Page 1

huisstijlwijzer roads


inhoudsopgave

inleiding huisstijl naam logo logo met clain Typografie Kleurgebruik Basiskleuren primaire- en secundaire kleuren Beeldgebruik Materiaalgebruik Papiersoorten en gewichten handelsdrukwerk Papiersoorten en gewichten folders, brochures en periodieken Algemene huisstijlregels

Correspondentiemiddelen Briefpapier Volgvel Enveloppen Compliments card Visitekaartje Adressticker Folders Brochures Periodieken Notities/verslagen/rapporten Advertenties Elektronische middelen Powerpointpresentaties E-mail Nieuwsbrieven Internet: huisstijlrichtlijnen voor navigatie, opbouw en merktoepassing

Print- en drukwerk Ruimtelijke middelen

dt s, wor i t e e l omp rzien ijzer c w d rs voo n e a f h j ! l i j p i c o t Let uiss agina er de H gave van p e n n a W sop nhoud i e z e d

huisstijlwijzer roads inhoudsopgave

2


Wie je bent, waar je voor staat

Voor je ligt de Roads huisstijlwijzer. De Roads huisstijlwijzer reflecteert de missie, de organisatie en de wijze van optreden van Roads. Het is bedoeld als leidraad voor iedereen die in- of extern met het merk Roads ‘aan de slag gaat’. Het geeft de voorgeschreven richting aan van alle communicatie-uitingen en dient als ‘toets’ of ‘meetlat’ wanneer deze uitingen gerealiseerd zijn. De Roads huisstijlwijzer is tevens een eenvoudig te hanteren huisstijlwijzer waarin voorbeelden voor het toepassen van de basiselementen van de Roads huisstijl zijn opgenomen. Het is mogelijk dat bepaalde voorbeelden ontbreken in deze huisstijlwijzer, neem daarom bij twijfel altijd contact op met Roads. Bouwen aan een merk eist voort durend en langdurig precisie en discipline. Alleen door structureel de ankers van het merk voor ogen te houden, kunnen we gezamenlijk het merk Roads sterk maken!

Heldere, duidelijke communicatie, voor iedereen begrijpelijk, is het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl voor Roads. Onomwonden taalgebruik, ondersteund door een no-nonsense vormgeving, of in vakjargon gezegd: ‘geen toeters en bellen’. Dat is de insteek die Studio 4 heeft gehanteerd bij het ontwerp van de huisstijl voor Roads. De huisstijl – of zoals het woord al zegt: de ‘stijl van het huis’ – omvat alle interne en externe communicatie, dienstverlening en gedragscode, en geeft in één beeld de basiswaarden en missie van de organisatie weer. In de huisstijl laat je zien wie je bent en waar je voor staat. Het streven is om als organisatie consequent in alle aspecten op een eenduidige en herkenbare wijze naar buiten te treden. In de huistijl van Roads is eenvoud het sleutelwoord.

Niet zo eenvoudig als het lijkt

Een heldere huisstijl neerzetten die er qua uitstraling ‘eenvoudig’ uitziet, is niet zo eenvoudig als het lijkt. Vaak bestaat de neiging hulpelementen toe te voegen om zo de informatie te ‘versterken’. Het gevaar bestaat dat het toegevoegde beeld een eigen leven gaat leiden en de basis, de huisstijl, aan herkenbaarheid inboet.In deze huistijl is gekozen voor eenvoud. Daarom is een overmatig gebruik van toegevoegde beelden niet wenselijk. Een huisstijl wordt juist ontwikkeld om een zo

optimaal mogelijke herkenbaarheid te garanderen. Hoe consistenter het beeld, des te sneller dit op het netvlies zal blijven staan. Daarom is het belangrijk een aantal afspraken vooraf vast te leggen, die als referentie dienen om de huisstijl te ‘bewaken’. Eenvoud zegt ook iets over de toegankelijkheid. Hoe ingewikkelder iets eruit ziet, des te hoger de drempel die opgeworpen wordt. Door helder en duidelijk te zijn in vorm en taal is de informatie voor de gebruiker en lezer direct toegankelijk.

