Page 1

Noord|Zuidlijn Informatie over de aanleg van de Noord|Zuidlijn

mei 2003

Hinder zo beperkt mogelijk

Veertig meter onder Stationsplein

Start metrostation CS Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd.

Het tracé U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de op-dracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.1 in het Documentlayoutpalet.

Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Optiontoets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie, Kleur, Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken.

Geen hinder treinverkeer U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links in het Documentlayout-palet (Beeld-

menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds onder QuarkXPress 3.3 gewijzigd. U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde paginaof het totaalaantal pagina’s in het document. Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Via het hoofdstukpaginacijfer kunt u zien welke wijzigingen in het dialoogvenster zijn gemaakt. Vergelijk en klik op vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archief-menu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie, Kleur, Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken. U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toe-

Knooppunt OV voegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt. Voeg deze informatie toe aan pagina 3. l ees ver der op pagi na 3.

De manier waarop in het veld links in het Documentlayout-palet (Beeldmenu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds onder QuarkXPress 3.3 gewijzigd. U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde paginaof het totaalaantal pagina’s in het document. Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Vergelijk en klik op vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archief-menu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofd-

stukken Typografie. Wanneer u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Vergelijk en klik op vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven.

Snelle verbinding U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde paginaof het totaalaantal pagina’s in het document. De manier waarop in het veld links in het Documentlayout-palet (Beeldmenu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds onder QuarkXPress 3.3 gewijzigd. Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Vergelijk en klik op vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven.


Noord|Zuidlijn

mei 2003

2

Zo zit dat ! die het werken met QP sterk vereenvoudigen.

Wanneer u de opdracht Voeg toe Archief-menu kiest of in een van de componentdialoogvensters Typogrammen. Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-

De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayout-palet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven. Is sinds QuarkXPress 3.3 gewijzigd. U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde pagina, het absolute paginacijfer voor een geselecteerde pagina of het totaalaantal pagina’s in het document. Opent u het dialoogvenster voor het specifieke component van bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen. Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het pagina.

20

03

Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen. Om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archief-menu). Zie figuur 3.

5-0

250 miljoen kilo beton Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op vergelijk.

t ‘A ent m oo m st n a er st a da ell r t m ing 2 on A 0 0 de RC 4 rg AM ro nd s’

ja n st u a ar r i tp 2 ar 0 0 ke 4 er ga ra ge

Ro ki n

Bo l-

11 ok t in o b fo e om rm r 2 w atie 0 0 on a 3 en vo de nd n en Vi jze lst ra at /-g ra ch t w er o kz k aa t o m b he e d r he en r 2 0 0 t M on 3 no un dom ve tp m no le in od in b e br ge r ug br 2 0 Vi uik 0 3 j n He zels am re tra e ng at ra / ch t

3 au

gu tra je ins s t ct pr u s fe aa 2 rd ka 0 in vo 0 an n 3 db de ol n /R ai

ju li st 2 0 ar 0 W to 3 et ml er eg in g gs in ch g t an ra s ml ijn

m e in i 2 fo 0 om rm 0 3 at Amwon ie a st en von er de d da n en m en N b oo ed rd rij v

en

Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in

De paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. Gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayout-palet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven.

bo o k t re o b n e Sc r he 2 ld 0 0 es 4 va tra n at s

toegevoegd. Deze functie heeft een aantal voordelen

Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het pagina. U kunt nu typogrammen, kleuren, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster.

au g no u s od t u Zu b s id rug 2 0 er i 0 -A ng 4 m eb se st r pt el ui ka k da e na m m al Ch wa b e ur nd r ch en 2 0 illl S 0 aa ch 4 n el g d

bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie

knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayoutpalet toe.

da a m ug w u an s de t u Eu n t s 2 ro bv 0 0 pa st 4 pl ati ei on n/ RA I

kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen

de hoofdstukken Typografie, Kleur. Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken. U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen.

ju n st i 2 ar 0 st t b 0 4 ra ou at w /C s ei tat nt io uu n rb Fe aa rd n ina nd

Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen,

Werk in uitvoering Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Shift-klik of ‘Apple’-klik om 2 componenten in het overzicht. Te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Voor iedere component Klik op. Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken

in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie,

Een groot gat

3389 paar handen

Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Klik op vergelijk.

Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijkfunctie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke componen.

Kleur, Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken.U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe. Te selecteren, houd vervolgens de Optiontoets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op. Een korte beschrijving Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie, Kleur, Werken met kaders en Werken met lijnen.


mei 2003

Slaan damwand Rokin klaar

Start metrostation CS Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Via het hoofdstukpaginacijfer kunt u zien welke wijzigingen in het dialoogvenster zijn gemaakt. A&U’s, lijsten of strepen en lijnen kunnen worden bekeken en is nu aan QuarkXPress toegevoegd.

en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken.U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen.

In deze rubriek laten wij Amsterdammers aan het woord die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden rondom de Noord| Zuidlijn

Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen

kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke

Voor mij hoeft het niet te kunnen bekijken, is aan

QuarkXPress nu een Vergelijkfunctie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component. Bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen Shiftklik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tus-

sen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te

component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie, Kleur, Werken met kaders

Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken.

Voorschotregeling Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken. U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s. Lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken, door een simpele toetsencombinatie uit te voeren.

m jan el u ijk a e ri oe 2 hu fen 0 0 lp in 6 di ge fe en n br tra st en ua je i ct n r fe spr i 2 rd aa 0 in k 0 an av 6 db on ol d m /R a ai op a r en t N en 2 0 oo n 0 rd ieu 6 /Z w ui e dl ijn

se

pt em tra je ct in b e fe spr r 2 rd aa 0 in k 0 an av 5 db on ol d /R ai

ju li tra 2 0 j 0 ge ect 5 re Da ed m -M un tp le in RA j Zu I/Eu u l i id ro 2 0 /W p 0 TC apl 5 ge ein re ed

tra je ct

m

ei st 2 0 at 0 io 5 n ge CS re ed

ap r st i l at 2 0 io 0 n 5 Ro ki n ge m re ei ed Da 2 m 00 ra 5 k ge re ed

m e in i 2 fo 0 om rm 0 5 at Amwon ie a st en von er de d da n en m en N b oo ed rd rij v

tu nn el f e tra b je r u a ct r on i 2 de 0 r h 05 e ge t IJ re st m a ed Bu art a r ik bo t slo u 2 te w s 0 0 rm ta 5 ee tio rp n le in

Uit het veld...

Bouw: continue door

m a al a r t le 2 gr Am 0 0 at st 6 is er da da gk m aa me rt rs

Ver vol g pagi na 3.

en

U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documen-

ten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters. De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayoutpalet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven.

za

Hogedruk capsule

N|Z-kort

ge

twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht.

3

no aa v e m n ge slui b e re tin r 2 ed g 0 CS 0 de -J 5 .v c an pr e m Ha oe b ss fri e el jd r 2 tw en 0 eg al 0 5 le tra je ct en

Bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Optiontoets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen

de bo c e m r va en b e n Fe r 2 st rd 0 ar in 0 t an 4 d Bo lst ra at

ge de re st ed ra at /

st t ar t

n

Noord|Zuidlijn

Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayout-palet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds QuarkXPress 3.3 gewijzigd. U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde pagina, het absolute paginacijfer voor een geselecteerde pagina of het totaalaantal pagina’s in het document.

Het wordt toch duurder Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool staat. Via het hoofdstukpaginacijfer kunt u zien welke wijzigingen in het dialoogvenster zijn gemaakt.

Informatiecentrum Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken.

Voorpost Nes Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken. U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken, door een simpele toetsencombinatie uit te voeren. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster. Voeg toe (Archief-menu). Zie figuur 3. Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s.


Noord|Zuidlijn

Duikpak aan!

Fundering klaar

Om vlug de verschillen tussen twee typogrammen,

component (bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen). Shift-klik of ‘Apple’-klik Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayout-palet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds gewijzigd.

kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is er QuarkXPress. Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke component.

8 uur ‘op’ 16 uur ‘af’ Bijvoorbeeld Bewerk – Typogrammen Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Optiontoets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten of strepen en lijnen te kunnen bekijken, is aan QuarkXPress nu een Vergelijk-functie toegevoegd. Om deze te kunnen gebruiken, opent u het dialoogvenster voor het specifieke

U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde pagina, het absolute paginacijfer voor een geselecteerde pagina of het totaalaantal pagina’s in het document.

