Uppdrag Historia

Page 1

S

K A M

V O PR

Uppdrag Historia


Uppdrag historia I den här arbetsboken för mellanstadiet och som repetition för högre kurser, får du göra en tidsresa från forntiden till 1800-talet. Det är en resa genom sex olika tidsperioder: forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet. Här får du kunskaper om viktiga historiska händelser. Du får också lära dig att ställa frågor, ifrågasätta det du läser och göra egna reflektioner. Vid behov ta hjälp av en kompis eller din lärare. Om du vill fördjupa dig kan du använda din ordinarie SO-bok eller internet. Lycka till!

Text: Petra Lycke Projektledare: Maria Oljans Redaktör: Maria Gullersbo Grafisk formgivning: Åsa Horn, STUART Reklambyrå & Print

Uppdrag Historia

Uppdrag religion ARBETSBOK I VÄRLDSRELIGIONERNA

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2014

20-2355 Skolcopy Historia.indd 1

2020-11-16 08:27

Obs! Kopieringsförbud Skolcopys arbetsböcker är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag. © 2020 Skolcopy AB Utgivningsår 2020 Tryckår 2020 ISBN 978-91-85427-74-1


Innehåll KLART

RÄTTAT

KLART

2

Vad är historia?

26

Gustav Vasas väg mot makten

3

Tänk om…

27

Vasas söner och hans barnbarn

4

Vem bestämmer?

28

1600-talet

5

Klassråd

29

Drottning Kristina

6

Barnkonventionen

30

Häxförföljelser

7

Regler

31

Vasaskeppet

8

Vågar du lita på källan?

32

Sant eller falskt?

9

De första människorna

33

1700-talet

10 Markera på kartan

34

Gustav III

11 Fundera

35

Gustav IV Adolfs barndom

12 Forntiden

36

Amerikanska revolutionen

13 Lelas liv under forntiden

37

Franska revolutionen

14 Bronsåldern och järnåldern

38

1800-talet

15 Vikingatiden

39

Barnarbete under 1800-talet

16 Nordiska gudar

40

Utvandring från Sverige

17 Medeltiden

41

Rätt eller fel?

18 Mikas liv under medeltiden

42

Kryssa rätt

19 Heliga Birgitta

43

Vilken tidsperiod

20 Digerdöden

44

Skriv egna frågor och svar

21 Rätt eller fel?

45

Vilket ord ska bort?

22 Korsord

46

Korsord

23 1500-talet

47

Skriv rätt ord

24 Barnens liv under 1500-talet

48

Rita tidsperioder

25 Martin Luther

RÄTTAT


Forntiden Stenåldern: Redskap av sten tillverkades. Det jagades, fiskades och samlades in mat så som frukt och nötter.

Bronsåldern: Genom att blanda koppar och tenn fick man brons. Av den gjordes t.ex. smycken. Det finns många hällristningar från denna tid och det är bilder huggna i sten.

Järnåldern: Järn var starkare metall än brons. Av den gjordes vapen, knivar, saxar, grytor m.m. Hus började byggas och människor och djur levde under samma tak.

Vikingatiden: Senare delen av järnåldern kallas för vikingatid. Många människor gav sig iväg på upptäcktsfärd och äventyr. Andra var bönder och stannade hemma.

Asatro: Människor trodde på många olika gudar, så som Oden, Tor, Frej och många fler.

Runskrift: Dåtidens skrift som ristades in på trä och stenar. De finns att se än idag.

Rita en bild eller skriv något om forntiden

30 12 | Uppdrag Historia

OBS! Kopiering förbjuden


Vasaskeppet Läs lucktexten om regalskeppet Vasa. Fyll i luckorna med hjälp av orden i rutan. Idag kan du _______ skeppet på ett museum i _________________. Vasamuseet heter det. När skeppet byggdes klart var det tydligt att det blev stort och fint. Det hade tre höga _____________ och många fina ______________ som prydde det. Det fanns också många ______________ som stack ut längst skeppets sidor och som man kunde skjuta med. Skeppets ägare var _________ Gustav II Adolf. Vasaskeppet blev färdig år ________ och en vacker augustidag var det dags att segla iväg för första gången. Så kom det ett par ________________ som fick skeppet att gunga till och olyckligtvis lade sig på sidan. Skeppet började då ______________ och det gick väldigt snabbt. Vattnet bara forsade in genom de öppna kanonluckorna och skeppet sjönk till ______________. Där hade skeppet varit i 333 år innan det _______________ år 1961. Idag kan du se det i all sin prakt på Vasamuseet. Den främsta anledningen till att Vasaskeppet sjönk är att det var felbyggt och alltför tungt på grund av för många kanoner.

Vasa kastvindar

botten bärgades

master sjunka

skulpturer kung

1628 Stockholm

kanoner se

Sätt ett kryss om det är rätt eller fel påstående. Rätt Fel 1. Idag finns skeppet på marinmuseum i Karlskoga 2. Skeppets ägare var kung Gustav II Adolf 3. Vasaskeppet sjönk år 333 4. Det bärgades år 1961 5. De seglade iväg första gången på vintern

OBS! Kopiering förbjuden

Uppdrag Historia | 31 13


Utvandring från Sverige Läs texten om utvandrarna.

Under 1850-talet började många människor att lämna Sverige i hopp om ett bättre liv i Amerika. Mellan år 1845 och år 1930 lämnade ca 1 miljon svenskar landet. Det fanns många olika orsaker till att dessa människor valde att lämna Sverige, många hoppades på ett bättre och enklare liv på andra sidan Atlanten. I Amerika fanns det bland annat gott om billig odlingsmark, större frihet att tro på vad man önskade, fler jobb och mycket mer. Resan till Amerika var inte lätt och det tog lång tid att färdas över Atlanten.

Tänk om… Tänk på alla de människor som lämnade Sverige i hopp om ett bättre liv i Amerika. Om du hade varit en av dem, vad tror du hade varit det svåraste med att behöva flytta till ett nytt land? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Vad tror du hade varit det bästa med att flytta till ett nytt land? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 40 | Uppdrag Historia 42 | Uppdrag Historia

OBS! Kopiering förbjuden OBS! Kopiering förbjuden


Vilken tidsperiod? Vad har du lärt dig om de olika tidsperioderna? Markera rätt svar.

Forntiden: Medeltiden: 1500-talet: 1600-talet: 1700-talet: 1800-talet:

Stryk över alla ord. Stryk under alla ord. Markera med röd penna alla ord. Markera med blå penna alla ord. Markera med grön penna alla ord. Markera med gul penna ord.

stenverktyg

uppfinningar

vikingaskepp

yxa

brons kloster

riddare

reformationen häxjakt

korståg Vasa

pesten

böcker Kristina

upptäcktsfärd

OBS! Kopiering förbjuden OBS! Kopiering förbjuden

Uppdrag Historia | 41 Uppdrag Historia | 43


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Svenska för nybörjare

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion

Uppdrag Historia

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på ISBN 978-91-85427-74-1