huisstijlwijzer roads inleiding

3


Het logo

A

woordmerk

B

beeldmerk

C

‘o’ en ‘pijl geaccentueerd

Naam De naam Roads is ontstaan door de letters waaruit de naam Rodas is samengesteld in een andere volgorde te plaatsen. In het defusie proces van Stichting Rodas werd de vraag gesteld of de naam Rodas gehandhaafd moest blijven. Uiteindelijk is voor de naam Roads gekozen, enerzijds om de nieuwe weg van verzelfstandiging te onderstrepen, anderzijds omdat Roads een sterke naam is en alles in zich draagt wat de organisatie wil uitdragen: een nieuwe weg voor de cliënten. Logo Het logo is een belangrijk herkenningspunt van Roads. Aan het logo moet iedereen de organisatie kunnen herkennen. Het logo van Roads bestaat uit een samenstelling van twee elementen, het woordmerk A en het beeldmerk B, die samen het logo vormen. De ronde vormen van de letters waaruit het woordmerk ‘roads’ is opgebouwd, zijn doorgezet in het beeldmerk, dat uit ronde vormen (cirkels) is opgebouwd. Om het naambeeld ‘eigenheid’ C te geven is de ‘o’ in het woordmerk geaccentueerd met een andere kleur, dezelfde kleur wordt in het beeldmerk gehanteerd om de pijl te markeren. De ronde vormen van het beeldmerk kunnen als losse stijlelementen in drukwerk worden toe gepast. Het woordmerk wordt nooit zonder het beeldmerk gebruikt D. Logo met claim Het logo van Roads gaat soms vergezeld van een claim: roads ‘helpt’ E. Het logo met claim wordt niet toe gepast op correspondentie drukwerk, maar wel op andere communicatiedragers zoals affiches, brochures, advertenties, website en dergelijken.

D

logo

E

logo + claim

huisstijlwijzer roads het logo

4


Het logo

F

plaatsing logo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plaatsing logo Het logo wordt in principe aan de rechterbovenzijde van het veld waarin het wordt gebruikt geplaatst F. De breedte van het beeldmerk bepaald de afstand ten opzichte van de rechterzijde A. Bij een regelafstand van 11 punten (basisstramien) wordt de basis van het woordmerk op de 10e regel vanaf de bovenzijde geplaatst. De grote van het beeldmerk wordt bepaalt door de regelafstand die wordt gehanteerd, bij uitingen op het formaat A5 t/m A4 (staand- en liggend formaat) en A3 (liggend formaat) is dit 11 punten. Bij een groter formaat, bijvoorbeeld A3 (staand formaat), is dit 150 % van het beeld dat in A4 uitingen wordt gehanteerd. Het woordmerk wordt hier op de 15e regel geplaatst en de breedte van het beeldmerk bepaald hier de afstand ten opzichte van de rechterzijde.

11 punten

A

A Uitzondering Bij het interne drukwerk wijken deze afstanden af, zie hiervoor de digitale bestanden van de diverse uitingen van het correspondentie drukwerk. Gebruik logo FC FULL COLOR Indien mogelijk wordt het beeldmerk opgebouwd uit Pantone kleuren (PMS), het groen is PMS 382 en het grijs is PMS 5425 D. Voor opbouw kleuren is dit volgens de Euroschaal (CMYK) voor (groen) PMS 382: 29 cyaan; 0 magenta; 100 yellow; 0 black en voor (grijs) PMS 5425: 30 cyaan; 4 magenta; 0 yellow; 31 black.

Voor het gebruik in zwart|wit wordt het groen (PMS 382) omgezet in 50% zwart en het grijs (PMS 5425) in 100% zwart G .

ZWART|WIT

G

zwart|wit logo

IN KLEURVLAKKEN OF FOTO’S Het logo kan ook op kleurvlakken worden geplaatst, zaak is wel dat het logo ‘leesbaar’ blijft en voldoende contrast heeft ten opzichte van deze achtergrond. Het logo kan niet uit een vlak lopen, wanneer het logo in een vlak wordt geplaatst dat bepalend is voor het logo, met andere woorden: het vlak de begrenzing bepaald van de ‘roads uiting’ dan dient dit in dezelfde verhouding ten opzichte van het vlak te gebeuren (zie: plaatsing logo + voorbeelden pagina 6 ( H)).

huisstijlwijzer roads het logo

5


Het logo Voorbeelden van plaatsing

H

logo in kleurvlak

H

H

H

logo in kleurvlak geen contrast (kan niet)

logo loopt uit kleurvlak (kan niet)

logo in foto, geen contrast (kan niet)

H

H

H

logo in foto

logo in foto, geen contrast (kan niet)

logo in kleurvlak + foto

huisstijlwijzer roads het logo

6


Typografie

Herkenbaarheid, eenvoud en duidelijkheid vormen de kern van de Roads huisstijl. Dat geldt ook voor de lettertypen. Er wordt een beperkt aantal letters gebruikt en eenduidige zetwijzen.

Lettertypen Voor al onze gedrukte en ruimtelijke uitingen maken we gebruik van de lettertypen van de letterfamilie Univers. De Univers is de identiteitsbepalende letter en wordt zo breed mogelijk ingezet. Cursief In principe wordt de cursief niet toegepast, alleen in de ‘pay off’ roads helpt, wordt ‘helpt’ in de cursief gebruikt.

