Smakprov - Röda tråden Skriv och öva A

Page 1

SM

P K A

V O R

Röda tråden Skriv och öva

A


Röda tråden Röda tråden Skriv Skriv och öva Aoch öva Röda tråden Skriv och öva A ger stöttning och mallar för att utveckla skrivandet. Eleven får lära sig att skriva, bearbeta och utveckla olika typer av texter. Med hjälp av övningarna kan eleven bli mer självständig och säker i sitt skrivande. Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att skriva, samt för vuxna som läser svenska på grundläggande nivå. Lycka till!

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Komplettera gärna Röda tråden Skriv och öva A med Röda tråden Läs och svara A för att även ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt.

© 2021 Skolcopy AB Utgivningsår 2021 Tryckår 2021 Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar och Mia Vestman Redaktör: Maria Gullersbo Grafisk form: Liselotte Hellström, STUART Print & Reklambyrå Tryck: StudioArt Print Dalarna AB

ISBN 978-91-85427-79-6

OBS! Kopiering förbjuden Skolcopys arbetsböcker är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag.

A


Innehåll skriv och öva

2

klart rättat

klart rättat

Rubriker och titlar ...................................2

Skriv färdigt meningarna .....................24

Skriv en egen text till rubrikerna .........3

Skriv en egen faktatext ........................25

Nyckelord ..................................................4

Exempel: Instruerande text ..........................27

Gissa texten ..............................................4

Använd mallen ........................................27

Planera texten ..........................................5

Lucktext ...................................................28

Välj adjektiv...............................................6

Skriv och öva ...........................................28

Mer adjektiv ..............................................6

Skriv en egen instruktion.....................29

Synonymer till adjektiv ..........................7 Enkel personbeskrivning ........................7

berättande texter

Fyll i tankekartan .....................................8

30

Exempel: Saga .................................................30

Skriv personbeskrivning .........................8

Sagans struktur ......................................31

Personbeskrivningar

Skriv och öva ...........................................32

i berättande text......................................9

Fyll i mallen .............................................32

Skriv personbeskrivning .........................9

Skriv en egen saga .................................35

Öva miljöbeskrivning ............................10

Exempel: Novell ..............................................37

Beskriv och gestalta ..............................11

Novellen – en kort och

Verb...........................................................11

koncentrerad berättelse ......................37

Synonymer till verb ...............................12

Sätt in novellens olika delar i mallen. .38

Verb och adverb .....................................12

Tankekarta ...............................................39

Välj adverb...............................................13

Sammanfatta ..........................................39

Skapa samband med bindeord............14

Skriv och öva ...........................................40

Öva bindeord ..........................................14

Skriv en egen novell ..............................43

Bind ihop texten ....................................15 Sammanhang ..........................................15 Textens berättare ..................................16 Berättarperspektiv ................................16 Bygg en text............................................17

sakprosa

19

argumenterande texter

45

Exempel: Insändare ........................................45 Läs texten. ...............................................45 Använd mallen ........................................46 Sammanfatta texten .............................46 Skriv och öva ...........................................47

Exempel: Faktatext .........................................19

Skriv en egen insändare .......................48

Använd mallen ........................................19

Exempel: Argumenterande text ...................50

Lucktext ...................................................20

Tankekarta ...............................................51

Vad fick du veta? ....................................20

Skriv och öva ...........................................52

Skriv och öva ...........................................21

Skriv en egen argumenterande text ..54

Skriv en egen faktatext ........................22 Exempel: Faktatext .........................................23 Tankekarta ...............................................23 VÖL ............................................................24

avslutning

56

faktasida

57


skriv och öva Rubriker och titlar Rubriker och titlar ska sammanfatta det viktigaste i texten med några få väl valda ord.

Välj rubrik till texterna och skriv den på raden 1. _____________________________________________ Han var nervös när han kom till skolan den första dagen efter sommarlovet. På skolgården stod eleverna i grupper, de skrattade och pratade. Han försökte ta sig fram utan att märkas. Försökte se oberörd ut på sin väg in i skolan, in i det nya. Rubriker

Skolgården Nervös som vanligt Smyga fram Ny skola 2. _____________________________________________ I antikens Grekland fanns många uppfinningar som levt kvar in i våra dagar. Även filosofi och demokrati är sådant vi ärvt från de gamla grekerna. Demokratin i Grekland är förebild för vår moderna demokrati, men det finns stora skillnader i synen på vad som är demokratiskt. Rubriker

