Page 1

LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR BARN OCH UNGA

Historien om Pojken som blev kvar

50

Set Mattsson skriver gripande om en judisk pojke som lämnas kvar i Danmark när hans familj flyr till Sverige hösten 1943.

72

Jag är Zlatan - i ny lättläst version Skriven av David Lagercrantz och stilsäkert bearbetad av författaren och fotbollsälskaren Mats Wänblad.

NR 2 / 2020

NYHETER! 110


NYHET!

TRÄFF PÅ TEXTEN

– MED FOKUS PÅ TEXTTYPER

Digitalt läromedel och bok i smarta paket Träff på texten är ett basläromedel i svenska för årskurs 4 – 6 med utgångspunkt i kursplanens olika texttyper. Eleverna leds från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. I Träff på textens elevpaket ingår digitalt läromedel och tryckt elevbok. Den tryckta elevboken skapar struktur och eleverna lär sig läsa och skriva olika texttyper utifrån en förenklad cirkelmodell. I det digitala läromedlet finns alla elevbokens texter inlästa, förklarande filmer och interaktiva övningar samt en digital textbank.

Skanna! Läs mer och prova kostnadsfritt studentlitteratur.se/traffpatexten

2

Missa inte!

I det digitala läromedlet finns en textbank där varje text är skriven i tre nivåer. Med en efterföljande övning har alla elever möjlighet att utveckla sin läsförmåga.


Lättläst för livet! Nytt grafiskt uttryck, ny katalog och ny hemsida – men vi är de samma! Kanske har du redan lagt märke till att en ny formgivning har smugit sig in i våra senaste kataloger? Och i katalogen du nu håller i din hand presenteras det nya grafiska uttrycket i sin helhet. Det är modernt och lekfullt och vi hoppas att det ska kännas tilltalande både för dig som förmedlare och för läsarna du möter. Vårt breda utbud Katalogen är också den första där vi presenterar Nypons och Viljas böcker tillsammans. Genom sammanslagningen får du en bra överblick över vårt breda utbud och kan hitta rätt bok till dina läsare. Flera av våra böcker fungera för både yngre och äldre läsare och det är du som bäst kan avgöra det. Vi har också lanserat vår efterlängtade nya hemsida, www.nyponochviljaforlag.se. Precis som med katalogen presenteras där både Nypons och Viljas böcker. Du hittar även experttips, intervjuer, arbetsmaterial och inspirationsmaterial på en och samma hemsida. Helt enkelt allt om lättläst! Jobbar mot samma mål Men allt är inte nytt. Vi som jobbar med att motivera till läsning och skapa läslust, så som vi alltid har gjort, är de samma som tidigare. Tillsammans har vi på Nypon och Viljas redaktion mer än hundra års erfarenhet av

redaktionellt arbete och i synnerhet av lättlästa böcker. Vi kommer fortsätta att dela med oss av vår samlade kunskap tillsammans med våra upphovspersoner. Hoppas vi ses snart! Det har varit en lång och prövande tid under pandemin och i stället för att ses på mässor och bokfestivaler för att prata om lättlästa har vi mött varandra i olika digitala event under året. Nu hoppas vi att det går att träffas lite mer under hösten. Och så tar vi det bästa av det vi lärt oss om digitala möten och kombinerar det med att kunna träffas i verkliga livet. Det längtar vi till! Varma hälsningar från Nypons och Viljas redaktion. PS: Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om katalogen du har i din hand, vår nya webb och vårt nya utseende. Vi vill veta vad du tycker!

Redaktionen Nypon och Vilja förlag är Sveriges största specialförlag för lättläst litteratur. Vi ger ut böcker för alla som kämpar med sin läsning. I vår utgivning finns skönlitterära berättelser och lättillgängliga faktaböcker på olika nivå, för att det ska finnas en bok till varje läsare. Våra böcker passar även bra för elever i särskolan.

Översta raden, från vänster Jenny Ivarsson Redaktör Alle Eriksson Förläggare Sofié Leifsdotter Magnusson Förlagskoordinator Mia Ljunggren Redaktör

Nedersta raden, från vänster Charlotta Fahlén Redaktör Henny Holmqvist Redaktionschef och förläggare Annette Persson Redaktör Sara Wåglin Förläggare

3


Rätt utmaning på rätt nivå För att underlätta för dig att hitta rätt bok till rätt läsare finns det i anslutning till varje titel en nivåangivelse. Nivåerna skiljer sig om det är en bok för barn eller en bok för unga vuxna och vuxna. Nivåerna är inte knutna till ålder, utan endast till läsförmåga och språklig förmåga. Det betyder att till exempel en faktabok i Nypons utbud också kan fungera på vuxna läsare, om ämnet är rätt för läsaren. På samma sätt kan en bok i Viljas utbud för en läsare i gymnasi fungera för en läsare i högstadiet.

I den här katalogen är Nypons titlar indelade efter årskurs och inte lättlästnivå för att du lätt ska hitta åldersrelevant innehåll.

Nivå 1:

För den som knäckt läskoden och just börjat läsa. Det är extremt lite text på varje sida, enkla ord och korta meningar. Böckerna är fulla av illustrationer som stödjer berättelsen och hjälper läsaren att komma vidare i boken. Målet ska vara att ha läst en hel riktig bok, från pärm till pärm. Då väcks lusten att läsa ytterligare en bok.

Nivå 2: För den som behöver befästa sin läsförmåga. Ett vardagsnära språk och text i korta stycken och med kort radlängd. Innehållet skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelseförlopp. I de böcker som vänder sig till de lite lägre åldrarna finns det illustrationer på varje uppslag. Nivå 3: För den som kan läsa, men inte så gärna och inte så mycket. Välkända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och koppling mellan orsak och verkan tydlig. Här finns även person- och miljöbeskrivningar. Det finns ofta ett antal illustrationer i varje bok. Den grafiska formen innebär något större storlek på bokstäverna, lite glesare mellan raderna och bredare marginaler. Nivå 4: Är för den som kommit igång med sin läsning. Kapitelböcker med få eller inga illustrationer. Innehåller något svårare namn, ord och uttryck, samt lite längre meningar. Den grafiska formen är luftig med stor text. Nivå 5: För en förhållandevis god men ovan läsare. Böckerna är framtagna med särskilt lättläst-fokus då det gäller språk, innehåll och grafisk form, men innebär trots allt en större utmaning för läsaren. Nivå 6: För den som är på god väg mot traditionella böcker men fortfarande behöver lättläst. Den tänkta läsaren av böcker på den här nivån är kanske ovillig att läsa och behöver därför lättlästa böcker som till sin form lockar till läsning. Ofta är böckerna ganska omfångsrika sett till antal sidor men fortfarande framtagna med omsorg vad gäller just språk, innehåll och grafisk form. 4


Läs mer om våra lättlästnivåer

Vi vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Därför har vi komplettera alla våra skönlitterära svenska och engelska böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna.

TL

Ä ST

-S

MAL

TL

Ä ST N

.

. SM

.

.

I VÅ

N

T

ALL

Ä ST

TL

E DI U M

Ä ST

LA

RGE

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

T

.

.

I VÅ - LARG E

Ä ST

X

X-

E

.

.

I VÅ

TL

N

T

X

språk med framförallt huvudsatser. Enstaka meningar med omvänd ordföljd. Böckerna fungerar för Vardagssvenska och Svenska från dag ett. För Studieväg 1 och 2: B-kurs på Sfi.

Medium: Har vardagsnära språk och meningar som talar om tid och plats. Böckerna skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelseförlopp snarare än miljö- och personbeskrivningar. Studieväg 2; slutet på B-kurs och C-kurs på Sfi. Large: Har längre och svårare meningar men språket består av välkända ord och

TL

N

T

M

X-Small: Är bilderböcker med lite text och enkel meningsbyggnad. Vardagsnära ord, ofta substantiv eller verb. Finnd det bindeord är det de allra vanligaste som ”och” och ”med”. Luftig grafisk form, glest mellan raderna och breda marginaler. För Studieväg 1: kurserna A och B på Sfi. Böckerna fungerar bra för analfabeter. Small: Har luftig grafisk form, glest mellan raderna och breda marginaler. Ett enkelt

I VÅ

T

X

L

.

.

I VÅ

N

T

Viljas titlar vänder sig främst till unga vuxna och vuxna. I den här katalogen är titlarna indelade efter lättlästnivå för att du enkelt ska hitta rätt bok till rätt läsare.

LAR G

uttryck. Handlningen är kronologisk och väldisponerade. Här finns det person- och miljöbeskrivningar med begränsat antal karaktärer. Texterna handlar om vardagen med kanske inte just läsarens vardag. Studieväg 2 och 3: C-kurs eller början av D-kurs på Sfi.

X-Large: Passar läsare med ett bra svenskt ordförråd men som behöver lättare grammatik. Böckerna har en mer sammansatt handling och mer variation i språket. Innehåller något svårare namn, ord och utryck samt et mer varierat språk. Studieväg 3: C-kurs och D-kurs på Sfi eller för Sva på grundläggande nivå. XX-Large: För den som kommit igång med sin läsning men har svårt att möte

långa texter på egen hand. Läsaren har ett bra ordförråd och strategier för att förstå ett mindre antal okända ord med hjälp av sammanhanget. Meningsbyggnaden kännetecknas av större variation, till exempel fler bisatser men forfarande enkel grammatik. Berättelserna handlar om samhällen, kultur och levnadsöden som läsaren möjligen är främmande för. För Sva på grundläggande nivå delkurs 2-3. 5


Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi uppdaterar dig om lättlästa nyheter, pedagogisk inspiration och mycket mer. Låt dig inspireras av oss!

E-böcker och ljudböcker Våra titlar finns även som e-bok och ljudbok. Allt för att ge fler vägar in i böckernas värld.

Skolor och skolbibliotek kan

Privatpersoner kan

Alla kan

abonnera streama låna via ILT, Polyglutt eller Ugglo.

6

via ljudbokstjänster som Nextory.

via flera olika bibliotekstjänster.

Alla kan

köpa via Adlibris eller Bokus.


Nya möjligheter vid satsningar på lättläst Vi vet att det är alldeles för många barn, unga och vuxna som har det kämpigt med läsningen. Vissa har diagnostiserade lässvårigheter, andra är ovana vid att läsa eller kanske nya för svenska språket. Det finns mycket vi kan göra för att tillsammans se till att så många som möjligt blir goda läsare. Ny satsning

Studentlitteratur har tagit initiativ till att satsa på en lättlästutvecklare. Uppdraget har gått till Lena Maria Nordstrand, tidigare ansvarig för Nypon och Vilja förlag, Sveriges största specialförlag för lättläst.

Det blir en positiv spiral, säger Lena Maria Nordstrand. Ordförrådet behövs för att bli motiverad att gå i skolan och bli nyfiken på kunskap. Och med bättre kunskaper ökar möjligheterna att studera vidare, få ett bra jobb och därmed klara sig bättre i livet.

– I min nya roll som lättlästutvecklare stödjer jag skolor, bibliotek och organisationer som gör lässatsningar. Målet är att få ett tydligt fokus också på lättläst. Det är cirka 25 procent av alla barn och vuxna som har svårt att läsa. Deras läsintresse och behov måste tillgodoses.

- Allting börjar med språket, och ett stort ordförråd är en av de viktigaste faktorerna för att bli en god läsare, säger Lena Maria Nordstrand.

God läsförmåga avgörande

Som uppmärksammats de senaste åren får bristande läsförmåga och minskat intresse för att läsa skönlitteratur, negativa effekter på lång sikt. Därför är det viktigt att jobba aktivt för allas möjlighet till en god läsförmåga. - Den som läser böcker lär sig omedvetet nya ord. Med ett större ordförråd blir det lättare att läsa och att lära sig ännu fler ord.

Vänd dig till Lena Maria!

Vill du få hjälp att utforma en lättlästdag? Kanske få tips på författare som gör uppskattade skolbesök? Eller veta mer om lättlästa böcker på biblioteket? Kontakta Lena Maria: Mejladress: lenamaria.nordstrand@nyponochviljaforlag.se Telefonnummer: 0765 – 38 23 34

7


Innehåll Barn och unga Årskurs F-3 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 6-9 år

Årskurs 4-6

45

Nya utmaningar för Dani!

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 10-12 år.

Årskurs 7-9 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 13-15 år.

22

Fakta för barn

36

Att alla har samma rättigheter och är lika mycket värda, oavsett ursprung, är naturligt för dem. Men många barn upplever att vuxenvärlden inte lyssnar på dem.

Faktaböcker för barn och unga om allt från snabba motorer, mystiska väsen och djur i naturen. För dem som föredrar fakta framför fiktion finns här ett överflöd av faktaböcker.

Marie Oskarsson

Fakta för vuxna Här hittar du lättlästa faktaböcker som tar upp aktuella ämnen. Vilka är egentligen orsakerna bakom klimatförändringarna? Vad är ett politiskt mord? Och vad får konspirationsteorier för betydelse i samhället? Läs om det och mycket mer. 8

75


Innehåll En storslagen roman om kärlek, rasism och klass

Unga vuxna och vuxna X-Small På lättlästnivå XS hittar du böcker för vuxna med mycket enkel text och illustrationer som bildstöd.

Small På lättlästnivå S hittar du vardagsnära berättelser för vuxna med enkla meningar och lite text.

Medium På lättlästnivå M hittar du böcker för vuxna om relationer, känslor och vardagsliv berättade med enkel text. 109

Large På lättlästnivå L hittar du böcker för unga vuxna och vuxna i alla genrer och av välkända författare.

X-Large På lättlästnivå XL hittar du bästsäljare i lättläst version, klassiker, biografier med mera för unga vuxna och vuxna.

XX-Large 93

På lättlästnivå XXL hittar du böcker för vuxna med bra ordförråd och som kommit igång med sin läsning.

Pratstund med Jenny Lundin Det började med Edgar Allen Poe och tjuvläsande av Stephen Kings Varsel hos dagmamman. Ända sedan barndomen har Jenny Lundin älskat att läsa och skriva skräck. Med sin nya lättlästa berättelse Viskningar vill hon ge både rysningar och väcka lust till mer läsning.

106

9


! R E HET

NY

19

F‑3 10

26


44

42

45

35

4-6

36

11


41 39

40

51 47

4-6 12

NY

! R E HET


54

53

XX

57 44

7-9 13


66

66

68

Fakta 14

71

!

N

TER YHE


71

63

67

74

72

15


99

111

75

S-L 16

87

92

R!

ETE H Y N


99

99

106 s Lättlä t version

XL-XXL

108

17


Årskurs F – 3 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 6-9 år.

Första skoldagen är en spännande dag. Vissa barn kan redan läsa, medan andra får kämpa lite extra med läsningen. Våra lättlästa böcker lockar till läsning med spännande innehåll och intressanta illustrationer. Med rätt böcker, på lagom nivå, tränar nybörjaren läsförmåga och läsförståelse på ett lustfyllt sätt. Varje bok som klaras av är en seger och leder vidare till nästa, och nästa – i en god cirkel där läslust och motivation bygger goda skolresultat.

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s.4-5 Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.

BB L

N

EDI U M

RÄVEN OCH KANINEN HITTAR PÅ NY Räven och Kaninen är bästa vänner och gör allting tillsammans. De äter glass och tävlar i att blåsa bubbelgum (så får Räven en ny frisyr). De gungar och lär känna Ugglan, som har massor med fantasi. Med Ugglan kan de segla på stormigt hav och kanske få se en val. Och de blir själva bättre och bättre på att hitta på. Räven och Kaninen lär sig också att det alltid finns plats för en ny vän. Följ med på ett nytt, härligt äventyr! ISBN: 978-91-7987-394-3

Hur mycket pengar har vi då?

Häftigt! Då kan vi köpa en egen glassaffär.

Tre 10-kronor, sju 5-kronor och 35 1-kronor.

Det är inte mer än 100 kronor.

L

TÄL BES R HÄ

ÄT SS GLA RA I STO S LAS

SOCKERFRI LAKTOSFRI

LT NY SMAK HE

HONUNG

MED SMAK AV VATTEN

DEN BÄSTA EFTERRÄTTEN : EFTERRÄTTEN:

GLASS!

FRYSTA FRUKTER

sspinnar Gla

Åh.

Härligt!

Men vi kan gå och köpa glass.

Författare: Beth Ferry Översättare: Björn Wahlberg Illustratör: Gergely Dudas 104 sidor

10

www.smakprov.se

18

Räven och kaninen på äventyr Räven och Kaninen är bästa vänner och gör allting tillsammans. De går på tivoli och äter sockervadd, är en dag på stranden och hittar en skattkarta, bestiger ett berg och möter giftiga grodor. Överallt finns det faror som de måste klara sig undan. Tur att de har varandra! ISBN: 978-91-7949-268-7

NYHET

ISGLASS

Pris: 109 kr

L Ä ST N

.

.

. M

TT

.

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

.

SM LL A

RSIO

I VÅ

- S MALL

.

X

L Ä ST N I VÅ

På nya äventyr – med gamla vänner

.

SERIEN RÄVEN OCH KANINEN

TT

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

ST

. SN

Ä DenAhär symbolen betyder att titeln finns på flera språk. E

LA R G E


F–3

Humor

Barn och unga

BODIL BADAR

SERIEN BODIL OCH TOFU

Mod och skratt med Bodil och Tofu!

NY

Solen skiner och Bodil är ute och går med Tofu. Hon svettas. Åh, vad det vore skönt med ett dopp! De går till utebadet, där det finns ett hopptorn med flera höjder. Bodil hoppar från ettan. Det känns härligt! Om jag vågar hoppa från ettan … då vågar jag nog hoppa från trean också, tänker Bodil och börjar klättra uppför stegen … ISBN: 978-91-7987-244-1

Bodil badar är en tokig historia som på ett underfundigt sätt vidgar vår syn på vad det innebär att våga. Som vanligt vänder Bodil upp och ner på vårt invanda sätt att se på saker – och vi får oss ett gott skratt på kuppen!

Bodil tittar på hopptornet. Om jag vågar hoppa från ettan ... Då vågar jag nog hoppa från trean också, tänker hon. Det är ju inte så stor skillnad på en och tre meter! Bodil klättrar upp till trean. – Om jag vågar hoppa från trean ... Då vågar jag nog hoppa från femman också. Det är ju inte så stor skillnad på tre och fem meter! Så går hon högre uppför stegen. Nu är Bodil uppe på femman. Om jag vågar hoppa från femman ... Då vågar jag nog hoppa från sjuan också, tänker hon. Det är ju inte så stor skillnad på fem och sju meter! 8

www.smakprov.se

Bodil bakar

Bodil och hundbajset

Bodil på kyrkogården

Bodil spelar fotboll

Bodils nya frisyr

ISBN: 978-91-7987-093-5

ISBN: 978-91-7825-307-4

ISBN: 978-91-7987-052-2

ISBN: 978-91-7825-445-3

ISBN: 978-91-8878-961-7

Författare: Mårten Melin Illustratör: Maria Borgelöv 24 sidor, Lix 14

Pris: 84 kr

Bodils och monstret under sängen ISBN: 978-91-7825-020-2

Tre snabba frågor till författaren Mårten Melin

Hur hittade du kärleken till böcker?

När jag var liten fick vi serier i stället för att ha barnvakt, vi fick böcker i present, vi hängde ofta på biblioteket och bokbussen och mina föräldrar läste för oss. Och vi fick läsa det vi gillade, inte det som mina föräldrar tänkte var den bästa barnlitteraturen.

Kan humor vara en inkörsport till läsandet och läslust? Fotograf: Bodil Johansson Elakkanin

Absolut. Jag tror det är en av de vanligaste frågorna på Sveriges bibliotek: Har ni roliga böcker? Samtidigt är det bland det svåraste att skriva, för alla skrattar inte åt samma sak. Böckerna om Bodil och Tofu vänder sig till alla som vill läsa en rolig historia. Från femåringar och uppåt, även vuxna läsare tror jag kan gilla Bodil.

Bodil badar blir din 50:e bok som ges ut av oss på Nypon förlag, hur känns det? Det känns finfint och lite konstigt, tänk att det har blivit så många! Och det kommer ju ännu fler!

19


Barn och unga

F– 3

Humor

SERIEN REX OCH LISA

Rex och Lisa på nytt uppdrag!

Rex och Lisa och den hemliga koden

Rex och Lisa och den försvunna tanden

Rex och Lisa och de stulna kexen

ISBN: 978-91-7987-219-9

ISBN: 978-91-7987-032-4

ISBN: 978-91-7825-470-5

REX OCH LISA OCH HUNDEN SOM GÅTT VILSE NY

2. Fred har inte rymt – Du luktar rök, säger Lisa till Fred. – Ja, mina människor grillade, sa Fred. Men Lisa förstår inte vad Fred säger. – Vet du vems hund det här är? säger Lisa till farmor. – Nej, säger farmor. Han kanske har rymt. – Jag har inte rymt, säger Fred.

14

www.smakprov.se

Författare: Dori Hillestad Butler Översättning: Catharina Andersson Illustratör: Nancy Meyers 56 sidor, Lix 11– 12

Rex och Lisa är hos farmor. Det är sommar och de är ute i trädgården. Då hittar de en hund som har gått vilse och kommit i från sina människor. Rex får veta att hunden heter Fred, och han lovar att de ska hjälpa honom. Fred ger en ledtråd, och nu måste Rex berätta om den för Lisa. De måste ju hjälpa Fred!

Pris: 99 kr

ISBN: 978-91-7987-999-0

SERIEN RUT

Rut på nya upptåg

Rut är en påhittig dam i sina bästa år. Hon älskar att leka och tackar aldrig nej till nya galna upptåg. Ibland stöter hon på problem, men det löser hon lätt som en plätt på sitt eget sätt. Med enkla texter och mycket humor passar serien för alla elever som gillar bus.

Rut fyller år

Rut klipper mattan

Rut äter glass

Rut tränar

Rut hos doktorn

ISBN: 978-91-7567-740-8

ISBN: 978-91-7825-254-1

ISBN: 978-91-7567-828-3

ISBN: 978-91-7567-741-5

ISBN: 978-91-7567-827-6

Författare & illustratör: Charlotte Fleischer 18 sidor, Lix 8–11

www.smakprov.se Rut på utflykt

Rut har kuddkrig

Rut river huset

ISBN: 978-91-7567-943-3

ISBN: 978-91-7567-942-6

ISBN: 978-91-7825-257-2

20

Pris: 84 kr


F-3

Barn och unga

SERIEN GILLA SPORT

Klara, färdiga, gå! Att läsa om sport på den allra lättaste nivån är en vinnande kombination för nybörjarläsarna. Serien Gilla sport är rikligt illustrerad i fyrfärg, med korta meningar och några få rader per sida. Ett utmärkt val för dem med läs- och skrivsvårigheter eller för dem som är nya inför svenska språket.

GILLA GYMNASTIK

NY

Det är Lilys första gymnastikträff och hon är nervös. Efter uppvärmningen börjar hon träna på de olika redskapen. Men hon trillar av bommen. Tänk om hon trillar av igen! En berättelse om att ha uthållighet. ISBN: 978-91-7987-227-4

GILLA BASKET

NY

Författare: CC Joven Illustratör: Àlex López 44 sidor, Lix 13–20 www.smakprov.se

GILLA FOTBOLL

Pris: 79 kr

NY

Lukas gillar basket! Men han är bollkär och vill inte passa bollen. Han vill bara skjuta hela tiden. Både hans kompisar och tränaren blir irriterade på honom. Kan Lukas lära sig att passa basketbollen? Kan han göra mål? En berättelse om att vara en bra lagspelare.

Mia kan springa fort och sparka fotbollen hårt. Men hon har nya fotbollsskor och nu tappar hon en sko. Har ska hon nu göra mål? Roligt och lättläst för alla fotbollsfantaster.

ISBN: 978-91-7987-228-1

ISBN: 978-91-7987-225-0

MININYPON

Kittlande småböcker Sigge är borta!

Leas första match

Anton står i mål

Mynta och Frida har sommarlov. De ska gå ut med Sigge, Myntas mosters hund, varje dag på lovet. Men en dag är han borta. Vad har hänt? Tänk om någon har tagit honom!

Det är Leas första hockeymatch. Det ska bli roligt, tycker hon. Men så träffar hon Erik innan matchen. Erik pratar om teka, och röd och blå linje ... Det låter svårt, och nu vet Lea inte om hon vill spela.

Anton och hans lag spelar fotboll. Anton står i mål. Det är en viktig match. Om de vinner, får de en pokal. Anton tar många skott på mål. Men så blir det straff! Nu gäller det att ta den också.

Författare: Lena Lilleste Illustratör: Carina Ståhlberg Lix 9 ISBN: 978-91-7825-392-0

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Andersson Lix 9 ISBN: 978-91-7825-416-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Illustratör: Rasmus Jensen Lix 11 ISBN: 978-91-7825-419-4

Erik och Lea spökar

Vera är en riktig häxa

Erik har inget att göra. Då kommer Lea och spökar för honom. Det är så roligt, att de bestämmer sig för att skrämma Eriks pappa. De gömmer sig under vita lakan. Nu kommer pappa ...

Vera ska bli en riktig häxa, men det vet inte hennes familj. Hon har ett trollspö och övar på sin nalle. Då blir nallen levande! Vera försöker trolla så att den blir vanlig igen, men det går inte.

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Andersson Lix 6 ISBN: 978-91-88793-46-1

Författare: Mårten Melin Illustratör: Jonas Andersson Lix 12 ISBN: 978-91-88789-59-4

Uppslag från Vera är en riktigt häxa

21


Barn och unga

F-3

SERIEN LIVAT PÅ LINGONVÄGEN

NIVÅ 1 – RÖD

Läsning för de yngsta

NIVÅ 1 – RÖD • 1–2 meningar per uppslag, upp till 50 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser

Livat på Lingonvägen är en bokserie för de yngsta läsarna. I varje bok återvänder läsarna till familjemedlemmarna som de lärt känna tidigare i böcker, vilket skapar trygghet och igenkänning.

• Företrädesvis ord med en eller två stavelser

NIVÅ 2 – BLÅ

Böckerna är indelade i fyra nivåer – röd, blå, gul och grön. En långsamt ökande svårighetsgrad ger läsaren möjlighet att lyckas.

NIVÅ 2 – BLÅ • 1–4 meningar per uppslag, ca 100–150 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser

NIVÅ 3 – GUL

NIVÅ 3 – GUL • 3–5 meningar per uppslag • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord • Ord med konsonantförbindelser och med dubbelteckning • Sammansatta ord

DET NAPPAR!

NY

Familjen ska på utflykt – de ska fiska! Innan de ger sig i väg gräver de upp maskar ur trädgården. Maskar som de sedan ska sätta på fiskekrokarna. Mamma, Igor och Ester tycker det ska bli jätteroligt, men inte pappa och Olga. De tycker det är äckligt med maskarna. Men de två löser fisket på sitt eget sätt. ISBN: 978-91-7987-414-8

• Korta meningar med repetition av ord

NIVÅ 4 – GRÖN

NIVÅ 4 – GRÖN • 6–10 meningar per uppslag • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord

Författare: Janina Kastervik

och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén 24–36 sidor

Pris: 79 kr

22

• Ord med konsonantförbindelser och med dubbelteckning • Sammansatta ord • Korta meningar med repetition av ord


F-3

Barn och unga

Lär känna några i familjen på Lingonvägen! Jag har alltid ett plåster i fickan. Pappa Rabi Ett stort paket! ISBN: 978-91-7567-874-0

Kom ner, Sotis!

Man får inte springa!

Det kliar!

ISBN: 978-91-7567-875-7

ISBN: 978-91-7567-876-4

ISBN: 978-91-88793-67-6

Han gillar trädgårdsarbete och odlar tomater, gurkor och paprika i familjens växthus.

Jag springer fortast!

Ester, 7 år Ester gillar att klättra och springa, leka med Sotis och att bygga kojor. Hon går på gymnastik och vill bli brandman när hon blir stor.

Du är inte min morfar!

På utflykt!

Hurra! Mål!

En lös tand!

ISBN: 978-91-7567-879-5

ISBN: 978-91-7567-878-8

ISBN: 978-91-7567-877-1

ISBN: 978-91-7825-473-6

Jag kan lösa Rubiks kub jattesnabbt!

Voff!

Igor, 7 år

Fel låt!

Min bästa kompis

Var är Sotis?

Är jag bjuden?

iSBN: 978-91-7825-644-0

ISBN: 978-91-88295-11-8

ISBN: 978-91-88295-12-5

ISBN: 978-91-88793-71-3

Igor tänker ofta på rymden. Är det verkligen sant att den inte har något slut? Finns det kanske portaler mellan olika universum? Han gillar att bygga lego.

Se alla

LÄRARHANDLEDNING Böckerna i serien är anpassade för läsinlärning och kan användas individuellt eller vid läsning i grupp och oberoende av andra läromedel. Lärarhandledningen beskriver läsutvecklingens olika steg och läsinlärningsmetoder. Den innehåller konkreta tips om hur du kan använda böckerna i ditt arbete. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag med övningar, en läslogg och underlag för ett föräldrabrev.

Oj, ett monster?

Jag vill också rida

LÄRARHANDLEDNING Författare: Gunilla Lindblom 40 sidor ISBN: 978-91-7567-892-4

ISBN: 978-91-7825-389-0

ISBN: 978-91-88295-10-1

Pris: 149 kr

20 titlar

på vår

webb!

23


Barn och unga

F-3

Rolf åker skidor Rolf är på skidresa. För första gången i sitt liv ska han åka skidor. Han har bytt kepsen mot stickad mössa och tycker det ska bli så roligt! Det kan väl inte vara så svårt? För säkerhets skull anmäler han sig till skidskolan, men vad hjälper det när man har råkat få skidor utan broms?

SERIEN ROLF

Allas favorit Rolf!

ISBN; 978-91-7987-346-2

Oj, så långa skidorna är! Hur ska Rolf klara detta?

4

Några har liknat honom vid Mr Bean, Bellman eller Hodja. Oavsett, så går Rolf-böckerna hem hos alla läsare, både stora och små. En klassiker på Nypon!

Det är svårt att åka skidor. Särskilt första gången. Så Rolf ska gå i skidskola. Det ska bli kul!

5

www.smakprov.se

Författare & Illustratör: Rune Fleischer 24 sidor, Lix 6-11

Pris: 84 kr

Se alla

24 titlar

på vår

webb!

Rolf flyger i luften

Rolf på fotboll

Rolf får ett paket

Rolf ser på tv

Rolf på en öde ö

ISBN: 978-91-782-5442-2

ISBN: 978-91-870-6132-5

ISBN: 978-91-864-4704-5

ISBN: 978-91-7567-409-4

ISBN: 978-91-870-6131-8

Ryggsäcken

Bio

ISBN: 978-91-756-7250-2

ISBN: 978-91-882-9507-1

Lätta att läsa – lätta att känna igen sig i Med små och stora känslor i vardagen, blir det enkelt att känna igen sig i böckerna om Olle. Han gör ju det som alla elever på lågstadiet gör.

Se alla

16 titlar

på vår

webb! Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar 24 sidor, Lix 6–14

Pris: 84 kr Simprovet

Sovsäcken

Sova borta

Matsalen

ISBN: 978-91-756-7846-7

ISBN: 978-91-7567-880-1

ISBN: 978-91-756-7512-1

ISBN: 978-91-756-7334-9

24


F-3 SERIEN DJURDOKTORN

Barn och unga

Linus och Rosa

Djurvännen Linus möter olika djur

Linus mamma jobbar som veterinär. Den här gången följer han med mamma ut på landet för att leta ko-bajs. Kalvar kan nämligen bli sjuka av mask i magen. Men för att veta om de har mask måste man kolla deras bajs. Så nu får Linus hjälpa till att spana efter nödiga kalvar. Särskilt roligt är det att träffa den söta men busiga kalven Rosa. ISBN: 9789-17-987-050-8

Djurdoktorn är en populär serie, älskad av många unga läsare som är nyfikna på att lära sig mer om djur.

– De har vanliga namn också, säger mamma. Det här är Rosa. – Hej, Rosa, säger Linus. Han klappar kalven på halsen. – Nu måste du hjälpa mig att hitta nytt bajs, säger mamma. För torkat bajs funkar inte. Linus gör en grimas. Men snart ropar han: – Titta där! Han pekar på en kalv som lyfter på svansen. Plask! En komocka landar i gräset. Linus håller för näsan. Mamma tar upp lite bajs. – Vi måste ha bajs från alla djur, säger hon.

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Carolina Ståhlberg 32 sidor, Lix 13

10

www.smakprov.se

Se alla

9

Pris: 84 kr

titlar

på vår

webb!

Linus och Raja

Linus och Teddy

Linus och Morris

Linus och Flisa

Linus och Leo

ISBN: 978-91-7825-346-3

ISBN: 978-91-782-5099-8

ISBN: 978-91-756-7953-2

ISBN: 978-91-7567-735-4

ISBN: 978-91-756-7547-3

SERIEN ERIK DEN VILDE

Erik den vilde!

Erik tältar

Erik kör traktor

Erik möter en haj

Erik bygger en koja

ISBN: 978-91-756-7533-6

ISBN: 978-91-756-7824-5

ISBN: 978-91-887-9366-9

ISBN: 978-91-872-2137-8

Se alla

38

Erik och hans monster

titlar

på vår

Eriks dagar är fulla av skräck och hemska monster. Vad sägs om ett spöke när man är ensam hemma och en zombie ute i trädgården? Dessutom är det en otäck skräckfilm på bio, och ett monster under sängen. Här får du fyra läskiga böcker i en … läs den som vågar.

webb! Författare: Torsten bengtsson Illustratör: Jonas Andersson 28 sidor, Lix 8–12

Pris: 79 kr

60 sidor, Lix: 11 ISBN: 978-91-7987-077-5

Erik står i mål

Erik skejtar

Erik spökar

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-872-2138-5

ISBN: 978-91-782-5468-2

ISBN: 978-91-872-2188-0

25


Barn och unga

F-4 SERIEN MIRA OCH GLORIA

På jakt efter Gloria Serien Mira och Gloria är ett måste för alla hästtokiga som precis har lärt sig läsa eller håller på att knäcka läskoden. I slutet av varje bok finns det även fakta om hästar och ridning.