Univers univers 45 light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ Δ « » Œ œ ‘ ’ ÷ ◊ ÿ Ÿ ‹ › ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇfi fl ‡ ” # * Univers univers 45 light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ Δ « » Œ œ ‘ ’ ÷ ◊ ÿ Ÿ ‹ › ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇfi fl ‡ ” # * Univers univers 55 regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ Δ « » Œ œ ‘ ’ ÷ ◊ ÿ Ÿ ‹ › ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇfi fl ‡ ” # * Univers univers 65 bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ Δ « » Œ œ ‘ ’ ÷ ◊ ÿ Ÿ ‹ › ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇfi fl ‡ ” # * Univers univers 75 black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ Δ « » Œ œ ‘ ’ ÷ ◊ ÿ Ÿ ‹ › ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇfi fl ‡ ” # *

huisstijlwijzer roads typografie

7


Typografie

Wanneer een woord benadrukt dient te worden kan dit door middel van kleur of door een zwaardere of lichtere versie te gebruiken. In principe worden teksten niet geaccentueerd door het plaatsen in een apart kader, ook onderlijnen van teksten dient te worden vermeden. Koppen kunnen in een groter corps of een afwijkende kleur of versie van de letterfamilie worden gezet, tussenkoppen worden niet in een groter corps gezet, wel kan hier een

afwijkende kleur of versie van de letterfamilie worden gebruikt. Kleurgebruik De tekst moet ten allen tijde goed leesbaar zijn, dit betekent dat het corps en de regelafstand niet te klein moeten zijn, in het basis stramien is dit corps 9 op 11 punten interlinie. Wanneer de tekst in een donkervlak of op een donkere achtergrond wordt geplaatst dan kan deze diapositief of in een contrasterende kleur worden gezet.

Univers univers 85 extra black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz†°¢£§•ß®©™!?(){}[] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#$%^&*_+ÄÅÂÁÀÃÇÉÊËÈÍÎÏÌÑÖÔÓÒÕÚÛÙÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü ≠ÆØ∞±≤≥¥μ∂∑∏π∫ªºΩæø¿¡¬√≈Δ«»Œœ‘’÷◊ÿŸ‹›ıˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇfifl‡”#*

Zetwijze de specificaties worden hieronder omschreven

Zetwijze zelfde tekst diapositief

Zetwijze zelfde tekst in kleurvlak met accenten in typografie

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit dit voorbeeld staat in corps 10.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit dit voorbeeld staat in corps 10.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit voorbeeld staat in corps 10.

Zetwijze zelfde tekst met accenten in kleur en typografie

Zetwijze zelfde tekst met accenten in kleur

Zetwijze zelfde tekst, in kleur wat niet kan

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Voorbeeld van typografie Deze tekst dient als voorbeeld van een toepassing. Boven deze tekst (platte tekst) staat een kop en in de volgende alinea een voorbeeld van een tussenkop.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit dit voorbeeld staat in corps 10.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit dit voorbeeld staat in corps 10.

Zetwijze De plattetekst is gezet uit de Univers 45 light, de kop uit de Univers 75 black en het tussenkopje uit de 55 bold versie van de Univers. De regelafstand is 11 punten en de spatiëring is 10 punten. Alleen de kop is op 20 punten gespatieerd. De tekst is linkslijnend, engelse regelval. Wanneer de tekst over een te brede regel wordt gezet, bevordert dit de leesbaarheid niet. Koppen kunnen ook in een groter corps worden gezet, alle tekst in dit dit voorbeeld staat in corps 10.

huisstijlwijzer roads typografie

8


Kleuren

Uitgangspunt bij de keuze van het kleurgebruik is dat er binnen de sobere huisstijl met een beperkt kleuren palet een eigentijds gezicht wordt neergezet voor Roads. Basiskleuren De primaire basiskleuren van Roads zijn helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425. Deze kleuren zijn in onderlinge relatie samengesteld. Zorgvuldig gebruik van deze kleuren garandeert een kwaliteit die past bij het karakter van Roads en zorgt voor een goede herkenbaarheid. Aanvullende kleuren Per doelgroep van Roads wordt het basispalet aangevuld met secundaire kleuren. Als doelgroepen worden onderscheiden: – Maatschappelijke partners (GGZ/SPD/Arts/ RIBW/maatsch.werkers) – Zakelijke partners (werkgevers) – Toeleveranciers (SD/UWV/Rio) – Cliëntentraject (cliënten, cliëntenorganisaties) De basisopzet blijft zwart voor tekst en beeld, helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 voor onder steunende teksten, maar wordt geaccentueerd door aanvullend kleurgebruik in de ondersteunende vlakken. Primaire kleuren Het basispalet van Roads wordt aangevuld met de volgende kleuren: PMS 216 (C 0; M 95; Y 40; B 49) voor de doelgroep Maatschappelijke partners;

PMS voor PMS voor PMS voor

160 (C 0; M 62; Y 100; B 32) de doelgroep Zakeljke partners; 3025 (C 100; M 17; Y 0; B 51) de doelgroep Toeleveranciers en 3285 (C 100; M 0; Y 50; B 7) het Cliëntentraject.

