is gedrukt op papier vervaardigd uit 50% recycled materiaal en 50% chloorvrije cellulose.

Vodafone Postbus 1500, 6201 BM Maastricht www.vodafone.nl

Vodafone  

maatschappelijk verslag 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you