MENA Katalog 2023-2024

Page 1

KATALOG 2023–2024

Den fysiska boken är viktig!

MENA Media AB


Välkommen till MENA Media Maria Gullersbo – VD

Vi ger ut fristående läromedel i svenska, engelska, matematik, geografi, historia, religion och vård.

Namnbytet på bolaget till MENA Media AB från Skolcopy har stärkt oss och öppnat för bredare utbud och nya författare. Att få träffa er kunder ute på fältet och få en dialog om ert behov är utvecklande, berikande och stimulerar vår produktutveckling.

Företaget finns i Södra Dalarna där vår kund­­service och produktutveckling sker. Våra böcker trycks på miljö­vänligt papper och är prisvärda.

Böcker för alla behov Grundskolor, gymnasieskolor, invandrarundervisning, folkhögskolor, studieförbund, SIS-ungdomshem, kriminalvårdsanstalter, särskolor, skoldaghem, fritids, svenska skolor utomlands m.fl.

Maud Borger – Kundservice

Jag tar emot telefonsamtal och mail. Jobbar med försäljningen och har koll på allt som händer hos oss på MENA. Så funderar du över något om vårt sortiment leder jag dig till rätt bok. Välkommen att höra av dig. info@menamedia.se • 0225-126 72.

På vår hemsida hittar du smakprov på alla böcker. www.menamedia.se

Arbetsböckerna används som • • • • • •

Ordinarie arbetsböcker Ett komplement till andra läroböcker Ett sätt att repetera Läxböcker Stöd i grupparbete Stöd i SVA-undervisning

Maria Oljans – Produktutvecklare/författare

Vår härliga lärare Maria hjälper oss med faktagranskning. Hon har lång erfarenhet inom skolvärlden. Maria debuterade som författare 2019 med Lästråden. 2021 kom Lästråden ABC med bokstavs­ inlärning. 2023 är det dags för Reading Step.

Beställningar – kontakta din avtalspartner LäroMedia Bokhandel AB order@laromedia.se · www.laromedia.se · 019-20 69 00 Göteborgsregionen laromedel.goteborgsregionen.se · 031- 335 53 98 support.laromedel@goteborgsregionen.se MENA Media AB menamedia.se · info@menamedia.se · 0225  -126 72

Facit

Rättat och klart

Vid beställning av minst 5 böcker med samma ISBN-nr får tep du köpa 1 facit. First S es s Exercis

FACIT

lish

FACIT

in Eng

Variou

Vid köp av minst 25 böcker med samma ISBN-nr ingår 1 st facit.

FACIT

Rötdråden A a

Format: A5.

Bla

Licens

nr 341203

Avesta,

2013

Centrumtryc

i sv

ensk

IT FAC

ien

Step -ser

a

FACIT

9

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

I de flesta arbetsböcker finns en praktisk innehållsförteckning där eleven enkelt kan kryssa i vilka sidor som är klara och rättade. På så sätt kan elev och lärare se hur arbetet går framåt, vilket ofta upplevs som motiverande.

4 5 6 7 8 9

AB, mtryck

Centru nr 341203

Avesta

, 2013

Alfabete

t

Vokaler

427-55

-0

sjakten

Vokaler Hitta ny

a ord

Skattjak

ten

Liknelse

r

Motsa

tsord

x

-91-85

KLART

ÅLL

RÄTTAT

Bokstav

10 Or dpar 11 Kn ep & kn åp 12 Al fabetsme ningar 13 Al fabetsme ningar 14 Su bstantiv 15 Hi tta nya ord 16 Ko rs & tvä rs 17 Or dkunska p 18 Ri mstug an 19 Fe lstavad e ord 20 Or dkunska p 21 Sy nonyme r 22 Ng -ljudet 23 Gö mda ord 24 Su bstantiv 25 Kn ep & kn åp 26 Or dkunska p 27 Ko rs & tvä rs

ISBN 978 Licens

MENA Media

ar

nd

Pris 52 kr

2

ning

Step by k AB,

Facit finns till de flesta arbetsböcker.

öv ade

INNEH

2 3

28 Åljudet, Rebus 29 Sta va till tusen, Datum 30 Ad jektiv 31 Sv åra ord 32 Ve rb 33 Ri mord 34 Al fabetisk ordnin g 35 Or dkunska p 36 Hi tta adjek tiv 37 Fö rkortn ingar 38 Ett ord – två betydels 39 Hi er tta nya ord 40 Or dkunska p 41 Av -stav-ni ng 42 J-l judet

43 Or dkunska p 44 Hi tta verb 45 Fin n fem fel 46 Sk iljetec ken 47 Sk riv en berättel se 48 Bj örken 49 Bj örken 50 Ko rsord 51 Ko rsord 52 La byrint i have t 53 Fa kta

KLART

RÄTTAT


Nyheter från MENA Media Samarbete med Skolbyrån Vi fortsätter vårt samarbete. Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare med lång erfarenhet. I sitt företag Skolbyrån skapar de lärmaterial och läromedel för elever samt kurs­litteratur och handledningar för lärare och peda­ goger. De brinner för lärande som ger motivation och nyfikenhet – en röd tråd i det material de skapar.

Första tråden A och B

Anna Klockar och Mia Vestman, Skolbyrån.

Förskoleklass och uppåt. Övningar där eleven får träna matematiska begrepp, klockan, bokstäver, ord, sortering, veckodagarna och miljöfrågor.

Se allt nytt som händer hos oss! Följ oss på Instagram och Facebook

Röda tråden Skriv och öva/Läs och svara A Läs & skriv B

@menamedia

Högstadiet och uppåt. Eleverna får träna på att skriva/läsa olika sorters texter (kopplat till Lgr 22 och kunskapskraven i svenska). Bygger på cirkelmodellen och lotsar eleven med stöd mot mer själv­ständigt skrivande och läsande. Läs & skriv B utkommer 2023.

Gunnar Albinsson – Författare

Gunnar har arbetat i många år som lärare på Stora Skedvi skola. Vår passionerade författare till bland annat storsäljarna svenska Röda Tråden A, B, C, D, engelska Stepböckerna och geografi. Senast utgivna är Mattekollen 3, 6 och 9.

Våra senaste matematikböcker Med övningar inför de nationella proven.

... MENA Media har ett systerföretag STUART, som är tryckeri och reklambyrå. Smart med tanke på att vi behöver hjälp med att formge och trycka nya arbetsböcker och den här katalogen.

0226-529 00 · 0250-59 33 44 info@stuart.pro · www.stuart.pro

INNEHÅLL

Visste du att ...

3

6

9

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 3

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

Svenska ....................................

4

Engelska ...................................

14

Geografi, Historia, Religion ....

22

Matematik ................................

27

Vård ..........................................

30

MENA Media

3


Svenska Naturliga tal

Hur många?

Spåra siffrorna. Följ siffrorna med pennan.

Räkna hur många det finns av varje figur.

Skriv rätt antal

Fyll i rätt antal rutor

1

Första tråden A Förskoleklass och uppåt

Boken innehåller övningar där eleven får träna matematiska begrepp, klockan, bokstäver, ord, sortering, veckodagarna och miljö­ frågor. En första, riktig arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen.

2 | Första tråden

OBS! Kopiering förbjuden

6 | Första tråden

Arbetsbok: 85427-76-5 Antal sidor: 52 Format: A4

OBS! Kopiering förbjuden

72 kr

Mer addition

Hitta ordet Läs meningen och ringa in rätt bild. Skriv sedan ordet.

Hjälp haren att komma till moroten. Haren får bara hoppa på tal som blir 10.

Jag är ett verktyg.

Jag är ett djur.

Jag är något du kan äta.

Jag är en möbel.

Jag är ett klädesplagg.

Jag är en kroppsdel.

7+2

2+8 5+5 3+2

10+0 4+5

8+1

4+6 6+2

2+2

9+0

6+4

Fyll i siffrorna som saknas så att alla benen bildar talet 7.

Första tråden B Förskoleklass och uppåt

Eleven får arbeta med matematiska begrepp, bokstäver och enkla ord samt viss omvärldskunskap. Det är en arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen och bygger vidare på Första tråden A.

4

MENA Media

3+7

5+3

1+9

Fyll i siffrorna som saknas så att alla benen bildar talet 9.

4+

1+

4+

1+

5+

6+

5+

6+

2+

3+

3+ 18 | Första tråden B

7

9

2+

OBS! Kopiering förbjuden

Arbetsbok: 85427-81-9 Antal sidor: 56 Format: A4

OBS! Kopiering förbjuden

72 kr

Första tråden B | 47


Svenska Lästråden ABC

Ss Ss

Korsord

Se på bilderna. Skriv vågrätt eller lodrätt Använd stora bokstäver.

solsol

SS ss SSss

LäsLäs

os os solsol

Måla rosen och vasen.

R so so sa sa

lo lo se se

solsol si si

R

al al sa sa

DraDrastreck strecktill tilrätt l rättbildbi. ld.

risris os os

risris solsol os os solsol

S Spåra Spårai 4i fä4rger. färger.

Lästråden ABC Förskoleklass och uppåt

I Lästråden ABC får eleven öva på att skriva bokstäverna i alfabetet och använda dem i ord. Handalfa­ betet visas för varje bokstav. Eleven får också öva på att läsa ord och enklare meningar. Bokstäverna tränas i grupper om sex stycken.

Lästråden Vardagsnära texter

LäsLäs

En Ensolsollyser. lyser. SolSol en eärn ärstorstorochochvarm. varm. 4 | 4Lästråden ABC ABC | Lästråden

OBS!OBS! Kopiering förbjuden Kopiering förbjuden

Arbetsbok: 85427-75-8 Antal sidor: 52 Format: A4

Rita i ramen. En mus, en sol och en ros.

14 | Lästråden ABC

Lästråden Lästråden ABC ABC | 5| 5

OBS! Kopiering Kopiering förbjudenförbjuden OBS!OBS! Kopiering förbjuden

72 kr

Sommaren

by

Vinter i byn

minusgrad

med tillhörande frågor

skridsko spark

När juni kommer känner alla den härliga värmen som närmar sig vårt land. Dagarna blir längre och nätterna kortare. Skolorna planerar för skolavslutning och många elever längtar efter sommarlovet. I trädgården blommar syrener och andra vackra blommor.

Det är vinter i vår by. Snön har kommit och det är - 4 grader kallt. Eftersom det är minusgrader vet vi att snön blir kvar och inte smälter bort.

skolavslutning längta sommarlov syren grilla

skidor däck ungefär månad årstid 10 cm

På den lilla sjön har isen lagt sig som en tunn hinna. När isen blir minst 10 cm tjock kan man gå på den. Karin som bor nära sjön brukar ibland åka skridskor eller spark på isen. Karins man Ove tycker om att åka skidor. Han gör ett skidspår ute på åkern utanför huset och åker ofta där. Deras bil har nu vinterdäck. Det måste alla bilar ha när det är halt och snö på vägarna.

barfota midsommar krans

Gräset är grönt och fåglarna kvittrar. Vi kan vara ute utan varma jackor, mössor och vantar. Många går barfota och det känns härligt. Att cykla är jättekul och att bada ute i en sjö likaså.

Vintern är en av våra fyra årstider och brukar i den norra delen av Sverige vara i ungefär fyra månader, från december till mars.

I juni firas midsommar i Sverige. Vi dansar kring midsommarstången som är klädd i löv och fina blomkransar. Många människor grillar och om det inte regnar äter de gärna utomhus. Då är sommaren här!

Vilken årstid handlar det om? Vilken sommarmånad handlar det om?

Skriv namnet på våra fyra årstider.

Vad längtar många elever efter? Varför åker inte Ove skridskor, tror du?

Vad betyder det att gå barfota?

Hur ska bilen göras säker för vintern?

Vad tycker du är bäst med sommaren?

OBS! Kopiering förbjuden

Lästråden

Hur klär vi midsommarstången?

Vad tycker du är bäst med vintern?

Svenska för nybörjare Boken vänder sig till dig som kan läsa. Du kan arbeta på egen hand eller tillsammans med någon. Texterna handlar om din omvärld och vardagliga händelser. I några av texterna finns fakta om Arbetsbok: 85427-71-0 djur, våra årstider och olika miljöer, Antal sidor: 44 som du kan ta reda på mer om. Format: A4 8 | Lästråden

10 | Lästråden

OBS! Kopiering förbjuden

52 kr

MENA Media

5


Svenska Röda tråden Bas

Röda

Åk 2 och uppåt

tråden BAS

Boken innehåller många varierande övningar i rättstavning (bland annat ng-ljud, tj-ljud och sj-ljud), bildbeskrivningar, korsord, rimord, lucktexter m.m. Boken är rikt illustrerad och innehåller en faktasida med alfabetet, vokaler, stor och liten bokstav m.m. Går även utmärkt att använda i förstärkt svenska.

Blandade övningar i svenska

Arbetsbok: 85427-29-1 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-30-7

INNEHÅLL KLART

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

Pris: 52 kr

Fler sidexempel på menamedia.se

Pris: 52 kr

HEMLIGA MEDDELANDEN

ORD MED 5 BOKSTÄVER

Byt ut varje bokstav mot bokstaven innan i alfabetet så får du veta vad de säger.

Skriv vad bilderna föreställer. Välj bland orden längst ner.

2

Alfabetet

26 Ord med 4 bokstäver

3

Hemliga meddelanden

27 En stege, två stegar

Ös ev njo esanqsjot?

4

Vokaler & konsonanter

28 Ng-ljudet

______________________________________________

5

Ringa in vokaler

29 Ng-ljudet

6

Aj, det gör ont!

30 Ordfläta

Lztt njh tä gäs ev tf!

7

Aj, det gör ont!

31 Ett oväntat besök

______________________________________________

8

Huller om buller

32 Vilket ord ska bort?

9

Namnleken

33 En rymdresa

10 Ord med 3 bokstäver

34 Ord med 2 bokstäver

Xjmlfo zolmjh esblf!

11 Räkna matte

35 På stranden

____________________________________________

12 Saknade ord

36 Vad är frågan?

13 Vilken färg?

37 Vad är frågan?

Xöoub ujmmt kbh tqsvubs njo fme!

14 Skriv meningar

38 Ord med 5 bokstäver

__________________________________

15 Gömda ord

39 Sammansatta ord

__________________________________

16 Hitta vägen

40 Frukter och bär

17 Stor eller liten?

41 Nu är det jul igen ...

18 Vad jobbar vi med?

42 Motsatser

19 Vad jobbar vi med?

43 Sj-ljudet

20 På Afrikas savann

44 Liknelser

21 På Afrikas savann

45 Liknelser

22 Motsatser

46 Tj-ljudet

23 Baka en kaka

47 Min dagbok

24 Ett ord blir två

48 Korsord

25 I skogen

49 Faktasida

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Fo täebo gvm iöyb! _________________________________________

Qbttb ejh tä kbh jouf uspmmbs cpsu ejh! kanot

_________________________________________

pumpa

hjälm

3

OBS! Kopieringsförbud

robot

cykel

_________________________________________

lykta krona

karta

gädda

kyrka block

sparv

nagel

skiva

kvast

kotte

38

OBS! Kopieringsförbud

ISBN 978-91-85427-29-1

VILKET ORD SKA BORT?

ETT ORD BLIR TVÅ

NAMNLEKEN

I varje cirkel ska ett ord bort. Ringa in ordet och skriv det på raden.

Dela upp orden i två nya ord. Se exemplet.

Moa ska åka hem till en klasskompis, men vem var det nu igen? Ta reda på det genom att följa instruktionerna:

bofink

rödbeta

blå

klocka

potatis

hammare

kråka

morot

borr

gök

penna

såg

____________________ klocka

____________________

____________________

 Stryk alla namn med ng -ljud (kan även stavas gn).  Stryk alla namn med nn i sig.  Stryk alla namn med il i sig.  Stryk alla namn som slutar på e.  Stryk alla namn som slutar på in och im.  Stryk alla namn som börjar på l.  Stryk alla namn som börjar eller slutar på a .

solros sol

ros

Joanna

Love 

höst

tall

torsk

vår

lönn

räv

juni

björk

makrill

sommar

vitsippa

Linus Alexander

____________________

____________________

Mehmet

Lova

Melvin

Karin Laleh

Malte

smula geting

sandal

tussilago

jacka

prästkrage

bi

känga

blåklocka

humla

stövel

ekorre

____________________

____________________

____________________

Liam Wilmer

Hannes

Johannes

Leila

Josefine

____________________

Dennis

Reza

Isabella

Maja

Camilla

Ali

Elin

Sanna Ingrid

gädda

??

?

Vilma

Tilda

Signe

Alice

Ludvig

Liv

Leon

Malin

Filip

Ibrahim

Fanny Loke

Emil

Kevin

Agnes

Vilhelm

Ville

Lina

Vem ska Moa åka hem till? Svara med en hel mening. __________________________________________________________________________

32

6

MENA Media

OBS! Kopieringsförbud

__________________________________________________________________________ 24

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

9


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

Röda tråden A

A

Åk 3 och uppåt

Boken innehåller varierande övningar i fri skrivning, ordkunskap, grammatik och rättstavning (bland annat ng-ljud, å-ljud och j-ljud). Dessutom förkortningar, synonymer, korsord, knep & knåp. Längst bak finns en faktasida med alfabetet, vokaler, ordklasser m.m. Arbetsbok: 85427-55-0 Antal sidor: 52 Format: A4 Facit: 85427-56-7

INNEHÅLL KLART

Pris: 52 kr

Pris: 52 kr

BOKSTAVSJAKTEN

RÄTTAT

KLART

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

Å-LJUDET

RÄTTAT

 Långt å-ljud stavas ofta med å.  Kort å-ljud stavas ofta med o.

2

Alfabetet

28 Å-ljudet, Rebus

3

Bokstavsjakten

29 Stava till tusen, Datum

4

Vokaler

30 Adjektiv

5

Vokaler

31 Svåra ord

1. ____ sna

10. l ____ ppa

19. b ____ rste

28. fl ____ tte

6

Hitta nya ord

32 Verb

D Å J

R H Z B C P

2. g ____ s

11. tv ____ l

20. s ____ mmar

29. h ____ r

7

Skattjakten

33 Rimord

________________________________

________________________________

3. kl ____ cka

12. k ____ tte

21. m ____ s

30. l ____ cka

8

Liknelser

34 Alfabetisk ordning

22. k ____ pp

31. b ____ ge

35 Ordkunskap

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

13. l ____ s

Motsatsord

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

4. sk ____ p

9

5. p ____ jke

14. m ____ ne

23. d ____ lig

32. n ____ rr

6. sn ____ l

15. k ____ ppar

24. g ____ sse

33. k ____ rg

7. tr ____ d

16. b ____ t

25. t ____ mte

34. p ____ ve

8. tj ____ ck

17. d ____ cka

26. ____ r

35. b ____ ll

9. g ____ ta

18. pl ____ t

27. h ____ ppa

36. r ____ g

I de här orden fattas stavningen av å-ljudet. Fyll i å eller o. Byt ut varje bokstav mot den som kommer två steg efter i alfabetet.

ko

10 Ordpar

36 Hitta adjektiv

11 Knep & knåp

37 Förkortningar

12 Alfabetsmeningar

38 Ett ord – två betydelser

13 Alfabetsmeningar

39 Hitta nya ord

14 Substantiv

40 Ordkunskap

15 Hitta nya ord 16 Kors & tvärs 17 Ordkunskap

43 Ordkunskap

18 Rimstugan

44 Hitta verb

19 Felstavade ord

45 Finn fem fel

20 Ordkunskap

46 Skiljetecken

21 Synonymer

47 Skriv en berättelse

häst

hund

fisk

insekt

fågel

Byt ut varje bokstav mot den som kommer två steg före i alfabetet. O W N G P

M T Å

41 Av-stav-ning

________________________________

________________________________

42 J-ljudet

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

molnig

solig

glad

sjuk

frisk

REBUS Rebusen blir en mening. Skriv först bokstäverna under bilderna. När du är klar skriver du rent meningen på raderna under.

ledsen

Byt ut varje bokstav mot den som kommer fyra steg före i alfabetet.

_TT

M X E P M I R

V Y W W M R

22 Ng-ljudet

48 Björken

23 Gömda ord

49 Björken

________________________________

________________________________

24 Substantiv

50 Korsord

25 Knep & knåp

51 Korsord

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

Vilket alternativ passar ihop med ordet? Kryssa i rätt ruta.

26 Ordkunskap

52 Labyrint i havet

27 Kors & tvärs

53 Fakta

Afrika

Asien

Europa

äta

dricka

+

sova

3

_ KLKA + H +

_ TD + T T +

_ ÅNE

_ KTTE

SKILJETECKEN

Vilka ord gömmer sig här? Kasta om bokstäverna och skriv på raderna. Inom parentes står en ledtråd.

Skriv punkt, frågetecken eller utropstecken efter meningarna.

PINASEL (söt och orange)

APPTIVSI (blommar på våren)

_______________________

_______________________

28

OBS! Kopieringsförbud

LABYRINT I HAVET

GÖMDA ORD

Kan du gå genom labyrinten så att du möter de här djuren i rätt ordning?

Jag heter Anna

Vad är klockan

Vad heter du

Vad roligt

Gillar du hästar

Jag vaknade klockan sju

Linus sitter på stolen

Mamma kör bilen

Kom hit

Titta, det snöar

Har du en hund

Hjälp mig

1. snäcka 2. sjöhäst 3. sjöstjärna 4. sjögurka 5. manet 6. sköldpadda 7. fisk 8. korall 9. bläckfisk

START

SKRIV EN BERÄTTELSE

A H RT Ä J (pumpar blod)

Skriv substantiv, verb eller adjektiv på raderna så att det blir en berättelse.

_______________________ YNRÅASTNFO (årets sista dag)

J A P PAO G E (färggrann fågel)

_______________________

_______________________

En dag skulle jag ______________________________ till ______________________________ . När jag verb

substantiv

hade ___________________________ en liten bit, såg jag plötsligt en ____________________________

NAPSTKEAN (till matlagning)

verb

adjektiv

_____________________________ som hoppade ut från ______________________________ . Jag blev

_______________________ LKYENC (bra till låset)

SÄCKKIFLB (har åtta armar)

_______________________

_______________________

substantiv

substantiv

______________________________ . Men jag blev också lite ______________________________ . Jag adjektiv

adjektiv

tittade mig omkring. Då såg jag plötsligt en jättestor ______________________________ . Det här var

IGNNIDT (här finns nyheter)

substantiv

väldigt ___________________________ . Vad skulle jag göra? Jag ____________________________ mig

_______________________

adjektiv

DELGADFESÖ (en gång om året)

verb

bakom en ______________________________ . Skulle jag kunna _______________________________ substantiv

_______________________

verb

förbi den ____________________________ ____________________________ innan den såg mig?

LÖJÅFT (kan man sitta i)

adjektiv

substantiv

Eftersom jag vid det här laget var ganska _________________________________ så bestämde jag mig

_______________________ NOSRIUDAIE (levde för länge sedan)

ROLIGAL (apa)

_______________________

_______________________

adjektiv

för att _____________________________ . Sakta ______________________________ jag sedan till verb

verb

_____________________________ . Oj, vilken ______________________________ dag! substantiv

OBS! Kopieringsförbud

_ BT +

+A +

_______________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

_______________________

SK +

_K +

? _______________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-55-0

ÄRRSYKTJN (för skrynkliga kläder)

_

+N +

23

OBS! Kopieringsförbud

adjektiv

MÅL

47

52

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

7


Svenska tråden

Blandade övningar i svenska

Röda tråden B

B

Åk 4 och uppåt

Boken innehåller varierande övningar i fri skrivning, ordkunskap, grammatik och rättstavning (bland annat k-ljud, tj-ljud och sj-ljud). Dessutom skiljetecken, korsord, knep & knåp m.m. Längst bak finns en faktasida med vokaler, grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 85427-57-4 Antal sidor: 52 Format: A4 Facit: 85427-58-1

INNEHÅLL KLART

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

52 kr

52 kr

ALFABETISK ORDNING

MOTSATSORD

På varje rad finns fyra ord. Sätt ett kryss i rutan vid de tolv rader där orden står i alfabetisk ordning. Du får hjälp med den första raden.

Skriv motsatserna till orden. Se exemplet.