Secundaire kleuren Het secundaire kleurenpalet kunt je toepassen in brochures, folders en omslagen. Bij PMS 216 (C 0; M 95; Y 40; B 49) voor de doelgroep Maatschappelijke partners, zijn dit: PMS Red 032; PMS 220; PMS 2425; PMS 132 en PMS 124. Bij PMS (C 0; M 62; Y 100; B 32) voor de doelgroep Zakeljke partners, zijn dit: PMS 258; PMS 479; PMS 5773; PMS 5787 en PMS 482. Bij PMS 3025 (C 100; M 17; Y 0; B 51) voor de doelgroep Toeleveranciers zijn dit: PMS 5275; PMS 5135; PMS 549; PMS 542 en Cyaan. Bij PMS 3285 (C 100; M 0; Y 50; B 7) voor het Cliëntentraject zijn dit PMS 391: PMS 248; PMS 219; PMS 3278 en PMS 346. Bij alle uitingen dien je je aan de gekozen kleurstellingen voor de betreffende doelgroep te houden. Afhankelijk van de gekozen papiersoort kunnen de kleuren verschillend uitvallen, wees hierop alert.

primaire kleuren basis

PMS 382

PMS 5425

zwart

zwart 50%

wit

C 29; M 0; Y 100; B0

C 30; M 4; Y 0; B 31

C 0; M 0; Y 0; B 100

C 0; M 0; Y 0; B 50

C 0; M 0; Y 0; B0

primaire kleuren maatschappelijke partners

secundaire kleuren maatschappelijke partners

PMS 382

PMS 5425

PMS 216

PMS Red 032

PMS 220

PMS 2425

PMS 132

PMS 124

C 29; M 0; Y 100; B0

C 30; M 4; Y 0; B 31

C 0; M 95; Y 40; B 49

C 0; M 90; Y 86; B0

C 0; M 100; Y 13; B 17

C 37; M 100; Y 0; B 26

C 0; M 28; Y 100; B 30

C 0; M 28; Y 100; B6

primaire kleuren zakelijke partners

secundaire kleuren zakelijke partners

PMS 382

PMS 5425

PMS 160

PMS 258

PMS 479

PMS 5773

PMS 5787

PMS 482

C 29; M 0; Y 100; B0

C 30; M 4; Y 0; B 31

C 0; M 62; Y 100; B 32

C 43; M 76; Y 0; B0

C 30; M 48; Y 57; B0

C9 M 0; Y 43; B 38

C 7; M 0; Y 31; B 13

C 5; M 11; Y 15; B0

primaire kleuren toeleveranciers

secundaire kleuren toeleveranciers

PMS 382

PMS 5425

PMS 3025

PMS 5275

PMS 5135

PMS 549

PMS 542

Cyaan

C 29; M 0; Y 100; B0

C 30; M 4; Y 0; B 31

C 100; M 17; Y 0; B 51

C 60; M 47; Y 0; B 30

C 47; M 64; Y 28; B0

C 52; M 6; Y 0; B 25

C 62; M 22; Y 0; B3

C 100; M 0; Y 0; B0

primaire kleuren cliëntentraject

secundaire kleuren cliëntentraject

PMS 382

PMS 5425

PMS 3285

PMS 391

PMS 248

PMS 219

PMS 3278

PMS 346

C 29; M 0; Y 100; B0

C 30; M 4; Y 0; B 31

C 100; M 0; Y 50; B7

C 13; M 0; Y 100; B 33

C 40; M 100; Y 0; B2

C 1; M 88; Y 0; B0

C 100; M 0; Y 55; B5

C 55; M 0; Y 47; B0

huisstijlwijzer roads kleuren

9


Vlakverdeling en lay-out

De lay-out moet duidelijk en functioneel zijn, daarom maken we horizontale en verticale lay-outs. We gebruiken geen diagonale of andere vlakverdelingen, tenzij de vorm voortkomt uit de ronde vormen van het beeldmerk. Vermijd gelaagdheid. Kleurvlakken en fotos staan dus naast elkaar, niet half overlappend of gedeeltelijk verschoven. Plaats teksten niet aangesneden of half aflopend. Duidelijk en functioneel betekent ook, dat elke tekst goed leesbaar is. Heldere, eenvoudige vlakverdeling met horizontale en/of verticale elementen. Dit kunnen kleurvlakken zijn, maar ook afbeeldingen. Diagonalen of krommingen gebruiken we alleen wanneer ze direct voortkomen uit de ronde vormen van het beeldmerk. Sterke uitvergroting van onderdelen van de ronde vormen van het beeldmerk levert een rijk palet aan mogelijkheden. Tweede laag Binnen de huisstijlafspraken kun je toch zorgen voor een ‘eigen’ herkenbare uit straling. Ontwikkel een lay-out en pas deze vervolgens consequent toe. Dit noemen we de tweede laag. De eerste laag in communicatiemiddelen zoals folders, brochures, rapporten en periodieken is de merklaag. Deze bestaat uit het woordmerk en het beeldmerk in de vaste combinatie. De tweede laag omvat alle overige tekst- en beeldfragmenten. In deze tweede laag kan de eigen kleur een beeldbepalende rol spe-

