Page 1

Dit is de gemeente Amsterdam


Amsterdam heeft plannen

Altijd al gehad. Uitdagend, baanbrekend, bizar. Luchtkastelen?

Soms: een pionier draaft wel eens door. Uitvoerbaar? Meestal wel: het Paleis, De Jordaan, het Stedelijk Museum, de Tuinsteden, de IJtunnel, de metro, de Zuidas, IJburg. Wordt vervolgd.

Amsterdam vindt uit

Broeinest, broedplaats, smeltkroes. Het Mekka voor creatieve geesten.

Zo blijft Amsterdam in de race, want creativiteit is de grondstof van de nieuwe mondiale kenniseconomie. Creativiteit als de juiste mix van denken, dromen, durven en doen.

Amsterdam is van de Amsterdammers

Altijd al geweest. Van de families Van der Aa,

Aabid, Aaddi en Aafjes tot en met de families Zwijsen, Zijderveld en Zydorek. Amsterdammers van oudsher, Amsterdammers van heinde en ver.

De gemeente is er voor al die Amsterdammers

De gemeente? Burgemeester, wet-

houders, (deel-)raadsleden, stadsdeelbestuurders en 22.000 ambtenaren van 40 gemeentelijke diensten en bedrijven. Ze besturen, onderwijzen, surveilleren, vegen de stoep en geven zwemles. Ze komen met vindingrijke oplossingen en schromen niet om kloeke besluiten te nemen. Ze zijn recht door zee en je kunt van ze op aan. Zo blijft Amsterdam wat het al sinds 1300 is: een geheid succes.


Dit is de gemeente Amsterdam

In deze brochure leest u wat de gemeente doet: 1 ze ontwikkelt creatieve plannen, 2 neemt besluiten, 3 werkt aan een betrouwbare organisatie en 4 aan een hoge kwaliteit in de uitvoering

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

1


Creatieve plannen

toekomst

1

Amsterdam is het magnetisch middelpunt van de Noordvleugel van de Randstad. Het ruimtegebrek in die regio vraagt om een visionaire regie van wonen en werken, 铆n en r贸nd Amsterdam. Extra infrastructuur is nodig: de IJmeerlijn, Randstadspoor, Westrandweg, Tweede Coentunnel. Amsterdam telt bovendien veel grote wetenschappelijke instellingen en is een belangrijk knooppunt van de digitale snelweg. Die sterke kanten van de stad moeten sterk blijven.

2

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


van plan tot uitvoering, stap ĂŠĂŠn: de plannen

Maar een vitale metropool is meer dan een verzameling gebouwen en wegen. Bij het kosmopolitisch karakter van Amsterdam past modern burgerschap, een vruchtbare culturele infrastructuur en een veelkleurig uitgaansleven. Maar ook opvang en begeleiding van Amsterdammers die buiten de nieuwe sociale verbanden vallen. Ook dat is een taak van de gemeente en ook daarvoor zijn innovatieve antwoorden in de maak.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/burgerinitiatief

3


plannen voor samenleven

Modern Burgerschap ‘Geen mening’, daar hebben de meeste Amsterdammers geen last van. Dat die meningen kunnen botsen maakt het alleen maar spannender, zolang de omgangsvormen niet het onderspit delven. Een debat moet een woordenstrijd zijn en geen vuistgevecht. De 21ste eeuw vraagt om modern burgerschap. Om Amsterdammers die ondanks hun allergie voor betutteling de elementaire gedragsregels van samenleven in ere houden. Om Amsterdammers die net als de gelijknamige paaltjes soms hinderlijk in de weg staan, maar ondertussen wel de juiste route aangeven. Om Amsterdammers die hun eigen vrijheid koesteren, maar die van anderen niet met voeten treden. De gemeente Amsterdam werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Van de burgers zelf verwacht ik dat ze ook bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze rekening houden met de culturele achtergrond van al hun medeburgers. Gelukkig hebben ze daarbij houvast aan een eeuwenlange traditie, want een bont gezelschap is de Amsterdamse bevolking altijd al geweest.

Job Cohen Burgemeester

4 4

Dit AMSTERDAM is de gemeente | ZO WORDT Amsterdam ER GEWERKT | www.amsterdam.nl/gemeente/volg_het_beleid


plannen voor samenleven


plannen voor stadsvernieuwing

Stad in het groen ‘Ik heb hier altijd fijn gewoond, maar ik ben toch heel blij met m’n nieuwe huis. Voor het eerst van mijn leven krijg ik een eengezinswoning met een voortuin én een achtertuin. En het is gelukkig niet ver weg. Dat is vooral voor mijn dochtertje heel belangrijk, want ze heeft zo veel vriendinnetjes op school!’ (Fatima Azzouz, bewoonster)

Zo’n operatie is natuurlijk meer dan een uitdaging, het heeft de omvang van een levenswerk. Maar dan wel het levenswerk van iedereen die erbij betrokken is: bewoners, bestuurders en uitvoerders. Met z’n allen gaan we er iets moois van maken, daar ben ik diep van overtuigd.’ (Henk Goettsch, stadsdeelvoorzitter)

Uitbundig groen en overvloedig water: de hoofdbestanddelen van de Westelijke Tuinsteden. Nieuwe wijken die het overvolle Amsterdam pal na de Tweede Wereldoorlog letterlijk en figuurlijk meer lucht hebben gegeven. Vooraanstaande architecten als Bakema en Dudok tekenden voor passende ontwerpen binnen Van Eesterens beroemde Uitbreidingsplan. Vijftig jaar na dato beantwoorden hun creaties toch niet meer helemaal aan de veranderde woonwensen en de tijd is rijp voor één van de grootste stadsvernieuwingsprojecten van Europa.

6

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/plannen_projecten


plannen voor stadsvernieuwing

Door renovatie, sloop en de bouw van 14.500 koopwoningen komen er binnen vijftien jaar per saldo ruim tienduizend woningen bij. Dat alles op een gebied zo groot als de hele stad Arnhem. Vier stadsdelen, de centrale stad en een tiental woningcorporaties doen mee aan de vernieuwing. Sociaal plan Daarbij gaat het niet alleen om stenen. Stadsvernieuwing in de 21ste eeuw is ook sociale vernieuwing. De tuinsteden bestaan nu nog groten- deels uit sociale huurwoningen (75%). Net als elders in Nederland zorgt dat voor een

over-vertegenwoordiging van minder draagkrachtige bewoners. Meer koopwoningen en meer bedrijvigheid zijn nodig. Voor welzijnswerk, onderwijs, sport en cultuur is extra geld beschikbaar. Neem bijvoorbeeld het centrum voor talentenontwikkeling Studio West, waar jongeren zich onder deskundige begeleiding kunnen bekwamen in bijvoorbeeld zingen, rappen en acteren. Tijdens de verbouwing gaat het leven in Nieuw-West gewoon door. Wel zullen heel wat huurders tussentijds verhuizen. Hun rechten zijn vastgelegd in een uniek Sociaal Plan, volgens de Nederlandse Woonbond (de landelijke

vereniging van huurders en woningzoekenden) een voorbeeld voor heel Nederland. Amsterdam geeft z’n geschiedenis weer toekomst.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/plannen_projecten

7


plannen voor wonen en werken

Nergens oogt de groei van Amsterdam als metropool zo spectaculair als langs de Zuidas. Grote concerns als ABN/AMRO en ING hebben er hun hoofdkantoor, maar ook theaterproducent Joop van den Ende ziet brood in juist die locatie en bouwt er zijn musicaltheater. De Zuidas is namelijk uitstekend bereikbaar per trein, metro, auto en zelfs per vliegtuig: Schiphol ligt om de hoek.