2

Alfabetisk ordning

28 Ordkunskap

3

Vokaler

29 Ett, två, tre

lok

mink

nyckel

snöre

4

Substantiv, adjektiv, verb

30 K-ljudet

kök

olja

rida

teater

31 Korsord med k-ljud

axel

bråka

farlig

enkel

6

Rimord

32 Ordkunskap

gyttja

jaga

syra

tårta

7

Lek med bilnummer

33 Synonymer

krypa

måne

tok

ärta

8

Inbrottstjuven

34 Fånga hunden!

fiol

någon

tall

mat

9

Inbrottstjuven

35 Fånga hunden!

nio

spurta

varg

träd

10 Substantiv

36 E och ä

bio

hand

rock

skal

11 Knep & knåp

37 Ordspråk

stad

undulat

rast

spis

12 Av-stav-ning

38 Tj-ljudet

ek

lada

vas

älska

13 Motsatsord

39 Måla med språket

gips

lärka

tank

sko

14 Förkortningar

40 Knep & knåp

pistol

orkan

regler

sida

15 Måla med språket

41 Göra ord av ord

lim

kälke

jäst

stup

16 Adjektiv

42 Ordkunskap

kam

svan

vide

ånga

17 Uttalas lika – stavas olika

43 Lika men ändå olika

fat

en

savann

piano

18 Dubbelteckning

44 Sj-ljudet

elefant

fredag

häst

gris

19 Idiomatiska uttyck

45 Tala tydligt

hiss

spik

ute

yxa

20 Skiljetecken

46 Att kommunicera

docka

frisk

rum

ugn

21 Skiljetecken

47 Att kommunicera

22 M och n

48 Min intervju

23 Kors & tvärs

49 Min intervju

24 Skriv en berättelse

50 Korsord

25 Skriv en berättelse

51 Korsord

26 Verb

52 Kan du stava rätt?

27 Göra ord av ord

53 Fakta

! .

? , !

.? ,!

R D

sent

U

snäll

D

billig

E

glad

S

gasa norr

S

feg

M T

otrolig

S

sjuk

A

vit

lamm

orgel

pris

telefon

plint

trösta

svavel

häst

isborr

kvist

jojo

gräva

insida

lampa

näver

artig

dricka

fest

ekorre

lus

kant

städa

öken

citron

näring

ridå

åka

vår

T

äldst

S sällan

O R

rak

rt

D

mjuk

13

OBS! Kopieringsförbud

KAN DU STAVA RÄTT?

Här ser du hur man komparerar adjektiv. Långa adjektiv komparerar man ofta genom att skriva ”mer” och ”mest” framför adjektivet.

Ringa in det rättstavade ordet på varje rad. Se exemplet.

KOMPARATIV

SUPERLATIV

stark lång liten praktisk

starkare längre mindre mer praktisk

starkast längst minst mest praktisk

hus !

?

OBS! Kopieringsförbud

POSITIV

litet hus!

O

hemma

kruka

et ilk

A

långsam

ADJEKTIV

Skriv punkt, utropstecken eller frågetecken efter meningarna.

t! t as or

Hur många rätt får du?

1.

stjärna

sjärna

tjärna

29.

medela

meddela

meddella

2.

tidikt

tidigt

tidit

30.

schema

stjema

sjema

3.

förän

förren

förrän

31.

hökst

högst

höckst

gamal

gammal

gammall

Kan du se mig

Här finns det många vitsippor

Man ska inte leka med elden

4.

jöra

göra

gjöra

32.

Vi ska åka till morfar på lördag

Vart ska du åka

Vilken söt hundvalp

5.

vagn

vang

vangn

33.

mågna

månnga

många

Jag älskar spenat

Han har fått en blånagel

Bor Paula i det röda huset

6.

cykel

cyckel

sykel

34.

tyvärr

tyvär

tyvvär

Usch, vad läskigt

Gå och lägg dig

Tycker din kusin om pizza

7.

tugn

tunng

tung

35.

skjorts

shårts

shorts

Matchen slutade oavgjort

Är inte du trött

Vi ses

8.

möjllit

möjligt

möjlit

36.

schips

chips

chipps

9.

välkomna

Komparera adjektiven och skriv i spalterna. Längst ner får du själv hitta på fyra adjektiv. POSITIV

D

det var en mörk kväll i mitten av

KOMPARATIV

SUPERLATIV

varmare

Den här texten saknar punkter och stora bokstäver. Skriv ut dem direkt i texten. Det blir 23 meningar. Du får hjälp med den första meningen.

bra

november. jag var ensam hemma jag satt i mitt rum

sämre ung

från vinden först gnisslade det till sedan lät det som snabba fotsteg över vindsgolvet luckan

mest intresserad

lade jag örat intill vindsluckan där var det gnisslande ljudet igen försiktigt lirkade jag upp

vackrare

luckan och kikade in i mörkret det var becksvart därinne efter en stund kunde jag urskilja

roligare

plötsligt till två gröna prickar lyste skarpt i mörkret sedan rörde sig prickarna och något stort och lurvigt kom emot mig jag hann inte reagera innan jag såg vad det var det var vår busiga katt Skrållan som hade smitit upp på vinden hon spann och strök sig mot mitt ansikte jag bar ner henne och stängde vindsluckan äventyret var över och matteläxan väntade

20

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

16

37.

anledning

andledning

anlening

ocean

38.

väldit

väldigt

välldigt

stjäla

schäla

själa

39.

snabt

snappt

snabbt

12. tjyrka

kyrcka

kyrka

40.

sjuta

skjuta

schuta

13. jymnastik

gymnastik

gymmnastik

41.

tjåck

tjock

tjåkk

14. Stokholm

Stockholm

Stockhollm

42

Sverige

Sverge

Sverije

15. skjorta

schorta

sjorta

43.

presis

pressis

precis

16. konnsert

konssert

konsert

44.

slacksmål

slagsmål

slagssmål

alldrig

aldrig

alddrig

45.

resept

receppt

recept

18. apelsin

appelsin

apellsin

46.

alltid

altid

allttid

19. juga

ljuga

djuga

47.

förståss

föstås

förstås

20. själlv

sjelv

själv

48.

stjänka

skäncka

skänka

åck

ock

och

49.

gyttja

jyttja

gytjja

22. lugnt

lungnt

lungt

50.

värkligen

verkligen

verckligen

23. jäspa

gespa

gäspa

51.

ugnen

ungnen

ugnnen

24. köppte

köpte

köptte

52.

tjände

kännde

kände

25. ketchup

kettchup

ketshup

53.

plöttsligt

plötsligt

plötslit

26. gedda

jädda

gädda

54.

också

ochså

åckså

27. endast

ändast

endasst

55.

tunnt

tunntt

tunt

28. jorde

gjorde

hjorde

56.

ejentligen

egentligen

21.

prickig

några mörka konturer en gammal soffa stod längst bort i hörnet under soffan glimmade det

vällkomna

ossean

17.

större

till vinden fanns i taket utanför mitt rum jag smög dit och klättrade uppför stegen sedan

välkommna

10. osean 11.

vitast

och gjorde matteläxan då hörde jag plötsligt ett konstigt ljud ovanför mitt huvud det kom

8

A

fred

Alfabetet hittar du på s. 53.

Jag är k

? ,

Skiljetecken använder man för att skilja meningar i en text från varandra. Tre vanliga skiljetecken är punkt (.), utropstecken (!) och frågetecken (?).

T

smal rik

2

SKILJETECKEN

I T

liten

sto

Korsord

H

låg bra

V il ket

5

ISBN 978-91-85427-57-4

Fler sidexempel på menamedia.se

V

Röda

OBS! Kopieringsförbud

52

egentlien

OBS! Kopieringsförbud


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

C

Röda tråden C Åk 5 och uppåt

Boken blandar roliga övningar i fri skrivning med ordkunskap, stödord, grammatik och rättstavning (bland annat tj-ljud, sj-ljud och j-ljud). Dessutom ordspråk och bildspråk, knep & knåp, motsatsord m.m. Längst bak finns en faktasida med grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 85427-59-8 Antal sidor: 52 Format: A4 Facit: 85427-60-4

RÄTTAT

KLART

2

Substantiv i klassrummet

28 Skriv en berättelse

3

Felstavade ord

29 Skriv en berättelse

4

Vokaler

30 Vilket verb?

5

Kryptokryss

31 Årstidsdikter

6

Tre ordklasser

32 Sj-ljudet

7

Skriv meningar

33 Synonymer

8

Substantiv

34 Ordkunskap

9

Beskriv två bilder

35 J-ljudet

10 Ng-ljudet

36 Sammansatta ord

11 Knep & knåp

37 Tj-ljudet

12 Min berättelse

38 Kryssa rätt

13 Min berättelse

39 Skriv meningar

14 Komparera adjektiv

40 Stödord

15 Ordkunskap

41 Korsord

16 Skiljetecken

42 Pronomen

17 Skiljetecken

43 Pronomen

18 Å-ljudet

44 Ordspråk

19 Ordkunskap

45 Tre ordklasser

20 Ta tema på verb

46 Intervjua ett djur

21 Ta tema, Leta ordklasser

47 Intervjua ett djur

22 Stödord

48 Kryptokryss

23 Skriv av texten

49 Skriv en limerick

24 Idiomatiska uttryck

50 Ordjakten

25 Bilda ord

51 Korsord

26 M eller n?

52 Nian

27 Knep & knåp

53 Faktasida

52 kr

52 kr

KORSORD

INNEHÅLL KLART

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

RÄTTAT

BESKRIV TVÅ BILDER

Lös korsordet genom att skriva ut förkortningarna. Kom ihåg att skriva stora bokstäver.

Berätta vad du ser på bilderna. Försök också att beskriva färger, dofter och ljud. Använd många adjektiv. 5

7

_______________________________________________________________

6

1

_______________________________________________________________

10

9

_______________________________________________________________

8

4

_______________________________________________________________

3

2

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

11

12

14

_______________________________________________________________

13

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

15 17

20

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18

_______________________________________________________________________________________

16

19

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

24

_______________________________________________________________

21

_______________________________________________________________

23

_______________________________________________________________

22

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 1. o.s.v. 2. em 3. forts. 4. kr

5. ca 6. tors. 7. tsk 8. st.

9. km 10. p.g.a. 11. nr 12. f.d.

13. d.v.s. 14. jfr 15. t.ex. 16. mm

17. l 18. m.fl. 19. i.st.f. 20. ung.

_______________________________________________________________________________________

21. ev. 22. bl.a. 23. ggr 24. apr.

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-59-8

41

OBS! Kopieringsförbud

NG-LJUDET I varje mening finns minst ett ord där ng-ljudet utelämnats. Fyll i ng-ljudet som i exemplet. Tänk på att stava rätt.

Ng-ljudet kan stavas på tre sätt: ng , g + n eller n + k

ng var vi på husva ______ g nssemester. 1. En gå ______

BILDA ORD

PRONOMEN Pronomen är ord som står i stället för substantiv. Det finns flera slags pronomen. Personliga och possessiva pronomen är de vanligaste.

Bilda verb utifrån dessa substantiv. Se exemplet.

2. Det står må ______ a bä ______ kar i parken. 3. Det re ______ nar ute. 4. Hon vi ______ kade till publiken. 5. Olle tältade i fyra dy ______ n. 6. Är din väska tu ______ ? frågade Be ______ t. 7. Vi ska spri ______ a 60 meter på tävli ______ en. 8. På hösten brukar vi plocka flera hi ______ kar med li ______ on.

9

OBS! Kopieringsförbud

_______ vandra vandring ___________________________

kam ____________________________________

blod _____________________________________

krock __________________________________

sång _____________________________________

grill ___________________________________

promenad _________________________________

vatten __________________________________

spegel ____________________________________

arbete __________________________________

övning ___________________________________

förlust _________________________________

PERSONLIGA PRONOMEN

POSSESSIVA PRONOMEN

Subjektsform jag du han hon den, det vi ni de

Personliga jag du han hon den, det vi ni de

Objektsform mig dig honom henne den, det oss er dem

Possessiva min din hans hennes dess, dess vår er deras

Skriv de eller dem på raderna.

9. Ta ______ kbilen svä ______ de in på skolgården.

Bilda adjektiv utifrån dessa substantiv.

10. Ta det lu ______ nt, sade lagledaren. 11. Reservdu ______ ken var helt tom. 12. Lamporna på discot bli ______ kade i takt med musiken. 13. A ______ neta och Ulla satt i hammocken och gu ______ ade. 14. Det blä ______ ker om den nytvättade bilen. 15. I ______ rid och Ma ______ nus är grannar. 16. En tria ______ el har tre vi ______ klar.

1. Där är mina systrar. Har du hört ______________ sjunga?

sot ______________________________________

känsla __________________________________

prick _____________________________________

avund __________________________________

damm ___________________________________

styrka __________________________________

sorg _____________________________________

glädje __________________________________

kurva ____________________________________

dumhet _________________________________

rädsla ____________________________________

elektricitet ______________________________

2. Ja, ______________ sjunger så vackert! 3. Kalle har två katter. ______________ heter Tussan och Sotis. 4. Var är dina lärare? ______________ står där borta. 5. Kan du be ______________ att komma hit? 6. Läxorna var svåra, men pappa hjälpte mig med ______________ . 7. ______________ tog tåget från Malmö till Köpenhamn. 8. Tåget var försenat, men det gjorde ______________ ingenting.

17. Köp en kvällstidni ______ , sade Ra ______ nar. 18. Jag lä ______ tar till sommaren.

På s. 53 finns en regel om när man använder de och dem.

9. ______________ där böckerna är väldigt spännande! Har du läst ______________?

Bilda substantiv utifrån dessa verb.

10. Jag läste en av ______________ förra sommaren.

19. U ______ nen ska stå på 200 grader, sade pappa. 20. Bilen hade fått pu ______ kteri ______ .

hoppa ____________________________________

fantisera ________________________________

11. Änderna har fått ungar. ______________ är så söta!

21. Kören sju ______ er otroligt vackert.

tänka ____________________________________

lukta ___________________________________

12. Här är soporna. Gå ut med ______________ är du snäll.

22. Bussen stä ______ kte ner barnen.

snickra ___________________________________

panta __________________________________

13. Har ______________ sommarlov nu?

23. Ri ______ till tandläkaren, sade mamma.

le _______________________________________

mata ___________________________________

14. Fråga ______________ !

24. Få ______ arna flydde och rånade en ba ______ k.

brodera ___________________________________

addera _________________________________

15. När ______________ kom hem var ______________ väldigt trötta.

importera _________________________________

marschera ______________________________

16. Har du frågat ______________ om ______________ vill komma på kalaset?

10

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

25

42

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

9


Svenska Röda

tråden

Blandade övningar i svenska

D

Röda tråden D Åk 6 och uppåt

Boken innehåller en hel del läsförståelse, men också ordklasser, satsdelar, rättstavning, ordkunskap, huvudsats och bisats, fri skrivning, särskrivning m.m. Längst bak finns en faktasida med grammatik och skrivtips. Arbetsbok: 85427-63-5 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-64-2

Fler sidexempel på menamedia.se

52 kr

52 kr

INNEHÅLL KLART

RÄTTAT

KLART

2

Förkortningar

26 20 svåra ord

3

Lång och kort vokal

27 Vem gillar pizza?

4

Mina två boktips

28 Hittelönen

5

Vilket land?

29 Hittelönen

6

Lägerskolan

30 Subjekt och predikat

7

Substantiv, verb, adjektiv

31 Vilket land?

8

Sortera ord

32 Året runt

9

Meningar med många ord

33 Komparera adjektiv

RÄTTAT

EN BILD KAN SÄGA SÅ MYCKET

SUBJEKT OCH PREDIKAT Vad är en sats? Subjekt och predikat är satsdelar. Subjektet talar om vem, vad eller vilka som gör något i en sats. Predikatet talar om vad som händer eller vad någon gör i en sats.

Berätta vad du ser på bilderna. Beskriv också färger, dofter och ljud. Använd många adjektiv.

Det är en mening som innehåller subjekt och predikat.

Ex. Hästen hoppar. Vem hoppar? Jo, hästen. ”Hästen” är subjekt. Vad händer? Jo, någon hoppar. ”Hoppar” är predikat.

Sätt ut subjekt (s) och predikat (p) i meningarna som i exemplet. Tänk på att en mening kan innehålla flera subjekt och predikat. 1. Solen skiner.

8. Hinner du vattna blommorna?

2. Pappa sjunger i en kör.

9. Jag läser många böcker.

36 Objekt

3. Love och Lisa åker buss.

10. Per och Åsa dansar väldigt bra.

13 Knep & knåp

37 Särskrivning

4. Gjorde laget många mål?

11. Ser du fullmånen?

14 Tre ordklasser

38 Ordkunskap

5. Vi gick och pratade länge.

12. Mormor löser ett korsord.

15 Sudoku med vokaler

39 Skriv meningar

6. Fotbollsspelaren dribblar.

13. Simon chattade och skrev ett sms.

_______________________________________________________________________________________

16 En bild kan säga så mycket

40 Prepositioner

7. Mamma både spelar och dansar.

14. Bor du i Danmark?

_______________________________________________________________________________________

17 En bild kan säga så mycket

41 Motsatsord

18 Huvudsats och bisats

42 Lika men ändå olika

19 Huvudsats och bisats

43 Lika men ändå olika

20 Öga mot öga

44 Dubbel vinst

21 Öga mot öga

45 Dubbel vinst

22 Sj-ljudkryss

46 På löpsedeln

23 Ta tema på verb

47 På löpsedeln

24 Skriv en berättelse

48 Gör en annons

25 Skriv en berättelse

49 Fakta

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Skriv fem satser. Sätt sedan ut subjekt (s) och predikat (p).

______________________________________________________________________________________

1. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

12

ISBN 978-91-85427-63-5

DUBBEL VINST

SÄRSKRIVNING

Läs texten. Svara sedan på frågorna.

I den här texten finns 29 särskrivna ord. Ringa in dem. Du får hjälp med det första.

– Grattis, den här är din! Farmor tittade förvånat på skraplotten som hon just fått av kassören i mataffären. – Affären fyller 25 år idag och ni är vår tjogofemte kund. Därför får ni en skraplott. Jag hoppas att ni vinner en storvinst, sade kassören. Farmor tackade för lotten. Sedan gav hon den till mig. – Den här ska du ha! Jag tackade, stoppade lotten i fickan och sedan började vi gå hemåt. Ute på gatan passerade vi en affär där de sålde gitarrer. Några tjejer och killar som var två år äldre än jag stod och tittade i skyltfönstret. Jag visste att de spelade i ett band. En tjej kom fram till mig och sade: – Hej! Jag har hört att du spelar trummor och att du är bra. – Ja, jag spelar trummor, sade jag. Men om jag är bra vet jag inte. – Vi behöver en ny trummis till vårt band. Kan du komma hem till mig i kväll klockan sju och provspela? Vi ska repa med bandet då. – Jag kommer gärna, sade jag. Jag och farmor gick vidare. När de andra inte kunde se oss längre, gjorde jag ett högt glädjeskutt med armarna i luften som om jag hade vunnit en 100 meters-final i OS. När vi kommit hem tyckte farmor att jag skulle skrapa lotten. Jag plockade fram den ur jackfickan och vi turades om att skrapa fram beloppen. Till slut var det bara en dold siffra kvar och det var min tur att skrapa. Jag hade chans att vinna 100, 10 000 eller 100 000 kronor. Sakta skrapade jag fram det sista beloppet. – Vi vann 10 000 kronor, farmor! – Det är dina pengar, det är du värd! Nu kan du köpa det där dyra, fina trumsetet du önskat dig så länge. Men jag måste fråga vad du blev mest glad över: pengarna eller erbjudandet att få provspela för bandet? – Att få provspela! Hoppas du inte blir sur över det, farmor! – Nej tvärtom, jag blir väldigt glad. Pengar är nog bra, men det är inte allt här i livet. Det bästa i livet går inte att köpa för pengar, sade min kloka farmor.

_______________________________________________________________________________________ 16

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

MOTSATSORD Man kan bilda motsatsord genom att lägga till en förstavelse. Fyra vanliga förstavelser är: in-, miss-, o- och van-. Gör motsatsord av orden i rutan genom att lägga till rätt förstavelse. Se exemplet.

Varje sommar lov brukar jag åka till min mor mor på västkusten. Hon bor i ett litet brunt hus precis vid

in-

havet. Hon har en träd gård med ett potatisland och några päron träd. I skogen bakom huset finns många

miss-

o-

van-

fåglar. På morgnarna hör jag ofta en hackspett i tallen utanför mitt sovrums fönster. Under verandan bor

missuppfatta uppfatta _______________________________________________

en jätte söt igelkott och jag ser ofta rådjur i skogsbrynet. Huset ligger på ett berg. Varma sommar dagar

hedra __________________________________________________

när vi ska bada går vi nerför berget på en smal trä trappa. Man måste gå försiktigt och hålla i ett rep som

direkt _________________________________________________

sitter vid sidan om. Vid havet finns ingen sand strand, utan bara en platt klippa och några sten bumlingar.

ärlig __________________________________________________

i bastun till nittio grader innan hon vadar ut i havet och doppar sig. Min mormor är en riktig krut gumma!

stadig _________________________________________________

Mormors granne heter Andersson. Han har såklart ett för namn, men jag minns inte vilket eftersom alla

trivs __________________________________________________

n ar

o

korrekt ________________________________________________ stabil __________________________________________________

fladdrande öron. Det går undan när de far fram på grus vägarna, men Andersson plingar i en ring klocka

tur ____________________________________________________

så man hinner hoppa åt sidan innan man riskerar att bli över körd. Sommaren är härlig! Det enda

verklig ________________________________________________

dåliga är alla myggor som dyker upp på sommar kvällarna. Jag har redan fått tre mygg bett:

nöjd __________________________________________________

ett i nacken, ett på armen och ett på stor tån. De kliar jätte mycket! Men som

gynna _________________________________________________

tur är försvinner de snabbt. Nu måste jag gå. Vi ska åka till tåg stationen

van ___________________________________________________

och hämta min mor bror som kommer hit över helgen. Hej då!

konsekvent _____________________________________________ effektiv ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

tro ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

diskret ________________________________________________ rädd __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

gh j, j a Ne

lyckas _________________________________________________

2. Vad hände när de kom till kassan och skulle betala?

44

ttat ...

förstå _________________________________________________

Den använder hon året om, även kalla vinter dagar när det är minus grader ute. Då drar hon upp värmen

ppfa

modern ________________________________________________

saft och smörgåsar med ost, skinka och tunna tomat skivor. Längre bort på stranden ligger mormors bastu.

iss u

formell ________________________________________________

är skönt att sitta och guppa på vågorna medan man väntar på napp. Mormor packar alltid en kaffe termos,

han sig på sin flakmoped och åker iväg till mat affären för att handla. Selma sitter framtill på flaket med

_____________________________________________________________________________________

t?

sköta __________________________________________________

Till vänster finns en brygga där mormors rodd båt ligger förtöjd. På kvällarna brukar vi ro ut och fiska. Det

bara säger hans efter namn. Andersson bor i en röd hus vagn med sin labrador Selma. Varje torsdag sätter

1. Är huvudpersonen en kille eller tjej?

a tt fa

gm

12 Subjekt och predikat

pp

35 Förläng satserna

uu

34 Pronomen

11 Målvakten

Ha rd

10 Målvakten

5. _____________________________________________________________________________________

10

Ta gärna hjälp av skrivtipsen på s. 49.

OBS! Kopieringsförbud

37

OBS! Kopieringsförbud

41


Svenska Ordbanken

Ordbanken

Svenska för nybörjare

Svenska för nybörjare

Boken är främst avsedd som svenska för nybörjare, men kan naturligtvis också användas i annan svenskundervisning. Bokens tema är ordbildning på en grundläggande nivå. Innehåller varierande övningar med bland annat siffror, färger, årstider, mat och dryck, klockan, vädret, verb samt prepositioner. Arbetsbok: 85427- 46-8 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-24 -6

INNEHÅLL

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

52 kr

52 kr

Här är elva frågor om personerna på sidan 2. Para ihop frågorna med rätt svar. Se exemplet.

VAD HETER DU? Här är fyra personer. Läs om dem och svara på frågorna.

KLART

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

1. Vad heter du?

Hon bor i Umeå.

2. Hur gammal är Maria?

Nej, han bor i Göteborg.

Sporta & träna

3. Var bor Anna?

Hon jobbar inte. Hon är student.

29

Sporta & träna

4. Har Peter tre barn?

Hon är 46 år.