len. Ook de specifieke manier waarop je gebruik maakt van lijnen, vlakken, foto’s en/of pictogrammen bepaalt de herkenbaarheid en eenduidigheid op de tweede laag. De voorbeelden op deze en de volgende pagina tonen enkele differentiatie mogelijkheden binnen de huisstijl van Roads. Beeldgebruik Uitgangspunt voor het beeldgebruik binnen de Roads huisstijl is een sobere en heldere stijl van fotografie. Direct en onopgesmukt. Roads werkt voor mensen zoals jij en ik. De afgebeelde personen kijken rechtstreeks in de camera: de foto’s laten zien voor wie we werken en wie we zelf zijn. Een weergave van de werkelijkheid staat hierbij centraal. Niet geënsceneerd of gekunsteld, niet mooier gemaakt dan we zijn. De basis fotografie is gebaseerd op contrastrijke zwart|wit beelden tegen een eenvoudige achtergrond. De beelden waarin mensen centraal staan moeten warmte en betrokkenheid uit stralen. Alhoewel zwart|wit beelden uitgangspunt zijn kan er ook met kleurenfotograie worden gewerkt, verlies daarbij de eenvoud niet uit het oog en houd de verhouding ten opzichte van zwart|wit beelden evenwichtig. Kleurenfoto’s kunnen snel te druk zijn. In zwart|wit foto’s kunnen kleuren ook ondersteunend werken, door bijvoorbeeld een accent in een foto te versterken.

voorbeeld vlakverdeling boven: horizontaal; onder vertikaal

voorbeeld vlakverdeling boven: vertikaal; onder horizontaal

voorbeeld vlakverdeling beeldmerk als stijlelement

voorbeeld fotografie spontaan, kijkend in de lens

voorbeeld fotografie accentueren door kleurvlak

voorbeeld fotografie kleur + zwart|wit (ingekleurd)

huisstijlwijzer roads vlakverdeling lay-out

10


Vlakverdeling en lay-out

voorbeeld tekst + foto logo in kleurvlak

Hier kan tekst staan

voorbeeld logo logo loopt uit vlak (kan niet)

 

Hier kan tekst staan

voorbeeld illustraties heldere duidelijke stijl

voorbeeld illustraties heldere duidelijke stijl

 ‰ voorbeeld illustraties logo in foto, wel contrast

voorbeeld illustraties weinig subtiel (kan niet)

voorbeeld illustraties logo in foto, geen contrast (kan niet)

2 voorbeeld illustraties foto in foto (kan niet)

voorbeeld illustraties foto’s tegen elkaar aan

huisstijlwijzer roads vlakverdeling lay-out

11


Correspondentie drukwerk

Het briefpapier is gebaseerd op een stramien van verticale banen van 10 mm breedte en horizontale lijnen van 11 punten. De horizontale lijnen zijn het basislijnen stramien voor de typografie. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 en zwart voor adresregels.

formaat: A4 210 x 297 mm

voorbeeld stramien briefpapier

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl www.roadshelpt.nl

roads helpt

kamer van koophandel nr. 41227176

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

12


Correspondentie drukwerk

voorbeeld briefpapier

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl www.roadshelpt.nl

roads helpt

kamer van koophandel nr. 41227176

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

13


Correspondentie drukwerk

Het volgvel is gebaseerd op het briefpapier, hiervan blijft alleen het beeldmerk en de regel ‘roads helpt’ staan. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425.

formaat: A4 210 x 297 mm

voorbeeld stramien volgvel

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

14


Correspondentie drukwerk

voorbeeld volgvel

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

15


Correspondentie drukwerk

Op de achterzijde van het briefpapier en volgvel staat alleen het beeldmerk in wit, het beeldmerk staat exact tegenover het beeldmerk aan de voorzijde van het briefpapier en is gespiegeld zodat de pijl in dezelfde richting wijst als aan de voorzijde. De gebruikte kleur is helder groen PMS 382.