8

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/plannen_projecten


plannen voor wonen en werken

De trek naar de Zuidas In 2007 gaat het open: het VandenEnde Theater aan de kop van de Zuidas. Volgens de plannen een sierlijke krul van glas, titanium en natuursteen. Joop van den Ende: ‘We waren al jaren op zoek naar een geschikte locatie en dit is hem. En dan mag er best in grote letters ‘VandenEnde Theater’ bovenop, want ik ben ontzettend blij dat er straks in mijn geboortestad een gebouw staat dat hopelijk tot in lengte van dagen mijn naam draagt.’

De Zuidas wordt dé toplocatie voor het internationaal opererende bedrijfsleven. Om de potentie van het gebied als nieuw stadshart volop te benutten, moet de bundel van rail en asfalt ondergronds worden aangelegd. Vandaar het zogenaamde ‘dokmodel’, dat het mogelijk maakt om over een lengte van ruim een kilometer meer woningen en kantoren te bouwen. Extra pluspunten: minder geluid, een beter leefklimaat en een soepele overgang tussen de wijken Buitenveldert en Zuid. Ondertussen groeit station Zuid/WTC qua grootte de komende jaren tot het vijfde station van Nederland. Het wordt het eindpunt

van de metrolijn Noord/Zuid, en ook de hogesnelheidslijnen uit Frankrijk en Duitsland krijgen er hun Amsterdamse station. Forse investeringen? Zeker. Vandaar dat naast het Rijk en de gemeente ook private partners zijn gevraagd om een bijdrage. De definitieve beslissing over de aanleg van het dokmodel wordt in de loop van 2005 verwacht.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.zuidas.amsterdam.nl

9


plannen voor sociale zekerheid

Werk gaat voor

Amsterdammers zijn doorgaans onafhankelijke types. Ook letterlijk: de meeste van hen slagen er uitstekend in zelf een boterham te verdienen. Maar niet allemaal, of niet altijd. Van oudsher springt de overheid dan bij, zoals de wapenspreuk van de stad voorschrijft: vastberaden, heldhaftig en barmhartig. Vroeger met armenzorg, vandaag de dag is er de bijstand. In het recente verleden werd soms te gemakkelijk gedacht over die bijstand, zowel door de gemeente, als door degenen die een uitkering kregen. Te veel Amsterdammers voelden zich niet geprikkeld om zelf aan de slag te gaan. Daarom introduceert Amsterdam de Dienst Werk en Inkomen.

10

Dit is de gemeente Amsterdam | www.dwi.amsterdam.nl

Werk gaat boven inkomen, dat is het leidende principe van deze nieuwe Dienst. Wie kansen heeft op de arbeidsmarkt, moet die kansen ook verzilveren. Wie zelf geen baan kan vinden, mag rekenen op bemiddeling, bijvoorbeeld in de vorm van een werktraject. Alleen mensen die echt niet in staat zijn om zelf voor een inkomen te zorgen, krijgen van de gemeente een uitkering. Ook dan kijken de medewerkers van de DWI of en hoe die mensen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het leven in de stad. Zo werkt Amsterdam aan een nieuwe sociale zekerheid. Doelgericht, zorgvuldig en zonder rompslomp.


plannen voor een beter milieu

Afvalverbrandingscentrale ‘Komen voor een uitkering, maar weggaan met een baan, dat is mijn motto.’ (Ahmed Aboutaleb, wethouder Werk en Inkomen)

Wereldwijd minder uitstoot van broeikasgassen, dat is de strekking van het klimaatverdrag van Kyoto, dat ook Nederland heeft ondertekend. Maar hoe bereik je dat? Bijvoorbeeld door afval zodanig te verbranden dat er minder CO2 bij vrijkomt. Dat is precies wat er gaat gebeuren bij de nieuwe hoogrendement afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf, per 2006 in bedrijf. Goed voor het milieu is vaak ook goed voor de portemonnee. Zo ook in dit geval. Door de uitbreiding van de verbrandingsinstallatie met maar liefst 0,5 miljoen ton betalen Amsterdammers straks minder voor hun afvalverwerking.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.afvalenergiebedrijf.nl

11


Daadkrachtige besluiten

besluitvorming

2

Regeren is vooruitzien. Maar ook je blikveld verbreden om opinies mee te nemen en achterom kijken of je niemand vergeten bent. Regeren is immers een zaak van iedereen, zeker in Amsterdam. Het stadsbestuur is dan ook zo georganiseerd dat Amsterdammers hun zegje kunnen doen: zelf, of via hun gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad en de stadsdeelraden. Natuurlijk wordt er regelmatig gemopperd, maar: ‘ik ben blij dat ze er zijn, ik zou het zelf niet beter kunnen.’

12

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


van plan tot uitvoering, stap twee: de besluitvorming

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

13


besluitvorming: van de kiezer tot de raad

Wie stemt beslist Hoe hoog wordt de Onroerende zaakbelasting? Waar kunnen nog woningen worden gebouwd? Mag het Stedelijk Museum uitbreiden? Hoe krijgen we de jeugd aan het sporten? Gaat de A12 straks de grond in? Hoeveel heeft Amsterdam over voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn? En hoeveel subsidie krijgt een opvanghuis voor verslaafden? Over dit soort kwesties beslist de 45koppige gemeenteraad, het hoogste orgaan van de stad. Amsterdammers gaan in principe eens in de vier jaar naar de stembus om te bepalen welke mensen deel uitmaken van die gemeenteraad en ook van de stadsdeelraden. De stadsdeelraden beslissen over zaken die voornamelijk de eigen buurten aangaan.