30

Djur i Sverige

Dagar, månader, årstider

31

Djur i Sverige

5. Vad jobbar Anna med?

Nej, han är singel.

8

Vädret

32

Plural

9

2

Vad heter du?

26

I köket

3

Vad heter du?

27

Vilket ord ska bort?, Lucktext

4

Räkneord

28

5

Vad är klockan?

6

Dagar, månader, årstider

7

Namn: Maria Andersson Ålder: 46 år Bor: Malmö Familj: Sambo, två barn och ett bonusbarn Yrke: Läkare

Namn: Johan Persson Ålder: 15 år Bor: Uppsala Familj: Föräldrar, en syster och två bröder Yrke: Går i skolan

Namn: Anna Strömberg Ålder: 22 år Bor: Umeå Familj: Föräldrar, en bror, två systrar och pojkvän Yrke: Student

Namn: Peter Lindkvist Ålder: 53 år Bor: Göteborg Familj: Gift, inga barn Yrke: Polis

Vädret

33

Komparera adjektiv

10 I klassrummet

34

Yrken

11

Ordkunskap

35

Yrken

12 Kroppsdelar

36

Fyra rum

13 Kroppsdelar

37

Fyra rum

14 Kläder & skor

38

Lägenhet & villa

15 Kläder & skor

39

Kombinera ord

16 Vad har de på sig?

40

En dag på stan

17 Adjektiv – motsatsord

41

En dag på stan

18 Verb

42

Hur hittar jag till...?

_______________________________________________________________________________________

19 Verb

43

Hur hittar jag till...?

_______________________________________________________________________________________

20 Tidsuttryck

44

Preteritum

_______________________________________________________________________________________

21 Pronomen

45

Din dagbok

_______________________________________________________________________________________

22 Prepositioner

46

Sveriges geografi

23 Frågeord

47

Sveriges geografi, Tippa rätt

24 Mat & dryck

48

Beskriv dig själv

_______________________________________________________________________________________

25 Mat & dryck

49

Fakta

_______________________________________________________________________________________

Maria Andersson berättar om sig själv: ”Jag heter Maria Andersson, är 46 år och bor i Malmö. Jag har en sambo, två barn och ett bonusbarn och jag jobbar som läkare.

6. Är Maria gift?

Nej, hon är sambo.

I

7. Har Johan en flickvän?

Jag heter Johan.

8. Arbetar Johan?

Han har en syster.

9. Hur många bröder har Anna?

Nej, han har inga barn.

10. Bor Peter i Stockholm?

Nej, han arbetar inte. Han går i skolan.

11. Hur många systrar har Johan?

Hon har en bror.

Skriv och berätta om två av de andra personerna på samma sätt. Börja meningarna: ”Hon/Han heter ...”.

När man träffar någon man känner är det vanligt att fråga hur han eller hon mår.

JOBBA MED EN KLASSKOMPIS

Hur mår du?

1. Turas om att berätta om er själva på samma sätt som i rutan på sidan 2.

Jag mår bra.

2. Turas om att fråga och svara på följande frågor:  Vad heter du?

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

 Hur mår du?  Hur gammal är du?  Var bor du?  Vad heter dina föräldrar?  Har du några syskon?  Vad heter de?  Har du en flickvän eller pojkvän?  Arbetar du?

2

ISBN 978-91-85427-46-8

VÄDRET

OBS! Kopieringsförbud

FAKTA

I KÖKET

Skriv rätt väderuttryck vid bilderna.

Skriv orden på rätt rad.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

TRE ORDKLASSER: SUBSTANTIV, VERB & ADJEKTIV Substantiv: Sakord och namn. Man kan oftast säga ”en”, ”ett” eller ”flera” framför. Ex: klocka, tröja, Sverige Verb: Talar om vad någon gör eller vad som händer. Ex: läsa, simma, gå Adjektiv: Beskriver hur något eller någon är eller ser ut. Ex: snäll, varm, blå KLOCKAN 3

2

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

1

4

9

8

10

12

11

7 6

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

17

5

18

15

19

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Det är kallt. Det blåser. Det snöar.

Det är varmt. Det är dimmigt. Det regnar.

Det är molnigt. Det åskar. Det är soligt.

en tekanna en kniv en assiett en stekpanna en mugg en duk en gaffel en tillbringare/kanna en tallrik en kaffebryggare en kastrull ett glas en djup tallrik en tesked en skärbräda en brödrost ett fat en servett en kopp en skål en matsked

Klockan är ett.

Klockan är fem över elva.

Klockan är halv sju.

Klockan är tjugo i fyra.

Klockan är kvart i fem.

Klockan är fem i halv tio.*

Klockan är kvart över åtta.

Klockan är fem över halv två.*

* Man kan också säga ”Klockan är 25 över nio” respektive ”Klockan är 25 i två”.

FÄRGER 16

_________________________

13

20

14

_________________________

3

OBS! Kopieringsförbud

21

1. ________________________

8. ________________________

15. ________________________

2. ________________________

9. ________________________

16. ________________________

3. ________________________

10. ________________________

17. ________________________

4. ________________________

11. ________________________

18. ________________________

5. ________________________

12. ________________________

19. ________________________

6. ________________________

13. ________________________

20. ________________________

7. ________________________

14. ________________________

21. ________________________

vit

ljusblå

beige

mörkblå

gul

ljusgrön

orange

mörkgrön

röd

brun

rosa

grå

lila

svart

Emil 8

OBS! Kopieringsförbud

26

OBS! Kopieringsförbud

Maja

RÄKNEORD noll 0 en/ett 1 två 2 tre 3 fyra 4 fem 5 sex 6 sju 7 åtta 8 nio 9 tio 10 elva 11 tolv 12 tretton 13 fjorton 14 femton 15 sexton 16 sjutton 17 arton 18 nitton 19 tjugo 20 tjugoen/ett 21 tjugotvå 22 tjugotre 23 trettio 30 fyrtio 40 femtio 50 sextio 60 sjuttio 70 åttio 80 nittio 90 (ett) hundra 100 två hundra 200 1 000 (ett) tusen 2 000 två tusen ORDNINGSTAL 1:a första 2:a andra 3:e tredje 4:e fjärde 5:e femte 6:e sjätte 7:e sjunde 8:e åttonde 9:e nionde 10:e tionde 49

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

11


Svenska Ordbyrån

Ordbyrån Ord byrån

Åk 5 och uppåt

Ordklasser och satsdelar

Ordbyrån är en renodlad arbetsbok i grammatik. Innehåller enkla och tydliga faktasidor samt övningar med ordklasser och satsdelar. Boken kan med fördel användas parallellt med Röda tråden-böckerna.

Arbetsbok: 85427-61-1 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-62-8

INNEHÅLL

52 kr

52 kr

ORDKLASSER

ORDKLASSER

Plural

Lös korsodet med synonymer. Kom ihåg att skriva stora bokstäver.

SUBSTANTIV KLART

SUBSTANTIV

RÄTTAT

KLART

INTERJEKTIONER

RÄTTAT

Här är tio rader med ord. På varje rad finns två substantiv som står i plural. Ringa in dessa ord som i exemplet.

29 Fakta, Skrivövning

2

Fakta

3

Singular/plural

4

Hitta substantiv

5

Plural

6

Abstrakta substantiv

7

Korsord

ADJEKTIV

8

Fakta

9

Stryk under adjektiv

30 Stryk över ord

1.

blommor

frukt

blad

buske

31 Kryssa rätt

2.

mattor

bänk

skrivbord

stol

3.

papperskorg

telefon

bollar

bilar

32 Fakta, Skriv talen

4.

dörr

tak

golv

vägg

33 Skriv en text

5.

glas

tallrik

gaffel

knivar

6.

arm

ben

lår

höft

7.

cykel

tåg

bil

flygplan

8.

tröjor

byxor

skjorta

sko

9.

dörr

fönster

vägg

hörn

hus

stuga

garage

PREPOSITIONER

10 Komparera regelbundet

34 Fakta, Stryk under ord

11 Komparera oregelbundet

35 Korsord

12 Stryk ord 13 Korsord med motsatser

KONJUNKTIONER

10. villa

36 Fakta VERB

15 Leta verb

SUBJEKT & PREDIKAT

16 Tema – regelbundna verb

38 Fakta

17 Tema – oregelbundna verb

39 Ta ut satsdelar

18 Verb som blivit svenska

40 Ta ut satsdelar

19 Korsord med synonymer

3

4

5

7 8

Tänk på att singular- och pluralformerna kan vara lika.

9 11

10

Ex. ett träd – flera träd

13

12 14

15

16 17

18 20

19

3. _____________________________________________________________________________________

43 Ta ut satsdelar

SUBSTANTIV, ADJEKTIV, VERB

47 Korsord

27 Pluraltestet

6. _____________________________________________________________________________________

48 Ta ut satdelar

28 Skriv adverb

_____________________________________________________________________________________

49 Fakta

ISBN 978-91-85427-61-1

OBS! Kopieringsförbud

ORDKLASSER

SATSDELAR

PRONOMEN

5

19

OBS! Kopieringsförbud

ORDKLASSER & SATSDELAR

OBJEKT

Byt ut de understrukna orden till rätt pronomen. Skriv på raderna. _________________________

2. Hunden var fin och hunden var mycket lydig.

_________________________

3. Min pappa är lärare. Min pappa gillar sitt jobb.

_________________________

4. Alma är hemma igen. Jag såg Alma på träningen.

_________________________

5. Jag och min bror brukar spela schack med pappa.

_________________________

6. Tomten kom över gärdet. Jag såg tomten vinka.

_________________________

7. Där borta står Amir. Amir är från Norge.

_________________________

8. Titta på älgen där borta! Kan du se älgen?

_________________________

9. Sandra äger väskan. Även jackan är Sandras.

_________________________

10. Titta där är boken, boken jag har saknat så länge.

_________________________

11. Vi ropar på mamma. Hon kan hjälpa dig och mig.

_________________________

12. Lillebror gick vilse, men vi fann lillebror till slut.

_________________________

13. Han skriver ett långt mejl till Matilda.

_________________________

14. Ska din och min gata också asfalteras?

_________________________

som din

hans vilka

dig deras

henne vilken

Alla ord i det svenska språket är indelade i olika grupper beroende på deras betydelse, deras funktion i satsen och deras böjning. En sådan grupp kallas ordklass. Här är nio vanliga ordklasser:

Skriv ackusativobjekt (ao) eller dativobjekt (do) under understrykningarna. Du får hjälp med subjekt (s) och predikat (p).

Substantiv (s. 2)  Substantiv är ord för människor, djur, växter, saker samt namn på personer, gator, länder m.m. Ex. katt, träd, Amanda, Storgatan, Frankrike  Man kan oftast säga en, ett eller flera framför ett substantiv.  Substantiv kan stå i obestämd eller bestämd form.  Abstrakta substantiv kan man inte ta på. Ex. frihet

1. Pappa hämtade en linjal till Alice.

p

s

2. Vi beställde hamburgare och pommes frites.

s

p

3. Visade dansläraren stegen för eleverna?

p

s

Adjektiv (s. 8)  Adjektiv beskriver hur någon/några/något är eller ser ut. Ex. snäll, lång, vit  Att böja adjektiv kallas att komparera.  De tre komparativformerna är positiv, komparativ och superlativ.

4. Försäljaren erbjöd oss rabatt.

s

p

5. Vi köpte en ny mobiltelefon till Jonatan.

s p

Verb (s. 14)

 Verb talar om vad någon gör eller vad som händer. Ex. prata, läsa, gå  Man tar tema på verbet genom att skriva eller säga det i verbformerna infinitiv, preteritum och supinum. Ex. tala - talade - talat, skriva - skrev - skrivit

Vilka satsdelar är understukna? Skriv på samma sätt som tidigare. Välj mellan dessa satsdelar: s = subjekt p = predikat ao = ackusativobjekt do = dativobjekt

Skriv dessa 16 pronomen under rätt rubrik. (Obs! Ett av dem passar under två rubriker.) er vår

ORDKLASSER

Hitta satsdelar

1. Titta på Felicia. Kan du se Felicia?

oss mig

SUPINUM

_____________________________________________________________________________________

46 Korsord

26 Fakta, Vilket slags adverb?

PRETERITUM

5. _____________________________________________________________________________________

REPETITION

ADVERB

INFINITIV

_____________________________________________________________________________________

45 Hitta satsdelar

25 Ett ord – två ordklasser

Välj sex av verben i korsordet och ta tema på dem.

4. _____________________________________________________________________________________

44 Fakta

24 Ett ord – två ordklasser

17. fallit 18. crawlade 19. rensade 20. paddlat

_____________________________________________________________________________________

OBJEKT

23 Femradingar

13. förstöra 14. sammanföra 15. darrade 16. känner sig

_____________________________________________________________________________________

42 Fakta

22 Skriv pronomen

9. skallra 10. kånkade 11. misstänka 12. ge mjölk

_____________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________

ADVERBIAL

21 Stryk under pronomen

5. skrika 6. grubbla 7. hoppar 8. förstå

Flera blommor i det lilla huset hade blad som var helt vissna. 1. _____________________________________________________________________________________

REPETITION

20 Fakta

1. förmodade 2. tittat 3. tittar 4. signalera

Skriv sex långa meningar med orden du har ringat in. Minst ett inringat ord (men gärna flera) ska vara med i varje mening. Se exemplet.

41 Bilda ord

PRONOMEN

min dem

Pronomen (s. 20)  Pronomen är ord som står i stället för substantiv. Ex. jag, hon, honom, vilken, som  Det finns flera slags pronomen. Tre vanliga är personliga, possessiva och relativa pronomen.

1. Hon spelar fotboll. 2. Orkestern spelade ett extranummer för publiken.

Personliga pronomen

Possessiva pronomen

Relativa pronomen

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

22

12

2

6

37 Skriv konjunktioner

14 Fakta

hennes honom

1

SUBSTANTIV, ADJEKTIV, VERB

RÄKNEORD

En synonym är ett ord som betyder samma eller ungefär samma sak som ett annat ord.

VERB

Räkneord (s. 32)  Räkneord skrivs med bokstäver eller siffror beroende på sammanhanget. Ex. 2, 3:e, arton, femte  Räkneord delas in i grundtal och ordningstal. Prepositioner (s. 34)  Prepositioner är småord som ofta står framför ett substantiv eller pronomen. Ex. av, på, i, med  Prepositioner kan bestå av flera ord. Ex. i stället för  Prepositioner anger ofta läge eller riktning. Konjunktioner (s. 36)  Konjunktioner är ord som binder ihop satser eller satsdelar. Ex. och, eller, men, när, sedan  Det finns samordnande och underordnande konjunktioner.

En satsdel är en del av en sats, med en viss funktion i satsen. En satsdel kan vara ett eller flera ord. De viktigaste satsdelarna är subjekt och predikat. Subjekt och predikat (s. 38)  Subjektet (s) talar om vem, vad eller vilka som gör något i en sats.  Predikatet (p) talar om vad som händer eller vad någon gör i en sats. Predikatet är ett verb.  En eller flera satser bildar en mening. För att en sats ska vara fullständig krävs det att den innehåller subjekt och predikat.

4. Hon önskade sig en jacka, en spegel och en bok. 5. Polisen hade en batong och en pistol.

Objekt (s. 44)  Objekt delas in i ackusativobjekt och dativobjekt.  Ackusativobjekt kallas också direkt objekt.  Dativobjekt kallas också indirekt objekt. Den här sidan är en sammanfattning av allt du får lära dig i boken!

Adverbial (s. 42)  Det finns olika typer av adverbial. Tre vanliga är tidsadverbial, rumsadverbial och sättsadverbial.

7. Ali köpte en blomma till sin fru.

OBS! Kopieringsförbud

Interjektioner (s. 29)  Interjektioner är utropsord. Ex. vov, aj, usch, hej  Interjektioner delas bl.a. in i ljudhärmande ord, känsloord, hälsningord och befallningsord.  Svordomar räknas ibland till interjektioner.  Efter interjektioner sätter man kommatecken eller utropstecken.

SATSDELAR

Till dig!

6. Vi skickade en present till släktingarna.

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

3. Lagade Anna maten till familjen?

Adverb (s. 26)  Det finns olika typer av adverb. Ex. ibland, där, hit  Tre vanliga adverb är tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb.

45

OBS! Kopieringsförbud

49


Svenska sakprosa

berättande texter

Sakprosa är ett annat namn för faktatexter. En faktatext läser du för att lära dig, eller ta reda på information om något.

Berättande texter behöver inte bygga på sanning eller fakta. De kan vara påhittade och skrivna för att roa den som läser, men de kan också bygga på verkliga händelser. En berättande text behöver fånga läsarens intresse och ha en tydlig struktur.

Faktatexter är till exempel

• • • •

Läroböcker Rapporter Diagram och tabeller Instruktioner

Berättande texter:

• • • •

TIPS! Vi utgår oftast från att det som står i en faktatext är sant, men man kan inte alltid vara säker. Ett bra tips när du läser en faktatext är att kolla upp källan och vara källkritisk.

• • •

Verkar det rimligt? Stämmer det med annat jag sett och hört? Kan jag kontrollera källan?

Sagor Romaner Noveller Berättelser

Läs texterna nedan och skriv in rätt texttyp från rutan. novell . saga . roman . gestaltande text . poesi

Sant eller falskt? Läs meningarna och markera om de är sanna eller falska. Osäker på något? Fundera över om det verkar rimligt, och om det stämmer med annat du sett eller hört. Påstående

Sant

En text där du målar med orden för att beskriva något utan att behöva säga vad du menar rätt ut.

Falskt

Sakprosa är faktatexter.

En kort text som utspelar sig under ganska kort tid, med ganska få personer. Det finns en konflikt, en viktig händelse, som leder till en tydlig vändpunkt i berättelsen och slutet är ofta lite överraskande.

2018 var ett skottår. New York är USA:s största stad. Irländsk setter är en hundras.

En längre, berättande text. Den är skriven för att underhålla läsaren och behöver inte vara baserade på verkliga händelser. Den kan utspela sig i framtiden, i nutid eller förr i tiden.

Justin Timberlake kommer från Italien. Renässansen var perioden efter medeltiden, och varade från tidigt 1400-tal till ca 1600.

Röda tråden Läs och svara A Åk 7 och uppåt

Röda tråden Läs och svara A ger stöttning och mallar för att utveckla läsandet. Eleven får möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt.

Michelangelo har målat tavlan ”Mona Lisa”.

En text med inslag av mycket fantasi och magi. Den börjar ofta med ”Det var en gång …”

En instruerande text förklarar hur du ska göra något. Liseberg ligger i Göteborg. Robert de Niro är en amerikansk skådespelare.

Korta eller längre texter som ibland rimmar eller är skrivna på olika versmått. Beskriver ofta en känsla eller stämning.

Nelson Mandela har fått Nobels fredspris. Fantasy är ett exempel på berättande text.

2 | Röda tråden Läs och svara A | sakprosa

Arbetsbok: 85427-80-2 Antal sidor: 44 Format: A4

OBS! Kopiering förbjuden

skriv och öva

argumenterande texter

Rubriker och titlar

Argumenterande texter är texter som vill övertyga eller påverka läsaren. Den som skriver texten har en åsikt, en tes, som hen vill få läsaren att hålla med om.

Argumenterande texter innehåller

Välj rubrik till texterna och skriv den på raden

Argument – anledningar till åsikten Motargument – åsikter som bemöts i texten Avslutning – texten knyts ihop och påminner om budskapet

1. _____________________________________________ Han var nervös när han kom till skolan den första dagen efter sommarlovet. På skolgården stod eleverna i grupper, de skrattade och pratade. Han försökte ta sig fram utan att märkas. Försökte se oberörd ut på sin väg in i skolan, in i det nya.

Exempel: Insändare

Läs texten

Rubriker

Skolgården Nervös som vanligt Smyga fram Ny skola

Vegetarisk lunch i skolan? Ja tack!

I antikens Grekland fanns många uppfinningar som levt kvar in i våra dagar. Även filosofi och demokrati är sådant vi ärvt från de gamla grekerna. Demokratin i Grekland är förebild för vår moderna demokrati, men det finns stora skillnader i synen på vad som är demokratiskt. Rubriker

Demokrati idag Grekland Arv från antiken Skillnader 3. _____________________________________________

Röda tråden Skriv och öva A ger stöttning och mallar för att utveckla läsandet. Eleven får möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt.

Gårdagens match mellan IF och GK blev olidligt spännande då IF missade en straff i slutminuterna av första halvlek. Strax därefter fick GK läge att avgöra matchen, men sköt i ribban. Efter flera missade skott på mål från båda lagen slutade matchen oavgjort. De flesta håller nog med om att det var ett rättvist resultat då lagen spelade mycket jämnt. Rubriker

IF och GK Spännande och jämn match Första halvlek Skott i ribban

2 | Röda tråden Skriv och öva A | skriv och öva

Arbetsbok: 85427-79-6 Antal sidor: 56 Format: A4

Rubrik

Hur är det möjligt att vi i tider som dessa, när vår klimatpåverkan ständigt debatteras, fortsätter att servera kött i skolornas matsalar? Är det inte självklart för skolor och kommuner att ta sitt ansvar och gå i täten för ett klimatsmart samhälle? I Sveriges skolor går framtidens beslutsfattare och de vanor som etableras av oss ungdomar i dag kommer att påverka våra miljöval och världens framtid. Om alla elever i Sveriges skolor möttes av en vegetarisk lunch i skolmatsalen skulle det få flera positiva effekter. För det första skulle vi elever vänja oss vid att äta en varierad kost som inte baserar sig på kött. Bara det är en vinst för hälsan! För det andra skulle Sverige på detta sätt drastiskt dra ner på den köttkonsumtion som i förlängningen påverkar miljön och den globala uppvärmningen. Om vi dessutom kan bygga skolluncherna inte bara på vegetariska produkter utan också följa säsongens varor så får vi, för det tredje, ännu en positiv bieffekt. Visst finns det många elever som nu börjar skruva lite oroligt på sig eftersom köttbullar och chicken nuggets är det godaste de vet. Hur ska de kunna bli mätta i skolan nu? Jag kan dock lugnt intyga att det finns vegetariska alternativ som är fullgoda ersättningar till köttet vi stoppar i oss. Bara genom att titta oss omkring i trädgårdarna i vårt avlånga land, kan vi hitta många både goda och nyttiga grönsaker som kan utgöra en stor del av basen för en mättande skollunch. Så, nu förväntar jag mig att Sveriges alla rektorer tar sitt förnuft till fånga, går ut i sina skolmatsalar och gör plats för vegetariska alternativ. Då agerar vi klimatsmart, begränsar den globala uppvärmningen och bäddar för en positiv framtid. Det är både vi elever och vår miljö värda!

2. _____________________________________________

Åk 7 och uppåt

OBS! Kopiering förbjuden

72 kr

Rubriker och titlar ska sammanfatta det viktigaste i texten med några få väl valda ord.

Röda tråden Skriv och öva A

16 | Röda tråden Läs och svara A | berättande texter

/ En på högstadiet som vågar vegetariskt

OBS! Kopiering förbjuden

OBS! Kopiering förbjuden

Inledning

Tes

Argument

Motargument

Avslutning

Signatur

argumenterande texter | Röda tråden Skriv och öva A | 45

72 kr

MENA Media

13


Engelska Reading Step Från åk 5 och uppåt. Reading Step är en bok på engelska med texter och frågor. De handlar om vår omvärld, vardagliga händelser och fakta om djur och natur i Sverige. Boken vänder sig till dig som vill träna upp din förmåga att läsa och förstå engelsk text. Den kan användas individuellt eller i grupp.

Arbetsbok: 85427-82-6 Format: A4

Fler sidexempel på menamedia.se

59 kr

The Family Johan is 15 years old. In his family there is a mother, father and a little sister called Tilda. They live together in an apartment close to Johans school. His fathers name is Hamid. He was born in another country but has lived in Sweden for 20 years. He works in a supermarket. Johans mothers name is Pernilla. She works in an office.

Innehåll 2-3

Different Types of Housing

4-5

Living on a Farm

6-7

The Spring

8-9

The Summer

10-11

The Autumn

12-13

Grandmother, grandfather, aunts, uncles and cousins also belong to the family, but you might not live with them. Those people are your relatives. Many years ago it was common, in Sweden, that several generations lived together, but that usually doesn´t happen nowadays.

Describe Filips family.

Describe your family.

The most important thing about being part of a family is to feel safe and loved.

