First Step Smakprov

Page 1

SMAKPROV

First Step Various Exercises in English

Step by Step-serien


First Step I den här arbetsboken kommer du att få lära dig mycket om det engelska språket. Du kommer dels att få repetera kunskaper som du redan har, dels lära dig ännu mer engelska. I boken finns många spännande och roliga uppgifter, några lätta och andra lite svårare. För att lösa uppgifterna behöver du:   dina övriga engelskböcker   en engelsk ordbok   en kartbok Medan du löser uppgifterna i boken så växer din egen ordbok fram. När du är klar med hela boken, kan du använda den som uppslagsbok och ”ordkälla” i dina fortsatta studier. Lycka till! Gunnar Albinsson Författare Ingela Jönsson Illustrationer/Layout

Vad ser du på bokens framsida? London har ett av världens största bussnätverk. Varje vardag görs cirka 2 miljoner bussresor på runt 8 500 bussar, på fler än 700 olika sträckor. Den klassiska röda dubbeldäckaren, routemastern, rullade i över 50 år på Londons gator. Men sedan år 2006 har den nästan helt ersatts av moderna dubbeldäckare och ledbussar. Men det finns fortfarande möjlighet att åka klassisk dubbeldäckare – några få bussar trafikerar fortfarande sträckorna 9 och 15. I bakgrunden syns Parlamentet med klocktornet Big Ben. Byggnaden ligger i London och är en av världens mest berömda. Klockan inne i Big Ben är över 2 meter hög och väger 13,5 ton. Minutvisaren är 4,2 m lång, väger 100 kg och flyttar sig motsvarande 19 mil per år. Omslag: Chris Price Källor: www.tfl.gov.uk, www.parliament.uk

OBS! Kopieringsförbud Skolcopys arbetshäften är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag. © 1995 Gunnar Albinsson och Skolcopy AB Reviderad 2018 Tryckår 2018 ISBN 978-91-85427-31-4


INNEHÅLL /CONTENTS KLART

RÄTTAT

KLART

2

Numbers 0–20

30 Always, never, often ...

3

Crossword: Up and down

31 The map

4

A cat – the cat

32 Fruits and berries

5

A cat – the cat

33 Fruits and berries

6

One book – many books

34 It is, there is, there are

7

One book – many books

35 It is, there is, there are

8

Colours

36 Where is the boy?

9

Count and paint

37 Crossword: Lay the table

10 It’s a pink car

38 Flat and house

11 It’s a pink car

39 Flat and house

12 The alphabet

40 I – myself

13 Crossword: Many words

41 Correct the spelling

14 What time is it?

42 Opposites

15 The clock

43 Crossword: Animals...

16 The girl’s ball

44 Vegetables

17 The girl’s ball

45 Vegetables

18 Numerals

46 My ball or yours?

19 How much?

47 My ball or yours?

20 Parts of the body

48 This, that, these, those

21 Parts of the body

49 This, that, these, those

22 Tall, taller, the tallest

50 Clothes

23 Tall, taller, the tallest

51 Clothes

24 Here I am! Can you see ...

52 A lot of questions

25 Here I am! Can you see ...

53 A lot of questions

26 Days, months and seasons

54 My crossword

27 Days, months and seasons

55 My crossword

28 The weather

56 Crossword: Some countries...

29 Crossword: Adjectives ISBN 978-91-85427-31-4

RÄTTAT


DAYS, MONTHS AND SEASONS DAGAR, MÅNADER OCH ÅRSTIDER

DAYS

MONTHS

Seven days = one week

Twelve months = one year

M ___ ___ ___ ___ ___

J ___ ___ ___ ___ ___ ___

T ___ ___ ___ ___ ___ ___

F ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

W ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

M ___ ___ ___ ___

T ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

A ___ ___ ___ ___

F ___ ___ ___ ___ ___

M ___ ___

S ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

J ___ ___ ___

S ___ ___ ___ ___ ___

J ___ ___ ___ A ___ ___ ___ ___ ___

SEASONS

There are four seasons in the year.