14

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


besluitvorming: van de kiezer tot de raad

‘Waar het om gaat is dat de overheid niet te veel belooft: zet liever in op kleine, uitvoerbare stapjes, dan op grootse plannen waar niet veel van terecht komt. Veranderingen gaan langzaam en als je dat anders voorstelt, hou je de goegemeente voor de gek. Maar Amsterdam is mijn stad, ik zie mezelf niet zo snel ergens anders wonen.’ (M. Jones, Centrum)

Raad en daad De gemeenteraad, die aan het hoofd van de gemeente staat, vergadert eens in de drie weken. Voor het dagelijks bestuur van de stad is er een apart orgaan: het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt aangesteld door het Rijk, de wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Sinds in 2002 het dualisme in de gemeentelijke politiek werd ingevoerd, is de rolverdeling tussen raad en college duidelijker afgebakend: de raad zet vooraf de grote lijnen uit en controleert achteraf of het college die koers ook heeft gevolgd. Dat geldt ook voor

de kosten van het aldus gevoerde beleid: de raad legt vooraf de kaders vast en kijkt naderhand hoe het geld daadwerkelijk is besteed. Ook de stadsdeelraden hebben een scherpere rolverdeling tussen bestuur en stadsdeelraad.

len meer schriftelijke vragen aan het college en ze zetten meer onderzoeken in gang.’

Actiever Het dualisme maakt de raad onafhankelijker, was de gedachte. Werkt het? ‘Raadsleden stellen zich steeds actiever op,’ beaamt raadsgriffier Marijke Pe. ‘Steeds vaker plaatsen ze zelf onderwerpen op de raadsagenda, ze stel-

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad

15


Gemeenteraad

besluitvorming: van de kiezer tot de raad

Vaststellen meerjarig stedelijk volkshuisvestingsplan Uitvoering Bijstandswet Vaststellen stedelijk structuurplan

Kopen en verkopen onroerend goed Aanleg, beheer en onderhoud hoofd(vaar/ tram/auto)wegen Exploitatie openbaar vervoer Hoofdlijnen economische ontwikkeling

‘Ik stem altijd, dat is een verworven recht. Maar ja, mijn partij is niet de grootste, niet in de raad en niet in de stadsdeelraad, dus de invloed is beperkt. Gelukkig hebben we bij ons in de buurt een bewonerscomité dat zonodig flink aan de bel trekt. Vertrouwen in het stadsbestuur? Nou, ze doen het beter dan ik! Ik ben tevreden over m’n stad.’ (Mevrouw Clerx Altelaar, Kattenburg)

Waarborging evenwichtige stedelijke sportinfrastructuur Zorg voor belangen van verenigingssport

Uitvoering financiële gelijkstelling bijzonder onderwij Stimuleren kwaliteitsverbetering onderwijs Handhaving openbare orde en politionele hulpverlening Brandbestrijding Vaststellen algemene plaatselijke verordening (APV)

Vaststellen en uitvoeren van beleid gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad beschikt daarbij over een eigen regiment ambtenaren: de raadsgriffie. Marijke Pe: ‘Raadsleden kloppen veelvuldig bij ons aan met vragen. Zo groeien we in onze rol van informatiemakelaar, vraagbaak en adviseur.’

Stad en stadsdelen In grote lijnen zijn de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en de stadsdeelraden als volgt verdeeld. Stadsdeelraden zijn verantwoordelijk voor overheidstaken en voorzieningen waarmee de inwoners dagelijks te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het ophalen van huisvuil, schoonhouden van straten en pleinen, afgifte van paspoorten en het sluiten van huwelijken. De stadsdeelraden lijken op andere Nederlandse gemeenten. Hoofdlijnen worden echter bepaald door de gemeenteraad. Zij bewaakt de grote lijn van de ontwikkeling van de stad, stimuleert vernieuwingen

Vaststellen en uitvoeren van beleid monetair beheer Vaststellen gemeentebegroting en -rekening

Inspraak besluiten gemeentebestuur Vaststelling parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Centrale afvalverwerking Stedelijke kunst Subsidiering grote kunstaccommodaties

16

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen


js

Stadsdeelraden

besluitvorming: van de kiezer tot de raad

Voorbereiden gesubsidieerde projecten voor nieuwbouw of woningverbetering

Vaststellen bestemmingsplannen, verlenen bouwvergunningen Kopen van onroerend goed Aanleg, beheer en onderhoud overige wegen

Buurtbus Kleinschalige economische ontwikkelingen Beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties Organisatie van buurtsportactiviteiten Bevoegd gezag openbare scholen Uitvoeren kwaliteitsverbetering onderwijs Vaststellen veiligheids- en leefbaarheidsplannen

‘Ik ga regelmatig naar gemeenteraads- en staddeelraadsvergaderingen en ik vraag zelf ook wel eens spreektijd aan. Daar krijg ik dan ook gelegenheid voor, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, dat is een hobby van me. En het is een goede zaak dat het openbaar vervoer in de handen van de gemeente blijft.’ (Herman C.J. Schiering, Oud-Zuid)

Namens burgemeester verlenen van vergunningen voor horeca, coffeeshops en speelhallen Vaststellen en uitvoeren van tarieven voor bijvoorbeeld huisvuilophalen, leges voor ligplaats- of kap- of bouwvergunningen

Vaststellen concept stadsdeelbegroting en -rekening Inspraak besluiten stadsdelen Verzoek invoering parkeerregime

beheert de stedelijke voorzieningen en zorgt ervoor dat de samenhang in Amsterdam blijft bestaan. Daarvoor is er regelmatig overleg met de stadsdeelraden. Zo bewaakt en bevordert het gemeentebestuur de samenhang in de stad rond belangrijke onderwerpen, zoals het parkeren, de economische ontwikkelingen en grootstedelijke projecten (zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn).

Reiniging, vuilophaal Kunst in de wijk Subsidiëren kleinschalige kunstaccommodaties Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/stadsdelen

17


besluitvorming: de gemeente in kaart

Stadsdeelraden

Gemeenteraad

College van B&W

Dagelijks Bestuur

Wethouders

Burgemeester

Bestuursdienst

Stadsdelen

‘Het bestuur is altijd wat rechtser dan de gemeenteraad zelf. Ik heb op de Groenen gestemd, en voor zo’n partij valt het niet mee om daar tegenop te boksen. Terwijl Amsterdam zeker in Oost veel meer groen nodig heeft, ook voor kinderen. Niet van die gestileerde, betegelde speelpleintjes, maar gewoon bosjes en struikgewas.’ (Roelien Postma, Oost/Watergraafsmeer)

Diensten en Bedrijven

Betrokkenheid Amsterdammers kunnen niet alleen hun stem laten horen via de gemeenteraad en de stadsdeelraden maar ook bij een referendum. Ze kunnen zelf een referendum in gang zetten en zo een besluit van de gemeenteraad ongedaan maken. De verzelfstandiging van het Gemeentevervoer bedrijf (GVB) en de vraag of ook de binnenstad een eigen stadsdeelraad zou moeten hebben, waren in het recente verleden onderwerp van een referendum.