The Winter

14-15

Family words:

My Best Friend

16-17

Bengt Likes Baking

18-19

mother father sister brother

Different Meals

20-21

Astrid Lindgren

22-23

Pippi Longstocking

24-25

The Owl

26-27

Simons Wallet

28-29

The Forest

30-31

The Elk

32-33

Martinas Dog

34-35

At the Health Care Center

36-37

Your Body

38-39

The Moon

40-41

The Fairy Tale

42-43

Sabas First Summer Job

44-45

At the Dentist

46-47

The Flower

48-49

together country office

tillsammans land kontor

2 | Reading 2 | Reading Step / The Step Family / The Family

grandfather grandmother relative stepfather

aunt relative several

aunt uncle cousin

common usually sometimes

faster, moster släkting flera

might nowadays to feel safe

vanligt vanligtvis ibland

OBS! Kopiering OBS! Kopiering förbjudenförbjuden

OBS! Kopiering förbjuden

kanske nuförtiden att känna sig trygg

Reading Step / The Family | 3

The Summer What are many students looking forward to?

Why is it called Midnight Sun?

The school holiday starts in the beginning of June, and many students are looking forward to a long summer break. In people´s garden and in parks, lilacs and other beautiful flowers are blooming. The grass is green, and the birds are singing. It is warmer now so we can go outside without warm coats, hats and gloves. Many people walk barefoot in the grass. It is fun to go biking and to go swimming outdoors in a lake.

Describe how the midsummer pole is decorated.

What does it mean to walk barefoot?

Around the 20th of June, we celebrate Midsummer in Sweden. We dance around the midsummer pole that is decorated with green birch leaves and beautiful floral wreaths. Many people barbecue, and if it is not raining, they usually eat outdoors.

arrive sun set Midnight Sun

anlända komma solnedgång midnattssol

10 | Reading 10 | Reading Step / The Step Summer / The Summer

MENA Media

Where does Johans mother, Pernilla, work?

There can be many people in a family, or just two. Children can also live in a family with two mothers or two fathers.

When June arrives, it is summer in Sweden. The days are long, and the nights are short. In the north of Sweden, the sun does not even set for a few weeks. It is called Midnight Sun because you can see the sun even at midnight.

14

How long has Johans father, Hamid, lived in Sweden?

Johans friend Filip has a family with only two people, a father and Filip. Sometimes Filip stays with his mother and his stepfather.

Sidan Klart Rättat The Family

Who lives together in Johans family?

beginning looking forward to summer break

OBS! Kopiering OBS! Kopiering förbjudenförbjuden

What do you like or what don´t you like about summer?

början se fram emot sommarlov

lilac coats celebrate

syren jackor fira

birch leaves floral wreaths barbecue outdoors

OBS! Kopiering förbjuden

björklöv blomkransar grilla utomhus

Reading Step / The Summer | 11


Engelska YES OR NO?

yes = ja no = nej

JA ELLER NEJ?

1

1. Is it a cat?

__________________________________________ No, it is a bird.

2. Is it a fish?

__________________________________________

3. Is it a cow?

__________________________________________

2

HOW OLD ARE YOU?

How old are you?

HUR GAMMAL ÄR DU?

Hur gammal är du? Svara på frågorna.

Svara ja eller nej på frågorna. Se exemplet.

I am eight years old.

10

How old is he? 3

__________________________________________________________ He is 9

4

How old is she?

4. Is it a mouse? __________________________________________

5

5. Is it a pig?

__________________________________________

6. Is it a dog?

__________________________________________

7. Is it a bird?

__________________________________________

__________________________________________________________ 6

How old is she? __________________________________________________________

6

7

4

__________________________________________________________ 2

Small Steps 1 Åk 2 och uppåt

Boken är avsedd för nybörjare, lämplig när eleven ska börja lära sig skriva engelska. Innehåller roliga och varierande övningar med siffror, färger, djur, kroppsdelar, verb m.m. Längst bak finns alla nya ord samlade i en ordlista.

8

How old is she?

8. Is it a sheep? __________________________________________

9

How old is he?

__________________________________________________________ 7

9. Is it a horse? __________________________________________

How old is he? __________________________________________________________

Fotnot: I England säger man ofta it’s i stället för it is.

10

OBS! Kopieringsförbud

Arbetsbok: 85427-39-0 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-40-6

WHAT TIME IS IT? VAD ÄR KLOCKAN? Läs på orden till höger. Titta sedan hur man frågar och svarar vad klockan är:

29

OBS! Kopieringsförbud

52 kr 52 kr

What time is it? = Vad är klockan? What’s the time? = Vad är klockan? It’s two o’clock.* = Klockan är två. answer = svara question = fråga clock = klocka

YOU ARE TALL DU ÄR LÅNG Adjektiv beskriver hur något/någon är, t. ex. bra, lång, kall. Para ihop adjektiven. You are short!

* o’clock läggs bara till efter hela timmar.

Fråga: What time is it? Svar: It’s two o’clock.

1. tall

Fråga: What’s the time? Svar: It’s eight o’clock.

2. cold 3. warm

4

3

5

6

lätt ledsen

6. good

trevlig

2. ___________________________________________________

7. sad

varm

3. ___________________________________________________

8. small

bra

4. ___________________________________________________

9. beautiful

stor

5. ___________________________________________________

10. easy

mörk

6. ___________________________________________________

11. dark

mjuk

12. big

liten

13. happy

kall

14. soft

glad

Vad är klockan? Svara som i exemplet.

1

2

3

4

!

Lägg ett papper över rutan ovanför (så att du inte kan tjuvtitta). Översätt sedan meningarna.

Is clock number 2 three o’clock?

Här får eleven följa fem barn från engelskspråk­iga länder i deras vardag. Boken innehåller spännande övningar i ord­kunskap, grammatik, geografi m.m. Dessutom ett par enklare skrivövningar. Längst bak finns alla nya ord samlade i en ordlista.

Jobba med en klasskompis. Förhör varandra på adjektiven.

NIKI ÄR GLAD

___________________________________________________________________________________ No, it isn’t. It’s eight o’clock.

Åk 3 och uppåt

You are tall!

NIKI IS HAPPY

Is clock number 1 ten o’clock?

Small Steps 2

lång

5. short

It’s four o’clock. 1. ___________________________________________________

2

kort

I

4. nice

What time is it? Answer the questions.

1

vacker

1. Niki is happy but Leon is sad.

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Is clock number 3 eight o’clock?

2. My jumper is warm and soft.

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Is clock number 4 twelve o’clock?

3. It’s dark and cold.

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ OBS! Kopieringsförbud

Arbetsbok: 85427-53-6 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-54-3

13

28

OBS! Kopieringsförbud

52 kr 52 kr

MENA Media

15


Engelska First Step Åk 4 och uppåt

Boken innehåller grundläggande grammatik och ordbildning. Här finns roliga övningar med siffror, kroppsdelar, possessiva pronomen, komparation m.m. Dessutom flera enklare skrivövningar. Längst bak finns en världskarta över engelskspråkiga länder. Arbetsbok: 85427-31-4 Antal sidor: 56 Format: A4 Facit: 85427-32-1

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

52 kr

52 kr

THE WEATHER INNEHÅLL /CONTENTS

IT’S A PINK CAR

VÄDRET

Obs! It is kan skrivas it’s.

Skriv väderuttrycken vid rätt bild och översätt dem. Se exemplet.

DET ÄR EN ROSA BIL KLART

RÄTTAT

KLART

2

Numbers 0–20

30 Always, never, often ...

3

Crossword: Up and down

31 The map

4

A cat – the cat

32 Fruits and berries

5

A cat – the cat

33 Fruits and berries

6

One book – many books

34 It is, there is, there are

7

One book – many books

35 It is, there is, there are

8

Colours

36 Where is the boy?

9

Count and paint

37 Crossword: Lay the table

RÄTTAT

Översätt orden i rutan.

__________________

stol __________________

väska __________________

blomma __________________

katt __________________

penna __________________

boll

__________________

hatt __________________

banan __________________

hus

__________________

hund __________________

flagga __________________

bok

__________________

träd __________________

äpple __________________

buss

10 It’s a pink car

38 Flat and house

11 It’s a pink car

39 Flat and house

12 The alphabet

40 I – myself

13 Crossword: Many words

41 Correct the spelling

14 What time is it?

42 Opposites

15 The clock

43 Crossword: Animals...

16 The girl’s ball

44 Vegetables

17 The girl’s ball

45 Vegetables

18 Numerals

46 My ball or yours?

19 How much?

47 My ball or yours?

20 Parts of the body

48 This, that, these, those

21 Parts of the body

49 This, that, these, those

22 Tall, taller, the tallest

50 Clothes

23 Tall, taller, the tallest

51 Clothes

24 Here I am! Can you see ...

52 A lot of questions

25 Here I am! Can you see ...

53 A lot of questions

26 Days, months and seasons

54 My crossword

27 Days, months and seasons

55 My crossword

28 The weather

56 Crossword: Some countries...

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

It is _________________

It is _________________

_________________________

_________________________

It’s _________________ (röd)

It’s _________________ (gul)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

It is _________________

It is _________________

_________________________

_________________________

It’s _________________ (grå)

It’s _________________ (brun)

It is _________________

It is _________________

It’s _________________ (grön)

It’s _________________ (vit)

OBS! Kopieringsförbud

MÅNGA ORD Läs på substantiven i plural på s. 6–7. Lös sedan korsordet.

It’s windy.

It’s freezing cold.

It’s raining.

It’s sunny.

It’s cold.

It’s snowing.

It’s foggy.

28

OBS! Kopieringsförbud

Några vanliga frågeord är who, whose, what, which och which of.

1

What is your name?

My name is Amy.

7

who = vem, vilken, vilka (om personer) whose = vems, vilkens, vilkas (om personer, djur och saker) what = vad, vad för slags (om personer, djur och saker) which = vilken, vilket, vilka (om personer, djur och saker. Urval av en mängd) which of = vilken av (om personer, djur och saker. Urval av en mängd)

6

5

4

8

2 10

Skriv who, whose, what, which eller which of.

9

15

13

 De förenade formerna hör ihop med ett substantiv. Ex. It’s my ball.  De självständiga formerna står utan substantiv. Ex. It’s mine.

11

12

14

17 16

1. Is that _______________ (min) plate?

18

1. ____________________ is that girl?

7. ____________________ is Sweden’s longest river?

2. ____________________ the toys is yours?

8. ____________________ the sports do you like best?

3. ____________________ are you talking to?

9. ____________________ shoes are these? Mine?

4. ____________________ ball is this? Yours?

10. ___________________ boy is your cousin?

5. ____________________ day is it today?

11. ___________________ wrote this letter?

6. ____________________ is your name?

12. ___________________ would you like to eat?

19

Skriv rätt pronomen på raderna. 20

Översätt till engelska.

25

2. She took _______________ (sin) shoes.

1. Vad heter du?

21

3. _______________ (vårt) house is bigger than _______________ (ert).

_______________________________________________________________________________

4. _______________ (deras) new dog is very small.

24

22

2. Vem är den där långa mannen?

5. Is this _______________ (hans) t-shirt or _______________ (hennes)?

_______________________________________________________________________________

6. The mouse had a piece of cheese in _______________ (sin) mouth.

23

3. Vilken av cyklarna är din?

7. Is that _______________ (din) brother?

_______________________________________________________________________________

8. _______________ (min) new bike is cheaper than _______________ (din).

4. Vems gröna jacka är det här?

9. Where are _______________ (era) keys? 1. kalvar 2. kyrkor 3. arméer 4. historier 5. städer

10. Is this car _______________ (deras) or _______________ (vår)? 11. _______________ (hans) name is Ted Wilson. 12. Is the black horse _______________ (din)? Yes, it’s _______________ (min).

MENA Media

It’s cloudy.

It’s hot.

MÅNGA FRÅGOR

3 No, it’s mine. That ball is yours.

It’s warm.

A LOT OF QUESTIONS

MANY WORDS

Is that my ball?

16

_________________________

It’s _________________ (blå)

Possessiva pronomen kallas också ägandepronomen. De talar om vem som äger något.

46

_________________________

_________________________

It is _________________

MIN BOLL ELLER DIN?

mine – min yours – din his – hans hers – hennes its – sin/dess ours – vår/vårt yours – er theirs – deras

_________________________

pink. It’s _________________ (rosa)

MY BALL OR YOURS?

SJÄLVSTÄNDIG FORM

_________________________

a car. It is _________________

10

ISBN 978-91-85427-31-4

my – min your – din his – hans her – hennes its – sin/dess our – vår/vårt your – er their – deras

_________________________

_________________________ Det är varmt.

Skriv klart meningarna. Se exemplet.

29 Crossword: Adjectives

FÖRENAD FORM

_________________________ It’s warm.

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

6. böcker 7. pojkar 8. halsdukar 9. tomater 10. barn

11. kyssar 12. lådor 13. sängar 14. länder 15. möss

16. systrar 17. rum 18. blommor 19. blyertspennor 20. män

_______________________________________________________________________________

21. bollar 22. bilar 23. glas 24. löv 25. tänder

5. Vilken är den största staden i Norge? _______________________________________________________________________________

13

52

OBS! Kopieringsförbud


Engelska Second Step Åk 5 och uppåt

Boken innehåller grundläggande grammatik och ordbildning. Här finns varierande övningar med some /any, do/does, regelbundna och oregelbundna verb, yrken, korsord m.m. Dessutom flera enklare skrivövningar. Arbetsbok: 85427-35-2 Antal sidor: 56 Format: A4 Facit: 85427-36-9

INNEHÅLL /CONTENTS KLART

RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

Fler sidexempel på menamedia.se

52 kr

52 kr

A NEW FOOTBALL

THE SHOPPING LIST

EN NY FOTBOLL

INKÖPSLISTAN

Skriv en berättelse till bilderna.

Para ihop de engelska och svenska orden genom att skriva siffrorna i rätt ruta.

2

Birds and fish

30 Phonetics

3

Birds and fish

31 At the zoo

4

Sports

32 The shopping list

5

Sports

33 The shopping list

______________________________________________________________

______________________________________________________________

34. lamb chop 35. yoghurt 36. sour cream 37. soup 38. rice 39. cookie 40. apple pie 41. bakery 42. flour 43. margarine 44. ice cream

1. butter 2. coffee 3. chicken 4. cake 5. tea 6. butcher’s 7. a loaf of bread 8. hamburger 9. meat balls 10. milk 11. sugar

12. biscuit 13. Danish pastry 14. turkey 15. dairy 16. bun 17. cream 18. sausage 19. salt 20. beef 21. white bread 22. cheese

kyckling

mjölk

gräddfil

glass

salt

livsmedelsbutik

mjöl

sylt

_______________________________________________________________________________________

hamburgare

senap

äppelpaj

chark(uteri)

______________________________________________________________

ost

varm korv

te

kalkon

ägg

wienerbröd

grädde

ris

bageri

filmjölk

mejeri

lammkotlett

köttbullar

smör

franskbröd, vitt

knäckebröd

soppa

skinka

margarin

keso

______________________________________________________________

kex, kaka (BE)1

nötkött

en limpa

socker

6

Correct the spelling

34 I play, she plays

______________________________________________________________

7

Crossword – Lots of things

35 I play, she plays

______________________________________________________________

8

Instruments

36 The bank robbery

9

What are they playing?

37 The bank robbery

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

23. mustard 24. ham 25. sour milk 26. hot dog 27. brown bread 28. grocer’s 29. jam 30. cottage cheese 31. pork chop 32. egg 33. crisp bread

10 Odd one out

38 A phonetic crossword

11 A new football

39 The letter

12 I stopped the car

40 I’m singing in the rain ...

______________________________________________________________

13 What’s the word?

41 What are they doing?

______________________________________________________________

14 Money, measurements ...

42 Do & does

15 Money, measurements ...

43 Do & does

16 Some & any

44 Crossword – Things ...

17 Some & any

45 My own crossword

18 Crossword – Opposites

46 Did I win?

19 How are you?

47 Hjälpverb

______________________________________________________________

20 Professions

48 Play, played, played

______________________________________________________________

21 Professions

49 Play, played, played

______________________________________________________________

22 I am/was – you are/were

50 The whole world

23 I am/was – you are/were

51 The whole world

24 Crossword – Buildings ...

52 Oregelbundna verb

25 Numbers

53 Oregelbundna verb

26 In the street

54 Oregelbundna verb

______________________________________________________________

kaffe

tårta

fläskkotlett

bulle

27 In the street

55 Oregelbundna verb

______________________________________________________________

korv

mörkt, grovt bröd

yoghurt

kaka (AE) 2

28 Have/has, had

56 Ljudskrift

______________________________________________________________

29 Have/has, had

57 Ljudskrift

______________________________________________________________

______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

11

OBS! Kopieringsförbud

OPPOSITES slow

NÅGOT, NÅGRA

easy morning

Både some och any betyder något, några. * Ex. I have some books on my desk. – Jag har några böcker på min bänk. I don’t have any money. – Jag har inte några pengar.

light

somebody, someone, anybody, anyone = någon something, anything = någonting

mother

 Man använder någon form av any : 1. I frågor. 2. När ordet not finns i meningen.  Annars använder man någon form av some.

in front of cheap

4. We have got _______________ new balls.

2. Have you __________________ (hört) the news today? 3. I __________________ (mötte) my teacher in the park.

T

4. My mum has __________________ (givit) me a new radio.

H

5. I __________________ (åt) a lot of chocolate yesterday.

E

6. Look here, I have __________________ (funnit) a wallet.

P

man

O

7. My brother has __________________ (kört) them home. 8. We __________________ (trodde) that she told the truth. 9. The bus driver __________________ (körde) too fast. 10. The big dog __________________ (sprang) after the little cat.

S

You are short.

I

left

T

black Yes, I’ve got some.

1. Who has __________________ (skrivit) this e-mail?

D

autumn

Have you got any money?

husband

E

that

S

sister before

7. He has got _______________ very old coins. 8. Have you got _______________ horses?

14. Nobody has __________________ (berättat) me what to do. 15. He __________________ (drack) a lot of water, because he was thirsty.

9. I bought _______________ apples. 10. The police asked me _______________ questions. 11. _______________ grapes were red.

16. Excuse me, you __________________ (tog) my bag.

F

17. She __________________ (sade) that she wanted to go to Germany.

tall

H

old

E

18. Where have you __________________ (köpt) this tennis racket? 19. Hurry up, the lesson has already __________________ (börjat).

And you are tall.

20. She could not __________________ (sitta) in the hot sun. 21. The hospital was __________________ (byggt) in 1940.

12. We didn’t find _______________ berries.

cold

wet

15. We have _______________ butter in the fridge. outside OBS! Kopieringsförbud

18

22. Last night I __________________ (läste) a very exciting book. 23. Please, __________________ (ha) a piece of cake and a cup of tea.

R

late

14. There aren’t _______________ water bottles in the bag.

W O

old

13. He gave her _______________ money.

16

O

T

thin

11. We __________________ (skickade) her an MMS on her birthday. 12. The fastest runner __________________ (vann) marathon. 13. It is difficult to ________________________ (förstå) what a baby says.

5. There were not _______________ teachers in the room. 6. I have _______________ good friends in Denmark.

Fyll i rätt verbform med oregelbundna verb.

N

P

big

3. Albert has not got _______________ animals.

OBS! Kopieringsförbud

I

full

Skriv some aller any.

2. Have you got _______________ cousins?

Ta hjälp av en ordbok om det blir svårt.

F

O

often

* Some kan i vissa fall betyda lite. Ex. Could I have some tea, please? – Kan jag få lite te, tack?

32

TIPS!

MOTSATSER

SOME & ANY

1. Peggy has got _______________ French books.

1. BE = British English (som man pratar i Storbritannien). 2. AE = American English (som man pratar i USA).

______________________________________________________________

ISBN 978-91-85427-35-2

24. We __________________ (såg) him last Wednesday evening.

D

25. Can you __________________ (köra) a tractor?

S OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

53

MENA Media

17


Engelska Third Step Åk 6 och uppåt

Boken fördjupar elevens kunskaper i grammatik. Här finns övningar i ordkunskap, längre skrivövningar, ett stycke om USA (traditioner, historia, geografi), ljudskrift, knep & knåp m.m. Boken avslutas med ett roligt test, en sida med förslag på extra övningar och en färgkarta över Londons sevärdheter. Arbetsbok: 85427-41-3 Antal sidor: 64 Format: A4 Facit: 85427-42-0

INNEHÅLL /CONTENTS KLART

RÄTTAT

KLART

2

This is me

33

The year

3

This is me

34

Proverbs

4

School subjects

35

Proverbs

5

My timetable

36

In the bathroom

6

Tools

37

A lot of adjectives

7

Same pronunciation ...

38–39 The hungry bear

8

A lot of prepositions

40

Much, many, a lot of

9

A lot of prepositions

41

Write the questions

RÄTTAT

59 kr

52 kr

THE TRIP TO DOVER

RELATIVES

RESAN TILL DOVER

SLÄKTINGAR Lös korsordet.

Översätt berättelsen till engelska.

1

Dublin

10–11 Was it a dream?

42–43 My diary

12

It is, there is/are

44

Answer your own ...

13

The trip to Dover

45

A lot of bands

14

What are their names?

46

Irregular verbs

15

Resan till Dover Klockan är kvart över sju på morgonen och min väckarklocka ringer. Idag ska jag besöka min kusin John, som bor i Dover. Jag tittar ut genom fönstret och jag kan se att det regnar. Efter frukost kör min mamma mig till järnvägsstationen. Klockan halv två anländer tåget till Dover. John står bredvid sin bil och han vinkar till mig. När vi sitter i bilen, säger John: ”Välkommen till Dover. Nu ska vi ha en underbar tid tillsammans.”

2 London

3 Dover

Calais

4

5 6

__________________________________________________________________________________

7

__________________________________________________________________________________

8

__________________________________________________________________________________

9

__________________________________________________________________________________

Nicknames

47

Write sentences

16–17 Saved by ”The Bell”

48

Which words match?

__________________________________________________________________________________

18

Who drinks tea?

49

Translation

__________________________________________________________________________________

19

Which words match?

50–51 The youth centre

__________________________________________________________________________________

20

Lots of verbs

52

Similes

__________________________________________________________________________________

21

From an explorer’s diary

53

Irregular verbs

__________________________________________________________________________________

54

I’m happy today

__________________________________________________________________________________

22–23 A trip to London 24

Relatives

55

Funny Swedish places

__________________________________________________________________________________

25

Relatives

56

Test yourself

__________________________________________________________________________________

26

Many questions

57

Test yourself

__________________________________________________________________________________

27

Excuse me, can you ...?

58

Test yourself

__________________________________________________________________________________

28

The USA

59

Test yourself

__________________________________________________________________________________

29

American history

60–61 Oregelbundna verb

__________________________________________________________________________________

30

American holidays

62–63 Uttal och ljudskrift

________________________________________________________________

31

British /American English

64

________________________________________________________________

32

We all speak English

Fun exercises

10 11 12 13 14 15

You are my husband.

1. mormor, farmor 2. svärfar 3. syssling, tremänning 4. mor 5. kusin

Skriv gärna ett eget slut till berättelsen!

13

OBS! Kopieringsförbud

ISBN 978-91-85427-41-3

6. hustru 7. bror 8. morfar, farfar 9. morbror, farbror 10. moster, faster

24

URSÄKTA, KAN DU SÄGA ... ?

TESTA DIG SJÄLV

Översätt de engelska adjektiven och skriv i rutorna.

Nu ska du öva dig i att göra och följa en vägbeskrivning. Översätt först de här uttrycken:

Testa dina engelska! Ringa in a, b eller c. I några meningar står det svenska ordet inom parentes. Lycka till!

I

N

B

L

6

2

3

E

4

7

E

10

12

E

R

R

13

17

16

T

I

Excuse me, can you tell me how I get to the shop?