formaat: A4 210 x 297 mm

Let op! Niet al het briefpapier wordt twee-zijdig bedrukt, dit in verband met het kostenaspekt. Alleen bij exclusieve uitingen zoals offertes, aanbestedingen, subsidieverzoeken etc.

voorbeeld stramien achterzijde briefpapier en volgvel

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

16


Correspondentie drukwerk

voorbeeld achterzijde briefpapier en volgvel

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

17


Correspondentie drukwerk

De vriendelijke groetenkaart is gebaseerd op hetzelfde stramien als het briefpapier. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 en zwart voor adresregels.

formaat: A5 210 x 148,5 mm

voorbeeld stramien vriendelijke groetenkaart

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl www.roadshelpt.nl

met vriendelijke groet,

roads helpt

voorbeeld vriendelijke groetenkaart

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl www.roadshelpt.nl

met vriendelijke groet,

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

18


Correspondentie drukwerk

De vriendelijke groetenkaart kent ook een versie met voorgedrukte, aan te kruisen items.

formaat: A5 210 x 148,5 mm

voorbeeld vriendelijke groetenkaart met voorgedrukte, aan te kruisen items

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl www.roadshelpt.nl roads helpt u, door un.a.v. uw brief | telefoon ............................................

zonder begeleidendop uw verzoekonder dankzegging retourzoals afgesprokenter kennisnamegraag commentaar | adviesgraag retourbehorend bij stukken

schrijfen toe te sturen:

............................................ ............................................

vergadering

............................................

met vriendelijke groet,

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

19


Correspondentie drukwerk

De enveloppe is gebaseerd op een stramien van verticale banen van 10 mm breedte en horizontale lijnen van 11 punten. De horizontale lijnen zijn het basislijnen stramien voor de typografie. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 en zwart voor adresregels. In tegenstelling tot al het andere correspondentie drukwerk staat het logo op zowel de enveloppe als de adressticker aan de linkerzijde en lijnt met het venster, ook wanneer er geen vensterenveloppe wordt gebruikt, dient de stand van het venster als maateenheid voor de stand van het logo. In onderstaand voorbeeld is dat 20 mm vanaf de linkerzijkant.

formaat: 220 x 156 mm

voorbeeld stramien enveloppe

hagestraat 10 2011 cv haarlem

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

20


Correspondentie drukwerk

voorbeeld enveloppe

hagestraat 10 2011 cv haarlem

roads helpt

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

21


Correspondentie drukwerk

Bij de adressticker wordt het logo links onder geplaatst, de ruimte boven het logo kan worden beschreven. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 en zwart voor adresregels.

formaat: 105 x 99 mm

voorbeeld stramien adressticker

hagestraat 10 2011 cv haarlem

voorbeeld adressticker

hagestraat 10 2011 cv haarlem

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

22


Correspondentie drukwerk

Voorzijde Zoals bij het hoofdstuk logo al omschreven wijkt het gebruik van het logo bij het correspondentie drukwerk af van de regels. Bij het visitekaartje komt dit het duidelijkst tot uiting, hier staat het logo gecentreerd over de breedte. Het stramien is gebaseerd op verticale banen van 5 mm breedte en horizontale lijnen van 11 punten. De horizontale lijnen zijn het basislijnen stramien voor de typografie. De gebruikte kleuren zijn de primaire basiskleuren van Roads: helder groen PMS 382 en grijs PMS 5425 en zwart voor adresregels.

formaat: 55 x 85 mm

Achterzijde Op de achterzijde van het visitekaartje staat alleen het beeldmerk in wit, het beeldmerk staat exact tegenover het beeldmerk aan de voorzijde van het visitekaartje en is gespiegeld zodat de pijl in dezelfde richting wijst als aan de voorzijde. De gebruikte kleur is helder groen PMS 382.

voorbeeld visitekaatje

voorbeeld stramien visitekaatje

voorbeeld stramien achterzijde visitekaatje

thea over

thea over

directeur

directeur

hagestraat 10

hagestraat 10

2011 cv haarlem

2011 cv haarlem

t 023 542 18 01

t 023 542 18 01

f 023 542 42 78

f 023 542 42 78

m 06 539 53 732

m 06 539 53 732

thea.over@roadshelpt.nl

thea.over@roadshelpt.nl

www.roadshelpt.nl

www.roadshelpt.nl

voorbeeld achterzijde visitekaatje

huisstijlwijzer roads correspondentie drukwerk

23


Algemene huisstijlregels

Correspondentie Voor het gebruik van de huisstijl van Roads geldt een aantal algemene regels: – In Nederland is gebruik van de officiële spelling van de Nederlandse taal, conform de officiële woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje) van oktober 1995, verplicht.