MIRAS HÄST RYMMER

Det här är något så ovanligt som kombinerade bilderböcker och kapitelböcker för de som precis lärt sig läsa eller håller på att knäcka läskoden.

Annakarin Lindberg, BTJ

NY

Mira älskar hästar! På sin födelsedag fick hon en alldeles egen häst som heter Gloria. Men en dag när Mira kommer hem från skolan, är Gloria borta. Hon och pappas häst Rosa har rymt ur hagen. Mira och pappa tar bilen och kör runt för att hitta hästarna. Kommer de att lyckas?

Mira och gloria Snart fyller Mira år, då önskar hon sig en alldeles egen häst. Men mamma tycker inte om hästar, hon är rädd för dem. När födelsedagen kommer, får Mira två paket. Hon öppnar dem, men förstår inte. Vad ska hon med ryktborste och ridbyxor till?

ISBN: 978-91-7987-096-6

ISBN: 978-91-7987-081-2

Författare: Birgitte Bregnedal Illustratör: Lotte Nybo 40 sidor, Lix 10

www.smakprov.se

Pris: 99 kr

Lättlästa bilderböcker Tänk dig att fly Tänk dig att det är krig! Det är nästan omöjligt att föreställa sig, särskilt för barn som aldrig upplevt det. I boken får man följa med från en oroande och utsiktslös situation, till en hoppfull framtid i ett annat land.

Författare: Pim van Hest och Aron Dijkstra Illustratör: Aron Dijkstra 40 sidor, Lix 14 ISBN: 978-91-7567-954-9

Citronlemonaden Detta är en tankeväckande berättelse om att tillhöra två kulturer.

Författare: Hilde Henriksen Illustratör: Helena Ohlsson 40 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-7567-446-9

Pris: 139 kr

Pris: 139 kr

På mitt sätt

Lola och jag

En dansande punkrockare uttrycker sig på sitt eget unika sätt. Men kläder, frisyr, musik och ett speciellt sätt att se och höra världen på, gör att hen känner sig utanför och ensam. Men vem är inte ensam ibland?

När Stella och Lola träffades första gången visste de genast att det var början på en underbar vänskap. Lola var rädd och ledsen, men Stella hjälpte henne att komma över sin rädsla. Nu kan de två vännerna ge sig ut på många roliga äventyr tillsammans. Den som har sådan vänskap kan bli lycklig igen.

Författare och illustratör: Chris Gorman 40 sidor ISBN: 978-91-7825-091-2

Pris: 139 kr

Författare: Chiara Valentina Segré Omslag: Paolo Domeniconi 40 sidor; Lix 15 ISBN: 978-91-7825-284-8

Pris: 139 kr

26


F-4

Barn och unga

SERIEN TURBO

Äventyr och humor Turbo i fjällen

Turbo hjärta Lisa

Turbo och vampyren

Turbo är i fjällen med sina vänner. Plötsligt är Turbos skidor borta, flera andra åkare har också blivit av med sina skidor. Det verkar vara någon som har stulit dem! Turbo, Olle och Simon bestämmer sig för att ta fast tjuven!

Det har börjat en ny tjej i klassen. Hon heter Lisa och är alldeles underbar. Turbo är upp över öronen förälskad och kan tänka sig att göra vad som helst för att få vara med Lisa – även om det innebär att han måste göra något han egentligen är rädd för.

Turbo, Simon och Olle är superrädda för vampyrer! De vågar knappt gå ut utan en vitlök i fickan. En kväll ser Turbo en läskig man med spetsiga tänder bita en kvinna i halsen. Han måste vara vampyr! Turbo och hans kompisar bestämmer sig för att trotsa rädslan och kolla upp vampyrmannen.

ISBN: 978-91-782-5371-5

ISBN: 978-91-8879-376-8

ISBN: 978-91-756-7884-9

Turbo blir spökjägare

Turbo och hundtjuven

Turbo, Simon och Olle tycker att det är spännande med spöken och spökhistorier. På väg hem från skolan går de ofta förbi ett övergivet hus. Där bodde det tidigare en elak flygare, men nu är han död. Fast det finns de som säger att de sett honom ändå …

Turbo och Simon passar Olles hund Lillis.Men så händer det som inte får hända – Lillis jätterädd för en annan hund och springer sin väg. Turbo och Simon letar och letar, men Lillis är spårlöst försvunnen, tills det plötsligt dyker upp ett brev ...

ISBN: 978-91-882-9517-0

ISBN: 978-91-756-7755-2

Hej, det är jag som är Turbo. Jag kallas så för att jag kan springa fort. Mitt riktiga namn är Bo. Men det är det aldrig någon som säger. Jag är tio år och går i fyran. Mina bästa vänner heter Olle och Simon. Vi går i samma klass. Nu ska jag berätta vad som hände för några veckor sedan.

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Gunilla Kvarnström 24–28 sidor

3

Pris: 105 kr

www.smakprov.se

SERIEN ALF

Med en extraordinär fantasi! Alf i rymden

Alf och hajen

Alf råkar ut för både det ena och det andra när han sover. Som i Alf i rymden, där hela huset flyger iväg ut i rymden. Alf får ett sjå att hinna fånga in både huset, mamma och pappa, innan allt försvinner i ett stort, svart hål!

Alf och bästa kompisen ska se en film på teve. Det blir klassikern ”Hajen”, trots att Alf egentligen inte vill. Och det dröjer inte länge förrän hela huset fylls med vatten och en haj dyker upp utanför! Nu måste de rädda sig upp på taket!

ISBN: 978-91-88295-13-2

Författare & illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Catharina Andersson 32 sidor, Lix 10

Pris: 84 kr

ISBN: 978-91-88295-14-9

SERIEN TYRAS HUSVAGN

Ett campingliv fullt av äventyr

Kapitel 3

Kaos i kanot Tyra och pappa är på en camping vid en sjö. Pappa vill titta på fåglar men Tyra övertalar honom att paddla kanot. Allt går bra ända tills pappa får syn på en havsörn och kan inte sitta still. Då blir det minst sagt ... kaos! ISBN: 978-91-88793-19-5

Utelåst

Äppeltjuven

Tyra och hennes mer försiktiga pappa, är ute med den runda husvagnen, och stannar på en camping vid havet. Tyra vill bada och pappa vill såklart titta på fåglar. Men efter badet kommer de inte in i husvagnen, de är utelåsta. Hur ska de göra nu?

Tyra och pappa är på en camping i skogen. Tyra vill plocka kantareller och pappa vill titta på fåglar, så de packar en matsäck och ger sig ut på skogstur. Plötsligt upptäcker de att de har sällskap av någon som är sugen på deras matsäck …

ISBN: 978-91-7825-374-6

ISBN: 978-91-7825-079-0

Tyra och pappa följer en smal väg in mellan träden. Solen värmer och stora humlor brummar i ett snår. Pappa lyssnar på fåglar som sjunger. Tyra spanar efter gula svampar, men hon ser bara en massa myror. Det enda som är gult är några torra löv. Efter en stund kommer de fram till en sjö. På stranden ligger en stock. – Här fikar vi! säger Tyra. Pappa och Tyra sätter sig ner och börjar äta. 10

www.smakprov.se

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Anna Westin 36 sidor, Lix 14

Pris: 99 kr

27


Barn och unga

F-3

Mysrys

Tecknade monster! Monsterportalen är en rolig och fantasifull berättelse. De tre små monstren har rymt genom en portal, från en monstervärld och in i vår. Det här är rolig läsning för nybörjarläsare, ovana läsare och läsare med läs- och skrivsvårigheter.

Monsterportalen

MONSTERPORTALEN

Max räddar tre små gulliga och mysiga monster från att drunkna. När de torkar växer de och blir jättestora. Monstren hjälper Max med olika saker. Men när de blir jagade av en ond man, är det Max tur att rädda dem. En tokrolig historia full av illustrationer och en och annan serieruta.

Max räddar tre små gulliga och mysiga monster från att drunkna. När de torkar växer de och blir jättestora. Monstren hjälper Max med olika saker. Men när de blir jagade av en ond man, är det Max tur att rädda dem. En tokrolig historia full av illustrationer och en och annan serieruta. ISBN: 978-91-7825-395-1

Tjejen går iväg med Rolf. Max sätter sig på en bänk.

Konstigt. Varför fick han så bråttom?

Då hörs ett högt PLASK! Max vänder sig om. Det står en man på bron.

Då ser Max en säck i ån. Han går ner till vattnet. Något rör sig i säcken!

Mannen ser på Max. Sedan kör han snabbt i väg i sin bil.

ISBN: 978-91-7825-395-1

Författare & Illustratör:

10

11

www.smakprov.se

Kim Dalsgaard 60 sidor, Lix 11

Pris: 99 kr

SKRÄCK-SERIEN

Snälla skräckisar som får pulsen att öka Skräck på båten

Skräck i skogen

Viktor och Gustav smyger sig ombord på en stor, tom båt i hamnen. De hittar snart en dörr som leder in till en hytt. Men när de väl är där inne, slår dörren igen och de är inlåsta!

Viktor och Gustav är med klassen på läger i skogen. De gömmer sig bakom ett stort träd för att skrämma tjejerna. Då kommer det en mystisk man med ett tjockt rep i handen ...

Författare: Per Østergaard Illustratör: Lars Samsøe Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 10 ISBN: 978-91-7567-857-3

Pris: 84 kr

28

Författare: Per Østergaard Illustratör: Lars Samsøe Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 10 ISBN: 978-91-7567-858-0

Pris: 84 kr

Skräck bakom masken

Skräck i förrådet

Felix provar några läskiga masker och skrämmer kompisen Axel. Felix tycker det är kul att göra andra rädda. Men plötsligt står det ett hemskt monster i dörren. Gissa vem som blir rädd då?

Viktor och Emma läser en otäck skräckbok om en vit hand. När Viktor ska hem, går han till Emmas förråd för att hämta sin cykel. När han närmar sig förrådet känner han en hand på sin axel ...

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Carina Gabrielsson Edling 32 sidor, Lix 9 ISBN: 978-91-7567-410-0

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Jon Ranheimsæter Översättare: Carina Gabrielsson Edling 32 sidor, Lix 8 ISBN: 978-91-7567-411-7

Pris: 84 kr

Pris: 84 kr


F-3

Mysrys

Barn och unga

PAPPA-SERIEN

Rysligt läskigt eller rysligt mysigt? Mysrys kombinerat med humor är oslagbart! Nypons vampyrer och spöken skräms på det rätta sättet och passar alla läsare.

Författare: Mårten Melin Omslag: Jonas Andersin 32 sidor, Lix 11

Pris: 99 kr

Pappa, jag är hungrig!

Pappa, var är du?

Magda är hungrig! Hon vill ha något blodigt, som en människa till exempel. Sådana är mums för vampyrer! Men det är rätt svårt att hitta något ätbart. Alla de människor Magda och pappa ser visar sig nämligen vara något helt annat …

Magda letar efter sin pappa, men han finns ingenstans. Hon öppnar dörr efter dörr och möter bara olika monster – utan att bli rädd. Detta är en rolig bok som bara är lite läskig. Och slutet är underbart.

ISBN: 978-91-7567-754-5

ISBN: 978-91-87061-40-0

SERIEN LILLA KAFÉET

Smådeckarna i Skumarp löser nya mysterier Syskonen Sara och Arash bor i Skumarp där deras pappa har ett litet kafé. När de inte är i skolan eller hänger på pappas kafé, hjälper de polisen att fånga bovar. Sara och Arash är nämligen detektiver – och jättebra på att lösa kluriga brott.

Lilla kaféet hade just stängt. Arash och Sara hjälpte pappa att räkna pengar i kassan. – Åh, nej! sa han och höll upp tusen kronor. Sedeln är falsk. – Hur vet du det? sa Arash. – Pappret är för tjockt, sa pappa. Och sedeln saknar en stämpel. – Vad fräckt! sa Sara. Tusen kronor är mycket pengar. – Minns du vem som gav dig sedeln? sa Arash. – Det var en kvinna som köpte tårtor, sa pappa. Hon hade svart hatt och päls.

– Du måste lämna sedeln till polisen, sa Sara. – Ja, vill ni följa med mig? sa pappa.

4

5

www.smakprov.se

Falska sedlar

Farlig tjuv

Stulen plånbok

ISBN: 978-91-7825-093-6

ISBN: 978-91-7825-321-0

ISBN: 978-91-88793-61-4

Författare: Suzanne Mortensen Illustratör: Klara Hammerth 24 sidor, Lix 14

Pris: 99 kr


Årskurs 4–6

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 10-12 år.

Utbudet av lättlästa böcker måste vara lika brett och mångfasetterat som utbudet av mer traditionella böcker. Elever med lässvårigheter har samma intressen som sina kompisar. Här har vi vuxna ett ansvar att presentera, ja introducera, böcker för dem som kämpar extra med sin läsning. Utmaningen är att finna rätt bok till rätt läsare. På följande sidor finns mängder av lättlästa titlar för elever på mellanstadiet. Flera av titlarna är helt nya. Välj och vraka!

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s. 4-5 BB L

Ä DenAhär symbolen betyder att titeln finns på flera språk. E N

L Ä ST N

.

.

. M

TT

EDI U M

.

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

.

SM LL A

RSIO

I VÅ

.

- S MALL

L Ä ST N I VÅ

.

X

TT

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

ST

. SN

Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.

LA R G E

SERIEN NORA

När känslor står i fokus! Kerstins böcker om Nora är varma och mångbottnade, och här finns mycket att tänka på och prata om i klassrummet.

Vilken överraskning, Nora! Nora fyller snart år. Hon skriver en önskelista, och det finns bara en sak på listan: En hund. Liten eller stor. Svart eller brun eller vit. Eller prickig. En hund är allt jag vill ha. Så kommer födelsedagen och Nora hoppas. Men det är ingen valp i paketet, och födelsedagen blir den värsta någonsin … ISBN: 978-91-7987-207-6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Ingrid Flygare 44–48 sidor, Lix 13–14

Pris: 99 kr

Efter en liten stund kommer mamma in. Hon har listan i handen. – Men Nora, vi kan inte ha hund. Pappa är ju allergisk. Det vet du, säger mamma. Det brinner, Nora!

April, april, Nora!

Nora vet att man inte får leka med eld, men hon leker inte. Hon bara testar om tändaren funkar. Leon får en idé: de kan grilla korv! Han springer hem och hämtar korv och ketchup och snart har de tänt en liten eld i Lillskogen. Men det blåser, och elden sprider sig snabbt. Först till gräset, sedan till träden!

Idag är det första april, och Nora vet

hur hon ska skoja med Samira Nora tänkerprecis somlite. jobbar på fritids. Det kommer bli så roligt! Men Leon hinner före, och han kommit på exakt samma – Det finns hundar utanbuspäls, säger som Nora! Plötsligt känns det inte roligt med första april längre … hon sedan.allsNakenhundar. ISBN: 978-91-782-5383-8 – Pappa är allergisk mot alla ISBN: 978-91-782-5082-0 hundar, säger mamma. – En katt, då? säger Nora. – Inga djur med päls, säger mamma

30

Nora kastar sig på sängen och vänder


4-6

Barn och unga

SERIEN HEMLIGHETER MED HEDDA OCH FRANS

Om vikten att ha egentid Boken om Hedda och Frans är en fin och varm skildring av vänskap och integritet. Samtidigt är det en tänkvärd berättelse om barns rätt till sin egen tid. När all tid inte är planerad och fylld av aktiviteter, kan ju något oväntat hända. Heddas hemliga tisdagar Hedda gillar hemligheter. Och så gillar hon att vara för sig själv. Att få hitta på vad hon vill, utan att någon bestämmer över henne. Mamma och pappa är oroliga. De vill inte att Hedda ska vara ensam. Därför fixar de jämt en massa aktiviteter. Men de vet ingenting om Heddas hemliga tisdagar. Det är på en hemlig tisdag som Hedda får för sig att följa efter Frans. Frans, som också har hemligheter …

En fantastisk bok med ett mycket viktigt budskap (...) Författaren Åsa Storck väver på ett skickligt sätt ihop en socialrealistisk berättelse som lämpar sig mycket väl att bearbeta genom t.ex. boksamtal och kopplingar till barnkonventionen. Madeleine Jehpsson, BTJ-häfte

ISBN: 978-91-79870-75-1

Författare: Åsa Storck Omslag: Anna Markevärn 60 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

SERIEN LOVE, ERIK OCH TARA

Om att sätta ord på svåra saker Böckerna om Love, Erik och Tara tar upp ämnen som utgör bra diskussionsunderlag i klassrummet. Läs och prata om grooming, självkänsla eller om att få hat på nätet.

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Sofia Falkenhem 40 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

Mer än bara fotboll

Taggad på insta

Snusk på snapchat

Erik är avundsjuk på Love. Love vågar prata med tjejer. Han är bra på fotboll också. Det är inte Erik. Erik tycker inte att han är bra på något alls. Men det håller inte alla med om. När Erik upptäcker att han är avundsjuk på Love, vet han inte hur han ska göra och kompisarna blir ovänner.

Erik har lärt känna Tara på bokfika på biblioteket. När Tara får bekymmer med personer som är elaka mot henne på Instagram, ringer hon till Erik. Han vill så gärna hjälpa henne, men vet inte hur. Hans kompis Love varnar honom för att lägga sig i. När någon i smyg fotograferar Erik och Tara och skriver elaka saker måste något göras

Erik tycker att Love är konstig. Han har börjat dricka energidryck och spela helt andra dataspel. Love berättar om sin nya kompis, Tobbe. Men vem är Tobbe egentligen? Är han så schyst som han verkar på Snapchat?

ISBN: 978-91-7567-608-1

ISBN: 978-91-7987-204-5

ISBN: 978-91-7567-848-1

31


Barn och unga

F-3

Vänskap och äventyr

Jag gör läxan, mamma. Vi har en uppgift om äckliga saker på nätet.

SERIEN MÅNS OCH MAHDI

Måns och Mahdi spinner loss i serieformat

Dina ursäkter blir sämre och sämre.

Yo.

8

9

www.smakprov.se

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi 40 sidor

Pris: 99 kr

Måns och Mahdi är en serie humoristiska berättelser om hur två killar som inte har ett dugg gemensamt blir vänner. Här finns igenkänning för alla, oavsett ålder och bakgrund. Replikerna och bilderna driver berättelsen framåt, och pratbubblorna med olika färgkodning hjälper läsaren att förstå vem som säger vad.

Måns och Mahdi på gården ISBN: 978-91-7567-960-0

Måns och Mahdi spelar fotboll

Måns och Mahdi Game Over ISBN: 978-91-7825-090-5

Måns och Mahdi bus eller godis? ISBN: 978-91-88789-64-8

ISBN: 978-91-88295-00-2

SERIEN UPPDRAG I SKAPARVERKSTAN

Tidsresor i skaparverkstan Uddrag i skaparverkstan kombinerar spännande tidsresor i serieformat med teknik och vetenskap. Kombinationen är prefekt för läsare som hellre ser en teveserie eller spelar dataspel, än läser en bok.

Resan till Minotaurus labyrint

Resan till Mars

De fyra vännerna kastar sig in i ett uppdrag, och plötsligt är de i en grekisk labyrint. Runt hörnet hör de Minotaurus ryta och de förstår att de måste ta sig ut ur labyrinten. Kan de koda sin väg ut innan det är för sent?

Ville och de andra har tagit med sig lite saker till skaparverkstaden på biblioteket. När de pratar om att bygga en robot, tar Jill med dem på en tidsresa till den röda planeten Mars. Men hur ska de komma därifrån?

ISBN: 978-91-7825-425-5

32

ISBN: 978-91-7825-426-2

Författare: Shannon McClintock Miller och Blake Hoena Illustratör: Alan Brown 40 sidor,

Pris: 99 kr


F-3

Barn och unga

Mysteriet på museet! Sherlock bones och jakten på diamanten Plötsligt går larmet på det stora museet. Världens största diamant har spårlöst försvunnit. Vilken tur att det bor en mästerdetektiv på museet – Sherlock Bones! Tillsammans med bäste vännen Watts – mer lik en uppstoppad papegoja, kämpar han här mot klockan. För att rädda museet och för att själva slippa hamna i förrådet på livstid måste vännerna lösa fallet.

Jag trodde inte att vi skulle ses förrän på sidan 36. Det är då själva historien börjar.

Jag tycker om att lösa mysterier. Jag är nämligen

mästerdetektiv!

Men om du ändå är här …

ISBN: 978-91-7825-475-0

Låt mig få presentera mig. Jag heter

Sherlock Bones.

Författare och illustratör:

Renée Treml Omslag: Björn Wahlberg

20

21

280 sidor

Pris: 149 kr

SERIEN SPORTKLUBBEN

Aktionfyllt drama!

Teo och tävlingen

Mio och matchen

Isak på isen

Författare: Scott Ciencin Illustratörer: Andres Esparza, Aburtov och Fares Maese ISBN: 978-91-782-5638-9

Författare: C.J. Renner Illustratörer: Andres Esparza, Aburtov och Fares Maese ISBN: 978-91-782-5641-9

Författare: Nel Yomtov Illustratör: Gerardo Sandoval ISBN: 978-91-798-7205-2

en …

Snygg tackling, Isak!

Ta det lugnt, Liam. Försök att stå stilla.

Åh nej! Liam är skadad!

64 sidor, Lix 6–14

Aj …

Pris: 119 kr

Varför tryckte du till Liam så hårt, Isak?

SPORTK LUBBEN – ACTIO NFYLLD SERIE SOM KIC KAR IGÅ NG ADRENA LINET O CH LÄSNING EN

Men det var ju bara träning!

SAMIR OCH SPELET

NY

Kan Samir lita på sin nya basketkompis Erik? De är båda duktiga spelare och trivs ihop på planen. Men Erik har tidigare spelat för motståndarlaget och nu tror många att han kan vara en förrädare. Ska Samir svika sin nya kompis för att rädda laget … eller har laget fel?

Vad är Författare: Scott Ciencin problemet? Tacklingar hör till ISBN: 978-91-7987-417-9 spelet.

Äh, det var säkert inte meningen.

Jen har rätt.

Kom till mitt kontor, Isak. Vi måste snacka lite.

33


Barn och unga

Mysrys

4-6

SERIEN FRÖKEN SPÖKE

Ett spöke till lärare

FRÖKEN SPÖKE FIRAR HALLOWEEN NY

En fröken som vet det mesta om det som hände för 100 år sedan, men som inte alltid har lika bra koll på nutiden.

När Fröken Sparre hör Ebba, Ivar och Hassan prata om halloween vill hon genast vara med. Det verkar toppen att klä ut sig! Men det tycker inte rektorn, han anser att spöken och sånt är dumheter. På kvällen går vampyren Ebba, draken Ivar, clownen Hassan och mumien Fröken Sparre runt och ringer på i olika hus. Överallt blir det godis, utom på ett ställe … Där kan det bara bli frågan om bus!

Han log och sa tyst för sig själv: – En kvinna som kör mc, nä-nä ... Fröken Sparre blev röd i ansiktet. Hon knöt händerna hårt. Hon var så arg att det började ryka ur öronen. Ebba, Ivar och Rut hade aldrig sett henne så arg. Hon var ju nästan alltid glad. Men nu! Fröken Sparre bet ihop tänderna. Sedan gick hon med arga steg till skolan. Hon stannade på trappan. Ebba, Ivar och Rut sprang efter Fröken Sparre. – Rektorn är en gammal get! sa hon. Hon lade armarna i kors. 9

www.smakprov.se

Se alla

Författare: Kerstin Lundbergh Hahn Illustratör: Åsa Rosén 48-52 sidor, Lix 15

13 titlar

ISBN: 978-91-7987-420-9

på vår

Pris: 109 kr

webb!

Fröken spöke

Fröken spöke kör mc

ISBN: 978-91-756-7271-7

ISBN: 978-91-7987-246-5

Fröken spöke och mumien

Fröken spöke och varulvarna

Fröken spöke hoppar högt

ISBN: 978-91-782-5469-9

ISBN: 978-91-798-7066-9

ISBN: 978-91-782-5386-9

Konsten att vara vän med en varulv Monstervänner – lukten av lik Ingen vet att Ulf är en varulv, inte ens hans bästa vän Herman. En dag börjar snygga Vera i klassen. Alla gillar henne, även Herman. Men inte Ulf. Han tycker att hon stinker, att hon luktar som ett lik. Ännu värre är att Vera försöker ta Herman ifrån Ulf. Nu måste varulven Ulf göra allt för att rädda sin kompis! ISBN: 978-91-7987-028-7

Författare: Sandra Schwartz Illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Catharina Andersson 48 sidor, Lix 11

Pris: 109 kr

34


Skräck

4-6

Barn och unga

SERIEN VILKA MONSTER

Vilka monster!

Översättare: Catharina Andersson 36 sidor, Lix 6–14

Pris: 99 kr

I berättelser som både är kusliga och roliga får vi följa alla upptänkliga monster när de tar sig an sina olika monstersysslor.

MONSTRET FRÅN TRÄSKET NY Klassen har fått en vikarie, men det är något konstigt med henne. Hon har simhud, stora ögon, och vassa tänder. Emil blir misstänksam och tror att hon är ett träskmonster. När skolan är slut smyger han och Joel efter henne. Men de vet inte att något följer efter dem ...

Jagad av zombier

Natten på kyrkogården

Basket med varulvar

Författare: Michael Dahl Illustratör: Marilisa Cotroneo ISBN: 978-91-7987-226-7

Författare: John Sazaklis

Författare: Benjamin Birdbicka Illustratör: Patrycja Fa ISBN: 978-91-7987-044-7

Illustratör: Giada Gatti

ISBN: 978-91-7987-016-4

Författare: John Sazaklis Illustratör: Henning Cedmar

ISBN: 978-91-7987-405-6

SERIEN LÄSKIGAHUSET

Nytt mysterium i Läskiga huset TAKET

NY

På väg hem från skolan ser Jina något märkligt på taket till sitt hus. Kan det vara ett rymdskepp? Och vem är egentligen Stella, den nya grannen på tredje våningen? En dag hör Jina ljud från hennes lägenhet. Dörren är olåst och Jina ser en varelse med grönt huvud och röda ögon därinne. Den tar ett steg mot Jina … ISBN: 978-91-7987-042-3 Tvättstugan

Grannen ovanpå

ISBN: 978-91-782-5449-1

ISBN: 978-91-7987-023-2

Författare: Mårten Melin Illustratör: Stina Hjelm 48 sidor, Lix 17–18

Pris: 109 kr

35


Barn och unga

4-6

Skräck

Skräck på nätet! Helena Dahlgren fortsätter att skrämma våra läsare med den andra boken i serien med skräckböcker som utspelar sig på nätet och i sociala medier. I den här korta, fängslande berättelsen låter hon det vanliga, välkända bli läskigt och skrämmande. Berättelsen är inspirerad av filmen Sjätte sinnet.

Författare: Helena Dahlgren Omslag: Niklas Lindblad 36-44 sidor, Lix 17

Pris: 109 kr

Det här är en enkel men bra och lättläst rysare i det korta formatet som med sitt öppna slut kan ge en stunds goda rysningar för barn i mellanåldern. Texten bygger upp en subtil spänning som fungerar effektivt Per Berg, BTJ 2021

DE VÄNTAR PÅ MIG

NY

Kasper älskar att titta i familjens fotoalbum på Facebook. Semestern i Spanien, påsklovet i Åre och den regniga campingsemestern. När han tittar på bilderna minns han allt så tydligt: hur det doftade, hur det kändes. Men varför är han inte med på bilderna? Han var ju där, han vet att han var där! Och varför är hans rum så kallt om natten

Bleke karl Titta aldrig på klippet tre gånger! Linnea och Bella träffas som vanligt efter skolan. De sitter på Linneas rum och kollar på YouTube. Linnea älskar klipp med gulliga djur, medan Bella gärna vill bli skrämd. Men när hon ser ett läskigt klipp en gång för mycket blir det läskiga verklighet och hon försvinner. Inget blir sig likt efter det ... ISBN: 978-91-7987-195-6

ISBN: 978-91-7987-233-5

Tre snabba frågor till författaren Helena Dahlgren

Berätta lite om din nya bok De väntar på mig! De väntar på mig ingår i min lättlästa skräckserie om skräck på internet, där Bleke Karl var första boken. Den handlar om en kille som älskar att kolla på sin mammas semesterbilder på Facebook och drömma sig tillbaka till mysiga sommarminnen. Men varför är han inte med på några bilder – och varför är hans rum så kallt om natten...? Det är skräck, men också lite sorgligt. Jag gillar visst när det är sorgligt ...

Vad är det som lockar med att skriva skräck? Dels älskar jag att läsa skräck, det är min absoluta favoritgenre när jag får välja själv. Sedan är det så kul att skrämmas och slå an en stämning som läsaren tar med sig ur boken.

Var du själv en läslus när du var yngre? Om jag var! Jag läste jämt. Ofta hittade min lärare mig med en bok inne i torkskåpet när alla andra var ute på rast. Det var mysigt att sitta där, minns jag.

36

Fotograf: Jennifer Glans


Skräck

4-6

Barn och unga

Kuslig och rysligt spännande Per Berg skrämmer våra läsare men fängslande berättelser där kusliga saker händer i både i skolanskorridorer och hemma framför datorn. Detta är spänning när den är som bäst! Rappt och enkelt berättat. Ett fint verklighetsdrama i dataspelsmiljö. Det är bra driv i texten och koncist framfört. Staffan Engstrand, BTJ

Författare: Per Berg Omslag: NIklas Lindblad 32 sidor, Lix 19

Författare: Per Berg Omslag: NIklas Lindblad 32 sidor, Lix 18

Pris: 109 kr

Pris: 109 kr

Barnen med vita ögon

Farligt spel IRL

Kim och hans klass har matteprov, och Kim hatar matte! En bit in i provet går han på toa, och sätter sig uppe på toalocket i ett av båsen. Plötsligt slocknar ljuset, samtidigt som det knackar på dörren till toabåset Utanför står några barn i olika åldrar. När Kim ser att de har otäcka, vita ögon blir han skräckslagen.

När Albin upptäcker att miljön i hans dataspel är gatan och huset där han bor, är det först häftigt. I spelet samlar han guldmynt, och ute i trappan hittar han ... guldmynt! När han samlar ballonger i spelet, hittar han en ballong på våningen under. Nu börjar det bli otäckt. Vad är spel och vad är verklighet? ISBN: 978-91-7825-447-7

ISBN: 9789-1-7987-212-0

SERIEN KOPIAN

rän terå ni appanktar tta araböver! rav teD – Dubbelgångarna

regäs ,tuls got tegirksdlräv ardna .renreV .ydnA sater ,drön gitkir ne rä uD – .trus renreV regäs ,trams rä gaj ,jeN –

Författare: Sandra Schwart Illustratör: Flemming Schmidt 68-76 sidor, Lix 12–14

Pris: 109 kr

attis tta luk etni rä teD .rakcus raksO .rakårb ed rän ydnA hco renreV nallem rajröb röfraV .nekudmlfi åp res naH toboR arab råts teD ?nemlfi etni .noituloveR naiKopian pok mvirus os tesuriv etteh ås sicKopian erP hjärntvätt Kopian Oskar 1.0 .rerotaNågot d snärafel. lokDets iäraOskar dirpoch s eVerner tknät 0.Oskar, 1ydnVerner A och Andy är på bio Oskar är trött på skolan och alla läxor. Han vill hellre spela dataspel hela helt övertygade om. Deras kompis och väntar på att filmen ska börja. rennäk rAndy aksärOinte .palls musom ls nvanligt. e araHar v eentni nPlötsligt ak teDhörs en hypnotisk röst i dagarna. ”Man skulle ha en kopia som kunde göra allt tråkigt”, tänker ond kopia av honom tagit över hans högtalarna och försätter alla i trans. han. Då plingar det på dataskärmen: allähöll f npåe att rähända atted ttaDegtre is killarna åp lyckas ta sig ut ur liv? Precis så.som Klicka här, så får du en kopia helt gratis. Oskar tror knappt sina ögon! Men snart inser han att det inte alls är gratis, tvärtom. ISBN: 978-91-7825-088-2

för Oscar? Oskar och Verner ger sig ut på ett farligt uppdrag för att rädda Andy.

salongen, men snart strider de mot elaka kopior. Oskar måste rädda sina kompisar. Då dyker en gammal fiende upp …

tkrats asyl anrevätskob rajröb tgilstölP ISBN: 978-91-7825-443-9 .atsyt rilb negnolas i aISBN: lla h978-91-7987-224-3 co ne llit samrof anrevätskob nårf tesujL .tnur ,tnur råg mos larips

37


Barn och unga

4-6

Skräck

Fjärilar med märklig dragningskraft … Rummet med fjärilarna Författare: Mia Öström Illustratör: Niklas Lindblad 92 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

Nils hade hoppats på en hund eller katt i present, men han får bara helt vanliga fjärilslarver. Men larverna blir något helt annat än vanliga fjärilar. De är stora och fantastiska. Och i rummet är det varmt som i en djungel. Fjärilarna blir mer och mer närgångna. En dag försöker de flyga iväg med Nils. Läsaren förstår att de är ett hot. För sent förstår Nils också det. ISBN: 978-91-7987-343-1

Var kommer rösterna och vinden ifrån? Texten bygger på spänningen genom sin enkelhet med korta och kärnfulla meningar, vilket hela tiden driver berättelsen framåt. Scenerna är målande beskrivna och gör det enkelt att se historien framför sig.

Det grå skåpet Elias mamma älskar gamla saker och går jämt på loppis. Nu har mamma köpt ett gammalt skåp som står i köket. Det är grått och slitet, Elias tycker att det är fult. Plötsligt börjar märkliga saker hända. Var kommer vinden ifrån? Vart tog måsen som flög in i köket vägen? Och varför är det så kallt? Skåpets historia är kanske mörkare än någon kan ana … ISBN: 978-91-7987-061-4

Eva E:Son Fransson, BTJ

Författare: Mia Öström Illustratör: Niklas Lindblad 96 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

Tre snabba frågor till författaren Mia Öström

Vad är det bästa med att vara författare? Jag tycker om att hitta på saker som inte finns. Att skriva en berättelse är att skapa en ny värld, ja kanske ett helt nytt universum, där ingen tidigare varit. Det är väldigt spännande att utforska den världen och se vad som finns där.