18

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/burgerinitiatief


besluitvorming: het woord aan de kiezer

‘De gemeenteraad is vrij machteloos tegenover Den Haag. Mede daardoor zakt Amsterdam weg, alles wordt te duur, de woningen bijvoorbeeld. De gemeente zou de woningcorporaties moeten opleggen dat ze de huren niet zo achterlijk hoog moeten maken. Toch ga ik wel stemmen, dat recht heb ik en daar maar ik altijd gebruik van.’ (Pascal Verbeek, Osdorp)

Dan is er nog het burgerinitiatief. Amsterdam wil burgers de mogelijkheid bieden om via het zogenaamde burgerinitiatief voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Als een meerderheid van de gemeenteraad een voorstel afwijst, kan dit alsnog aan de Amsterdamse bevolking worden voorgelegd. Zo krijgt de Amsterdamse burger een extra instrument om deel te nemen aan de beleidsvorming en de besluitvorming in Amsterdam.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/burgerinitiatief

19


Betrouwbaar bestuurd

organisatie

3

De gemeente Amsterdam werkt in principe net als een doorsnee bedrijf. Het verschil is natuurlijk dat bedrijven werken voor hun winst en de gemeente voor het welzijn van de burger. Maar qua organisatie wordt de gemeentelijke organisatie steeds meer toegesneden op doelmatigheid en effectiviteit.

20

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


van plan tot uitvoering, intermezzo: een integere en transparante organisatie

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

21


van plan tot uitvoering, intermezzo: een integere en transparante organisatie

De top ervan, het politieke bestuur, concentreert zich op de hoofdlijnen. Het krijgt daarbij ondersteuning van de Bestuursdienst, die fungeert als hoofdkantoor van de ambtelijke organisatie. De Bestuursdienst stuurt dus de diensten aan, die eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Iedere dienst heeft een eigen begroting en een stafafdeling, en kan dus zelfstandig functioneren. Daarbij valt iedere dienst onder de directe verantwoordelijkheid van de betreffende wethouder. Daarnaast bestaan de stadsdelen met een stadsdeelraad, een stadsdeelraadbestuur en een stadsdeelorganisatie. Alles bij elkaar telt de gemeentelijke organisatie ruim 22.000 mensen. Dat vraagt om goede aansturing, efficiĂŤnte werkprocessen, heldere taakverdelingen en een goede balans tussen besluiten van bovenaf en suggesties van onderop. Want plannen maken, slagvaardig beslissen en zorgen voor een kwalitatief sterke uitvoering kan alleen met een betrouwbare organisatie.

22

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

23


de organisatie: slimmer werken

Het gaat om resultaten

‘Dat Amsterdam goed functioneert, daar gaat het de gemeente en het stadsbestuur om,’ aldus gemeentesecretaris Erik Gerritsen, de rechterhand van het college en de hoogste ambtelijke adviseur. Die intentie blijkt ook uit de titel van het bestuursakkoord dat PvdA,

VVD

en

CDA

in

2002 opstelden: ‘Alleen het resultaat telt’. Erik Gerritsen: ‘Daarmee gaven die partijen aan dat de tijd van praten en plannen maken voorbij is. Het gaat nu om resultaten: dat er genoeg woningen bijkomen, dat het onderwijs verbetert en de schooluitval vermindert. Dat er voldoende werk is en dat niemand aan de kant hoeft te staan.’

24

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

Ondertussen verandert de wereld in hoog tempo. In een metropool als Amsterdam zijn die veranderingen vaak het eerst voelbaar. En dus is ook de gemeentelijke organisatie altijd in beweging en aan reorganisaties onderhevig. Erik Gerritsen: ‘In de jaren tachtig en begin jaren negentig ging het vooral om de eigen vrijheid en zelfstandigheid van de deelorganisaties van de gemeente. Maar nu concentreren we ons juist weer op samenwerking en dat werpt vruchten af: door gemeenschappelijke inkoop besparen we als gemeente bijvoorbeeld veel geld. Door bepaalde kennis actief met elkaar te delen, hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Dankzij


de organisatie: slimmer werken

de computer is dat natuurlijk ook veel gemakkelijker geworden. ICT is niet meer weg te denken bij een efficiënte overheid.’ Slimmer Tegelijkertijd werkt de gemeente Amsterdam via de ‘Agenda 2006: slimmer werken’ aan het oplossen van een aantal hardnekkige problemen. Erik Gerritsen: ‘We richten werkprocessen slimmer in. Bij het oplossen van maatschappelijke problemen stellen we die problemen centraal, in plaats van de gemeentelijke organisatie. We gaan stoppen met onnodig elkaars werk te toetsen, dat leidt alleen maar tot verlammende

bureaucratie. We moeten alleen dingen beloven die we ook kunnen waarmaken. We gaan per onderwerp bekijken hoe de gemeente Amsterdammers beter in staat kan stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We zullen hen zo min mogelijk lastig vallen met tegenstrijdige regels en we zullen de regels die er zijn consequenter handhaven. Zo krijgt het bestuur de gemeentelijke organisatie die het nodig heeft om hun motto ‘Alleen het resultaat telt’ waar te maken. Krijgen de ambtenaren een moderne organisatie die een aantrekkelijke werkgever is. En krijgen Amsterdammers de zorg voor de stad die ze van de gemeente mogen verwachten.’

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/agenda 2006

25


de organisatie: herkenbaar naar buiten

De Stijl van Amsterdam

‘Actief, open en integer’ zijn de kernwaarden voor de gemeente Amsterdam. Na grondig zelfonderzoek is een gedragcode geformuleerd die de gemeentelijke mores weergeeft en bovendien een missie voor de manier waarop de gemeente nu en in de toekomst wil werken: ‘Amsterdam moet een dynamisch Amsterdam blijven.’ Natuurlijk is de gemeente met ruim vijftig diensten, bedrijven en stadsdelen een veelkoppig monster, maar daar heeft de burger geen boodschap aan. Die vraagt om een herkenbare, transparante overheid. Er is daarom hard gewerkt om de eigen identiteit te versterken en aan te passen aan de eisen van de tijd.

