Mattekollen 3 Smakprov

Page 1

V O PR

K A SM

3

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 3

OBS! Kopiering förbjuden

MATTEKOLLEN åk 3 | 1


MATTEKOLLEN 3 Arbetsboken Mattekollen 3 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven i årskurs 3 och även som repetition i högre årskurser. Boken tar upp de fyra räknesätten och temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen här intill. Mattekollen 3 är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering. Lycka till! Gunnar Albinsson Författare Åsa Horn, STUART Reklambyrå & Print Grafisk form

9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

OBS! Kopieringsförbud

Skolcopys arbetshäften är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag. © 2019 Gunnar Albinsson och Skolcopy AB

Utgivningsår 2019 Tryckår 2019 ISBN 978-91-85427-72-7 3 3| MATTEKOLLEN | MATTEKOLLEN åk åk 3 3

OBS! Kopiering förbjuden


INNEHÅLL KLART

REPETITION AV RÄKNESÄTTEN

Addition 1 Subtraktion 1 Multiplikation 1 Division 1

RÄTTAT

sidan 2-3 4-5 6-7 8-9

LÄNGD OCH VIKT

Längd 1 Vikt 1

10-11 12-13

GEOMETRI OCH BRÅK

Geometri 1 Bråk 1

TID OCH TEMPERATUR

Tid Temperatur

14-15 16-17 18-19 20-21

REPETITION AV RÄKNESÄTTEN

Addition 2 Subtraktion 2 Multiplikation 2 Division 2

22-23 24-25 26-27 28-29

LÄNGD OCH VIKT

Längd 2 Vikt 2

30-31 32-33

GEOMETRI OCH BRÅK

Geometri 2 Bråk 2 DIAGRAM

Diagram

BLANDADE ÖVNINGAR

38-39

Blandade övningar 1 Blandade övningar 2 Blandade övningar 3

40-41 42-43 44-45

MATEMATIKENS SPRÅK

46-47

TIPPA RÄTT

OBS! Kopiering förbjuden

34-35 36-37

48

MATTEKOLLEN MATTEKOLLEN åk åk 3 3| 1| 1


LÄNGD 1 1 meter 1m

= 10 decimeter = 10 dm

1 meter 1m

= 100 centimeter = 100 cm

1 meter 1m

= 1 000 millimeter = 1 000 mm

1 kilometer = 1 000 meter = 1 000 m 1 km 1 mil 1 mil 1 mil 1 mil

= = = =

10 kilometer 10 km 10 000 meter 10 000 m

1) Mät hur långa sträckorna är. Sträckan AB är ______ cm B

A

Sträckan CD är ______ cm D

C

2a) Rita en sträcka EF som är 12 cm. E b) Rita en sträcka GH som är 8,5 cm G 3) Fyll i luckorna så att svaret blir 1 meter. a)

4 dm + ________ = 1 m

b)

3 dm + __________ = 1 m

c)

60 cm + ________ = 1 m

d)

86 cm + __________ = 1 m

e) 500 mm +_________= 1 m

26 10| MATTEKOLLEN åk åk 3 3 | MATTEKOLLEN

e) 950 mm + _________ = 1 m

OBS! Kopiering förbjuden


MULTIPLIKATION MED 10, 100 OCH 1000 8 • 10 = 80

5 • 100 = 500

3 • 1000 = 3000

Multiplikation med 10. Lägg till en nolla. Multiplikation med 100. Lägg till två nollor. Multiplikation med 1000. Lägg till tre nollor.

1a) 5 • 10 = ________

b) 8 • 10 = ________

c) 7 • 10 = _________

d) 3 • 100 = ________

e) 4 • 100 = ________

f) 6 • 100 = _________

g) 9 • 1000 = ________

h) 2 • 1000 = ________

i) 8 • 1000 = ________

2) En löparbana var 1000 meter lång. Maria springer banan sex gånger. Hur långt springer hon? Visa hur du räknar.

3) Alex sparar 100 kronor varje månad. Hur mycket sparar han på ett år? Visa hur du räknar.

4a) 12 • 10 = ________ c) 59 • 1000 = ________

b) 23 • 100 = ________ d) 342 •10= ________

e) 12345 • 10 = _____________

OBS! Kopiering förbjuden

MATTEKOLLEN | 11 MATTEKOLLEN åk åk 3 3| 27


GEOMETRI 2

1a) En skolgård är 120 meter lång och 55 meter bred. Räkna ut skolgårdens omkrets. Visa hur du räknar.

b) Ett bad hade en fin flotte en bit ut från stranden. Flotten var 14 meter lång och 7 meter bred. Räkna ut flottens omkrets. Visa hur du räknar.

c) Omkretsen av en simbassäng var 170 meter. Bassängen var 50 meter lång. Hur bred var bassängen? Visa hur du räknar.

d) En rektangulär gräsmatta har omkretsen 46 meter. Hur kan den se ut? Visa hur du räknar. Längd: Bredd:

42 34| MATTEKOLLEN | MATTEKOLLEN åk åk 3 3

OBS! Kopiering förbjuden


MATTEKRYSSET 1

2

4

3

5

6

8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

21

7

19

22

25

20

23

26

27

29

33

24

28

30

31

34

VÅGRÄTT

32

35

LODRÄT

4) 399 - 214

24) 8 • 8

1) 561 + 321

20) 9 • 4

5) 875 - 333

25) 742 - 481

2) 123 + 123

21) 8 • 7

6) 340 + 368

27) 7 • 9

3) 5 • 6

22) 6 • 7

10) 96

30) 7 • 7

7) 9 • 9

23) 4 • 4

33) 312

8) 48

26) 8 • 8

4 11) 9 • 9

3

2

28) 68

14) 7 • 5

34) 10 • 10

9) 7 • 3

15) 681 + 208

35) 642 • 0

12) 6 • 3

29) 5 • 8

13) 72

31) 10 • 9

16) 968 - 129 18) 612 + 193 19) 601 + 2 + 90

OBS! Kopiering förbjuden

4 17) 4 • 9

2

32) 30 3

MATTEKOLLEN MATTEKOLLEN åk åk 3 3| 43 | 35


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Svenska för nybörjare

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion

Uppdrag Historia

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på ISBN 978-91-85427-72-7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.