Vad är storheten med att skriva skräck? Jag tycker att skräck är en möjlighet att utforska det man tycker är läskigt, samtidigt som man är trygg i sin soffa. Själv drömde jag ofta mardrömmar som barn, det gör jag förresten fortfarande. Känslan av att vakna och veta att allt faktiskt är okej är underbar. Att skriva skräck är en lek med de rädslor jag hade som barn, och kanske fortfararande har. Men nu är det jag som bestämmer.

Vart hämtar du din inspiration till dina böcker? I mitt vanliga liv. Jag är en sån som alltid tittar på människor och lyssnar på vad de säger. Jag har alltid en anteckningsbok med mig och skriver ner det jag ser. Hur människor ser ut, vilka hemligheter de har. Jag gillar också gamla hus och platser. Ibland får jag bara en bild i huvudet av en plats och undrar vad som har hänt där?

38

Fotograf: Ola Kjelbye


Skräck

4-6

Barn och unga

SERIEN JOURNAL X

Journal X Serien Journal X består av rafflande thrillers, där vajre berättelse utgår från de journaler över olösta kriminalfall som kriminalassistent Malm hade i sitt hus. Anton och hans kompis Kalle bestämmer sig för att försöka lösa fallen.

ELDEN ÄR LÖS

Författare: Peter Grønlund Översättare: Catharina Andersson Omslag: Fredrika Siwe

80-84 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

NY

Anton och Kalle bestämmer sig för att lösa ett fall som handlar om sju hus som brunnit ner. I en av bränderna har en polisman utsatts för mordbrand och den skyldige går fortfarande lös. Anton och Kalle letar efter ledtrådar och bevis, och är nära att lösa fallet. Men då blir det riktigt farligt för dem!

Kobragift

Farligt avfall

Mordet i källaren

ISBN: 978-91-782-5453-8

ISBN: 978-91-798-7033-1

ISBN: 978-91-798-7210-6

ISBN: 978-91-7987-260-1

Lättläst skräck för slukaråldern Skuggan i stallet Fatima tror att hon är ensam i stallet men får plötsligt syn på en ny häst och en sjungande flicka som tar hand om honom. Men när de ska rida ut tillsammans vägrar Fatimas häst att röra sig ur fläcken. Vad är det han är rädd för ...

Författare: Katarina Genar Omslag: Niklas Lindblad Översättare: Catharina Andersson

28 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7987-056-0

Pris: 99 kr

Lek med mig

Den döda flickans docka

Azra har lånat en bok om spöken på biblioteket. Hon älskar att läsa om spöken! På väg hem går hon förbi lekplatsen där det brukar vara fullt av barn, men nu är det kväll och lekplatsen är tom. Men så ser Azra att en gunga rör sig! Där, alldeles ensam, sitter en mycket blek liten flicka som ser på Azra med mörka ögon ….

Nina fyller år och får en gammal docka av sin vintagetokiga mamma. Det är något med dockan som skrämmer Nina. Snart dyker dockan upp i Ninas drömmar, och i dess kläder hittar hon en lapp där det står: Flickan som hade dockan förut är död nu. Var försiktig!

15 sidor, Lix 12 ISBN: 978-91-7825-444-6

Pris: 99 kr

56 sidor, Lix 13 ISBN: 978-91-7825-234-3

Pris: 109 kr

39


Barn och unga

4-6

Skräck

Rysningar och spöken i sensommarnatten Inte ens döden Den första veckan efter sommarlovet var värmen hemsk. Vi drar till havet, eller hur? sa Leo. Inget kan stoppa mig från att bada idag! Inte mig heller, sa jag. Ses vi på vanliga stället vid fyra? Och visst skulle de bästa vännerna ses på det vanliga stället vid klipporna. Precis som vanligt, men ändå helt annorlunda ...

Författare: Mårten Melin Omslag: Niklas Lindblad 36 sidor, Lix 19

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7987-137-6

Kidnappningsdrama Läsare och bibliotekarier kan nu glädjas åt att Jali Madi Susso kommer med en bok för yngre läsare. En ung tjej överfalls och slängs in i en skåpbil. Ja, det låter som en film du sett många gånger. Men det är upptakten till denna lättlästa thriller för unga läsare. Men läsaren får inte enbart nagelbitande spänning, det är också en bok om vänskap och förälskelse. ETT MÖRKT RUM

NY 2. Chris

När bästa kompisarna Eddie och Chris har sällskap till bussen efter träningen har de ingen aning om den dramatik de kommer att uppleva de närmaste dagarna. De vet inte att Eddie kommer att se hur Linda slängs in i en skåpbil, och att han sedan vaknar upp tillsammans med henne i ett mörkt rum. Eller att Chris letar efter dem och försöker rädda dem från ett gäng brutala kidnappare. Och de vet inte att Chris till slut avslöjar en hemlighet för Eddie.

Chris är hemma. Han äter snabbt upp sin middag. Sedan går han till sitt rum. Han skriver till Linda. Hej. Vad gör du? Det går tjugo minuter, men Linda svarar inte. Nu blir Chris lite orolig. Eddie såg ju henne på bussen nyss. Det är en sak Chris inte har berättat för Eddie. Att han och Linda är ihop.

Chris spelar sitt nya bilspel. För en stund glömmer han allt annat. Bilspelet känns så verkligt.

Författare: Jali Madi Susso Omslag: Maria Sundberg 108 sidor, Lix 15

17

www.smakprov.se

Tre snabba frågor till författaren Jali Madi Susso

Hur fick du idén till Ett mörkt rum? Någon berättade om en kidnappning som hade hänt. Det fick mig att undra hur det skulle vara att vakna upp i ett mörk rum. Utan att veta hur man kom dit eller varför.

Vad är det som lockar med att skriva för barn och unga? Dels får jag reflektera över min egen ungdom. Men att möjligtvis inspirera läsaren till något positivt, är det som driver mig mest.

Vad hoppas du läsarna tar med sig efter att de läst din nya bok?

40

Chris ringer till Eddie. Men mobilen är avstängd. Tänk om Eddie och Linda pratade med varandra på bussen ändå. Då kanske Eddie vet sanningen nu och är arg på honom.

16

ISBN: 978-91-7987-198-7

Att det är bäst att vara ärlig. Mot sig själv, mot alla man tycker om och den man är kär i.

När Eddie var skadad under sommaren träffades Chris och Linda på en fest. De började prata och sedan dess har de träffats i smyg. Chris har inte vågat säga något till Eddie. Han vet ju hur mycket Eddie gillar Linda.

Pris: 109 kr


Äventyr

4-6

Barn och unga

SERIEN FLYKTEN FRÅN PLANETEN ALCATRAZ

Flykten från planeten Alcatraz Sci-fi är en genre som lockar många. Den här lättlästa och fängslande serien är perfekt för de som kämpar med sin läsning. Korta kapitelböcker med illustrationer ger berättelserna liv, i kombination med korta meningar och ett lätt språk, ger läsaren självförtroende att läsa en hel bok. I varje bok följer läsaren de två osannolika vännerna, Zak och Erro, när de gör allt för att fly från planeten Alcatraz! Tillsammans övervinner de motgångar, och ser styrkan i sin vänskap och sina olikheter.

FÅNGARNA I GIFTIGA HAVET

NY

Zak och hans vän Erro är fängslade på planeten Alcatraz, efter ett misslyckat flyktförsök. Alcatraz vakter för dem till Giftiga havet, där de låser in dem i burar. Hur ska de ta sig loss, och hur ska de kunna ta sig bort från Giftiga havet? Detta blir vännernas farligaste äventyr någonsin … ISBN: 978-91-7987-232-8

RESAN TILL METALLMÅNEN

NY

Zak och Erro försöker fly från planeten Alcatraz genom att smyga ombord på ett rymdskepp. Men de kommer inte långt. Skeppet tar dem till en av planetens månar, ett magnetiskt klot av metall. Enda sättet att gå på månen är med magnetiska stövlar. Snart blir de upptäckta och måste fly. Men hur ska det gå till när de sitter fast på en jättelik metallmåne? ISBN: 978-91-7987-231-1

Författare: Michael Dahl Översättare: Catharina Andersson Illustratör: Shen Fei 44 sidor, Lix 17-19 www.smakprov.se

Pris: 99 kr

41


Kärlek och relationer

4-6

Barn och unga

SERIEN BÖCKERNA OM HANNES

Kärlek, vänskap och lögner

Författare: Katarina von Bredow Omslag: Sara Acedo Lix 15

Pris: 109 kr

Kär eller magsjuk?

Ska vi bada, eller?

Var är Sara?

Är du med oss?

Hannes är kär i Sara och nu har han kommit på ett sätt att låta henne veta det. Han har köpt ett fint armband som han ska ge henne vid sommarlovets samlingsplats: korvkiosken. Han har ont i magen men vet inte om det beror på magsjuka eller på kärleken till Sara.

Hannes är världens gladaste kille. Han är ihop med Sara och de ska ha sin första dejt. De ska cykla till stranden och bada. Men Hannes är nervös. Tänk om det blir pinsamt? Tänk om Sara vill simma långt ut på djupt vatten

Vera är ny i klassen och kommer från Stockholm, många blir imponerade av henne. Men hur pratar Vera egentligen? Hon säger ju nästan rasistiska saker. Och när hon antyder att Hannes är kär i Aisha är det i alla fall inte sant. Hannes är ju ihop med Sara! Men Sara verkar mer tro på Vera än på Hannes, och de blir osams. Är de inte ihop längre?

52 sidor, Finns också på ARABISKA ISBN: 978-91-7567-859-7

72 sidor ISBN: 978-91-88793-15-7

En dag möter Sara och Hannes en kvinna med en liten söt hund. Hunden är sjuk och kvinnan har startat en insamling för att få ihop pengar till en operation. Sara bestämmer sig för att hjälpa till. Insamlingen tar all hennes tid och snart börjar Sara bete sig underligt, och Hannes blir orolig. Ska Sara göra slut med honom? När han till sist får veta vad som pågår är det nästan ännu värre. Nu måste han hjälpa Sara!

och han inte vågar?

116 sidor ISBN: 978-91-7987-059-1

132 sidor ISBN: 978-91-7825-304-3

SERIEN ALLT FÖR LAGET!

Allt kräver träning! Oavsett sport - allt kräver träning! Allt för laget! är en lättläst sportbok med fokus på att ha roligt och få vänner. Korta meningar, väl valda ord och fyrfärgsbilder som stödjer texten gör berättelsen perfekt för den som vill träna på läsning. Den finns också på engelska: Cheers for gymnastics. ALLT FÖR LAGET!

NY

Max, Linus och Joel tränar gymnastik och Max är bäst av dem alla. När Aron börjar i laget blir Max avundsjuk, för Aron är mycket bättre än han. Snart är det dags för den årliga Vinterkampen, och det gäller att göra allt för laget. Men kommer Max att göra sitt bästa? ISBN: 978-91-7987-230-4

42

Max sa inget. Han tyckte att laget var bra som det var. – Nu visar vi Aron hur vi värmer upp, sa Kalle.

Killarna gjorde krysshopp och armhävningar. De gjorde kullerbyttor, stod på händer och hoppade groda. Och de stretchade. Linus var inte så vig, men han blev bättre för varje gång. – Jag når nästan tårna nu, sa han. 6

7

www.smakprov.se

Författare: Cari Meister Illustratör: Genevieve Kote Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 17

Pris: 109 kr


Vänskap i stallet

4-6

Barn och unga

SERIEN PIMS STALL

Hästar och vänskap Neda och Pim är bästa vänner och båda älskar hästar och ridning. Styrkan och modet de finner i sin vänskap gör dem handlingskraftiga, och de når sina mål tillsammans. För Neda och Pim är allt möjligt!

Vänner i stallet

Följ mig!

Vi klarar allt!

Modig med dig

När Neda och Pim kommer till ridhuset är deras tränare inte där. Hans häst är sjuk, så han måste till djursjukhuset. Neda och Pim får ansvaret att sköta stallet medan han är borta. Alla är oroliga för tränarens häst. Men snart får de annat att tänka på. Det blir en dramatisk dag i stallet!

ISBN: 978-91-798-7058-4

ISBN: 978-91-782-5342-5

ISBN: 978-91-782-5086-8

ISBN: 978-91-798-7243-4 Författare: Malin Eriksson Omslag: Lisa Zacharisson 44-52 sidor, Lix 13

Pris: 99 kr

Författaren Malin Eriksson har alltid en jättefin ton i sina berättelser – de är enkla, inkännande, välformulerade och inte minst engagerande. Det är fint skildrat, och inte så lite spännande! Sammantaget är Vänner i stallet en mycket bra bok.

Staffan Engstrand, BTJ, om Vänner i Stallet

SERIEN KLARA

Läsinspiration för alla med stort hästintresse Klaras dröm

Klaras vintersorg

Klara vill börja rida, men ridskolan är inte bra, tycker mamma. Nu har mamma fått ett nytt jobb och de ska flytta till en annan stad. Där finns en ridskola som verkar bra!

Klara har fått en sköthäst på ridskolan – Sigge. Klara delar honom med elaka Lotta som vill ha honom som sin egen. Hemma väntar stor dramatik när Lasse presenterar sina barn för Klara ...

ISBN: 978-91-7567-758-3

ISBN: 978-91-7567-762-0

Klara Andersson, hästägare Klara får äntligen en egen häst! Star är den sötaste ponnyn i hela världen. Men det blir inte riktigt som Klara har tänkt sig. Star är mager och sur och hugger efter henne! ISBN: 978-91-7567-894-8

Klara, färdiga, gå!

Klaras äventyrsritt

Lisa har anmält Klara och Star till en ridtävling. Men Klara är nybörjare och Star är bara en mager liten ponny. De tränar varje dag, men det behövs ett under för att de inte ska göra bort sig.

Klara och Lisa är på långritt med Star och Olle. Först hjälper de polisen att fånga biltjuvar. När de ska sova över i ett torp blir det åskväder. Star rymmer! Hur ska de hitta honom?

ISBN: 978-91-7567-895-5

ISBN: 978-91-88295-19-4

Författare: Pia Hagman Omslag: Sanna Sporrong 96-128 sidor, Lix 16-18

Pris: 119 kr

43


Barn och unga

4-6

Sport

SERIEN BBK STORM

Om livet på och utanför planen

FÖRSVAR ÄR ENKELT

NY

Noa och Lukas hänger nästan jämt. I skolan, på träning och match, när de övar de skott i hallen eller när de spelar de spel tillsammans. De är bästisar. Men så börjar en ny kille i klassen. Han har dyra kläder och bor i ett stort flott hus med en gigantisk teve. Lukas börjar hänga med honom och Noa känner sig övergiven. Om hans familj skaffar en större teve så kanske Lukas vill hänga hos honom och spela spel. Men så gör Noa något riktigt dumt och han förstår att Lukas är besviken på honom. Kan de bli kompisar igen? ISBN: 978-91-7987-429-2

En foul för mycket

Ilska och slutspel

ISBN: 978-91-798-7068-3

ISBN: 978-91-798-7097-3

Många kan känna igen sig i basketlagets medlemmar, här finns den för explosiva Noa som älskar sin sport men hatar att förlora, den eftertänksamme lagkamraten som lugnar honom, coachen som pushar lagom hårt och lagets clown som roar och spexar.

Författare: Niklas Krog Omslag: Maria Sundberg 92-104 sidor, Lix 18

Pris: 109 kr

Camilla Appelgren, BTJ, om Ilska och slutspel

ALEX-SERIEN

Alex sparkar vidare i magisk fotbollsserie

Författare: Martin Palmqvist Illustratör: Niklas Lindblad 44-48 sidor, Lix 16

Pris: 99 kr

ALEX OCH DET MAGISKA SKOTTET NY

Alex och den magiska fotbollströjan

Alex och den magiska matchen

Alex har nu kontrakt med Malmö FF, och hans dröm är att få spela fotboll för Sverige. När han får åka till Bosön för att delta i en landslagsuttagning verkar drömmen slå in. Men dagarna innan han ska åka händer något med hans magiska tröja. En riktig katastrof. Vad ska hända nu? Är allt över eller finns det fortfarande en chans att få spela med de allra bästa?

ISBN: 978-91-782-5261-9

ISBN: 978-91-798-7245-8

ISBN: 978-91-7987-419-3

44


Sport

4-6

Barn och unga

SERIEN DANI DÖMER

En ny utmaning för Dani!

Dani dömer är en serie om fotboll, men också en berättelse om att kämpa för att bli bättre och göra rätt. Serien handlar om Dani som älskar fotboll. Utanför plan är hon tyst och försiktig, men på plan är hon tuff. Så tuff att hon ofta hamnar i bråk med domaren.

Författare: Jesper Tillberg Omslag: Maria Sundberg 80 sidor, Lix 18

Pris: 109 kr

DANI DÖMER STRAFF

NY

Dani dömer

Dani älskar att spela fotboll! Mot all förmodan gillar hon också domarkursen hon går, och hon pluggar flitigt inför domarprovet. På helgen dömer hon en match mellan pojkar 8 år. Båda lagens tränare tycker att hon gör ett bra jobb. När domaren som ska döma nästa match, den mellan Danis lag och Assyriska, inte dyker upp föreslår tränarna att Dani ska döma. Döma sitt eget lag, hur ska det gå? Kan hon döma rättvist?

Dani älskar att spela fotboll men ibland har hon svårt att kontrollera sitt humör. Hennes tränare vill att hon ska gå en domarkurs för att bli en bättre spelare. Hela laget skrattar, speciellt Eva som alltid är på Dani: “Dani som domare, vilket skämt!”. I sin första match ska Dani döma pojkar 8 år. Men oj! Danis lillebror ska möta Evas lillebror i matchen

ISBN: 978-91-7987-427-8

ISBN: 978-91-7987-194-9

Tre snabba frågor

Dani dömer har själ och hjärta, och är en lättläst bok för fotbollsintresserade unga som verkligen ”väcker lust att läsa”. Staffan Wennerlund, BTJ-häfte nr 4/2021

till författaren Jesper Tillberg

Vad är det bästa med att vara författare? Att få berätta historier som berör läsare, att skapa egna världar som sen lever vidare hos läsarna. I vissa fall väldigt nära vår egen värld – som i fallet med Dani – i andra fall mer ovanliga. Övernaturliga. Båda har sin charm. Det är dessutom kul att verkligen lära känna karaktärerna, lite som riktiga vänner. Det är då de blir levande för läsaren. Det allra bästa är dock att få möta läsarna. Just boken om Dani har berört många läsare, det har jag märkt när jag gjort författarbesök i skolor. Många känner för henne lite extra, det är roligt.

Vem vänder sig böckerna om Dani till? Jag trodde först att det bara skulle vara fotbollsintresserade som gillar böckerna om Dani. Men det verkar vara något med karaktären som även lockar andra. Det här med att hon är lite bråkig och inte riktigt vet vem hon är. Det är kanske befriande, även om man inte spelar eller tittar på fotboll själv. Fotograf: Jennifer Glans

Har du några tips på hur man kan locka till läsning? Med spännande berättelser! Jag tror på att avdramatisera böcker, och att läsning handlar om berättelser – precis som film och tv-spel. Jag tror också att läsning, precis som så mycket annat, kan handla om identifikation och förebilder. Därför är det bra om det finns olika typer av läsambassadörer.

45


Barn och unga

4-6

Kärlek och vänskap

Att våga närma sig den man gillar När jag vågar Danne är kär i Katja. Men när de ses i skolan får han inte fram ett ord – det känns som om han ska svimma eller dö. Så en dag får Danne ett brev i sitt skåp. Det här är en skattjakt. Följ ledtrådarna, står det. Någon utmanar honom att gå in i en arg tants trädgård, att klättra upp på skolans tak, att gå på en fest … Är det hela bara ett skämt för att bevisa hur feg Danne är? Eller ska han anta utmaningen? ISBN: 978-91-7825-464-4

Författare: Elin Säfström Omslag: Anna Markevärn 52 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

SERIEN MÅNS OCH EMMA

Första kärleken Måns och Emma, första kärleken Måns är kär i Emma. Fel! Han är helt sjukt kär i Emma. Måns och Emmas kärlekshistoria har fängslat barn och unga i tio års tid. Nu kommer Måns och Emma, första kärleken, en samlingsvolym med de fyra första böckerna i serien. Här får vi följa det unga paret genom förälskelsen, den första kyssen, pirret i att sova över – men även deras motgångar. ISBN: 978-91-7987-070-6

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 96 sidor, Lix 11

Pris: 119 kr

BFF-SERIEN

Om vänskap som sätts på prov Emma Fäldt skriver enkelt om kärlek och vad som händer när vänskapen sätts på prov.

Hemligt sms

Superhemligt kär

Elsa och Mischa är bästa vänner. Båda två är kära i Hampus, den nya killen på skolan. De lovar varandra att aldrig bli ihop med honom, eftersom de är just BFF. Men ett hemligt kärleks-sms kan de ju alltid skicka.

I denna uppföljare till Hemligt sms är Elsa ihop med Hampus. Men, hon är hemligt kär i Simon. Hennes bästis Mischa ska hjälpa henne bli ihop med Simon på en skolresa. Men Mischa blir sjuk och Elsa får klara sig själv.

ISBN: 978-91-7567-743-9

ISBN: 978-91-7567-992-1

Författare: Emma Fäldt Omslag: Anna Winberg 56-64 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

46


Kärlek och vänskap Fritext/kategori

4-6

Barn och unga

Så sjukt kär Så sjukt kär Så sjukt kär – guldboken Guldversionen av boken om Måns, som är kär i Emma. Nej, det var fel! Måns är helt sjukt kär i Emma. Det känns i hela kroppen, och han vet inte vad han ska göra. Detta är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten, och om livet i skolan, vänskap och spirande kärlek.

Pris: 109 kr ISBN: 978-91-7825-288-6

ISBN: 978-91-86447-27-4

Pris: 99 kr

Författare: Mårten Melin Omslag: Helena Bergendahl 28-48 sidor, Lix 11

SERIEN HULTA GÅRD

Livet på landet Rädda gården är första boken i serie om Hulta gård som möter suget efter böcker om ungas vardag på landet. Ett tema som livligt efterfrågas. I den första boken får vi lära känna Hugo. Han vill bli bonde när han blir stor, som morfar. RÄDDA GÅRDEN

NY

Hugo älskar att hjälpa sin morfar på gården. Där får han köra traktor, och där känner han sig fri. Men när Hugo och morfar arbetar med vårbruket blir morfar plötsligt sjuk. Hur ska det gå för honom? Och hur ska det gå med vårbruket? Då bestämmer Hugo sig: han ska göra klart vårbruket själv!

Författare: Malin Eriksson Illustratör: Niklas Lindblad 48 sidor, Lix 13

www.smakprov.se

Pris: 99 kr

ISBN: 978-91-7987-118-5

Tre snabba frågor till författaren Malin Eriksson

Hur fick du idén till Rädda gården? Jag är uppvuxen i lantbruksmiljö, min farmor och farfar, var bönder och vi bodde precis som Hugo en liten bit bort från dem. Det var minnen från den tiden som satte igång skrivandet. I dag bor jag dessutom på deras gård, lantbruket är nerlagt men alla minnen finns runt knuten.

Har tanken på att bli författare alltid funnits hos dig, eller är det något som ”bara blev”? Nej, det ligger många, många års strävan bakom. Jag har alltid älskat att läsa och skriva och fundera över att vara människa det var min drivkraft. Men att lära mig skriva så bra att mina texter kunde bli till böcker tog lång tid.

Var du en läslus när du var yngre?

Fotograf: Anna Eriksson Sjögärd

Ja, läsning har alltid varit en stor del av mitt liv. Det började med att min farmor högläste mycket för mig. Hon läste Ronja Rövardotter säkert tjugo gånger. Just att hon tog sig tid att läsa den om och om igen var viktigt för mig. Sedan läste vi hela Kulla-Gulla-serien också flera gånger. Jag tror inte jag blivit författare utan hennes högläsning.

47


Barn och unga

4-6

Vänskap

SERIEN BARA VARA VÄNNER

Om livet, vänskap och nya utmaningar I serien Bara vara vänner har Pernilla Gesén skapat spännande och inkännande berättelser om kärlek och vänskap. Precis som vanligt i Pernillas böcker finns här känslor så att det räcker och blir över. Ny vänskap och spirande kärlek varvas med besvikelse och ilska.

BARA VARA VÄNNER – VERAS BOK NY

Bara vara vänner – Hakims bok

Bara vara vänner – Noas bok

ISBN: 978-91-7987-067-6

ISBN: 978-91-7987-214-4

Författare: Pernilla Gesén Omslag: Eva Lindeberg 64-76 sidor, Lix 15

Veras mamma och pappa har separerat. Vera och hennes lillebror bor i en lägenhet tillsammans med en mamma som sjunker djupare och djupare ner i alkoholmissbruk. Vera får ta ett stort ansvar hemma. När hon börjar bråka med Dana i skolan resulterar det i ett besök hos kuratorn. Vera tar med sig Hakim till mötet och där får han veta att Veras pappa har lämnat familjen och nu bor tillsammans med Dana och hennes mamma i det stora fina huset som Vera bodde i tidigare. Kan Hakim och Noa hjälpa Vera att söka hjälp och få det bättre? ISBN: 978-91-7987-421-6

Pris: 109 kr

Tre snabba frågor till författaren Pernilla Gesén

Berätta lite om den nya delen i serien Bara vara vänner Veras bok! Boken handlar om Vera som har det jobbigt hemma. Hennes mamma super och hennes pappa har en ny familj. Vera är arg och ledsen. Som tur är har hon vännerna Hakim och Noa. De hjälper henne att må bättre.

Vad är det som lockar med att skriva om relationer och vänskap? Livet. Det är ju vad allt handlar om. Hur vi är mot varandra. Hur vi mår.

Har du något tips på hur man ska göra för att få barn och unga att bli aktiva läsare? Att vuxna ska läsa högt för barnen. Att det ska finnas böcker hemma. Att barnen ser de vuxna läsa. Att man pratar om böcker för att locka till läsning. Helt enkelt: böcker är en självklar del av livet och vardagen och aldrig något som kan kopplas till ångest utan bara till lust.

48

Fotograf: Jennifer Glans


Fakta omFritext/kategori naturfenomen

4-6

Barn och unga

SERIEN JUNI OCH STJÄRNAN

Det magiska som finns i naturen I Anna Ehrings berättelser blandas fakta och fiktion där det magiska i olika naturfenomen har en central plats i böckerna. I slutet av böckerna finns även en faktatext som förklarar de olika naturfenomenen.

Juni och stjärnan Junis pappa har dött. Nu är han en av stjärnorna på himlen. Hon brukar prata med honom och berätta om sådant som händer henne. Som att hon fick en kattunge när hon fyllde år! Då blinkar han tillbaka till henne. Nu har kattungen försvunnit. Juni har letat överallt. Tänk om han inte kommer tillbaka! På kvällen går hon ut för att be pappa om hjälp. ISBN: 978-91-7987-234-2

MARIO OCH MOLNET

NY

Det är sommar och Mario är i Grekland och hälsar på mormor och morfar, som bor i ett hus ute på landet. Mario leker med hunden Oliv och njuter av värmen. Allt är som vanligt hos mormor och morfar. Förutom att morfar oroar sig för att det inte har regnat på länge, och korna snart inte har något gräs att äta. När Mario och morfar åker till havet för att fiska drar ett oväder in. Och snart börjar det regna, men det är mer än vatten som kommer ner. ISBN: 978-91-7987-413-1

Författare och Illustratör: Anna Ehring Omslag: Anna Markevärn 40- 48 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

Tre snabba frågor till författaren Anna Ehring

Berätta om ditt arbeta med boken Mario och molnet! Först måste jag hitta på ett naturfenomen jag vill arbeta med. Sen skriver jag en berättelse om ett barn som upplever fenomenet men inte vet vad det är. Sen gör jag en väldig massa research, vilket betyder att jag läser mycket och lär mig om fenomenet. I detta fallet tromb. Det kan vara rätt svåra, kluriga texter. Efter det försöker jag förklara det för någon som inte läst samma sak som jag, på ett så enkelt vis som möjligt i form av en kort faktatext. Och allra sist gör jag bilder till de olika texterna.

Vem vänder sig Mario och Molnet till?

Fotograf: Jennifer Glans

Till alla som tycker att naturen är spännande och vill lära sig om vilka krafter den bär på. Eller till den som vill läsa en bok som är lättläst.

Vad hoppas du läsarna tar med sig efter att de läst din bok? En ökad nyfikenhet på läsning och att lära sig mer om vår fantastiska planet. Och allra helst skriva en egen berättelse om någon naturupplevelse de varit med om...

49


Intervju Set Mattsson

Fotograf: Roger Nellsjö

Historien om barnen som blev kvar Under andra världskriget flydde ett stort antal judiska familjer från det ockuperade Danmark till säkerheten i Sverige. Men många av de minsta barnen blev kvar i Danmark, gömda hos främlingar. Om den här glömda delen av förintelsehistorien handlar Set Mattssons nya lättlästa roman Pojken som blev kvar. Set Mattsson är sjuksköterskan som skolade om sig till journalist och bestämde sig för att satsa på bokskrivandet. Idag är han en framgångsrik författare, känd för sina historiska deckare i Malmö-miljö där avgörande historiska händelser bildar kuliss till spännande kriminalgåtor. Just att levandegöra historien på ett engagerande sätt är vad Set Mattsson brinner allra mest för. – Tyvärr finns det en utbredd historielöshet idag, som gör att vi riskerar att återupprepa gamla misstag. Här har skönlitterära berättelser en viktig roll att fylla, för att väcka vår empati för människors öden.

Ett trauma för livet 2016 kom Så länge min bror andas, en roman om danska judars flykt till Sverige under hösten 1943 undan hotet

50

att deporteras till tyskarnas koncetrationsläger. Med Pojken som blev kvar återvänder Set Matsson till den historien, men nu med fokus på de barn som blev kvar i Danmark.

Även i dag lämnas många barn kvar och lever ensamma i flyktingläger. – Många familjer vågade inte ta med de minsta barnen, bland annat av rädsla för att bli avslöjade på vägen. De gömdes på sjukhus och i prästgårdar och inackorderades hos frivilliga. Det var förstås ett stort trauma för barnen, inte minst när föräldrar de inte längre mindes kom tillbaka efter kriget och barnen fick bryta upp igen.

Lättläst är en ”plikt” för författare Mycket av bokens historia bygger på intervjuer från ett forskningsprojekt på Judiska Museet i Köpenhamn, men Set Mattsson tillbringar också mycket tid på arkiv och bland gamla dagstidningar på biblioteket. Att skriva lättläst är svårt, tycker han, men ser det nästan som en plikt som författare. – Alla som har svårt att läsa och därmed komma in i samhället och vår historia är värda riktigt bra berättelser. Set hoppas att Pojken som blev kvar kommer att väcka intresse för historien och leda till viktiga diskussioner, inte minst om dagens flyktingkriser. – Det finns väldigt många barn som lämnas kvar även i dag, som växer upp i flyktingläger utan sina föräldrar och traumatiseras för livet, avslutar Set Mattsson.


Fritext/kategori

4-6

Barn och unga

Historia som berör och engagerar Migration och etik, mänskliga rättigheter och demokrati är stora och ständigt aktuella ämnen som engagerar. Set Mattssons böcker med historiskt innehåll och engagerande ämnen bildar en bra ingång för att skapa förståelse för sin omvärld och för andra. 2016 gavs Så länge min bror andas ut där Mattsson skildrar danska judars flykt till Sverige under andra världskriget. Pojken som blev kvar knyter an till samma tema, men är författarens första lättlästa bok riktad till barn och ungdomar.

När pojkarna har försvunnit vågar David sig upp ur dammen. Han skyndar sig hem. Det börjar bli mörkt, och han fryser så han skakar.

En gripande och spännande historia … Set Mattsson har skapat ett stycke stor litteratur. BTJ,

2 När David kommer hem, hjälper mamma honom av med de våta kläderna. Hon ger honom en pyjamas, och bäddar ner honom i sängen. David ligger länge under sitt tjocka täcke. Men det hjälper inte. Han fryser ändå. Och hostar. Davids mamma står vid sängen. Hon ser orolig ut. – Det är nog bäst att jag går in till grannen och ringer efter doktorn, säger hon.

10

11

www.smakprov.se

Så länge min bror andas

Författare: Set Mattsson Omslag: Niklas Lindblad 132 sidor, Lix 15

Pris: 119 kr

POJKEN SOM BLEV KVAR NY Andra världskriget pågår och Danmark är ockuperat av tyskarna. David är elva år och bor med sin familj i Köpenhamn. De är judar och rädslan för nazisterna växer sig större för varje dag som går. David blir sjuk och läggs in på sjukhus. Hans familj väljer då att fly till Sverige och lämna David ensam kvar i Köpenhamn. Han blir omhändertagen av en vänlig familj men måste bygga upp ett nytt liv utan mamma och pappa. Han söker sig nya vägar men brottas ständigt med rädslan för ensamhet och för tyskarna, och med lögnerna kring vem han egentligen är. ISBN: 978-91-7987-399-8

Kriget ur en 17-årings ögon Kan en bok som kom 1975 och skrevs av en 17-åring fortfarande vara intressant? Definitivt. Vibeke Olssons berättelse om Ulrike och hennes gränslösa tro på nazistpartiets överlägsenhet har mycket att säga dagens unga läsare.

Ulrike och kriget Ulrike är en ung flicka som är övertygad om Hitlers makt och det tyska folkets överlägsenhet. Med stolthet förråder hon skolkamrater och grannar i tron på det enda rätta. Men kriget är i grunden lika outhärdligt för henne som för alla andra ungdomar som lever i krigets skugga, oavsett var i världen. Då som nu. ISBN: 978-91-7825-291-6

Författare: Vibeke Olsson Omslag: Fredrik Siwe 84 sidor, Lix 19, fr. 12 år

Pris: 129 kr

51


Årskurs 7-9

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 13-15 år.

