Lästråden ABC Smakprov

Page 1

A SM

V O R Lästråden P K ABC


Lästråden ABC Lästråden ABC är en arbetsbok där eleven får öva på att skriva bokstäverna i alfabetet och använda dem i ord. Handalfabetet visas för varje bokstav. Eleven får också öva på att läsa ord och enklare meningar. Bokstäverna tränas i grupper om sex stycken. Enklare övningar finns där dessa bokstäver ingår:

olsami enrvtä jbåkuf göphdy cxzq

Lycka till!

© 2021 Skolcopy AB Utgivningsår 2021 Tryckår 2021 Författare: Maria Oljans Redaktör: Maria Gullersbo Grafisk form: Åsa Horn, STUART Print & Reklambyrå ISBN 978-91-85427-75-8

OBS! Kopiering förbjuden Skolcopys arbetsböcker är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag.


Innehåll Sidan Klart Rättat

O L S A M I Öva ordet och E N Öva orden en och ett R V Korsord Frågeord T Ä Korsord J Öva vill, vill inte Öva orden jag, ja och nej B Övningar med b Å K Övningar med ck Korsord

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sidan Klart Rättat

U F Övningar med f G Ö P H D Y C X Z Q Korsord Ord til bilder Alfabetet – skriv ord Fyll i alfabetet Faktasida

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Ss

sol

S s Ss

Läs

os sol

so sa

lo se

Dra streck till rätt bild.

ris

os

ris

sol

sol si os

al sa

sol

S Spåra i 4 färger.

Läs

En sol lyser. Solen är stor och varm. 4 | Lästråden ABC ABC

OBS! Kopiering förbjuden


Korsord

Se på bilderna. Skriv vågrätt eller lodrätt Använd stora bokstäver. Måla rosen och vasen.

R R Rita i ramen. En mus, en sol och en ros.

14 | Lästråden ABC

OBS! Kopiering OBS! Kopiering förbjudenförbjuden

Lästråden ABC | 5


T

troll

TT T T

Läs

ta mat

te lat

tio vet

ton meta

tam tala

tre troll

Läs

Trollet heter Tova. Tova har en svans. Hon tycker att svansen är så fin. Tova har tio tår.

o

r

o

o r

Måla Tova. blå

röd grön brun brun

t

r

o

l

o

o

l o

l

t

l

t

r

o o o

Vad heter trollet? 616 | | Lästråden LästrådenABC ABC

o

OBS! Kopiering förbjuden


Övningar med f

Läs orden i rutan. Skriv ordet på rätt rad.

fisk fem f lagga f laska fiol

5

Titta på bilderna.

Rita de 5 som fattas.

5

30 | Lästråden ABC

OBS! Kopiering OBS! Kopiering förbjudenförbjuden

LästrådenABC ABC | | 177 Lästråden


Skolcopys läromedel Svenska Lästråden ABC

FÖRSTA TRÅDEN A

Lästråden Vardagsnära texter med tillhörande frågor

Namn:_______________________

OBS! Kopiering förbjuden

Första tråden A | I

Ordbanken

Röda tråden Skriv och öva

A

Röda tråden Läs och svara

A

Svenska för nybörjare

Licens nr 30410203 STUART Print, Avesta, 2016

Engelska v

Fourth Step Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

v

Further Steps

Fifth Step

A Walk Through English Grammar

Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi, Historia, Religion

Uppdrag Historia

Matematik 9 MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 9

www.skolcopy.se · info@skolcopy.se · 0225 -126 72 · du hittar oss även på


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.