26

Dit is de gemeente Amsterdam | www.stijlweb.amsterdam.nl

Ook de interne en de externe communicatie zijn sterk verbeterd: personeelsblad de MAXXX, intranet en de krant voor alle Amsterdammers: Amsterdam.nl. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in één herkenbare huisstijl: de Stijl van Amsterdam. Een mooie, robuuste stijl die past bij het karakter van de stad. De bekende Andreaskruisen maken in alle uitingen van de gemeente in één oogopslag de identiteit van de afzender bekend, en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte voor individuele kenmerken van de verschillende diensten, bedrijven en stadsdelen. Kijk daarvoor ook op www.stijlweb.amsterdam.nl Mag een medewerker van de Sociale Dienst een


de organisatie: herkenbaar naar buiten

Integriteit is de basis

bos bloemen aannemen van een cliënt? Mag een wethouder op kosten van een bouwaannemer een reis maken naar Japan om daar een project te bekijken? Dat zijn gewetensvragen waarvoor medewerkers van de gemeente kunnen komen te staan. Een stad als Amsterdam heeft een miljardenbegroting. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat al die miljarden zorgvuldig worden besteed. Van bestuurders en medewerkers van de gemeente Amsterdam verwachten hun stadgenoten vanzelfsprekend goed gedrag: wie bij de gemeente werkt, moet betrouwbaar zijn. De gemeente heeft de afgelopen jaren fors geïn-

vesteerd in bewaking van de integriteit. Het Bureau Integriteit voorkomt en bestrijdt fraude. Er is een gedragscode opgesteld en via trainingen worden werknemers en bestuurders vertrouwd gemaakt met mogelijke dilemma’s. Alle nieuwe medewerkers leggen de ambtseed af. ‘Actief, open en integer’ zijn niet voor niets de drie basiswaarden van de gemeente Amsterdam. De gedragscode omschrijft het zo: ‘Integriteit en openheid zijn waarden die elk overheidoptreden in een democratie behoren te kenmerken. Actieve gerichtheid op de behartiging van het publiek belang is de dagelijkse invulling daarvan.’

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl/integriteit

27


Kwalitatief sterke uitvoering

uitvoering

4

Een ‘open en integer’ beleid is een transparant beleid. Een beleid waarvan vooraf de doelstellingen duidelijk zijn. En meetbaar. Wat willen we bereiken? Wat mag het kosten? Een ‘actief’ beleid betekent dat er tijdig een belletje gaat rinkelen als doelstellingen te hoog gegrepen blijken, of duurder uitpakken dan was voorzien. Dan kan de gemeenteraad het beleid toetsen en zo nodig bijstellen. 28

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


van plan tot uitvoering, stap drie: de uitvoering

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

29


van plan tot uitvoering, stap drie: de uitvoering

De resultaten van dat beleid zijn dagelijks zichtbaar: de wegen, de huizen, het vervoer in Amsterdam. De vorm die de stad heeft gekregen en nog steeds krijgt: op IJburg, in de Noord/Zuidlijn, langs de Zuidas. En minder tastbaar in de manier waarop Amsterdammers met elkaar omgaan. Op scholen, in buurthuizen, op speelpleinen. In theaters, musea en op muziekpodia.

Dagelijks werken duizenden medewerkers van de gemeente aan de kwaliteitsverbetering van de stad. Voor en achter de schermen. Van de conducteur op de tram tot de leerplichtambtenaar. Van de reinigingsmedewerker op straat tot de ‘witte boorden’ in de stadsdeelkantoren en het stadhuis.

30

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


van plan tot uitvoering, stap drie: de uitvoering

Zie de Horizon

‘Fantastisch, het is net een droom. Ik heb een huis met veel licht en ruimte, ik zie hier altijd de horizon.’ Diana Bruin

‘Niet alle voorzieningen zijn al klaar, zoals de fietsbrug en de baby-opvang.’ Rijn du Toit

Amsterdam heeft veel goedkope huurwoningen en maar weinig huizen voor mensen met een middeninkomen. Om dit probleem op te lossen besloot de gemeente een nieuwe wijk aan te leggen: IJburg. De bouw van deze unieke stadswijk in het IJmeer is inmiddels in volle gang, maar had aanvankelijk heel wat voeten in de aarde. Niet iedereen stond te juichen bij de plannen om het watergebied voor de kust van de Diemerzeedijk op te offeren voor woningen. Tegenstanders organiseerden in 1997 een referendum. Omdat onvoldoende mensen hun stem uitbrachten, konden de plannen toch doorgaan.

Op zeven nieuwe eilanden verrijst nu een Amsterdamse wijk waar straks circa vijfenveertigduizend mensen wonen, werken en recreëren. IJburg wordt een eigentijdse stadswijk met alles erop en eraan: cafés, restaurants, pleinen, boulevards, scholen, zorgvoorzieningen, winkelcentra, bedrijven, een kerk en een begraafplaats. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor ont- spanning, water en het buitenleven. Op het strand bijvoorbeeld, of in de jachthaven. IJburg wordt een bijzondere wijk waar stad en natuur heel dicht bij elkaar staan.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.ijburg.nl

31


Betere resultaten

‘Het is hier gezellig’ Amal weet al precies wat ze wil worden: stewardess. Maar dan wel grondstewardess. ‘Anders ben je zo vaak van huis’. Het lijkt haar een mooi beroep omdat ‘je met mensen werkt en een mooi uniform aanhebt.’ Amal el Ghazouani (14) zit in het tweede jaar van het NOVACollege Amsterdam. Volgend jaar begint ze aan de kaderopleiding Administratie, daarna gaat ze naar het ROC-Airport in Hoofddorp. Amal woont bij het Mercatorplein en wil later in Amsterdam West blijven wonen. ‘Het is hier heel gezellig en levendig met al die verschillende culturen.’

Herman Blommers, projectleider monitor en bedrijfsvoering, afdeling onderwijs: ‘Zo’n tien jaar geleden verliep de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam niet goed. Veel kinderen kwamen in een te ‘hoog’ onderwijstype met alle gevolgen van dien.

32

Dit is de gemeente Amsterdam | www.onderwijs.amsterdam.nl

Omdat de school te moeilijk was, bleven relatief veel kinderen zitten en was er veel voortijdige uitval. De gemeente Amsterdam en de schoolbesturen hebben in 1995 de handen ineengeslagen. Als onderdeel van een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid hebben ze verschillende maatregelen genomen. Zo is de Cito-eindtoets op alle basisscholen ingevoerd. Verder is er een strakke procedure afgesproken voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, de kernprocedure.’


de uitvoering: goed onderwijs

‘Jaar naar Australië’ Voor Maarten Stoltz (17) is het bijna zo ver. Hij zit in 5 vwo, op het Hervormd Lyceum West. Nog een jaartje en dan is hij klaar. En dan? ‘In ieder geval een jaar rondreizen door Australië met mijn vriendin. Daarna ga ik studeren, al weet ik nog niet wat.’ Liefst in Amsterdam. ‘Het bevalt me hier prima. Ik woon in een multiculturele buurt, bijna al mijn vrienden zijn van buitenlandse afkomst. De sfeer is hier goed. Ik hoop wel dat dat zo blijft. Daar maak ik me wel eens zorgen over, dat door gebeurtenissen elders in de wereld de sfeer in Amsterdam ook zal verslechteren.’

