Första Tråden A Smakprov

Page 1

K A SM

V O R P

FÖRSTA TRÅDEN A Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I


Första tråden A Den här arbetsboken passar i förskoleklass men kan även användas från 5 år och i årskurs 1. Första tråden A fungerar också till läxhjälp, fritids, extra utmaning och i grupp. Boken utgår från lusten att lära och utvecklas. Eleven får bekanta sig med matematiska begrepp, enkla ord och bokstäver. En första riktig arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen. Elevens utveckling kan se olika ut på många sätt, men en sak är säker: uppgifter på rätt nivå motiverar de allra flesta. Lycka till!

© 2021 Skolcopy AB Utgivningsår 2021 Tryckår 2021 Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar och Mia Vestman Redaktör: Maria Gullersbo Grafisk formgivning: Åsa Horn, STUART Reklambyrå & Print Tryck: StudioArt Print Dalarna AB ISBN 978-91-85427-76-5

OBS! Kopiering förbjuden Skolcopys arbetsböcker är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag.


Innehåll Naturliga tal Spåra siffrorna Tallinjen Lika många Färre – fler Hur många? Tiokompisar Mer tiokompisar Måla och skriv tiokompisar Dra streck mellan tiokompisarna Jämna och udda tal Jämna tal Hälften av jämna tal Udda tal

Klart Rättat 2 3 4 5 6 7 8 9 10–11 12 12 13 13

Klockan Klockans siffror Heltimme När går du upp på morgonen?

14 15 16

Storlek Samma storlek Störst och minst Vad väger mest? Vad väger minst? Rita något tyngre Rita något lättare Vilken innehåller mest Mest och minst Längd och storlek Vilken är störst i verkligheten? Ungefär lika

17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22

Mönster och motorik Geometriska figurer Rita figurer Mönster Hel och halv Vilka halvor hör ihop? Följ de streckade linjerna Följ hästen till målflaggan Fortsätt de streckade linjerna

23 24 25–26 27 28 29 30 31

Jag Mitt namn Rita huset där du bor Ålder Vilka bor hemma hos dig? Vad behöver du när du ska sova?

Klart Rättat 32 32 33 33 34

Bokstäver och ord Forma bokstäver Ord Läs och skriv Vilket är ordet? Första bokstaven Samma ljud Rätt bokstav Vilket ord är längst?

35 36 37 38 39 40 41 42

Sortera och gruppera Vad ska bort? Läs och måla

43 44

Veckodagarna och månaderna Veckans dagar i ordning Årets månader

45 46

Miljö och omvärld Vädret idag Träd i Sverige Löv, barr och träd Hämta löv Hämta kottar Skräp i toaletten Sortera sopor Varifrån kommer maten?

Faktasida

47 48 49 50 50 51 51 52 53


Klockan Klockans siffror Skriv in klockans siffror.

2

Dra streck till rätt klocka. Klockan är 2 Klockan är 4 Klockan är 9 Klockan är 6 Klockan är 11 Klockan är 8

4 14 | | Första Förstatråden trådenAA

OBS! Kopiering förbjuden


Mönster och motorik Geometriska figurer Spåra de geometriska figurerna med pennan.

OBS! Kopiering förbjuden

Förstatråden trådenAA | | 23 5 Första


Bokstäver och ord Forma bokstäver Spåra stora och små bokstäver med penna.

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

6 | Första tråden A

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | 35


Sortera och gruppera Vad ska bort? Kryssa över den figur som inte passar ihop med de andra.

OBS! Kopiering förbjuden

Förstatråden trådenAA | | 43 7 Första


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Svenska för nybörjare

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion

Uppdrag Historia

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på