– De voertaal van Roads buiten Nederland is in principe Engels. – Telefoonnummers en faxnummers worden als volgt geschreven: t 023 542 18 01 m 06 218 31 886

Hoofdletters en kleine letters Een zin, een adresregel of aanhef begint altijd met een hoofdletter. Na een dubbele punt komt een kleine letter. In drie gevallen komt er echter een hoofdletter: - bij een citaat - bij een opsomming die uit meer dan een zin bestaat - bij een woord dat zelf al met een hoofdletter begint. Een voornaam, voorletter, familienaam, firmanaam, geografische naam, zaaknaam krijgt een hoofdletter. Het voorzetsel of lidwoord van een familienaam krijgt een hoofdletter behalve als er een naam of voorletter aan voorafgaat: mevrouw De Jong, Femke de Jong, mevrouw J. Jansen-van den Berg, mr. dr. A. baron van Voorst tot Voorst. Soortaanduidingen krijgen altijd een kleine

letter: overheid, gemeente, burgerlijke stand. Woorden als bestuur, bond, college, genootschap, maatschappij, stichting, vereniging worden met een kleine letter geschreven, tenzij ze onderdeel zijn van de officiële naam. Titels als dr., drs., ir., ing., mr., prof. worden met een kleine letter geschreven. De afkortingen van titels krijgen altijd een punt, ook als de laatste letter van de afkorting de laatste letter van het volledige woord is. Titels zoals RA (registeraccountant), MBA (Master of Business Administration) worden met kleinkapitalen geschreven, krijgen geen punt en komen achter de naam. Namen van dagen, maanden en jaargetijden worden met een kleine letter geschreven.

Afkortingen Het veelvuldig gebruik van afkortingen kan het lezen bemoeilijken. Vermijd daarom afkortingen zoveel mogelijk. Begrippen als 'bijvoorbeeld', 'in verband met', 'met

betrekking tot' worden voluit geschreven. Afkortingen van bedrijfsnamen schrijven we conform de wijze waarop het bedrijf zelf zijn naam vermeldt.

Koppeltekens Koppeltekens worden toegepast volgens de nieuwe spellingregels.

bijvoorbeeld woon-werkverkeer, mevrouw H. stekkerLop, niet-roker-Eerste-Kamerzitting,IQ-test, tl-buis,

Getallen Indien er in een tekst getallen worden gebruikt, moeten deze tot en met het getal twintig in letters worden vermeld. Voor de overige getallen worden cijfers gebruikt, met uitzondering van de tientallen en honderdtallen, deze worden weer voluit vermeld.

bijvoorbeeld Een, twee, drie tot en met twintig, dan 21, 22, 23 ... 29, dertig (maar in een reeks: 10, 20, 30, 40, 50 en alleen staand: dertig cliënten). Wanneer het om maateenheden gaat wel met cijfers: 1 kg, 153 meter, 200.000 Euro.

huisstijlwijzer roads algemene huisstijlregels

24


Algemene huisstijlregels

In de gekleurde velden is aangegeven hoe de opmaak van een brief dient te worden uitgevoerd, het ‘roze’ gedeelte is gereserveerd voor het adres, het groene gedeelte voor de brief. Verdere omschrijving staat in de brief.

1 2

voorbeeld stramien type-instructie briefpapier

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

roads

3

hagestraat 10

4 5 6 7 8

2011 cv haarlem

Voorletters + Naam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Landsnaam

t 023 542 18 01 f 023 542 42 78

9 20 1

centraal.bureau@roadshelpt.nl

t.a.v. voorletters + naam afdeling (eventueel)

www.roadshelpt.nl

2 3 4 5 6 7

Betreft: type instructie briefpapier

8 9 30

Onze referentie: Studio 4 bv, grafisch ontwerpbureau Uw referentie: Huisstijlwijzer Roads

1 2 3

Haarlem, 00|00|0000

4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5

Beste Lezer, Dit voorbeeld geeft aan hoe de gegevens op het briefpapier van Roads dienen te worden geplaatst. Het stramien is gebaseerd op een interlinie van 11 punten en een corpsgrootte van 7 punten. De vette tekst is gezet uit de Univers 65 bold en de rest van het adres uit de Univers 55 Regular. Bij de vette tekst is de spatiëring — in het programma Adobe Illustrator — 50 punten, in de rest van de tekst is de spatiëring 0 punten. De tekst 'roads helpt' is gezet in corps 10; 'roads' staat in de Univers 65 bold en heeft een spatiëring van 50 punten en 'helpt' staat in de Univers 55 Oblique met een spatiëring van 0 punten. Het stramien van al het drukwerk is gebasseerd op vertikale vlakken van 10 mm breedte en een regelafstand van 11 pt. Bij het visite kaartje is het stramien op stroken van 5 mm gebasseerd.