Demokrati idag Grekland Arv från antiken Skillnader 3. _____________________________________________ Gårdagens match mellan IF och GK blev olidligt spännande då IF missade en straff i slutminuterna av första halvlek. Strax därefter fick GK läge att avgöra matchen, men sköt i ribban. Efter flera missade skott på mål från båda lagen slutade matchen oavgjort. De flesta håller nog med om att det var ett rättvist resultat då lagen spelade mycket jämnt. Rubriker

IF och GK Spännande och jämn match Första halvlek Skott i ribban

2 | Röda tråden Skriv och öva A | öva för att skriva

OBS! Kopiering förbjuden


sakprosa Sakprosa är ett annat namn för faktatexter. En faktatext läser du för att lära dig, eller ta reda på information om något. Faktatexter är till exempel:

Läroböcker Rapporter Diagram och tabeller Instruktioner

Exempel: Faktatext Gudar inom hinduismen Skaparguden Brahma För hinduer är Brahma den som skapat universum. Han avbildas med flera armar och det ska symbolisera att han har övermänskliga krafter. Livsuppehållaren Vishnu Guden Vishnu, som ofta avbildas i blå färg, är den gud som skyddar världen. För hinduerna är Vishnu den gud som ser till att det är ordning i världen. Förstöraren Shiva Shiva är den gud som både förgör och skapar nytt liv. När Shiva dansar går jorden under. Shiva avbildas ofta med en kobra runt halsen och med en cirkel av eldsflammor runt om.

Använd mallen Skriv in textens rubrik och de understrukna nyckelorden i mallen. Rubrik Nyckelord

OBS! Kopiering förbjuden

sakprosa | Röda tråden Skriv och öva A | 19


Skriv och öva Använd nyckelorden i mallen för att skriva en saga om en förtrollad skog. Rubrik

Den förtrollade skogen

Nyckelord Magisk, talande djur, hemlig stig, tre önskningar, det onda trollet, den mörka grottan, den goda tomten

Fyll i mallen Hur ska du bygga upp sagan om den förtrollade skogen? Fyll i mallen.

stödmall – berättande text Rubrik

Början

Personer

Problem

Lösning

Slut

32 | Röda tråden Skriv och öva A | berättande texter

OBS! Kopiering förbjuden


argumenterande texter Argumenterande texter är texter som vill övertyga eller påverka läsaren. Den som skriver texten har en åsikt, en tes, som hen vill få läsaren att hålla med om.

Argumenterande texter innehåller

Argument – anledningar till åsikten Motargument – åsikter som bemöts i texten Avslutning – texten knyts ihop och påminner om budskapet

Exempel: Insändare

Läs texten Vegetarisk lunch i skolan? Ja tack!

Rubrik

Hur är det möjligt att vi i tider som dessa, när vår klimatpåverkan ständigt debatteras, fortsätter att servera kött i skolornas matsalar? Är det inte självklart för skolor och kommuner att ta sitt ansvar och gå i täten för ett klimatsmart samhälle? I Sveriges skolor går framtidens beslutsfattare och de vanor som etableras av oss ungdomar i dag kommer att påverka våra miljöval och världens framtid. Om alla elever i Sveriges skolor möttes av en vegetarisk lunch i skolmatsalen skulle det få flera positiva effekter. För det första skulle vi elever vänja oss vid att äta en varierad kost som inte baserar sig på kött. Bara det är en vinst för hälsan! För det andra skulle Sverige på detta sätt drastiskt dra ner på den köttkonsumtion som i förlängningen påverkar miljön och den globala uppvärmningen. Om vi dessutom kan bygga skolluncherna inte bara på vegetariska produkter utan också följa säsongens varor så får vi, för det tredje, ännu en positiv bieffekt. Visst finns det många elever som nu börjar skruva lite oroligt på sig eftersom köttbullar och chicken nuggets är det godaste de vet. Hur ska de kunna bli mätta i skolan nu? Jag kan dock lugnt intyga att det finns vegetariska alternativ som är fullgoda ersättningar till köttet vi stoppar i oss. Bara genom att titta oss omkring i trädgårdarna i vårt avlånga land, kan vi hitta många både goda och nyttiga grönsaker som kan utgöra en stor del av basen för en mättande skollunch. Så, nu förväntar jag mig att Sveriges alla rektorer tar sitt förnuft till fånga, går ut i sina skolmatsalar och gör plats för vegetariska alternativ. Då agerar vi klimatsmart, begränsar den globala uppvärmningen och bäddar för en positiv framtid. Det är både vi elever och vår miljö värda! / En på högstadiet som vågar vegetariskt

OBS! Kopiering förbjuden

Inledning

Tes

Argument

Motargument

Avslutning

Signatur

argumenterande texter | Röda tråden Skriv och öva A | 45


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Svenska för nybörjare

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion

Uppdrag Historia

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på ISBN 978-91-85427-79-6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.