Op schema Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool of u kijkt gewoon naar het cijfer onder het paginasymbool. Klik op vergelijk. Om even vlug de verschillen tussen twee typogrammen.

Informatie bij Voorposten

Voorpost Zuid

Schadebureau Noord/Zuidlijn

Met al uw vragen over de aanleg

Quellijnstraat 83

Rokin 98-1

Productiebegeleiding:

van Noord/Zuidlijn kunt u te-

t: 470 40 70

1012 KZ Amsterdam

Movement, Amsterdam

recht bij Voorposten.

f: 470 40 71

Postbus 15378

voorpost.zuid@ivv.amsterdam.nl

1001 MJ Amsterdam

Col of on

Vormgeving:

Schadebureau Noord/Zuidlijn

Studio 4, Amsterdam

Het Schadebureau Noord/Zuid-

Voorpost Nes

f: 344 95 10

lijn behandelt de schadeclaims die

Nes 57b

info@schadebureau-nzlijn.nl

Illustraties:

voortvloeien uit de aanleg van de

t: 428 85 02

www.schadebureau-nzlijn.nl

Bentum & Crouwel, Amsterdam

Noordzuidlijn. Men kan er ook

f: 428 95 03

terecht voor vragen over schade.

voorpost.nes@ivv.amsterdam.nl

U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest

Ui t gave Projectbureau Noord/Zuidlijn

Noord|Zuidlijn

Afdeling Communicatie Postbus 95089

Druk:

1090 HB Amsterdam

Dijkman Offset, Diemen

t: 556 54 26/556 54 29 www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

DE METROPOOL

865 km paal

t: 344 95 00

Lithografie: Algra, Amsterdam

Shift-klik of ‘Apple’-klik om twee componenten in het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Optiontoets ingedrukt om de knop Voeg toe te wijzigen in Vergelijk. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. Voeg deze informatie toe aan de beschrijving over de opdracht Voeg toe in de hoofdstukken Typografie, Kleur, Werken met kaders en Werken met lijnen. Items toevoegen via bibliotheken.

Moskou, bloedig maar mooi In het overzicht te selecteren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt om te wijzigen. Klik op Vergelijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archief-menu). Zie figuur 3.

2,5 miljoen passagiers per dag U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de op-

dracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe.

of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Als u in het veld een hoofdstukpaginacijfer wilt zien, klikt u op een paginasymbool en het cijfer komt tevoorschijn of u kijkt gewoon naar het cijfer dat direct onder het paginasymbool.

Geen goud wat er blinkt U kunt nu typogrammen, kleuren, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via biblio-

De manier waarop in het veld links in het Documentlayout-palet (Beeldmenu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds onder QuarkXPress 3.3 gewijzigd. Zie nu het hoofdstukpaginacijfer voor het document.

theken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen.

mei 2003

4

De hoofdlijn Wet houder Mar c van der Hor st

U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links onder in het Documentlayout-palet (Beeld-menu) de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds Quark-XPress 3.3. U kunt nu typogrammen, kleuren, lijsten en strepen en lijnen toevoegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links onder in. U ziet nu het hoofdstukpaginacijfer voor een geselecteerde pagina. Klik op Verge-lijk om voor iedere component een korte beschrijving weer te geven; de verschillen verschijnen vet op uw scherm. U kunt ook twee geselecteerde componenten met elkaar vergelijken in het dialoogvenster Voeg toe (Archiefmenu). Zie figuur 3. U kunt nu typogrammen, kleuren, A&U’s, lijsten en strepen en lijnen toe-voegen via bibliotheken en documenten en sjablonen. Wanneer u de opdracht Voeg toe (Archief-menu) kiest of in een van de componentdialoogvensters (Typogrammen, Kleuren enzovoort) op de Voeg toe-knop klikt, kunt u in het indexdialoogvenster Voeg toe gewoon een bibliotheekbestand kiezen. Voeg deze informatie toe aan pagina 3.14 en andere beschrijvingen van de opdracht Voeg de paginacijfers in het Documentlayout-palet toe. De manier waarop in het veld links in de documentpaginacijfers worden aangegeven, is sinds onder Quark-XPress 3.3 gewijzigd. Zie nu het paginacijfer voor het document.

gemeente Amsterdam  

paper NZ|lijn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you