De sista åren i grundskolan är en utmaning för att få elever med lässvårigheter att till slut bli goda läsare. För att lyckas krävs engagerade lärare och bibliotekarier som kan ”sälja in” värdet av att läsa. Det fordras också böcker som väcker lust att läsa. Lättlästa böcker med ett åldersrelevant innehåll kan vara en lösning. De som kan läsa får inte bara tillgång till en rik bokskatt, utan också till ett gott ordförråd och därmed möjlighet att påverka sitt eget liv.

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s. 4-5 B B Lsymbolen DenAhär Ä betyder att titeln finns på flera språk.

M

N

TT

L Ä ST N

.

.

.

L Ä ST N

EDI U M

.

SM LL A

TT

.

- S MALL

.

.

.

L Ä ST N

LA R G E

Nästan som Zlatan

Kanske som Zlatan

Långt ifrån Zlatan

Närmare Zlatan

Johan drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Detta är första boken i serien.

Johan går på fotbollsgymnasiet, ett steg närmare sin dröm att bli proffs. Allt i den nya skolan är svårt. Han kämpar både med sin dyslexi och om en plats i klasslaget. Och så Ella ... Kärlek på distans är inte lätt. Detta är andra boken i serien.

Johan kämpar för att rehabilitera sig efter en skada. Han måste bli stark nog för att fortsätta hålla sin dröm vid liv. Drömmen är att en dag bli fotbollsproffs och minst lika bra som Zlatan. Detta är bok nummer tre i serien.

Sommarlov och allt är perfekt! Johan spelar med gamla laget, träffar sin tjej Ella och blir uttagen till ungdomslandslaget! Men, snart märker Johan att det kommer nya svårigheter med framgången. Detta är bok nummer fyra i serien.

ISBN: 978-91-7567-269-4

ISBN: 978-91-7567-395-0

ISBN: 978-91-7567-600-5

ISBN: 978-91-7567-887-0

2

När träningen är slut går jag tillbaka till elevhemmet. Där har jag ett rum med toalett, dusch och ett pentry. Det är som ett mini-kök, med ett skafferi, ett litet kylskåp och två kokplattor. Lunch och mellanmål äter jag i skolans matsal. Frukost och kvällsmat fixar jag själv. Jag är hungrig så jag kokar makaroner. De blir överkokta. Jag steker falukorv. Den blir bränd. Sedan dränker jag alltihop med en massa ketchup. Till maten dricker jag en liter mjölk. Då smakar den nästan okej. 10

Jag saknar maten hemma. Saknar att sitta runt matbordet med mamma och pappa och mina systrar. Då tyckte jag mest att det var jobbigt. Ingen ville prata fotboll. De ville bara prata om musik och kultur. Mamma eller pappa ringer nästan varje dag. De frågar hur jag mår och hur det går. Jag vill inte att de ska oroa sig, så jag säger att allt är bra. Och det mesta är ju bra, men … annorlunda. När jag ätit går jag ut i korridoren och bort till allrummet. Där finns det några soffor. En bokhylla med böcker. Serietidningar och DVDfilmer. Ett skåp med en massa spel. En teve. En stereoanläggning. Hassan, Sebbe och Ludde sitter i en av sofforna. 11

www.smakprov.se

52

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Jonas Lindén 52-76 sidor, Lix 17

Pris: 119 kr

I VÅ

TT

SIO

I VÅ

L Ä ST N

I VÅ

TT

X

Drömmen om Zlatan

.

V

ER

I VÅ

JOHAN-SERIEN

ST

. SN

Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.


7-9

Sport och fritid

Barn och unga

SERIEN DRÖMTRAKTORN

Drömmar, traktorer och vänskap

Rektorn De kom till skolan tio minuter innan första rasten. – Det är ingen idé att vi går in, sa Zeke. Han kramade en snöboll och kastade mot skolklockan. Daniel gjorde likadant. – Den som träffar tolvan först vinner en burk cola, sa han. Daniel träffade mitten på klockan, där visarna sitter ihop. – Det räknas väl, sa han. Det är ju svårare. 12

I böckerna om Drömtraktorn får läsarna följa med tonårskillarna Daniel och Zeke i deras vardag på landet. Här blandas vänskap, kärlek, hästar och svek. Och traktorer förstås.

DRÖMTRAKTORN

NY

– Vi sa tolvan, sa Zeke och kastade. Han träffade stuprännan. Den dallrade till. En bit bort lossnade en istapp och föll mot rektorns svarta Mercedes E 350. Den stod som vanligt på rektorns egen parkeringsplats. Istappen splittrades i tusentals bitar. Det påminner om ljudet från krossat glas, tänkte Zeke. Daniel tyckte däremot att det inte lät något alls. Snarare tvärtom. Som om världen tystnat. De såg på varandra. – Fan, sa Zeke. 13

www.smakprov.se

HÄSTTJEJERNA FRÅN HELVETET

Författare: Magnus Ljunggren Omslag: Niklas Lindblad 176 sidor, Lix 19-20

Pris: 119 kr

NY

Daniel och Zeke bor på landet. För att komma till skolan måste de ta skolbussen. Men ibland åker chauffören förbi hållplatsen utan att stanna. Bara för att jävlas. Då måste de gå genvägen genom skogen. En dag hittar de en gammal rostig traktor i snön. Den är en Volvo T350 Boxer! När de får en skoluppgift att laga något trasigt, vill de fixa till traktorn. Tyvärr ägs den av sure Gammelgösta, som vägrar att lämna bort traktorn. Men Daniel och Zeke tänker inte låta drömtraktorn rosta bort i skogen. Kriget mellan dem och Gammelgösta har bara börjat.

Zeke och Daniel är de enda som verkligen kan traktorer. Alla andra är idioter som inte fattar någonting. Tur att de har varandra. Deras traktor, den röda 350 Boxer, är i toppskick. Snart är det dags för första tävlingen i Tractor Pulling! Men en dag märker de att hästtjejerna från helvetet har flyttat in i bonden Petterssons lada. Daniel verkar inte förstå hur hemska tjejerna är och när han rider med dem blir Zeke rasande. Han känner sig sviken. Men vem är det som sviker vem? Det är inte bara traktorn som sätts på prov, utan även deras vänskap.

ISBN: 978-91-7987-395-0

ISBN: 978-91-7987-396-7

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg

SERIEN AMINA

Allas vår Amina

Pris: 109 kr

Spring, Amina!

Kom igen, Amina!

Ge inte upp, Amina!

Satsa allt, Amina!

Vi är bäst, Amina!

ISBN: 978-91-7567-097-3 60 sidor, Lix 17

ISBN: 978-91-7567-386-8 72 sidor, Lix 17

ISBN: 978-91-7567-538-1 72 sidor, Lix 16

ISBN: 978-91-7567-958-7 84 sidor, Lix 17

ISBN: 978-91-7825-380-7 96 sidor, Lix 17

53


Barn och unga

7-9

k Skräc Fritext/kategori

Ett morrande obehag Kerstin Lundberg Hahn skriver skräck som kryper under skinnet. Hon har tidigare skrämt slag på oss med levande fettklumpar i avloppet, uråldriga hämndlystna varelser under golvplankorna, myllrande råttor och en soldat som går igen. Nu är hon tillbaka med en skräckberättelse, där en galen hund härjar i trakten. En hund som har rabies …

RABIESHUNDEN

NY

Salim gillar hundar. Men mest av allt gillar han Linda. Därför väntar han vid rastgården dit Linda brukar gå med sin hund. Men plötsligt hör han ett morrande. Ur en buske hoppar en grå hund fram. Den ser helt galen ut … När Salim kommer hem hör han på nyheterna: Polisen varnar för en hund som har rymt i området Granbacken. Den är smittad av rabies och mycket farlig. Håll er inne!

– Kan inte. Jag måste hem. Har lovat hjälpa morsan med en sak. – Salim, du är en god son, flinar Elias och boxar mig på armen. Ses i kväll, kanske? – Visst, säger jag. Vi hörs. – Okej, vi hörs, säger Elias och går i väg med de andra. Jag ska inte hjälpa mamma. Det var en lögn. Sanningen är att jag hoppas att jag ska träffa Linda. Hon brukar rasta sin hund på den stora rastgården. Jag ska gå förbi där på vägen hem. Linda har en liten, svart terrier. Jag gillar hundar. Men framför allt gillar jag Linda. 6

2. Jag tar väskan över axeln och går hemåt genom en liten skog. Jag gillar hösten. Det luktar gott i skogen och träden är fina med alla gula och röda löv. Det är lite dimma och några bruna löv virvlar upp i blåsten. Efter ett tag kommer jag till hundrastgården. Det är ett grönt staket runt platsen där folk kan låta sina hundar springa lösa och leka. 7

www.smakprov.se

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Omslag: Niklas Lindblad 68 sidor, Lix 17

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-7987-425-4

Vem dröjer sig kvar i det gamla torpet? Vill inget ont Vera följer med sin pojkvän Anton och hans familj till deras sommarstuga. Stugan är ett gammalt soldattorp och Anton visar en bild av den siste soldaten som bodde där. Det sägs att han spökar. Stugan är liten, så Vera och Anton ska tälta i trädgården. Det är mysigt. Mitt i natten väcks de av ett ljud. En iskall vind far genom tältet, och så hörs en röst: Nu … kommer … jag … och … tar … er!

Berättelsen är välskriven, spännande och ger redan från början av läsningen en krypande obehagskänsla [...] Carola Forslund, BTJ

ISBN: 978-91-7987-208-3

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Omslag: Niklas Lindblad 64 sidor; Lix 16

Pris: 109 kr

54


Skräck Fritext/kategori

7-9

Barn och unga

Böcker som skrämmer till läsning

Råttorna är som en gammaldags, grym saga där ondskan straffas av försynen, snarare än av den som utsatts. En läsvärd rysare för något äldre, läsovana barn. Nils Ahnland, BTJ

Den som vaktar gården

Det som lever under oss

Råttorna

Linn ska fira jul på gården där farmor bodde. Familjens vuxna vill riva ladugården. Men Linn minns farmors ord: gårdstomten straffar dem som inte tar hand om gården.

Det är Davids och Noomis första dag på jobbet hos vaktmästaren i huset. Vaktmästaren ska fixa avloppet. Plötsligt hörs ett skrik: ”Blod. Massor med blod.”

”Duvor och råttor gillar samma sak: brödbitar, matrester. Det tänkte jag inte på. Så när jag sa till Liam att han fick mata duvorna så betydde det att han fortsatte mata råttorna. Om jag hade tänkt på det – hade katastrofen kunnat undvikas, då?”

ISBN: 978-91-7825-115-5

ISBN: 978-91-7825-362-3

ISBN: 978-91-7987-069-0

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Omslag: Niklas Lindblad 64-80 sidor; Lix 16-18

Pris: 109 kr

Skräck och mysterier Författare: Mats Johansson Illustratör: Anders Westerberg

Pris: 109 kr

Farlig sömn

Robot C2P2

Eriks jullov har precis börjat när skolans bibliotekarie ringer och vill att han kommer och hämtar boken han har beställt. Men Erik har väl inte beställt någon bok ...? Och han har ingen aning om vad som väntar honom på biblioteket …

Adam har en AI som gör allt tråkigt hushållsarbete. Roboten heter Rut och klarar allt i hemmet. Men något känns fel. Har inte Rut börjat bete sig lite underligt ...?

36 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-88793-10-2

Pris: 109 kr

48 sidor, Lix 19 ISBN: 978-91-7825-365-4

Pris: 119 kr


Barn och unga

7-9

isk fantasy Klass Fritext/kategori

SERIEN HJÄLMEN

Klassisk fantasy

Här tar Niklas Krog oss med på ett storslaget fantasyäventyr i fyra delar. I en värld av sand, magi och fruktade monster lever Traz ett enkelt och lugnt liv. När en ond magiker dödar Traz familj och han lämnas ensam kvar börjar en lång resa till okända platser, och sökandet efter vem han är.

Blodskeppet Krom och karavanen når fram till Blodskeppet. Förödelsen är enorm; människor flyr desperat. Hjälmen tvingar Krom att döda Neva. I sin förtvivlan och ilska över att ha förlorat Neva lyckas Traz slå hjälmen av Kroms huvud. Är de äntligen fria från Hjälmens kraft?

Karavanen

Skölden

I öknens hjärta

ISBN: 978-91-7825-114-8

ISBN: 978-91-7825-113-1

ISBN: 978-91-7825-328-9

ISBN: 978-91-7825-458-3

Författare: Niklas Krog Omslag: Niklas Lindblad Ca 130 sidor, Lix 19-20

Pris: 119 kr

SERIEN LABYRINTEN

Undergång eller hopp vid labyrintens slut Den dystopiska trilogin Labyrinten av Eva Susso träffar precis rätt i de undergångsstämningar som finns i dagens samhälle. Men inte desto mindre ges läsaren här ett stort mått av hopp.

Den rättvisa världen Författare: Eva Susso Omslag: Niklas Lindblad Ca 80-90 sidor; Lix 16-18

Pris: 119 kr Den rätta vägen

Den kalla staden

ISBN: 978-91-7825-356-2

ISBN: 978-91-7825-472-9

56

Paris och Kairo är tillbaka i labyrinten. Tillsammans med Lima lyckas de ta sig till den tredje världen. Här finns det blå havet, mat till alla och frihet att välja jobb och partner. Här ska alla ha det lika – total rättvisa råder. Paris och Kairo älskar varandra men tvingas dölja sin lycka. Är det möjligt att total rättvisa leder till ofrihet? ISBN: 978-91-7987-064-5


Urban fantasy Fritext/kategori

7-9

Barn och unga

SERIEN DE MAGISKA STAVARNA

Ljusa och mörka häxor i ny urban fantasy! Hittills har utbudet av urban fantasy varit litet i lättlästhyllan. Det vill vi ändra på. I Elin Säfströms lättlästa urban fantasy-trilogi möter läsaren ljushäxan Ellen. Läsningen öppnar för många angelägna samtalsämnen i klassrummet och för kritiskt tänkande. Vad är ont och vad är gott? Vem har rätt att bestämma över andra? Vad riskerar makt att göra med människor?

Temamässigt snuddar boken vid både frågor om ont och gott och vad makt gör med människor [...] Det är både spännande och gripande läsning. Fia Idegård, BTJ, om De magiska stavarna

Författare: Elin Säfström Omslag: Niklas Lindblad 80-92 sidor, Lix 16

De magiska stavarna De andra ljushäxorna behöver Ellens hjälp. Deras magiska stav har blivit stulen av mörkerhäxornas ledare, Gabriel. Ellen måste hitta honom för att kunna ta tillbaka staven! Ellen hamnar mitt i ett storartat äventyr, som tar henne såväl till de mörka tunnlarna under Gamla stan, som till maktens centrum. ISBN: 978-91-7987-213-7

MÖRKRETS KRAFT NY Ellen fyller sexton år och blir ljushäxornas ledare. Nu ska hon leda kampen mot mörkerhäxorna och hindra dem från att komma åt de magiska stavarna. Men hur blir man redo för ett så stort ansvar? Tur att hon har ljushäxan David vid sin sida! David med de fina ögonen, som tror på Ellen och hjälper henne. Men mörkrets kraft är stor och längtan efter makt förblindar. Ellen märker snart att det är svårt att skilja gott från ont – och att veta vem hon kan lita på … ISBN: 978-91-7987-998-3

Pris: 119 kr

Tre snabba frågor till författaren Elin Säfström

Vad hoppas du läsarna tar med sig efter att de läst din nya bok Mörkrets kraft? Jag hoppas att läsarna får en känsla av att de kan klara av mer än de tror. Ellen är en vanlig tonåring som hamnar i en helt oväntad, mycket svår situation, men hon växer med uppgiften och går sin egen väg.

Vad är det som lockar med att skriva fantasy? Fotograf: Håkan Målbäck

Att man kan lämna verkligheten en stund. Man har redan så mycket verklighet i livet att det räcker och blir över. Och att själv få vara den som skapar det otroliga ger en fantastisk kick.

Vad läser du helst själv i dag? Oj, vad svårt att svara på. Jag läser det mesta, men har en förkärlek för det galna och fantastiska. Det kan innefatta såväl fantasy som feelgood och även andra genrer. Dock var det Harry Potter-böckerna som fick mig att börja skriva själv.

57


7-9

Barn och unga

Ungdomsböcker

Att våga göra motstånd

I Svarta hål berättar författaren Moa Eriksson Sandberg, med ett enkelt och okomplicerat språk, en mobbningshistoria. [...] I det här lilla formatet har författaren lyckats skapa tre trovärdiga och mycket olika personer. Maria Wolff Gripfelt, BTJ

Denna koncentrerade berättelse, De vita skjortorna, har såväl bra personskildring som spännande dramatisk kurva. Boken avslutas med fyra frågor till författaren där hon diskuterar rasism och mod på ett rakt och personligt sätt. Helene Ehriander, BTJ

Svarta hål

De vita skjortorna

Bilal drömmer om att åka ut i rymden. Helst försvinna in i ett svart hål. Då skulle han slippa allt som är jobbigt i skolan. Den enda i klassen som han kan prata med är Zara. Men hon är feminist. Bilal vet inte vad han ska tycka om henne. Men han blir varm i hela kroppen när hon ler. Och kanske är hon modigast i hela universum.

Författare: Moa Eriksson Sandberg Omslag: Maria Sundberg 64 sidor; Lix 19

Luka bor i en liten ort på landet. Där finns gänget med de vita skjortorna. Killarna som lyssnar på Ultima Thule och gör hitlerhälsning i smyg på lektionerna. Gänget har makt och Luka vågar inte låta bli att göra som de säger. Luka är rädd för att själv bli utsatt för deras hat. Men en dag går gänget över en gräns …

ISBN: 978-91-7987-209-0

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7987-215-1

Författare: Ester Roxberg Omslag: Anna Winberg Sääf 44 sidor; Lix 17

Pris: 119 kr

Viljan att förändra sin situation Den jag vill vara Joel vaknar upp i en cell hos polisen. Det är inte första gången, hans liv är fullt av tunga droger. Men den här gången är han riktigt illa ute. Joel döms till fängelse för mordförsök på en polis. I fängelset är det tufft. Här gäller det att överleva eller gå under. Det känns ibland som att hans liv är slut. Men skulle det i stället kunna vara början på något nytt? Något bättre?

Författare: Lina Stoltz Omslag: Louise Bååth 100 sidor; Lix 17

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7825-450-7

När livet förändras Flickan i den rosa skogen

Fågelflickan

Det är något fel på Ella. Sedan hennes pappa dog kan hon inte prata. Hon får inte ur sig ett ord. Ingen förstår, inte kompisarna, inte Ellas tvillingsyster Ester, och absolut inte hennes mamma. Pappa ville inte leva, och när han dog tog han med sig allt. Det finns inget kvar. Inga filmkvällar med popcorn, inga promenader i skogen, inga sånger och fester.

Minna vill bli en Fågelflicka. Hon vill bli lätt som luft och flyga iväg. Vill slippa sin kropp, för den gör bara ont. Förut tyckte hon om sin kropp. Förut tänkte hon inte på hur hon såg ut. Hon bara levde. Hon åt och drack utan att vara rädd. Nu är varje tugga en kamp.

Författare: Helena Dahlgren Omslag: Sanna Sporrong 92 sidor, Lix 14

Pris: 119 kr ISBN: 978-91-7825-116-2

58

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Sanna Sporrong 72 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr ISBN: 978-91-7567-550-3


Ungdomsböcker

7-9

Barn och unga

SERIEN KRIGARHJÄRTA

Kampsport och kärlek ger styrka Jali Madi Susso debuterade 2019. Krigarhjärta – Sista ronden var hans första lättlästa bok och läsare och bibliotekarier som har frågat efter en uppföljare kan nu läsa mer om Siddy och hans strävan att bli en bättre människa. Här finns vänskap, kärlek och en längtan efter en väg ut ur ilska

och frustration.

Krigarhjärta – sista ronden Siddy borde söka in till gymnasiet, tänka på sin framtid. I stället hänger han med sina kompisar på Berget. När han är hög och berusad glömmer han saknaden efter sin pappa en stund. Men, så händer något på Berget som får Siddy att önska sig något mer av livet. Han börjar träna MMA och träffar Lucy som han förälskar sig i. Det ger honom en möjlighet att hitta tillbaka till sig själv. När han hamnar mitt i en gänguppgörelse riskerar han plötsligt att förlora allt. ISBN: 978-91-7825-466-8

När pojkarna har försvunnit vågar David sig upp ur dammen. Han skyndar sig hem. Det börjar bli mörkt, och han fryser så han skakar.

Krigarhjärta är en hoppfull och engagerande berättelse om vad vänskap egentligen är, hur den första kärleken känns och att bryta sig loss och välja hur man vill leva sitt liv. Helene Ehriander, BTJ

KRIGARHJÄRTA – DEN DÄR KÄNSLAN NY 2 När David kommer hem, hjälper mamma honom av med de våta kläderna. Hon ger honom en pyjamas, och bäddar ner honom i sängen. David ligger länge under sitt tjocka täcke. Men det hjälper inte. Han fryser ändå. Och hostar. Davids mamma står vid sängen. Hon ser orolig ut. – Det är nog bäst att jag går in till grannen och ringer efter doktorn, säger hon.

10

11

www.smakprov.se

Författare: Jali Madi Susso Omslag: Maria Sundberg 91-96 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

Det går bra för Siddy, han går i gymnasiet och träffar Lucy. De har roligt tillsammans och Siddy hoppas att de kan bli ihop igen. MMA-träningen har också gett resultat och han ska ställa upp i SM. Men så skadar han sig på träningen och det är osäkert om han kan tävla. När han och Lucy är ute stöter de på ett gäng rasister som provocerar Siddy. Han kan inte kontrollera sin ilska och dras in i ett slagsmål. Lucy blir rasande på honom, våld löser ju inget. SM närmar sig, och Siddy har svårt att fokusera. Vad är det han försöker bevisa för sig själv? Och kan han vinna tillbaka Lucy? ISBN: ISBN 978-91-7987-408-7

Farliga livsval och längtan efter något bättre Författare: Jali Madi Susso Omslag: Maria Sundberg 100 sidor, Lix 15

Som en gatuhund Liam säljer droger för att tjäna pengar. För pengarna köper han dyra kläder och smycken, en fin bil. Alla kan se att han är framgångsrik; han får respekt och beundran. Men det är farligt att sälja droger. Både polisen och rivaliserande gäng vill stoppa honom. Dessutom har han sin familj och sin flickvän att tänka på. Är det värt risken? ISBN: 978-91-7987-197-0

Pris: 119 kr Det är en verklighetstrogen berättelse. som är skriven med enkla meningar och snabba replikskiften. Det fina med boken är hur den tar avstånd från våld och att våld inte leder till något gott. Som en gatuhund är en lättläst ungdomsroman i högt tempo och stor närvaro. Staffan Engstrand, BTJ

59


Barn och unga

7-9

Kärlek

Viktiga tonårsböcker

Kort kjol

Hur kär får man bli?

Äntligen sommarlov! Myran och hennes klasskamrater firar. Myrans bästis åker hem, medan Myran följer med två killkompisar på efterfest. Men festen urartar och de två killarna utsätter Myran för en våldtäkt. För Myran följer en fruktansvärd tid. Rädslan, polisförhören och rättegången. Hur ska hon kunna leva vidare? Och hur ska hon kunna komma tillbaka till skolan där alla vet vad som har hänt?

Katrin och Frida är bästisar. Sista terminen på högstadiet börjar Adam i deras klass. Frida blir omedelbart superkär i honom, men Adam blir kär i Katrin. Hur ska Katrin göra nu? Hon är förälskad i Adam, men hon kan ju inte svika bästisen Frida. Prata om hopplöst läge! ISBN: 978-91-7825-118-6

ISBN: 978-91-7987-060-7

Författare: Christina Wahldén Omslag: Jonas Lindén 108 sidor; Lix 16

Författare: Katarina von Bredow Omslag: Sanna Sporrong 124 sidor; Lix 15

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

När kärleken spirar Vi ses på måndag?

Sandor slash Ida

Köp medges ej. Joel står i kön för att betala fredagsmys för sig och sin lillasyster. Men pengarna räcker inte. Hjälp kommer från oväntat, men väldigt önskat håll. Längre bak i kön står nämligen den snygge Elias som Joel spanat in. När han erbjuder sig att betala blir det början på längtan, pirr i hela kroppen och kanelbullar.

Sandor är en ensam kille som dansar balett. Ida är en snygg och populär partytjej. Han bor i en håla utanför Göteborg, hon mitt i Stockholms city. Han ägnar all tid åt dansen. Hon har tröttnat på sex. En kväll möts de på chatten. ISBN: 978-91-7825-413-2

ISBN: 978-91-7825-462-0

Författare: Johanna Lindbäck Omslag: Sara Acedo 104 sidor; Lix 16

Pris: 119 kr

60

Författare: Sara Kadefors 184 sidor; Lix 16

Pris: 129 kr


Kärlek

7-9

Barn och unga

Starka känslor som går rakt in i hjärtat Att bli förälskad är en fantastisk känsla. Men ibland kan det vara komplicerat. Rakt in i hjärtat är en bok om hur svårt det kan bli när vänskap går över i förälskelse, men kärleken inte är besvarad. Rakt in i hjärtat Eddy spelar fotboll. Men han ser ut som en rockkille med sitt blonda hår som står åt alla håll. 2 Jonas sitter i skolans matsal. Han stoppar in en köttbulle i munnen. Med ketchup smakar de helt okej. En grupp elever kommer in i matsalen. Längst fram går Eddy. Jonas drar en hand genom sitt mörka hår. Han hoppas att Eddy ska se honom. Helst vill han vinka till Eddy. Fast det är han för blyg för.

Jonas stoppar i sig ett par köttbullar till. Eddy är på väg mot honom. – Hej, är allt bra med dig? säger Eddy. Jonas nickar. – Vill du komma hem till mig i kväll? frågar Eddy. Jag har skaffat ett nytt bilspel. – Det skulle vara kul, svarar Jonas. – Ska vi säga klockan sju? Jonas nickar. Eddy går i väg till sina kompisar.

6

7

www.smakprov.se

Författare: Per Alexandersson Omslag: Louise Bååth 40 sidor; Lix 15

Pris: 99 kr

Jonas är kär i sin kompis Eddy. En kväll när de ses lägger Jonas armen om honom. Han låter sina läppar snudda vid Eddys nacke. Men allt blir fel. Eddy skriker åt honom att gå och Jonas springer i väg. Vad har han gjort? Kommer Eddy någonsin att prata med honom igen? Kommer han att berätta för alla att Jonas är bög? ISBN: 978-91-7825-446-0

Kärlek vid första ögonkastet? Du har en chans

Ska vi ses?

Maria och Anna har bara träffats en gång. Maria är redan kär. Nu ska de äntligen ses igen. Maria tar tåget till Lund. Anna ska möta henne på stationen. Maria väntar. Anna dyker inte upp. Har hon ångrat sig?

Maria sitter på tåget. Hon får ögonkontakt med en snygg tjej. I Göteborg hoppar Maria av tåget. I jackfickan hittar hon en lapp med texten Ska vi ses?/A och ett mobilnummer. Men vågar hon ringa? Detta är en nyutgåva av boken som kom ut 2013, nu med nytt omslag.

ISBN: 978-91-7825-087-5

ISBN: 978-91-7825-092-9

Författare: Mårten Melin Omslag: Sara Acedi Ca 38 sidor, Lix 11-13

Pris: 99 kr

SERIEN ELI OCH AMY

Med kärleken till musiken När Eli mötte Amy

Eli hjärta Amy låter som en sång

Eli är en ensam 16-åring som känner sig helt fel. Han trivs inte på den lilla ort där han bor och är rädd för nästan allt. En dag sveper Amy in i Elis liv, en färgstark storstadstjej som bestämmer sig för att de ska bli vänner. De älskar ju båda musik! Amy är Elis totala motsats. Hon pratar oavbrutet och vågar precis allt. Detta är första boken om Eli och Amy.

I denna andra bok om Eli och Amy, har det gått en månad sedan Amy rusade in i Elis liv. Amy drar med sig Eli på fester och äventyr, men de ses också hemma hos Amy och skriver och spelar musik. Från att ha varit ensam och olycklig har Eli plötsligt fått en bästa vän. Men det är inte alltid lätt att vara vänner när ens drömmar ser så olika ut ... ISBN: 978-91-7825-105-6

ISBN: 978-91-88793-60-7

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Fredrika Siwe 104-112 sidor, Lix 14-15

Pris: 119 kr

61


Barn och unga

7-9

Kärlek och relationer

Kärlek och sex Att skildra ung kärlek är något som författaren Mårten Melin är en mästare på. Både i serien om Max och i boken Emma & Måns skriver han om närhet och sex ur ungdomarnas perspektiv.

Författare: Mårten Melin Omslag: Lisa Zachrisson Lix 12-13

Pris: 119 kr

Men jag är kär i henne

Mellan dig och mig

I första boken om Max är han och hans klass i fjällen en vecka. Det bara snöar. Tur att det går att bada i poolen och tur att Anja är där. Max hoppas att hon äntligen ska se honom. Men istället är det Hanna som lär Max att åka slalom. Och Hanna som visar sig ha helt magiska fingrar ...

Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Jätte­mycket, det märks. Och Max är kär i Hanna. För det är han väl?! Egentligen vill han mest kyssa Anja. Hur kär är han i Hanna? Måste man inte vara mer kär än så här i den man är ihop med?

60 sidor ISBN: 978-91-7567-270-0

48 sidor ISBN: 978-91-7567-361-5

Första gången

Inte vara utan

Det har hänt en sak

I tredje boken är Max på semester på landet med pappa och pappas tjej Linnea. I närmaste byn träffar Max en tjej, Maja. Hon har blått hår och spelar bas i ett punkband. Maja är inte lik någon annan Max träffat. Och hon får Max att prova nya saker för första gången.

Max tycker att Danni är världens finaste. Men hon är syrrans bästa kompis och fem år äldre än Max. Det kan aldrig bli något mellan dem. Så flyttar Danni in i lägenheten när Max syster och mamma åker på semester. Och Max och Danni är ensamma ... Detta är fjärde boken i serien.

Max och Dannis relation är långt ifrån enkel. Danni är kompis med Max syrra, hon är fem år äldre, och ingen vet att de är ihop. En dag får Max ett sms från Danni: ”Det har hänt en sak.” Danni är med barn. Vad ska de göra nu?

72 sidor ISBN: 978-91-7567-514-5

52 sidor ISBN: 978-91-7567-216-8

SERIEN MÅNS & EMMA

Den stora kärlekshistorien Måns & Emma, komma nära Måns och Emma, komma nära är den andra och sista samlingsvolymen om det unga paret, med de tre sista böckerna i serien: Nästan nakna, Så grymt skönt och Pinsamt eller?. Nu har Måns och Emma blivit äldre, och deras kärlek lite mer avancerad. ISBN: 978-91-7987-190-1

Emma & Måns De sju delarna i serien om Måns och Emma är här ihopskrivna till en ungdomsroman. Författaren Mårten Melin har valt att vända på perspektivet. Nu berättas exakt samma berättelser, men ur Emmas synvinkel. I början av boken skildras en mer oskuldsfull förälskelse, som successivt övergår i lite mer utmanande kärlek. ISBN: 978-91-7567-515-2

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 80-92 sidor, LIx 14

www.smakprov.se

62

Pris: 139 kr

56 sidor ISBN: 978-91-7825-097-4


Fakta om sex och puberteten

7-9

Barn och unga

Normkritik och rättframt om sex Unga hämtar idag information om sex och relationer på nätet och kommer ofta i kontakt med porr långt innan de vet vad ett sexliv innebär. Samtidigt känner många lärare en osäkerhet kring sex- och samlevnadsundervisningen. Inti Chavez Perez har skrivit flera lättlästa faktaböcker om sex och är nu aktuell med ytterligare en.

FAKTA OM SEX

NY

Fakta om puberteten

De flesta tycker att sex är spännande, och många har frågor om sex. Men man kanske inte alltid vill ställa dem till en vuxen. Då är det bra att den här boken finns! Här får läsaren veta bland annat hur man kan ha sex, hur det kan kännas att vara kåt, vad en orgasm är och vad samtycke betyder.

Författare: Inti Chavez Perez Illustratör: Elias Ericson 40 sidor ISBN: 978-91-7987-192-5

Författare: Inti Chavez Perez Illustratör: Elias Ericson 40 sidor ISBN: 978-91-7987-191-8

Pris: 99 kr

Pris: 99 kr

Respekt Hur hånglar man? Hur gör man när man ska ha sex? Och hur vet man om den andre ens vill? I den här boken får du veta! Här är inget fult eller tabu, och även det som är jobbigt förklaras rakt och enkelt. Inti Chavez Perez ger tydliga svar på allt du vill veta om sex, oavsett om du är hetero, homo eller bi.

Författare: Inti Chavez Perez Omslag: Victoria Black och Lisa Benk Bearbetning: Tomas Dömstedt 116 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7987-108-6

Pris: 109 kr

Det handlar om kärlek, sex och relationer. Om killrollen och våra värderingar kring könet och om vikten av att mötas utifrån respekt [...] Frågorna tas upp på ett bra sätt och belyses ur flera aspekter.

Maj Gustavsson, BTJ

Det är mycket som händer i puberteten. Kroppen förändras, och det gör hjärnan också. Varför luktar strumporna illa? Varför får jag finnar? Och varför fattar mina föräldrar ingenting? I den här boken får man veta mer om vad som händer, och varför

Snacka om oskulden En faktabok om något som inte finns. Låter det konstigt? I den här boken berättar Inti Chavez Perez sanningen om oskulden och mödomshinnan. Det här är en bok om oskulden, och om oskuldsnormer. Och oskuldsnormer finns. De är starka och styr många unga människors liv, på olika sätt. Men saken med oskuldsnormer är att de är just normer. De är alltså bara tankar och regler om oskuld. Och tankar och regler kan vi ändra på – med kunskap.

Enkelt och utan pekpinnar förklarar författaren hur oskuldsnormen uppkommit och varför den är så motsägelsefull. Hans språk är rakt och tonen precis så taktfull som ämnet kräver.