9

8

11

15

5

14

18

19

_______________________________________________________________________________

1. Yesterday he ... the bus to school.

a) takes

b) took

c) taken

straight on _____________________________

___ cross the street _________________________

2. My father ... (arbetar) in Norway.

a) work

b) works

c) worked

____ walk along __________________________

on your left/right __________________________

3. Last year we ... in Denmark the whole summer.

a) are

b) was

c) were

turn left/right ___________________________

roundabout ______________________________

4. My sisters ... waiting for you in the livingroom.

a) am

b) is

c) are

______ traffic lights _______________________

_______ zebra crossing _______________________

5. Tom is ... than his brother.

a) old

b) older

c) the oldest

towards _______________________________

junction ________________________________

6. Tonight is ... night this month.

a) cold

b) colder

c) the coldest

7. ... four children in the kitchen.

a) There is

b) There are

c) Is there

8. Go and see if ... a newspaper on the table.

a) there is

b) there are

c) is there

9. Has ... seen my sister?

a) somebody

b) someone

c) anybody

10. Give me ... money, please.

a) some

b) any

c) someone

11. How many pancakes can you ... if you are very hungry? a) eat

b) ate

c) eaten

12. Helena’s parents were late and she ... very lonely.

a) feel

b) felt

c) feels

13. I ... only three years old when my mother died.

a) am

b) was

c) were

14. They ... playing (spelar) very well today.

a) are

b) was

c) were

15. My pencil is ... than your pencil.

a) short

b) shorter

c) the shortest

16. I have got a ... (stor) mountainbike.

a) big

b) bigger

c) the biggest

17. ... raining cats and dogs.

a) There is

b) It is

c) There are

18. ... five miles to Liverpool.

a) It is

b) There is

c) There are

19. ... people like jazz music.

a) Some

b) Any

c) Anyone

20. Don’t give her ... money.

a) some

b) any

c) somebody

21. His wife left him and he ... (kände sig) miserable.

a) feel

b) feels

c) felt

22. He has ... and broken his arm.

a) falls

b) fell

c) fallen

23. The cars ... (var) very old.

a) are

b) was

c) were

24. London ... visited by many tourists last year.

a) is

b) was

c) were

_____________________________________________________________________________________

25. It was a sunny and ... day yesterday.

a) warm

b) warmer

c) the warmest

_____________________________________________________________________________________

26. The sitting-room was very ... .

a) dark

b) darker

c) the darkest

_____________________________________________________________________________________

27. ... seven books in my bag.

a) There is

b) There are

c) Are there

_____________________________________________________________________________________

28. What time is it? ... half past ten.

a) There is

b) There are

c) It is

29. I don’t understand ... (någonting) at all.

a) anything

b) something

20 PHARMACY RESTAURANT

21

22

23

24

25

26 MOSQUE

SHOP

CINEMA

28

29

LIBRARY

30

34

31

BANK

BUS STATION

SUPERMARKET

CHURCH

33

32

35

POLICE STATION

THEATRE SCHOOL

27

36

1. Följ vägbeskrivningen och se var du hamnar:

37

Start at the library. Walk straight on and cross the street. Turn left at the second street and go to the junction. Turn right. Walk along the street towards the roundabout. Turn left at the roundabout and go to the traffic lights. Turn right. The place you are going to is the first building on the left. What is the building? 38

39

1. fin 2. tom 3. ung 4. stor 5. förskräcklig 6. lätt 7. gul 8. vild

40

9. farlig 10. söt 11. tunn 12. trevlig 13. utmärkt 14. tjock 15. vänlig 16. tråkig

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

17. låg 18. varm 19. mycket 20. hög 21. het 22. lång 23. sen 24. spännande

_____________________________________________________________________________________

25. god 26. läcker 27. liten 28. liten 29. dyr 30. jämställd 31. lätt 32. fantastisk; hemsk

OBS! Kopieringsförbud

TEST YOURSELF

EXCUSE ME, CAN YOU TELL ME ... ?

MÅNGA ADJEKTIV

F

You are my wife.

11. far 12. svärmor 13. släktingar 14. syster 15. make

A LOT OF ADJECTIVES

1

18

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

2. Skriv hur man går från biblioteket till teatern.

33. sval 34. hög, stark (ljud) 35. svår 36. tragisk 37. lugn 38. tokig 39. olik 40. snygg, prydlig

c) anyone

3. Skriv två andra vägbeskrivningar i din skrivbok. Testa på en klasskompis! 37

OBS! Kopieringsförbud

27

56

OBS! Kopieringsförbud


Engelska Fourth Step Åk 7 och uppåt

Boken innehåller fyra kortare texter med åtföljande text-, grammatikoch ord­övningar. Eleven får träna på att presentera sig själv och sina intressen och uppmuntras att diskutera olika ämnen med klass­ kompisar. Boken innehåller flera förslag på extra uppgifter samt tips på hur man övar glosor på ett enkelt sätt. Arbetsbok: 85427-43-7 Antal sidor: 56 Format: A4 Facit: 85427-44-4

52 kr

PART ONE

CONTENTS Klart

Se fler sidexempel på menamedia.se

52 kr

Rättat

Klart

Rättat

PART 1: A call to Keira

ANSWER THE QUESTIONS

Börja med att gå till Word Centre på sidan 26. Översätt alla ord. Rätta och lär dig dem. Läs sedan texten här nedanför.

2

Text

30 Word Centre

3

Word exercise, Opposites

31 Word Centre

4

Questions, Translation

5

Irregular verbs

PART 3: The Truth and ...

6

Subjects, Ranking

32 Text

Grandmother: Hello Keira!

7

Word order, Pen friends

33 Translation

8

The family

34 The true story, Opposites

9

My family

35 Modala hjälpverb

Answer the following questions on the text about Keira. A

a. one

A CALL TO KEIRA*

a. yes

PART 4: From Maya’s blog

16 Translation, Exercise

42 Text

17 Exercise, True or false

43 Translation

18 Word order, Music words

44 Comparison

19 Music words

45 Time, New word

20 Make questions

46 In the future

21 Questions and answers

47 Quotations

22 Irregular verbs

48 Computer terms

Keira: Great, I will see you soon then.

23 Translation, Dictation

49 Computer terms

24 Crossword

50 Irregular verbs

25 End of story, Extra

51 Crossword

36 Crimes

11 An e-mail to Keira

37 Definitions, Ranking

12 Exercise, Keywords

38 Word order

13 Crossword

39 Mixed letters, Extra 40 Irregular verbs 41 Crossword

14 Text

26 Word Centre

54 Irregular verbs

27 Word Centre

55 Irregular verbs

28 Grammatical Centre

56 Crossword

c. The text doesn’t tell us.

Bye grandma!

a. yes

c. The text doesn’t tell us.

b. no

c. The text doesn’t tell us.

5. What subject does Keira like best at school?

a. languages

b. P.E.

c. maths

6. What does Keira want to become in the future?

a. a teacher

b. a football player

c. The text doesn’t tell us.

TRANSLATION Translate into English. You will find the answers within the text on page 2. 1. Spelar hon fortfarande fotboll? _____________________________________________________________________________________ 2. Min hund sover alltid i sin korg. _____________________________________________________________________________________ 3. Keira tycker om att rida. _____________________________________________________________________________________ 4. Vi gillar inte skolan. It’s g ... ood t o see you

Grandmother: Bye Keira!

b. no

4. Does Keira enjoy school?

_____________________________________________________________________________________ 5. Jag ska träffa en kompis om en halvtimme. _____________________________________________________________________________________

* Keira uttalas [ki:r].

53 I’m going to, Extra

b. no

a. yes

6. Han gillar inte att vara ensam.

52 I’m going to Word /Grammatical Centre

_____________________________________________________________________________________ 7. Jag tillbringar mycket tid i stallet. _____________________________________________________________________________________

! NOW: Go to page 12 and continue with the exercises.

29 Grammatical Centre 2

ISBN 978-91-85427-43-7

QUESTIONS AND ANSWERS Answer the questions. Pick the answers from the grey area.

What did you do last night?

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

DEFINITIONS

I texten på sidan 32 finns flera modala hjälpverb. Här är några exempel:

What is the crime called? Choose from the words in the grey area. Translate into Swedish.

ENGLISH:

He went to the Bahamas. No, I don’t. I got there by plane. I’ll be there at three.

4

MODALA HJÄLPVERB

What would mum and dad say? SWEDISH: Vad skulle mamma och pappa säga?

I had a party!

Because I can’t stop. It costs five pounds. Yes, I am. I had a party.

C

c. The text doesn’t tell us.

3. Does Keira play fotball?

15 Word exercise, Opposites

10 An interview

b. two

2. Does Keira have a pet?

Keira: Hi grandma! How are you? Grandmother: Well, my leg is hurting again, but apart from that I’m well. It’s good to see you, you have grown so much since we last spoke. How old are you now? Keira: I’m 14, but I will turn 15 next month. Grandmother: Yes, I remember your birthday. I have already sent you a present. Where are you now? Keira: I’m at my dad’s house. I’m usually just here on weekends, but my mum is working tonight and I didn’t want to be alone. My dog Astro is here as well. He is so cute, he’s sleeping in his basket right now. Grandmother: How is school? Which form are you in? Keira: I’m in form 8. School is good, I like it. I’m not too clever though, but I get by. But I’m really good at P.E., that is my favourite subject. Grandmother: That is great. What do you do in your spare time? Keira: I see my friends, write on my blog and spend a lot of time in the stable. I really like horseback riding and wish I had a horse of my own. Grandmother: Do you still play football? Keira: No, not anymore, although dad sometimes takes me to a football match when our favourite team is playing. Grandma, I have got to go now. I’m going to see my best friend Alice in half an hour. By the way, are you coming here for Christmas? Grandmother: Yes, I booked a flight last week. It was really nice to talk to you.

PART 2: Ted Brix – a legend

B

1. How many people does Keira live with?

speeding

ENGLISH: Now he could do whatever he liked.

SWEDISH: Nu kunde han (skulle han kunna) göra vad han ville.

assault

murder

shoplifting

arson

forgery

mugging

1. Stealing goods in a supermarket.

ENGLISH: He could buy the nice presents that he had never been able to afford.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ snatteri

SWEDISH: Han skulle kunna köpa de där fina presenterna som han aldrig hade kunnat ha råd med.

2. Deliberately taking another person’s life. ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________

Translate into English.

3. Using threat to take another person’s money, mobile phone etc.

1. Jag kan göra det. _____________________________________________________________________________________ 1. What did you do last night? _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 5. Why do you smoke?

_____________________________________________________________________________________

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________

6. Du får inte göra så här! _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 6. Where did he go?

7. Jag skulle göra det om jag kunde. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Kan det här vara sant? _____________________________________________________________________________________

7. Do you really like it?

kan = can kunde, skulle kunna = could kunna = be able to skulle = would

8. Are you listening? _____________________________________________________________________________________

21

RANKING LIST

DISCUSSION

Rank the crimes above. Write the crime you think is the worst as number one, the crime you think is the second worst as number two, and so on.

Compare and discuss your ranking list with a classmate. Try to do it in English.

1. ___________________________________________

I think ...

2. ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 7. Driving your car or another vehicle faster than the speed limit allows.

5. Får jag se på tv?

4. When will you come?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 6. Setting fire to a house or other property.

4. Man (= du) borde inte röka.

3. How much does it cost?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 5. Making copies of 500 crown notes.

3. De hade kunnat göra det.

2. How did you get there?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ = ___________________________ 4. Attacking another person.

2. Vi kunde göra det.

OBS! Kopieringsförbud

3. ___________________________________________

borde = should kunnat = been able to få (tillåtelse) = may får inte = must not

4. ___________________________________________ 5. ___________________________________________

35

37

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

19


Engelska Further Steps Åk 8 och uppåt

Boken är en renodlad arbetsbok i grammatik, avsedd att ge en god bas inför Fifth Step. Den tar på ett interaktivt och resonerande sätt upp substantiv, verb, tidsuttryck, adverb, pronomen, artiklarna m.m. Efter varje avsnitt får eleven själv prova sina kunskaper i ett kort test. Arbetsbok: 85427-49-9 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-50-5

Klart

Rättat

Klart

VERB

2

Plural

28

3

Plural

29

Eller hur?

4

Singular/plural

30

Bruka

5

Singular/plural

31

Kunna

6

Övningar

32

Ska/kommer att

7

Övningar

33

Bör/borde, skulle

34

Måste

35

36

Passivum

37

Fraser med for

38

Objekt + infinitiv

39

Övningar

8

Komparation

9

Övningar

10

Adjektiv, adverb

11

Adjektiv, adverb

12

Övningar

40

Do, does, did

41

Do, does, did

42

Ordpar

14

Fler tidsuttryck

43

Ordpar, olika ordklasser

15

Prepositioner

16

Genitiv, övningar

He has a good income. _____________________________________________________________________

Test 3

46

Test 4

19

Possessiva pronomen

46

Test 5

20

Possessiva pronomen

47

Test 6

21

Relativa pronomen

48

Test 7

22

Indefinita pronomen

26

Ej bestämd artikel

27

Övningar

pincers

Dessa substantiv skrivs i plural eftersom de flesta består av fler än en del: Ex. En pyjamas har två byxben. En trappa har flera trappsteg. Substantiven i den blå rutan får alltså inte föregås av obestämd artikel (a, an). Hur översätter man då ”en sax” till engelska? Jo, man använder uttrycket a pair of (ett par).

Translate into Swedish.

en pyjamas __________________________________________________________________________

De övriga substantiven i den blå rutan måste konstrueras med t.ex. a piece of (en del av). Översätt till svenska.

Translate into English.

a piece of good advice ______________________________________________________________________

1. Jag behöver en liten sax.

a piece of news ___________________________________________________________________________

ORDLISTA

I bought a nice piece of furniture yesterday. ______________________________________________________

Ordlista

_____________________________________________________________________________________ 2. Vad är innehållet i den här boken?

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 3. Var är den röda saxen? – Jag vet inte. Jag har inte sett den. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 1. a stair = ett trappsteg För att översätta ”en trappa (inomhus)” säger man a flight of stairs.

4

ISBN 978-91-85427-49-9

FLER TIDSUTTRYCK Titta på följande ord och uttryck. i morse i eftermiddag i kväll/i natt igår kväll

Last night I ordered a whole meal in French. The waiter1 was amazed2 – it was a Chinese restaurant ...

i lördags i år endera dagen/vilken dag som helst häromdagen Idag är det min födelsedag. nu för tiden nyligen

OBS! Kopieringsförbud

7 TEST

Prepositioner

Efter varje avsnitt i boken ska du göra det test som hör till avsnittet.

Vid olika tidsuttryck använder man prepositionerna in, on, at eller for.

Gör testen på ett av följande sätt (eller helst båda): 1. Muntligt (med en kompis som rättar med facit). 2. Skriftligt.

in Vid årtal, århundrade, månader, årstider och delar av dagen: in 2006 (år) 2006 in the twentieth century på 1900-talet in June i juni in winter på vintern in the afternoon på eftermiddagen in the morning på morgonen in the evening 1 på kvällen

on Wednesday on August 3rd/ on 3rd of August 2

på onsdag den 3 augusti

TEST 1: SUBSTANTIV (s. 2–7)

_____________________________________________________________________________________ 2. Du måste köpa böckerna i eftermiddag. _____________________________________________________________________________________ 3. Vi mötte vår gamla lärare häromdagen.

at two o’clock at sunrise at sunset at noon 3

1. en hustru, många hustrur _____________________________________________________________

It’s noon. Why are you home from school so early?

2. en potatis, många potatisar ___________________________________________________________ 3. en gås, många gäss _________________________________________________________________

I was the only one who could answer a question.

4. två kineser ________________________________________________________________________ 5. svärsönerna _______________________________________________________________________

Oh really? What was the question?

at Vid klockslag och vissa tidpunkter på dygnet:

1. Jag steg upp tidigt i morse.

6. one churchgoer (= kyrkobesökare), many ... ______________________________________________ 7. one crisis (= kris), many ... ____________________________________________________________

Who threw the rubber at the headmaster?

8. Vi skakade hand. ___________________________________________________________________ 9. en dyr möbel ______________________________________________________________________

klockan två vid soluppgången vid solnedgången kl 12 (på dagen)

10. lite upplysningar __________________________________________________________________ 11. en upplysning ____________________________________________________________________ 12. Det här är de senaste nyheterna. ______________________________________________________

for Om tid och svar på ”Hur länge?”: I stayed for 2 years. I slept for 10 hours.

13. Det var ett riktigt fynd. _____________________________________________________________ 14. en sax, tre saxar ___________________________________________________________________

Jag stannade i 2 år. Jag sov i 10 timmar.

________________________________________________________________________________ 15. Den här saxen är liten. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ Translate into English.

4. Varför kan du inte hälsa på oss i kväll? _____________________________________________________________________________________ 5. Min mormor kommer hit vilken dag som helst. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 7. Idag är det min mammas födelsedag. _____________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

_____________________________________________________________________________________

TEST 2: ADJEKTIV (s. 8–12)

1. Det här är det sämsta du kan göra. _____________________________________________________

2. Vi går på restaurang på lördagarna.

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Det där är det minsta du kan göra. _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. min äldre bror _____________________________________________________________________ 4. Idag är den viktigaste dagen. __________________________________________________________

4. Shakespeare föddes på femtonhundratalet.

1. waiter = kypare 2. amazed = förbluffad, häpen

14

Rätta dina svar!

1. Sue och Jim möttes första gången 1974.

3. De är (=var) båda födda den 14 december.

6. I år har vi haft företaget i tio år.

5

OBS! Kopieringsförbud

TIDSUTTRYCK

on Vid veckodagar och datum:

What’s the English?

20

trappa (inomhus) trappa (utomhus) våg pyjamas tack

en sax ______________________________________________________________________________

1. Fantasi är viktigare än kunskap.

this morning this afternoon tonight last night yesterday evening last Saturday this year one of these days any day now the other day Today is my birthday. nowadays recently

tongs

pliers

tång

__ a pair of pincers/pliers/tongs en tång ___________________________________________________________________________ Av substantiven i den blå rutan är det endast income och knowledge som kan stå med obestämd artikel (a, an). Översätt till svenska.

45

Övningar

____ No news is good news. _____________________________________________________________

Test 2

49

innehåll sax

That money is mine. ___________________________________________________________________

Test 1

Övningar

Bestämd artikel

We sold the furniture. __________________________________________________________________

44

Reflexiva pronomen

Obestämd artikel

contents scissors pincers pliers tongs stairs1 steps scales pyjamas thanks

Albert Einstein, Nobelpristagare i fysik 1922, (1879–1955).

44

18

25

råd affärer möbler inkomst(er) upplysning(ar) kunskap(er) pengar nyheter

Här är några engelska substantiv med plural form som motsvaras av singularer i svenskan. Imagination is more important than knowledge.1

TESTER

17

24

Singular/plural

Här är några substantiv med singular form i engelskan. Som du ser motsvaras dessa oftast av plural form i svenskan.

Business is good. _____________________________________________________________________

Once, twice, three times

23

SUBSTANTIV

Translate into Swedish.

13

ARTIKLARNA

Rättat

advice business furniture income information knowledge money news

TIDSUTTRYCK

PRONOMEN

52 kr

Singular/plural Ing-form

ADJEKTIV, ADVERB

52 kr

SUBSTANTIV

CONTENTS SUBSTANTIV

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

5. Han kör bra. _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Jag känner mig bra. _________________________________________________________________

1. Även at night. 2. Detta gäller skriftlig engelska. När man talar engelska säger man on August the 3rd, on the 3rd of August. 3. Även 12 o’clock eller midday. OBS! Kopieringsförbud

Fortsättning  15

44

OBS! Kopieringsförbud


Engelska Fifth Step Åk 9 och uppåt

En relativt avancerad arbetsbok, för de som vill ha något extra att bita i. Innehåller bland annat en text om hur en engelsman ser på Sverige samt en rolig och informativ text om den nya engelskan Estuary English. Eleven uppmuntras då och då att arbeta med klasskompisar. Arbetsbok: 85427-51-2 Antal sidor: 40 Format: A4 Facit: 85427-52-9

CONTENTS PART 1: Estuary English

Klart

Klart

2

Estuary English: Part I

22 Numbers and numerals

3

Translation, narration

23 Numbers and numerals

4

Estuary English: Part II

24 Påhängsfrågor

5

Writing exercise

25 Påhängsfrågor

6

Estuary English: Part III

26 Small words

7

Translation

27 Everyday phrases

8

Adjektiv eller adverb?

28 Missing prepositions

9

Adverbs

29 Missing prepositions

Rättat

PART 1 1

But for the last ten years or so there has been much discussion about the growth of what has been called Estuary English.

5

Estuary English is a form of English spoken in the south-east of England, in other words Greater London and the areas around the estuary of the River Thames. It seems to be spreading throughout the country, especially amongst the young. 10

Estuary English is said to sound like something between Cockney, the dialect of London’s working class, and what is called Received Pronunciation*.

PART III: En resa till London

30 En resa till London

13 Phrases, discussion

31 Translation

Where is the centre of Estuary English? Mark on the map.

Well done! You are learning to speak English. But what kind of English are you learning to speak? In Great Britain there are many regional accents and dialects.

10 The passive

12 Small words

52 kr

1. SPEAKING ENGLISH PROPER: ESTUARY ENGLISH

Rättat

11 Make verbs, write sentences

Se fler sidexempel på menamedia.se

52 kr

But Estuary English has started to be spoken by people living far away from London and is very often heard on TV and radio.

Translate the following lines from page 2 into Swedish.

Estuary English has spread even into the Royal family: they say that Prince Edward, Queen Elizabeth’s youngest son, is one of the more prominent speakers of Estuary.

15

32 Det

Lines 4–5: _______________________________________________________________________________________

PART II: A Londoner moves to Stockholm

33 Translation

14 A Londoner: Part I

34 Everyday phrases

15 Translation, opposites

35 Mixed exercises

16 A Londoner: Part II

36 Ing-form

17 Opposites, translation

37 Exercises

18 A Londoner: Part III

38 Small words

19 Translation, opposites

39 Translation

20 A Londoner: Part IV

40 Crossword

growth _______________________________

even _____________________________________

21 Translation

41 Kända britter

areas ________________________________

prominent ________________________________

estuary * ______________________________

pronunciation ______________________________

spread _______________________________

better-educated ____________________________

throughout ____________________________

upper classes ______________________________

_______________________________________________________________________________________

* Received Pronunciation is the traditional pronunciation of the better-educated and the upper classes and on British radio and television. Förklaring på svenska: Received Pronunciation är det vedertagna uttalet av brittisk engelska som bl.a. talas på BBC.

_______________________________________________________________________________________ Lines 12–13 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Find the meaning of the following words from the text above.

_______________________________________________________________________________________

amongst ______________________________

NARRATION Use the following keywords and practise telling a friend about Estuary English. Work in twos.

In Great Britain ...

In Great Britain – many regional accents and dialects – last ten years – discussion – growth – Estuary English – English spoken – south-east – Greater London – seems to be spreading – throughout – young – Cockney – Received Pronunciation – often heard – TV/radio – Prince Edward

* Estuary uttalas [ Iestjʊərɪ].

2

ISBN 978-91-85427-51-2

OBS! Kopieringsförbud

att kallas / bli kallad = to be called jag kallas / blir kallad = I am called jag kallades / blev kallad = I was called jag har kallats / har blivit kallad = I have been called

Överst står namnen på 28 personer från Storbritannien. Nedanför finns korta texter om varje person. Jobba två och två. En läser upp texterna, den andra lägger ett papper över texterna och gissar bland namnen. Det är ganska svårt, men ge inte upp! När ni gjort övningen några gånger blir det lättare.

Två exempel på svenska påhängsfrågor är ”eller hur?” och ”inte sant?” Dessa kan översättas till engelska på många sätt. Ex. He speaks Russian, doesn’t he? You aren’t good at playing tennis, are you? You can’t do much about it, can you? Denna mening består av två satser: He speaks Russian, doesn’t he?

Translate into Swedish. has been called _________________________

I

to be spoken _________________________________

2

Denna mening består också av två satser: You aren’t good at playing tennis, are you? I

Fill in the passive. Dialekten hörs överallt.

KÄNDA BRITTER

PÅHÄNGSFRÅGOR

THE PASSIVE

2

Lägg märke till att ordet not (n’t ) finns i antingen sats I eller II. Om man gör frågor av de två meningarna ovan blir resulatet två nya meningar:

The dialect ____________________________________ everywhere.

Dialekten hördes överallt.

The dialect ____________________________________ everywhere.

Does he speak Russian? Are you good at playing tennis?

Dialekten har hörts överallt.

The dialect ____________________________________ everywhere.

”Frågeorden” i de två nya meningarna överensstämmer alltså med påhängsfrågornas frågeord.

Translate into English. Choose the correct alternative from the words at the bottom.

1. Hon kallades Geniet. _____________________________________________________________________________________ 2. Huset flyttades förra året.

1. It is Sunday today, __________________ it? 2. We must do our job, __________________ we?

_____________________________________________________________________________________ 3. Svenska talas inte i det landet. _____________________________________________________________________________________

5. She doesn’t eat too much, __________________ she?

7. This can’t be true, __________________ it?

5. Min bil har inte tvättats på en månad. _____________________________________________________________________________________

8. You will come, __________________ you?

a r e y o u?

_____________________________________________________________________________________

4. He flew to London, __________________ he?

6. This is not difficult, __________________ it?

9. She won’t do it, __________________ she?

6. Rom byggdes inte på en dag. _____________________________________________________________________________________

8. Han skickades till Sibirien.

does didn’t can mustn’t isn’t will won’t aren’t don’t is

OBS! Kopieringsförbud

24

15. Florence Nightingale 16. Diana 17. J R R Tolkien 18. Catherine 19. David Beckham 20. Paul McCartney 21. Charles Darwin

22. J K Rowling 23. William Shakespeare 24. David Livingstone 25. Virginia Woolf 26. Horatio Nelson 27. Mick Jagger 28. Beatrix Potter

1. Winston Churchill Levde 1874–1965. Englands premiärminister 1940– 45 och 1951–55. Var också författare och fick nobelpriset i litteratur 1953.

8. Stephen Hawking Född 1942. Teoretisk fysiker med obotlig nervsjukdom. Framstående forskare inom relativitetsteori och kosmologi.

22. J K Rowling Född 1965. Författare. Har skrivit bokserien om trollkarlen Harry Potter.

2. Doris Lessing Född 1919. Författare och nobelpristagare i litteratur 2007. Har bl.a. skrivit ”Gräset sjunger” om sin uppväxt i Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe).

9. William Född 1982. Prins och hertig av Cambridge. Äldste son till prins Charles och prinsessan Diana.

15. Florence Nightingale Levde 1820 –1910. Sjukvårdsreformator, samhällsforskare och sjuksköterska. Bl.a. känd för att ha grundlagt den moderna sjuksköterskeutbildningen.

4. Margaret Thatcher Född 1925. Storbritanniens första kvinnliga premiärminister 1979–90. 5. Charlie Chaplin Levde 1889–1977. Skådespelare och komiker. Mest känd för sin roll som trashank och upptågsmakare.

7. Elizabeth II Född 1926. Storbritanniens drottning sedan 1952.

_____________________________________________________________________________________ 10

8. Stephen Hawking 9. William 10. Jane Goodall 11. Charles Dickens 12. Jane Austen 13. Alfred Hitchcock 14. David Bowie

6. Bob Geldof Född 1954. Initiativtagare till Band Aid 1984 där brittiska musiker samlade in pengar till Etiopiens svältande folk. Arrangerade välgörenhetsgalan Live Aid året efter.

10. I’m the best, __________________ I?

7. Spionen arresterades av polisen. _____________________________________________________________________________________

1. Winston Churchill 2. Doris Lessing 3. John Lennon 4. Margaret Thatcher 5. Charlie Chaplin 6. Bob Geldof 7. Elizabeth II

3. John Lennon Levde 1940 –1980. Musiker och medlem i The Beatles. Sköts till döds i New York.

3. You like computer games, __________________ you?

doesn’t he?

4. Hon har inte setts till sedan juni.

3

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

10. Jane Goodall Född 1934. Etolog. Har sedan 60-talet studerat vilda schimpansers beteende. Bor i Tanzania. 11. Charles Dickens Levde 1812–1870. Författare. Skrev bl.a. ”Oliver Twist” och ”Lysande utsikter”. 12. Jane Austen Levde 1775 –1817. Författare. Skrev bl.a. ”Förnuft och känsla” och ”Stolthet och fördom”. 13. Alfred Hitchcock Levde 1899–1980. Filmregissör. Gjorde filmerna ”Psycho” och ”Fåglarna”. Kan sägas ha skapat genren psykologisk thriller. 14. David Bowie Född 1947. Musiker och skådespelare. Känd för sin ständigt skiftande glamrocks-image.

16. Diana Levde 1961–97. Prinsessa av Wales. Gift 1981–1996 med prins Charles. Dog i en trafikolycka i Paris. 17. J R R Tolkien Levde 1892–1973. Författare. Skrev fantasy-trilogin ”Sagan om ringen”. 18. Catherine Född 1982 som Kate Middleton. Hertiginna av Cambridge. Gift med prins William sedan 2011.

23. William Shakespeare Levde 1564 –1616. En av världslitteraturens största dramatiker. Tre kända verk är ”Hamlet”, ”Macbeth” och ”Romeo och Julia”. 24. David Livingstone Levde 1813–1873. Skotsk upptäcktsresande. Nådde 1855 som förste europé de av honom namngivna Victoriafallen mellan Zambia och Zimbabwe. 25.Virginia Woolf Levde 1882–1941. Författare. Skrev bl.a. ”Orlando” och ”Mrs Dalloway”.

19. David Beckham Född 1975. Fotbollsspelare. Spelat i lagen Manchester United, Real Madrid och Los Angeles Galaxy.

26. Horatio Nelson Levde 1758 –1805. Sjömilitär. Största segern var slaget vid Trafalgar 1805 mot den fransk–spanska flottan.

20. Paul McCartney Född 1942. Musiker och medlem i The Beatles. Fick Polarpriset 1992.

27. Mick Jagger Född 1943. Sångare i The Rolling Stones.

21. Charles Darwin Levde 1809–1882. Naturforskare. Skrev verket ”Om arternas uppkomst” om bl.a. det naturliga urvalet.

28. Beatrix Potter Levde 1866–1943. Författare och bilderbokskonstnär. Känd för sina bilderböcker med kaniner och möss. Källa: www.ne.se

41

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

21


Geografi Geografi Sverige Åk 4 och uppåt

Boken behandlar varje landskap på ett uppslag. Innehåller namngeografi och övningar i form av fantasiresor, korsord, rituppgifter, luck­texter m.m. Boken har flera faktasidor som uppdateras kontinuerligt. Arbetsbok: 85427-27-7 Antal sidor: 64 Format: A4 Facit: 85427-28-4

59 kr

52 kr

BOHUSLÄN

INNEHÅLL RÄTTAT

KLART

RÄTTAT

A

Färglägg Bohuslän rött på kartan!

GRANNLAND

__________________________________________________

N 1. ____________________________

2

Hitta rätt!

33

Tippa 13 rätt

3

Sveriges 25 landskap

34–35

Skåne

4–5

Blekinge

36–37

Småland

6–7

Bohuslän

38–39

Södermanland

8–9

Dalarna

40–41

Uppland

10–11

Dalsland

42–43

Stockholm

12–13

Gotland

44–45

Värmland

14–15

Gästrikland

46–47

Västerbotten

16–17

Halland

48–49

Västergötland

K 7. ____________________________

18–19

Hälsingland

50–51

Västmanland

M 8. ____________________________

20–21

Härjedalen

52–53

Ångermanland

L 9. ____________________________

22–23

Jämtland

54–55

Öland

S 10. ___________________________

Bohusläns landskapsdjur är knubbsälen. Vad äter knubbsälar? Knubbsälens päls är grå med små fläckar. Färglägg. __________________________________________________

GRANNLANDSKAP D 2. ____________________________

0

10

20

30 km

B

V 3. ____________________________

STÖRSTA TÄTORT

______________________________________________________________

U 4. ____________________________

______________________________________________________________

1 6

ANDRA TÄTORTER K 5. ____________________________

______________________________________________________________

18

______________________________________________________________ N

S 6. ____________________________

M 11. ___________________________

24–25

Lappland

56–57

Östergötland

26–27

Medelpad

58–59

Korsord om Sverige

VATTEN

28–29

Norrbotten

60–61

Mitt landskap

S 12. ___________________________

30–31

Närke

62–64

32

Landskapskryss

12

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Ö

V

2

C

8 14

7

4

I havet utanför Bohuslän finns många sorters fiskar och skaldjur. Välj en fisk eller ett skaldjur bland dem till höger. Rita och skriv några fakta om den/det du valt. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

16

H 13. ___________________________

_____________________________________________________________________

11

13

_____________________________________________________________________

15

17

torsk makrill ostron hummer blåmussla strömming havskräfta krabba räka

_____________________________________________________________________

3 10

G 14. ___________________________ G 15. ___________________________

En hällristning från bronsåldern.

S

9

Faktasidor

I Tanumshede finns flera hällristningar från bronsåldern (1700–500 f. Kr). Vad är en hällristning? Vad kan hällristningar föreställa? Markera Tanumshede med ett rött kryss på kartan på s. 6.

FOTO: ROLF JANSSON

KLART

När du köper 25 ex av Geografi Sverige får du ett roligt Sverigespel i A3-format (2–4 spelare)

_____________________________________________________________________ 5

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ÖAR

_____________________________________________________________________

O 16. ___________________________

_____________________________________________________________________

T 17. ___________________________ K 18. ___________________________

Folkmängd: _________________ ____ Areal: ___________________

6

ISBN 978-91-85427-27-7

KOSTERHAVETS NATIONALPARK Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda nationalpark som består av både havsoch landområden. Den ligger öster och sydost om Kosteröarna.

OBS! Kopieringsförbud

FAKTA – KOMMUNER, VATTEN, BERG

STOCKHOLM

Klara tar tåget till Stockholm för att hälsa på sin kusin Hugo. Han möter henne på Stockholms centralstation.

Stockholm är Sveriges huvudstad. Följ med Klara och Hugo under en dag i Stockholm. Titta på kartan och fyll i orden som saknas.

__________________________________________ . Stockholm är byggd på flera öar mellan den stora sjön

FOLKRIKASTE KOMMUNERNA

STÖRSTA INSJÖARNA

__________________________________ och Östersjön. Stockholm består av flera olika stadsdelar. Två av

1. Stockholm Stor-Stockholm 2. Göteborg Stor-Göteborg 3. Malmö Stor-Malmö 4. Uppsala 5. Linköping 6.Västerås 7. Örebro 8. Norrköping 9. Helsingborg 10. Jönköping 11. Umeå 12. Lund 13. Borås 14. Huddinge 15. Eskilstuna

1.Vänern 2.Vättern 3. Mälaren 4. Hjälmaren 5. Storsjön 6. Torneträsk 7. Siljan 8. Hornavan 9. Akkajaure 10. Uddjaure

Hugo berättar att Stockholm ligger i två landskap, _________________________________________ och

Valh al

an

n

ggat

ata lsg

väljer att promenera. De går först till Stockholms äldsta stadsdel, __________________________________ , 6

KUNGSHOLMEN

arbetar regeringen, alltså de personer som bestämmer i Sverige. Klara och Hugo promenerar runt på Gamla

Strandvägen

stans kullerstensgator, tittar på souvenirer och möter ______________________________ från hela världen.

7

stran

d

3

Mälaren

4

DJURGÅRDEN 8

Riddarfjärden

Söder

som byggdes på 1200-talet. På vägen dit passerar de ________________________________________ . Där

5 2

1 Mälar

I Stockholm kan man åka både ____________________________________ och buss, men Klara och Hugo

Jar

ttnin

r ge

Dro

n

NORRMALM

Norr

V K dem heter ______________________________________ och ____________________________________ .

GÄRDET

lavä ge

Bir

VASASTADEN

and Mälarstr

Östersjön Götga

SÖDERMALM

begravda och det sägs att det spökar där. Efter besöket i kyrkan hoppar kusinerna på en sightseeingbåt. Den

9

gatan

Sedan besöker de ___________________________________________ där kungaparet bodde tidigare. Nära slottet ligger ________________________________________________ . Där ligger många svenska kungar

GAMLA STAN

Horns

åker först västerut på Riddarfjärden. På höger sida ser de _________________________________________

tan

1. Stadshuset 2. Riksdagshuset 3. Kungliga slottet 4. Riddarholmskyrkan 5. Dramaten 6. Kaknästornet 7. Skansen 8. Vasamuseet 9. Gröna Lund 10. Globen

gvä

gen

Årstaviken

10

där man varje år delar ut alla Nobelpris. På tornet finns en spira med _______________________________ ,

LÄNGSTA ÄLVARNA

____________________________ . Vid Södermalms östra del svänger båten vänster. Om den i stället hade svängt höger, skulle den så småningom komma till ____________________________________ och öarna som utgör Stockholms __________________________________ . Klara och Hugo hoppar av båten och hyr i stället cyklar för att ge sig ut till Djurgården, en stadsdel med många sevärdheter. På Östermalm cyklar de förbi den vackra byggnaden _________________________________________ där man kan titta på teater. Väl framme på Djurgården besöker kusinerna först ________________________________________ där de

Vasastaden turister skärgård Gärdet tre kronor

Södermanland 1600-talet tunnelbana Globen Gröna Lund

Riddarholmskyrkan Gamla stan Vasamuseet björnar Uppland

Stadshuset Dramaten Riksdagshuset Kaknästornet Kungsholmen

Östersjön Kungliga slottet Skansen Mälaren Årstaviken

tittar på regalskeppet Vasa som sjönk i Stockholm på _____________________________ . Sedan går de till

1. Göta älv/Klarälven 2. Dalälven 3. Torneälven 4. Kalixälven 5. Luleälven 6.Vindelälven 7. Ångermanälven 8. Umeälven 9. Ljusnan 10. Indalsälven

______________________________ , djurparken med både _____________________________ och vargar.

här dagen med spöktåg och sockervadd på tivolit ______________________________________________ .

MENA Media

OBS! Kopieringsförbud

43

1. Kebnekaise 2. Sarektjåhkkå 3. Kaskasatjåkka 4. Sulitelma 5. Helagsfjället 6. Norra Storfjället 7. Templet 8. Lillsylen 9. Marsfjället 10. Åreskutan

2 106 m.ö.h. 2 089 m.ö.h. 2 076 m.ö.h. 1 860 m.ö.h. 1 796 m.ö.h. 1 768 m.ö.h. 1 728 m.ö.h. 1 702 m.ö.h. 1 590 m.ö.h. 1 420 m.ö.h.

Svealands högsta bergstoppar 1. Storvätteshågna 2. Mulen 3. Härjehågna 4. Städjan 5. Transtrandsfjällen

1 204 m.ö.h. 1 191 m.ö.h. 1 185 m.ö.h. 1 131 m.ö.h. 948 m.ö.h.

Götalands högsta bergstoppar

utsikt över hela Stockholm. Men det får bli en annan dag. Klara och Hugo bestämmer sig för att avsluta den

OBS! Kopieringsförbud

747 km1 554 km 525 km 463 km 462 km 450 km 449 km 445 km 438 km 431 km

5 513 km² 1 884 km² 1 078 km² 477 km² 456 km² 330 km² 292 km² 262 km² 260 km² 249 km²

HÖGSTA BERGSTOPPARNA (Alla ligger i Norrland)

1. Tomtabacken 2. Galtåsen 3. Hökensås 4. Taberg 5. Ålleberg

Alldeles norr om Djurgården, i stadsdelen _______________________________ , ligger det 155 meter höga ______________________________________________ . Man kan åka upp i tornet och har då en fantastisk

42

881 235 2 163 042 526 089 958 024 307 758 678 460 202 625 148 521 140 499 138 952 132 124 132 011 129 478 117 294 112 950 104 867 101 010 98 765

en gammal symbol för Sverige. Båten svänger sedan in i __________________________________________ och åker österut längs Södermalms södra sida. Ännu längre söderut ligger en alldeles rund arena som heter

Rin

22

7

OBS! Kopieringsförbud

377 m.ö.h. 362 m.ö.h. 354 m.ö.h. 343 m.ö.h. 334 m.ö.h.

¹ Varav 200 km i Norge. Källa: www.scb.se

63


Geografi Geografi Europa Åk 5 och uppåt

Boken behandlar varje land på en sida eller ett uppslag. Innehåller namngeografi och övningar i form av fantasiresor, korsord, lucktexter m.m. Boken har flera faktasidor som uppdateras kontinuerligt samt en sida med Europas flaggor i färg. Arbetsbok: 85427-37-6 Antal sidor: 64 Format: A4 Facit: 85427-38-3

INNEHÅLL

KLART

59 kr

52 kr

BELGIEN, NEDERLÄNDERNA

RÄTTAT

När du köper 25 ex av Geografi Europa får du två kopierings­underlag i A3- och A4-format.

KRYSSA RÄTT

Kryssa rätt land. Ibland blir det kryss för båda länderna.

BELGIEN

2–3

Europas länder

4–5

Norge

1. Flaggan är röd, vit och blå.

1

6–7

Danmark

2. Skridskoåkning är en populär sport.

2

8–9

Finland

3. Tintins skapare kommer från ... .

3

4. Här tillverkas Volvobilar.

4

10–11

Island

5. Här ligger EU:s högkvarter.

5

12–13

Estland, Lettland, Litauen

6. Högsta berget Botrange är 694 m.ö.h.

6

14–17

Irland, Storbritannien

7. Har flest invånare.

7

Belgien

Nederländerna N

BELGIEN GRANNLÄNDER 1. __________________________

18–19

Belgien, Nederländerna

20–23

Tyskland

24–25

Polen

26–27

Vitryssland, Moldavien, Ukraina

28–29

Ryssland

Ö

V S

8. Har mycket mark under havsytenivån.

22

2. __________________________ 3. __________________________

20

4. __________________________ 21

STÄDER 6. __________________________

12 15

30–34

Faktasidor

35

Diagram: stapeldiagram och cirkeldiagram

36–39

Frankrike

40–41

Spanien, Portugal

18 10

11. _________________________

42–43

Österrike, Schweiz

44–45

Italien

13. _________________________

46–47

Tjeckien, Slovakien

48–49

Ungern, Rumänien

50–51

Bulgarien

52–53

Grekland

54–57

Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Makedonien

58–61

14 länder och stater

62–63

Europakrysset

64

Vad visar framsidan?

65

Europas flaggor

19

17

9. __________________________ 10. _________________________ VATTEN 12. _________________________

1

16

7. __________________________ 8. __________________________

7

5

8 6

9 11

13 14

BERG 14. _________________________

4

3

NEDERLÄNDERNA

0

GRANNLÄNDER 2. __________________________ STÄDER 15. _________________________

100

150

18

Albanien

Estland 9

OBS! Kopieringsförbud

13

14. Kallas ”tulpanernas land”.

14

15. Gränsar till Frankrike och Tyskland.

15

16. Har monarki.

16

17. Här är Rotterdam en stor hamnstad.

17

18. Edamerosten kommer från ... .

18

19. Här finns bergskedjan Ardennerna.

19

20. Flamländare och valloner är två folkgrupper i ... .

20

21. Högsta berget Vaalserberg är 321 m.ö.h.

21

22. Frisiska öarna ligger i norr.

22

23. Härifrån kom smeder och bergsmän till Sverige på 1600-talet.

23

24. Storföretaget Philips hemland.

24

Andorra

Bulgarien

Armenien

Cypern

Azerbaijan

Danmark

Grekland

11

3

EU

Finland

Frankrike

Island

Italien

Irland

S

4

Kosovo

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Belgien

England

Georgien

Kazakstan

6

19

13 14

22

Luxemburg

Makedonien

Malta

Moldavien

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Nordirland

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

San Marino

Schweiz

7 21 20

0

50

100 150 200

LÄNDER

HUVUDSTÄDER

1. __________________________________

8. __________________________________

2. __________________________________

9. __________________________________

3. __________________________________

10. _________________________________

4. __________________________________

11. _________________________________

5. __________________________________

12. _________________________________

6. __________________________________

13. _________________________________

7. __________________________________

14. _________________________________

km

OBS! Kopieringsförbud

Serbien

Skottland

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Vatikanstaten

Vitryssland

Wales

LAND

Areal (km2 )

Folkmängd

Huvudstad

Valuta

Tid (0 = svensk)

EUmedlem

Belgien

30 500

11 000 000

Bryssel

euro

0

x

Bosnien och Hercegovina

51 200

3 800 000

Sarajevo

marka

0

Bulgarien

111 000

7 300 000

Sofia

lev

+1

x

Danmark

43 100

5 600 000

Köpenhamn

krone

0

x

Estland

45 200

1 300 000

Tallin

euro

+1

x

Finland

338 000

5 400 000

Helsingfors

euro

+1

x

Frankrike

552 000

63 300 000

Paris

euro

0

x

Grekland

132 000

11 300 000

Athen

euro

+1

x

Irland

70 000

4 500 000

Dublin

euro

-1

x

Island

103 000

300 000

Reykjavik

króna

-1

Italien

301 000

60 700 000

Rom

euro

0

Kosovo

10 9001

1 800 0001

Pristina

euro

0

Kroatien

56 600

4 400 000

Zagreb

kuna

0

x

Lettland

64 600

2 100 000

Riga

euro

+1

x

Litauen

65 300

3 200 000

Vilnius

euro

+1

x

Makedonien

25 700

2 100 000

Skopje

denar

0

Moldavien

33 800

3 600 000

Chisinau

leu

+1

Montenegro

13 800

600 000

Podgorica

euro

0

Nederländerna

37 400

16 700 000

Amsterdam

euro

0

Litauen

5 12

19

FAKTA – EUROPAS LÄNDER

Ö

V

10

54

12

13. Flaggan är svart, gul och röd.

OBS! Kopieringsförbud

N

18

2

2

12. Är med i EU.

I Nederländerna har man odlat tulpaner sedan 1600-talet.

17

15

11

EUROPAS FLAGGOR

Bosnien-Hercegovina

22

11. Här heter valutan euro.

km

16

8

10

ÖAR 22. _________________________

18. _________________________

1

9

10. Kallas ofta ”de många kanalernas land”.

VATTEN 21. _________________________

16. _________________________ 17. _________________________

SLOVENIEN, KROATIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA SERBIEN, MONTENEGRO, KOSOVO, MAKEDONIEN

50

8

9. Flandern är en del av ... .

19. _________________________ 20. _________________________

5. __________________________

ISBN 978-91-85427-37-6

2

NEDERLÄNDERNA

x

x

Källa: www.ne.se Källa (areal och folkmängd): www.scb.se. Avrundade tal.

1

Österrike

Eftersom Sverige inte tas upp i boken så finns inte den svenska flaggan med här.

OBS! Kopieringsförbud

65

30

MENA Media

23


Geografi Geografi Världen Åk 6 och uppåt

Boken börjar med jordens plats i universum, ytförhållanden, bergskedjor och de större haven. Efter en kort repetition av Europa tas övriga världsdelar upp mer ingående. Några länder behandlas separat, t.ex. Kina, Ryssland och USA. Boken innehåller en faktasida med Vid area/folkmängd som uppdateras kontinuerligt. Arbetsbok: 85427-47-5 Antal sidor: 64 Format: A4 Facit: 85427-48-2

INNEHÅLL KLART

3

KLART

32–39

4–5

RÄTTAT

HAV 1. _________________________________

NATURGEOGRAFI OCH STÄDER

2. _________________________________

AFRIKA

3. _________________________________

32–33 Naturgeografi

JORDEN

4

Breddgrader, Längdgrader

5

Stora hav, Ytförhållanden

36 37

6 –7

Areal, Folkmängd

39

Kolonialtiden

40–51

NORDAMERIKA

8

Diagram: Areal, folkmängd

9

Diagram: Bergstoppar

V

Ö

4. _________________________________

S

Fakta

38–39 Sydafrika

FLODER

N

Korsord

VÄRLDSDELARNA

0

9

44

Fakta

12–14 Länder och huvudstäder

45

Korsord

4

46–51 USA

Fakta

46–47 Naturgeografi och städer Fakta, Övningar

49

USA:s 50 delstater

18

Fakta

50–51 En resa genom USA

19

Korsord, Presentera ett land

20–31

ASIEN

52–59

REGIONER/OMRÅDEN 8. _________________________________

8

9. _________________________________ 10. ________________________________

6 5

11. ________________________________

12

12. ________________________________

14

STÄDER 3

13. ________________________________

15

SYDAMERIKA

14. ________________________________

1

17

52–53 Naturgeografi

15. ________________________________

11

20–21 Naturgeografi

54–55 Länder och huvudstäder

22–24 Länder och huvudstäder

55

Språk (Nord-, Sydamerika)

24

Korsord

56

Fakta

25

Fakta

57

Korsord, Befolkningstäthet

26–27 Kina

18

16. ________________________________ 17. ________________________________

16

18. ________________________________

OCEANIEN

60–61 Australien, Nya Zeeland

Floden Ganges Floden Ganges är helig för hinduer. Vattnet anses rena från synder. Lotusblomman är Indiens nationalblomma.

62–63 Stilla havet 64

Statsskick: __________________________________ Valuta: _____________________________________ Språk (de två viktigaste): ________________________ __________________________________________ Längsta flod: _________________________________ Största städer: 1. ___________________

_____________ miljoner

2. ___________________

_____________ miljoner

3. ___________________

_____________ miljoner

ÖVNINGAR

1. Vad heter ön strax sydost om Indien? ________________________________________ 2. I Indien talar många engelska, men vilket språk har flest personer som förstaspråk? ________________________________________ 3. Vilken religion är störst i Indien? ________________________________________ 4. Vilken är hinduernas heligaste flod? ________________________________________

ANTARKTIS

2

OBS! Kopieringsförbud

JORDEN BREDDGRADER

28

norra polcirkeln södra vändkretsen sydpolen ekvatorn nordpolen södra polcirkeln norra vändkretsen

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

S h heter ______________________________________________ . Vid havet ligger en stad som är känd för

M Där kliver vi ombord på ett fartyg och åker nordvästerut över havet _______________________________

S F sina många backar. Den heter _______________________________________ . Staden blomstrade 1848,

______________________________ g . När vi närmar oss land ser vi floddeltat till USA:s näst längsta flod

g S -floden. För att slippa då man hittade _________________ i ___________________________________

c

____________________________________ M N . Vid flodens utlopp ligger den stora staden ______________

trötta ut oss i stadens backar tar vi oss runt med kabelspårvagn. Sedan fortsätter vi söderut med bil längs

d

_________________________ O där många byggnader förstördes av orkanen Katrina år 2005. I staden byter

L A kusten ca 600 km. Då hamnar vi i staden __________________________________________ . Där ligger

e

vi till hjulångare och färdas sedan uppför floden. Vid staden Saint Louis möts Mississippi av USA:s längsta

H USA:s berömda filmcentrum _________________________________ . Nu tar vi flyget igen och far rakt

M flod, _____________________________________ . Där stiger vi av hjulångaren och tar flyget västerut.

A österut över nästan hela USA. I delstaten Georgia landar vi i staden ______________________________

a b

29

EN RESA GENOM USA

_. H Följ med på en resa genom USA. Vi startar i Kubas huvudstad __________________________________

Breddgrader, latituder eller parallellcirklar kallas de cirklar som går runt jorden, parallellt med ekvatorn.

g

Folkmängd: ___________________________ miljoner

För nummer 8–12, välj bland: Deccan Bengalen Kashmir Punjab Hindustan

28–29 Indien 60–63

__ km2 Areal : _________________________________

2

58–59 Brasilien

30–31 Mellanöstern

5. _________________________________

BERGSKEDJA

10

Korsord

48

km

13

15

16–17 Naturgeografi och städer

600

7. _________________________________

14

16–19 Ryssland

400

7

42– 43 Länder och huvudstäder

EUROPA

200

6. _________________________________

40– 41 Naturgeografi

10 –11 Naturgeografi

INDIEN – NÅGRA FAKTA

_________ Huvudstad: _________________________

34–36 Länder och huvudstäder

6–9

10–15

52 kr

INDIEN

RÄTTAT

PLANETERNA

beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

59 kr

f

prä , och närmar oss den höga bergskedjan Vi passerar de stora slätterna, ______________________________

App som arrangerade OS 1996. Norr om staden ligger bergskedjan __________________________________ .

Vad heter de här cirklarna och punkterna? Välj bland orden i rutan.

_______________________________________________ K b . Vid foten av bergskedjan landar planet i den

W D.C. . Där Därifrån flyger vi nordösterut till USA:s huvudstad ______________________________________

a. ________________________________________

e. ________________________________________

b. ________________________________________

f. _________________________________________

D stora staden _______________________ . Härifrån rider vi på hästar upp i bergen tills vi möter den stora

V h bor USA:s president i __________________________________________ . Vi hyr en bil och far vidare

c. ________________________________________

g. ________________________________________

____________________________ C flodens källor. Där byter vi till en kanot och gör en vildmarksfärd nedför

Bal i nordostlig riktning. Vi passerar miljonstäderna ________________________________________ och

G C floden. Vi passerar genom den världsberömda kanjonen _______________________________________ .

______________________________________ Phi innan vi så småningom kommer till landets största stad

H Men vid den stora _______________________ -dammen tar flottfärden slut. Då fortsätter vi i stället med

______________________________ ___ , som ibland kallas för _________ N Y The B ________________________ A .

L V bil ca 50 km västerut tills vi kommer till den stora spelstaden ______________________________ som

W T Staden drabbades 2001 av ett terrordåd då tvillingtornen _______________________________________

N ligger i delstaten _________________________ . I närheten (strax västerut) ligger en dal som är känd för

_________________________ C attackerades. Nu promenerar vi ner till hamnen och tittar på den berömda

D V sina extrema temperaturer. Dalen kallas _________________________________________________ .

Fri skulpturen __________________________________________ . Slutligen kliver vi på en båt för att resa

Nu lämnar vi våra bilar och byter till helikopter. Vi flyger nordvästerut tills vi ser det stora havet som

A rakt österut över det stora havet ______________________________________ hem till Europa.

d. ________________________________________ Hur många breddgrader finns på jordklotet? ____________________________________________________

LÄNGDGRADER

Längdgrader, longituder eller meridianer kallas de cirklar som går mellan polerna (nord- och sydpolen). a

Longituden ”a” kallas Greenwich-meridianen eller nollmeridianen. Vilken stor stad i England går den igenom? __________________________________________ Hur många längdgrader finns på jordklotet? __________________________________________

4

24

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

50

OBS! Kopieringsförbud

OBS! Kopieringsförbud

51


Historia Uppdrag Historia Åk 4 och uppåt

En tidsresa från forntiden till 1800-talet för mellanstadiet. En resa genom sex olika tidsperioder. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser. Eleverna får lära sig att ställa frågor, ifrågasätta det de läser och göra egna reflektioner. Arbetsbok: 85427-74-1 Antal sidor: 48 Format: A4

Se fler sidexempel på menamedia.se

67 kr

Mikas liv under medeltiden

Heliga Birgitta

GUSTAV III

Mika berättar om hur det var att vara barn under medeltiden.

Heliga Birgitta är en viktig kvinna i vår historia. Här får du läsa om hennes spännande liv.

Läs texten om Gustav III, en av Sveriges kungar. I slutet av 1772 blev Gustav III kung i Sverige och han såg till att skapa många förändringar. Med folkets stöd förbjöd han tortyr och dödsstraff. Han såg också till att de fattigaste familjerna i Stockholm fick vård och medicin. Gustav III tillät också judar och katoliker att bosätta sig i ett par svenska städer och att de kunde få arbeta där.

År 1303 på Finsta gård i Uppland föddes Birgitta Birgersdotter. Hon tillhörde en fin familj eftersom hennes mamma var släkt med kungahuset. Som ung fick hon lära sig att både läsa och skriva vilket inte många andra flickor fick göra.

”Jag tillhörde inte någon rik familj, utan vi var bönder som så många andra människor. Vi skaffade all mat vi behövde. De familjer som hade mer pengar kunde köpa eller byta till sig varor i närmaste stad. Min familj hade en egen gård. Vi hade kor, får och getter.

Redan under barndomen började Birgitta få uppenbarelser där Jesus talade till henne. Under hennes liv sägs det att hon fick över 600. Alla dessa uppenbarelser skrevs ner. Som ung flicka ville Birgitta gå i kloster, men hennes pappa önskade hellre att hon skulle gifta sig.

Min mamma hade en stor arbetsbörda och jag fick hjälpa henne mycket. Vi var 8 syskon och mamma var ofta gravid och då behövde jag och mina äldre syskon hjälpa henne en hel del. Det vi hjälpte till med var att vakta djuren, ge dem mat och mjölka dem.

Gustav III var mycket intresserad av den franska kulturen och det franska språket. Han tyckte också mycket om teater. Det var Gustav III som såg till att Svenska Akademin bildades och att Kungliga Operan byggdes i Stockholm.

När Birgitta var 13 år gifte hon sig med den 18 årige riddaren Ulf Gudmarsson. De fick 8 barn. Efter hennes makes död funderade hon på att öppna ett kloster i Vadstena. För att kunna göra det måste hon ha påvens tillåtelse. Det tog över 20 år innan påven godkände hennes önskan. År 1373 dog Birgitta i Rom men begravdes i Vadstena. Birgitta blev den första personen i Sverige som helgonförklarades av påven år 1391 och det är därför som hon idag kallas för den heliga Birgitta.

Jag gick inte i skolan som fanns på klostret, men det gjorde en av mina bröder. Han ville gärna bli präst när han blev stor. Jag ser mycket fram emot att få ha min egen gård att sköta när jag blir vuxen. Då kommer jag att behöva mycket hjälp. Jag måste gifta mig och det är min pappa som bestämmer vem som blir min man”.

Med tiden blev många människor missnöjda med hur Gustav III styrde landet och började kritisera honom. Att få kritik var inget som han tyckte om och därför förbjöd han att det skrevs dåliga saker om honom i tidningar. Den 16 mars 1792 var Gustav III på maskerad på Kungliga Operan och där blev han skjuten. Kungen avled ett par veckor senare. Mördaren Ankarström greps och avrättades. Visste du att de kläder kungen hade på sig den kvällen under maskeraden finns att se på ett museum i Stockholm?

Svara på frågorna

Rätt eller fel?

1. Hur fick familjen tag på mat?

Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer efter att du ha läst en mening i taget.

2. Vad kunde de rika människorna göra som inte Mikas familj hade möjlighet till? ____________________________________________________________________________________

4. Vad såg Mika fram emot när hon blir vuxen? ____________________________________________________________________________________ 5. Vad kunde Mika inte bestämma över?

OBS! Kopiering förbjuden

3. Vad behövde Mika hjälpa till med hemma? ____________________________________________________________________________________

I slutet av 1700-talet var vi i Sverige väldigt nyfikna på allt som var franskt. Vilka länder och kulturer är det som påverkar oss idag? Hur kommer det sig att det är dessa länder som gör avtryck hos oss nu?

Rätt Fel

____________________________________________________________________________________ 1.

Birgitta föddes år 1337.

2.

Som liten fick hon lära sig läsa och skriva.

3.

Hon fick uppenbarelser under hela sitt liv.

4.

Hennes dröm var att flytta till Rom.

5.

Hon var 18 år när hon gifte sig med Ulf.

6.

Birgitta är begravd i Stockholm.

7.

Birgitta helgonförklarades år 1391 av påven.

Svara på frågorna 1. Vilket år blev Gustav III kung? ___________________________________________________________________________________ 2. Vad såg han till att förbjuda? ___________________________________________________________________________________ 3. Vilken kultur var han väldigt intresserad av? ___________________________________________________________________________________ 4. Vilka två byggnader finns idag i Stockholm tack vare Gustav III?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Vad tycker du om Mikas beskrivning av en flickas liv under medeltiden?

5. Vad hände på Kungliga Operan den 16 mars 1792?

____________________________________________________________________________________

18 | Uppdrag Historia

____________________________________________________________________________________

OBS! Kopiering förbjuden

Uppdrag Historia | 19 | 19 Uppdrag Historia

OBS! Kopiering förbjuden OBS! Kopiering förbjuden

Gustav IV Adolfs barndom under 1700-talet

OBS! Kopiering förbjuden

Amerikanska revolutionen 1775-1783

Franska revolutionen 1789-1799

Läs texten om den amerikanska revolutionen.

Läs texten om den franska revolutionen.

Gustav IV Adolf var son till Gustav III och Sofia Magdalena. Hans uppväxt var speciell. Det han gjorde skrevs ner i en dagbok och den finns att läsa än idag. Allt dokumenterades precis som många gör idag i sina dagböcker eller på bloggar. Personen som fick i uppdrag att skriva dagboken var en man som hette Fredrik Sparre. Han hade också som uppgift att uppfostra Gustav IV Adolf. Som liten blev han mycket uppassad och allt gjordes åt honom. Han fick aldrig klä sig själv. Gustav IV Adolf var mycket bestämd av sig och fick många utbrott när han inte fick som han ville. Förr blev många barn slagna i Sverige och det blev också Gustav IV Adolf när de vuxna tyckte att han var jobbig. Samtidigt fick han vara mycket med sin pappa kung Gustav III och tidigt lära sig hur man skulle uppföra sig. Detta var viktigt för pappa kungen att hans son skulle lära sig så mycket som möjligt om hur det är att vara kung.

Fundera kring texten Hur uppfostrades Gustav IV Adolf? Ge några exempel. Vilka likheter och skillnader kan du se mellan hans uppfostran och din egen?

34 | Uppdrag Historia

George Washington Första presidenten i USA

Under 1500-talet flyttade många européer till Nordamerika och bosatte sig där. Det bildades kolonier.

Den amerikanska revolutionen inspirerade den franska revolutionen som började år 1789 i Paris.

Så småningom började nya tankar och idéer om frihet och demokrati att spridas bland människorna i kolonierna.

Storbritannien och Frankrike var de två länder där många av deras medborgare valde att flytta till Nordamerika.

Under 1700-talet uppstod krig mellan Storbritannien och Frankrike och deras konflikt i Europa spreds också till Nordamerika.

Folket gjorde uppror i Frankrike mot att kungen bestämde allt. Eftersom kriget mot Storbritannien hade kostat en hel del så valde kungen att höja skatter som bara drabbade bönder och borgare. Adeln och präster slapp betala skatt och detta var något som bönderna och borgare började protestera mot.

Frankrike förlorade kriget. Storbritannien som förlorade mycket pengar på grund av kriget, började kräva större skatter från sina brittiska medborgare i Nordamerika. Att hemlandet Storbritannien krävde mer pengar från folket i Nordamerika blev inte så populärt där.

Under denna tid var det också ont om mat på grund av missväxt och folket svalt.

Medan vissa svalt så levde kungahuset och adeln gott.

Därför förklarades år 1776 de brittiska kolonierna i Nordamerika sig fria från hemlandet Storbritannien.

Storbritannien kämpade för att behålla makten över sina medborgare i Nordamerika, men gav upp efter 10 år av kamp.

År 1789 accepterade Storbritannien att USA bildades och att de brittiska medborgarna där blev fria från sitt hemland.

I juni år 1789 bildades nationalförsamlingen som började kämpa för att förändra läget i landet och speciellt för böndernas och borgarnas rättigheter. De stred för de mänskliga rättigheterna så som frihet, jämlikhet och broderskap.

Den amerikanska revolutionen ledde till att USA blev ett land utan en statskyrka och kungahus. Istället valde folket att rösta fram en president som skulle leda landet. Dessutom bildade två politiska partier, det demokratiska partiet och det republikanska partiet.

Det hela slutade med att kungafamiljen och många inom adeln blev fängslade och så småningom avrättades genom halshuggning.

När Napoleon Bonaparte tog över makten år 1799 slutade den franska revolutionen.

Hitta rätt påstående. Skriv ja eller nej under varje påstående.

Hitta rätt påstående. Skriv ja eller nej under varje påstående. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Under 1500-talet bildades europeiska kolonier i Nordamerika.

De var främst franska och engelska kolonier.

Folket tröttande på att bli styrda av sina hemländer.

Adeln och präster behövde betala skatt.

Kungen önskade bestämma allt själv.

_________________________________________________________________________________

____________________________

____________________

________________________

____________________________

____________________

________________________

_________________________________________________________________________________

Kolonierna slogs för att få sin frihet i Nordamerika.

Hemländerna vann revolutionen.

Många inom kungafamiljen blev avrättade.

Slagorden frihet, jämlikhet och systerskap var viktiga.

____________________________

____________________

____________________

________________________

_________________________________________________________________________________ OBS! Kopiering förbjuden

Uppdrag Historia | 35

36 | Uppdrag Historia

OBS! Kopiering förbjuden

DenDen franska franska revolutionen revolutionen startade startade på grund på grund av den av den amerikanska amerikanska revolutionen. revolutionen. ________________________

Revolutionen slutade och Napoleon tog över makten.

____________________________

OBS!OBS! Kopiering Kopiering förbjuden förbjuden

Franska revolutionen startade år 1787.

Uppdrag Uppdrag Historia Historia | 37| 37

MENA Media

25


Religion Uppdrag Religion Åk 4 och uppåt

Boken behandlar världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Eleven får träffa fem barn som tillhör olika religioner och genom roliga samt varierande övningar lära sig vad som är viktigt inom varje religion: gudar, symboler, heliga skrifter, heliga hus, högtider m.m. Arbetsbok: 85427-67-3 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-68-0

59 kr

52 kr

LYDIA ÄR MUSLIM

KRISTENDOM

INNEHÅLL

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

Här berättar Lydia om sin religion islam.

Jag heter Lydia och är muslim. Jag tror på islam.

FAKTA KLART

RÄTTAT

KLART

FEM VÄRLDSRELIGIONER

SYSKONRELIGIONERNA

2–3

Vad är religion?

26

Tre syskonreligioner

4

Vem har ansvaret?

27

Vad visar bilderna?

5

Fem världsreligioner

6

Hur började allt?

7

Rita skapelsebilder

Fakta m.m.

29

Nereida är hindu

30

Hinduiska gudar

Fakta m.m.

31

Karma, Ett tempel

Benjamin är jude

32

Tänk om ...

10

Gud testar Abraham

33

Rätt eller fel?

11

Ett svårt val, Högtider

12

Judisk mat

13

Rätt eller fel?

8 9

Fakta m.m. Tai är buddhist

36

Från prins till Buddha

Fakta m.m.

37

Dalai lama

Mikaela är kristen

38

Korsord

16

Berättelsen om Jesus

39

Rätt eller fel?

17

5 kristna högtider

18

Korsord

19

Rätt eller fel?

15

Min favorithögtid är Id al-fitr. Det är en högtid som avslutar vår fastemånad ramadan. Då ber vi bordsbön och äter god mat. Men vi äter aldrig fläskkött eftersom grisen enligt islam är ett orent djur.

Rita korset. Ta hjälp av s. 49.

Jag pratar mycket med mina föräldrar om vad det innebär att vara muslim idag. Mina föräldrar är lite mer traditionella än jag, de tycker att det är viktigt att jag lär mig laga mat, ta hand om ett hem och att jag gifter mig. Men jag får se hur jag gör. Först kommer jag i alla fall att studera och bli lärare eller läkare.

BUDDHISM

35

14

Som muslim ber jag fem gånger om dagen. I skolan kan jag gå in i ett tomt klassrum och be, men i vår familj har vi bestämt att jag får be när jag kommer hem efter skolan. Då slipper jag gå ifrån lektionerna och kan vara med mina klasskompisar på rasterna.

Titta på kartan på s. 49. Färglägg sedan det område där kristendomen är starkast i världen.

34

KRISTENDOM

Jag tänkte berätta lite om mitt liv som muslim. Jag bär alltid slöja, hijab kallas den. Det gör jag för att täcka mitt hår, och jag har valt det själv. Det finns många muslimska flickor och kvinnor som inte bär hijab. Min bästa kompis har aldrig hijab och det är hennes val.

kristendomen i två delar. Den ena delen blev katolsk, den andra ortodox. Sedan splittrades den katolska delen ytterligare en gång på 1500-talet och blev då protestantisk. • Den katolska kyrkan leds av påven. Han bor i Vatikanstaten i Rom. • En vanlig symbol är korset (se s. 49).

HINDUISM

28

JUDENDOM

• Kristna tror på en gud och att Jesus är Guds son. • Kristendomen grundades av Jesus. • Den heliga skriften kallas Bibeln. • Den heliga platsen kallas kyrka. Där håller prästen gudstjänst. • Två heliga städer är Jerusalem i Israel och Rom i Italien. • På 1000-talet efter att Jesus dött och uppstått, splittrades

RÄTTAT

1. Varför bär Lydia hijab? _____________________________________________________________________________________ 2. Hur många gånger om dagen ber Lydia? _____________________________________________________________________________________ 3. Hur gör Lydia med bönen när hon är i skolan? _____________________________________________________________________________________

BLANDADE ÖVNINGAR

ISLAM

40

Hinduism & buddhism

41

Labyrint

42

Vilket ord ska bort?

_____________________________________________________________________________________ Vad föreställer bilderna? Skriv rätt siffra på raderna.

4. Vad tycker Lydias föräldrar är viktigt?

20

Fakta m.m.

43

Skriv frågor, Gåtor

1. Bibeln

21

Lydia är muslim

44–45 Tankar om religion

2. påve

22

Profeten Muhammed

46

3. kyrka 4. Jerusalem

23

Vilket ord?

47

Kryssa rätt

24

De 5 grundpelarna

48

Tabell, Min religion

25

Rätt eller fel?

49

Karta, Symboler

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Vilken religion?

5. Hur ser Lydia på sin framtid? _____________________________________________________________________________________

_______

_______

_______

_____________________________________________________________________________________

_______

14

OBS! Kopieringsförbud

21

OBS! Kopieringsförbud

ISBN 978-91-85427-67-3

VAD VISAR BILDERNA?

HINDUISM & BUDDHISM

Här är 10 bilder som har med syskonreligionerna att göra. Skriv rätt ord på raderna längst ner. Välj bland orden i mitten.

Det finns många likheter mellan hinduismen och buddhismen:

VAR UTÖVAS VÄRLDSRELIGIONERNA?

• Båda religionerna har sitt ursprung i Indien. • Man tror på återfödelse, som människa eller djur. • Karma, det man gör i livet, påverkar ens nästa liv. • Man strävar efter att sluta återfödas. • Man har ofta ett tempel i sitt hem.

1

10

9

Människor som tillhör de fem världsreligionerna finns över hela världen. Här ser du var majoriteten av utövare inom varje religion finns.*

Vi tror på olika religioner ...

LIKHETER – HINDUISM & BUDDHISM

... men är vänner ändå!

2

Fyll i lucktexten. Välj bland orden nedanför.

kors synagoga Mellanöstern Koranen advent kyrka vallfärd kippa chanukka ramadan

8

7

Det finns två världsreligioner som är väldigt lika varandra. Den ena heter ________________________ och den andra ________________________ . Båda dessa religioner bildades för länge sedan i landet

3

________________________ som ligger i Asien. Något som är väldigt viktigt att känna till är att inom båda dessa religioner tror man på ___________________________________________ . Men detta är egentligen något man så småningom vill upphöra med. Har man dessutom under det liv man lever samlat på sig dålig ________________________ så finns det stor risk att man nästa gång återföds till 4

ett ________________________ .

* Kartan är inte exakt utan endast en förenklad översikt.

Judendom: Många judar lever i Israel och USA (främst i Florida). Kristendom: Kristna finns över hela världen, bl.a. i Nord- och Sydamerika, Europa, södra Afrika och Australien. Islam: De flesta muslimer lever i Mellanöstern, norra Afrika och delar av Asien.

6

återfödelsen

5

hinduism

djur

Indien

buddhism

Hinduism: De flesta hinduer lever i Indien.

karma

Buddhism: De flesta buddhister lever i de östra delarna av Asien, bl.a. Kina, Japan och Thailand.

SYMBOLER

Stämmer de här meningarna? Kryssa i rätt eller fel.

Här är några vanliga symboler inom de fem världsreligionerna. Rätt

26

1. Det högsta målet för en hindu är att hamna i moksha.

1. ________________________________________

6. ________________________________________

2. ________________________________________

7. ________________________________________

3. ________________________________________

8. ________________________________________

3. Kor är heliga djur för hinduer.

4. ________________________________________

9. ________________________________________

4. En buddhistisk flicka kan välja att gå i kloster och bli nunna.

5. ________________________________________

10. _______________________________________

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

27

Fel

2. Många buddhister ber till gudarna Vishnu och Shiva.

40

OBS! Kopieringsförbud

Judendom: davidsstjärnan Stjärna med sex uddar.

OBS! Kopieringsförbud

Kristendom: korset Jesus dog på ett stort träkors.

Islam: halvmånen Syns ofta med en stjärna.

Hinduism: om-tecknet Symboliserar hela universum.

Buddhism: livets hjul Symbol för återfödelse.

49


Matematik 3

TID

VIKT

FAKTASIDA – TID

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 3

1 år = 52 veckor

1 vecka= 7 dygn

Skottår Det tar 365 dagar och 6 timmar för jorden att rotera runt solen ett varv.

