Mattekollen 6 - Smakprov

Page 1

V O R P K

A M S

6

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 1

2022-03-03 13:13


MATTEKOLLEN 6 Arbetsboken ”Mattekollen 6” innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på mellan­stadiet och även som repetition på högstadiet. Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten. Därefter kommer temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen här intill. Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering. Lycka till! Gunnar Albinsson Författare Åsa Horn, STUART Reklambyrå & Print Grafisk form

© 2019 MENA Media AB Utgivningsår 2019 Tryckår 2019 Författare: Gunnar Albinsson Redaktör: Maria Gullersbo Grafisk form: Åsa Horn, STUART Print & Reklambyrå Tryck: StudioArt Print Dalarna AB ISBN 978-91-85427-69-7 OBS! Kopiering förbjuden MENA Medias arbetsböcker är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag.

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 2

2022-03-03 13:13


INNEHÅLL KLART

REPETITION AV RÄKNESÄTTEN Addition 1 Subtraktion 1 Multiplikation 1 Division 1 Addition 2 Subtraktion 2 Multiplikation 2 Division 2

LÄNGD, VIKT, VOLYM

10–11 12–13 14–15

MATEMATIKENS SPRÅK ROMERSKA SIFFROR OMKRETS OCH AREA

16 17 18–21

Klockan Räkna med tid Ett dygn i ett liv

22–23 24 25

MEDELVÄRDE, MEDIAN, TYPVÄRDE OCH VARIATIONSBREDD TABELLER OCH DIAGRAM SKALA ARBETA MED DIN ATLAS GEOMETRI VINKLAR

26–27 28–31 32–34 35 36 37–39

BRÅK

Bråkform och blandad form Räkna med bråk

PROCENT

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 3

sidan 2 3 4 5 6 7 8 9

Längd Vikt Volym

TID

RÄTTAT

40–42 43

Rabatt Räkna med procent

44–45 46–47

ALGEBRA TIPPA RÄTT PRIMTAL EKVATIONER KOORDINATSYSTEM OLIKA NAMN PÅ SAMMA TAL

48–49 50 51 52–53 54–55 56

2022-03-03 13:13


RÄKNA MED TID EXEMPEL En resa startade klockan 10.45 och slutade klockan 15.15. Hur länge varade resan? Två sätt att lösa uppgiften: 6 15.15 OBS! Lån från timme 10.45 - 11.00 0 h 15 min till minut = 60 min -10.45 11.00 - 15.00 4 h 00 min 15.00 - 15.15 0 h 15 min

04.30

Resan tog

Resan tog = 4 h 30 min

= 4 h 30 min

1) En flygresa från Arlanda startade klockan 11.15. Flyget landade i Rom klockan 14.55. Hur lång tid tog resan? Visa hur du löser uppgiften.

2) En bilist körde från Stockholm till Oslo. Resan tog 8 h 20 min. Bilisten var framme klockan 22.10. När startade resan? Visa din lösning.

3) En cyklist startade en tävling klockan 09.55. Gick i mål klockan 12.10. Vilken tid fick cyklisten? Visa din lösning.

24 | MATTEKOLLEN åk 6

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 4

OBS! Kopiering förbjuden

2022-03-03 13:13


VINKLAR Räta, spetsiga och trubbiga

A

D

I

G

L

N O

H

C

B

E

F

J

K

M

P

Räta vinklar: ____________________________________________________ Spetsiga vinklar: ________________________________________________ Trubbiga vinklar: ________________________________________________ GEOMETRISKA OBJEKT Placera rätt bokstav vid rätt beskrivning.

A

B

C __________ Cylinder __________ Kon __________ Rätblock

D

E

F

__________ Pyramid __________ Klot, sfär __________ Kub

MIN FEMHÖRNING Rita en femhörning som har:

1 rät vinkel

1 spetsig vinkel

3 trubbiga vinklar

OBS! Kopiering förbjuden

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 5

MATTEKOLLEN åk 6 | 39

2022-03-03 13:13


KOORDINATSYSTEM Ett koordinatsystem består av två tallinjer. En vågrät tallinje x-axeln och en lodrät tallinje y-axeln. Skärningspunkten mellan axlarna heter origo och har koordinaterna (0,0). När en punkt i koordinatsystemet ska anges, skrivs alltid värdet på x-axeln först. Du skriver en parantes och därefter x-värdet, ett kommatecken och sedan y-värdet samt avslutar därefter med en parantes. Exempelvis (5,3) där x-värdet är 5 och y-värdet är 3.

Skriv in koordinaterna för punkterna B till I

Y 7 x E(

,

x

6

)

B(

,

)

5 4

ORIGO (0,0)

x A (2,3)

3 x D(

,

2

)

x

1 -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1 -1

C(

1

2

3 x

-2 x F(

,

H(

4

,

5

,

) 6

7

X

)

-3

)

-4

x

I(

,

)

-5 x G(

,

)

-6 -7

42 | MATTEKOLLEN 54 | MATTEKOLLEN åk 6

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 6

OBS! Kopiering förbjuden

2022-03-03 13:13


RÄKNA MED BRÅK EXEMPEL

2 1 3 a) — + — = — 4 4 4

2 3 5 1 b) — + — = — =1— 4 4 4 4

c)

4 =5— 7 = +3— 6 6 6

3 2—

1 6— 6

I exempel b kan man svara i blandad form eftersom 5 är mer än en hel. 4 I exempel c adderar man först antalet hela.

1a) 1 4 = — + — 8 8

2a)

1 +

3— 8

b) 2 4 + — 2= — + — 9 9 9 2

b)

= 4— 8

3a) 5 4 =— = — — + — 1 8 8 8 8 8 + — 4 69 +

4a)

7— 8

5a)

8 99 — 9

4 +

c) 3 2 = — – — 4 4

3

= 4— 7

c)

b) 6 4 = — + — 7 7

c)

5— 7

7

= 8—9 = 21— 9

33 —7 = 9

1 +6 2— 5

d) 7 3 – — 2 = — – — 9 9 9 1 1 — +4 — = 5 5

4 4 4 — + — +—= 5 5 5

b)

16 — 7

b)

45 — 8

2 +

82 — 7

5 + — 1 2 7=

7 –

40 — 8

5

=

1

= 4— 8

1 1 = — 2 1 som du ser på sidan 40 så är — EXEMPEL d) — + — 2

Vi kan då skriva

4

2

4

2 + — 1 = — 3 — 4 4 4

6a) 5 2 =— + —= — + — 10 5 10 10

b) 7 1 =—–— = — – — 8 2 8 8

7a) 3 1 + — 1 = —+—+—=—= — + — 4 2 8 8 8 8 8

b)

OBS! Kopiering förbjuden OBS! Kopiering förbjuden

22-0428 MENA_Mattekollen 6_smakprov.indd 7

1 8— 2

1 = + 4— 4

MATTEKOLLEN | 43 MATTEKOLLEN åk 6 | 43

2022-03-03 13:13


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Ordbyrån Ordklasser och satsdelar

Svenska för nybörjare

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Röda tråden Skriv och öva

B

Röda tråden Läs och svara

B

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion Geografi

Geografi

Geografi

SVERIGE

EUROPA

VÄRLDEN

Uppdrag Historia

Uppdrag religion ARBETSBOK I VÄRLDSRELIGIONERNA

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

ISBN 978-91-85427-69-7

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · 9 789185 427697 >


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.