Katrine Hamori, BTJ

Författare: Inti Chavez Perez Omslag: Eva Andreasson Illustratör: Matilda Petersson 80 sidor, Lix 26 ISBN: 978-91-7723-837-9

Pris: 149 kr

63


Barn och unga

7-9

Ungdomsberättelser Omslag: Nils Olsson Ca 50 sidor, LIx 11-14

Pris: 99 kr

Se alla

10 titlar

SERIEN UNG

på vår

Ungdomsberättelser med igenkänning

webb! Jag ser dig! Isa får otäcka sms från ett nummer hon inte känner igen. Sms:en blir mer och mer hotfulla, och hon blir rädd. Hon vet inte vem det är, men har sina misstankar. Antagligen är det en kille på skolan. Isa och kompisen Carro bestämmer sig för att avslöja honom. Nu ska de ta honom på bar gärning!

Konceptet Ung innehåller riktigt lättlästa böcker för yngre tonåren. Titlarna är valda för att spegla en verklighet som kanske inte alla ungdomar lever i, men ändå hör talas om. Här finns stöld, sex och utsatthet på sociala medier. Men också vänskap, humor och mod.

Författare: Bjarke Schjødt Larsen ISBN: 978-91-7987-115-4

Flammor av hat

Ingen får veta

Bara jag

Fuck you!

Vit som snö

Författare: Bjarke Schjødt Larsen ISBN: 978-91-7825-454-5

Författare: Marianne Randel Søndergaard Översätare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7987-030-0

Författare: Julie Clausen Översätare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7987-031-7

Författare: Marie Duedahl ISBN: 978-91-7825-455-2

Författare: Marie Duedahl ISBN: 978-91-7825-407-1

Vänskap och mod Sjunga solo

Falafelflickorna

Agnes lyssnar gärna på vad andra säger, men pratar inte så mycket själv. Elin är precis tvärtom, hon tycker om att vara i centrum. Trots att de är så olika är dom bästa kompisar sedan dagis.Elin tjatar på Agnes att hon ska följa med till kören och till slut säger Agnes ja. Kören ska sjunga på en festival, och när Elin blir sjuk får Agnes sjunga solot i stället. Men vad tycker Elin om det?

Hawa bor i en förort med stora problem. När sommaren kommer startar hon en detektivbyrå, och får omedelbart flera uppdrag. Men de är svåra, som till exempel en klasskompis som vill gömma sig eftersom hon ska bli bortgift mot sin vilja. Med förnuft, mod och handlingskraft lyckas Hawa, tillsammans med sina vänner och en kvinnlig polis, lösa fallen.

ISBN: 978-91-7825-096-7

64

ISBN: 978-91-7825-398-2

Författare: Sofie Berthet Omslag: Louise Bååth 80 sidor, Lix 14

Författare: Christina Wahldén Omslag: Eva Lindberg 76 sidor, Lix 16

Pris: 109 kr

Pris: 129 kr


Ungdomsberättelser

7-9

Barn och unga

SERIEN TYPISKT TOBIAS!

Full fart med Tobias! I sin serie Typiskt Tobias! skildrar Kerstin Lundberg Hahn med stor värme unga människors funderingar på ett träffsäkert sätt, och bjuder på minst ett stort gapskratt. Full fart, är den nionde delen i den omtyckta serien.

Se alla

9

titlar

på vår

webb!

Oväntat besök

Blodigt allvar

Kaos i skallen

Sista hållplatsen

ISBN: 978-91-7825-368-5

ISBN: 978-91-7825-112-4

ISBN: 978-91-7567-536-7

ISBN: 978-91-7567-535-0 Finns också på DARI

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén ca 40-50 sidor, Lix 15-16

Pris: 99 kr

FULL FART

NY

Tobias drömmer om att kunna ta med sig sin tjej Leila till mysiga ställen. Tänk om han hade en bil och körkort! Tobias har redan börjat övningsköra lite med pappa. Fast bara i krypfart. Nu är det dags att börja öva på allvar. I full fart! Men då gäller det att hålla koll åt alla håll … ISBN: 978-91-7987-073-7

Tre snabba frågor till författaren Kerstin Lundberg Hahn

Berätta lite om din nya bok Full fart! Jag gillar verkligen att skriva om Tobias, hans drömmar och igenkännbara misstag. I den här boken är det övningskörning som gäller. Han drömmer om friheten i att köra omkring med sin flickvän, men i verkligheten måste han först hantera krypkörning och rondeller. Och som vanligt händer det oväntade saker.

Har du alltid velat bli författare? Som barn drömde jag om att bli antingen författare eller astronaut. I dag tänker jag att båda handlar om att resa ut i det okända, men att författaren har fötterna på jorden (för det mesta).

Fotograf: Carola Gustavsson

Hur hittar man rätt bok till rätt elev? Biblioteket är bäst! Låna massor, provläs, fråga bibliotekarien.

65


Barn och unga

Fakta om motorer

MiniMotor

Ute på vägen Vad är det som låter? Titta där! En stor lastbil kör förbi.

4

www.smakprov.se

MiniMotor är en ny serie extra lätta faktaböcker framtagna för de allra yngsta. Med lite text och mycket bilder uppmuntrar böckerna till läsning. Här finns förstås en innehållsförteckning och ett register, som i en traditionell faktabok.

Helikoptrar

Stora fordon

Titta upp i luften. Vad är det som flyger där? En helikopter! I den här boken får läsaren veta vad en helikopter kan göra, hur den funkar och hur den ser ut inuti och utanpå.

Vad är det som låter ute på vägen? Titta där! En stor lastbil kör förbi! I den här boken får läsaren veta mer om lastbilen, bärgningsbilen, dumpern, sopbilen, tankbilen och brandbilen.

ISBN: 978-91-7987-053-9

ISBN: 978-91-7987-055-3

RÄDDNINGSFORDON

5

NY

FARTYG

Författare: Mari Schuh Översättare: Lars Ahlström 32 sidor

Pris: 79 kr

NY

Sirenerna tjuter. Ett räddningsfordon är på väg till platsen. Någon behöver hjälp. I den här boken får läsaren veta mer om de fordon som kan användas i olika nödsituationer.

Kolla in fartyget med alla sina segel! I den här boken får läsaren veta mer om olika sorters fartyg. Hur de tar sig fram, med segel eller motor. Hur de ser ut. Och vad de kan ha i lasten.

ISBN: 978-91-7987-407-0

ISBN: 978-91-7987-406-3

Motorfakta Serien Motorfakta är för alla unga motorintresserade, som vill lära sig mer om sin favoritsport – eller bara vill få upp farten i läsningen. Här presenteras spännande fakta om olika motorsporter på ett lättläst och lockande sätt. Böckerna är genomillustrerade med fartfyllda bilder i färg.

Översättare: Lars Ahlström 40 sidor

Pris: 89 kr

Motocross

Fyrhjulingar

Monstertruckar

SPORTBILAR

Vem var motorcrossportens första stjärna? Hur ser däcken ut på de olika banorna? Vad är fristil? Svaren finns i den här boken om motocross – en snabb guide till en sport med många hästkrafter.

Vad gör dem så roliga att köra? Hur tävlar man bäst i sporten? Och vad kan de mer användas till? I serien Motorfakta hittar läsaren spännande fakta om olika motorsporter.

Vad kan en monstertruck göra? Hur många bilar kan den krossa? Hur såg den första trucken ut? Svaren finns i den här boken om monstertruckar – en snabb guide till en sport med många hästkrafter.

Sportbilar är byggda för att synas och för att kunna köra fort. I den här boken lär sig läsaren mer om några olika modeller och får bland annat veta hur snabba de är.

Författare: Matt Doeden ISBN: 978-91-7987-049-2

66

Författare: Mandy R. Marx ISBN: 978-91-7987-206-9

Författare: Matt Doeden ISBN: 978-91-7987-048-5

NY

Författare: Matt Doeden

ISBN: 978-91-7987-229-8


Barn och unga

Faktaböcker

Mystiska väsen Serien Mytiska väsen är specifikt framtagen för att locka lite extra mycket till läsning. Med spännande ämnen, magiska världar och passande layout vill vi väcka läsarens nyfikenhet och skapa läslust. Mytiska väsen ger på ett lättfattligt sätt en förståelse för vilka våra mytiska väsen är och deras betydelse, i Sverige och i världen, nu och då.

Häxor Häxor är människor som använder magi. Oftast är det kvinnor. Häxor kan vara snälla eller elaka. Häxor finns inte i verkligheten. Men förr i tiden trodde många på häxor, och det finns många sagor om dem.

4

5

www.smakprov.se

Författare: Tommy Heis Översättare: Birgitta Melén 40 sidor

Pris: 99 kr

MYSTISKA VÄSEN - DRAKAR NY

MYSTISKA VÄSEN - VAMPYRER NY

MYSTISKA VÄSEN - HÄXOR

Mytiska väsen – Drakar behandlar kortfattat drakars mytologiska och kulturella roll i olika delar av världen, från förr till nu. Boken gör nedslag i ett antal mytologiska berättelser samt belyser och hämtar exempel ur modern berättartradition, med exempel från filmer och datorspel men även litteratur.

Mytiska väsen – Vampyrer behandlar kortfattat vampyrer ur ett mytiskt och historiskt perspektiv, med exempel från olika delar av världen. Boken gör nedslag i ett antal berättelser från såväl litteraturens som filmens värld och berättar om historiska personer som anklagats för att vara vampyrer.

Mytiska väsen – Häxor fokuserar på den folkliga häxtron, med exempel från olika delar av världen. Boken gör nedslag i ett antal berättelser och berättar om häxor från såväl litteraturens som filmens värld.

NY

ISBN: 978-91-7987-378-3

ISBN: 978-91-7987-380-6

ISBN: 978-91-7987-379-0

Vad är det för skillnad mellan fakta och åsikt? Fakta, åsikter och robotar En del saker är fakta, som hur många robotar det finns i den här boken. Andra saker är åsikter, som vilken robot som är roligast eller dansar bäst. För att kunna avgöra om något är fakta eller åsikt måste vi ibland vänta på att få mer information. Genom att starta om robotarna lär de sig att respektera åsikter och att kompromissa.

Författare och illustratör: Michael Rex 44 sidor ISBN: 978-91-7987-074-4

Pris: 99 kr

67


Barn och unga

Faktaböcker för de yngsta

Minifakta om Minifakta om ... är en serie med extra lättlästa faktaböcker. Böckerna har aktuella och roliga ämnen som passar både yngre och äldre läsare. Texterna har korta ord och enkel text och fotografier i färg på varje uppslag.

ca 25 sidor

Pris: 89 kr

MINIFAKTA OM GRÄVLINGAR NY

MINIFAKTA OM FLADDERMÖSS

Grävlingar är lätta att känna igen men svåra att få syn på! De bor i hålor i marken och är mest vakna på natten. I den här boken får läsaren många spännande fakta om grävlingar, som vad de äter, hur många ungar de får och vilka som är deras största fiende.

Fladdermöss är däggdjur som kan flyga. Det finns många olika sorter, vissa är stora, andra är små. En del lever på insekter, några dricker blod. Läs mer om fladdermöss i den här boken.

Författare: Per Straarup Søndergaard Bearbetare: Tomas Dömstedt

ISBN: 978-91-7987-388-2

NY

Författare: Henrik Enemark Bearbetare: Ann-Charlotte Ekensten

ISBN: 978-91-7987-038-6

MINIFAKTA OM KOR

NY

Vad äter en ko? Hur mycket dricker den? Och varför har den så många magar? Det får den som läser den här boken veta. Man kan också läsa om hur korna bor, vad man kan göra med kons mjölk och varför deras bajs gör att klimatet blir varmare. Författare: Per Straarup Søndergaard Bearbetare: Tomas Dömstedt

ISBN: 978-91-7987-217-5

68

MINIFAKTA OM SNABBA BÅTAR NY En snabb båt kan rädda människor till havs. Men den kan också användas för sport och lek. I den här boken kan du läsa mer om snabba båtar. Författare: Per Østergaard Bearbetare: Ann-Charlotte Ekensten

ISBN: 978-91-7987-386-8


Barn och unga

Faktaböcker för de yngsta

Minifakta om motorcyklar

Minifakta om tåg

Minifakta om BMX

Minifakta om hajar

Författare: Per Østergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7825-083-7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7567-723-1

Författare: Per Østergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-8879-308-9

Författare: Peter Bejder Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7567-724-8

Minifakta om djurungar vid vatten

Minifakta om bävrar

Minifakta om djurungar i skogen

Minifakta om hundvalpar

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7825-301-2

Minifakta om hamstrar Författare: Per Straarup Søndergaard ISBN: 978-91-7825-242-8

Minifakta om blixt och åska Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7567-433-9

Författare: Per Straarup Søndergaard ISBN: 978-91-7987-035-5

Minifakta om sköldpaddor Författare: Sigurd Toftdahl Terkelsen ISBN: 978-91-7987-029-4

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7567-605-0

Minifakta om djurens bajs Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-025-6

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7825-077-6

Minifakta om att börja rida Författare: Malin Eriksson Sjögärd ISBN: 978-91-7987-024-9

Minifakta om djurungar på savannen Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7825-457-6

Minifakta om djurungar i regnskogen

Minifakta om djurungar hemma

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-211-3

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7567-998-3

Minifakta om solen

Minifakta om grisar

Minifakta om harar

Minifakta om mullvadar

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7567-993-8

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-072-0

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-039-3

Författare: Lisette Aagerbo Holm Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-041-6

69


Barn och unga

Faktaböcker

Fakta om ... Med lite text men mycket bilder uppmuntrar böckerna i serien Fakta om ... till läsning. Titlarna tar upp aktuella och roliga ämnen som passar för såväl yngre som äldre läsare, men innebär en något större utmaning för läsaren än Minifakta om ... 40 sidor

Pris: 99 kr

Faktabokselement som innehållsförteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, diagram, tabeller och faktarutor samt register finns också i våra Fakta om-böcker.

FAKTA OM HBTQ

NY

Det finns många saker som gör dig till den du är. Din musiksmak och favoritfärg är delar av din identitet. Vem du blir kär i är också en del av din identitet. I den här boken får du lära dig mer om vad bokstäverna hbtq står för, vad det innebär att ”komma ut” och varför det finns prideparader. Författare: Linnea Lundborg

ISBN: 978-91-7987-424-7

Tre snabba frågor till författaren Linnea Lundborg

Varför ville du skriva en faktabok om hbtq? För att jag saknade en! Det finns bra böcker om hbtq för tonåringar, men även yngre barn har frågor och funderingar om hbtq. Det behövdes en bok som var tillgänglig även för dem samt andra som av olika anledningar läser lättläst.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man pratar om normer och sexualitet med barn och unga? Förutsätt inget om barnen eller ungdomarna som du pratar med. Det kan finnas många olika erfarenheter i en grupp som du som vuxen inte känner till, och det är en hemsk upplevelse att bli osynliggjord. Utgå från fakta och använd öppna ord, som partner i stället för pojkvän eller flickvän.

Vilket är ditt bästa tips för att öka läslusten hos unga? Låt dem läsa det de vill. Åsikter om lämplig och olämplig läsning tar död på lusten. Och låt dem låna högar på biblioteket. Uppmuntra dem att läsa tecknade serier! För barn och unga som blir uttråkade av böcker med enbart text i, kan serier vara väldigt lustfyllt. Jag läste enorma mängder manga när jag var liten.

70

Fotograf: Paul Ström


Barn och unga

Faktaböcker

E-bok! Kommer som tryckt bok Fakta om mens

Fakta om käpphästar

Fakta om vildsvin

Fakta om pandemier

Fakta om Covid-19

Författare: Annelie Drewsen ISBN: 978-91-7825-102-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten och Angelica Öhrn ISBN: 978-91-7987-216-8

Författare: Ulf Sindt ISBN: 978-91-7987-078-2

Författare: Frida Bejder Klausen ISBN: 978-91-7897-107-9

Författare: Pernilla Gesén ISBN: 978-91-7987-352-3

Fakta om sopor

Fakta om klimatförändringar

Fakta om plast i havet

Fakta om Greta Thunberg

Fakta om fotboll

Författare: Frida Bejder Klausen Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-054-6

Författare: Per Straarup Søndergaard ISBN: 978-91-7825-334-0

FAKTA OM ALFRED NOBEL

NY

Boken skildrar Alfred Nobels livsresa, från studiebegåvat barn till framgångsrik uppfinnare. Men även människan bakom framgången skildras: intresset för litteratur och språk, viktiga relationer, hans många resor och hans längtan efter en familj. Alfred Nobels liv är en fantastisk men också tragisk historia. Författare: Cilla Dalén och Annelie Drewsen

ISBN: 978-91-7987-345-5

Författare: Per Straarup Søndergaard ISBN: 978-91-7825-098-1

FAKTA OM ANDRA VÄRLDSKRIGET NY Från 1939 till 1945 var det krig i världen. Kriget startades av Adolf Hitler som ville göra Tyskland till ett stort och mäktigt land. Sverige deltog inte i kriget, men påverkades ändå. Läs mer om andra världskriget i den här boken. Författare: Simon Randel Søndergaard

ISBN: 978-91-7987-046-1

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7825-544-3

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-037-9

FAKTA OM GUSTAV VASA

NY

Gustav Vasa var kung i Sverige på 1500-talet, och man brukar säga att han lade grunden till det moderna Sverige. Här får läsaren ta del av hans liv och även läsa om historiska händelser som Stockholms blodbad och Dackefejden. En perfekt bok för den historieintresserade! Författare: Ann-Charlotte Ekensten

ISBN: 978-91-7987-359-2

71


Barn och unga

Fakta kopplade till läroplanen

Aha, nu fattar jag!

Författare: Torsten Bengtsson llustratör: Per Anders Nilsson och Åsa Carlsson 32–40 sidor

www.smakprov.se

Pris: 149 kr

Gemensamt för titlarna i faktaserien Aha, nu fattar jag! är att de innehåller fakta varvade med spännande berättelser. Ämnena är kopplade till läroplanen och passar även för särskolan. Varje uppslag innehåller illustrationer i färg, och svåra ord förklaras i marginalen.

FRIHETSTIDEN

NY

Sara är 12 år och bor med sin familj i ett litet soldattorp. Hennes pappa har förlorat ett ben i kriget mot Norge och på kvällarna samlas familjen runt elden och lyssnar på hans berättelse. Frihetstiden i Sverige varade 1718–1772 och var en spännande tid då kungarna inte längre hade makten utan riksdagen bestämde. Det fanns två politiska partier, hattar och mössor. Vetenskapen blev också allt viktigare och här får vi läsa om bland andra Carl von Linné och Anders Celsius. ISBN: 978-91-7987-403-2

Rymden Den här boken handlar om solen, planeter, stjärnor och galaxer och gör några kända nedslag i rymdhistorien. Maja är tolv år och vinner första pris i en tävling – en resa till en rymdstation! Det blir en spännande och faktafylld resa ut i rymden. ISBN: 978-91-7825-467-5

Dinosaurier och livet på jorden Långt innan det fanns människor på jorden fanns det andra djur. Dinosaurierna var sådana djur. Läsaren får möta Anton, som drömmer om att få träffa en livs levande dinosaurie. ISBN: 978-91-88789-56-3

Första världskriget

Andra världskriget

Gustavianska tiden

Första världskriget började i Europa 1914 och spred sig sedan till resten av världen. Nya fruktansvärda vapen användes i kriget och många miljoner människor dog. Läsaren får träffa Julia som är 13 år och bor på en bondgård i Frankrike under kriget. På åkern utanför hennes hus landar en engelsk flygare.

Läsaren får träffa Max som var 14 år och bodde i Köln när kriget började. Han berättar om hur livet var under kriget.

13-årige Olof lever i Stockholm på 1700-talet och ska bli skomakare som sin far. En dag hör han ett samtal intill slottet, som handlar om att det finns planer på att mörda kungen. På maskeradbalen! Den gustavianska tiden var en spännande tid med bland annat två krig mot Ryssland, två kungar – och ett kungamord.

ISBN: 978-91-7987-062-1

72

För att kunna berätta om den hittills mest omfattande konflikten i världen har vi valt att göra boken på 40 sidor. ISBN: 978-91-7825-377-7

ISBN: 978-91-7987-146-8


Fakta kopplade till läroplanen

Barn och unga

Vikingar

Medeltiden

Vasatiden

Stenåldern

Stormaktstiden

Vikingapojken Sven berättar om vikingarnas resor, om hur de bor, klädsel och vanor, om asatron och mycket annat. Läsaren får också följa med Sven på en resa där det nybyggda vikingaskeppet nästan sjunker i den vilda stormen …

Här berättar Anna om medeltiden. Om hur de bodde och levde. Hon berättar också om riddarna i borgen. Anna och hennes mamma ska gå in till staden. På vägen möter de den stora döden ...

Greta är piga på slottet Tre Kronor. Genom henne får läsaren lära sig om hur det var att leva på Gustav Vasas tid och alla de otroliga berättelserna om hans liv.

Vide berättar om hur det är att leva på stenåldern. Han ger sig ut på jakt ensam i skogen, och där blir han jagad av vargar. Spännande fakta om hur livet förändrades när stenåldersmänniskorna blev bofasta och började odla.

Johan berättar om livet på stormaktstiden. Det är stora krig och kungarna bestämmer över folket. Vasaskeppet gör sin jungrufärd. En färd som slutar i katastrof.

ISBN: 978-91-87061-20-2

ISBN: 978-91-7567-845-0

ISBN: 978-91-7567-210-6

ISBN: 978-91-87221-98-9

ISBN: 978-91-86447-71-7

Sex och lite sånt

Teknik med el

Teknik med hus och broar

Liv och miljö

Kropp och hälsa

Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille. En dag hör Simon att de har sex. Simon ber Elin att berätta hur det går till, och vad som egentligen händer med kroppen när man ska bli vuxen.

Tvillingarna Anton och Klara är intresserade av teknik. De berättar om hur el fungerar och om varför man måste vara försiktig med den. I byggandet av allt från ficklampor till drakar slutar det nästan med att Anton dör …

Tvillingarna Anton och Klara berättar om hur man bygger hus och broar. De bygger en hängbro, gjuter egna ljus­stakar och går till ett bygge utan lov. Vilken tur att Klara har mobilen med sig!

Sara berättar om allemansrätten, om sop­sortering och om vad man kan tänka på för att värna om miljön. När hon letar efter sin hund Rex hittar hon döda djur i ån. Vattnet har blivit förgiftat. Tänk om Rex druckit av det giftiga vattnet!

Mira är en sportig tjej. Hon berättar hur kroppen fungerar och vad man ska tänka på för att kroppen ska må bra. Mira är duktig på att simma. En dag när hon är på simtävling händer något riktigt läskigt.

ISBN: 978-91-86447-73-1

ISBN: 978-91-86447-72-4

ISBN: 978-91-87061-21-9

ISBN: 978-91-87061-45-5

ISBN: 978-91-87221-97-2

73


Barn och unga

Fakta för de lite äldre

SVARTA DÖDEN ELLER DIGERDÖDEN

Koll på

Nästa pestpandemi drabbade Europa vid mitten av 1300-talet. Utbrottet startade i Konstantinopel och i Messina i Italien. Båda två var stora kuststäder med fartyg som fraktade varor till och från städerna.

Men eftersom pesten spreds så snabbt, tror en del

En del tror att loppor på smittade råttor förde smittan

_

vidare ut i Europa. När handelsfartyg med råttor ombord seglade iväg, följde pesten med.

PESTEN SOM VAPEN

År 1346 ville det mongoliska folket från Centralasien erövra staden Kaffa vid Svarta havet. En del av mongolerna hade dött av pesten. Nu kastade man de döda kropparna över Kaffas stadsmur, och pesten spred sig i staden. Många i staden dog och det gjorde det lätt för mongolerna att erövra den.

historiker att det gick till på ett annat sätt. De tror att

i När smittade råttor följer med fartyg kan sjukdomar spridas över världen.

den spreds från människa till människa med luften. De tror att det kan ha varit lungpest. Pesten spred sig snabbt till Nordafrika, Spanien, England och Skandinavien. Senare kom den även till Polen och Ryssland. Pesten påverkade vardagslivet, och både krig och handel mellan länderna upphörde. Man tror att cirka 50 miljoner människor dog i pesten mellan 1346 och 1353. En historiker vid tiden skrev: ”Det var så många som dog att alla trodde att det var världens undergång.”

12

13

44–60 sidor

Koll på är en serie som passar utmärkt för dem som vill ta steget från vår populära serie Fakta om ... till en större utmaning. Böckerna är rikligt illustrerade och är även lämpliga att använda i undervisning, som bredvidläsning i skolan och för dem som gärna läser lättlästa faktaböcker.

Koll på AI

Koll på pesten

Koll på kalla kriget

Författare: Jesper Allerup Översättare: Ann-Charlotte Ekenstam ISBN: 978-91-7987-063-8

Författare: Barbara Krasner Översättare: Lars Ahlström ISBN: 978-91-7987-051-5

Författare: Søren Elmerdahl Hemmingsen Översättare: Ann-Charlotte Ekenstam ISBN: 978-91-7987-218-2

www.smakprov.se

KOLL PÅ BARNKONVENTIONEN

Vad är barnkonventionen? Vad står det i den och varför är den så viktig? Här får läsaren veta varför den kom till och hur den har utvecklats genom åren. Man kan också läsa om vad den innebär mer konkret för dagens barn och unga, och även hur barn och unga kan få hjälp av vuxna när den inte följs. Kort sagt, här får läsaren koll på barnkonventionen!

Boken inbjuder till fördjupade studier av de kortfattat skildrade händelserna. Bokens layout är fräsch och lättillgänglig med spännande fotografiska bilder ur olika arkiv. Gunnar Åberg, BTJ, om Koll på kalla kriget

Författare: Marie Oskarsson ISBN: 978-91-7987-409-4

Vilja veta

Vilja veta är en serie lättlästa faktaböcker som tar upp aktuella ämnen med utrymme för längre och mer djupgående resonemang. Texterna är raka och tydliga med stundtals svåra ord som ytterligare förklaras med bilder och illustrationer. Böckerna innehåller även källhänvisningar för den som vill utforska ämnet vidare.

KONSPIRATIONSTEORIER

NY

Pris: 129 kr

KOLL PÅ FRAMTIDENS UPPFINNINGAR NY Odlat kött, vertikal odling, VTOL-fordon, bärbar teknologi, högpresterande robotar och kläder gjorda av häpnadsväckande material är några av de uppfinningar som behandlas i Koll på framtidens uppfinningar. Boken handlar om uppfinningar som kan få stor betydelse i framtiden, både på gott och ont. Författare: Maja Plesner Bearbetare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-383-7

60-80 sidor, Lix: 26

Pris: 149 kr

NY

Styrs världen av en hemlig sammansvärjning? Har covid-19 skapats medvetet? Stora händelser kan vara svåra att förstå, och ibland vill man inte tro på den officiella förklaringen. Då kan det lätt uppstå konspirationsteorier, idéer om att något annat – större – ligger bakom. I den här boken beskrivs några av de vanligaste konspirationsteorierna, men också vad som utmärker konspirationsteorier generellt och hur man kan lära sig att känna igen dem. Författare: Tomas Dömstedt

ISBN: 978-91-7949-379-0

74

Klimatförändringar

Politiska mord

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-277-9

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-321-9


Intervju

Barn och unga

Fotograf: Emelie Asplund

Barn ger barn bättre koll på konventionen Författaren Marie Oskarsson har skrivit ett stort antal böcker för barn och unga i alla åldrar, varav många av dem är lättlästa. Med sin nya faktabok Koll på barnkonventionen vill hon väcka diskussion och ge barn bättre kunskap om sina rättigheter. Både i skolan och hemma i familjen. Som barnboksförfattare hamnar Marie Oskarsson ständigt i olika sammanhang, genom skolbesök och olika typer av barnkulturprojekt. Ett av dem handlade om barnkonventionen och det väckte idén att skriva en lättläst bok som förklarar de svåra begreppen och som lyfter barnens eget perspektiv på barnkonventionen.

boken skulle vara lättläst var viktigt för mig, eftersom många barn har ett annat modersmål än svenska. Men lika viktigt var att boken inte bara handlar om barn utan också lyfter barnens egna röster. Så att barn kan lära av andra barn.

Pratat med barn i utsatta områden

Barn upplever att vuxenvärlden inte lyssnar

I arbetet med boken har Marie intervjuat ett 70-tal barn i åldrarna 9–16 år, många av dem i utsatta områden som Angered och Biskopsgården i Göteborg. Barnens förmåga att reflektera över något så komplext som barnkonventionen har imponerat på henne.

– Det är ju svårt för barn att kräva sin rätt om de inte vet vilka rättigheter de har, säger Marie Oskarsson. Att

– Barn är kloka. Att alla har samma rättigheter och är lika mycket värda, oavsett ursprung, är naturligt för dem. Men många barn upplever att vuxenvärlden inte lyssnar på dem.

Barn har rätt till hjälp från vuxna Marie Oskarsson hoppas att boken ska nå ut till många barn, både enskilt och i skolan. Hon vill öka barns kunskap om rätten till inflytande och att vuxna är skyldiga att hjälpa till om det behövs. Hon tycker också att samhället i stort borde bli mycket bättre att ta hänsyn till barnkonventionen, som till exempel i vräkningsärenden och utvisningar. – Folk säger till mig att det är fint att jag tar barn på allvar. Det är väl självklart? Ett av de sorgligaste citaten i boken är från ett 12-årigt barn utan uppehållstillstånd som inte ens kan vara med i ett fotbollslag: ”Alla barn är lika mycket värda, utom jag.”

75


T

Ä ST N

TL

.

.

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Biografier

SERIEN ETT LIV

Historiska levnadsöden Bland våra biografier i serien Ett liv finns en rad böcker om framstående personer. Nu kommer berättelser om två personer som förändrade Sverige.

Gustav Vasa lade grunden för det moderna Sverige. Han var även ett verkligt modelejon, mån om att klä sig rätt. Olle Larsson, författare och lektor i historia

Carl von Linné påverkade sitt forskningsfält enormt. Han har gett oss ett internationellt språk som gör att vi kan tala och skriva om naturens mångfald. Gunnar Broberg, professor emeritus vid Lunds universitet

GUSTAV VASA NY

CARL VON LINNÉ

Gustav Vasa är Sveriges kanske mest kända, historiska kung. Man brukar säga att han lade grunden till det moderna Sverige. Men hur då? Och varför är han så viktig i svensk historia?

Biografin Carl von Linné – Ett liv handlar om Linnés liv från fattig pojke i Småland till världsberömd och adlad botaniker. Boken berättar om hans resor genom Sverige och Europa, hans vetenskapliga arbete och hans liv med familjen på Hammarby utanför Uppsala.

Den här boken ger läsaren en inblick i hur Sverige såg ut på 1500-talet, hur Gustav Vasa levde och hur han förändrade landet. En spännande resa i tiden!

NY

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7949-330-1

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7949-388-2

Ett sagolikt liv ”Mitt liv är en vacker saga, så rik och lycksalig!” Så skrev Hans Christian Andersen i sin självbiografi Sagan om mitt liv. Redan som barn drömde han om att lämna sitt fattiga liv och bli berömd. Han gav sig iväg helt ensam till Köpenhamn för att uppfylla sina drömmar. Med sig hade han penna, sax och en vacker sångröst. Med tiden blev han en hyllad författare, både i andra länder och hemma i Danmark. Han skrev teaterpjäser och romaner, men det är sagorna som är mest kända. Barn och vuxna har skrattat och gråtit åt hans många äventyr där människor, djur och föremål är alldeles levande och verkliga. Föräldrarna kallade honom Hans Christian, men senare i livet sa de flesta Andersen till honom. Som författare är han känd som H.C. Andersen. En självbiografi är en bok där författaren berättar om sitt liv. En roman är en bok med en lång berättelse, som oftast är påhittad. Porträtt av Hans Christian Andersen målat år 1835 av

4

Christian Albrecht von Benzon.

5

40–84 sidor, Lix 24–33

www.smakprov.se Drottning Kristina

Katarina Taikon

Marie Curie

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-830-0

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-838-6

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-047-8

76

Pris: 149 kr


T

Ä ST N

TL

Vuxen

.

.

I VÅ

Biografier

X

- LA RG E

Hans Christian Andersen

Tove Jansson

Hans Christian Andersen är pojken som blev Danmarks mest kända författare. Han föddes 1805 i en fattig familj, men fick ett liv fullt av spännande resor, möten med kungligheter och olycklig kärlek. I den här boken kan du läsa om H.C. Andersens envisa kamp för berömmelse och framgång – ett liv som ofta var lika fantastiskt som hans sagor.

Tove Jansson blev världsberömd för sina Muminböcker, som har översatts till mer än femtio språk. Berättelserna har lästs och älskats av flera generationer och är än i dag mycket populära. I den här boken får vi följa Tove Jansson, från uppväxten i en konstnärsfamilj och den tidiga debuten, till berömmelsen som kom med Mumintrollen.

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7949-286-1

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-287-8

Beyoncé Knowles

Anne Frank

Fadime Sahindal

Olof Palme

Adolf Hitler

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-566-8

Författare: Marian Hoefnagel ISBN: 978-91-8829-308-4

Författare: Christina Wahldén ISBN: 978-91-7723-445-6

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-448-7

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-276-2

Nelson Mandela

Astrid Lindgren

Rosa Parks

Martin Luther King

Selma Lagerlöf

Författare: Frances Ridley ISBN: 978-91-7567-174-1

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-318-3

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-157-8

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-281-0

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-707-5

Zlatan Ibrahimović

Raoul Wallenberg

Tim Bergling

Hans Rosling

Alfred Nobel

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-156-1

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7723-772-3

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-711-2

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-768-6

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-565-1

77


T

.

T LÄ

.

L

E

T LÄ

.

T

.

T LÄ

.

T LÄ

.

.

MAL

I VÅ

. X-

-S

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s .4-5

I VÅ

- LARG E

X

Ä ST N

X

TL

X

RGE

Ä ST N

.

LA

TL

I VÅ

E DI U M

Ä ST

.

M

TL

I VÅ

.