S ___ ___ ___ ___ ___ (vår) S ___ ___ ___ ___ ___ (sommar) A ___ ___ ___ ___ ___ (höst)

S ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ O ___ ___ ___ ___ ___ ___ N ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ D ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

W ___ ___ ___ ___ ___ (vinter) Spring is showery, flowery, bowery. Summer is hoppy, croppy, poppy. Autumn is wheezy, sneezy, freezy. Winter is slippy, drippy, nippy.

CROSSWORD KORSORD Läs på orden i rutan ovanför. Lös sedan korsordet till höger.

1. Which day comes after Sunday? 2. What is the third month of the year? 3. What is the 10th month of the year? 4. Which month comes after November? 5. Which day comes before Thursday? 6. Which month comes before August?

26

7.What is the second day after Sunday? 8. What is the 6th month of the year? 9. What is the 11th month of the year? 10. What is the fifth month of the year? 11. Which day comes after Saturday? 12. What is the third day after Wednesday?

OBS! Kopieringsförbud


7

4

2 1

5 6 3

8 10

11

9

13 12 16

15

14

22 23

18 21

19

24

17

20

13. Which season comes before winter? 14. What is the 9th month of the year? 15. What is the second month of the year? 16. A ... has seven days. 17. What is the first month of the year? 18. What is the third day after Monday?

OBS! Kopieringsförbud

19. Which day comes before Saturday? 20. Which is the coldest season of the year? 21. Which month comes after March? 22. What is the eighth month of the year? 23. Which is the warmest season? 24. Which season comes after winter?

27


A LOT OF QUESTIONS MÅNGA FRÅGOR Några vanliga frågeord är who, whose, what, which och which of.

What is your name?

My name is Amy.

who whose what which which of

= = = = =

vem, vilken, vilka (om personer) vems, vilkens, vilkas (om personer, djur och saker) vad, vad för slags (om personer, djur och saker) vilken, vilket, vilka (om personer, djur och saker. Urval av en mängd) vilken av (om personer, djur och saker. Urval av en mängd)

Skriv who, whose, what, which eller which of. 1. ____________________ is that girl?

7. ____________________ is Sweden’s longest river?

2. ____________________ the toys is yours?

8. ____________________ the sports do you like best?

3. ____________________ are you talking to?

9. ____________________ shoes are these? Mine?

4. ____________________ ball is this? Yours?

10. ___________________ boy is your cousin?

5. ____________________ day is it today?

11. ___________________ wrote this letter?

6. ____________________ is your name?

12. ___________________ would you like to eat?

Översätt till engelska. 1. Vad heter du? _______________________________________________________________________________ 2. Vem är den där långa mannen? _______________________________________________________________________________ 3. Vilken av cyklarna är din? _______________________________________________________________________________ 4. Vems gröna jacka är det här? _______________________________________________________________________________ 5. Vilken är den största staden i Norge? _______________________________________________________________________________

52

OBS! Kopieringsförbud


Fyra andra vanliga frågeord är how, why, when och where. Översätt dem till svenska. how = ___________________________

when = ___________________________

why = ___________________________

where = ___________________________

Skriv how, why, when eller where. 1. _________________ is your birthday?

7. _________________ is the cat hiding?

2. _________________ is my pencil?

8. _________________ often do you go to the cinema?

3. _________________ are my new clothes?

9. _________________ do the shops close today?

4. _________________ old are you?

10. ________________ did Harold get up yesterday?

5. _________________ is Rosie not here?

11. ________________ do you like her so much?

6. _________________ do you like this book?

12. ________________ many eggs can you eat?

Översätt till engelska. 1. När kommer du? _______________________________________________________________________________ 2. Var är min nya tröja? _______________________________________________________________________________ 3. Hur ofta spelar du fotboll? _______________________________________________________________________________ 4. Varför gråter du? _______________________________________________________________________________ 5. Hur mår du idag? ________________________________________________________________________________

OBS! Kopieringsförbud

53


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken Svenska för nybörjare

Ordbyrån Ordklasser och satsdelar

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion Geografi

Geografi

Geografi

SVERIGE

EUROPA

VÄRLDEN

Uppdrag Historia

Uppdrag religion ARBETSBOK I VÄRLDSRELIGIONERNA

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på ISBN 978-91-85427-31-4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.