6 7 8 9

Het correspondentie gedeelte. Deze brief is getypt in de letter Arial Regular, corps 9 punten met een interlinie van 11 punten, wanneer er een kopregel wordt gebruikt, dan wordt deze gezet uit de Arial Bold. Corpsgrootte en interlinie blijven hetzelfde.

50 1 2 3 4 5 6

Voor dit voorbeeld is met de kleur roze aangegeven welk gebied het venster van de vensterenveloppe bestrijkt. Het donkerroze gedeelte kan geen tekst bevatten, omdat het venster dit gbied niet altijd bestrijkt. Het licht groene gedeelte is de marge waarbinnen de brief moet worden getypt. Aan het einde van de kantlijn onderaan dit schrijven is met het teken -/- het einde van het te typen vlak aangegeven. Dit teken kan eveneens worden ingezet wanneer de brief een vervolg heeft en er op het volgvel moet worden verder getypt, door bijvoorbeeld 1/2 te typen, weet men dat er nog een blad volgt.

7 8 9 60 1

Om een zo herkenbaar mogelijke Roads correspondentie te voeren hoop ik van harte dat iedereen die van het Roads correspondentie drukwerk gebruik maakt, dit volgens de instructies, die in deze huisstijlwijzer staan, zal doen. Veel succes er mee!

2 3

Met vriendelijke groet,

4 5 6 7 8

Studio 4 bv grafisch ontwerpbureau

9 70

roads helpt

-/-

1 2 3

kamer van koophandel

4

nr. 41227176

5 6

huisstijlwijzer roads algemene huisstijlregels

25


Algemene huisstijlregels

voorbeeld brief op briefpapier

roads hagestraat 10 2011 cv haarlem

Voorletters + Naam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Landsnaam

t 023 542 18 01 f 023 542 42 78 centraal.bureau@roadshelpt.nl

t.a.v. voorletters + naam afdeling (eventueel)

www.roadshelpt.nl

Betreft: type instructie briefpapier Onze referentie: Studio 4 bv, grafisch ontwerpbureau Uw referentie: Huisstijlwijzer Roads

Haarlem, 00|00|0000

Beste Lezer, Dit voorbeeld geeft aan hoe de gegevens op het briefpapier van Roads dienen te worden geplaatst. Het stramien is gebaseerd op een interlinie van 11 punten en een corpsgrootte van 7 punten. De vette tekst is gezet uit de Univers 65 bold en de rest van het adres uit de Univers 55 Regular. Bij de vette tekst is de spatiëring — in het programma Adobe Illustrator — 50 punten, in de rest van de tekst is de spatiëring 0 punten. De tekst 'roads helpt' is gezet in corps 10; 'roads' staat in de Univers 65 bold en heeft een spatiëring van 50 punten en 'helpt' staat in de Univers 55 Oblique met een spatiëring van 0 punten. Het stramien van al het drukwerk is gebasseerd op vertikale vlakken van 10 mm breedte en een regelafstand van 11 pt. Bij het visite kaartje is het stramien op stroken van 5 mm gebasseerd. Het correspondentie gedeelte. Deze brief is getypt in de letter Arial Regular, corps 9 punten met een interlinie van 11 punten, wanneer er een kopregel wordt gebruikt, dan wordt deze gezet uit de Arial Bold. Corpsgrootte en interlinie blijven hetzelfde. Voor dit voorbeeld is met de kleur roze aangegeven welk gebied het venster van de vensterenveloppe bestrijkt. Het donkerroze gedeelte kan geen tekst bevatten, omdat het venster dit gbied niet altijd bestrijkt. Het licht groene gedeelte is de marge waarbinnen de brief moet worden getypt. Aan het einde van de kantlijn onderaan dit schrijven is met het teken -/- het einde van het te typen vlak aangegeven. Dit teken kan eveneens worden ingezet wanneer de brief een vervolg heeft en er op het volgvel moet worden verder getypt, door bijvoorbeeld 1/2 te typen, weet men dat er nog een blad volgt. Om een zo herkenbaar mogelijke Roads correspondentie te voeren hoop ik van harte dat iedereen die van het Roads correspondentie drukwerk gebruik maakt, dit volgens de instructies, die in deze huisstijlwijzer staan, zal doen. Veel succes er mee! Met vriendelijke groet,

Studio 4 bv grafisch ontwerpbureau

roads helpt

-/-

kamer van koophandel nr. 41227176

huisstijlwijzer roads algemene huisstijlregels

26

Roads  

Huisstijlwijzer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you