. ALL

Ä ST

I VÅ

I VÅ

SM

TL

N

Ä ST N

N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en XS-bok

TL

LAR G

Böckerna innehåller många illustrationer och fotografier. De har en luftig grafisk form, det är större avstånd mellan raderna och breda marginaler. Böckerna har lite text och en enkel meningsbyggnad. De innehåller vardagsnära ord, ofta är det substantiv eller verb. Texterna handlar om vardagen. Alla ska kunna ta till sig berättelsen oberoende av läsförmåga eller utbildningsbakgrund. Böckerna passar för studieväg 1 på sfi, framför allt kurs A och B. Böckerna passar även i undervisningen i svenska från dag ett och vardagssvenska.

BB L Ä

ST

. SN

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Catharina Nygård 32 sidor, Lix: 11–17

Pris: 109 kr

Tre snabba frågor

Året runt med Eva och Adam

Siffror med Eva och Adam

ISBN: 978-91-7723-723-5

ISBN: 978-91-7723-552-1

till författaren Eva Thors Rudvall

Du är både sfi-lärare och författare. Hur märks din erfarenhet från sfi i böckerna? Jag skriver om teman som jag vet att de studerande möter både i skolan och utanför den. Jag vet ju ganska väl vilka svenska ord de kan och vilka som behöver förklaras via bildordlistor.

Hur använder du bilderna och illustrationerna i din sfi-undervisning? Bilderna och illustrationerna är ett sätt att locka till läsning och ett stöd vid läsning. Genom att prata om dem bygger vi upp förförståelsen. Kanske blir någon elev lite extra intresserad och vill titta mer, kanske till och med låna hem en bok. Det är ett sätt att locka till läsning.

Vilket är ditt bästa tips till vuxna som tränar på att läsa på svenska? Om man ska bli bra på att spela fotboll eller spela piano måste man träna många timmar varje vecka. Så är det med läsning också. Man måste träna mycket och ofta. Det blir lättare om man läser om något som man tycker är intressant och roligt och som man känner att man kan ha nytta av. Läs texter som du tycker är intressanta!

78

.

.

. EDI U M

L Ä ST N

.

M

TT

I VÅ

.

L Ä ST N

.

SM LL A

TT

I VÅ

.

.

- S MALL

L Ä ST N

I VÅ

I VÅ

X

Som analfabet behöver man inte bara lära sig bokstäver – man behöver också tillägna sig och förstå symbolerna för siffror och vanliga företeelser i det nya samhället. Med Eva och Adam blir det en lustfylld upplevelse.

TT

N

.

V

L Ä ST N

Träna svenska med Eva och Adam TT

SI

LA R G E


T

Ä ST

-S

M AL

L

.

.

I VÅ

TL

N

Fotoböcker

X

Vuxen

Författare: Eva Thors Rudvall Foto: Jonatan Bylars och Malin Eriksson 28–32 sidor, Lix 12–15

SERIEN GÅ TILL

Pris: 99 kr

Välkommen till vardagslivet

Författaren och sfi-läraren Eva Thors Rudvall skriver Sveriges kanske mest lättlästa böcker. Fotoboksserien Gå till tar med läsaren till bland annat biblioteket, skogen, tågstationen och vårdcentralen.

Gå till sfi

Gå till b ­ iblioteket

Gå till tvättstugan

Gå till skogen

Tanja ska börja på sfi. Allt är nytt och Tanja är nervös. Men läraren och de andra eleverna verkar trevliga. Tänk om Tanja träffar någon hon känner!

Jamal går till biblioteket för att låna en bok om bilar. Han träffar Lisa som är bibliotekarie. Hon hjälper honom att hitta en bra bok och att ordna ett lånekort.

Siri har tagit sin hund Maxi ut i skogen för att leta svamp. Men Maxi känner doften av ett djur och rymmer. Siri hittar honom mitt i ett kantarellställe.

ISBN: 978-91-7723-322-0

ISBN: 978-91-7723-168-4

Sara har tvättat. Men när hon ska lägga in sin tvätt i torktumlaren är den full av någon annans tvätt. Det är grannen Liam som har glömt sina kläder i tvättstugan. Sara skäller ut honom rejält. Men snart får Sara anledning att be Liam om ursäkt …

ISBN: 978-91-7723-446-3

ISBN: 978-91-7949-298-4

Gå till m ­ ataffären

Gå till t­ andläkaren

Gå till tågstationen

Gå till vårdcentralen

Eva ska handla. Hon har en lista med sig till affären. Vi får följa Evas inköpstur steg för steg. Det blir möten med bekanta och funderingar kring varor.

Vi får följa med Elsa och hennes mamma till tandläkaren. Elsa har ett hål som måste lagas. Läsaren får ta del av vad som händer vid ett tandläkarbesök.

Maja ska åka tåg till Ystad. Först klickar hon på fel biljett, sedan är hissen trasig. Så kommer tåget inrullande. Men var är mobilen, där biljetten finns?

Tim har hög feber och rejält ont i halsen. Han har bokat en tid på vårdcentralen. En doktor undersöker honom och en sköterska tar prover.

ISBN: 978-91-7723-169-1

ISBN: 978-91-7723-570-5

ISBN: 978-91-7723-788-4

ISBN: 978-91-7723-840-9

79


T

-S

M AL

Böcker med bildstöd

X

L

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

ABC i stan En ABC-bok för vuxna! Boken innehåller hela alfabetet och varje bokstav presenterar ett namn och en aktivitet. ISBN: 978-91-8829-1707

Bb

Bo

ABC i stan är skriven av Eva Thors Rudvall, som är sfi-lärare med erfarenhet av att undervisa analfabeter. Boken har vackra illustrationer på varje sida samt en kort text och en bildordlista. Ut med leksaker! In med användbara ord som betala, buss och odla.

Cc

Bo betalar med kort.

6

ABC för vuxna!

betalar

Cissi cyklar på en stolpe.

kort

Cissi

cyklar

stolpe

www.smakprov.se

7

Författare: Eva Thors Rudvall 40 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

SERIEN HON & HAN

Missöden och lyckliga slut Kärlek, livsglädje och underhållande berättelser. Ann Gomérs serie med tydliga och vuxna illustrationer av María Hergueta bidrar till mycket läsglädje.

Det finns en humoristisk glimt i berättelsen och Ebba och Filip hinner träda fram som personligheter även om texten är kort. Helene Ehriander, BTJ, om Hunden

Flörten

Bråttom

Pajen

Hunden

ISBN: 978-91-8829-173-8

ISBN: 978-91-8829-305-3

ISBN: 978-91-8829-304-6

ISBN: 978-91-7723-371-8

Författare: Ann Gomér Illustratör: María Hergueta 24–32 sidor, Lix 9–12

Pris: 99 kr

80


T

Ä ST

-S

M AL

L

.

.

I VÅ

TL

N

Böcker med bildstöd

X

Vuxen

SERIEN MOA OCH ALI

Läs lättare med bilder Eva Thors Rudvalls lustfyllda berättelser med illustrationer av Marie Herzog har hjälpt många att läsa sina första böcker. Att kombinera en rolig berättelse med illustrationer och bildordlistor ökar möjligheten att läsa och förstå.

Börja i förskolan

www.smakprov.se

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog 20–44 sidor, Lix 8–14

Nilla ska börja i förskolan och pappa Ali är med den första dagen. De är båda lite nervösa. Ali oroar sig för om Nilla ska trivas, men pedagogen Ola tar med henne bort till gungorna. Och plötsligt händer något som får alla på gott humör. Det här blir bra, tänker Ali!

Pris: 99 kr

Börja i förskolan innehåller en rad användbara glosor från förskolemiljö, för den som är ny i svenska språket. ISBN: 978-91-7949-300-4

Välkommen på fest!

Fixa hemma

Flytta ihop

Äta ute

Biobesöket

ISBN: 978-91-7723-166-0

ISBN: 978-91-8829-171-4

ISBN: 978-91-7723-324-4

ISBN: 978-91-8829-314-5

ISBN: 978-91-8829-102-8

Fixa hemma med parallelltext

Få barn

Veckan

ISBN: 978-91-7723-442-5

ISBN: 978-91-8783-187-4

Boken är på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

ISBN: 978-91-7723-800-3

Pris: 109 kr

81


T

T LÄ

.

T

T

.

.

E

L

.

T

.

.

.

I VÅ

ALL

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 4-5

. X-

SM

Ä ST I VÅ

- LARG E

X

X

TL

Ä ST N

N

Ä ST N

.

RGE

TL

I VÅ

LA

.

E DI U M

Ä ST I VÅ

.

M

TL

N

MAL

Ä ST

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST

N

TL

N

T

Så här känner du igen en S-bok

TL

LAR G

Böcker på nivån S har enkla meningar. Om det finns bindeord används oftast ”och” och ”men”. Det kan finnas enstaka meningar med omvänd ordföljd. Böckerna har en luftig grafisk form, det är glest mellan raderna och marginalerna är breda. Böckerna handlar ofta om vardagslivet. Böckerna passar för studieväg 1 och 2 på sfi, framför allt kurs B. Böckerna fungerar för vardagssvenska och svenska från dag ett. BB L Ä

ST

. SN

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O

EDI U M

Vardagsserien tar upp f­ öreteelser som man ofta stöter på i det svenska samhället. Böckerna ger en inblick i, och förståelse för, det samhälle vi alla är en del av. En möjlighet att läsa om vardagliga händelser och samtidigt träna språket!

Det är för att barnen ska vara trygga och inte kunna rymma. Kapitel 2

Inne på gården leker barnen. Några cyklar, några sitter i sandlådan och gräver. Amira vill

Det är första dagen Sana och Amira

också cykla. Hon drar i Sanas hand.

är på förskolan. Förskolan heter Myran. Den ligger nära huset där Sana och Amira bor. Det finns en grind till gården på förskolan. Grinden har två lås och är svår att öppna för barn.

6

En kvinna kommer fram till Sana och Amira. – Hej Amira! Vad roligt att du är här, säger hon. Kvinnan ler mot Amira. Sedan hälsar hon på Sana.

7

www.smakprov.se

Författare: Christina Wahldén 20–48 sidor, Lix 13–17

Pris: 109 kr På kolonilotten

I tvättstugan

ISBN: 978-91-7723-151-6

ISBN: 978-91-8803-796-1

I mataffären

Ring polisen!

Vårt fredagsmys

Förskolan Myran

ISBN: 978-91-8803-795-4

ISBN: 978-91-8803-794-7

ISBN: 978-91-7723-152-3

ISBN: 978-91-8829-198-1

82

L Ä ST N

.

.

M

TT

.

.

L Ä ST N

I VÅ

SM LL A

TT

.

- S MALL

.

.

X

L Ä ST N

I VÅ

I VÅ

Lära mer om Sverige

TT

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

N

.

V

SERIEN VARDAG

SI

LA R G E


T

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

Lättläst om vardagen

SM

ALL

Vuxen

SERIEN STORGATAN 12

– Jag ska gå lucia, säger Kenza när familjen äter middag.

– Lucia, såklart, säger Kenza. För hon har en krona med ljus på huvudet och ett rött band om magen. Nora rynkar pannan. Hon vet inte hur lucia ser ut.

– Det vill jag med, säger Adam. – Killar kan inte vara lucia, säger Kenza.

TL

Ä ST

– Du ljuger! säger Adam. Middagen blir fort stökig. Emil försöker lugna. – Lucia var alltid en flicka när jag

.

– Vad vill du vara? frågar Nora.

.

– Man får vara lucia, tärna, stjärngosse eller tomte, säger hon.

I VÅ

När de går hem berättar Kenza mer om hur de ska fira lucia på Humlan.

N

Serien om familjen på Storgatan 12 handlar om en helt vanlig familj i Sverige i dag. Nora är från Marocko och Emil från Sverige. Böckerna tar upp vardagsnära händelser som skapar identifikation. Här finns familjeliv, traditioner, kulturkrockar och relationer. Böckerna är mycket lättlästa. Både språk och innehåll är anpassade för dem som behöver träna sitt språk och sin läsförståelse.

L ÄT

Dramatik när olyckan slår till i Alöv! SM

ALL

gick i skolan, säger han. Men jag har läst i tidningen att pojkar kan vara lucia nu för tiden.

6

7

www.smakprov.se

Författare: Sofie Berthet 32–40 sidor, Lix 15–18

Pris: 99 kr

Fira Lucia

Börja skolan

Nora är från Marocko och Emil från Sverige. De träffades i Paris och gifte sig. Nu har familjen precis flyttat till Sverige och ska fira lucia för första gången.

Kenza ska börja i förskoleklass till hösten. Hela familjen åker för att köpa saker inför skolstarten. Nora vill köpa block och pennor till Kenza, precis som hennes familj gjorde vid skolstarten i Frankrike, men det behöver hon inte – barnen får det i skolan.

ISBN: 978-91-7723-792-1

ISBN: 978-91-7949-273-1

STÅ I KIOSKEN

NY

Noras son har börjat på innebandy. Nu ska han spela sin första match med laget och Nora får ett mejl om att hon ska hjälpa till. Men vad menar de? Hon kan ju inget om innebandy. Nora blir nervös. Men snart får hon hjälp av de andra föräldrarna att förstå: hon ska sälja korv och kakor i kiosken. Det kan hon ju. Och kanske får hon nya vänner också!

Vab och semlor

Ringa 112

Nora går på sfi för att lära sig svenska. På fredag har hon ett stort prov som hon behöver plugga till. Hennes man Emil har fullt upp på bageriet, alla vill köpa semlor. Mitt i vardagsstressen blir deras son sjuk. Vem ska vabba?

Nora har hämtat barnen på fritids. Det är mörkt ute och nu vill de hem. Men på vägen händer en olycka. En man blir påkörd, och Nora måste hjälpa honom. Hon ringer 112, och både polis och ambulans kommer till platsen. Det blir en annorlunda eftermiddag för Nora och barnen.

ISBN: 978-91-7723-828-7

ISBN: 978-91-7949-347-9

ISBN: 978-91-7949-400-1

Minnen från ett äktenskap Karin och Markus har varit gifta i 30 år. I dag ska de fira sin bröllopsdag. Karin lagar en god middag och tänker ut en speciell efterrätt. Hon tänker sedan tillbaka på första dagen hon och Markus träffades. Är hans minnen lika starka som hennes? En varm bok som lyfter både det positiva och det svåra i våra mellan­mänskliga relationer.

Författare: Katarina Genar 32 sidor, Lix 15 ISBN: 978-91-8829-306-0

Pris: 109 kr

83


T

Ä ST N

TL

.

.

I VÅ

Vuxen

SM

ALL

Lättläst om vardagen Se a l l a

13

Författare: Hans Peterson 24–28 sidor, Lix 8–17

på vår

Pris: 99 kr

titlar

webb!

SERIEN OM ANNA OCH JONAS

Följ en familj i vardagen Anna och Jonas lever ett helt vanligt samboliv. Läs om deras resa från första kyssen till barn, villa och vardags­bestyr. Hans Petersons b ­ erättelser är lätta att läsa och följa med i. Biblioteket

Resan

ISBN: 978-91-8829-1905

ISBN: 978-91-8783-196-6

Olyckan

Farfar

Pengar

Bröllopet

Huset

ISBN: 978-91-8803-781-7

ISBN: 978-91-8783-195-9

ISBN: 978-91-8783-139-3

ISBN: 978-91-7567-018-8

ISBN: 978-91-8783-100-3

Rampen

Tricket

Brädan

Jens älskar att åka skateboard. Han är i rampen nästan varje dag. Men så en dag kommer Maria dit. Jens vill visa henne vad han kan, och hur man åker i rampen. Men det visar sig att Maria inte behöver någon hjälp. Tvärtom ...

Igår träffade han Maria i rampen. Hon är grym på skateboard, mycket bättre än Jens själv, och nu hoppas han att hon ska dyka upp i dag igen. Kanske kan hon lära honom ett nytt trick …

Det har gått två veckor sedan Jens såg Maria. Tjejen som han träffat i rampen. Jens längtar efter Maria, han tänker på henne varje dag. Men känner Maria likadant? Jens frågar om de ska ses. När Maria kommer till rampen har hon med sig Dylan. En kompis. Eller är han bara en kompis?

Kärlek i skejtparken Om ung förälskelse bland asfalt och betong. Maria och Jens träffas i rampen, det visar sig att de gillar att skejta – och varandra. Serien bidrar till igenkänning, oavsett om man står på randen till vuxenlivet, eller har upplevt denna tid i sitt liv själv.

Författare: Maria Frensborg 24–32 sidor, Lix 12

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-8829-131-8

ISBN: 978-91-8829-195-0

ISBN: 978-91-7723-316-9

84


T

Ä ST N

TL

.

.

I VÅ

Berättelser med bildstöd

SM

ALL

Vuxen

SERIEN VILJA BILD

Illustrerade berättelser

Översättare: Carina Gabrielsson Edling och Anna Rosenqvist 44-47 sidor, Lix 9–14

Pris: 109 kr

Bilder är ofta ett utmärkt komplement för att öka förståelsen i texten. Böckerna i Vilja bild innehåller alla lättlästa texter och många illustrationer som bildstöd. Allt för att underlätta för unga och vuxna som kämpar med att läsa.

Messa mig

Bennys ­foodtruck

Strid i natten

I den mörka skogen

En tjej är på väg till en fest och ser en snygg kille på bussen. Tyvärr visar det sig att det är fler som är intresserade av honom. Åh nej, vad ska hon göra nu?

Benny lagar god mat som han säljer i sin foodtruck. Men en dag trillar han ner från en stege och skadar sig. Hur ska det nu gå?

Soldaterna marscherar i natten, det är deras jobb. Kommer de att behöva strida i natt? En bok som skildrar hur det kan vara att arbeta som soldat.

Nam och Lin ska tälta i skogen. Nam ska bjuda Lin på en fin picknick, men han har glömt en viktig detalj – maten.

Författare: Alice Hemming Illustratör: Paula Romani ISBN: 978-91-7723-557-6

Författare: Cath Jones Illustratör: Mia Underwood ISBN: 978-91-7723-559-0

Författare och foto: Stephen Rickard ISBN: 978-91-7723-560-6

Författare: Cath Jones Illustratör: Kate Morgan ISBN: 978-91-7723-683-2

Det står skrivet i stjärnorna En ensam man tycker om att titta på stjärnorna. En kväll åker han till det stora observatoriet och träffar Sara. Författare: Alice Hemming Illustratör: Tania Vicedo ISBN: 978-91-7723-558-3

… realistiska illustrationer harmoniserar väl i kombination med denna varmt mänskliga stundtals humoristiska vardagsskildring … Kristofer Flensmarck, BTJ, om Bennys foodtruck.

Träna på kärlek

En bild av honom

Lisa springer längs gatan. Plötsligt snubblar hon, och det är då hon träffar Jim. Tycke uppstår, och de bestämmer att de ska träna ihop en dag. Men i stället för att träna börjar de prata, och inser snart att de har en hel del gemensamt!

Alice stammar, men vem behöver ord när man kan uttrycka sig med bilder? Hon älskar att fota. När hon tittar igenom sina senaste bilder ser hon en suddig figur i bakgrunden. Är hon förföljd?

Författare: Elizabeth Dale Illustratör: Mark Long ISBN: 978-91-7723-679-5

Författare och foto: Jo Cotterill ISBN: 978-91-7723-561-3

85


T

T LÄ

.

T

T LÄ

.

.

E

L

.

T

T LÄ

.

.

.

I VÅ

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 4-5

. X-

E DI U M

Ä ST I VÅ

- LARG E

TL

M

N

X

X

RGE

Ä ST N

.

LA

.

ALL

TL

I VÅ

Ä ST I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST N

Så här känner du igen en M-bok

TL

LAR G

Böckerna har ett vardagsnära språk och innehåller korta stycken med kort radlängd. Böckerna består i hög grad av huvudsatser, men bisatser förekommer. Ibland används omvänd ordföljd. Konjunktioner som ”och” och ”men” är vanligt förekommande. Böckerna handlar om vardag, samhälle och arbetsliv och skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i. Böckerna fokuserar mer på händelseförlopp än miljö- och personbeskrivningar. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

.

V

M

EDI U M

Dagboken

Serum

Tarek har flytt till Sverige. Nu går han i skolan och lär sig svenska. Det är svårt, orden på det nya språket är inte hans ord. En dag får Tarek en dagbok av sin lärare.

Musiken och bandet är Majas hela liv och det finns inget hon älskar lika mycket som att stå på scen och spela bas. Men även i bandet finns intriger!

Författare: Annelie Drewsen 60 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8829-193-6

Pris: 109 kr

Författare: Mårten Melin 48 sidor, Lix 12 ISBN: 978-91-7723-405-0

Pris: 119 kr

Siri och Jamal – vänner som berör Mitt rätta namn

Hitta rätt

Siri och Jamal möts på ett språkcafé. De har båda flytt från krig och kommit ensamma till Sverige. Hon är gammal, han är ung, men de har mer gemensamt än man kan tro.

Jamal har varit i Sverige en tid men han saknar sin familj och har svårt att passa in. På sommarskolan vill de flesta spela fotboll, men inte Jamal. En dag får han prova på att måla.

ISBN: 978-91-8783-190-4

ISBN: 978-91-7723-396-1

Författare: Åsa Storck 40–48 sidor, Lix 14–15

Pris: 109 kr

86

L Ä ST N

.

.

SM LL A

TT

.

.

L Ä ST N

.

- S MALL

.

.

X

TT

I VÅ

I VÅ

Lättläst om att vara ung i dag

L Ä ST N

I VÅ

TT

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

SI

N

Böckerna passar för studieväg 1 och 2 på sfi, framför allt kurs B och C.

LA R G E


T

Ä ST

.

.

I VÅ

TL

N

Feelgood

M

E DI U M

Vuxen

SERIEN ROSA RUMMET

Kärleksdrömmar i presentbutiken En romantisk serie om Sanna som söker den stora kärleken – något vi alla kan känna igen oss i, som en realityserie på bästa sändningstid. I Amanda Hellbergs tappning får vi möta karaktärer som känns äkta, med både små och stora problem. En sak är att hitta kärleken, en annan är att behålla den. VARMA VINDAR NY

NY

Sanna trivs på sitt jobb i presentbutiken Rosa rummet. Det var här hon mötte David. Han som gör henne glad och pirrig. Men vad händer med känslorna när det blir missförstånd? Och hur ska två blyga men förälskade människor våga prata om det allra mest privata – kärlek och sex? ISBN: 978-91-7949-317-2

Kalla fötter Sanna är 32 år och älskar livets goda. Hon har en mysig lägenhet och trivs på sitt jobb i presentbutiken Rosa Rummet. Ändå känner Sanna att något saknas: en man att dela tillvaron med.

Sedan väljer hon en kjol och en tröja, och klär sig snabbt. Hon blåser håret och sminkar sig lätt.

Men var finns han? Kanske närmare än Sanna tror ...

2

Hela tiden fryser hon så att hon skakar. Plötsligt märker hon att hon är

Sanna hoppar av bussen och

sen. Nu måste hon skynda sig,

springer mot Rosa rummet. Det

annars missar hon bussen.

är en presentbutik som ligger mitt

Så klantigt! Hon avskyr att stressa.

i stan. Hon var jätteglad när hon fick jobb där, och hon trivs.

ISBN: 978-91-7949-316-5

Ylva är ägare till Rosa rummet. Hon har rosa hår och är nästan alltid glad. Sanna tycker att Ylva är den bästa chef hon någonsin har haft. 8

9

www.smakprov.se

Författare: Amanda Hellberg Omslag: Helena Hammarström 72-76 sidor, Lix 17

Pris: 129 kr

Feelgood och oväntade möten De svarta glasögonen

Den blå kappan

Yosef provar glasögon i en butik. Han testar ett par svarta bågar. En tjej kommer fram och säger att han är snygg i svart. De pratar en stund. Hon är söt, tänker Yosef. Nästa dag går han tillbaka. Han vill träffa henne igen. Men nu är tjejen försvunnen. Hur ska Yosef hitta henne?

Sara känner sig ensam och längtar efter någon att dela vardagen med. En kylig höstdag när hon är på promenad går hon in i en second hand-butik för att värma sig. Där hittar hon en vacker gammal blå kappa. ISBN: 978-91-7723-780-8

ISBN: 978-91-7949-262-5

Nominerad till

Författare: Maria Frensborg 56–64 sidor, Lix 15

Pris: 119 kr

Den blå kappan är en bok från Vilja förlag, som håller fanan högt när det gäller publiceringen av lättlästa böcker. [...] Människorna är överlag ömsint beskrivna och som vanligt finns en skicklighet hos den erfarna författaren i att formulera ett lättläst språk.

Studieförbundet Vuxenskolans

lättlästpris

2021!

Inger Ulfstedt-Fjellsson, BTJ

87


T

Ä ST

.

.

I VÅ

TL

N

Vuxen

M

E DI U M

Särvux

Författare: Åsa Storck Illustratör: Fredrika Ottoson 43–48 sidor, Lix 13-14

SERIEN OM SIMON

Enkelt och lätt för dem med begränsad läsförmåga Serien om Simon väcker frågor om det livslånga lärandet, som inte är lika självklart tillgängligt för alla. Fredrika Ottossons varma och tydliga illustrationer underlättar läsningen.

Pris: 119 kr

Kramar och brev är en finurlig och överraskande historia fast den hör till vardagen. Det finns en smart krok som driver berättelsen genom hela boken. Vad betyder det egentligen när man skriver ’kram’? Motivering till priset, Studieförbundet Vuxenskolan

belönt! Pris

Drakar och raggsockor

Vänner och Facebook

Kramar och brev

När Simon skulle börja på sin skola Norrängen fick han hjälp av sin lillebror Filip. Men tänk om det finns saker som Filip behöver hjälp med? Kanske är det Simons tur att hjälpa Filip nu?

Nu är det kvällen innan Simon ska börja på skolan Norrängen, där han ska gå en kurs om datorer och internet. Simon är nervös. Det är nästan så att han ångrar sig, för det är så mycket han är rädd för.

Simon är 27 år och bor på gruppboendet Loket. Han går på daglig verksamhet, men är så trött på det. För Simon har en dröm: han vill gå i skolan igen. Han älskar att få vänner och lära sig nya saker.

ISBN: 978-91-7723-829-4

ISBN: 978-91-7723-804-1

ISBN: 978-91-7723-715-0

SERIEN OM EMMAS LIV

Följ Emmas kärleksbestyr

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Christina Heitmann 28–40 sidor, Lix 11-14

Pris: 129 kr

Egen nyckel

Middag för två

Kär på riktigt

Kär i kärleken

I den första boken får Emma nyckeln till sin första egna lägenhet. Nu ska hon leva sitt eget, vuxna liv. Men hon får också snabbt känna på det ansvar som en egen lägenhet för med sig.

Emma är osäker på hur Hannes egentligen vill ha det. Han har aldrig tid att träffa henne. Emma bjuder Hannes på middag för att ta reda på vad han känner.

Emma och och hennes pojkvän Hannes ska resa till Gotland. De har aldrig sovit tillsammans. Men när bokningen på hotellet har blivit fel, blir det alldeles självklart att dela rum.

Emma arbetar tillsammans med Kim. Men har Emma kanske fått känslor för Kim? Med sin bror försöker Emma reda ut var gränsen går mellan kärlek och vänskap.

ISBN: 978-91-8783-188-1

ISBN: 978-91-7723-372-5

ISBN: 978-91-7723-160-8

ISBN: 978-91-8783-192-8

88


T

Ä ST

.

.

I VÅ

TL

N

Historiska berättelser

M

E DI U M

Vuxen

Storstrejk och drama i Fattigsverige .

.

I VÅ

T

Sågverksungen Ä ST N TL

X

- LARG E

Författare: Vibeke Olsson Bearbetare: Lina Stoltz 176 sidor, Lix 16

Pris: 149 kr

I Sågverksungen får vi följa med till Svartvik under senvåren 1879, när sågverken runt Sundsvall tystnar och kanonbåtarna kommer. I centrum står den 11-åriga flickan Bricken, som arbetar på sågverket. Vibeke Olsson bygger upp sin historia kring den dramatiska sågverksstrejken och levandegör ett stycke svensk historia. ISBN: 978-91-7949-322-6

Kampen om rösträtt

Mod att ta plats

Författare: Elisabeth Östnäs 52 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

Sverige 1919. Världskriget gör sig påmint och Sverige är fattigt. Teo skulle gärna gå i skolan, men arbetar som isbärare för att försörja familjen. En dag levererar han is till en äldre dam. Då träffar han Rosa, som han blir förälskad i. Rosa kämpar för kvinnlig rösträtt och tar med honom på ett möte. ISBN: 978-91-7723-667-2

Tre snabba frågor till författaren Elisabeth Östnäs

Hur fick du idén till boken Mod att ta plats? Det har nyss varit jubileum för kvinnors rösträtt (2019), och där kom Mod att ta plats in. Jag såg en dokumentär på tv om hur kampen fördes i England, och det var så dramatiskt! I Sverige gick det ju lugnare till. Men det var ändå ett stort skifte: att börja se kvinnor som människor med självbestämmanderätt.

Varför valde du att berätta historien om kvinnlig rösträtt ur en killes perspektiv? För att jag egentligen tycker att den delen är mest spännande. Och viktig än i dag. Vad får en kille att ställa sig utanför sitt brödraskap egentligen? Vad får honom att förstå det utanförskap som bland annat kvinnor upplever jämt?

Fotograf: Nille Leander

Vad lockar dig till att skriva lättlästa böcker? Jag tycker att det är en viktig sorts böcker. Vi lever i ett samhälle som ser annorlunda ut än det gjorde när kvinnor fick rösträtt. Men fortfarande finns utanförskap och sociala klyftor. Jag gillar tanken på att alla kan läsa mina böcker.

89


T

T LÄ

.

T

T LÄ

.

.

E

L

.

T

.

T LÄ

.

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 4-5

. X-

.

Ä ST I VÅ

- LARG E

TL

RGE

N

X

X

E DI U M

.

M

Ä ST N

I VÅ

.

ALL

TL

LA

I VÅ

Ä ST

I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en L-bok

TL

LAR G

Böckerna på nivå L passar den som kan läsa, men som kanske inte läser så gärna och inte så ofta. Språket består av välkända ord och uttryck. Det finns bisatser i böckerna, och omvänd ordföljd förekommer. Texterna handlar om vardagen, men kanske inte just läsarens vardag. Böckerna har ett begränsat antal karaktärer. Handlingen i böckerna är kronologisk och lätt att följa. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

EN STEN I HJÄRTAT

NY

Åke har levt ensam hela livet. Han har aldrig haft någon livskamrat, aldrig funnit den sanna kärleken. När en av hans vänner dör tänker Åke tillbaka på sitt långa liv. Varför har han inte lyssnat på sin längtan? Nu är det för sent att hitta någon att älska. Eller?

Rafael vill att semestern ska ta slut så att han kan återvända till jobbet på äldre­boendet Himmelsbro. Han längtar efter sin kollega Stina. Författare: Annelie Drewsen 48 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8829-192-9

ISBN: 978-91-7949-390-5

Pris: 119 kr

Brev från kungen Thea sorterar post på Himmelsbro. Hon älskar kungafamiljen och kan allt om dem. Plötsligt kommer ett ovanligt brev med kungligt sigill. Författare: Annelie Drewsen 48 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7723-153-0

Pris: 119 kr Nu söker jag mannen i mitt liv, eller det som är kvar av det. Cancern har kommit för att stanna. Längtar efter en varm hand, en vänlig blick, en kyss som varar in i döden. När Rafael har läst klart börjar alla skratta. Alla utom Åke. Något kniper till i hans hjärta. Han tänker på mannen med cancer och en papegoja. Han ser honom i sin fantasi. Mannens hand ligger där på sängkanten och längtar.

Kapitel 2 På kvällen knackar det på Åkes dörr. Det är Rafael som kommer. – Då ska vi se, säger han. Har du fått din medicin? Åke mumlar från sin säng. Rafael tittar på medicinlistan, sedan tar han fram Åkes piller. Tre små vita och ett stort gult. Åke är trött på mediciner. De håller honom frisk, men vad ska han göra med de extra dagarna? Livet kommer inte att bli bättre. Det är som det är.

12

13

www.smakprov.se

90

.

. EDI U M

Hoppfull bok om att våga stå upp för sig själv

Äppelpaj med extra vaniljsås

Författare: Annelie Drewsen 64 sidor, Lix 17

Pris: 129 kr

L Ä ST N

.

M

TT

I VÅ

SM LL A

L Ä ST N

.

- S MALL

TT

I VÅ

.

.

L Ä ST N I VÅ

.

Det slutar lyckligt ...

X

TT

N

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

.

Böckerna passar för studieväg 1, 2 och 3 på sfi, framför allt kurs C och D.

LA R G E


LA

RG E

.

.

I VÅ

T

Ä ST

N

Spänning

TL

Vuxen

En klassisk och fängslande berättelse av Jeffrey Archer Jeffrey Archer debuterade 1974 och är en av de mest framgångsrika brittiska författarna med mer än 320 miljoner böcker sålda. Han är före detta politiker och skriver ofta politiska thrillers. I Stanna aldrig på motorvägen, med drag av vandringssägen, spelar han på rädslan att bli förföljd. En rädsla många kan känna igen sig i. Med en kort men suggestivt berättad historia håller han läsaren på spänn hela vägen till slutet.