Het beleid werpt vruchten af. ‘De Amsterdamse Cito-resultaten gaan naar het landelijk gemiddelde, het voortijdig schoolverlaten neemt af en de examenresultaten verbeteren. Ook is de chaos bij de inschrijvingen op scholen voor voortgezet onderwijs opgelost. Leerlingen mogen zich nog maar op één school tegelijk inschrijven, zodat iedere aanmelding met maximale zorg in behandeling kan worden genomen.’ Maar er is ook een keerzijde. ‘Die strakke procedure maakt zichtbaar dat bepaalde scholen worden overvraagd. Dat betekent dat er moet worden geloot en dat kan voor sommige leer-

lingen een bittere pil zijn. Wel garanderen de schoolbesturen voor elke leerling een goede plek binnen het Amsterdamse onderwijs. Uiteraard spreekt de gemeente ook met schoolbesturen over een goede spreiding van gewenste opleidingen over de stad, maar dat lukt natuurlijk niet van de ene dag op de andere.’

Dit is de gemeente Amsterdam | www.onderwijs.amsterdam.nl

33


de uitvoering: integreren kun je leren

Erbij horen en meedoen

Steden trekken mensen aan, dat geldt zeker voor Amsterdam. Al sinds de 16e eeuw is Amsterdam een immigratiestad. De laatste decennia komen vooral Surinamers, Turken en Marokkanen hier naartoe. Inmiddels leven er ruim 170 nationaliteiten.

34

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

Alle Amsterdammers moeten zich in deze stad thuis kunnen voelen en een bestaan kunnen opbouwen. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Dat betekent ook dat voor alle Amsterdammers dezelfde regels gelden. Om die regels onder de knie te krijgen, moet iedereen die binnenkomt daarom zo snel mogelijk een inburgeringstraject volgen.


de uitvoering: kunst

Stedelijk Museum

Aan het daglicht ligt het niet, dat valt nog even mooi binnen als bij de opening in 1895. Maar bijvoorbeeld door het ontbreken van klimatisering en door achterstallig onderhoud is het Stedelijk Museum toch niet meer van deze tijd. Los daarvan is de huidige behuizing gewoon te krap: te weinig tentoonstellingsruimte voor de almaar uitdijende collectie, en ook de depots en de werkruimtes zijn inmiddels te benauwd. Renovatie en nieuwbouw zijn dus onontbeerlijk. Amsterdam heeft immers een immense reputatie als het gaat om kunst en de collectie van het Stedelijk draagt daar in niet geringe mate aan bij.

Bovendien is het een wezenlijke onderdeel van het Amsterdam cultureel kwartet rond het Museumplein, samen met het Rijksmuseum, het Van GoghMuseum en het Concertgebouw. De verbouwing van het museum is in Amsterdamse handen: architectenbureau Benthem Crouwel Architecten tekenen voor het ontwerp. Directeur Gijs van Tuyl blikt opgelucht vooruit: ‘Ik heb altijd gedroomd van een plaza voor het museum. De openheid van dit ontwerp maakt dit meer dan waar. Het is goed voor het museum en het is goed voor deze bijzondere plek in de stad. Ik verheug mij erop.'

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

35


de uitvoering: het openbaar groen

Schoon, heel en veilig 1

2

Hoe zorgen de stadsdelen ervoor dat de wijken van Amsterdam er verzorgd uit blijven zien?

3

1 ’s Morgens vroeg de planning door

nemen

de

mannen

Daarvoor steken de ploegendiensten uit het project Schoon, Heel en Veilig hun handen uit de 2 Schoffelen tussen het gemeentelijke groen

mouwen. Een willekeurige ochtend van de ploegen Gaasperdam en Bijlmermeer van wijk Zuidoost 3 Voor het maaien langs de randen rondom vijvers en bomen gebruikt de ploeg een boomspiegelmaaier

ziet er zo uit.

4 Naast het blokmaaien is er nog tijd voor een praatje met buurtbewoonster Joke 5 Een dode boom moet het veld ruimen om het omringende groen de ruimte te geven 6 Buitenlucht maakt hongerig: boterhammen eten en een kaartje leggen in de lunchpauze

4

5

6


de uitvoering: temidden van wereldsteden

I amsterdam

I amsterdam is het motto van Amsterdam en regio. Het is de vlag op de city marketingplannen en ĂŠĂŠn van de manieren om Amsterdam internationaal op de kaart te zetten. Waarom een city marketingaanpak? Omdat de concurrentie tussen de Europese steden steeds sterker wordt. Dus tonen steden steeds nadrukkelijker hun sterke kanten, om zo bezoekers, bedrijven en bewoners te lokken.

Amsterdam en regio willen hun ondernemende, innovatieve en creatieve kant laten zien. Dat doen we al eeuwen en met wereldwijd succes. Alle city marketingactiviteiten komen samen in Amsterdam Partners, het nieuwe publiek-private platform, waarin de gemeente Amsterdam, de regio, het bedrijfsleven en de convenantpartners samenwerken. Het motto zal worden gebruikt door alle Amsterdam Partners, waaronder de Amsterdam Tourist en Convention Board, Amsterdams Uitburo, Schiphol Area Development Company. Ze gebruiken I amsterdam naast hun eigen huisstijl.

Dit is de gemeente Amsterdam | www.iamsterdam.com

37


de uitvoering: een veilig Amsterdam

Samen zorgen we ervoor

Excessen halen de kranten meestal wel: afrekeningen in het criminele circuit of messentrekkende scholieren. De kleinere criminaliteit bezorgt Amsterdammers echter minstens zo veel overlast. Daarom koos Amsterdam in 2003 voor een integrale aanpak van de veiligheid. Vanuit verschillende disciplines wordt gewerkt aan het veiliger maken van de stad. B&W staan samen voor het veiligheidsbeleid. De burgemeester coรถrdineert. Inmiddels is er een aantal kwetsbare plekken in de stad benoemd: bepaalde risicolocaties en lijnen in het openbaar vervoer, waaronder het

38

Dit is de gemeente Amsterdam | www.eenveiligamsterdam.nl

Centraal Station, delen van de binnenstad en overlastgebieden in Zuidoost, Westpoort, maar ook bedreigde winkelgebieden en bedrijventerreinen. Het veiligheidsbeleid heeft voor elke doelgroep en elk gebied een actieprogramma. Informatie over de acties die de stad veiliger maken en de resultaten ervan zijn te vinden op www.eenveiligamsterdam.nl. Dit is een gezamenlijke website van politie, justitie en de gemeente Amsterdam. Er zijn tips te vinden voor Amsterdammers die zelf wat willen doen om hun omgeving veiliger te maken.


de uitvoering: nieuw openbaar vervoer

Noord|Zuidlijn In een kwartier van noord naar zuid ‘Voor mijn werk reis ik al jaren dagelijks van Noord naar Zuid. Op dit moment doe ik daar nog erg lang over. Ik moet veel overstappen en de verbindingen sluiten vaak niet op elkaar aan. Door de bouw van de Noord/Zuidlijn loop ik nu af en toe nog meer vertraging op. Maar als ik kijk naar de toekomst zie ik alleen maar voordelen. Ik reis straks in zestien minuten van Noord naar Zuid. Geweldig gewoon. Dat mensen hier niet eerder aan hebben gedacht!’ (Hamid Bouz, bewoner van Amsterdam-Noord)

Mark van der Horst (wethouder Verkeer, Vervoer & Infrastructuur): ‘Na vele jaren onderzoek en plannen maken is in 2003 de aanleg van de Noord/Zuidlijn begonnen. Daarmee krijgt Amsterdam er een metrolijn van 9,5 kilometer bij, die de belangrijkste centra van de stad met elkaar verbindt. De binnenstad krijgt een directe lijn met station Zuid/WTC en met Amsterdam-Noord, precies de twee gebieden waar het gonst van de bedrijvigheid. De Zuidas ontwikkelt zich in rap tempo tot toplocatie voor bedrijven, met het VandeEndeTheater als niet te missen culturele trekpleister. In Noord zijn vergevorderde plannen voor nieuwe bedrijven, winkels en woningen

De reistijd tussen beide eindstations is straks maar 16 minuten. Even zo belangrijk is dat de lijn zorgt voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad. Met 80.000 banen is de binnenstad van Amsterdam nog steeds het economisch centrum. Tegelijk het grootste winkelgebied in de regio en belangrijk voor cultuur, werk, toerisme en uitgaan. Amsterdam én het Rijk hebben er samen ?1,5 miljard euro voor over. Dat is veel geld, maar als je nagaat dat een metro tunnel zeker 100 jaar meegaat en er dagelijks 200.000 mensen gebruik van gaan maken, is het een verantwoorde investering. Noodzakelijk om Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.’

rond het Buikslotermeerplein. Dit is de gemeente Amsterdam | www.nzlijn.amsterdam.nl

39


de uitvoering: digitale dienstverlening

Online service

‘Het virtuele ondernemersloket is een praktische uitkomst voor hardwerkende ondernemers. Een overheid die goed bereikbaar is met moderne technologie toont zich een ware bondgenoot van het midden- en kleinbedrijf. Partners die elkaar ook digitaal weten te vinden.’ (Ferry Houterman, voorzitter van MKB-Amsterdam)

‘Actief’ is een van de kernwaarden van de gemeente Amsterdam. De gemeente streeft dan ook continu naar een betere dienstverlening aan burgers, bezoekers en ondernemers. En de technologie helpt daarbij. Steeds vaker zijn informatie en producten online beschikbaar. Zo ging in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer het eerste digitale ondernemersloket van start. Ondernemers kunnen hier 7 dagen per week en 24 uur per dag informatie vinden over bijvoorbeeld subsidies of vestigingsmogelijkheden. Maar ook kunnen ze met één druk op de knop een vergunning aanvragen. Dat scheelt ondernemers en overheid een hoop tijd en rompslomp.

40

Dit is de gemeente Amsterdam | www.loket.amsterdam.nl


Overzicht

Portefeuilles

Adressen

Burgemeester en Wethouders

Stadsdelen, Diensten en Bedrijven


7

42

5

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

2

1

6

8

3

4


overzicht

Portefeuilles Burgemeester en Wethouders

1 Burgemeester Job Cohen Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Zaken, Integraal Veiligheidsbeleid, Communicatie, Personeel en Organisatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking 2 Wethouder Mark van der Horst Loco-burgemeester. Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/Zuidlijn) en Zeehaven ĂŠn vooralsnog ook voor het ICTdossier glasvezel.

3 Wethouder Leatitia Griffith FinanciĂŤn, Economische Zaken, Luchthaven, ICT, Inkoop en Deelnemingen

6 Wethouder Hester Maij Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport en Recreatie, Bedrijven

4 Wethouder Ahmed Aboutaleb Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit, Grote Stedenbeleid (GSB)

7 Wethouder Duco Stadig Stedelijke Ontwikkeling, Waterbeheer

5 Wethouder Hannah Belliot Zorg, Cultuur, Lokale Media en Monumenten

8 Gemeentesecretaris Erik Gerritsen

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

43


Overzicht Stadsdelen

2

11 5

6

1

4 9

8

12

3 10

7 13

14

44

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

Topogr af i e Š2005 Geo en Vast goedi nf or mat i e, gemeent e Amst er dam

overzicht


overzicht

1 Stadsdeel Amsterdam-Centrum Amstel 1 Postbus 202 1000 AE Amsterdam 020 552 44 44 www.centrum.amsterdam.nl

8 Stadsdeel Osdorp Osdorpplein 1000 Postbus 90460 1006 BL Amsterdam 020 518 08 00 www.osdorp.amsterdam.nl

2 Stadsdeel Amsterdam-Noord Buikslotermeerplein 2000 Postbus 37608 1030 BB Amsterdam 020 634 99 11 www.noord.amsterdam.nl

9 Stadsdeel Oud-West Kwakersstraat 3 Postbus 57129 1040 BA Amsterdam 020 589 35 11 www.oudwest.amsterdam.nl

3 Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Koninginneweg 1 Postbus 51160 1007 ED Amsterdam 020 678 16 78 www.oudzuid.amsterdam.nl

10 Stadsdeel Slotervaart Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam 020 798 91 11 www.slotervaart.amsterdam.nl

4 Stadsdeel De Baarsjes Baarsjesweg 224 Postbus 9410 1006 AK Amsterdam 020 589 24 11 www.baarsjes.amsterdam.nl

11 Stadsdeel Westerpark Haarlemmerweg 8-10 Postbus 141 1000 AC Amsterdam 020 581 03 11 www.westerpark.nl

5 Stadsdeel Bos en Lommer Bos en Lommerplein 250 Postbus 57239 1040 BC Amsterdam 020 581 27 11 www.bosenlommer.amsterdam.nl

12 Stadsdeel Zeeburg Cruquiusweg 5 Postbus 380 1000 AJ Amsterdam 020 608 07 11 www.zeeburg.nl

6 Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Plein ’40-’45 1 1064 SW Amsterdam 020 889 80 00 www.geuzenveld.amsterdam.nl

13 Stadsdeel ZuiderAmstel President Kennedyplantsoen 1-3 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam 020 546 44 64 www.zuideramstel.amsterdam.nl

7 Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Linnaeusstraat 89 Helmholtzstraat 61 Postbus 94801 1090 GV Amsterdam 020 774 40 00 www.oost-watergraafsmeer.nl

14 Stadsdeel Zuidoost Bijlmerdreef 101 Postbus 12491 1100 AL Amsterdam 020 567 05 11 www.zuidoost.amsterdam.nl

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

45


overzicht

ACAM

Weesperstraat 434 Postbus 1078 1000 BB Amsterdam 020 520 66 61 www.acam-amsterdam.org

Overzicht Diensten en Bedrijven

Afval Energie Bedrijf AustraliĂŤhavenweg 21 Postbus 58292 1040 HG Amsterdam 020 587 62 99 www.afvalenergiebedrijf.nl Amsterdams Historisch Museum (AHM) Kalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 359 Postbus 3302 1001 AC Amsterdam 020 523 18 22 www.ahm.nl Bestuursdienst Gemeente Amsterdam (BDA) Amstel 1 Postbus 202 1000 AE Amsterdam 020 552 91 11 www.bestuursdienst.amsterdam.nl Brandweer Amsterdam Weesperzijde 99 1091 EL Amsterdam 020 555 66 66 www.brandweer.amsterdam.nl Dienst Advies en Beheer (dAB) Rhijnspoorplein 14 1018 TX Amsterdam 020 552 48 00 www.dab.amsterdam.nl

Dienst Belastingen Amsterdam Bijlmerplein 395 Postbus 23475 1100 DZ Amsterdam 020 652 45 24 www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl

46

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl


overzicht

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam 020 550 36 36 www.binnenwaterbeheer.amsterdam.nl

Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) Jodenbreestraat 25 Postbus 2758 1000 CT Amsterdam 020 552 77 11 www.dro.amsterdam.nl

Dienst Economische Zaken (EZ) Weesperstraat 89 Postbus 2133 1000 CC Amsterdam 020 552 32 05 www.ez.amsterdam.nl

Dienst Stadstoezicht Weesperstraat 105A Postbus 551 1000 AN Amsterdam 020 553 03 00 www.stadstoezicht.amsterdam.nl

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) Nieuwevaart 5-9 Postbus 95089 1090 HB Amsterdam 020 556 50 00 www.ivv.amsterdam.nl

Dienst Waterbeheer en Riolering Spaklerweg 18 Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam 0900 93 94 www.dwr.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101 Postbus 1840 1000 BV Amsterdam 020 552 22 22 www.dmo.amsterdam.nl

Dienst Werk en Inkomen Jan van Galenstraat 323 1056 CH Amsterdam 020 346 36 36 www.dwi.amsterdam.nl

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Weesperplein 4 Postbus 922 1000 AX Amsterdam 020 551 38 88 www.dmb.amsterdam.nl

Dienst Wonen Jodenbreestraat 25 Postbus 1900 1000 BX Amsterdam 020 552 75 11 www.wonen.amsterdam.nl

Dienst Onderzoek en Statistiek Weesperstraat 79 Postbus 658 1000 AR Amsterdam 020 527 95 27 www.os.amsterdam.nl

Facilitair Bedrijf Amsterdam Amstel 1 Postbus 202 1000 AE Amsterdam 020 552 25 25

Dienst Persoonsgegevens Stadhouderskade 85 Postbus 2752 1000 CT Amsterdam 020 551 99 11 www.dpg.amsterdam.nl

Food Center Amsterdam Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020 580 67 20 www.foodcenter.nl

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

47


overzicht

Gemeentearchief Amsterdam Amsteldijk 67 Postbus 51140 1007 EC Amsterdam 020 572 02 02 www.gemeentearchief.amsterdam.nl

ProjectManagement Bureau (PMB) Weesperstraat 432 Postbus 1269 1000 BG Amsterdam 020 552 96 96 www.pmb.nl

Gemeentelijk Havenbedrijf De Ruijterkade 7 Postbus 19406 1000 GK Amsterdam 020 523 45 00 www.amsterdamports.nl

Raadsgriffie Amstel 1 Postbus 202 1000 AE Amsterdam 020 552 20 62 www.amsterdam.nl

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam Arlandaweg 98-100 Postbus 2131 1000 CC Amsterdam 020 460 60 60 www.gvb.nl

Sociale Dienst Amsterdam Jan van Galenstraat 323 1056 CH Amsterdam 020 346 36 36 www.socialedienst.amsterdam.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Nieuwe Achtergracht 100 Postbus 2200 1000 CE Amsterdam 020 555 59 11 www.ggd.amsterdam.nl

Stadbank van Lening Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 992 1000 AZ Amsterdam 020 530 24 00 www.sbl.nl

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Frankemaheerd 12 Postbus 12693 1100 AR Amsterdam 020 650 16 50 www.iba.nl

Stedelijk Museum Oosterdokskade 5 Postbus 75082 1070 AB Amsterdam 020 573 29 11 www.stedelijk.nl

Maatwerk Amsterdam Jan van Galenstraat 323 1056 CH Amsterdam 020 346 14 00 www.maatwerk.nl

verzekeringen Overtoom 57 Postbus 58032 1040 HA Amsterdam 020 589 23 11 www.vga.amsterdam.nl

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein 8 Postbus 1104 1000 BC Amsterdam 020 552 61 11 www.oga.amsterdam.nl

48

Dit is de gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl

VGA

Waterleidingbedrijf Arlandaweg 88 Postbus 8169 1005 AD Amsterdam 020 553 60 00 www.wlb.amsterdam.nl


Colofon Uitgave directie Concerncommunicatie gemeente Amsterdam, 2005 Tekst Movement/Amsterdam Ontwerp/DPP Studio 4 |Ancel Riesener

BNO

Foto’s en illustraties Morten de Boer: p. 6, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 36 en 39 Edwin van Eis: p. 7, 12, 15, 20, 26, 27, 34, 37, 38 en 49 Jur Engelchor: p. 1 en 27 Rens van der Linden: p. 1 en 7 Henk Rougoor: p. 10 Wim Salis: p. 10 Claudia Dohm: p. 11 Martin Waalboer: p. 42 Archief gemeente Amsterdam: p. 2 Aerophoto Schiphol: p. 5 Projectbureau Zuidas: p. 8 Architectencombinatie Jo Coenen & Co en Arn. Meijs Architecten: p. 9 Benthem Crouwel architecten: p. 35 Projectbureau Noord-Zuidlijn: p. 39 Productie Movement/Amsterdam Druk Stadsdrukkerij Amsterdam


gemeente Amsterdam  
gemeente Amsterdam  

Corporate brochure

Advertisement