1 minut = 1 min 1 sekund = 1 s

1 år = 365 dagar eller 366 dagar (skottår) 1 år = 12 månader 1 år = 4 kvartal

1 dygn = 24 timmar

= 60 min

1 min = 60 s

Mattekollen 3

1 hg

1 hg

1 hg

1 hg

1 hg

1 hg

1 hg

1 hg

1 ton = 1 000 kg 1 kg = 10 hg 1 kg = 1 000 g 1 hg = 100 g

VI TRÄNAR VIKTMÅTT

Vart fjärde år lägger vi därför till en dag i februari för att justera detta: 6 h + 6 h + 6 h + 6 h = 24 h = 1 dygn

1a) 5 kg = __________

hg

2a) 2 kg 4 hg = __________

hg

b) 7 kg = __________

hg

b)

5 kg 3 hg = __________

hg

Vart fjärde år är alltså ett skottår och har 366 dagar. När är nästa skottår?

c) 9 kg = __________

hg

c)

7 kg 9 hg = __________

hg

d) 14 kg = __________

hg

d)

9 kg 3 hg = __________

hg

hg

e) 12 kg 1 hg = __________

hg

e) 58 kg = __________

ANALOG TID:

f)

2 kg = __________ g

f)

4000 g =

__________

kg

g)

8 kg = __________ g

g)

6000 g =

__________

kg

h)

16 kg = __________ g

h) 18 000 g

=

__________

kg

3) Skriv vikterna i storleksordning. Minsta vikten först.

21: 0 0

DIGITAL TID:

1 hg

1 hg

=

Antal dagar: 31 28 (29) 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Månad: januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

1 timme = 1 h

1h

1 kg

FAKTA OM VIKTER

FÖRKORTNINGAR:

4 kg

2 hg

1000 g

12 hg

18 kg

Åk 3 och uppåt

Arbetsboken Mattekollen 3 innehåller övningar som är lämpliga att ge ele­ v­erna inför de nationella proven i årskurs 3 och även som repetition i högre årskurser. Boken tar upp de fyra räknesätten och temasidor för olika matematikområden. Mattekollen 3 är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning.

OBS! Kopiering förbjuden

18 | MATTEKOLLEN åk 3

OBS! Kopiering förbjuden

12 | MATTEKOLLEN åk 3

Arbetsbok: 85427-72-7 Antal sidor: 48 Format: A4 Facit: 85427-73-4

62 kr

52 kr

RABATT

6

LÄNGDMÅTT

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

TV - 1200 KR

1 meter

= 10 decimeter

1m

= 10 dm

1 meter

= 100 centimeter

1m

= 100 cm

1 meter

= 1 000 millimeter

1m

= 1 000 mm

1 kilometer

= 1 000 meter

1 km

= 1 000 m

1 mil

= 10 kilometer

1 mil

= 10 km

1 mil

= 10 000 meter

1 mil

= 10 000 m

kilo

= tusen

= 1 000

deci

= en tiondel

=

cent

= en hundradel

=

milli

= en tusendel

=

DATOR - 6400 KR

KAMERA - 2800 KR

1 10 1 100 1 1 000

Hur mycket kostar varorna om man får... 1) 50% rabatt

2) 25% rabatt

3) 10% rabatt

Fyll i de saknade längdmåtten. Ta hjälp av faktarutorna.

Mattekollen 6 Åk 6 och uppåt

1a)

1 845 m

= _________ km ________ m

1b)

4 674 m

= _________ km ________ m

1c)

38 876 m

= _________ mil ________ km

_______ m

1d)

63 453 m

= _________ mil ________ km

_______ m

2a)

5 dm

0,5 = _________ m

3a)

578 dm

= _________ m

2b)

8 dm

= _________ m

3b)

621 dm

= _________ m

2c)

46 dm

= _________ m

3c)

6 dm

= _________ m

2d)

89 dm

= _________ m

3d)

74 dm

= _________ m

4a)

2,593 m

= _________ m ________ dm __________ cm __________ mm

4b)

3,619 m

= _________ m ________ dm __________ cm __________ mm

4c)

6,001 m

= _________

m

4) 75% rabatt

Nu blir det prishöjningar. Hur mycket kostar varorna om priset höjs med... 1) 50% prishöjning

1) 25% prishöjning

________ dm __________ cm __________ mm

10 | MATTEKOLLEN

Arbetsboken Mattekollen 6 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på mellan­stadiet och även som repetition på högstadiet. Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten. Därefter kommer temasidor för olika matematikområden.

1) 10% prishöjning

OBS! Kopiering förbjuden OBS! Kopiering förbjuden

Arbetsbok: 85427-69-7 Antal sidor: 56 Format: A4 Facit: 85427-70-3

MATTEKOLLEN | 45

72 kr

52 kr

MENA Media

27


Matematik Mattekollen 9 Åk 9 och uppåt

9

Arbetsboken innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på högstadiet och även som repetition och utveckling. Boken inleds med repetition av de fyra räkne­sätten. Där­efter följer temasidor för olika matematikområden. Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning.

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

Arbetsbok: 85427-77-2 Antal sidor: 56 Format: A4 Facit: 85427-78-9

POTENSER

Vid beställning av fem arbetsböcker kan du köpa ett Facit

72 kr

52 kr

EKVATIONSSYSTEM

CIRKELDIAGRAM c 10º

1 Hur många grader är cirkelsektorerna (jämna 10-tals grader)? Exempel: 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32, kan skrivas i potensform 2⁵ 2⁵ = man säger ”2 upphöjt till 5”

a.

exponent

b. c 80º

bas

c.

GRAFISK LÖSNING

c 120º

a a=x

• b

1. Rita in i koordinatsystemet graferna till ekvationerna y = x + 2 och y = 4 – x

a

Vi bestämmer 3 talpar till varje ekvation.

• b

b = 2x

1 Skriv som en potens. 4

9∙9∙9∙9= 9

a. 6 ∙ 6 ∙ 6 = ________

c. 4 ∙ 4 ∙ 4 = ______

d. 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 = ______ e. 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 = ________

b. 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 = _____

a __________

a __________

a __________

b __________

b __________

b __________

c 80º

c 120º

c 10º

d.

e.

f.

x

y=x+2

x

y=4–x

0 1 2

y=0+2=2 y=1+2=3 y=2+2=4

0 1 2

y=4–0=4 y=4–1=3 y=4–2=2

Vilket x-och y-värde är lösningen till båda ekvationerna?

2 Skriv potensen. 7³ = 7 ∙ 7 ∙ 7

a. 4⁵ = _______________

b. 5³ = _____________

c. 6² = ______________ d. 9⁴ = _______________

e. 8³ =______________

b = 2x •

3 Vilken bas ska stå i rutan? ²

 ³ d.  = 729 a.

 e.  = 64

b.

= 81

 ⁴ f.  = 81

6

a. 3³

 2⁴  6²

b. 9² e. 8²

9 8 6 5

• d=x

4

a=x

c

c=x

7

b = 2x

b=x

3 2

d

= 125

4 Sätt ut <, = eller > i rutorna.

d. 4³

a=x

c = 3x

³

c.

= 16

a=x

a __________

a __________

b __________

b __________ d __________

c __________

a __________

1 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1-1

c __________

c. 6³ f. 3⁴

6

2

4

5

6

7

8

9

-4 -5 -6

 7³  9²

2 Rita in cirkelsektorerna a.

-7

b.

-8

c.

-9

5 Öva mer.

Bestäm tre talpar till varje ekvation.

2²+ 3² = 4 + 9 = 13

a. 5³ + 3³ = ________________

b. 9²– 5² = _______________

c. 2 – 8² = _________________

6

a. 80º

a. 20º

a. 120º

b. 120º

b. 30º

b. 120º

c. 160º

c. 310º

c. 120º

OBS! Kopiering förbjuden

OBS! Kopiering förbjuden

16 | MATTEKOLLEN åk 9

z

Hur långa är de okända triangelsträckorna? 2 a.

3

1 a.

3

5

Enhet: dm

8

x

6 5

Svar: ____________________ Enhet: dm

Enhet: m

d.

2

6

x

b. √900 = ____________

d. √0,25 = _______

e. √0,0025 = _________

c. √90 000 = _________

√81 ∙ √25 = 9 ∙ 5 = 45

b. √121 ∙ √121 = ________ ∙ _________ = _________

2 5

e.

a. √9 = _________

a. √36 ∙ √9 = ________ ∙ ________ = ________

z 3

Svar: ____________________

√40 000 = 200

√0,0049 = 0.07 därför att 0,07 ∙ 0,07 = 0,0049

y

Svar: ____________________

Enhet: m

3

√400 = 20

√0,49 = 0,7 därför att 0,7 ∙ 0,7 = 0,49

75

d.

Svar: ____________________

OBS! Kopiering förbjuden

√25 = 5 Roten ur 25 är lika med 5, därför att 5 ∙ 5 = 25

Enhet: m

45

c.

2

________ ________________________

40 | MATTEKOLLEN åk 9

1 Svar: ____________________

Svar: ____________________

Enhet: m

y = 2x + 1

x

b.

8

4

x

Exempel: √4 = 2

Enhet: cm

4 4

________ ________________________

√16 = 4 Roten ur 16 är lika med 4, därför att 4 ∙ 4 = 16

b.

Enhet: m

________ ________________________

3. Lösningen till ekvationerna

ROTTECKNET √

x² + y ² = z ²

y

Svara med en decimal.

2. Rita in en graf till i koordinatsystemet y = 2x + 1

är x = _______ och y = _______

MATTEKOLLEN åk 9 | 35

PYTHAGORAS SATS VOLYM

c.

3

-3

b __________ d __________

c __________

 5³ 2

1

-2

4

3 Ringa in svaret.

Svar: ____________________

Svar: ____________________

e.

f.

Enhet: m

Enhet: dm

a. √10 ≈

2,16

3,16

4,16

b. √66 ≈

6,12

8,12

10,12

11,12

c. √52 ≈

5,21

6,21

7,21

8,21

5,16

f. 4 Ringa in de svar där rotuttryck blir ett heltal. 2

Enhet: m

10

Enhet: cm

y

7

10

OBS! Kopiering förbjuden

MENA Media

c. √81

d. √36

e. √79

a. √16 + √4 = √20

5

b. √16 ∙ √4 = √64

c. √16 = √4

d. √16 – √4 = √12

√4

Svar: ____________________

Svar: ____________________

MATTEKOLLEN åk 9 | 49

46 | MATTEKOLLEN åk 9

21-4340 MENA Mattekollen_9_221019.indd 46

28

b. √39

5 Ringa in rätta påståenden.

Svar: ____________________ Svar: ____________________

a. √68 x

5

OBS! Kopiering förbjuden

OBS! Kopiering förbjuden

2022-10-19 08:01

MATTEKOLLEN åk 9 åk | 47 MATTEKOLLEN 9 | 19


Matematik Mattejakten Åk 3 och uppåt

Mattejakten innehåller roliga och varierande övningar i de fyra räknesätten. Eleven får öva sig på klockan, månaderna, mynt och sedlar, jämna och udda tal, enklare geometri, bråkräkning m.m. Boken innehåller dessutom en faktasida med bland annat multiplikationstabellerna 1–10. Arbetsbok: 85427-65-9 Antal sidor: 40 Format: A4 Facit: 85427-66-6 INNEHÅLL KLART

2

Vi räknar addition

3

Räkna och måla

4

Goda grannar

RÄTTAT

KLART

23

HUR MÅNGA HJORTRON?

BLANDADE UPPGIFTER

Rödluvan ska gå till sin mormor. På vägen plockar hon hjortron. Dra ett streck genom labyrinten och räkna hjortronen som Rödluvan går förbi så får du veta hur många hon plockar.

Lös uppgifterna. Använd rutfältet som kladdpapper eller för att ställa upp talen. Skriv svaren på raderna.

Dela upp talen

A

Geometri

Robin har plockat äpplen. I en hink ligger 12 äpplen. I en annan hink ligger dubbelt så många äpplen. Hur många äpplen har han plockat?

Gott & blandat

äpplen Svar: ____________________________

25

Olika former

5

Hur många hjortron?

6

Vi räknar subtraktion

7

I rätt ordning

8

Blandade uppgifter

9

Vilka tal saknas?

27

Blandade uppgifter

26

B

Udda tal Dela lika

Rita mönster

28

Vi räknar division

Mynt och sedlar

29

Korsord

11

I affären

30

Räkna med bråk

12

Blandade uppgifter

13

Blandade uppgifter

31

Mät rätt!

14

Dela upp talen

32

Blandade uppgifter

Träna med tusen

33

Vilket tal saknas?

C

Vi räknar multiplikation

34

Vilket räknesätt?

17

Gömda tal

35

Vilket räknesätt?

18

Vad är klockan?

19

Vilken tid?

D

20

Blandade uppgifter

21

Pussla rätt

E

Vilket tecken saknas?

98

11

13

40

1

6

7

18

86

25 5

54

2

En glödlampa kostar 30 kronor. Elsie köper tre glödlampor. Hon betalar med en hundralapp. Hur mycket pengar får hon tillbaka?

DELA LIKA Varje fråga har mer än ett rätt svar. Kryssa i dem. 1. Vilma ska fiska med sin farfar. Vilka burkar med metmask kan de välja för att kunna dela lika?

Morfar har bakat 25 bullar. Han äter en bulle. Sedan lägger han hälften av bullarna som är kvar i en påse. Hur många bullar lägger han i påsen?

20

23

32

11

17

18

2. Mira och Manuel ska köpa en bukett blommor till sin moster. Vilka buketter kan de välja för att kunna betala lika mycket?

Katten Skrållan får fem kattungar. Hur många ben har kattungarna tillsammans?

40 kr

Svar: ____________________________

36 kr

55 kr

27 kr

62 kr

Korsord med siffror

Det största talet

38

Blandade uppgifter

Det minsta talet

39

Slingrig matematik

Siffrans värde

40

Testa dig själv!

41

3

23 300

61 4

100

51

Adam, Emma och Mehmet äter lika många plommon var. Sammanlagt äter de 21 plommon. Hur många plommon äter de var?

69

35 47

72

Gå mellan punkter 37

200

20 19

Svar: ____________________________

Ett udda spår 36

Här finns 14 udda tal. Ringa in dem.

10

Svar: ____________________________

Vilken figur saknas?

Året runt

16

UDDA TAL

Svar: ____________________________

Rita med bråk

15

Jobba gärna med en klasskompis!

Knep & knåp

10

ISBN 978-91-85427-65-9

52 kr

Tetris 24

En hemlig bild

22

RÄTTAT

52 kr

Faktasida

F

Hur många hjortron plockar Rödluvan? Svara med en hel mening. _____________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

En snigel kryper 20 cm. En annan snigel kryper hälften så långt. Hur långt kryper de båda sniglarna tillsammans?

3. David, Teo och Amina tycker om kakor. Vilka av kakhögarna kan de dela upp så att de får lika många kakor var?

Svar: ____________________________

_____________________________________________________________ 5

32

OBS! Kopieringsförbud

Laborativ matematik I

26

OBS! Kopieringsförbud

DEL 1: HUR LÅNG ÄR STRÄCKAN? FAKTASIDA – LÄNGDMÅTT

Åk 4 och uppåt

Boken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar längd, vikt, tid och diagram, men också många sidor med vanliga uppgifter i de fyra räkne­sätten. Eleven uppmuntras då och då att själv söka fakta och skapa egna övningar.

1 meter 1m

= 10 decimeter = 10 dm

1 meter 1m

= 100 centimeter = 100 cm

1 meter 1m

= 1 000 millimeter = 1 000 mm

kilo = tusen

= 1 000

deci = en tiondel

=

1 10

centi = en hundradel =

1 100

milli = en tusendel

1 1 000

1 kilometer = 1 000 meter 1 km = 1 000 m 1 mil 1 mil 1 mil 1 mil

= 10 kilometer = 10 km = 10 000 meter = 10 000 m

Världens högsta bergstopp är 8 848 m.ö.h. 1. Hur många kilometer är det?

Världens största havsdjup är 11 034 m.

_________________________________

1. Vad heter havsdjupet?

Arbetsbok: 85427-02-4 Antal sidor: 40 Format: A4 Facit: 85427-03-1

2. Vad heter vår planets högsta bergstopp?

________________________________

52 kr

52 kr

Laborativ matematik III Åk 6 och uppåt

=

_________________________________

2. Var ligger det? ________________________________ ________________________________

2

OBS! Kopiering förbjuden.

SVERIGES STORA IDROTTSTÄVLINGAR Vasaloppet, Vättern runt, Vansbrosimningen och Lidingöloppet är fyra stora idrottstävlingar som varje år lockar många deltagare. Här nedanför ser du några sluttider för de olika loppen. Det är inte rekordtider, utan tider som många deltagare klarar varje år:

Vasaloppet (längdskidor) går mellan Sälen och Mora. Loppet är 90 km. Många deltagare åker skidor på 5 timmar.

Boken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar omkrets och area, volym, hastighet, vinklar och skala, men också ett par sidor med siffer­leken sudoku. Eleven uppmuntras då och då att själv söka fakta och skapa egna övningar.

Vättern runt (cykling) går runt Vättern och startar i Motala. Loppet är 30 mil. Många deltagare cyklar på 10 timmar. Vansbrosimningen (simning) går i Vansbro. Loppet är 3 000 meter. Många deltagare simmar på 60 minuter. Lidingöloppet (löpning) går på Lidingö utanför Stockholm. Loppet är 3 mil. Många deltagare springer på 2 timmar.

Nu ska du räkna ut med vilken hastighet deltagarna tar sig fram i de olika tävlingarna. Börja med att skatta hastigheten (enhet: km/h). Räkna sedan ut hastigheten. Skriv hastigheten i kilometer i timmen (km/h). Räkna till sist ut dina felskattningar.

Arbetsbok: 85427-45-1 Antal sidor: 40 Format: A4 Facit: 85427-07-9

52 kr

52 kr

Tävling

Skattning

Hastighet

Skattningsfel

Vasaloppet

km/h

km/h

Vättern runt

km/h

km/h

Vansbrosimningen

km/h

km/h

km/h

km/h

Lidingöloppet

km/h

km/h

km/h

km/h

23

OBS! Kopieringsförbud

MENA Media

29


Vård Innerligt

Utbildningar inom omsorgen Verket är en inspirationsbok för blivande personal och de som arbetar inom vård och omsorg. En hyllning till ålderdomen och innehåller äldres berättelse om upplevelser, dessa varvas sedan med reflektioner. Syftet med boken är att inspirera omsorgens arena till mod, nytänk och skapa en bättre livsmiljö för våra äldre. Inbunden: 85427-84-0 Antal sidor: 160 Format: 170x230 mm

Beställ enkelt på menamedia.se

269 kr (inklusive moms)

Jamila Boccaccio – Författare/föreläsare

INNEHÅLL

Sjuksköterska från Smedjebacken som brinner för omsorgen om våra äldre. Debuterade 2022 som författare med boken Innerligt. Hon vill inspirera till mod och nytänk inom omsorgen.

ETT ÖGONBLICK 5 FÖRORD 7 INLEDANDE ORD 11 KAPITEL ETT – EN ANLEDNING ATT STIGA UPP VARJE MORGON Om Meningsfullhet 19

Hur skapar vi en mening med dagen – Vårt undermedvetna – Identitetsförlust – Personcentrerad vård KAPITEL TVÅ – PÅ MIN TID, DÅ ... Om en livshistoria 63

Barn av vår tid – Samtalens djup – Inflytande – En guldgruva av kunskap – När tiden inte finns – Sunda reglementen eller burar av guld – Längs minnenas allé KAPITEL TRE – BERÖR MIG Om behov 87

I journalen – Tillgodose behov – Lirka fram behov – Glädjen i att få åldras – Små fragment av glädje KAPITEL FYRA – MÖT MIG DÄR Om bemötande och kommunikation 109

Att kommunicera – Att bemöta – Ett vackert möte – Anhöriga och närstående – Anhörig i sorg och saknad – Subtil kommunikation KAPITEL FEM – EN LITEN BIT AV HIMLEN TILL LÅNS Om bokslut och livets storhet 127

Låt oss bjuda in döden – Att acceptera är inte synonymt med att kapitulera – Lidande – Förlåtelse – Humor – To hold space – Genom naturen – En stund på jorden

TIO SNABBA Hur kan vi i vård- och omsorgsverksamheterna hjälpa våra äldre att stimulera nyfikenhet och göra lärandet livslångt?

EPILOG – VISDOMEN I ATT DU OCH JAG ÄR FRAMTIDEN 157 FÖRFATTARENS TACK 160

1. Applicera högläsning i vardagen. 2. Diskutera nutidsorientering, aktiemarknaden, händelser och nyheter.

3

3. Låta de boende lära av varandra genom att vara kreativa och skapa tillsammans. 4. Kolla på Youtube och lära sig praktiskt av filmer; öva piano, skapa och slöjda med hjälp av handledda instruktionsfilmer. 5. Göra något man aldrig gjort förut. Någon kanske aldrig har bowlat, någon kanske aldrig har varit med när man skor en häst? Någon kanske aldrig har varit på ett gym? Befästa lekfullheten i känslan av att vara nybörjare. 6. Skapa onsdagsmys och slå på en lärorik dokumentär eller podcast. 7. Låta de äldre lära sig mer om valfri sjukdom och vad man kan göra i vardagen för att lindra symtomen. Bjuda in en kunskapskunnig från exempelvis vårdcentralen för artrosskola eller hjärtskola. 8. Åka på någon rolig mässa dit man kan ta med ett gäng äldre på en utflykt. Vin- och matmässa, sy- och hantverksmässa, bokmässa, trädgårdsmässa.

4

30

MENA Media

60


MENA Medias läromedel Svenska

Engelska

Geografi, Historia, Religion

Matematik

Vård

3

6

9

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 3

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

menamedia.se · info@menamedia.se 0225 -126 72 · @menamedia

Försäljningsvillkor: Priserna är exklusive moms. Frakt tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar samt tryckfel. För aktuella priser se menamedia.se

31


ARTIKEL

ISBN/ BEST. NR

ANTAL

FACIT

Första tråden A

85427-76-5

X

Första tråden B

85427-81-9

X

Lästråden ABC

85427-75-8

X

Lästråden

85427-71-0

X

Röda tråden Bas

85427-29 -1

85427-30-7

Röda tråden A

85427- 55 - 0

85427-56-7

Röda tråden B

85427- 57- 4

85427-58-1

Röda tråden C

85427- 59 - 8

85427-60-4

Röda tråden D

85427- 63 - 5

85427-64-2

Ordbanken

85427- 46 - 8

85427-24-6

Ordbyrån

85427- 61-1

85427-62-8

Röda tråden Skriv och öva A

85427-79-6

X

Röda tråden Läs och svara A

85427-80-2

X

Röda tråden Läs & skriv B

Utkommer 2023

X

Reading Step

85427-82-6

X

Small Steps 1

85427- 39 - 0

85427-40-6

Small Steps 2

85427- 53 - 6

85427-54-3

First Step

85427- 31- 4

85427-32-1

Second Step

85427- 35 -2

85427-36-9

Third Step

85427- 41- 3

85427-42-0

Fourth Step

85427- 43 -7

85427-44-4

Further Steps

85427- 49 - 9

85427-50-5

Fifth Step

85427- 51-2

85427-52-9

Geografi Sverige

85427-27-7

85427-28-4

Geografi Europa

85427- 37-6

85427-38-3

Geografi Världen

85427- 47- 5

85427-48-2

Uppdrag Historia

85427-74-1

X

Uppdrag Religion

85427- 67- 3

85427-68-0

Mattekollen 3

85427-72-7

85427-73-4

Mattekollen 6

85427-69-7

85427-70-3

Mattekollen 9

85427-77-2

85427-78-9

Mattejakten

85427- 65 - 9

85427-66-6

Laborativ matematik I

85427- 02- 4

85427-03-1

Laborativ matematik III

85427- 45 -1

85427-07-9

Innerligt

85427- 84 - 0

X

ANTAL

Avtalskunder beställer från respektive leverantör

Göteborgsregionen laromedel.goteborgsregionen.se · support.laromedel@goteborgsregionen.se · 031- 335 53 98 menamedia.se · info@menamedia.se · 0225  -126 72 · @menamedia MENA Media AB · Box 111, 774 23 Avesta · Org. nr: 556569-6613 · Innehar F-skattebevis

Tryck: stuart.pro

LäroMedia Bokhandel AB order@laromedia.se · www.laromedia.se · 019-20 69 00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.