STANNA ALDRIG PÅ MOTORVÄGEN

NY

Diana är en framgångsrik ensamstående mamma. Hon ska hälsa på sina vänner på landet och efter att ha blivit sinkad av en avundsjuk manlig kollega kommer hon äntligen iväg. Efter ett tag upptäcker hon att hon är förföljd av en vit skåpbil. Hon minns att hon hört om en våldtäktsman som överfaller ensamma kvinnor på motorvägen. Är hon hans nästa offer? ISBN: 978-91-7949-396-7

Diana var ensamstående mamma och chef. Det fanns sällan tid att vila. En helg i månaden bodde barnen James och Caroline hos sin pappa. Då försökte Diana lämna kontoret lite tidigare, för att slippa bilköerna. Diana läste noga och gjorde ett par rättelser. Slarvade hon nu skulle hon få problem. Hon tittade på klockan när hon skrev under det sista pappret, 17.51. Förseningen betydde att hon skulle få sitta en timme längre i bilkön. Diana tog väskan och gick mot dörren. Hon lade pappret på medarbetarens bord. Men hon önskade honom inte en trevlig helg. 6

En riktigt bra novell ska på blott ett par sidor förflytta läsaren till en annan värld bestående av en tät intrig, en gediget skildrad miljö och trovärdiga personer av kött och blod och – naturligtvis – ska man överrumplas på slutet av något man absolut inte väntat sig. Allt detta har Stanna aldrig på motorvägen och lite till, där det där ”lilla extra” är en krypande otäck känsla av mörker och skräck, som dessutom stannar kvar länge. Linda Skugge, bearbetare

Han hade säkert haft pappret redan i morse. Han kom så här sent för han var sur för att hon blivit chef och inte han. Diana tog hissen ner till garaget. Hon gick till sin bil och slängde in väskan i baksätet. Så gav hon sig iväg. Trafiken kröp fram. Hon lyssnade på nyheterna klockan sex. Partiledarna för de tre största politiska partierna pratade om valet. De sa inte något viktigt. Så bytte nyhetsuppläsaren ämne. Han pratade om en katastrof. FN hotade med straff om de stridande inte kom överens. 7

www.smakprov.se

Författare: Jeffrey Archer Bearbetare: Linda Skugge 36 sidor, Lix 24

Pris: 129 kr

SERIEN ETT FALL FÖR CLAIRE ABBOTT

Tidspress när synsk journalist löser sitt tredje fall KAMPEN MOT KLOCKAN

NY

En skola utsätts för bombhot på sociala medier. Trots stora insatser hittar man ingen bomb. Journalisten Claire Abbott tror sig veta vem den skyldige är, men polisen lyssnar inte på henne. Nu är det upp till Claire att lösa fallet på egen hand. Hon tar hjälp av skolans vaktmästare. Men tiden är knapp ... ISBN: 978-91-7949-374-5 Kidnappad

Leka med elden

ISBN: 978-91-7949-267-0

ISBN: 978-91-7949-323-3

Det är rappt och effektivt skrivet, karaktärerna är tydliga, och antydda stämningar och situationer skapar fin närvarokänsla. Riktigt bra. Staffan Engstrand, BTJ om Kidnappad

Författare: Gail Anderson-Dargatz Översättare: Catharina Andersson 108-129 sidor, Lix 17

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

91


T

LA

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

Spänning

Viskningar från det förflutna Jenny Lundin är född i Stockholm och bosatt i Dalarna. Hon debuterade 2015 med den hyllade novellsamlingen Nere på Flower and Dean Street – och andra historier. Hon har även skrivit ett antal skräcknoveller som sänts i Sveriges Radios serie Skymningsland. Tillsammans med författaren Madeleine Bäck driver hon podden Skräckologerna. VISKNINGAR

NY

Det är augusti 1984. Eva hittar en gammal bandspelare på jobbet. Vaktmästaren säger att den är trasig, men Eva känner att det är något visst med den. Hon provar att spela in en intervju med sin kollega Marie. Bandspelaren verkar fungera. Men på kvällen när Eva ska lyssna på bandet hör hon något helt annat än det de spelade in. Hon hör en röst. En viskning … ISBN: 978-91-7949-370-7

Författare: Jenny Lundin 48 sidor, Lix 23

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

Max löser mord i småstadsmiljö Polisen Max Benson har jobbat många år i en storstad. För att få en lugnare tillvaro flyttar hon till en liten stad där det aldrig händer något. Eller? Det första mordet

ISKALL MÖRDARE

En man hittas skjuten, en man som var illa omtyckt i staden. Mord är mord, och Max är beredd att lösa det på egen hand för att bevisa sin förmåga för stadens invånare. Det är dags för henne att ta itu med sitt första mordfall.

En ovanligt kall försommarvecka är det som vanligt ganska enkla fall: Det är en generator som försvunnit, ett inbrott i en sommarstuga och en man som är saknad. Men så hittas ett nedfryst lik i ett dike, och det visar sig att allt som hänt under veckan har något med liket att göra. Max tar itu med fallet och hittar flera misstänkta.

ISBN: 978-91-7949-278-6

ISBN: 978-91-7949-372-1

Det första mordet är suggestiv mysläsning från första till sista sidan. Kristofer Flensmarck, BTJ

Författare: John Lawrence Reynolds Översättare: Catharina Andersson 120 sidor, Lix 19

Pris: 129 kr

92

NY


T

LA

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Intervju

TL

Vuxen

Författaren som älskar att sprida skräck Det började med Edgar Allan Poe och tjuvläsande av Stephen Kings Varsel hos dagmamman. Ända sedan barndomen har Jenny Lundin älskat att läsa och skriva skräck. Med sin nya lättlästa berättelse Viskningar vill hon ge både rysningar och väcka lust till mer läsning.

– Jag har alltid varit en skräcknörd. Det är så härligt att bli rädd på ett kontrollerat sätt. Och även om inte all sorts skräck passar för alla, så tror jag att de flesta människor kan uppskatta rysningarna en riktigt bra skräckberättelse kan ge. En bok kan du alltid slå igen och andas lite när du behöver. Det säger författaren Jenny Lundin, som i höst debuterar som lättlästförfattare med skräckberättelsen Viskningar.

En bandspelare med mörka krafter Jenny Lundins berättelse är en ryslig historia om Eva som tar med sig en gammal bandspelare från sitt arbete, men får med sig något hem som får hennes tillvaro att rämna. Viskningar är ursprungligen skriven som en radionovell för Sveriges Radios skräcksatsning Skymningsland och Jenny ser tydliga likheter mellan att skriva för ljud och att skriva lättläst. – I båda fallen är det viktigt med en tydlig kronologi och en medryckande berättelse som skapar kuslig stämning. Jag har lärt mig mycket på att skriva lättläst som jag tar med mig till allt mitt skrivande.

Fotograf: Jennifer Glans

Skräcken driver till läslust Jenny har själv barn som har haft svårt att knäcka läskoden och tror att just skräck kan vara ett bra sätt att väcka läslust. I skräcken finns ett naturligt driv som gör att man lättare kommer över motståndet och ”glömmer bort” att man läser.

Skräckberättelser är ett sätt att bli rädd på ett kontrollerat sätt. Utöver sitt eget författarskap har Jenny Lundin och författarkollegan Madeleine Bäck startat Vagina Dentata, ett nätverk för kvinnliga

skräckskapare, som en motvikt till en annars traditionellt ganska mansdominerad genre. – Det ses ofta som udda att jag som kvinna skriver skräck, men min erfarenhet är att det faktiskt är fler kvinnor än män som är skräcknördar. Varför har jag ingen aning om.

Vagina dentata är latin och översätts ordagrant till betandad vagina. Det förekommer myter om kvinnor med betandade underliv i flera kulturer, och dessa återges ofta med syftet att varna folk från att ha sex med främlingar (källa: Wikipedia).

93


T

LA

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

Vänskap och kärlek

Varmt om vänskap för livet När bilarna brinner

Nästan som bröder

Ibbe bor i en förort med sin mamma Jade och lillebror Arran. Där finns det gäng som säljer droger. Ibbe kämpar för att Arran inte ska bli en av dem.

Jim och hans bästa vän Amir går på folkhögskola. När Jim blir dissad av en tjej bestämmer killarna sig för att åka på en Finlands­kryssning för att läka alla kärleksbekymmer.

Författare: Per Alexandersson 88 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7723-323-7

Pris: 129 kr

Författare: Johanna Immonen 76 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8803-799-2

En perfekt julafton Najib har ensam flytt från Kabul till Sverige. Nu firar han jul för första gången med sin extrafamilj. Det känns fint, men svårt. Författare: Josefin Schygge 56 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8829-300-8

Pris: 119 kr

Pris: 119 kr

Vardagsnära om kärlek Blöta stövlar

Snöfall och längtan

Hemlösa hjärtan

När Lucia blev gravid valde John att lämna henne och flytta så långt bort han kunde. Sedan dess har hon uppfostrat Maja på egen hand och bestämt sig för att aldrig mer bli kär igen. Men en dag möter hon en annan förälder i förskolans kapprum.

Alexa fick inte jobbet som hon hade hoppats på, dessutom har hennes partner lämnat henne. För att komma bort från allt hyr hon en stuga vid havet. Men när hon kommer till stugan är den dubbelbokad. Som upplagt för r​ omans.

Leia som är utbränd, snäll och ekonomiskt bortskämd möter den hemlöse hantverkaren Jens. Han får uppdraget att renovera Leias kök. Leia vill få fint i köket före jul. Då kommer panikångesten att försvinna. Eller? En romantisk berättelse om oväntad kärlek.

Författare: Katarina von Bredow 96 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7723-784-6

Pris: 129 kr

Författare: Gabriella Ullberg Westin 64 sidor, Lix 12 ISBN: 978-91-7723-659-7

Pris: 119 kr

Författare: Susanne Boll 96 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7723-549-1

Pris: 129 kr

Vänskap i tre delar Nicos bok

Linns bok

Azras bok

Vi får följa med Nico till dansskolan. Där blir det tydligt vilken press dansare får stå ut med, och hur svårt det är att hinna ta hand om sig själv samtidigt.

Snart är gymnasiet slut. Azra ska börja plugga juridik, och Nico har kommit in på en dansskola. Det är bara Linn som inte vet vad hon ska göra.

Azra har bara några månader kvar till studenten, men ingen plan för framtiden. Hon är trött på alla killar som tafsar, tar plats och snackar skit. Vad kan göras?

ISBN: 978-91-7723-655-9

ISBN: 978-91-7723-548-4 ISBN: 978-91-7723-401-2

Författare: Moa Eriksson Sandberg 72-92 sidor, Lix 14-15

Pris: 129 kr

94


T

LA

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Livet

TL

Vuxen

DEBATTSERIEN

Viktiga ämnen att samtala om i grupp Författaren Christina Wahldén lyfter med Debattserien viktiga frågor att diskutera i klassrummen eller i läsecirklar. Serien väcker samtal om ämnen som annars kan vara svåra att beröra, som sexuella trakasserier, könsstympning och barnmisshandel.

Författare: Christina Wahldén 56-72 sidor, Lix 14-18

Pris: 119 kr

Konserten

Mina systrar badade aldrig

Sara springer inte

När Salar, Didar och Armin är på en konsert händer något som får dem att börja diskutera rätt och fel, synen på kvinnor och vad respekt egentligen betyder. De pratar om heder, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ida är i simhallen. Plötsligt håller några killar fast henne, de drar i hennes baddräkt och tar på hennes kropp. När hon skriker på hjälp kommer badvakterna. Om rätten att ha makt över sin egen kropp.

Sara älskar att spela fotboll. Hon springer fort, dribblar skickligt och skjuter fina skott. På sommarlovet åker hon till sitt hemland, till sina släktingar. När skolan börjar igen är Sara förändrad. Hon går långsamt, som om hon har ont.

ISBN: 978-91-8829-316-9 ISBN: 978-91-8829-196-7

En ny chans till livet

ISBN: 978-91-7723-319-0

Orden befriar

På insidan

På utsidan

Jag ville dö, men något hände

Tomas sitter i fängelse. En dag får han ett brev från sin före detta flickvän med en bild på hans dotter. Tomas bestämmer sig för att ändra sitt liv.

Tomas har kommit ut ur fängelset. Nu ska han börja ett nytt liv, utan droger och brott. Tomas gör sitt bästa, men en dag söker en vän från fängelset upp honom.

Lisa har precis bestämt sig för att dö, när en gäst på kaféet där hon jobbar lämnar kvar en lapp. På den står det: ”Jag ville dö, men något hände.” Vad var det som hände? Hon måste veta!

Författare: Joel Berglund 72 sidor, Lix 15 ISBN: 978-91-8829-184-4

Författare: Joel Berglund 96 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7723-2872

Författare: Johanna Nilsson 96 sidor, Lix 15. ISBN: 978-91-7723-554-5

Pris: 119 kr

Pris: 119 kr

Pris: 129 kr

95


T

LA

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

Dramatik i vardagen

Härlig landsortsdramatik Prästen med blått hår

Prästen med grönt hår

Den konservative prästen Bert Ceder ska pensioneras och hans efterträdare visar sig vara en kvinna, med blått hår och piercing i näsan!

Prästen Bert Ceder är nybliven pensionär. Berts dotter Erika har tagit över hans tjänst. Bert är förtjust i Mona, lärare i byn, och vill vinna hennes intresse.

ISBN: 978-91-8803-785-5

ISBN: 978-91-7723-550-7

Polisen och kärleken

En doft av Babylon

Målas polis Margareta Gran är butter och otrevlig mot alla. Men bakom den hårda fasaden döljer sig en ensam person som har svårt att tycka om sig själv.

Den vresige herr Salt har en teoch kryddbutik i Måla. Han lever för sin butik och är mycket ensam. Men livet vänder när en iransk kvinna som kommit som flykting blir hans praktikant.

ISBN: 978-91-7723-547-7

ISBN: 978-91-7723-399-2

Författare: Martin Palmqvist 56-64 sidor, Lix 15

Pris: 119 kr

Integrering genom idrott Sista matchen? IFK Måla har haft problem med för få spelare och för lite pengar. Egon Ek har tagit hand om klubben ett tag, men nu orkar han inte längre. Så plötsligt får han hjälp från oanat håll! Författare: Martin Palmqvist 48 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7723-150-9

Pris: 119 kr

96


LA

RG E

.

.

I VÅ

T

Ä ST

N

Ny i Sverige

TL

Vuxen

Om att vara ny i Sverige Valet är ditt

Jag är inte dum

Hamed har blivit myndig och det är valår. Han ska få rösta för allra första gången. I den här boken får vi veta hur de tre valen till riksdag, kommun och landsting går till.

Ahmed har varit tvungen att lämna sitt land. Han tycker att det är svårt att vänja sig vid Sverige och att lära sig det svenska språket. En bok för många nya i Sverige som kan se att de inte är ensamma och att det finns en lösning.

Författare: Christina Wahldén 72 sidor, Lix 21 ISBN: 978-91-7567-179-6

Pris: 129 kr

Författare: Josefin Schygge 44 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7567-092-8

Pris: 109 kr

Darias stigar

Lever du?

Daria har nyligen kommit till Sverige. Svenska är som en gåta för henne. Men hon tycker om att sjunga och att promenera i parken. I parken träffar hon Marit, en dam som sjunger i kör. Daria bestämmer sig för att följa med till kören.

Navid är 17 år och från Afghanistan. Han tänker på sin mamma varje dag och undrar var hon är. Samtidigt, i ett flyktingläger i Iran, finns Navids mamma Donya. Hon undrar var Navid är och om han lever.

Författare: Emma-Ida Johansson 32 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7567-013-3

Författare: Annelie Drewsen och Christina Wahldén 88 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7723-167-7

Pris: 109 kr

Pris: 119 kr

Nyanlända får göra sina röster hörda Alla bär på en historia och Det nya landet är två antologier som innehåller personliga berättelser som speglar vårt samtida Sverige. De tar upp hur det är att komma till ett nytt samhälle, men lyfter också tankar om vad det innebär att vara en del av ett nytt land.

Alla bär på en historia

Det nya landet

Alla bär vi på olika minnen, upplevelser och drömmar. 20 personer berättar med egna ord om den första skoldagen, resan till Sverige och livet efteråt. Berättelser som öppnar för samtal.

En antologi med personliga berättelser om vad det innebär att leva och vara en del av ett nytt land. Till boken finns ett kompletterande material och film att använda i klassrummen.

Författare: Torsten Bengtsson 168 sidor, Lix 32 ISBN: 978-91-7723-288-9

96 sidor, Lix 32 ISBN: 978-91-7723-344-2

Pris: 99 kr

Pris: 149 kr

97


T

.

T LÄ

.

E

T

.

T LÄ

.

T LÄ

- LARG E

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 4-5

.

L

.

.

X

Ä ST I VÅ

X-

.

TL

N

RGE

.

E DI U M

X

LA

I VÅ

M

Ä ST N

ALL

TL

Ä ST N

I VÅ

Ä ST

.

.

SM

TL

I VÅ

MAL

Ä ST N

N

-S

I VÅ

X

TL

.

Ä ST

I VÅ

TL

N

T

Så här känner du igen en XL-bok

TL

LAR G

Här finns böcker för den som kommit igång med sin läsning men ändå behöver lättlästa böcker. Böckerna vänder sig till läsare som har ett bra ordförråd men behöver lättare grammatik. Meningarna består av både huvudsatser och bisatser. Böckerna innehåller något svårare namn, ord och uttryck. Handlingen är mer komplex än på de lättare nivåerna. Berättelserna handlar om samhället, kulturen och livet – men det är fortfarande ett innehåll nära läsarens vardag. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

NY

Kindwalls glas var tomt. Det blev ofta det. Hur skulle han kunna sova om han inte drack? När journalisten Jakobsson ringde kom minnena tillbaka. Och allt blev plågsamt tydligt. Telefonsamtalet påminde honom. Och sanningen höll honom vaken. Men journalisterna frågade aldrig om kvinnan. Hon som kom till Karlskrona strax före midnatt på tisdagskvällen.

Enligt vissa var hon anställd vid ett departement. Enlig andra kom hon från säkerhetspolisen eller den militära underrättelsetjänsten. Hon var runt femtio. Hon hade grått hår, grå dräkt och glasögon som fick henne att se ut som en katt. Hon talade svenska utan brytning. Kvinnan med kattglasögon kom med taxi till vakten vid Karlskrona örlogsbas. Där krävde hon att få tala med vakthavande befäl. De unga männen i vakten var lite nedlåtande. De ville inte ta order av medelålders civila kvinnor. Kvinnan bad dem göra som hon sa och sluta bete sig som idioter.

12

13

www.smakprov.se

Författare: Anders Fager Översättare: Niklas Lindblad 64 sidor, Lix 28

Pris: 129 kr

.

.

. EDI U M

L Ä ST N

.

.

M

TT

I VÅ

I VÅ

98

L Ä ST N

ISBN: 978-91-7949-377-6

3

smakprov.se

TT

En mörk natt mitt under kalla kriget går en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona. Det är längesedan nu, men Kindwall har fortfarande mardrömmar. Kan fortfarande känna skräcken. För han är en av få som vet varför den gick på grund. Och sanningen är så fasansfull att den aldrig får komma ut. Aldrig någonsin …

Kraken är en berättelse som tar avstamp i ett stycke svensk historia, under kalla kriget. Den historiska förankringen ger en verklighetsnära känsla och gör berättelsen extra skrämmande.

Alla titlar finns på

SM LL A

KRAKEN

Kraken är en suggestiv berättelse som kryper under skinnet på läsaren. Vi får följa utredningen av grundstötningen och allteftersom ledtrådarna läggs ut går det sakta men säkert upp för läsaren vad det är som har orsakat haveriet. Det är inte, vilket alla först tror, ett sovjetiskt spionuppdrag. Ubåten har blivit attackerad. Det som aldrig fick hända har hänt. Havsmonstret har vaknat …

Psst ...

.

- S MALL

L Ä ST N I VÅ

.

Nutidshistorisk undervattensskräck

X

TT

N

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

.

Böckerna passar för studieväg 1, 2 och 3, kurs D samt sva, grundläggande nivå.

LA R G E


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Jessica Schiefauer

X

- LA RG E

Vuxen

Skräckhistoria i det korta formatet SNIGLARNA

NY

Jennifer besöker sina morföräldrar. I deras lilla radhus är det mesta som vanligt. Mormor pysslar med trädgården och morfar lyssnar på sin gamla radio. Men kanske håller något på att hända? Det har dykt upp sniglar i trädgården. När mörkret kommer glider deras bruna, blöta kroppar tyst över gräset och tuggar i sig allt. Mormor säger att de äter allt och dras till döende kött. Med hjälp av salt samlar hon dem. Det blir fler och fler. Vad kommer de att göra? ISBN: 978-91-7949-393-6

2 Morfar sitter i fåtöljen. Hans radio är uråldrig, kanalerna skruvas in med ratt. Mellan dem hörs bara tjut och brus och enstaka, skrapiga ord. Han lyssnar på nyheterna tio gånger om dagen, på svenska, engelska och tyska. Jennifer går in i rummet och stänger dörren hårt efter sig, så att han ska höra att hon kommer. Morfar vänder på huvudet. Blicken söker blint över väggarna, stannar någonstans ovanför hennes huvud. 10

Ögonen är grumliga av starr och mediciner. – Är det du, Solveig? – Nej, det är jag, morfar. Ska jag ställa in Paris på radion åt dig? De säger kanske något om Tjernobyl. Men morfar skakar på huvudet. Han harklar sig så att slemmet rosslar. Radion tjuter och brusar, pekaren står mitt emellan Berlin och Köpenhamn. På byrån ligger den nya radion som han fick till födelsedagen. Det är senaste modellen, en Sony FM Walkman med extralätta hörlurar och digitala siffror. Jennifer sträcker sig efter den. – Ska du inte börja använda den nya radion? Ska jag sätta i batterier? 11

www.smakprov.se

Författare: Jessica Schiefauer 48 sidor, Lix 26,

Pris: 129 kr

Bästsäljare av prisbelönta Jessica Schiefauer

Författare: Jessica Schiefauer 60-164 sidor, Lix 15-21

Pris: 129–149 kr

Pojkarna

När hundarna kommer

Pose

Kim, Bella och Momo får uppleva hur det är att byta kön för en stund. På dagarna utstår de killarnas kränkningar. På nätterna dricker de av nektarn från en magisk blomma som förvandlar dem till pojkar. Det liv de då får vara med om är mycket annorlunda.

När Ester och Isak möts på en fest vid sjön blir de hopplöst förälskade. De har bara ögon för varandra och de ser inte Antons ensamhet och längtan efter gemenskap. Och när Anton en natt smyger in med blod på kläderna är det för sent.

En ung man sitter modell för en kvinnlig konstnär. Hon är nästan dubbelt så gammal som han. De möts flera gånger i hennes ateljé. Lyssnar på musik, dricker bubbel och äter mat i pauserna från tecknandet. Något uppstår i rummet, en förbjuden attraktion väcks.

ISBN: 978-91-7723-317-6

Känsligt tecknar Jessica Schiefauer i Pose ett erotiskt laddat möte. Det är en intimitet som uppstår i stunden, i konsten som tar form.

ISBN: 978-91-7723-703-7

ISBN: 978-91-7949-320-2

99


T

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Jens Lapidus

Succéförfattare är tillbaka med dystopisk bladvändare Jens Lapidus är tillbaka, denna gång med ett dystopiskt framtidsdrama. Gängkriminalitet står som vanligt i fokus och nu är motsättningarna starkare än någonsin. Hans tidigare titlar har alla gjort succé. Vilja förlag har givit ut tre av dem i lättläst bearbetning: Snabba cash, Aldrig fucka upp och Livet deluxe. Nu kommer även Paradis city, bearbetad av Carina Edling.

PARADIS CITY

Snabba cash

Aldrig fucka upp

Livet Deluxe

ISBN: 978-91-7723-563-7

ISBN: 978-91-7723-816-4

ISBN 978-91-7723-836-2

NY

Sverige i en mörk, snar framtid. För att skydda samhället mot gängkriminalitet har man byggt murar runt ”särområden”, där invånarna kontrolleras genom ”särområdeslagar”. När inrikesministern håller tal i Paradis city, det största särområdet, blir hon kidnappad. Polisen står handfallen. Samtidigt sitter Emir, uppväxt i Paradis city, anhållen för skjutning. Polisen ser sin chans och ger honom ett erbjudande: hitta ministern och bli en fri man. Men det är bråttom …

2. JW Fyra killar satt i ett vardagsrum, laddade för fest. De var ljusa, svenska killar. Pojkar med koll. De visste hur man klär sig, hur man uppför sig. De kunde knepen för att få brudar. Få det goda i livet. De satt som vanligt hemma hos Putte innan de gick ut. Lägenheten hade han fått av sina föräldrar på 20-årsdagen. 8

JW kände till familjen. Pappan: finansman. Mamman: ärvda pengar. Familjen ägde hus över halva Stockholm. De hade ätit klart. Lyxig take away med ordentligt kött. Nu satt de i sofforna med sina drinkar. JW älskade det här. Samtalen. Stämningen. De var killar med klass. Planen för kvällen var enkel. Dricka, snorta, spana brudar, kanske dansa en stund, prata, flörta, ragga, snorta igen. Knulla. – Borde vi inte gå snart? sa JW till Nippe. – Vi har bokat bord till klockan tolv, så det är ingen brådska. 9

www.smakprov.se

Författare: Jens Lapidus Bearbetare: Carina Edling 152-280 sidor, Lix 9–14,

Pris: 149 kr

ISBN: 978-91-7949-383-7

Tre snabba frågor till författaren Jens Lapidus

Vad är din relation till lättläst skönlitteratur? Min pappa var chefredaktör för en tidning som hette På lätt svenska i början på 80-talet. Jag var ju liten då, men tror att relationen till språk och förståelsen för att alla inte läser på samma sätt har funnits sedan dess.

Vilken roll anser du att lättläst fyller i dagens samhälle? Litteratur fyller en funktion som ingång till andra världar än den vi själva lever i. Jag tänker mig helt enkelt att världen blir en bättre plats ju mer vi förstår om andra. Eftersom lättlästa böcker når ut till ännu fler människor är deras roll ovärderlig.

Fotograf: Martin Stenmark

Vad bidrar lättläst skönlitteratur med till vuxna och unga? Det bidrar med såväl underhållning som förståelse. Förhoppningsvis skänker lättlästa böcker en känsla av inkludering i samhället.

100


T

Ä ST N

.

.

X

- LA RG E

Vuxen

Ä ST

X-

E

.

.

I VÅ

TL

N

T

Himmelsdalen

X

Psykologiskt drama och mörker i Himmelsdalen

TL

I VÅ

Marie Hermansson

LAR G

Himmelsdalen är en underbar dal i de schweiziska Alperna. Hit reser Daniel för att besöka sin tvillingbror Max som vilar upp sig på ett lyxigt hälsohem. Max ber Daniel ta hans plats några dagar medan han åker i väg och ordnar sina affärer. Men Max kommer inte tillbaka. För sent inser Daniel att den vackra dalen inte alls är vad den sett ut att vara … Författare: Marie Hermansson 240 sidor, Lix 19 ISBN: 978-91-7949-275-5

Pris: 149 kr

Läsarfavorit! Med Musselstranden (1998) fick Marie Hermansson sitt stora genombrott. 2016 blev den återutgiven som Läsarfavorit, framröstad av läsarna själva. Det är en både vacker och suggestivt kuslig roman som är svår att lägga ifrån sig. Nu finns den också i en lättläst bearbetning så att fler kan ta del av den.

MUSSELSTRANDEN

NY

Det är sommar och UIrika bor med sin vän Annie och hennes familj i en stuga. Vid en utflykt försvinner Annies lillasyster Maja utan ett spår. Sex veckor senare hittas hon vid Musselstranden. Långt från ön där hon försvann. Tjugofyra år senare åker Ulrika tillbaka till stugan. Fylld av minnen går hon med sina pojkar till Musselstranden. Där gör de ett skrämmande fynd ...

− Det är väl ingen som tror på det där nu för tiden, sa polisen som körde.

Jag satt i framsätet på polisbilen. Jag skulle visa dem platsen där vi fann skelettet. Poliserna småpratade medan vi körde. − Och vad jobbar du med? frågade han som satt i baksätet. − Jag forskar, sa jag. Jag är etnolog. − Vad forskar du om då? − Om myter om bergtagning, sa jag. Förr sa man att trollen ibland tog folk och höll dem fångna i bergen. Om någon försvann sa man att den blivit bergtagen. 16

Vi kom fram och parkerade vid vägkanten. Sedan gick vi genom skogen och den smala klyftan för att komma till stranden. Den ena polisen kröp in bland klipporna, och den andra stod kvar med mig. − Vi har inte rört något, sa jag. Min son lade tillbaka skallen som den låg. Polisen nickade tyst. Så kom den andra tillbaka. − Jo, hon har rätt, sa han. Det är något där. − Ska ni inte ta det med er? frågade jag. − Vi tar det nästa gång. Då kommer vi med båt, det är enklare. 17

www.smakprov.se

ISBN: 978-91-7949-394-3 Författare: Marie Hermansson Bearbetare: Lina Stoltz 168 sidor, Lix 20

Pris: 149 kr

Tre snabba frågor till författaren Marie Hermansson

Hur fick du idén till Musselstranden?

Jag var intresserad av gamla sägner om människor som försvunnit. Jag satt på Folkminnesarkivet i Göteborg och läste. I min fantasi skapades sedan en bild av en liten flicka som stod på en klipphylla högt över havet. Strax intill finns en strand täckt av musselskal. Sedan växte historien i olika riktningar.

Vilket är ditt bästa tips för att öka läslusten? Som barn hade jag turen att ha vuxna som läste högt för mig. Sittande i ett tryggt knä fick jag litteraturen förmedlad av en älskad röst. Det tror jag har präglat mig och fått mig att för alltid förknippa böcker med trygghet och hemkänsla.

Vad läser du helst själv i dag?

Fotograf: Emelie Asplund

Just nu skriver jag själv berättelser som utspelar sig i 1920-talets Göteborg. Så jag läser mycket från den tiden. Skönlitteratur och facklitteratur. Mycket biografier. Jag är intresserad av romaner som blandar historisk verklighet och fiktion.

101


T

Ä ST N

TL

Människoöden

.

.

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Succéromanen om Phillipe och Adbel

Om utanförskap och tillhörighet

En oväntad ­vänskap Berättelsen om förortskillen Abdel som får jobbet som personlig assistent hos en förlamad företagsledare. Författare: Philippe Pozzo di Borgo Översättare: Nike Bengtzelius 108 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7567-168-0

Pris: 129 kr

En oväntad ­vänskap Light 48 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-8803-716-9

Pris: 99 kr

Gul utanpå

Onanisterna

Författare: Patrik Lundberg 152 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8829-169-1

Författare: Patrik Lundberg 120 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-8829-313-8

Pris: 149 kr

Pris: 149 kr

SERIEN VAD SKULLE DU GÖRA?

Engagerande dilemman Författare: Magnus Ljunggren 76-96 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

Mer bror än du

Längta ut

Jag såg henne först

Polare eller golare?

ISBN: 978-91-7723-567-5

ISBN: 978-91-7723-739-6

ISBN: 978-91-7723-796-9

ISBN: 978-91-7723-833-1

Självbiografier med igenkänningsfaktor

En droppe m ­ idnatt

Underbara ADHD

Jag var precis som du

Sebbe Staxx

Jason Diakité växte upp i Lund med amerikanska föräldrar. Hans mamma är vit, hans pappa är svart. Hela sin uppväxt kände han sig halv. Nu söker han sina rötter i en familjehistoria från slaveriets USA till folkhemmets Sverige.

En personlig skildring av hur det kan vara att leva med adhd. Författaren ­beskriver hur det påverkar och har påverkat allt i hans liv och uppväxt. Om problem i skolan, missbruk av droger och svårigheter i relationer.

När Negra är 11 år bryter kriget ut i hennes hemland och forna vänner hemma i byn blir plötsligt till fiender. Det blir snart omöjligt att stanna och Negra flyr med sin familj till det avlägsna Sverige. I Sverige är allt verkligen annorlunda.

Sebastian Stakset är känd som rapparen Sebbe Staxx. Han har hyllats som rappare och låtskrivare i hiphopgruppen Kartellen. Men hans liv började tufft. Han blev mobbad i skolan, hamnade i kriminalitet och drogmissbruk.

Författare: Jason Diakité 100 sidor ISBN: 978-91-7723-447-0

Författare: Georgios Karpathakis 64 sidor ISBN: 978-91-7723-443-2

Författare: Negra Efendić 184 sidor ISBN: 978-91-7723-444-9

Författare: Sebastian Stakset och Niklas Malmborg 80 sidor ISBN: 978-91-7723-171-4

149 kr

149 kr

149 kr

102

149 kr


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Livet

X

- LA RG E

Vuxen

Skriva sig genom livet

Det sista ljuset

Mödrar och söner

Ännu ett liv

Det är nyår i Rinkeby. Odysseas och Adriana har flyttat från Grekland till Sverige. Här försöker de skapa sig ett nytt liv.

Såväl svåra som lyckliga minnen väcks till liv då Theodors mor berättar för honom om sitt liv i en annan tid, ett annat liv.

ISBN: 978-91-7723-553-8

ISBN: 978-91-8803-787-9

Författaren känner krafterna sina. I hemlandet Grekland hittar han tillbaka till skrivandet, på ett oväntat sätt. En berättelse om minnet och språket, om Sverige och Grekland och om tidens gång. ISBN: 978-91-8003-000-7

Ett nytt land utanför mitt fönster Theodor Kallifatides lämnade Grekland för Sverige 1964. I den här boken utforskar han sitt ursprung och vem han blivit efter trettiosex år i det nya landet. ISBN 978-91-7723-832-4

Författare: Theodor Kallifatides 92-120 sidor, Lix 17-23

Pris: 149 kr

SERIEN POETEN

Språkets makt ger möjligheter Det är en berättelse om språkets möjligheter och den gemenskap som kan öppnas om vi inte fokuserar på kulturskillnader. Helene Ehriander, BTJ, om Poeten och barnet.

Poeten i ­glasburen

Poeten och kärleken

Poeten och barnet

Mahad jobbar som spärrvakt i tunnelbanan. Men egentligen är han poet. Han drömmer om att skriva på svenska. Och prata med k ­ vinnan som skyndar förbi spärrarna.

Det har gått åtta månader sedan Mahad och Emma träffades. När de är tillsammans är allt enkelt och de vet att de hör ihop. Men tyvärr finns det andra som inte kan förstå att det är så …

Mahad och Emma har förlovat sig och snart ska de få ett barn. Nu när Mahad ska bli pappa längtar han extra mycket efter sin familj . En dag lyckas hans mamma och systrar ta sig till Stockholm.

ISBN: 978-91-8783-142-3

ISBN: 978-91-8803-798-5

Författare: Johanna Nilsson 56-72 sidor, Lix 16-18

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7723-663-4

103


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Feelgood

En bebis på Strandcaféet

Dektektiv från Botswana

En bebis på strandcaféet

Damers list

Evie älskar sitt jobb som chef för Strandcaféet och är van vid ett högt tempo. Men nu är hon gravid och ska snart föda. Så en dag står Helen där, den snygga och irriterande kompetenta nya caféchefen. Evie och Helen ogillar varandra från första stund. Men plötsligt tar händelserna en dramatisk vändning och de båda kvinnorna förs samman på ett oväntat sätt ...

Mma Ramotswe har fått ett nytt knepigt fall att lösa. Ägaren till ett av stans mest framgångsrika fotbollslag är bekymrad. Hans populäre målvakt James Pikani, lagets stjärna, har plötsligt börjat släppa in allt fler mål vid matcherna. Kan det vara så att någon betalar honom för att spela dåligt – blir han mutad? Mma Ramotswe anlitas för att undersöka fallet …

Författare: Lucy Diamond Översättare: Helen Ljungmark 160 sidor, Lix 22 ISBN: 978-91-7949-264-9

Författare: Alexander McCall Smith Översättare: Ulla Henning 60 sidor, Lix 24 ISBN: 978-91-7949-265-6

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Feelgood av Karin Brunk Holmqvist Författare: Karin Brunk Holmqvist Lix 18-21, 44-108 sidor

Pris: 119–149 kr

Potensgivarna

Midsommar

Rapsbaggarna

ISBN: 978-91-7723-727-3

ISBN: 978-91-7723-398-5

ISBN 978-91-7723-824-9

Drömmar och vändpunkter

Möte vid havet

Hela huset fullt

När livet vänder

Lotten

Jenna säljer glass i strandkiosken. Craig är polis. Nu möts de – av helt fel anledning.

Dee älskar sina tre barn, som alla är vuxna och bor hemma. Men så inträffar en kris …

Författare: Veronica Henry 52 sidor, Lix 26 ISBN: 978-91-7723-776-1

Författare: Maeve Binchy 164 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7723-735-8

Andy McNab växte upp hos fosterföräldrar i södra London. Han drogs in i kriminella gäng, vandaliserade och stal. Armén blev en vändpunkt i hans liv.

Det är fredagen den trettonde. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förändra hans liv för alltid.

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Författare: Andy McNab 116 sidor, Lix 26 ISBN: 978-91-7723-731-0

Författare: Kerstin Lundberg Hahn 104 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8829-105-9

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

104

Vänskap mellan sill och falafel Lena jobbar i köket på en förskola. Att laga mat är både hennes hobby och hennes yrke. Men det är något som saknas i hennes liv – romantik. Författare: Julia Strömblad 88 sidor ISBN: 978-91-7723-551-4

Pris: 119 kr


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Livet

X

- LA RG E

Vuxen

Bästsäljare i lättlästa versioner Arkan Asaad föddes 1980 i den kurdiska delen av norra Irak och kom till Sverige med sin familj 1983. Han debuterade 2011 med Stjärnlösa nätter.

Författare: Arkan Asaad 124-136 sidor, Lix 18

Pris: 149 kr

149 kr

Blod rödare än rött

Bortom solens strålar

Stjärnlösa nätter

Casim är en ung rebell som ofta hamnar i slagsmål. Han gifter sig med Jamila, men snart därefter börjar år av krig och strider.

Amàr kommer till Sverige med sin familj när han är tre år. Men en dag får pappan ett samtal från hemlandet, och familjens hela tillvaro vänds upp och ner.

Amàr, hans pappa och syskon hälsar på släkten i Irak. Men snart förstår Amàr att familjen planerar ett bröllop mellan honom och hans kusin Amina. Amàr vill inte, men till sist klarar han inte av pressen från far och släkten.

ISBN: 978-91-7723-569-9

ISBN: 978-91-7723-756-3

ISBN: 978-91-8803-706-0

Läslust med mycket spänning Om svåra beslut och tuffa tag när livet kräver styrka – tre böcker som skildrar mod, envishet och uthållighet när det verkligen gäller. Sånt är livet

En andra chans

Walter är hemlös. Han söker massor med jobb, men får inga. En dag får han en idé som gör att livet ljusnar. Med gott mod och envishet reder Walter ut både det ena och det andra.

För att rädda sin sons liv måste den ensamstående mamman Linda övertala en ung, självisk knarkhandlare att donera en av sina njurar. Han är den ende som kan rädda sonens liv.

Författare: William Kowalski Översättare: Hans Peterson 124 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-8722-101-9

Författare: William Kowalski Översättare: Hans Peterson 136 sidor, Lix 15 ISBN: 978-91-8722-199-6

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Det är filmiskt berättat, Walter kämpar, hoppet är det sista som överger honom – men just då vänder det. Rebecca Lindskog, BTJ, om boken Sånt är livet

105


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Tidlösa berättelser Med våra lättlästa versioner av välkända sagor och klassiker kan alla elever läsa samma berättelse, men i olika utgåvor. Här finns berättelser om kärlek och lust, liv och död – men också klassiska skräckskildringar och moraliska dilemman.

PENGAR

NY

VÄRLDARNAS KRIG

Selma Berg är 16 år, orädd och nyfiken. Hon drömmer om att bli konstnär och vill studera. Men som ung kvinna på 1880-talet tvingas hon in i ett kärlekslöst äktenskap med en förmögen äldre man. Selma försöker hitta utrymme att leva, samtidigt som hon blir alltmer bitter och hård. Friheten blir hennes enda mål. Författare: Victoria Benedictsson Bearbetning: Lina Stoltz

NY

Det är i slutet av 1800-talet och jorden invaderas av onda varelser från Mars. De tänker utrota mänskligheten med sina hemska stridsmaskiner. Hur ska människorna kunna stå emot varelsernas eldstrålar och giftiga gas? I boken berättar ett ögonvittne hur det hela började med ett stjärnfall utanför London och hur människorna kämpade för att överleva kriget mellan de två världarna. Författare: H.G. Wells Översättare: Catharina Andersson

ISBN: 978-91-7949-397-4

ISBN: 978-91-7949-373-8

Frankenstein

Bortbytingen

Den hemliga trädgården

Förnuft och känsla

Den fula ankungen

Författare: Mary Shelley Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-271-7

Författare: Selma Lagerlöf Bearbetare: Cecilia Davidsson ISBN: 978-91-7949-274-8

Författare: Frances Hodgson Burnett Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7987-057-7

Författare: Jane Austen Bearbetare: Anna Rosenqvist ISBN: 978-91-7949-272-4

Författare: H.C. Andersen Bearbetare: Cecilia Davidsson ISBN: 978-91-7723-839-3

106


T

Ä ST N

TL

.

.

I VÅ

Tidlösa berättelser

X

- LA RG E

Vuxen

1984

Djurens gård

Dystopin 1984 utkom 1949. Boken utspelar sig i det framtida samhället Oceanien, där Partiet och dess ledare Storebror styr och kontrollerar allt. Det råder total övervakning, teleskärmar ser och hör allt invånarna gör. Winston Smith drömmer om ett annat liv. Går det att bli fri? Finns det något som partiet inte kan kontrollera? Kan det vara kärleken?

Djuren på bondgården bestämmer sig för att göra uppror. Den elake bonden har plågat dem länge nog! Djuren jagar bort bonden, och två grisar blir ledare av arbetet på gården. Först blir livet bättre, då djuren får mer mat. Men snart tar en av grisarna över makten, och gården utvecklas till en diktatur. Författare: George Orwell Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-313-4

Författare: George Orwell Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-314-1

2 Winston hade upptäckt att teleskärmen inte kunde bevaka hela hans lägenhet. Skärmen satt på väggen mittemot fönstret i vardagsrummet. Winston kunde sitta vid samma vägg som skärmen utan att bli sedd. Han kom på att han skulle kunna skriva dagbok där utan att någon såg det. För en tid sedan hade han gått in i en prylbod. Där hade han köpt en skrivbok och en penna.

Han visste att det han gjorde var väldigt farligt, men det brydde han sig inte om. Han hade ingen att dela sina tankar och känslor med, men han kunde i alla fall skriva ner dem i sin dagbok. Nu tog Winston upp pennan och öppnade boken. Han skulle skriva om vad han hade jobbat med på förmiddagen på Sanningsministeriet. Med små, klumpiga bokstäver skrev han: 4 april 1984. Han tänkte på två personer som han hade sett på förmiddagen. Först den där självsäkra unga kvinnan som gick förbi i korridoren.

12

13

56-152 sidor, Lix 16-26

www.smakprov.se

Pris: 149 kr

Anne Franks dagbok

Mrs Dalloway

Unga kvinnor

Författare: Anne Frank Översättare: Carina Jansson ISBN: 978-91-7723-760-0

Författare: Virgina Woolf Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7723-752-5

Författare: Louisa May Alcott Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7723-675-7

Aladdin och den magiska lampan

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Ett dockhem

Pennskaftet

Det går an

Återberättare: Haitham l-Khawaja Översättare: Catharina Andersson Illustratör: Sura Ghazwan ISBN: 978-91-7723-651-1

Författare: Selma Lagerlöf ISBN: 978-91-7723-889-8

Författare: Henrik Ibsen Bearbetare: Kirsten Ahlburg ISBN: 978-91-7949-247-2

Författare: Elin Wägner ISBN: 978-91-7723-671-9

Författare: Carl Jonas Love Almqvist Bearbetare: Hans Peterson ISBN: 978-91-7723-820-1

Ali Baba och de fyrtio rövarna

Sindbad Sjöfararen

Kallocain

Lille prinsen

Doktor Glas

Översättare: Catharina Andersson Illustratör: Sura Ghazwan ISBN: 978-91-7723-827-0

Författare: Karin Boye Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-744-0

Författare och illustratör: Antoine de Saint-Exupéry Översättare: Gunvor Bang ISBN: 978-91-8803-791-6

Författare: Hjalmar Söderberg Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-831-7

Återberättare: Haitham l-Khawaja Översättare: Catharina Andersson Illustratör: Sura Ghazwan ISBN: 978-91-7723-748-8

107


L

T

.

T

.

T LÄ

.

T LÄ

.

T

T

.

E

.

.

I VÅ

.

X

LAR G

Ä ST N

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 4-5

.

RGE

TL

I VÅ

LA

I VÅ

E DI U M

Ä ST N

.

M

ALL

TL

X-

X

Ä ST I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en XXL-bok

TL

- LARG E

Böcker på nivån XXL passar den som kommit igång med sin läsning men har svårt att möta långa texter på egen hand. Berättelserna handlar om samhällen, kultur och levnadsöden som läsaren möjligen är främmande för. Läsaren har ett bra svenskt ordförråd och strategier för att förstå ett mindre antal okända ord med hjälp av sammanhanget. Längre och svårare ord kan förekomma, till exempel mer lågfrekventa ord. Meningsbyggnaden kännetecknas av större variation, till exempel fler bisatser, men det är fortfarande enkel grammatik.

BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

.

.

. EDI U M

Med sin skarpa hjärna och sitt trasiga inre har Lisbeth Salander blivit en underdog som fortsätter att göra avtryck på alla hon möter. Och nu finns det chans för ännu fler läsare att lära känna henne när Flickan som lekte med elden ges ut i lättläst version, skickligt bearbetad av Tomas Dömstedt. Män som hatar kvinnor För fyrtio år sedan försvann Harriet Vanger spårlöst. Journalisten Mikael Blomkvist får i uppdrag att ta reda på vad som hände henne. Han tar hjälp av Lisbeth Salander, en ung, professionell hacker med en unik begåvning. Tillsammans är de snart en mörk och blodig familjetragedi på spåren.

Berättelsen har genomgående korta, lättsamma kapitel och högt tempo. Staffan Engstrand, BTJ, om Flickan som lekte med elden

ISBN: 978-91-7723-826-3

Kapitel 2

FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN

NY

Henrik satt tyst en lång stund innan han började berätta om Harriet. – Det var lördagen den 22 september 1966. Harriet var sexton år. Många i släkten var här på en stor middag. Det blev tyvärr den värsta dagen i mitt liv. – Du sa att Harriet mördades, sa Mikael. – Det var festival inne i Hedestad. Harriet hade varit där. Hon kom tillbaka hit till ön strax efter två på eftermiddagen. Henrik reste sig, gick fram till fönstret och pekade.

– Klockan 14.15 var det en olycka där på bron, sa han. Olyckan hade inget med Harriet att göra. Men den gjorde att den enda bron till ön var avstängd ett helt dygn. Du förstår vad det betyder? Mikael nickade. – Jag antar att något hände med Harriet här på ön. Och att de som befann sig här blev misstänkta? sa han. – Du har rätt, sa Henrik. Vi hade 40 gäster. Med bofasta och personal fanns det 64 personer på ön. Harriet bodde i ett rum här i huset. När hon kom tillbaka den där dagen ville hon prata med mig. Henrik skruvade på sig. – Just då hade jag mycket att göra, men jag sa att vi kunde prata lite senare. Det var sista gången jag såg henne.

16

Mikael Blomkvist, journalist på tidningen Millennium, har fått uppgifter om en omfattande sexhandel. Flera av de utpekade har höga positioner i samhället. Men när de två som jobbar med artikeln hittas brutalt mördade riktas misstankarna snabbt mot Lisbeth Salander. Hon har just återvänt till Sverige efter en tid utomlands och verkar inte ha något alibi. Däremot har hon goda skäl att hämnas oförrätter i det förflutna. ISBN: 978-91-7949-369-1

108

17

www.smakprov.se

Författare: Stieg Larsson Bearbetare: Tomas Dömstedt 136-168 sidor, Lix 24

Pris: 149 kr

L Ä ST N

.

M

TT

I VÅ

SM LL A

L Ä ST N

.

- S MALL

TT

I VÅ

.

L Ä ST N

.

.

X

TT

I VÅ

I VÅ

L Ä ST N

.

V

Salander – en underdog som tagit världen med storm TT

SI

N

Böckerna passar sva på grundläggande nivå, delkurs 2–3.

LA R G E


.. LLÄÄTT

Ä SS TTLL Ä TTN

. I VÅÅ . NI V

X

E

X

X- L- A R G GE LA R

Vuxen

Storslagna romaner om krig, kärlek, rasism och klass Chimamanda Ngozi Adichie är en av sin generations främsta afrikanska författare. 2007 fick hon ett stort internationellt genombrott med romanen En halv gul sol, som också finns i lättläst version på Vilja förlag. Nu kommer även den hyllade romanen Americanah (2013) i lättläst version. Boken utsågs till en av årets tio bästa böcker av New York Times det år den gavs ut. I dag finns Adichies böcker översatta till ett trettiotal språk. Hon delar sin tid mellan Nigeria och USA.

AMERICANAH

NY

Ifemelu och Obinze växer upp i Nigeria och blir kära som unga. De skiljs åt när Ifemelu flyttar till USA för att studera. I USA driver hon också en framgångsrik blogg där hon skriver om den dolda rasismen i landet. Hon får nya vänner, hon har andra förhållanden. Men hon kan aldrig riktigt glömma Obinze. Efter många år bestämmer hon sig för att flytta hem till Nigeria igen. Och när hon och Obinze möts på nytt ställs de inför sitt livs svåraste beslut. ISBN: 978-91-7949-331-8

belönt! Pris

En enastående berättelse om klass, etnicitet, kultur och relationer, kompromisslös och intelligent men ändå varm och mänsklig.

En halv gul sol

Ingalill Mosander, Aftonbladet

En halv gul sol kretsar kring tvillingsystrarna Olanna och Kainene under 1960-talets inbördeskrig i Nigeria. De är väldigt olika och lever helt olika liv. Men båda vill se ett självständigt Biafra. När kriget bryter ut drabbas alla. Det blir en kamp för att vinna kriget, men också för att överleva när hem och familj splittras. ISBN: 978-91-7949-269-4 2

Olanna skulle besöka sina föräldrar och sin syster i Lagos. Odenigbo körde henne till flygplatsen. – Jag längtar redan, nkem, sa han och kysste henne. Olanna längtade också till när hon skulle flytta till Nsukka. På planet satt hon och mindes när hon träffade Odenigbo första gången. Hon studerade i England, men var hemma i Nigeria på semester. Då var hon fortfarande ihop med Mohammed.

Hon stod i kö utanför teatern när mannen som sålde biljetter lät en vit man gå före alla andra i kön. Odenigbo gick då fram till den vita mannen och sa åt honom att gå tillbaka. Till mannen som sålde biljetter sa han: – Tror du att de vita är bättre än ditt eget folk? Be om ursäkt till alla som står i den här kön! Nu genast! När Odenigbo sedan gick förbi Olanna sa hon: – Bra gjort! Han stannade och presenterade sig för henne. Olannas första tanke var hur hon så smidigt som möjligt skulle kunna göra slut med Mohammed. Hon kände direkt att det var något speciellt med Odenigbo. Nu två år senare kände hon fortfarande lika starkt för honom.

18

19

www.smakprov.se

Författare: Chimamanda Ngozi Adichie Bearbetare: Tomas Dömstedt Översättare: Joakim Sundström och Ragnar Strömberg 196–204 sidor, Lix 23

Pris: 149 kr

Brott på Shetlandsöarna Ett perfekt liv

Ann Cleeves prisbelönta Shetlandsserie kom ut i Sverige första gången 2006. Alla böckerna utspelar sig på Shetlandsöarna och handlar om kommissarie Jimmy Perez. När Anna Black, en ung lärare, hittas död i sitt hem tror polisen att det var självmord eller en tragisk olycka. När Jimmy Perez undersöker fallet leder det inte till självmord, utan till mord! Författare: Ann Cleeves Översättare: Ulla Henning 104 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-7723-812-6

Pris: 129 kr

109


T

Ä ST

X

X-

E

.

.

I VÅ

TL

N

Vuxen

LA R G

Självbiografi

Jag är Zlatan Zlatan Ibrahimovićs berättelse om sin väg från stadsdelen Rosengård i Malmö till världens största fotbollsarenor har lockat mängder av läsare. Och väckt läslusten hos många nya läsare. Boken är en av Sveriges mest sålda titlar. Den lättlästa versionen av Jag är Zlatan är stilsäkert bearbetad av författaren och fotbollsälskaren Mats Wänblad. Dessutom har vi lystrat till våra förmedlares önskemål om en extra lättläst version av Jag är Zlatan. Du finner den snart på Vilja förlag, i bearbetning av Carina Edling. Bokens författare, David Lagercrantz, har bland annat skrivit flera delar i Millenniumserien av Stieg Larsson.

Kommer

våren 2022!

NYHET!

Jag är Zlatan i extra lättläst version

lättläst version

JAG ÄR ZLATAN

NY

Hur blev Zlatan, pojken från Rosengård i Malmö, en av vår tids största fotbollsstjärnor? Här berättar han själv om vägen till framgång och om mötet med sin stora kärlek. Om en tuff uppväxt och om segrar och förluster som inte bara handlar om bollar i mål. ISBN: 978-91-7949-324-0

JAG KÄNDE MIG SOM COOLASTE KILLEN Jag hade mitt kontrakt. Jag var med i juniorlaget. Men jag satt på bänken. Jag var inte dålig. Men jag var fel på andra sätt, tyckte tränarna. Det var sant: Jag skällde ut lagkamrater. Jag skrek och snackade på plan. Många tyckte att jag inte passade in i MFF. Men när jag byttes in gjorde jag ofta mål. Vi kom till slutspelet i junior-SM. Det var en stor grej. Men jag blev inte uttagen. Laget vann junior-SM det året. Utan mig. Det stärkte inte självförtroendet precis. Några juniorer fick spela med A-laget. Jag var inte ens nära. Ändå var jag inte sämre än någon annan. Det hade jag visat i mina inhopp. Vad fan var felet liksom? Som grabb var det coolt att vara kaxig, men nu hade det blivit ett minus. 26

I mitt rum satte jag upp bilder på Ronaldo. Ronaldo var mannen. Han var lysande. Sådan ville jag bli: en kille som gör skillnad. Ronaldo var min hjälte. Utan honom hade jag varit en annan sorts spelare. Jag försökte lära mig Ronaldos sätt att röra sig. Jag dansade fram med bollen. Men vad hade jag för det? Ingenting, trodde jag. Ibland tränade vi med A-laget. Jag vägrade anpassa mig. Jag gav allt. Jag bara smällde på. Varför inte, tänkte jag. Jag har ingenting att förlora. Jag tricksade och spelade tuffa killen. En dag såg jag A-lagets tränare vid planen. Roland Andersson hette han. Han ville träffa mig efteråt. Säkert har han hört något gnäll, tänkte jag. Roland hade spelat VM i Argentina 1978. En gubbe med respekt alltså. Mitt hjärta bultade lite men jag spelade kaxig: – Tjena, Roland. Hur är läget? Ville du något, eller? – Zlatan, det är dags för dig att sluta spela med småskitarna, sa han. Vad snackar han om? tänkte jag. Vad fan har jag gjort småglinen? – Välkommen i A-laget, grabben, sa han då. Jag kände mig som coolaste killen i stan. 27

www.smakprov.se

Författare: David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimović Bearbetare: Mats Wänblad 292 sidor

Pris: 149 kr

Tre snabba frågor till författaren David Lagercrantz

Vari ligger styrkan med biografin Jag är Zlatan Ibrahimović? Jag är Zlatan Ibrahimović är en skildring av det nya Sverige och en kille som mot alla odds slår sig från ingenting upp till världsnivå. En underdog story av guds nåde. “The American Dream” för första gången på svenska.

Varför är det viktigt att boken också finns tillgänglig i lättläst version? Boken har intresserat och nått en helt ny publik. En publik som vanligtvis inte läser eller läser mycket sällan. Många nya svenskar som ännu inte till fullo behärskar språket och många unga människor. Det har en enorm betydelse att dessa grupper börjar läsa. Läsning är ju, som vi vet, en viktig väg in i samhället.

Vilka är dina bästa minnen från arbetet med boken? Mötena med Zlatan förstås. Framför allt när jag fick syn på en annan Zlatan än den vi vant oss vid att se. En pojke som, sin bakgrund till trots, slog sig fram med enorm kraft.

110

Fotograf: Caroline Andersson Renaud


RG E

T

LA

.

T

.

T LÄ

.

Ä ST

E DI U M

Vuxen

.

ALL

TL

I VÅ

.

M

N

Ä ST

I VÅ

. SM

TL

N

Ä ST N I VÅ

Arbetslivet i Sverige

TL

SERIEN VILJA JOBBA

TL

Ä ST N

I vår utgivningslinje Vilja jobba finns det ett stort antal böcker som på ett lättillgängligt sätt skildrar livet på olika arbetsplatser. Böckerna består av läromedel, yrkesböcker och skönlitteratur som ger en lustfylld ingång till det svenska arbetslivet.

40-64 sidor

T

M

E DI U M

Ä ST

.

T

.

T

.

T

TL

.

M

ALL

Ä ST

I VÅ

SM

ALL

TL

.

.

T

Ä ST N

I VÅ

TL

.

.

ISBN: 978-91-7949-399-8

I VÅ

.

.

SM

ALL

Boris är lokalvårdare och städar på en skola. Helmi städar också på skolan. Boris blir alltid så glad när han träffar henne. Han skulle vilja fika med henne, fast han vågar inte fråga. Tänk om hon säger nej! Men så en dag händer något oväntat. Något som gör Boris ännu gladare!

N

Ä ST N

I VÅ

I VÅ SM

TL

ALL

N

Ä ST N

SM

NY

Författare: Ann-Charlotte Ekensten

Pris: 49 kr

TL

BORIS ÄR LOKALVÅRDARE

.

.

I VÅ

T

Lättläst litteratur om olika arbetsplatser

E DI U M

Saad är byggarbetare

Tara är barnskötare

Ivan är vårdbiträde

Från morgon till kväll

Tid för de äldre

Författare: Ylva Herou Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7723-699-3

Författare: Ylva Herou Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7723-695-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7949-315-8

Författare: Ylva Herou ISBN: 978-91-7723-450-0

Författare: Johanna Limme ISBN: 978-91-7723-326-8

Ä ST

TL

Ä ST

T

.

T

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I VÅ

I VÅ

I VÅ

I VÅ

I VÅ

T

Författare: Linda Åkerström ISBN: 978-91-7723-556-9

T

Mellan glädje och sorg

Författare: Per Alexandersson ISBN: 978-91-7723-321-3

T

Yusef och arga kocken

Författare: Johanna Limme ISBN: 978-91-7723-449-4

N

Rätt man på rätt plats

Författare: Per Alexandersson ISBN: 978-91-7723-564-4

N

Jared kör truck

Författare: Linda Åkerström ISBN: 978-91-7723-325-1

N

Samira i kassan

N

RGE

N

RGE

RGE

LA

M

LA

LA

E DI U M

E DI U M

Ä ST

Ä ST

Ä ST

M

TL

TL

TL

TL

I arbetslivet

Lärarhandledning

Yrke vårdbiträde

Yrke barnskötare

Yrke köksbiträde

Författare: Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen och Jorunn Mo Översättare: Ebba Berg 208 sidor ISBN: 978-91-772-3-327-5

Författare: Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen och Jorunn Mo 96 sidor ISBN: 978-91-7723-397-8

Författare: Ingebjørg Dolve och Janne Grønningen Översättare: Ebba Berg 60 sidor ISBN: 978-91-7723-650-4

Författare: Ingebjørg Dolve Översättare: Ebba Berg 56 sidor ISBN: 978-91-7723-562-0

Författare: Jorunn Mo Översättare: Ebba Berg 44 sidor ISBN: 978-91-7723-571-2

Pris: 290 kr

Pris: 149 kr

Pris: 99 kr

Pris: 99 kr

Pris: 99 kr

111


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Handböcker i fickformat

SERIEN VILJA GUIDE

Färdiga upplägg för lättlästa boksamtal Vilja Guide är en samling inspirerande böcker för dig som vill jobba med lättlästa böcker och skönlitteratur i undervisningen eller genom boksamtal. Nu kommer en ny del i den uppskattade guideserien!

GUIDE TILL BOKSAMTAL MED DIGITALA VERKTYG NY Hur kan man arbeta med digitala verktyg i samband med boksamtal? Det ger den här guiden svar på. Flera exempel och idéer presenteras – alla med syfte att utveckla elevernas läsförmåga och läslust. Pris: 49 kr

Författare: Jenny Edvardsson 36 sidor ISBN: 978-91-7949-395-0

Guide till att läsa och skriva poesi

Guide till boksamtal för alla

Guide till boksamtal med ovana läsare

Författare: Jenny Edvardsson 44 sidor ISBN: 978-91-7949-266-3

Författare: Maria Agdler 40 sidor ISBN: 978-91-7723-598-9

Författare: Maria Agdler 27 sidor ISBN: 978-91-7723-825-6

Guide till lättlästa biografier Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén 36 sidor ISBN: 978-91-7949-329-5

Guide till lättlästa biografier är skriven på ett föredömligt vis – initierad, välstrukturerad och med ett innehåll som är lätt att ta till sig. Henric Ahlgren, BTJ

Guide till lättlästa bilderböcker

Guide till boksamtal för sfi och sva

Guide till bearbetade klassiker

Författare: Toura Hägnesten 40 sidor ISBN: 978-91-7723-597-2

Författare: Josefin Schygge 40 sidor ISBN: 978-91-7723-599-6

Författare: Linda Odén 40 sidor ISBN: 978-91-7723-808-9

112


LÄROMEDEL FÖR DIN SFI-UNDERVISNING Vi har sfi-läromedel för alla kurser och studievägar. Med våra smarta elevpaket får du både digitala läromedel och tryckta böcker – allt för att ge en varierad och flexibel undervisning. Med provexemplaret kan du prova elevpaketets digitala läromedel fritt i upp till 6 månader.

Digitalt läromedel ingår!

Skanna! Upptäck hela vårt sortiment och läs mer på: www.studentlitteratur.se/sfi


Pedagogiskt material Nypon förlag är Sveriges största specialförlag för utgivning av lättlästa böcker. Vi månar särskilt om de elever som möter extra utmaningar i skolan. Av den anledningen har vi också ett utbud av pedagogiska material, framtagna med tanke på dem som upplever att läsningen är lite kämpig. Här finner du produkter för läs- och skrivinlärning. Flera av dem är utvecklade i samarbete med logopeden Astrid Frylmark.

TESTBATTERIET Materialet prövar språkligt minne, ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och avkodning. Testbatteriet består av 1 st manual, 6 st bildark och 10 st elevprotokoll. Fler protokoll kan beställas separat. Manualen innehåller en kortfattad teoretisk del. Själva testet tar ca 40–60 minuter att göra. För att genomföra testet och tolka resultatet krävs förkunskaper inom områdena språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Testbatteriet bör därför endast användas av personer med sådana kunskaper, som specialpedagoger, speciallärare, logopeder och talpedagoger. Testet är översatt av Astrid Frylmark som även håller kurser i hur du ska använda materialet. Mer information om kurserna hittar du på www.ordaf.se

Testbatteriet komplett

Testbatteriet Extra protokoll

Målgrupp: åk 3–9 ISBN: 978-91-85857-00-5

ISBN: 978-91-975434-7-7

Pris: 209 kr/10 st

Pris: 355 kr

Språkutveckling i förskolan TRAS är ett verktyg för förskolans personal för att följa varje enskilt barns språkliga utveckling. Det gör man genom att observera och sedan notera färdigheterna i en språkcirkel. Med TRAS som metod får man vägledning och struktur i det pedagogiska arbetet.

Tras handbok

Tras tips

Tras cirkelschema

Tras schema

Handboken ger en grundlig teoretisk beskrivning av de språkområden som TRAS fokuserar på. Varje avsnitt avslutas med idéer för praktiskt genomförande. Med TRAS får personer som professionellt arbetarmed mindre barn ett inspirerande material, där teori och praktik hänger samman och ses som varandras förutsättningar.

TRAS TIPS är ett inspirationsmaterial om hur du som förskolepersonal aktivt kan arbeta med barnens språkliga utveckling. Här får du hjälp att hitta lekar, spel, böcker och annat till arbetet med barnens språk.

Ålderslöst cirkelschema. Det finns tillfällen när barnets ålder saknar relevans när man observerar barnets språk- och kommunikationsförmåga. Det här är ett ålderslöst schema som används vid observation av vilken kompetens barnet har utan att stämma av det mot en viss ålder. Förpackningen innehåller 10 st scheman utan frågor.

Med schemats frågeformulär kan man följa och beskriva den språkliga utvecklingen hos barnet, för att skaffa sig en överblick över barnets starka och svaga sidor. På det sättet kan man förvissa sig om att man observerat och uppmärksammat väsentliga steg i språkutvecklingen hos alla småbarn. Förpackningen innehåller 10 st. scheman.

TRAS HANDBOK

TRAS TIPS

Författare: Eva-Kristina Salameh ISBN: 978-91-87221-76-7 216 sidor,

Författare: Misund, Nordahl, Waage ISBN: 978-91-75670-93-5 132 sidor,

Pris: 359 kr

Pris: 249 kr

114

TRAS CIRKELSCHEMA 10 ST ISBN: 978-91-75670-12-6

Pris: 105 kr

TRAS SCHEMA 10 ST ISBN: 978-91-87221-85-9

Pris: 105 kr


S

ENM ÄRK

E

T

N VA

Trycksak 3041 0116

BESTÄLLNINGAR

Aktuellt sortiment finns att beställa på nyponforlag.se och viljaforlag.se

FRAKT Frakten betalas alltid av köparen.

Beställningar tas också emot på telefon 046-31 22 00 och via e-post kundservice@nyponochviljaforlag.se.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PRISER

De angivna priserna gäller fr.o.m. katalogens utgivningsdatum och tills vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventuella tryckfel.

Studentlitteratur, Nypon och Vilja förlag erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, som skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

FÖRLAGSNETTOPRIS (F-PRIS)

INLÄSNINGSTJÄNST

Förlagsnettopriset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt och frakt. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Leveranser till f-pris kan ske till skolor, bokhandlare och andra av förlaget godkända återförsäljare, studieförbund, utbildningsföretag samt, efter bedömning, andra utbildningsanordnare som bedriver organiserad utbildning. RABATTER ORDERVÄRDE 1–4 999

RABATT I % 0

5 000–29 999

2

30 000–59 999

3

60 000–89 999

4

90 000–139 999

5

140 000–2999 999

7

300 000–

9

De flesta skönlitterära svenska böcker som finns i katalogen är också inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda Daisyfiler kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

BESTÄLL FRÅN LÄRUM

I Finland förmedlas Nypons och Viljas lättlästa böcker via Lärumförlaget. Beställ via: http://shop.larum.fi/ eller kontakta via mejl forlaget@larum.fi eller ring +358 40 653 97 76.

BETALNINGSVILLKOR

F-priskunder handlar normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar.

KÖP SOM PRIVATPERSON

Som privatperson kan du alltid beställa direkt på viljaforlag.se.

E-böcker och ljudböcker Våra titlar finns även som e-bok och ljudbok. Allt för att ge fler vägar in i böckernas värld.

Skolor och skolbibliotek kan

Privatpersoner kan

abonnera streama via ILT, Polyglutt eller Ugglo.

via ljudbokstjänster som Nextory.

Alla kan

Alla kan

låna

köpa

via flera olika bibliotekstjänster.

via Adlibris eller Bokus.


49

18

67

70

108 101

100 NYPON OCH VILJA FÖRLAG vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra skönlitterära svenska böcker med arbetsmaterial.

Redaktionen Box 141 221 00 Lund

Telefon Redaktionen 046-31 20 02

Åkergränden 1 226 60 Lund

Telefon Kundtjänst 046-31 22 00

facebook.com/nyponforlag.se facebook.com/viljaforlag.se

instagram.com/nyponforlag instagram.com/viljaforlag

109

Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Arbetsmaterialen tas fram av lärare och specialpedagoger som själva använder lättläst i undervisningen. En hel del av arbetsmaterialen utgår från genrepedagogiken och tar fasta på cirkelmodellen.

www.nyponochviljaforlag.se

Profile for Studentlitteratur AB

Nypon och Vilja förlags höstkatalog 2021  

Här är Nypon och Viljas förlags höstkatalog fylld med lättläst litteratur för både barn och vuxna. Besök vår hemsida www.nyponochviljaforlag...

Nypon och Vilja förlags höstkatalog 2021  

Här är Nypon och Viljas förlags höstkatalog fylld med lättläst litteratur för både barn och vuxna. Besök vår hemsida www.nyponochviljaforlag...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded